7/2008. (VI. 3.) SZMM rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), c) és h) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b), c) és e) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - az alábbiakat rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §

(1) Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. és a Gyr. vezetői megbízásra, illetve annak feltételeire vonatkozó, e rendelettel módosított szabályait a hatálybalépést követően kiírásra kerülő pályázatok alapján adott vezetői megbízásokra kell alkalmazni.

(3)[9]

(4)[10]

(5)[11]

Szűcs Erika s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 7/2008. (VI. 3.) SZMM rendelethez[12]

2. számú melléklet a 7/2008. (VI. 3.) SZMM rendelethez[13]

3. számú melléklet a 7/2008. (VI. 3.) SZMM rendelethez[14]

4. számú melléklet a 7/2008. (VI. 3.) SZMM rendelethez[15]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.03.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

Tartalomjegyzék