Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával összefüggő módosításáról

A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXVI. törvény 21. § b) pontjában, továbbá a a 6. § és 8. § tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában,

a 16. § tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény 7. § (4) bekezdésében,

a 18.-19. § tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 21. § (2) bekezdésében,

a 22. § tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1993. évi CXVI. törvény 2. § (5) bekezdésében,

a 24.-25. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 29. § tekintetében a közoktatás szervezésével és irányításával kapcsolatos egyes átmeneti szabályokról szóló 1995. évi LXXXV. törvény 2. §-ában,

a 33.-34. § tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában,

a 35.-42. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (3) bekezdés c), e) és g) pontjában,

a 42. § tekintetében az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (2) bekezdésében,

a 46. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének g) pontjában,

az 50. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § a) pontjában,

az 56. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének a) pontjában, a 62. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51. § b) és pontjaiban,

a 65. § tekintetében a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. § (1) bekezdésében,

a 71. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § c) pontjában,

a 73. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdésének d) pontjában,

a 75. § tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdésének b) pontjában,

a 77. § tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (2) bekezdésében,

a 79. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában,

a 80. § tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdésének p) pontjában,

a 84.-85. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,

a 87. § tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. §-a (1) bekezdésének a) pontjában,

a 88.-89. § tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 92. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (1) bekezdés g) pontjában,

a 98. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 102. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) és (3) bekezdésében,

a 104. § és 106. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (1) bekezdés b) pontjában,

a 111.-112. § tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. §-a (1) bekezdésének d) és h) pontjában,

a 116. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 28. § és 83. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 117. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének a), b), f) és h) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján,

a 120. § tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX tv. 10. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 121. § tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvényben, a 130. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 131. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-ának (7) bekezdése q) pontjában,

a 133.-134. § tekintetében a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában,

a 136.-137. § tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. §-ának (1) bekezdésében,

a 141. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének c), i), l) és s) pontjában,

a 145. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában, valamint 110. §-ának (7) bekezdés f) pontjában,

a 149. § tekintetében az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. § (1) bekezdésében,

a 150. § és a 152. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításánakgyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében,

a 156. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében,

a 158.-159. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 160. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában,

a 161.-164. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés o) pontjában,

a 166. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában,

a 168. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 169. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. § (5) bekezdés a)-c) pontjában,

valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. §-ának (7)-(8) bekezdésében,

a 171.-172. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdés b) pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85/A. §-ában, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 176. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 13. alpontjában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében,

a 177. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

a 178. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében,

a 182. § tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdésének k) pontjában,

a 185. § tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (1) bekezdés a) pontjában,

a 187.-188. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés e) pontjában,

a 190. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében,

a 192. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o) pontjában,

a 194. § tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

a 195.-196. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában, a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 110. § a) pontjában,

a 198. § tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. §-a (1) bekezdésének a) pontjában,

a 199. § tekintetében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés a)-b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 203. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjának 5., 20., 21. és 22. alpontjában, a 204.-205. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében, a 206.-210. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 211.-212. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában, a 214.-215. § és a 218. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 220. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f) és g) pontjában,

a 222.-223. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában, a 224. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 227. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 229. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 17. alpontjában,

a 231. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 233. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 235. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) és l) pontjában,

a 236. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. § (4) bekezdésében,

a 237. § tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) és p) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 238.-242. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a 243. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában,

a 246. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjában, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében,

a 247. § és a 250. § tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában,

a 253.-254. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 255. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 256. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), c), d), f), h), és i) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 258. § tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 259. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246. § b) pontjában és 247. § (1) bekezdés u) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében, a 262. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) és h) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 263.-264. § tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában, a 267. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában, a 269. § tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § c) pontjában,

a 270. §, a 272. §, és a 274.-275. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a 273. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének f) pontjában, és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (1) bekezdésének b) és d) pontjában,

a 276.-277. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés a) pontjában,

a 278. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 280.-281. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 282. § a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. § (5) bekezdésében,

a 283.-284. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés b) pontjában,

a 286. § tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 75. § (1) és (3) bekezdésében,

a 289.-290. § (2) bekezdése tekintetében közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 291.-292. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-c) pontjában, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében, a 293.-294. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-c) pontjában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében,

a 295.-296. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-c) pontjában, valamint a növényfajtákállami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 297. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában,

a 298. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 301. § tekintetében a lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény 37. §-ában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet módosítása

1. §[1]

A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosítása

2. §[2]

3. §[3]

Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. §[4]

5. §[5]

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

A mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

9. §[9]

A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. §[10]

11. §[11]

A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

12. §[12]

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvényben, valamint a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvényben foglalt földügyi feladatokról és végrehajtásuk költségvetési támogatásáról szóló 86/1992. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

13. §[13]

A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. §[14]

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

15. §[15]

16. §[16]

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

20. §[20]

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

21. §[21]

A részarány-földtulajdon önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségtérítésről szóló 28/1994. (III. 2.) Korm. rendelet módosítása

22. §[22]

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

23. §[23]

A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

24. §[24]

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása

25. §[25]

26. §[26]

Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

27. §[27]

A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

28. §[28]

Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

29. §[29]

A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

30. §[30]

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

31. §[31]

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

32. §[32]

33. §[33]

34. §[34]

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

35. §[35]

36. §[36]

37. §[37]

38. §[38]

39. §[39]

40. §[40]

41. §[41]

42. §[42]

Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása

43. §[43]

44. §[44]

A pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

45. §[45]

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

46. §[46]

A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

47. §[47]

A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

48. §[48]

Az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

49. §[49]

50. §[50]

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

51. §[51] A 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a következő 4/B. §-sal egészül ki:

52. §[52]

Az állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

53. §[53]

54. §[54]

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

55. §[55]

56. §[56]

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

57. §[57]

Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

58. §[58]

A légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

59. §[59]

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

60. §[60]

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

61. §[61]

A katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása

62. §[62]

63. §[63]

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

64. §[64]

65. §[65]

A háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlanvagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

66. §[66]

67. §[67]

A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

68. §[68]

69. §[69]

A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

70. §[70]

Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről szóló 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet módosítása

71. §[71]

72. §[72]

A nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 114/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

73. §[73]

74. §[74]

Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

75. §[75]

Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

76. §[76]

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

77. §[77]

78. §[78]

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

79. §[79]

A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

80. §[80]

A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

81. §[81]

Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosítása

82. §[82]

A háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről szóló 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosítása

83. §[83]

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

84. §[84]

85. §[85]

86. §[86]

A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

87. §[87]

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

88. §[88]

89. §[89]

90. §[90]

91. §[91]

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

92. §[92]

93. §[93]

A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

94. §[94]

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

95. §[95]

96. §[96]

A termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosítása

97. §[97]

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

98. §[98]

A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

99. §[99]

Az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

100. §[100]

A víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

101. §[101]

A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

102. §[102]

103. §[103]

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

104. §[104]

105. §[105]

106. §[106]

A köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

107. §[107]

A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

108. §[108]

A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

109. §[109]

A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

110. §[110]

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

111. §[111]

112. §[112]

113. §[113]

A magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről szóló 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

114. §[114]

A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

115. §[115]

116. §[116]

A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

117. §[117]

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

118. §[118]

A nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

119. §[119]

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet módosítása

120. §[120]

A kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

121. §[121]

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

122. §[122]

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

123. §[123]

A megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet módosítása

124. §[124]

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása

125. §[125]

A hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása

126. §[126]

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

127. §[127]

128. §[128]

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

129. §[129]

A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

130. §[130]

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

131. §[131]

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

132. §[132]

133. §[133]

134. §[134]

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

135. §[135]

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

136. §[136]

137. §[137]

A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat-és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

138. §[138]

A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet módosítása

139. §[139]

A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

140. §[140]

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

141. §[141]

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

142. §[142]

143. §[143]

Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

144. §[144]

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

145. §[145]

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

146. §[146]

147. §[147]

148. §[148]

A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

149. §[149]

A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

150. §[150]

Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

151. §[151]

Az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

152. §[152]

A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

153. §[153]

A polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

154. §[154]

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

155. §[155]

A Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

156. §[156]

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

157. §[157]

158. §[158]

159. §[159]

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

160. §[160]

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

161. §[161]

162. §[162]

163. §[163]

164. §[164]

A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

165. §[165]

Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

166. §[166]

A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

167. §[167]

Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

168. §[168]

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

169. §[169]

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

170. §[170]

171. §[171]

172. §[172]

A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

173. §[173]

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

174. §[174]

A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

175. §[175]

176. §[176]

A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV.14.) Korm. rendelet módosítása

177. §[177]

A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

178. §[178]

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

179. §[179]

180. §[180]

181. §[181] A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet az e rendelet 25. melléklete szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

Az egységes digitális rádió-távközlő rendszerről szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

182. §[182]

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

183. §[183]

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

184. §[184]

Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

185. §[185]

A folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

186. §[186]

A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

187. §[187]

188. §[188]

Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

189. §[189]

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

190. §[190]

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

191. §[191]

Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

192. §[192]

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

193. §[193]

A gyümölcsültetvény telepítését engedélyező telepítési hatóság kijelöléséről szóló 314/2007. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

194. §[194]

A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

195. §[195]

196. §[196]

A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

197. §[197]

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

198. §[198]

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

199. §[199]

200. §[200]

201. §[201]

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

202. §[202]

A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

203. §[203]

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

204. §[204]

205. §[205]

A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

206. §[206]

Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

207. §[207]

Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

208. §[208]

209. §[209]

Az egyes útépítési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

210. §[210]

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

211. §[211]

212. §[212]

213. §[213]

Az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

214. §[214]

A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

215. §[215]

Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet módosítása

216. §[216]

A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

217. §[217]

A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

218 § A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 36. melléklete lép.

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

219. §[218]

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

220. §[219]

Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

221. §[220]

A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet módosítása

222. §[221]

223. §[222]

Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

224. §[223]

Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

225. §[224]

A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

226. §[225]

227. §[226]

A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

228. §[227]

A közúti járművek típusjóváhagyásával kapcsolatos egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságokról szóló 345/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

229. §[228]

Az irányított betegellátási rendszer megszüntetésével, az elszámolásokkal, valamint az elszámolások ellenőrzésével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 348/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

230. §[229]

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

231. §[230]

232. §[231]

A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

233. §[232]

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

234. §[233]

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

235. §[234]

A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

236. §[235]

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

237. §[236]

A "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

238. §[237]

239. §[238]

A "Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

240. §[239]

A "Tisza hullámtér projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

241. §[240]

A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

242. §[241]

Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

243. §[242]

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

244. §[243]

A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

245. §[244]

246. §[245]

A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

247. §[246]

248. §[247]

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

249. §[248]

A borászati termékek eredet-megjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

250. §[249]

A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

251. §[250]

Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

252. §[251]

253. §[252]

254. §[253]

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

255. §[254]

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

256. §[255]

257. §[256]

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

258. §[257]

Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

259. §[258]

260. §[259]

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

261. §[260]

262. §[261]

A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

263. §[262]

264. §[263]

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

265. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 1396 sora e rendelet 52. melléklete szerinti szöveggel lép hatályba.

Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

266. §[264]

A vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

267. §[265]

Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

268. §[266]

Az adómentes természetbeni juttatásnak minősülő, fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési kedvezményekről szóló 324/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

269. §[267]

A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

270. §[268]

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.3. konstrukció "Út a munka világába" keretében nyújtható támogatásokról szóló 358/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

271. §[269]

A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-előállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

272. §[270]

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

273. §[271]

A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

274. §[272]

Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

275. §[273]

276. §[274]

277. §[275]

A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

278. §[276]

A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

279. §[277]

A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

280. §[278]

A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

281. §[279]

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció "A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban" keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

282. §[280]

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

283. §[281]

284. §[282]

Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

285. §[283]

Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

286. §[284]

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

287. §[285]

A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

288. §[286]

289. §[287] Hatályát veszti a 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése.

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

290. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklete az alábbi szöveggel lép hatályba:

"A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 5. mellékletének módosítása

Az R. 5 mellékletének

a) az I. táblázat 4. pontjában az "Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kistérségi, fővárosi kerületi intézete" és az "Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kistérségi, fővárosi kerületi intézet" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének kistérségi (fővárosi kerületi) intézete" szöveg,

b) az I. táblázat 6. pontjában a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szerve" szövegrész helyébe a "kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szerv" szöveg, a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szerve" szövegrész helyébe a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szöveg,

c) az I. táblázat 4 pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

d) a III. táblázat 2 pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

e) a III. táblázat 5. pontjában a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szerve" szövegrész helyébe a "kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szerv" szöveg, a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi hivatala" szövegrész helyébe a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szöveg,

f) a IV. táblázat 4. pontjában a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szerve" szövegrész helyébe a "kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szerv" szöveg, a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi hivatala" szövegrész helyébe a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szöveg

lép."

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

291. § (1) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet) 3. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(4) A miniszter irányítási jogkörében kinevezi és felmenti a Hivatal főigazgató-helyetteseit.

(5) A Hivatal főigazgató-helyettesei felett a munkáltatói jogokat - a kinevezés és felmentés kivételével - a Hivatal főigazgatója gyakorolja. A Hivatal főigazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett."

(2) A 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a következő n) ponttal kiegészülve lép hatályba:

[A kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központ megyei (fővárosi) szervezete]

"n) illetékességi területén ellátja a regionális fejlesztési és képzési bizottság működésével, a hatáskörébe tartozó döntések, javaslatok, állásfoglalások előkészítésével és a végrehajtással, valamint működtetési költségeinek felhasználásával kapcsolatos feladatokat."

(3) A 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése a következő e) ponttal kiegészülve lép hatályba:

[A munkaügyi központ megyei (fővárosi) szervezete]

"e) illetékességi területén ellátja a regionális fejlesztési és képzési bizottság működésével, a hatáskörébe tartozó döntések, javaslatok, állásfoglalások előkészítésével és a végrehajtással, valamint működtetési költségeinek felhasználásával kapcsolatos feladatokat."

292. § A 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet e rendelet 59. melléklete szerinti 2. melléklettel kiegészülve lép hatályba.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

293. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdésében és (4) bekezdés d) pontjában a "Magyar Honvédség" szövegrész helyett a "Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szöveggel lép hatályba.

(2) A 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 26. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(4) Azokat a 2011. január 1-jén folyamatban lévő másodfokú eljárásokat, amelyek a 2010. december 31-én hatályos jogszabályok szerint - az ÁNTSZ regionális intézetei első fokú hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében másodfokú hatóságként eljáró - Országos Tisztifőorvosi Hivatal hatáskörébe tartoznak, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a 2010. december 31-én alkalmazandó jogszabályok szerint lefolytatja."

294. § A 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő 9. ponttal kiegészülve lép hatályba:

"9. Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el."

A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

295. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (3)-(5) bekezdésekkel kiegészülve lép hatályba:

"(3) A vetőmagtörvényben foglalt, a megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága hatáskörébe tartozó, vetőmagokat érintő feladatokat

a) a Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Baranya, Somogy és Tolna megyére,

b) a Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére,

c) a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a fővárosra, Fejér és Veszprém megyére, valamint Pest megye Dunától nyugatra eső részére,

d) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyére,

e) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére,

f) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyére, valamint Pest megye Dunától keletre eső részére,

g) a Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Vas és Zala megyére kiterjedő illetékességgel látja el.

(4) A vetőmagtörvényben foglalt, a megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága hatáskörébe tartozó, kertészeti szaporítóanyagokat érintő feladatokat

a) a Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Baranya, Somogy és Tolna megyére,

b) a Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére,

c) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére,

d) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest megyére,

e) a Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyére

kiterjedő illetékességgel látja el.

(5) A vetőmagtörvényben foglalt, a megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága hatáskörébe tartozó, erdészeti szaporítóanyagokat érintő feladatokat

a) a Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Bács-Kiskun, Baranya, Csongrád, Somogy és Tolna megyére,

b) a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Fejér, Heves, Nógrád, Pest és Veszprém megyére,

c) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére,

d) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Zala megyére

kiterjedő illetékességgel látja el."

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

296. § A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. §-a a következő szöveggel lép

hatályba:

"17. § (1) Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 29. § (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH-t jelöli ki.

(2) A Kormány a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény szerinti mezőgazdasági igazgatási szervként a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt jelöli ki."

A Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

297. § (1) A Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet) 2. §-a az alábbi (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(3) A NÁK vezetője minisztériumi főosztályvezető besorolású kormánytisztviselő, illetménye legfeljebb a köztisztviselői illetményalap 21-szerese lehet."

(2) A 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a az alábbi (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(4) A NÁK vezető-helyettese minisztériumi főosztályvezető-helyettes besorolású kormánytisztviselő, illetménye nem érheti el a NÁK vezetőjének illetményét."

(3) A 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az alábbi 13. §-sal kiegészülve lép hatályba:

"13. § (1) A NÁK által a központi hivataloktól átvett - a területi szervekkel kapcsolatban végzett - funkcionális feladat-és hatáskörök és ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a NÁK a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervévé váló területi államigazgatási szerveket irányító, illetve azokat szervezeti egységként magában foglaló központi hivatalok jogutódának tekintendő.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az átvett feladat ellátáshoz kapcsolódóan a feladatot ellátó foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója és a kötelezettségek teljesítője a NÁK vezetője. Az átvett feladathoz kapcsolódó jogviszonyok alatt minden jog és kötelezettség, valamint az átvett feladathoz tartozó létszám, és ahhoz tartozó eszköz- és infrastruktúra-állomány is értendő."

Záró rendelkezések

298. § Nem lép hatályba a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 114. § (1) bekezdése.

299. § (1) Ez a rendelet a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel 2010. december 31-én lép hatályba és 2011. január 2-án hatályát veszti.

(2) E rendelet 1.-37. §-a, 40.-264. §-a, 266.- 289. §-a, és 301. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.

(3) E rendelet 300. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. március 1-jén hatályát veszti.

(4) A 39 §. 2011. június 1-jén lép hatályba, és 2011. július 2-án hatályát veszti.

(5) A 38 §. 2011. július 1-jén lép hatályba, és 2011. július 2-án hatályát veszti.

300. §[288]

301. §[289]

Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet mellékletének II. Fejezetében a Technika cím alatt a "Részletes követelmények a 10. évfolyam végén" alcím alatt, a "Közlekedés" táblázat "Tananyag" oszlopa az alábbiak szerint módosul:

"KÖZLEKEDÉS

A segédmotoros-kerékpár közlekedés szabályai.
A motorkerékpáros közlekedés szabályai, technikai rendszere. Teendők baleset esetén. Elsősegélynyújtás. A vizsgára jutás feltételei. (A közlekedésben való részvételhez szükséges jogosítványt azonban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja által kiadott tantervek és szabályzatok alapján történő hatósági tanfolyami képzéssel és vizsgával lehet megszerezni - önkéntes részvétellel, valamint költségviseléssel.)
A közlekedési helyzetek és veszélyhelyzetek gyors felismerése és elhárítása. 7B
A defenzív vezetéstechnika alkalmazása. 7A
A kulturált közlekedési magatartás tudatos alkalmazása. 7C
A magasabb sebességi tartományokban való közlekedés szabályai, veszélyei. A közlekedés pozitív magatartásformáinak kialakulása.

"

2. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek

1. illetékes állami főépítésztelepülésrendezés
2. illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségkörnyezetvédelem, természetvédelem, tájvédelem, vízügy
3. illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveközegészségügy
4.Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság
megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
tűzvédelem, polgárvédelem főváros, fővárosi kerület esetében
egyéb település esetében
5. Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége
közlekedés
városok településszerkezeti terve városok helyi építési szabályzata és szabályozási terve, egyéb település településrendezési tervei és helyi építési
szabályzata
6. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalalégi közlekedés
7. illetékes fővárosi és megyei kulturális örökségvédelmi irodaműemlékvédelem, régészet
8. illetékes nemzeti park igazgatóságtermészet- és tájvédelem
9. illetékes megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldvédelem
10. illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaerdőrendezés, erdővédelem
11. *
12. illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságatalajvédelem
13. Honvéd Vezérkar főnökehonvédelem
14. Országos Rendőr-főkapitányság*határvédelem
15. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitányságabányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély stb.
16. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság illetékes igazgatóságahírközlés
17. Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága*nukleáris biztonság

* Csak abban az esetben, ha érintett."

3. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelethez

A 3. §(3) bekezdés szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének hatáskörébe tartozó feladatot a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el."

4.melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 114/2000. (II. 25.) Korm. rendelethez

A 3. §(3) bekezdés szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatot a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el."

5.melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

I. Balaton vízgyűjtője

Ábrahámhegy

Alibánfa

Almásháza

Alsónemesapáti

Alsóörs

Alsópáhok

Andrásfa

Aszófő

Babosdöbréte

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Bagod

Bak

Baktüttös

Balatonakali

Balatonalmádi

Balatonberény

Balatonboglár

Balatoncsicsó

Balatonederics

Balatonendréd

Balatonfenyves

Balatonfőkajár

Balatonföldvár

Balatonfüred

Balatonfűzfő

Balatongyörök

Balatonhenye

Balatonkenese

Balatonkeresztúr

Balatonlelle

Balatonmagyaród

Balatonmáriafürdő

Balatonöszöd

Balatonrendes

Balatonszabadi

Balatonszárszó

Balatonszemes

Balatonszentgyörgy

Balatonszepezd

Balatonszőlős

Balatonudvari

Balatonújlak

Balatonvilágos

Bálványos

Barnag

Batyk

Bérbaltavár

Bezeréd

Bodrog

Bocfölde

Bókaháza

Boncodfölde

Bőde

Bucsuszentlászló

Buzsák

Csajág

Csákány

Csapi

Csatár

Csehi

Csehimindszent

Cserszegtomaj

Csipkerek

Csombárd

Csonkahegyhát

Csopak

Csöde

Csömend

Dióskál

Dobronhegy

Dörgicse

Dötk

Egeraracsa Egervár

Esztergályhorváti

Felsőjánosfa

Felsőörs

Felsőpáhok

Fonyód

Főnyed

Gadány

Galambok

Gamás

Garabonc

Gellénháza

Gersekarát

Gétye

Gősfa

Gyenesdiás

Győrvár

Gyugy

Gyulakeszi

Gyűrűs

Hács

Hagyárosbörönd

Hahót

Halastó

Hegyesd

Hegyháthodász

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentpéter

Hegymagas

Hévíz

Hidegkút

Hollád

Hosszúpereszteg

Hosszúvíz

Hottó

Iharosberény

Inke

Ispánk

Kallósd

Kapolcs

Káptalantóti

Karád

Karmacs

Kávás

Kehidakustány

Kékkút

Kelevíz

Kemendollár

Keménfa

Kerecseny

Kereki

Keszthely

Kéthely

Kisapáti

Kisberény

Kisbucsa

Kiskutas

Kispáli

Kisrákos

Kőröshegy

Kötcse

Kővágóörs

Köveskál

Küngös

Lakhegy

Látrány

Lengyeltóti

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Libickozma

Ligetfalva

Litér

Lovas

Marcali

Mencshely

Mesztegnyő

Mezőcsokonya

Miháld

Mikosszéplak

Mindszentkálla

Misefa

Monostorapáti

Monoszló

Nagybajom

Nagycsepely

Nagygörbő

Nagykapornak

Nagykutas

Nagypáli

Nagyrada

Nagyrákos

Nagyszakácsi

Nagytilaj

Nagyvázsony

Nemesapáti

Nemesbük

Nemesdéd

Nemesgulács

Nemeshetés

Nemessándorháza

Nemesvámos

Nemesvid

Nemesvita

Nemesszentandrás

Németfalu

Nikla

Óbudavár

Olaszfa

Orbányosfa

Ordacsehi

Orosztony

Oszkó

Osztopán

Ozmánbük

Öcs

Öreglak

Őrimagyarósd

Őriszentpéter

Örvényes

Pácsony

Padár

Pakod

Pálmajor

Paloznak

Pamuk

Pankasz

Pat

Pécsely

Petőhenye

Petőmihályfa

Pókaszepetk

Pölöske

Pötréte

Pula

Pusztakovácsi

Pusztaszemes

Pusztaszentlászló

Raposka

Révfülöp

Rezi

Salföld

Salomvár

Sand

Sáska

Sárfimizdó

Sárhida

Sármellék

Sávoly

Sénye

Siófok

Siójut

Somogybabod

Somogysámson

Somogysárd

Somogysimonyi

Somogyvámos

Somogyszentpál

Somogytúr

Somogyvár

Somogyzsitfa

Söjtör

Szaknyér

Szalafő

Szántód

Szegerdő

Szentantalfa

Szentbékkálla

Szentgyörgyvár

Szentjakabfa

Szentkirályszabadja

Szenyér

Szigliget

Szólád

Szőce

Szőkedencs

Szőlősgyörök

Tagyon

Taliándörögd

Tapolca

Tapsony

Táska

Tekenye

Telekes

Teleki

Teskánd

Tihany

Tikos

Tilaj

Tófej

Tótvázsony

Türje

Uzsa

Újvárfalva

Vállus

Varászló

Várvölgy

Vasboldogasszony

Vaspör

Vászoly

Vése

Veszprémfajsz

Vigántpetend

Vindornyafok

Vindornyalak

Vindornyaszőlős

Visz

Viszák

Vonyarcvashegy

Vöckönd

Vöröstó

Vörs

Zalaapáti

Zalabér

Zalaboldogfa

Zalacsány

Zalacséb

Zalaegerszeg

Zalahaláp

Zalaháshágy

Zalaistvánd

Zalakaros

Zalakomár

Zalaköveskút

Zalalövő

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszabar

Zalaszántó

Zalaszentgrót

Zalaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentjakab

Zalaszentlászló

Zalaszentlőrinc

Zalaszentmárton

Zalaszentmihály

Zalaújlak

Zalavár

Zalavég

Zamárdi

Zánka"

6. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének módosítása

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

a)1. számú melléklete "Paraméterek és határértékek" fejezet "B) Kémiai vízminőségi jellemzők" cím "Megjegyzések" alcímének 5. pontjában, C) Indikátor vízminőségi jellemzők cím "Megjegyzések" alcímének 3. pontjában az "ÁNTSZ illetékes intézete" szövegrész helyébe az "illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv" szöveg lép,

b)1. számú melléklete "Paraméterek és határértékek" fejezet "B) Kémiai vízminőségi jellemzők" cím "Megjegyzések" alcímének 8. pontjában az "ÁNTSZ intézetek" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervei" szöveg lép,

c)1. számú melléklete C) Indikátor vízminőségi jellemzők cím "Megjegyzések" alcímének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. Az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve vízműre, illetve mintavételi pontra; a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága mintavételi pontra határértéket szabhat meg, amelyet 90%-os gyakorisággal kell betartani; az eseti túllépés e határértéknek legfeljebb a négyszerese lehet. A 37 °C-os telepszámot csak a 2. számú melléklet szerinti esetekben kell meghatározni."

d)2. számú melléklete "Vízminőség-ellenőrzési követelmények" fejezet "A) Vizsgálandó vízminőségi jellemzők" cím "2. Részletes vizsgálatok" alpont első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A részletes vizsgálatnak célja annak megállapítása, hogy az ivóvíz minősége megfelel-e a jelen rendeletben foglalt valamennyi követelménynek. A részletes vizsgálat során - a 3. § (4) bekezdésével összhangban - minden vízminőségi jellemzőt mérni kell, kivéve, ha az OTH, illetve a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól az MgSzH az OTH-val egyeztetve az üzemeltető kérésére meghatározott időre felmentést ad abban az esetben, ha a kérdéses vízminőségi jellemző valószínűleg nincs jelen az adott vízellátó rendszerben olyan koncentrációban, amely a határérték túllépésének veszélyével járna. A radioaktivitásra vonatkozó határértékekre az 1. számú melléklet C) részében található 13., 14. és 15. megjegyzés az irányadó."

e) 2. számú melléklete "Vízminőség-ellenőrzési követelmények" fejezet "B) Minimális mintavételi és vizsgálati gyakoriság vízellátó hálózat vagy élelmiszer előállításra használt ivóvíz esetében" címet követő felvezető szöveg helyébe a következő rendelkezés lép:

"A vízmintavételi helyeket a vízellátó rendszer üzemeltetője (élelmiszert előállító, feldolgozó stb. üzemben maga az üzem) a 4. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti pontokon az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervvel; a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ponton az illetékes népegészségügyi szakigazgatás szervvel és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságával egyeztetve jelöli ki.

A víznyerő helyek (kutak), a vízkezelési technológia, a vízellátó rendszerbe betáplálás vagy más hálózati pont (pl. tárolók) mintázása is célszerű, azonban az itt vett minták az alábbi követelmény teljesítése szempontjából nem vehetők figyelembe."

7. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"Melléklet a 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Kormánynak a "Magyar igazolvány", valamint a "Magyar hozzátartozói igazolvány" kézbesítésében közreműködő általános hatáskörű területi államigazgatási szervei

ABC
1A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a megnevezéseSzékhelyeKézbesítéssel érintett személyi kör
2Baranya Megyei KormányhivatalPécsA Horvát Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
3Békés Megyei KormányhivatalBékéscsabaRomániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
4Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalMiskolcA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
5Csongrád Megyei KormányhivatalSzegedA Szerb Köztársaságban, Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
6Győr-Moson-Sopron Megyei KormányhivatalGyőrA Szlovák Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
7Nógrád Megyei KormányhivatalSalgótarjánA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
8Hajdú-Bihar Megyei KormányhivatalDebrecenRomániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
9Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KormányhivatalNyíregyházaAz Ukrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
10Zala Megyei KormányhivatalZalaegerszegA Szlovén Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
11Somogy Megyei KormányhivatalKaposvárA Szerb Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
12Komárom-Esztergom Megyei KormányhivatalTatabányaA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
13Bács-Kiskun Megyei KormányhivatalKecskemétA Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
14Budapest Főváros KormányhivatalaBudapestJogosultak, a lakóhelyüktől függetlenül"

8. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"Melléklet a 319/2001. (XII.29.) Korm. rendelethez:

A Kormánynak a diákkedvezmények megállapítását végző területi államigazgatási szervei

ABC
1A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a megnevezéseSzékhelyeÉrintett kör
2Győr-Moson-Sopron Megyei KormányhivatalGyőrA Szlovák Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
3Baranya Megyei KormányhivatalPécsA Horvát Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
4Csongrád Megyei KormányhivatalSzegedA Szerb Köztársaságban és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
5Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalMiskolcA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
6Fővárosi KormányhivatalBudapestJogosultak a lakóhelyüktől függetlenül
7Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KormányhivatalNyíregyházaUkrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
8Hajdú-Bihar Megyei KormányhivatalDebrecenRomániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
9Békés Megyei KormányhivatalBékéscsabaRomániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
10Nógrád Megyei KormányhivatalSalgótarjánA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
11Zala Megyei KormányhivatalZalaegerszegA Szlovén Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
12Somogy Megyei KormányhivatalKaposvárA Szerb Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
13Komárom-Esztergom Megyei KormányhivatalTatabányaA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
14Bács-Kiskun Megyei KormányhivatalKecskemétA Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

9. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelethez

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok

Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
1.Ha az eljárás az építmény közúti kapcsolatát biztosító vagy belső útra, vagy ezek műtárgyára vonatkozik.A honvédelmi és katonai célú építmény vagy terület elhelyezkedése, közvetlen megközelítése, és belső közlekedési hálózatának kialakítása közlekedésbiztonsági követelményei kérdésében.Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Ha az eljárás honvédségi használatú vasúti építményekre vonatkozik, ideértve a vasúti pályát és tartozékait, valamint a vasúti üzemi építményeket is.A honvédelmi vagy katonai célú építmény vagy terület elhelyezkedése, közvetlen megközelítése és belső közlekedési hálózatának kialakítása a vasúti közlekedésbiztonság jogszabályi követelményeinek megfelel-e.
Bontás kivételével, ha az eljárás
a) a vízi utak medrétől, és a kikötők, átkelések, parti és vízterületétől 50 méternél kisebb távolságban épülő tűz, és 100 méternél kisebb távolságban épülő robbanásveszélyes anyagok gyártását, tárolását, forgalmazását szolgáló,
b) az 50 méternél kisebb távolságban épülő hajózási parti jelzések láthatóságát befolyásoló,
c) jelentős fénykibocsátású,
d) a hajók part mellé kikötését, és a partra történő kijárását korlátozó építményre vonatkozik.
A létesülő építmény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú vízi közlekedést, illetve hajózási létesítmények működését.
2.Bontás kivételével, az építmény magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli létesítése, 60 méternél magasabb építmény létesítése, 20 méternél magasabb építmény magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli létesítése esetén.Az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
3.Az államhatártól számított 100 méteren - lőtér esetén 10 kilométeren - belül megvalósuló építmény esetén.A határrend fenntartásához, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek meghatározása kérdésében.Országos Rendőrfőkapitányság(rendészetért felelős miniszter
4.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.A tevékenység zajvédelmi hatásterületének megállapítása, az épületnek az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra gyakorolt hatásának vizsgálata, a technológiából származó környezetterhelések kockázatánakKözép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
hulladékgazdálkodási előírások alapján történő megítélése, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy
a) az adott tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési szabályainak,
b) az engedélyezési tervdokumentáció, illetve a létesítmény zajkibocsátása a tervdokumentációban foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek,
c) a tevékenység a felszín alatti vizek, az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e,
d) az építmény vagy tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e,
e) az építés során keletkező hulladékok besorolása, a bontás során keletkező hulladék mennyisége és besorolása, az építmények kialakítása megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek
5.Ha az építményt régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósítják meg.Annak elbírálása kérdésében, hogy az építmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.fővárosi és megyei
kormányhivatal
kulturális
örökségvédelmi
irodája
Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
6.Az eljárás a bányászati vagy gázipari létesítmények biztonsági övezetében történő építést, a bányatelken, a bányatelekkel nem rendelkező felhagyott bányával, meddőhányóval, célkitermelő hellyel, bányászati tevékenységgel érintett egyéb területen, illetve a 300 m2-nél nagyobb alapterületű, bányászati módszerekkel kialakított föld alatti térségekkel érintett területen történő építést, nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhelyen, bányatelken történő építést érint, illetve az építés során ásványi nyersanyagot termelnek ki.Annak elbírálása kérdésében, hogy
a) a bányászati vagy gázipari létesítmények biztonsági övezetében történő építés,
b) a bányatelken, a bányatelekkel nem rendelkező felhagyott bányával, meddőhányóval, célkitermelő hellyel, bányászati tevékenységgel érintett egyéb
területen ill. a 300 m2-nél nagyobb alapterületű, bányászati módszerekkel kialakított föld alatti térségekkel érintett területen való építés,
c) a nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhelyen, bányatelken történő építés a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett műszaki biztonsági szempontból engedélyezhetőek -e. Továbbá az építés során kitermelt ásványi nyersanyag használatának, értékesítésének, hasznosításának feltételei, a fizetendő bányajáradék mértéke meghatározása, az
bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
építmény építésföldtani megalapozottságának megítélése kérdésében. A földtani veszélyeztetettség vizsgálata figyelemmel a vízzáró rétegre, a felszínen folyásra alkalmas képződmények meglétére, tektonikai jelenségekre (vetők, csúszásra alkalmas felületek), védelemre érdemes földtani képződmény meglétére, felszínmozgás veszélyeztetésének vizsgálata.
7.Az eljárás hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést, hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tartályt, hatósági felügyelet alá tartozó ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket, legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert érint.A sajátos építményfajtára vonatkozó műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés.fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve
8.A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben lehatárolt, kiemelt fontosságú, meglévő honvédelmi terület övezetével érintett települések esetén.A területrendezési tervvel és helyi építési szabályzattal, ennek hiányában az országos településrendezési követelményekkel való összhang.Az építési tevékenység helye szerint település, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője.illetékes állami főépítész
9.a) Az erdőterületen megvalósuló vagy a megvalósítás során erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetében, elvi építési, használatbavételi és bontási engedélyezési eljárás kivételével.
b) Ha az eljárás termőföld igénybevételével megvalósuló létesítmény esetén, elvi építési, használatbavételi és bontási engedélyezési eljárás kivételével.
c) Állattartó létesítmények és technológiák esetén a bontási eljárás kivételével.
a) Annak az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény szerinti elbírálása, hogy az építmény vagy tevékenység az erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára gyakorolt hatása alapján engedélyezhető-e, és ha igen, milyen feltételekkel.
b) Termőföld minőségi védelme.
c) Az állategészségügyi előírások érvényesítése.
a) megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága
b) megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága
c) megyei kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatósága
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelethez

A 2. § (3) bekezdés szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el."

11. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének módosítása

A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének

a) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága" szöveg,

b) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága" szöveg,

i) pontjában a "megyei földhivatal" szövegrész helyett a "megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a Fővárosi kormányhivatal földhivatala" szöveg,

j) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága" szöveg,

k) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága" szöveg,

m) pontjában a "Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége" szöveg,

o) pontjában a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala" szöveg,

q) pontjában a "területi főépítészi iroda" szövegrész helyébe az "illetékes állami főépítész" szöveg

s) pontjában a "Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelősége" szöveg,

u) pontjában a "megyei állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve" szöveg

lép.

2. A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú melléklet u) pontja a következő ua) alponttal egészül ki:

"ua) Az u) pontban foglalt, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el."

12. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"Melléklet a 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez

A Kormánynak a pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapítását végző területi államigazgatási szervei

A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a megnevezéseSzékhelyeÉrintett kör
1Győr-Moson-Sopron Megyei KormányhivatalGyőrA Szlovák Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
2Baranya Megyei KormányhivatalPécsA Horvát Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
3Csongrád Megyei KormányhivatalSzegedA Szerb Köztársaságban és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
4Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalMiskolcA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
5Fővárosi KormányhivatalBudapestJogosultak a lakóhelyüktől függetlenül
6Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KormányhivatalNyíregyházaUkrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
7Hajdú-Bihar Megyei KormányhivatalDebrecenRomániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
8Békés Megyei KormányhivatalBékéscsabaRomániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
9Nógrád Megyei KormányhivatalSalgótarjánA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
10Zala Megyei KormányhivatalZalaegerszegA Szlovén Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
11Somogy Megyei KormányhivatalKaposvárA Szerb Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
12Komárom-Esztergom Megyei KormányhivatalTatabányaA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
13Bács-Kiskun Megyei KormányhivatalKecskemétA Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

13. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

1. A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. számú melléklete 10. sora helyébe az alábbi sor lép

"10.Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi SzolgálataKibocsátott kárpótlási jegyek be nem váltott állománya."

2. A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. számú melléklete 24. sora helyébe az alábbi sor lép

"24.Közigazgatási és Igazságügyi MinisztériumCégközzétételi költségtérítés miatti követelések és kötelezettségek."

14. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklet "II. Nem országos hatáskörű szerv által kidolgozott terv, illetve program esetén" cím

a) II. 1. c) pontjában az "Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei (fővárosi) intézete" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve" szöveg lép, és egyidejűleg a II. 1. c) pontja a következő ca) alponttal egészül ki:

"ca) A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el."

b) II. 2. d) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága" szöveg,

c) II. 2. e) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága" szöveg,

d) II. 2. f) alpontjában a "megyei földhivatal (a fővárosban a Fővárosi Földhivatal)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal földhivatala (a fővárosban a Fővárosi kormányhivatal földhivatala)" szöveg,

II.2. i) alpontjában a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális szervezeti egysége" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája" szöveg lép.

15. melléklet a 351/2010. (XXII. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

A hőtermelő létesítmények létesítési és a vezetékjog engedélyezési eljárásban kijelölt szakhatóságok

1.Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
Országos közúthálózatba tartozó autópálya, autóút területén, az alatt vagy felett, autópálya, autóút tengelyétől számított 100 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése, autópálya vagy autóút tengelyétől számított 100 méteren belül tervezett hőtermelő létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyezhető-e.Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Egyéb országos közút vagy települési önkormányzat tulajdonában lévő közforgalom számára megnyitott magánút, helyi közút területén, az alatt vagy felett, valamint külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése, egyéb országos közút tengelyétől számított 50 méteren, főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett hőtermelő létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
A fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közút területén az alatt vagy felett, valamint a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése, a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett hőtermelő létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Fővárosi önkormányzat főjegyzőjeBudapest Főváros
Kormányhivatalának Közlekedési Felügyelősége
A fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közút területén az alatt vagy felett, valamint a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése, a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett hőtermelő létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Budapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.Távhővezeték nyomvonala, biztonsági övezete vagy hőtermelő létesítmény helye magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölése, 60 méternél magasabb hőtermelő létesítmény létesítése, 20 méternél magasabb hőtermelő létesítmény magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli létesítése esetén.a) Az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári célú légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a polgári célú légiközlekedés biztonságára.
b) Az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása az állami célú légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és az állami célú légiközlekedés biztonságára.
a ) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) Honvédelemért felelős miniszter
3.A hőtermelő létesítmény helyének, valamint a távhővezeték nyomvonalának, illetőleg biztonsági övezetének víziúttól vagy hajózási létesítménytől legfeljebb 50 méteres távolságra tervezett kijelölése esetén.A távhővezeték nyomvonala biztonsági övezetének megállapítása, valamint annak elbírálása kérdésében, hogy biztosítottak-e a víziutakra vonatkozó nemzetközi szerződéseken alapuló hajózási űrszelvényméretek.Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
4.A vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, elhelyezése, megszüntetése esetén, ha a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján -engedélyezhető-e.Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
5.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges,
a) valamennyi hőtermelő létesítmény esetében, valamint
b) ha a távhővezetéket külterületen, továbbá -egyedi tájérték, természeti terület és országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 terület vagy barlang védőövezete esetén -belterületen valósítják meg.
Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, az ivóvízbázisok védelme követelményeinek, valamint a tájvédelem jogszabályban követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. A védelmi övezetre vonatkozó feltételek meghatározása.környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
6.Ha a hőtermelő létesítményt vagy a távhővezetéket régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósítják meg.Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy vezeték megvalósítása a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
7.Minden eljárásban.Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy vezeték megvalósítása a jogszabályban rögzített tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságmásodfokon eljáró tűzvédelmi szakhatóság

16. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"12. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az előzetes konzultációban részt vevő közigazgatási szervek

1.A közreműködés feltétele Minden esetben.Szakkérdés A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek (ideértve az ásvány-, illetve gyógyvíz minősítéssel nem rendelkező termálvizek) minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, a lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegő higiénés követelmények teljesülésére kiterjedően.Közigazgatási szerv fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve
2.Ha a tevékenység gyógyhelyen vagy gyógyhelyre, természetes gyógytényezőre hatást gyakorló módon valósul meg.Természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak, valamint a természetes gyógytényezőket érintő hatások vizsgálatára kiterjedően.Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága
3.Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat-és hatáskörébe utalja.Kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően.fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája
4.Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörébe tartozik, azt érinti, vagy olyan
környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat-és hatáskörébe utalja.
A helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően, valamint annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység összhangban áll-e a településrendezési eszközökkel.érintett települési önkormányzat jegyzője
5.Ha az előzetes konzultáció termőföld, erdő vagy azzal szomszédos földrészlet igénybevételével megvalósuló tevékenység engedélyezését előzi meg.A termőföld minőségére, a talajvédő gazdálkodás feltételeire, valamint az erdőre, annak élő és élettelen alkotóelemeire, az erdei életközösségre, a külterületen található fásításra, az erdészeti létesítményre és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületre gyakorolt hatások vizsgálata.termőföld esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, erdő esetében a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága
6.Ha a tevékenység megvalósítására termőföldön kerül sor.A termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében.körzeti földhivatal, több körzeti földhivatal illetékességi területét érintő esetekben a megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a Fővárosi kormányhivatal földhivatala
7.Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy olyan
környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat-és hatáskörébe utalja, és a vizsgálat (engedély megszerzése) nem bányászati tevékenységre vonatkozik.
Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából.Bányakapitányság
8.Ha a tevékenység következtében olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat-és hatáskörébe utalja.Az atomenergia biztonságos alkalmazásával, a nukleáris baleset-elhárítással kapcsolatos kérdésben.Országos Atomenergia Hivatal
9.Ha a kérelem a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló jogszabály szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.A területrendezési tervekkel való összhang tekintetében.illetékes állami főépítész

"A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének feladatait a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el."

17. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet melléklete B) része helyébe a következő rendelkezés lép:

"B) RÉSZ

Az 5. § (1) bekezdés aa), bc) és a bd) pontjában foglalt nitrátérzékeny területek (a település közigazgatási területének legalább 10%-ában érintett települések felsorolása) A lista 1141 települést tartalmaz

Aba

Abádszalók

Abasár

Abaújkér

Abaújszántó

Abda

Ábrahámhegy

Ács

Adorjás

Ágasegyháza

Agyagosszergény

Ajak

Akasztó

Alap

Albertirsa

Aldebrő

Alibánfa

Almásfüzitő

Almásháza

Alsóberecki

Alsónána

Alsónémedi

Alsónyék

Alsóörs

Alsópáhok

Alsópetény

Alsórajk

Alsószenterzsébet

Alsóújlak

Anarcs

Andrásfa

Apácatorna

Apaj

Áporka

Aranyosapáti

Ártánd

Ásványráró

Atkár

Babócsa

Bábolna

Babosdöbréte

Babót

Bácsszentgyörgy

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Bag

Baglad

Bagod

Bágyogszovát

Baja

Bajna

Bajót

Bak

Bakháza

Bakonya

Bakonykoppány

Bakonyoszlop

Bakonypölöske

Bakonyszentkirály

Baktalórántháza

Baktüttös

Balassagyarmat

Balatonalmádi

Balatonberény

Balatonboglár

Balatonendréd

Balatonfenyves

Balatonfőkajár

Balatonföldvár

Balatonkenese

Balatonkeresztúr

Balatonmagyaród

Balatonmáriafürdő

Balatonőszöd

Balatonrendes

Balatonszabadi

Balatonszárszó

Balatonszemes

Balatonszentgyörgy

Balatonszepezd

Balatonújlak

Balatonvilágos

Balinka

Balkány

Ballószög

Balmazújváros

Balsa

Bálványos

Bánokszentgyörgy

Bár

Barabás

Baracska

Baranyahídvég

Baranyajenő

Baranyaszentgyörgy

Barcs

Bátaapáti

Baté

Bátmonostor

Bátonyterenye

Bátor

Bátorliget

Batyk

Bazsi

Béb

Bejcgyertyános

Békás

Békéscsaba

Beleg

Beloiannisz

Bérbaltavár

Beregdaróc

Beregsurány

Beremend

Berente

Berzence

Besence

Besenyőd

Bezenye

Bezeréd

Bicske

Biharkeresztes

Biharugra

Bikal Biri

Bocfölde

Bodajk

Bodmér

Bodolyabér

Bodorfa

Bodrog

Bodroghalom

Bodrogkisfalud

Bodrogolaszi

Bogács

Bogád

Bogádmindszent

Bogdása

Bogyiszló

Bogyoszló

Bókaháza

Boldog

Boldva

Boncodfölde

Bonyhád

Borgáta

Borsfa

Borsodgeszt

Borsodszirák

Borszörcsök

Bozzai

Böde

Bögöt

Bögöte

Böhönye

Börcs

Budapest III. kerület

Budapest XI. kerület

Budapest XV. kerület

Budapest XVI. kerület

Budapest XVII. kerület

Budapest XVIII. kerület

Budapest XXIII. kerület

Bugyi

Buzsák

Bükkaranyos

Bürüs

Cece

Cegléd

Ceglédbercel

Celldömölk

Chernelházadamonya

Cigánd

Cikó

Csabaszabadi

Csajág

Csákány

Csanádalberti

Csanádpalota

Csány

Csányoszró

Csapi

Csapod

Csaroda

Csátalja

Csatár

Csehi

Csehimindszent

Csempeszkopács

Csengőd

Csénye

Csepreg

Cserépváralja

Csesztreg

Csévharaszt

Csibrák

Csikóstőttős

Csipkerek

Csobád

Csobaj

Csokonyavisonta

Csombárd

Csonkahegyhát

Csorna

Csorvás

Csöde

Csököly

Csömend

Csömödér

Csömör

Dabas

Dabronc

Dámóc

Dánszentmiklós

Dány

Daraboshegy

Dávod

Délegyháza

Demjén

Dinnyeberki

Dobronhegy

Dombegyház

Dombiratos

Dombóvár

Dombrád

Domony

Domoszló

Döbörhegy

Döge

Dömös

Dömsöd

Dör

Dötk

Drágszél

Drégelypalánk

Duka

Dunaharaszti

Dunaszeg

Dunaszekcső

Dunaszentbenedek

Dunaszentgyörgy

Dunaszentmiklós

Dunaszentpál

Dunasziget

Dunatetétlen

Dunavarsány

Dunavecse

Dusnok

Dúzs

Ebergőc

Ecséd

Ecser

Edve

Egeraracsa

Egerbakta

Egyed

Egyek

Egyházasfalu

Egyházashetye

Egyházaskesző

Egyházaskozár

Elek

Emőd

Encs

Encsencs

Endrőc

Enese

Enying

Eperjeske

Epöl

Erdőkertes

Erdősmecske

Érpatak

Esztergályhorváti

Esztergom

Etyek

Fácánkert

Fancsal

Farád

Fehérgyarmat

Feketeerdő

Felcsút

Feldebrő

Felsőberecki

Felsődobsza

Felsőegerszeg

Felsőjánosfa

Felsőlajos

Felsőpáhok

Felsőpakony

Felsőrajk

Felsőszenterzsébet

Felsőszölnök

Fényeslitke

Fertőboz

Fertőd

Fertőendréd

Fertőhomok

Fertőszentmiklós

Fertőszéplak

Fiad

Fityeház

Folyás

Fonyód

Forró

Főnyed

Füle

Fülesd

Fülöpháza

Fülöpszállás

Gáborjánháza

Gadány

Galambok

Galgahévíz

Gamás

Gara

Garabonc

Garadna

Gárdony

Gelénes

Gencsapáti

Gerde

Gerendás

Gersekarát

Geszt

Gétye

Gige

Gilvánfa

Girincs

Gógánfa

Göd

Gönc

Göncruszka

Görbeháza

Görgeteg

Gősfa

Gulács

Gyál

Gyanógeregye

Gyékényes

Gyermely

Gyód

Gyömrő

Gyöngyfa

Gyöngyöshalász

Gyöngyösmellék

Györköny

Győrladamér

Győrság

Győrsövényház

Győrvár

Gyugy

Gyula

Gyúró

Gyüre

Gyűrűs

Hács

Hagyárosbörönd

Hahót

Hajdúhadház

Hajdúszoboszló

Hajós

Halastó

Halászi

Halogy

Harc

Harsány

Hatvan

Hegyeshalom

Hegyfalu

Hegyháthodász

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentpéter

Hegykő

Hegymagas

Hejőkeresztúr

Hejőpapi

Hejőszalonta

Hercegszántó

Hernád

Hernádbűd

Hernádcéce

Hernádkércs

Hernádszentandrás

Hernádszurdok

Hernádvécse

Hét

Hetefejércse

Hetes

Hetyefő

Hévíz

Hévízgyörk

Hidasnémeti

Hidegség

Hirics

Hollád

Homokmégy

Homorúd

Hort

Hosszúpereszteg

Hosszúvíz

Hosztót

Hottó

Hövej

Hugyag

Igal

Iharosberény

Iklanberény

Iklódbördőce

Imola

Ináncs

Inárcs

Inke

Ipolytölgyes

Ipolyvece

Ivánbattyán

Izsák

Jágónak

Jákó

Jánd

Jánosháza

Jánossomorja

Jásd

Jászágó

Jászberény

Jászfelsőszentgyörgy

Jászfényszaru

Jéke

Jobaháza

Kaba

Kajászó

Kajdacs

Kákics

Kakucs

Kallósd

Kalocsa

Káloz

Kám

Kamond

Kányavár

Kápolna

Kápolnásnyék

Kaposszekcső

Kaposvár

Káptalantóti

Kapuvár

Karakó

Karakószörcsök

Kárász

Karcsa

Kardoskút

Karmacs

Károlyháza

Karos

Kásád

Kastélyosdombó

Kaszaper

Kaszó

Kávás

Kazincbarcika

Kázsmárk

Kecel

Kehidakustány

Kékcse

Kékkút

Keléd

Kelevíz

Kemendollár

Kemeneshőgyész

Kemeneskápolna

Kemenesmagasi

Kemenespálfa

Kemenessömjén

Kemenesszentmárton

Kemenesszentpéter

Keménfa

Kenézlő

Kenyeri

Kercaszomor

Kerecsend

Kerecseny

Kerekegyháza

Kereki

Kerkabarabás

Kérsemjén

Keszthely

Kesztölc

Kétegyháza

Kéthely

Kétújfalu

Kevermes

Kisapáti

Kisar

Kisasszonyfa

Kisbajom

Kisberény

Kisberzseny

Kisbeszterce

Kisbucsa

Kisdombegyház

Kisgörbő

Kiskinizs

Kiskorpád

Kiskőrös

Kiskunlacháza

Kiskutas

Kisléta

Kismányok

Kispáli

Kisrákos

Kisrécse

Kisrozvágy

Kissomlyó

Kisszekeres

Kissziget

Kistapolca

Kistokaj

Kisunyom

Kisvárda

Komárom

Komló

Komlósd

Komoró

Kompolt

Kondorfa

Kóny

Kópháza

Koroncó

Kovácsszénája

Köcsk

Kökény

Kölesd

Kölked

Kömörő

Körmend

Köröm

Kőröshegy

Körösnagyharsány

Kőszeg

Kőszegdoroszló

Kötcse

Kővágóörs

Kunadacs

Kunágota

Kunbaracs

Kunmadaras

Kunpeszér

Kunszentmiklós

Kunsziget

Kup Kurd

Külsővat

Lábatlan

Lábod

Lácacséke

Ladánybene

Ládbesenyő

Lajosmizse

Lakhegy

Látrány

Lébény

Legénd

Lengyeltóti

Lepsény

Lesenceistvánd

Létavértes

Letkés

Levél

Levelek

Libickozma

Ligetfalva

Lőcs

Lónya

Lovasberény

Lövőpetri

Lukácsháza

Maglód

Mágocs

Magosliget

Magy

Magyaralmás

Magyardombegyház

Magyarföld

Magyargencs

Magyarhertelend

Magyarszék

Magyartelek

Majosháza

Majs

Mályi

Mánd

Mány

Marcalgergelyi

Marcali

Marcaltő

Máriapócs

Markaz

Marócsa

Márokpapi

Martonvásár

Mecsér

Medgyesbodzás

Medina

Megyer

Mende

Mersevát

Mesterháza

Mesztegnyő

Mezőcsát

Mezőcsokonya

Meződ

Mezőgyán

Mezőhegyes

Mezőkovácsháza

Mezőlak

Mezőszentgyörgy

Miháld

Mihályháza

Mike

Mikebuda

Mikekarácsonyfa

Mikosszéplak

Milejszeg

Mindszentkálla

Misefa

Miske

Mogyoród

Moha

Monor

Monostorapáti

Mór

Mosonmagyaróvár

Mosonszentmiklós

Mosonszolnok

Mosonudvar

Mőcsény

Múcsony

Muhi

Murakeresztúr

Nábrád

Nadap

Nádasd

Nádudvar

Nagyacsád

Nagyar

Nagyatád

Nagybajom

Nagybakónak

Nagybánhegyes

Nagybaracska

Nagyberki

Nagybörzsöny

Nagycsány

Nagycsécs

Nagycsepely

Nagydobos

Nagydorog

Nagyér

Nagyesztergár

Nagygörbő

Nagygyimót

Nagykanizsa

Nagykapornak

Nagykinizs

Nagykorpád

Nagykutas

Nagylengyel

Nagylózs

Nagymányok

Nagynyárád

Nagypáli

Nagypirit

Nagyrada

Nagyrákos

Nagyrécse

Nagyréde

Nagyrozvágy

Nagyszakácsi

Nagytilaj

Nagyvarsány

Nárai

Nemesbikk

Nemesbük

Nemesdéd

Nemesgörzsöny

Nemesgulács

Nemeshetés

Nemeskeresztúr

Nemeskocs

Nemeskolta

Nemesládony

Nemesnádudvar

Nemesrádó

Nemessándorháza

Nemesszalók

Nemesszentandrás

Nemesvid

Nemesvita

Németfalu

Neszmély

Nikla

Nóráp

Noszlop

Novaj

Nyáregyháza

Nyékládháza

Nyíradony

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyíregyháza

Nyírgelse

Nyírgyulaj

Nyírlövő

Nyírmada

Nyírmártonfalva

Nyírmihálydi

Nyírpilis

Nyírtelek

Ócsa

Ófalu

Ófehértó

Okorág

Olaszfa

Olaszliszka

Olcsva

Olcsvaapáti

Old

Ónod

Orbányosfa

Ordacsehi

Orfalu

Orosháza

Oroszló

Orosztony

Oszkó

Osztopán

Ózdfalu

Ozmánbük

Ömböly

Öregcsertő

Öreglak

Őrhalom

Őrimagyarósd

Őriszentpéter

Örkény

Öttevény

Pácin

Pacsa

Pácsony

Padár

Páhi

Pakod

Pákozd

Paks

Palé

Páli

Pálmajor

Pamuk

Pankasz

Pannonhalma

Panyola

Pap

Pápa

Pápakovácsi

Pápoc

Páprád

Pásztori

Pat

Patak

Pátka

Pázmánd

Pázmándfalu

Pécel

Penyige

Pere

Péterhida

Péteri

Petőháza

Petőmihályfa

Pilis

Piliscsév

Pilisjászfalu

Pinnye

Piricse

Pitvaros

Pócsa

Pócspetri

Pogányszentpéter

Pókaszepetk

Polgár

Polgárdi

Porpác

Porrogszentkirály

Porrogszentpál

Potony

Potyond

Pölöske

Pölöskefő

Pörböly

Pötréte

Prügy

Pusztahencse

Pusztakovácsi

Pusztamonostor

Pusztaottlaka

Pusztaszemes

Pusztaszentlászló

Pusztavacs

Pusztavám

Pusztazámor

Putnok

Rábacsanak

Rábakecöl

Rábapaty

Rábapordány

Rábasebes

Rábaszentandrás

Rábatamási

Rábatöttös

Ráksi

Raposka

Répcelak

Révfülöp

Révleányvár

Rigács

Rinyaszentkirály

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Romhány

Röjtökmuzsaj

Sajóecseg

Sajóhídvég

Sajókeresztúr

Sajópetri

Sajópüspöki

Sajósenye

Sajószentpéter

Sajószöged

Sajóvelezd

Sajtoskál

Salföld

Salgótarján

Sand

Sárazsadány

Sárfimizdó

Sárkeresztes

Sárkeresztúr

Sármellék

Sárospatak

Sárpilis

Sarród

Sárszentágota

Sásd

Sátoraljaújhely

Sátorhely

Sávoly

Sellye

Semjén

Sénye

Seregélyes

Serényfalva

Siklósnagyfalu

Sióagárd

Siófok

Sirok

Sitke

Soltszentimre

Somlójenő

Somlóvásárhely

Somogyaracs

Somogybabod

Somogybükkösd

Somogyfajsz

Somogyjád

Somogysámson

Somogysárd

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyszil

Somogytúr

Somogyudvarhely

Somogyvámos

Somogyvár

Somogyzsitfa

Sonkád

Soponya

Sopronnémeti

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sorokpolány

Sóstófalva

Sótony

Söjtör

Söpte

Sőréd

Sukoró

Sumony

Sükösd

Sülysáp

Sümegprága

Szabadkígyós

Szabadszállás

Szabadszentkirály

Szabás

Szabolcs

Szabolcsveresmart

Szada

Szakáld

Szakály

Szakmár

Szaknyér

Szakoly

Szakony

Szalapa

Szalaszend

Szalatnak

Szántód

Szany

Százhalombatta

Szedres

Szegi

Szegilong

Székesfehérvár

Szentegát

Szentgotthárd

Szentgyörgyvár

Szentimrefalva

Szentistvánbaksa

Szentlőrinc

Szentlőrinckáta

Szentpéterúr

Szenyér

Szeremle

Szerencs

Szergény

Szigetbecse

Szigethalom

Szigliget

Szijártóháza

Szikszó

Szil

Szilsárkány

Szilvásszentmárton

Szirmabesenyő

Szólád

Szomód

Szomolya

Szomor

Szőce

Sződ

Sződliget

Szőkedencs

Szőlősgyörök

Szörény

Szuhafő

Szuhakálló

Tabajd

Tabdi

Táborfalva

Tákos

Taksony

Taktabáj

Taktakenéz

Taktaszada

Tapsony

Tar

Tard

Tarnaszentmária

Tárnok

Tarpa

Tarrós

Táska

Tata

Tatárszentgyörgy

Tekenye

Teklafalu

Telekes

Telekgerendás

Teleki

Tengelic

Tengeri

Téseny

Teskánd

Tibolddaróc

Tihany

Tilaj

Tinnye

Tiszaadony

Tiszabecs

Tiszacsécse

Tiszacsermely

Tiszadada

Tiszaderzs

Tiszaeszlár

Tiszafüred

Tiszaigar

Tiszakanyár

Tiszakerecseny

Tiszaladány

Tiszalök

Tiszalúc

Tiszamogyorós

Tiszaörs

Tiszaszalka

Tiszaszentimre

Tiszaszentmárton

Tiszaszőlős

Tiszatardos

Tiszatelek

Tiszavasvári

Tiszavid

Tivadar

Tófalu

Tolcsva

Told

Tolna

Tomajmonostora

Tompaládony

Tordas

Tormásliget

Tornyosnémeti

Tornyospálca

Tótkomlós

Tök

Tuzsér

Türje

Tüskevár

Udvar

Újhartyán

Újkenéz

Újkér

Újlengyel

Újléta

Újrónafő

Újsolt

Újszentmargita

Újtelek

Újtikos

Újvárfalva

Ukk

Uszka

Üllő

Vác

Vácegres

Vácszentlászló

Vág

Vaja

Vajdácska

Vajszló

Vál

Valkó

Vámosatya

Vámosmikola

Vámospércs

Vámosújfalu

Varászló

Várbalog

Várda

Várdomb

Várkesző

Várvölgy

Vasad

Vásárosmiske

Vasboldogasszony

Vaskút

Vaspör

Vasvár

Vatta

Vázsnok

Vécs

Vecsés

Végegyháza

Velence

Vép

Vereb

Veresegyház

Verpelét

Versend

Vértesacsa

Vértesboglár

Vése

Veszprémgalsa

Vilmány

Vinár

Vindornyafok

Vindornyalak

Vindornyaszőlős

Visonta

Viss

Visz

Viszák

Vitnyéd

Vizsoly

Vöckönd

Vörs

Zádor

Záhony

Zajk

Zákány

Zákányfalu

Zalaapáti

Zalabér

Zalaboldogfa

Zalacsány

Zalaerdőd

Zalagyömörő

Zalaháshágy

Zalaigrice

Zalaistvánd

Zalakaros

Zalakomár

Zalameggyes

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszabar

Zalaszántó

Zalaszegvár

Zalaszentbalázs

Zalaszentgrót

Zalaszentgyörgy

Zalaszentjakab

Zalaszentlászló

Zalaszentlőrinc

Zalaszentmárton

Zalaszentmihály

Zalaszombatfa

Zalaújlak

Zalavár

Zalavég

Zalkod

Zamárdi

Zebecke

Zemplénagárd

Ziliz

Zsámbék

Zsámbok

Zsebeháza

Zsennye

Zsujta

Zsur

18. melléklet a 351/2010. (XXII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"1. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A) A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei

LétesítményLétesítmény azonosító adataiA beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyElső fokú engedélyező hatóságMásodfokú engedélyező hatóság
1.szennyvíztisztító telepBudapest, XXI. ker. (hrsz. 210005210020)vízjogi engedélyKözép-Dunavölgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KTVf)
Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban:
OKTVf)
2.építési engedély a központi épületreFővárosi Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
3.külső szállítási infrastruktúraBudapest, XXI.ker. (hrsz. 209973, 209990, 209996,
210011)
építési engedélyBudapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
4.főgyűjtőBudapest, I., III., XI. ker. 7 km
hosszúságú főgyűjtője
vízjogi engedélyKözép-Dunavölgyi KTVFOKTVF
5.átemelőBudapest, IX. ker., Ferencváros (hrsz.
38040)
vízjogi engedélyKözép-Dunavölgyi KTVFOKTVF
6.átemelőBudapest, XI. ker., Kelenföld (hrsz.
4005, 4008)
vízjogi engedélyKözép-Dunavölgyi KTVFOKTVF
7.átemelőBudapest, XI. ker., Albertfalva (hrsz.
43587)
vízjogi engedélyKözép-Dunavölgyi KTVFOKTVF
8.folyó alatti átvezetésBudapest, IX-XXI.
ker. összes folyó alatti átvezetése
vízjogi engedélyKözép-Dunavölgyi KTVFOKTVF
9.folyó alatti átvezetésBudapest, XI-XXI.
ker. összes folyó alatti átvezetése
vízjogi engedélyKözép-Dunavölgyi KTVFOKTVF
10.komposztáló telepBudapest XVIII. ker. (hrsz. 140018)építési engedélyFővárosi Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter

B) Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetés és kezelés

LétesítményLétesítmény azonosító adataiA beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyElső fokú engedélyező hatóságMásodfokú engedélyező hatóság
1.szennyvíztisztító telepZalaegerszeg (hrsz. 0940)vízjogi engedélyNyugat-Dunántúli KTVFOKTVF
2.iszaptározóZalaszentistván (hrsz. 035)vízjogi engedélyNyugat-Dunántúli KTVFOKTVF
3.csatornabővítésZalaegerszeg, Alsónemesapáti, Bocfölde, Boncodfölde, Csatár, Kávás, Kisbucsa, Kispáli, Nemesapáti, Nemeshetés, Pusztaszentlászló, Söjtör települések összes csatornájavízjogi engedélyNyugat-Dunántúli KTVFOKTVF
4.csatornarekonstrukcióZalaegerszeg összes csatornájavízjogi engedélyNyugat-Dunántúli KTVFOKTVF

C) Veszprém és térsége szennyvízelvezetés és kezelés

LétesítményLétesítmény azonosító adataiA beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyElső fokú engedélyező hatóságMásodfokú engedélyező hatóság
1.szennyvíztisztító telepZirc (hrsz. 0211)vízjogi engedély (módosítás)Közép-dunántúli KTVFOKTVF
2.szennyvíztisztító telepHegyesd (hrsz. 079)vízjogi engedély (módosítás)Közép-dunántúli KTVFOKTVF
3.csapadékvízgyűjtő csatornaVeszprém (43-T-0, 43-O-0 sz. csatornák)vízjogi engedélyKözép-dunántúli KTVFOKTVF"

2. A 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.)Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Vízjogi engedély

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
Közlekedés
- közútBudapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászatterületileg illetékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőrfőkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökeHonvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemilletékes megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a Fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
- talajvédelemilletékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- erdővédelemilletékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve)Országos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési HatóságNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága)Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
2. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások)
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Környezetvédelemilletékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Közlekedés
- közútBudapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászatterületileg illetékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőrfőkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
Tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökeHonvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemilletékes megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a Fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
- talajvédelemilletékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaerdőgazdálkodásért felelős miniszter
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési HatóságNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
3. Útügyi építési engedély
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Környezetvédelemilletékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
Közlekedés
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó iparvágányok esetén
b) a helyi közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó iparvágány, valamint a saját használatú vasút esetén
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vízi közlekedés:
a) a vízi úttá minősített belvizet és kikötőt érintő ügyekben (az úszóműves kikötő kivételével)
b) a vízi úttá nem minősített
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
belvizet és úszóműves kikötőt érintő ügyekben
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászatterületileg illetékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőrfőkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
Tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökeHonvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemilletékes megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a Fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
- talajvédelemilletékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési HatóságNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
ABCDEF
1SorszámLétesítményLétesítmény azonosító adataiA beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyElső fokú engedélyező hatóságMásodfokú engedélyező hatóság
21.hulladéklerakó telepKirályszentistván
(hrsz. 017)
egységes környezethasználati engedélyKözép- Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
(KTVF)
Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF)
3építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
központi
épületre,
hulladékválogató csarnokra, mechanikaibiológiai hulladékkezelő csarnokra, utóérlelő csarnokra, komposztáló csarnokra
Veszprém Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
4vízjogi engedélyKözép-Dunántúli KTVFOKTVF
52.BekötőútKirályszentistván - a 7213. sz. úttól a hulladéklerakó telepreépítési engedélyVeszprém Megyei Kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
6vízjogi engedélyKözép-Dunántúli KTVFOKTVF

19. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"1. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A) Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt

B) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt

ABCDEF
1SorszámLétesítményLétesítmény azonosító adataiA beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyElső fokú engedélyező hatóságMásodfokú engedélyező hatóság
21.hulladéklerakó telepNyíregyháza (hrsz. 02350)vízjogi engedélyFelső-Tiszavidéki KTVFOKTVF
3építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, központi épületre, hulladékválogató csarnokra, mechanikaibiológiai hulladékkezelő csarnokra, utóérlelő csarnokra, komposztáló csarnokraSzabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormány Hivatalépítésügyért felelős miniszter
42.bekötőútNyíregyháza - a Nyíregyházát elkerülő (épülő) 4. sz. úttól a hulladéklerakó teleprevízjogi engedélyFelső-Tiszavidéki KTVFOKTVF
53.hulladéklerakó telepKisvárda (hrsz. 068)egységes
környezethasználati
engedély
(módosítás)
Felső-Tiszavidéki KTVFOKTVF
6építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, hulladékválogató csarnokra, mechanikaibiológiai hulladékkezelő csarnokraSzabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Kormányhivatal
építésügyért felelős miniszter
7vízjogi engedélyFelső-Tiszavidéki KTVFOKTVF
84.bekötőútKisvárda - a
4108. és
4109. sz. úttól
a hulladéklerakó telepre
építési engedélySzabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központi
Hivatala
9vízjogi engedélyFelső-Tiszavidéki KTVFOKTVF
105.hulladéklerakó telepNagyecsed (hrsz. 0188)egységes
környezethasználati
engedély
(módosítás)
Felső-Tiszavidéki KTVFOKTVF
11építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, hulladékválogató csarnokra, mechanikaibiológiai hulladékkezelő csarnokraSzabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Kormányhivatal
építésügyért felelős miniszter
12vízjogi engedélyFelső-Tiszavidéki KTVFOKTVF
136.bekötőútNagyecsed - a
4918. sz. úttól
a hulladéklerakó telepre
építési engedélySzabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központi
Hivatala
14vízjogi engedélyFelső-Tiszavidéki KTVFOKTVF

2. A 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: "2. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Egységes környezethasználati engedély

EgészségügyElső fokú szakhatóság fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveMásodfokú szakhatóság Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Helyi környezet- és természetvédelemaz érintett települési önkormányzat jegyzőjefővárosi és megyei kormányhivatal
Erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Talajvédelemmegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Termőföldvédelemilletékes megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a Fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
Ásványi nyersanyag védelemterületileg illetékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Földtani közeg védelemilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Gyógyhelyek védelmeOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi FőigazgatóságaEgészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
Lakosság életének védelmemegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nukleáris biztonságOrszágos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági IgazgatóságaOrszágos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága főigazgatója
Építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
Állattartásmegyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Területrendezésilletékes állami főépítészterületrendezésért felelős miniszter
Közlekedés
- közútfővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vasút, hajózás;Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja

2. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások)

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Környezetvédelemilletékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Közlekedés
- közútfővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászatterületileg illetékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőrfőkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
Tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökeHonvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemilletékes megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a Fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
- talajvédelemilletékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve)Országos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési HatóságNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságfőváros, megyei kormányhivatal mérésügyi és biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

3. Útügyi építési engedély

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Környezetvédelemilletékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
Közlekedés
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó iparvágányok esetén
b) a helyi közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó iparvágány, valamint a saját használatú vasút esetén
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vízi közlekedés:
a) a vízi úttá minősített belvizet és kikötőt érintő ügyekben (az úszóműves kikötő kivételével)
b) a vízi úttá nem minősített belvizet és úszóműves kikötőt érintő ügyekben
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászatterületileg illetékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitánysága) rendészetért felelős miniszter
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetébenb) illetékes megyei rendőrfőkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságb) Országos Rendőr-főkapitányság
Tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökeHonvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemilletékes megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a Fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
- talajvédelemilletékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve)Országos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési HatóságNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságfőváros, megyei kormányhivatal mérésügyi és biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

4. Vízjogi engedély

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
Közlekedés
- közútfővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászatterületileg illetékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitánysága) rendészetért felelős miniszter
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetébenb) illetékes megyei rendőrfőkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságb) Országos Rendőr-főkapitányság
Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökeHonvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemilletékes megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a Fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
- talajvédelemilletékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési HatóságNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságfőváros, megyei kormányhivatal mérésügyi és biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

20. melléklet a 351/2010. (XXII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"1. számú melléklet a 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

Az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz

LétesítményLétesítmény azonosító adataiA beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyElső fokú engedélyező hatóságMásodfokú engedélyező hatóság
1.Főpálya234 és 279 km szelvény közöttépítési engedélyNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vízjogi engedélyFelső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

2. A 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. számú melléklet a 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Útügyi építési engedély

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Környezetvédelemilletékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
Közlekedés
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó iparvágányok esetén
b) a helyi közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó iparvágány, valamint a saját használatú vasút esetén
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság központja
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság központja
- vízi közlekedés: a vízi úttá minősített belvizet és kikötőt érintő ügyekben (az úszóműves kikötő kivételével), valamint a vízi úttá nem minősített belvizet és úszóműves kikötőt érintő ügyekbenNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság központja
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászatterületileg illetékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet
- rendőrségOrszágos Rendőr-főkapitányságrendészetért felelős miniszter
Tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős Miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemilletékes megyei kormányhivatal földhivatala, fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
- talajvédelemmegyei kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési HatóságNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatója

2. Vízjogi engedély

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
Közlekedés
- közútfővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászatterületileg illetékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet
- rendőrségOrszágos Rendőr-főkapitányságrendészetért felelős miniszter
Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemIlletékes megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
- talajvédelemilletékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési HatóságNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

21. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 257/2006. (XII.15.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"1. melléklet a 257/2006. (XII. 15.) Korm rendelethez

A Bátaapátiban építendő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló létesítésének engedélyezési eljárása, az eljárás lefolytatására kijelölt első- és másodfokú eljáró hatóságok

LétesítményA létesítmény azonosító adataiA beruházás megvalósításához szükséges engedélyElső fokú eljáró hatóságMásodfokú eljáró hatóság
Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktárolóBátaapáti hrsz.: 0112/2, 0114/1, 0115, 0119, 0123/1, 0124/4,
0124/8
környezetvédelmi engedélyKözép-dunántúli Környezetvédelmi, Területvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség [OKTVFF]
tároló létesítési engedélyTolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási SzerveOrszágos
Tisztifőorvosi Hivatal

2. A 257/2006. (XII.15.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. melléklet a 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Környezetvédelmi engedély:

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
környezet- és településegészségügyTolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási SzerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
helyi környezet- és természetvédelemérintett települési önkormányzat jegyzőjeTolna Megyei Kormányhivatal
nukleáris biztonságOrszágos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonság Igazgatóság [OAH NBI]Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója
földművelésügy:
- erdővagyonvédelemBaranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- talaj (termőföld) védelemTolna Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- termőföld mennyiségi védelemTolna Megyei Kormányhivatal illetékes körzeti földhivatalaTolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala
közlekedésBaranya Megyei Kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
kulturális örökségvédelemBaranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
földtani közeg, ásványi nyersanyag védelmePécsi BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
lakosság életének védelmeTolna Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
településrendezési előírásokkal való összhangilletékes építésügyi hatóságTolna Megyei Kormányhivatal
területrendezési tervekkel való összhangilletékes állami főépítészterületrendezésért felelős miniszter

2. Radioaktív hulladéktároló létesítési és üzemeltetési engedély:

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
környezetvédelemKözép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség [OKTVFF]
építésügyTolna Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
nukleáris biztonságOrszágos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonság Igazgatóság [OAH NBI]Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója
honvédelemHonvéd Vezérkar Főnökehonvédelemért felelős miniszter
földművelésügy:
- állategészségügyTolna Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- talaj (termőföld) védelemTolna Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
közlekedésBaranya Megyei Kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központi
rendészet:
- rendőrségORFK Igazgatásrendészeti Főosztályországos rendőrfőkapitány
polgári védelem, tűzvédelemTolna Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
földtan, bányászatPécsi BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
vízügyKözép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség [OKTVFF]

3. Radioaktív anyag közúti szállítási engedély:

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
közlekedésTolna Megyei Közlekedési FelügyelőségNemzeti Közlekedési Hatóság központja
rendészet:
- rendőrségORFK Igazgatásrendészeti Főosztályországos rendőrfőkapitány

22. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. melléklet a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A bányászati hatóságnak a bányászatról szóló törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának első és másodfokú engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelölése

Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
1.A bányák föld alatti létesítményei kivételével minden esetben.A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényre juttatása.első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságmásodfokon eljáró tűzvédelmi szakhatóság
2.Az eljárás gyógyhelyet, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap lelőhelyet érint.A tevékenység természetes gyógytényezőre, gyógyhelyre gyakorolt hatásainak vizsgálata kérdésében.Országos Tisztifőorvosi Hivatal Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi FőigazgatóságaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal központja
3.Az elvi építési, a használatba vételi, a megszüntetési és a rendeltetés
megváltoztatása iránti eljárás kivételével, ha a tevékenység vagy beruházás termőföldön valósul meg.
A termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi
követelmények érvényre juttatása, valamint az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata kérdésében.
termőföld minőségi védelme esetében a megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, erdő esetében a megyei kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága,Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
4.Ha a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési közút állagára gyakorolt hatása alapján -
engedélyezhető-e.
Országos közút
a) gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetén:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) egyéb országos közút esetén:
fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Helyi közút
a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén:
fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén:
FőjegyzőBudapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési Felügyelősége
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén:
Budapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
5.A vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli építmény építése, elhelyezése,
megszüntetése esetén, ha a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.
Annak elbírálása kérdésében, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján -engedélyezhető-e.Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
6.A bányák föld alatti létesítményei kivételével, ha vízi utat, vízi közlekedést érint az építmény.Annak elbírálása kérdésében, a keresztező műtárgy méretei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabály követelményeinek, továbbá a Dunán a Duna Bizottság hatályos ajánlásainak, a tervezett, felújított vagy átalakított keresztező műtárgy és tartozékai alkalmasak-e a zavartalan és biztonságos hajóforgalom lebonyolítására és megfelelnek-e a nemzetközi gyakorlatnak.Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
7.A létesítmény helye magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölése, 60 méternél magasabb létesítmény létesítése, 20 méternél magasabb létesítmény magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli létesítése esetén.a) Az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári célú légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a polgári célú légiközlekedés biztonságára.
b) Az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása az állami célú légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és az állami célú légiközlekedés biztonságára.
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) Honvédelemért felelős miniszter
8.Az eljárás - a bányák föld alatti létesítményei kivételével - honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett létesítmény megvalósítására irányul.Annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.Honvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
9.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá hogy biztosítható-e a felszíni és felszín alatti vizek védelmének, hasznosításikörnyezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség
lehetőségei megőrzése, valamint a földtani közeg védelme.
10.Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén.Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyzőfővárosi és megyei kormányhivatal
11.Ha a létesítményt régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósítják meg.Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális
Örökségvédelmi Hivatal
12.Az államhatártól számított 100 méteren belül épülő létesítmény eseténAnnak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megvalósítása esetén az államhatár rendje biztosított-e, a határrendsértések és határesemények megelőzhetők-e.megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányságOrszágos Rendőrfőkapitányság

2. A 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: "3- melléklet a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakhatóságok

A Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElsőfokú eljárásbanMásodfokú eljárásbanKutatásra vonatkozó műszaki üzemterv
jóváhagyása (kivett hely esetén a hatáskörrel rendelkező hatóság kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is)
Szénhidrogén szállítóvezetékhez kapcsolódó távközlő hálózat
technológiai berendezésekhez
tartozó létesítményeinek (telekhatáron belüli, illetve a távközlési hálózat hozzáférési pontjain lévő létesítmények) engedélyezése
Bányatelek megállapításaFeltárásra és kitermelésre készített műszaki üzemterv jóváhagyása, módosítása, szüneteltetési műszaki üzemi tervjóváhagyása
1.bányák föld alatti és azzal egy tekintet alá eső külszíni létesítményei kivételével.A létesítményre vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés kérdésében.hivatásos önkormányzati tűzoltóságmegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a főváros területén az Országos Katasztrófavédelmi FőigazgatóságIGENIGENIGENNEM
2.Az eljárás gyógyhelyet, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap lelőhelyet érint.A tevékenység természetes gyógytényezőre, gyógyhelyre gyakorolt hatása inak vizsgálata kérdésében.Országos Tisztiorvosi Hivatal Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi FőigazgatóságaEgészségügyi Engedélyezési és KormányhivatalIGENNEMIGENNEM
3.Ha a tevékenység vagy beruházás termőföldön valósul meg.A termőföld mennyiségi védelme követelményeinek kérdésében.körzeti földhivatal, több körzeti földhivatal illetékességi területét érintő esetekben a megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalamegyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatala, ha első fokon a megyei kormányhivatal földhivatala vagy a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatala járt el, akkor a földügyértfelelős miniszterIGENNEMIGENNEM
4.Ha a tevékenység vagy beruházás termőföldön valósul meg.A termőföld minőségi védelme követelményeinek, valamint az erdőre gyakorolt hatásoknaka kérdésében.termőföld minőségi védelme esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, erdő esetében a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási HivatalNEMNEMNEMIGEN,
szüneteltetés kivételével
5.Ha a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Annakelbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyezhető-e.Országos közút IGENIGENIGENNEM
a) gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetén:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) egyéb országos közút esetén:
fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Helyi közút
a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén:
fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén:
Fővárosi főjegyzőBudapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési Felügyelősége
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén:
Budapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
6.A vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli építmény építése, elhelyezése, megszüntetése esetén, ha a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Annak elbírálása kérdésében, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján - engedélyezhető-e.Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság KözpontjaIGENIGENIGENNEM
7.A vízi utat keresztező szénhidrogén vezetékkel kapcsolatos eljárásbanAnnak vizsgálata, hogy a keresztező műtárgy méretei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabály követelményeinek, továbbá a Dunán a Duna Bizottság hatályos ajánlásainak, valamint hogy a tervezett, felújított vagy átalakított keresztező műtárgy és tartozékai alkalmasak-e a zavartalan és biztonságos hajóforgalom lebonyolítására és megfelelnek-e a nemzetközi gyakorlatnak.Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság KözpontjaIGENNEMIGENNEM
8.Az eljárás egyéb víziközlekedési létesítményt érintAz építmény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a vízi közlekedési létesítmények működését.Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság KözpontjaIGENNEMIGENNEM
9.Ha az eljárás tárgya meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény.a) A létesítmény elhelyezkedésének, magassága, jellege közvetlen és közvetett hatása inak vizsgálata a polgári célú légi közlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a polgári célú légi közlekedés biztonságára.a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalaa) Nemzeti Közlekedési Hatóság KözpontjaIGENNEMIGENNEM
b) A létesítmény elhelyezkedésének, magassága, jellege közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata az állami célú légi közlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és az állami célú légi közlekedés biztonságára.b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalab) Honvédelemért felelős miniszter
10.Az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett tevékenység engedélyezésére irányul.Annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.Honvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszterIGENNEMIGENIGEN
11.Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély, vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
Annak elbírálása kérdésében, hogykörnyezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FőfelügyelőségIGENIGENIGENIGEN
a) a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek,
b) a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzése,
c) a földtani közeg védelme követelményeinek,
d) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, valamint
e) a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a keletkező hulladék elhelyezése, előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása megfelel-e a hulladékgazdálkodási előírásoknak, szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel olyan a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy csak feltételekkel lehet megadni.
12.Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén.Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyzőfővárosi és megyei kormányhivatalIGENIGENIGENIGEN
13.Ha a létesítményt régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósítják meg.Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi HivatalIGENIGENIGENNEM
2.
Bevonás és közreműködés feltétele
SzakkérdésElsőfokú eljárásbanMásodfokú eljárásbanVédőpillér kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtéseBányabezárás,
tájrendezés
végrehajtása,
bányászati
tevékenység
befejezése
Tájrendezési
feladatokkal
összefüggő
bányahatósági
eljárások, a
felszínalatti
vízkészletet
érintő
bányatavak
fennmaradása
és
hasznosítása feltételeinek meghatározása
Hasznosítás jóváhagyásaVédőpillér lefejtést előirányzó műszaki üzemi terv
1.A bányák föld alatti és azzal egy tekintet alá eső külszíni létesítményei kivételével.A létesítményre vonatkozó tűzvédelmi
követelményeknek való megfelelés kérdésében.
hivatásos önkormányzati tűzoltóságmegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a főváros területén az Országos Katasztrófavédelmi FőigazgatóságIGENIGENNEMIGENNEM
2.Az eljárás gyógyhelyet, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap lelőhelyet érintA tevékenység természetes gyógy tényezőre, gyógyhelyre gyakorolt hatása inak vizsgálata kérdésében.Országos Tisztiorvosi Hivatal Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi FőigazgatóságaEgészségügyi Engedélyezési és KormányhivatalIGENNEMNEMIGENIGEN
3.Ha a tevékenység vagy beruházás termőföldön módon valósul meg.A termőföld mennyiségi védelme.körzeti földhivatal, több körzeti földhivatal illetékességi területét érintő esetekben a megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalamegyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatala, ha első fokon a megyei kormányhivatal földhivatala, vagy a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatala járt el, akkor a földügyért felelős miniszterNEMIGENIGENNEMNEM
4.Ha a tevékenység vagy beruházás termőföldön földrészleten valósul meg.A termőföld minőségi védelme követelményeinek, valamint az erdőre gyakorolt hatásoknak a kérdésében.termőföld minőségi védelme esetében a megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, erdő esetében a megyei kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási HivatalNEMIGENIGENNEMNEM
5.Ha a kérelmező az útkezelőiAnnak elbírálása kérdésében,
hozzájárulás megtagadásáthogy a közút területénekOrszágos közútIGENIGENNEMIGENNEM
vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára, aa) gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetén:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
közút fejlesztési terveinekb) egyéb országos közút esetén:
végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyezhető-e.fővárosi és megyeiNemzeti Közlekedési
kormányhivatal közlekedési felügyelőségeHatóság Központja
Helyi közút
a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi
közutak esetén:
fővárosi és megyeiNemzeti Közlekedési
kormányhivatal közlekedési felügyelőségeHatóság Központja
b) a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi
közutak esetén:
Fővárosi főjegyzőBudapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési Felügyelősége
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi
közutak esetén:
Budapest FővárosNemzeti Közlekedési
Kormányhivatalának Közlekedési FelügyelőségeHatóság Központja
6.A vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli építmény építése, elhelyezése, megszüntetése esetén, ha a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Annak elbírálása kérdésében, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett-a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján - engedélyezhető-e.Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság KözpontjaIGENIGENNEMIGENNEM
7.A vízi utat keresztező szénhidrogén vezetékkel kapcsolatos eljárásbanAnnak vizsgálata, hogy a keresztező műtárgy méretei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabály követelményeinek továbbá a Dunán a Duna Bizottság hatályos ajánlásainak valamint hogy a tervezett, felújított vagy átalakított keresztező műtárgy és tartozékai alkalmasak-e a zavartalan és biztonságos hajóforgalom lebonyolítására és megfelelnek-e a nemzetközi gyakorlatnakNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság KözpontjaIGENNEMNEMIGENIGEN
8.Az eljárás egyéb víziközlekedési létesítményt érintAz építmény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a vízi közlekedési létesítmények működését.Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság KözpontjaIGENIGENNEMIGENIGEN
9.Ha az eljárás tárgya meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény.a) A létesítmény elhelyezkedésének magassága jellege közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a polgári célú légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a polgári célú légiközlekedés biztonságára.a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
b) A létesítmény elhelyezkedésének magassága, jellege közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata az állami célú légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és az állami célú légiközlekedés biztonságára.
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
IGEN
b) honvédelemért felelős
miniszter.
IGENNEMNEMNEM
10.Az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett tevékenység engedélyezésére irányul.Annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.Honvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszterNEMIGENIGENIGENNEM
11.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély, vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Annak elbírálása kérdésében, hogy
a) a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek,
b) a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzése, c) a földtani közeg védelme követelményeinek,
d) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, valamint
e) a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a keletkező hulladék elhelyezése, előkezelése, hasznosítása,
ártalmatlanítása megfelel-e a hulladékgazdálkodási előírásoknak, szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel olyan a
hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy csak feltételekkel lehet megadni.
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FőfelügyelőségIGENIGENIGENIGENIGEN
12.Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén.Annakelbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltakszerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyzőfővárosi és megyei kormányhivatalIGENIGENIGENIGENIGEN
13.Bányatavak fennmaradási engedélye kivételével, ha a létesítményt régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósítják meg.Annakelbírálása kérdésében, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeineka kérelemben fog laltakszerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi HivatalIGENIGENBányatavak fennmaradása
és
hasznosítása kivételével
IGENNEM

23. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"4. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az előzetes vizsgálati, a környezet hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kijelölt szakhatóságok

Bevonás és közreműködés feltétele
Előzetes vizsgálatKörnyezeti hatásvizsgálatEgységes környezethasználati engedélyezésSzakkérdésElső fokMásodfok
1.Minden esetben.A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegő higiénés követelmények teljesülésére kiterjedően.fővárosi és megyei
kormányhivatal illetékes* megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
2.Ha a tevékenység gyógyhelyen vagy gyógyhelyre, természetes gyógytényezőre hatást gyakorló módon valósul meg.Természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak és az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, valamint a természetes gyógytényezőket érintő hatások vizsgálatára kiterjedően.Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi FőigazgatóságaEgészségügyi Engedélyezési és Kormányhivatal
3.Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja.Az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás műemléki területet régészeti lelőhelyet vagy régészeti védőövezetet érint.Kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően.fővárosi és megyei
kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
4.Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utaljaA helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedőenérintett települési önkormányzat jegyzőjefővárosi és megyei kormányhivatal
5.Ha az eljárás termőföld, erdő vagy azzal szomszédos földrészlet igénybevételével megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányul.A termőföldre és az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.termőföld minőségi védelme esetében a megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, erdő esetében a megyei
kormányhivatal
Erdészeti
Igazgatósága
Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
6.Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utaljaHa az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás termőföldet érint.Termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében.körzeti
földhivatal, több
körzeti
földhivatal
illetékességi
területét érintő
esetekben a
megyei
kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatala
megyei kormányhivatal
földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal
földhivatala, ha első fokon a megyei kormányhivatal földhivatala vagy a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatala járt el, akkor a földügyért felelős miniszter
7.Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja, és a vizsgálat (engedély megszerzése) nem bányászati tevékenységre vonatkozik.Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából.BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
8.Ha a tevékenység következtében olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.Az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás nukleáris anyagot érint.Az atomenergia biztonságos alkalmazásával, a nukleáris balesetelhárítással kapcsolatos kérdésben.Országos Atomenergia Hivatal
9.Ha a kérelem a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló jogszabály szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.A területrendezési tervekkel való összhang tekintetében.illetékes állami főépítészterületrendezésért felelős miniszter

*Megjegyzés

A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv feladatait a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el "

2. A 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 5. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"5. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A felügyelőség települési hulladék begyűjtése, üzletszerű szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásában közreműködő szakhatóságok

Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásbanBegyűjtés és üzletszerű szállítás, a települési folyékony hulladék elhelyezésére igénybe vehető szennyvíztisztító telep meghatározására irányuló eljárásElőkezelés, tárolásHasznosításÁrtalmatlanítás
1.Minden esetbenKörnyezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar-rágcsálóirtás, illetve a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetefővárosi és megyei kormányhivatal illetékes* megyei népegészségügyi
szakigazgatási
szerve
IGENIGENIGENIGEN
2.Ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érintAnnak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.települési
önkormányzat
jegyzője
fővárosi és megyei kormányhivatalIGENIGENIGENIGEN
3.A tevékenység termőföldön valósul meg.A termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés.megyei kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
IGENIGENIGENIGEN
4.Nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhely, bányatelek érintettsége, ásványi nyersanyag kitermelése és annak használata, értékesítése, hasznosítása esetén.Földtani környezet, földtani veszélyforrások, földtani gátak és az ásványvagyon-védelem értékelése, a fizetendő bányajáradék mértékének meghatározása, az építésföldtani
megalapozottság vizsgálata, a földtani veszélyeztetettség vizsgálata figyelemmel a vízzáró rétegre, a felszínen folyásra alkalmas képződmények meglétére, tektonikai jelenségekre (vetők, csúszásra alkalmas felületek), védelemre érdemes földtani képződményekre, a felszínmozgás veszélyeztetésének vizsgálata
bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani HivatalNEMIGENNEMIGEN

* Megjegyzés

A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv feladatait a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el."

24. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 89/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"1. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

LétesítményLétesítmény azonosító adataiA beruházás megvalósításához szükséges engedélyekElső fokú engedélyező hatóságMásodfokú engedélyező hatóság
1.A budapesti 4-es számú metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar Bosnyák tér közötti szakasza10,5 km hosszú, 14 állomásos metrószakaszVasúthatósági engedélyekNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.Metróállomások, üzemi
létesítmények
Kelenföldi pályaudvar, Tétényi út, Bocskai út, Móricz Zsigmond körtér, Szent Gellért tér, Fővám tér, Kálvin tér, Rákóczi tér, Népszínház utca, Keleti pályaudvar, Dózsa György út, Hungária körút, Róna utca, Bosnyák tér metróállomások és minden üzemi létesítményÉpítésügyi hatósági engedélyekNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
3.Felszín feletti építményekÁllomások és vonali műtárgyak felszínen megjelenő építményei (különösen: szellőző fejek, lépcső lefedések, liftépületek)Építésügyi hatósági engedélyekBudapest Főváros
Kormányhivatal a
az
építésügyért
felelős
miniszter
4.Felszíni rendezési munkákA Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő felszíni létesítmények, így különösen utak, járdák, forgalomtechnika, zöldterületek, villamosvágányok, aluljárók építési munkáiKözúthatósági engedélyekBudapest Főváros
Kormányhivatalának
Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
A főváros kerületi önkormányzatai tulajdonában lévő utak, járdákKözúthatósági engedélyekBudapest Főváros Önkormányzatának főjegyzőjeBudapest Főváros
Kormányhivatalának
Közlekedési Felügyelősége

2. A 89/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Vasúthatósági engedélyek

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
RendőrségBudapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
TűzvédelemFővárosi Tűzoltó ParancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar Főnökea honvédelemért felelős miniszter
EgészségügyFővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási SzerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
Kulturális örökségvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodájaa Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Polgári védelemFővárosi Polgári Védelmi IgazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
ÚtügyBudapest Főváros Önkormányzatának főjegyzőjeBudapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési Felügyelősége
Budapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
BányászatBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Műszaki biztonságMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerveaz iparügyekért felelős miniszter
ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatalaaz építésügyért felelős miniszter
Környezetvédelem, természetvédelem, vízügyKözép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

2. Metróállomások építésügyi hatósági engedélyei

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
RendőrségBudapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
TűzvédelemFővárosi Tűzoltó ParancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökea honvédelemért felelős miniszter
EgészségügyFővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási SzerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatalaaz építésügyért felelős miniszter
Kulturális örökségvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
Polgári védelemFővárosi Polgári Védelmi IgazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
ÚtügyBudapest Főváros Önkormányzatának főjegyzőjeBudapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési Felügyelősége
Budapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
FöldtanBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
BányászatBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Műszaki biztonságMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalaz iparügyekért felelős miniszter
Környezetvédelem, természetvédelem és vízügyKözép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

3. Felszín feletti építmények építésügyi hatósági engedélyei

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
RendőrségBudapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
TűzvédelemFővárosi Tűzoltó ParancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Katasztrófa- és polgári védelemFővárosi Polgári Védelmi IgazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
EgészségügyFővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási SzerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
Környezetvédelem, természetvédelem, vízügyKözép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
VízgazdálkodásKözép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
FöldvédelemFővárosi kormányhivatal földhivatalaa földügyért felelős miniszter
Kulturális örökségvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökea honvédelemért felelős miniszter
ÚtügyBudapest Főváros Önkormányzatának főjegyzőjeBudapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési Felügyelősége
Budapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Vasúthatósági ügyekNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalaz iparügyekért felelős miniszter

4. Felszíni rendezési munkák útügyi építési engedélyei

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
TűzvédelemFővárosi Tűzoltó ParancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Katasztrófa- és polgári védelemFővárosi Polgári Védelmi IgazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
RendőrségBudapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
EgészségügyFővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási SzerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
FöldvédelemFővárosi kormányhivatal földhivatalaa földügyért felelős miniszter
TalajvédelemMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalaz agrárpolitikáért felelős miniszter
Műszaki biztonságMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerveaz iparügyekért felelős miniszter
BányászatBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Vasúti ügyekNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökea honvédelemért felelős miniszter
Környezetvédelem, természetvédelem, vízügyKözép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Kulturális örökségvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal

25. melléklet a 351/2010. (XXII. 30.) Korm. rendelethez

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a következő 3. számú melléklettel egészül ki:

"3. számú melléklet a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, KomáromEsztergom és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el."

26. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az egységes digitális rádió-távközlő rendszerről szóló109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletének 25-26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában Felhasználó szervezet (valamint a szervezet EDR használatára feljogosítható személyei):]

"25. a Nemzeti Közlekedési Hatóság;

26. a fővárosi és megyei kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei;".

27. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzéséről szóló 322/2007. (XII.5.) Korm rendelet

a) 1. számú mellékletének 2-4. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei" szövegrész helyébe az "a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a megyei kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatósága" szövegrész lép.

b) 1. számú mellékletének 6-8. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei" szövegrész helyébe az "a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága" szövegrész lép.

c) 2. számú mellékletének 9. pontjában a "- Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei (növényvédelmi hatósági jogkörben)" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a megyei kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatósága" szöveg lép.

d) 2. számú mellékletének 10., valamint 12-15. pontjában a "-Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei (állategészségügyi hatósági jogkörben)" szövegrész helyébe a "- Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága" szöveg lép.

e) 2. számú mellékletének 11. pontjában a "-Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei (takarmányozási, állategészségügyi és növény-egészségügyi hatósági jogkörben)" szövegrész helyébe a "- Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, valamint Növény- és talajvédelmi igazgatósága" szöveg lép.

f) 3. számú mellékletének 16-18. pontjában a "-Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei (állatvédelmi hatósági jogkörben)" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága" szöveg lép.

28. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének módosítása:

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. sorában a "Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervei" szövegrész helyébe az "az "a megyei, fővárosi kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv" szöveg lép.

2. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a következő 3. számú melléklettel egészül ki:

"3. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, KomáromEsztergom és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el."

29. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 74/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"1. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó beruházások, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

1A SorszámB
Létesítmény
C
Létesítmény azonosító adatai
D
A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek
E
Első fokon eljáró hatóság
F
Másodfokon eljáró hatóság
21.Zsolnay Kulturális
Negyed
Műemléki védelem alatt álló:
40504/1 hrsz., 40504/3 hrsz., 40504/4 hrsz., 40504/5 hrsz.,
40484 hrsz.,
40485 hrsz.,
40486 hrsz.
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális
Örökségvédelmi Hivatal
3Zsolnay Vilmos út: 40510 hrsz.
4A 6-os sz. főúttól délre fekvő része: 40511/1 hrsz., 40511/2 hrsz., 40511/3 hrsz.
5Basamalom utca: 40512/1 hrsz.
6Felsővámház utca: 40390/1 hrsz.
7"Dozsó": 40504/1 hrsz.
8Zsolnay Mauzóleum és környezete: 40167 hrsz., 40164/12 hrsz., 40164/37 hrsz.
9Zsolnay Pirogránit Üzem: 40504/6 hrsz.
102."Nagy Kiállítótér" projekt (a megváltozott projekttartalommal)"Nagy kiállítótér új épületének területe"
18341 hrsz.
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
11Martyn Ferenc Múzeum telke és a felette lévő park:
18342 hrsz.,
18343 hrsz.
12Múzeumok rekonstrukciója: 18359/1 hrsz.
13Káptalan utca 5.: 18358 hrsz., 18359/2 hrsz., 8359/1 hrsz.
14Vasarely Múzeum: 18356 hrsz.
15Tornapálya: 18357 hrsz.
16Káptalan utca 4.: 18307 hrsz., 18340 hrsz.,
17Papnövelde utca: 17122 hrsz.,
18Papnövelde u. 5.: 17683 hrsz.
19Belvárosi Ált. Isk.: 17656 hrsz.,
20Szepesy I. utca: 18355 hrsz.
21Káptalan utca: 18344 hrsz.
22Aranyos Szent János kút:
18338 hrsz.
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
23Eszperantó park: 17655 hrsz., 17654 hrsz.
243.Pécsi Konferencia- és Koncert KözpontKözterületek (közpark, sétány):
40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz., 40678/1 hrsz., 40678/2 hrsz., 40710 hrsz., 40513/1 hrsz., 40513/2 hrsz., 40694/5 hrsz., 40694/4 hrsz., 40694/2 hrsz., 40669 hrsz., 40707 hrsz., 40682 hrsz.,
40680 hrsz.,
40681 hrsz.
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
25Szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezetés:Vízjogi engedélyekDél-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz., 40678/1 hrsz., 40678/2 hrsz., 40710 hrsz., 40513/1 hrsz., 40513/2 hrsz., 40694/5 hrsz., 40694/4 hrsz., 40694/2 hrsz., 40669 hrsz., 40707 hrsz., 40682 hrsz.,
40680 hrsz.,
40681 hrsz.
Főigazgatója
264.Közterek és parkok megújításaUránvárosi park rekonstrukciók:
Gyalog-kerékpárút,
járda, emlékmű rekonstrukció,
utcabútorok,
parképítés,
térburkolatok:
531 hrsz., 529/31 hrsz., 583/1 hrsz., 584 hrsz., 586 hrsz., 528 hrsz., 579/8 hrsz., 527 hrsz., 532 hrsz., 526/26 hrsz., 613/7 hrsz., 613/6 hrsz., 613/4 hrsz., 613/1 hrsz., 590/1 hrsz., 587 hrsz., 529/38 hrsz., 529/39 hrsz., 530 hrsz., 577 hrsz., 578 hrsz., 612 hrsz., 529/37 hrsz.
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
27Ybl Miklós utca (parkolók, út): 527 hrsz.Közúthatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
28Út: 532 hrsz.
29Tettye-Havihegy városrész (parkrekonstrukció):
Tettye tér: 16211 hrsz. 16209 hrsz. 16232 hrsz. 16207 hrsz. Borház 16172/2 hrsz. 16174 hrsz. Kávézó
16214 hrsz.
16215 hrsz.
16228 hrsz.
16229 hrsz. 16165 hrsz. 16224/2 hrsz. 16235 hrsz.
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
30Nyári Színház megújítás (Szathmáry püspöki palota rom műemlék): 16208 hrsz.Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
31Magaslati út (rekonstrukció): 16212 hrsz.Közúthatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
32Havihegyi út (rekonstrukció):
39323 hrsz.
39308 hrsz. 39230 hrsz. 39307/1 hrsz. 39307/2 hrsz. 39306/1 hrsz.
39309 hrsz.
Közúthatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
33Havihegyi panoráma sétány, kilátópont, parképítés:
39315 hrsz. 393221 hrsz.
39322/2 hrsz.
39317 hrsz.
39314/2 hrsz. 39314/1 hrsz. 39321 hrsz.
39320 hrsz. 39319 hrsz.
39318 hrsz. 39313 hrsz. 39310 hrsz. 16254 hrsz. 16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz. 39310 hrsz. 16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
34Szabadtéri zarándokhely (oltár), a Havihegyi kápolna környezetének megújítása: 39316 hrsz.Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei
Kormányhivatal
Kulturális
Örökségvédelmi
Irodája
Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
35Tettye utca (útrekonstrukció): 16899 hrsz. 16166 hrsz. 16210 hrsz.
16898 hrsz.
Közúthatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
36Vince utca (útrekonstrukció): 16961 hrsz. 16919 hrsz.Közúthatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
37Cserző köz (útrekonstrukció): 16949 hrsz.Közúthatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
38BöckJános utca (útrekonstrukció): 16206 hrsz. 16231 hrsz.
16864 hrsz.
Közúthatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
39Felsőhavi utca (útrekonstrukció): 16716 hrsz.Közúthatósági engedélyekBaranya Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési
16291 hrsz. 16290 hrsz. 16771 hrsz. 16323 hrsz.Közlekedési felügyelőségeHatóság Központja
40Ágota utca (útrekonstrukció): 16727 hrsz.Közúthatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
41Barátúr utca (útrekonstrukció): 16187 hrsz.Közúthatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
42Ágoston tér (rekonstrukció, EKF kiállítótér,
Bányatörténeti emlékpark, épületfelújítás): 16717, 16718, 16719, 16723, 16444/1,
16652 hrsz., 16666, 17232,17240 hrsz.-ek
Építésügyi Hatósági EngedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
43Ágoston téri romok bemutatása:
16720/2,16720/1 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
44Vince utca (út rekonstrukció): 16961,16919 hrsz.-ekKözúthatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
45Vince utca (patak részleges felszínre
hozatala): 16961,16919 hrsz.-ek
Vízjogi engedélyekDél-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Főigazgatója
46Kálvária utca (út rekonstrukció): 17104 hrsz.Közúthatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
47Pécs város központjának
megújítása (Széchenyi tér és környéke):
- Széchenyi tér
felszín rekonstrukció 18479, 18480, 18481,
18482, 18483 hrsz.-ek
- Irgalmasok utcája
- térfelszín megújítás 17453 hrsz.
- Megye köz 17590, 17585/1, 17585/3, 17589 hrsz.-ek.
- Hunyadi út 18080 hrsz.
- Szepesy utca 18355 hrsz.
- Káptalan utca 18344 hrsz.
- Papnövelde utca 17122 hrsz.
- Ciszterci köz 18371 hrsz.
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
48Pécs város központjának megújítása (Széchenyi tér és környéke):
- Kossuth tér
17451, 17452 hrsz.
- Hal tér 17439 hrsz.
Közúthatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- Fürdő utca 17460 hrsz.
- Rákóczi út
16609/1 hrsz.
49Középkori egyetem: 18306, 18295,
18292/3, 18303 hrsz.-ek.
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális
Örökségvédelmi Hivatal
50Belváros nyugati kapuja: Rákóczi út
18556 hrsz.
Kórház tér 4126/1, 4126/2, 4358, 4374,
3492, 18686/1 hrsz.-ek
Ferencesek utcája 18477 hrsz., Szent István tér 18392/2 hrsz.
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
51Pécs-Indóház tér és környéke rendezése: Közutak: útfelületek, buszvégállomás
18777,18778,18788,
18795/2,18869/2, 18867,18911/4,
18912,18913/5, 18913/6,19158/1, 19158/2,18911/3, 18911/1,18902, 18933/2
hrsz.-ek.
Közúthatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
52Közparkok 18913/8,18866/2,
18903/1,18903/2, 18905 hrsz.
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
53MÁV terület (térfelszín rendezés) 19157/13 hrsz.Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
54Pécs-EKF városrész közterületeinek megújítása Közutak: útfelületek
16611,19121, 19123, 19147, 40709, 40710, 40570/14, 40669, 40510,35001, 40164/18, 40390/1, 16571, 16668, 16651, 16573/10, 6633, 16607, 06573/15, 16611, 40570/14, 19145, 19147, 40711, 40512/1, 43509, 40166, 40164/32, 40415, 40652, 40462, 40607, 40527, 40528, 40539, 40522, 40463, 40483 hrsz-ek
Közúthatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
55Közparkok: 40570/19, 9122,
40513/2, 43513/1, 35001, 40164/12 hrsz.-
ek
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
56Centrum parkoló Közutak: útfelületek 18933/1, 18872/6 hrsz.Közúthatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
57Közparkok, parkolók 18872/8, 13878, 18883/1 hrsz.Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
58Kálvária domb:
17095, 18057, 17108, 18045/3, 13054/1, 18051/1, 13051/2, 18022, 17991 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
59Pécs-Megyer városrész központi területének és kapcsolódó közterületeinek rendezése
23912/165 23912/184 23912/190 23912/191 23912/192 23912/193 23912/268 23912/274 23912/279 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
60Diana tér, Krisztina tér és környéke:
20822, 20831, 20840/3, 23840/6, 20947, 20980, 20984/1 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
61Napliget:
23913/65, 23913/66, 23938/2, 23941/4, 23942/81 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
62Pécs-Kelet központi területeinek megújítása:
35982/3, 35982/7, 36049, 36050/11, 36050/14, 36050/15, 36051, 36052/1, 36052/10, 36053/1, 36053/9, 36054, 36170, 36265, 36267/3, 36267/18, 36267/22 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
63Névtelen utcai Sport Agóra környezet:
35522, 35523, 35544, 35547/3, 35548, 35549, 35550/1, 35550/2, 35551/3, 35551/4, 35551/5, 35551/6, 35551/7, 35551/8, 35552/1, 35552/2, 35553, 35554, 35555/16, 35611, 35612, 35613, 35614/1, 35614/3, 35614/4, 35614/5, 35615, 35616/1, 35622, 35623, 35727/1, 35725, 35726, 35728, 35807/3, 37901, 37903 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
64Rókus-sétány és környéke:
3220/27, 3220/31, 3220/40, 3220/41, 3423, 3463, 3467, 3468, 3469, 4714/3, 4791/6, 4826, 4830 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
65Köztársaság tér és környéke:
3879, 3880, 4112, 18717 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
66Mecseki parkerdő:
70400, 70401,
70705/5, 70704/7,
70705/8, 70705/9,
70705/10, 70711,
70714, 70715, 70716,
70718, 24020, 24021,
24022, 24023, 24024,
24025, 24028, 24029,
24030, 24031, 24032,
24033, 24035, 24036,
24037, 24038, 24039,
24040, 24041, 24047,
24048, 24049, 24050,
24057, 24058, 24059,
24060, 24061, 24062,
24062, 24063,
24064, 24065, 24066,
24067, 24068, 24069,
24070, 24071, 24072,
24080, 24081, 52776,
52776/0291,
52776/0292,
52776/0293,
52776/0296,
52776/0297,
52776/0298,
52776/0299,
52776/0300,
52776/0310,
52776/0302,
52776/0303,
52776/0304,
52776/0305,
52776/0306,
52776/0310,
52776/0315,
52776/0316,
52776/0317,
52776/0318,
52776/0320,
52776/0323,
52776/0394,
52776/0397,
52776/0399,
52776/0400,
52776/0401,
52776/0402,
52776/0403, v0404,
52776/0405,
52776/0406,
52776/0407,
52776/0409,
52776/0411,
52776/0412,
52776/0413,
52776/0420,
52776/04, 52776/05,
52776/06, 52776/07,
52776/08, 52776/09,
52776/010,
52776/011,
52776/02,
52776/013,
52776/014,
52776/015,
52776/016,
52776/039,
52776/042,
52776/045,
52776/51561,
52776/047,
52776/048,
52776/049,
52776/050,
52776/051,
52776/052,
52776/053,
52776/054,
52776/6090,
52776/055,
52776/061,
52776/062 hrsz.-ek
Erdővédelmi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságaerdőgazdálkodásért felelős miniszter
67EKF beruházásokhoz kapcsolódó homlokzatfelújítások:
16608, 17198, 17274, 17326, 17328, 17369, 17375, 17454, 17531, 17540, 17546, 17575, 17578, 17579, 17585/1, 18070, 18386, 18435, 18437, 18438, 18443, 18484, 18577, 19134 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
685.Dél-Dunántúli Regionális
Könyvtár és Tudásközpont
PTE műtárgyak bontása, Könyvtár és Tudásközpont létesítése, parképítés, felszíni parkoló, feltáró út:
40712
40711
40707
19147
19144
19150/1
40713/2
19150/1
19150/2
19150/3
40713/1
40722/2
40714/12
40680
19139
19144
19149/2
40722/14
40722/5
40722/1
40710 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
69Szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezetés
40712
40711 40707
19147 19144
19150/1 40713/2 19150/1 19150/2
19150/3
40713/1
40722/2
40714/12
40680
19139
19144
19149/2
40722/14
40722/5
40722/1
40710 hrsz.-ek
Vízjogi engedélyekDél-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Főigazgatója

2. A 74/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép

"2. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok 1. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások)

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Környezetvédelem, természetvédelem és vízügyilletékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Közlekedés
- közútfővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vasútNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászatilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőrfőkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
Tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemilletékes megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
- talajvédelemmegyei kormányhivatal növény-és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatalKulturális Örökségvédelmi Hivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési HatóságNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

2. Útügyi építési engedély

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Környezetvédelem, természetvédelem és vízügyilletékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
Közlekedés
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó, összekötő vasúti pálya és a saját célú pályahálózat esetén
b) a helyi közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó, összekötő vasúti pálya és saját célú pályahálózat esetén
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vízi közlekedés:
a) a vízi úttá minősített belvizet és kikötőt érintő ügyekben (az úszóműves kikötő kivételével)
b) a vízi úttá nem minősített belvizet és úszóműves kikötőt érintő ügyekben
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászatterületileg illetékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőrfőkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
Tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökeHonvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemmegyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
- talajvédelemmegyei kormányhivatal növény-és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési HatóságNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

3. Vízjogi engedély

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
Közlekedés
- közútfővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászatterületileg illetékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőrfőkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőrfőkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi TűzoltóparancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökeHonvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemmegyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
- talajvédelemmegyei kormányhivatal növény-és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési HatóságNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

30. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1-2. mellékletének módosítása

1. Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. mellékletének

a)1-14. pontjában az "Első fokon eljáró hatóság"-ként megjelölt "Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala" szöveg helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala" szöveg, a "Másodfokon eljáró hatóság"-ként megjelölt "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja" szöveg helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja" szöveg,

b) 1-2., 4., 8., 10-14. pontjában az "Első fokon eljáró hatóság"-ként megjelölt "Illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége" szöveg helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége" szöveg,

c) 1-3., 8., 10-14. pontjában az "a Kormány általános hatáskörű államigazgatási szerve" szöveg helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

2. Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Közlekedés
a) gyorsforgalmi utak esetében, és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetén
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala b) fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
légiközlekedés
a) Polgári célú
b) Állami célú
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) honvédelemért felelős miniszter
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal

31. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"Melléklet a 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

BeruházásBeruházás azonosító adataiA beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyekElső fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság
1.Záhony térség belső közúti
infrastruktúrájának az ipari, logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése
A 4115. jelű összekötő úttól a 4145. jelű összekötő útig (Tiszabezdédig) húzódó, jelenleg önkormányzati tulajdonú út kiépítése
4145. jelű út Tiszabezdéd elkerülő szakasza
A 4145. jelű összekötő út felújítása
Tiszabezdéd, Komoró között A 4145. jelű összekötő út Komoró elkerülő szakasza Fényeslitke-Komoró intermodális ipari-logisztikai központ feltáró út kiépítése (jelenleg MÁV szervizút felújítása), bekötése a 4145. jelű útba
Közúthatósági engedélyekSzabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
A 4145. jelű összekötő út és a 4. sz. főút közötti átkötés Komorónál
A 4145. jelű összekötő út és a 4. sz. főút közötti átkötés Komorónál (külön szintű keresztezés a 100. vasúti fővonal fölött)Közúthatósági engedélyek a)
Gyorsforgalmi utat, vagy 30 méter
szabadnyílást meghaladó hidak esetén b) egyéb út esetén
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.Záhony térségében a vasúti infrastruktúra fejlesztése (100-as fővonalon kívül) az árufuvarozási határátmenetet biztosító széles és normál nyomtávú
gerinchálózat ütemes felújítása
Normál nyomtávú vasút (vágány, biztosítóberendezés) bontása, kármentesítés.
Széles nyomtávú vasúti pálya építése: alépítmény, víztelenítés, felépítmény, kitérők. Biztosítóberendezés létesítése, térvilágítás.
Műtárgyépítés, közműkiváltás. Széles nyomtávú vasúti pálya felújítása.
Vasúti ügyekNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Közúthatósági engedélyek
a) 30 méter szabad nyílást meghaladó hidak esetén,
b) egyéb esetekben
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala,
b) Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
3.Záhony térségében vasúti infrastruktúra fejlesztése, az árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontató vágány-hálózat ütemes felújításaSzéles nyomtávú vasúti pálya építése: alépítmény, víztelenítés, felépítmény, speciális kitérők. Biztosítóberendezés létesítése, térvilágítás.
Műtárgyépítés, közműkiváltás. Normál nyomtávú vasúti pálya építése: alépítmény, víztelenítés, felépítmény.
Biztosítóberendezés létesítése, térvilágítás.
Műtárgyépítés, közműkiváltás. Kisajátítás, környezetvédelem, útátjáró biztosítások stb.
Vasúti ügyekNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Közúthatósági engedélyek
a) 30 méter szabad nyílást meghaladó hidak esetén,
b) egyéb esetekben
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala,
b) Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

32. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"1. számú melléklet a 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

Beruházás és azonosító adataiA beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyekElső fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság
1.M0 déli szektor építéseközúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.M0 útgyűrű keleti szektor 4. sz. főút és M3 autópálya közötti szakaszának, illetve az M31 autópályának M0-M3 közti szakaszának megépítése, 2004/HU/16/C/PT/002közúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vízjogi engedélyKözép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
3.A tervbe vett M4 autóút hiányzó Pest megyei szakaszok kiépítése: LOT1. 4. sz. főút Monor-Pilis elkerülő
LOT2.4. sz. főút 51,0-56,0 km sz. közötti szakasz négynyomúsítása LOT3. 4. sz. főút 60,6-69,6 km sz. közötti szakasz négynyomúsítása (NFH-TRA-5/2005.)
közúthatósági engedélyekPest Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
4.M7 építése Balatonkeresztúr-
Nagykanizsa között
170+700 - 206+200 km szelvény
közúthatósági engedélyek a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vízjogi engedélyterületileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
5.M43 gyorsforgalmi út Szeged (5. sz. főút) - Makó (4416 j. út) közötti szakasz kivitelezéseközúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vízjogi engedélyterületileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
6.M85 Csorna elkerülő szakasz I. ütemKözúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vízjogi engedélyterületileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
7.ISPA 2002/HU/16/P/PT/008 Útrehabilitációs Program II. ütem 2., 6., 42., 47. és 56. sz. főutak rehabilitációjaKözúthatósági engedélyekaz illetékes megyei Kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
8.76. sz. főút Zala megyei szakaszai 11,5 t-s tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése 27+217-53+933 km szelvények és
61+700-77+500 km szelvények
között
Közúthatósági engedélyekZala Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vízjogi engedélyterületileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
9.86. sz. főút 11,5 t-s tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése Körmend-Rédics (o.h.) között 0+000-37+774 km sz. és 37+774-52+100 km sz. közöttKözúthatósági engedélyekA Vas Megyei Kormányhivatal és a Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vízjogi engedélyterületileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
10.61. sz. főút Somogy megyei szakasz 11,5 t-s tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése 4 szakaszon
511. a) 97+166-111+800 km sz.,
b) 128+292-138+300 km sz.,
c) 138+300-154+000 km sz.,
d) 154+600-186+694 km sz.
Közúthatósági engedélyekSomogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vízjogi engedélyterületileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
11.67. sz. főút burkolat megerősítése, kerékpárút, elkerülő út -1. szakasz: Kaposfüredi elkerülő útKözúthatósági engedélyekSomogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
12.ISPA 2001/HU/16/P/PT/006 3. és 35. sz. főutak rehabilitációjaKözúthatósági engedélyekHeves Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
13.47. sz. főút Algyő-Hódmezővásárhely négysávosítás III. ütem
202+450-207+000
Közúthatósági engedélyekCsongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
14.511. sz. főút 155+488-158-217 km sz. Baja É-i elkerülő szakasz építése III. ütemKözúthatósági engedélyekBács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
15.Az 1.-14. pontban megjelölt beruházásokkal összefüggésben megvalósítandó, országos közutakon, helyi közutakon és közforgalom elől el nem zárt magánutakon lévő 30 méter szabad nyílást meghaladó hidakKözúthatósági engedélyekNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja

2. A 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. számú melléklet a 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Közlekedés
a) gyorsforgalmi utak esetében, és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetén
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
légiközlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal

33. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"8. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el."

34. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"1. számú melléklet a 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

Beruházás és azonosító adataiA beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyekElső fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság
1.M4 Abony-Fegyvernek gyorsforgalmi út (M4 Szolnokot északról elkerülő út megépítése, Tiszapüspöki híd)közúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vízjogi engedélyTiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
2.M4 Fegyvernek Kisújszállás gyorsforgalmi útközúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vízjogi engedélyTiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
3.M4 Kisújszállás Püspökladány gyorsforgalmi útközúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal közlekedési felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vízjogi engedélyTiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
4.M4 Püspökladány Berettyóújfalu gyorsforgalmi útközúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vízjogi engedélyTiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
5.M4 Berettyóújfalu országhatár gyorsforgalmi útközúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a)Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vízjogi engedélyTiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
6.4. sz. főút Kisújszállás elkerülő (140+500151+580 km sz.) (M4
nyomvonalán)
közúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a)Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vízjogi engedélyTiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
7.4. sz. főút Hajdú-Bihar megyei szakasza 11,5 tonnás burkolat megerősítése/ fejlesztése
(180+400-199+950; 241 + 650-248+480 km sz.)
építési engedélyekHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
közvilágítás létesítési engedélyefővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve
8.4. sz. főút Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei szakasza 11,5 tonnás burkolat megerősítése/ fejlesztése
(248+500-341+ 850 km sz.)
közúthatósági engedélyekSzabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vízjogi engedélyFelső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
régészeti ásatási engedély kiadásafővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális
Örökségvédelmi Hivatal
humuszgazdálkodási terv jóváhagyásaSzabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
elektromos vezetékek vezetékjogi engedélyének kiadásafővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
9.4. sz. főút Debrecen elkerülő 35.-4. visszatérővízjogi engedélyTiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
közúthatósági engedélyekHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
régészeti ásatási engedély kiadásafővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális
Örökségvédelmi Hivatal
szénhidrogén vezetékek építésének engedélyezéseBányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
10.4. sz. főút Hajdúszoboszló-Debrecen
(209+4200-216+455 km sz.)
közúthatósági engedélyekHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
régészeti ásatási engedély kiadásafővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális
Örökségvédelmi Hivatal
közvilágítás létesítési engedélyefővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
humuszgazdálkodási terv jóváhagyásaHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény-és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
szénhidrogén vezetékek építésének engedélyezéseBányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
11.Az 1-10. pontban megjelölt beruházásokkal összefüggésben megvalósítandó, országos közutakon, helyi közutakon és közforgalom elől el nem zárt magánutakon lévő 30 méter szabad nyílást meghaladó hidakKözúthatósági engedélyekNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja

2. A 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. számú melléklet a 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok

1. Útügyi építési engedély

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Környezetvédelem, természetvédelem és vízügyilletékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
Közlekedés
a) gyorsforgalmi utak esetében, és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetén
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala b) fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,Nemzeti Közlekedési Hatóság
Vasúti és Hajózási HivatalaKözpontja
Légiközlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) Honvédelemért felelős miniszter
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászatterületileg illetékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőrfőkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
Tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- talajvédelemmegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési HatóságNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

2. Vízjogi engedély

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Közlekedés
- közútIlletékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- légi közlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) honvédelemér felelős miniszter
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászatterületileg illetékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőrfőkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemér felelős miniszter
Földművelésügy
- talajvédelemmegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési HatóságNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

35. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"1. számú melléklet a 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyek, az azokhoz tartozó egyes építmények, az építmények engedélyezési eljárásai, az egyes eljárások lefolytatására kijelölt első- és másodfokú engedélyező hatóságok

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekt

ABCDEF
1SorszámÉpítményAzonosítóSzükséges engedélyElső fokú engedélyező hatóságMásodfokú engedélyező hatóság
21.A 2A és 2B terminál közötti összekötő épület építéseBudapest, XVIII. kerület 156755 hrsz.,
Vecsés 072/50 hrsz.,
Vecsés 072/3 hrsz.
építésügyi hatósági engedélyBudapest Főváros Kormányhivatalaépítésügyért felelős miniszter
3vízjogi engedélyKözép-DunaVölgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
4a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználat i engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése dc) pontja szerinti határozat vagy környezetvédelmi engedélyKözép-DunaVölgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
52.2A terminálból kiinduló 1 új pillér építéseBudapest, XVIII. ker. 156755 hrsz.építésügyi hatósági engedélyekBudapest Főváros Kormányhivatalaépítésügyért felelős miniszter
6vízjogi engedélyKözép-DunaVölgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
7a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználat i engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése dc) pontja szerinti határozat vagy környezetvédelmi engedélyKözép-Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
83.2B terminálból kiinduló 1 új pillér építéseBudapest, XVIII.
ker. 156755 hrsz.
építésügyi hatósági engedélyekBudapest Főváros Kormányhivatalaépítésügyért felelős miniszter
9vízjogi engedélyKözép-Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
10a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználat i engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése dc) pontja szerinti határozat vagy környezetvédelmi engedélyKözép-Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
114.Terminálépület távoli és - közeli repülőgép-állóhelyek átszervezése és új repülőgép-állóhelyek kialakítása a 2. utasforgalmi műszaki előtéren (aprón)Budapest, XVIII.
ker. 156757 hrsz., 156756 hrsz.,
156755 hrsz.,
156754 hrsz.,
156753 hrsz., 156742 hrsz., 156741 hrsz., 156740 hrsz.,
156739 hrsz., 156738 hrsz., Vecsés 072/3 hrsz.,
072/50 hrsz., 072/53 hrsz.
létesítési engedélyekNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
12vízjogi engedélyKözép-DunaVölgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
13a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználat i engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése dc) pontja szerinti határozat vagy környezetvédelmi engedélyKözép-Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
145.repülőgép-állások átszervezése és bővítése az 1. utasforgalmi műszaki előtéren (apron)Budapest XVIII. ker. 156716 hrsz., 156717 hrsz., 156719 hrsz.,
156731 hrsz.,
156732 hrsz.,
156733 hrsz.,
156734 hrsz.,
156735 hrsz.,
156736 hrsz.,
156737 hrsz.,
156738 hrsz.,
156739 hrsz.
létesítési engedélyekNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
15vízjogi engedélyKözép-Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
16a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználat i engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése dc) pontja szerinti határozat vagy környezetvédelmi engedélyKözép-Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

2. A 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. számú melléklet a 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
KörnyezetvédelemKözép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Közlekedés:
- közútBudapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- légiközlekedés a) polgári célúa) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalaa) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) állami célúb) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalab) honvédelemér felelős miniszter
- műszaki biztonságBudapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve
FöldtanBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
BányászatBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet:
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetébena) Országos Rendőr-főkapitánysága) rendészetért felelős miniszter
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetébenb) Budapesti Rendőr-főkapitányságb) Országos Rendőr-főkapitányság
- határrendészetRepülőtéri Rendőr IgazgatóságOrszágos Rendőr-főkapitányság
- tűzvédelemOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Repülőtéri Katasztrófavédelmi IgazgatóságaOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy:
- talajvédelemPest Megyei Kormányhivatal Növény-és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- erdővédelemPest Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális örökségvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
EgészségügyFővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási SzerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Nagyfeszültségű elektromos vezeték, nyomástartó berendezés, gáz- vagy olajellátó rendszer, éghető folyadékok és olvadék tartályaiBudapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

2. Létesítési engedélyezési eljárás

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Rendészet:
- tűzvédelemOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Repülőtéri Katasztrófavédelmi IgazgatóságaOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
- határrendészetRepülőtéri Rendőr IgazgatóságOrszágos Rendőr-főkapitányság
Környezetvédelem:
- táj- és természetvédelem,
- környezetvédelem
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Országos Meteorológiai Szolgálatkörnyezetvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy:
- talajvédelemPest Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- erdővédelemPest Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Honvédelem:
- honvédelemHonvéd Vezérkar Főnökehonvédelemért felelős miniszter
- az állami repülés biztonságaNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalahonvédelemért felelős miniszter
EgészségügyFővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási SzerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatalaépítésügyért felelős miniszter

3. Vízjogi engedélyezési eljárás

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Közlekedés:
- közútBudapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,Nemzeti Közlekedési Hatóság
Vasúti és Hajózási HivatalaKözpontja
- légiközlekedésa) Nemzeti Közlekedési Hatósága) Nemzeti Közlekedési Hatóság
a) polgári célúLégügyi HivatalaKözpontja
b) állami célúb) a) Nemzeti Közlekedési Hatóságb) honvédelemért felelős miniszter
Légügyi Hivatala
FöldtanBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
BányászatBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet:
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetébena) Országos Rendőr-főkapitánysága) rendészetért felelős miniszter
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetébenb) Budapesti Rendőr-főkapitányságb) Országos Rendőr-főkapitányság
- határrendészetRepülőtéri Rendőr IgazgatóságOrszágos Rendőr-főkapitányság
TűzvédelemOrszágos KatasztrófavédelmiOrszágos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Repülőtéri Katasztrófavédelmi IgazgatóságaFőigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar Főnökehonvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy:
- talajvédelemPest Megyei Kormányhivatal Növény-és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- erdővédelemPest Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális örökségvédelemFővárosi Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
EgészségügyFővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási SzerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságBudapest Főváros Kormányhivatalának Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

4. Előzetes vizsgálati eljárás és környezetvédelmi engedélyezési eljárás

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Környezet- és településegészségügyFővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási SzerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
Helyi környezet- és természetvédelemérintett települési önkormányzat jegyzőjeBudapest Főváros Kormányhivatala
Nukleáris biztonságOrszágos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági IgazgatóságOrszágos Atomenergia Hivatal főigazgatója
Földművelésügy:
- erdővédelem
- talajvédelem
-Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága;
-Pest Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága;
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális örökségvédelemFővárosi Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
Földtani közeg, ásványi nyersanyag védelmeBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Lakosság életének védelmeOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Repülőtéri Katasztrófavédelmi IgazgatóságaOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Építési előírásokkal való összhangBudapest Főváros Kormányhivatalaépítésügyért felelős miniszter
Településrendezési előírásokkal való összhangBudapest Főváros Kormányhivatalaépítésügyért felelős miniszter
Területrendezési tervekkel való összhangaz illetékes állami főépítészterületrendezésért felelős miniszter
Nagyfeszültségű elektromos vezeték, nyomástartó berendezés, gáz- vagy olajellátó rendszer, éghető folyadékok és olvadék tartályaiBudapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Közlekedés:
- közútBudapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
- légiközlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) honvédelemért felelős miniszter

36. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: "1. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

LétesítményLétesítmény azonosítójaA beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyekElső fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság
1.Kiemelt
nagyberuházásként gyártelepítés és annak létesítményei, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és létesítményei
Kecskemét közigazgatási területén az M5-ös autópálya
- 54-es számú főút
- 5-ös számú főút - Kecskemét és Városföld
közigazgatási határa által lehatárolt terület
építésügyi hatósági engedélyekCsongrád Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
2.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezések
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
3.útügyi hatósági engedélyekBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési Hatóság Központja
4.vízjogi engedélyekAlsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
5.villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyekCsongrád Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
6.földvédelmi hatósági eljárásBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti Körzeti Földhivatal
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Földhivatala
7.ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárásokBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti Körzeti Földhivatal
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Földhivatala
8földmérési hatósági eljárásokBács-Kiskun MegyeiBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti Körzeti FöldhivatalKormányhivatal Földhivatala
10.erdővédelmi hatósági engedélyekBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Erdészeti
Igazgatósága
Mezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
11.hírközlési hatósági engedélyekNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
12.bányahatósági engedélyekMagyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki
Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
13.talajvédelmi hatósági engedélyekBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatósága
Mezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
14.kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyekCsongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
15.vasúti hatósági engedélyekNemzeti
Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti
Közlekedési Hatóság Központja

2. A 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: "2. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
1.építésügyCsongrád Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
2.környezetvédelem, természetvédelem és vízügyAlsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
3.közlekedés
a) közútBács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) vasútNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
c) állami célú légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalahonvédelemért felelős miniszter
4.földtanMagyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
5.bányászatMagyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
6.rendészet (rendőrség)
a) gyorsforgalmi utak eseténOrszágos Rendőr-főkapitányságrendészetért felelős miniszter
b) az egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak eseténKecskeméti RendőrkapitányságBács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság
7.tűzvédelemBács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.honvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
9.katasztrófavédelemOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságkatasztrófavédelemért felelős miniszter
10.földművelésügy
a) termőföldvédelemKecskeméti Körzeti FöldhivatalBács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala
b) talajvédelemBács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
c) erdővédelemBács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
11.kulturális örökségvédelemCsongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
12.egészségügyBács-Kiskun Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási SzerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
13.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
14.műszaki biztonságCsongrád Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
15.élelmiszer-biztonságBács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

37. melléklet a 351/2010. (XXII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"1. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

LétesítményLétesítmény azonosítójaA beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyekElső fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság
1.Kiemelt
nagyberuházásként motorverseny-pálya és ahhoz kapcsolódó
Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, aépítésügyi hatósági engedélyekMarcali Város jegyzőjeSomogy Megyei Kormányhivatal
2.egyéb sport, szálláshely, szolgáltató és logisztikai kiszolgáló bázis és létesítményei.Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt terület.környezetvédelmi hatósági engedélyezésekNyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
3.útügyi hatósági engedélyekSomogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
4.vízjogi engedélyekNyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
5.villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
6.földvédelmi hatósági eljárásokMarcali Körzeti FöldhivatalSomogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala
7.ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárásokMarcali Körzeti FöldhivatalSomogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala
8.földmérési hatósági eljárásokMarcali Körzeti FöldhivatalSomogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala
9.erdővédelmi hatósági engedélyekSomogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
10.hírközlési hatósági engedélyekNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
11.bányahatósági engedélyekMagyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi
Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
12.talajvédelmi
hatósági
engedélyek
Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi IgazgatóságMezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
13.kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyekBaranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
14.vasúti hatósági engedélyekNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja

2. A 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
1.építésügySomogy Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
2.környezetvédelem, természetvédelem és vízügyNyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
3.közlekedés
a) közútSomogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) vasútNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
c) állami célú légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalahonvédelemért felelős miniszter
d) vízi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
4.földtanMagyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
5.bányászatMagyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
6.rendészet (rendőrség)
a) gyorsforgalmi utak eseténOrszágos Rendőr-főkapitányságrendészetért felelős miniszter
b) az egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak eseténMarcali RendőrkapitányságSomogy Megyei Rendőrfőkapitányság
7.tűzvédelemSomogy Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.honvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
9.katasztrófavédelemOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságkatasztrófavédelemért felelős miniszter
10.földművelésügy
a) termőföldvédelemMarcali Körzeti FöldhivatalSomogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala
b) talajvédelemSomogy Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
c) erdővédelemSomogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
11.kulturális örökségvédelemBaranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
12.egészségügySomogy Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
13.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke
14.műszaki biztonságBaranya Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
15.élelmiszer-biztonságSomogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

38. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendekhez

"1. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelölése

Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
1.Az "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeket tartalmazó elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárásaiban.Annak elbírálása kérdésében, hogy az építmény megvalósítása a jogszabályban rögzített tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságmásodfokon eljáró tűzvédelmi szakhatóság
2.Az államhatártól számított 100 méteren belül minden elektronikus hírközlési célt szolgáló építési tevékenység engedélyezése során.Annak elbírálása kérdésében, hogy az építményeknek és az egyéb műtárgyaknak a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megvalósítása esetén az államhatár rendje biztosítható-e.megyei rendőrfőkapitányság, a fővárosban a budapesti rendőrfőkapitányságOrszágos Rendőrfőkapitányság
3.Ha az elektronikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy engedélyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Annak elbírálása kérdésében, hogy
a) - országos jelentőségű védett természeti területen és Natura 2000 területen, barlang védőövezetében, a települések külterületén, valamint a települések belterületén természeti terület, természeti terület és egyedi tájérték érintettsége esetén - a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e,
b) az építési, illetve a bontási hulladékok kezelése megfelel-e a hulladékgazdálkodási előírásoknak,
c) mi a tevékenységnek az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra gyakorolt hatása,
d) a tevékenység a felszín alatti vizek, az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
környezetvédelmi
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
4.Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén.Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyzőfővárosi és megyei
kormányhivatal
5.a) Az erdőterületen megvalósuló vagy a megvalósítás során erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára hatást gyakorló elektronikus hírközlési építmény esetében, elvi építési, használatba vételi és bontási engedélyezési eljárás kivételével.
b) Ha az eljárás termőföld igénybevételével megvalósuló elektronikus hírközlési építmény esetében, elvi építési, használatba vételi és bontási engedélyezési eljárás kivételével
a) Annak az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény szerinti elbírálása, hogy az építmény vagy a tevékenység az erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára gyakorolt hatása alapján engedélyezhető-e, és ha igen, milyen feltételekkel.
b) Termőföld minőségi védelme.
a) megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága
b) megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága
Mezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
6.Az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett építmény vagy egyéb műtárgy engedélyezésére irányul.Annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.Honvéd
Vezérkar főnöke
honvédelemért
felelős
miniszter
7.A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartjaAnnak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyezhető-e.Országos közút
a) gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetén:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) egyéb országos közút esetén:
Illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Helyi közút
a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén:
fővárosi és megyei
kormányhivatal
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
közlekedési felügyelőségeKözpontja
b) a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén:
Fővárosi FőjegyzőBudapest Főváros Kormányhivatalának
Közlekedési Felügyelősége
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén:
Budapest Főváros
Kormányhivatalának Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Közforgalom elől el nem zárt magánút esetén:
Illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
8.A vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, elhelyezése, megszüntetése esetén, ha a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Annak elbírálása kérdésében, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján - engedélyezhető-e.Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
9.Elvi engedélyezési, építési, bontási és építési engedélytől való eltérés engedélyezésére irányuló eljárásban, ha az építményt vagy egyéb műtárgyat régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetben műemléket érintő módon valósítják
meg.
Annak elbírálása kérdésében, hogy az építmény vagy egyéb műtárgy megvalósítása a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.fővárosi és megyei
kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
10.Ha az építmény vagy egyéb műtárgy külterületen valósul meg.Annak elbírálása kérdésében, hogy
a) a bányászati vagy gázipari létesítmények biztonsági övezetében történő építés,
b) a bányatelken, a bányatelekkel nem rendelkező felhagyott bányával, meddőhányóval, célkitermelő hellyel, bányászati tevékenységgel érintett egyéb területen ill. a 300 m2-nél nagyobb alapterületű, bányászati módszerekkel kialakított föld alatti térségekkel érintett területen való építés,
c) a nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhelyen, bányatelken történő építés a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett műszaki biztonsági szempontból engedélyezhetőek-e. Továbbá az építés során kitermelt ásványi nyersanyag használatának, értékesítésének, hasznosításának feltételei, a fizetendő bányajáradék mértéke meghatározása, az építmény építésföldtani megalapozottságának megítélése kérdésében, kivéve, ha a településrendezési tervek vagy a helyi építési szabályzat megállapításakor a földtani követelmények már tisztázottak.
bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal

39. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A területrendezési hatósági eljárásban közreműködő szakhatóságok

Bevonás és közreműködés feltételeVizsgálandó szakkérdésSzakhatóság
1.A közúthálózat fő elemei -gyorsforgalmi utak, és főutak - és az országos vasúti törzshálózat elemei esetén, a pontosítási és az eltérési eljárásnál.
A gyorsforgalmi úton és főúton, valamint a vasúti törzshálózaton, a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak esetén, a pontosítási eljárásnál. Határátkelők és határátlépési pontok a gyorsforgalmi- és főúthálózat, valamint a vasúti törzshálózat esetén, a pontosítási eljárásnál. A repülőterek esetén, a pontosítási eljárásnál.
Országos kerékpárút törzshálózat elemei esetén, a pontosítási és az eltérési eljárásnál.
Nemzetközi és országos jelentőségű vízi utak, közforgalmú kikötők esetén, a pontosítási eljárásnál.
Térségi jelentőségű mellékút esetén, valamennyi eljárásnál.
Térségi jelentőségű kerékpárút esetén, valamennyi eljárásnál.
Vasúti mellékvonal esetén, valamennyi eljárásnál.
Térségi jelentőségű közforgalmú kikötő esetén, valamennyi eljárásnál. Térségi jelentőségű híd esetén, valamennyi eljárásnál. Térségi jelentőségű logisztikai központ esetén, valamennyi eljárásnál. Térségi jelentőségű nyilvános kereskedelmi repülőtér esetén, valamennyi eljárásnál. Térségi jelentőségű határátkelőhely esetén, valamennyi eljárásnál.
A közlekedési hálózat egységességének biztosíthatósága, a közútfejlesztési érdekek érvényesíthetősége.Országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és a közúti határátkelőhelyek közlekedési építményei, továbbá Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak esetén: Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Repülőterek esetében: Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
Minden más esetben: Fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége
2.Minden esetben.A területrendezési tervekben rögzített környezetvédelemi, természetvédelmi és tájvédelmi szabályozás, továbbá a környezet, természet és táj védelmére vonatkozó jogszabályban rögzített követelmények érvényesülése. Országos jelentőségű meglévő szükségtározók, megvalósuló árvízi tározók és új vízi építmények esetén, valamint az 1 millió m3 -t meghaladó, de 10 millió m3 -nél kisebb tározási lehetőségek esetén a vízgazdálkodás jogszabályi követelményeinek érvényesülése kérdésében.környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség
3.Minden esetben.A területrendezési tervekben rögzített kulturális örökség-védelmi szabályozás, továbbá a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek érvényesülése.fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája
4.Minden esetben.A termőföld minőségi védelme kérdésében, valamint erdő esetében annak az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény szerinti elbírálása, hogy az érintett erdőterület igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett engedélyezhető-e.termőföld minőségi védelme esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, erdő esetében a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága
5.Minden esetben.A termőföld mennyiségi védelme.körzeti földhivatal, több körzeti földhivatal illetékességi területét érintő esetekben a megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatala
6.Szénhidrogén szállítóvezeték érintettsége esetén, valamennyi eljárásnál. Amennyiben a kérelem az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét vagy a földtani veszélyforrás területének övezetét érinti. Nem kell a szakhatóságot bevonni, ha a kérelem egyéb térségi övezeti határnak a pontosítására irányul.A szénhidrogén vezetékek esetén a szakkérdés a műszaki-biztonsági követelmények érvényesítésére vonatkozik. A nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhelyek figyelembevételének biztosítása, a felszínmozgás veszélyeztetésének megítélése felszínmozgásra utaló jellegek vizsgálata.bányakapitányság
7.Atomerőmű esetén, a pontosítási eljárásnál.A atomerőmű esetén a szakkérdés a nukleáris-biztonsági követelmények érvényesítésére vonatkozik.Országos Atomenergia Hivatal
8.Atomerőműnek nem minősülő erőművek esetén, a pontosítási és a beillesztési eljárásnál.
A kiserőmű (az 5 MW, és ezt meghaladó, de 50 MW-nál kisebb teljesítményképességű erőmű) esetén, a pontosítási és a beillesztési eljárásnál.
A 120 kV-os elosztóhálózat esetén, valamennyi eljárásnál.
A villamos-átviteli hálózat távvezeték elemei esetén, valamennyi eljárásnál.
A szakkérdés a műszaki-biztonsági követelmények érvényesítésére vonatkozik.fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága

40. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 106. és 107. sora helyébe az alábbi szöveg lép:

(A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok)

"106.épület rekonstrukcióDuna jp.
83+250 tkm Bölcske Védelmi Központ épületének felújítása
építésügyi hatósági engedélyTolna Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
107.hajózás és víziközlekedésa projekt megvalósítása során szükségessé váló hajózási tevékenység és víziközlekedési forgalomszabályozási engedélyekhajózási hatósági engedélyekNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja

2. A 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. számú melléklet a 77/200). (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

1. Vízügyi hatósági engedély

Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
1. építésügyaz illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
2. közlekedés
2.1. közútIlletékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.2. vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.3. légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
3. földtanbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
4. bányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
5. rendészet (rendőrség)
a) gyorsforgalmi utak esetébena) Országos Rendőr-főkapitánysága) rendészetért felelős miniszter
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetébenb) illetékes megyei rendőrfőkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságb) Országos Rendőr-főkapitányság
6. tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. honvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
8. földművelésügy
8.1. termőföldvédelemmegyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
8.2. talajvédelemmegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
8.3. erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
9. kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
10. egészségügyFővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve *Országos Tisztifőorvosi Hivatal
11. hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
12. műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

2. Környezetvédelmi engedély

Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
1. építésügyilletékes fővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
2. közlekedés
2.1. közútIlletékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.2. vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.3. légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
3. földtanbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
4. bányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
5. rendészet (rendőrség)
a) gyorsforgalmi utak esetébena) Országos Rendőr-főkapitánysága) rendészetért felelős miniszter 1
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetébenb) illetékes megyei rendőrfőkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságb) Országos Rendőr-főkapitányság
6. tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. honvédelemHonvéd Vezérkar főnöke főnökehonvédelemért felelős miniszter |
8. földművelésügy
8.1. termőföldvédelemmegyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
8.2. talajvédelemmegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
8.3. erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
9. kulturális örökségvédelemFővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
10. egészségügyFővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve *Országos Tisztifőorvosi Hivatal
11. hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
12. műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

3. Építésügyi hatósági engedély (kivéve útügyi beruházások)

Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
1. környezetvédelem, természetvédelem és vízügykörnyezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
2. közlekedés
2.1. közútIlletékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.2. vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.3. légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
3. földtanbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
4. bányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
5. rendészet (rendőrség)
a) gyorsforgalmi utak esetébena) Országos Rendőr-főkapitánysága) rendészetért felelős miniszter
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetébenb) illetékes megyei rendőrfőkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságb) Országos Rendőr-főkapitányság
6. tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. honvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
8. földművelésügy
8.1. termőföldvédelemmegyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
8.2. talajvédelemmegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
8.3. erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
9. kulturális örökségvédelemFővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
10. egészségügyFővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve *Országos Tisztifőorvosi Hivatal
11. hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
12. műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

* Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére kiterjedő illetékességgel látja el."

41. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 5.1. sora helyébe az alábbi sor lép:

(A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok)

5.1.vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenységhajózási hatósági engedélyekNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja

2. A 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

1. Vízügyi hatósági engedély

Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
1. építésügyilletékes fővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
2. közlekedés
2.1. közútIlletékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.2. vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.3. légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
3. földtanbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
4. bányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
5. rendészet (rendőrség)
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőrfőkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
6. tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. honvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
8. földművelésügy
8.1. termőföldvédelemmegyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
8.2. talajvédelemmegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
8.3. erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
9. kulturális örökségvédelemFővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
10. egészségügyFővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11. hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
12. műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

2. Környezetvédelmi engedély

Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
1. építésügyilletékes fővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
2. közlekedés
2.1. közútIlletékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.2. vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.3. légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
3. földtanbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
4. bányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
5. rendészet (rendőrség)
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőrfőkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
6. tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. honvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
8. földművelésügy
8.1. termőföldvédelemmegyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
8.2. talajvédelemmegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
8.3. erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
9. kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
10. egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11. hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
12. műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

3. Építésügyi hatósági engedély (kivéve útügyi beruházások)

Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
1. környezetvédelem, természetvédelem és vízügykörnyezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
2. közlekedés
2.1. közútIlletékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.2. vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.3. légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
3. földtanbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
4. bányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
5. rendészet (rendőrség)
a) gyorsforgalmi utak esetébe
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőrfőkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
6. tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. honvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
8. földművelésügy
8.1. termőföldvédelemmegyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
8.2. talajvédelemmegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
8.3. erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
9. kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
10. egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11. hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
12. műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal "

42. melléklet a 351122201. XII 30.) Koi-m. rendekhez

1. A 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 7.1. sora helyébe az alábbi sor lép:

(A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok)

7.1.vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenységhajózási hatósági engedélyekNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal

2. A 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. számú melléklet a 79/200). (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

1. Vízügyi hatósági engedély

Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
1. építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
2. közlekedés
2.1. közútIlletékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.2. vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.3. légi közlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) honvédelemért felelős miniszter
3. földtanbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
4. bányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
5. rendészet (rendőrség)
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőrfőkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
6. tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. honvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
8. földművelésügy
8.1. termőföldvédelemmegyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
8.2. talajvédelemmegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
8.3. erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
9. kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
10. egészségügyFővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11. hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
12. műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

2. Környezetvédelmi engedély

Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
1. építésügyIlletékes fővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
2. közlekedés
2.1. közútIlletékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.2. vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.3. légi közlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) honvédelemért felelős miniszter
3. földtanbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
4. bányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
5. rendészet (rendőrség)
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőrfőkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
6. tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. honvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
8. földművelésügy
8.1. termőföldvédelemmegyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
8.2. talajvédelemmegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
8.3. erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
9. kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
10. egészségügyFővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11. hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
12. műszaki biztonságFővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal"

43. melléklet aa 351/2010. (XXII. 30.) Korm. rendelethez

A 80/2009 (IV. 8.) Korm. rendelet 1.-2. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

(1) A 80/2009 (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 11. sora helyébe az alábbi sor lép:

(A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok)

"11.Ingói szivattyútelep energiaellátó vezeték bontása, létesítmény szám:
X/E
Zalavárvillamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyGyőr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal"

(2) A 80/2009 (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 13. sora helyébe az alábbi sor lép:

(A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok)

"13.Maróvölgyi Déli részöblözet 6811. sz. összekötő út, útcsatlakozás, létesítmény szám: XII/DMcs; DSö; DSSzSávoly,
Somogysámson
útügyi építési engedélySomogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti
Közlekedési Hatóság Központja"

(3) A 80/2009 (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 25. sora helyébe az alábbi sor lép:

(A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok)

" 25.20kV-os vezeték áthelyezéseZalavárvillamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyGyőr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal "

(4) A 80/2009 (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 31. sora helyébe az alábbi sor lép:

(A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok)

"31.vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenységhajózási hatósági engedélyekNemzeti
Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti
Közlekedési Hatóság Központja"

(5) A 80/2009 (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet e helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. számú melléklet a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

1. Vízügyi hatósági engedély

Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
1. építésügyilletékes fővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
2. közlekedés
2.1. közútIlletékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.2. vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.3. légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
3. földtanbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
4. bányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
5. rendészet (rendőrség)
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőrfőkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
6. tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. honvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
8. földművelésügy
8.1. termőföldvédelemmegyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
8.2. talajvédelemmegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
8.3. erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
9. kulturális örökségvédelemFővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
10. egészségügyFővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11. hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
12. műszaki biztonságFővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

2. Építésügyi hatósági engedély (kivéve útügyi beruházások)

Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
1. környezetvédelem, természetvédelem és vízügykörnyezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
2. közlekedés |
2.1. közútIlletékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.2. vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
2.3. légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
3. földtanbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
4. bányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
5. rendészet (rendőrség)
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőrfőkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
6. tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. honvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
8. földművelésügy
8.1. termőföldvédelemmegyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
8.2. talajvédelemmegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
8.3. erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
9. kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
10. egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11. hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
12. műszaki biztonságFővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

3. Útügyi építési engedély

Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
1. környezetvédelem, természetvédelem és vízügykörnyezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
2. építésügyilletékes fővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
3. közlekedés
3.1. légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
3.2. vasúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
3.3. vízi közlekedés:
a) a vízi úttá minősített belvizet és kikötőt érintő ügyekben (az úszóműves kikötő kivételével)
b) a vízi úttá nem minősített belvizet és úszóműves kikötőt érintő ügyekben
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
4. földtanbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
5. bányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
6. rendészet (rendőrség)
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőrfőkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
7. tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8. honvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
9. földművelésügy
9.1. termőföldvédelemmegyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
9.2. talajvédelemmegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
9.3. erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
10. kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
11. egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12. hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
13. műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal "

44. melléklet a 351/2010. (XXII. 30.) Korm. rendelethez

A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletének módosítása

A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletének 42. sorszámú sorában az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát" szövegrész helyébe az "a közlekedési hatóságot" szöveg lép.

45. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

"1.Ha a tervezett építmény borászati tevékenység folytatására alkalmas önálló rendeltetési egységet tartalmaz, az építmény építése, ilyen rendeltetésű helyiséget tartalmazó bővítése, átalakítása esetén.A tervezett építmény alkalmas-e - és ha igen, milyen feltételekkel - arra, hogy abban a szőlőtermelésről és a borgazdálkodásról szóló törvény szerinti borászati tevékenységet végezzék.a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) használatbavételi engedély,
e) fennmaradási engedély
a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
2.Ha a tevékenység vagy építmény termőföldön valósul megA termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi
követelmények érvényre juttatása, valamint az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.
a) építési engedély,
b) összevont építésügyi hatósági engedély,
c) fennmaradási engedély
Termőföld minőségi védelme tekintetében a megyei
kormányhivatal növény-és talajvédelmi igazgatósága ; Erdőre gyakorolt hatások tekintetében a megyei
kormányhivatal
erdészeti
igazgatósága
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
3.1.Allatrakodó, állatvásártér, felvásárló hely, állattartó és forgalmazó hely, élelmiszer-forgalmazó hely, takarmányforgalmazó és -tároló hely rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény építése, ilyen rendeltetésű helyiséget tartalmazó bővítése, átalakítása esetén.A nemzeti és közösségi jogi élelmiszer-higiéniai követelményeknek, takarmányhigiéniai és más, a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és
felhasználására vonatkozó követelményeknek, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állategészségügyi szabályoknak és a mezőgazdasági haszonállatok tartása követelményeinek való megfelelés.
a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) használatbavételi engedély,
e) fennmaradási engedély
megyei
kormányhivatal kerületi állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatala
megyei
kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi igazgatósága
3.2.Állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, laboratórium, országos, illetve nemzetközi részvétellel tartott állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatkert, vadaspark, kegyeleti állattemető (hullaégető), állati tetemhulladék-gyűjtő hely, gyűjtő-átrakó telep, kezelő és feldolgozó üzem, élelmiszert előállító hely, takarmány-előállító hely, mesterséges megtermékenyítő, embrióátültető, baromfi-és halkeltető állomás, méhanyanevelő telep rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény építése, ilyen rendeltetésű helyiséget tartalmazó bővítése, átalakítása esetén.A nemzeti és közösségi jogi élelmiszer-higiéniai követelményeknek, takarmányhigiéniai és más, a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és
felhasználására vonatkozó követelményeknek, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állategészségügyi szabályoknak és a mezőgazdasági haszonállatok tartása követelményeinek való megfelelés.
a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) használatbavételi engedély,
e) fennmaradási engedély
a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
4.Munkavégzés céljára szolgáló építmény építése, bővítése, átalakítása esetén, az országos
településrendezési és építési
követelményekről szóló szabályozás szerint az egyes területfelhasználási egységeken kivételesen elhelyezhető építmény építése esetén hulladékledobót, gyógykezelés céljára szolgáló önálló
A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelés. Munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés.a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) használatbavételi engedély,
e) fennmaradási engedély
fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézeteFővárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve*
rendeltetési egységet tartalmazó épület építése esetén.Az egészségvédelem biztosítása az országos építési
követelményekről szóló
kormányrendeletben meghatározott egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési követelményeitől való eltéréshez hozzájárulás.
5.Vezeték nélküli távközlési építmény esetén.A sugár-egészségügyi követelményeknek való megfelelés, annak feltételei.a) elvi építési engedély
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) használatbavételi engedély,
e) fennmaradási engedély
Fővárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi
szakigazgatási szerve* Sugáregészségügyi Decentruma
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
6.Az "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek, az "A"-"B" tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek, az 2
500 m - szintenkénti összesített - alapterület feletti közösségi helységet tartalmazó épület, valamint "D"-"E" tűzveszélyességi osztályba tartozó ipari, mezőgazdasági és tároló épületek, minden nagy forgalmú
vagy
tömegtartózkodásra szolgáló épület, mozgásukban, cselekvőképességükbe n korlátozott személyek befogadására, elhelyezésére szolgáló helyiséget tartalmazó épületek, a pinceszintek kivételével a kétszintesnél nagyobb szintszámú lakó- és üdülőépületek építése esetén.
Az épület kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása, valamint a szomszédos telkeken álló épületek között tartandó tűztávolság mértékének, ennek hiányában a kialakítás feltételeinek meghatározása. A tűzvédelem biztosítása szempontjából az országos építési követelményekről szóló
kormányrendeletben meghatározott egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési követelményeitől való eltéréshez hozzájárulás.
a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) használatbavételi engedély,
e) fennmaradási engedély
első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságmásodfokon eljáró tűzvédelmi szakhatóság
7.Életvédelmi rendeltetésű építmények, óvóhelyek építése, átalakítása, megszüntetése esetén.A jogszabályban előírt polgári védelmi követelmények érvényre juttatása érdekében.a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) bontási engedély,
e) használatbavételi engedély,
f) fennmaradási engedély
a létesítmény helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,
a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.1.Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles és az építési tevékenység végzésére külterületen, valamint belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen,
Natura 2000 területen,
barlang védőövezetén kerül sor, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint.
Jogszabályban foglalt követelmények alapján annak elbírálása, hogy az építési tevékenység - ide nem értve az 1. § (2) bekezdés e) pontja szerinti esetkört -, illetve az építményben folytatott tevékenység a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) bontási engedély,
e) használatbavételi engedély,
f) fennmaradási engedély
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
8.2.Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és a felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabály szerinti szennyező anyag elhelyezésével, a földtani közegbe történő közvetlen bevezetésével, a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetésével, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő bevezetést is, a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésével jár együtt.Jogszabályban foglalt követelmények alapján annak elbírálása, hogy az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység a felszín alatti vizek, a felszíni vizek, valamint az ivóvízbázis védelmére vonatkozó
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) bontási engedély,
e) használatbavételi engedély,
f) fennmaradási engedély
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
8.3.Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyag juttatásával jár együtt.Jogszabályban foglalt követelmények alapján annak elbírálása, hogy az építési tevékenység a felszín alatti vizek, a felszíni vizek, valamint az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) bontási engedély,
e) használatbavételi engedély,
f) fennmaradási engedély
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
8.4.Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és az építmény, illetve a tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízi létesítmények védelméről szóló külön jogszabályban a védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó mellékletben szerepel.
Jogszabályban foglalt követelmények alapján annak elbírálása, hogy az építési tevékenység a felszín alatti vizek, a felszíni vizek, valamint az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) bontási engedély,
e) használatbavételi engedély,
f) fennmaradási engedély
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
8.5.Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és arra parti sávban, nagyvízi mederben kerül sor.Jogszabályban foglalt követelmények alapján annak elbírálása, hogy az építési tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) bontási engedély,
e) használatbavételi engedély,
f) fennmaradási engedély
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
8.6.Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és a hulladék kezelésével kapcsolatos építmények építése, bővítése vagy átalakítása engedélyezésére irányul.Jogszabályban foglalt követelmények alapján annak elbírálása, hogy milyen hulladék keletkezik és annak kezelése megfelel-e a hulladékgazdálkodási előírásoknak.a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) bontási engedély,
e) használatbavételi engedély,
f) fennmaradási engedély
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
8.7.Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és az építmény a kistérségi székhely település jegyzőjének hatáskörébe nem tartozó zaj- vagy rezgéskibocsátással üzemel.Jogszabályban foglalt követelmények alapján annak elbírálása, hogy az építmény zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) bontási engedély,
e) használatbavételi engedély,
f) fennmaradási engedély
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
8.8.Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és az építmény a kistérségi székhely település jegyzőjének hatáskörében nem tartozó légszennyező anyag kibocsátással üzemel.Jogszabályban foglalt követelmények alapján annak elbírálása, hogy az építménybe tervezett tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési szabályainak.a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) bontási engedély,
e) használatbavételi engedély,
f) fennmaradási engedély
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
9.A bányafelügyelet építésügyi hatósági engedélyéhez kötött sajátos építményfajtákhoz kapcsolódó épületek esetében, ha az építmény engedélyezése tárgyában nem a bányafelügyelet az eljáró hatóság:
a) a kérelem külterületi ingatlanon, vagy elfogadott rendezési tervvel nem rendelkező település belterületi ingatlanán elhelyezkedő bányászati vagy gázipari létesítmény biztonsági övezetét, bányászati tevékenységgel érintett területet, illetve a 300 m2 -nél nagyobb alapterületű, bányászati módszerekkel kialakított föld alatti térségekkel érintett területet érint,
b) az építési tervdokumentációban meghatározott mértékű alapozáshoz vagy felszín alatti tároló kiképzéséhez szükséges ásványi nyersanyag mennyiséget meghaladó mennyiségű ásványi nyersanyagnak az építési területről történő tervezett elszállítása esetén, valamint az 1,0 métert meghaladó tereprendezés esetén, ha az ásványi nyersanyag elszállítással jár,
c) a kérelem felszínmozgás veszélyes területet érint.
Az a) és c) pont esetében annak elbírálása, hogy az építés a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett műszaki biztonsági és építésföldtani szempontból engedélyezhető. A b) pont esetében az építés során kitermelt ásványi nyersanyag felhasználásának (értékesítés, hasznosítás) feltételei, a fizetendő bányajáradékra vonatkozó feltételek meghatározása.a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) használatbavételi engedély,
e) fennmaradási engedély
bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
10.Az államhatártól számított
a) 100 méteren belül épülő építmény esetén,
b) 10 kilométeren belül épülő lőtér esetén.
A határrend
fenntartásához, a
határrend-sértések és
határesemények
megelőzéséhez
szükséges
jogszabályban
meghatározott
feltételek
meghatározása
kérdésében.
a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) használatbavételi engedély,
e) fennmaradási engedély
megyei, fővárosi rendőrfőkapitányságOrszágos Rendőrfőkapitányság
11.Ha az építési tevékenység 1. külön jogszabály alapján
a) hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést,
b) éghető vagy veszélyes folyadék tartályt,
c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket,
2. legalább 50 kW beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert,
3. a nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson lévő cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrített gáz üzemanyagtöltő berendezést érint.
A bevonás
feltételeként
meghatározott
építményekkel,
berendezésekkel
összefüggő
jogszabályban
meghatározott műszaki
biztonsági
követelmények.
a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) használatbavételi engedély,
e) fennmaradási engedély
fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
12.A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, helikopterállomás és leszállóhely telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, bővítése esetén.a) A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.
b) Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.
a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) használatbavételi engedély,
e) fennmaradási engedély
a) - b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi
Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) honvédelemért felelős miniszter
13.A közút és közforgalom elől el nem zárt magánút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belüli építmény, valamint belterületen ipari,Annak elbírálása, hogy az építmény, vagy ahhoz kapcsolódóan a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetésia) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) használatbavételi engedély,
e) fennmaradási engedély
Országos közút esetén
kereskedelmi, vendéglátó-ipari, vagy egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése esetén, ha
a) az építményhez kapcsolódó közúti forgalom út, vagy az építmény építéséhez szükséges, közforgalom elöl elzárt parkoló építését teszi szükségessé,
b) az építtető a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásában előírt feltételeket sérelmesnek tartja.
feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján
engedélyezhető-e a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett.
a) gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetén
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) egyéb országos közút esetén:
Illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Helyi közút esetén
a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén:
Illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén:
FőjegyzőBudapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
c) a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési FelügyelőségNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
14. Zajra vagy rezgésre érzékeny építmények, valamint környezeti hatás-vizsgálathoz kötött, illetve külön jogszabályban meghatározott veszélyes anyagok gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló létesítmények építése, elhelyezése, megszüntetése esetén a vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli, egyéb építmények esetében 50 méteren belüli övezetben, ha az engedélyes a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Annak elbírálása, hogy a vasúti pálya területének és védőtávolságának nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasúti pályahálózat működtetője fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján -
engedélyezhető-e.
a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) használatbavételi engedély,
e) fennmaradási engedély
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
15. A víziutak medrétől és a kikötők, átkelések, parti és vízterületétől 50 méternél kisebb távolságban épülő tűz, és 100 méternél kisebb távolságban épülő
robbanásveszélyes anyagok gyártását, tárolását, forgalmazását szolgáló, valamint az 50 méternél kisebb távolságban épülő hajózási parti jelzések láthatóságát befolyásoló, a jelentős fénykibocsátású, a hajók part mellé kikötését és a partra történő kijárást korlátozó építmények építése esetén.
A tervezett építmény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú vízi közlekedést, illetve a hajózási létesítmények működését.a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) használatbavételi engedély,
e) fennmaradási engedély
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
16.1.Régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, illetve műemléki területen, továbbá műemléket érintő módon megvalósuló építési tevékenység esetén.Annak elbírálása kérdésében, hogy az építési tevékenység a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) használatbavételi engedély,
e) fennmaradási engedély
fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
16.2.Műemléki területen, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, továbbá műemléket érintő módon megvalósuló bontási tevékenység esetén.Annak elbírálása kérdésében, hogy a bontási tevékenység a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
bontási engedélyfővárosi és megyei kormányhivat al kulturális örökségvédel mi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
17.Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) használatbavételi engedély,
e) fennmaradási engedély
Honvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
18.A gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési egység vagy helyiség egyéb önálló rendeltetési egységet is tartalmazó épületben történő elhelyezése esetén.A biztonságos betegellátáshoz szükséges orvosszakmai és ápolásszakmai feltételek meglétének vizsgálatával, valamint az épület egyéb, önálló rendeltetési egységei higiénés,
közegészségügyijárványügyi biztonsága megteremtésével kapcsolatos szakkérdések.
a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi hatósági engedély,
d) használatbavételi engedély,
e) fennmaradási engedély
Fővárosi és megyei kormányhivat al kistérségi, fővárosi kerületi népegészségü gyi intézeteFővárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve*

* Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el."

46. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének módosítása

a) a 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletébe foglalt táblázat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A területek megjelölése, amelyeken az igazságügyi szakértői szakterületek bejegyezhetők a névjegyzékben][ Szakhatóság]
5. közlekedési területa) a b) és c) pontban foglalt kivétellel a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) gépjármű-közlekedési műszaki (javítás, karbantartás,
járműértékelés); környezetvédelem a közlekedésben; közlekedés pszichológia, közúti szállítás, fuvarozás; közúti jármű vizsgálat; közúti járműtervezés műszaki; közúti közlekedésbiztonsági műszaki (balesetelemzés); közúti közlekedési forgalmi, tároló és fenntartó; létesítmények technológiai tervezése és fenntartása; mobil rakodógép, rakodásgépesítés szakterületeken a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala
c) az ejtőernyő, függővitorlázó, helikopter, repülőgép, siklóernyő és vitorlázógép légi üzemeltetése; az ejtőernyő, függővitorlázó, siklóernyő és vitorlázógép tervezése, gyártása, javítása, karbantartása; a helikopter és repülőgép műszaki üzemben tartása, karbantartása; a légiforgalmi szolgálatok szakterületeken a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

b) a 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletébe foglalt táblázat 7. pontja helyébe a

"7. ipari területa) a b) pontban foglalt kivétellel a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága
b) a bányászat és a szénhidrogén termelés, - kutatás, - szállítás szakterületeken a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitánysága"

47. melléklet a 351/2010. (XXII. 30.) Korm. rendelethez

"3/a. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el."

48. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a) 11. mellékletének 13. d) pontjában "az illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága" szövegrész helyébe "a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága" szövegrész, 13. e) pontjában "az illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és talajvédelmi igazgatósága" szövegrész helyébe "a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága" szövegrész lép.

b.) 11. mellékletének a 13. pont f) alpontjában a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes területi szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája" szöveg lép.

c.) 11. mellékletének 13. h.) pontjában az "Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes regionális intézete" szövegrész helyébe a "a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes* megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve" szöveg lép,

d.) 11. mellékletének 13. g) pontjában "Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága" szövegrész helyébe "a fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége," szövegrész lép.

e) 11. melléklet 13. pont i) alpontjában az "illetékes megyei (fővárosi) földhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a Fővárosi kormányhivatal földhivatala" szöveg lép.

2. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

"* Megjegyzés a 13. ponthoz

A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv feladatait a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el."

49. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelethez

AB
Illetékességi területEngedélyező
1.Bács-Kiskun megyeBács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
2.Baranya megyeBaranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
3.Békés megyeBékés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
4.Borsod-Abaúj-Zemplén megyeBorsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
5.Budapest és Pest megyeBudapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
6.Csongrád megyeCsongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
7.Fejér megyeVeszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
8.Győr-Moson-Sopron megyeGyőr-Moson-Sopron Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
9.Hajdú-Bihar megyeHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
10.Heves megyeHeves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
11.Jász-Nagykun-Szolnok megyeJász-Nagykun-Szolnok Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
12.Komárom-Esztergom megyeVeszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
13.Nógrád megyeNógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
14.Somogy megyeSomogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
15.Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
16.Tolna megyeTolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
17.Vas megyeVas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
18.Veszprém megyeVeszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
19.Zala megyeZala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

50. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendekhez

"4. melléklet a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelethez

Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el."

51. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet

a.) 1. számú mellékletének 1. a) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal" szövegrész, az "a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó területi szerve" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága" szöveg,

b) 1. számú mellékletének 2. d) és e) pontjában a "kultúráért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szöveg, a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája" szöveg,

c.) 2. számú mellékletének 1. b) pontjában az "a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó területi szerve" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága" szöveg,

d) 2. számú mellékletének 2. d) és e) pontjában a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája" szöveg lép

52. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 1396 sorában az "adatszolgáltatóinak meghatározása" oszlopban szereplő "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szövegrész helyett a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja" szöveggel lép hatályba.

53. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 351/2009. (XII.30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"1. melléklet a 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

BeruházásBeruházás azonosítójaA beruházás megvalósításával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokElső fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság
1.Kiemelt nagyberuházásként a Vát és Porpác térségébenA Vát közigazgatási területén lévő külterületi 0125/4, 0130/1, 0130/2,építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokVas Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
2.megvalósuló nemzetközi, interkontinentális, légiszállítási repülőtér és a hozzá kapcsolódó017/12, 017/13, 017/5,
017/4, 036/1, 036/2,
018, 038/3, 038/4,
038/5, 038/6, 038/19,
038/18, 038/11,
környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárásokNyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
3.egyéb építmények, létesítmények.038/9, 055/2, 0123/1, 0125/5, 0125/6, 0125/7, 0124, 0123/3, 0123/2, 0118/1, 0113, 0114, 0115, 038/10, 0131/1, 0131/2, 038/17, 038/15, 038/14, 038/13, 038/12, 054, 059, 055/1, 055/2, 038/21, 037, 048, 0123/4, 0123/5, 038/20,
020/10, 038/9, 060,
061/16, 0118/1, továbbá
útügyi hatósági engedélyezési eljárások:
a) gyorsforgalmi utak és a 30 méter szabad nyílást meghaladó hidak esetében
b) az egyéb országos közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Vas Megyei Kormányhivatal közlekedési felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
4.a Porpác közigazgatási területén lévő külterületi 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105/1, 0105/2, 0105/3, 0106,vízjogi engedélyezési eljárásokNyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
5.0107, 0108, 0109, 011, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 02/10, 02/6, 02/7, 02/8, 02/9, 03/1, 03/2, 04, 060, 07/2, 07/4, 07/5,villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokGyőr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal Győri Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
6.070/14, 070/15, 070/17, 070/18,földvédelmi hatósági eljárásokVas Megyei kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
7.070/19, 070/2, 070/20, 070/21, 070/22, 07/23,
070/3, 070/5, 070/6,
070/9, 070/10, 070/11, 070/12, 070/13, 076, 077, 078/1, 078/2,
078/3, 078/4, 078/5, 078/6, 078/7, 082, 084/2, 084/1, 085, 088, 090/1,
ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárásokVát közigazgatási területe tekintetében a Szombathelyi Körzeti Földhivatal, Porpác közigazgatási területe tekintetében a Sárvári Körzeti FöldhivatalVas Megyei kormányhivatal földhivatala
8.090/2, 090/3, 090/4, 090/5, 091, 092, 093,
094, 095/2, 095/3 095/4,
095/5, 096, 097, 099, 02/2, 02/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú földrészletek.
földmérési hatósági eljárásokVát közigazgatási területe tekintetében a Szombathelyi Körzeti Földhivatal, Porpác közigazgatási területe tekintetében a Sárvári Körzeti FöldhivatalVas Megyei kormányhivatal földhivatala
9.erdővédelmi hatósági engedélyezési eljárásokVas Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
10.hírközlési hatósági engedélyezési eljárásokNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
11.bányahatósági engedélyezési eljárásokMagyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
12.talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárásokVas Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
13.kulturális
örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások
Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Iroda
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
14.vasúti hatósági engedélyezési eljárásokNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
15.beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárásokOrszágos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Repülőtéri
Katasztrófavédelmi
Igazgatósága
Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
16.tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárásokOrszágos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
17.a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárásokOrszágos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Repülőtéri
Katasztrófavédelmi
Igazgatósága
Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
18.azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozottOrszágos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
19.zajgátló övezet kijelöléseNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
20.repülőtér létesítésére irányuló hatósági eljárásokNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja

2. A 351/2009. (XII.30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. melléklet a 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóság
1.építésügyVas Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
2.környezetvédelem, tájvédelem,
természetvédelem, vízügy
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
3.közlekedés
a) gyorsforgalmi utak, és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetébenNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetébenVas Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
c) vasútNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
d) légi közlekedés
da) polgári célú
db) állami célú
da) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
db) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
da) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja da) honvédelemért felelős miniszter
4.földtan és bányászatMagyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
5.rendészet (rendőrség)
a) gyorsforgalmi utak eseténOrszágos Rendőr-főkapitányságrendészetért felelős miniszter
b) az egyéb országos közutak, a helyi közutak és aVas Megyei Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén
6.tűzvédelemOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Repülőtéri Katasztrófavédelmi IgazgatóságaOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7.honvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
8.katasztrófavédelemVas Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
9földművelésügy
a) termőföldvédelemVas Megyei Kormányhivatal Földhivatalaföldügyért felelős miniszter
b) talajvédelemVas Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
c) erdővédelemVas Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
10.kulturális örökségvédelemVas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
11.egészségügyVas Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási SzervÁllami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala
12.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
13.műszaki biztonságGyőr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
14.nagyfeszültségű elektromos vezeték, nyomástartó berendezés, gáz- vagy olajellátó rendszer, éghető folyadékok és olvadék tartályaiGyőr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
15.területrendezési tervekkel való összhangGyőr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal állami főépítészeterületrendezésért felelős miniszter
16.településrendezési előírásokkal való összhangVas Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter

54. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 15/2010. (II.5.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"1. melléklet a 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.BeruházásBeruházás azonosítójaA beruházás megvalósításával kapcsolatos hatósági ügyekElső fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság
2.Kiemelt
nagyberuházásként a dunaföldvári "Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol előállító üzem" projekthez kapcsolódó építmények és létesítmények.
Dunaföldvár közigazgatási területén lévő
külterületi 0111/26,
0109, 0116/5 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú területek
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló kormányrendelet szerint a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajták építésügyi eljárásai
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Mérésügyi és
Műszaki
Biztonsági
Hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
3.építésügyi hatósági eljárások (a telekalakítási eljárás kivételével)Tolna Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
4.környezetvédelmi hatósági eljárásokKözép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
5.útügyi hatósági eljárások
gyorsforgalmi utak és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetében
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
6.útügyi hatósági eljárások az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetébenTolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
7.vízjogi hatósági eljárásokKözép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
8.földvédelmi hatósági eljárásokPaksi Körzeti FöldhivatalTolna Megyei
kormányhivatal
földhivatala
9.ingatlannyilvántartási hatósági eljárásokPaksi Körzeti FöldhivatalTolna Megyei
kormányhivatal
földhivatala
10.telekalakítási hatósági eljárásokPaksi Körzeti FöldhivatalTolna Megyei
kormányhivatal
földhivatala
11.földmérési hatósági eljárásokPaksi Körzeti FöldhivatalTolna Megyei
kormányhivatal
földhivatala
12.erdővédelmi hatósági eljárásokBaranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
13.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
14.bányahatósági eljárásokMagyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi
Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
15.talajvédelmi hatósági eljárásokTolna Megyei Kormányhivatal növény-és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
16.kulturális örökségvédelmi hatósági eljárásokBaranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
17.vasúti hatósági eljárásokNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
18.tűzvédelmi
berendezések
létesítési és
használatbavételi
ügyeivel
kapcsolatos
hatósági eljárások
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságOrszágos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
19.tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési hatósági eljárásokOrszágos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
20.a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárásokTolna Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságOrszágos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
21.azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban nemzeti
szabványban teljes-körűen nem szabályozott
Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
22.nyomástartó berendezések, veszélyes folyadéktárolók engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokBaranya Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal"

2. A 15/2010. (II.5.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. melléklet a 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

ABC
1.Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyTolna Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
3.környezetvédelem, természetvédelem és vízügyKözép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
4.közlekedés: gyorsforgalmi utak és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetébenNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
5.közlekedés: az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetébenTolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
6.közlekedés: vasútNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
7.közlekedés: légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
8.közlekedés: vízi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
9.földtan és bányászatMagyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
10.rendészet (rendőrség) gyorsforgalmi utak eseténOrszágos Rendőrfőkapitányságrendészetért felelős miniszter
11.rendészet (rendőrség) az egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak eseténPaksi RendőrkapitányságTolna Megyei Rendőrfőkapitányság
12.tűzvédelemTolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13.honvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
14.katasztrófavédelemTolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
15.földművelésügy: termőföldvédelemPaksi Körzeti FöldhivatalTolna Megyei kormányhivatal földhivatala
16.földművelésügy: talajvédelemTolna Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
17.földművelésügy: erdővédelemBaranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
18.kulturális örökségvédelemBaranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
19.egészségügyTolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási SzerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
20.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
21.műszaki biztonságBaranya Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
22.élelmiszer-biztonságTolna Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

55. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 60/2010. (III.18.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"1. melléklet a 60/2010. (111. 18.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.BeruházásBeruházás azonosítójaA beruházás megvalósításával kapcsolatos hatósági ügyekElső fokon eljáró hatóságFellebbezés elbírálására jogosult hatóság
2.Kiemelt
nagyberuházásként a dunaalmási "DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű" projekthez kapcsolódó építmények, létesítmények.
Dunaalmás közigazgatási területén lévő
külterületi 0634, 0633/26, 0661/3 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú területek
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló kormányrendelet szerint a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásaiFejér Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
3.építésügyi hatósági eljárások
(a telekalakítási eljárás kivételével)
Tata város jegyzőjeKomárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
4.környezetvédelmi hatósági eljárásokÉszak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
5.útügyi hatósági eljárások gyorsforgalmi út és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti híd esetébenNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
6.útügyi hatósági eljárások a C:5 mezőben foglaltakon kívüli egyéb országos közút, a helyi közút és a közforgalom elől el nem zárt magánút esetébenKomárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
7.vízjogi hatósági eljárásokÉszak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
8.földvédelmi hatósági eljárásokTatai Körzeti FöldhivatalKomárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala
9.ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárásokTatai Körzeti FöldhivatalKomárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala
10.telekalakítási hatósági eljárásokTatai Körzeti FöldhivatalKomárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala
11.földmérési hatósági eljárásokTatai Körzeti FöldhivatalKomárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala
12.erdővédelmi hatósági eljárásokPest Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
13.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
14.bányahatósági eljárásokMagyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
15.talajvédelmi hatósági eljárásokKomárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
16.kulturális
örökségvédelmi hatósági eljárások
Fejér Megyei Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
17.vasúti hatósági eljárásokNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
18.tűzvédelmi berendezés létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos hatósági eljárásokKomárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
19.tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési hatósági eljárásokOrszágos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
20.a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárásokKomárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
21.azon beépített tűzoltó berendezés létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amely tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozottOrszágos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
22.nyomástartó berendezés, veszélyes folyadéktároló engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokFejér Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
23.kiserőmű engedélyezésével kapcsolatos eljárásokMagyar Energia Hivatal
24.egészségügyi eljárásokKomárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási SzerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
25.üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenység hatósági engedélyezési eljárásaOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
környezetvédelemért felelős miniszter

2. A 60/2010. (III.18.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. melléklet a 60/2010. (111. 18.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

ABC
1.Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyKomárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
3.környezetvédelem, természetvédelem és vízügyÉszak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
4.közlekedés gyorsforgalmi út és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti híd esetébenNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
5.közlekedés az A:4 mezőben foglaltakon kívüli egyéb országos közút, a helyi közút és a közforgalom elől el nem zárt magánút esetébenKomárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
6.vasúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
7.légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
8.vízi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
9.földtan és bányászatMagyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
10.rendészet (rendőrség) gyorsforgalmi út eseténOrszágos Rendőr-főkapitányságrendészetért felelős miniszter
11.rendészet (rendőrség) az A:10 mezőben foglaltakon kívüli egyéb országos közút, a helyi közút és a közforgalom elől el nem zárt magánút eseténTatai RendőrkapitányságKomárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság
12.tűzvédelemKomárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságOrszágos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13.honvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
14.katasztrófavédelemKomárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságOrszágos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
15.termőföldvédelemTatai Körzeti FöldhivatalKomárom-Esztergom Megyei kormányhivatal földhivatala
16.talajvédelemKomárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
17.erdővédelemPest Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
18.kulturális örökségvédelemFejér Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális
Örökségvédelmi Hivatal
19.egészségügyKomárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási SzerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
20.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
21.műszaki biztonságFejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
22.élelmiszer-biztonságKomárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

56. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 61/2010. (III.18.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"1. melléklet a 61/2010. (111. 18.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező

hatóságok

ABCDE
1.BeruházásBeruházás azonosítójaA beruházás megvalósításával kapcsolatos hatósági ügyekElső fokon eljáró hatóságFellebbezés elbírálására jogosult hatóság
2.Kiemelt nagyberuházásként a kabai "EM Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű" projekthez kapcsolódó építmények, létesítmények.Kaba közigazgatási területén lévő külterületi 0513/3 ingatlan- nyilvántartási helyrajzi számú területa Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló kormányrendelet szerint a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásaiHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
3.építésügyi hatósági eljárások (a telekalakítási eljárás kivételével)Kaba város jegyzőjeHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
4.környezetvédelmi hatósági eljárásokTiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
5.útügyi hatósági eljárások gyorsforgalmi út és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti híd esetébenNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
6.útügyi hatósági eljárások a C:5 mezőben foglaltakon kívüli egyéb országos közút, a helyi közút és a közforgalom elől el nem zárt magánút esetébenHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
7.vízjogi hatósági eljárásokTiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
8.földvédelmi hatósági eljárásokPüspökladányi Körzeti FöldhivatalHajdú-Bihar Megyei kormányhivatal földhivatala
9.ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárásokPüspökladányi Körzeti FöldhivatalHajdú-Bihar Megyei kormányhivatal földhivatala
10.telekalakítási hatósági eljárásokPüspökladányi Körzeti FöldhivatalHajdú-Bihar Megyei kormányhivatal földhivatala
11.földmérési hatósági eljárásokPüspökladányi Körzeti FöldhivatalHajdú-Bihar Megyei kormányhivatal földhivatala
12.erdővédelmi hatósági eljárásokHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
13.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
14.bányahatósági eljárásokMagyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
15.talajvédelmi hatósági eljárásokHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
16.kulturális
örökségvédelmi hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
17.vasúti hatósági eljárásokNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
18.tűzvédelmi berendezés létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos hatósági eljárásokHajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
19.tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési hatósági eljárásokOrszágos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
20.a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárásokHajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
21.azon beépített tűzoltó berendezés létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amely tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozottOrszágos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
22.nyomástartó berendezés, veszélyes folyadéktároló engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
23.kiserőmű engedélyezésével kapcsolatos eljárásokMagyar Energia Hivatal
24.egészségügyi eljárásokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási SzerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
25.üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenység hatósági engedélyezési eljárásaOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
környezetvédelemért felelős miniszter"

2. A 61/2010. (III.18.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. melléklet a 61/2010. (111. 18.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

ABC
1.Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
3.környezetvédelem, természetvédelem és vízügyTiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
4.közlekedés gyorsforgalmi út és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti híd esetébenNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
5.közlekedés az A:4 mezőben foglaltakon kívüli egyéb országos közút, a helyi közút és a közforgalom elől el nem zárt magánút esetébenHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
6.vasúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
7.légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
8.vízi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
9.földtan és bányászatMagyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
10.rendészet (rendőrség) gyorsforgalmi út eseténOrszágos Rendőr-főkapitányságrendészetért felelős miniszter
11.rendészet (rendőrség) az A:10 mezőben foglaltakon kívüli egyéb országos közút, a helyi közút és a közforgalom elől el nem zárt magánút eseténPüspökladányi RendőrkapitányságHajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság
12.tűzvédelemHajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13.honvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
14.katasztrófavédelemHajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
15.termőföldvédelemPüspökladányi Körzeti FöldhivatalHajdú-Bihar Megyei kormányhivatal földhivatala
16.talajvédelemHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
17.erdővédelemHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
18.kulturális örökségvédelemHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
19.egészségügyJász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási SzerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
20.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
21.műszaki biztonságHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
22.élelmiszer-biztonságHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

57. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 173/2010. (V.13.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"1. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1Beruházás és azonosítójaA beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek, engedélyezési eljárásokElső fokon eljáró hatóságFellebbezés elbírálására jogosult hatóság
2Magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték és a kapcsolódó beruházások a Városföld - Bátmonostor szakaszon.Városföld
kompresszorállomásra vonatkozó előzetes környezetvédelmi és környezetvédelmi hatásvizsgálati engedélyezés, egységes környezethasználati engedély
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
3vízjogi üzemeltetési engedély vezeték szilárdsági nyomás próbáhozAlsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
4régészeti feltárási engedélyfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális
Örökségvédelmi Hivatal
5külső villamos energia ellátás kiépítésére és oszlop áthelyezésére vonatkozó engedélyekfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
6erdő igénybevétel és fakivágási engedélyBács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
7termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedélymegyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
8bányaszolgalom alapítására irányuló engedélyezési eljárásfővárosi és megyei kormányhivatal
9gázvezeték és tartozékai építési engedélyeztetéseSzolnoki BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
10Városföld
kompresszorállomás épületre vonatkozó építésügyi hatósági engedély
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjefővárosi és megyei kormányhivatal
11Magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték és a kapcsolódó beruházások a Bátmonostor-Dráva keresztezés szakaszon.Báta
kompresszorállomásra vonatkozó előzetes környezetvédelmi és környezetvédelmi hatásvizsgálati engedélyezés, egységes környezethasználati engedély
Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
12vízjogi engedély vezeték szilárdsági nyomás próbához vízjogi létesítési engedély kútfúráshozDél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
13régészeti feltárási engedélyfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális
Örökségvédelmi Hivatal
14külső villamos energia ellátás kiépítésére vonatkozó engedélyfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
15erdő igénybevétel és fakivágási engedélyBaranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
16termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedélymegyei kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
17bányaszolgalom alapítására irányuló engedélyezési eljárásfővárosi és megyei kormányhivatal
18gázvezeték és tartozékai építési engedélyeztetéseSzolnoki
Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
19Báta kompresszorállomás vonatkozásában beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítésének engedélyezéseSzekszárd Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati TűzoltóságOrszágos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
20beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítésének engedélyezése
a) Túrony szakaszoló állomáson,
b) Drávaszerdahely szakaszoló és mérőállomáson
Siklós Város Önkormányzat Hivatásos Önkormányzati TűzoltóságOrszágos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
21építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
a) Báta
kompresszorállomás épület,
b) Drávaszerdahely mérőállomás
a) Bátaszék Város Önkormányzat jegyzője,
b) Siklós Város Önkormányzat jegyzője
fővárosi és megyei kormányhivatal
22Báta kompresszorállomás bekötőút vonatkozásában útügyi hatósági engedélyezési eljárásokTolna Megyei Kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja

2. A 173/2010. (V.13.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

1. Előzetes vizsgálati, a környezet hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
3Helyi természetvédelemtelepülési önkormányzat jegyzőjefővárosi és megyei kormányhivatal
4BányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
5Területrendezési előírásokkal való összhangfővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi hivatalának állami főépítészeterületrendezésért felelős miniszter
6Termőföld minőségi védelme, erdővédelemtermőföld minőségi védelme esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, erdővédelem esetében a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
7Termőföld mennyiségi védelmemegyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
8Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
9GyógyhelyekOrszágos Tisztifőorvosi HivatalEgészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

2. Bányahatósági engedély

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Helyi jelentőségű természetvédelemtelepülési önkormányzat jegyzőjefővárosi és megyei kormányhivatal
3Vízi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
4Légi közlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) honvédelemért felelős miniszter
5Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
6Termőföld minőségi védelme, erdővédelemtermőföld minőségi védelme esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, erdővédelem esetében a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
7Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
8Határrendészetmegyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
9HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
10GyógyhelyekOrszágos Tisztifőorvosi HivatalEgészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

3. Vízjogi (vízkivétel) engedély

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
3BányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal

4. Régészeti feltárási engedély

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Termőföld minőségi védelme, erdővédelemtermőföld minőségi védelme esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, erdővédelem esetében a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
3Természetvédelemkörnyezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

5. Termőföld más célú hasznosításának engedélyeztetése

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Talajvédelemmegyei kormányhivatal Növény-és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
3Természetvédelem és vízügykörnyezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
4Helyi jelentőségű védett természeti területtelepülési önkormányzat jegyzőjefővárosi és megyei kormányhivatal
5Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal

6. Útügyi hatósági eljárások

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
3BányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
4Helyi jelentőségű védett természeti területtelepülési önkormányzat jegyzőjefővárosi és megyei kormányhivatal
5Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal

7. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
3BányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
4Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal

8. Villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárás

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Talajvédelemmegyei kormányhivatal Növény-és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
3Helyi természetvédelemtelepülési önkormányzat jegyzőjefővárosi és megyei kormányhivatal
4Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5BányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
6Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal

9. Erdészeti engedélyezés

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal"

58. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 174/2010. (V.13.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"I. melléklet a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1Beruházás és azonosítójaA beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek, engedélyezési eljárásokElső fokon eljáró hatóságFellebbezés elbírálására jogosult hatóság
2A Nabucco földgázszállító vezeték és telepített létesítményei, épített építményei, valamint azok biztonsági övezete által lehatárolt területeken megvalósuló beruházás építményei.
A térbeli rend szempontjából meghatározó települések az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 1/10. számú melléklete szerint: (Románia) - országhatár - Nagylak -Hódmezővásárhely -Kecskemét - Adony -Székesfehérvár - Mór - Tét -Rajka - országhatár -(Ausztria).
bányahatósági építési engedélyekSzolnoki
Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
3a telekalakítási eljárás kivételével az építésügyi hatósági engedélyektelepülési
önkormányzat jegyzője
fővárosi és megyei kormányhivatal
4környezetvédelmi hatósági engedélyekkörnyezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
5közforgalom elől el nem zárt magánutak útügyi építésügyi hatósági engedélyefővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
6vízjogi engedélyekkörnyezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
7villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyekfővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
8régészeti feltárási engedélyfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal
9erdő igénybevétel és fakivágási engedélymegyei kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
10termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedélymegyei kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
11bányaszolgalom alapítására irányuló engedélyezési eljárásfővárosi és megyei kormányhivatal
12beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos engedélyezési eljárásokmegyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági ügyek, egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokmegyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
14tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárásokOrszágos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
15azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos engedélyezési eljárások, amelyek tervezése, kivitelezése
jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott
Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter"

2. A 174/2010. (V.13.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

"2. melléklet a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

1. Bányahatósági engedély

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Közúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
3Vasúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
4Légi közlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) honvédelemért felelős miniszter
5Vízi utat, vízi közlekedést érintő építményNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
6Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
8Talajvédelem, erdővédelemtalajvédelem esetében a megyei kormányhivatal növény-és talajvédelmi igazgatósága, erdővédelem esetében a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
9Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
10GyógyfürdőkOrszágos Tisztifőorvosi HivatalEgészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
11Határrendészetmegyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság

2. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
3BányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
4Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal

3. Környezetvédelmi hatósági engedélyezés

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Gyógyhely, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap lelőhely védelmeOrszágos Tisztifőorvosi HivatalEgészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
3Közegészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
4Termőföldvédelemmegyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalaföldügyért felelős miniszter
5Talajvédelem, erdővédelemtalajvédelem esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, erdővédelem esetében a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
6Ásványvagyon védelembányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
7Helyi jelentőségű védett természeti területtelepülési önkormányzat jegyzőjefővárosi és megyei kormányhivatal
8A területrendezési tervekkel való összhang megteremtéseilletékes állami főépítészterületrendezésért felelős miniszter
9Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal

4. Útügyi hatósági engedélyezés

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Környezetvédelem, természetvédelem és vízügykörnyezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
3Talajvédelemmegyei kormányhivatal Növény-és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
4Közlekedésrendészetmegyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
5Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
6BányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
7Helyi jelentőségű védett természeti terület vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény eseténtelepülési önkormányzat jegyzőjefővárosi és megyei kormányhivatal
8Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal

5. Vízjogi engedélyezés

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
3Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
4Helyi jelentőségű védett természeti terület vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény eseténtelepülési önkormányzat jegyzőjefővárosi és megyei kormányhivatal
5BányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal

6. Villamos vezetékjogi engedély

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Közúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
3Vasúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
4Légi közlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) honvédelemért felelős miniszter
5Vízi utat, vízi közlekedést érintő építményNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
6Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
8Talajvédelem, erdővédelemtalajvédelem esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, erdővédelem esetében a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
9Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
10GyógyfürdőkOrszágos Tisztifőorvosi HivatalEgészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
11Bányászati vagy gázipari létesítmény érintettsége eseténbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
12Helyi jelentőségű védett természeti területtelepülési önkormányzat jegyzőjefővárosi és megyei kormányhivatal

7. Régészeti feltárási engedély

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Talajvédelem, erdővédelemtalajvédelem esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, erdővédelem esetében a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
3Környezetvédelem, természetvédelem és vízügykörnyezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

8. Erdészeti engedélyezés

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal

9. Termőföld más célú hasznosításának engedélyeztetése

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Talajvédelemmegyei kormányhivatal növény-és talajvédelmi igazgatóságaMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
3Természetvédelem és vízügykörnyezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
4Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal

59. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A regionális fejlesztési és képzési bizottság tevékenységével összefüggő e rendeletben meghatározott feladatokat ellátó, illetékességgel rendelkező munkaügyi központok

1. Fővárosi Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Budapest)

2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Győr)

3. Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Kaposvár)

4. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Veszprém)

5. Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Szeged)

6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Miskolc)

7.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Nyíregyháza)"

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[32] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[33] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[34] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[35] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[36] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[37] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[38] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.07.02.

[39] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.07.02.

[40] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[41] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[42] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[43] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[44] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[45] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[46] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[47] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[48] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[49] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[50] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[51] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[52] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[53] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[54] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[55] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[56] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[57] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[58] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[59] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[60] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[61] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[62] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[63] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[64] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[65] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[66] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[67] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[68] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[69] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[70] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[71] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[72] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[73] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[74] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[75] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[76] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[77] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[78] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[79] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[80] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[81] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[82] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[83] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[84] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[85] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[86] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[87] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[88] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[89] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[90] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[91] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[92] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[93] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[94] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[95] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[96] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[97] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[98] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[99] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[100] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[101] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[102] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[103] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[104] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[105] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[106] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[107] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[108] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[109] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[110] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[111] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[112] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[113] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[114] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[115] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[116] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[117] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[118] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[119] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[120] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[121] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[122] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[123] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[124] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[125] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[126] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[127] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[128] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[129] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[130] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[131] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[132] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[133] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[134] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[135] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[136] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[137] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[138] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[139] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[140] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[141] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[142] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[143] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[144] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[145] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[146] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[147] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[148] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[149] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[150] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[151] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[152] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[153] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[154] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[155] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[156] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[157] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[158] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[159] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[160] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[161] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[162] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[163] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[164] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[165] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[166] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[167] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[168] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[169] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[170] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[171] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[172] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[173] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[174] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[175] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[176] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[177] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[178] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[179] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[180] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[181] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[182] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[183] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[184] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[185] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[186] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[187] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[188] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[189] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[190] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[191] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[192] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[193] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[194] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[195] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[196] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[197] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[198] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[199] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[200] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[201] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[202] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[203] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[204] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[205] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[206] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[207] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[208] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[209] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[210] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[211] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[212] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[213] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[214] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[215] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[216] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[217] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[218] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[219] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[220] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[221] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[222] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[223] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[224] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[225] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[226] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[227] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[228] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[229] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[230] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[231] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[232] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[233] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[234] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[235] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[236] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[237] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[238] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[239] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[240] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[241] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[242] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[243] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[244] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[245] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[246] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[247] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[248] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[249] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[250] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[251] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[252] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[253] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[254] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[255] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[256] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[257] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[258] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[259] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[260] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[261] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[262] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[263] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[264] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[265] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[266] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[267] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[268] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[269] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[270] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[271] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[272] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[273] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[274] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[275] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[276] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[277] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[278] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[279] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[280] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[281] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[282] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[283] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[284] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[285] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[286] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[287] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[288] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.01.

[289] Hatályon kívül helyezte e rendelet 299. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

Tartalomjegyzék