Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

93/2005. (X. 21.) FVM rendelet

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékáról

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

Az országos tartalék 2007-es támogatási évre szóló szintje

a) anyajuhtartás támogatási jogosultság esetén az országos támogatási felsőhatár 1 %-a;

b) anyatehéntartás támogatási jogosultság esetén az országos támogatási felsőhatár 1%-a.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet szabályozási tárgykörében a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról szóló, 1782/2003/EK tanácsi rendelet (2003. szeptember 29.) 118. cikk (1) bekezdésének és 128. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1/2007. (I. 9.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.01.09.