378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. §-a (7) bekezdésének t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §[1]

2. §[2]

2/A. §[3][4]

3. §[5]

A SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZAKMAI FELTÉTELEI

Szakirányú végzettség és szakmai gyakorlat

4. §[6]

5. §[7]

A szakértői tevékenység engedélyezése, szakértői nyilvántartás[8]

6. §[9]

7. §[10]

8. §[11]

8/A. §[12]

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. §

(1)[13] Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)[14]

(3) A kiadott és érvényes szakértői, környezetvédelmi felülvizsgálatra jogosító engedélyek a bennük megjelölt lejárat idejéig, de maximum 5 évig érvényesek.

10. §[15]

11. §

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-ának (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A rendelet szabályai nem érintik: ]

" e) a környezetvédelemi, illetve természetvédelemi és tájvédelemi szakértők tevékenységét. "

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez[16]

2. számú melléklet a 378/2007. (XII.23.) Korm. rendelethez[17]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[3] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 601. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[8] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 602. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[13] Módosította a 361/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.12.31.

[14] Hatályon kívül helyezte a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

Tartalomjegyzék