57/2007. (XII. 22.) IRM-PM együttes rendelet

a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet, a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban szóló 9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelet, valamint a bűnügyi költségek előlegezéséről szóló 21/2003. (VI. 24.) IM-PM-BM együttes rendelet módosításáról

Az 1. § tekintetében az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (1) bekezdés b) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés b) pontjában, a 2. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés b) pontjában, továbbá a 3. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában, illetve a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva - a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §

(1)[4]

(2) A rendelet rendelkezéseit azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a pártfogó ügyvédi képviselet biztosítására irányuló kérelmet e rendelet hatálybalépését követően terjesztették elő.

(3)[5]

(4)[6]

Dr. Takács Albert s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Dr. Veres János s. k.,

pénzügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.