3/1989. (II. 22.) KVM rendelet

egyes természeti területek védetté nyilvánításáról és tájvédelmi körzetek létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtásáról kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. és 13. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel egyetértésben az alábbiakat rendelem:[1]

1. § (1) Védetté nyilvánítom "Béda-Karapancsai Tájvédelmi Körzet" elnevezéssel az 1.számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, összesen 6497,3 hektár kiterjedésű területet.

(2) A tájvédelmi körzet területéből fokozottan védetté nyilvánítom a 2.számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számokon nyílvántartott 1092,4 hektár kiterjedésű területet.

(3) A védetté nyilvánítás célja a táj jellegzetes arculatának és természeti értékeinek megóvása, a védett madarak háborítatlan fészkelésének és vonulásának a biztosítása. A védelem elősegíti a védelmi célokkal összehangolt erdő- és vadgazdálkodást, és biztosítja a tudományos kutatások feltételeit és azok zavartalanságát.

(4) A tájvédelmi körzetre vonatkozó kezelési szabályzatot a 3.számú melléklet tartalmazza.

(5)[2]

2. § (1) Védetté nyilvánítom "Pitvarosi puszták Tájvédelmi Körzet" elnevezéssel a 4.számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 3156,2 hektár kiterjedésű területet.

(2) a védetté nyilvánítás célja a jellegzetes pusztai és sziki növénytársulások, és azok termőhelyének megóvása, a vonuló madarak pihenőhelyei háborítatlanságának a biztosítása.

(3) A tájvédelmi körzetre vonatkozó kezelési szabályzatot az 5.számú melléklet tartalmazza.

(4) A tájvédelmi körzet természeti értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása és bemutatása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának feladata.

3. § (1)[3] Védetté nyilvánítom Erdőtelki Égerláp Természetvédelmi Terület elnevezéssel az Erdőtelek 364, 084, 085/2, 086 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 22,4 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja az égerláp és a fűzláp, valamint az eredeti mocsári tölgyes növénytársulások élővilágának megőrzése.

(3) A természetvédelmi terület természeti értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása és bemutatása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának a feladata.

4. § (1) Védetté nyilvánítom "Szakadáti-legelő Természetvédelmi Terület" elnevezéssel a Szakadát 09/C ingatlannyilvántartási helyrajzi számú 3,5 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja az őszi fűzértekercs (Spiranths spiralis) termőhelyének a megóvása.

(3)[4] A védett természeti terület természetvédelmi kezelését a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

5. § (1) Védetté nyilvánítom "Villányi Templomhegy Természetvédelmi Terület" elnevezéssel a Villány 861, 862, 863, 867, 868, 871/a-b ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 3,2 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Villányi Templomhegy földtani értékeinek, valamint az országban egyedülálló gerinces fauna-maradványoknak a megóvása és fenntartása.

(3) A védetté nyilvánított terület természeti értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása és bemutatása a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség feladata.

6. § (1) Országos jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítom a Vas Megyei Tanács 1/1985. (III. 22.) rendeletével védetté nyilvánított "Nemesmedves Történelmi Emlékhely" helyi jelentőségű, a 6.számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 57,8 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védelem célja a történelmi emlékhely méltó természeti környezet fenntartása.

(3) A természetvédelmi területen az erdőgazdálkodást a jelenleg érvényben lévő erdőterveknek megfelelően kell folytatni.

(4) A természetvédelmi terület megóvása, őrzése, fenntartása és bemutatása a Nyugat-dunánttúli Környezetvédelmi Felügyelőség feladata.

7. § (1) Ez a rendelet 1989. március 1-ján lép hatályba.

(2) A rendelet 3. és 5. számú melléklete a Környezetvédelmi Értesítőben kerül közzétételre.

1. számú melléklet a 3/1989. (II. 22.) KVM rendelethez

A Béda-Karapancsai Tájvédelmi Körzet ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

BÁCS-KISKUN MEGYE

Hercegszántó

0255/c-d, 0257/a,c,d,f, 0267,0268/a-d, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273/-d, 0274, 0275, 0276/a-b, 0277/a-k, 0278/b-d, 0279, 0286/1/a-c, 0286/2/a-d, 0287/b-c, 0288/1/a, 0288/2/a-b, 0393, 0402, 0403, 0404/a-b, 0405, 0406/a-b, 0407, 0408/c-d,g-j, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0426, 0427, 0428/a-d, 0429, 0431, 0432, 0433/a-b, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440/1, 0440/2/a-c, 0441/a-d, 0442, 0443, 0444, 0445, 0445, 0445/1/a-b, 0446/a-b, 0447, 0448, 0449,0450,0451,0452,0453,0454,0455/1/a-b,0455/2,0455/3/a-f,0456,0457/a-c,0458,0459,0460,0461,0462,0463,0464/a-c,0466,0467/1-2,0468,0469/1-2,0470,0471,0472,0473/a-b,0474,0475,0476,0477/a-b,0478,0479,0480/a-c,0481,0482,0483/a-c,0484,0485/1/b-c,0485/2/a-b,0485/3/a-b

BARANYA MEGYE

Homorúd

0320, 0327, 0328/a-d, g, 0329, 0330/3-4, 0331, 0332/7-8, 0333, 0334/3, 0335, 0336/8-9, 0337, 0338, 0340, 0342, 0422/1-4, 0422/5/a-b, 0427, 0431/2, 0432/2/a-b, 0437/5, 0438, 0439, 0446/8/a-c, 0447, 0448, 0449/a-b, 0689/1-3, 0694, 0696, 0709, 0712, 0713, 0714, 0715

Kölked

0129/1, 0129/2/a-c, 0130/a-k, 0131/a-d, 0132, 0133/a-c, 0134, 0135, 0136, 0137/a-d, 0138, 0139, 0140/a-n, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145/a-b, 0146, 0147/a-b, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153/a-c, 0154, 0155/a-b, 0156, 0157/a-d, 0158, 0159/a-c, 0161, 0162, 0163/a-b, 0164, 0165, 0166, 0167/a-f, 0168, 0169, 0170/a, 0171, 0172/a, c, 0173/a-b, 0174, 0175, 0176/a-g, 0177/a-b, 0178/a-b, 0179/a-d, 0180, 0181/a-k, 0182, 0183, 0184, 0185, 0187/a-b, 0189/a-3, 0190/1/a-c, 0190/2, 0192/a-b, 0194, 0195/a-b, 0196/b, 0197/a-c, 0198/a-b, 0200, 0201, 0202, 0203/a-c, 0204/a-b, 0205/a-f, 0206/b-g, 0207/a-f, 0208/a-g, 0210, 0211, 0212, 0213, 0215, 0216/a-b, 0218, 0219, 0220/a-b, 0221, 0222, 0223, 0224/a-b, 0226, 0227, 0251, 0252/2/a, 0252/3, 0253, 0254, 0264/2, 0265/2, 0266/1, 0308/1/a, 0309/1/a, 0309/2/a-b0330/b, 0331/1/1, 0331/2/a-b, 0332, 0333/a-b, 0337/a-b, 0345/2, 0346/a-b, 0347, 0348/a-c, 0349/b, 0350, 0351/a-b, 0352/a-b, 0353, 0355, 0356/a-b, 0357/1/a-d, 0357/2/a-b, 0358, 0359/a-b, 0360/a-b, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365/b, 0366, 0367/a-b, 0368, 0369, 0370/a-d, 0371, 0372/a-d, 0373/1-2, 0374, 0375, 0376/a-b, d-g, 0377/a-b, 0378/a-c, 0379/a-c, 0380/a-b, 0381, 0382, 0383, 0384/a-c, 0385/a-b, 0387/a-c, 0388, 0389, 0390/a-c, 0391/a-b, 0392/a-c, 0394/a-b, 0395, 0396/1, 0396/2/a-f, 0396/3/a-b, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403/a, 0404, 0405, 0406, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412/1, 0413/a-c, 0414/2, 0415, 0416, 0417, 0418, 0421, 0422

Mohács

03, 04, 05, 06, 07, 08, 09/1/5, 09/1, /6, 09/2, 010, 011/a-b, 012, 013, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0580, 0581/1-3, 0582, 0583/a-b, 0584, 0585, 0586/1, 0586/2/a-f, 0589/3, 0590/1/a-d, 0590/2, 0590/3/a-c, 0591, 0592, 0593, 0594/a-d, 0595, 0596/a-d, 0597, 0598, 0599, 0600/2,

2. számú melléklet a 3/1989. (II. 22.) KVM rendelethez

A Béda-Karapancsai Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

BÁCS-KISKUN MEGYE

Hercegszántó

0272, 0273/c-d, 0277/d, k, 0393, 0402, 0404/a, 0405, 0409, 0411, 0413, 0415, 0431, 0445, 0455/1/a, 0471, 0473 hrsz-ból a 14D, E erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 0475 hrsz-ból a 13 D,E,VF erdőgazdasági üzemtervi területek, 0477/a,0479

BARANYA MEGYE

Homorúd

0449 hrsz-ból 15 A,B,C, 24 A, 25 A, 26 A, 38 B, 56 B, C, TI, VI, NA, 57, C, DE, VF, 58 A,B,C,D,E, 59 A,B,C, 74 A, 75 A,B,C,D, 76 A,B,C,D, 79 A, 82 A, 83 A,B,C, 88 A,B,C,D,E, 89 A,B,C, 90 A,B, 91 A,B,C erdőgazdasági üzemtervi területek, 0712, 0714, 0715

Kölked

0140/b-d, g-k, m, 0167/a-f,0170/a, 0172/a, 0177/a-b, 0178/a-b, 0179/a-c, 0181/a,c-j, 0192/a-b, 0201, 0202, 0203/a,c, 0208/c, 0227, 0253, 0330/b, 0331/2/a-b, 0332, 0333/a-b,0337/a-d, 0346, 0349/b, 0350, 0353, 0361, 0363, 0366, 0371, 0372/b-c, 0373/2, 0383, 0389, 0391/a-b, 0398, 0402, 0410, 0411

4. számú melléklet a 3/1989. (II. 22.) KVM rendelethez

A Pitvarosi-puszták Tájvédelmi Körzet ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Ambrózfalva: 049, 050, 054

Csanádpalota:021/1-2, 022, 023

Királyhegyes: 0112, 0113, 0124, 0125, 0129, 0130, 0131, 0138, 0149, 0150/2, 0152-0154

Makó: 0469, 0472, 0473/1, 0474, 0475-0478, 0479, 0480, 0481/3, 5, 64, 0484, 0485, 0486, 0487

Nagyér:049/2, 070, 071, 072/1-2, 073-076

Tótkomlós: 0567, 0568, 0569, 0570/1, 3-6, 13, 14, 0573, 0574, 0575, 0576, 0580, 0583/1-4, 8-10, 0584, 0587/4, 7-15, 0588, 0589, 0590, 0592

6. számú melléklet a 3/1989. (II. 22.) KVM rendelethez

A Nemesmedvesi Természetvédelmi Terület ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Nemesmedves: 016, 022, 024, 025/2-4, 026-029, 031/1-2,032/1-4.033

Belterület: 4-8, 13, 16-19, 20/a-b, 21, 22/1, 3, 5, 22/6/a-b, 22/7, 24-29, 32, 33

Erdőtervi jel: 6a,j.k.I, ti.2, 7d, ti1, ti4, ti5

Lábjegyzetek:

[1] Utóbb az 1996. évi LIII. törvény 82. §-ának (1) bekezdése 1997. január 1-jével hatályon kívül helyezte.

[2] Az 1. § (5) bekezdését a 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet 7. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[3] A 3. § (1) bekedzsée a 11/1993. (III. 9.) KTM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

[4] Megállapította a 21/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.04.13.

Tartalomjegyzék