486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával kapcsolatos módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 1. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § k) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés f) pontjában,

az 5. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (8) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 10. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. § e) pontjában,

a 12 alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 14. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában,

a 15. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában,

a 16. alcím tekintetében a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. § (6) bekezdésében,

a 17. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 8. pontjában,

a 19. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 20. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 22. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § p) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 23. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában,

a 24. alcím tekintetében a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény 4. § (4) bekezdésében,

a 25. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 26. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 27. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában,

a 28. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (4a) bekezdésében,

a 29. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában,

a 30. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) és (3) bekezdésében, a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 31. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 32. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 33. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 34. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 35. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 11. pontjában,

a 36. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában,

a 37. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 38. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 39. alcím tekintetében a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 24/C. § a) pontjában,

a 40. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés l) és m) pontjában,

a 44. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 45. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés m) és o) pontjában,

a 46. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 5. és 6. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a) 14. §-ában a "vám- és pénzügyőri igazgatóságát" szövegrész helyébe az "adó- és vámigazgatóságát" szöveg,

b) 17. § (2) bekezdés c) pontjában a "vám- és pénzügyőri igazgatóságának" szövegrész helyébe az "adó- és vámigazgatóságának" szöveg

lép.

2. A talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. § A talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdés e) pontjában a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében a "Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságánál" szövegrész helyébe az "Adó- és Vámigazgatóságánál" szöveg,

c) 11. § (2) bekezdésében a "Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága" szövegrész helyébe az "Adó- és Vámigazgatósága" szöveg

lép.

3. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a) 65. § (5) bekezdés a) pontjában az "adóigazgatóságát" szövegrész helyébe az "adó- és vámigazgatóságát" szöveg,

b) 3. számú mellékletében az "adóigazgatósága" szövegrész helyébe az "adó- és vámigazgatósága" szöveg

lép.

4. A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

4. § A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet

a) 11/E. § (3) bekezdésében, valamint 1. számú mellékletében az "APEH" szövegrész helyébe a "NAV" szöveg,

b) 13. § (3) bekezdésében az "APEH Agrárfinanszírozási folyósítási" szövegrész helyébe a "NAV Agrárfinanszírozás támogatása lebonyolítási" szöveg

lép.

5. Az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a (továbbiakban: NAV)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az "az APEH" szövegrészek helyébe az "a NAV" szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében, 5. § (7) bekezdésében, (8) bekezdés e) pontjában és (9) bekezdésében, 6. § (4) és (6) bekezdésében, 7. § (2) és (3) bekezdésében az "az APEH" szövegrész helyébe az "a NAV" szöveg,

d) 4. § (2) bekezdés d) pontjában az "APEH" szövegrész helyébe a "NAV" szöveg,

e) 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében az "APEH elnöke" szövegrész helyébe az "állami adó- és vámhatóság vezetője" szöveg,

f) 5. § (3) bekezdésében az "az APEH elnökének" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság vezetőjének" szöveg,

g) 6. § (5) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében az "Az APEH" szövegrész helyébe az "A NAV" szöveg

lép.

6. A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. § A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 29. § (10) bekezdésében az "az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)" szöveg,

b) 29. § (10) bekezdésében az "az APEH-től" szövegrészek helyébe az "a NAV-tól" szöveg

lép.

7. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

7. § A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 2. § k) pontjában a "felügyelő" szövegrész helyébe az "irányító" szöveg lép.

8. § Hatályát veszti a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

a) II. rész 3. pont címében az "(a NAV esetében felügyeletét)" szövegrész,

b) VII. rész 1. pont címében az "és a NAV felügyeletét ellátó miniszter" szövegrész.

8. A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

9. § A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet r) pontjában a "Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "Központi Irányítása" szöveg lép.

9. A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. § Hatályát veszti a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában a "Központi Hivatala" szövegrész.

10. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 47. § (1) bekezdésében, 48. § (8) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében az "alsó fokú vámszerve" szövegrész helyébe a "vámszerve" szöveg,

b) 48. § (4) bekezdésében, 49. § b) pontjában az "alsó fokú vámszervének" szövegrész helyébe a "vámszervének" szöveg,

c) 13. számú mellékletében az "alsó fokú vámszervnek" szövegrész helyébe a "vámszervnek" szöveg

lép.

11. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása

12. § A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés d) pontjában, 7. § (4) és (6) bekezdésében az "az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében az "APEH" szövegrész helyébe a "NAV" szöveg

lép.

12. A mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok közösségi rendtartásával kapcsolatos nemzeti hatáskörbe utalt feladatokról szóló 6/2005. (I. 19.) Korm. rendelet módosítása

13. § A mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok közösségi rendtartásával kapcsolatos nemzeti hatáskörbe utalt feladatokról szóló 6/2005. (I. 19.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében a "Vám- és Pénzügyőrségtől" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivataltól" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés g) pontjában a "Vám- és Pénzügyőrség" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szöveg

lép.

13. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

14. § A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a "Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Központi Hivatalával" szövegrész helyébe a "Vámhivatallal (a továbbiakban: NAV)" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében a "NAV Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "NAV" szöveg

lép.

14. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

15. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 6/A. § (3) bekezdés a) pontjában az "adóigazgatósága" szövegrész helyébe az "adó- és vámigazgatósága" szöveg,

b) 9. számú melléklet 4.4. alpontjában az "adóigazgatósága" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága" szöveg

lép.

15. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet

a) 8/A. § (3) bekezdésében az "az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Adó és Vámhivatal" szöveg,

b) 8/D. § (5) bekezdésében, 2. számú melléklet 7.2. pontjában, valamint 11. számú melléklet címében az "APEH" szövegrész helyébe a "NAV" szöveg,

c) 11. § (1) bekezdésében az "APEH Állami" szövegrész helyébe a "NAV Állami", valamint az "APEH Agrárgazdasági kezességbeváltás folyósítási" szövegrész helyébe a "NAV Agrárgazdasági kezességbeváltás lebonyolítási" szöveg,

d) 2. számú melléklet 7.2. pontjában az "az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál" szöveg

lép.

16. A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. § A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében a "Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozóhatósági feladatait ellátó szervének" szöveg lép.

17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés d) pontjában a "Központi Hivatalának OLAF" szövegrész helyébe az "OLAF" szöveg,

b) 23. § (1) és (2) bekezdésében a "NAV Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "NAV" szöveg

lép.

18. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

a) 1. § (7) bekezdés a)-c) pontjában a "Központi Hivatalát" szövegrész helyébe a "Központi Irányítását" szöveg,

b) 1. § (8) bekezdésében a "Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "Központi Irányítása" szöveg,

c) 4. § (6) bekezdésében a "NAV Központi Hivatalának" szövegrész helyébe a "NAV Központi Irányításának" szöveg,

d) 4. számú mellékletében a "Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság" szövegrészek helyébe az "Adó- és Vámigazgatóság" szöveg, a "NAV 1. számú Repülőtéri Igazgatóság" szövegrész helyébe a "NAV Repülőtéri Igazgatóság" szöveg

lép.

19. A folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

20. § A folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában az "a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság vezetője" szöveg lép.

20. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

21. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 14/A. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdés a) pontjában a "vám- és pénzügyőri igazgatóságát, illetve az 1. és 2. számú Repülőtéri Igazgatóságát, másodfokú eljárásban a NAV vám- és pénzügyőri főigazgatóságát, illetve Repülőtéri Főigazgatóságát" szövegrész helyébe az "adó- és vámigazgatóságát, illetve a Repülőtéri Igazgatóságot, másodfokú eljárásban a NAV Központi Irányítását" szöveg,

b) 14/A. § (4) bekezdésében a "NAV Központi Hivatalával" szövegrész helyébe a "NAV-val" szöveg,

c) 14/A. § (7) bekezdésében a "regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságát" szövegrész helyébe a "területileg illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságát" szöveg

lép.

21. A családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásról és állami kezességvállalásról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján felvett hitelhez kapcsolódó hiteldíj meghatározásáról és az állami kezességvállalásról szóló 52/2008. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

22. § A családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásról és állami kezességvállalásról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján felvett hitelhez kapcsolódó hiteldíj meghatározásáról és az állami kezességvállalásról szóló 52/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az "APEH Agrárgazdasági kezességbeváltás folyósítási" szövegrész helyébe a "NAV Agrárgazdasági kezességbeváltás lebonyolítási" szöveg lép.

22. A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

23. § A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságával, a Nemzetbiztonsági Hivatallal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az Alkotmányvédelmi Hivatallal" szöveg lép.

23. Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a "Vám- és Pénzügyőrséget" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatalt" szöveg,

b) 2. § (3) és (4) bekezdésében, az (5) bekezdés nyitó szövegrészében és a) pontjában, (6) és (8) bekezdésében a "Vám- és Pénzügyőrség" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó és Vámhivatal" szöveg,

c) 2. § (7) bekezdésében a "Vám- és Pénzügyőrség" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság vezetője" szöveg

lép.

24. A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól szóló 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

25. § A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól szóló 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet Mellékletében a "Kiemelt Adózók Adóigazgatósága" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága" szöveg lép.

25. A kormányhivatalokat felügyelő miniszter kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet hatályon kívül helyezése

26. § Hatályát veszti a kormányhivatalokat felügyelő miniszter kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet.

26. A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

27. § A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a "Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szöveg, a "VPOP útmutató" szövegrész helyébe a "NAV útmutató" szöveg, a "vám- és pénzügyőri hivatalhoz" szövegrész helyébe az "adó- és vámigazgatósághoz" szöveg,

b) 5. § (3) és (4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a "VPOP útmutatóban" szövegrész helyébe a "NAV útmutatóban" szöveg

lép.

27. Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 2.8. pontjában a "Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "Központi Irányítása" szöveg,

b) 1. melléklet 3.5. alpontjában a "közép- és alsó fokú vámszervei" szövegrész helyébe a "vámszervei" szöveg

lép.

28. A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

29. § A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontjában az "a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság vezetője" szöveg lép.

29. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

30. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 5. pontjában a "Kiemelt Adózók Adóigazgatósága" szövegrész helyébe a "Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága" szöveg lép.

30. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

31. § A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdésében az "alsó fokú vámszerveinél" szövegrész helyébe a "vámszerveinél" szöveg lép.

31. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

32. § Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében a "kenőanyag APEH egységára" szövegrész helyébe a "kenőanyag NAV egységára" szöveg lép.

32. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

33. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 30. § (1) bekezdésében az "alsófokú vámszerve" szövegrész helyébe a "vámszerve" szöveg, a "NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság illetékességi területén" szövegrész helyébe a "Budapesten vagy Pest megyében" szöveg, a "NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság" szövegrész helyébe a "NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága" szöveg,

b) 30. § (3) bekezdésében a "NAV Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "NAV" szöveg

lép.

33. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklet I. pont 15. alpontjában az "annak elnöke" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság vezetője" szöveg lép.

35. § Hatályát veszti az Ávr. 52. § (2) bekezdés c) pontja.

34. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

36. § Hatályát veszti a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 2. § n) pont nc) alpontja, valamint

b) 15. § (4) bekezdése.

35. A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

37. § A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság vezetője" szöveg lép.

36. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

38. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a) 16. § (6) bekezdésében a "szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében megjelölt, be- és kiléptetést, behozatali és kiviteli irányú vámeljárást, valamint engedélyigazolást végző vámszervet" szövegrész helyébe a "be- és kiléptetést, behozatali és kiviteli irányú vámeljárást, valamint engedélyigazolást végző területi szervét" szöveg,

b) 17. § (3) bekezdés b) pontjában az "a vámszerv elnöke" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság vezetője" szöveg

lép.

37. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Képesítési Korm. rend.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az 1. melléklet alkalmazásában

a) felsőoktatásban szerzett jogi és igazgatási szakképzettség:

aa) a jogász szakképzettség,

ab) az igazságügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

ac) a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség;

b) felsőoktatásban szerzett rendészeti szakképzettség:

ba) a bűnügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

bb) a rendészeti igazgatási alapképzési szakon biztonsági, határrendészeti, igazgatásrendészeti, vám- és jövedéki igazgatási szakirányon szerzett szakképzettség;

c) felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség:

ca) az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

cb) a gazdaságelemzés alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

cc) a közszolgálati alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

cd) a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

ce) a pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

cf) a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon szerzett szakképzettség;

d) középfokú végzettség az érettségi végzettség."

(2) A Képesítési Korm. rend. a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § Az a kormánytisztviselő, illetve pénzügyőr, aki 2015. december 31-én a NAV állományába tartozik, és olyan munkakört tölt be, ami 2016. január 1-jével e kormányrendelet alapján megszűnik, munkakörcsoportján belül az új munkaköre ellátására képesítettnek kell tekinteni."

(3) A Képesítési Korm. rend. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(4) A Képesítési Korm. rend. 3. §-ában az "a NAV elnöke" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság vezetője" szöveg lép.

38. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet módosítása

40. § A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (2) bekezdésében a "részt vesznek" szövegrész helyébe a "részt vesz" szöveg lép.

41. § Hatályát veszti az R1. 2. § (2) bekezdésében az "és területi szervei (a továbbiakban: vámhatóság)" szövegrész.

39. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

42. § A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. §-ában a "vám- és pénzügyőri igazgatóság" szövegrész helyébe az "adó- és vámigazgatóság" szöveg lép.

40. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

43. § A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében a "Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "Központi Irányítása" szöveg,

b) 3. § (8) bekezdésében az "az illetékes vám- és pénzügyőri igazgatóságok" szövegrész helyébe az "a NAV illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságainak" szöveg,

c) 15. § (5) bekezdésében a "regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóság, valamint a Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "NAV megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága, valamint a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság" szöveg, továbbá a "sorsolással kiválasztott, legalább 3 fémkereskedőt" szövegrész helyébe a "sorsolással kiválasztott fémkereskedő(ke)t" szöveg

lép.

41. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

44. § Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 651.1 pontjában a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szöveg lép.

42. Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

45. § Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében az "Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőr Igazgatóságához" szövegrész helyébe az "Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságához" szöveg lép.

43. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 90/B. §-sal egészül ki:

"90/B. § A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője feladat- és hatáskörének gyakorlójaként a miniszter által vezetett minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkárát jelöli ki."

(2) Az R2. 1. melléklet H) pontja szerinti táblázat B:5 mezőjében a "felügyelet" szövegrész helyébe az "irányítás" szöveg lép.

44. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

47. § Hatályát veszti a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 360.1. pontjában a "Központi Hivatala" szövegrész.

45. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

48. § A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

a) 24. § (1) bekezdésében az "úgy az illetékes alsó fokú vámszerv" szövegrész helyébe az "az illetékes vámszerv" szöveg,

b) 28. § (14) bekezdésében az "alsó fokú vámszervnek" szövegrész helyébe a "vámszervnek" szöveg

lép.

46. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

49. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a) 16. § (2) bekezdésében, 32. § (4) bekezdésében az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság vezetője" szöveg,

b) 32. § (4) bekezdésében az "A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének" szövegrész helyébe az "Az állami adó- és vámhatóság vezetőjének" szöveg

lép.

47. Záró rendelkezések

50. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Képesítési előírások

I. Adóügyi munkakörcsoport

ABCD
1Munkakör
megnevezése
Besorolási
osztály
FeladatkörKépesítési feltétel
21.
adóügyi
szakreferens
I.a) adóalany nyilvántartófelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés
3b) adóeljárásifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vám szaktanácsadói
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés
4c) folyószámla kezelésifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés
5d) illetékigazgatásifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, építészmérnöki, építőmérnöki,
bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi,
adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint
könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő
szakképesítés
6e) bevallásifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés
72.
adóügyi
ügyintéző I.
I.a) adóalany nyilvántartófelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés
8b) adóeljárásifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés
9c) folyószámla-kezelésifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés
10d) illetékigazgatásifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, építészmérnöki, építőmérnöki,
bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi,
adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint
könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő
szakképesítés
11e) illeték kiszabásifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, építészmérnöki, építőmérnöki,
bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi,
adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint
könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő
szakképesítés
12f) bevallásifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés
133.
adóügyi
ügyintéző II.
II.a) adóalany nyilvántartóközépfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés
14b) adóeljárásiközépfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés
15c) folyószámla-kezelésiközépfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés
16d) illetékigazgatásiközépfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy ingatlanvagyon-értékelő és -
közvetítő szakképesítés
17e) illeték kiszabásiközépfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy ingatlanvagyon-értékelő és -
közvetítő szakképesítés
18f) bevallásiközépfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés
194.
ügyfélszolgálati
ügyintéző I.
I.ügyfélszolgálatifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki,
élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés
205.
ügyfélszolgálati
ügyintéző II.
II.ügyfélszolgálatiközépfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés
216.
tájékoztatási
szakreferens
I.szakmai irányítás-felügyeletfelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki,
élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés
227.
tájékoztatási
ügyintéző I.
I.tájékoztatásifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki,
élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés
238.
tájékoztatási
ügyintéző II.
II.tájékoztatásiközépfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

II. Bűnügyi munkakörcsoport

ABCD
1Munkakör
megnevezése
Besorolási
osztály
FeladatkörKépesítési feltétel
21.
bűnügyi
szakreferens
I.bűnügyi
irányítás-felügyelet
felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is), nemzetbiztonsági
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és vámnyomozói, jogi szakokleveles tanácsadói,
vagy pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatatás-szervezői szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt
szintű szakképesítés
32.
bűnügyi
fő referens
I.bűnjelkezelőifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási
(büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is) szakképzettség
43.
bűnügyi referens
II.bűnjelkezelőiközépfokú végzettség
54.
pénzügyi
nyomozó I.
I.pénzügyi nyomozóifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is), nemzetbiztonsági
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói,
vagy pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt
szintű szakképesítés
65.
pénzügyi
nyomozó II.
II.pénzügyi nyomozóiközépfokú végzettség
76.
civil pénzügyi
nyomozó I.
I.pénzügyi nyomozóifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is) szakképzettség;
szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt
szintű szakképesítés
87.
civil pénzügyi
nyomozó II.
II.pénzügyi nyomozóiközépfokú végzettség
98.
pénzügyi
információs
szakreferens
I.a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozásának
megelőzése,
megakadályozása, az Európai
Unió által elrendelt pénzügyi
és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtásáról
szóló törvényben
meghatározott feladatok
felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is) nemzetbiztonsági,
biztonság- és védelempolitikai szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és vámnyomozó
jogi szakokleveles tanácsadói, vagy pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői
szakképzettség, felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés
109.
pénzügyi
információs
referens
II.a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozásának
megelőzése,
megakadályozása, az Európai
Unió által elrendelt pénzügyi
és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtásáról
szóló törvényben
meghatározott feladatok
középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább emelt szintű vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú
részszakképesítés, szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

III. Ellenőrzési munkakörcsoport

ABCD
1Munkakör
megnevezése
Besorolási
osztály
FeladatkörKépesítési feltétel
21.
adóellenőr I.
I.adóhatósági ellenőrzésifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés
32
adóellenőr II.
II.adóhatósági ellenőrzésiközépfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés
43.
belső ellenőr
I.belső ellenőrzésa költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletben meghatározott végzettségek
54.
ellenőrzési
szakreferens
I.szakmai
irányítás-felügyelet
felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés
65.
ellenőrzési
ügyintéző I.
I.a) előkészítő és adatszerzőfelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés
7b) kockázatkezelési és
kiválasztási
felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés
8c) szerencsejáték ellenőrzésifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, műszaki menedzseri szakképzettség; szakirányú
továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban
szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű
szakképesítés; mechatronikai technikusi szakképesítés
96.
ellenőrzési
ügyintéző II.
II.a) előkészítő és adatszerzőközépfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés
10b) kockázatkezelési és
kiválasztási
középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább emelt szintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés
117.
kockázat-
kezelési
szakreferens
I.kockázatkezelési tervezési és
szervezési
felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott
matematikusi, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási
agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben
szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vám szaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emel
tszintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés
128.
kockázat-
kezelési
főreferens
I.kockázatkezelési
koordinációs és tervezési
felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott
matematikusi, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási
agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben
szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt
szintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés
139.
kockázat-
kezelési referens
II.kockázatkezelési
koordinációs és tervezési
középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői
szakképesítés

IV. Hatósági, jogi, igazgatási munkakörcsoport

ABCD
1Munkakör
megnevezése
Besorolási
osztály
FeladatkörKépesítési feltétel
21.
igazgatási
főreferens
I.igazgatási, koordinációsfelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, andragógiai (művelődésszervező),
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy
vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint ügyvitelszervezői,
kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés, vagy titkársági és irodai munka
tanulmányi területen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés
32.
igazgatási
referens
II.dokumentáció,
ügyiratkezelés
középfokú közgazdasági, informatikai, ügyviteli végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és
adózás szakterületen szerzett felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy titkársági és irodai
munka tanulmányi területen szerzett legalább középfokú szakképesítés; segédlevéltárosi és ügykezelői
szakképesítés
43.
jogi szakreferens
I.jogijogász szakképzettség
54.
hatósági
ügyintéző
I.hatóságifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki,
élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadó, vagy
vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és
adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés
65. titkársági
ügyintéző
II.titkárságiközépfokú közgazdasági, informatikai, ügyviteli végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és
adózás szakterületen szerzett felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy titkársági és irodai
munka tanulmányi területen, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés,
vagy 7 modulos Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL)

V. Tervezési, elemzési, stratégiai munkakörcsoport

ABCD
1Munkakör
megnevezése
Besorolási
osztály
FeladatkörKépesítési feltétel
21.
vezető elemző
I.a) tervező-elemzőfelsőoktatásban szerzett jogi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri,
okleveles közigazgatási szakértői, gazdaságtudományi, matematikusi, alkalmazott matematikusi
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy
informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés
3b) stratégiai tervezőfelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, gazdaságtudományi, matematikusi, alkalmazott
matematikusi szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés
42.
elemző
II.statisztikai
szervező-tervező
középfokú közgazdasági, informatikai végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy informatikai
szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző
szakképesítés
53.
vezető kontroller
I.kontrollingfelsőoktatásban szerzett jogi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri,
okleveles közigazgatási szakértői, gazdaságtudományi, matematikusi, alkalmazott matematikusi
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy
informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés
64.
kontroller
II.kontrollingközépfokú közgazdasági, informatikai végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy informatikai
szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői
szakképesítés

VI. Vám- és pénzügyőri munkakörcsoport

ABCD
1Munkakör
megnevezése
Besorolási
osztály
FeladatkörKépesítési feltétel
21.
analitikai
szakreferens
I.analitikaifelsőoktatásban szerzett bio-, anyag-, vegyész-, élelmiszer-, szőlész-borász, könnyűipari, gépész-, villamosmérnöki
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, matematikusi
szakképzettség
32.
analitikai referens
II.analitikaiközépfokú vegyészi végzettség; középfokú végzettség, valamint mérnökasszisztensi, vagy vegyipari szakterületen
szerzett legalább emelt szintű szakképesítés
43.
járőr I.
I.a) vám és egyéb adó
ellenőrzési
felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki,
gépészmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett
pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés
5b) fegyverzetifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, rendészeti igazgatási, honvédelmi és
katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-,
illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;
64.
járőr II.
II.a) vám és egyéb adó
ellenőrzési
középfokú végzettség
7b) fegyverzetiközépfokú végzettség
8c) objektumvédelmi,
vagyonvédelmi
középfokú végzettség
95.
vám- és pénzügyőri
szakreferens
I.szakmai
irányítás-felügyelet
felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki,
gépészmérnöki, könnyűipari mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy
vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés
106.
vám- és pénzügyőri
ügyintéző I.
I.vám- és pénzügyőrifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gépészmérnöki, bűnügyi igazgatási,
rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-,
vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség, felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés
117.
vám- és pénzügyőri
ügyintéző II.
II.vám- és pénzügyőriközépfokú végzettség
128.
rendészeti
szakreferens
I.szakmai
irányítás-felügyelet
felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gépészmérnöki, bűnügyi igazgatási,
rendészeti igazgatási, biztonság- és védelempolitikai szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

VII. Végrehajtási munkakörcsoport

ABCD
1Munkakör
megnevezése
Besorolási
osztály
FeladatkörKépesítési feltétel
21.
végrehajtó I.
I.végrehajtásifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki,
gépészmérnöki, műszaki menedzseri, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú
továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szakképesítés
32.
végrehajtó II.
II.végrehajtásiközépfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy ingatlanvagyon-értékelő és
-közvetítő szakképesítés
43.
végrehajtási
szakreferens
I.szakmai
irányítás-felügyelet
felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki,
gépészmérnöki, műszaki menedzseri, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú
továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szakképesítés
54.
végrehajtási
ügyintéző I.
I.a) csőd, felszámolás és
végrehajtási eljárás
felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki,
gépészmérnöki, műszaki menedzseri, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú
továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szakképesítés
6b) hátralékkezelésifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés
7c) fizetési könnyítési eljárásfelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés
85.
végrehajtási
ügyintéző II.
II.a) csőd, felszámolási és
végrehajtási eljárás
középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy ingatlanvagyon-értékelő és
-közvetítő szakképesítés
9b) hátralékkezelésiközépfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint és könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés
10c) fizetési könnyítési eljárásközépfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

VIII. Beruházási és ellátási munkakörcsoport

ABCD
1Munkakör
megnevezése
Besorolási
osztály
FeladatkörKépesítési feltétel
21.
ellátási és
üzemeltetési
fő referens
I.ellátás, üzemeltetésfelsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, informatikai, anyagmérnöki, faipari mérnöki, építőmérnöki,
építészmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki, energetikai mérnöki, műszaki menedzseri, logisztikai
menedzseri szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy építési műszaki ellenőri szakképesítés
32.
ellátási és
üzemeltetési
referens
II.ellátás, üzemeltetésközépfokú közgazdasági, épületgépészeti, építőipari, villamosipari és elektronikai végzettség; középfokú
végzettség, valamint könyvelés és adózás vagy építőipari szakterületen szerzett legalább középfokú
szakképesítés
43.
közbeszerzési
főreferens
I.közbeszerzésfelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői szakképzettség és közbeszerzési referensi
szakképesítés; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint közbeszerzési referensi szakképesítés

IX. Biztonsági munkakörcsoport

ABCD
1Munkakör
megnevezése
Besorolási
osztály
FeladatkörKépesítési feltétel
21.
biztonsági vezető
I.minősített adat védelmének
irányítása és a minősített
adat biztonságára vonatkozó
szabályok alkalmazásának
felügyelete
jogász szakképzettség, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-
szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői szakképzettség
32.
biztonsági
fő referens
I.általános biztonságifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, rendészeti, nemzetbiztonsági, honvédelmi és
katonai, informatikai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonság- és védelempolitikai szakképzettség
43.
biztonsági referens
II.őrzésbiztonságiközépfokú végzettség, valamint biztonságszervezői szakképesítés, vagy informatikai szakmacsoportban
szerzett legalább középfokú szakképesítés
54.
munka- és
tűzvédelmi
főreferens
I.munka- és tűzvédelemfelsőoktatásban szerzett had- és biztonságtechnikai mérnöki szakképzettség; felsőoktatásban szerzett
szakképzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói
szakképesítés
65.
munka- és
tűzvédelmi referens
II.munka- és tűzvédelemközépfokú végzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói
szakképesítés

X. Egészségügyi munkakörcsoport

ABCD
1Munkakör
megnevezése
Besorolási
osztály
FeladatkörKépesítési feltétel
21.
egészségügyi
szakasszisztens
I.egészségügyi szakasszisztensifelsőoktatásban szerzett egészségtudományi szakképzettség
32.
egészségügyi
asszisztens
II.egészségügyi asszisztensiközépfokú egészségügyi végzettség; középfokú végzettség, valamint egészségügyi szakterületen szerzett
szakképesítés
43.
szakorvos
I.szakorvosiáltalános orvosi, fogorvosi szakképzettség, valamint az adott szakterületnek megfelelő szakorvosi
szakképzettség
54.
pszichológus
I.pszichológusfelsőoktatásban szerzett pszichológiai szakképzettség

XI. Humánigazgatási munkakörcsoport

ABCD
1Munkakör
megnevezése
Besorolási
osztály
FeladatkörKépesítési feltétel
21.
humánigazgatási
fő referens
I.humánigazgatásifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, emberi erőforrások, andragógiai (személyügyi
szervező vagy munkavállalási tanácsadó szakirány) szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett
vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és
adózás szakterületen szerzett, vagy munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább
emelt szintű szakképesítés
32.
humánigazgatási
referens
II.humánigazgatásiközépfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett, vagy munkaügyi, személyügyi,
személyzeti, társadalombiztosítási legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

XII. Informatikai munkakörcsoport

ABCD
1Munkakör
megnevezése
Besorolási
osztály
FeladatkörKépesítési feltétel
21.
informatikai
szakreferens
I.szakmai irányítás-felügyeletfelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott
matematikusi, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri szakképzettség, bűnügyi igazgatási,
rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés
32.
informatikai
szakkoordinátor
I.informatikai koordinációfelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés
43.
informatikai
koordinátor
II.informatikai koordinációközépfokú informatikai, közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai
szakmacsoportban szerzett legalább középfokú vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső
középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés
54.
informatikai
fő referens
I.informatikai menedzsmentfelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott
matematikusi, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés
65.
informatikai
referens
II.informatikai
szolgáltatástámogatási
középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai
szakmacsoportban szerzett legalább középfokú vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső
középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés
76.
rendszer- szervező
I.informatikai rendszerszervezőifelsőoktatásban szerzett informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, villamosmérnöki,
gépészmérnöki, műszaki menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári szakképzettség; felsőoktatásban szerzett
szakképzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett szakképesítés
87.
rendszergazda
I.rendszerüzemeltetőifelsőoktatásban szerzett informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, villamosmérnöki,
gépészmérnöki, műszaki menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári szakképzettség; felsőoktatásban szerzett
szakképzettség valamint informatikai szakmacsoportban szerzett szakképesítés
98.
rendszer- fejlesztő
referens
II.rendszerfejlesztőiközépfokú informatikai, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban
szerzett legalább középfokú szakképesítés
109.
rendszer-
üzemeltető
II.rendszerüzemeltetőiközépfokú informatikai, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban
szerzett legalább középfokú szakképesítés
1110.
szoftver- fejlesztő
I.szoftverfejlesztőifelsőoktatásban szerzett informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, villamosmérnöki,
gépészmérnöki, műszaki menedzseri szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint
informatikai szakmacsoportban szerzett szakképesítés

XIII. Kulturális, sport, üdültetési munkakörcsoport

ABCD
1Munkakör
megnevezése
Besorolási
osztály
FeladatkörKépesítési feltétel
21.
étteremvezető
II.vendéglátásiközépfokú közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari végzettség; középfokú végzettség,
valamint vendéglátó-üzletvezetői vagy vendéglátásszervező-vendéglősi szakképesítés
32.
kulturális
szakügyintéző
I.kulturálisfelsőoktatásban szerzett igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri,
okleveles közigazgatási szakértői, andragógiai, informatikus könyvtárosi, kommunikáció és médiatudományi,
turizmus-vendéglátási, kereskedelem és marketing, sportszervezői, rekreáció-szervezési és
egészségfejlesztési, levéltári, régészeti, történeti muzeológiai szakképzettség; felsőoktatásban szerzett
szakképzettség, valamint kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés
43.
kulturális
ügyintéző
II.kulturálisközépfokú végzettség, valamint segédkönyvtárosi, vagy segédlevéltárosi és ügykezelői, vagy sportszervezői,
vagy kiadványszerkesztői, vagy műtárgyvédelmi munkatársi, vagy múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői,
vagy műtárgyvédelmi asszisztensi szakképesítés
54.
üdülővezető
I.vendéglátásifelsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, turizmus-vendéglátási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett
szakképzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői vagy vendéglátásszervező-vendéglősi szakképesítés
65.
vezetőzenész
I.kulturálisfelsőoktatásban szerzett zeneművészeti szakképzettség
76.
zenész
II.kulturálisközépfokú zeneművészeti végzettség

XIV. Oktatási, képzési munkakörcsoport

ABCD
1Munkakör
megnevezése
Besorolási
osztály
FeladatkörKépesítési feltétel
21.
képzési főreferens
I.a) képzésszervezés, -fejlesztésfelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, emberi erőforrások, andragógiai, pedagógiai
szakképzettség
3b) oktatástechnológiaifelsőoktatásban szerzett andragógiai, pedagógiai, informatikai szakképzettség
42.
képzési referens
II.képzésszervezésiközépfokú közgazdasági végzettség; középfokú végezettség, valamint munkaügyi, vagy oktatásszervezői,
vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés
53.
oktató
I.oktatásifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási, pedagógus, modern filológia képzési ágban szerzett szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás
területen szerzett tanári szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett vámigazgatás-szervezői
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább emelt szintű szakképesítés

XV. Pénzügyi-számviteli munkakörcsoport

ABCD
1Munkakör
megnevezése
Besorolási
osztály
FeladatkörKépesítési feltétel
21.
bér- és
társadalom-
biztosítási
főreferens
I.bér- és társadalombiztosításifelsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakképzettség;
szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint társadalombiztosítási vagy könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés
32.
bér- és
társadalom-
biztosítási referens
II.bér- és társadalombiztosításiközépfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint társadalombiztosítási, vagy könyvelés
és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés
43.
pénzügyi és
számviteli
főreferens
I.költségvetési, pénzügyi-
számviteli
felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; valamint
társadalombiztosítási, vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés
54.
pénzügyi és
számviteli referens
II.költségvetési, pénzügyi-
számviteli
középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint társadalombiztosítási, vagy könyvelés
és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

XVI. Egyéb munkakörcsoport

ABCD
1Munkakör
megnevezése
Besorolási
osztály
FeladatkörKépesítési feltétel
21.
kommunikációs
fő referens
I.kommunikációsfelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, kommunikáció és médiatudományi
szakképzettség, film- és videoművészeti vagy multimédia képzési ágban szerzett szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint grafikusi vagy kiadványszerkesztői szakképesítés
32.
kommunikációs
referens
II.kommunikációsközépfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint grafikusi vagy kiadványszerkesztői
szakképesítés
43.
nemzetközi
főreferens
I.nemzetközi kapcsolatokfelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási, nemzetközi kapcsolatok szakértő,
nemzetközi igazgatási szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség
54.
nemzetközi
referens
II.nemzetközi kapcsolatokközépfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább felsőközépfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy protokoll ügyintézői szakképesítés
65.
szabálytalansági
szakreferens
I.szabálytalansági ellenőrzésfelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintűszakképesítés
76.
személyi titkár
I.személyi titkárifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább emelt szintűszakképesítés
87.
szóvivő
I.kommunikációsfelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási, kommunikációs és médiatudományi szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintűszakképesítés
98.
tanácsadó
I.tanácsadóifelsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki,
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett vámigazgatás-szervezői szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt
szintűszakképesítés

"

Tartalomjegyzék