65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet

az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. § (6) bekezdés d) pontjában, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 604. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. 174. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - egyetértésben a pénzügyminiszterrel, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

11. §[10]

12. §

(1)[11] Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére e rendelet hatálybalépését követően került sor.

(2)[12]

(3)[13]

(4)[14] 14. §-a,

Dr. Takács Albert s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Melléklet a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelethez[15]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (1) bekezdése Hatálytalan 2008.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (1) bekezdése Hatálytalan 2008.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (1) bekezdése Hatálytalan 2008.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (1) bekezdése Hatálytalan 2008.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (1) bekezdése Hatálytalan 2008.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (1) bekezdése Hatálytalan 2008.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (1) bekezdése Hatálytalan 2008.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (1) bekezdése Hatálytalan 2008.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (1) bekezdése Hatálytalan 2008.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (1) bekezdése Hatálytalan 2008.01.02.

[11] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. § 4. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (1) bekezdése Hatálytalan 2008.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (1) bekezdése Hatálytalan 2008.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (1) bekezdése Hatálytalan 2008.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. § 4. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére