2007. évi CLXXIX. törvény

egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19][20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

38. §[39]

39. §[40]

Záró rendelkezések

40. § (1) E törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény

a) 6. §-ával megállapított Kjt. 23. § (1) bekezdése, valamint

b) 18. §-ával megállapított Kjt. 34. §-a, valamint 42. §-a

2008. július 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 41. §-a a kihirdetést követő napon lép hatályba. Az (5) bekezdés 2008. július 2-án lép hatályba és 2008. július 3-án hatályát veszti.

(4)[41]

(5)[42]

(6)[43]

41. §[44]

42. § (1) Az e törvény 18. §-ával megállapított Kjt. 34. § (1) bekezdés a) és b) pontját, (4) bekezdését, valamint a (7) bekezdés a) és b) pontját 2008. július 1-jét követően kezdeményezett jogvitában kell alkalmazni.

(2) Az e törvény 34. §-ával megállapított Péptv. 2. § 4. pontjának felvezető szövegét a 2008. január 1-jét követően felajánlott prémiumévek program esetén kell alkalmazni.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. december 10-i ülésnapján fogadta el.

[2] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[19] A 18. §-sal módosított Kjt. 34. §-a 2008. július 1-jén lép hatályba.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[32] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[33] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[34] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[35] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[36] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[37] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[38] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[39] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[40] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[41] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[42] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.03.

[43] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[44] Hatályon kívül helyezte e törvény 40. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

Tartalomjegyzék