Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

2007. évi CXLII. törvény

egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról[1]

A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény módosításai

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény módosításai

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosításai

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosításai

38. §[39]

39. §[40]

40. §[41]

41. §[42]

42. §[43]

43. §[44]

44. §[45]

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosításai

45. §[46]

46. §[47]

47. §[48]

48. §[49]

Záró rendelkezések

49. § (1) Ez a törvény- a (2)-(8) bekezdésekben meghatározott kivételekkel, illetve feltételekkel - 2008. január 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

(2) E törvény 7-8. §-ai, 11. §-a, 24-29. §-ai és 31-32. §-ai 2007. december 13-án lépnek hatályba.

(3)[50]

(4) E törvény 1., 3., 4-6. §-ait, 13. §-ának (2) bekezdését, 14., 17., 23., 30., 33-34., 45-46. és 48. §-át a törvény hatálybalépését követően lejáró határidőkre és az azt követő időpontra kitűzött határnapokra kell alkalmazni.

(5) E törvény 2. §-át, 10. és 12. §-át, 13. §-ának (1) bekezdését, valamint 42. és 44. §-át a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(6) E törvény 7. §-át alkalmazni kell a hatálybalépését megelőzően benyújtott szabadalmi bejelentésekre, ha azok alapján a törvény hatálybalépéséig nem született jogerős döntés a szabadalom megadása kérdésében.

(7) Az e törvény hatálybalépését megelőző bejelentési nappal megadott szabadalom megsemmisítésének feltételeire a bejelentés napján hatályos szabályok az irányadók.

(8) A törvény hatálybalépése előtt megkezdett hasznosításra a szabadalmi oltalom terjedelme tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a hasznosításnak az e törvény hatálybalépésekor meglévő mértékéig.

(9)[51]

(10)[52]

(11) A (3) és a (9) (10) bekezdések, valamint e törvény 1-48. §-ai 2008. január 31-én hatályukat vesztik.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. november 12-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[19] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[24] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[25] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[26] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[27] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[28] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[29] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[30] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[31] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[32] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[33] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[34] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[35] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[36] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[37] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[38] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[39] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[40] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[41] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[42] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[43] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[44] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[45] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[46] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[47] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[48] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[49] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[50] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[51] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

[52] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 49. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.31.

Tartalomjegyzék