Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2009. évi CXIII. törvény

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §

(1)[25]

(2)[26]

(3)[27]

25. §[28]

26. §[29]

27. §[30]

28. §[31]

29. §[32]

30. §[33]

31. §[34]

32. §[35]

33. §

(1)[36]

(2)[37]

(3)[38]

(4)[39]

34. §[40]

35. §[41]

36. §[42]

37. §[43]

38. §[44]

39. §[45]

40. §[46]

41. §[47]

42. §[48]

43. §[49]

44. §[50]

45. §[51]

46. §[52]

47. §[53]

48. §[54]

49. §[55]

50. §[56]

51. §[57]

52. §[58]

53. §[59]

54. §[60]

55. §[61]

56. §[62]

57. §[63]

58. §[64]

59. §[65]

60. §[66]

61. §[67]

62. §[68]

Záró rendelkezések

63. §

(1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltéréssel - 2009. december 31-én lép hatályba.

(2) 2010. január 1-jén lép hatályba az 1. §, a 3. § (1), (9) és (11) bekezdése, a 7. § (2) és (6) bekezdése, a 8. § (2) bekezdése, a 9. §,a 19. § (3) bekezdése, a 30-31. §, a 34. §,a 35. §,a 38. § (1) bekezdése, a 39-43. §, a 45. §,a 46. § (1) és (3) bekezdése, a 47-50. §, az 52. §, az 53. § (4) bekezdése, az 54-60. §, a 62. § (3) bekezdése, a 64. § (1) bekezdése, a 66. § (1) és (2) bekezdése.

(3) 2010. április 1-jén lép hatályba a 2. §, a 3. § (2)-(8) és (10) bekezdése, a 4-6. §, a 7. § (1), (3)-(5) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 10-18. §, a 19. § (1)-(2) és (4) bekezdése, a 20-23. §, a 24. § (1) és (2) bekezdése, a 25-29. §, a 32. §, a 33. § (1)-(3) bekezdése, a 36-37. §, a 38. § (2) bekezdése, a 44. §, a 46. § (2) bekezdése, az 51. §, az 53. § (1)-(3) bekezdése, a 61. §,a 62. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése, a 64. § (2) bekezdése, a 65. §,a 66. § (3) és (4) bekezdése.

(4) 2011. január 1-jén lép hatályba a 24. § (3) bekezdése, a 33. § (4) bekezdése, a 64. § (3) bekezdése, a 66. § (5) bekezdése.

(5) A Jöt. 52. §-a (1) bekezdésének a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Kátv.) 54. §-ával megállapított g) pontja, valamint a Kátv. 173. §-a nem lép hatályba.

(6) A Jöt. e törvénnyel megállapított 117. §-a (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

64. §

(1)[69]

(2)[70]

(3)[71]

65. §[72]

66. §

(1)[73]

(2)[74]

(3)[75]

(4)[76]

(5)[77]

(6)[78]

(7)[79]

67. §[80]

68. §

(1) A 2010. január 1-jén a külön jogszabály szerinti hulladékkezelési engedéllyel rendelkező személy (a továbbiakban: olaj-előállító) 2010. január 1-jétől 2010. március 31-éig -, illetve a (3) bekezdés szerint benyújtott adóraktári engedélykérelme elutasítása, illetve az adóraktári engedély kiadása jogerőre emelkedésének napjáig, ha az a 2010. március 31-ét megelőző napra esik - a Jöt. e törvénnyel megállapított 58. §-ának (16) bekezdése szerinti tevékenységet adóraktári engedély nélkül jogszerűen végezheti, és az általa előállított ásványolaj nem minősül a Jöt. 114. § (2) bekezdés a) pont szerinti adózás alól elvont terméknek, ha az olaj-előállító a (2) és (3) bekezdés rendelkezései szerint jár el.

(2) Az olaj-előállító 2010. január 15-éig a vámhatósághoz bejelenti a Jöt. e törvénnyel megállapított 58. §-ának (16) bekezdése szerinti tevékenység folytatását, melyben megadja a nevét, adószámát, címét (székhelyét), azon üzem (telephely) címét, ahol a hulladékkezelési tevékenységet végzi, az érvényes hulladékkezelési engedélye számát, valamint az előállított ásványolaj

a) megnevezését, vámtarifaszámát, rendeltetését (saját felhasználás és annak célja, vagy értékesítés),

b) 2010. január 1-jei, mennyiségi felvétellel (leltározással) megállapított nyitókészletét (literben vagy kilogrammban),

c) 2010. január 1. és március 31. között várhatóan előállításra kerülő mennyiségét, havi és ezen belül rendeltetés szerinti bontásban.

(3) Az olaj-előállító legkésőbb 2010. február 15-éig benyújtja adóraktári engedélykérelmét, melyhez csatolja az előállított ásványolaj vámtarifaszám-besorolására vonatkozó, a vegyvizsgáló szerv által kiadott szakértői véleményt.

(4) A vámhatóság a (2) bekezdés szerinti bejelentés teljesítése esetén a (3) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérelmet legkésőbb 2010. március 31-éig elbírálja.

(5) Az (1) bekezdés szerinti olaj-előállítónak a 2010. január 1. és március 31. között, illetve a 2010. január 1. és az adóraktári engedélykérelem elutasítása, illetve az adóraktári engedély kiadása jogerőre emelkedésének napja között a tárgyhóban keletkező adófizetési kötelezettségére az adó kivetését havonta, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell kérnie a vámhatóságtól úgy, hogy a (6) bekezdés b) pont szerinti esetben meg kell adnia az ásványolajat villamos energia vagy kapcsolt hő- és villamos energia előállításához felhasználó személy nevét, adószámát, székhelyét, a felhasználás helyét is. A vámhatóság az adó kivetése során megvizsgálja az olaj-előállító rendelkezésre álló nyilvántartásait.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott időszakban az (1) bekezdés szerinti olaj-előállító által

a) villamos energia vagy kapcsolt hő- és villamos energia előállításához felhasznált, vagy

b) az a) pont szerinti célra adómentes felhasználónak értékesített, 52. § (1) bekezdés i) pont, vagy (2) bekezdés alá tartozó

ásványolaj után nem kell az adót kivetni.

(7) A Jöt. 52. § (1) bekezdésének i) pontja vagy (2) bekezdése alá tartozó ásványolajat a külön jogszabály szerinti, érvényes hulladékkezelési engedély birtokában 2010. január 1-jét megelőzően előállító személy a 2010. január 1-jét megelőzően a Jöt. 15. § (2) bekezdés b) pont szerint keletkezett adófizetési kötelezettsége alól mentesül azon termékmennyiségre vonatkozóan, amely igazoltan villamos energia vagy kapcsolt hő- és villamos energia előállításához került felhasználásra.

69. §

(1) A 2010. április 1-je előtt adófelfüggesztéssel, illetve közösségi adófelfüggesztési eljárásban feladott jövedéki termék utáni adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alóli végleges mentesülésre, adómegállapítási és adófizetési kötelezettség beálltára, illetve adókötelezettség keletkezésére, valamint az adóalanyok, a mentesített szervezet és a vámhatóság eljárására, amennyiben az átvétel visszaigazolása 2010. március 31-éig nem történt meg, a Jöt. 2010. március 31-én hatályos 12-14. §, 20-22. §, 25-26. § rendelkezéseit kell továbbra is alkalmazni.

(2) A más tagállamban szabad forgalomba bocsátott jövedéki termék 2010. április 1-je előtt történt behozatala, illetve a belföldön forgalomba bocsátott jövedéki termék más tagállamba 2010. április 1-je előtt történt kivitele esetén, amennyiben az átvétel visszaigazolása 2010. március 31-éig nem történt meg, a Jöt. 2010. március 31-én hatályos 27-29., 31. és 32. §-ok rendelkezéseit kell továbbra is alkalmazni.

(3) A 2010. április 1. és december 31. között a jövedékiadó-köteles termékek adófelfüggesztéses eljárás mellett történő szállításához szükséges adminisztratív kísérő okmányról szóló 2719/92/EGK rendelet szerinti kísérő okmánnyal más tagállamból feladott jövedéki termék belföldre történő szállítása esetén a mentesített szervezetnek, az adóraktár-engedélyesnek, a bejegyzett kereskedőnek, az adóképviselőnek és a vámhatóságnak a Jöt. 2010. március 31-én hatályos 18. §-a (3) bekezdésének, illetve 22. §-a (3)-(5) bekezdésének rendelkezései szerint kell eljárnia.

(4) 2010. április 1. és december 31. között a jövedéki termékeknek belföldről az adófizetés halasztása mellett azon tagállamokba történő szállítása esetén, amelyek a Jöt. e törvénnyel megállapított 7. §-ának 7/A. pontjában meghatározott uniós számítógépes rendszer használatához szükséges nemzeti alkalmazást 2010. április 1-jével nem vezetik be, a Jöt. 2010. március 31-én hatályos 20-21. §-ának rendelkezéseit kell továbbra is alkalmazni.

(5) Az adópolitikáért felelős miniszter a (4) bekezdés szerinti tagállamok körét az Európai Bizottságtól történt tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2010. február 28-áig tájékoztatóban közzéteszi a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben.

70. §

(1) A 2010. március 31-én érvényes adóképviselői engedéllyel rendelkező személynek a Jöt. 2010. március 31-én hatályos 26. §-a (2), (5)-(6) bekezdésének rendelkezéseit a 2010. március 31-ig a Jöt. 25. § (1) bekezdése szerint keletkezett adókötelezettségre továbbra is alkalmazni kell. (2) A 2010. március 31-én érvényes csomagküldő kereskedői, illetve adóügyi képviselői engedéllyel rendelkező személy 2010. március 31-ét követően végzett tevékenységét a Jöt. e törvénnyel megállapított 30. §-a, illetve 31. §-ának (2)-(3) bekezdése szerint nyilvántartásba vett tevékenységnek kell tekinteni.

71. §

Amennyiben 2010. január 1-jét megelőzően az adóraktár-engedélyes jövedéki terméknek a Jöt. 53. § (1) bekezdés b)-c) pontjában, illetve a 68. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célra történő felhasználását végezte, és azt 2009. december 31-ét követően is folytatja, a Jöt. e törvénnyel megállapított 13. §-a (12) bekezdésének a) pontja szerinti bejelentést 2010. január 15-éig kell megtennie.

72. §

Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a Tanács 2008/118/EK irányelve (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 9-ei ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[32] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[33] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[34] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[35] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[36] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[37] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[38] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[39] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[40] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[41] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[42] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[43] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[44] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[45] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[46] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[47] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[48] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[49] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[50] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[51] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[52] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[53] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[54] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[55] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[56] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[57] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[58] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[59] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[60] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[61] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[62] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[63] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[64] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[65] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[66] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[67] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[68] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[69] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[70] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[71] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[72] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[73] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[74] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[75] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[76] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[77] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[78] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.03.

[79] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.03.

[80] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

Tartalomjegyzék