Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

12/2007. (I. 26.) GKM rendelet

a lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 5. §-ának e) pontjában és 96. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében, a 113. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletében foglaltak figyelembevételével - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

(1) Ez a rendelet 2007. február 1-jén lép hatályba.

(2) Havi elszámolás esetén az e rendelet mellékletében meghatározott díjakat a hatálybalépés időpontját követő első leolvasás utáni fogyasztás elszámolásánál lehet alkalmazni.

(3) Egy hónapnál hosszabb elszámolási időszak esetén az e rendelet mellékletében meghatározott díjakat a hatálybalépés napjától lehet alkalmazni olyan módon, hogy az ezen díjak alkalmazásánál figyelembe veendő fogyasztási mennyiséget az R. 3. §-a (10) bekezdésének figyelembevételével - a hatálybalépés napját alapul vevő időarányos fogyasztásmegosztással kell meghatározni.

(4) A hatálybalépést követően a szolgáltató (vagy megbízottja) a szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult egyszeri külön mérőleolvasást végezni.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 48/2006. (VII. 21.) GKM rendelet 1. §-a és melléklete.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 12/2007. (I. 26.) GKM rendelethez

[1. melléklet az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez]

A lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia legmagasabb díjai általános forgalmi adó nélkül

DíjszabásokÁramdíjak, Ft/kWh
"A" (lakossági általános)
I. tömb: A fogyasztás 1320 kWh/év-et meg nem haladó része31,60
II. tömb: A fogyasztásnak az I. tömböt meghaladó, 1320 kWh/év feletti része32,80
"B" (lakossági vezérelt, külön mért)19,10
"C" (villamosenergia-ipari)12,10

Tartalomjegyzék