7/2006. (V. 18.) FMM-OM együttes rendelet

az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet módosításáról

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és a Kohéziós Alapból finanszírozott támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 20. §-ának (3) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)[12]

(3) E rendelet hatálybalépése az azt megelőzően megkötött szerződések tekintetében az irányító hatóság korábbi felelősségét nem érinti.

Budapest, 2006. május 17.

Csizmár Gábor s. k.,

foglalkoztatáspolitikai

és munkaügyi miniszter

Dr. Magyar Bálint s. k.,

oktatási miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 2/2007. (I. 10.) MeHVM-OKM-SZMM együttes rendelet 17. §-a. Hatálytalan 2007.01.13.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. § 2. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. § 2. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. § 2. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. § 2. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. § 2. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2/2007. (I. 10.) MeHVM-OKM-SZMM együttes rendelet 17. §-a. Hatálytalan 2007.01.13.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. § 2. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2/2007. (I. 10.) MeHVM-OKM-SZMM együttes rendelet 17. §-a. Hatálytalan 2007.01.13.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. § 2. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. § 2. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. § 2. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére