73/2008. (VI. 14.) FVM rendelet

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontja alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatés hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §

Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az országos támogatási felsőhatárból országos tartalékot kell képezni.

(2) Az országos tartalék szintjének megváltoztatására az agrárpiaci rendtartásról szóló törvény alapján létrehozott Hús Termékpálya Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tesz javaslatot a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek (a továbbiakban: miniszter), legkésőbb november 15-éig.

(3) Az országos tartalék adott támogatási évre szóló szintje

a) anyajuhtartás támogatási jogosultság esetén az országos támogatási felsőhatár 1%-a;

b) anyatehéntartás támogatási jogosultság esetén az országos támogatási felsőhatár 1%-a.

(4) Az országos tartalékból történő támogatási jogosultsághoz való hozzájutás szakmai feltételeit, az igénylés lehetőségét és az eljárás rendjét - a Bizottság javaslatainak figyelembevételével - a miniszter külön rendeletben határozza meg."

2. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékáról szóló 93/2005. (X. 21.) FVM rendelet a hatályát veszti.

(2) E rendelet a hatálybalépését követő nyolcadik napon a hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter