Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

2008. évi C. törvény

egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról[1]

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény módosítása

23. §[24]

A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvény módosítása

24. §[25]

A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba és - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2009. július 2-án hatályát veszti.

(2) E törvény 1-29. §-a, 30. §-ának (5)-(8) bekezdése és 31. §-a 2009. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti

a) az Lt. 74. §-a (1) bekezdésének k) pontja,

b) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 4. §-ának (2) bekezdése,

c) a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról szóló 2008. évi LXXVI. törvény 24. §-ának (3) bekezdése,

d) a Vtv.-nek a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi XLV. törvény 33. §-ával és a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról szóló 2008. évi LXXVI. törvény 24. § (3) bekezdésével megállapított 68. § (5) bekezdése.

(3) E törvény 1-29. §-a, 30. §-ának (4)-(6) bekezdése és 31. §-a 2009. január 2-án hatályát veszti.

(4)[31]

(5)[32]

(6)[33]

(7) A Kkt. 25/A. §-a d) pontjának e törvénnyel megállapított rendelkezését a 2009. április 1-jét megelőzően használatba vett négykerekű segédmotoros kerékpárokra 2009. július 1-jétől kell alkalmazni.

(8) A Kkt. 25/A. §-ának d) pontjában meghatározott négykerekű segédmotoros kerékpárok hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátását az üzemben tartónak - külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint -2009. április 1-jét követően kell kérnie.

31. §[34]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. december 15-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[32] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[33] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[34] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

Tartalomjegyzék