21/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet

egyes védett természeti területek természetvédelmi kezelőjének megállapításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - 36. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a következőket rendelem el:

1. §

Az egyes természeti területek védetté nyilvánításáról és tájvédelmi körzetek létesítéséről szóló 3/1989. (II. 22.) KVM rendelet 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A védett természeti terület természetvédelmi kezelését a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el."

2. §

Az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A védett természeti terület természetvédelmi kezelését a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el."

3. §

A Dávodi Földvári tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 19/2000. (VII. 24.) KöM rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A védett természeti terület természetvédelmi kezelését a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el."

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter