2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelet[1]

a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelet 2. számú mellékletével kerülnek kiadásra.

2. § (1)[2] Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit - a (2) és (6) bekezdésekben foglalt kivételekkel - az iskolarendszeren kívüli képzések esetében 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor érvényes követelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a korábbi követelmények szerint 2008. június 30-áig van lehetőség.

(3)[3]

(4) 2006. december 31-én hatályát vesztik az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet mellékletében a "Belkereskedelem, idegenforgalom" szakmacsoportba tartozó "31 7862 05 Konfekció-, méteráru- és lakástextil-eladó", "33 7862 01 Élelmiszer- és vegyi áru-kereskedő", "52 7862 02 Kereskedelmi technikus", "52 3435 04 Marketing- és reklámügyintéző", a "Kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció" szakmacsoportba tartozó "52 3435 02 Logisztikai ügyintéző", a "Külkereskedelem" szakmacsoportba tartozó "52 3433 03 Üzleti ügyintéző", "54 3433 03 Külkereskedelmi üzletkötő", "54 3433 05 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser", a "Gépészet" szakmacsoportba tartozó "31 5216 16 Szerkezetlakatos", "52 5442 03 Gépgyártás-technológus technikus", a "Fémmegmunkálás" szakmacsoportba tartozó "33 5233 02 Szerszámkészítő", a "Nem fizikai foglalkozás" szakmacsoportba tartozó "52 5482 03 Veszélyesáru-/ADR-ügyintéző" szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelkezései, továbbá az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 28/2003. (X. 18.) OM rendelet I. számú mellékletében 32., 35., 39., 40., 41., 47., 50., 53., 56. sora, illetve a Rendelet II. számú mellékletében szereplő "33 7862 01 Élelmiszer- és vegyi áru-kereskedő", "31 5233 14 Fémforgácsoló", "31 5216 10 Gázvezeték- és készülékszerelő", "31 5233 04 Géplakatos", "33 7862 03 Ruházati kereskedő", "33 7862 04 Vas- és műszaki kereskedő", "31 5216 20 Vízvezeték- és központifűtés-szerelő" szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelkezései, valamint a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 64/1994. (XII. 15.) FM rendelet mellékletében szereplő táblázat 56. sora és az 56. sorszámú "32 5233 01 Fűrészipari szerszámélező" szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelkezései.

(5) A (4) bekezdésben hatályon kívül helyezett szakmai és vizsgakövetelményekhez tartozó szakképesítések tekintetében a szakmai vizsga megszervezésére elnyert jogosultságok, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vétele, továbbá az Országos szakmai vizsgaelnöki nyilvántartások az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben felsorolt szakképesítések esetében a 3. számú mellékletben megjelölteknek megfelelően, az eredetileg meghatározott határidőig érvényesek.

(6)[4] Az 1. számú mellékletben megjelölt 61 313 01 0000 00 00 azonosító számú Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens megnevezésű szakképesítésre vonatkozó rendelkezéseket 2006. december 20-ától kell alkalmazni.

Csizmár Gábor s. k.,

szociális és munkaügyi minisztériumi államtitkár

1. számú melléklet a 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelethez

a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

[5]
Sor-
szám
Szakképesítés azonosító számaA szakképesítés
megnevezése
Szakmacsoport
megnevezése
1.313410100000000Bolti eladóKereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció
2.315820900000000Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelőGépészet
3.545210100000000Gépgyártástechnológiai technikusGépészet
4.315210900000000Gépi forgácsolóGépészet
5.315211000000000GéplakatosGépészet
6.523410400000000Kereskedelmi ügyintézőKereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció
7.523410500000000KereskedőKereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció
8.543410100000000Külkereskedelmi üzletkötőKereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció
9.523450200000000Logisztikai ügyintézőKereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció
10.523420100000000Marketing- és reklámügyintézőKereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció
11.513410300000000Műszakicikk-kereskedőKereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció
12.315212500000000SzerkezetlakatosGépészet
13.335210700000000SzerszámkészítőGépészet
14.613130100000000Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferensEgyéb szolgáltatások

2. számú melléklet a 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelethez

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

BOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosítószáma: 31 341 01 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Bolti eladó

3. Szakképesítések köre

3.1. Rész-szakképesítések: Nincs

3.2. Elágazások

AzonosítószámMegnevezés
31 341 01 0010 31 01Bútor- és lakástextil-eladó
31 341 01 0010 31 02Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
31 341 01 0010 31 03Műszaki cikk-eladó
31 341 01 0010 31 04Porcelán- és edényáru-eladó
31 341 01 0010 31 05Ruházati eladó
31 341 01 0010 31 06Zöldség-gyümölcs eladó

3.3. Ráépülés: Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 5112

5. Képzés maximális időtartama

Szakképesítés/ráépülés megnevezéseSzakképzési évfolyamok számaÓraszám
Bolti eladó22500

II.

Egyéb adatok

Elágazás megnevezése: Bútor- és lakástextil-eladó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 50%

3. Gyakorlat aránya: 50%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): -

Időtartama (évben vagy félévben): -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Elágazás megnevezése: Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 50%

3. Gyakorlat aránya: 50%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): -

Időtartama (évben vagy félévben): -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Elágazás megnevezése: Műszaki cikk-eladó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 50%

3. Gyakorlat aránya: 50%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): -

Időtartama (évben vagy félévben): -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Elágazás megnevezése: Porcelán- és edényáru-eladó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 50%

3. Gyakorlat aránya: 50%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): -

Időtartama (évben vagy félévben): -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Elágazás megnevezése: Ruházati eladó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 50%

3. Gyakorlat aránya: 50%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): -

Időtartama (évben vagy félévben): -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Elágazás megnevezése: Zöldség-gyümölcs eladó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 50%

3. Gyakorlat aránya: 50%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): -

Időtartama (évben vagy félévben): -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR számaFEOR megnevezése
5112Eladó

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Segíti az árubeszerzést.

Készletezési, raktározási feladatokat végez.

Értékesítési tevékenységet végez.

Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosítószámamegnevezése
52 341 05 0000 00 00Kereskedő
52 341 06 0000 00 00Kultúrcikk-kereskedő
31 341 04 0000 00 00Vegyesiparcikk-kereskedő
51 341 01 0000 00 00Műszakicikk-kereskedő
33 341 06 0000 00 00Kereskedő, boltvezető4
33 341 02 0000 00 00Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő
51 789 01 0000 00 00Fényképész és fotótermék-kereskedő
51 215 01 0000 00 00Virágkötő, -berendező, virágbolti eladó
33 341 01 0000 00 00Mintabolti értékesítő, szolgáltatásértékesítő
31 341 03 0000 00 00Töltőállomás-kezelő
52 341 01 0000 00 00Autó- és motorkerékpár-kereskedő1
52 213 02 0000 00 00Látszerész és fotócikk-kereskedő4

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Előkészíti a raktárat/árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut.

Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt, elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket.

Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumokat, szabályszerűségüket.

Készletre veszi az árut.

Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a mennyiségének megóvásáról.

Leltárt készít/ és közreműködik a leltározásban.

Előkészíti az árut értékesítésre, és folyamatosan gondoskodik az áru szakmai szabályok/arculat szerinti kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés ellenőrzéséről.

Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit.

Bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról.

Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben.

Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát készít.

Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet.

Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru jellegétől függően becsomagolja az árut.

Intézi a fogyasztói reklamációkat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Az áruátvételnél használt eszközök működése, kezelése

A Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása

C Árurendszerek

B A szabványosítás, a szabvány fogalma, szerepe

B A minőség, minőségbiztosítás jelentősége, szerepe, a minőségre ható tényezők

A Az áru jellegének megfelelő raktározási módok, szabályok

B Az egyes árucsoportok, áruféleségek jellemzői, minőségi követelményei

B Az áruelőkészítés menete, az előkészítésre vonatkozó szabályok, előírások

B Az árukihelyezés szabályai

A Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok

B A leltározás menete, a leltáreredmény megállapítása

C A vásárlás indítékai, a vásárlási döntés folyamata

C Az értékesítési módok jellemzői, alkalmazásuk

B Az eladás folyamata a vevő fogadásától a vásárlás befejezéséig

A A fizettetés módjai

B A fogyasztói érdekvédelem alapvető előírásai, a vevőreklamáció intézésének szabályai

B Az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások

A A pénztárgépek használatának szabályai

B Az értékesítés során használt gépek, eszközök jellemzői, kezelésük szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Elemi számolási készség

3 Mennyiségérzék

5 Köznyelvi beszédkészség

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

4 Hallott szakmai szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Türelem

Megbízhatóság

Önállóság

Kézügyesség

Testi erő

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Stressztűrő képesség

Meggyőző készség

Segítőkészség

Empatikus készség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

Intenzív munkavégzés

Figyelem-megosztás

A környezet tisztán tartása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályokat, higiéniai előírásokat.

Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat.

Betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait.

Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek.

Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír.

Nyitja, zárja és üzemelteti az üzletet/telephelyet/szalont a biztonsági és vagyonvédelmi előírásoknak megfelelően.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások

C A különböző áru- és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői

B Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái, használata

C Az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási, környezetvédelmi követelmények

A A pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai

A A pénzkezelésre vonatkozó szabályok

B A számlázás, nyugtaadás szabályai

B A munkaviszony jogi szabályozása, a jelentési kötelezettségek betartásának szabályai

B A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok

B Áruforgalmi nyilvántartások, készletnyilvántartó programok

A Pénzforgalmi nyilvántartások

B Munkaügyi nyilvántartások

C A kereskedelmi-üzleti levelezés alapvető szabályai

B A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja

C A számítógépek és perifériáik használata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott szakmai szöveg megértése

1 Számítógép elemi szintű használata

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Pontosság

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Tömör fogalmazás készsége

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0006-06 Bútorok és lakástextíliák forgalmazása

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Intézi az áruhitelt.

Előkészíti és lebonyolítja a bútorok és lakástextíliák mennyiségi és minőségi átvételét.

Összeszereli a bútort.

Az eladótérben esztétikusan elrendezi a bútorokat, lakástextíliákat.

Elkészíti/elkészítteti a dekorációt.

Tanácsot ad a lakberendezéshez.

Vásárlói igény szerint látványtervet készít/készíttet számítógépen.

Igény szerint helyszíni felmérést végez.

Előjegyzést vesz fel.

Ingyenes szolgáltatást nyújt.

Megszervezi a bútorok házhoz szállítását.

Igény alapján megszervezi a vevő otthonában a lapraszerelt bútorok összeszerelését.

A házhoz nem szállított bútorokat átadja a vevőnek.

Kitölti a bútorokhoz és egyéb lakberendezési termékekhez a jótállási jegyet.

Megszervezi a bútorokhoz és egyéb lakberendezési termékekhez kapcsolódó garanciális javítást.

Kapcsolatot tart belsőépítészekkel és lakberendezőkkel.

Katalógus alapján terméket ajánl.

Kiszámolja az igény szerinti anyagszükségletet, és leméri a lakástextilt.

Készre varratja a lakástextilt.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A bútorok csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

B A bútorok jellemzőiről való vevői tájékoztatás

B A bútorokhoz kapcsolódó kísérő okmányok tartalma

B A bútorokhoz kapcsolódó fogyasztói reklamációk intézése

B A bútorok szállítására, átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

C A lakástextíliák csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

B A lakástextíliák átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

B A lakástextíliák jellemzőiről való vevői tájékoztatás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógéphasználat

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

3 Idegen nyelvi beszédkészség

3 Árumozgató eszközök használata

5 Mechanikus, elektronikus és számítógépes pénztárgépek használata

3 Kézi szerszámok, eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Pontosság

Türelem

Stressztűrő képesség

Testi erő

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Segítőkészség

Udvariasság

Empatikus készség

Közérthetőség

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

Eredményorientáltság

A környezet tisztán tartása

Intenzív munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0007-06 Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Előkészíti és lebonyolítja az élelmiszerek, vegyiáruk mennyiségi és minőségi átvételét.

Betartja az élelmiszerek és vegyiáruk tárolására vonatkozó speciális előírásokat.

Vezeti a minőségbiztosítási rendszer működtetéséhez előírt nyilvántartásokat.

Ellenőrzi a jövedéki termékek épségét és a korlátozás betartását.

Ellenőrzi a szavatossági időket és szelektál.

Ellenőrzi és feljegyzi a tárolási hőmérsékletet.

Biztosítja a hűtőláncot.

Biztonsággal üzemelteti az élelmiszerek értékesítése során használt gépeket, eszközöket.

Ellenőrzi a mérőeszköz hitelesítésének meglétét.

Szakszerűen kihelyezi és bemutatja az élelmiszeripari és vegyipari termékeket.

Betartja az élelmiszerek és vegyiáruk értékesítésére vonatkozó speciális előírásokat.

Igény szerint tájékoztatást ad a korszerű táplálkozást biztosító élelmiszerekről.

Leméri az árut.

Az előírások szerint intézi a vevőreklamációkat.

Igény szerint csomagol: ajándékkosarat készít, díszcsomagolást végez.

Ingyenes szolgáltatást ad.

Előkészíti és lebonyolítja a reklámakciókat (árubemutatók, kóstolók, árengedményes akciók).

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Az élelmiszerek csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

B Az élelmiszerek szállítására, átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

B Az élelmiszerekhez kapcsolódó kísérő okmányok, tájékoztató címkék tartalma

B Az élelmiszerek jellemzőiről való vevői tájékoztatás

B Az élelmiszerekhez kapcsolódó fogyasztói reklamációk intézése

C A vegyiáruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

B A vegyiáruk átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

B A vegyiáruk jellemzőiről való vevői tájékoztatás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű beszédkészség

3 Árumozgató eszközök használata

4 Mérőeszközök: mechanikus, elektronikus és számítógépes mérlegek használata

3 Vágó-, szeletelő eszközök, gépek használata

4 Hűtőgépek, -pultok, mélyhűtők, fagyasztók kezelése

4 Árazó eszközök, gépek használata

4 Árleolvasó eszközök használata

5 Mechanikus, elektronikus és számítógépes pénztárgépek kezelése

3 Kézi szerszámok, eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Pontosság

Türelem

Stressztűrő képesség

Testi erő

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Segítőkészség

Udvariasság

Empatikus készség

Közérthetőség

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

Eredményorientáltság

A környezet tisztán tartása

Intenzív munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0008-06 Ruházati termékek forgalmazása

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Tájékozódik a divatról.

Felkészül a szezonváltásokra.

A ruházati áruk jellemzőinek figyelembevételével mennyiségileg és minőségileg átveszi az árut.

Külső/belső dekorációt készít/készíttet az aktualitásnak megfelelően.

Tisztán tartja a kirakatot, ügyel a kirakati fakulásra.

Ügyel a kirakati áruk aktuális fogyasztói árának feltüntetésére.

Ellenőrzi a kirakatkönyvbe beírt áruzatot (kód megnevezés, mennyiség, ár).

Előkészíti és lebonyolítja a reklámakciókat (árubemutatók, alkalomhoz kötött akciók, termékajándékok).

Gondoskodik a szezonnak, aktuális divatnak megfelelő ruhaféleségek kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés ellenőrzéséről.

Tájékoztatja a vevőt a használati, kezelési jellemzőkről.

Próbánál segít a megfelelő méret, szín és fazon kiválasztásában.

Ellenőrzi a próbafülkéket.

Katalógus alapján terméket ajánl.

Előjegyzést vesz fel.

Leméri a ruházati textilárut.

Intézi az áruhitelt.

Méretre igazíttat (konfekció áruk).

Méret után varrat.

Házhoz szállíttat.

Díszcsomagot készít.

Árut bizományi értékesítésre átad, átvesz.

Vezeti a bizományi készletek nyilvántartását, elszámolását.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A ruházati termékek csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

B A ruházati termékek átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

C A ruházati termékek eladótérben történő elhelyezésének, bemutatásának szabályai

B A ruházati termékek jellemzőiről való vevői tájékoztatás

B A ruházati termékekhez kapcsolódó címkék, tájékoztatók tartalma

B A ruházati termékekhez kapcsolódó fogyasztói reklamációk intézése

C A reklámakciók célja, típusai a ruházati termékek forgalmazásánál

C A bizományosi ügylet lényege, lebonyolításának menete

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

3 Idegen nyelvi beszédkészség

3 Árumozgató eszközök használata

5 Mechanikus, elektronikus és számítógépes pénztárgépek kezelése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Pontosság

Türelem

Stressztűrő képesség

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Segítőkészség

Udvariasság

Empatikus készség

Közérthetőség

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

Eredményorientáltság

A környezet tisztán tartása

Intenzív munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0121-06 Porcelán- és edényáruk eladásával kapcsolatos követelmények

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Előkészíti és lebonyolítja a porcelán- és edényáruk mennyiségi és minőségi átvételét.

Szakszerűen tárolja a porcelán- és edényárukat.

Szakszerűen és esztétikusan kihelyezi és bemutatja a porcelán- és edényárukat.

Igény szerint tájékoztatást ad a vevőnek a termékek jellemzőiről, használatáról, kezeléséről.

Intézi az áruhitelt.

Kitölti a jótállási jegyet.

Az előírások szerint intézi a vevőreklamációkat.

Igény szerint csomagol, díszcsomagot készít.

Ingyenes szolgáltatást ad.

Előkészíti és lebonyolítja a reklámakciókat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A porcelán áruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

B A porcelán áruk szállítására, átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

B A porcelán árukhoz kapcsolódó kísérő okmányok, tájékoztató címkék tartalma

B A porcelán áruk jellemzőiről való vevői tájékoztatás

B A porcelán árukhoz kapcsolódó fogyasztói reklamációk intézése

C Az edényáruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

B Az edényáruk szállítására, átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

B Az edényárukhoz kapcsolódó kísérő okmányok, tájékoztató címkék tartalma

B Az edényáruk jellemzőiről való vevői tájékoztatás

B Az edényárukhoz kapcsolódó fogyasztói reklamációk intézése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű beszédkészség

3 Árumozgató eszközök használata

4 Árazó eszközök, gépek használata

4 Árleolvasó eszközök használata

5 Mechanikus, elektronikus és számítógépes pénztárgépek kezelése

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Pontosság

Türelem

Stressztűrő képesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Segítőkészség

Udvariasság

Empatikus készség

Közérthetőség

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

Eredményorientáltság

A környezet tisztán tartása

Intenzív munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0122-06 Zöldség-gyümölcs eladásával kapcsolatos követelmények

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Előkészíti és lebonyolítja a zöldség-gyümölcs áruk mennyiségi és minőségi átvételét.

Személyesen beszerzi az árut.

Betartja a zöldség-gyümölcs tárolására vonatkozó előírásokat.

Naponta átválogatja, szükség szerint letakarja az árut.

Visszaraktározza az árut.

Osztályozza az árut.

Szakszerűen és esztétikusan kihelyezi és bemutatja a zöldség-gyümölcs termékeket.

Zöldséget, gyümölcsöt ajánl, kiszolgálja a vevőt.

Leméri az árut.

Az előírások szerint intézi a vevőreklamációkat.

Rágcsálóirtást végeztet, dokumentál.

Ellenőrzi a mérőeszköz hitelesítésének meglétét.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A zöldség-gyümölcs áruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

B A zöldség-gyümölcs áruk szállítására, átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

B A zöldség-gyümölcs áruk jellemzőiről való vevői tájékoztatás

B A zöldség-gyümölcs árukhoz kapcsolódó fogyasztói reklamációk intézése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

3 Idegen nyelvi beszédkészség

3 Árumozgató eszközök használata

4 Mérőeszközök: mechanikus, elektronikus és számítógépes mérlegek használata

4 Hűtőgépek kezelése

5 Mechanikus, elektronikus és számítógépes pénztárgépek kezelése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Pontosság

Türelem

Testi erő

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Segítőkészség

Udvariasság

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Gyakorlatias feladatértelmezés

Eredményorientáltság

A környezet tisztán tartása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0123-06 A műszaki cikkek eladásával kapcsolatos követelmények

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Előkészíti és lebonyolítja a műszaki cikkek mennyiségi és minőségi átvételét.

Az áru jellegének és az arculatnak megfelelően bemutatja a kínált műszaki cikkek választékát.

Bemutatja a műszaki cikkek használatát/kezelését, meggyőződik üzemképességükről.

A vevő igényeinek megfelelően a bolti árukészletből vagy katalógusból terméket ajánl.

Megszervezi a házhozszállítást.

Intézi az áruhitelt.

Ingyenes szolgáltatást nyújt.

Előjegyzést vesz fel.

A házhoz nem szállított műszaki cikkeket átadja a vevőnek.

Kitölti a jótállási jegyet.

Megszervezi a műszaki cikkekhez kapcsolódó garanciális javítást.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A műszaki cikkek csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

B A műszaki cikkek jellemzőiről való vevői tájékoztatás

B A műszaki cikkekhez kapcsolódó kísérő okmányok tartalma

B A műszaki cikkekhez kapcsolódó fogyasztói reklamációk intézése

B A műszaki cikkek átvételére, szállítására, tárolására vonatkozó követelmények

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógéphasználat

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

3 Idegen nyelvi beszédkészség

3 Árumozgató eszközök használata

5 Mechanikus, elektronikus és számítógépes pénztárgépek használata

3 Kézi szerszámok, eszközök használata

4 Műszaki rajzok értelmezése

4 Piktogramok értelmezése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Pontosság

Türelem

Stressztűrő képesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Segítőkészség

Udvariasság

Empatikus készség

Közérthetőség

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

Eredményorientáltság

A környezet tisztán tartása

Intenzív munkavégzés

A 31 341 01 0010 31 01 azonosító számú,
Bútor- és lakástextil-eladó megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0004–06Az áruforgalom lebonyolítása
0005–06A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
0006–06Bútorok és lakástextíliák forgalmazása
A 31 341 01 0010 31 02 azonosító számú,
Élelmiszer- és vegyiáru-eladó megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0004–06Az áruforgalom lebonyolítása
0005–06A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
0007–06Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása
A 31 341 01 0010 31 03 azonosító számú,
Műszaki cikk-eladó megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0004–06Az áruforgalom lebonyolítása
0005–06A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
0123–06A műszaki cikkek (villamossági, világítástechnikai, elektronikai, híradástechnikai, számítástechnikai termékek, kéziszerszámok, kisgépek, vas-áruk) eladásával kapcsolatos követelmények
A 31 341 01 0010 31 04 azonosító számú,
Porcelán- és edényáru-eladó megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0004–06Az áruforgalom lebonyolítása
0005–06A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
0121–06Porcelán- és edényáruk eladásával kapcsolatos követelmények
A 31 341 01 0010 31 05 azonosító számú,
Ruházati eladó megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0004–06Az áruforgalom lebonyolítása
0005–06A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
0008–06Ruházati termékek forgalmazása
A 31 341 01 0010 31 06 azonosító számú,
Zöldség-gyümölcs eladó megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0004–06Az áruforgalom lebonyolítása
0005–06A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
0122–06Zöldség-gyümölcs eladásával kapcsolatos követelmények

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékesítésének menete, eljárásai, szabályai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése és értelmezése, a kereskedelmi gyakorlatban való alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A kereskedelmi egységekben használt bizonylatok elkészítése, formanyomtatványok kitöltése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 40%

2. feladat: 60%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0006-06 Bútorok és lakástextíliák forgalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A bútorok és egyéb lakberendezési termékek jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A lakástextíliák jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 50%

2. feladat: 50%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0007-06 Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az élelmiszerek jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A vegyiáruk jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 50%

2. feladat: 50%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0008-06 Ruházati termékek forgalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A ruházati termékek jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0121-06 Porcelán- és edényáruk eladásával kapcsolatos követelmények

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A porcelán áruk jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az edényáruk jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 50%

2. feladat: 50%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0122-06 Zöldség-gyümölcs eladásával kapcsolatos követelmények

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A zöldség-gyümölcs áruk jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0123-06 A műszaki cikkek eladásával kapcsolatos követelmények

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A műszaki cikkek jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

3. A szakmai vizsga értékelése százalékosan

A 31 341 01 0010 31 01 azonosító számú, Bútor- és lakástextil-eladó megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 30

2. vizsgarész: 30

3. vizsgarész: 40

A 31 341 01 0010 31 02 azonosító számú, Élelmiszer- és vegyiáru-eladó megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 30

2. vizsgarész: 30

4. vizsgarész: 40

A 31 341 01 0010 31 03 azonosító számú, Műszaki cikk-eladó megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 30

2. vizsgarész: 30

8. vizsgarész: 40

A 31 341 01 0010 31 04 azonosító számú, Porcelán- és edényáru-eladó megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 30

2. vizsgarész: 30

6. vizsgarész: 40

A 31 341 01 0010 31 05 azonosító számú, Ruházati eladó megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 30

2. vizsgarész: 30

5. vizsgarész: 40

A 31 341 01 0010 31 06 azonosító számú, Zöldség-gyümölcs eladó megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 30

2. vizsgarész: 30

7. vizsgarész: 40

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: -

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök és felszerelések
minimuma
Bútor- és lakástextil-
eladó
Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó
Műszaki cikk-
eladó
Porcelán- és edényáru-
eladó
Ruházati eladóZöldség-
gyümölcs eladó
állványokXXXXXX
árazógépXXXXXX
árutároló rekeszekXXXX
bárdX
bemutatóállványXXXX
bevásárlókocsi, kosárXXXX
centiméterXX
dobogók, piramisokXXXXXX
faxkészülékXXXXXX
fenőacélXXX
fiókokXXXXXX
fóliahegesztő gépXX
fóliacsomagoló gépXX
formanyomtatványokXXXXXX
függönytartó karnisokX
fűtőberendezésekXXXXXX
hidraulikus emelőXXXXX
hőmérőXX
húsdarálóX
húsvillaX
hűtőberendezésekXX
hűtőpultok, kamrákXX
irodaszékekXXXXXX
nyomtatványokXXXXXX
kalaptartóX
kávédarálóX
kenyérvágó gépX
késekXXXXXX
létraXXXXXX
molnárkocsiXXXXX
mérlegekXXX
méterrúdXXX
métertartó tüskeXX
ollókXXXXXX
pénzvizsgáló készülékXXXXXX
pénztárgép, kártyaleolvasóXXXXXX
polcrendszerekXXXXXX
posterminalXXXXX
próbababák, torzókX
pultokXXXXXX
speciális késekXX
süteményfogó csipeszX
szállítókocsiXXXXXX
számítógép perifériákkal, áruforgalmi szoftverekXXXXXX
számológépXXXXXX
szelektív hulladékgyűjtőXXXXXX
szeletelőgépX
szőnyegszegő-, vágógépX
takarítóeszközökXXXXXX
tálcák, tálakXX
telefonXXXXXX
tükrökXXXXXX
vágóállványXX
vágódeszkákXX
vállfákX
világítási eszközökXXXXXX
vitrinekXXXXXX

VII.

Egyebek

1. Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai:

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.

"A" típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"B" típus

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"C" típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

"D" típus

Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

"E" típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

2. Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei::

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosítószáma: 31 582 09 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

3. Szakképesítések köre

3.1. Rész-szakképesítések

AzonosítószámMegnevezés
31 582 09 0100 31 01Duguláselhárító
31 582 09 0100 31 02Karbantartó, csőszerelő
31 582 09 0100 31 03Műanyagcső-szerelő
31 582 09 0100 31 04Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó

3.2. Elágazások

AzonosítószámMegnevezés
31 582 09 0010 31 01Energiahasznosító berendezés szerelője
31 582 09 0010 31 02Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő
31 582 09 0010 31 03Központifűtés- és csőhálózat-szerelő
31 582 09 0010 31 04Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő

3.3. Ráépülés: Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 7621

5. Képzés maximális időtartama

Szakképesítés/ráépülés megnevezéseSzakképzési évfolyamok számaÓraszám
Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő22000

II.

Egyéb adatok

Elágazás megnevezése: Energiahasznosító berendezés szerelője

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 40%

3. Gyakorlat aránya: 60%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van

Időtartama (évben vagy félévben): 1 év

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető

Ha szervezhető, mikor: az első tanév végén

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Elágazás megnevezése: Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 40%

3. Gyakorlat aránya: 60%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van

Időtartama (évben vagy félévben): 1 év

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető

Ha szervezhető, mikor: az első tanév végén

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Elágazás megnevezése: Központifűtés- és csőhálózat-szerelő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 40%

3. Gyakorlat aránya: 60%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van

Időtartama (évben vagy félévben): 1 év

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető

Ha szervezhető, mikor: az első tanév végén

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Elágazás megnevezése: Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 40%

3. Gyakorlat aránya: 60%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van

Időtartama (évben vagy félévben): 1 év

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető

Ha szervezhető, mikor: az első tanév végén

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Duguláselhárító

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: -

Óraszám: 300

3. Elmélet aránya: 40%

4. Gyakorlat aránya: 60%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Karbantartó, csőszerelő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: -

Óraszám: 300

3.

Elmélet aránya: 40%

4. Gyakorlat aránya: 60%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Műanyagcső-szerelő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: -

Óraszám: 300

3. Elmélet aránya: 40%

4. Gyakorlat aránya: 60%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: -

Óraszám: 300

3. Elmélet aránya: 40%

4. Gyakorlat aránya: 60%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR számaFEOR megnevezése
7621Vezeték- és csőhálózat-szerelő

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket.

Kiépíti a csőhálózatot, biztosítja a beüzemelés feltételeit.

Felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végez.

Munkájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet végez.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosítószámamegnevezése
33 522 02 0000 00 00Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó
31 522 03 0000 00 00Légtechnikai rendszerszerelő
33 524 01 0000 00 00Vegyi- és kalorikusgép szerelő és karbantartó
52 522 08 0000 00 00Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész
54 582 01 0000 00 00Épületgépész technikus

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat.

Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.

Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít.

Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet készít.

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket, személyi védőfelszereléseket.

Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján.

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt.

Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok).

Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelőt.

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget.

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.).

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel.

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés).

Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.).

Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás).

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.).

Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Géprajzi alapfogalmak

C Síkmértani szerkesztések

D Ábrázolási módok

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata

A Gyártási utasítások értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata

C Mérési utasítás

B Mértékegységek

C Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai

C Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai

C Ipari anyagok villamos tulajdonságai

C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai

C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

C Ipari anyagok egyéb jellemzői

D Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata

C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik

C Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik

C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik

C Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira

C Szabványos ipari vasötvözetek

C Szabványos könnyűfémötvözetek

C Szabványos színesfémötvözetek

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

B Hosszméretek mérése és ellenőrzése

B Szögek mérése és ellenőrzése

B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

B Előrajzolás

C Reszelés, fűrészelés, köszörülés

C Élkiképzés

C Képlékenyalakítás

B Hajlítás

B Nyújtás

B Egyengetés

B Kézi és kisgépes forgácsolás

B Minőségbiztosítási alapismeretek

A Érintésvédelmi alapismeretek

A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei

A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai

A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai

A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai

B Szabványhasználati ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott szöveg megértése

3 Hallott szöveg megértése

2 Beszédkészség

1 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Információforrások kezelése

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

2 Gépészeti alkatrészrajz készítése

3 Szabadkézi vázlatkészítés

2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

3 Műszaki táblázatok kezelése

4 Gépipari mérőeszközök használata

5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

3 Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Térlátás

Szabálykövetés

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Figyelem-megosztás

Következtetési képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezési képesség

Absztrakt gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat.

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában.

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről.

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban.

A munkaterületet a szabályoknak megfelelően kialakítja.

Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat.

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Környezetvédelmi ismeretek

A Tűzoltó berendezések, eszközök

A Tűzkár bejelentése

C A munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

3 Információforrások kezelése

1 Íráskészség, fogalmazás írásban

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Szabálykövetés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezési képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0109-06 Épületgépészeti alapfeladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi az épületgépészeti munka tárgyára, céljára, anyagaira, technológiáira vonatkozó dokumentumokat (tervdokumentációk, gépkönyvek, szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok).

Végez villamos alapméréseket (egyen- és váltakozó áramú áramkörben feszültség, áramerősség, ellenállás, frekvencia, fázis).

Ellenőrzi a berendezéseket tápláló elektromos hálózat érintésvédelmét, feszültség alá helyezi a működéshez szükséges berendezéseket.

Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten.

Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg.

Szerel (javít, karbantart) egyszerű statikus vázszerkezeteket.

Készít, bont, javít, cserél épületgépészeti szerkezetekben oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket, csavar-, tengely- és csőkötéseket.

Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott).

Készít, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket.

Általános minőségű hegesztett kötést készít bevont elektródás kézi ívhegesztéssel.

Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel.

Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket, szükség szerint cseréjüket kéri.

Elsajátítja a munka helyszínén érvényes munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat.

Ellenőrzi épületgépészeti biztonsági rendszerek meglétét, működését.

Ellenőrzi épületgépészeti mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságát.

Ellenőrzi épületgépészeti mérési és beszabályozási helyek meglétét, megközelíthetőségét.

Ellenőrzi épületgépészeti rendszerek energiaellátását, tisztaságát, tömörségét, feltöltöttségét, az előbeszabályozást.

Hitelesíttet általánosan használatos épületgépészeti mérőeszközöket.

Előírásosan vezeti a munkalapot, a karbantartási naplót, az építési naplót.

Dokumentálja a javítást, az üzembe helyezést és az átadást-átvételt.

Biztosítja az épületgépészeti munkakörnyezet munkavégzésre történő megfelelőségét.

A munkakörnyezetében lévőkkel betartatja a biztonságtechnikai, környezetvédelmi és a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat.

Bejárással megismeri a munkaterület sajátosságait, és felméri a munkát.

Egyeztet az aktuális szerelési, javítási, karbantartási munkához kapcsolódó szakmák képviselőivel.

Árajánlatot készít kisebb épületgépészeti kivitelezési munkához.

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget az általános épületgépészeti feladatokhoz, megrendeli az anyagot, egyeztet a szállítókkal.

Gondoskodik a munkavégzés során használt anyagok, eszközök biztonságos tárolásáról.

Szelektíven gyűjti az épületgépészeti szerelési munka során keletkező hulladékokat, előírásosan kezeli a veszélyes hulladékokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Géprajzi alapfogalmak, gépészeti rajzok jellemzői, értelmezési, készítési szabályai

C Síkmértani szerkesztési eljárások alkalmazása

C Ábrázolási módok szokásos alkalmazási területei, elkészítési szabályai

C Hegesztési rajzjelek, varratábrázolások ismerete

C Elektromos, csőhálózati és vezérlési rajzjelek értelmezése

C Diagramok, jelleggörbék szokásos értelmezési, készítési szabályai

C Szabványok, műveleti utasítások, gépkönyvek szokásos felépítése, tartalmi jellemzői

A Általános épületgépészeti mértékegységek fogalma, használata mérések során és számításokban

B Egyéb mértékegységek fogalma, átváltása, használata mérések során és számításokban

C Épületgépészeti anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós technológiai és egyéb tulajdonságai

C Ívhegesztés gépeinek használati jellemzői és technológiai műveleti szabályai

C Lánghegesztés berendezéseinek használati jellemzői, technológiai műveleti szabályok

C A hegesztések anyagai, segédeszközei és segédberendezései használati jellemzői

C Alapvető mechanikai ismeretek

C Alapvető statikai és dinamikai számítások

B Alapvető épületgépészeti áramlástani és hőtani számítások

B Alapvető villamos ismeretek és számítások

B Hosszméretek, szögek általános eszközökkel való mérési, ellenőrzési szabályai

C Általános eszközökkel való alak- és helyzetpontossági mérések és ellenőrzések alkalmazása

B Előrajzolás eszközeinek alkalmazása, szabályai

B Reszelés, fűrészelés, kézi szerszámélező köszörülés, menetkészítés alkalmazása, műveleti szabályai

B Kézi képlékenyalakítások alkalmazása, műveleti szabályai

C Kézi és kisgépes forgácsolás alkalmazása, műveleti szabályai

C Oldható kötések szerkezeti és használati jellemzői

C Nemoldható kötések szerkezeti és használati jellemzői

B Forrasztás technológiája, szerszámai, berendezései

A Érintésvédelmi alapismeretek

A Szerszámok, kisgépek használatának biztonsági ismeretei

A Gázhegesztés biztonsági ismeretei

A Ívhegesztés biztonsági ismeretei

A Egyéb hegesztő és forrasztó eljárások biztonságtechnikája

A Gépüzemeltetés biztonságtechnikája

A Anyagmozgatás biztonságtechnikája

A Épületgépészeti tervismeret

A Az épületgépészeti tervjelek ismerete

A Alapvető korrózióvédelmi eljárások ismerete

B Az épületgépészeti munkafolyamatok alapvető munka-, egészség-, tűz- és környezetvédelmi ismeretei

D Alapvető gazdasági, munkajogi és munkaszervezési ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2 Alapvető elektromos szerelő- és mérőeszközök

4 Általános kézi szerelőszerszámok

4 Csőszerelési kéziszerszámok

3 Általános kézi kisgépek

Személyes kompetenciák:

Stabil kéztartás

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Fogalmazó készség

Közérthetőség

Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:

Szabálykövető magatartás

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0095-06 Általános csőszerelési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Szerelőállványt készít, ellenőrzi a létrák, állványok, kezelőjárdák állapotát, szükség szerint cserét, javítást kezdeményez.

Kijelöli a vezetékek nyomvonalait.

Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján készülékek felerősítéséhez, faláttörésekhez.

Elvégzi a faláttörési, falvésési, javítókőműves munkákat, kezdeményezi az építőmesteri helyreállítást.

Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.).

Tervek alapján elkészíti/elkészítteti a helyszínen vagy a műhelyben az egyedi tartókat, rögzítőket, támaszokat, állványokat, gépalapokat.

Felszereli az épületgépészeti készülékek tartószerkezetét.

Kiválasztja a célnak megfelelő tömítőanyagot.

Tömítőlemezből tömítőgyűrűt és alakos tömítést készít.

Tömített csőkötéseket készít, szerelést végez különféle csőanyagokból.

Ellenőrzi a csőkötések tömörségét.

Javítás után elvégzi a szükséges méréseket, ellenőrzéseket.

Nagytömegű gépegységeket szerel.

Közreműködik nagytömegű gépegységek, berendezések telephelyen belüli szállításában, beemelésében.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Szerelőipari állványok, kezelőjárdák, létrák biztonságtechnikai ismerete

B Csőhálózat-szerelési ismeretek

C Tömítőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai

C Általános építési ismeretek

B Épületek szerkezeti egységeinek ismerete, statikai értékelése

B Épületszerkezetek hőtani tulajdonságai

C Tartószerkezetek, vázszerkezetek alkalmazási jellemzői

B Lemezalakítási technológiai ismeretek

B Csőanyagok, csőszerkezetek, szerelvények, idomok

C Szerelőkőműves ismeretek

A Nagytömegű tárgyak mozgatásának biztonságtechnikája

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Műszakirajz-olvasási készség

3 Csőhálózati rajz készítési készség

3 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Mozgáskoordináció

Tűrőképesség

Pontosság

Precizitás

Türelem

Társas kompetenciák:

Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során

Logikus gondolkodás

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezési képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0096-06 Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép szerelési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Készülékeket, berendezéseket felszerel, csatlakozásokat épít ki, beköti a víz-, csatorna- és más hálózatba.

Acélcsövet darabol és megmunkál csővezeték kiépítéséhez.

Csőmenetet készít kézi és gépi úton.

Menetes acélcsövekből és idomokból vezetékrendszert épít ki, menetes csőkötést készít.

Előre gyártott elemekből szerelt csőrendszert állít össze.

Csőkötéseket készít tömlőkre, tömlőket csatlakoztat csőrendszerekhez.

Hegesztett csőkötéseket készít acélcsőre.

Kemény vörösréz vezetéket szerel.

Lágy vörösréz vezetéket szerel.

Préskötést készít.

Műanyagcsövet hegeszt különféle eljárásokkal.

Műanyag fűtési és hidegvíz vezetéket szerel különféle kötésmódokkal.

Elkészült csőhálózat nyomáspróbáját végzi, tömörségét ellenőrzi.

Szellőző- és elszívóvezetékek alapszintű szerelését végzi.

Lefolyó és szennyvízvezetékek épületen belüli kiépítését végzi.

Külső, földi vezetékek fektetését végzi különféle módszerekkel és anyagokból.

Szennyvíz-műtárgyak karbantartását, tisztítását végzi.

Lefolyószerelvények tisztítását végzi.

Átadja a beüzemelt berendezést.

Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Acélcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája

C Csőmenetvágó gépek kezelési és karbantartási ismeretei

B Rézcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája

B Műanyagcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája

C Egyéb csőanyagok tulajdonságai és szereléstechnikája

C Szellőzővezetékek tulajdonságai és szereléstechnikája

B Lefolyó és szennyvízvezetékek anyagai és szerelés ismeretei

C Szennyvízberendezések és műtárgyak szerelés ismeretei

C Lefolyórendszer tisztítás technikája

E Tisztítószer ismeret

C Próbaüzemi ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Kézügyesség

3 Műszakirajz-olvasási készség

3 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Egyensúlyérzékelés

Mozgáskoordináció

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során

Konszenzuskészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0105-06 Energiahasznosító berendezés szerelő feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Elhelyezi, csatlakoztatja a tárolótartályt.

Beköti a fűtőkört, a hőcserélőket, szivattyút.

Elvégzi az elektromos és vezérlési bekötéseket.

Elhelyezi, beköti a síkkollektort, vákuumcsövet.

Rögzíti és beköti a napkollektort.

Illeszti a napkollektort meglévő, illetve új fűtési, HMV rendszerhez.

Folyadékkal feltölti a napkollektoros rendszert.

Beüzemeli a napkollektoros rendszert.

Műanyag alkatrészekből, csövekből napkollektort készít.

Műanyag alkatrészekből, csövekből hőcserélőket készít, telepít.

Elvégzi a hőszivattyús rendszer egységeinek telepítését.

Csatlakoztatja a hőszivattyús rendszer egységeit.

Elvégzi a hőszivattyús rendszer elektromos bekötéseit.

Elhelyezi és beköti a hőszivattyús rendszer automatikaelemeit.

Üzembe helyezi, ellenőrzi, karbantartja a hőszivattyús rendszert.

Illeszti a hőszivattyús rendszert meglévő, illetve új fűtési, HMV rendszerhez.

Meghatározza a kiépítés helyét a széljárás alapján.

Ellenőrzi a tartószerkezetet.

Elvégzi a gépegységek összeszerelését.

Beszabályozza a szélmotort.

Elvégzi az elektromos bekötéseket.

Összeszerel, üzembe helyez bioenergia-hasznosítót.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Megújuló energiák

B Napenergiahasznosító szerelési ismeretek

C Épületgépészeti rendszerismeret

B Hőszivattyú ismeret

C Hűtéstechnikai ismeretek

C Alapvető épületvillamos-hálózatszerelői ismeretek

C Alapvető fűtéstechnikai ismeretek

C Alapvető kazánszerelői ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

2 Gépészeti rajz készítése

2 Építési rajz olvasása, értelmezése

1 Építési rajz készítése

2 Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése

1 Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése

3 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése

2 Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése

1 Folyamatábrák olvasása, értelmezése

2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

1 Diagram, nomogram kitöltése, készítése

2 Elemi számolási készség

2 Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Egyensúlyérzékelés

Mozgáskoordináció

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során

Konszenzuskészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0099-06 Gázkészülék-szerelési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Megvizsgálja az üzemeltetés körülményeit, ellenőrzi a hatósági és gyártói engedélyek, jótállási feltételek meglétét.

Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szellőztető rendszereket, ellenőrzi a légellátást.

Felülvizsgálja, megismeri az égéstermék elvezetés rendszereit, azok elemeit, működésüket, kialakításuk megfelelőségét.

Dokumentáció alapján azonosítja az épületgépészeti készüléket.

Felméri a gáz- és tüzeléstechnikai készülék műszaki állapotát.

Leválasztja a készüléket a víz-, gáz-, elektromos- és fűtési hálózatról.

A tartószerkezetet elhelyezi és rögzíti a készüléket.

Felszereli és csatlakoztatja a készüléket a hálózatra (víz, gáz, fűtés, elektromos), ellenőrzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz).

Ellenőrzi a tüzelő- és segédberendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest stb. állapotát, megtisztítja az égőfejeket, fúvókákat.

Ellenőrzi a reteszek működését, meglétét, elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai reteszpróbát.

Ellenőrzi az égőfejeknél a program futását, a szellőztetést (szellőztetési időt).

Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát.

Kipróbálja a reteszek határértéken történő üzemközbeni működését.

Ellenőrzi a készüléket hibajelenségek imitálásával.

Beüzemeli, gáz alá helyezi a rendszert.

Beüzemel, karbantart, javít háztartási gázkészülékeket.

Beüzemel, javít, karbantart ipari gázégőket.

Beüzemel, javít, karbantart ipari gázüzemű kalorikus gépeket, berendezéseket.

Beüzemel, karbantart, javít gázhálózati egységeket.

Karbantart, beüzemel gáztároló tartályokat.

Csatlakoztatja a készülékek égéstermék elvezetését.

Ellenőrzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz, fűtés).

Nyomáspróbát végez az átvevő jelenlétében (szilárdsági, tömörségi).

Dokumentálja a műszaki felülvizsgálatot, hatósági szabványos kivitelezői-szerelési nyilatkozatot ad.

Igény szerint előzetes konzultációt végez, helyszíni szemlével, rajzzal segíti a megfelelő készülék kiválasztását.

A fogyasztóknak műszaki tanácsot ad a készülékekről és az üzemeltetésükről, ismerteti a kezelési és üzemeltetési tudnivalókat, elvégezteti a bekapcsolást, kikapcsolást, újraindítást.

Információt kér a fogyasztótól, tájékoztatja, kioktatja a készülékek használatáról.

Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki.

Előkészíti a fogyasztói szerződéskötést.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A NyEBSz előírások alkalmazása

B Gázberendezés elektromos bekötésének műveletei, szabályai

B Gázkészülék beszabályozásának műveleti szabályai

A Érintésvédelmi paraméterek, mérések műveleti szabályai

B Környezetvédelmi mérések műveleti szabályai

C Épületgépészeti rendszer ismerete

A Kémény- és légutánpótlás, hő- és áramlástechnikai ismeret

B Gáztechnikai műszer- és mérési ismeretek

B Hibakeresés és hibafelismerés

C Hatósági eljárási ismeretek

C Üzembe helyezési és szerviz ismeretek

C Berendezések átadásának ismeretei

C Garanciális és jótállási feltételek ismerete

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése

Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása

Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Együttműködési készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Módszerkompetenciák:

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Okok feltárása

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Körültekintés, elővigyázatosság

Szabálykövető magatartás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0106-06 Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat- szerelő feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Gázvezetéket fektet talajba, elvégzi a szigetelést, korrrózióvédelmet.

Acélcsőhegesztést végez lánghegesztéssel.

Acélcsőhegesztést végez ívhegesztéssel.

Speciális idomokat épít be a gázcsőhálózatba csőanyag változási helyeken.

Speciális technikákkal gázcsőhegesztést végez.

Karbantartja a speciális gázcsőhegesztő készülékeket, gépeket.

Kialakítja a mérőóra és nyomásszabályozók helyét.

A gázfogyasztó berendezéseket elhelyezi, rögzíti a terv alapján.

Kialakítja a készülék égéstermék elvezetését.

Beépíti a szellőzőket.

Felszereli, rögzíti a gázszerelvényeket.

Összeállítja a "D" tervet.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Légellátás-, gázterhelésszámítási ismeretek

B Mérőóra és nyomásszabályzó felszerelési ismeretek

B Acélcsőhegesztési ismeretek

B Műanyagcsőhegesztés technológiája és műveleti szabályai

B Műanyagcsőhegesztő gépek működése és használati jellemzői, kezelési szabályai

C Különböző anyagú csövek egymáshoz csatlakoztatásának ismerete

B Égéstermék elvezető rendszerek építési ismerete

B "D"-terv elkészítésének ismerete

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

2 Gépészeti rajz készítése

2 Építési rajz olvasása, értelmezése

1 Építési rajz készítése

2 Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése

1 Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése

3 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése

2 Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése

1 Folyamatábrák olvasása, értelmezése

2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

1 Diagram, nomogram kitöltése, készítése

2 Elemi számolási készség

2 Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Egyensúlyérzékelés

Mozgáskoordináció

Kézügyesség

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során

Konszenzuskészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0107-06 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Acélcsőhajlítást végez hidraulikus préssel.

Acélcsőhajlítást végez melegítéssel.

Acélcsőhegesztést végez láng-, illetve ívhegesztéssel.

Elhelyezi a kiválasztott radiátorokat, elhelyezi a szerelvényeket.

Padlófűtéshez csövet fektet, szerelvényeket helyez el.

Elektromos padlófűtéshez vezetéket fektet.

Falfűtéshez, szegélyfűtéshez csövet fektet, szerelvényeket helyez el.

Szabályozó szelepeket, egységeket épít be.

Beépíti a kazánt a szerelvényeivel.

A rendszert vízzel feltölti, ellenőrzi, légtelenít.

Szivárgás esetén javít.

Kazánvizet kezeli, összetételét ellenőrzi.

Leüríti, vízteleníti a fűtési rendszert.

Elvégzi fűtésrendszerek nagykarbantartását, tisztítását.

Elvégzi különféle fűtésrendszerek beszabályozását.

Előkészíti a fogyasztói szerződéskötést.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Fűtőtestek felszerelésének technológiai ismeretei, szabályai

B Padló-, fal-, szegélyfűtés -készítési ismeret

C Fűtési szabályzó szelep ismerete

B Kazán ismerete

A Kémény- és légutánpótlás, hő- és áramlástechnikai ismeret

C Szabályzó szerkezetek ismerete

B Acélcsőhegesztési ismeretek

C Beszabályozási ismeretek

C Hatósági eljárási ismeretek

C Üzembe helyezési és szerviz ismeretek

C Berendezések átadásának ismeretei

C Garanciális és jótállási feltételek ismerete

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

2 Gépészeti rajz készítése

2 Építési rajz olvasása, értelmezése

1 Építési rajz készítése

2 Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése

1 Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése

3 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése

2 Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése

1 Folyamatábrák olvasása, értelmezése

2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

1 Diagram, nomogram kitöltése, készítése

2 Elemi számolási készség

2 Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Egyensúlyérzékelés

Mozgáskoordináció

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során

Konszenzuskészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0108-06 Vízvezeték- és vízkészülék szerelő feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Szennyvízelvezetés, -gyűjtés kialakítását végzi közművesítetlen területeken.

Víztelenít és nyomás alá helyez épületeket, épületrészeket.

Kerti öntözőrendszereket telepít, helyez üzembe.

Vízvételi helyeket, kiállásokat épít ki.

Felszerel, üzembe helyez berendezési tárgyakat.

Kiépíti a tűzoltóvíz-hálózatot.

Kiépíti a tűzoltási vízvételi helyeket.

Ellenőrzi a tűzoltóvíz-hálózatot.

Ellenőrzi a kiépített oltórendszerek elemeit, működését.

Összeszerel, felszerel, üzembe helyez, kipróbál automata tűzvédelmi berendezést.

Összeszerel, üzembe helyez, beállít, ellenőriz, karbantart nyomásfokozó berendezést.

Egyedi melegvíz-termelő készülékeket szerel fel, beköti a víz- és csatornahálózatba.

Központi melegvíz-termelő készülékeket szerel fel, beköti a víz- és csatornahálózatba.

Kiépít, üzembe helyez, ellenőriz cirkulációs hálózatot.

Vízmérőt szerel.

Vízszerelvényeket ellenőriz, javít, cserél, karbantart.

Ellenőrzi a lefolyó és szennyvízelvezető szerelvényeket, felméri az állapotukat.

Szét- és összeszerel, javít, tisztít lefolyó és szennyvízelvezető szerelvényeket.

Gépi úton lefolyóvezetéket tisztít.

Ellenőrzi, karbantartja a lefolyótisztító gépeket, eszközöket.

Szükség esetén takarítja, fertőtleníti a helyszínt.

Előkészíti a munkakörnyezetet a vízvezeték-szerelési, lefolyótisztítási munkavégzéshez.

Elkészíti a falhornyot a vezetéknek.

Rögzíti és szigeteli a vezetéket.

Helyreállítja a falfelületet.

Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki.

Előkészíti a fogyasztói szerződéskötést.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Ivóvízrendszer-szerelési ismeretek

B Szennyvízrendszer-szerelési ismeretek

B Melegvízellátó rendszer és készülék ismeretek

B Tűzvédelmi rendszer szerelési ismeretek

C Fertőtlenítés műveletei, szabályai

C Hatósági eljárás ismeretek

C Üzembe helyezési és szerviz ismeretek

C Berendezések átadásának ismeretei

C Garanciális és jótállási feltételek ismerete

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Épületépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Épületgépészeti rajz készítése

2 Elemi számolási készség

2 Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Egyensúlyérzékelés

Mozgáskoordináció

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során

Konszenzuskészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

3095-06 Duguláselhárítási cső- és berendezés-szerelési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Szerelőállványt készít, ellenőrzi a létrák, állványok, kezelőjárdák állapotát, szükség szerint cserét, javítást kezdeményez.

Kiválasztja a célnak megfelelő tömítőanyagot.

Tömítőlemezből tömítőgyűrűt és alakos tömítést készít.

Tömített csőkötéseket készít, szerel különféle csőanyagokból.

Ellenőrzi csőkötések tömörségét.

Csőkötéseket készít tömlőkre, tömlőket csatlakoztat csőrendszerekhez.

Szennyvíz-műtárgyak karbantartását, tisztítását végzi.

Lefolyószerelvények tisztítását végzi.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Szerelőipari állványok, kezelőjárdák, létrák biztonságtechnikai ismeretei

C Tömítőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai

B Műanyagcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája

C Egyéb csőanyagok tulajdonságai és szereléstechnikája

B Lefolyó- és szennyvízvezetékek anyagai és szerelés ismeretei

C Szennyvízberendezések és műtárgyak szerelés ismerete

C Lefolyórendszer-tisztítás technikája

E Tisztítószer ismeret

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Csövek szerkezetének ismerete

Személyes kompetenciák:

Tűrőképesség

Társas kompetenciák:

Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során

Konszenzuskészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

6108-06 Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő vízvezeték- és berendezés-szerelési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Kiépíti a tűzoltóvíz hálózatot.

Kiépíti a tűzoltási vízvételi helyeket.

Ellenőrzi a tűzoltóvíz-hálózatot.

Ellenőrzi a kiépített oltórendszerek elemeit, működését.

Ellenőriz, javít, karbantart tűzoltó készülékeket.

Összeszerel, felszerel, üzembe helyez, kipróbál automata tűzvédelmi berendezést.

Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelési ismeretek

C Hatósági eljárás ismeretek

C Üzembe helyezési és szerviz ismeretek

C Berendezések átadásának ismeretei

C Garanciális és jótállási feltételek ismerete

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2 Építési rajz olvasása, értelmezése

3 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése

2 Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése

2 Építési rajz olvasása, értelmezése

3 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése

2 Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése

Személyes kompetenciák:

Egyensúlyérzékelés

Mozgáskoordináció

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során

Konszenzuskészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

4111-06 Csőszerelési általános gépészeti technológiai feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat.

Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít.

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt.

Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok).

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget.

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.).

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés).

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai

C Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai

C Ipari anyagok villamos tulajdonságai

C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai

C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

C Ipari anyagok egyéb jellemzői

C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik

C Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik

C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik

C Reszelés, fűrészelés, köszörülés

A Érintésvédelmi alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Kéziszerszámok használata

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Önállóság

Pontosság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Módszeres munkavégzés

Körültekintés, elővigyázatosság

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

4109-06 Karbantartó csőszerelő épületgépészeti alapfeladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi az épületgépészeti munka tárgyára, céljára, anyagaira, technológiáira vonatkozó dokumentumokat (tervdokumentációk, gépkönyvek, szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok).

Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten.

Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg.

Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott).

Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket, szükség szerint cseréjüket kéri.

Elsajátítja a munka helyszínén érvényes munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi előírásokat.

Ellenőrzi épületgépészeti biztonsági rendszerek meglétét, működését.

Ellenőrzi épületgépészeti mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságát.

Ellenőrzi épületgépészeti mérési és beszabályozási helyek meglétét, megközelíthetőségét.

Ellenőrzi épületgépészeti rendszerek energiaellátását, tisztaságát, tömörségét, feltöltöttségét, az előbeszabályozást.

Előírásosan vezeti a munkalapot, a karbantartási naplót, az építési naplót.

Dokumentálja a javítást, az üzembe helyezést és az átadást-átvételt.

Biztosítja az épületgépészeti munkakörnyezet munkavégzésre történő megfelelőségét.

A munkakörnyezetében lévőkkel betartatja a biztonságtechnikai, környezetvédelmi és a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat.

Bejárással megismeri a munkaterület sajátosságait és felméri a munkát.

Egyeztet az aktuális szerelési, javítási, karbantartási munkához kapcsolódó szakmák képviselőivel.

Gondoskodik a munkavégzés során használt anyagok, eszközök biztonságos tárolásáról.

Szelektíven gyűjti az épületgépészeti szerelési munka során keletkező hulladékokat, előírásosan kezeli a veszélyes hulladékokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Géprajzi alapfogalmak, gépészeti rajzok jellemzői, értelmezési, készítési szabályai

A Általános épületgépészeti mértékegységek fogalma, használata mérések során és számításokban

B Egyéb mértékegységek fogalma, átváltása, használata mérések során és számításokban

C Épületgépészeti anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós technológiai és egyéb tulajdonságai

A Érintésvédelmi alapismeretek

A Szerszámok, kisgépek használatának biztonsági ismeretei

A Épületgépészeti tervismeret

A Az épületgépészeti tervjelek ismerete

A Alapvető korrózióvédelmi eljárások ismerete

B Az épületgépészeti munkafolyamatok alapvető munka-, egészség-, tűz- és környezetvédelmi ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2 Alapvető elektromos szerelő- és mérőeszközök

4 Általános kézi szerelőszerszámok

4 Csőszerelési kéziszerszámok

Személyes kompetenciák:

Stabil kéztartás

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Szabálykövető magatartás

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

4095-06 Általános karbantartó, műanyagcső- és tűzvédelmi rendszerszerelő feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Szerelőállványt készít, ellenőrzi a létrák, állványok, kezelőjárdák állapotát, szükség szerint cserét, javítást kezdeményez.

Kijelöli a vezetékek nyomvonalait.

Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján készülékek felerősítéséhez, faláttörésekhez.

Elvégzi a faláttörési, falvésési, javítókőműves munkákat, kezdeményezi az építőmesteri helyreállítást.

Kiválasztja a célnak megfelelő tömítőanyagot.

Tömítőlemezből tömítőgyűrűt és alakos tömítést készít.

Tömített csőkötéseket készít, szerel különféle csőanyagokból.

Ellenőrzi a csőkötések tömörségét.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Szerelőipari állványok, kezelőjárdák, létrák biztonságtecnikai ismeretei

B Csőhálózat-szerelési ismeretek

C Tömítőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai

C Általános építési ismeretek

B Csőanyagok, csőszerkezetek, szerelvények, idomok

C Szerelőkőműves ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott szöveg megértése

3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

2 Gépészeti rajz készítése

3 Szabadkézi vázlatkészítés

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Felelősségtudat

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Áttekintő képesség

Tervezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

4096-06 Karbantartó cső- és berendezés-szerelő feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Készülékeket, berendezéseket szerel fel, csatlakozásokat épít ki, beköti a víz-, csatorna- és más hálózatba.

Acélcsövet darabol és munkál meg csővezeték kiépítéséhez.

Menetes acélcsövekből és idomokból vezetékrendszert épít ki, menetes csőkötést készít.

Előre gyártott elemekből szerelt csőrendszert állít össze.

Csőkötéseket készít tömlőkre, tömlőket csatlakoztat csőrendszerekhez.

Elkészült csőhálózat nyomáspróbáját végzi, tömörségét ellenőrzi.

Szellőző- és elszívóvezetékek alapszintű szerelését végzi.

Szennyvíz-műtárgyak karbantartását, tisztítását végzi.

Lefolyószerelvények tisztítását végzi.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Acélcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája

B Rézcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája

B Műanyagcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája

C Egyéb csőanyagok tulajdonságai és szereléstechnikája

C Szellőzővezetékek tulajdonságai és szereléstechnikája

B Lefolyó- és szennyvízvezetékek anyagai és szerelés ismeretei

C Szennyvízberendezések és műtárgyak szerelés ismerete

C Lefolyórendszer tisztítás technikája

E Tisztítószer ismeret

C Próbaüzemi ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése

3 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata

Személyes kompetenciák:

Egyensúlyérzékelés

Mozgáskoordináció

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során

Konszenzuskészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

4107-06 Karbantartó központifűtés- és csőhálózat-szerelő feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Elhelyezi a kiválasztott radiátorokat, elhelyezi a szerelvényeket.

A rendszert vízzel tölti fel, ellenőrzi, légtelenít.

Szivárgás esetén javít.

Kazánvizet kezeli, összetételét ellenőrzi.

Leüríti, vízteleníti a fűtési rendszert.

Elvégzi fűtésrendszerek nagykarbantartását, tisztítását.

Elvégzi különféle fűtésrendszerek beszabályozását.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Fűtőtestek felszerelésének technológiai ismeretei, szabályai

C Fűtési szabályzó szelep ismerete

B Kazán ismerete

A Kémény- és légutánpótlás, hő- és áramlástechnikai ismeret

C Szabályzó szerkezetek ismerete

C Beszabályozási ismeretek

C Üzembe helyezési és szerviz ismeretek

C Berendezések átadásának ismeretei

C Garanciális és jótállási feltételek ismerete

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2 Építési rajz olvasása, értelmezése

1 Építési rajz készítése

3 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése

2 Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése

Személyes kompetenciák:

Egyensúlyérzékelés

Mozgáskoordináció

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során

Konszenzuskészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

4108-06 Karbantartó vízvezeték- és készülékszerelő feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Víztelenít és nyomás alá helyez épületeket, épületrészeket.

Felszerel, üzembe helyez berendezési tárgyakat.

Összeszerel, üzembe helyez, beállít, ellenőriz, karbantart nyomásfokozó berendezést.

Vízszerelvényeket ellenőriz, javít, cserél, karbantart.

Ellenőrzi a lefolyó és szennyvízelvezető szerelvényeket, felméri az állapotukat.

Szét- és összeszerel, javít, tisztít lefolyó és szennyvízelvezető szerelvényeket.

Gépi úton lefolyóvezetéket tisztít.

Ellenőrzi, karbantartja a lefolyótisztító gépeket, eszközöket.

Szükség esetén takarítja, fertőtleníti a helyszínt.

Előkészíti a munkakörnyezetet a vízvezeték-szerelési, lefolyótisztító munkavégzéshez.

Rögzíti és szigeteli a vezetéket.

Helyreállítja a falfelületet.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Ivóvízrendszer-szerelési ismeretek

B Szennyvízrendszer-szerelési ismeretek

B Melegvízellátó rendszer és készülék ismeretek

B Tűzvédelmi rendszer szerelési ismeretek

C Fertőtlenítés műveletei, szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése

2 Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése

Személyes kompetenciák:

Egyensúlyérzékelés

Mozgáskoordináció

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során

Konszenzuskészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

6109-06 Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő és műanyagcső-szerelő épületgépészeti alapfeladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi az épületgépészeti munka tárgyára, céljára, anyagaira, technológiáira vonatkozó dokumentumokat (tervdokumentációk, gépkönyvek, szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok).

Végez villamos alapméréseket (egyen- és váltakozó áramú áramkörben feszültség, áramerősség, ellenállás, frekvencia, fázis).

Ellenőrzi a berendezéseket tápláló elektromos hálózat érintésvédelmét, feszültség alá helyezi a működéshez szükséges berendezéseket.

Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten.

Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott).

Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket, szükség szerint cseréjüket kéri.

Elsajátítja a munka helyszínén érvényes munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi előírásokat.

Ellenőrzi épületgépészeti mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságát.

Ellenőrzi épületgépészeti mérési és beszabályozási helyek meglétét, megközelíthetőségét.

Előírásosan vezeti a munkalapot, a karbantartási naplót, az építési naplót.

Dokumentálja a javítást, az üzembe helyezést és az átadást-átvételt.

Biztosítja az épületgépészeti munkakörnyezet munkavégzésre történő megfelelőségét.

A munkakörnyezetében lévőkkel betartatja a biztonságtechnikai, környezetvédelmi és a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat.

Bejárással megismeri a munkaterület sajátosságait, és felméri a munkát.

Egyeztet az aktuális szerelési, javítási, karbantartási munkához kapcsolódó szakmák képviselőivel.

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget az általános épületgépészeti feladatokhoz, megrendeli az anyagot, egyeztet a szállítókkal.

Gondoskodik a munkavégzés során használt anyagok, eszközök biztonságos tárolásáról.

Szelektíven gyűjti az épületgépészeti szerelési munka során keletkező hulladékokat, előírásosan kezeli a veszélyes hulladékokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Géprajzi alapfogalmak, gépészeti rajzok jellemzői, értelmezési, készítési szabályai

C Síkmértani szerkesztési eljárások alkalmazása

A Általános épületgépészeti mértékegységek fogalma, használata mérések során és számításokban

B Egyéb mértékegységek fogalma, átváltása, használata mérések során és számításokban

B Hosszméretek, szögek általános eszközökkel való mérési, ellenőrzési szabályai

A Érintésvédelmi alapismeretek

A Szerszámok, kisgépek használatának biztonsági ismeretei

A Egyéb hegesztő és forrasztó eljárások biztonságtechnikája

A Épületgépészeti tervismeret

A Az épületgépészeti tervjelek ismerete

B Az épületgépészeti munkafolyamatok alapvető munka-, egészség-, tűz- és környezetvédelmi ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Általános kézi szerelőszerszámok használata

4 Csőszerelési kéziszerszámok használata

Személyes kompetenciák:

Stabil kéztartás

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Udvariasság

Kommunikációs készség

Módszerkompetenciák:

Szabálykövető magatartás

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

5096-06 Csőhálózati, vegyipari és kalorikusgépészeti műanyagcső-szerelő feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Csőkötéseket készít tömlőkre, tömlőket csatlakoztat csőrendszerekhez.

Préskötést készít.

Műanyagcsövet hegeszt különféle eljárásokkal.

Műanyag fűtési- és hidegvíz-vezetéket szerel különféle kötésmódokkal.

Elkészült csőhálózat nyomáspróbáját végzi, tömörségét ellenőrzi.

Lefolyó- és szennyvíz-vezetékek épületen belüli kiépítését végzi.

Külső, földi vezetékek fektetését végzi különféle módszerekkel és anyagokból.

Átadja a beüzemelt berendezést.

Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Műanyagcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája

C Szellőzővezetékek tulajdonságai és szereléstechnikája

B Lefolyó- és szennyvíz vezetékek anyagai és szerelés ismeretei

C Próbaüzemi ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Fogalmazás írásban

Személyes kompetenciák:

Egyensúlyérzékelés

Mozgáskoordináció

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során

Konszenzuskészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

5105-06 Energiahasznosító, gáz-, fűtési és vízhálózati műanyagcső-szerelési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Alkatrészekből, csövekből napkollektort készít.

Alkatrészekből, csövekből hőcserélőket készít.

Gázvezetéket fektet talajba, elvégzi a szigetelést, korrózióvédelmet.

Speciális idomokat épít be a gázcsőhálózatba csőanyag változási helyeken.

Speciális technikákkal gázcsőhegesztést végez.

Karbantartja a speciális gázcsőhegesztő készülékeket, gépeket.

Padlófűtéshez csövet fektet, szerelvényeket helyez el.

Elektromos padlófűtéshez vezetéket fektet.

Falfűtéshez, szegélyfűtéshez csövet fektet, szerelvényeket helyez el.

Szabályozó szelepeket, egységeket épít be.

A rendszert vízzel tölti fel, ellenőrzi, légtelenít.

Szivárgás esetén javít.

Leüríti, vízteleníti a fűtési rendszert.

Szennyvízelvezetés, -gyűjtés kialakítását végzi közművesítetlen területeken.

Kerti öntözőrendszereket telepít, helyez üzembe.

Vízvételi helyeket, kiállásokat épít ki.

Előkészíti a munkakörnyezetet a vízvezeték szerelési, lefolyótisztítási munkavégzéshez.

Elkészíti a falhornyot a vezetéknek.

Rögzíti és szigeteli a vezetéket.

Helyreállítja a falfelületet.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Napenergiahasznosító szerelési ismeretek

B Napkollektorok szerkezeti jellemzői és készítési technológiája

B Műanyagcsövek szerkezeti és technológiai jellemzői

C Épületgépészeti rendszerismeret

B Műanyagcső-hegesztés technológiája és műveleti szabályai

B Műanyagcső-hegesztő gépek működése és használati jellemzői, kezelési szabályai

B Padló-, fal-, szegélyfűtés-készítési ismeret

C Fűtési szabályzó szelep ismerete

C Szabályzó szerkezetek ismerete

C Üzembe helyezési és szerviz ismeretek

C Berendezések átadásának ismeretei

B Ivóvízrendszer-szerelési ismeretek

B Szennyvízrendszer-szerelési ismeretek

B Melegvízellátó-rendszer és készülék ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

2 Építési rajz olvasása, értelmezése

1 Építési rajz készítése

2 Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése

3 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése

2 Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése

2 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Egyensúlyérzékelés

Mozgáskoordináció

Kézügyesség

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során

Konszenzuskészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

6096-06 Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő csőszerelési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Készülékeket, berendezéseket szerel fel, csatlakozásokat épít ki, beköti a víz-, csatorna- és más hálózatba.

Acélcsövet darabol és megmunkál csővezeték kiépítéséhez.

Csőmenetet készít kézi és gépi úton.

Menetes acélcsövekből és idomokból vezetékrendszert épít ki, menetes csőkötést készít.

Csőkötéseket készít tömlőkre, tömlőket csatlakoztat csőrendszerekhez.

Elkészült csőhálózat nyomáspróbáját végzi, tömörségét ellenőrzi.

Átadja a beüzemelt berendezést.

Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Acélcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája

C Csőmenetvágó gépek kezelési és karbantartási ismeretei

C Próbaüzemi ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Egyensúlyérzékelés

Mozgáskoordináció

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során

Konszenzuskészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

3108-06 Duguláselhárítási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Vízszerelvényeket ellenőriz, javít, cserél, karbantart.

Ellenőrzi a lefolyó és szennyvízelvezető szerelvényeket, felméri az állapotukat.

Szét- és összeszerel, javít, tisztít lefolyó és szennyvízelvezető szerelvényeket.

Gépi úton lefolyóvezetéket tisztít.

Ellenőrzi, karbantartja a lefolyótisztító gépeket, eszközöket.

Szükség esetén takarítja, fertőtleníti a helyszínt.

Előkészíti a munkakörnyezetet a vízvezetékszerelési, lefolyótisztítási munkavégzéshez.

Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Ivóvízrendszer-szerelési ismeretek

B Szennyvízrendszer-szerelési ismeretek

C Fertőtlenítés műveletei, szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése

2 Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során

Konszenzuskészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Módszeres munkavégzés

A 31 582 09 0010 31 01 azonosító számú,
Energiahasznosító berendezés szerelője megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0111–06Általános gépészeti technológiai feladatok
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0109–06Épületgépészeti alapfeladatok
0095–06Általános csőszerelési feladatok
0096–06Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép szerelési feladatok
0105–06Energiahasznosító berendezés szerelő feladatok
A 31 582 09 0010 31 02 azonosító számú,
Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelőmegnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0111–06Általános gépészeti technológiai feladatok
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0109–06Épületgépészeti alapfeladatok
0095–06Általános csőszerelési feladatok
0096–06Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép szerelési feladatok
0099–06Gázkészülék-szerelési feladatok
0106–06Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő feladatok
A 31 582 09 0010 31 03 azonosító számú,
Központifűtés- és csőhálózat-szerelő megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0111–06Általános gépészeti technológiai feladatok
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0109–06Épületgépészeti alapfeladatok
0095–06Általános csőszerelési feladatok
0096–06Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép szerelési feladatok
0107–06Központifűtés- és csőhálózat-szerelő
feladatok
A 31 582 09 0010 31 04 azonosító számú,
Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0111–06Általános gépészeti technológiai feladatok
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0109–06Épületgépészeti alapfeladatok
0095–06Általános csőszerelési feladatok
0096–06Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép szerelési feladatok
0108–06Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
feladatok
A 31 582 09 0100 31 01 azonosító számú,
Duguláselhárító megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
3095–06Duguláselhárítási cső- és berendezésszerelési feladatok
3108–06Duguláselhárítási feladatok
A 31 582 09 0100 31 02 azonosító számú,
Karbantartó, csőszerelő megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
4111–06Csőszerelési általános gépészeti technológiai feladatok
4109–06Karbantartó csőszerelő épületgépészeti alapfeladatok
4095–06Általános karbantartó, műanyagcső és tűzvédelmi rendszerszerelő feladatok
4096–06Karbantartó cső- és berendezésszerelő feladatok
4107–06Karbantartó központifűtés- és csőhálózatszerelő feladatok
4108–06Karbantartó vízvezeték- és készülékszerelő feladatok
A 31 582 09 0100 31 03 azonosító számú,
Műanyagcső-szerelő megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
4111–06Csőszerelési általános gépészeti technológiai feladatok
4095–06Általános karbantartó, műanyagcső és tűzvédelmi rendszerszerelő feladatok
6109–06Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő és műanyagcső-szerelő épületgépészeti alapfeladatok
5096–06Csőhálózati, vegyipari és kalorikusgépészeti műanyagcső-szerelő feladatok
5105–06Energiahasznosító, gáz-, fűtési és vízhálózati műanyagcső-szerelési feladatok
A 31 582 09 0100 31 04 azonosító számú,
Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
4111–06Csőszerelési általános gépészeti technológiai feladatok
4095–06Általános karbantartó, műanyagcső és tűzvédelmi rendszerszerelő feladatok
6109–06Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő és műanyagcső-szerelő épületgépészeti alapfeladatok
6096–06Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő csőszerelési feladatok
6108–06Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő vízvezeték- és berendezésszerelési feladatok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány

Szintvizsga szervezése esetén a szintvizsga teljesítése

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Összetett lemezalkatrész készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Technológiai dokumentáció készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 70%

2. feladat: 30%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elsősegélynyújtás, újraélesztés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 30%

2. feladat: 70%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0109-06 Épületgépészeti alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Épületgépészeti mechanikus gépek, hajtások szerelési feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Általános célú épületgépészeti gázhegesztési és keményforrasztási, képlékenyalakítási feladat

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Általános célú épületgépészeti ívhegesztési feladat

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

Általános épületgépészeti információs feladatok számítógéphasználattal

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:

Általános épületgépészeti technológiai és biztonsági feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 30%

2. feladat: 25%

3. feladat: 15%

4. feladat: 15%

5. feladat: 15%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0095-06 Általános csőszerelési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok I.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 105 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok II.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 70%

2. feladat: 30%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0096-06 Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép szerelési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Csőszerelési műveleti feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0105-06 Energiahasznosító berendezés-szerelő feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Energiahasznosító rendszerek, berendezések szerelési feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Energiahasznosító berendezések üzemviteli feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 80%

2. feladat: 20%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0099-06 Gázkészülékszerelési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gázkészülék üzembehelyezési feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0106-06 Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gázvezeték-kiépítési, gázkészülék csatlakoztatási feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Gázvezetékek, gázfogyasztó berendezések üzemviteli feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 80%

2. feladat: 20%

9. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0107-06 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Központi fűtési rendszerek, vezetékek, készülékek, berendezések szerelési és üzemeltetési feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

10. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0108-06 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Vízhálózat, lefolyórendszer készülék és berendezési tárgy szerelési feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Víz- és csatornahálózati rendszerek, elemek üzemviteli feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Duguláselhárítás

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 66%

2. feladat: 17%

3. feladat: 17%

11. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3095-06 Duguláselhárítási cső- és berendezés szerelési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Cső- és berendezés szerelés, tömítési feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Lefolyók és szennyvízvezetékek karbantartásának munkabiztonsági és technológiai ismeretalkalmazási feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 65%

2. feladat: 35%

12. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6108-06 Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő vízvezeték- és berendezésszerelési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Tűzvédelmi rendszer- és készülékszerelési feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

13. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

4111-06 Csőszerelési általános gépészeti technológiai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Egyszerű alkatrész készítése kézi alakító eljárásokkal

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Általános gépészeti információs feladat

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 65%

2. feladat: 35%

14. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

4109-06 Karbantartó csőszerelő épületgépészeti alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Épületgépészeti állapotfelmérési és egyszerű szerelési feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Épületgépészeti információs, munkabiztonsági és adminisztrációs feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 75%

2. feladat: 25%

15. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

4095-06 Általános karbantartó, műanyagcső- és tűzvédelmi rendszerszerelő feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 75 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

16. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

4096-06 Karbantartó cső- és berendezés-szerelő feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Karbantartó csőszerelési műveleti feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

17. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

4107-06 Karbantartó központifűtés- és csőhálózat-szerelő feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Fűtési rendszer és részegység karbantartási feladat

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

18. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

4108-06 Karbantartó, vízvezeték- és készülékszerelő feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Vízhálózatok, szerelvények és berendezési tárgyak karbantartása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

19. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6109-06 Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő és műanyagcső-szerelő épületgépészeti alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Épületgépészeti állapotfelmérési és egyszerű szerelési feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Épületgépészeti információs, munkabiztonsági és adminisztrációs feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 75%

2. feladat: 25%

20. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

5096-06 Csőhálózati, vegyipari és kalorikusgépészeti műanyagcső-szerelő feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Műanyagcsőszerelési feladat

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

21. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

5105-06 Energiahasznosító, gáz-, fűtési és vízhálózati műanyagcső-szerelési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Műanyag energiahasznosító berendezésszerelési feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Műanyag gázcsőszerelési feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Műanyag fűtéscsőszerelési feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

Műanyag vízcsőszerelési feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:

Műanyagcsőszerelési ismeretalkalmazási feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 20%

2. feladat: 20%

3. feladat: 20%

4. feladat: 20%

5. feladat: 20%

22. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6096-06 Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő csőszerelési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Tűzvédelmi csőrendszer- és készülékszerelési műveleti feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

23. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3108-06 Duguláselhárítási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Lefolyótisztítási komplex feladat

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

3. A szakmai vizsga értékelése százalékosan

A 31 582 09 0010 31 01 azonosító számú, Energiahasznosító berendezés szerelője megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 20

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 20

4. vizsgarész: 20

5. vizsgarész: 15

6. vizsgarész: 15

A 31 582 09 0010 31 02 azonosító számú, Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 20

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 10

4. vizsgarész: 15

5. vizsgarész: 15

7. vizsgarész: 15

8. vizsgarész: 15

A 31 582 09 0010 31 03 azonosító számú, Központifűtés- és csőhálózat-szerelő megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 20

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 20

4. vizsgarész: 20

5. vizsgarész: 10

9. vizsgarész: 20

A 31 582 09 0010 31 04 azonosító számú, Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 20

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 20

4. vizsgarész: 20

5. vizsgarész: 10

10. vizsgarész: 20

A 31 582 09 0100 31 01 azonosító számú, Duguláselhárító megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

11. vizsgarész: 50

12. vizsgarész: 50

A 31 582 09 0100 31 02 azonosító számú, Karbantartó, csőszerelő megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

2. vizsgarész: 10

13. vizsgarész: 20

14. vizsgarész: 30

15. vizsgarész: 10

16. vizsgarész: 10

17. vizsgarész: 10

18. vizsgarész: 10

A 31 582 09 0100 31 03 azonosító számú, Műanyagcső-szerelő megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

2. vizsgarész: 10

13. vizsgarész: 20

15. vizsgarész: 10

19. vizsgarész: 20

20. vizsgarész: 10

21. vizsgarész: 30

A 31 582 09 0100 31 04 azonosító számú, Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

2. vizsgarész: 20

13. vizsgarész: 20

15. vizsgarész: 10

19. vizsgarész: 30

22. vizsgarész: 10

23. vizsgarész: 10

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimumaÉpület-
gépészeti csőháló-
zat- és berende-
zés-
szerelő
Dugulás-
elhárító
Karban-
tartó, csőszerelő
Műanyag-
csősze-
relő
Tűzvédelmi eszköz- és rendszer-
szerelő, karbantartó
Energia-
hasznosító berendezés szerelője
Gázfo-
gyasztóbe-
rendezés- és cső-
hálózat-
szerelő
Központi-
fűtés- és csőhálózat-
szerelő
Vízveze-
ték- és vízkészü-
lék-szerelő
csővezetékekXXXXXXX
idomokXXXXXXX
segédanyagokXXXXXXXXX
szaniter árukXX
berendezési tárgyak (kazánok, radiátorok, gázkészülékek)XXXX
kéziszerszámokXXXXXXXXX
gépi szerszámok (speciális présgépek), véső- és fúrógépekXXXXXXXX
darabolószerszámok (kézi, gépi)XXXXXXXXX
mérő- és jelölőeszközökXXXXXXXXX
csőtisztító berendezésekXXXXXX
hajlítószerszámokXXXXXXXX
védőeszközök és felszerelésekXXXXXXXX
hegesztőfel-szerelésekXXXXXXX
létrák, állványokXXXXXXXXX
szállítóeszközökXXXXXXXXX
oltóanyagtöltő berendezésekXX
hajtóanyagtöltő berendezésekXX
nyomáspróba-berendezésekXXX
elszívókXXX
rögzítő és befogó berendezésekXX
kompresszorXX
szivattyúXX
szelektív hulladékgyűjtőXXXXXXXXX

VII.

Egyebek

1. Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai:

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.

"A" típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"B" típus

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"C" típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

"D" típus

Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

"E" típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

2. Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei:

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ (LOBBI) SZAKREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI[6]

I.

Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosító száma: 61 313 01 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens

3. Szakképesítések köre

3.1.Rész-szakképesítésNincs
3.2.ElágazásokNincsenek
3.3.RáépülésNincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 2910

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezéseSzakképzési évfolyamok számaÓraszám
Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens600

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 60%

3. Gyakorlat aránya: 40%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): -

Időtartama (évben vagy félévben):

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor:

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR számaFEOR megnevezése
2910Egyéb magasan képzett ügyintézők

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Gazdasági érdekeket érvényesít.

Politikai érdekeket érvényesít.

Önkormányzati érdekeket érvényesít.

Környezetvédelmi érdekeket érvényesít.

Európai Unióban érdekérvényesítő projektet bonyolít.

Civil szervezetek érdekeit érvényesíti.

Intézményrendszerek vagy intézmények érdekeit érvényesíti.

Üzleti szféra meghatározott csoportjainak érdekeit érvényesíti.

Konkrét érdekérvényesítő projektet bonyolít.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító számamegnevezése
-

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1959-06 Érdekérvényesítés

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Közreműködik a világgazdaságban és a hazai gazdaságban végbemenő változások felmérésében.

Kialakítja a megváltozott helyzethez igazodott érdekérvényesítési politikát, programot.

Elemzi a különböző jogszabályok, adó, vám, illeték, járulék stb. várható hatásait.

Értékeli megbízójának a gazdasági környezetben bekövetkező változásokat, és érdemi javaslatokat dolgoz ki az esetleges hátrányok csökkentésére.

Felméri a kidolgozott programjai megvalósításához szükséges koalíciók, szövetségek építésének lehetőségeit.

Részt vesz az adott gazdasági szervezet működésében esetleg kialakuló válsághelyzet kezelésére kidolgozott programban.

Közreműködik a nemzetközi gyakorlatból és ismeretekből körvonalazódó politikai irányok meghatározásában és a szükséges tennivalók kijelölésében.

Részt vesz a magyar politikai élet elemzésében, javaslatok összeállításában a megbízók, a parlamenti képviselők stb. részére.

Együttműködik a magyar politikai élet vezetőivel, háttéremberekkel, a kapcsolatok építésében.

Megfelelő információkkal bír a törvényalkotásról - különösen a parlamenti szakaszban - és az ehhez kapcsolódóan megteendő szükséges intézkedésekről, lépésekről.

Előkészíti a politikusokkal, parlamenti képviselőkkel stb. az érdemi találkozókat.

Folyamatosan tájékozódik az EU politikai lobbistáinak gyakorlati tevékenységeiről, elért eredményeiről.

Tájékozódik az érdekérvényesítés szempontjából meghatározó helyi hatalom összetevőiről.

Felméri a helyi érdekérvényesítés lehetőségeit, határait.

Részt vesz a helyi politikai döntési modellek kialakításában.

Közreműködik a helyi önkormányzat, továbbá a kistérségi, illetve a regionális pályázati lehetőségeinek elemzésében és az eredményes szerepléshez szükséges stratégia és taktika kialakításában.

Jártasságot szerez az EU regionális politikájának pénzügyi alapjait és az EU-támogatások megszerzésének módjait illetően.

Kapcsolatot tart az EU területi lobbizásért dolgozó szervezetével, szervezeteivel.

Ismeretekkel rendelkezik a nemzetközi - mindenek előtt EU-s - és a hazai jogi szabályozásokat illetően.

Közreműködik a környezet- és természetvédelmi problémák felmérésében.

Elkészíti a megbízók által kijelölt célok elérésének leghatékonyabb eszközeit, módszereit.

Kialakítja és folyamatosan szinten tartja kapcsolatait az Országgyűlés Szakbizottsága, a kormányzati szervek, az Országos Környezetvédelmi Tanács munkatársaival.

Figyelemmel kíséri a hazai és a nemzetközi civil környezetvédő szervezetek nézeteit, tevékenységeit.

Folyamatosan szinten tartja ismereteit az EU környezetés természetvédelmi döntéshozatali folyamatáról.

Tájékozódik az egyes EU-s döntéshozatali intézmények szervezeti felépítéséről, ismeri azok szerepét, jellemzőit, sajátosságait.

Tájékozódik a különböző döntéshozatali eljárások jellemzőinek változásairól.

Felméri az Európai Bizottság az EU-Parlament köré szerveződő NGO-k befolyásolási erejét.

Felkutatja az EU-s forráslehetőségeket, folyamatosan figyelemmel kíséri a felhasználható támogatási forrásokat.

Ajánlásokat dolgoz ki a hazai vállalatok, intézmények részére a források megszerzésére.

Értékeli az európai érdekcsoportok (gazdasági, kereskedelmi stb.) befolyásoló szerepét, a munkavállalói és a munkáltatói nyomásgyakorlást.

Szakosított érdekérvényesítési stratégiákat készít az EU előírásainak figyelembevételével.

Figyelemmel kíséri az integrációt, a globalizációt és a civil szféra összefüggéseit.

Elemzi a magyarországi civil szervezetek megjelenési formáit, tevékenységét, aktivitását, politikai funkcióit és érdekérvényesítési eszköztárát.

Feltérképezi a civil társadalom és a jogalkotás kapcsolatát.

Tájékozódik a döntéshozatali eljárások gyakorlatáról a civil szférában.

Kialakítja a civil szervezetek szerepét a konfliktus feloldásának folyamatában.

Követi a kormányzati magatartást a civil szféra vonatkozásában.

Vizsgálja a civil szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatát.

Részt vesz a partnerség elvének megvalósításában a magyar civil politikában.

Tájékozódik a magyar közhatalmi rendszer működéséről.

Informálódik az Európai Unió szervezeti felépítéséről.

Követi a hazai és az EU-s jogszabályok változását.

Személyi kapcsolatokat épít, ápol.

Tárgyalásokat, megbeszéléseket készít elő (háttéranyagokat ír, személyeket hív meg stb.), a tárgyalások végén feljegyzéseket készít.

Nyilvántartja és kezeli valamennyi elvégzett tevékenységével összefüggésben a dokumentációs munkákat.

Fejleszti önmagát.

Figyelemmel kíséri a nemzetközi lobbizás irányzatait.

Felméri a lobbisták kompetenciáit.

Kialakítja és megvalósítja a befolyásolás stratégiáit.

Tájékozódik a hatályos közbeszerzési szabályozásról, valamint a jogorvoslati rendszerről.

Jártasságot szerez a konfliktushelyzetek kezelésében.

Megismerkedik a lobbista etikájával és a lobbistákra vonatkozó jogi szabályozással.

Kialakítja a kapcsolatait a médiával.

Fejleszti kommunikációs képességeit, készségeit.

Felveszi a kapcsolatot az ügyféllel.

Megismeri az ügyfél igényeit.

Részt vesz az igények formálásában.

Kidolgozza az érdekérvényesítési stratégiát.

Elkészíti az érvelési anyagot.

Felkeresi a kompetens döntéshozókat.

Informál, tárgyal, meggyőz, érdekeket egyeztet.

A megállapodásokat megfogalmazza és rögzíti.

Tulaj donságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

BA Magyar Köztársaság alkotmánya;
BPolgári Törvénykönyv;
BTársasági törvény;
BMunka Törvénykönyve;
BEurópai Uniós joganyag;
BAz egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló törvény;
CPénzügyi jogszabályok;
BAdó- és vámjogszabályok, az illetékekről szóló tör-
vény;
BSzámviteli jog;
CKormányrendeletek, miniszteri rendeletek;
BÖnkormányzati jogszabályok;
BAz Országgyűlés működése;
BA Kormány működése;
BKöztársasági Elnök jogai és kötelezettségei;
BAz Alkotmánybíróság működése;
BÖnkormányzatok működése;
BJogszabályok hatálya;
BNyilvántartásbavétel;
BLobbitevékenység alapvető szabályai;
BA lobbitevékenységről szóló tájékoztatás;
BA lobbisták jogai és kötelezettségei;
CÖsszeférhetetlenség szabályozása;
BÁtláthatóság és elszámoltathatóság;
BÖnkorlátozás;
BEU pillérei;
BMűködési, döntési feltételek;
BEgyes intézmények jogai és kötelezettségei;
BÉrdekérvényesítők szervezete;
BÉrdekérvényesítési helyek és szerepek;
BSzereplők és szerepek beazonosítása;
BA befolyásolandó szereplők elhelyezkedése az in-
tézményrendszerben és a döntéshozatali mecha-
nizmusban;
BAlapelvek a döntéshozatalban;
BA tagállamok érdekérvényesítésének eszközei,
stratégiái;
BLobbiszerveződési lehetőségek;
BKözösségi költségvetés;
BKereskedelem-politika;
BVersenyszabályozás;
BMinőségbiztosítás;
BTámogatáspolitika;
BFoglalkoztatáspolitika;
BKörnyezetvédelem;
BFogyasztóvédelem;
BNemzetközi kapcsolatok;
BAgrárlobbizás;
BPénzügyi lobbizás;
BEsélyegyenlőség;
BUSA-tapasztalatok;
BEurópai Uniós sajátosságok;
BKanadai tapasztalatok;
BBrit tapasztalatok;
BFrancia tapasztalatok;
BÁzsiai tapasztalatok;
BA nemzetközi politikai erőviszonyok változása;
BA hazai pártviszonyok változása;
BVilággazdaság erőterei;
BA magyar gazdaság mozgástere;
BHelyi rendeletek és előírások,
BSzervezeti és személyi specialitások;
BTerületfejlesztési irányok;
BPályázati források, megszerzési lehetőségük;
BA hazai és az EU-s környezetvédelem szabályozá-
sa, intézményrendszere;
BA környezetvédelem kialakításának kormányzati
szereplői;
BA környezetvédelem kialakításának nem kormány-
zati szereplői;
BA hazai civil környezetvédő mozgalom fejlődése,
szervezete, nézetei;
BDöntési, döntéshozatali elvek, eljárások;
BDöntésbefolyásolási technikák;
BÉrdekérvényesítési modellek;
BA nyomásgyakorlás szerveződési szintjei, formái,
módjai;
BA társadalmi párbeszéd formái Magyarországon;
BNemzetközi tapasztalatok, eljárási formák;
BMagyarországi tapasztalatok, általános helyzet;
BÉrdekegyeztetés szintjei, formái;
BA jogi szabályozás, szervezeti keretek, működési
mechanizmusok;
BVálságok csoportosítása;
BA tennivalók meghatározása;
BVálságkezelő csoport felállítása;
BVálságterv készítése;
BA válságterv ellenőrzése, javítása;
BLobbistratégia készítése;
BTájékoztató anyagok készítése;
BTárgyalások, megbeszélések előkészítése;
BSzakmai anyagok összeállítása;
BMagatartás-viselkedésnormák;
BKommunikációs és tárgyalási technikák;
BErkölcsi normák;
BMorális értékek;
BTársadalmi felelősségvállalás;
BMunkahelyi felelősségvállalás;
BSzakmai normák;
BSzemélyiség védelme.

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2ECDL 1. m. IT-alapismeretek;
2ECDL 2. m. Operációs rendszerek;
2ECDL 3. m. Szövegszerkesztés;
2ECDL 4. m. Táblázatkezelés;
2ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés;
2ECDL 6. m. Prezentáció;
2ECDL 7. m. Információ és kommunikáció;
4Olvasott köznyelvi szöveg megértése;
4Olvasott szakmai szöveg megértése;
4Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban;
4Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése;
5Szakmai nyelvű beszédkészség;
3Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 1-5 szint;
3Idegen nyelvű fogalmazás írásban;
3Idegen nyelvű hallott szöveg megértése;
3Idegen nyelvű beszédkészség;
3Telefonálás idegen nyelven;
5Információforrások kezelése 3-5 szint;
4Tájékozódás.

Személyes kompetenciák:

Külső megjelenés;

Fejlődőképesség, önfejlesztés;

Megbízhatóság;

Döntésképesség;

Precizitás;

Stressztűrő képesség.

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség;

Konszenzuskészség;

Tolerancia;

Kommunikációs rugalmasság;

Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás;

Információgyűjtés;

Értékelés;

Eredményorientáltság.

A 61 313 01 0000 00 00 azonosító számú, Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
1959-06Érdekérvényesítés

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga. A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1959-06 Érdekérvényesítés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Érdekérvényesítési terv kidolgozása.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az érdekérvényesítés szakterületei.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

3. A szakmai vizsga értékelése százalékosan

A 61 313 01 0000 00 00 azonosító számú, Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: -

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimumaÉrdekérvényesítő (lobbi) szakreferens
Számítógép internet csatlakozássalX
ProjektorX

VII.

Egyebek

1. Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai:

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.

"A" típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"B" típus

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"C" típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

"D" típus

Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

"E" típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

2. Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei:

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosítószáma: 54 521 01 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Gépgyártástechnológiai technikus

3. Szakképesítések köre

3.1. Rész-szakképesítések: Nincs

3.2. Elágazások: Nincs

3.3. Ráépülés: Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3117

5. Képzés maximális időtartama

Szakképesítés/ráépülés megnevezéseSzakképzési évfolyamok számaÓraszám
Gépgyártástechnológiai technikus22000

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Gépgyártástechnológiai technikus

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 60%

3. Gyakorlat aránya: 40%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): -

Időtartama (évben vagy félévben): -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR számaFEOR megnevezése
3117Gépésztechnikus

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Gyártási dokumentációt készít.

Gyártási folyamat végrehajtását irányítja.

Részt vesz a gyártási folyamat korszerűsítési munkáiban.

Magasabb elméleti felkészültséget igénylő fizikai jellegű munkát végez.

Gyártásközi mérési feladatokat lát el.

Laboratóriumi mérési feladatokat lát el.

Mérőszobai feladatokat lát el.

Részt vesz a karbantartási, üzemeltetési és üzembehelyezési folyamatokban.

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosítószámamegnevezése
54 520 01 0000 00 00Gépipari minőségellenőr
33 521 07 0000 00 00Szerszámkészítő
31 521 02 0000 00 00CNC-forgácsoló
31 521 09 0000 00 00Gépi forgácsoló

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési és javítási technológiára vonatkozó előírásokat.

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában.

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről.

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban.

A munkaterületet a szabályoknak megfelelően kialakítja.

Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat.

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Környezetvédelmi ismeretek

A Tűzoltó berendezések, eszközök

A Tűzkár bejelentése

C A munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

3 Információforrások kezelése

1 Íráskészség, fogalmazás írásban

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Szabálykövetés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezési képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat (műhely-, részösszeállítási, összeállítási, egyszerűbb hidraulikus és pneumatikus, villamos kapcsolási rajz, darabjegyzék, műszaki leírás, gépkönyv stb.).

Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok).

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás, gépkönyv stb.).

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, személyi védőfelszereléseket.

Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít.

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.).

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel.

Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket.

Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján.

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés).

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.).

Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés).

Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet készít.

Közreműködik minőségbiztosítási feladatok megvalósításában.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Géprajzi alapfogalmak

C Síkmértani szerkesztések

D Ábrázolási módok

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata

A Gyártási utasítások (műveleti, szerelési terv) értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata

C Mérési utasítás

B Mértékegységek

C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

C Szabványos ipari vasötvözetek

C Szabványos könnyűfémötvözetek

C Szabványos színesfémötvözetek

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

B Hosszméretek mérése és ellenőrzése

B Szögek mérése és ellenőrzése

B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

B Előrajzolás

C Reszelés, fűrészelés, köszörülés

B Kézi és kisgépes forgácsolás

A Érintésvédelmi alapismeretek

B Gépi forgácsolás szerszámai

Gépi forgácsoló alapeljárások gépei

A esztergálás

A fúrás, furatmegmunkálás

B marás

B gyalulás, vésés

B köszörülés

A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei

A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai

A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai

A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai

B Szabványhasználati ismeretek

B Minőségbiztosítási alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Információforrások kezelése

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

2 Gépészeti alkatrészrajz készítése

3 Szabadkézi vázlatkészítés

2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

3 Műszaki táblázatok kezelése

5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata

4 Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek kezelése

5 Egyszerű alkatrészek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési terv készítése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

4 Gépipari mérőeszközök használata

3 Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Térlátás

Szabálykövetés

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Figyelem-megosztás

Következtetési képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Absztrakt gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0275-06 Mérőtermi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Alapszintű általános anyagvizsgálatokat végez, azonosítja a szerkezeti anyagok főbb típusait.

Az anyagok összetételét, mechanikai, technológiai, szövetszerkezeti tulajdonságait vizsgálja.

A mérési eredményeket dokumentálja, az anyagokat minősíti.

Gyártásközi roncsolásmentes anyagvizsgálatokat végez.

Keménységvizsgálatot végez.

A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzését végzi.

Ellenőrzi a munkafeltételeket.

Idomszerrel ellenőriz.

Felületi érdességet mér.

Összetett alak- és helyzetméréseket végez.

Részt vesz a minőségbiztosítási rendszer kidolgozásában.

Folyamatosan ellenőrzi a gyártási folyamatokat a termékmegfelelőség érdekében, a minőségbiztosítási rendszer előírásait alkalmazza.

Mérőeszközök dokumentációját vezeti.

A gyártás során használt valamennyi mérőeszköz nyilvántartását, metrológiai konfirmálását vezeti (kalibrálás, a szükséges beszabályozás és javítás, az azt követő újrakalibrálás, valamint az igényelt lezárás, címkézés). Méréseknél az eredő mérési bizonytalanságot számítja.

A mérést dokumentálja, mérési jegyzőkönyvet készít.

Szerszámgépek saját pontossági vizsgálatát végzi.

Részt vesz a szerszámgépek minőségképességének vizsgálatában.

Számítógéppel támogatott sorozatméréseket végez (SPC).

Folyamatképesség-vizsgálatot végez.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Géprajzi ábrázolás szabályai

A Alkatrészrajzok kiviteli előírásai

A Ábrázolási jelképek

B Számítógép-alkalmazás lehetőségeinek ismerete, használata a műszaki dokumentációk készítésénél

B A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsgált anyag, félgyártmány, alkatrész, gépegység, szerkezet minősítési szempontjai

B Mechanikai, villamos és mikroszkópos anyagvizsgálatok

B Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemző felhasználási területeik

B Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságai

B Metallográfiai tulajdonságok

B Szabványos ipari vasötvözetek

B Szabványos könnyűfémötvözetek

B Szabványos színesfémötvözetek

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

B Mérési hiba, mérési bizonytalanság

B Metrológiai számítások

A Hosszméretek mérése és ellenőrzése

A Szögek mérése és ellenőrzése

A Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

A Felületi érdesség mérése

B Mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának ismerete

A Statisztikai gyártásellenőrzés

A Minőségbiztosítás

B Szerszámgépek saját pontossági vizsgálata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

5 Műszaki táblázatok kezelése

4 Roncsolásos anyagvizsgálatok

4 Roncsolásmentes anyagvizsgálatok

3 Szövetszerkezetek vizsgálata mikroszkóppal

4 Technológiai vizsgálatok

5 Gépipari mérőeszközök használata

5 Összetett méret-, alak- és helyzetmérés

4 Mérési jegyzőkönyv készítése

4 Metrológiai számítások

5 Mérési eredmény megadása

Személyes kompetenciák:

Térlátás

Térbeli tájékozódás

Tapintás

Stabil kéztartás

Kézügyesség

Felelősségtudat

Pontosság

Önállóság

Precizitás

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Logikus gondolkodás

Kritikus gondolkodás

Rendszerező képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0276-06 Gyártástervezési és -irányítási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Szerszám- és gépszükséglet (szerszámgép, alakítógép) meghatározása.

Szerszám és gép kiválasztása.

Megmunkálási ráhagyások, műveleti tűrések meghatározása.

Anyagszükséglet, előgyártmány (félgyártmány) meghatározása, kiválasztása.

Az alkatrészgyártáshoz szükséges anyag, félgyártmány, szerszám, gép, készülék, mérő- és ellenőrzőeszközök előírása.

Az anyag mechanikai tulajdonságainak - célnak megfelelő - megváltoztatását biztosító hőkezelő technológia kiválasztása, előírása.

Méretlánc számítások.

Alakítóerő számítása képlékeny hidegalakítás esetében.

A technológia jellegének megfelelő számítások végzése (szilárdsági-, súlypontszámítás, gazdaságos anyagfelhasználás számítása stb.).

Technológiai adatok meghatározása.

Hűtő- és kenőanyag kiválasztása.

A géprajz, valamint a gépgyártástechnológia jelképes ábrázolásainak alkalmazása.

A gyártás technológiai folyamatának összeállítása.

Technológiai dokumentáció (műveletterv, műveleti sorrendterv, műveletirányítási terv, ábrás műveleti utasítás, ellenőrzési utasítás stb.) készítése.

Szerelési dokumentáció összeállítása.

Gondoskodás a folyamatos termeléshez szükséges anyag-, segédanyag-, gép-, szerszám-, készülék-, mérőeszköz- és energiaellátásról.

Alkatrészgyártás végrehajtásának irányítása.

Szerelési tevékenység irányítása.

A technológiai fegyelem betartásának folyamatos ellenőrzése.

A gyártás során felhasznált anyagok, segédanyagok, gépek, mérőeszközök műszaki paramétereinek folyamatos ellenőrzése.

Részvétel a gyárthatósági vizsgálatban.

Részvétel a sorozatgyártást megelőző gyártási fázisokban (kísérleti, prototípus-, nullszériás gyártásban).

Nem szabványos gyártóeszközökhöz szerszám- és készülékszerkesztés és készülékgyártás igénylése.

Gazdaságos gyártási mód (sorozatnagyság) meghatározása.

Szilárdsági számítások végzése a MKGS rendszerben.

Dokumentációs tevékenység ellátása.

A gyártásra, szerelési és javítási technológiára vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi utasítások előírása.

Felhasználói programok (CAD, CAD-CAM, irodai programcsomag stb.) használata.

CNC-program készítése.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Számítógéphasználat

C Felhasználói programok

B Mértékegységek

C Általános fizikai jellemzők kiszámítása

C Egyszerűbb szilárdsági méretezési eljárások

C Geometriai méretek kiszámítása

C Géprajzi alapfogalmak

A Gyártástechnológiai rajzjelek

B Hegesztési rajzjelek, varratábrázolások

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata

A Gyártási utasítások értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók

A Technológiai dokumentációk

B Szerelési családfa

B A gyártási hibák fajtái és ezek eredete

A A tűrések származtatása

B A bázisok, ráhagyások szerepe a gyártási folyamatban

B Bázis megválasztásának szempontjai, bázisváltási műveletek

C Szabványos ipari vasötvözetek

C Szabványos könnyűfémötvözetek

C Szabványos színesfémötvözetek

B Segédanyagok (hűtő, kenő)

A Elő- és félgyártmány kiválasztási szempontjai

B Előgyártmány gyártási technológiák (képlékeny meleg- és hidegalakítások, öntészeti eljárások)

B Oldható kötések jellemzői

B Nemoldható kötések jellemzői és készítésének technológiája, berendezései, eszközei

C Működési jellemzők kiszámítása

B Képlékenyalakítás gépi berendezéseinek szerkezeti kialakítása, működési jellemzői

B Kivágás, sajtolás szerszámai, gépi berendezései, működésük erőtani viszonyai

B A hidegalakítás fogalma, változatai, eszközei, főbb paraméterei

B A hidegalakítás tervezési elvei

B A gyártási eljárások biztonságtechnikája

B A forgácsoló eljárások alkalmazási területei, szerszámai, gépei, főbb paraméterei, az elérhető pontosság, felületi érdesség lehetőségei

A Esztergálás

B Gyalulás, vésés

A Fúrás, furatmegmunkálás

A Marás

B Üregelés (húzó marás)

A Köszörülés

A Menetmegmunkálás

C Fogazás

B Finomfelületi megmunkáló eljárások

C Egyéb különleges megmunkálások

B Hőkezelési technológiák

B Szerelési technológiák

A Gázhegesztés biztonsági ismeretei

A Ívhegesztés biztonsági ismeretei

C Tribológiai ismeretek

C Hagyományos és CNC-szerszámgépek

C Szerszámgépvezérlések típusai

B Számítógéppel integrált gyártás (CIM) főbb moduljai, ezek feladata

B Koordináta-rendszerek típusai

B CNC-szerszámgépek vonatkoztatási pontjai

B Kapcsolat a koordináta-rendszerek között

B Koordináta-transzformációk

B Nullponteltolás fogalma

B Szerszámkorrekció fogalma

B CNC-program fogalma, a programok felépítése

B Relatív szerszámmozgás

B DIN 66025 szabvány utasításai

B Élsugár-korrekció és alkalmazásának szabályai

B Marósugár-korrekció és alkalmazásának szabályai

B Technológiai információk programozása

B Egyszerű megmunkáló programok írása

B Az adatátviteli rendszer felépítése

B Adatátvitel a számítógépről a CNC-szerszámgépre

B Adatátvitel a CNC-szerszámgépről a számítógépre

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Számítógéphasználat

4 Információforrások kezelése

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Gépészeti alkatrészrajz készítése

4 Szabadkézi vázlatkészítés

4 Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutató használata

5 Gyártási bázisok kijelölése

5 Műveleti ráhagyások, tűrések meghatározása

4 Elő- és félgyártmány kiválasztása a gazdaságos gyártás figyelembevételével

5 Gyártási eljárások kiválasztása

4 Gyártásközi hőkezelések tervezése

5 Szerszámok kiválasztása

4 Gépek kiválasztása

5 Szabványok, táblázatok használata

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

4 Műszaki táblázatok kezelése

4 Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása

4 Technológiai dokumentáció (műveletterv, műveleti sorrendterv, műveletirányítási terv, ábrás műveleti utasítás, szerelési utasítás, ellenőrzési utasítás stb.) készítése

4 Koordináta-rendszerek szerszámgéphez rendelésének szabályai

5 Nullponteltolás meghatározása

5 Szerszámkorrekció meghatározása

5 Technológiai információk programozása

4 Egyszerű megmunkáló programok írása

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Térlátás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kezdeményezőkészség

Kapcsolatteremtő készség

Kommunikációs rugalmasság

Közérthetőség

Interperszonális rugalmasság

Visszacsatolási készség

Kapcsolatfenntartó készség

Udvariasság

Módszerkompetenciák:

Következtetési képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Tervezés

Absztrakt gondolkodás

Kreativitás, ötletgazdagság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0277-06 CNC-gépkezelés

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Magas automatizáltsági fokú szerszámgépeket, gyártócellákat kezel, kiszolgál.

Beállítja a CNC-gépet az új munkadarab gyártására.

Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezről vagy számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül.

Felveszi a munkadarab nullpontját.

Grafikusan ellenőrzi a megmunkáló programot.

Programfuttatást végez forgácsolás nélkül.

Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot.

Ellenőrzi a CNC-gép működőképességét.

Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekciókat, a nullponteltolás adatait, a technológiai paramétereket.

Ellenőrzi a megmunkálás CNC-programját, szükség esetén módosítást végez.

Ellenőrzi a megmunkáló szerszámok, szerszámtartók, forgácsoló lapkák állapotát, rögzítettségét, használhatóságát.

Ellenőrzi a szerszámkorrekció-értéktárak, kopáskorrekció-értéktárak adatait.

Ellenőrzi a nullpont-tároló tartalmát, a megadott nullponteltolás értékét.

Szükség esetén beavatkozik a gép működésébe, esetleg megszakítja a program futását.

Szükség szerint kopáskorrekciót alkalmaz.

Szükség szerint lapkát vagy szerszámot cserél.

Szükség esetén eltávolítja a forgácsot a gép munkateréből.

Robotkarokat, munkadarab elkapót kezel.

Forgácskihordót kezel.

A széria lefutása után a megmunkálótérből eltávolítja a szerszámokat és a készülékeket.

Számítógéppel támogatott sorozatméréseket végez (SPC).

Folyamatképesség-vizsgálatot végez.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Adatátvitel a számítógépről a CNC-szerszámgépre

B Adatátvitel a CNC-szerszámgépről a számítógépre

B Számítógéphasználat

B CNC-szerszámgépek mérőrendszerei

B Szerszámtartók, szerszámbefogók

B Szerszámcserélő berendezések, revolverfejek

B Nullponteltolás megadása a szerszámgépeken, nullpont-tárolók

B Szerszámkorrekció fogalma

B Szerszámkorrekció megadása a szerszámgépeken, szerszámkorrekció-tárak

B Pozíciókijelző jelentése a szerszámgépeken

A CNC-megmunkáló gép kezelőelemei

A Biztonsági elemek

A Az üzemmód kiválasztása

B Beállítások

A Referenciapont felvétele

B Az ellenőrzés paramétereinek beállítása

A A grafikus ellenőrzés szabályai

A Az ellenőrzés végrehajtása

B Tapasztalatok hasznosítása

B Az üzemmód kiválasztása

B A munkadarab legyártása

A Programmegszakítás és -újraindítás szabályai

B A munkadarabok méretének beállítási módszerei (korrekciózás)

A Nullponteltolás meghatározása

B Nullpont-tároló kezelése

B Nullpontmeghatározás helyességének ellenőrzése

A Szerszámkorrekció meghatározásának módjai

B Szerszámbemérés végrehajtása

B Szerszámkorrekció-értéktárak kezelése

B Szerszámbemérés helyességének ellenőrzése

B Kopáskorrekció-értéktárak

B Ciklusok alkalmazása

B Összetett ciklusok (felületek láncolása)

B Szabályozó, felhúzó ciklusok

B Alprogramtechnika alkalmazásának szerepe

B Alprogramok alkalmazásának esetei

B Alprogramok szervezése, hívása, zárása

A Szerszámkorrekció módosítása programból

B Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.

B A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei

B Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Számítógéphasználat

5 Hosszmérő és ellenőrző eszközök

5 Gépi forgácsoló szerszámok

4 Kézi forgácsoló szerszámok használata

4 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek használata

4 Szerszámgépek üzemeltetése

4 Pozicionálás a szerszámgépeken

5 Grafikus ellenőrzés

5 Szerszámkorrekció megadása a szerszámgépeken, szerszámkorrekció-tárak írása

5 Szerszámbemérés

4 Folyamatképesség-vizsgálat

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Térlátás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kezdeményezőkészség

Kapcsolatteremtő készség

Kommunikációs rugalmasság

Közérthetőség

Interperszonális rugalmasság

Visszacsatolási készség

Kapcsolatfenntartó készség

Udvariasság

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Logikus gondolkodás

Kritikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Tervezés

Absztrakt gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0278-06 Karbantartás, üzemeltetés, üzembe helyezés

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Meghatározza az üzemi viszonyok alapján a tényleges karbantartási igényeket.

Részt vesz a karbantartási tevékenységek megtervezésében és ütemezésében.

Karbantartási útmutatót összeállít.

Együttműködik a karbantartási részfeladatok elvégzésében (szerelés, alkatrészgyártás, felületkezelés).

Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás).

Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.).

Általános minőségű hegesztett kötést készít bevont elektródás kézi ívhegesztéssel.

Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel.

Részt vesz a karbantartást követő gépátvételben.

Részt vesz az üzembe helyezési tevékenységekben.

Részt vesz a szükséges energia, alap- és segédanyag mennyiségének meghatározásában.

Szükség esetén részt vesz új gép/berendezés telepítésében.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Géprajzi alapfogalmak

A Síkmértani szerkesztések

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

B Diagramok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata

A Gyártási utasítások értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók

B Mérési utasítás

B Előrajzolás

C Reszelés, fűrészelés, köszörülés

C Élkiképzés

B Képlékenyalakítás

B Hajlítás

B Nyújtás

B Egyengetés

B Kézi és kisgépes forgácsolás

C Nemoldható kötések

A Gázhegesztés biztonsági ismeretei

A Ívhegesztés biztonsági ismeretei

A Gázhegesztés környezetkárosító hatása

A Ívhegesztés környezetkárosító hatása

A Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai

B Korrózióvédelem

A Szabványok használata

A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai

A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai

A Érintésvédelmi alapismeretek

A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei

A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Információforrások kezelése

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Gépészeti alkatrészrajz készítése

3 Szabadkézi vázlatkészítés

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

5 Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutató használata

4 Műszaki táblázatok kezelése

5 Gépipari mérőeszközök használata

3 Általános minőségű hegesztett kötés készítése

3 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

3 Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Szabálykövetés

Térlátás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Tériszonymentesség

Kézügyesség

Szakmai igényesség

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Szervezőkészség

Kezdeményezőkészség

Kapcsolatteremtő készség

Kommunikációs rugalmasság

Közérthetőség

Interperszonális rugalmasság

Visszacsatolási készség

Kapcsolatfenntartó készség

Udvariasság

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Logikus gondolkodás

Tervezés

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Az 54 521 01 0000 00 00 azonosító számú,
Gépgyártástechnológiai technikus megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0227–06Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)
0275–06Mérőtermi feladatok
0276–06Gyártástervezési és -irányítási feladatok
0277–06CNC-gépkezelés
0278–06Karbantartási, üzemeltetési, üzembehelyezési feladatok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elsősegélynyújtás, újraélesztés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 30%

2. feladat: 70%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Technológiai dokumentáció készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Alkatrész készítése kézi és gépi forgácsolással

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 30%

2. feladat: 70%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0275-06 Mérőtermi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Anyagvizsgálati mérések

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Összetett méret-, alak-, helyzetellenőrzés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Tolómérő-kalibrálás

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

Folyamatképességi adatok kiértékelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 25%

2. feladat: 30%

3. feladat: 30%

4. feladat: 15%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0276-06 Gyártástervezési és -irányítási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Komplex gyártástechnológiai tervezés (rajz, szabványok, táblázatok, gépkönyvek használatával)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 360 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Gyártástervezés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 80%

2. feladat: 20%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0277-06 CNC-gépkezelés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

CNC-gépkezelési gyakorlat

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 150 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0278-06 Karbantartás, üzemeltetés, üzembe helyezés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Összetett alkatrész gyártása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Szerszámgép sajátpontosságának mérése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 50%

2. feladat: 50%

3. A szakmai vizsga értékelése százalékosan

Az 54 521 01 0000 00 00 azonosító számú, Gépgyártástechnológiai technikus megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 15

3. vizsgarész: 15

4. vizsgarész: 30

5. vizsgarész: 15

6. vizsgarész: 15

4. A szakmai vizsgarészek alól valófelmentés feltételei

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

VI.
Eszköz- és felszerelési jegyzék
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések minimuma
Gépgyártástechnológiai technikus
kézi megmunkálás eszközei és szerszámaiX
gépi forgácsolás szerszámgépei, készülékei, szerszámai, tartozékaiX
ipari vezérléssel CNC-szerszámgépX
ívhegesztés berendezései, eszközeiX
lánghegesztő berendezései, eszközeiX
hőkezelés berendezései, eszközei, szerszámaiX
keménységmérő készülékek, eszközökX
tolómérők, szögmérők, mikrométerek, mérőhasábok, mérőgépekX
számítógép adatgyűjtő kártyávalX
szelektív hulladékgyűjtőX
VII.
Egyebek

1. Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai:

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.

"A" típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"B" típus

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"C" típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

"D" típus

Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

"E" típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

2. Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei:

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

GÉPI FORGÁCSOLÓ4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.
Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosítószáma: 31 521 09 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló4

3. Szakképesítések köre

3.1. Rész-szakképesítések

AzonosítószámMegnevezés
31 521 09 0100 31 01Esztergályos
31 521 09 0100 31 02Fogazó
31 521 09 0100 31 03Fűrészipari szerszámélező
31 521 09 0100 31 04Köszörűs
31 521 09 0100 31 05Marós

3.2. Elágazások: Nincs

3.3. Ráépülés: Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 7423

5. Képzés maximális időtartama

Szakképesítés/ráépülés megnevezéseSzakképzési évfolyamok számaÓraszám
Gépi forgácsoló433000
II.
Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló4

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 30%

3. Gyakorlat aránya: 70%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van

Időtartama (évben vagy félévben): 1 év

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető

Ha szervezhető, mikor: az első tanév végén

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Esztergályos

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: 1,5

Óraszám: 1500

3. Elmélet aránya: 30%

4. Gyakorlat aránya: 70%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Fogazó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: 0,5

Óraszám: 500

3. Elmélet aránya: 30%

4. Gyakorlat aránya: 70%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Fűrészipari szerszámélező

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: 0,5

Óraszám: 500

3. Elmélet aránya: 30%

4. Gyakorlat aránya: 70%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Köszörűs

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: 1

Óraszám: 1000

3. Elmélet aránya: 30%

4. Gyakorlat aránya: 70%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Marós

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: 1,5

Óraszám: 1500

3. Elmélet aránya: 30%

4. Gyakorlat aránya: 70%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.
Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR számaFEOR megnevezése
7423Forgácsoló

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Méréseket, vizsgálatokat végez.

Alkatrészt gyárt, alakít, javít.

Esztergálási munkákat végez.

Marási munkákat végez.

Fúrási munkát végez.

Köszörülési, finomfelületi megmunkálásokat végez.

Vezérelt gépeken forgácsolási munkákat végez.

Gyalulási, vésési munkákat végez.

Szerszámélezést végez.

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

Vállalkozási adminisztrációt végez.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosítószámamegnevezése
31 521 02 0000 00 00CNC-forgácsoló
54 521 01 0000 00 00Gépgyártástechnológiai technikus
33 521 07 0000 00 00Szerszámkészítő
IV.
Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat.

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában.

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről.

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban.

A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki.

Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat.

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Környezetvédelmi ismeretek

A Tűzvédelmi ismeretek

A Munkabiztonsági ismeretek

A Tűzoltó berendezések, eszközök

A Tűzkár bejelentése

A Elsősegélynyújtási ismeretek

C Munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

3 Információforrások kezelése

2 Íráskészség, fogalmazás írásban

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

4 Elsősegélynyújtás

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Szabálykövetés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezési képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez.

Ellenőriz felületi érdességet.

Mér idomszerrel.

A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzését végzi.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemző felhasználási területeik

C Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságai

B Szabványos ipari vasötvözetek

C Szabványos könnyűfémötvözetek

C Szabványos színesfémötvözetek

C Anyagvizsgálatok

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

A Mechanikai hosszmérések

C Mérés optikai mérőeszközökkel

A Mérés idomszerekkel

C Felületi érdesség mérése

A Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése

C Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

4 Műszaki táblázatok kezelése

3 Roncsolásos anyagvizsgálatok

3 Roncsolásmentes anyagvizsgálatok

3 Technológiai vizsgálatok

5 Gépipari mérőeszközök használata

4 Összetett méret-, alak- és helyzetmérés

4 Mérési jegyzőkönyv készítése

Személyes kompetenciák:

Térlátás

Térbeli tájékozódás

Tapintás

Stabil kéztartás

Kézügyesség

Felelősségtudat

Pontosság

Önállóság

Precizitás

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Logikus gondolkodás

Kritikus gondolkodás

Rendszerező képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat (műhely-, részösszeállítási, összeállítási, egyszerűbb hidraulikus és pneumatikus, villamos kapcsolási rajz, darabjegyzék, műszaki leírás, gépkönyv stb.).

Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok).

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás, gépkönyv stb.).

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, személyi védőfelszereléseket.

Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít.

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.).

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel.

Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket.

Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján.

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés).

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.).

Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés).

Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet készít.

Közreműködik minőségbiztosítási feladatok megvalósításában.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Géprajzi alapfogalmak

C Síkmértani szerkesztések

D Ábrázolási módok

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata

A Gyártási utasítások (műveleti, szerelési terv) értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata

C Mérési utasítás

B Mértékegységek

C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

C Szabványos ipari vasötvözetek

C Szabványos könnyűfémötvözetek

C Szabványos színesfémötvözetek

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

B Hosszméretek mérése és ellenőrzése

B Szögek mérése és ellenőrzése

B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

B Előrajzolás

C Reszelés, fűrészelés, köszörülés

B Kézi és kisgépes forgácsolás

A Érintésvédelmi alapismeretek

B Gépi forgácsolás szerszámai

Gépi forgácsoló alapeljárások gépei

A esztergálás

A fúrás, furatmegmunkálás

B marás

B gyalulás, vésés

B köszörülés

A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei

A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai

A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai

A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai

B Szabványhasználati ismeretek

B Minőségbiztosítási alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Információforrások kezelése

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

2 Gépészeti alkatrészrajz készítése

3 Szabadkézi vázlatkészítés

2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

3 Műszaki táblázatok kezelése

5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata

4 Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek kezelése

5 Egyszerű alkatrészek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési terv készítése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

4 Gépipari mérőeszközök használata

3 Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Térlátás

Szabálykövető

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Figyelem-megosztás

Következtetési képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Absztrakt gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0264-06 Gépi forgácsoló feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, személyi védőfelszereléseket.

Ellenőrzi a kenési rendszert.

Ellenőrzi a gépi mérőrendszert.

Ellenőrzi a gép védőrendszerét.

Elvégzi a gépápolási feladatokat.

Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarab-befogó készüléket a gépen.

Ellenőrzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit.

Befogja a nyers munkadarabot.

Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket.

Meghatározza a gépbeállítási papramétereket.

Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal.

Külső és belső hengeres felületet esztergál.

Csúcsok közötti hossztengelyt esztergál álló és futóbáb segítségével.

Síkot esztergál.

Külső és belső kúpos felületet esztergál, illeszt.

Menetet vág.

Alakos felületet esztergál, másol.

Síktárcsa munkát végez.

Beméreti vagy beméri a szerszámokat külső szerszámbemérőgép esetén.

Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint.

Belső szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat.

Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba.

Egyszerű megmunkáló programot készít.

Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét.

Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz.

Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz.

Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezről vagy számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül.

Felveszi a munkadarab nullpontját.

Grafikusan ellenőrzi a megmunkáló programot.

Programfuttatást végez forgácsolás nélkül.

Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot.

Rögzíti az előgyártmányt a készülékben, és meggyőződik a tájolás és a rögzítés megfelelőségéről.

Legyártja az első munkadarabot.

Ellenőrzi, illetve ellenőrizteti az első darab méreteit, alak- és helyzettűréseit.

Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullponttárolók adatait.

Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal.

Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC).

CNC-gépet kezel.

Fúrási műveletet végez fúrógépen.

Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat.

Felszereli a szükséges fúrósablont.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a fúrásokat.

Gépi darabolást végez.

Ellenőrzi a nyersanyag minőségét.

Befogja a darabolandó nyersanyagot.

Levágja a kívánt méretű munkadarabot.

Szükség szerint éleket sorjáz.

Méretet, darabszámot ellenőriz.

Elvégzi az előírt munkadarabjelöléseket.

Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a marást megadott pontossággal.

Marási alapműveleteket végez.

Síkot mar.

Lépcsős felületet csoportmaróval mar.

Hornyot mar.

Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás).

Befogja az előkészített munkadarabot.

Kiválasztja a szükséges köszörűkorongot.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal.

Síkot köszörül.

Hengerköszörülést (külső, belső) végez.

Csúcsnélküli köszörülést végez.

Alakos felületet köszörül.

Szerszámélezést végez.

Fűrészszalagot végtelenít.

Fűrészszerszámot egyenget, hengerel, belső feszültséget beállít.

Fűrészszerszámokon terpesztést, duzzasztást, stellitizálást végez.

Fűrészszerszámokat élez.

Fagyalugépkéseket élez, fen.

Gyalufejet, késtartó tengelyt beállít, kiegyensúlyoz.

Finomfelületi megmunkálásokat végez.

Elvégzi a gyalulást, illetve vésést.

Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésőkéseket.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Vésési, gyalulási alapműveleteket végez.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai

C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai

A A géprajzi szabványok használatának szabályai

C A gépkönyv tartalma és felépítése

B A géphasználati (kezelési) utasítás

A A gyártási (technológiai) leírás

B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)

A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete

D Pneumatikus rajzjelek, jelképek

D Hidraulikus rajzjelek, jelképek

D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete

D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete

A Mechanikai hosszmérések eszközei

C Mérés optikai mérőeszközökkel

A Mérés idomszerekkel

C Felületi érdesség mérése

A Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése

C Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.

D A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei

C Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban

B Szerszámgépek felépítése

B Kötőgépelemek, kötések

B Tengelyek, csapágyazások

C Tengelykapcsolók

D Fékek, kilincsművek, szabadonfutók

D Rugók

C Csövek, csőszerelvények

D Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások

C Bütykös és karos mechanizmusok

D Szivattyúk

A Szerszámgépek

C Szállító- és anyagmozgató gépek

C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek

B Anyagfajták, anyagszabványok

D Metallográfiai ismeretek

C Hőkezelési ismeretek

B Fémes ötvözetek

B Gyártástechnológiai ismeretek

C Kézi anyagalakítási gyakorlatok

A Esztergályozási gyakorlatok

A Marási gyakorlatok

A Gyalulás és vésési gyakorlatok

A Fúrási gyakorlatok

A Köszörülési gyakorlatok

A CNC-gép kezelési és alapszintű programozási gyakorlatok

C Egyéb forgácsolási gyakorlatok

B Hűtő- és kenőanyag ismeretek

A Szerszámismeret (élszögek)

A Szerszámbefogók

A Munkadarabbefogók

A Forgácsoló mozgások

A Technológiai adatok megválasztási szempontjai

C Szerelőszerszámok ismerete

C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete

B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek

D Szerelési, hibaelhárítási ismeret

C Művelettervezési ismeret

B Villamos érintésvédelmi ismeretek

B Hulladékkezelési ismeretek

C Hulladékgazdálkodási ismeretek

A Munkabiztonsági ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott szöveg megértése

3 Hallott szöveg megértése

3 Beszédkészség

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Gépészeti rajz készítése

5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése

3 Kötések jelképeinek értelmezése

5 Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Hosszmérő és ellenőrző eszközök

5 Gépi forgácsoló szerszámok

4 Kézi forgácsoló szerszámok

4 Szerelési szerszámok

5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek

5 Szerszámgépek kezelése

5 Forgácsolási adatok megválasztása

5 Munkavédelmi jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

Személyes kompetenciák:

Látás

Térlátás

Állóképesség

Hallás

Térbeli tájékozódás

Tapintás

Felelősségtudat

Pontosság

Önállóság

Precizitás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Intenzív munkavégzés

Logikus gondolkodás

Kritikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Módszeres munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0265-06 Esztergályos feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, személyi védőfelszereléseket.

Ellenőrzi a kenési rendszert.

Ellenőrzi a gépi mérőrendszert.

Ellenőrzi a gép védőrendszerét.

Ellenőrzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit.

Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarabbefogó készüléket a gépen.

Befogja a nyers munkadarabot.

Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal.

Külső és belső hengeres felületet esztergál.

Csúcsok közötti hossztengelyt esztergál álló és futóbáb segítségével.

Síkot esztergál.

Külső és belső kúpos felületet esztergál, illeszt.

Menetet vág.

Alakos felületet esztergál, másol.

Síktárcsa munkát végez.

Szerszámélezést végez.

Elvégzi a gépápolási feladatokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai

C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai

A A géprajzi szabványok használatának szabályai

C A gépkönyv tartalma és felépítése

B A géphasználati (kezelési) utasítás

A A gyártási (technológiai) leírás

B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)

A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete

A Mechanikai hosszmérések

C Mérés optikai mérőeszközökkel

A Mérés idomszerekkel

B Felületi érdesség mérése

A Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése

C Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.

D A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei

C Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban

B Szerszámgépek felépítése

B Kötőgépelemek, kötések

B Tengelyek, csapágyazások

C Tengelykapcsolók

D Fékek, kilincsművek, szabadonfutók

D Rugók

C Csövek, csőszerelvények

D Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások

C Bütykös és karos mechanizmusok

D Szivattyúk

A Esztergagépek

C Szállító- és anyagmozgató gépek

C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek

B Anyagfajták, anyagszabványok

D Metallográfiai ismeretek

C Hőkezelési ismeretek

B Fémes ötvözetek

A Esztergályozási módok

B Hűtő- és kenőanyag ismeretek

A Szerszámismeret (élszögek)

A Szerszámbefogók

A Munkadarabbefogók

A Technológiai adatok megválasztási szempontjai

C Szerelőszerszámok ismerete

B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek

B Villamos érintésvédelmi ismeretek

C Elsősegélynyújtási ismeretek

B Hulladékkezelési ismeretek

C Hulladékgazdálkodási ismeretek

A Munkabiztonsági ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott szöveg megértése

3 Hallott szöveg megértése

3 Beszédkészség

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Gépészeti rajz készítése

5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése

5 Munkavédelmi jelképek értelmezése

3 Kötések jelképeinek értelmezése

5 Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5 Hosszmérő és ellenőrző eszközök

5 Gépi forgácsoló szerszámok

4 Kézi forgácsoló szerszámok

4 Szerelési szerszámok

5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek

5 Esztergagépek kezelése

5 Forgácsolási adatok megválasztása

Személyes kompetenciák:

Látás

Térlátás

Állóképesség

Hallás

Térbeli tájékozódás

Tapintás

Felelősségtudat

Pontosság

Önállóság

Precizitás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Kritikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Módszeres munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0057-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítő I. az esztergályosok számára

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

CNC-gépet kezel.

Beméreti vagy beméri a szerszámokat külső szerszámbemérőgép esetén.

Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint.

Belső szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat.

Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba.

Egyszerű megmunkáló programot készít.

Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét.

Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz.

Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz.

Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezről vagy számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül.

Felveszi a munkadarab nullpontját.

Grafikusan ellenőrzi a megmunkáló programot.

Programfuttatást végez forgácsolás nélkül.

Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot.

Rögzíti az előgyártmányt a készülékben, és meggyőződik a tájolás és a rögzítés megfelelőségéről.

Legyártja az első munkadarabot.

Ellenőrzi, illetve ellenőrizteti az első darab méreteit, alak- és helyzettűréseit.

Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullpont-tárolók adatait.

Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal.

Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC).

Fúrási műveletet végez fúrógépen.

Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat.

Felszereli a szükséges fúrósablont.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a fúrásokat.

Gépi darabolást végez.

Ellenőrzi a nyersanyag minőségét.

Befogja a darabolandó nyersanyagot.

Levágja a kívánt méretű munkadarabot.

Szükség szerint éleket sorjáz.

Méretet, darabszámot ellenőriz.

Elvégzi az előírt munkadarabjelöléseket.

Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a marást megadott pontossággal.

Marási alapműveleteket végez.

Síkot mar.

Lépcsős felületet csoportmaróval mar.

Hornyot mar.

Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás).

Befogja az előkészített munkadarabot.

Kiválasztja a szükséges köszörűkorongot.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal.

Síkot köszörül.

Hengerköszörülést (külső, belső) végez.

Csúcsnélküli köszörülést végez.

Alakos felületet köszörül.

Szerszámélezést végez.

Fűrészszalagot végtelenít.

Fűrészszerszámot egyenget, hengerel, belső feszültséget beállít.

Fűrészszerszámokon terpesztést, duzzasztást, stellitizálást végez.

Fűrészszerszámokat élez.

Fagyalugépkéseket élez, fen.

Gyalufejet, késtartó tengelyt beállít, kiegyensúlyoz.

Finomfelületi megmunkálásokat végez.

Elvégzi a gyalulást, illetve vésést.

Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésőkéseket.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Vésési, gyalulási alapműveleteket végez.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai

C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai

A A géprajzi szabványok használatának szabályai

C A gépkönyv tartalma és felépítése

B A géphasználati (kezelési) utasítás

A A gyártási (technológiai) leírás

B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)

A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete

D Pneumatikus rajzjelek, jelképek

D Hidraulikus rajzjelek, jelképek

D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete

D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete

A Mechanikai hosszmérések eszközei

C Mérés optikai mérőeszközökkel

A Mérés idomszerekkel

C Felületi érdesség mérése

A Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése

C Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.

D A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei

C Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban

Szerszámgépek felépítése

B kötőgépelemek, kötések

B tengelyek, csapágyazások

C tengelykapcsolók

D fékek, kilincsművek, szabadonfutók

D rugók

C csövek, csőszerelvények

D súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások

C bütykös és karos mechanizmusok

D szivattyúk

A Szerszámgépek

C Szállító- és anyagmozgató gépek

C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek

B Anyafajták, anyagszabványok

D Metallográfiai ismeretek

C Hőkezelési ismeretek

B Fémes ötvözetek

Gyártástechnológiai ismeret

C kézi anyagalakítási gyakorlatok

A marási gyakorlatok

A gyalulás és vésési gyakorlatok

A fúrási gyakorlatok

A köszörülési gyakorlatok

A szerszámélezési gyakorlatok

A CNC-gép kezelési és alapszintű programozási gyakorlatok

C egyéb forgácsolási gyakorlatok

B Hűtő- és kenőanyag ismeretek

A Szerszámismeret (élszögek)

A Szerszámbefogók

A Munkadarabbefogók

A Forgácsoló mozgások

A Technológiai adatok megválasztási szempontjai

C Szerelőszerszámok ismerete

C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete

B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek

D Szerelési, hibaelhárítási ismeret

C Tervezési ismeret

B Villamos érintésvédelmi ismeret

B Hulladékkezelési ismeret

C Hulladékgazdálkodási ismeret

A Munkabiztonsági ismeret

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott szöveg megértése

3 Hallott szöveg megértése

3 Beszédkészség

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Gépészeti rajz készítése

5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése

3 Kötések jelképeinek értelmezése

5 Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Hosszmérő és ellenőrző eszközök

5 Gépi forgácsoló szerszámok

4 Kézi forgácsoló szerszámok

4 Szerelési szerszámok

5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek

5 Szerszámgépek kezelése

5 Forgácsolási adatok megválasztása

5 Munkavédelmi jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

Személyes kompetenciák:

Látás

Térlátás

Állóképesség

Hallás

Térbeli tájékozódás

Tapintás

Felelősségtudat

Pontosság

Önállóság

Precizitás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Kritikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Módszeres munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0267-06 Fogazó feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Ellenőrzi a munkafeltételeket.

Ellenőrzi a kenési rendszert.

Ellenőrzi a gépi mérőrendszert.

Ellenőrzi a gép védőrendszerét.

Ellenőrzi a félkészgyártmány méreteit.

Kiválasztja a mérő- és ellenőrző eszközöket.

Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a marást megadott pontossággal.

Osztófejes munkát végez.

Befogja az előkészített munkadarabot.

Kiválasztja a szükséges köszörűkorongot.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Finomfelületi megmunkálásokat végez.

Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésőkéseket.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a gyalulást, illetve vésést.

Elvégzi a gépápolási feladatokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai

C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai

A A géprajzi szabványok használatának szabályai

C A gépkönyv tartalma és felépítése

B A géphasználati (kezelési) utasítás

A A gyártási (technológiai) leírás

B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)

A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete

D Pneumatikus rajzjelek, jelképek

D Hidraulikus rajzjelek, jelképek

A Mechanikai hosszmérések eszközei

C Mérés optikai mérőeszközökkel

A Mérés idomszerekkel

C Felületi érdesség mérése

A Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése

C Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.

D A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei

C Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban

B Szerszámgépek felépítése

B Kötőgépelemek, kötések

B Tengelyek, csapágyazások

C Tengelykapcsolók

D Fékek, kilincsművek, szabadonfutók

D Rugók

C Csövek, csőszerelvények

D Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások

C Bütykös és karos mechanizmusok

D Szivattyúk

A Marógépek

C Fogazógépek

C Köszörűgépek

B Anyagfajták, anyagszabványok

D Metallográfiai ismeretek

C Hőkezelési ismeretek

B Fémes ötvözetek

B Gyártástechnológiai ismeretek

A Marási gyakorlatok

A Gyalulás és vésési gyakorlatok

A Köszörülési gyakorlatok

B Hűtő- és kenőanyag ismeretek

A Szerszámismeret (élszögek)

A Szerszámbefogók

A Munkadarabbefogók

A Forgácsoló mozgások

A Technológiai adatok megválasztási szempontjai

C Szerelőszerszámok ismerete

B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek

B Villamos érintésvédelmi ismeretek

B Hulladékkezelési ismeretek

C Hulladékgazdálkodási ismeretek

A Munkabiztonsági ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott szöveg megértése

3 Hallott szöveg megértése

3 Beszédkészség

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Gépészeti rajz készítése

5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése

5 Munkavédelmi jelképek értelmezése

3 Kötések jelképeinek értelmezése

5 Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5 Hosszmérő és ellenőrző eszközök

5 Gépi forgácsoló szerszámok

4 Szerelési szerszámok

5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek

5 Fogazógépek kezelése

5 Forgácsolási adatok megválasztása

Személyes kompetenciák:

Látás

Térlátás

Állóképesség

Hallás

Térbeli tájékozódás

Tapintás

Felelősségtudat

Pontosság

Önállóság

Precizitás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Kritikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Módszeres munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0268-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítő II. a fogazók számára

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, személyi védőfelszereléseket.

Ellenőrzi a kenési rendszert.

Ellenőrzi a gépi mérőrendszert.

Ellenőrzi a gép védőrendszerét.

Elvégzi a gépápolási feladatokat.

Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarabbefogó készüléket a gépen.

Befogja a nyers munkadarabot.

Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal.

Külső és belső hengeres felületet esztergál.

Síkot esztergál.

Külső és belső kúpos felületet esztergál, illeszt.

Menetet vág.

Alakos felületet esztergál, másol.

Síktárcsa munkát végez.

CNC-gépet kezel.

Beméreti vagy beméri a szerszámokat külső szerszámbemérőgép esetén.

Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint.

Belső szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat.

Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba.

Egyszerű megmunkáló programot készít.

Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét.

Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz.

Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz.

Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezről vagy számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül.

Felveszi a munkadarab nullpontját.

Grafikusan ellenőrzi a megmunkáló programot.

Programfuttatást végez forgácsolás nélkül.

Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot.

Rögzíti az előgyártmányt a készülékben, és meggyőződik a tájolás és a rögzítés megfelelőségéről.

Legyártja az első munkadarabot.

Ellenőrzi, illetve ellenőrizteti az első darab méreteit, alak- és helyzettűréseit.

Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullpont-tárolók adatait.

Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal.

Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC).

Fúrási műveletet végez fúrógépen.

Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat.

Felszereli a szükséges fúrósablont.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a fúrásokat.

Gépi darabolást végez.

Ellenőrzi a nyersanyag minőségét.

Befogja a darabolandó nyersanyagot.

Levágja a kívánt méretű munkadarabot.

Szükség szerint éleket sorjáz.

Méretet, darabszámot ellenőriz.

Elvégzi az előírt munkadarabjelöléseket.

Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a marást megadott pontossággal.

Marási alapműveleteket végez.

Síkot mar.

Lépcsős felületet csoportmaróval mar.

Hornyot mar.

Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás).

Befogja az előkészített munkadarabot.

Kiválasztja a szükséges köszörűkorongot.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal.

Síkot köszörül.

Hengerköszörülést (külső, belső) végez.

Csúcsnélküli köszörülést végez.

Alakos felületet köszörül.

Szerszámélezést végez.

Fűrészszalagot végtelenít.

Fűrészszerszámot egyenget, hengerel, belső feszültséget beállít.

Fűrészszerszámokon terpesztést, duzzasztást, stellitizálást végez.

Fűrészszerszámokat élez.

Fagyalugépkéseket élez, fen.

Gyalufejet, késtartó tengelyt beállít, kiegyensúlyoz.

Finomfelületi megmunkálásokat végez.

Elvégzi a gyalulást, illetve vésést.

Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésőkéseket.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Vésési, gyalulási alapműveleteket végez.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai

C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai

A A géprajzi szabványok használatának szabályai

C A gépkönyv tartalma és felépítése

B A géphasználati (kezelési) utasítás

A A gyártási (technológiai) leírás

B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)

A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete

D Pneumatikus rajzjelek, jelképek

D Hidraulikus rajzjelek, jelképek

D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete

D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete

A Mechanikai hosszmérések eszközei

C Mérés optikai mérőeszközökkel

A Mérés idomszerekkel

C Felületi érdesség mérése

A Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése

C Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.

D A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei

C Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban

Szerszámgépek felépítése

B kötőgépelemek, kötések

B tengelyek, csapágyazások

C tengelykapcsolók

D fékek, kilincsművek, szabadonfutók

D rugók

C csövek, csőszerelvények

D súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások

C bütykös és karos mechanizmusok

D szivattyúk

A Szerszámgépek

C Szállító- és anyagmozgató gépek

C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek

B Anyagfajták, anyagszabványok

D Metallográfiai ismeretek

C Hőkezelési ismeretek

B Fémes ötvözetek

Gyártástechnológiai ismeret

C kézi anyagalakítási gyakorlatok

A esztergályozási gyakorlatok

A marási gyakorlatok

A gyalulás és vésési gyakorlatok

A fúrási gyakorlatok

A köszörülési gyakorlatok

A szerszámélezési gyakorlatok

A CNC-gép kezelési és alapszintű programozási gyakorlatok

C egyéb forgácsolási gyakorlatok

B Hűtő- és kenőanyag ismeretek

A Szerszámismeret (élszögek)

A Szerszámbefogók

A Munkadarabbefogók

A Forgácsoló mozgások

A Technológiai adatok megválasztási szempontjai

C Szerelőszerszámok ismerete

C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete

B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek

D Szerelési, hibaelhárítási ismeret

C Művelettervezési ismeret

B Villamos érintésvédelmi ismeretek

B Hulladékkezelési ismeretek

C Hulladékgazdálkodási ismeretek

A Munkabiztonsági ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott szöveg megértése

3 Hallott szöveg megértése

3 Beszédkészség

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Gépészeti rajz készítése

5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése

3 Kötések jelképeinek értelmezése

5 Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Hosszmérő és ellenőrző eszközök

5 Gépi forgácsoló szerszámok

4 Kézi forgácsoló szerszámok

4 Szerelési szerszámok

5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek

5 Szerszámgépek kezelése

5 Forgácsolási adatok megválasztása

5 Munkavédelmi jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

Személyes kompetenciák:

Látás

Térlátás

Állóképesség

Hallás

Térbeli tájékozódás

Tapintás

Felelősségtudat

Pontosság

Önállóság

Precizitás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Kritikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Módszeres munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0269-06 Fűrészipari szerszámélező feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Ellenőrzi a munkafeltételeket.

Közreműködik minőségbiztosítási feladatok megvalósításában.

Ellenőrzi a kenési rendszert.

Ellenőrzi a gépi mérőrendszert.

Ellenőrzi a gép védőrendszerét.

Elvégzi a gépápolási feladatokat.

Kiválasztja a mérő- és ellenőrző eszközöket.

Befogja az előkészített munkadarabot.

Kiválasztja a szükséges köszörűkorongot.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Szerszámélezést végez.

Fűrészszalagot végtelenít.

Fűrészszerszámot egyenget, hengerel, belső feszültséget beállít.

Fűrészszerszámokon terpesztést, duzzasztást, stellitizálást végez.

Fűrészszerszámokat élez.

Fagyalugépkéseket élez, fen.

Gyalufejet, késtartó tengelyt beállít, kiegyensúlyoz.

Szerszám-karbantartást végez.

Elvégzi a gépápolási feladatokat.

Üzemszervezési, gazdálkodási dokumentációkat vezet.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai

C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai

A A géprajzi szabványok használatának szabályai

C A gépkönyv tartalma és felépítése

B A géphasználati (kezelési) utasítás

A A gyártási (technológiai) leírás

B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)

A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete

D Pneumatikus rajzjelek, jelképek

D Hidraulikus rajzjelek, jelképek

A Mechanikai hosszmérések eszközei

C Mérés optikai mérőeszközökkel

A Mérés idomszerekkel

C Felületi érdesség mérése

A Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése

C Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.

D A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei

C Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban

A Szerszámélező gépek

B Anyagfajták, anyagszabványok

D Metallográfiai ismeretek

C Hőkezelési ismeretek

B Fémes ötvözetek

B Gyártástechnológiai ismeret

A Köszörülési gyakorlatok

A Szerszámélezési gyakorlatok

B Hűtő- és kenőanyag ismeretek

A Szerszámismeret

A Szerszámbefogók

A Munkadarabbefogók

A Forgácsoló mozgások

A Technológiai adatok megválasztási szempontjai

C Szerelőszerszámok ismerete

B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek

B Villamos érintésvédelmi ismeret

B Hulladékkezelési ismeret

C Hulladékgazdálkodási ismeret

A Munkabiztonsági ismeret

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott szöveg megértése

3 Hallott szöveg megértése

3 Beszédkészség

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Gépészeti rajz készítése

5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése

5 Munkavédelmi jelképek értelmezése

3 Kötések jelképeinek értelmezése

5 Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5 Hosszmérő és ellenőrző eszközök

5 Gépi forgácsoló szerszámok

4 Szerelési szerszámok

5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek

5 Forgácsolási adatok megválasztása

Személyes kompetenciák:

Látás

Térlátás

Állóképesség

Hallás

Térbeli tájékozódás

Tapintás

Felelősségtudat

Pontosság

Önállóság

Precizitás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Kritikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Módszeres munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0270-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítő III. a fűrészipari szerszámélezők számára

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, személyi védőfelszereléseket.

Ellenőrzi a kenési rendszert.

Ellenőrzi a gépi mérőrendszert.

Ellenőrzi a gép védőrendszerét.

Elvégzi a gépápolási feladatokat.

Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarabbefogó készüléket a gépen.

Befogja a nyers munkadarabot.

Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal.

Külső és belső hengeres felületet esztergál.

Síkot esztergál.

Külső és belső kúpos felületet esztergál, illeszt.

Menetet vág.

Alakos felületet esztergál, másol.

Síktárcsa munkát végez.

CNC-gépet kezel.

Beméreti vagy beméri a szerszámokat külső szerszámbemérőgép esetén.

Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint.

Belső szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat.

Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba.

Egyszerű megmunkáló programot készít.

Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét.

Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz.

Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz.

Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezről vagy számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül.

Felveszi a munkadarab nullpontját.

Grafikusan ellenőrzi a megmunkáló programot.

Programfuttatást végez forgácsolás nélkül.

Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot.

Rögzíti az előgyártmányt a készülékben, és meggyőződik a tájolás és a rögzítés megfelelőségéről.

Legyártja az első munkadarabot.

Ellenőrzi, illetve ellenőrizteti az első darab méreteit, alak- és helyzettűréseit.

Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullpon-tárolók adatait.

Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal.

Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC).

Fúrási műveletet végez fúrógépen.

Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat.

Felszereli a szükséges fúrósablont.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a fúrásokat.

Gépi darabolást végez.

Ellenőrzi a nyersanyag minőségét.

Befogja a darabolandó nyersanyagot.

Levágja a kívánt méretű munkadarabot.

Szükség szerint éleket sorjáz.

Méretet, darabszámot ellenőriz.

Elvégzi az előírt munkadarabjelöléseket.

Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a marást megadott pontossággal.

Marási alapműveleteket végez.

Síkot mar.

Lépcsős felületet csoportmaróval mar.

Hornyot mar.

Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás).

Befogja az előkészített munkadarabot.

Kiválasztja a szükséges köszörűkorongot.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal.

Síkot köszörül.

Hengerköszörülést (külső, belső) végez.

Csúcsnélküli köszörülést végez.

Alakos felületet köszörül.

Szerszámélezést végez.

Finomfelületi megmunkálásokat végez.

Elvégzi a gyalulást, illetve vésést.

Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésőkéseket.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Vésési, gyalulási alapműveleteket végez.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai

C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai

A A géprajzi szabványok használatának szabályai

C A gépkönyv tartalma és felépítése

B A géphasználati (kezelési) utasítás

A A gyártási (technológiai) leírás

B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)

A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete

D Pneumatikus rajzjelek, jelképek

D Hidraulikus rajzjelek, jelképek

D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete

D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete

A Mechanikai hosszmérések eszközei

C Mérés optikai mérőeszközökkel

A Mérés idomszerekkel

C Felületi érdesség mérése

A Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése

C Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.

D A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei

C Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban

A Szerszámgépek felépítése

B Kötőgépelemek, kötések

B Tengelyek, csapágyazások

C Tengelykapcsolók

D Fékek, kilincsművek, szabadonfutók

D Rugók

C Csövek, csőszerelvények

D Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások

C Bütykös és karos mechanizmusok

D Szivattyúk

A Szerszámgépek

C Szállító- és anyagmozgató gépek

C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek

B Anyagfajták, anyagszabványok

D Metallográfiai ismeretek

C Hőkezelési ismeretek

B Fémes ötvözetek

B Gyártástechnológiai ismeret

C Kézi anyagalakítási gyakorlatok

A Esztergályozási gyakorlatok

A Marási gyakorlatok

A Gyalulás és vésési gyakorlatok

A Fúrási gyakorlatok

A Köszörülési gyakorlatok

A CNC-gép kezelési és alapszintű programozási gyakorlatok

C Egyéb forgácsolási gyakorlatok

B Hűtő- és kenőanyag ismeretek

A Szerszámismeret (élszögek)

A Szerszámbefogók

A Munkadarabbefogók

A Forgácsoló mozgások

A Technológiai adatok megválasztási szempontjai

C Szerelőszerszámok ismerete

C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete

B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek

D Szerelési, hibaelhárítási ismeret

C Művelettervezési ismeret

B Villamos érintésvédelmi ismeretek

B Hulladékkezelési ismeretek

C Hulladékgazdálkodási ismeretek

A Munkabiztonsági ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott szöveg megértése

3 Hallott szöveg megértése

3 Beszédkészség

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Gépészeti rajz készítése

5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése

3 Kötések jelképeinek értelmezése

5 Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Hosszmérő és ellenőrző eszközök

5 Gépi forgácsoló szerszámok

4 Kézi forgácsoló szerszámok

4 Szerelési szerszámok

5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek

5 Szerszámgépek kezelése

5 Forgácsolási adatok megválasztása

5 Munkavédelmi jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

Személyes kompetenciák:

Látás

Térlátás

Állóképesség

Hallás

Térbeli tájékozódás

Tapintás

Felelősségtudat

Pontosság

Önállóság

Precizitás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Kritikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Módszeres munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0271-06 Köszörűs feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Ellenőrzi a munkafeltételeket.

Ellenőrzi a kenési rendszert.

Ellenőrzi a gépi mérőrendszert.

Ellenőrzi a gép védőrendszerét.

Kiválasztja a mérő- és ellenőrző eszközöket.

Befogja az előkészített munkadarabot.

Kiválasztja a szükséges köszörűkorongot.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal.

Síkot köszörül.

Hengerköszörülést (külső, belső) végez.

Csúcsnélküli köszörülést végez.

Alakos felületet köszörül.

Szerszámélezést végez.

Finomfelületi megmunkálásokat végez.

Elvégzi a gépápolási feladatokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai

C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai

A A géprajzi szabványok használatának szabályai

C A gépkönyv tartalma és felépítése

B A géphasználati (kezelési) utasítás

A A gyártási (technológiai) leírás

B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)

A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete

D Pneumatikus rajzjelek, jelképek

D Hidraulikus rajzjelek, jelképek

A Mechanikai hosszmérések eszközei

C Mérés optikai mérőeszközökkel

A Mérés idomszerekkel

C Felületi érdesség mérése

A Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése

C Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.

D A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei

C Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban

B Szerszámgépek felépítése

A Palástköszörűk

A Csúcsnélküli köszörűk

B Anyagfajták, anyagszabványok

D Metallográfiai ismeretek

C Hőkezelési ismeretek

B Fémes ötvözetek

B Gyártástechnológiai ismeret

A Köszörülési gyakorlatok

B Hűtő- és kenőanyag ismeretek

A Szerszámismeret (élszögek)

A Szerszámbefogók

A Munkadarabbefogók

A Forgácsoló mozgások

A Technológiai adatok megválasztási szempontjai

C Szerelőszerszámok ismerete

B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek

B Villamos érintésvédelmi ismeretek

B Hulladékkezelési ismeretek

C Hulladékgazdálkodási ismeretek

A Munkabiztonsági ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott szöveg megértése

3 Hallott szöveg megértése

3 Beszédkészség

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Gépészeti rajz készítése

5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése

5 Munkavédelmi jelképek értelmezése

3 Kötések jelképeinek értelmezése

5 Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5 Hosszmérő és ellenőrző eszközök

5 Köszörű szerszámok

4 Szerelési szerszámok

5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek

5 Köszörűgépek kezelése

5 Forgácsolási adatok megválasztása

Személyes kompetenciák:

Látás

Térlátás

Állóképesség

Hallás

Térbeli tájékozódás

Tapintás

Felelősségtudat

Pontosság

Önállóság

Precizitás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Kritikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Módszeres munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0272-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítő IV. a köszörűsök számára

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, személyi védőfelszereléseket.

Ellenőrzi a kenési rendszert.

Ellenőrzi a gépi mérőrendszert.

Ellenőrzi a gép védőrendszerét.

Elvégzi a gépápolási feladatokat.

Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarabbefogó készüléket a gépen.

Befogja a nyers munkadarabot.

Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal.

Külső és belső hengeres felületet esztergál.

Síkot esztergál.

Külső és belső kúpos felületet esztergál, illeszt.

Menetet vág.

Alakos felületet esztergál, másol.

Síktárcsa munkát végez.

CNC-gépet kezel.

Beméreti vagy beméri a szerszámokat külső szerszámbemérőgép esetén.

Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint.

Belső szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat.

Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba.

Egyszerű megmunkáló programot készít.

Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét.

Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz.

Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz.

Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezről vagy számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül.

Felveszi a munkadarab nullpontját.

Grafikusan ellenőrzi a megmunkáló programot.

Programfuttatást végez forgácsolás nélkül.

Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot.

Rögzíti az előgyártmányt a készülékben, és meggyőződik a tájolás és a rögzítés megfelelőségéről.

Legyártja az első munkadarabot.

Ellenőrzi, illetve ellenőrizteti az első darab méreteit, alak- és helyzettűréseit.

Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullpont-tárolók adatait.

Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal.

Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC).

Fúrási műveletet végez fúrógépen.

Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat.

Felszereli a szükséges fúrósablont.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a fúrásokat.

Gépi darabolást végez.

Ellenőrzi a nyersanyag minőségét.

Befogja a darabolandó nyersanyagot.

Levágja a kívánt méretű munkadarabot.

Szükség szerint éleket sorjáz.

Méretet, darabszámot ellenőriz.

Elvégzi az előírt munkadarabjelöléseket.

Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a marást megadott pontossággal.

Marási alapműveleteket végez.

Síkot mar.

Lépcsős felületet csoportmaróval mar.

Hornyot mar.

Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás).

Befogja az előkészített munkadarabot.

Szerszámélezést végez.

Fűrészszalagot végtelenít.

Fűrészszerszámot egyenget, hengerel, belső feszültséget beállít.

Fűrészszerszámokon terpesztést, duzzasztást, stellitizálást végez.

Fűrészszerszámokat élez.

Fagyalugépkéseket élez, fen.

Gyalufejet, késtartó tengelyt beállít, kiegyensúlyoz.

Elvégzi a gyalulást, illetve vésést.

Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésőkéseket.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Vésési, gyalulási alapműveleteket végez.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai

C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai

A A géprajzi szabványok használatának szabályai

C A gépkönyv tartalma és felépítése

B A géphasználati (kezelési) utasítás

A A gyártási (technológiai) leírás

B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)

A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete

D Pneumatikus rajzjelek, jelképek

D Hidraulikus rajzjelek, jelképek

D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete

D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete

A Mechanikai hosszmérések eszközei

C Mérés optikai mérőeszközökkel

A Mérés idomszerekkel

C Felületi érdesség mérése

A Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése

C Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.

D A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei

C Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban

Szerszámgépek felépítése

B kötőgépelemek, kötések

B tengelyek, csapágyazások

C tengelykapcsolók

D fékek, kilincsművek, szabadonfutók

D rugók

C csövek, csőszerelvények

D súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások

C bütykös és karos mechanizmusok

D szivattyúk

A Szerszámgépek

C Szállító- és anyagmozgató gépek

C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek

B Anyagfajták, anyagszabványok

D Metallográfiai ismeretek

C Hőkezelési ismeretek

B Fémes ötvözetek

Gyártástechnológiai ismeret

C kézi anyagalakítási gyakorlatok

A esztergályozási gyakorlatok

A marási gyakorlatok

A gyalulás és vésési gyakorlatok

A fúrási gyakorlatok

A köszörülési gyakorlatok

A szerszámélezési gyakorlatok

A CNC-gép kezelési és alapszintű programozási gyakorlatok

C egyéb forgácsolási gyakorlatok

B Hűtő- és kenőanyag ismeretek

A Szerszámismeret (élszögek)

A Szerszámbefogók

A Munkadarabbefogók

A Forgácsoló mozgások

A Technológiai adatok megválasztási szempontjai

C Szerelőszerszámok ismerete

C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete

B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek

D Szerelési, hibaelhárítási ismeret

C Művelettervezési ismeret

B Villamos érintésvédelmi ismeretek

B Hulladékkezelési ismeretek

C Hulladékgazdálkodási ismeretek

A Munkabiztonsági ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott szöveg megértése

3 Hallott szöveg megértése

3 Beszédkészség

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Gépészeti rajz készítése

5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése

3 Kötések jelképeinek értelmezése

5 Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Hosszmérő és ellenőrző eszközök

5 Gépi forgácsoló szerszámok

4 Kézi forgácsoló szerszámok

4 Szerelési szerszámok

5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek

5 Szerszámgépek kezelése

5 Forgácsolási adatok megválasztása

5 Munkavédelmi jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

Személyes kompetenciák:

Látás

Térlátás

Állóképesség

Hallás

Térbeli tájékozódás

Tapintás

Felelősségtudat

Pontosság

Önállóság

Precizitás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Kritikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Módszeres munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0273-06 Marós feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, személyi védőfelszereléseket.

Ellenőrzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit.

Ellenőrzi a munkafeltételeket.

Ellenőrzi a kenési rendszert.

Ellenőrzi a gépi mérőrendszert.

Ellenőrzi a gép védőrendszerét.

Kiválasztja a mérő- és ellenőrző eszközöket.

Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a marást megadott pontossággal.

Marási alapműveleteket végez.

Síkot mar.

Lépcsős felületet csoportmaróval mar.

Hornyot mar.

Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás).

Szükség szerint éleket sorjáz.

Elvégzi a gépápolási feladatokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai

C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai

A A géprajzi szabványok használatának szabályai

C A gépkönyv tartalma és felépítése

B A géphasználati (kezelési) utasítás

A A gyártási (technológiai) leírás

B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)

A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete

D Pneumatikus rajzjelek, jelképek

D Hidraulikus rajzjelek, jelképek

D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete

D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete

A Mechanikai hosszmérések eszközei

C Mérés optikai mérőeszközökkel

A Mérés idomszerekkel

C Felületi érdesség mérése

A Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése

C Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.

D A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei

C Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban

Szerszámgépek felépítése

B kötőgépelemek, kötések

B tengelyek, csapágyazások

C tengelykapcsolók

D fékek, kilincsművek, szabadonfutók

D rugók

C csövek, csőszerelvények

D súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások

C bütykös és karos mechanizmusok

D szivattyúk

A Szerszámgépek

C Szállító- és anyagmozgató gépek

C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek

B Anyagfajták, anyagszabványok

D Metallográfiai ismeretek

C Hőkezelési ismeretek

B Fémes ötvözetek

B Gyártástechnológiai ismeret

C Kézi anyagalakítási gyakorlatok

A Marási gyakorlatok

B Hűtő- és kenőanyag ismeretek

A Szerszámismeret (élszögek)

A Szerszámbefogók

A Munkadarabbefogók

A Forgácsoló mozgások

A Technológiai adatok megválasztási szempontjai

C Szerelőszerszámok ismerete

C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete

B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek

D Szerelési, hibaelhárítási ismeret

C Művelettervezési ismeret

B Villamos érintésvédelmi ismeretek

B Hulladékkezelési ismeretek

C Hulladékgazdálkodási ismeretek

A Munkabiztonsági ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott szöveg megértése

3 Hallott szöveg megértése

3 Beszédkészség

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Gépészeti rajz készítése

5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése

5 Munkavédelmi jelképek értelmezése

3 Kötések jelképeinek értelmezése

5 Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5 Hosszmérő és ellenőrző eszközök

5 Marószerszámok kiválasztása

5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek

5 Marógépek kezelése

5 Forgácsolási adatok megválasztása

Személyes kompetenciák:

Látás

Térlátás

Állóképesség

Hallás

Térbeli tájékozódás

Tapintás

Felelősségtudat

Pontosság

Önállóság

Precizitás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Kritikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Módszeres munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0274-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítő V. a marósok számára

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, személyi védőfelszereléseket.

Ellenőrzi a kenési rendszert.

Ellenőrzi a gépi mérőrendszert.

Ellenőrzi a gép védőrendszerét.

Elvégzi a gépápolási feladatokat.

Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarabbefogó készüléket a gépen.

Befogja a nyers munkadarabot.

Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal.

Külső és belső hengeres felületet esztergál.

Síkot esztergál.

Külső és belső kúpos felületet esztergál, illeszt.

Menetet vág.

Alakos felületet esztergál, másol.

Síktárcsa munkát végez.

CNC-gépet kezel.

Beméreti vagy beméri a szerszámokat külső szerszámbemérőgép esetén.

Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint.

Belső szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat.

Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba.

Egyszerű megmunkáló programot készít.

Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét.

Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz.

Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz.

Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezről vagy számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül.

Felveszi a munkadarab nullpontját.

Grafikusan ellenőrzi a megmunkáló programot.

Programfuttatást végez forgácsolás nélkül.

Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot.

Rögzíti az előgyártmányt a készülékben, és meggyőződik a tájolás és a rögzítés megfelelőségéről.

Legyártja az első munkadarabot.

Ellenőrzi, illetve ellenőrizteti az első darab méreteit, alak- és helyzettűréseit.

Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció-tárak, nullpont-tárolók adatait.

Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal.

Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC).

Fúrási műveletet végez fúrógépen.

Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat.

Felszereli a szükséges fúrósablont.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a fúrásokat.

Gépi darabolást végez.

Ellenőrzi a nyersanyag minőségét.

Befogja a darabolandó nyersanyagot.

Levágja a kívánt méretű munkadarabot.

Szükség szerint éleket sorjáz.

Méretet, darabszámot ellenőriz.

Elvégzi az előírt munkadarabjelöléseket.

Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Elvégzi a marást megadott pontossággal.

Marási alapműveleteket végez.

Síkot mar.

Lépcsős felületet csoportmaróval mar.

Hornyot mar.

Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás).

Befogja az előkészített munkadarabot.

Szerszámélezést végez.

Fűrészszalagot végtelenít.

Fűrészszerszámot egyenget, hengerel, belső feszültséget beállít.

Fűrészszerszámokon terpesztést, duzzasztást, stellitizálást végez.

Fűrészszerszámokat élez.

Fagyalugépkéseket élez, fen.

Gyalufejet, késtartó tengelyt beállít, kiegyensúlyoz.

Elvégzi a gyalulást, illetve vésést.

Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésőkéseket.

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

Vésési, gyalulási alapműveleteket végez.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai

C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai

A A géprajzi szabványok használatának szabályai

C A gépkönyv tartalma és felépítése

B A géphasználati (kezelési) utasítás

A A gyártási (technológiai) leírás

B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)

A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete

D Pneumatikus rajzjelek, jelképek

D Hidraulikus rajzjelek, jelképek

D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete

D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete

A Mechanikai hosszmérések eszközei

C Mérés optikai mérőeszközökkel

A Mérés idomszerekkel

C Felületi érdesség mérése

A Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése

C Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.

D A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei

C Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban

Szerszámgépek felépítése

B kötőgépelemek, kötések

B tengelyek, csapágyazások

C tengelykapcsolók

D fékek, kilincsművek, szabadonfutók

D rugók

C csövek, csőszerelvények

D súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások

C bütykös és karos mechanizmusok

D Szivattyúk

A Szerszámgépek

C Szállító- és anyagmozgató gépek

C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek

B Anyagfajták, anyagszabványok

D Metallográfiai ismeretek

C Hőkezelési ismeretek

B Fémes ötvözetek

B Gyártástechnológiai ismeret

C Kézi anyagalakítási gyakorlatok

A Esztergályozási gyakorlatok

A Marási gyakorlatok

A Gyalulás és vésési gyakorlatok

A Fúrási gyakorlatok

A Köszörülési gyakorlatok

A Szerszámélezési gyakorlatok

A CNC-gép kezelési és alapszintű programozási gyakorlatok

C Egyéb forgácsolási gyakorlatok

B Hűtő- és kenőanyag ismeretek

A Szerszámismeret (élszögek)

A Szerszámbefogók

A Munkadarabbefogók

A Forgácsoló mozgások

A Technológiai adatok megválasztási szempontjai

C Szerelőszerszámok ismerete

C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete

B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek

D Szerelési, hibaelhárítási ismeret

C Művelettervezési ismeret

B Villamos érintésvédelmi ismeretek

B Hulladékkezelési ismeretek

C Hulladékgazdálkodási ismeretek

A Munkabiztonsági ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott szöveg megértése

3 Hallott szöveg megértése

3 Beszédkészség

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Gépészeti rajz készítése

5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése

3 Kötések jelképeinek értelmezése

5 Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Hosszmérő és ellenőrző eszközök

5 Gépi forgácsoló szerszámok

4 Kézi forgácsoló szerszámok

4 Szerelési szerszámok

5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek

5 Szerszámgépek kezelése

5 Forgácsolási adatok megválasztása

5 Munkavédelmi jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

Személyes kompetenciák:

Látás

Térlátás

Állóképesség

Hallás

Térbeli tájékozódás

Tapintás

Felelősségtudat

Pontosság

Önállóság

Precizitás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Kritikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Módszeres munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú,
Gépi forgácsoló4 megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0225–06Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések
0227–06Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)
0264–06Gépi forgácsoló feladatok
A 31 521 09 0100 31 01 azonosító számú,
Esztergályos megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0225–06Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések
0227–06Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)
0265–06Esztergályos feladatok
A 31 521 09 0100 31 02 azonosító számú,
Fogazó megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0225–06Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések
0227–06Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)
0267–06Fogazó feladatok
A 31 521 09 0100 31 03 azonosító számú,
Fűrészipari szerszámélező megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0225–06Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések
0227–06Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)
0269–06Fűrészipari szerszámélező feladatok
A 31 521 09 0100 31 04 azonosító számú,
Köszörűs megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0225–06Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések
0227–06Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)
0271–06Köszörűs feladatok
A 31 521 09 0100 31 05 azonosító számú,
Marós megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0225–06Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések
0227–06Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)
0273–06Marós feladatok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány

Szintvizsga szervezése esetén a szintvizsga teljesítése

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

Fűrészipari szerszámélező rész-szakképesítés esetén fűrészüzemben eltöltött legalább 1 éves munkaviszonyról szóló igazolás

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elsősegélynyújtás, újraélesztés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 30%

2. feladat: 70%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Anyagvizsgálati mérések

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Összetett méret-, alak-, helyzetellenőrzés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 30%

2. feladat: 70%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Alkatrész készítése kézi és gépi forgácsolással

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Technológiai dokumentáció készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 70%

2. feladat: 30%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0264-06 Gépi forgácsoló feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Komplex alkatrészgyártás gépi forgácsolással

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 360 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Egyszerű megmunkáló program készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Gépi forgácsolás (szerszámai, gépei, eszközei, technológiája)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 60%

2. feladat: 20%

3. feladat: 20%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0265-06 Esztergályos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Komplex alkatrészgyártás esztergálással

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Esztergálás technológiája, gépei, szerszámai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 70%

2. feladat: 30%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0057-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítő I. az esztergályosok számára

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Komplex alkatrészgyártás gépi forgácsolással

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Egyszerű megmunkáló program készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Gépi forgácsolás

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 60%

2. feladat: 20%

3. feladat: 20%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0267-06 Fogazó feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Profilozó és lefejtő fogmaró és foggyalugépek beállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Fogazási alapismeretek, technológiák, gépek, szerszámok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 70%

2. feladat: 30%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0268-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítő II. a fogazók számára

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Komplex alkatrészgyártás gépi forgácsolással

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Gépi forgácsolás

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Egyszerű megmunkáló program készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 60%

2. feladat: 20%

3. feladat: 20%

9. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0269-06 Fűrészipari szerszámélező feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Szerszámélezés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Fűrészipari szerszámok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 70%

2. feladat: 30%

10. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0270-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítő III. a fűrészipari szerszámélezők számára

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Komplex alkatrészgyártás gépi forgácsolással

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Gépi forgácsolás

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 70%

2. feladat: 30%

11. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0271-06 Köszörűs feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Hengeres, sík és alakos felületek köszörülése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A köszörülés technológiája, gépei, szerszámai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 70%

2. feladat: 30%

12. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0272-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítő IV. a köszörűsök számára

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Komplex alkatrészgyártás gépi forgácsolással

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Gépi forgácsolás

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 70%

2. feladat: 30%

13. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0273-06 Marós feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Komplex marási feladat

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A marás technológiája, gépei, szerszámai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 70%

2. feladat: 30%

14. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0274-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítő V. a marósok számára

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Komplex alkatrészgyártás gépi forgácsolással

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Gépi forgácsolás

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 70%

2. feladat: 30%

3. A szakmai vizsga értékelése százalékosan

A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló4 megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 25

3. vizsgarész: 25

4. vizsgarész: 40

A 31 521 09 0100 31 01 azonosító számú, Esztergályos megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 25

3. vizsgarész: 25

5. vizsgarész: 40

A 31 521 09 0100 31 02 azonosító számú, Fogazó megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 25

3. vizsgarész: 25

7. vizsgarész: 40

A 31 521 09 0100 31 03 azonosító számú, Fűrészipari szerszámélező megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 25

3. vizsgarész: 25

9. vizsgarész: 40

A 31 521 09 0100 31 04 azonosító számú, Köszörűs megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 25

3. vizsgarész: 25

11. vizsgarész: 40

A 31 521 09 0100 31 05 azonosító számú, Marós megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 25

3. vizsgarész: 25

13. vizsgarész: 40

A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló4 megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 521 09 0100 31 01 azonosító számú, Esztergályos megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik

6. vizsgarész: 100

A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló4 megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 521 09 0100 31 02 azonosító számú, Fogazó megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik

8. vizsgarész: 100

A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló4 megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 521 09 0100 31 03 azonosító számú, Fűrészipari szerszámélező megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik

10. vizsgarész: 100

A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló4 megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 521 09 0100 31 04 azonosító számú, Köszörűs megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik

12. vizsgarész: 100

A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló4 megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 521 09 0100 31 05 azonosító számú, Marós megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik

14. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimumaGépi forgácsoló4EsztergályosFogazóFűrészipari szerszámélezőKöszörűsMarós
daraboló-, eszterga-, marógépekXXX
fúró-, véső-, gyalugépekXXXX
köszörű-, finomfelület megmunkáló gépekXX
speciális megmunkáló gépek, célgépekXXXXX
számítógép vezérlésű forgácsológépekXXXXXX
befogó-, menesztő készülékekXXXXXX
speciális profil megmunkáló készülékekXXXXX
daraboló szerszámokXXX
esztergakésekXXX
fúrók, dörzsárakXXX
menetfúrók, menetmetszőkXXX
palást-, homlok-, tárcsamarókXX
lefejtőmarókX
köszörűkorongokXXX
hónoló szerszámokXXX
gyalu-, vésőkésekX
fogazó szerszámokX
kézi szerszámok (pl. sorjázó szerszámok, szerelőeszközök)XXXXXX
mérőszközökXXXXXX
idomszerek (kaliberek)XXXXXX
digitális mérőeszközökXXXXXX
jelölő eszközökXXXXXX
hűtő-, kenőanyagokXXXXXX
általános és egyéni védőfelszerelésekXXXXXX
szelektív hulladékgyűjtőXXXXXX

VII.

Egyebek

1. Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai:

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.

"A" típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"B" típus

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"C" típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

"D" típus

Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

"E" típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

2. Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei:

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

* * *

GÉPLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosítószáma: 31 521 10 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Géplakatos

3. Szakképesítések köre

3.1. Rész-szakképesítések

AzonosítószámMegnevezés
31 521 10 0100 31 01Gépbeállító

3.2. Elágazások: Nincs

3.3. Ráépülés: Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 7421

5. Képzés maximális időtartama

Szakképesítés/ráépülés megnevezéseSzakképzési évfolyamok számaÓraszám
Géplakatos22000

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Géplakatos

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 30%

3. Gyakorlat aránya: 70%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van

Időtartama (évben vagy félévben): 1 év

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető

Ha szervezhető, mikor: az első tanév végén

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Gépbeállító

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: 1,5

Óraszám: 1500

3. Elmélet aránya: 30%

4. Gyakorlat aránya: 70%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR számaFEOR megnevezése
7421Lakatos

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít.

Alapméréseket, vizsgálatokat végez, ellenőriz.

Alakítja a munkadarabot forgácsolás nélküli hidegalakító eljárásokkal.

Alakítja a munkadarabot forgácsoló eljárásokkal.

Végez melegalakítást.

Készít, szerel és bont kötéseket.

Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) gépelemeket és gépszerkezeteket.

Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart gépeket, berendezéseket.

Beállítja a gépszerkezetek, gépek megfelelő működését biztosító műszaki paramétereit.

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosítószámamegnevezése
54 525 01 0000 00 00Építő- és anyagmozgató-gépész technikus
31 521 03 0000 00 00Építő- és szállítógép-szerelő
33 521 03 0000 00 00Felvonószerelő
31 521 06 0000 00 00Finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító
54 525 02 0000 00 00Mező- és erdőgazdasági gépésztechnikus

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat.

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában.

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről.

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban.

A munkaterületet a szabályoknak megfelelően kialakítja.

Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat.

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Környezetvédelmi ismeretek

A Tűzoltó berendezések, eszközök

A Tűzkár bejelentése

C A munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

3 Információforrások kezelése

1 Íráskészség, fogalmazás írásban

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Szabálykövetés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezési képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat.

Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.

Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít.

Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet készít.

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket, személyi védőfelszereléseket.

Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján.

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt.

Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok).

Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelőt.

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget.

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.).

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel.

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés).

Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.).

Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás).

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.).

Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Géprajzi alapfogalmak

C Síkmértani szerkesztések

D Ábrázolási módok

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata

A Gyártási utasítások értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata

C Mérési utasítás

B Mértékegységek

C Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai

C Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai

C Ipari anyagok villamos tulajdonságai

C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai

C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

C Ipari anyagok egyéb jellemzői

D Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata

C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik

C Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik

C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik

C Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira

C Szabványos ipari vasötvözetek

C Szabványos könnyűfémötvözetek

C Szabványos színesfémötvözetek

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

B Hosszméretek mérése és ellenőrzése

B Szögek mérése és ellenőrzése

B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

B Előrajzolás

C Reszelés, fűrészelés, köszörülés

C Élkiképzés

Képlékenyalakítás

B hajlítás

B nyújtás

B egyengetés

B Kézi és kisgépes forgácsolás

B Minőségbiztosítási alapismeretek

A Érintésvédelmi alapismeretek

A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei

A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai

A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai

A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai

B Szabványhasználati ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott szöveg megértése

3 Hallott szöveg megértése

2 Beszédkészség

1 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Információforrások kezelése

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

2 Gépészeti alkatrészrajz készítése

3 Szabadkézi vázlatkészítés

2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

3 Műszaki táblázatok kezelése

4 Gépipari mérőeszközök használata

5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

3 Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Térlátás

Szabálykövetés

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Figyelem-megosztás

Következtetési képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezési képesség

Absztrakt gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0345-06 Gépbállítási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Hidraulikus méréseket végez.

Végez villamos alapméréseket egyen- és váltakozó áramú áramkörben (feszültség, áramerősség, ellenállás, frekvencia, fázis).

Beállít forgómozgást közvetítő gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, sikló- és gördülőcsapágyak).

Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítő biztonsági, különleges).

Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek).

Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc).

Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengőhimbás hajtóművek, excenter- és bütykös mechanizmusok).

Beállít forgómozgású áthajtóműveket.

Beállít szerszámgép-hajtóműveket.

Beállít forgómozgású irányváltókat.

Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket.

Beállít technológiai emelőgépeket és szállítóberendezéseket.

Beállít hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk).

Beállít légszállítógépeket [dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellőzők (ventilátorok)].

Beállít lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket.

Beállít belső égésű motorokat.

Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztációs tevékenységet.

Használ számítógépet egyes munkafeladatok végrehajtására.

Használ idegen nyelvet szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli gondolatcserére, információszerzésre.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Géprajzi alapfogalmak

C Síkmértani szerkesztések

B Ábrázolási módok

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

B Diagramok olvasása, értelmezése, készítése

B Szabványok használata

B Gyártási utasítások értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutató használata

B Hidraulikus rajzjelek

B Pneumatikus rajzjelek

B Villamos rajzjelek

B Csőhálózati rajzjelek

B Mérési utasítás

B Mértékegységek

C Működési jellemzők kiszámítása

C Villamos áramköri alapszámítások

C Áramlástani alapszámítások

C Mechanikai tulajdonságok

B Hűtő- és kenőanyagok

B Tüzelőanyagok

B Hajtóanyagok

C Átfogó gépszerkezettani ismeretek

C Általános gépüzemeltetési ismeretek

B Oldható kötések

B Nemoldható kötések

B Nyomatékátszármaztató hajtások és beállításuk

B Tengelykapcsolók és beállításuk

B Fékek, mozgásakadályozó elemek és beállításuk

B Mozgásátalakító elemek és beállításuk

B Áthajtóművek és beállításuk

B Forgómozgású hajtóművek, irányváltók és beállításuk

B Tengelyek, csapágyak és beállításuk

B Vázszerkezetek és beállításuk

B Technológiai emelő- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzői és beállításuk

B Mechanikus gépek, géprendszerek fő típusainak szerkezete, üzemeltetési jellemzői és beállításuk

B Belső égésű motorok szerkezeti ismeretei, üzemeltetési jellemzői és beállításuk

B Hő- és áramlástechnikai műszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvető szerkezeti és üzemeltetési jellemzői

D Hidraulikai alapok

D Pneumatikai alapok

D Villamos alapok

C Vezérléstechnikai alapok

B Működési jellemzők mérése

B Hosszméretek mérése és ellenőrzése

B Szögek mérése és ellenőrzése

B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

C Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben

C Hő- és áramlástani alapmérések

A Mérő- és beállítóeszközök, sablonok

A Kézi- és kézi kisgépes szerelőszerszámok

B Beállító célszerszámok

A Érintésvédelmi alapismeretek

A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei

A Szerszámgépek biztonsági ismeretei

A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai

A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai

A Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai

A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai

A Tűzvédelmi ismeretek

A Környezetvédelmi ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2 Elemi szintű számítógéphasználat

3 Olvasott szöveg megértése

3 Fogalmazás írásban

3 Hallott szöveg megértése

3 Információforrások kezelése

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

4 Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

4 Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése

4 Kinematikai ábra olvasása, értelmezése

4 Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése

4 Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése

4 Gépelemek jelképeinek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

3 Műszaki táblázatok kezelése

3 Szabadkézi rajzolás

3 Elemi számolási készség

3 Mennyiségérzék

4 Gépipari mérőeszközök

4 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek

3 Szerelő kéziszerszámok és kisgépek

3 Gép kezelőszervei

4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések

5 Egyéb mérőeszközök

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Térlátás

Pontosság

Szervezőkészség

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Határozottság

Hatékony kérdezés készsége

Kapcsolatteremtő készség

Közérthetőség

Kezdeményezőkészség

Nyelvhelyesség

Irányítási készség

Tömör fogalmazás készsége

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Módszeres munkavégzés

Logikus gondolkodás

A környezet tisztán tartása

Figyelem-megosztás

Következtetési képesség

Kontroll (ellenőrző képesség)

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Felfogóképesség

Rendszerekben való gondolkodás

Absztrakt gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0220-06 Gépészeti kötési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel.

Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel.

Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket.

Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket.

Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott).

Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D Ábrázolási módok

B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai

C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

C Oldható kötések

C Nemoldható kötések

A A gázhegesztés biztonsági ismeretei

A Az ívhegesztés biztonsági ismeretei

A Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája

A A gázhegesztés környezetkárosító hatása

A Az ívhegesztés környezetkárosító hatása

A A hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai

B Korrózióvédelem

A Szabványok használata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Információforrások kezelése

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Hegesztési varratjelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

Személyes kompetenciák:

Térlátás

Stabil kéztartás

Szabálykövető magatartás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0221-06 Gépelemek szerelése

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat.

Általános alapműveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás).

Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítő biztonsági, különleges).

Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket, gátszerkezeteket, fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és szervófékek).

Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc).

Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülő ágyazásokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei

A Ábrázolási módok

A Síkmértani szerkesztések

B Az alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői

B Az összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői

B Hidraulikus rajzjelek

B Pneumatikus rajzjelek

B Villamos rajzjelek

B Csőhálózati rajzjelek

B Szereléshez kapcsolódó jelek

B Szerelési műveletterv

B Szerelési műveleti utasítás

C Mérési utasítás

B Mértékegységek

C Az általános fizikai jellemzők kiszámítása

C A geometriai méretek kiszámítása

C A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása

C A működési jellemzők kiszámítása

C Mechanikai tulajdonságok

C Hőtechnikai tulajdonságok

C Villamos tulajdonságok

C Korróziós tulajdonságok

C Technológiai tulajdonságok

C Egyéb anyagjellemzők

B Vasfémek

B Nemvas-fémek

C Többalkotós szerkezeti anyagok

B Nemfémes anyagok

B Hűtő- és kenőanyagok

B Csiszoló- és políranyagok

B Hajtóanyagok

B Eszközismeret

B Hosszméretek mérése és ellenőrzése

B Szögek mérése és ellenőrzése

B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

B Felületi érdesség mérése és ellenőrzése

C Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben

C Hő- és áramlástani alapmérések

C Roncsolásmentes anyagvizsgálat

C Keménységmérés

C Átfogó gépszerelési ismeretek

B Oldható kötések

B Nemoldható kötések

B Nyomatékátszármaztató hajtások

B Tengelykapcsolók

B Fékek, mozgásakadályozó elemek

B Mozgásátalakító elemek

B Áthajtóművek

B Forgómozgású hajtóművek és irányváltók

B Tengelyek és csapágyak

B Vázszerkezetek

A Érintésvédelmi alapismeretek

A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei

A A gépszerelés munkabiztonsági szabályai

A Az anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai

A Tűzvédelmi ismeretek

A Környezetvédelmi ismeretek

B Szabványhasználati ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Információforrások kezelése

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Elemi számolási készség

5 Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek

4 Szerelő kéziszerszámok

4 Megmunkáló kéziszerszámok

5 Mérő- és diagnosztikai eszközök

5 Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.)

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5 Karbantartó eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Kézügyesség

Önállóság

Döntésképesség

Pontosság

Stabil kéztartás

Testi erő

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Hatékony kérdezés készsége

Tömör fogalmazás készsége

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Módszeres munkavégzés

Következtetési képesség

Kontroll (ellenőrző képesség)

Gyakorlatias feladatértelmezés

Figyelem-összpontosítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez.

Ellenőriz felületi érdességet.

Mér idomszerrel.

A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzését végzi.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemző felhasználási területeik

C Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságai

B Szabványos ipari vasötvözetek

C Szabványos könnyűfémötvözetek

C Szabványos színesfémötvözetek

C Anyagvizsgálatok

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

A Mechanikai hosszmérések

C Mérés optikai mérőeszközökkel

A Mérés idomszerekkel

C Felületi érdesség mérése

A Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése

C Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

4 Műszaki táblázatok kezelése

3 Roncsolásos anyagvizsgálatok

3 Roncsolásmentes anyagvizsgálatok

3 Technológiai vizsgálatok

5 Gépipari mérőeszközök használata

4 Összetett méret-, alak- és helyzetmérés

4 Mérési jegyzőkönyv készítése

Személyes kompetenciák:

Térlátás

Térbeli tájékozódás

Tapintás

Stabil kéztartás

Kézügyesség

Felelősségtudat

Pontosság

Önállóság

Precizitás

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Logikus gondolkodás

Kritikus gondolkodás

Rendszerező képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0346-06 Géplakatos feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Kovácsol (kézi alapműveletekkel).

Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés).

Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés).

Hőkezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás).

Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtóműveket.

Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengőhimbás hajtóműveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat).

Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat.

Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtóműveket.

Szerel, javít, karbantart belső égésű motorokat.

Szerel (javít, karbantart) egyszerű statikus vázszerkezeteket.

Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelőgépeket és szállítóberendezéseket.

Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk).

Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket [dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellőzők (ventilátorok)].

Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei

A Ábrázolási módok

B Síkmértani szerkesztések

B Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői

B Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői

B Hidraulikus rajzjelek

B Pneumatikus rajzjelek

B Villamos rajzjelek

B Csőhálózati rajzjelek

B Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, előírások

B Gyártási műveletterv

B Gyártási műveleti utasítás

B Szereléshez kapcsolódó jelek

B Szerelési műveletterv

B Szerelési műveleti utasítás

C Hőkezelési utasítás

B Mérési utasítás

B Mértékegységek

B Általános fizikai jellemzők kiszámítása

B Geometriai méretek kiszámítása

B Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása

B Működési jellemzők kiszámítása

B Villamos áramköri alapszámítások

B Áramlástani alapszámítások

B Mechanikai tulajdonságok

B Hőtechnikai tulajdonságok

B Villamos tulajdonságok

B Korróziós tulajdonságok

B Technológiai tulajdonságok

B Egyéb anyagjellemzők

B Vasfémek

B Nemvas-fémek

C Szabványos fémes szerkezeti anyagok

C Nemfémes anyagok

B Hűtő- és kenőanyagok

C Tüzelőanyagok

B Csiszoló- és políranyagok

B Hajtóanyagok

C Átfogó gépszerkezettani ismeretek

C Oldható kötések

C Nemoldható kötések

C Nyomatékátszármaztató hajtások

C Tengelykapcsolók

C Fékek, mozgásakadályózó elemek

C Mozgásátalakító elemek

C Áthajtóművek

C Forgómozgású hajtóművek és irányváltók

C Tengelyek és csapágyak

C Vázszerkezetek

C Technológiai emelő- és szállítóberendezések szerkezete, működése

C Mechanikus gépek, géprendszerek fő típusainak szerkezete, működése

C Belső égésű motorok alapvető szerkezeti és üzemeltetési jellemzői

C Hő- és áramlástechnikai műszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvető szerkezeti és üzemeltetési jellemzői

D Hidraulikai alapok

D Pneumatikai alapok

D Villamos alapok

C Vezérléstechnikai alapok

B Eszközismeret

B Működési jellemzők mérése

B Hosszméretek mérése és ellenőrzése

B Szögek mérése és ellenőrzése

B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

B Felületi érdesség mérése és ellenőrzése

C Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben

C Hő- és áramlástani alapmérések

C Keménységmérés

B Általános gépipari technológiai ismeretek

B Előrajzolás

B Anyagszétválasztás

C Képlékenyalakítás

B Kézi- és kisgépes forgácsolás

B Gépi forgácsolás

B Finomfelületi megmunkálás

C Kovácsolás

C Hőkezelés

B Hegesztés

B Átfogó gépszerelési ismeretek

B Oldható kötések

B Nemoldható kötések

B Nyomatékátszármaztató hajtások

B Tengelykapcsolók

B Fékek, mozgásakadályozó elemek

B Mozgásátalakító elemek

B Áthajtóművek

B Forgómozgású hajtóművek és irányváltók

B Tengelyek és csapágyak

B Vázszerkezetek

C Technológiai emelő- és szállítóberendezések

C Szerszámgépek

C Képlékenyakakítás gépei

C Mechanikus gépek, géprendszerek

C Belső égésű motorok

C Hő- és áramlástechnikai gépek (nyomástartó edények), rendszerek

C Általános gépüzemeltetési ismeretek

A Érintésvédelmi alapismeretek

A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei

A Szerszámgépek biztonsági ismeretei

A Forgácsolási munkabiztonsági szabályai

A Hőkezelés biztonsági ismeretei

A Lánghegesztés biztonsági ismeretei

A Ívhegesztés biztonsági ismeretei

A Gépszerelés munkabiztonsági szabályai

A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai

A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai

B Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai

A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai

A Tűzvédelmi ismeretek

A Környezetvédelmi ismeretek

B Szabványhasználati ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógéphasználat

3 Olvasott szöveg megértése

3 Fogalmazás írásban

3 Hallott szöveg megértése

3 Információforrások kezelése

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Gépészeti alkatrészrajz készítése

4 Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

4 Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

4 Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése

3 Szerelési családfa értelmezése

4 Kinematikai ábra olvasása, értelmezése

4 Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése

3 Gépelemek jelképeinek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

4 Hegesztési varrat jelképeinek értelmezése

4 Művelettervek jelképeinek értelmezése

4 Műszaki táblázatok kezelése

3 Szabadkézi rajzolás

3 Elemi számolási készség

3 Mennyiségérzék

4 Gépipari mérőeszközök használata

5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata

4 Forgácsoló alapgépek kezelése

5 Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata

4 Gép kezelőszerveinek kezelése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

3 Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Térlátás

Pontosság

Stabil kéztartás

Szervezőkészség

Térérzékelés

Testi erő

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Hatékony kérdezés készsége

Kapcsolatteremtő készség

Közérthetőség

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Módszeres munkavégzés

Logikus gondolkodás

A környezet tisztán tartása

Figyelem-megosztás

Következtetési képesség

Kontroll (ellenőrző képesség)

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Eredményorientáltság

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Felfogóképesség

Tervezés

Rendszerekben való gondolkodás

Absztrakt gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0347-06 Gépbeállító általános gépészeti feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket (csavar, ék és retesz, csapszeges, szeges, szorító, axiális helyzetbiztosítók, csőkötések).

Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott).

Készít, bont, javít kemény- és lágyforrasztott kötéseket.

Felületi érdességet ellenőriz.

Idomszerrel mér.

A kész munkadarabok geometriai méreteit végellenőrzi.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D Ábrázolási módok

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C Oldható kötések

C Nemoldható kötések

A Szabványok használata

A Szerelés szerszámai

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

A Mechanikai hosszmérések

A Mérés idomszerekkel

C Felületi érdesség mérése

A Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

3 Információforrások kezelése

1 Íráskészség, fogalmazás írásban

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

5 Mérőeszköz-használat

5 Kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Szerelőeszközök használata

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

Személyes kompetenciák:

Térlátás

Stabil kéztartás

Szabálykövetés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Absztrakt gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0359-06 Géplakatos kiegészítő I. a gépbeállítók számára

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Alapszintű általános anyagvizsgálatokat végez, azonosítja a szerkezeti anyagok főbb típusait.

Általános minőségű hegesztett kötést készít bevont elektródás kézi ívhegesztéssel.

Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel.

Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten.

Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg.

Általános alapműveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás).

Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítő biztonsági, különleges).

Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket, gátszerkezeteket, fékeket (pofás, szalag-, kúpos, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek).

Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc).

Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülő ágyazásokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei

A Ábrázolási módok

A Síkmértani szerkesztések

B Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői

B Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői

B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások

B Szereléshez kapcsolódó jelek

B Szerelési műveletterv

B Szerelési műveleti utasítás

C Mérési utasítás

B Mértékegységek

C Általános fizikai jellemzők kiszámítása

C Geometriai méretek kiszámítása

C Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása

C Korróziós tulajdonságok

C Technológiai tulajdonságok

C Egyéb anyagjellemzők

B Vasfémek

B Nemvas-fémek

B Nemfémes anyagok

B Hűtő- és kenőanyagok

B Csiszoló- és políranyagok

B Mérőeszköz-ismeret

B Hosszméretek mérése és ellenőrzése

B Szögek mérése és ellenőrzése

B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

B Felületi érdesség mérése és ellenőrzése

C Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben

C Hő- és áramlástani alapmérések

C Roncsolásmentes anyagvizsgálat

C Anyagvizsgálatok

C Keménységmérések

C Átfogó gépszerelési ismeretek

B Oldható kötések

B Nemoldható kötések

B Nyomatékátszármaztató hajtások

B Tengelykapcsolók

B Fékek, mozgásakadályozó elemek

B Mozgásátalakító elemek

B Tengelyek és csapágyak

B Vázszerkezetek

A Érintésvédelmi alapismeretek

A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei

A Gépszerelés munkabiztonsági szabályai

A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai

A Tűzvédelmi ismeretek

A Környezetvédelmi ismeretek

B Szabványhasználati ismeretek

A Gázhegesztés biztonsági ismeretei

A Ívhegesztés biztonsági ismeretei

A Gázhegesztés környezetkárosító hatása

A Ívhegesztés környezetkárosító hatása

A Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai

B Korrózióvédelem

A Szabványok használata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógéphasználat

3 Olvasott szöveg megértése

3 Fogalmazás írásban

3 Hallott szöveg megértése

5 Szerelő kéziszerszámok és kisgépek

3 Információforrások kezelése

1 Íráskészség, fogalmazás írásban

4 Gépészeti rajzok olvasása, értelmezése

3 Hegesztési varratjelképek értelmezése

4 Gépipari mérőeszközök használata

3 Alapvető anyagvizsgálatok végzése

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Gépészeti alkatrészrajz készítése

3 Gépelemek jelképeinek értelmezése

3 Szabadkézi rajzolás

3 Elemi számolási készség

3 Mennyiségérzék

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

3 Műszaki táblázatok kezelése

5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek

Személyes kompetenciák:

Térlátás

Stabil kéztartás

Szabálykövetés

Precizitás

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Absztrakt gondolkodás

A 31 521 10 0000 00 00 azonosító számú,
Géplakatos megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0111–06Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0345–06Gépbeállítási feladatok
0220–06Gépészeti kötési feladatok
0221–06Gépelemek szerelése
0225–06Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések
0346–06Géplakatos feladatok
A 31 521 10 0100 31 01 azonosító számú,
Gépbeállító megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0111–06Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0345–06Gépbeállítási feladatok
0347–06Gépbeállító általános gépészeti feladatok
A 31 521 10 0000 00 00 azonosító számú,
Géplakatos megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljai,
amennyiben a vizsgázó a 31 521 10 0100 31 01 azonosító számú,
Gépbeállító megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik
azonosítójamegnevezése
0359–06Géplakatos kiegészítő I. a gépbeállítók számára

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány

Szintvizsga szervezése esetén a szintvizsga teljesítése

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elsősegélynyújtás, újraélesztés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 30%

2. feladat: 70%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Összetett lemezalkatrész készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Technológiai dokumentáció készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 70%

2. feladat: 30%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0345-06 Gépbeállítási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gépbeállítás, működési jellemzők mérése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Gépszerkezettani, gépüzemeltetési ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 75%

2. feladat: 25%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0220-06 Gépészeti kötési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Oldható és nemoldható kötések készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 70%

2. feladat: 30%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0221-06 Gépelemek szerelése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Szerkezeti egységek szerelése, cseréje, beállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Hibafelvételi jegyzőkönyv készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 60%

2. feladat: 40%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Anyagvizsgálati mérések

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Összetett méret-, alak-, helyzetellenőrzés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 30%

2. feladat: 70%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0346-06 Géplakatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gépegység szerelése, javítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0347-06 Gépbeállító általános gépészeti feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Oldható és nemoldható kötések készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Összetett méret-, alak-, helyzetellenőrzés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 40%

2. feladat: 40%

3. feladat: 20%

9. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0359-06 Géplakatos kiegészítő I. a gépbeállítók számára

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Oldható és nemoldható kötések készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 70%

2. feladat: 30%

3. A szakmai vizsga értékelése százalékosan

A 31 521 10 0000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 20

2. vizsgarész: 5

3. vizsgarész: 20

4. vizsgarész: 10

5. vizsgarész: 10

6. vizsgarész: 10

7. vizsgarész: 25

A 31 521 10 0100 31 01 azonosító számú, Gépbeállító megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 30

2. vizsgarész: 20

3. vizsgarész: 30

8. vizsgarész: 20

A 31 521 10 0000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarész, és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 521 10 0100 31 01 azonosító számú, Gépbeállító megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik

9. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimumaGéplakatosGépbeállító
lakatos kéziszerszámokXX
elektromos kisgépekXX
forgácsoló berendezésekX
forgácsoló szerszámokX
a hőkezelés eszközeiX
kovácsolás eszközeiX
hegesztés eszközeiX
mérőeszközökXX
védőfelszerelésekXX
szelektív hulladékgyűjtőXX

VII.

Egyebek

1. Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai:

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.

"A" típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"B" típus

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"C" típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

"D" típus

Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

"E" típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

2. Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei:

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

* * *

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosítószáma: 52 341 04 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi ügyintéző

3. Szakképesítések köre

3.1. Rész-szakképesítések: Nincs

3.2. Elágazások: Nincs

3.3. Ráépülés

AzonosítószámMegnevezés
52 341 04 0001 52 01Külgazdasági ügyintéző

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3621

5. Képzés maximális időtartama

Szakképesítés/ráépülés megnevezéseSzakképzési évfolyamok számaÓraszám
Kereskedelmi ügyintéző11000
Külgazdasági ügyintéző600

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi ügyintéző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 70%

3. Gyakorlat aránya: 30%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): -

Időtartama (évben vagy félévben): -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Ráépülés megnevezése: Külgazdasági ügyintéző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: Kereskedelmi ügyintéző

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 70%

3. Gyakorlat aránya: 30%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR számaFEOR megnevezése
3621Kereskedelmi ügyintéző

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Kommunikációs, marketing és PR tevékenységet végez, koordinál, vállalati/márka-arculatot biztosít.

Megrendeli a szállítótól a terméket, szolgáltatást.

Bejövő terméket vagy szolgáltatást átvesz, minősít.

Kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel, vevőkkel.

Megrendelést fogad, visszaigazol, teljesít.

Reklamációs eseteket kezel.

Irodai, ügyviteli adminisztrációt végez.

Irodatechnikai és multimédiás eszközöket kezel.

Ellátja a külgazdasági kapcsolatokhoz kötődő adminisztrációs, szervezési és elemzési feladatokat.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosítószámamegnevezése
52 342 02 0000 00 00PR ügyintéző
54 345 02 0000 00 00Logisztikai ügyintéző
54 341 01 0000 00 00Külkereskedelmi üzletkötő

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez.

Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait.

Hivatalos levelezést folytat hagyományos és elektronikus formában.

Hivatalos okmányokat tölt ki.

A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (hatóságoknál, közigazgatási szerveknél).

Napi/heti jelentést készít.

Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez.

Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet.

Nyomon követi a számla kiegyenlítését.

Szükség szerint a szerződést aláírásra előkészíti.

Szerződést köt.

Közreműködik a hitelügyintézésben.

Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyvet vesz fel.

Árajánlatokat kér, ad, értékel.

A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja.

Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató).

Szöveget, táblázatot szerkeszt.

Elektronikus levelezést folytat, internetet és intranetet használ.

Telefont, faxot, fénymásológépet kezel.

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat archiválja.

Dokumentumokat fénymásol.

Audiovizuális, multimédiás eszközöket használ, pl. tv, video, projektor, írásvetítő.

Használja az egyéb irodai eszközöket (hőkötő, spirálozó, iratmegsemmisítő).

Felméri az ügyfelek igényeit.

Szakmai tanácsot ad ügyfeleknek, partnereknek.

Termékeiről, szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleit, partnereit.

Ügyfélszolgálati teendőket lát el.

Az aktuális kedvezményekről folyamatos tájékoztatást ad.

Szakmai rendezvényeken vesz részt.

Reklamációt fogad.

Mérlegeli a kifogások jogosságát és mértékét.

A reklamáció fajtájától és mértékétől függően dönt az ügyintézés menetéről.

Javaslatot tesz az ellentételezésre, a reklamáció megoldására.

Szükség szerint hatósági, szakértői eljárást kezdeményez.

Az eljárás eredménye szerint rendezi a reklamációt.

Együttműködik a szervezet társadalmi kapcsolatainak alakításában.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai

B A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának és karbantartásának eljárásai

B A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és elektronikus) szabályai, jellegzetes formái

C A hivatalos okmányok használatának szabályai

C A hatósági és igazgatási szervekkel folytatott levelezés jellemző levéltípusai

B Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének szabályai

B A készpénzes, a készpénzkímélő, a készpénz nélküli pénzforgalom és a számlázás lebonyolításának szabályai

C A szerződések alapvető tartalmi és formai követelményei, jellemző szerződésfajták

C A hitelkérelem tartalma, a hitelezés menete, a hitelek fajtái

C A jegyzőkönyvek tartalmi és formai követelményei

C Árajánlatok tartalma, ajánlatkérés és -adás szabályai

C Az ajánlat értékelésének szempontjai

C A termékek és szolgáltatások kísérő okmányainak szerepe, kezelése, jellemző típusai

B A számítógép és tartozékainak (CD, DVD, scanner, nyomtató) kezelése

C Az adatközlő táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei

C Az elektronikus levelezés, az internet és az intranet használata

C Telefon, fax, fénymásológép kezelésének szabályai

B Elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjai

C Audiovizuális, multimédiás eszközök alkalmazásának szerepe, kezelése (pl. tv, video, projektor, írásvetítő)

C Dokumentáláshoz kapcsolódó irodai eszközök kezelésének szabályai (hőkötő, spirálozó, iratmegsemmisítő)

B A reklamáció intézésének folyamata, szempontjai, a panaszkezelési rendszer működése

B A jegyzőkönyv készítésének szabályai

C A hatósági, szakértői eljárás előkészítésének szabályai

B Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció protokollszabályai

B A viselkedés, megjelenés szabályai az ügyfélszolgálati munka során

B A viselkedés, a megjelenés szabályai a szakmai rendezvényeken

C A szervezet társadalmi kapcsolatainak, szokásrendszerének, külső és belső kommunikációs rendszerének szerepe, elemei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

2 ECDL 5. m. Adatbáziskezelés

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Hallott szakmai szöveg megértése

3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

3 Telefonálás idegen nyelven

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Pontosság

Precizitás

Türelem

Társas kompetenciák:

Motiválhatóság

Fogalmazó készség

Nyelvhelyesség

Udvariasság

Konszenzus készség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0062-06 Marketing és PR alapismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Piackutatást végez.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakulását.

Részt vesz a vevőktől, partnerektől, ügyfelektől, közéletből érkező visszacsatolások összegyűjtésében, rendszerezésében.

Közreműködik a reklámok, bemutatók, akciók szervezésében, az ahhoz kapcsolódó nyomdai munkálatok koordinálásában.

Protokoll-listát, illetve címlistát állít össze.

Közreműködik a szervezet belső és külső kommunikációs rendszerének és kultúrájának kialakításában, működtetésében.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A piac szereplői, a vállalati működés külső érintettjei

C A piac elemei, a piac működési mechanizmusa

C A piackutatás céljai, módszerei

C A piacbefolyásolás céljai, alapvető módszerei

C Reklámok, bemutatók, akciók szerepe, szervezésének folyamata

C A PR alapvető eszközei, szabályai, funkciói

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Hallott szakmai szöveg megértése

2 Diagram olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Meggyőző készség

Fogalmazó készség

Közérthetőség

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Információgyűjtés

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0067-06 A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Meghatározza a beszállítói célcsoportot.

Meghatározza a vevői célcsoportot.

Felkutatja a lehetséges beszállítókat.

Felkutatja a lehetséges vevőket.

Összehangolja a kereslettel a kínálatot.

Értékeli az üzleti partnereket.

Elkészíti a megrendelést.

Fogadja a megrendelés visszaigazolását.

Pontosítja a szállítás időpontját, helyét.

Megszervezi a termék fogadását.

Ellenőrzi a beérkezett áruhoz csatolt kísérőokmányokat.

Azonosítja a terméket.

Ellenőrzi a mennyiséget.

Ellenőrzi a minőséget.

A hibás teljesítésről felvett jegyzőkönyv alapján szükség szerint intézkedik.

Fogadja a megrendelést.

Visszaigazolja a megrendelést.

Előkészíti, megszervezi a termék vevőnek történő átadását.

Szükség szerint megszervezi a szállítást.

Kiállítja és mellékeli a kísérőokmányokat.

Megállapodás szerint a terméket átadja a vevő telephelyén.

Megállapodás szerint a terméket átadja a saját telephelyén.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Az áruforgalmi folyamat szakaszai, az elosztási csatornái

C A beszállítók kiválasztásának szempontjai, módjai

C A vevőkör meghatározásának szempontjai, módjai

D Az üzleti partnerek értékelésének szempontjai

C Az árurendelés módjai és befolyásoló tényezői

B Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása

C Az áruátvételnél használt eszközök működése, kezelése

B Az áruhoz csatolt jellemző kísérőokmányok formai és tartalmi követelményei

C Árurendszerek, a főbb árucsoportok jellemzői

D A szabványosítás, a szabvány fogalma, szerepe

D A minőség, minőségbiztosítás jelentősége, szerepe, a minőségre ható tényezők

B Az eljárás menete hibás teljesítés esetén

B A megrendelés visszaigazolásának szabályai, módjai

B A szállítólevél kiállításának szabályai, tartalmi és formai követelményei

C A szállítási terv készítésének szempontjai, módjai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

5 Információforrások kezelése

4 Jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Szervezőkészség

Szorgalom, igyekezet

Precizitás

Társas kompetenciák:

Nyelvhelyesség

Tömör fogalmazás készsége

Közérthetőség

Udvariasság

Kapcsolatteremtő készség

Kommunikációs rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Következtetési képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Értékelés

Kontroll (ellenőrző képesség)

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0069-06 Ügyintézői feladatok a külkereskedelmi ügyletek előkészítése, megszervezése, lebonyolítása terén

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Kapcsolatot tart a külföldi partnerekkel.

A külföldi partnerektől árajánlatot kér.

A külföldi partnereknek árajánlatot ad.

Előkészíti a külkereskedelmi szerződést.

Közreműködik a legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztásában, az útvonal megtervezésében.

Felkutatja a lehetséges szállítmányozási cégeket.

Beszerzi, kiállítja a nemzetközi okmányokat.

Közreműködik a nemzetközi szállítmánybiztosítási szerződés megkötésében.

Részt vesz a nemzetközi fizetések és bankügyletek előkészítésében, lebonyolításában.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A külkereskedelem résztvevői

B A külkereskedelmi tevékenységre vonatkozó alapvető szabályok

C A piackutatási módszerek és a marketing eszközök alkalmazása a külkereskedelemben

C Ajánlati tevékenység a külkereskedelemben

B A külkereskedelmi ügyletek típusai

B A külkereskedelmi szerződés tartalma és feltételei

C A külkereskedelmi szerződés megkötéséhez kapcsolódó szabályok, előírások

B A fuvarozási módok, fuvareszközök

C A fuvarozási mód és útvonal megválasztásának szempontjai

C A fuvarozást szabályozó nemzetközi egyezmények az egyes fuvarozási módoknál

B A fuvarozási szerződések tartalma és a fuvarozás okmányai az egyes fuvarozási módoknál

C A szállítmányozási tevékenység formái

C Szokások és szokványok a nemzetközi kereskedelemben

C A külkereskedelemben használt okmányok jellemzői, szerepük, kezelésük

B A nemzetközi elszámolások eszközei

B A nemzetközi kereskedelemben használt fizetési módok jellemzői

C A csekk, váltó, hitelkártya, az elektronikus fizetés alkalmazása a nemzetközi pénzforgalomban

B A szállítmány biztosítására vonatkozó előírások, a szállítmány biztosításának formái a külkereskedelemben

C A vám szerepe, a vámegyezmények

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógéphasználat

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Köznyelvi beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

5 Hallott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvi beszédkészség

3 Idegen nyelvi olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű fogalmazás írásban

3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű beszédkészség

3 Telefonálás idegen nyelven

4 Információforrások kezelése

4 Jelképek értelmezése

5 Irodatechnikai eszközök használata

4 Informatikai és telekommunikációs eszközök használata

5 Munkavégzéshez szükséges anyagok használata (pl. irodaszerek, nyomtatványok, csomagoló- és postázó anyagok, eszközök, jogi- és műszaki katalógusok)

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Szervezőkészség

Önállóság

Precizitás

Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Kapcsolatteremtő készség

Kommunikációs rugalmasság

Kapcsolatfenntartó készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Nyitott hozzáállás

Körültekintés, elővigyázatosság

Az 52 341 04 0000 00 00 azonosító számú,
Kereskedelmi ügyintéző megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0061–06Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek
0062–06Marketing és PR alapismeretek
0067–06A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése
Az 52 341 04 0001 52 01 azonosító számú,
Külgazdasági ügyintéző megnevezésű ráépülés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0061–06Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek
0062–06Marketing és PR alapismeretek
0067–06A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése
0069–06Ügyintézői feladatok a külkereskedelmi ügyletek előkészítése, megszervezése, lebonyolítása terén

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbáziskezelő program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegen nyelvű okmányok tartalmának értelmezése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 50%

2. feladat: 25%

3. feladat: 25%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0062-06 Marketing és PR alapismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A marketing és PR alapismeretek alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0067-06 A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A beszerzés és az értékesítés mozzanatai, módjai, bizonylatai. A főbb árucsoportok jellemzői, a minőség tanúsításának módjai. Az üzleti partnerek kiválasztása, értékelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0069-06 Ügyintézői feladatok a külkereskedelmi ügyletek előkészítése, megszervezése, lebonyolítása terén

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A külkereskedelmi ügyletek előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatok. Az ehhez kapcsolódó ügyintézői kommunikáció magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli (központilag megadott témakörök alapján)

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő minimum 15 perc, válaszadási idő 30 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A külkereskedelmi ügyletek előkészítéséhez, lebonyolításához kapcsolódó dokumentumok szerepe, jellemzése. Az okmányok elkészítése, kitöltése magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 40%

2. feladat: 60%

3. A szakmai vizsga értékelése százalékosan

Az 52 341 04 0000 00 00 azonosító számú, Kereskedelmi ügyintéző megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 40

2. vizsgarész: 20

3. vizsgarész: 40

Az 52 341 04 0001 52 01 azonosító számú, Külgazdasági ügyintéző megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

4. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A közgazdasági-marketing alapismeretek legalább középszinten teljesített érettségi vizsgája esetén a 0062-06 számú követelménymodulhoz tartozó vizsgarész teljesítése 100%-osnak tekintendő.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimumaKereskedelmi ügyintézőKülgazdasági ügyintéző
számítógépXX
telefonXX
faxXX
internet kapcsolatXX
nyomtatóXX
hazai és uniós jogszabály gyűjteményXX
vám- és fuvarokmány mintagyűjteményXX

VII.

Egyebek

1. Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai:

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.

"A" típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"B" típus

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"C" típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

"D" típus

Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

"E" típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

2. Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei:

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

* * *

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosítószáma: 52 341 05 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedő

3. Szakképesítések köre

3.1. Rész-szakképesítések

AzonosítószámMegnevezés
52 341 05 0100 52 01Bútor- és lakástextil-kereskedő
52 341 05 0100 52 02Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő
52 341 05 0100 52 03Ruházati kereskedő

3.2. Elágazások: Nincs

3.3. Ráépülés

AzonosítószámMegnevezés
52 341 05 0001 54 01Kereskedelmi bolthálózat szervező

4. Hozzárendelt FEOR szám: 5111

5. Képzés maximális időtartama

Szakképesítés/ráépülés megnevezéseSzakképzési évfolyamok számaÓraszám
Kereskedő22500
Kereskedelmi bolthálózat szervező350

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Kereskedő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 60%

3. Gyakorlat aránya: 40%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van

Időtartama (évben vagy félévben): 1 év

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető

Ha szervezhető, mikor: az első tanév végén

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Bútor- és lakástextil- kereskedő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: -

Óraszám: 750

3. Elmélet aránya: 60%

4. Gyakorlat aránya: 40%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: -

Óraszám: 1000

3. Elmélet aránya: 60%

4. Gyakorlat aránya: 40%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Ruházati kereskedő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: -

Óraszám: 750

3. Elmélet aránya: 60%

4. Gyakorlat aránya: 40%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Ráépülés megnevezése: Kereskedelmi bolthálózat szervező

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: Kereskedő

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 60%

3. Gyakorlat aránya: 40%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR számaFEOR megnevezése
5111Kereskedő

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Vállalkozást hoz létre/működtet/szüntet meg.

Irányítja, szervezi, ellenőrzi a kereskedelmi egység tevékenységét.

Marketing tevékenységet végez.

Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tevékenységet.

Megszervezi és lebonyolítja a készletezést, raktározást, nyilvántartja a készleteket, gazdálkodik a készletekkel.

Megszervezi és lebonyolítja az értékesítési tevékenységet.

Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

Felméri és értékeli a piaci környezetet bolthálózat létrehozása szempontjából.

Kiválasztja, kialakíttatja a legkedvezőbb kondíciójú üzlethelyiségeket.

Kialakítja a bolthálózat szabályai szerint az üzlet külső/belső arculatát, választékát, biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosítószámamegnevezése
31 341 01 0000 00 00Bolti eladó
52 341 06 0000 00 00Kultúrcikk-kereskedő
31 341 04 0000 00 00Vegyesiparcikk-kereskedő
51 341 01 0000 00 00Műszakicikk-kereskedő
33 341 06 0000 00 00Kereskedő, boltvezető4
33 341 02 0000 00 00Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő
51 789 01 0000 00 00Fényképész és fotótermék-kereskedő
51 215 01 0000 00 00Virágkötő, berendező, virágbolti eladó
33 341 01 0000 00 00Mintabolti értékesítő, szolgáltatásértékesítő
31 341 03 0000 00 00Töltőállomás-kezelő
52 341 01 0000 00 00Autó- és motorkerékpár-kereskedő1
52 213 02 0000 00 00Látszerész és fotócikk-kereskedő4

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Felméri a piaci viszonyokat, és dönt vállalkozása profiljáról.

Összeállítja/összeállíttatja az üzleti tervet.

A lehetőségei szerint kiválasztott vállalkozási formában vállalkozást hoz létre.

Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz.

Beszerzi az üzlet (telephely, szalon) működéséhez szükséges engedélyeket.

Kialakítja az üzlet (telephely, szalon) külső/belső környezetét/arculatát.

Biztosítja a berendezések és eszközök működőképességét, szükség szerinti fejlesztését.

Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről.

Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket.

A kiválasztott alkalmazottal lefolytatja a béralkut, és elvégzi a munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó feladatokat.

Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal.

Szükség szerint gondoskodik vállalkozásának átszervezéséről, megszüntetéséről.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A vállalkozási formák jellemzői

C Az üzleti terv tartalma, felépítése

D A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai

C A belső és külső források biztosításának lehetőségei

C A telephely kiválasztásának szempontjai

D A telephely külső/belső arculata kialakításának szempontjai

C A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai

C A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása

C Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjai

B A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai

C A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírások, szabályok

B A munkatársak kiválasztásának folyamata, a béralku lefolytatása

C Pénzügyi, számviteli alapfogalmak

C A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai

B A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a döntésekben

D A vállalkozás átszervezésének formái, gyakorlati teendői

D A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendői

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi olvasott szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Szakmai olvasott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Nyelvhelyesség

Tömör fogalmazás készsége

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Kreativitás, ötletgazdagság

Helyzetfelismerés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0002-06 Marketing tevékenység

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac (kereslet, versenytársak, beszerzési források) alakulását.

Profiljának/lehetőségeinek megfelelően alkalmazza a hagyományos és az eladáshelyi reklámeszközöket, akciókat.

Ápolja a külső és belső kapcsolatokat (PR, részt vesz vásárokon, kiállításokon).

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A folyamatos piackutatás jelentősége, módjai

C A fogyasztói szokások felmérésének módszerei

C A piackutatás módszerei

C A piac elemzésének módszerei

B A piacszegmentálás módszerei

C A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata

B A reklám/értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata

B Az értékesítést ösztönző módszerek

B A külső/belső PR

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi olvasott szöveg megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Szakmai olvasott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Rugalmasság

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Hatékony kérdezés készsége

Visszacsatolási készség

Udvariasság

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Helyzetfelismerés

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0003-06 Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Meghatározza a beszerzendő áru/berendezés/eszköz/nyomtatvány mennyiségét és választékát.

Kiválasztja a számára legkedvezőbb beszerzési forrásokat, és megköti a szerződést, megrendel.

Ellenőrzi a számlát, kiegyenlíti az áru/göngyöleg/berendezés/eszköz ellenértékét.

Gazdálkodik a készlettel.

Banki/postai tranzakciókat végez.

Következtetéseket von le gazdálkodására vonatkozóan a könyveléstől kapott információk és/vagy az általa végzett alapvető gazdasági számítások elvégzése után.

Kialakítja a fogyasztói árat.

Irányítja, szervezi, ellenőrzi a kereskedelmi egység tevékenységét.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Az áruforgalmi folyamat szakaszai

B A beszerzendő termékkör meghatározásának szempontjai

B A beszerzési források kiválasztásának szempontjai

B A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok, előírások

A Az árurendelés módjai és befolyásoló tényezői

A Az ellenérték kiegyenlítésének módjai

B A készletgazdálkodás fogalma, szerepe, hatása az eredményre

C Az árkialakítási stratégiák

A Az árkialakítás szabályai

C Az elosztási csatornák megválasztásának stratégiai és menedzselési szempontjai

B A kereskedelmi munka hatékony megszervezésének szempontjai

B A munkafolyamatok meghatározása, az azokért felelős munkatársak kiválasztásának szempontjai

B A munkakörök kialakításának, átszervezésének, a munkaköri leírások elkészítésének szabályai

C Vezetési módszerek, a vezetői munka szakaszai

C Az üzleti tárgyalás megtervezésének lépései, a lebonyolítás szabályai

B Az üzleti élet protokollszabályai

C A befektetett és a forgóeszközök körébe tartozó vagyontárgyak

C A saját és az idegen források

B Az eredmény keletkezésének folyamata

B Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők

C Az eredménykimutatás és a mérleg adatainak értelmezése

B A legfontosabb adónemek, járulékok

C A forgalomalakulás, a gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek

C A kiszámított/könyvelőtől kapott adatok értelmezése, értékelése, felhasználása a döntésekben

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Elemi számolási készség

4 Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Pontosság

Döntésképesség

Társas kompetenciák:

Nyelvhelyesség

Stressztűrő képesség

Irányítási készség

Motiváló készség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Eredményorientáltság

Következtetési képesség

Problémaelemzés, -feltárás

Numerikus gondolkodás, matematikai készség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Előkészíti a raktárat/árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut.

Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt, elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket.

Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét, szabályszerűségüket.

Készletre veszi az árut.

Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a mennyiségének megóvásáról.

Leltárt készít és közreműködik a leltározásban.

Előkészíti az árut értékesítésre, és folyamatosan gondoskodik az áru szakmai szabályok/arculat szerinti kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés ellenőrzéséről.

Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit.

Bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról.

Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben.

Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát készít.

Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet.

Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru jellegétől függően becsomagolja az árut.

Intézi a fogyasztói reklamációkat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Az áruátvételnél használt eszközök működése, kezelése

A Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása

C Árurendszerek

B A szabványosítás, a szabvány fogalma, szerepe

B A minőség, minőségbiztosítás jelentősége, szerepe, a minőségre ható tényezők

A Az áru jellegének megfelelő raktározási módok, szabályok

B Az egyes árucsoportok, áruféleségek jellemzői, minőségi követelményei

B Az áruelőkészítés menete, az előkészítésre vonatkozó szabályok, előírások

B Az árukihelyezés szabályai

A Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok

B A leltározás menete, a leltáreredmény megállapítása

C A vásárlás indítékai, a vásárlási döntés folyamata

C Az értékesítési módok jellemzői, alkalmazásuk

B Az eladás folyamata a vevő fogadásától a vásárlás befejezéséig

A A fizettetés módjai

B A fogyasztói érdekvédelem alapvető előírásai, a vevőreklamáció intézésének szabályai

B Az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások

A A pénztárgépek használatának szabályai

B Az értékesítés során használt gépek, eszközök jellemzői, kezelésük szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Elemi számolási készség

3 Mennyiségérzék

5 Köznyelvi beszédkészség

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

4 Hallott szakmai szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Türelem

Megbízhatóság

Önállóság

Kézügyesség

Testi erő

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Stressztűrő képesség

Meggyőző készség

Segítőkészség

Empatikus készség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

Intenzív munkavégzés

Figyelem-megosztás

A környezet tisztán tartása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályokat, higiéniai előírásokat.

Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat.

Betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait.

Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek.

Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír.

Nyitja, zárja és üzemelteti az üzletet/telephelyet/szalont a biztonsági és vagyonvédelmi előírásoknak megfelelően.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások

C A különböző áru- és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői

B Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái, használata

C Az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási, környezetvédelmi követelmények

A A pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai

A A pénzkezelésre vonatkozó szabályok

B A számlázás, nyugtaadás szabályai

B A munkaviszony jogi szabályozása, a jelentési kötelezettségek betartásának szabályai

B A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok

B Áruforgalmi nyilvántartások, készletnyilvántartó programok

A Pénzforgalmi nyilvántartások

B Munkaügyi nyilvántartások

C A kereskedelmi, üzleti levelezés alapvető szabályai

B A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja

C A számítógépek és perifériáik használata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott szakmai szöveg megértése

1 Számítógép elemi szintű használata

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Pontosság

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Tömör fogalmazás készsége

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0006-06 Bútorok és lakástextíliák forgalmazása

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Intézi az áruhitelt.

Előkészíti és lebonyolítja a bútorok és lakástextíliák mennyiségi és minőségi átvételét.

Összeszereli a bútort.

Az eladótérben esztétikusan elrendezi a bútorokat, lakástextíliákat.

Elkészíti/elkészítteti a dekorációt.

Tanácsot ad a lakberendezéshez.

Vásárlói igény szerint látványtervet készít/készíttet számítógépen.

Igény szerint helyszíni felmérést végez.

Előjegyzést vesz fel.

Ingyenes szolgáltatást nyújt.

Megszervezi a bútorok házhoz szállítását.

Igény alapján megszervezi a vevő otthonában a lapraszerelt bútorok összeszerelését.

A házhoz nem szállított bútorokat átadja a vevőnek.

Kitölti a bútorokhoz és egyéb lakberendezési termékekhez a jótállási jegyet.

Megszervezi a bútorokhoz és egyéb lakberendezési termékekhez kapcsolódó garanciális javítást.

Kapcsolatot tart belsőépítészekkel és lakberendezőkkel.

Katalógus alapján terméket ajánl.

Kiszámolja az igény szerinti anyagszükségletet, és leméri a lakástextilt.

Készre varratja a lakástextilt.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A bútorok csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

B A bútorok jellemzőiről való vevői tájékoztatás

B A bútorokhoz kapcsolódó kísérő okmányok tartalma

B A bútorokhoz kapcsolódó fogyasztói reklamációk intézése

B A bútorok szállítására, átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

C A lakástextíliák csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

B A lakástextíliák átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

B A lakástextíliák jellemzőiről való vevői tájékoztatás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógéphasználat

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

3 Idegen nyelvi beszédkészség

3 Árumozgató eszközök használata

5 Mechanikus, elektronikus és számítógépes pénztárgépek használata

3 Kézi szerszámok, eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Pontosság

Türelem

Stressztűrő képesség

Testi erő

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Segítőkészség

Udvariasság

Empatikus készség

Közérthetőség

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

Eredményorientáltság

A környezet tisztán tartása

Intenzív munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0007-06 Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Előkészíti és lebonyolítja az élelmiszerek és vegyiáruk mennyiségi és minőségi átvételét.

Betartja az élelmiszerek és vegyiáruk tárolására vonatkozó speciális előírásokat.

Vezeti a minőségbiztosítási rendszer működtetéséhez előírt nyilvántartásokat.

Ellenőrzi a jövedéki termékek épségét és a korlátozás betartását.

Ellenőrzi a szavatossági időket és szelektál.

Ellenőrzi és feljegyzi a tárolási hőmérsékletet.

Biztosítja a hűtőláncot.

Biztonsággal üzemelteti az élelmiszerek értékesítése során használt gépeket, eszközöket.

Ellenőrzi a mérőeszköz hitelesítésének meglétét.

Szakszerűen kihelyezi és bemutatja az élelmiszeripari és vegyipari termékeket.

Betartja az élelmiszerek és vegyiáruk értékesítésére vonatkozó speciális előírásokat.

Igény szerint tájékoztatást ad a korszerű táplálkozást biztosító élelmiszerekről.

Leméri az árut.

Az előírások szerint intézi a vevőreklamációkat.

Igény szerint csomagol: ajándékkosarat készít, díszcsomagolást végez.

Ingyenes szolgáltatást ad.

Előkészíti és lebonyolítja a reklámakciókat (árubemutatók, kóstolók, árengedményes akciók).

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Az élelmiszerek csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

B Az élelmiszerek szállítására, átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

B Az élelmiszerekhez kapcsolódó kísérő okmányok, tájékoztató címkék tartalma

B Az élelmiszerek jellemzőiről való vevői tájékoztatás

B Az élelmiszerekhez kapcsolódó fogyasztói reklamációk intézése

C A vegyiáruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

B A vegyiáruk átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

B A vegyiáruk jellemzőiről való vevői tájékoztatás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű beszédkészség

3 Árumozgató eszközök használata

4 Mérőeszközök: mechanikus, elektronikus és számítógépes mérlegek használata

3 Vágó-, szeletelő eszközök, gépek használata

4 Hűtőgépek, -pultok, mélyhűtők, fagyasztók kezelése

4 Árazó eszközök, gépek használata

4 Árleolvasó eszközök használata

5 Mechanikus, elektronikus és számítógépes pénztárgépek kezelése

3 Kézi szerszámok, eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Pontosság

Türelem

Stressztűrő képesség

Testi erő

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Segítőkészség

Udvariasság

Empatikus készség

Közérthetőség

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

Eredményorientáltság

A környezet tisztán tartása

Intenzív munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0008-06 Ruházati termékek forgalmazása

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Tájékozódik a divatról.

Felkészül a szezonváltásokra.

A ruházati áruk jellemzőinek figyelembevételével mennyiségileg és minőségileg átveszi az árut.

Külső/belső dekorációt készít/készíttet az aktualitásnak megfelelően.

Tisztán tartja a kirakatot, ügyel a kirakati fakulásra.

Ügyel a kirakati áruk aktuális fogyasztói árának feltüntetésére.

Ellenőrzi a kirakatkönyvbe beírt áruzatot (kódmegnevezés, mennyiség, ár).

Előkészíti és lebonyolítja a reklámakciókat (árubemutatók, alkalomhoz kötött akciók, termékajándékok).

Gondoskodik a szezonnak, aktuális divatnak megfelelő ruhaféleségek kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés ellenőrzéséről.

Tájékoztatja a vevőt a használati, kezelési jellemzőkről.

Próbánál segít a megfelelő méret, szín és fazon kiválasztásában.

Ellenőrzi a próbafülkéket.

Katalógus alapján terméket ajánl.

Előjegyzést vesz fel.

Leméri a ruházati textilárut.

Intézi az áruhitelt.

Méretre igazíttat (konfekció áruk).

Méret után varrat.

Házhoz szállíttat.

Díszcsomagot készít.

Árut bizományi értékesítésre átad, átvesz.

Vezeti a bizományi készletek nyilvántartását, elszámolását.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A ruházati termékek csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

B A ruházati termékek átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

C A ruházati termékek eladótérben történő elhelyezésének, bemutatásának szabályai

B A ruházati termékek jellemzőiről való vevői tájékoztatás

B A ruházati termékekhez kapcsolódó címkék, tájékoztatók tartalma

B A ruházati termékekhez kapcsolódó fogyasztói reklamációk intézése

C A reklámakciók célja, típusai a ruházati termékek forgalmazásánál

C A bizományosi ügylet lényege, lebonyolításának menete

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

3 Idegen nyelvi beszédkészség

3 Árumozgató eszközök használata

5 Mechanikus, elektronikus és számítógépes pénztárgépek kezelése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Pontosság

Türelem

Stressztűrő képesség

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Segítőkészség

Udvariasság

Empatikus készség

Közérthetőség

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyes alkalmazása

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

Eredményorientáltság

A környezet tisztán tartása

Intenzív munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0070-06 Bolthálózat-szervezés

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Felméri a piaci környezetet bolthálózat létrehozása szempontjából.

Értékeli a piaci környezetet bolthálózat létrehozása szempontjából.

Prognosztizálja a kereslet-kínálat alakulását a tervezett bolthálózat működési területén.

Kiválasztja és ajánlja a legkedvezőbb kondíciójú üzlethelyiségeket.

Megtervezi, megtervezteti az üzlethelyiséget, annak átalakítását.

Kivitelezteti a terveket.

Biztosítja a bolthálózat működéséhez szükséges személyi feltételeket.

Biztosítja a bolthálózat működéséhez szükséges tárgyi feltételeket.

Kialakítja a bolthálózat szabályai szerint az üzlet külső/belső arculatát.

Gondoskodik a bolthálózat jellemzőinek megfelelő árukészlet, választék kialakításáról.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A A piaci környezet felmérésének módjai, a felmérés értékelésének szempontjai

B Kereslet-kínálat prognosztizálásának módjai

B Az üzlethelyiség kiválasztásának, megtervezésének szempontjai

B A bolthálózat személyi és tárgyi feltételeinek kialakításánál figyelembe veendő szempontok

B A bolthálózat külső/belső arculatának, árukészletének, választékának kialakításánál figyelembe veendő szempontok

C A bolthálózatba tartozó egységek közös működési elvének meghatározási szempontjai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógéphasználat

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

3 Kézírás

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Köznyelvi beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

5 Hallott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvi beszédkészség

4 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

4 Idegen nyelvű fogalmazás írásban

4 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

4 Idegen nyelvű beszédkészség

4 Telefonálás idegen nyelven

3 Gépírás

5 Információforrások kezelése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Döntésképesség

Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Irányítási készség

Határozottság

Kapcsolatteremtő készség

Kezdeményezőkészség

Kommunikációs rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerekben való gondolkodás

Következtetési képesség

Információgyűjtés

Helyzetfelismerés

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Tervezés

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Az 52 341 05 0000 00 00 azonosító számú,
Kereskedő megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0001–06A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése
0002–06Marketing tevékenység
0003–06Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése
0004–06Az áruforgalom lebonyolítása
0005–06A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
0006–06Bútorok és lakástextíliák forgalmazása
0007–06Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása
0008–06Ruházati termékek forgalmazása
Az 52 341 05 0010 52 01 azonosító számú,
Bútor- és lakástextil-kereskedő megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0001–06A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése
0002–06Marketing tevékenység
0003–06Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése
0004–06Az áruforgalom lebonyolítása
0005–06A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
0006–06Bútorok és lakástextíliák forgalmazása
Az 52 341 05 0100 52 02 azonosító számú,
Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0001–06A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése
0002–06Marketing tevékenység
0003–06Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése
0004–06Az áruforgalom lebonyolítása
0005–06A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
0007–06Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása
Az 52 341 05 0100 52 03 azonosító számú,
Ruházati kereskedő megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0001–06A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése
0002–06Marketing tevékenység
0003–06Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése
0004–06Az áruforgalom lebonyolítása
0005–06A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
0008–06Ruházati termékek forgalmazása
Az 52 341 05 0001 54 01 azonosító számú,
Kereskedelmi bolthálózat szervező megnevezésű ráépülés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0001–06A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése
0002–06Marketing tevékenység
0003–06Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése
0004–06Az áruforgalom lebonyolítása
0005–06A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
0070–06Bolthálózat-szervezés

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány

Szintvizsga szervezése esetén a szintvizsga teljesítése

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának, működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0002-06 Marketing tevékenység

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0003-06 Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A forgalom/árbevétel és a költségek alakulásának hatása az eredményre. A készlet-, létszám-, bérgazdálkodás elemzése a vállalati eredményre gyakorolt hatásuk szempontjából

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékesítésének menete, eljárásai, szabályai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése és értelmezése, a kereskedelmi gyakorlatban való alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A kereskedelmi egységekben használt bizonylatok elkészítése, formanyomtatványok kitöltése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 60%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0006-06 Bútorok és lakástextíliák forgalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A bútorok és egyéb lakberendezési termékek jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A lakástextíliák jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0007-06 Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az élelmiszerek jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A vegyiáruk jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0008-06 Ruházati termékek forgalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A ruházati termékek jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

9. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0070-06 Bolthálózat-szervezés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A piaci környezet felmérése, a kereslet-kínálat alakulásának prognosztizálása a bolthálózat tervezett működési területén. Az arculat, az árukészlet és az áruválaszték kialakítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A bolthálózat szervezéséhez kapcsolódó ügyviteli feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

3. A szakmai vizsga értékelése százalékosan

Az 52 341 05 0000 00 00 azonosító számú, Kereskedő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 15

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 15

4. vizsgarész: 15

5. vizsgarész: 15

6. vizsgarész: 10

7. vizsgarész: 10

8. vizsgarész: 10

Az 52 341 05 0100 52 01 azonosító számú, Bútor- és lakástextil-kereskedő megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 15

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 15

4. vizsgarész: 15

5. vizsgarész: 15

6. vizsgarész: 30

Az 52 341 05 0100 52 02 azonosító számú, Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 15

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 15

4. vizsgarész: 15

5. vizsgarész: 15

7. vizsgarész: 30

Az 52 341 05 0100 52 03 azonosító számú, Ruházati kereskedő megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 15

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 15

4. vizsgarész: 15

5. vizsgarész: 15

8. vizsgarész: 30

Az 52 341 05 0001 54 01 azonosító számú, Kereskedelmi bolthálózat szervező megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében

9. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A közgazdasági-marketing alapismeretek legalább középszinten teljesített érettségi vizsgája esetén a 0002-06 számú követelménymodulhoz tartozó vizsgarész teljesítése 100%-osnak tekintendő.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
és felszerelések minimuma
KereskedőBútor- és lakástextil-
kereskedő
Élelmiszer- és vegyiáru-
kereskedő
Ruházati kereskedőKereskedelmi bolthálózat
szervező
eladótéri polcrendszerekXXXXX
mérlegekXXXX
pénztárgépekXXXXX
hűtőberendezésekXX
őrlők és aprítók, szeletelőkXX
anyagmozgató berendezésekXXXXX
pultrendszerekXXXXX
pénztárfülkékXXXXX
árubemutató vitrinekXXXXX
atrapok (árut megjelenítő dekoráció)XXXXX
irodai berendezések, jóléti eszközökXXXXX
biztonsági berendezésekXXXXX
árazógépekXXXXX
számítógépekXXXXX
telefonXXXXX
fax-készülékXXXXX
nyomtatóXXXXX
internet kapcsolatXXXXX
szakirányú jogszabály gyűjteményXXXXX
árellenőrző készülékXXX
raktári berendezések (állványok, raklapok, targoncák, pántológépek)XXXX
ollóXXXX
méterrúdXXX
vágógépekXXX
csipeszekXX
vállfákXX
ragasztószalagXXX
kártyaolvasóXXXX

VII.

Egyebek

1. Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai:

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.

"A" típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"B" típus

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"C" típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

"D" típus

Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

"E" típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

2. Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei:

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosítószáma: 54 341 01 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Külkereskedelmi üzletkötő

3. Szakképesítések köre

3.1. Rész-szakképesítések: Nincs

3.2. Elágazások: Nincs

3.3. Ráépülés: Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3621

5. Képzés maximális időtartama

Szakképesítés/ráépülés megnevezéseSzakképzési évfolyamok számaÓraszám
Külkereskedelmi üzletkötő22000

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Külkereskedelmi üzletkötő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 70%

3. Gyakorlat aránya: 30%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): -

Időtartama (évben vagy félévben): -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR számaFEOR megnevezése
3621Kereskedelmi ügyintéző

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

PR és marketing tevékenységet végez.

Kapcsolatot tart a hazai és a külföldi eladókkal, vevőkkel, beszállítókkal, szállítókkal.

Értékesíti, illetve megvásárolja az árut, szolgáltatást.

Bejövő terméket vagy szolgáltatást átvesz, minősít.

Vevői, illetve eladói megrendelést teljesít.

Reklamációs eseteket kezel.

Elvégzi, irányítja a nemzetközi kereskedelem okmánymunkálatait.

Előkészíti, szervezi a szállítást, raktározást.

Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el.

Vállalkozást alapít, működtet.

Irodai, ügyviteli adminisztrációt végez.

Irodatechnikai és multimédiás eszközöket kezel.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosítószámamegnevezése
52 341 04 0000 00 00Kereskedelmi ügyintéző
54 345 02 0000 00 00Logisztikai ügyintéző
52 342 01 0000 00 00Marketing- és reklámügyintéző
52 342 02 0000 00 00PR ügyintéző

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Felméri a piaci viszonyokat, és dönt vállalkozása profiljáról.

Összeállítja/összeállíttatja az üzleti tervet.

A lehetőségei szerint kiválasztott vállalkozási formában vállalkozást hoz létre.

Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz.

Beszerzi az üzlet (telephely, szalon) működéséhez szükséges engedélyeket.

Kialakítja az üzlet (telephely, szalon) külső/belső környezetét/arculatát.

Biztosítja a berendezések és eszközök működőképességét, szükség szerinti fejlesztését.

Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről.

Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket.

A kiválasztott alkalmazottal lefolytatja a béralkut, és elvégzi a munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó feladatokat.

Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal.

Szükség szerint gondoskodik vállalkozásának átszervezéséről, megszüntetéséről.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A vállalkozási formák jellemzői

C Az üzleti terv tartalma, felépítése

D A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai

C A belső és külső források biztosításának lehetőségei

C A telephely kiválasztásának szempontjai

D A telephely külső/belső arculata kialakításának szempontjai

C A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai

C A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása

C Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjai

B A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai

C A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírások, szabályok

B A munkatársak kiválasztásának folyamata, a béralku lefolytatása

C Pénzügyi, számviteli alapfogalmak

C A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai

B A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a döntésekben

D A vállalkozás átszervezésének formái, gyakorlati teendői

D A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendői

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi olvasott szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Szakmai olvasott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Nyelvhelyesség

Tömör fogalmazás készsége

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Kreativitás, ötletgazdagság

Helyzetfelismerés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez.

Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait.

Hivatalos levelezést folytat hagyományos és elektronikus formában.

Hivatalos okmányokat tölt ki.

A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (hatóságoknál, közigazgatási szerveknél).

Napi/heti jelentést készít.

Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez.

Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet.

Nyomon követi a számla kiegyenlítését.

Szükség szerint a szerződést aláírásra előkészíti.

Szerződést köt.

Közreműködik a hitelügyintézésben.

Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyvet vesz fel.

Árajánlatokat kér, ad, értékel.

A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja.

Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató).

Szöveget, táblázatot szerkeszt.

Elektronikus levelezést folytat, internetet és intranetet használ.

Telefont, faxot, fénymásológépet kezel.

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat archiválja.

Dokumentumokat fénymásol.

Audiovizuális, multimédiás eszközöket használ, pl. tv, video, projektor, írásvetítő.

Használja az egyéb irodai eszközöket (hőkötő, spirálozó, iratmegsemmisítő).

Felméri az ügyfelek igényeit.

Szakmai tanácsot ad ügyfeleknek, partnereknek.

Termékeiről, szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleit, partnereit.

Ügyfélszolgálati teendőket lát el.

Az aktuális kedvezményekről folyamatos tájékoztatást ad.

Szakmai rendezvényeken vesz részt.

Reklamációt fogad.

Mérlegeli a kifogások jogosságát és mértékét.

A reklamáció fajtájától és mértékétől függően dönt az ügyintézés menetéről.

Javaslatot tesz az ellentételezésre, a reklamáció megoldására.

Szükség szerint hatósági, szakértői eljárást kezdeményez.

Az eljárás eredménye szerint rendezi a reklamációt.

Együttműködik a szervezet társadalmi kapcsolatainak alakításában.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai

B A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának és karbantartásának eljárásai

B A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és elektronikus) szabályai, jellegzetes formái

C A hivatalos okmányok használatának szabályai

C A hatósági és igazgatási szervekkel folytatott levelezés jellemző levéltípusai

B Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének szabályai

B A készpénzes, a készpénzkímélő, a készpénz nélküli pénzforgalom és a számlázás lebonyolításának szabályai

C A szerződések alapvető tartalmi és formai követelményei, jellemző szerződésfajták

C A hitelkérelem tartalma, a hitelezés menete, a hitelek fajtái

C A jegyzőkönyvek tartalmi és formai követelményei

C Árajánlatok tartalma, ajánlatkérés és -adás szabályai

C Az ajánlat értékelésének szempontjai

C A termékek és szolgáltatások kísérő okmányainak szerepe, kezelése, jellemző típusai

B A számítógép és tartozékainak (CD, DVD, scanner, nyomtató) kezelése

C Az adatközlő táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei

C Az elektronikus levelezés, az internet és az intranet használata

C Telefon, fax, fénymásológép kezelésének szabályai

B Elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjai

C Audiovizuális, multimédiás eszközök alkalmazásának szerepe, kezelése (pl. tv, video, projektor, írásvetítő)

C Dokumentáláshoz kapcsolódó irodai eszközök kezelésének szabályai (hőkötő, spirálozó, iratmegsemmisítő)

B A reklamáció intézésének folyamata, szempontjai, a panaszkezelési rendszer működése

B A jegyzőkönyv készítésének szabályai

C A hatósági, szakértői eljárás előkészítésének szabályai

B Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció, protokollszabályai

B A viselkedés, megjelenés szabályai az ügyfélszolgálati munka során

B A viselkedés, a megjelenés szabályai a szakmai rendezvényeken

C A szervezet társadalmi kapcsolatainak, szokásrendszerének, külső és belső kommunikációs rendszerének szerepe, elemei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Hallott szakmai szöveg megértése

3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

3 Telefonálás idegen nyelven

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Pontosság

Precizitás

Türelem

Társas kompetenciák:

Motiválhatóság

Fogalmazó készség

Nyelvhelyesség

Udvariasság

Konszenzuskészség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0062-06 Marketing és PR alapismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Piackutatást végez.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakulását.

Részt vesz a vevőktől, partnerektől, ügyfelektől, közéletből érkező visszacsatolások összegyűjtésében, rendszerezésében.

Közreműködik a reklámok, bemutatók, akciók szervezésében, az ahhoz kapcsolódó nyomdai munkálatok koordinálásában.

Protokoll-listát, illetve címlistát állít össze.

Közreműködik a szervezet belső és külső kommunikációs rendszerének és kultúrájának kialakításában, működtetésében.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A piac szereplői, a vállalati működés külső érintettjei

C A piac elemei, a piac működési mechanizmusa

C A piackutatás céljai, módszerei

C A piacbefolyásolás céljai, alapvető módszerei

C Reklámok, bemutatók, akciók szerepe, szervezésének folyamata

C A PR alapvető eszközei, szabályai, funkciói

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Hallott szakmai szöveg megértése

2 Diagram olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Meggyőző készség

Fogalmazó készség

Közérthetőség

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Információgyűjtés

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0068-06 Külkereskedelmi ügyletek előkészítése, megszervezése, lebonyolítása

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Felméri a beszerzési és értékesítési lehetőségeket a külföldi piacokon.

Export-import tervet készít.

A külföldi partnerektől árajánlatot kér.

A külföldi partnereknek árajánlatot ad.

Kiválasztja a megfelelő külkereskedelmi ügyletet.

Figyeli a külkereskedelmet érintő pályázati kiírásokat.

Előkészíti a külkereskedelmi szerződést.

Megköti a külkereskedelmi szerződést.

Kiválasztja az áru továbbításához a legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat.

Felkutatja a lehetséges szállítmányozási cégeket.

Alkalmazza a nemzetközi fuvarozás, szállítás szervezési normáit, szokványait.

Beszerzi/kiállítja/ellenőrzi a nemzetközi okmányokat és értékpapírokat.

Megköti a nemzetközi szállítmánybiztosítási szerződést.

Pontosítja a szállítás időpontját és helyét.

Megszervezi a termék fogadását.

Megállapodás szerinti helyen és időben átadja/átveszi az árut.

Intézi a nemzetközi fizetésekkel és bankügyletekkel kapcsolatos feladatokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A külkereskedelem résztvevői

B A külkereskedelmi tevékenységre vonatkozó alapvető szabályok

D A koncentrált piacokon való részvétel feltételei, módjai

C A piackutatási módszerek és a marketing eszközök alkalmazása a külkereskedelemben

C Ajánlati tevékenység a külkereskedelemben

C Az ajánlatok értékelésének szempontjai

C Kalkuláció az ajánlati ár kialakításához

B A külkereskedelmi ügyletek típusai

B A külkereskedelmi ügylet kiválasztásának szempontjai

C A külkereskedelmi szerződést előkészítő személyes tárgyalás szerepe, lebonyolításának alapvető szabályai

C Az üzleti tárgyalás megtervezésének lépései, a lebonyolítás szabályai

B A külkereskedelmi szerződés tartalma és feltételei

C A külkereskedelmi szerződés megkötéséhez kapcsolódó szabályok, előírások

B A fuvarozási módok, fuvareszközök

C A fuvarozási mód és útvonal megválasztásának szempontjai

C A fuvarozást szabályozó nemzetközi egyezmények az egyes fuvarozási módoknál

B A fuvarozási szerződések tartalma, a fuvarozás okmányai az egyes fuvarozási módoknál

C A szállítmányozási tevékenység formái

C Szokások és szokványok a nemzetközi kereskedelemben

C A külkereskedelemben használt okmányok jellemzői, szerepük, kezelésük

C Árurendszerek, a főbb árucsoportok jellemzői

C A szabványosítás, a szabvány fogalma, szerepe

C A minőség, a minőségbiztosítás szerepe, a minőségre ható tényezők

C A csomagolás szerepe, fajtái

C Az áruvédelem biztosítása

C Az anyagmozgatás módjai, eszközei

B A nemzetközi elszámolások eszközei

B A nemzetközi kereskedelemben használt fizetési módok jellemzői

C A csekk, váltó, hitelkártya, az elektronikus fizetés alkalmazása a nemzetközi pénzforgalomban

D A hitel szerepe, a hitelezés menete a külkereskedelem finanszírozásában

B A szállítmány biztosítására vonatkozó előírások, a szállítmány biztosításának formái a külkereskedelemben

C A vám szerepe, a vámegyezmények

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógéphasználat

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Köznyelvi beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

5 Hallott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvi beszédkészség

5 Idegen nyelvi olvasott szöveg megértése

4 Idegen nyelvi fogalmazás írásban

5 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

5 Idegen nyelvű beszédkészség

5 Telefonálás idegen nyelven

5 Információforrások kezelése

4 Jelképek értelmezése

5 Irodatechnikai eszközök használata

4 Informatikai és telekommunikációs eszközök használata

5 Munkavégzéshez szükséges anyagok használata (pl. irodaszerek, nyomtatványok, csomagoló- és postázó anyagok, eszközök, katalógusok)

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Döntésképesség

Szervezőkészség

Elhivatottság, elkötelezettség

Önállóság

Precizitás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetőség

Kapcsolatteremtő készség

Kommunikációs rugalmasság

Kapcsolatfenntartó készség

Irányítási készség

Meggyőző készség

Kompromisszumkészség

Kezdeményezőkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Következtetési képesség

Helyzetfelismerés

Értékelés

Kontroll (ellenőrző képesség)

Kritikus gondolkodás

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Nyitott hozzáállás

Kreativitás, ötletgazdagság

Körültekintés, elővigyázatosság

Az 54 341 01 0000 00 00 azonosító számú,
Külkereskedelmi üzletkötő megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0001–06A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése
0061–06Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek
0062–06Marketing és PR alapismeretek
0068–06Külkereskedelmi ügyletek előkészítése, megszervezése, lebonyolítása

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának, működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbáziskezelő program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegen nyelvű okmányok tartalmának értelmezése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 50%

2. feladat: 25%

3. feladat: 25%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0062-06 Marketing és PR alapismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A marketing és PR alapismeretek alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0068-06 Külkereskedelmi ügyletek előkészítése, megszervezése, lebonyolítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A külkereskedelmi ügyletek előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági együttműködés alapelvei

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő min. 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A külkereskedelmi ügyletek előkészítéséhez, lebonyolításához kapcsolódó dokumentumok szerepe, jellemzése. Az okmányok elkészítése, kitöltése magyar és idegen nyelven.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 40%

2. feladat: 60%

3. A szakmai vizsga értékelése százalékosan

Az 54 341 01 0000 00 00 azonosító számú, Külkereskedelmi üzletkötő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek, és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 15

2. vizsgarész: 20

3. vizsgarész: 10

4. vizsgarész: 55

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A közgazdasági-marketing alapismeretek legalább középszinten teljesített érettségi vizsgája esetén a 0062-06 számú követelménymodulhoz tartozó vizsgarész teljesítése 100%-osnak tekintendő.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések minimuma
Külkereskedelmi
üzletkötő
számítógépX
telefonX
fax-készülékX
internet kapcsolatX
nyomtatóX
hazai és uniós jogszabály gyűjteményX
vám- és fuvarokmány mintagyűjteményX

VII.

Egyebek

1. Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai:

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.

"A" típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"B" típus

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"C" típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

"D" típus

Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben azonosítószáma:an végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

"E" típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

2. Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei:

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, azonosítószáma:, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének azonosítószáma: ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, azonosítószáma:an, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek azonosítószáma:, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok azonosítószáma: javítására.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

* * *

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosítószáma: 54 345 02 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Logisztikai ügyintéző

3. Szakképesítések köre

3.1. Rész-szakképesítések

AzonosítószámMegnevezés
54 345 02 0100 31 01Anyagbeszerző
54 345 02 0100 31 02Áruterítő
54 345 02 0100 31 03Veszélyesáru-ügyintéző

3.2. Elágazások: Nincs

3.3. Ráépülés

AzonosítószámMegnevezés
54 345 02 0001 54 01Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3621

5. Képzés maximális időtartama

Szakképesítés/ráépülés megnevezéseSzakképzési évfolyamok
száma
Óraszám
Logisztikai ügyintéző22000
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző600

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Logisztikai ügyintéző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 70%

3. Gyakorlat aránya: 30%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): -

Időtartama (évben vagy félévben): -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Anyagbeszerző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: -

Óraszám: 400

3. Elmélet aránya: 70%

4. Gyakorlat aránya: 30%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Áruterítő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: -

Óraszám: 400

3. Elmélet aránya: 70%

4. Gyakorlat aránya: 30%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Veszélyesáru-ügyintéző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: -

Óraszám: 400

3. Elmélet aránya: 70%

4. Gyakorlat aránya: 30%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Ráépülés megnevezése: Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: Logisztikai ügyintéző

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 70%

3. Gyakorlat aránya: 30%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR számaFEOR megnevezése
3621Kereskedelmi ügyintéző

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel.

Döntéselőkészítéssel segíti a menedzsmentet.

Kommunikációs, marketing és PR tevékenységet végez.

Irodatechnikai és multimédiás eszközöket kezel.

Közreműködik a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában.

Irodai, ügyviteli adminisztrációt végez.

Reklamációs eseteket kezel.

Nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet folytat.

Nemzetközi szállítással kapcsolatos kiegészítő tevékenységet folytat.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosítószámamegnevezése
52 341 04 0000 00 00Kereskedelmi ügyintéző
52 342 01 0000 00 00Marketing- és reklámügyintéző
54 341 01 0000 00 00Külkereskedelmi üzletkötő
52 342 02 0000 00 00PR ügyintéző

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez.

Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait.

Hivatalos levelezést folytat hagyományos és elektronikus formában.

Hivatalos okmányokat tölt ki.

A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (hatóságoknál, közigazgatási szerveknél).

Napi/heti jelentést készít.

Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez.

Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet.

Nyomon követi a számla kiegyenlítését.

Szükség szerint a szerződést aláírásra előkészíti.

Szerződést köt.

Közreműködik a hitelügyintézésben.

Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyvet vesz fel.

Árajánlatokat kér, ad, értékel.

A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja.

Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató).

Szöveget, táblázatot szerkeszt.

Elektronikus levelezést folytat, internetet és intranetet használ.

Telefont, faxot, fénymásológépet kezel.

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat archiválja.

Dokumentumokat fénymásol.

Audiovizuális, multimédiás eszközöket használ, pl. tv, video, projektor, írásvetítő.

Használja az egyéb irodai eszközöket (hőkötő, spirálozó, iratmegsemmisítő).

Felméri az ügyfelek igényeit.

Szakmai tanácsot ad ügyfeleknek, partnereknek.

Termékeiről, szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleit, partnereit.

Ügyfélszolgálati teendőket lát el.

Az aktuális kedvezményekről folyamatos tájékoztatást ad.

Szakmai rendezvényeken vesz részt.

Reklamációt fogad.

Mérlegeli a kifogások jogosságát és mértékét.

A reklamáció fajtájától és mértékétől függően dönt az ügyintézés menetéről.

Javaslatot tesz az ellentételezésre, a reklamáció megoldására.

Szükség szerint hatósági, szakértői eljárást kezdeményez.

Az eljárás eredménye szerint rendezi a reklamációt.

Együttműködik a szervezet társadalmi kapcsolatainak alakításában.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai

B A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának és karbantartásának eljárásai

B A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és elektronikus) szabályai, jellegzetes formái

C A hivatalos okmányok használatának szabályai

C A hatósági és igazgatási szervekkel folytatott levelezés jellemző levéltípusai

B Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének szabályai

B A készpénzes, a készpénzkímélő, a készpénz nélküli pénzforgalom és a számlázás lebonyolításának szabályai

C A szerződések alapvető tartalmi és formai követelményei, jellemző szerződésfajták

C A hitelkérelem tartalma, a hitelezés menete, a hitelek fajtái

C A jegyzőkönyvek tartalmi és formai követelményei

C Árajánlatok tartalma, ajánlatkérés és -adás szabályai

C Az ajánlat értékelésének szempontjai

C A termékek és szolgáltatások kísérő okmányainak szerepe, kezelése, jellemző típusai

B A számítógép és tartozékainak (CD, DVD, scanner, nyomtató) kezelése

C Az adatközlő táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei

C Az elektronikus levelezés, az internet és az intranet használata

C Telefon, fax, fénymásológép kezelésének szabályai

B Elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjai

C Audiovizuális, multimédiás eszközök alkalmazásának szerepe, kezelése (pl. tv, video, projektor, írásvetítő)

C Dokumentáláshoz kapcsolódó irodai eszközök kezelésének szabályai (hőkötő, spirálozó, iratmegsemmisítő)

B A reklamáció intézésének folyamata, szempontjai, a panaszkezelési rendszer működése

B A jegyzőkönyv készítésének szabályai

C A hatósági, szakértői eljárás előkészítésének szabályai

B Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció protokollszabályai

B A viselkedés, megjelenés szabályai az ügyfélszolgálati munka során

B A viselkedés, a megjelenés szabályai a szakmai rendezvényeken

C A szervezet társadalmi kapcsolatainak, szokásrendszerének, külső és belső kommunikációs rendszerének szerepe, elemei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Hallott szakmai szöveg megértése

3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

3 Telefonálás idegen nyelven

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Pontosság

Precizitás

Türelem

Társas kompetenciák:

Motiválhatóság

Fogalmazó készség

Nyelvhelyesség

Udvariasság

Konszenzus készség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0062-06 Marketing és PR alapismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Piackutatást végez.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakulását.

Részt vesz a vevőktől, partnerektől, ügyfelektől, közéletből érkező visszacsatolások összegyűjtésében, rendszerezésében.

Közreműködik a reklámok, bemutatók, akciók szervezésében, az ahhoz kapcsolódó nyomdai munkálatok koordinálásában.

Protokoll-listát, illetve címlistát állít össze.

Közreműködik a szervezet belső és külső kommunikációs rendszerének és kultúrájának kialakításában, működtetésében.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A piac szereplői, a vállalati működés külső érintettjei

C A piac elemei, a piac működési mechanizmusa

C A piackutatás céljai, módszerei

C A piacbefolyásolás céljai, alapvető módszerei

C Reklámok, bemutatók, akciók szerepe, szervezésének folyamata

C A PR alapvető eszközei, szabályai, funkciói

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Hallott szakmai szöveg megértése

2 Diagram olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Meggyőző készség

Fogalmazó készség

Közérthetőség

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Információgyűjtés

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0065-06 Alapvető ügyviteli, irodatechnika-kezelési, kommunikációs feladatok az ügyintéző munkakörökben

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez.

Hivatalos okmányokat tölt ki.

Napi/heti jelentést készít.

Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez.

Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet.

Nyomon követi a számla kiegyenlítését.

Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató).

Szöveget, táblázatot szerkeszt.

Elektronikus levelezést folytat, internetet és intranetet használ.

Telefont, faxot, fénymásológépet kezel.

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat archiválja.

Dokumentumokat fénymásol.

Használja az egyéb irodai eszközöket (hőkötő, spirálozó, iratmegsemmisítő).

Felméri az ügyfelek igényeit.

Szakmai tanácsot ad ügyfeleknek, partnereknek.

Termékeiről, szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleit, partnereit.

Az aktuális kedvezményekről folyamatos tájékoztatást ad.

Szakmai rendezvényeken vesz részt.

Reklamációt fogad.

Együttműködik a szervezet társadalmi kapcsolatainak alakításában.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A levelezés (hagyományos és elektronikus) rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai

C A hivatalos okmányok használatának szabályai

B Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének szabályai

B A készpénzes, a készpénzkímélő, a készpénz nélküli pénzforgalom és a számlázás lebonyolításának szabályai

B A számítógép és tartozékainak (CD, DVD, scanner, nyomtató) kezelése

C Az adatközlő táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei

C Az elektronikus levelezés, az internet és az intranet használata

C Telefon, fax, fénymásológép kezelésének szabályai

B Elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjai

C Audiovizuális, multimédiás eszközök alkalmazásának szerepe, kezelése (pl. tv, video, projektor, írásvetítő)

C Dokumentáláshoz kapcsolódó irodai eszközök kezelésének szabályai (hőkötő, spirálozó, iratmegsemmisítő)

B A jegyzőkönyv készítésének szabályai

B Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció protokollszabályai

B A viselkedés, a megjelenés szabályai a szakmai rendezvényeken

C A szervezet társadalmi kapcsolatainak, szokásrendszerének, külső és belső kommunikációs rendszerének szerepe, elemei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

5 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

4 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés

4 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

3 Hallott szakmai szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Pontosság

Precizitás

Társas kompetenciák:

Motiválhatóság

Fogalmazó készség

Nyelvhelyesség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0115-06 Ügyféltájékoztatás, reklamációkezelés

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Felméri az ügyfelek igényeit.

Szakmai tanácsot ad ügyfeleknek, partnereknek.

Termékeiről, szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleit, partnereit.

Ügyfélszolgálati teendőket lát el.

Az aktuális kedvezményekről folyamatos tájékoztatást ad.

Szakmai rendezvényeken vesz részt.

Reklamációt fogad.

Mérlegeli a kifogásolás jogosságát és mértékét.

A reklamáció fajtájától és mértékétől függően dönt az ügyintézés menetéről.

Javaslatot tesz az ellentételezésre, a reklamáció megoldására.

Szükség szerint hatósági, szakértői eljárást kezdeményez.

Az eljárás eredménye szerint rendezi a reklamációt.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A reklamáció intézésének folyamata, szempontjai, a panaszkezelési rendszer működése

B A jegyzőkönyv készítésének szabályai

C A hatósági, szakértői eljárás előkészítésének szabályai

B Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció protokollszabályai

B A viselkedés, megjelenés szabályai az ügyfélszolgálati munka során

B A viselkedés, a megjelenés szabályai a szakmai rendezvényeken

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Hallott szakmai szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Türelem

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Határozottság

Meggyőző készség

Konszenzus készség

Fogalmazó készség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Információgyűjtés

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0116-06 Logisztika

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Véleményezi az új technológiák, termékek bevezetését.

Adatokat szolgáltat a termelési tervek elkészítéséhez.

Közreműködik a vállalati logisztikai rendszer tervezésében, kialakításában.

Részt vesz az árutovábbítási technológiák kiválasztásában, alkalmazásában.

Előkészíti a belföldi, nemzetközi szállításokat.

Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban.

Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat, szállítást.

Részt vesz az árutovábbítás, szállítmányozás feladatainak szervezésében, irányításában.

Kapcsolatot tart a pénzügyi és a termelésprogramozási részleggel.

Összegzi a beszerzési igényeket.

Közbeszerzés esetén alkalmazza a közbeszerzési szabályozást.

Megtervezi az aktuális beszerzések időrendjét.

Megrendelést továbbít a beszerzési részleghez vagy a beszállítóhoz.

Gondoskodik az áru szabályszerű átvételéről.

Az áruátvételhez kapcsolódó dokumentumokat kezeli, és eljuttatja az illetékeshez.

Betárolja és kitárolja az árut a raktárba, illetve a raktárból, meghatározza a tárolóhelyet.

Kapcsolatot tart a beszállítókkal, értékeli teljesítményüket.

Ellenőrzi a bejövő megrendelés teljesítési feltételeit.

A kiszállítási terv alapján gondoskodik a megfelelő számú és felszereltségű járműről.

Fuvarokmányt állít ki a szállítójárművek részére.

Átrakással, árutovábbítással (cross-docking) kapcsolatos tevékenységeket végez.

Gondoskodik az áru szabályszerű átadásáról.

Részt vesz a veszélyes árukra vonatkozó árutovábbítási technológiák kiválasztásában, alkalmazásában.

Elvégzi a veszélyes anyagok beszerzésével kapcsolatos speciális feladatokat.

A veszélyes áru kísérő okmányait, az átvételéhez és kiszállításához kapcsolódó dokumentumokat kezeli és eljuttatja az illetékeshez.

A környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak megfelelően kezeli és használja fel a veszélyes anyagokat.

A biztonsági előírásoknak megfelelően betárolja és kitárolja a veszélyes árut a raktárba, illetve a raktárból, meghatározza azok tárolóhelyét.

Kiválasztja a veszélyes áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat, szállítást.

Gondoskodik a veszélyes áru szállítására alkalmas járműről.

Közreműködik a készletek és a tárolóhelyek nyilvántartásában.

Kezeli a raktárgazdálkodás bizonylatait.

Ellátja a minőségbiztosítási rendszerben rögzített feladatokat.

Intézi a garanciális és szavatossági ügyeket.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Logisztikai alapfogalmak

C Optimális logisztikai rendszer kialakításának szempontjai

C A logisztikai információáramlás módjai

C Az anyagmozgatás eszközei, szabályai

C Raktározási és anyagmozgatási technológiák

C Raktártípusok

C Az árutovábbítási technológiák jellemzői

D Közlekedésföldrajzi ismeretek

D Térképhasználat és térképolvasás

C Útvonaltervező programok használata

D Főbb szállítási csomópontok Európában

D A közúti, a vasúti, a vízi, a légi és vezetékes szállítás fő vonalai

C Az egyes áruszállítási módok jellemzői, előnyei, hátrányai

C A szállítási tervek készítésénél figyelembe veendő szempontok

B Az egyes áruk szakszerű szállításának követelményei az áru jellemzőinek figyelembevételével

B Az áruszállításhoz kapcsolódó okmányok tartalmi, formai követelményei, kezelése

C Az INCOTERMS-szokványok szerepe, lényege

D A közbeszerzés folyamata

C A nemzetközi egyezmények szerepe a fuvarozás megszervezésében, a vámeljárásban

C Az árkalkuláció, a díjszámítás elvei

C A szállítmányozás lényege, elemei

C A centralizált és decentralizált beszerzés jellemzői

B A megrendelés módjai

C A gazdaságos rendelési tételnagyság meghatározása

B A rendelés feldolgozásának folyamata

C Szállítóértékelési eljárások

B Az áruátvétel menete, bizonylatolása

C Az áruátvételnél használt eszközök működése, kezelése

C A kiszolgálási színvonal mérésének módjai

C A készletezés szerepe, a készletek csoportosításának szempontjai

C A készletgazdálkodás főbb mutatói

C A készletnyilvántartás módjai

C A termeléstervezés és termelésirányítás elvei

C Az anyagszükséglet-számítás lényege

B A raktárgazdálkodás, készletnyilvántartás bizonylatai

B Áruazonosító és nyilvántartó rendszerek jellemzői

B Az egyes áruféleségek szakszerű tárolásának követelményei az áru jellemzőinek figyelembevételével

B A csomagolás fajtái, szerepe, a csomagoláson lévő feliratok és jelképek értelmezése

C A minőség fogalma, a minőségtanúsítás módjai

B Szavatosság, jótállás, termékfelelősség

B Minőségbiztosítási rendszerek szerepe, elemei

B A veszélyes anyagok tulajdonságai

B A veszélyes anyagokhoz kapcsolódó jelölések jelentősége, értelmezése

A A veszélyes anyagok tárolási szabályai

A A veszélyes anyagok szállításának követelményei

B ADR-előírások

B A veszélyes árukra vonatkozó árutovábbítási technológiák jellemzői

B A veszélyes áruk biztonságos szállítási módjai

B A veszélyes árukra vonatkozó szállítási tervek készítésénél figyelembe veendő szempontok

B A veszélyes áruk szállításához kapcsolódó okmányok tartalmi, formai követelményei, kezelése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógéphasználat

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Olvasott köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

4 Jelképek értelmezése

2 Folyamatábrák értelmezése

1 Diagram olvasása, értelmezése

3 Tájékozódás

4 Információforrások kezelése

Személyes kompetenciák:

Szervezőkészség

Térbeli tájékozódás

Pontosság

Rugalmasság

Precizitás

Önállóság

Szorgalom, igyekezet

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Kapcsolatfenntartó készség

Határozottság

Fogalmazó készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Értékelés

Áttekintő képesség

Kontroll (ellenőrző képesség)

Rendszerekben való gondolkodás

Tervezés

Információgyűjtés

Következtetési képesség

Eredményorientáltság

Gyakorlatias feladatértelmezés

Rendszerező képesség

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0117-06 Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Részt vesz a veszélyes árukra vonatkozó árutovábbítási technológiák kiválasztásában, alkalmazásában.

Elvégzi a veszélyes anyagok beszerzésével kapcsolatos speciális feladatokat.

A veszélyes áru kísérő okmányait, az átvételéhez és kiszállításához kapcsolódó dokumentumokat kezeli és eljuttatja az illetékeshez.

A környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak megfelelően kezeli és használja fel a veszélyes anyagokat.

A biztonsági előírásoknak megfelelően betárolja és kitárolja a veszélyes árut a raktárba, illetve a raktárból, meghatározza azok tárolóhelyét.

Kiválasztja a veszélyes áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat, szállítást.

Gondoskodik a veszélyes áru szállítására alkalmas járműről.

Közreműködik a készletek és a tárolóhelyek nyilvántartásában.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A veszélyes anyagok tulajdonságai

B A veszélyes anyagokhoz kapcsolódó jelölések jelentősége, értelmezése

A A veszélyes anyagok tárolási szabályai

A A veszélyes anyagok szállításának követelményei

B ADR-előírások

B A veszélyes árukra vonatkozó árutovábbítási technológiák jellemzői

B A veszélyes áruk biztonságos szállítási módjai

B A veszélyes árukra vonatkozó szállítási tervek készítésénél figyelembe veendő szempontok

B A veszélyes áruk szállításához kapcsolódó okmányok tartalmi, formai követelményei, kezelése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógéphasználat

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Olvasott köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Jelképek értelmezése

2 Folyamatábrák értelmezése

1 Diagram olvasása, értelmezése

3 Tájékozódás

4 Információforrások kezelése

Személyes kompetenciák:

Szervezőkészség

Térbeli tájékozódás

Pontosság

Rugalmasság

Precizitás

Önállóság

Szorgalom, igyekezet

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Kapcsolatfenntartó készség

Határozottság

Fogalmazó készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Értékelés

Áttekintő képesség

Kontroll (ellenőrző képesség)

Rendszerekben való gondolkodás

Tervezés

Információgyűjtés

Következtetési képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Rendszerező képesség

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0118-06 Áruterítés

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Részt vesz az árutovábbítási technológiák kiválasztásában, alkalmazásában.

Gondoskodik a kiszállítási terv alapján a megfelelő számú és felszereltségű járműről.

Fuvarokmányt állít ki a szállítójárművek részére.

Átrakással, árutovábbítással (cross-docking) kapcsolatos tevékenységeket végez.

Gondoskodik az áru szabályszerű átadásáról.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Az árutovábbítási technológiák jellemzői

D Közlekedésföldrajzi ismeretek

D Térképhasználat és térképolvasás

C Útvonaltervező programok használata

D Főbb szállítási csomópontok Európában

D A közúti, a vasúti, a vízi, a légi és vezetékes szállítás fő vonalai

C Az egyes áruszállítási módok jellemzői, előnyei, hátrányai

C A szállítási tervek készítésénél figyelembe veendő szempontok

B Az egyes áruk szakszerű szállításának követelményei az áru jellemzőinek figyelembevételével

B Az áruszállításhoz kapcsolódó okmányok tartalmi, formai követelményei, kezelése

B A csomagolás fajtái, szerepe, a csomagoláson lévő feliratok és jelképek értelmezése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógéphasználat

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Olvasott köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

4 Jelképek értelmezése

3 Tájékozódás

4 Információforrások kezelése

Személyes kompetenciák:

Szervezőkészség

Térbeli tájékozódás

Pontosság

Rugalmasság

Precizitás

Önállóság

Szorgalom, igyekezet

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Kapcsolatfenntartó készség

Fogalmazó készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Kontroll (ellenőrző képesség)

Tervezés

Információgyűjtés

Eredményorientáltság

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0119-06 Az anyagbeszerző munkakör követelményei

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Összegzi a beszerzési igényeket.

Megtervezi az aktuális beszerzések időrendjét.

Megrendelést továbbít a beszerzési részleghez vagy a beszállítóhoz.

Gondoskodik az áru szabályszerű átvételéről.

Az áruátvételhez kapcsolódó dokumentumokat kezeli és eljuttatja az illetékeshez.

Kapcsolatot tart a beszállítókkal, értékeli teljesítményüket.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Az anyagmozgatás eszközei, szabályai

C Raktározási és anyagmozgatási technológiák

C Raktártípusok

C A centralizált és decentralizált beszerzés jellemzői

B A megrendelés módjai

C A gazdaságos rendelési tételnagyság meghatározása

B A rendelésfeldolgozás folyamata

C Szállítóértékelési eljárások

B Az áruátvétel menete, bizonylatolása

C Az áruátvételnél használt eszközök működése, kezelése

C A minőség fogalma, a minőségtanúsítás módjai

B Szavatosság, jótállás, termékfelelősség

B Minőségbiztosítási rendszerek szerepe, elemei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógéphasználat

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Olvasott köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

4 Jelképek értelmezése

4 Információforrások kezelése

Személyes kompetenciák:

Szervezőkészség

Térbeli tájékozódás

Pontosság

Rugalmasság

Precizitás

Önállóság

Szorgalom, igyekezet

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Kapcsolatfenntartó készség

Határozottság

Fogalmazó készség

Módszerkompetenciák:

Értékelés

Áttekintő képesség

Kontroll (ellenőrző képesség)

Tervezés

Információgyűjtés

Következtetési képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Rendszerező képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0120-06 Nemzetközi szállítmányozás

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

A nemzetközi szállítmányozással kapcsolatos előkészítő, tervező feladatokat végez.

Részt vesz a nemzetközi árutovábbítási technológiák kidolgozásában.

Részt vesz a nemzetközi menetrend szerinti szállítási feladatok előkészítésében.

Részt vesz a nemzetközi különjáratok és különcélú menetrendszerinti szállítási feladatok előkészítésében.

Részt vesz a nemzetközi szállítás, szállítmányozás árképzési és díjszámítási feladataiban.

Közreműködik a megfelelő áruszállítási rendszer kiválasztásában.

FIATA-előírásokat alkalmaz.

FIATA-okmányokat tölt ki, alkalmaz.

Nemzetközi szállítmánybiztosítási ügyet intéz.

Részt vesz a árutovábbítás, szállítmányozás feladatainak szervezésében, irányításában.

Részt vesz a járműfenntartás feladatainak ellátásában.

Ellátja a nemzetközi szállítás adminisztrációs és elemzési feladatait.

Irányítja a szállítmányozáshoz kapcsolódó okmányok elkészítését, kitöltését.

Részt vesz a forgalombiztonsági, áru- és utasbiztonsági feladatok ellátásában.

Intézi a nemzetközi szállítás rendkívüli eseményeinek ügyeit.

Részt vesz mentéssel kapcsolatos feladatok ellátásában.

Részt vesz a nemzetközi szállítással kapcsolatos oktatási feladatok ellátásában.

Az előírások szerint közreműködik az irányított dolgozók személyes ügyeivel kapcsolatos feladatok ellátásában.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A nemzetközi közúti fuvarozás szabályozása (CMR)

B A CMR fogalma, tartalma

C Díjszámítás elemei a nemzetközi közúti fuvarozásban

C A nemzetközi vasúti fuvarozás szabályozása

B CIM-fuvarlevél tartalma

B SZMGSZ-fuvarlevél tartalma

C Díjszámítás elemei a nemzetközi vasúti fuvarozásban

C A légi fuvarozás nemzetközi szabályozása

C Díjszámítás elemei a nemzetközi légi fuvarozásban

C folyami fuvarozás nemzetközi szabályozása

B A nemzetközi folyami fuvarozás okmányai

C Díjszámítás elemei a nemzetközi folyami fuvarozásban

C A tengeri fuvarozás nemzetközi szabályozása

B A tengeri fuvarozás okmányai

C Díjszámítás elemei a tengeri fuvarozásban

C A kombinált fuvarozások szerepe, alkalmazása, fuvarokmányai

C Szállítmányozói gyűjtőforgalom szerepe, megvalósítása

C A nemzetközi szállítmány-biztosítások módjai

B FIATA-okmányok kitöltése, alkalmazása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógéphasználat

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Olvasott köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

4 Idegen nyelvű olvasott szöveg

4 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

4 Idegen nyelvű beszédkészség

4 Telefonálás idegen nyelven

4 Jelképek értelmezése

2 Folyamatábrák értelmezése

1 Diagram olvasása, értelmezése

3 Tájékozódás

4 Információforrások kezelése

Személyes kompetenciák:

Szervezőkészség

Pontosság

Rugalmasság

Precizitás

Önállóság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Kapcsolatfenntartó készség

Határozottság

Fogalmazó készség

Módszerkompetenciák:

Értékelés

Áttekintő képesség

Kontroll (ellenőrző képesség)

Rendszerekben való gondolkodás

Tervezés

Információgyűjtés

Következtetési képesség

Rendszerező képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0389-06 Kiegészítő ismeretek az ügyintézői szakképesítésekhez rész-szakképesítés birtokában

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait.

Hivatalos levelezést folytat hagyományos és elektronikus formában.

A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (hatóságoknál, közigazgatási szerveknél).

Szükség szerint a szerződést aláírásra előkészíti.

Szerződést köt.

Közreműködik a hitel-ügyintézésben.

Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyvet vesz fel.

Árajánlatokat kér, ad, értékel.

A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja.

Audiovizuális, multimédiás eszközöket használ, pl. tv, video, projektor, írásvetítő.

Ügyfélszolgálati teendőket lát el.

Mérlegeli a kifogások jogosságát és mértékét.

A reklamáció fajtájától és mértékétől függően dönt az ügyintézés menetéről.

Javaslatot tesz az ellentételezésre, a reklamáció megoldására.

Szükség szerint hatósági, szakértői eljárást kezdeményez.

Az eljárás eredménye szerint rendezi a reklamációt.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának és karbantartásának eljárásai

B A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és elektronikus) szabályai, jellegzetes formái

C A hatósági és igazgatási szervekkel folytatott levelezés jellemző levéltípusai

C A szerződések alapvető tartalmi és formai követelményei, jellemző szerződésfajták

C A hitelkérelem tartalma, a hitelezés menete, a hitelek fajtái

C A jegyzőkönyvek tartalmi és formai követelményei

C Árajánlatok tartalma, ajánlatkérés és -adás szabályai

C Az ajánlat értékelésének szempontjai

C A termékek és szolgáltatások kísérő okmányainak szerepe, kezelése, jellemző típusai

B A reklamáció intézésének folyamata, szempontjai, a panaszkezelési rendszer működése

C A hatósági, szakértői eljárás előkészítésének szabályai

B A viselkedés, megjelenés szabályai az ügyfélszolgálati munka során

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

5 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

4 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés

4 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

3 Hallott szakmai szöveg megértése

3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

3 Telefonálás idegen nyelven

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Pontosság

Precizitás

Társas kompetenciák:

Motiválhatóság

Fogalmazó készség

Nyelvhelyesség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0390-06 Kiegészítő marketing ismeretek az ügyintéző szakképesítésekhez rész-szakképesítés birtokában

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Együttműködik a szervezet társadalmi kapcsolatainak alakításában.

Piackutatást végez.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakulását.

Részt vesz a vevőktől, partnerektől, ügyfelektől, közéletből érkező visszacsatolások összegyűjtésében, rendszerezésében.

Közreműködik a reklámok, bemutatók, akciók szervezésében, az ahhoz kapcsolódó nyomdai munkálatok koordinálásában.

Protokoll-listát, illetve címlistát állít össze.

Közreműködik a szervezet belső és külső kommunikációs rendszerének és kultúrájának kialakításában, működtetésében.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A szervezet társadalmi kapcsolatainak, szokásrendszerének, külső és belső kommunikációs rendszerének szerepe, elemei

C A piac szereplői, a vállalati működés külső érintettjei

C A piac elemei, a piac működési mechanizmusa

C A piackutatás céljai, módszerei

C A piac befolyásolásának céljai, alapvető módszerei

C Reklámok, bemutatók, akciók szerepe, szervezésének folyamata

C A PR alapvető eszközei, szabályai, funkciói

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Hallott szakmai szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Türelmesség

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Határozottság

Konszenzuskészség

Fogalmazó készség

Módszerkompetenciák:

Információgyűjtés

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0391-06 Kiegészítő ismeretek a Logisztikai ügyintéző szakképesítéshez rész-szakképesítés birtokában

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Véleményezi az új technológiák, termékek bevezetését.

Adatokat szolgáltat a termelési tervek elkészítéséhez.

Közreműködik a vállalati logisztikai rendszer tervezésében, kialakításában.

Előkészíti a belföldi, nemzetközi szállításokat.

Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban.

Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat, szállítást.

Részt vesz az árutovábbítás, szállítmányozás feladatainak szervezésében, irányításában.

Kapcsolatot tart a pénzügyi- és a termelésprogramozási részleggel.

Közbeszerzés esetén alkalmazza a közbeszerzési szabályozást.

Betárolja és kitárolja az árut a raktárba, illetve a raktárból, meghatározza a tárolóhelyet.

Ellenőrzi a bejövő megrendelés teljesítési feltételeit.

Kezeli a raktárgazdálkodás bizonylatait.

Ellátja a minőségbiztosítási rendszerben rögzített feladatokat.

Intézi a garanciális és szavatossági ügyeket.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Logisztikai alapfogalmak

C Optimális logisztikai rendszer kialakításának szempontjai

C A logisztikai információáramlás módjai

D A közbeszerzés folyamata

C A nemzetközi egyezmények szerepe a fuvarozás megszervezésében, a vámeljárásban

C Az árkalkuláció, a díjszámítás elvei

C A szállítmányozás lényege, elemei

C A kiszolgálási színvonal mérésének módjai

C A készletezés szerepe, a készletek csoportosításának szempontjai

C A készletgazdálkodás főbb mutatói

C A készletnyilvántartás módjai

C A termeléstervezés és termelésirányítás elvei

C Az anyagszükséglet-számítás lényege

B A raktárgazdálkodás, készletnyilvántartás bizonylatai

B Áruazonosító és nyilvántartó rendszerek jellemzői

B Az egyes áruféleségek szakszerű tárolásának követelményei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógéphasználat

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Olvasott köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

4 Jelképek értelmezése

2 Folyamatábrák értelmezése

1 Diagram olvasása, értelmezése

3 Tájékozódás

4 Információforrások kezelése

Személyes kompetenciák:

Szervezőkészség

Pontosság

Precizitás

Önállóság

Szorgalom, igyekezet

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Kapcsolatfenntartó készség

Határozottság

Fogalmazó készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Értékelés

Áttekintő képesség

Rendszerekben való gondolkodás

Tervezés

Információgyűjtés

Következtetési képesség

Eredményorientáltság

Gyakorlatias feladatértelmezés

Rendszerező képesség

Az 54 345 02 0000 00 00 azonosító számú,
Logisztikai ügyintéző megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0061–06Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek
0062–06Marketing és PR alapismeretek
0116–06Logisztika
Az 54 345 02 0100 31 01 azonosító számú,
Anyagbeszerző megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0065–06Alapvető ügyviteli és irodatechnika-kezelési feladatok az ügyintéző munkakörökben
0115–06Ügyféltájékoztatás, reklamáció-kezelés
0119–06Az anyagbeszerző munkakör követelményei
Az 54 345 02 0100 31 02 azonosító számú,
Áruterítő megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0065–06Alapvető ügyviteli és irodatechnika-kezelési feladatok az ügyintéző munkakörökben
0115–06Ügyféltájékoztatás, reklamáció-kezelés
0118–06Áruterítés
Az 54 345 02 0100 31 03 azonosító számú,
Veszélyesáru-ügyintéző megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0065–06Alapvető ügyviteli és irodatechnika-kezelési feladatok az ügyintéző munkakörökben
0115–06Ügyféltájékoztatás, reklamáció-kezelés
0117–06Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei
Az 54 345 02 0001 54 01 azonosító számú,
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző megnevezésű ráépülés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0061–06Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek
0062–06Marketing és PR alapismeretek
0116–06Logisztika
0120–06Nemzetközi szállítmányozás

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbáziskezelő program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegen nyelvű okmányok tartalmának értelmezése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 50%

2. feladat: 25%

3. feladat: 25%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0062-06 Marketing és PR alapismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A marketing és PR alapismeretek alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0065-06 Alapvető ügyviteli, irodatechnika-kezelési, kommunikációs feladatok az ügyintéző munkakörökben

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbáziskezelő program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés alapvető előírásai.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A kommunikáció, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 50%

2. feladat: 30%

3. feladat: 20%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0115-06 Ügyféltájékoztatás, reklamáció-kezelés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A kommunikáció, a kapcsolattartás alapvető szabályainak jellemzése. Az üzleti kultúra, a viselkedés szabályai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0116-06 Logisztika

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A vállalati logisztikai rendszer működése. A logisztikai munkakörben használt magyar és idegen nyelvű dokumentumok kitöltése, tartalmának értelmezése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 (felkészülési idő min. 30 perc, válaszadási idő 15 perc) perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Esettanulmány: Megrendelés fogadása, visszaigazolása, díjszámítás, fuvarozási mód kiválasztása, útvonaltervezés, fuvarokmány kiállítása, a pénzügyi rendezés előkészítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 40%

2. feladat: 60%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0117-06 Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A veszélyesáruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. A veszélyesáru-ügyintéző munkakörében használt magyar és idegen nyelvű dokumentumok értelmezése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Esettanulmány készítése: Veszélyesáru megrendelés fogadása, visszaigazolása, díjszámítás, fuvarozási mód kiválasztása, útvonaltervezés, fuvarokmány kiállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 40%

2. feladat: 60%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0118-06 Áruterítés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A kiszállítással, árutovábbítással, átrakással, átadással kapcsolatos feladatok. A feladatok ellátásához kapcsolódó magyar és idegen nyelvű dokumentumok értelmezése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Esettanulmány készítése: Fuvarozási mód kiválasztása, útvonaltervezés, fuvarokmány kiállítása, az áruátadás bizonylatainak kezelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 40%

2. feladat: 60%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0119-06 Az anyagbeszerző munkakör követelményei

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az anyagbeszerzés egyes mozzanatainak bemutatása, az anyagbeszerző munkakörében használt magyar és idegen nyelvű dokumentumok értelmezése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Esettanulmány készítése: A beszerzési igények összesítése, a megrendelés és az áruátvétel lebonyolítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 40%

2. feladat: 60%

9. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0120-06 Nemzetközi szállítmányozás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos feladatoknak, a fuvarozást szabályozó nemzetközi egyezmények alapvető elemeinek bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

10. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0389-06 Kiegészítő ismeretek az ügyintézői szakképesítésekhez rész-szakképesítés birtokában

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Hivatalos dokumentumok (üzleti levelek, ajánlatok, szerződéstervezetek) számítógépen történő elkészítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Magyar és idegen nyelvű dokumentumok tartalmának értelmezése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven, az ügyintézés jellemző helyzeteiben. Ügyfélszolgálati feladatok, a reklamáció kezelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 50%

2. feladat: 25%

3. feladat: 25%

11. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0390-06 Kiegészítő marketing ismeretek az ügyintéző szakképesítésekhez rész-szakképesítés birtokában

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Marketing és PR alapismeretek alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

12. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0391-06 Kiegészítő ismeretek a Logisztikai ügyintéző szakképesítéshez rész-szakképesítés birtokában

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A vállalati logisztikai rendszer működésének alapelvei, alapelemei

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Esettanulmány: teendők a megrendelés fogadásától a pénzügyi rendezés előkészítéséig

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 40%

2. feladat: 60%

3. A szakmai vizsga értékelése százalékosan

Az 54 345 02 0000 00 00 azonosító számú, Logisztikai ügyintéző megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 25

2. vizsgarész: 15

5. vizsgarész: 60

Az 54 345 02 0100 31 01 azonosító számú, Anyagbeszerző megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

3. vizsgarész: 25

4. vizsgarész: 15

8. vizsgarész: 60

Az 54 345 02 0100 31 02 azonosító számú, Áruterítő megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

3. vizsgarész: 25

4. vizsgarész: 15

7. vizsgarész: 60

Az 54 345 02 0100 31 03 azonosító számú, Veszélyesáru-ügyintéző megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

3. vizsgarész: 25

4. vizsgarész: 15

6. vizsgarész: 60

Az 54 345 02 0001 54 01 azonosító számú, Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

9. vizsgarész: 100

Az 54 345 02 0000 00 00 azonosító számú, Logisztikai ügyintéző megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 54 345 02 0100 31 01 azonosító számú, Anyagbeszerző megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik

6. vizsgarész: 20

7. vizsgarész: 20

10. vizsgarész: 20

11. vizsgarész: 20

12. vizsgarész: 20

Az 54 345 02 0000 00 00 azonosító számú, Logisztikai ügyintéző megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 54 345 02 0100 31 02 azonosító számú, Áruterítő megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik

6. vizsgarész: 20

8. vizsgarész: 20

10. vizsgarész: 20

11. vizsgarész: 20

12. vizsgarész: 20

Az 54 345 02 0000 00 00 azonosító számú, Logisztikai ügyintéző megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 54 345 02 0100 31 03 azonosítószámú, Veszélyesáru-ügyintéző megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik

7. vizsgarész: 20

8. vizsgarész: 20

10. vizsgarész: 20

11. vizsgarész: 20

12. vizsgarész: 20

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A közgazdasági-marketing alapismeretek legalább középszinten teljesített érettségi vizsgája esetén a 0062-06 számú követelménymodulhoz tartozó vizsgarész teljesítése 100%-osnak tekintendő.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimumaLogisztikai ügyintézőAnyag-
beszerző
ÁruterítőVeszélyesáru-
ügyintéző
Nemzetközi szállít-
mányozási ügyintéző
autóXX
telefon, faxXXXX
számítógép internet csatlakozássalXXXX
bélyegzőkXXXXX
irodai eszközökXXXXX
mérőeszközök (mérőszalag, tolómérő)XX
szállítási rögzítők (hevederek stb.)XX
térképXX
munkavédelmi kesztyűXX
gépjárműXX
védőruházatXX
védőfelszerelésekXX
anyagmozgatási eszközök (villás kéziemelő)XX
rakományrögzítő eszközök (gurtni, rögzítőszalag)XX
mentőládaXX
tűzoltó készülékXX
irodaszerekXX
számológépXX
mobiltelefonXX
takarítóeszközökXX
pénzkazettaXX
elakadásjelzőXX
fényvisszaverő mellényXX

VII.

Egyebek

1. Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai:

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.

"A" típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"B" típus

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"C" típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

"D" típus

Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben azonosítószáma:an végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

"E" típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

2. Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei:

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, azonosítószáma:, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének azonosítószáma: ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, azonosítószáma:an, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek azonosítószáma:, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok azonosítószáma: javítására.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

* * *

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosítószáma: 52 342 01 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Marketing- és reklámügyintéző

3. Szakképesítések köre

3.1. Rész-szakképesítések

AzonosítószámaMegnevezése
52 342 01 0100 52 01Hirdetési ügyintéző

3.2. Elágazások: Nincs

3.3. Ráépülés: Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3622

5. Képzés maximális időtartama

Szakképesítés/ráépülés megnevezéseSzakképzési évfolyamok számaÓraszám
Marketing- és reklámügyintéző11000

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Marketing- és reklámügyintéző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 70%

3. Gyakorlat aránya: 30%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): -

Időtartama (évben vagy félévben): -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Hirdetési ügyintéző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: -

Óraszám: 400

3. Elmélet aránya: 70%

4. Gyakorlat aránya: 30%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR számaFEOR megnevezése
3622Kiállítási és kereskedelmi propaganda ügyintéző

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Részt vesz a marketingmunkában, a stratégia kidolgozásában.

Közreműködik az egységes vállalati/márka-arculat biztosításában.

Reklamációs eseteket kezel.

ATL kampányt koordinál.

Koordinálja a POS anyagok fejlesztését.

Promóciót szervez.

PR tevékenységet koordinál.

Közreműködik rendezvények - kongresszusok, konferenciák, árubemutatók, kiállítások, kvízjátékok, vetélkedők, sportesemények, kirándulások, túrák, bálok, partyk, kiállítások, bemutatók, dedikálások, jótékonysági események, road-show-k, üzemlátogatások, jubileumi ünnepségek stb. - megszervezésében.

DM és interaktív projekteket koordinál.

Irodai, ügyviteli adminisztrációs feladatokat végez.

Segíti a marketing/PR/reklámmenedzser munkáját.

Irodatechnikai és multimédiás eszközöket kezel.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosítószámamegnevezése
52 341 04 0000 00 00Kereskedelmi ügyintéző
52 342 02 0000 00 00PR ügyintéző
54 345 02 0000 00 00Logisztikai ügyintéző
54 341 01 0000 00 00Külkereskedelmi üzletkötő

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez.

Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait.

Hivatalos levelezést folytat hagyományos és elektronikus formában.

Hivatalos okmányokat tölt ki.

A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (hatóságoknál, közigazgatási szerveknél).

Napi/heti jelentést készít.

Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez.

Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet.

Nyomon követi a számla kiegyenlítését.

Szükség szerint a szerződést aláírásra előkészíti.

Szerződést köt.

Közreműködik a hitelügyintézésben.

Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyvet vesz fel.

Árajánlatokat kér, ad, értékel.

A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja.

Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató).

Szöveget, táblázatot szerkeszt.

Elektronikus levelezést folytat, internetet és intranetet használ.

Telefont, faxot, fénymásológépet kezel.

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat archiválja.

Dokumentumokat fénymásol.

Audiovizuális, multimédiás eszközöket használ, pl. tv, video, projektor, írásvetítő.

Használja az egyéb irodai eszközöket (hőkötő, spirálozó, iratmegsemmisítő).

Felméri az ügyfelek igényeit.

Szakmai tanácsot ad ügyfeleknek, partnereknek.

Termékeiről, szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleit, partnereit.

Ügyfélszolgálati teendőket lát el.

Az aktuális kedvezményekről folyamatos tájékoztatást ad.

Szakmai rendezvényeken vesz részt.

Reklamációt fogad.

Mérlegeli a kifogások jogosságát és mértékét.

A reklamáció fajtájától és mértékétől függően dönt az ügyintézés menetéről.

Javaslatot tesz az ellentételezésre, a reklamáció megoldására.

Szükség szerint hatósági, szakértői eljárást kezdeményez.

Az eljárás eredménye szerint rendezi a reklamációt.

Együttműködik a szervezet társadalmi kapcsolatainak alakításában.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai

B A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának és karbantartásának eljárásai

B A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és elektronikus) szabályai, jellegzetes formái

C A hivatalos okmányok használatának szabályai

C A hatósági és igazgatási szervekkel folytatott levelezés jellemző levéltípusai

B Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének szabályai

B A készpénzes, a készpénzkímélő, a készpénz nélküli pénzforgalom és a számlázás lebonyolításának szabályai

C A szerződések alapvető tartalmi és formai követelményei, jellemző szerződésfajták

C A hitelkérelem tartalma, a hitelezés menete, a hitelek fajtái

C A jegyzőkönyvek tartalmi és formai követelményei

C Árajánlatok tartalma, ajánlatkérés és -adás szabályai

C Az ajánlat értékelésének szempontjai

C A termékek és szolgáltatások kísérő okmányainak szerepe, kezelése, jellemző típusai

B A számítógép és tartozékainak (CD, DVD, scanner, nyomtató) kezelése

C Az adatközlő táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei

C Az elektronikus levelezés, az internet és az intranet használata

C Telefon, fax, fénymásológép kezelésének szabályai

B Elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjai

C Audiovizuális, multimédiás eszközök alkalmazásának szerepe, kezelése (pl. tv, video, projektor, írásvetítő)

C Dokumentáláshoz kapcsolódó irodai eszközök kezelésének szabályai (hőkötő, spirálozó, iratmegsemmisítő)

B A reklamáció intézésének folyamata, szempontjai, a panaszkezelési rendszer működése

B A jegyzőkönyv készítésének szabályai

C A hatósági, szakértői eljárás előkészítésének szabályai

B Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció protokollszabályai

B A viselkedés, a megjelenés szabályai az ügyfélszolgálati munka során

B A viselkedés, a megjelenés szabályai a szakmai rendezvényeken

C A szervezet társadalmi kapcsolatainak, szokásrendszerének, külső és belső kommunikációs rendszerének szerepe, elemei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Hallott szakmai szöveg megértése

3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

3 Telefonálás idegen nyelven

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Pontosság

Precizitás

Türelem

Társas kompetenciák:

Motiválhatóság

Fogalmazó készség

Nyelvhelyesség

Udvariasság

Konszenzus készség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0062-06 Marketing és PR alapismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Piackutatást végez.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakulását.

Részt vesz a vevőktől, partnerektől, ügyfelektől, közéletből érkező visszacsatolások összegyűjtésében, rendszerezésében.

Közreműködik a reklámok, bemutatók, akciók szervezésében, az ahhoz kapcsolódó nyomdai munkálatok koordinálásában.

Protokoll-listát, illetve címlistát állít össze.

Közreműködik a szervezet belső és külső kommunikációs rendszerének és kultúrájának kialakításában, működtetésében.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A piac szereplői, a vállalati működés külső érintettjei

C A piac elemei, a piac működési mechanizmusa

C A piackutatás céljai, módszerei

C A piacbefolyásolás céljai, alapvető módszerei

C Reklámok, bemutatók, akciók szerepe, szervezésének folyamata

C A PR alapvető eszközei, szabályai, funkciói

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Hallott szakmai szöveg megértése

2 Diagram olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Meggyőző készség

Fogalmazó készség

Közérthetőség

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Információgyűjtés

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0063-06 Ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a rendezvényszervezés, a vállalati arculat-kialakítás és a reklámkampány-szervezés területén

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Sajtólistát összeállít, rendszeresen frissít.

Sajtófigyelést, elemzést végez.

Előkészíti a sajtómunkához szükséges dokumentációt, az információkat begyűjti és sajtóképessé alakítja.

Gondoskodik a sajtó számára fotóanyagról, audiovizuális alapanyagokról.

Sajtótájékoztatót tervez, szervez.

Kiválasztja a rendezvény helyszínét, helyszíni szemlét tart.

Elkészíti a rendezvény költségvetését.

Elkészítteti a meghívókat, biztosítja kiküldésüket.

Megszervezi a programot, a rendezvény technikai, biztonsági hátterét.

Gondoskodik dekorációról, a rendezvényhez szükséges kellékekről.

Prezentációt készít a rendezvényekre.

Referenciaanyagokat készít.

Információs anyagokat készít az ügyfelek tájékoztatására.

A rendezvényt dokumentálja.

Részt vesz a rendezvény értékelésében.

Képi dokumentumokat készít, pl. fényképezőgéppel, videokamerával.

Ügyfélelégedettség mérésében közreműködik (interjú, kérdőív).

Javaslatokat, ötleteket gyűjt a vállalati/márka arculat kialakításának folyamatában.

Közreműködik a szervezet formai és színvilágának kialakításában vagy korrekciójában, cégjel és cégadatok megjelenítési formáinak kiválasztásában.

Közreműködik az arculati kézikönyv készítésében és annak gondozásában.

Gondoskodik az arculatnak megfelelő vállalati nyomtatványok beszerzéséről (névjegy, levélpapír, boríték, tájékoztató anyagok stb.).

Beszerzi az arculatnak megfelelő reprezentációs eszközöket, reklámajándékokat.

Részt vesz a PR tervezési folyamatokban.

Részt vesz a kommunikációs és a marketingterv elkészítésében.

Részt vesz a szponzorációs stratégia megvalósításában.

Kapcsolatot koordinál a szponzorációs partnerekkel.

(Társ)szponzort keres.

Web-lapot aktualizál.

Információkat gyűjt a marketingterv kidolgozásához.

Kiválasztja a célcsoportokat, és annak megfelelően javaslatot tesz a megfelelő kommunikációs eszközökre, csatornákra.

Koordinálja a promóció kreatív anyagainak elkészítését, meghirdetését.

Reklám/kreatív és média ügynökséggel kapcsolatot tart.

Részt vesz a reklámkampány lebonyolításában.

Részt vesz a kampány értékelésében.

Közreműködik a szervezet válságkommunikációs terveinek összeállításában és lebonyolításában.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A PR funkciói, jellemzői, részterületei

C A nyomtatott média főbb jellemzői

C Az elektronikus média főbb jellemzői

C A gyártástechnika (fotó, film, video) alapismeretei

B Médiafigyelési feladatok jellemzői

B A sajtóanalízis készítésének folyamata

D A rendezvény helyszínének kiválasztásánál figyelembe veendő szempontok

C A meghívók formai és tartalmi követelményei

D A rendezvénydekoráció kialakításának szempontjai

C A rendezvény értékelésének szempontjai

C A prezentációkészítés szabályai

B Információs anyagok tartalmi és forgalmi követelményei

C A vállalati arculat elemei

C Az arculati kézikönyv szerepe, tartalma

C A web-lapok szerepe, használata

C A marketingterv tartalma

B A reklám/értékesítési akciók szervezésének, értékelésének szempontjai

C A szponzorálás szerepe

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógépes ismeretek

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

2 ECDL 6. m. Prezentáció

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Hallott szakmai szöveg megértése

2 Diagram olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Türelem

Pontosság

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Határozottság

Meggyőző készség

Konszenzus készség

Fogalmazó készség

Módszerkompetenciák:

Információgyűjtés

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Áttekintő képesség

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Tervezés

Értékelés

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Okok feltárása

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0065-06 Alapvető ügyviteli, irodatechnika-kezelési, kommunikációs feladatok az ügyintéző munkakörökben

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez.

Hivatalos okmányokat tölt ki.

Napi/heti jelentést készít.

Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez.

Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet.

Nyomon követi a számla kiegyenlítését.

Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató).

Szöveget, táblázatot szerkeszt.

Elektronikus levelezést folytat, internetet és intranetet használ.

Telefont, faxot, fénymásológépet kezel.

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat archiválja.

Dokumentumokat fénymásol.

Használja az egyéb irodai eszközöket (hőkötő, spirálozó, iratmegsemmisítő).

Felméri az ügyfelek igényeit.

Szakmai tanácsot ad ügyfeleknek, partnereknek.

Termékeiről, szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleit, partnereit.

Az aktuális kedvezményekről folyamatos tájékoztatást ad.

Szakmai rendezvényeken vesz részt.

Reklamációt fogad.

Együttműködik a szervezet társadalmi kapcsolatainak alakításában.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A levelezés (hagyományos és elektronikus) rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai

C A hivatalos okmányok használatának szabályai

B Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének szabályai

B A készpénzes, a készpénzkímélő, a készpénz nélküli pénzforgalom és a számlázás lebonyolításának szabályai

B A számítógép és tartozékainak (CD, DVD, scanner, nyomtató) kezelése

C Az adatközlő táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei

C Az elektronikus levelezés, az internet és az intranet használata

C Telefon, fax, fénymásológép kezelésének szabályai

B Elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjai

C Audiovizuális, multimédiás eszközök alkalmazásának szerepe, kezelése (pl. tv, video, projektor, írásvetítő)

C Dokumentáláshoz kapcsolódó irodai eszközök kezelésének szabályai (hőkötő, spirálozó, iratmegsemmisítő)

B A jegyzőkönyv készítésének szabályai

B Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció protokollszabályai

B A viselkedés, a megjelenés szabályai a szakmai rendezvényeken

C A szervezet társadalmi kapcsolatainak, szokásrendszerének, külső és belső kommunikációs rendszerének szerepe, elemei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

5 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

4 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés

4 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

3 Hallott szakmai szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Pontosság

Precizitás

Társas kompetenciák:

Motiválhatóság

Fogalmazó készség

Nyelvhelyesség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0066-06 A marketing- és reklámtevékenység szervezése

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

SWOT-analízisek készítéséhez információkat rendszerez.

Előkészíti a védjegyeztetéssel kapcsolatos dokumentumokat.

ATL kampánytervet készít.

ATL kampányelemekhez briefet ír.

ATL kampány előkészítése során ötletelést szervez.

ATL kampány során kreatív munkafolyamatot koordinál.

Koordinálja a produkcióval kapcsolatos archiválási munkálatokat.

ATL kampány során prezentációt ad elő.

Briefet ír a POS anyagok fejlesztéséhez a partnerek számára.

Egyezteti a POS paramétereket a kereskedelmi partnerekkel.

Koordinálja a POS anyagok gyártását, kihelyezését.

Ellenőrzi a kihelyezett POS anyagok minőségét.

Értékeli a POS kampányt (fotó, elérési adatok stb.).

A promóciós mixből összegyűjti a saját munkájához szükséges információkat.

Előkészíti az egyes promóciók feladatterveit, promóciós briefet.

Kidolgozza a promóció mechanizmusát.

Promóciós eseményeket, akciókat szervez.

Biztosítja az ajándékot/nyereményt a promóciós akcióhoz.

Előzetes jogi/etikai normakontrollt kér az adott promócióval kapcsolatban.

Koordinálja a jelentkezések feldolgozását.

Szükség esetén megszervezi a nyereménytárgyak csomagolását.

Megszervezi a nyereménysorsolást.

Gondoskodik a nyeremény átadásáról.

Értékeli a promóciót.

Koordinálja a promóció számítógépes hátterének működését (adatrögzítés, sorsolóprogram, adatbázis-tisztítás).

Kereskedői ösztönző programot dolgoz ki.

Koordinálja hostesspromóció szervezését (válogatás-tréning stb.).

Megfigyeléseket végez a versenytársak promóciójával kapcsolatosan.

Elvégzi a DM akcióval kapcsolatos előzetes etikai/jogi normakontroll adminisztrációját.

DM akciókat koordinál (mailing, telefon, email).

Részt vesz a DM akciók eredményességének, hatékonyságának elemzésében.

Személyi asszisztensi feladatot lát el a menedzser mellett (pl. szűrés, programszervezés).

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A SWOT-elemzés lényege, módszerei

D A védjegyeztetés menete, szabályai

C Az ATL kampány tervezésének és lebonyolításának folyamata

C A POS kampány tervezésének és lebonyolításának folyamata

C A promóció tervezése, szervezése, értékelése

C A DM akciók szervezésével kapcsolatos jogi, etikai szabályok

C A DM akciók előkészítése, lebonyolítása, értékelése

C A reklámozással kapcsolatos jogi és etikai szabályozások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

4 Diagram olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Elhivatottság, elkötelezettség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Rugalmasság

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Visszacsatolási készség

Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Tervezés

Értékelés

Kontroll (ellenőrző képesség)

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0389-06 Kiegészítő ismeretek az ügyintézői szakképesítésekhez rész-szakképesítés birtokában

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait.

Hivatalos levelezést folytat hagyományos és elektronikus formában.

A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (hatóságoknál, közigazgatási szerveknél).

Szükség szerint a szerződést aláírásra előkészíti.

Szerződést köt.

Közreműködik a hitelügyintézésben.

Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyvet vesz fel.

Árajánlatokat kér, ad, értékel.

A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja.

Audiovizuális, multimédiás eszközöket használ, pl. tv, video, projektor, írásvetítő.

Ügyfélszolgálati teendőket lát el.

Mérlegeli a kifogások jogosságát és mértékét.

A reklamáció fajtájától és mértékétől függően dönt az ügyintézés menetéről.

Javaslatot tesz az ellentételezésre, a reklamáció megoldására.

Szükség szerint hatósági, szakértői eljárást kezdeményez.

Az eljárás eredménye szerint rendezi a reklamációt.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A vevő-, ügyfélkapcsolatatok regisztrálásának és karbantartásának, eljárásai

B A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és elektronikus) szabályai, jellegzetes formái

C A hatósági és igazgatási szervekkel folytatott levelezés jellemző levéltípusai

C A szerződések alapvető tartalmi és formai követelményei, jellemző szerződésfajták

C A hitelkérelem tartalma, a hitelezés menete, a hitelek fajtái

C A jegyzőkönyvek tartalmi és formai követelményei

C Árajánlatok tartalma, ajánlatkérés és -adás szabályai

C Az ajánlat értékelésének szempontjai

C A termékek és szolgáltatások kísérő okmányainak szerepe, kezelése, jellemző típusai

B A reklamáció intézésének folyamata, szempontjai, a panaszkezelési rendszer működése

C A hatósági, szakértői eljárás előkészítésének szabályai

B A viselkedés, megjelenés szabályai az ügyfélszolgálati munka során

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

5 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

4 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés

4 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

3 Hallott szakmai szöveg megértése

3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

3 Telefonálás idegen nyelven

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Pontosság

Precizitás

Társas kompetenciák:

Motiválhatóság

Fogalmazó készség

Nyelvhelyesség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Az 52 342 01 0000 00 00 azonosító számú,
Marketing- és reklámügyintéző megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0061–06Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek
0062–06Marketing és PR alapismeretek
0063–06Ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a rendezvényszervezés, a vállalati arculat-kialakítás és a reklámkampány-szervezés területén
0066–06A marketing- és reklámtevékenység szervezése
Az 52 342 01 0100 52 01 azonosító számú,
Hirdetési ügyintéző megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0062–06Marketing és PR alapismeretek
0065–06Alapvető ügyviteli, irodatechnika-kezelési, kommunikációs feladatok az ügyintéző munkakörökben
Az 52 342 01 0000 00 00 azonosító számú,
Marketing- és reklámügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljai,
amennyiben a vizsgázó az 52 342 01 0100 52 01 azonosító számú, Hirdetési ügyintéző megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik
azonosítójamegnevezése
0063–06Ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a rendezvényszervezés, a vállalati arculat-kialakítás és a reklámkampány-szervezés területén
0066–06A marketing- és reklámtevékenység szervezése
0389–06Kiegészítő ismeretek az ügyintézői szakképesítésekhez rész-szakképesítés birtokában

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga

A képzési programban meghatározott gyakorlati idő teljesítésének igazolása

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbázis-kezelő program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegen nyelvű okmányok tartalmának értelmezése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 25%

3. feladat 25%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0062-06 Marketing és PR alapismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A marketing és PR alapismeretek alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0063-06 Ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a rendezvényszervezés, a vállalati arculat-kialakítás és a reklámkampány-szervezés területén

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A sajtókapcsolat, a vállalati arculat-kialakítás, a rendezvényszervezés és a reklámkampány-szervezés területén egy megadott ügyintézői feladat elvégzése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0065-06 Alapvető ügyviteli, irodatechnika-kezelési, kommunikációs feladatok az ügyintéző munkakörökben

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbázis-kezelő program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés alapvető előírásai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A kommunikáció, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 30%

3. feladat 20%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0066-06 A marketing- és reklámtevékenység szervezése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A marketing és reklámtevékenység szervezéséhez szükséges ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 (felkészülési idő min. 30 perc, válaszadási idő 15 perc) perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0389-06 Kiegészítő ismeretek az ügyintézői szakképesítésekhez rész-szakképesítés birtokában

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Hivatalos dokumentumok (üzleti levelek, ajánlatok, szerződéstervezetek) számítógépen történő elkészítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Magyar és idegen nyelvű dokumentumok tartalmának értelmezése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven, az ügyintézés jellemző helyzeteiben. Ügyfélszolgálati feladatok, a reklamáció kezelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 25%

3. feladat 25%

3. A szakmai vizsga értékelése százalékosan

Az 52 342 01 0000 00 00 azonosító számú, Marketing- és reklámügyintéző megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 30

2. vizsgarész: 20

3. vizsgarész: 20

5. vizsgarész: 30

Az 52 342 01 0100 52 01 azonosító számú, Hirdetési ügyintéző megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

2. vizsgarész: 40

4. vizsgarész: 60

Az 52 342 01 0000 00 00 azonosító számú, Marketing- és reklámügyintéző megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 52 342 01 0100 52 01 azonosító számú, Hirdetési ügyintéző megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik

3. vizsgarész: 25

5. vizsgarész: 50

6. vizsgarész: 25

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A közgazdasági-marketing alapismeretek legalább középszinten teljesített érettségi vizsgája esetén a 0062-06 számú követelménymodulhoz tartozó vizsgarész teljesítése 100%-osnak tekintendő.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimumaMarketing- és reklámügyintézőHirdetési ügyintéző
számítógép teljes konfigurációvalXX
alapvető irodai eszközök (fax, fénymásoló, hőkötő, spirálozó, iratmegsemmisítő gépek)XX
telekommunikációs eszközökXX
íróasztal vagy recepciós pultXX
nyomtatványokXX
szakmai kiadványokXX
prezentációs eszközök (vetítővászon, írásvetítő, videolejátszó, tv, projektor)XX

VII.

Egyebek

1. Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai:

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.

"A" típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"B" típus

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"C" típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

"D" típus

Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben azonosítószáma:an végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

"E" típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

2. Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei:

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének azonosítószáma: ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, azonosítószáma:an, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek azonosítószáma:, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok azonosítószáma: javítására.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

* * *

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosítószáma: 51 341 01 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Műszakicikk-kereskedő

3. Szakképesítések köre

3.1. Rész-szakképesítések

AzonosítószámMegnevezés
51 341 01 0100 33 01Kisgép- és műszakicikk-kölcsönző

3.2. Elágazások: Nincs

3.3. Ráépülés: Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 5111

5. Képzés maximális időtartama

Szakképesítés/ráépülés megnevezéseSzakképzési évfolyamok számaÓraszám
Műszakicikk-kereskedő22000

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Műszakicikk-kereskedő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: középiskola befejező évfolyamának elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 60%

3. Gyakorlat aránya: 40%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): -

Időtartama (évben vagy félévben): -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Kisgép- és műszakicikk-kölcsönző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: -

Óraszám: 1000

3. Elmélet aránya: 60%

4. Gyakorlat aránya: 40%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR számaFEOR megnevezése
5111Kereskedő

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Vállalkozást hoz létre/működtet/szüntet meg.

Irányítja, szervezi, ellenőrzi a kereskedelmi egység tevékenységét.

Marketing tevékenységet végez.

Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tevékenységet.

Megszervezi és lebonyolítja a készletezést, raktározást, nyilvántartja a készleteket, gazdálkodik a készletekkel.

Megszervezi és lebonyolítja az értékesítési, kölcsönzési tevékenységet.

Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

Kialakítja a forgalmazott, illetve kölcsönözhető cikkek választékát.

Értékesítésre, kölcsönzésre előkészíti az árukat.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosítószámamegnevezése
52 341 05 0000 00 00Kereskedő
52 341 06 0000 00 00Kultúrcikk-kereskedő
31 341 04 0000 00 00Vegyesiparcikk-kereskedő
33 341 06 0000 00 00Kereskedő, boltvezető4
33 341 02 0000 00 00Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő
52 341 01 0000 00 00Autó- és motorkerékpár-kereskedő1
51 789 01 0000 00 00Fényképész és fotótermék-kereskedő
33 341 01 0000 00 00Mintabolti értékesítő, szolgáltatásértékesítő
51 215 01 0000 00 00Virágkötő, -berendező, virágbolti eladó
31 341 03 0000 00 00Töltőállomás-kezelő

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Felméri a piaci viszonyokat, és dönt vállalkozása profiljáról.

Összeállítja/összeállíttatja az üzleti tervet.

A lehetőségei szerint kiválasztott vállalkozási formában vállalkozást hoz létre.

Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz.

Beszerzi az üzlet (telephely, szalon) működéséhez szükséges engedélyeket.

Kialakítja az üzlet (telephely, szalon) külső/belső környezetét/arculatát.

Biztosítja a berendezések és eszközök működőképességét, szükség szerinti fejlesztését.

Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről.

Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket.

A kiválasztott alkalmazottal lefolytatja a béralkut, és elvégzi a munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó feladatokat.

Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal.

Szükség szerint gondoskodik vállalkozásának átszervezéséről, megszüntetéséről.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A vállalkozási formák jellemzői

C Az üzleti terv tartalma, felépítése

D A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai

C A belső és külső források biztosításának lehetőségei

C A telephely kiválasztásának szempontjai

D A telephely külső/belső arculatának kialakításának szempontjai

C A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai

C A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása

C Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjai

B A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai

C A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírások, szabályok

B A munkatársak kiválasztásának folyamata, a béralku lefolytatása

C Pénzügyi, számviteli alapfogalmak

C A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai

B A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a döntésekben

D A vállalkozás átszervezésének formái, gyakorlati teendői

D A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendői

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi olvasott szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Szakmai olvasott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Nyelvhelyesség

Tömör fogalmazás készsége

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Kreativitás, ötletgazdagság

Helyzetfelismerés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0002-06 Marketing tevékenység

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac (kereslet, versenytársak, beszerzési források) alakulását.

Profiljának/lehetőségeinek megfelelően alkalmazza a hagyományos és az eladáshelyi reklámeszközöket, akciókat.

Ápolja a külső és belső kapcsolatokat (PR, részt vesz vásárokon, kiállításokon).

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A folyamatos piackutatás jelentősége, módjai

C A fogyasztói szokások felmérésének módszerei

C A piackutatás módszerei

C A piac elemzésének módszerei

B A piacszegmentálás módszerei

C A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata

B A reklám- és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata

B Az értékesítést ösztönző módszerek

B A külső/belső PR

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi olvasott szöveg megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Szakmai olvasott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Rugalmasság

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Hatékony kérdezés készsége

Visszacsatolási készség

Udvariasság

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Helyzetfelismerés

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0003-06 Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Meghatározza a beszerzendő áru/berendezés/eszköz/nyomtatvány mennyiségét és választékát.

Kiválasztja a számára legkedvezőbb beszerzési forrásokat, és megköti a szerződést, megrendel.

Ellenőrzi a számlát, kiegyenlíti az áru/göngyöleg/berendezés/eszköz ellenértékét.

Gazdálkodik a készlettel.

Banki/postai tranzakciókat végez.

Következtetéseket von le gazdálkodására vonatkozóan a könyveléstől kapott információk és/vagy az általa végzett alapvető gazdasági számítások elvégzése után.

Kialakítja a fogyasztói árat.

Irányítja, szervezi, ellenőrzi a kereskedelmi egység tevékenységét.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Az áruforgalmi folyamat szakaszai

B A beszerzendő termékkör meghatározásának szempontjai

B A beszerzési források kiválasztásának szempontjai

B A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok, előírások

A Az árurendelés módjai és befolyásoló tényezői

A Az ellenérték kiegyenlítésének módjai

B A készletgazdálkodás fogalma, szerepe, hatása az eredményre

C Az árkialakítási stratégiák

A Az árkialakítás szabályai

C Az elosztási csatornák megválasztásának stratégiai és menedzselési szempontjai

B A kereskedelmi munka hatékony megszervezésének szempontjai

B A munkafolyamatok meghatározása, az azokért felelős munkatársak kiválasztásának szempontjai

B A munkakörök kialakításának, átszervezésének, a munkaköri leírások elkészítésének szabályai

C Vezetési módszerek, a vezetői munka szakaszai

C Az üzleti tárgyalás megtervezésének lépései, a lebonyolítás szabályai

B Az üzleti élet protokollszabályai

C A befektetett és a forgóeszközök körébe tartozó vagyontárgyak

C A saját és az idegen források

B Az eredmény keletkezésének folyamata

B Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők

C Az eredménykimutatás és a mérleg adatainak értelmezése

B A legfontosabb adónemek, járulékok

C A forgalomalakulás, a gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek

C A kiszámított/könyvelőtől kapott adatok értelmezése, értékelése, felhasználása a döntésekben

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Elemi számolási készség

4 Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Pontosság

Döntésképesség

Társas kompetenciák:

Nyelvhelyesség

Stressztűrő képesség

Irányítási készség

Motiváló készség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Eredményorientáltság

Következtetési képesség

Problémaelemzés, -feltárás

Numerikus gondolkodás, matematikai készség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Előkészíti a raktárat/árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut.

Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt, elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket.

Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét, szabályszerűségét.

Készletre veszi az árut.

Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a mennyiségének megóvásáról.

Leltárt készít és közreműködik a leltározásban.

Előkészíti az árut értékesítésre, és folyamatosan gondoskodik az áru szakmai szabályok/arculat szerinti kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés ellenőrzéséről.

Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit.

Bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról.

Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben.

Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát készít.

Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet.

Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru jellegétől függően becsomagolja az árut.

Intézi a fogyasztói reklamációkat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Az áruátvételnél használt eszközök működése, kezelése

A Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása

C Árurendszerek

B A szabványosítás, a szabvány fogalma, szerepe

B A minőség, minőségbiztosítás jelentősége, szerepe, a minőségre ható tényezők

A Az áru jellegének megfelelő raktározási módok, szabályok

B Az egyes árucsoportok, áruféleségek jellemzői, minőségi követelményei

B Az áruelőkészítés menete, az előkészítésre vonatkozó szabályok, előírások

B Az árukihelyezés szabályai

A Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok

B A leltározás menete, a leltáreredmény megállapítása

C A vásárlás indítékai, a vásárlási döntés folyamata

C Az értékesítési módok jellemzői, alkalmazásuk

B Az eladás folyamata a vevő fogadásától a vásárlás befejezéséig

A A fizettetés módjai

B A fogyasztói érdekvédelem alapvető előírásai, a vevőreklamáció intézésének szabályai

B Az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások

A A pénztárgépek használatának szabályai

B Az érékesítés során használt gépek, eszközök jellemzői, kezelésük szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Elemi számolási készség

3 Mennyiségérzék

5 Köznyelvi beszédkészség

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

4 Hallott szakmai szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Türelem

Megbízhatóság

Önállóság

Kézügyesség

Testi erő

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Stressztűrő képesség

Meggyőző készség

Segítőkészség

Empatikus készség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

Intenzív munkavégzés

Figyelem-megosztás

A környezet tisztán tartása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályokat, higiéniai előírásokat.

Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat.

Betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait.

Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek.

Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír.

Nyitja, zárja és üzemelteti az üzletet/telephelyet/szalont a biztonsági és vagyonvédelmi előírásoknak megfelelően.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások

C A különböző áru- és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői

B Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái, használata

C Az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási, környezetvédelmi követelmények

A A pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai

A A pénzkezelésre vonatkozó szabályok

B A számlázás, nyugtaadás szabályai

B A munkaviszony jogi szabályozása, a jelentési kötelezettségek betartásának szabályai

B A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok

B Áruforgalmi nyilvántartások, készletnyilvántartó programok

A Pénzforgalmi nyilvántartások

B Munkaügyi nyilvántartások

C A kereskedelmi, üzleti levelezés alapvető szabályai

B A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja

C A számítógépek és perifériáik használata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott szakmai szöveg megértése

1 Számítógép elemi szintű használata

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Pontosság

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Tömör fogalmazás készsége

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0123-06 A műszaki cikkek eladásával kapcsolatos követelmények

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Előkészíti és lebonyolítja a műszaki cikkek mennyiségi és minőségi átvételét.

Az áru jellegének és az arculatnak megfelelően bemutatja a kínált műszaki cikkek választékát.

Bemutatja a műszaki cikkek használatát és kezelését, meggyőződik üzemképességükről.

A vevő igényeinek megfelelően a bolti árukészletből vagy katalógusból terméket ajánl.

Megszervezi a házhoz szállítást.

Intézi az áruhitelt.

Ingyenes szolgáltatást nyújt.

Előjegyzést vesz fel.

A házhoz nem szállított műszaki cikkeket átadja a vevőnek.

Kitölti a jótállási jegyet.

Megszervezi a műszaki cikkekhez kapcsolódó garanciális javítást.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A műszaki cikkek csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei

B A műszaki cikkek jellemzőiről való vevői tájékoztatás

B A műszaki cikkekhez kapcsolódó kísérő okmányok tartalma

B A műszaki cikkekhez kapcsolódó fogyasztói reklamációk intézése

B A műszaki cikkek átvételére, szállítására, tárolására vonatkozó követelmények

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógéphasználat

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

3 Idegen nyelvi beszédkészség

3 Árumozgató eszközök használata

5 Mechanikus, elektronikus és számítógépes pénztárgépek használata

3 Kézi szerszámok, eszközök használata

4 Műszaki rajzok értelmezése

4 Piktogramok értelmezése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Pontosság

Türelem

Stressztűrő képesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Segítőkészség

Udvariasság

Empatikus készség

Közérthetőség

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

Eredményorientáltság

A környezet tisztán tartása

Intenzív munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0124-06 A műszaki cikkek (kéziszerszámok, építési-, kerti-, háztartási kisgépek) kölcsönzésével kapcsolatos követelmények

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Meghatározza a kölcsönzésre szánt műszaki cikkek körét.

Beszerzi a kölcsönzésre szánt új és használt műszaki cikkeket.

A kölcsönözhető műszaki cikkek (kéziszerszámok, építési-, kerti-, háztartási kisgépek) állapotát felméri átadás előtt és átvételkor.

A kölcsönözhető műszaki cikket átadja az ügyfélnek és kitölti az átadás bizonylatait.

Nyilvántartást vezet a kikölcsönzött műszaki cikkekről.

A kölcsönözhető műszaki cikkeket felkészíti az ismételt kölcsönzésre.

Előjegyzést vesz fel kölcsönzésre, az előjegyzéseket nyilvántartja.

Bemutatja a kölcsönözhető műszaki cikkek használatát és kezelését, meggyőződik üzemképességükről.

Igény szerint megszervezi a kölcsönzött cikkek házhoz szállítását.

Meghibásodás esetén megjavíttatja a műszaki cikkeket.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A kölcsönzésre szánt műszaki cikkek körének meghatározásánál figyelembe veendő szempontok

B A kölcsönzésre szánt új és használt műszaki cikkek beszerzésének menete

B A kölcsönözhető műszaki cikkek (kéziszerszámok, építési-, kerti-, háztartási kisgépek) használatának, kezelésének szabályai

B A kölcsönözhető műszaki cikkek jellemzőiről való vevői tájékoztatás módjai

B A műszaki cikkek kölcsönzéséhez kapcsolódó kísérő okmányok tartalma

B A kölcsönözhető műszaki cikkek állapotfelmérésének módjai

B Alapvető karbantartási feladatok az egyes kölcsönözhető műszaki cikkeknél

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

3 Köznyelvi beszédkészség

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi beszédkészség

5 Mechanikus, elektronikus és számítógépes pénztárgépek használata

4 Kézi szerszámok, eszközök használata

4 Műszaki rajzok értelmezése

4 Piktogramok értelmezése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Türelem

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Segítőkészség

Udvariasság

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Gyakorlatias feladatértelmezés

A környezet tisztán tartása

Az 51 341 01 0000 00 00 azonosító számú,
Műszakicikk-kereskedő megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0001–06A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése
0002–06Marketing tevékenység
0003–06Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése
0004–06Az áruforgalom lebonyolítása
0005–06A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
0123–06A műszaki cikkek (villamossági, világítástechnikai, elektronikai, híradástechnikai, számítástechnikai termékek, kéziszerszámok, kisgépek, vasáruk) eladásával kapcsolatos követelmények
0124–06A műszaki cikkek (kéziszerszámok, építési-, kerti-, háztartási kisgépek) kölcsönzésével kapcsolatos követelmények
Az 51 341 01 0100 33 01 azonosító számú,
Kisgép- és műszakicikk-kölcsönző megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0004–06Az áruforgalom lebonyolítása
0005–06A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
0124–06A műszaki cikkek (kéziszerszámok, építési-, kerti-, háztartási kisgépek) kölcsönzésével kapcsolatos követelmények

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának, működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0002-06 Marketing tevékenység

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0003-06 Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A forgalom/árbevétel és a költségek alakulásának hatása az eredményre. A készlet-, létszám-, bérgazdálkodás elemzése a vállalati eredményre gyakorolt hatásuk szempontjából

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékesítésének menete, eljárásai, szabályai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése és értelmezése, a kereskedelmi gyakorlatban való alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A kereskedelmi egységekben használt bizonylatok elkészítése, formanyomtatványok kitöltése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 40%

2. feladat: 60%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0123-06 A műszaki cikkek eladásával kapcsolatos követelmények

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A műszaki cikkek jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0124-06 A műszaki cikkek (kéziszerszámok, építési-, kerti-, háztartási kisgépek) kölcsönzésével kapcsolatos követelmények

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A kölcsönzésre szánt műszaki cikk állapotának ellenőrzése, használatának bemutatása, átadása az ügyfélnek, az ügylet dokumentálása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

3. A szakmai vizsga értékelése százalékosan

Az 51 341 01 0000 00 00 azonosító számú, Műszakicikk-kereskedő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 15

4. vizsgarész: 15

5. vizsgarész: 15

6. vizsgarész: 25

7. vizsgarész: 10

Az 51 341 01 0100 33 01 azonosító számú, Kisgép- és műszakicikk-kölcsönző megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

4. vizsgarész: 30

5. vizsgarész: 20

7. vizsgarész: 50

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A közgazdasági-marketing alapismeretek legalább középszinten teljesített érettségi vizsgája esetén a 0002-06 számú követelménymodulhoz tartozó vizsgarész teljesítése 100%-osnak tekintendő.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések
minimuma
Műszakicikk-
kereskedő
Kisgép- és műszakicikk-
kölcsönző
anyagmozgatáshoz szükséges eszközök (pl. hidraulikus emelő, elektromos emelő, molnárkocsi)XX
bélyegzőkXX
takarítóeszközökXX
kódleolvasóXX
árazógépXX
telefonXX
pénztárgépX
számítógépXX
íróeszközXX
formanyomtatványokXX
mérőeszközökX
árleolvasókX
létraXX
szelektív hulladékgyűjtőXX
számológépXX

VII.

Egyebek

1. Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai:

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.

"A" típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"B" típus

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"C" típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

"D" típus

Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben azonosítószáma:an végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

"E" típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

2. Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei:

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének azonosítószáma: ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, azonosítószáma:an, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek azonosítószáma:, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok azonosítószáma: javítására.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

SZERKEZETLAKATOS4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosítószáma: 31 521 25 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Szerkezetlakatos4

3. Szakképesítések köre

3.1. Rész-szakképesítések

AzonosítószámMegnevezés
31 521 25 0100 31 01Lemezlakatos

3.2. Elágazások: Nincs

3.3. Ráépülés: Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 7421

5. Képzés maximális időtartama

Szakképesítés/ráépülés megnevezéseSzakképzési évfolyamok számaÓraszám
Szerkezetlakatos22000

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Szerkezetlakatos

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 30%

3. Gyakorlat aránya: 70%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van

Időtartama (évben vagy félévben): 1 év

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető

Ha szervezhető, mikor: az első tanév végén

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Lemezlakatos

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: 1,5

Óraszám: 1500

3. Elmélet aránya: 30%

4. Gyakorlat aránya: 70%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR számaFEOR megnevezése
7421Lakatos

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Alkatrészt gyárt, alakít, javít.

Készít, szerel és bont kötéseket.

Szerkezetet összeállít.

Helyszíni szerelést végez.

Kezeli a dokumentációkat.

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosítószámamegnevezése
31 521 03 0000 00 00Építő- és szállítógép-szerelő
54 525 01 0000 00 00Építő- és anyagmozgató-gépész technikus
31 582 10 0000 00 00Épületlakatos
31 521 11 0000 00 00Hegesztő

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat.

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában.

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről.

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban.

A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki.

Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat.

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Környezetvédelmi ismeretek

A Tűzvédelmi ismeretek

A Munkabiztonsági ismeretek

A Tűzoltó berendezések, eszközök

A Tűzkár bejelentése

A Elsősegélynyújtási ismeretek

C Munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

3 Információforrások kezelése

2 Íráskészség, fogalmazás írásban

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

4 Elsősegélynyújtás

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Szabálykövetés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezési képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat.

Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.

Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít.

Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet készít.

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket, személyi védőfelszereléseket.

Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján.

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt.

Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok).

Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelőt.

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget.

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.).

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel.

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés).

Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.).

Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás).

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.).

Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Géprajzi alapfogalmak

C Síkmértani szerkesztések

D Ábrázolási módok

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata

A Gyártási utasítások értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata

C Mérési utasítás

B Mértékegységek

C Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai

C Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai

C Ipari anyagok villamos tulajdonságai

C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai

C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

C Ipari anyagok egyéb jellemzői

D Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata

C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik

C Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik

C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik

C Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira

C Szabványos ipari vasötvözetek

C Szabványos könnyűfémötvözetek

C Szabványos színesfémötvözetek

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

B Hosszméretek mérése és ellenőrzése

B Szögek mérése és ellenőrzése

B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

B Előrajzolás

C Reszelés, fűrészelés, köszörülés

C Élkiképzés

C Képlékenyalakítás

B Hajlítás

B Nyújtás

B Egyengetés

B Kézi és kisgépes forgácsolás

B Minőségbiztosítási alapismeretek

A Érintésvédelmi alapismeretek

A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei

A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai

A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai

A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai

B Szabványhasználati ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott szöveg megértése

3 Hallott szöveg megértése

2 Beszédkészség

1 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Információforrások kezelése

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

2 Gépészeti alkatrészrajz készítése

3 Szabadkézi vázlatkészítés

2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

3 Műszaki táblázatok kezelése

4 Gépipari mérőeszközök használata

5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

3 Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Térlátás

Szabálykövetés

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Figyelem-megosztás

Következtetési képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezési képesség

Absztrakt gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0220-06 Gépészeti kötési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel.

Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel.

Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket.

Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket.

Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott).

Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D Ábrázolási módok

B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai

C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

C Oldható kötések

C Nemoldható kötések

A A gázhegesztés biztonsági ismeretei

A Az ívhegesztés biztonsági ismeretei

A Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája

A A gázhegesztés környezetkárosító hatása

A Az ívhegesztés környezetkárosító hatása

A A hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai

B Korrózióvédelem

A Szabványok használata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Információforrások kezelése

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Hegesztési varratjelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

Személyes kompetenciák:

Térlátás

Stabil kéztartás

Szabálykövető magatartás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0224-06 Magasban végzett szerelések

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait.

Értelmezi az építészrajzokat, egyszerűbb vázlatokat készít a beépítendő berendezések rögzítésének bemutatása, helyének pontos meghatározása érdekében.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai

B Munkavégzés szabályai

C Építészrajzi alapfogalmak

D Ábrázolási módok

C Szabadkézi vázlatkészítés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

3 Információforrások kezelése

2 Beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Tériszonymentesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Szabálykövetés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Figyelem-megosztás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezési képesség

Absztrakt gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0233-06 Szerkezetlakatos tevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Alapszintű általános anyagvizsgálatokat végez, azonosítja a szerkezeti anyagok főbb típusait.

Szerel (javít, karbantart) egyszerű statikus vázszerkezeteket.

Szerel, javít, karbantart acélszerkezetű szekrénytartókat (teleszkópos elemeket, egyéb főtartókat).

Egyszerű és általános szilárdsági számításokat végez segédletek használatával.

Darabolást végez (kézi, gépi eszközökkel, lángvágással).

Összeállítja a leszabott anyagot, hegesztéssel szakaszosan rögzíti.

A vállalati minőségirányítási rendszerből a ráháruló feladatokat ellátja.

Készre hegeszti az elemeket.

Az esetleg szükséges roncsolásmentes anyagvizsgálatot elvégzi.

A hegesztési hibákat kijavítja.

Összeállított munkadarab terv szerinti ellenőrzését végzi.

Elvégzi a szükséges hőkezelést.

Elvégzi a próbaszerelést (szükség esetén).

Elkészíti a durva felületkezelést.

Előírásnak megfelelően elvégzi a végleges felületkezelést.

Szakmailag szemrevételezi a helyszínt.

Fogadja a kiszállított anyagokat, eszközöket és raktározza.

A terv szerinti, tényleges méreteket ellenőrzi.

Esetleges javításokat, felületkezelést pótolja.

Elvégzi a szerelést (előszerelés, végszerelés magasban is).

A megmaradt anyagokat leadja.

Esetleg szükséges garanciális munkákat elvégzi.

Felelősen kezeli az anyagok műbizonylatait.

Jelenléti ívet vezet.

Vezeti a munkalapokat.

Adatokat szolgáltat a megvalósulási dokumentációhoz.

Lemezt vág, darabol.

Lemezt egyenget.

Lemezt hajlít.

Lemezt peremez.

Lemezt lyukaszt.

Lemezt domborít.

Pont- és vonalhegesztést végez.

Speciális lemezkötéseket készít.

Lemezszerkezeteket összeállít, szerel.

Lemezlakatos kézigépeket kezel.

Lemezlakatos kisgépeket kezel.

Lemezlakatos nagygépeket kezel.

Lemezszerkezeteket felszerel, rögzít.

Az elkészült munkadarabot védőcsomagolással látja el.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Mértékegységek

C Általános fizikai jellemzők kiszámítása

C Egyszerűbb szilárdsági méretezési eljárások

C Geometriai méretek kiszámítása

C Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása

C Működési jellemzők kiszámítása

C Géprajzi alapfogalmak

B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata

A Gyártási utasítások értelmezése

C Terítékszámítási ismeretek

C Ábrázoló geometriai ismeretek

C Kiterítések szerkesztésének ismerete

C Hőkezelési utasítás

C Mérési utasítás

D Anyagvizsgálatok ismerete

C Roncsolásmentes anyagvizsgálat

C Ipari vasötvözetek hőkezelése

C Színesfémek és ötvözeteik hőkezelése

C Könnyűfémek és ötvözeteik hőkezelése

C Hőkezelés

C Korróziós tulajdonságok

B Korrózióvédelem

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

B Hosszméretek mérése és ellenőrzése

B Szögek mérése és ellenőrzése

B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

B Előrajzolás

B Kézi és kisgépes forgácsolás

B Oldható kötések

B Nemoldható kötések

B Lemezalakítógép ismeret

A Érintésvédelmi alapismeretek

A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei

A Gázhegesztés biztonsági ismeretei

A Lángvágás biztonsági ismeretei

A Ívhegesztés biztonsági ismeretei

A Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája

A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai

A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai

A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai

A Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai

C Csomagolóanyag ismerete

C Csomagolástechnikai ismeretek

B A magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai

C Minőségirányítási ismeretek

C Dokumentációs ismeretek

C Felületkezelés

C Garanciális ismeretek

C Munkajogi ismeretek

C Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése

C Munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Nyelvhelyesség

4 Egyértelmű fogalmazás készsége

3 Tömör fogalmazás készsége

3 Szakmai nyelvhasználat

3 Információforrások kezelése

3 Elemi számolási készség

3 Mennyiségérzék

3 Szerelési családfa értelmezése

3 Kötések jelképeinek értelmezése

5 Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

4 Lángvágás

4 Hegesztési biztonsági ismeretek

5 Hőkezelési biztonsági ismeretek

4 Varratképzés vízszintes helyzetekben

3 Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben

Személyes kompetenciák:

Szabálykövetés

Térlátás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Tériszonymentesség

Kézügyesség

Szakmai igényesség

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Logikus gondolkodás

Tervezés

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0234-06 Nemoldható kötések

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Általános minőségű hegesztett kötést készít bevont elektródás kézi ívhegesztéssel.

Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel.

Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket.

Bont hegesztett, szegecselt szerkezeteket mechanikusan, termikusan (lángvágás).

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D Ábrázolási módok

B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C Nemoldható kötések

A Ívhegesztés biztonsági ismeretei

A Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája

A Gázhegesztés környezetkárosító hatása

A Ívhegesztés környezetkárosító hatása

A Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Információforrások kezelése

1 Íráskészség, fogalmazás írásban

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Hegesztési varratjelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

4 Hegesztés

4 Forrasztás

Személyes kompetenciák:

Térlátás

Stabil kéztartás

Szabálykövetés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Absztrakt gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0235-06 Lemezlakatos feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Lemezt vág, darabol.

Lemezt egyenget.

Lemezt hajlít.

Lemezt peremez.

Lemezt lyukaszt.

Lemezt domborít.

Pont- és vonalhegesztést végez.

Speciális lemezkötéseket készít.

Lemezszerkezeteket összeállít, szerel.

Lemezlakatos kézigépeket kezel.

Lemezlakatos kisgépeket kezel.

Lemezlakatos nagygépeket kezel.

Lemezszerkezeteket felszerel, rögzít.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Mértékegységek

C Geometriai méretek kiszámítása

C Géprajzi alapfogalmak

B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata

A Gyártási utasítások értelmezése

C Terítékszámítási ismeretek

C Ábrázoló geometriai ismeretek

C Kiterítések szerkesztésének ismerete

C Mérési utasítás

B Műszaki mérés eszközismeret

B Hosszméretek mérése és ellenőrzése

B Szögek mérése és ellenőrzése

B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

B Előrajzolás

B Képlékenyalakítás

B Hajlítás

B Nyújtás

B Egyengetés

B Kézi és kisgépes forgácsolás

B Oldható kötések

B Nemoldható kötések

B Lemezalakítógép ismerete

B Speciális lemezkötések ismerete

A Érintésvédelmi alapismeretek

A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei

A Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája

A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai

A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai

A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai

A Egyéb hegesztőeljárások környezetkárosító hatása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Szakmai nyelvhasználat

3 Információforrások kezelése

3 Elemi számolási készség

3 Mennyiségérzék

3 Hosszmértékegységek

3 Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása

3 Geometriai méretek kiszámítása

4 Hegesztési biztonsági ismeretek

4 Lemezkötések létesítése

Személyes kompetenciák:

Térlátás

Szabálykövetés

Szakmai igényesség

Társas kompetenciák:

Együttműködési készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Logikus gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0236-06 Szerkezetlakatos kiegészítő I. a lemezlakatosok számára

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket.

Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott).

Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten.

Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait.

Értelmezi az építész rajzokat, egyszerűbb vázlatokat készít a beépítendő berendezések rögzítésének bemutatására, helyének pontos meghatározása érdekében.

Alapszintű általános anyagvizsgálatokat végez, azonosítja a szerkezeti anyagok főbb típusait.

Szerel (javít, karbantart) egyszerű statikus vázszerkezeteket.

Szerel, javít, karbantart acélszerkezetű szekrénytartókat (teleszkópos elemeket, egyéb főtartókat).

Egyszerű és általános szilárdsági számításokat végez segédletek használatával.

Lemezszerkezeteket szerel fel, rögzít.

Összeállítja a leszabott anyagot, hegesztéssel szakaszosan rögzíti.

Az elkészült munkadarabot védőcsomagolással látja el.

A vállalati minőségirányítási rendszerből a ráháruló feladatokat ellátja.

Készre hegeszti az elemeket.

Az esetleg szükséges roncsolásmentes anyagvizsgálatot elvégzi.

A hegesztési hibákat kijavítja.

Összeállított munkadarab terv szerinti ellenőrzését végzi.

Elvégzi a szükséges hőkezelést.

Elvégzi a próbaszerelést.

Elkészíti a durva felületkezelést.

Előírásnak megfelelően elvégzi a végleges felületkezelést.

Szakmailag szemrevételezi a helyszínt.

Fogadja a kiszállított anyagokat, eszközöket és raktározza.

Elvégzi a szerelést (előszerelés, végszerelés magasban is).

A terv szerinti, tényleges méreteket ellenőrzi.

Esetleges javításokat, felületkezelést pótolja.

A megmaradt anyagokat leadja.

Esetleg szükséges garanciális munkákat elvégzi.

Felelősen kezeli az anyagok műbizonylatait.

Vezeti a munkalapokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Mértékegységek

C Általános fizikai jellemzők kiszámítása

C Egyszerűbb szilárdsági méretezési eljárások

C Geometriai méretek kiszámítása

C Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása

C Működési jellemzők kiszámítása

C Géprajzi alapfogalmak

B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata

A Gyártási utasítások értelmezése

C Terítékszámítási ismeretek

C Ábrázoló geometriai ismeretek

C Kiterítések szerkesztésének ismerete

C Hőkezelési utasítás

C Mérési utasítás

D Anyagvizsgálatok ismerete

C Roncsolásmentes anyagvizsgálat

C Ipari vasötvözetek hőkezelése

C Színesfémek és ötvözeteik hőkezelése

C Könnyűfémek és ötvözeteik hőkezelése

C Hőkezelés

C Korróziós tulajdonságok

B Korrózióvédelem

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

B Hosszméretek mérése és ellenőrzése

B Szögek mérése és ellenőrzése

B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

B Előrajzolás

B Kézi és kisgépes forgácsolás

B Oldható kötések

B Nemoldható kötések

B Lemezalakítógép-ismeret

A Érintésvédelmi alapismeretek

A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei

A Gázhegesztés biztonsági ismeretei

A Ívhegesztés biztonsági ismeretei

A Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája

A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai

A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai

A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai

A Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai

C Csomagolóanyag ismerete

C Csomagolástechnikai ismeretek

B A magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai

C Minőségirányítási ismeretek

C Dokumentációs ismeretek

C Felületkezelés

C Garanciális ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Nyelvhelyesség

4 Egyértelmű fogalmazás készsége

3 Tömör fogalmazás készsége

3 Szakmai nyelvhasználat

3 Információforrások kezelése

3 Elemi számolási készség

3 Mennyiségérzék

3 Szerelési családfa értelmezése

3 Kötések jelképeinek értelmezése

5 Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása

5 Hőkezelési biztonsági ismeretek alkalmazása

4 Varratképzés vízszintes helyzetekben

3 Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben

Személyes kompetenciák:

Szervezőkészség

Szabálykövetés

Térlátás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Tériszonymentesség

Kézügyesség

Szakmai igényesség

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Logikus gondolkodás

Tervezés

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

A 31 521 25 0000 00 00 azonosító számú,
Szerkezetlakatos4 megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0111–06Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
0220–06Gépészeti kötési feladatok
0224–06Magasban végzett szerelések
0233–06Szerkezetlakatos tevékenységek
A 31 521 25 0100 31 01 azonosító számú,
Lemezlakatos megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0111–06Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
0234–06Nemoldható kötések
0235–06Lemezlakatos feladatok
0236–06Kiegészítő modul a lemezlakatos számára

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány

Szintvizsga szervezése esetén a szintvizsga teljesítése

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elsősegélynyújtás, újraélesztés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 50%

2. feladat: 50%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Összetett lemezalkatrész készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Technológiai dokumentáció készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 70%

2. feladat: 30%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0220-06 Gépészeti kötési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Oldható és nemoldható kötések készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 70%

2. feladat: 30%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0224-06 Magasban végzett szerelések

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Termékek elhelyezése, beépítése, a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0233-06 Szerkezetlakatos tevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Szerkezetépítés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munkatervezés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Munkajogi, szervezési ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 50%

2. feladat: 35%

3. feladat: 15%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0234-06 Nemoldható kötések

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Oldható és nemoldható kötések készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 70%

2. feladat: 30%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0235-06 Lemezlakatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Térbeli lemezszerkezet készítése és összeállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 420 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0236-06 Szerkezetlakatos kiegészítő I. a lemezlakatosok számára

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Szerkezetépítés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlat

Időtartama: 360 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munkatervezés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 70%

2. feladat: 30%

3. A szakmai vizsga értékelése százalékosan

A 31 521 25 0000 00 00 azonosító számú, Szerkezetlakatos4 megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ennek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 20

3. vizsgarész: 20

4. vizsgarész: 10

5. vizsgarész: 40

A 31 521 25 0100 31 01 azonosító számú, Lemezlakatos megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 20

6. vizsgarész: 30

7. vizsgarész: 40

A 31 521 25 0000 00 00 azonosító számú, Szerkezetlakatos4 megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 521 25 0100 31 01 azonosító számú, Lemezlakatos megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik

8. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: -

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimumaSzerkezetlakatosLemezlakatos
lakatos kéziszerszámokXX
elektromos kisgépekXX
hegesztés eszközeiXX
mérőeszközökXX
anyagmozgató gépekXX
stabil megmunkálógépekX
egyéni védőeszközökXX
szelektív hulladékgyűjtőXX

VII.

Egyebek

1. Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai:

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.

"A" típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"B" típus

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"C" típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

"D" típus

Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben azonosítószáma:an végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

"E" típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

2. Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei:

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének azonosítószáma: ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, azonosítószáma:an, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek azonosítószáma:, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok azonosítószáma: javítására.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

* * *

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosítószáma: 33 521 07 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Szerszámkészítő

3. Szakképesítések köre

3.1. Rész-szakképesítések

AzonosítószámMegnevezés
33 521 07 0100 31 01Szikraforgácsoló

3.2. Elágazások: Nincs

3.3. Ráépülés: Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 7422

5. Képzés maximális időtartama

Szakképesítés/ráépülés megnevezéseSzakképzési évfolyamok számaÓraszám
Szerszámkészítő22000

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Szerszámkészítő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 40%

3. Gyakorlat aránya: 60%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van

Időtartama (évben vagy félévben): 1 év

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető

Ha szervezhető, mikor: első tanév végén

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Rész-szakképesítés megnevezése: Szikraforgácsoló

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: 1

Óraszám: 1000

3. Elmélet aránya: 30%

4. Gyakorlat aránya: 70%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR számaFEOR megnevezése
7422Szerszámkészítő

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Méréseket, vizsgálatokat végez, ellenőriz.

Szerszám-/készülékalkatrészt gyárt, alakít, javít.

Szerszámot, készüléket készít, szerel, próbál.

Szerszám- és készülékelemeket hőkezel.

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

Vállalkozási adminisztrációt végez.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosítószámamegnevezése
31 521 23 0000 00 00Öntészeti mintakészítő
54 520 01 0000 00 00Gépipari minőségellenőr
31 521 09 0000 00 00Gépi forgácsoló
31 521 02 0000 00 00CNC-forgácsoló
54 521 01 0000 00 00Gépgyártástechnológiai technikus

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat.

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában.

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről.

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban.

A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki.

Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat.

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Környezetvédelmi ismeretek

A Tűzvédelmi ismeretek

A Munkabiztonsági ismeretek

A Tűzoltó berendezések, eszközök

A Tűzkár bejelentése

A Elsősegélynyújtási ismeretek

C Munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

3 Információforrások kezelése

2 Íráskészség, fogalmazás írásban

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

4 Elsősegélynyújtás

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Szabálykövetés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezési képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat (műhely-, részösszeállítási, összeállítási, egyszerűbb hidraulikus és pneumatikus, villamos kapcsolási rajz, darabjegyzék, műszaki leírás, gépkönyv stb.).

Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok).

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás, gépkönyv stb.).

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, személyi védőfelszereléseket.

Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít.

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.).

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel.

Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket.

Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján.

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés).

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.).

Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés).

Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet készít.

Közreműködik minőségbiztosítási feladatok megvalósításában.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Géprajzi alapfogalmak

C Síkmértani szerkesztések

D Ábrázolási módok

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata

A Gyártási utasítások (műveleti, szerelési terv) értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata

C Mérési utasítás

B Mértékegységek

C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

C Szabványos ipari vasötvözetek

C Szabványos könnyűfémötvözetek

C Szabványos színesfémötvözetek

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

B Hosszméretek mérése és ellenőrzése

B Szögek mérése és ellenőrzése

B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

B Előrajzolás

C Reszelés, fűrészelés, köszörülés

B Kézi és kisgépes forgácsolás

A Érintésvédelmi alapismeretek

B Gépi forgácsolás szerszámai

Gépi forgácsoló alapeljárások gépei

A esztergálás

A fúrás, furatmegmunkálás

B marás

B gyalulás, vésés

B köszörülés

A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei

A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai

A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai

A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai

B Szabványhasználati ismeretek

B Minőségbiztosítási alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Információforrások kezelése

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

2 Gépészeti alkatrészrajz készítése

3 Szabadkézi vázlatkészítés

2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

3 Műszaki táblázatok kezelése

5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata

4 Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek kezelése

5 Egyszerű alkatrészek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési terv készítése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

4 Gépipari mérőeszközök használata

3 Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Térlátás

Szabálykövetés

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Figyelem-megosztás

Következtetési képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Absztrakt gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez.

Ellenőriz felületi érdességet.

Mér idomszerrel.

A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzését végzi.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemző felhasználási területeik

C Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságai

B Szabványos ipari vasötvözetek

C Szabványos könnyűfémötvözetek

C Szabványos színesfémötvözetek

C Anyagvizsgálatok

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

A Mechanikai hosszmérések

C Mérés optikai mérőeszközökkel

A Mérés idomszerekkel

C Felületi érdesség mérése

A Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése

C Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

4 Műszaki táblázatok kezelése

3 Roncsolásos anyagvizsgálatok

3 Roncsolásmentes anyagvizsgálatok

3 Technológiai vizsgálatok

5 Gépipari mérőeszközök használata

4 Összetett méret-, alak- és helyzetmérés

4 Mérési jegyzőkönyv készítése

Személyes kompetenciák:

Térlátás

Térbeli tájékozódás

Tapintás

Stabil kéztartás

Kézügyesség

Felelősségtudat

Pontosság

Önállóság

Precizitás

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Logikus gondolkodás

Kritikus gondolkodás

Rendszerező képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0226-06 Szerszámok és készülékek gyártása

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.

Anyagszükségletet, előgyártmányt (félgyártmányt) meghatároz, kiválaszt.

Megtervezi az adott alkatrész gyártástechnológiáját.

Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelőt.

Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás egyengetés, hajlítás stb.).

Szerelési dokumentációt összeállít.

Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott).

Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket.

Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülő ágyazásokat.

Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc).

Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás).

Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel.

Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel.

Elvégzi (elvégezteti) a gépi megmunkálásokat.

Kiválasztja a szabványos elemeket.

Összeállítási rajz alapján ellenőrzi a szerelhetőséget.

Mérőeszköz ellenőrzést végez.

Összetett alak- és helyzetméréseket végez.

A mérési eredményeket jegyzőkönyvbe foglalja.

Feltünteti az alkatrészeken az előírt azonosító adatokat.

Felcsiszolja a megmunkáló felületeket.

Elkészíti a szerszám formaadó (aktív) és passzív elemeit.

Összeépíti a szerszám/készülék elemeket.

Szerelési sorrendtervet készít.

Összeállítási rajz alapján elvégzi az összeépítést.

Elvégzi a mozgó szerszámfél megvezetéséhez szükséges kiöntést, sajtolást.

Beállítja a működéshez szükséges méreteket (léptetés, löket stb.).

Összekapcsolja a perifériákat a szerszámmal (kivető, léptető, ráncfogó stb.).

Beállítja a szerszám hidraulikus/pneumatikus működtető berendezéseit.

Felszereli és beállítja az érzékelő pozicionáló egységeket.

Felszereli és beállítja a szerszám temperáló berendezéseit.

Felfűti a szerszámot.

Működteti a szerszámot.

Optimalizálja és átadja a szerszámot/készüléket.

A minősítés során felmerülő hibákat korrigálja.

Előkészíti a szerszám/készülék átadását, csomagolását.

Karbantartást, javítást, felújítást végez.

Elvégzi a szerszámok/készülékek megbontását, szétszerelését.

A felhasználói tapasztalatok alapján megállapítja a hibákat.

Meghatározza a javítandó, illetve a cserélendő szerszám/készülék elemeket.

Jóváhagyatja a javasolt módosításokat.

Kiválasztja a hőkezeléshez az esetlegesen szükséges segédanyagokat (cementálószer, edzőszén, agyag).

Kiválasztja a megfelelő hőkezelési eljárást (normalizálás, edzés, lágyítás, nemesítés, kérgesítés, felületi edzés).

Meghatározza a technológiának megfelelően a munkadarab felmelegítésének és hőntartásának időtartamát.

Esetenként levédi az anyagot agyaggal és edződobozba csomagolással (élek, furatok, menetek).

Kiválasztja a hűtőközeg fajtáját és a lehűtés módját (pl. olaj, levegő).

Berakja a darabokat a kemencébe (pl. elektromos-, féltokos kamrás-, kocsisfenekű-, alagút-, harang-kemence, hőkezelő aggregát) és célszerűen elrendezi a rostélyon, illetve a készülékeken (pl. függesztés alátámasztás).

Kialakítja a felhevítési lépcsőket (nagyméretű, bonyolult, erősen ötvözött anyagoknál).

Hőntartja a felhevített munkadarabot méretének, vastagságának megfelelő időtartamban.

Hagyományos hőkezelő berendezés (pl. elektromos kemence, gázkemence) esetén kiszedi a kemencetérből a munkadarabot.

Lágyítás során lehűti a munkadarabot a kemencével együtt.

Edzés és nemesítés során lehűti a munkadarabot a megfelelő hűtőközeg (olaj, víz, levegő, só) alkalmazásával.

Kérgesítés során lehűti a munkadarabot a hőálló dobozzal együtt.

Edzés során feszültségmentesíti a munkadarabot 180-210 °C-on.

Nemesítés során megereszti a munkadarabot 450-620 °C-on.

Legyártja (legyártatja) a finommegmunkálás eszközeit (elektróda, alakos szerszám).

Előgyártmányt készít.

Készre munkálja az elektródát.

Szikraforgácsol.

Megmunkáló programot ír szikraforgácsolásra.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Géprajzi alapfogalmak

B Síkmértani szerkesztések

A Ábrázolási módok

A Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

B Diagramok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata

A Gyártási utasítások (műveleti, szerelési terv) értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutató használata

B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) használata

B Fémipari szabványok, táblázatok használata

B Mértékegységek

B Anyagfajták, anyagszabványok

B Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

A Szabványos ipari vasötvözetek

C Szabványos könnyűfémötvözetek

C Szabványos színesfémötvözetek

A Hideg- és melegalakító, ötvözetlen, ötvözött és erősen ötvözött szerszámacélok

B Segédanyagok (hűtő, kenő)

A Elő(fél)gyártmány kiválasztási szempontjai

B Előgyártmány gyártási technológiák (képlékeny meleg- és hidegalakítások, öntészeti eljárások)

B Kiöntőgyanták

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

A Hosszméretek mérése és ellenőrzése

A Szögek mérése és ellenőrzése

A Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

B Kötőgépelemek, kötések

B Rugók

B Bütykös és karos mechanizmusok

B Vezetékek (hengeres, prizmás)

A Forgácsológépek ismerete

B Oldható kötések jellemzői

B Nemoldható kötések jellemzői és készítésének technológiája, berendezései, eszközei

B Képlékenyalakítás gépi berendezéseinek szerkezeti kialakítása, működési jellemzői

B Kivágás, sajtolás szerszámainak, gépi berendezéseinek ismerete, működésük erőtani viszonyai

B A hidegalakítás fogalma, változatai, eszközei, főbb paraméterei

A Kisgépek ismerete

B Szerszámacélok hőkezelési ismeretei

B Gyártástechnológiai ismeretek

B Bázismegválasztás szempontjai, bázisváltási műveletek

A Kézi anyagalakítás

A Esztergálás

A Marás

A Gyalulás és vésés

A Fúrás

A Köszörülés

A Egyszerű hosszmérések

A Öszetett alak- és helyzetvizsgálatok

B Keménységmérés

A Aktív (formaadó) elemek gyártása

A Passzív elemek gyártása

B Hegesztés

A Alapszerszám szerelése

A Perifériák szerelése

A Szerszám/készülék próba

B Szerszámjavítás, karbantartás, felújítás

B Villamos érintésvédelmi ismeretek

C Hulladékkezelési ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Elemi szintű számítógéphasználat

5 Elemi számolási készség

4 Mennyiségérzék

4 Információforrások kezelése

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Gépészeti alkatrészrajz készítése

3 Szabadkézi vázlatkészítés

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

5 Műszaki táblázatok kezelése

5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek kezelése

5 Egyszerű alkatrészek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési terv készítése

4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5 Gépipari mérőeszközök használata

5 Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Kézügyesség

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Térlátás

Szabálykövetés

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Figyelem-megosztás

Következtetési képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Absztrakt gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0223-06 Szerszámok és készülékek próbája, próbagyártás

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Nyomás és térkitöltési próbát végez.

Ellenőrzi a zárófelületeket.

Ellenőrzi a funkcionális és biztonságos működést.

Felszereli és beállítja a szerszám biztonságtechnikai berendezéseit.

Szerszám/készülék próbát végez.

Terhelés nélküli összejáratást végez.

Üzemszerű körülmények között próbadarabokat gyárt.

Beállítja a sávadagolás léptetés értékét.

Beállítja a rugóerőket.

Szükség szerint korrigálja a hőmérsékletet.

Beállítja az ütemidőt.

Ellenőrzi a próbadarabokat.

Szükség szerint korrigálja a paramétereket.

Folyamatos próbagyártást végez a minősítéshez.

Kiértékeli a próbagyártás tapasztalatait.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Géprajzi alapfogalmak

B Síkmértani szerkesztések

A Ábrázolási módok

A Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

B Diagramok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata

A Gyártási utasítások (műveleti, szerelési terv) értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata

B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)

B Fémipari szabványok, táblázatok használata

B Mértékegységek

B Anyagfajták, anyagszabványok

B Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

A Hideg és melegalakító, ötvözetlen, ötvözött és erősen ötvözött szerszámacélok

B Segédanyagok (hűtő, kenő)

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

A Hosszméretek mérése és ellenőrzése

A Szögek mérése és ellenőrzése

A Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

A Szerszámgépek felszerszámozási, készülékezési jellemzői

B Egyéb sablonok, helyzetbiztosító készülékek jellemzői

B Képlékenyalakítás gépi berendezéseinek szerkezeti kialakítása, működési jellemzői

B Kivágás, sajtolás szerszámainak, gépi berendezéseinek, működésük erőtani viszonyai

B A hidegalakítás fogalma, változatai, eszközei, főbb paraméterei

A Kisgépek ismerete

B Szerszámacélok hőkezelési ismeretei

B Gyártástechnológiai ismeretek

B Keménységmérés

A Szerszám/készülék próbája

B Szerszám/készülék javítása, karbantartása, felújítása

A Képlékenyalakítás gépi berendezéseinek munkabiztonsági jellemzői

B Hulladékkezelési ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Elemi szintű számítógéphasználat

5 Elemi számolási készség

4 Mennyiségérzék

4 Információforrások kezelése

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Gépészeti alkatrészrajz készítése

3 Szabadkézi vázlatkészítés

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

5 Műszaki táblázatok kezelése

5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek kezelése

4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5 Gépipari mérőeszközök használata

5 Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Térlátás

Szabálykövetés

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Figyelem-megosztás

Következtetési képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Absztrakt gondolkodás

Okok feltárása

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Kritikus gondolkodás

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0058-06 Szikraforgácsoló feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat (műhely-, részösszeállítási, összeállítási, egyszerűbb hidraulikus és pneumatikus, villamos kapcsolási rajz, darabjegyzék, műszaki leírás, gépkönyv stb.).

Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok).

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás, gépkönyv stb.).

Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít.

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, személyi védőfelszereléseket.

Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján.

Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket.

Megmunkáló programot ír szikraforgácsolásra.

Legyártja (legyártatja) a finommegmunkálás eszközeit (elektróda, alakos szerszám).

Előgyártmányt készít.

Készre munkálja az elektródát.

Szikraforgácsol.

Megmunkáló programot ír szikraforgácsolásra.

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.).

Végez alak- és helyzetpontossági méréseket általános eszközökkel.

Közreműködik minőségbiztosítási feladatok megvalósításában.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Géprajzi alapfogalmak

B Síkmértani szerkesztések

A Ábrázolási módok

A Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

B Diagramok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata

A Gyártási utasítások (műveleti, szerelési terv) értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata

B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)

B Fémipari szabványok, táblázatok használata

B Mértékegységek

B Anyagfajták, anyagszabványok

B Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

A Szabványos ipari vasötvözetek

A Hideg- és melegalakító, ötvözetlen, ötvözött és erősen ötvözött szerszámacélok

B Segédanyagok (hűtő, kenő)

A Elő(fél)gyártmány kiválasztási szempontjai

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

A Hosszméretek mérése és ellenőrzése

A Szögek mérése és ellenőrzése

A Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

B Kötőgépelemek, kötések

B Gyártástechnológiai ismeret

A CNC-gép kezelése és alapszintű programozása

A Szikraforgácsolás

A Egyszerű hosszmérések

A Öszetett alak- és helyzetvizsgálatok

A Aktív (formaadó) elemek gyártása

B Szerszám javítása, karbantartása, felújítása

B Villamos érintésvédelmi ismeretek

C Hulladékkezelési ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Elemi szintű számítógéphasználat

5 Elemi számolási készség

4 Mennyiségérzék

4 Információforrások kezelése

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Gépészeti alkatrészrajz készítése

3 Szabadkézi vázlatkészítés

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

5 Műszaki táblázatok kezelése

5 Szerelő szerszámok és kisgépek használata

4 Szikraforgácsoló gép kezelése

4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5 Gépipari mérőeszközök használata

5 Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Térlátás

Szabálykövetés

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Figyelem-megosztás

Következtetési képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Absztrakt gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0285-06 Szerszámkészítő kiegészítő I. a szikraforgácsolók részére

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés).

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.).

Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés).

Készít egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet.

Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelőt (megbontható anyagra és alkatrészre).

Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.).

Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott).

Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket.

Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülő ágyazásokat.

Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc).

Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás).

Általános minőségű hegesztett kötést készít bevont elektródás kézi ívhegesztéssel.

Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel.

Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.

Anyagszükségletet, előgyártmányt (félgyártmányt) meghatároz, kiválaszt.

Szerelési dokumentációt összeállít.

Megtervezi az adott alkatrész gyártástechnológiáját.

Elvégzi (elvégezteti) a gépi megmunkálásokat.

Kiválasztja a szabványos elemeket.

Összeállítási rajz alapján ellenőrzi a szerelhetőséget.

Mérőeszköz ellenőrzést végez.

Összetett alak- és helyzetméréseket végez.

A mérési eredményeket jegyzőkönyvbe foglalja.

Feltünteti az alkatrészeken az előírt azonosító adatokat.

Legyártja (legyártatja) a finommegmunkálás eszközeit (elektróda, alakos szerszám).

Előgyártmányt készít.

Készre munkálja az elektródát.

Felcsiszolja a megmunkáló felületeket.

Elkészíti a szerszám formaadó (aktív) és passzív elemeit.

Összeépíti a szerszámelemeket.

Szerelési sorrendtervet készít.

Összeállítási rajz alapján elvégzi az összeépítést.

Elvégzi a mozgó szerszámfél megvezetéséhez szükséges kiöntést, sajtolást.

Beállítja a működéshez szükséges méreteket (léptetés, löket stb.).

Összekapcsolja a perifériákat a szerszámmal (kivető, léptető, ráncfogó stb.).

Beállítja a szerszám (hidraulikus/pneumatikus) működtető berendezéseit.

Felszereli és beállítja az érzékelő pozicionáló egységeket.

Felszereli és beállítja a szerszám temperáló berendezéseit.

Felfűti a szerszámot.

Működteti a szerszámot.

Optimalizálja és átadja a szerszámot.

A minősítés során felmerülő hibákat korrigálja.

Előkészíti a szerszám átadását, csomagolását.

Karbantartást, javítást, felújítást végez.

Elvégzi a szerszámok megbontását, szétszerelését.

A felhasználói tapasztalatok alapján megállapítja a hibákat.

Meghatározza a javítandó, illetve a cserélendő szerszámelemeket.

Jóváhagyatja a javasolt módosításokat.

Kiválasztja a hőkezeléshez az esetlegesen szükséges segédanyagokat (cementálószer, edzőszén, agyag).

Kiválasztja a megfelelő hőkezelési eljárást (normalizálás, edzés, lágyítás, nemesítés, kérgesítés, felületi edzés).

Meghatározza a technológiának megfelelően a munkadarab felmelegítésének és hőntartásának időtartamát.

Esetenként levédi az anyagot agyaggal és edződobozba csomagolással (élek, furatok, menetek).

Kiválasztja a hűtőközeg fajtáját és a lehűtés módját (pl. olaj, levegő).

Berakja a darabokat a kemencébe (pl. elektromos-, féltokos kamrás-, kocsisfenekű-, alagút-, harang-kemence, hőkezelő aggregát) és célszerűen elrendezi a rostélyon, illetve a készülékeken (pl. függesztés alátámasztás).

Kialakítja a felhevítési lépcsőket (nagyméretű, bonyolult, erősen ötvözött anyagoknál).

Hőntartja a felhevített munkadarabot méretének, vastagságának megfelelő időtartamban.

Hagyományos hőkezelő berendezés (pl. elektromos kemence, gázkemence) esetén kiszedi a kemencetérből a munkadarabot.

Lágyítás során lehűti a munkadarabot a kemencével együtt.

Edzés és nemesítés során lehűti a munkadarabot a megfelelő hűtőközeg (olaj, víz, levegő, só) alkalmazásával.

Kérgesítés során lehűti a munkadarabot a hőálló dobozzal együtt.

Edzés során feszültségmentesíti a munkadarabot 180-210 °C-on.

Nemesítés során megereszti a munkadarabot 450-620 °C-on.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Géprajzi alapfogalmak

B Síkmértani szerkesztések

A Ábrázolási módok

A Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

B Diagramok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata

A Gyártási utasítások (műveleti, szerelési terv) értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutató használata

B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) használata

B Fémipari szabványok, táblázatok használata

B Mértékegységek

B Anyagfajták, anyagszabványok

B Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

A Szabványos ipari vasötvözetek

C Szabványos könnyűfémötvözetek

C Szabványos színesfémötvözetek

A Hideg- és melegalakító, ötvözetlen, ötvözött és erősen ötvözött szerszámacélok

B Segédanyagok (hűtő, kenő)

A Elő(fél)gyártmány kiválasztási szempontjai

B Előgyártmány gyártási technológiák (képlékeny meleg- és hidegalakítások, öntészeti eljárások)

B Kiöntőgyanták

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

A Hosszméretek mérése és ellenőrzése

A Szögek mérése és ellenőrzése

A Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

B Kötőgépelemek, kötések

B Rugók

B Bütykös és karos mechanizmusok

B Vezetékek (hengeres, prizmás)

A Forgácsológépek ismerete

B Oldható kötések jellemzői

B Nemoldható kötések jellemzői és készítésének technológiája, berendezései, eszközei

B Képlékenyalakítás gépi berendezéseinek szerkezeti kialakítása, működési jellemzői

B Kivágás, sajtolás szerszámainak, gépi berendezéseinek, működése erőtani viszonyaik

B A hidegalakítás fogalma, változatai, eszközei, főbb paraméterei

A Kisgépek ismerete

B Szerszámacélok hőkezelési ismeretei

B Gyártástechnológiai ismeret

B Bázismegválasztás szempontjai, bázisváltási műveletek

A Kézi anyagalakítás

A Esztergálás

A Marás

A Gyalulás és vésés

A Fúrás

A Köszörülés

A Egyszerű hosszmérések

A Összetett alak- és helyzetvizsgálatok

B Keménységmérés

A Aktív (formaadó) elemek gyártása

A Passzív elemek gyártása

B Hegesztés

A Alapszerszám szerelése

A Perifériák szerelése

B Szerszámjavítás, -karbantartás, -felújítás

B Villamos érintésvédelmi ismeretek

C Hulladékkezelési ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Elemi szintű számítógéphasználat

5 Elemi számolási készség

4 Mennyiségérzék

4 Információforrások kezelése

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Gépészeti alkatrészrajz készítése

3 Szabadkézi vázlatkészítés

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

5 Műszaki táblázatok kezelése

5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek kezelése

5 Egyszerű alkatrészek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési terv készítése

4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5 Gépipari mérőeszközök használata

5 Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Térlátás

Szabálykövetés

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Figyelem-megosztás

Következtetési képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Absztrakt gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

0361-06 Szerszámkészítő kiegészítő II. a szikraforgácsolók részére

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Nyomás és térkitöltési próbát végez.

Ellenőrzi a zárófelületeket.

Ellenőrzi a funkcionális és biztonságos működést.

Felszereli és beállítja a szerszám biztonságtechnikai berendezéseit.

Szerszám/készülék próbát végez.

Terhelés nélküli összejáratást végez.

Üzemszerű körülmények között próbadarabokat gyárt.

Beállítja a sávadagolás léptetés értékét.

Beállítja a rugóerőket.

Szükség szerint korrigálja a hőmérsékletet.

Beállítja az ütemidőt.

Ellenőrzi a próbadarabokat.

Szükség szerint korrigálja a paramétereket.

Folyamatos próbagyártást végez a minősítéshez.

Kiértékeli a próbagyártás tapasztalatait.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Géprajzi alapfogalmak

B Síkmértani szerkesztések

A Ábrázolási módok

A Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

B Diagramok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata

A Gyártási utasítások (műveleti, szerelési terv) értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutató használata

B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)

B Fémipari szabványok, táblázatok használata

B Mértékegységek

B Anyagfajták, anyagszabványok

B Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

A Hideg- és melegalakító, ötvözetlen, ötvözött és erősen ötvözött szerszámacélok

B Segédanyagok (hűtő, kenő)

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

A Hosszméretek mérése és ellenőrzése

A Szögek mérése és ellenőrzése

A Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

A Szerszámgépek felszerszámozási, készülékezési jellemzői

B Egyéb sablonok, helyzetbiztosító készülékek jellemzői

B Képlékenyalakítás gépi berendezéseinek szerkezeti kialakítása, működési jellemzői

B Kivágás, sajtolás szerszámainak, gépi berendezéseinek, működésük erőtani viszonyai

B A hidegalakítás fogalma, változatai, eszközei, főbb paraméterei

A Kisgépek ismerete

B Szerszámacélok hőkezelési ismeretei

B Gyártástechnológiai ismeretek

B Keménységmérés

A Szerszám/készülék próbája

B Szerszám/készülék javítása, karbantartása, felújítása

A Képlékenyalakítás gépi berendezéseinek munkabiztonsági jellemzői

B Hulladékkezelési ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Elemi szintű számítógéphasználat

5 Elemi számolási készség

4 Mennyiségérzék

4 Információforrások kezelése

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Gépészeti alkatrészrajz készítése

3 Szabadkézi vázlatkészítés

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

5 Műszaki táblázatok kezelése

5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek kezelése

4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5 Gépipari mérőeszközök használata

5 Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Térlátás

Szabálykövetés

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Figyelem-megosztás

Következtetési képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Absztrakt gondolkodás

Okok feltárása

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Kritikus gondolkodás

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A 33 521 07 0000 00 00 azonosító számú,
Szerszámkészítő megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0227–06Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)
0225–06Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések
0226–06Szerszámok és készülékek gyártása
0223–06Szerszámok és készülékek próbája, próbagyártás
A 33 521 07 0100 31 01 azonosító számú,
Szikraforgácsoló megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0110–06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0225–06Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések
0058–06Szikraforgácsoló feladatok
0285–06Kiegészítő alapmodul a szikraforgácsoló szakképesítés részére
0361–06Szerszámkészítő kiegészítő II. a szikraforgácsolók részére

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány

Szintvizsga szervezése esetén a szintvizsga teljesítése

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elsősegélynyújtás, újraélesztés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Technológiai dokumentáció készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Alkatrész készítése kézi és gépi forgácsolással

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 30%

2. feladat 70%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Anyagvizsgálati mérések

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Összetett méret-, alak-, helyzetellenőrzés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 30%

2. feladat 70%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0226-06 Szerszámok és készülékek gyártása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Szerszám/készülékelemek gyártása, összeszerelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 420 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Gyártási sorrendterv készítés a gyakorlati feladathoz a technológiai adatok megadásával

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 70%

2. feladat 30%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0223-06 Szerszámok és készülékek próbája, próbagyártás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Szerszám/készülék próbája, hibaokok feltárása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Szakmai számítások

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Szerszám- és készülékgyártás

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 20%

3. feladat 20%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0058-06 Szikraforgácsoló feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Tömbszikra-forgácsológép beállítása, kezelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Huzalszikra-forgácsológép programozása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Összetett méret-, alak-, helyzetellenőrzés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

Elektróda készremunkálása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 30%

2. feladat 30%

3. feladat 20%

4. feladat 20%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0285-06 Szerszámkészítő kiegészítő I. a szikraforgácsolók részére

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Szerszám/készülékelemek gyártása, összeszerelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 420 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Gyártási sorrendterv készítése a gyakorlati feladathoz a technológiai adatok megadásával

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 70%

2. feladat 30%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0361-06 Szerszámkészítő kiegészítő II. a szikraforgácsolók részére

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Szerszám/készülék próbája, hibaokok feltárása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Szakmai számítások

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Szerszám- és készülékgyártás

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 20%

3. feladat 20%

3. A szakmai vizsga értékelése százalékosan

A 33 521 07 0000 00 00 azonosító számú, Szerszámkészítő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 20

3. vizsgarész: 20

4. vizsgarész: 30

5. vizsgarész: 20

A 33 521 07 0100 31 01 azonosító számú, Szikraforgácsoló megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 20

6. vizsgarész: 70

A 33 521 07 0000 00 00 azonosító számú, Szerszámkészítő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 521 07 0100 31 01 azonosító számú, Szikraforgácsoló megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik

7. vizsgarész: 70

8. vizsgarész: 30

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai -

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések minimuma
SzerszámkészítőSzikraforgácsoló
Megmunkálógépek:
marógépX
esztergagépX
sík-, fazonköszörű (szerszámköszörű)X
helyzetfúróX
huzalszikraXX
tömbös szikraXX
palástköszörűX
fűrészgépX
fúrógépekX
Mérőeszközök:
tolómérőkXX
mikrométerXX
mérőhasábXX
passzaméterX
indikátoróraXX
furatmérőkXX
mélységmérőkXX
mikroszkópX
projektorX
szögmérőXX
idomszerekXX
keménységmérőXX
Készülékek:
kiegyensúlyozó készülékX
síktárcsaX
esztergabábX
készülékekXX
satuX
Kézi szerszámok:
reszelőX
kalapácsX
rajztűX
pontozóX
csavarhúzóXX
villáskulcsXX
dugókulcsXX
imbuszkulcsXX
párhuzamszorítóXX
körzőX
beütő betűk, számokXX
menetmetszőX
menetfúróX
dörzsárX
hidegvágóX
lemezollóX
Gépi szerszámok:
esztergakésekX
marókX
fúrókX
álló- és forgócsúcsokX
tokmányokX
keményfém lapkákX
köszörűkorongokX
Egyéb:
szelektív hulladékgyűjtőXX

VII.

Egyebek

1. Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai:

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.

"A" típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"B" típus

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"C" típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

"D" típus

Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben azonosítószáma:an végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

"E" típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

2. Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei:

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének azonosítószáma: ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, azonosítószáma:an, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek azonosítószáma:, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok azonosít