194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 7. §-ában, 36. §-ában és 110. §-a (7) bekezdésének f) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 14. § (6) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-ának e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

6. §[6]

7. §[7]

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

8. §[8]

9. §[9]

10. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR rendelet) 5. cikk (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeket első alkalommal a 2007-es évre vonatkozóan 2008-ban a külön jogszabályokban* meghatározott határidőig kell teljesíteni.[10]

(3) Az E-PRTR rendelet 5. cikk (1) bekezdés c) pontját követő bekezdés szerinti kötelezettséget az érintettek e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül teljesítik.

(4) Ez a rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91 /689/EGK és a 96/61 /EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelethez[11]

2. számú melléklet a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelethez[12]

3. számú melléklet a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelethez[13]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] * 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet; 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet; 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet; 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék