2007. évi CIV. törvény

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

38. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 9. § 2009. január 1-jén, a 11. § 2008. szeptember 1-jén, a 36. § (2) bekezdése e törvény kihirdetése napján lép hatályba.

(3)[39]

(4)[40]

(5)[41]

(6)[42]

39. § (1)[43]

(2) Az Ftv. - e törvény 1. §-ával megállapított - 11. § (4) bekezdését az e törvény hatálybalépésekor a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv által már nyilvántartásba vett képzések tekintetében is alkalmazni kell.

(3) Az Ftv. - e törvény 8. §-ával megállapított - 36. § (3)-(4) és (9) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően kezdeményezett intézményi átalakulás esetén kell alkalmazni.

40. § (1) Az Ftv. - e törvény 6. §-ával megállapított -33. § (3) bekezdésében foglalt szabályokat az e törvény hatálybalépését követően szakirányú továbbképzés keretében első évfolyamon tanulmányaikat megkezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

(2) Az Ftv. - e törvény 21. § (1) bekezdésével megállapított - 107. § (3) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Az Ftv. - e törvény 24. §-ával beiktatott - 117. § (5) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően indított közös képzés esetén, illetve e törvény hatálybalépését követően indult engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni.

41. § (1) Az Ftv. - e törvény 26. §-ával kiegészített -125. § (3) bekezdésének e) pontjában foglaltakat első alkalommal a 2008. szeptemberétől kezdődően az első évfolyamon államilag támogatott képzés keretében tanulmányokat folytató hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani.

(2)[44]

(3) Az Ftv. - e törvény 28. §-a, 29. § (1) bekezdése és 30. §-a szerint megállapított-127. § (2) bekezdését, 129. § (3) bekezdését, 133/A. §-át első alkalommal a 2008. január 1-jétől kezdődően, illetve a 2008. évi költségvetés tervezése során kell alkalmazni. Az Ftv. - e törvény 28. §-ával megállapított - 127. § (2) bekezdése szerinti a felsőoktatás 2008. évi támogatásánál alkalmazott 2007. évi bázis kettőszáztizennégy milliárd forint.

(4) Az Ftv. - e törvény 29. § (2) bekezdésével beiktatott - 129. § (8) bekezdésében foglaltakat a hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatásokra a 2007. évtől kezdődően kell alkalmazni.

42. § (1) Az Ftv. - e törvény 33. § (2) bekezdésével beiktatott - 139. § (14) bekezdésében foglalt ötéves időtartam, a hallgatóval nem rendelkező és működésének szünetelését a felsőoktatási intézmények nyilvántartásáért felelős szervnél e törvény hatálybalépését megelőzően kezdeményező, kizárólag hitéleti képzést folytató felsőoktatási intézmény tekintetében e törvény hatálybalépésének napján kezdődik.

(2) Az Ftv. - e törvény 36. § (3) bekezdésével megállapított - 147. § 10. pontjában foglaltakat első alkalommal az e törvény hatálybalépését követően felvételi jelentkezési kérelmet benyújtó személyre, kollégiumi jelentkezési kérelmet benyújtó hallgatóra, e törvény hatálybalépését követően létesített mentori megállapodásokra, illetőleg a 2008. szeptemberében az első évfolyamon alap- és mesterképzésben (egységes, osztatlan képzésben) államilag támogatott képzés keretében tanulmányaikat megkezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. A már megállapított kedvezményeket, mentességeket, a megkötött megállapodások érvényességét a módosítás nem érinti.

(3) Az Ftv. - e törvény 38. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel módosult - 84. § (5) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmény tekintetében, továbbá az e törvény hatálybalépését követően az Ftv. 106. § (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint indított alap- és mesterképzés esetén kell alkalmazni. Az e törvény hatálybalépését megelőzően nyilvántartásba vett, illetve állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények, illetve ezeknek az intézményeknek olyan alap- és mesterképzései tekintetében, amelyek indítási eljárását az Ftv. 106. § (2) bekezdése szerint szakértői vélemény beszerzésével a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál e törvény hatálybalépését megelőzően már kezdeményezték, illetve amelyeket e törvény hatálybalépését megelőzően nyilvántartásba vettek az Ftv. - e törvénnyel megváltoztatott - 84. § (5) bekezdését 2010. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

(4)[45]

43. §[46]

44. §[47]

45. §[48]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet 2007. évi CIV. törvényhez[49]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 25-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi IX. törvény 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére