52/2008. (III. 14.) Korm. rendelet

a családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásról és állami kezességvállalásról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján felvett hitelhez kapcsolódó hiteldíj meghatározásáról és az állami kezességvállalásról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya azon családi gazdálkodókra és más mezőgazdasági kis- és középüzemekre terjed ki, akik (amelyek) a családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásról és állami kezességvállalásról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján 2002. vagy 2003. évben hitelszerződést kötöttek, amely jelenleg is fennáll.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint megkötött hitelszerződésekhez nyújtott és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt (a fennálló tőkeösszeg 60%-ára vonatkozó, kezességvállalási díjfizetési kötelezettségtől mentes, a hitelszerződés lejáratát követő 30. napon, de legkésőbb 2018. február 15. napján lejáró) állami kezességvállalás, valamint az R. alapján nyújtott kamattámogatás folyamatban levő támogatásnak minősül.

2. §

(1) Amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitel törlesztése meghiúsul, a pénzügyi intézmény mint a kezességbeváltás jogosultja élhet az állami kezességvállalásból eredő jogaival. Ebben az esetben a családi gazdálkodó hiteltartozása állammal szembeni kötelezettséggé válik.

(2)[1] A kezesség beváltását a jogosult a 10032000-01907010 NAV Agrárgazdasági kezességbeváltás lebonyolítási számlával szemben kezdeményezheti a területileg illetékes állami adóhatóságnál az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 5. számú melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával.

3. §

A hiteldíj mértéke a hitelek lejáratáig változatlanul 7,01%.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2016.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére