120/2009. (IX. 10.) FVM rendelet

a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:

"4. § Ez a rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének való megfelelést szolgálja."

2. § A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

4. § Ez a rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének való megfelelést szolgálja.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 120/2009. (IX. 10.) FVM rendelethez

A/1. RÉSZ

A 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés ba) pontjában foglalt nitrátérzékeny területek MePAR szerinti blokkok szintjén történő felsorolása

Abaliget
CHM7L-K-05CKL1L-D-05CWWML-N-05CX17L-D-05
Abod
F3HJ5-2-07F4PJ5-9-07F4RX5-R-07F4U45-1-07F5145-7-07F58A6-P-07F5FA5-V-07
F5VA5-9-07F5XQ5-R-07F5XQ6-T-07F5YX6-2-07F68A5-P-07F69J5-X-07F6E45-N-07
F6NA5-4-07F6PJ5-C-07F6VA5-A-07F6XQ5-T-07F6YX5-2-07F72A5-J-07F78A5-Q-07
F7FA5-X-07F7QQ5-M-07F7U45-4-07F7VA5-C-07F9E45-R-07F9FA5-1-07FC746-N-07
FD8A5-W-07FD9J5-5-07FDAQ5-D-07FDCX5-M-07FH9J5-8-07FHAQ5-H-07FHCX5-Q-07
FHE45-Y-07FHFA5-7-07FHJQ5-P-07FHM45-6-07FHNA5-E-07FHRX5-5-07FHU45-D-07
FHWJ5-V-07
Aggtelek
F029R-V-07F03HR-4-07F05WR-L-07F0CYK-N-07F0HKK-D-07F0JRK-M-07F0RYK-3-07
F18CK-Y-07F19KK-7-07F1E5K-X-07F1FCK-6-07F1HKK-E-07F1JRK-N-07F1KYK-W-07
F1M5K-5-07F1NCK-D-07F1PKK-M-07F1QRK-V-07F1RYK-4-07F1U5K-C-07F1VCK-L-07
F1WKK-U-07F1XRK-3-07F1YYK-A-07F215K-K-07F22CK-T-07F24RK-9-07F2KYK-X-07
F2U5K-D-07F2WKK-V-07F2XRK-4-07F2YYK-C-07F35WT-Q-07F39HT-F-07F3CWT-X-07
F3E3T-6-07F3F9T-E-07F3HHT-N-07F3N9T-M-07F3QPT-4-07F3U3T-L-07F3WHT-3-07
F49HT-H-07F4KWT-6-07F5APT-R-07F5E3T-8-07F5HHT-Q-07F5JPT-Y-07F5U3T-N-07
F6HHT-R-07F6KWT-8-07F913T-Y-07F95WT-X-07F973T-6-07F989T-E-07F99HT-N-07
F9APT-W-07F9CWT-5-07FAE3T-E-07FCKWT-E-07FCN9T-W-07FCWHT-C-07FCXPT-L-07
FD13T-3-07FD29T-A-07FD73T-9-07FD89T-J-07FD9HT-R-07FDAPT-1-07FDCWT-8-07
FDF9T-Q-07FDJPT-7-07
Ajka
X02TL-Q-08X0LDM-W-08X0ULL-A-08X0VTL-K-08X1J0L-E-08X1NTL-D-08X1Q0L-M-08
X26DL-J-08X2K6L-P-08X2MLL-6-08X2NTL-E-08X2Q5F-P-08X2RCF-X-08X2ULL-D-08
X31RF-M-08X345F-4-08X3MLL-7-08X3ULL-E-08X3X5F-X-08X40KF-E-08X47LL-U-08
X4ERE-2-08X4RCF-1-08X4TKF-8-08X4X5F-Y-08X58YF-5-08X5TKE-8-08X62YE-X-08
X645E-6-08X65CE-E-08X6RCF-3-08X6X5F-2-08X75CE-F-08X7ERF-6-08X7TKE-A-08
X8FYE-E-08X8KCF-X-08X8MRE-D-08X97LL-1-08X9K6L-X-08X9KCE-X-08X9LDL-6-08
X9MRE-E-08X9TKE-D-08X9ULL-M-08XA7RF-3-08XACCF-T-08XADKF-2-08XAERF-9-08
XAFYE-H-08XAFYF-J-08XAJ0L-Q-08XAK6L-Y-08XAKCF-1-08XANYF-Q-08XAQ0L-X-08
XAQ5E-X-08XAURF-P-08XAVYF-X-08XAX5F-6-08XAYCE-D-08XC0KF-N-08XC2YF-5-08
XC45F-D-08XC5CF-M-08XC6KF-V-08XC7RF-4-08XCA5F-L-08XCDKF-3-08XCERF-A-08
XCKCE-1-08XD1RE-W-08XFFYE-M-08XFMRE-L-08XFTKE-K-08XKYCE-M-08XL45E-L-08
XL5CE-U-08
Alcsútdoboz
J05JQ-6-05J0JAQ-C-05J0KJQ-L-05J1CK3-T-05J35JQ-9-05J56R3-Y-05J5DR3-6-05
J7UXN-F-05J7YJN-6-05J81XN-N-05J8QAN-R-05J8YJN-7-05J95JN-E-05J96QN-N-05
J9H4N-C-05JDCK1-4-05JE0R3-2-05JE1Y3-9-05JERK3-M-05JF353-K-05JFLR3-P-05
JFMY3-X-05JFXAN-6-05JH0QN-N-05JH34N-5-05JH34Q-7-05JH4AN-D-05JH6QQ-X-05
JH94Q-E-05JHEXQ-D-05JHTR3-X-05JHW53-E-05JJKJN-3-05
Aszófő
XADDT-7-08XD56T-U-08XEFTT-T-08XEVTT-7-08XEY6T-P-08XF56T-W-08XFDDT-C-08
XFELT-L-08XFULT-1-08XFVTT-8-08XH1LT-7-08XH2TT-F-08XH6DT-6-08XH8TT-N-08
XHR6T-K-08XTJ0T-E-08XTVTT-L-08XTY6T-3-08XU40T-2-08XUA0T-8-08XUC6T-H-08
XUJ0T-F-08XUQ0T-N-08XUTDT-5-08XUULT-D-08XV7LT-T-08
Baj
N034C-F-05N15JC-Y-05N26QC-8-05N3CNV-W-05N8RNV-H-05NA38R-C-05NATQ8-2-05
NC94C-2-05NCDQC-R-05NCUXC-E-05
Bajna
N16QD-8-05N194D-Q-05N21XD-A-05N2H4D-Y-05N2P4D-6-05N2QAD-E-05N2TQD-W-05
N2UXD-5-05N334D-L-05N36QD-A-05N3CJD-9-05N3UXD-6-05N40QD-5-05N4JAD-9-05
N6AFW-T-05N6TVW-P-05N70VW-W-05N7V2W-Y-05NAF2W-N-05NALVW-M-05NAV2W-3-05
NC5JD-C-05NCQAD-Q-05NCYJD-6-05ND0QD-E-05NDCJD-L-05NDDQD-U-05NDEXD-3-05
NDQAD-R-05NDRJD-1-05NDTQD-8-05NDW4D-Q-05NFH8W-2-05NFJFW-9-05NH22W-E-05
NHN2W-2-05NHQFW-J-05NHXFW-Q-05
Bajót
N1CNW-V-05N438U-7-05N5N2U-M-05N5RNU-C-05N6P8U-W-05N7DVU-8-05NADVU-C-05
NAH8U-U-05NC38U-F-05NC4FU-P-05NCDVU-D-05NCF2W-P-05NCW8W-C-05ND0VW-3-05
Bakonya
C1L19-J-05CJ4U9-D-05CJM79-9-05CJU79-H-05
Bakonybél
X0Q59-F-08X0TK6-U-08X15C6-1-08X1A56-Y-08X1ER6-P-08X1FY9-2-08X20K6-3-08
X21R6-A-08X3NY9-A-08X40K6-5-08X48Y6-U-08X4DK9-N-08X4ER6-T-08X4FY6-2-08
X52Y6-N-08X52Y9-R-08X5NY9-D-08X5RC6-R-08X5TK6-1-08X5UR6-8-08X5VY6-H-08
X5YC6-Y-08X60K6-7-08X61R6-F-08X6456-X-08X65C6-6-08X66K6-E-08X67R6-N-08
X68Y6-W-08X6A56-5-08X6CC6-D-08X6DK6-M-08X6ER6-V-08X6KC6-L-08X6LK6-U-08
X6MR6-3-08X6NY6-A-08X6UR6-9-08XAFY9-C-08XEUR9-M-08
Bakonycsernye
J08YA-E-08J7VY8-7-08J98Y8-K-05J9A5M-6-05J9J5M-D-05JAA5M-7-05JAERM-X-05
JCJ5M-F-05JJ0KM-H-05JJ7RM-X-05JJA5M-E-05JJDKM-W-05JJERM-5-05JJFYM-D-05
JJKCM-V-05JJLKM-4-05JJNYM-L-05JJRCM-3-05JKYC8-X-05JLX58-Q-05
Bakonyjákó
X0ER6-N-08X0KC6-D-08X0MR6-V-08X0UR6-3-08X1456-R-08X16K6-8-08X1FY6-X-08
X1MR6-W-08X1TK6-V-08X1UR6-4-08X22Y6-K-08X25C6-2-08X2FY6-Y-08X2VY6-D-08
X35C6-3-08X3DK6-J-08X3TK6-X-08X3UR6-6-08X3X56-N-08X42Y6-M-08X4CC6-A-08
X4KC6-J-08X6X55-Q-08X7FY6-5-08X7J56-D-08X7LK6-V-08X7RC6-U-08X8KC5-M-08
X8NY5-C-08X9CC5-F-08XEKC5-T-08XELK5-2-08XEYC5-7-08XF0K5-F-08XF455-6-08
XFA55-D-08XFJ55-L-08XFLK5-3-08XFMR5-A-08
Bakonykoppány
X3454-R-08X9Q54-L-08XA0K4-9-08XA1R4-J-08XALK4-W-08
Bakonynána
X0X5A-P-08X1RCA-R-08X1URA-8-08X2ERA-V-08X30KA-8-08X36KA-F-08X3MRA-4-08
Bakonyoszlop
X2457-U-08X26K7-A-08X37R8-M-08X90K7-C-08X91R7-L-08XE5C8-H-08XE6K8-Q-08
XEX58-3-08XF8Y8-8-08XFA58-H-08XFCC8-Q-08XFDK8-Y-08XFLK8-6-08XH2Y8-3-08
Bakonypölöske
X07RC-M-08X0A5C-4-08X0ERC-U-08X15CC-6-08X17RC-N-08X1RCC-T-08X9YCC-9-08
XA7RC-Y-08XACCC-P-08
Bakonyszentkirály
X7ER7-X-08X8JA5-K-08X9H45-C-08XF7X5-3-08XF945-A-08XFCJ5-T-08XFDQ5-2-08
XFQA5-Y-08XFXA5-6-08XH7X5-4-08
Bakonyszentlászló
K05C7-M-08K0A57-L-08K18Y7-D-08K70Q5-1-08K71X5-8-08K7345-H-08K77X5-F-08
K7AA5-X-08K7JA5-5-08K8345-J-08K8ER7-L-08K9LQ5-P-08K9QA5-E-08KA945-T-08
KF4A5-Y-08KFEX5-W-08KFP45-C-08KH1X5-J-08
Bakonyszücs
X02Y6-H-08X4A54-1-08X4DK4-H-08
Balatonakaii
X5K6W-4-08X5VTW-2-08X76DW-1-08X77LW-8-08X7VTW-4-08XMLDW-U-08
Balatonalmádi
X0FTR-A-08X0Q0R-R-08X10DR-F-08X12TR-X-08X1A0R-D-08X1K6R-U-08X1ULR-J-08
X2LDR-4-08X2MLR-C-08X340R-8-08X46DR-R-08X4J0R-P-08X4NTR-N-08X540R-A-08
XF40R-M-08XF45L-M-08XFA0R-U-08XL5CL-1-08
Balatoncsicsó
X0ELW-7-08X66DP-R-08X6NTP-N-08X7C6P-R-08X8ULP-P-08X8Y6P-E-08X96DP-V-08
X9K6P-2-08XAELP-C-08XANTP-T-08XC1LP-Y-08XC7LP-6-08XD40P-H-08XD6DP-Y-08
XHDDW-H-08XHK6W-F-08XHQ0P-7-08XJ0DP-W-08XJ8TP-L-08XJA0P-U-08XJC6P-3-08
XJTDP-Q-08XJVTP-7-08XK0DP-X-08XL0DP-Y-08XL2TP-F-08XL56P-X-08XLNTW-9-08
XLQ0W-J-08XLX0W-Q-08XM56W-6-08XMA0W-5-08
Balatonederics
X5ELK-2-08XF6DK-W-08XF8TK-D-08XFLDK-A-08XFQ0K-2-08
Balatonfüred
X0J0T-L-08X1LDT-4-08X2ELT-6-08X2VTT-U-08X2X0T-3-08X2Y6T-A-08X3ELT-7-08
X3TDT-D-08X46DT-T-08X4A0T-J-08X4ULT-N-08X56DT-U-08X5DDT-2-08X5Q0T-Y-08
X640T-D-08X656T-M-08X6LDT-9-08X6Y6Q-D-08X87LT-6-08X8ELT-D-08X8MLT-L-08
X8R6T-A-08X90DT-R-08X940T-H-08X9FTT-N-08X9J0T-W-08X9K6T-5-08X9MLT-M-08
X9NTT-V-08X9Y6T-K-08XA1LT-2-08XA40T-J-08XA56T-R-08XA6DT-1-08XA7LT-8-08
XA8TT-H-08XAK6T-6-08XANTT-W-08XAR6T-D-08XAY6T-L-08XC40T-K-08XC56T-T-08
XC6DT-2-08XC8TT-J-08XCA0T-R-08XCFTT-Q-08XCK6T-7-08XCLDT-F-08XCQ0T-6-08
XCR6T-E-08XCTDT-N-08XCVTT-5-08XD0DT-V-08XD1LT-4-08XD2TT-C-08XD7LT-A-08
XDC6T-2-08XDELT-J-08XDK6T-8-08XDLDT-H-08XDMLT-Q-08XDX0T-E-08XELDT-J-08
XER6T-H-08XK8TT-Q-08XM7LT-K-08XN40T-V-08XP2TT-N-08XP6DT-D-08XPULT-8-08
XPY6T-Y-08XQ40T-X-08XQA0T-5-08XQC6T-D-08XQDDT-M-08XQELT-V-08XQNTT-A-08
XQR6T-T-08XQULT-9-08XQX0T-R-08XR0DT-8-08XR40T-Y-08XR8TT-X-08XRC6T-E-08
XRELT-W-08XRFTT-5-08XRJ0T-D-08XRK6T-M-08XRR6T-U-08XRTDT-3-08XRULT-A-08
XRVTT-K-08
Balatonfűzfő
XARCL-C-08XC2YL-9-08XC45L-J-08XC8YL-H-08XCA5L-Q-08XCQ5L-5-08XD0KL-U-08
XD45L-K-08XDA5L-R-08XL1RL-9-08
Balatongyörök
Y067P-E-08Y08MP-W-08Y0L7P-U-08Y0Y1P-1-08Y11EP-H-08Y1K1P-M-08Y3MEP-6-08
Y9ULK-M-08YA40K-A-08YA7LK-2-08YA8TK-9-08YAA0K-J-08YAQ0K-X-08YJFTK-P-08
YJJ0K-X-08YJK6K-6-08YJLDK-E-08
Balatonhenye
X156W-K-08X3A0W-L-08X4Q0W-2-08X52TW-7-08X640W-H-08XKQ0W-H-08XKULW-7-08
XL40W-W-08
Balatonszepezd
XD2TW-F-08XDDDW-D-08XDLDW-L-08XDQ0W-A-08XDVTW-9-08XDY6W-R-08XE0DW-1-08
XE2TW-H-08XE7LW-F-08XEELW-N-08XELDW-M-08XPDDW-P-08XPJ0W-E-08
Balatonszőlős
X0ELT-4-08X0TDT-9-08X0VTT-R-08X0Y6T-8-08X12TT-Y-08X156T-F-08X16DT-P-08
X18TT-6-08X1A0T-E-08X1ELT-5-08X1R6T-3-08X1Y6T-9-08X240T-8-08X256T-H-08
X27LT-Y-08X2MLT-D-08X2R6T-4-08X66DT-V-08X6K6T-2-08X6X0T-7-08X7R6T-9-08
X7TDT-J-08X7X0T-8-08X9DDT-6-08X9LDT-D-08XKJ0T-6-08XKK6T-E-08XKLDT-N-08
XKMLT-W-08XKR6T-M-08XKY6T-U-08XL0DT-3-08XL1LT-A-08XL40T-T-08XL7LT-J-08
XL8TT-R-08XLC6T-8-08XLELT-Q-08XLJ0T-7-08XLK6T-F-08XLLDT-P-08XLMLT-X-08
XLQ0T-E-08XLX0T-M-08XM6DT-A-08XMDDT-J-08XMFTT-1-08XMNTT-7-08XMQ0T-F-08
XN8TT-U-08XNDDT-K-08XNJ0T-9-08XNK6T-J-08XNMLT-1-08XPR6T-R-08XQ56T-6-08
XQFTT-4-08XR2TT-Q-08XRDDT-N-08
Balatonudvari
X0FU0-K-08X0MM0-J-08X0X10-7-08X0Y70-F-08X10E0-P-08X1410-E-08X46E0-1-08
X4DE0-7-08
Balinka
J7ERM-U-05J8KCM-L-05J97RM-P-05J9KCM-M-05JACCM-F-05JAKCM-N-05
Bánd
X31RK-Q-08X3VYK-T-08X45CK-H-08
Barnag
X02TP-U-08X0ELP-1-08X0MLT-A-08X0R6T-2-08X1DDP-T-08X256P-D-08X2Q0P-R-08
X32TP-X-08X3C6P-M-08X3ELP-4-08X3NTM-H-08X42TM-W-08X4A0M-C-08X4VTM-Q-08
X756M-H-08X78TQ-A-08XEELP-F-08XER6P-D-08XEVTP-4-08XEX0P-C-08XEY6P-L-08
XKA0T-Y-08XKELT-P-08XKQ0T-D-08XKULT-4-08XL2TT-K-08
Báta
V18F6-2-05V19N6-9-05
Bátor
MC27L-4-05MC9EL-K-05MCQML-7-05MD27L-5-05
Becskeháza
F2U5P-J-07F34RP-F-07F3WKP-2-07F3YYP-J-07F48CP-7-07F8CYP-3-07
Beremend
C74TJ-9-05C776J-R-05C79LJ-8-05C7HLJ-F-05C7L0J-X-05CAT0J-8-05CAU6J-H-05
CAVDJ-Q-05CHFDE-D-05
Bernecebaráti
Q0PDF-J-05Q1M0F-3-05Q1WDF-R-05Q2N6F-C-05Q2QLF-U-05Q2XLF-2-05Q39DF-7-05
Q3KTF-W-05Q3RTF-4-05Q49DF-8-05Q4E0F-Y-05Q4RTF-5-05Q4YTF-C-05Q5M0F-7-05
Q870F-W-05Q8E0F-4-05Q8QLF-2-05Q8U0F-J-05Q8WDF-1-05Q8XLF-8-05Q926F-Y-05
Q93DF-7-05Q94LF-F-05Q95TF-P-05Q970F-X-05Q986F-6-05
Biatorbágy
Q0JC3-X-05Q2MY1-N-05Q2TR1-M-05Q34C1-K-05Q37Y1-9-05Q3951-J-05Q3KK1-7-05
Q3MY1-P-05Q3TR1-N-05Q3UY1-W-05Q3XC1-D-05Q41Y1-4-05Q44C1-L-05Q45K1-U-05
Q6MY1-T-05Q75K1-X-05Q7CK1-5-05Q7UY1-2-05Q80R1-1-05Q81Y1-8-05Q84C1-Q-05
Q8DR1-E-05Q8UY1-3-05Q8W51-A-05Q8YK1-T-05Q91Y1-9-05Q95K1-1-05Q97Y1-H-05
Q9CK1-7-05Q9DR1-F-05Q9H51-X-05Q9UY1-4-05QA0R1-3-05QA1Y1-A-05QA5K1-2-05
QA7Y1-J-05QACK1-8-05QAEY1-Q-05QAKK1-F-05QAMY1-X-05QAP51-6-05QAXC1-M-05
QC4C1-U-05QC6R1-A-05QC951-T-05QCAC1-2-05QCDR1-J-05QCH51-1-05QCLR1-Q-05
QCMY1-Y-05QD0R1-5-05QD7Y1-L-05QDKK1-J-05QDRK1-Q-05QDXC1-P-05QE0R1-6-05
QE1Y1-E-05QE5K1-5-05QE951-V-05QEH51-3-05QF351-P-05QHMY1-4-05QHP51-C-05
QHTR1-3-05QHXC1-T-05QJ4C1-1-05QJ5K1-8-05QJ7Y1-Q-05QJAC1-7-05QJDR1-P-05
QJEY1-X-05QJJC1-E-05QJP51-D-05QJUY1-C-05QJW51-L-05QJXC1-U-05QKP51-E-05
QKQC1-N-05
Bicske
J0H4N-2-05J11XF-7-05J2EXF-N-05J2P4N-A-05J3EXF-P-05J3LQN-V-05J40QF-3-05
J4JAE-6-05J4LQE-N-05J4QAE-D-05J4W4E-C-05J6LQN-Y-05J71XN-M-05J7CJN-K-05
J7KJF-K-05J7LQF-T-05J834F-P-05J84AF-X-05J87XF-N-05J8DQF-M-05J8MXF-3-05
J994F-X-05J9EXF-W-05J9MXF-4-05J9RJF-U-05J9W4F-K-05JADQF-P-05JAH4F-6-05
JAMXF-5-05JAYJF-3-05JCEXF-Y-05JEEXE-1-05JEJAE-H-05JEKJF-R-05JF6QF-M-05
JF6QN-U-05JF7XF-V-05JF94F-4-05JFAAE-A-05JFDQF-U-05JFH4N-J-05JFJAE-J-05
JFJAN-R-05JFLQN-8-05JFQAN-Y-05JFTQN-F-05JFUXN-P-05JFW4N-X-05JFYJN-E-05
JKQAF-V-05JL5JF-J-05JLKJF-X-05JLLQF-6-05JM34F-3-05
Bodajk
J57RM-K-05J7DKN-M-05J7KCN-L-05J7RCN-T-05J86KM-E-05J88YM-W-05JDURN-F-05
JF2YM-W-05JF7RM-V-05JFKCM-T-05JFRCM-1-05
Bódvalenke
F2FCN-A-07F2NCP-K-07
Bódvarákó
F6FCN-F-07
Bódvaszilas
F18CN-3-07F3M5N-A-07F3NCN-K-07F3WKN-1-07F45YN-P-07F8VCN-X-07F9M5N-J-07
Borzavár
X02Y9-L-08X0A59-2-08X12Y9-M-08X27R9-M-08X2A59-4-08X2FY9-3-08X2LK9-T-08
X30K7-5-08X4YC7-Y-08X51R7-F-08X5457-X-08X5A57-5-08X5J57-C-08X5LK7-U-08
X5Q57-K-08X5X57-R-08X6J57-D-08X70K7-9-08X72Y7-R-08X9KC7-Q-08XA2Y7-V-08
XA5C7-C-08XA6K9-N-08XA7R9-W-08XADK7-T-08XAER7-2-08XAX57-X-08XC5C7-D-08
XC8Y7-4-08XCA57-C-08XCCC7-L-08XCJ57-K-08XCJ59-M-08XCMR7-9-08XCNY7-J-08
XCNY9-L-08XCQ59-U-08XCRC7-1-08XCTK9-A-08XD0K9-J-08XD459-8-08XDVY9-U-08
Budajenő
Q01XU-R-05Q04AU-8-05Q06QU-Q-05Q0EXU-6-05Q1DQU-Y-05Q9DQR-6-05Q9TQR-L-05
Budakalász
Q0XAW-5-05Q1MXW-H-05Q1TQW-F-05Q1XAW-6-05Q20QW-N-05Q2CJT-Q-05Q4DQT-2-05
QJ94T-Q-05
Budakeszi
Q0952-F-05Q0RK2-C-05Q0YK2-K-05Q11Y2-2-05Q1QC2-5-05Q1TR2-M-05Q1UY2-V-05
Q21Y2-3-05Q2JC2-Y-05Q74AV-J-05Q77XV-8-05Q7MXV-N-05Q7RJV-D-05Q7UXV-V-05
Q7YJV-L-05Q80QV-U-05Q8AAV-R-05Q8DQV-8-05Q8JAV-Y-05Q8KJV-7-05Q8QAV-6-05
Q95JV-U-05Q9AAV-T-05Q9CJV-2-05QA0QV-W-05QD7Y2-M-05QDAC2-4-05QDCJV-5-05
QDJAV-4-05QDLR2-T-05QDMY2-2-05QDP52-9-05QE94V-P-05
Budaörs
Q0DR4-8-05Q27Y2-9-05Q2DR2-8-05Q3352-C-05Q36R2-3-05Q3H52-R-05Q3RK2-F-05
Q3XC2-E-05Q3YK2-N-05Q46R2-4-05Q47Y2-C-05Q4AC2-U-05Q4DR2-A-05Q4JC2-2-05
Q4LR2-J-05Q4TR2-Q-05Q4W52-7-05Q4XC2-F-05Q50R2-X-05Q54C2-N-05Q55K2-W-05
Q5952-M-05Q5EY2-L-05Q5KK2-A-05Q6AC2-W-05Q6W52-9-05QALR2-Q-05QDJC2-A-05
QDQC2-J-05QDRK2-R-05QDTR2-1-05QDUY2-8-05QDW52-H-05QDXC2-Q-05
Budapest_I.
A01Y5-P-05A0AC5-D-05A0EY5-4-05
Budapest_II.
A0CJV-A-05A0UXV-7-05A1H4Y-6-05A1JAY-E-05A1LQY-W-05A1MXY-5-05A1P4Y-D-05
A1RJY-V-05A1TQV-1-05A1UXV-8-05A24AV-X-05A2P4V-A-05A3EXV-W-05A3TQV-3-05
A44AV-1-05A4DQV-P-05A4EXV-X-05A4JAV-E-05A4TQV-4-05A534V-T-05A54AV-2-05
A5AAV-8-05A5EXV-Y-05A5JAV-F-05A5MXV-6-05A60QV-C-05A65JV-A-05A694V-2-05
A6AAV-9-05A6JAV-H-05A6KJV-Q-05A6LQV-Y-05A6QAV-P-05A6RJV-X-05A6TQV-6-05
A6UXV-E-05A6W4V-N-05A6XAV-W-05A70QV-D-05A71XV-M-05A734V-V-05A75JV-C-05
A76QV-L-05A7EXV-2-05A7W4V-P-05A84AV-5-05A85JV-D-05A86QV-M-05A87XV-V-05
A894V-4-05A8LQV-2-05A8MXV-9-05A8P4V-J-05A8RJV-1-05A8TQV-8-05A8UXV-H-05
A8W4V-Q-05A90QV-F-05A96QV-N-05A9H4V-C-05A9JAV-L-05A9MXV-A-05A9TQV-9-05
A9UXV-J-05A9XAV-1-05AA34V-Y-05AALQV-4-05AAP4V-L-05AAUXV-K-05AE4AV-A-05
AE7XV-2-05AEAAV-J-05AELQV-7-05AEP4V-P-05AJRJT-7-05
Budapest_III.
A094V-U-05A0QAV-H-05A16QY-H-05A1CJY-F-05A1KJV-K-05A1YJW-1-05A21XW-H-05
A294W-X-05A2CJW-E-05A2EXW-W-05A2KJW-M-05A2RJW-U-05A2TQW-3-05A2UXW-A-05
A394W-Y-05A3DQW-P-05A3P4V-C-05A40QV-9-05A47XV-Q-05A494V-Y-05A4AAV-7-05
A51XV-K-05A55JV-9-05A5DQV-Q-05A5LQV-X-05A61XV-L-05A794V-3-05A7CJV-K-05
A7DQV-T-05A7XAV-X-05A8EXV-3-05A8H4V-A-05A91XV-P-05A9KJY-X-05A9LQY-6-05
AE5JV-K-05AFLQT-6-05AFRJT-5-05AFXAT-4-05AH0QT-L-05AH94T-9-05AHEXT-8-05
AHTQT-E-05AJJAT-R-05AJXAT-6-05
Budapest_X.
A1YK5-9-05A2KK5-W-05A2LR5-5-05A2YK5-A-05A3355-2-05A3955-8-05A3AC5-H-05
A3H55-F-05A3JC5-P-05A3KK5-X-05A3P55-N-05A3QC5-W-05A3UY5-M-05A45K5-K-05
Budapest_XI.
A0354-W-05A0H55-C-05A2EY2-3-05A2LR2-2-05A2TR2-8-05A2W52-Q-05A37Y2-W-05
A9P52-R-05AAH52-L-05AAQC2-2-05
Budapest_XII.
A01Y2-L-05A0352-U-05A04C2-3-05A07Y2-T-05A0AC2-9-05A0CK2-J-05A0UY2-E-05
A0XC2-W-05A14C2-4-05A15K2-C-05A1AC2-A-05A1DR2-T-05A1MY2-8-05A1YK2-6-05
A2352-W-05A24C2-5-05A25K2-D-05A2AC2-C-05A2CK2-L-05A2QC2-R-05A94AV-6-05
A9DQV-V-05A9W4V-R-05A9YJV-8-05AA6QV-P-05AAW4V-T-05AC94V-7-05ACJAV-N-05
ACP4V-M-05ACW4V-U-05AD0QV-K-05AD34V-2-05ADDQV-Y-05ADEY2-E-05ADYJV-C-05
AECJV-R-05
Budapest_XXII.
A01Y7-R-05A0EY4-3-05A11Y4-P-05A15K4-E-05A1CK4-M-05A1H55-D-05A1LR4-3-05
A1MY4-A-05A26R4-P-05A27Y4-X-05A2AC4-E-05A2EY4-5-05A2MY4-C-05A2QC4-U-05
A2TR4-A-05A30R4-J-05A3RK4-4-05A3UY4-L-05A3YK4-A-05A8W54-1-05AEH54-R-05
AFMY4-R-05AFP54-1-05
Bükkösd
C1JU9-9-05C1T19-Q-05C79M7-Y-05C89M7-1-05C8XU7-V-05C9XU7-W-05CA177-D-05
CAFE7-2-05CJFE9-A-05CK3M9-6-05CK8E7-3-05CK9M7-A-05CKAU7-K-05CKHM7-J-05
CKJU7-R-05CKM77-8-05CKNE7-H-05CKQU7-Y-05CKT17-7-05CL017-E-05CL3M7-5-05
Cikó
V8XXU-4-05
Csabdi
J134F-F-05J334F-J-05J4CJF-8-05J4RJF-N-05J5EXF-R-05J5P4F-7-05J66QF-C-05
J6MXF-1-05J6P4F-8-05J7QAF-J-05J7UXF-8-05J8XAF-R-05J9KJF-M-05J9P4F-C-05
JA4AF-1-05JDW4F-N-05JE1XF-M-05JE7XF-U-05JEEXF-2-05JFCJF-L-05JFLQF-2-05
JFQAF-R-05JHAAF-D-05JHQAF-T-05JHRJF-2-05JHYJF-8-05JJ0QF-H-05JJ4AF-7-05
JJ6QF-P-05JJKJF-V-05JK1XF-R-05JK34F-1-05JK4AF-8-05JKAAF-F-05JKCJF-P-05
JKDQF-X-05JKEXF-6-05JKW4F-U-05JL0QF-K-05JL7XF-1-05JL94F-8-05JLP4F-N-05
JLQAF-W-05JLW4F-V-05JLXAF-4-05JM0QF-L-05
Csabrendek
X2VT7-8-08X31L7-7-08X3FT7-V-08X3NT7-3-08X3TD7-T-08X3X07-J-08X40D7-1-08
X42T7-H-08X4407-Q-08X46D7-7-08X5407-R-08X58T7-Q-08X6Y66-U-08XA1L7-F-08
XA2T7-P-08XA567-6-08XC1L7-H-08XEVT6-L-08XFDD6-Q-08
Csákberény
J05CN-X-05J10KN-1-05J1EXL-R-05J1KJL-H-05J1UXL-6-05J1VYN-A-05J2J5N-6-05
J2RCN-M-05J2XAL-P-05J37RN-J-05J3DKN-H-05J3FYN-Y-05J3MRN-X-05J3URN-5-05
J4CCN-9-05J4VYN-E-05J4X5N-N-05J5UXL-A-05J5YCN-X-05J694L-Y-05J6DQL-P-05
J6EXL-X-05JEDKN-U-05JEERN-3-05JELKN-2-05JEMRN-9-05JF2YN-X-05JF45N-6-05
JF5CN-E-05JF8YN-5-05JFDKN-V-05JFERN-4-05JFKCN-U-05JFMRN-A-05JFNYN-K-05
JH0KN-H-05JH5CN-F-05JH6KN-P-05JHTKN-A-05JHURN-K-05
Csákvár
J0EXP-U-05J0TQP-1-05J14AP-X-05J15JP-6-05J17XP-N-05J1AAP-5-05J1EXP-V-05
J1H4P-4-05J1LQP-U-05J1P4P-A-05J4UXP-D-05J4XAP-V-05J5KJP-Q-05J5XAP-W-05
J67XP-U-05J694P-3-05J6LQM-X-05J6YJM-4-05J70QM-C-05J794P-4-05J7JAP-K-05
J7LQP-2-05J7MXP-9-05J7QAM-P-05J7RJM-X-05J7YJP-7-05J934P-Y-05J94AP-7-05
J96QP-P-05J9CJP-N-05J9JAP-M-05J9KJP-V-05J9LQP-4-05J9TQP-A-05J9XAP-2-05
JA1XP-R-05JA34P-1-05JA4AP-8-05JC0QP-K-05JC1XP-T-05JC34P-2-05
Csehbánya
X0DKD-M-08X17RD-P-08X1MRD-4-08X1URD-A-08X245D-1-08X27RD-Q-08X28YD-Y-08
X9J5D-N-08X9KCD-W-08
Cserszegtomaj
Y5A0J-A-08Y656J-D-08Y70DJ-F-08Y7ULJ-J-08Y80DJ-H-08Y8Q0J-U-08Y92TJ-1-08
Y9DDJ-X-08Y9Q0J-V-08Y9X0J-3-08Y9Y6J-A-08YA2TJ-2-08YA56J-J-08YA7LJ-1-08
YAELJ-7-08YAR6J-5-08YMC6J-2-08YMX0J-E-08YMY6J-N-08YRFTJ-W-08YRLDJ-M-08
YRVTJ-A-08YRX0J-K-08YT56J-1-08YT8TJ-Q-08YTC6J-7-08YTELJ-P-08YTFTJ-X-08
YTLDJ-N-08YTMLJ-W-08YTQ0J-D-08YTR6J-M-08YTULJ-4-08YTVTJ-C-08YTY6J-U-08
Csesznek
X06K7-8-08X08Y7-Q-08X0FY7-X-08X0J57-6-08X0KC7-E-08X0UR7-4-08X0VY7-C-08
X11R7-A-08X12Y7-K-08X1457-T-08X1DK7-H-08X1ER7-Q-08X1FY7-Y-08X1J57-7-08
X1MR7-X-08X1TK7-W-08X1YC7-V-08X20K7-4-08X28Y7-T-08X2DK7-J-08X2ER7-R-08
X2LK7-Q-08X7457-1-08X75C7-8-08X7FY7-6-08X7J57-E-08X7KC7-N-08X7LK7-W-08
X7MR7-5-08X7NY7-D-08X7Q57-M-08X7RC7-V-08X7TK7-4-08X7UR7-C-08X7VY7-L-08
X7X57-U-08X7YC7-3-08X80K7-A-08X81R7-K-08X82Y7-T-08X8457-2-08X85C7-9-08
X87R7-R-08X8CC7-H-08X8DK7-Q-08X8KC7-P-08X9CC7-J-08X9ER7-1-08X9LK7-Y-08
X9NY7-F-08XAH45-D-08XH945-C-08XHAA5-L-08
Csetény
X7CC8-H-08X9YC8-6-08XK5C8-M-08XK8Y8-C-08
Csobánka
Q034T-Y-05Q04AT-7-05Q07XT-X-05Q0KJT-V-05Q0W4T-T-05Q1KJT-W-05Q1TQT-C-05
Q1UXT-L-05Q2DW9-M-05Q2MXT-E-05Q36W9-F-05Q394T-9-05Q3N39-4-05Q3RJT-6-05
Q3UXT-N-05Q4TW9-4-05Q594T-C-05Q5P99-E-05Q5XH9-V-05Q6P99-F-05Q74H9-4-05
Q75P9-C-05Q7F39-2-05QD0W9-K-05QD239-T-05QD399-2-05QKKJT-F-05QL7XT-K-05
QLAAT-2-05QLJAT-8-05QLMXT-Y-05QM1XT-D-05QM6QT-C-05QMAAT-3-05QMH4T-2-05
QMKJT-J-05
Csókakő
J2JAL-9-05J3DQL-L-05J3EXL-U-05J66QL-H-05J67XL-Q-05
Csopak
X02TU-Y-08X056T-E-08X0FTT-C-08X0NTT-K-08X1DDT-W-08X1TDT-A-08X1VTU-U-08
X26DT-Q-08X2A0T-F-08X2C6T-P-08X2DDT-X-08X2ULT-L-08X340T-9-08X3K6T-X-08
X3R6U-6-08X40DT-L-08X440U-C-08X4DDT-1-08X4TDT-E-08X4ULU-P-08X4Y6T-D-08
X540T-C-08X5ELT-9-08X5ELU-A-08X5MLU-J-08X5Q0U-1-08X656Q-K-08X6FTQ-H-08
X7J0Q-R-08X7LDU-C-08X7MLQ-H-08X7TDQ-F-08X8J0Q-T-08X8LDQ-9-08X940U-J-08
X98TU-H-08X9DDU-7-08X9ELU-F-08XA1LQ-Y-08XA2TQ-7-08XLULT-5-08XM40T-U-08
Csór
J0J5X-D-05J0LKX-V-05J0RCX-U-05J0TKX-3-05J26KX-J-05J47RP-L-05J8TKQ-5-05
J8X5Q-V-05J9FYQ-8-05J9J5Q-H-05J9LKQ-Y-05J9URQ-E-05J9X5Q-W-05JCCCQ-L-05
JCDKQ-U-05JCFYQ-A-05JCJ5Q-K-05JCKCQ-T-05JEKCW-2-05JENYX-T-05JERCX-9-05
JKKCQ-1-05JKLKQ-8-05JKNYQ-Q-05JKRCQ-7-05JKTKQ-F-05JKURQ-P-05JKVYQ-X-05
JKX5Q-6-05JL1RQ-W-05
Csővár
Q6835-N-05Q7DW5-N-05Q7TW5-3-05Q8QH5-M-05
Devecser
X01RE-H-08X0KCE-M-08X0RCE-U-08X18YE-Y-08X1VYE-L-08X2RCE-W-08X30KE-C-08
X3DKE-R-08X3VYE-N-08X3X5E-W-08X40KE-D-08X4CCE-K-08X4FYE-9-08X4KCE-R-08
X4LKE-1-08X4MRE-8-08X4NYE-H-08X4Q5E-Q-08X4YCE-6-08X50KE-E-08X51RE-N-08
X55CE-D-08X5A5E-C-08X5DKE-U-08X5NYE-J-08X5X5E-Y-08X6KCE-U-08X6LKC-1-08
X6MR2-X-08X6X5C-X-08X70KC-E-08X745E-7-08X77R2-K-08X77RC-V-08X7KCC-T-08
X9URE-M-08XD7R2-Q-08XD8Y2-Y-08XDA52-7-08XDDK2-P-08XFRCE-A-08XHCCE-X-08
XHNYE-V-08XHYCE-K-08XJ0KE-T-08XJA5E-Q-08XJERE-F-08XJJ5E-X-08XJKCE-6-08
XJLKE-E-08XJMRE-N-08XJTKE-M-08XJVYE-4-08XJYCE-L-08XK2YE-A-08XK45E-K-08
XK6KE-2-08XK8YE-J-08XKA5E-R-08XKFYE-Q-08XKMRE-P-08
Döbrönte
X37R5-J-08X3CC5-8-08X3YC5-V-08X42Y5-L-08X45C5-3-08X4A55-2-08X4ER5-R-08
X5FY5-2-08X5Q55-H-08X5UR5-7-08X5YC5-X-08X60K5-6-08X6FY5-3-08X6KC5-K-08
X6LK5-T-08X6Q55-J-08X72Y5-P-08X85C5-7-08X8J55-D-08X8VY5-K-08XDCC5-K-08
XDMR5-8-08XDTK5-7-08XEMR5-9-08XEVY5-Q-08XFDK5-V-08XFER5-4-08XFFY5-C-08
XFNY5-K-08XFQ55-T-08
Dörgicse
X0Q0W-W-08X0VU0-Y-08X10DW-L-08X1A0W-J-08X1FTW-H-08X1J10-U-08X1LDW-7-08
X1TDW-E-08X1VTW-W-08X2570-P-08X2A0W-K-08X2ELW-9-08X2FTW-J-08X2MLW-H-08
X2VTW-X-08X2X0W-6-08X2Y6W-E-08X3J0W-T-08X3TDW-H-08X41LW-X-08X456W-N-08
X4FTW-L-08X58TW-E-08X5ULW-T-08X740P-A-08X81LP-V-08X8TDP-F-08X8X0P-6-08
X90DP-N-08X9LDP-9-08X9LE0-L-08X9Q10-A-08X9R70-K-08XA40P-E-08XAJ0P-U-08
XAQ0P-2-08XFR6W-M-08XHA0W-1-08XHELW-Q-08XJ7LW-K-08XJA0W-2-08XJK6P-9-08
XJLDW-Q-08XJNTW-7-08XJQ0P-8-08XJQ0W-F-08XJULP-Y-08XK2TP-E-08XK40P-N-08
XK7LW-L-08XKNTP-2-08XKTDW-Y-08XKVTW-F-08XKX0P-H-08XKX0W-P-08XL0DW-6-08
XL2TW-N-08XL6DW-D-08XLY6W-Y-08XM40W-X-08
Dudar
X2FY7-1-08X2VY8-F-08X3CC8-C-08X3FY8-3-08X3RC8-R-08X3VY7-F-08X42Y8-P-08
X4A58-5-08X4KC8-L-08X4LK7-T-08X4Q58-K-08X5LK8-V-08X6X58-U-08X7NY8-E-08
X7Q58-N-08X80K8-C-08X8MR8-7-08X8NY8-F-08X92Y8-V-08X9MR8-8-08XHYC8-D-08
XJ458-C-08XJCC8-T-08XKRC8-8-08XKTK8-H-08XL7R8-5-08XLFY8-L-08XLNY8-T-08
XLQ58-2-08XM0K8-Q-08XM2Y8-7-08XM5C8-P-08XM6K8-X-08XM7R8-6-08XMA58-N-08
XMCC8-W-08
Dunaalmás
N14FR-9-05N182R-1-05
Dunabogdány
Q75P7-9-05Q76W7-J-05Q7H97-7-05Q7JH7-F-05Q7QH7-N-05Q8837-T-05
Dunafalva
DD626-F-05
Dunaszentmiklós
N1F2V-A-05N2W8R-W-05N3JFR-R-05NFCNR-6-05NFDVR-E-05NFH8R-W-05NJTVR-W-05
NJV2R-5-05NK0VR-4-05NK4FR-U-05NK5NR-3-05NK98R-T-05NKCNR-9-05NKF2R-R-05
NKH8R-1-05NKJFR-8-05
Egerbakta
M5HEL-K-05M95UL-R-05M9WEL-4-05MDV7L-Y-05
Égerszög
F5PHT-X-07F773T-4-07F79HT-L-07F829T-6-07F9PHT-3-07FDQPT-E-07FDRWT-N-07
FDU3T-W-07FDV9T-5-07FDWHT-D-07
Eplény
X06KJ-K-08X08YJ-2-08X0ERJ-1-08X6TKA-6-08
Epöl
N0JAD-5-05N0QAD-C-05N1P4D-5-05N9KNW-C-05NA34D-U-05NAQAD-P-05NAQFW-C-05
NARJD-X-05NATQD-6-05NATVW-U-05NAW8W-A-05NAXAD-W-05NAYJD-5-05NCJAD-J-05
NCP4D-H-05
Érd
Q0RK4-E-05Q10R4-V-05Q1354-C-05Q17Y4-A-05Q1DR4-9-05Q1P53-X-05Q1P54-Y-05
Q1RK4-F-05Q1TR4-P-05Q1UY4-X-05Q24C4-M-05Q25K4-V-05Q2CK4-3-05Q2EY3-J-05
Q2H54-T-05Q2JC4-2-05Q2LR4-J-05Q2UY4-Y-05Q2W54-7-05Q2YK4-P-05Q37Y4-D-05
Q3CK4-4-05Q3DR4-C-05Q3EY4-L-05Q40R4-Y-05Q41Y4-7-05Q47Y4-E-05Q4DR4-D-05
Q4MY4-U-05Q4QC4-A-05Q54C4-Q-05Q57Y4-F-05Q5DR4-E-05Q5H54-W-05Q5MY4-V-05
Q5UY4-3-05Q5XC4-K-05Q66R4-8-05QAKK4-K-05QE5K4-8-05QEMY4-5-05QFQC4-N-05
QFRK4-W-05QFW54-M-05QH0R4-C-05
Erdősmecske
C09MQ-8-05C18EQ-2-05C1QUQ-X-05C9XXU-M-05CKQUQ-H-05CKXUQ-P-05CL2EQ-E-05
CL9MQ-V-05CLD1Q-C-05CM4XU-5-05CM7AU-M-05
Esztergom
N0838-H-05N36W0-3-05N4236-C-05N4F30-K-05N50W6-5-05N5H96-2-05N5RP6-Q-05
N64H6-W-05N7P96-A-05N8836-P-05N9DW6-P-05NCKP6-Q-05NCW96-N-05NCXH6-W-05
NCYP6-5-05ND396-V-05ND5P6-C-05
Etyek
J07Y3-2-05J0LR3-7-05J51Y1-X-05J7JC1-W-05J8CK1-Y-05J8MY1-N-05J8RK1-D-05
J9EY1-H-05J9P51-X-05J9QAN-T-05J9TR1-N-05JA6R1-3-05JADR1-9-05JAYK1-N-05
JC1Y1-5-05JC351-D-05JDDR1-C-05JDEY1-L-05JDJC1-3-05JEDR1-D-05JF1Y1-8-05
JFDQN-2-05JHMXN-J-05JHXAN-7-05JHYK1-U-05JJ351-K-05JJ6R1-9-05JJ951-R-05
JJCK1-8-05JJH51-Y-05JJLR1-P-05JJMY1-X-05JJYK1-V-05JK0R1-4-05JK351-L-05
Farkasgyepű
X06KD-E-08X4UR6-7-08
Fehérvárcsurgó
J90KM-8-05J92YM-Q-05
Felcsút
J6QAN-P-05JH6QN-V-05JHEXN-A-05
Felsőörs
X6TDR-F-08X7Y6R-F-08X88TR-D-08X8A0R-M-08X8C6R-V-08X8VTR-1-08X92TR-7-08
X96DR-X-08X9J0R-V-08XA1LR-1-08XA2TR-8-08XAELR-E-08XAQ0R-4-08XC8TR-H-08
XCELR-F-08XE1LR-4-08XJ40R-P-08XJ7LR-E-08XJ8TR-N-08XJA0R-W-08XJDDR-D-08
XJELR-M-08XJFTR-V-08XJJ0R-4-08XK7LR-F-08XKTDR-U-08XKULR-3-08XKX0R-K-08
XL1LR-9-08XL8TR-Q-08XLDDR-F-08
Felsővadász
F4YX6-1-07
Fenyőfő
K0LK7-9-08K0MR7-J-08K0RC4-5-08K0TK7-H-08K15C7-N-08K50K7-U-08K5LK4-C-08
KATK7-U-08KC7R7-H-08
Fertőrákos
K04ET-8-08K081T-Y-08K0DUT-X-08K0H7T-E-08K0KMT-W-08K35MQ-J-08K397Q-8-08
K3KMQ-X-08K3N1Q-E-08K3P7Q-N-08K3TUQ-D-08K3YMQ-C-08K437Q-3-08K44EQ-A-08
K4V1Q-N-08K4W7Q-W-08K4XEQ-5-08K521Q-V-08K537Q-4-08K54EQ-C-08K55MQ-L-08
K56UQ-U-08K581Q-3-08K597Q-A-08K5AEQ-K-08
Gadna
F9E46-T-07
Galvács
F7VA3-9-07F8CX3-E-07F8E43-N-07F98A3-Q-07FENA5-C-07FEPJ5-L-07FJ9J3-7-07
Ganna
X47R5-K-08X48Y5-T-08X4KC5-H-08X5LK5-R-08X6RC5-R-08X71R5-F-08X8TK5-3-08
XENY5-J-08XEQ55-R-08XF2Y5-X-08XFKC5-U-08XFTK5-9-08XFUR5-J-08XFX55-1-08
XFYC5-8-08XH0K5-H-08
Gánt
J094L-R-05J094P-V-05J0DKN-D-05J0KJM-H-05J0MXP-2-05J15CN-Y-05J16QL-A-05
J1JAL-8-05J1LKN-M-05J1LQL-Q-05J1Q5N-C-05J1RCN-L-05J1W4L-E-05J1XAL-N-05
J1YJL-W-05J1YJP-1-05J24AL-V-05J24AM-W-05J2A5N-Y-05J2CJP-E-05J34AM-X-05
J3MXL-2-05J4EXM-W-05J4H4L-4-05J4JAM-D-05J4KJP-P-05J4MXM-4-05J4TQL-2-05
J4XAL-R-05J55JM-8-05J57XM-Q-05J594M-Y-05J5AAM-7-05J5CJM-F-05J5DQL-N-05
J5DQM-P-05J5EXL-W-05J5H4L-5-05J5JAL-D-05J5JAM-E-05J5KJL-M-05J5P4L-C-05
J5P4P-F-05J5QAL-L-05J5RJL-U-05J5TQL-3-05J5TQM-4-05J5YJM-3-05J66QM-J-05
J67XM-R-05J6AAP-A-05J6DQM-Q-05J6H4M-7-05J6TQM-5-05J6UXM-D-05J734M-U-05
J7H4M-8-05J7UXM-E-05J7UXP-H-05J8JAM-J-05J8KJM-R-05J8LQM-1-05J9EXM-3-05
J9H4M-A-05J9JAM-K-05J9LQM-2-05J9RJM-1-05J9TQM-8-05J9W4M-Q-05J9XAM-Y-05
JA0QJ-C-05JA34M-X-05JA4AM-6-05JA6QM-N-05JA7XM-W-05JAEXJ-1-05JAJAM-L-05
JALQJ-Y-05JAMXM-A-05JARJM-2-05JAW4M-R-05JC0QM-H-05JC1XM-Q-05JC34M-Y-05
JC5JJ-C-05JC5JM-F-05JCAAJ-A-05JD1XJ-N-05JDAAJ-C-05JDCJJ-L-05JHQAJ-V-05
JHRJJ-4-05JHTQJ-C-05JHUXJ-L-05JHW4J-U-05JJ1XJ-T-05JJ34J-2-05JJ4AJ-9-05
JJ5JJ-J-05JJRJJ-5-05
Gyenesdiás
Y8DDJ-W-08Y8VTK-U-08YDVTJ-X-08YE1LJ-W-08YFFTJ-L-08YH7LJ-6-08YHLDJ-C-08
YHVTJ-2-08YJVTJ-3-08
Gyepükaján
X72T7-L-08
Gyermely
N05JF-2-05N06QF-9-05N094F-R-05N294D-R-05N34AD-U-05N3JAD-8-05N3MXD-Y-05
N3RJD-P-05N3XAD-N-05N45JD-4-05N494D-U-05N5AAD-4-05N5CJD-C-05N5RJD-R-05
N61XD-F-05N64AD-X-05N6YJD-1-05N75JD-7-05N7P4D-C-05N7QAD-L-05N7TQD-3-05
N84AD-1-05N85JD-8-05N8DQD-P-05N8MXD-5-05N8RJD-V-05N8YJD-3-05N94AD-2-05
N95JD-9-05N9MXD-6-05N9P4D-E-05N9UXD-D-05N9XAD-V-05NA94D-2-05NC0QD-D-05
NC1XD-M-05NC4AD-4-05NC6QD-L-05NE0QD-F-05NE5JD-E-05NEW4D-R-05NF0QD-H-05
NF34D-Y-05NF4AD-7-05NFCJD-N-05NFJAD-M-05NFLQD-4-05NFMXD-C-05NFP4D-L-05
NFRJD-3-05NFUXD-K-05NFW4D-T-05
Gyulakeszi
X7LDV-D-08X8TDV-M-08X9R6V-E-08XAULV-X-08XC2TV-D-08XCA0V-U-08XCMLV-R-08
XCTDV-Q-08XDJ0V-3-08XDX0V-H-08XE56V-X-08XMJ0V-A-08XT40V-3-08XTJ0V-H-08
XV40V-5-08XV6DV-M-08XV7LV-V-08XVDDV-U-08XVLDV-2-08XVNTV-J-08XVVTV-Q-08
Hajmáskér
X0URJ-E-08X10KJ-D-08X12YJ-V-08X17RJ-U-08X18YJ-3-08X1YCJ-6-08X2CCJ-L-08
X2J5J-K-08X38YJ-5-08X3DKJ-V-08X3TKJ-9-08X42YJ-Y-08X45CJ-F-08X4A5J-E-08
X4DKJ-W-08X4KCJ-V-08X4TKJ-A-08X5A5J-F-08X5DKJ-X-08X5YCJ-A-08X62YJ-2-08
X6VYJ-V-08X6YCJ-C-08X71RJ-U-08X75CJ-K-08X7A5J-J-08X7CCJ-R-08X7FYJ-H-08
X7TKJ-E-08X7VYJ-W-08X80KJ-M-08X88YJ-A-08X8DKJ-2-08X8ERJ-9-08XFA5L-U-08
Halimba
X556L-D-08X8A0L-F-08XCC6L-T-08XCLDL-8-08XCULL-P-08
Hárskút
X02YH-T-08X0A5H-8-08X0ERD-V-08X0MRH-6-08X0RCH-W-08X145H-3-08X1A5H-9-08
X1YCH-5-08X20KH-D-08X31RH-N-08X36K6-A-08X3CCH-L-08X3DKH-U-08X3KCH-T-08
X3MRH-9-08X3Q5H-R-08X3URH-H-08X3X5H-Y-08X40KH-F-08X445H-6-08X4DKH-V-08
X4ERH-4-08X57RH-X-08X5FYH-D-08X6ERH-6-08X6TKH-C-08X7ERH-7-08X7LKH-6-08
X7MRH-E-08X7Q5H-W-08X7TKH-D-08X7URH-M-08X85CH-K-08X88YH-9-08X8A5H-J-08
X8CCH-R-08X8DKH-1-08X8ERH-8-08X8FYH-H-08X8Q5H-X-08X8TKH-E-08X8URH-N-08
X8VYH-W-08X90KD-J-08X9FY9-A-08X9LK9-2-08X9X59-Y-08XA2Y9-X-08XJER9-A-08
XJVY9-Y-08
Hegyesd
X08TV-7-08X0K6V-W-08X0MLV-D-08X11LV-T-08X1R6V-5-08X256V-K-08X5A0N-E-08
X61LN-R-08X6C6N-P-08X6VTN-U-08X72TN-2-08X7Y6N-C-08X80DN-L-08X86DN-T-08
X8ELN-8-08X9C6N-T-08XD40N-F-08XD7LN-6-08XE2TN-8-08XE6DN-Y-08XK0DV-4-08
XKJ0V-8-08XKLDV-Q-08XMC6V-C-08
Hegymagas
XAX0K-4-08
Héreg
N0LQC-L-05N26QD-9-05N2JAD-7-05NACJD-J-05NAEXD-1-05
Herend
X41RH-P-08X4LKH-3-08
Hetvehely
C09M9-T-05C0M79-Q-05C18E9-L-05C1D19-A-05C1HM9-2-05C1PM9-8-05C1QU9-H-05
C1VE9-7-05C3D17-A-05C4AU7-4-05C8U77-5-05C93M7-U-05C9VE7-E-05C9WM7-N-05
CA3M7-V-05CA4U7-4-05CA777-L-05CA8E7-U-05CA9M7-3-05CAQU7-Q-05CAU77-7-05
CAWM7-P-05CCQU7-R-05CFD19-R-05CFFE9-8-05CH9M9-A-05CHHM9-J-05CHVE9-P-05
Hidvégardó
F04RM-9-07F04RP-C-07F075P-U-07F08CP-3-07F09KP-A-07F0CYP-T-07F0FCP-9-07
F0JRP-R-07F0RYP-7-07F275P-W-07F2E5P-4-07F2HKP-L-07F2QRP-2-07F83KP-D-07
F8U5P-Q-07F8VCP-Y-07F8WKP-7-07F8XRP-F-07F9CYP-4-07F9HKP-U-07
Hont
P826F-W-05P83DF-5-05P84LF-D-05P85TF-M-05P8CTF-U-05
Hosszúhetény
C0E7M-V-05C14UM-7-05C23MM-1-05C277M-Q-05C704Q-N-05C7JXQ-2-05C7NJQ-R-05
C7T4Q-H-05C8FEM-D-05C8M7M-C-05C8NEM-L-05C8WMM-2-05C8XUM-9-05C92EM-1-05
C977M-Y-05C9VEM-U-05CA4UM-J-05CF4XQ-V-05CFFJQ-T-05CFJXQ-9-05CFNJQ-1-05
CFPQQ-8-05
Ibafa
C7FE7-X-05
IpoIydamásd
Q04H0-K-05Q0990-J-05Q0AH0-R-05Q0N30-P-05Q0TW0-N-05Q5KP0-D-05Q5RP0-L-05
Q6830-H-05Q6DW0-F-05Q6F30-P-05Q6H90-X-05Q6JH0-6-05Q6KP0-E-05Q6LW0-N-05
Q6N30-W-05Q6P90-5-05Q6QH0-D-05Q6RP0-M-05Q6TW0-V-05Q6V30-4-05Q6W90-C-05
Q6XH0-L-05Q70W0-3-05Q7230-A-05Q7390-K-05Q74H0-T-05Q75NX-Y-05Q75P0-2-05
Q782X-F-05Q7990-R-05Q7AH0-1-05Q7CNX-6-05Q7CP0-8-05Q7KNX-D-05
IpoIytöIgyes
Q0YNX-K-05Q10VX-T-05Q122X-2-05Q1JFX-X-05Q1LVX-E-05Q1N2X-N-05Q1W8X-4-05
Q25NX-T-05Q6QFX-A-05Q6TVX-T-05
Irota
F0NA6-X-07F0RX6-N-07F1RX6-P-07F2746-C-07F2AQ6-3-07F2NA6-1-07F2PJ6-8-07
F2U46-Y-07F3M46-T-07F3NA6-2-07F3PJ6-9-07F3VA6-8-07F3YX6-Y-07F42A6-F-07
F44Q6-X-07F4FA6-V-07F4JQ6-C-07F4QQ6-K-07F9HJ6-9-07F9JQ6-J-07F9WJ6-P-07
F9XQ6-X-07FAHJ6-A-07FARX6-1-07
Iszkaszentgyörgy
J68YQ-X-05J7URQ-C-05J81RQ-K-05J8DKQ-Q-05J8KCQ-P-05J8Q5Q-N-05J90KQ-C-05
JD45Q-6-05JD5CQ-E-05JKDKQ-2-05JKERQ-9-05
Isztimér
J02YP-H-05J07RP-F-05J08YP-P-05J0DKP-E-05J0ERP-N-05J0URP-3-05J0X5P-K-05
J10KP-2-05J15CP-4-08J1DKP-K-08J1LKP-R-08J51RP-E-05J52YP-N-05J57RP-M-05
J5NYP-D-08J5VYP-H-05J65CP-6-05J7VYM-H-05J8URM-9-05J98YM-X-05J9CCM-E-05
J9ERM-W-05J9LKM-V-05J9TKM-3-05J9VYM-K-05J9X5M-T-05JA0KM-9-05JATKM-4-05
JC5CM-9-05JCA5M-8-05JCERM-Y-05JHRCM-2-05JJ1RM-Q-05JJ45M-7-05JJ6KM-P-05
JJ8YM-6-05JJCCM-N-05JJMRM-C-05JJQ5M-U-05JJURM-K-05JJVYM-T-05
Jásd
X8J58-H-08X9CC8-K-08X9DK8-T-08XAA58-C-08XALK8-2-08XL8Y8-D-08XLA58-M-08
XLUR8-R-08XLVY8-1-08XM1R8-Y-08
Jósvafő
F03HT-5-07F04PT-D-07F05WT-M-07F073T-V-07F0E5K-W-07F0KWT-2-07F0M3T-9-07
F0QPT-1-07F0U5K-A-07F0WHT-Y-07F13KK-1-07F15YK-H-07F175K-Q-07F1F9T-C-07
F1HHT-L-07F1M3T-A-07F1RWT-9-07F1V9T-R-07F1WHT-1-07F229T-Y-07F25YK-J-07
F273T-X-07F2APT-N-07F2F9T-D-07F2M3T-C-07F2RWT-A-07F8V9T-1-07F9WHT-9-07
F9XPT-J-07FA29T-8-07FA4PT-Q-07FAWHT-A-07FAYWT-T-07FC29T-9-07FC3HT-J-07
FC73T-8-07FCCWT-7-07FCF9T-P-07FCM3T-N-07
Kács
F1M1Q-6-07
Kánó
F05WV-P-07F7F9T-K-07F9RWT-K-07FAJPT-5-07
KapoIcs
X21LP-N-08X26DP-M-08X27LP-V-08X2TDP-8-08X2ULN-F-08X3Y6P-8-08X4LDP-4-08
Kemence
Q0PDJ-L-05Q4WDF-V-05Q5ALF-J-05Q5CTF-R-05Q5JLF-Q-05Q5YTF-D-05
Keszeg
P16W5-7-05P2F35-P-05P40W5-4-05P4995-T-05P5XH5-P-05P6395-N-05P6CP5-C-05
P6N35-2-05P6TW5-1-05PHN35-C-05PKV35-M-05PKW95-V-05PL0W5-L-05PL4H5-A-05
PL5P5-K-05PL995-9-05PLAH5-J-05
Keszthely
Y42TJ-U-08Y456J-A-08Y6A0J-C-08Y6R6J-1-08Y71LJ-P-08Y7MLJ-A-08YCX0J-5-08
YDMLJ-H-08YDX0J-6-08YMK6J-8-08YN0DJ-W-08YTDDJ-F-08YTNTJ-5-08
Kesztölc
N0398-J-05N2AH8-2-05N8N36-4-05ND236-M-05NERP8-3-05NEV38-K-05NEW98-T-05
NF238-R-05NF5P8-H-05NFYP8-A-05NHAH8-H-05NHCP8-Q-05NHKP8-X-05
Királyszentistván
XA45L-H-08
Kislőd
X18YF-1-08X1CCF-H-08X1LKF-X-08X22YF-U-08X2CCF-J-08X2ERF-1-08X30KF-D-08
X37RF-U-08X3J5F-J-08X45CF-D-08X46KF-M-08X56KF-N-08X57RF-W-08X8A5F-H-08
X8YCF-C-08X945F-A-08X96KF-T-08X9CCF-R-08X9ERF-8-08X9J5F-Q-08X9KCF-Y-08
X9RCF-6-08
Kismaros
Q1W91-7-05
Kistapolca
C3T0E-W-05C4E6E-R-05C4FDE-1-05C4QTE-P-05CFD0E-V-05CFE6E-4-05CFQTE-2-05
CFWLE-1-05CH9LE-E-05
Kolontár
X9VYE-V-08XA45E-A-08
Komjáti
F0VCN-N-07F34RN-E-07F3XRN-8-07F49KN-E-07
Komló
C0WMM-R-05C0XUM-1-05C101M-8-05C117M-H-05C12EM-Q-05C13MM-Y-05C18EM-X-05
C1AUM-E-05C7FEM-C-05C83MM-7-05C84UM-F-05C88EM-6-05C8AUM-N-05C8L1M-4-05
C8T1M-A-05C901M-J-05C93MM-8-05C961M-Q-05C9AUM-P-05C9L1M-5-05C9M7M-D-05
CA17M-T-05CA2EM-2-05CF2JQ-D-05CFHQQ-2-05CFMAQ-R-05
Kosd
Q5N34-1-05
Kővágóörs
XCQ0V-8-08XCULW-1-08XDFTW-V-08XDMLW-U-08XE2TV-F-08XF7LV-F-08XF8TV-P-08
XH2TV-J-08XLY6X-1-08XM0DX-8-08XNTDW-3-08XP8TW-Y-08XPFTW-6-08XPLDW-W-08
XPMLW-5-08
Köveskál
X5LDV-A-08X656W-Q-08X70DW-T-08X7MLV-M-08X7MLW-N-08X7NTW-W-08X7TDW-M-08
X86DV-1-08X86DW-2-08X87LW-9-08X88TW-J-08X8A0W-R-08X8C6W-1-08X8DDW-8-08
X8K6W-7-08X8Q0V-5-08X8ULW-W-08X940W-L-08X9A0W-T-08X9NTW-Y-08X9R6W-F-08
X9ULW-X-08X9VTW-6-08XADDW-A-08XAELW-K-08XAFTW-T-08XAJ0W-2-08XALDW-J-08
XC1LW-6-08XCC6V-3-08XCFTW-U-08XCX0W-H-08XH1LW-A-08XKTDV-X-08XKX0V-N-08
XKY6V-W-08XMR6V-R-08XMX0W-R-08XMY6W-1-08XN1LW-H-08XN2TW-Q-08XNELW-W-08
XNJ0W-D-08XNNTW-C-08XP1LW-J-08XP6DW-H-08XQR6V-V-08XR8TV-1-08XRK6V-P-08
XRNTV-E-08XRTDV-5-08
Lábatlan
N398T-C-05N3YNT-F-05N40VT-P-05N5QFT-3-05N5QFV-5-05N5TVV-M-05N5W8V-4-05
N60VV-U-05N622V-3-05N64FV-K-05N65NV-T-05N6CNT-X-05N6CNV-1-05N6JFT-W-05
N6JFV-Y-05N6TVT-L-05N6V2T-U-05N7DVT-7-05N7N2T-N-05N7RNT-D-05N7TVT-M-05
N8JFT-Y-05N8KNT-7-05N8V2T-W-05N9AFT-T-05N9DVT-9-05N9KNT-8-05N9LVT-H-05
N9P8T-Y-05N9RNT-F-05N9V2T-X-05N9YNT-N-05NA6VT-4-05NA82T-C-05NACNT-3-05
NAN2T-R-05NATVT-Q-05NAW8T-7-05NAYNT-P-05NC22T-6-05NC38T-E-05NC82T-D-05
Ládbesenyő
F03JC-Q-07F0JQC-D-07F0PJC-C-07F13JC-R-07FAAQ5-A-07FAJQ5-J-07FARX5-Y-07
FAXQ5-X-07FAYX5-6-07FC4Q5-5-07FCHJ5-A-07FCJQ5-K-07
Leányvár
NAP98-H-05
Lesencefalu
X0R6K-T-08X1A0K-6-08X1X0K-T-08X256K-8-08XCA0K-J-08XM7LH-8-08
Lesencetomaj
X41LH-J-08X4VTH-L-08X4X0H-U-08X5LDH-X-08X6DDH-R-08XENTH-P-08XEX0H-5-08
XEY6H-D-08XF0DH-M-08XF40H-C-08XHC6H-U-08XJ1LH-X-08XJELH-C-08XJQ0H-2-08
XJR6H-9-08XJTDH-J-08
Letkés
Q2TVX-N-05Q30VX-V-05Q338X-C-05Q34FX-L-05Q36VX-3-05Q382X-A-05Q3AFX-T-05
Q3DVX-9-05Q3H8X-R-05Q3JFX-1-05Q3N2X-Q-05Q3QFX-7-05Q3TVX-P-05Q44FX-M-05
Q4DVX-A-05Q4H8X-T-05Q4KNX-9-05Q4TVX-Q-05Q4XFX-F-05Q4YNX-P-05Q522X-6-05
Q5P8X-2-05Q5QFX-9-05Q5RNX-J-05Q6990-Q-05Q6YNX-R-05Q70VX-1-05Q738X-H-05
Q74FX-Q-05
Litér
X72YL-5-08X745L-D-08X8X5L-8-08X96KL-X-08XAMRL-M-08XCLKL-E-08XCNYL-W-08
XE5CL-U-08XK6KL-7-08XK7RL-F-08XKFYL-W-08XKJ5L-5-08XKX5L-K-08
Lókút
X07RH-R-08X08YH-1-08X0CCH-H-08X0KCH-P-08X0LKH-X-08X0NYH-E-08X0URH-D-08
X10KH-C-08X16KH-K-08X1CCH-J-08X1FYH-8-08X1NYH-F-08X1URH-E-08X1VYH-N-08
X22YH-V-08X26KH-L-08X2A5H-A-08X2DKH-T-08X2FYH-9-08X2J5H-J-08X2RCH-Y-08
X345H-5-08X6A5H-F-08X6DKH-X-08X6FYH-E-08X6KCH-W-08X6MRH-D-08X75CH-J-08
X76KH-R-08X77RH-1-08X7CCH-Q-08X7DKH-Y-08X7FYH-F-08X7J5H-P-08X7KCH-X-08
X7NYH-N-08X7RCH-5-08X7X5H-4-08X9NY9-J-08XA0K9-F-08XA459-6-08XC6K9-P-08
Lovas
X0A0U-E-08X0K6U-V-08X0MLU-C-08X1DDU-X-08X1X0U-3-08X20DU-K-08X21LU-T-08
X856U-Q-08X87LU-7-08X8J0U-W-08X8K6U-5-08X8LDU-D-08X8Q0U-4-08X8R6U-C-08
X8ULU-U-08XDMLR-P-08XE2TR-C-08XEELR-J-08XEK6R-8-08XEULR-X-08XF0DR-W-08
XKNTR-4-08XKY6R-T-08XL0DR-2-08XLA0R-Y-08XLELR-P-08
Lovászhetény
C617Q-R-05CN9MQ-X-05CNHMQ-5-05CNT1Q-U-05CP17Q-9-05
Magyaralmás
J06KQ-8-05J6KCN-K-05J6LKN-T-05J6TKN-1-05J8CCN-E-05J8ERN-W-05J8FYN-5-05
J8J5N-D-05JCLKN-Y-05JCRCN-X-05JD1RN-M-05JD6KN-L-05JDDKN-T-05JDERN-2-05
JDMRN-8-05JDNYN-H-05JJ5CN-H-05JJ6KN-Q-05JJ7RN-Y-05JJNYN-M-05JJQ5N-V-05
Magyaregregy
C2L4Q-4-05C44XQ-J-05C464Q-R-05C4AXQ-Q-05C4HQQ-P-05C4JXQ-X-05C4QXQ-5-05
C6L4Q-8-05C6WQQ-6-05C78JQ-C-05C7AXQ-U-05C84XQ-N-05C864Q-W-05C87AQ-5-05
CCNJQ-W-05CCPQQ-5-05CCWQQ-C-05CFAXQ-3-05
Magyarpolány
X0KCC-K-08X0NYC-9-08X0Q5C-J-08X10KC-7-08X145C-X-08X16KC-E-08X18YC-W-08
X1ERC-V-08X1FYC-4-08X21RC-H-08X2Q5C-L-08X2TKC-3-08X2URC-A-08X30KC-9-08
X36KC-H-08X37RC-Q-08X3J5C-E-08X3VYC-L-08X42YC-T-08X77R5-N-08X8TKC-9-08
X8X5C-1-08X9NYC-L-08X9Q5C-U-08X9URC-K-08X9VYC-T-08X9X5C-2-08XA1RC-R-08
Mány
J07XF-D-05J0AAF-V-05J0DQF-C-05J0LQF-K-05J0TQF-R-05J0YJF-Q-05J17XF-E-05
J1AAF-W-05J1CJF-5-05J1LQF-L-05J1RJF-K-05J1UXF-2-05J1W4F-9-05J20QF-1-05
J2DQF-E-05J2KJF-D-05J2LQF-M-05J2MXF-V-05J2P4F-4-05J2TQF-U-05J3MXF-W-05
J46QF-9-05J4H4F-Y-05J4JAF-7-05J4KJF-F-05J4XAF-M-05J55JF-3-05J57XF-K-05
J5CJF-9-05J5W4F-E-05J5YJF-W-05J634F-M-05J64AF-V-05J694F-U-05J6XAF-P-05
J7DQF-L-05J7H4F-3-05J8W4F-J-05JD6QF-K-05JDAAF-9-05JE94F-3-05JEAAF-A-05
JEJAF-J-05JF1XF-N-05JF34F-W-05JF5JF-D-05JFAAF-C-05JFH4F-A-05JFRJF-1-05
JFTQF-8-05JFXAF-Y-05JH7XF-W-05JHEXF-4-05JHLQF-3-05JHUXF-J-05JJ7XF-X-05
JJ94F-6-05JJAAF-E-05JJCJF-N-05JJEXF-5-05JJMXF-C-05JJP4F-L-05JJRJF-3-05
JJW4F-T-05JJYJF-9-05JL4AF-9-05JLAAF-H-05JLCJF-Q-05JLMXF-E-05JLRJF-5-05
Máriahalom
N2RJR-2-05N4H4R-E-05N5W4R-V-05N65JR-K-05NCLQR-D-05ND5JR-R-05ND7XR-8-05
ND94R-H-05NDAAR-Q-05NEH4R-Q-05NELQR-F-05NEMXR-P-05NEP4R-X-05NEQAR-6-05
NERJR-E-05NETQR-N-05NEUXR-W-05NF0QR-V-05NF1XR-4-05NF6QR-3-05NF94R-K-05
NFAAR-T-05NFCJR-2-05NFEXR-J-05NFH4R-R-05NFJAR-1-05NFKJR-8-05
Máriakéménd
C5HN0-W-05C62F0-9-05C6E80-F-05C7HN0-Y-05CJAV0-A-05CJD20-K-05CJFF0-2-05
CJJV0-J-05CJL20-R-05CJM80-1-05CJT20-Y-05CJVF0-F-05
Márianosztra
Q0W91-6-05Q1H91-T-05Q1JH1-2-05Q5LW0-M-05Q798X-P-05QEQH1-N-05
Márkó
X01RK-M-08X02YK-V-08X045K-4-08X0CCK-K-08X0URK-F-08X0YCK-6-08X1X5K-Y-08
X22YK-X-08X4NYH-K-08X4TKH-9-08X4X5H-1-08X50KH-H-08X545H-7-08X55CH-F-08
X58YH-6-08X5CCH-N-08X5DKH-W-08X5ERH-5-08X5J5H-M-08X5LKH-4-08X5Q5H-U-08
X5RCH-3-08X5URH-K-08X5X5H-2-08X5YCH-9-08X60KH-J-08X61RH-R-08X645H-8-08
X66KH-Q-08X70KH-K-08
Martonyi
F32A3-A-07
Máza
C4T4Q-D-05C52JQ-3-05CA7AQ-7-05CAAXQ-X-05CCUAQ-V-05CCVJQ-4-05CDNJQ-X-05
CDVJU-8-05CE04Q-V-05CE8JU-N-05CED4Q-9-05CEHQQ-1-05CF1AU-8-05
Mencshely
X4FTP-D-08X5A0P-F-08X5DDP-X-08X5J0P-N-08X67LP-1-08X6FTP-F-08X6J0P-P-08
X6TDP-D-08X70DP-L-08X756P-K-08X77LP-2-08X78TP-9-08X7X0P-5-08X80DP-M-08
X8ELP-9-08XF7LP-9-08XFLDP-F-08XFTDP-N-08XFULP-W-08XH1LP-4-08XH40P-L-08
XH56P-U-08XHC6P-2-08XHDDP-9-08
Meszes
F49J3-T-07F6AQ3-4-07F6HJ3-3-07F6YX3-Y-07F7143-7-07F7144-8-07F74Q4-Y-07
F7KX3-L-07F7U43-2-07F82A3-H-07F83J4-R-07F85X3-7-07F8743-F-07FA4Q4-3-07
FA5X4-A-07FC743-K-07FCAQ4-A-07FCHJ3-8-07FCM43-Y-07FE8A4-W-07FE9J4-5-07
FEXQ4-1-07FF2A4-Q-07FF4Q4-7-07FH5X3-F-07FH8A3-X-07FH9J3-6-07FHFA3-5-07
Mindszentkálla
X48TV-C-08X4NTV-R-08X6ULV-T-08X82TV-9-08X856V-R-08X98TV-J-08XLNTV-8-08
XRA0V-8-08XRY6V-4-08XULDV-1-08XUR6V-Y-08XUULV-F-08XVELV-3-08XVFTV-A-08
Miskolc
F0CUF-E-07
Mogyorósbánya
NCAFU-W-05
Monostorapáti
X4A0N-D-08X4C6N-M-08X4VTN-R-08X4X0N-1-08X57LN-X-08X5Y6N-9-08X6ULN-L-08
X940N-C-08X98TN-A-08XATDN-H-08XAX0N-7-08
Monoszló
XK2TW-M-08XK6DW-C-08XKMLW-1-08XN40W-Y-08XN6DW-F-08XN7LW-P-08XNDDW-N-08
XNFTW-5-08XNK6W-M-08
Monyoród
C6QV0-D-05C7780-9-05C7AV0-1-05C8QV0-F-05C8XV0-N-05C9M80-R-05C9U80-Y-05
CAE80-L-05CDVF0-A-05CK2F0-N-05CKL20-T-05CL4V0-6-05CL620-E-05CLNF0-A-05
Mór
J14AL-U-05J1AAL-2-05J1TQL-X-05J21XL-D-05J25JL-4-05J2KJL-J-05J2QAL-H-05
J2UXL-7-05J4AAL-5-05J5MXL-4-05J5W4L-K-05J5XAL-T-05J5YJL-2-05JJQAK-X-05
JJXAK-5-05
Nagybörzsöny
Q05NX-Q-05Q06VX-Y-05Q082X-7-05Q0DVX-6-05Q0H8X-N-05Q0JFX-W-05Q0LVX-D-05
Q0P8X-V-05Q0RNX-C-05Q0TVX-L-05Q638X-F-05Q64FX-P-05Q65NX-X-05Q66VX-6-05
Q682X-E-05Q698X-N-05Q6JFX-4-05Q6JLH-T-05Q6KNX-C-05Q6N6H-J-05Q6U0H-H-05
Q6WDH-Y-05Q6YTH-F-05Q7KTH-3-05Q7XLH-8-05Q83DH-7-05QAHDH-P-05QAJLH-X-05
QAKTH-6-05QAM0H-E-05QAN6H-N-05
Nagyesztergár
X0J5A-9-08X1DKA-L-08X2YC7-W-08X3CC7-A-08X46K7-D-08X8KCA-T-08X8NYA-J-08
X95C7-A-08X9FY7-8-08X9Q57-P-08X9RC7-X-08X9YC7-5-08XA0K7-D-08XA1R7-M-08
XALK7-1-08XAMR7-8-08XAQ57-Q-08XARC7-Y-08XATK8-8-08XAVY7-P-08XC0K7-E-08
Nagyharsány
C060J-9-05C0E6J-Q-05C0FDJ-Y-05C8U6J-E-05C8VDJ-N-05CCT0F-7-05CD16F-N-05
CDFDF-A-05
Nagykovácsi
Q0AAV-H-05Q0XAV-4-05Q134V-3-05Q1EXV-8-05Q1H4V-H-05Q1LQV-7-05Q1MXV-F-05
Q1P4V-P-05Q1XAV-5-05Q21XV-V-05Q2AAV-K-05Q36QV-V-05Q3UXV-Q-05Q434V-6-05
Q4LQV-A-05Q5CJV-W-05Q5XAV-9-05Q5YJV-J-05Q7KJR-3-05Q7LQR-A-05Q9H4R-N-05
QCMXT-Q-05QCP4T-Y-05QDRJU-J-05QE6QV-7-05QEJAV-5-05QEKJV-D-05QEMXV-V-05
QEP4T-2-05QEQAV-C-05QERJV-L-05QETQT-R-05QF34T-F-05QF4AT-P-05QF7XT-E-05
QFCJT-5-05QFEXT-M-05QFH4T-V-05QFKJT-C-05QFW4T-9-05QFYJT-R-05QH1XT-8-05
QH34T-H-05QH4AT-Q-05QH6QT-7-05QHCJR-5-05QHLQT-M-05QJLQT-N-05QJTQT-V-05
QKAAT-1-05QQ0QT-8-05
Nagymányok
V1D4U-H-05V204U-4-05V21AU-C-05V29QU-2-05V2AXU-9-05V31AU-D-05V39QU-3-05
Nagymaros
Q0997-R-05Q0P97-6-05Q65P1-2-05Q7DW7-Q-05Q9V31-8-05QAF31-V-05QAH91-4-05
QAJH1-C-05QAXH1-R-05QDTW1-4-05QDW91-L-05QFQH1-P-05QFRP1-X-05QFYP1-5-05
QH4H1-4-05QH831-U-05QH991-3-05QHAH1-A-05
Nagysáp
N2DVW-5-05N2P8W-U-05N2YNW-J-05NECNW-9-05NEV2W-6-05
Nagyvázsony
X01LM-J-08X01LP-L-08X02TM-R-08X056M-8-08X06DM-H-08X07LM-Q-08X07LP-T-08
X0DDP-R-08X0ELM-X-08X0NTM-D-08X0TDM-4-08X0ULM-C-08X0VTM-L-08X0X0M-U-08
X12TM-T-08X156M-9-08X16DM-J-08X17LM-R-08X18TM-1-08X18TP-3-08X1A0M-8-08
X1DDM-Q-08X1ELM-Y-08X1FTM-7-08X1J0M-F-08X1LDM-X-08X1MLM-6-08X1Q0M-N-08
X1R6M-W-08X1TDM-5-08X1ULM-D-08X1VTM-M-08X1X0M-V-08X1Y6M-4-08X20DM-C-08
X22TM-U-08X240M-3-08X256M-A-08X27LM-T-08X28TM-2-08X2DDM-R-08X2ELM-1-08
X2K6M-Q-08X2LDP-2-08X2Q0M-P-08X2ULM-E-08X2VTM-N-08X2X0M-W-08X31LM-M-08
X340M-4-08X356M-C-08X356P-E-08X36DM-L-08X36DP-N-08X37LM-U-08X38TM-3-08
X3A0M-A-08X3C6M-K-08X3DDM-T-08X3J0P-L-08X3LDM-1-08X3TDP-9-08X3ULM-F-08
X3VTP-R-08X456P-F-08X4C6M-L-08X4J0M-K-08X4MLM-9-08X4ULM-H-08X4Y6M-7-08
X58TM-5-08X5A0M-D-08X5C6M-M-08X5DDM-V-08X5R6M-2-08X5TDM-9-08X5VTM-R-08
X60DM-H-08X61LM-Q-08X62TM-Y-08X640M-7-08X656M-F-08X66DM-P-08X68TM-6-08
X6A0M-E-08X6C6M-N-08X6DDM-W-08X6ELM-5-08X6FTM-D-08X6J0M-M-08X6K6M-V-08
X6LDM-4-08X6MLM-C-08X6NTM-L-08X6Q0M-U-08X6R6M-3-08X6TDM-A-08X6ULM-K-08
X6VTM-T-08X6X0M-2-08X6Y6M-9-08X70DM-J-08X71LM-R-08X740M-8-08X76DM-Q-08
X78TM-7-08X7LKF-5-08XEA0P-Q-08XEDDP-7-08XEMLP-N-08XENTP-W-08XEQ0P-5-08
Nemesvámos
X0LDQ-1-08X2J0Q-L-08X2VTQ-R-08X38TQ-6-08
Nemesvita
X3DDK-Q-08
Németbánya
X07RD-N-08X0VY6-A-08X3456-U-08X3CC6-9-08
Neszmély
N0YNV-E-05N40VP-L-05N56VP-U-05N682V-9-05N6N2V-P-05N6TVV-N-05N70VV-V-05
N74FV-L-05
Nézsa
P24H5-R-05P26W5-8-05P3KP5-F-05P54H5-V-05P64H5-W-05P6QH5-J-05P6RP5-R-05
P7F35-V-05PHP95-L-05PHRP5-3-05PKP95-N-05PKQH5-W-05PL6W5-T-05PLDW5-1-05
Noszlop
X1J5C-C-08X22YC-Q-08
Nyergesújfalu
N022W-W-05N082U-2-05N0F2T-7-05N0F2U-8-05N0XFU-5-05N138V-5-05N16VU-U-05
N1F2U-9-05N1H8T-H-05N1KNT-Y-05N1P8U-Q-05N1QFU-Y-05N1RNV-8-05N1V2V-Q-05
N1W8T-W-05N30VW-R-05N3LVW-D-05N56VV-1-05N5H8V-P-05N5P8U-V-05N8AFT-R-05
N8CNU-2-05N8V2U-X-05N9DVU-A-05N9JFU-2-05NA4FT-M-05NACNU-4-05NAF2T-K-05
NAH8T-T-05NALVT-J-05NAP8T-1-05NAQFT-8-05NAXFU-H-05NC6VU-6-05NDF2W-Q-05
NDH8W-Y-05
Óbánya
C8PQU-5-05C97AU-9-05CL3QU-V-05CL4XU-4-05CL9QU-3-05CLHQU-9-05
Óbarok
J06QN-C-05J0CJM-9-05J0LQN-R-05J15JN-5-05J1AAN-4-05J1LQN-T-05J26QN-E-05
J2QAN-K-05J334N-Q-05J3QAN-L-05J44AN-1-05J4EXN-X-05J5H4N-7-05J5JAN-F-05
J5YJN-4-05J634N-U-05J8AAE-4-05J8H4E-3-05J8LQE-T-05J8W4E-H-05J90QE-7-05
J934M-W-05J94AE-X-05J94AM-5-05J96QM-M-05J9AAF-6-05J9JAE-C-05JA6QF-H-05
JAAAF-7-05JADQE-N-05JAQAF-M-05JC4AF-2-05JCP4F-E-05JD5JE-9-05JDLQN-6-05
JDQAN-W-05JDRJN-5-05JDTQF-6-05JDW4N-V-05JDXAN-4-05JDYJF-5-05JE0QF-D-05
JEH4N-H-05JELQN-7-05JEMXN-F-05JEUXN-N-05JEW4N-W-05JEXAN-5-05JEYJN-D-05
JF4AE-4-05JFEXE-2-05JFUXE-F-05JFXAE-X-05JFYJE-6-05JH0QE-E-05JH1XE-N-05
JJQAF-U-05JK6QF-Q-05JLDQF-Y-05JLEXF-7-05JLH4F-F-05JLJAF-P-05JLTQF-D-05
JM4AF-A-05
Óbudavár
X72TP-3-08X76DP-T-08X7J0P-Q-08X7K6P-Y-08X7VTP-W-08XD0DP-R-08XHJ0P-1-08
XJDDP-A-08XJFTP-T-08XJNTP-1-08
Ófalu
C9EAU-H-05C9MAU-P-05C9NJU-X-05C9T4U-N-05C9VJU-5-05CLUAU-7-05CM1AU-E-05
Olaszfalu
X1X5A-Q-08X1YCA-Y-08X2A5A-5-08X2MRA-3-08X31RA-H-08X35CA-7-08X3URA-A-08
X41RA-J-08X4KCA-N-08X4URA-C-08X5A5A-8-08X5LKA-X-08X5TKJ-C-08X5URA-D-08
X5VYA-M-08X62YA-U-08X645J-9-08X68YA-2-08X6ERA-1-08X6J5A-H-08X6KCA-Q-08
X6LKA-Y-08X6NYA-F-08X6RCA-X-08X6URJ-M-08X6X5J-4-08X7FYA-9-08X7RCA-Y-08
X7TKA-7-08X8459-4-08X8KC9-R-08X8YC9-6-08X9DKA-V-08X9ERA-4-08X9J5A-L-08
X9KC9-T-08XACCA-N-08XADKA-W-08XAKCA-V-08XAMRA-C-08XAQ5A-U-08XARCA-3-08
XATK9-9-08XATKA-A-08XAURA-K-08XAYCA-9-08XC0KA-J-08XC1RA-R-08XC45A-8-08
XC5CA-H-08XC6KA-Q-08
Orfű
CDXUN-F-05CJFEL-M-05CK01L-R-05CK4UL-Q-05CK77L-7-05CKJUL-5-05CKXUL-K-05
CL01L-T-05CL17L-2-05CN77L-A-05CN8EL-K-05CNE7L-J-05CWU7L-6-05CWVEL-E-05
CWXUL-W-05CX01L-5-05CX2EL-M-05CX4UL-4-05CX61L-C-05CX77L-L-05CX8EL-U-05
CX9ML-3-05
Oroszlány
N04AL-X-05N3QAL-N-05N46QL-K-05N4P4L-F-05N4QAL-P-05N4YJL-5-05N50QL-D-05
N51XL-M-05N534L-V-05N54AL-4-05N56QL-L-05N5AAL-A-05N5CJL-K-05N75JJ-C-05
N97XJ-W-05N9W4J-R-05NCP4J-M-05NCRJJ-4-05NCYJJ-A-05ND4AJ-9-05NH7XJ-4-05
NHAAJ-L-05NHH4J-K-05NJH4J-L-05NJJAJ-U-05NJLQJ-A-05NJMXJ-K-05NJP4J-T-05
NJUXJ-R-05NJYJJ-H-05
Öcs
X0FTP-8-08X21LM-L-08X2C6M-J-08X2FTM-8-08X2R6M-X-08X3FTM-9-08X3R6M-Y-08
X3Y6M-6-08X41LM-N-08X456M-D-08X47LM-V-08X4ELM-3-08X4K6M-T-08X4Q0L-Q-08
X5J0L-K-08X5MLM-A-08X5NTM-K-08X77LM-Y-08X7A0M-F-08X7Q0L-U-08X8FTL-E-08
X8K6L-W-08X8MLL-D-08XDLDL-9-08XDMLL-J-08
Örvényes
X07M0-4-08X2UM0-T-08X8R70-J-08XHC6T-5-08XHNTT-3-08XHTDT-T-08XV0DT-C-08
XV40T-3-08
Öskü
X0A5J-9-08X0DKJ-R-08X0KCJ-Q-08X0VYJ-N-08X11RJ-M-08X1A5J-A-08X1KCJ-R-08
X1RCJ-Y-08X1TKJ-7-08X28YJ-4-08X2FYJ-A-08X2TKJ-8-08X3KCJ-U-08X3MRJ-A-08
X3NYJ-K-08X3URJ-J-08X40KJ-H-08X60KJ-K-08X6ERJ-7-08X6NYJ-N-08X76KJ-T-08
X7KCJ-Y-08X7YCJ-D-08X81RJ-V-08X845W-Q-08X86KW-7-08X88YW-P-08X8J5W-5-08
X8NYW-4-08X8Q5W-C-08X8RCW-L-08X8VYW-A-08X90KW-2-08X945W-R-08X9A5W-Y-08
X9DKW-F-08X9TKW-V-08XF0KW-7-08XK6KW-J-08XK7RW-R-08XKDKW-Q-08XKNYW-E-08
XKTKW-5-08
Paloznak
X07LU-X-08X140U-8-08X1MLU-D-08X340U-A-08X3A0U-J-08X3Q0U-X-08X3ULU-N-08
X456U-L-08X7TDU-K-08X86DU-Y-08X8C6U-X-08X8DDU-6-08X8ELU-E-08X8NTU-V-08
X92TU-9-08X956U-R-08X96DU-1-08X97LU-8-08XDFTR-Q-08XDTDR-N-08XDULR-W-08
XLQ0R-D-08
Pápa
X2UR5-4-08
Pápakovácsi
X26K5-8-08X3FY5-Y-08X4CC5-9-08XCUR5-E-08XCVY5-N-08XDER5-2-08
Parasznya
F8E1D-V-07
Páty
Q05K1-P-05Q0YK1-J-05Q4P4U-R-05Q5W4V-2-05Q67XV-7-05Q7EXU-E-05Q7P4V-W-05
Q8QAU-5-05Q8RJU-D-05Q9QAU-6-05QALQU-H-05QC0QV-X-05QC6QU-4-05QCH4U-T-05
QCKJU-9-05QCQAU-8-05QCTQU-Q-05QCYK1-W-05QD34U-E-05QD7XV-E-05QDCJU-4-05
QDKJU-A-05QDRJV-K-05QDTQU-R-05QDUXU-1-05QEMXU-U-05QETQV-U-05QFDR1-M-05
QFEY1-V-05QFH51-4-05QJ4AU-T-05QJQAU-E-05
Pécs
C077N-P-05C0AUN-E-05C0FEN-5-05C177N-Q-05C18EN-Y-05C1M7N-5-05C2FEN-7-05
C2HMN-F-05C2QUN-W-05C2XUN-4-05C3WMN-W-05C43MN-4-05C477M-T-05C4T1N-7-05
C5HMN-K-05C617N-P-05C6HMN-L-05C73MM-6-05C7XUN-9-05C82EN-1-05C8M7N-D-05
C8VEN-U-05C917N-T-05C93MN-9-05C98EN-8-05C9D1N-Y-05C9FEN-F-05C9HMN-P-05
C9M7N-E-05CED1N-4-05CEWMM-7-05CEXUM-F-05CKPML-4-05
Pécsely
X0ULT-J-08X2K6T-W-08X2TDT-C-08X4ELT-8-08X5Y6T-E-08X62TT-5-08X6J0T-T-08
X77LT-5-08X7Q0T-2-08X81LT-Y-08X82TT-7-08X98TT-F-08X9X0T-A-08XAC6T-Y-08
XAJ0T-X-08XAULT-V-08XC2TT-A-08XCDDT-8-08XCJ0T-Y-08XCULT-W-08XDA0T-T-08
XDTDT-P-08XF8TP-J-08XFC6P-1-08XFQ0T-9-08XHVTT-9-08XJX0T-K-08XK40T-R-08
XLNTT-6-08XLR6T-N-08XM0DT-4-08XM1LT-C-08XM2TT-L-08XM56T-3-08XMELT-R-08
XMJ0T-8-08XMK6T-H-08XMLDT-Q-08XMMLT-Y-08XMULT-6-08XMX0T-N-08XN0DT-5-08
XN1LT-D-08XN2TT-M-08XN56T-4-08XN7LT-L-08XNA0T-3-08XNC6T-A-08XNELT-T-08
XNFTT-2-08XNNTT-8-08XNQ0T-H-08XNR6T-Q-08XNX0T-P-08XP1LT-E-08XP40T-W-08
XPC6T-C-08XPFTT-3-08XPK6T-K-08XPQ0T-J-08XPVTT-H-08XQ1LT-F-08XQ7LT-N-08
XQ8TT-W-08XQLDT-U-08XQMLT-3-08XQVTT-J-08XR7LT-P-08XRA0T-6-08XRNTT-C-08
XRQ0T-L-08XT1LT-J-08XT2TT-R-08XT56T-8-08XT7LT-Q-08
Pécsvárad
C0M7Q-6-05C1JUQ-Q-05
Pénzesgyőr
X4TK9-3-08X5A59-7-08X6459-2-08X6CC9-H-08X6DK9-Q-08X6J59-F-08X6RC9-W-08
X71RH-T-08X7A59-9-08X7CC9-J-08X7DK9-R-08X7FY9-8-08X7KC9-Q-08X7LK9-Y-08
X80K9-D-08X81R9-M-08X85C9-C-08X86K9-L-08X8A59-A-08X8FY9-9-08X8J59-J-08
X8X59-X-08X9Q59-R-08XAKC9-U-08XALK9-3-08XANY9-K-08XAYC9-8-08XC459-7-08
XERC9-5-08XF459-A-08XFCC9-R-08XFER9-8-08XFFY9-H-08XFJ59-Q-08XFUR9-N-08
XFX59-5-08XH1R9-V-08XH2Y9-4-08XH459-C-08XH7R9-3-08XH8Y9-A-08XHA59-K-08
XHDK9-2-08XHER9-9-08XHFY9-J-08XHJ59-R-08XHLK9-8-08XHRC9-7-08XHTK9-F-08
XHUR9-P-08XHX59-6-08XHYC9-E-08XJ0K9-N-08XJ1R9-W-08XJ459-D-08XJ5C9-M-08
XJ6K9-V-08XJJ59-T-08XJQ59-1-08XJRC9-8-08
Perbál
Q6H4R-K-05Q6LQR-9-05Q6RJR-8-05Q70QR-P-05Q71XR-X-05Q734R-6-05Q794R-D-05
Q7CJR-V-05Q7DQR-4-05Q7EXR-C-05Q7JAR-U-05Q7P4R-T-05Q85JR-P-05Q87XR-6-05
QCKJR-7-05QCMXR-P-05QCP4R-X-05QH4AR-P-05QH5JR-X-05QH6QR-6-05
Perkupa
F1FA3-N-07F1YX3-T-07F2HJ3-X-07F2NA3-W-07F2PJ3-5-07F4NA3-Y-07F4RX3-P-07
FC2A3-L-07FDKX3-R-07FF3J3-X-07
Perőcsény
Q086J-X-05Q14LJ-8-05
Pétfürdő
XJ7RW-Q-08XJTKW-4-08
Pilisborosjenő
Q5P4T-R-05Q7DQT-5-05QC6QT-3-05
Piliscsaba
Q01XR-P-05Q0AAR-D-05Q0LQR-3-05Q0XAR-1-05Q134R-Y-05Q1MXR-C-05Q2DQR-X-05
Q3CJR-Q-05Q3RJR-5-05Q3UXR-M-05Q5RJR-7-05Q61XR-W-05Q6P4R-R-05Q6YJR-F-05
Q76QR-W-05QD0W8-J-05QD998-7-05QDAH8-F-05
Piliscsév
N4P98-9-05N5V38-9-05N75P8-8-05N8YP8-4-05N9JH8-H-05NA4H8-4-05NAYP8-6-05
NCF38-3-05NE838-X-05NE998-6-05
Pilisjászfalu
QAJH8-L-05QCDW8-W-05QEDW8-Y-05QKH98-L-05QKKP8-3-05
Pilismarót
N2YP6-U-05
Pilisvörösvár
Q0EXT-5-05Q1EXT-6-05Q21XT-T-05Q25JT-J-05Q2EXT-7-05Q30QT-L-05Q3JAT-Q-05
Q3XAT-5-05Q40QT-M-05Q41XT-V-05Q44AT-C-05Q46QT-U-05Q4CJT-T-05Q4EXT-9-05
Q4H4T-J-05Q4KJT-1-05Q4LQT-8-05Q4RJT-7-05Q4RP9-V-05Q4TQT-F-05Q4W4T-X-05
Q4YJT-E-05Q534T-5-05Q55JT-M-05Q5QAT-1-05Q634T-6-05Q67XT-5-05Q6QAT-2-05
Q6W4T-1-05Q70QT-Q-05Q77XT-6-05Q794T-E-05Q7UXT-T-05QLCJT-9-05QLDQT-J-05
QLH4T-1-05QLQAT-F-05QLUXT-6-05
Pilisszántó
Q2839-N-05Q2F39-V-05Q2JH9-C-05Q2LW9-U-05Q2QH9-K-05Q2XH9-R-05Q56W9-J-05
Q5F39-Y-05Q60W9-C-05Q8QH9-R-05Q9AH8-C-05
Pilisszentiván
Q65JT-N-05Q7JAT-V-05Q7LQT-C-05Q7MXT-L-05Q7W4T-2-05Q894T-F-05Q8EXT-E-05
Q8KJT-5-05Q8MXT-M-05Q91XT-2-05Q9DQT-7-05QA94T-J-05QC5JT-U-05QDCJR-2-05
QN34T-N-05QN4AT-W-05
Pilisszentkereszt
Q0H99-2-05Q1LW9-T-05Q1N39-2-05Q1P99-9-05Q1QH9-J-05Q1TW9-1-05Q1V39-8-05
Q1YP9-Y-05Q24H9-X-05Q26W9-E-05Q2CP9-D-05Q2H99-4-05Q54H8-1-05Q8999-4-05
QA6W9-P-05QA839-X-05
Pomáz
Q07XW-2-05Q0CJT-N-05Q0P4T-L-05Q0XAT-2-05Q0YJT-9-05Q134T-1-05Q24AT-9-05
Q294T-8-05Q2W4T-V-05Q36QT-T-05Q5DW9-Q-05Q7399-V-05Q7H99-9-05Q7RP9-Y-05
QF94W-R-05QFAAW-1-05QFCJW-8-05QJ5JT-1-05QL1XT-C-05QL4AT-U-05QL5JT-3-05
QL94T-T-05QLEXT-R-05QLKJT-H-05QLLQT-Q-05QLYJT-W-05QM0QT-5-05
Porva
X05C9-3-08X0Q57-D-08X0VY9-E-08X17R9-L-08X1KC7-F-08X1NY7-6-08X1NY9-8-08
X22Y7-L-08X25C7-3-08X2A57-2-08X2J59-A-08X2Q57-F-08X36K7-C-08X3J57-9-08
X3KC7-J-08X3NY7-8-08X3RC7-Q-08X3TK7-Y-08X47R9-P-08X4A57-4-08X4ER7-U-08
X4ER9-W-08X4UR9-A-08X52Y7-P-08X5MR7-3-08X5VY7-J-08X6LK9-X-08X6UR7-A-08
X6VY7-K-08X6X57-T-08X76K7-H-08X78Y7-Y-08X86K7-J-08X88Y7-1-08X8A57-8-08
X8FY7-7-08X8J57-F-08X8LK7-X-08X8MR7-6-08X8UR7-D-08X98Y7-2-08X9DK7-R-08
X9X57-W-08XA6K7-L-08XACC7-K-08XAKC7-R-08XAYC7-6-08XC1R7-N-08XC457-5-08
XC6K7-M-08XCDK9-W-08XCKC7-T-08XCUR7-H-08XDER9-6-08XDRC9-4-08XDX59-3-08
XE1R9-T-08XE7R9-1-08XEDK9-Y-08XEER9-7-08XEFY9-F-08XEMR9-E-08XEQ59-W-08
XETK9-D-08XFLK9-7-08
Pula
X040P-3-08X2J0M-H-08X2NTM-F-08X2TDM-6-08X3R6P-2-08X3VTM-P-08X440M-5-08
X48TM-4-08X4DDM-U-08X4FTM-A-08X4NTM-J-08X4R6M-1-08X4X0M-Y-08X51LM-P-08
X5LDM-3-08X72TM-1-08X7DDM-X-08X7ELM-6-08X7FTM-E-08X7J0M-N-08XE2TP-9-08
XEFTP-P-08
Pusztavám
J0XAL-M-05J3YJL-Y-05J5LQL-V-05
Pusztazámor
Q31Y3-5-05Q36R3-4-05Q4AC3-V-05Q57Y3-E-05QFQC3-M-05QFRK3-V-05
Rakaca
F0VA4-3-07F3AQ4-2-07F4JQ4-9-07F4KX4-J-07F5144-6-07F53J4-N-07F5NA4-2-07
F5PJ4-9-07F5QQ4-J-07F5XQ4-Q-07F6144-7-07F63J4-P-07F64Q4-X-07F65X4-6-07
F6AQ4-5-07F6JQ4-C-07F6WJ4-J-07FA9J4-2-07FAAQ4-9-07FC744-L-07FD5X4-D-07
FD744-M-07FD8A4-V-07FDAQ4-C-07FDE44-U-07FDNA4-9-07FDVA4-H-07
Rakacaszend
F6E44-M-07F6HJ4-4-07F6PJ4-A-07F6QQ4-K-07F6RX4-T-07F6U44-2-07F6YX4-1-07
F7AQ4-6-07F7E44-N-07F7WJ4-K-07F9WJ4-M-07F9YX4-4-07FA2A4-L-07FA3J4-U-07
FC5X4-C-07FC8A4-U-07FD2A4-N-07FD4Q4-5-07FD9J4-4-07FDCX4-L-07FDKX4-T-07
FDM44-2-07FDPJ4-J-07FDRX4-1-07FDU44-8-07FDYX4-7-07FE144-F-07
Recsk
M59A0-M-05M5AJ0-V-05M5DX0-C-05M5HA0-U-05M5KQ0-A-05M9YUK-K-05
Remeteszőlős
Q0LQV-6-05Q0P4V-N-05Q27XV-3-05Q34AV-D-05Q3H4V-K-05Q3YJV-F-05Q4MXV-K-05
Q4RJV-9-05Q4UXV-R-05Q5H4V-M-05Q5QAV-3-05Q5RJV-A-05Q634V-8-05Q64AV-H-05
Q6CJV-X-05Q6EXV-E-05Q6H4V-N-05Q7KJV-6-05Q7LQV-E-05Q7QAV-5-05
Rezi
Y06DJ-E-08Y08TJ-W-08Y0FTJ-4-08Y0J0J-C-08Y12TJ-Q-08Y140J-Y-08Y1FTJ-5-08
Y1K6J-M-08Y21LJ-J-08Y22TJ-R-08Y256J-8-08Y26DJ-H-08Y2A0J-7-08Y2C6J-F-08
Y2DDJ-P-08Y2ELJ-X-08Y2J0J-E-08Y2VTJ-L-08Y31LJ-K-08Y356J-9-08Y36DJ-J-08
Y37LJ-R-08Y3A0J-8-08Y3MLJ-6-08Y40DJ-C-08Y46DJ-K-08Y56DJ-L-08Y6K6F-Q-08
Y6LDF-Y-08Y6VTF-N-08Y70DF-D-08Y71LF-M-08Y7DDF-T-08Y7J0F-J-08Y7NTF-H-08
Y7TDF-7-08Y81LF-N-08Y840F-5-08Y8FTF-A-08Y8K6F-T-08Y9DDF-V-08Y9Q0F-T-08
YAX0F-2-08YAY6F-9-08YH40F-D-08YH56F-M-08YMVTJ-6-08YN56J-V-08YN7LJ-C-08
YNC6J-3-08YNELJ-K-08YNQ0J-8-08YNR6J-H-08YP0DJ-X-08YP2TJ-E-08YP6DJ-5-08
YPELJ-L-08YPJ0J-3-08
Sáska
X4R6N-2-08X5MLN-C-08X67LN-Y-08X6A0N-F-08X96DN-U-08XC7LN-5-08XCDDN-4-08
XCTDN-J-08
Sirok
M1241-3-05M7WEL-2-05M871L-Y-05MD87L-C-05MDCUL-3-05MDE1L-A-05MDF7L-K-05
MDYUL-P-05ME71L-5-05MF241-J-05MF4J1-1-05MF5Q1-8-05MF6X1-H-05MFAJ1-7-05
MFF41-X-05MFLX1-W-05
Sóly
X08YL-4-08X0Q5L-R-08X1TKL-9-08X1URL-J-08X2A5L-E-08X4MRJ-C-08X4TKL-D-08
X56KL-T-08X5RCJ-4-08X8J5J-R-08XF6KL-4-08XFERL-K-08XFRCL-H-08
Solymár
Q034V-2-05Q05JV-J-05QA4AT-K-05QC94T-K-05QCQAT-7-05QD0QT-W-05QDCJT-3-05
QDJAT-2-05QDXAT-F-05QE6QT-5-05QEKJT-A-05QERJT-J-05QF1XT-7-05QF94T-N-05
QFDQT-D-05QFJAT-4-05QFTQT-T-05QH7XT-F-05QHAAT-X-05QHCJT-6-05QHRJT-L-05
QHW4T-A-05QJ4AT-R-05QJUXT-4-05QK0QT-3-05QKTQT-W-05QKUXT-5-05QKW4T-D-05
Sopron
K0JET-N-08K0LUT-5-08K0TUT-C-08K0YMT-A-08K10UT-K-08K137T-2-08K16UT-R-08
K1CMT-Q-08K1F1Q-5-08K1F1T-7-08K1N1T-E-08K1TUT-D-08K1W7T-V-08K20UT-L-08
K221T-U-08K237T-3-08K24ET-A-08K26UT-T-08K281T-2-08K297T-9-08K2CMT-R-08
K2DUQ-X-08K2KMT-Y-08K2LUQ-5-08K2TUT-E-08K30UT-M-08K321T-V-08K36UT-U-08
K397T-A-08K3F1T-9-08K3LUQ-6-08K3V1T-P-08K3YMT-E-08KAYMT-N-08KCP7T-1-08
KCQET-8-08KCRMT-H-08KCTUT-Q-08KCV1T-Y-08KCW7T-7-08KCXET-F-08KCYMT-P-08
KD0UT-X-08KD37T-E-08KD4ET-N-08KD5MT-W-08KD6UT-5-08KD81T-D-08KD97T-M-08
KDAET-V-08
Sóskút
Q01Y3-2-05Q0H53-P-05Q0KK3-6-05Q0QC3-5-05Q0RK3-D-05Q0TR3-M-05Q0XC3-C-05
Q11Y3-3-05Q1353-A-05Q1AC3-R-05Q1DR3-8-05Q1EY3-H-05Q1JC3-Y-05Q1KK3-7-05
Q1LR3-F-05Q1QC3-6-05Q1RK3-E-05Q21Y3-4-05Q2353-C-05Q24C3-L-05Q26R3-3-05
Q2953-K-05Q2AC3-T-05Q2KK3-8-05Q2LR3-H-05Q2QC3-7-05Q2TR3-P-05Q2XC3-E-05
Q3353-D-05Q3JC3-2-05Q3KK3-9-05Q3W53-7-05Q40R3-X-05Q41Y3-6-05Q4353-E-05
Q4H53-U-05Q4YK3-Q-05Q51Y3-7-05Q55K3-X-05Q5EY3-M-05Q6DR3-E-05Q71Y3-9-05
QD6R3-E-05QDDR3-M-05QDMY3-3-05QECK3-E-05QEEY3-W-05QEKK3-M-05QEUY3-A-05
QEW53-K-05QEYK3-2-05QF4C3-1-05QF5K3-8-05QF7Y3-Q-05QF953-Y-05QFDR3-P-05
QFEY3-X-05QFH53-6-05QFKK3-N-05QFP53-D-05QFTR3-4-05QFW53-L-05QFXC3-U-05
QJ1Y3-L-05
Söréd
J65CN-5-05
Sümeg
X0R68-H-08X12T9-F-08X1K69-C-08X1ML9-U-08X20D9-1-08X2569-Y-08X28T9-P-08
X2DD9-E-08X2Q09-C-08X2UL8-2-08X2X08-J-08X3569-1-08X3Q09-D-08X3VT8-A-08
X6569-4-08X6Q09-H-08X6X09-P-08X6Y69-X-08X70D9-6-08X7409-W-08X77L9-M-08
X7C69-C-08X7NT9-9-08XCTD7-3-08XFK66-P-08
Süttő
N04FV-C-05N0W8V-X-05N16VV-V-05N198T-9-05N1CNV-U-05N1LVV-9-05N1YNV-F-05
N20VV-P-05N3F2T-A-05N482T-5-05N5F2T-D-05N6LVT-D-05N7DVV-9-05N7F2V-J-05
N7QFV-7-05N882T-9-05N898T-J-05N8P8T-X-05N8TVT-N-05N922T-4-05NA22T-5-05
NAJFT-2-05NARNT-H-05NC6VT-5-05
Szakácsi
F49J6-W-07F4M46-U-07F4PJ6-A-07F4U46-2-07F4WJ6-J-07F54Q6-Y-07F5746-F-07
F59J6-X-07F5CX6-E-07F5KX6-M-07F5M46-V-07F5PJ6-C-07F5U46-3-07FCCX6-M-07
FCE46-V-07FCFA6-4-07FCJQ6-L-07
Szalonna
F5HJ3-2-07
Szár
J17XM-L-05J1YJM-X-05J2AAM-4-05J2DQM-L-05J2TQM-1-05J3EXM-V-05J3QAM-K-05
J3RJM-T-05J434M-Q-05J4RJM-U-05J4XAM-T-05J4YJM-2-05J6TQN-6-05J734N-V-05
J8EXM-2-05J8H4M-9-05J8W4M-P-05J8XAM-X-05J95JM-D-05J994M-4-05J9AAM-C-05
J9KJM-T-05
Szárliget
J1MXM-1-05J3AAN-6-05N05JM-7-05N094M-X-05N0LQM-V-05N0P4M-C-05N0W4M-K-05
N1AAM-7-05N1LQM-W-05N1RJM-V-05N1XAM-U-05N21XM-K-05N2YJM-4-05N8YJM-A-05
N97XE-T-05N9AAE-9-05N9DQE-R-05NA0QE-D-05NA34E-V-05NA6QE-L-05NAH4E-9-05
ND34E-X-05ND4AE-6-05NFRJE-4-05NH5JE-J-05
Szászvár
C2XXQ-9-05C3NJQ-M-05C42JQ-2-05C67AQ-3-05C6D4Q-2-05C8HQQ-U-05C8JXQ-3-05
CA04Q-R-05CA8JQ-F-05CAJXQ-5-05CAT4Q-L-05CAVJQ-3-05CAWQQ-A-05CC04Q-T-05
CC2JQ-9-05CC3QQ-J-05CC4XQ-R-05CC64Q-1-05CCAXQ-Y-05CCFJQ-P-05CCJXQ-6-05
CCT4Q-M-05CCXXQ-L-05CD7AQ-9-05CD8JQ-J-05CE9QQ-T-05
Szederkény
C9180-5-05CKWN0-Q-05CLQV0-T-05CLT20-2-05CLVF0-J-05
Szendehely
P2JH4-5-05P2RP4-L-05P2TW4-U-05P2V34-3-05P2YP4-T-05P30W4-2-05P3394-J-05
PDRP4-X-05PFW94-Q-05
Szendrő
F0HJ5-X-07F0JQ5-6-07F1JQ5-7-07F1M45-P-07F1XQ5-M-07F1YX5-V-07F2CX5-9-07
F2E45-J-07F2HJ5-1-07F2WJ5-E-07F2XQ5-N-07F2YX5-W-07F38A5-L-07F3JQ5-9-07
F3M45-R-07F3PJ5-8-07F3YX5-X-07F63J5-Q-07F65X5-7-07F7RX3-T-07F8145-A-07
F84Q3-Y-07F89J5-1-07F8HJ5-7-07F8NA5-6-07F9CX3-F-07F9M45-Y-07F9NA5-7-07
FA145-D-07FA745-L-07FA9J5-3-07FAE45-T-07FAHJ5-9-07FAM45-1-07FAQQ5-Q-07
FDNA5-A-07FDPJ5-K-07FDQQ5-T-07FDU45-9-07FDWJ5-R-07FE145-H-07FE3J5-Y-07
FECX5-N-07FEQQ5-U-07FEXQ5-2-07FF145-J-07FF9J5-7-07FFAQ5-F-07FFE45-X-07
FFFA5-6-07FHYX5-C-07FJ2A5-U-07FJ4Q5-A-07FJ5X5-K-07FJ745-T-07FJ8A5-2-07
FJ9J5-9-07FJAQ5-J-07FJHJ5-H-07FJM45-7-07FJU45-E-07FJVA5-N-07
Szendrőlád
F04QC-Y-07F05XC-7-07F08AC-P-07F0FAC-W-07F0RXC-U-07F0WJC-K-07F1FAC-X-07
F1HJC-6-07F1JQC-E-07F1NAC-5-07F1PJC-D-07F1WJC-L-07F22AC-K-07F29JC-1-07
F2CXC-H-07F9QQ5-P-07FANA5-8-07FAVA5-F-07FC2AC-V-07FC8A5-V-07FCAQ5-C-07
FCCX5-L-07FCFAC-9-07FCQQC-Y-07FCRXC-7-07FCU4C-F-07FCVAC-P-07FCWJC-X-07
FCXQC-6-07FCYXC-E-07FD14C-N-07FD2AC-W-07FD3JC-5-07FD74C-V-07FD8AC-4-07
FDCXC-U-07FDE4C-3-07FDFAC-A-07FDHJC-K-07FDNAC-J-07FDPJC-R-07FDQQC-1-07
FJCX5-R-07FJE45-1-07FJJQ5-Q-07FJKX5-Y-07FJRX5-6-07FJWJ5-W-07FJXQ5-5-07
FJYX5-D-07FK145-M-07FK2A5-V-07FK3J5-4-07FK4Q5-C-07
Szentantalfa
X1C6W-R-08X240W-C-08X40DW-P-08X4ULW-R-08X5DDW-5-08XCA0P-N-08XCDDP-5-08
XJ6DW-A-08XJULW-6-08XL7LW-M-08XLDDW-L-08XLELW-U-08
Szentbékkálla
X7ELV-E-08X9K6V-7-08X9MLV-P-08XA6DV-3-08
Szentgál
X05CF-8-08X08YD-W-08X0A5D-5-08X0A5F-7-08X0ERF-X-08X0J5D-C-08X0RCF-V-08
X11RF-K-08X12YF-T-08X17RF-R-08X1FYF-7-08X1LKD-V-08X1NYF-E-08X1URF-D-08
X1X5F-V-08X20KF-C-08X26KF-K-08X27RF-T-08X2A5F-9-08X2DKF-R-08X2J56-7-08
X2LKF-Y-08X2TKF-6-08X2X5F-W-08X2YCF-5-08X35CF-C-08X3A5F-A-08X3DKF-T-08
X3KCF-R-08X3LKF-1-08X3MRF-8-08X3URF-F-08X3VYF-P-08X41RF-N-08X445F-5-08
X4CCF-L-08X4ERF-3-08X4LKF-2-08X4NYF-J-08X4Q5F-R-08X4TK6-Y-08X4TKK-C-08
X4URF-H-08X4YCF-7-08X50KF-F-08X52YF-X-08X545F-6-08X5A5F-D-08X5ERF-4-08
X5Q5F-T-08X5TKF-9-08X5URD-F-08X5X0M-1-08X5X5F-1-08X6A5F-E-08X6ERF-5-08
X6KCF-V-08X6LKF-4-08X7A5F-F-08X7CCF-P-08X7Q5K-Y-08X7VYF-U-08X7YCF-A-08
X80KF-K-08X81RF-T-08X82YF-2-08X85CF-J-08X86KF-R-08X87RF-1-08X88YF-8-08
X8URF-M-08X97RF-2-08X9DKF-1-08X9MRF-F-08X9TKF-E-08X9URF-N-08X9X5F-5-08
X9YCF-D-08XA5CK-P-08XAJ5F-R-08XAYCF-E-08XC1RF-W-08XC8YF-C-08XCCCF-U-08
XCFYK-N-08XCJ5F-T-08XCKCF-2-08XCLKF-9-08XCMRF-J-08XCNYF-R-08XCQ5F-1-08
XCRCF-8-08XCURF-Q-08XCVYF-Y-08XCX5F-7-08XCYCF-F-08XD1RD-V-08XD45D-C-08
XD5CD-L-08XD5CF-N-08XD7RF-5-08XD8YF-D-08XDCCD-T-08XK1RK-7-08
Szentjakabfa
X4MLP-C-08X4NTP-L-08X640P-9-08X7FTP-H-08X7MLP-F-08XHELP-J-08XHK6P-8-08
XHNTP-Y-08XHVTP-6-08XHY6P-N-08XJ56P-V-08XJ6DP-4-08
Szentkirályszabadja
X0C6R-L-08X0ELR-3-08X1DDR-V-08X6A0R-K-08X6C6R-T-08X6LDR-8-08X6Y6R-E-08
X7A0R-L-08X7FTR-K-08XALKL-D-08XCDKL-7-08XFC6R-3-08XHQ0R-9-08XJ0DR-Y-08
XJ2TR-F-08XKRCL-L-08XL7RL-H-08
Szilvásvárad
M6U1M-K-05M7U1E-D-05MD3EE-7-05MD87E-6-05
Szin
F05X3-X-07F089T-4-07F0CWT-U-07F0CX3-5-07F0E43-D-07F0HHT-K-07F0HJ3-V-07
F0PHT-R-07F0PKK-L-07F0QRK-U-07F0U43-T-07F0WJ3-9-07F0XQ3-J-07F12A3-8-07
F12CK-R-07F14Q3-Q-07F1AQ3-X-07F1CX3-6-07F1E3T-4-07F1E43-E-07F23KK-2-07
F7M5N-F-07F7RYN-E-07F875N-3-07F8CYN-2-07F8HKN-R-07F8JRN-1-07F8QRN-7-07
F8RWT-J-07F9V9T-2-07FAAQ3-8-07FAE5N-C-07FAFA3-Y-07FAKYN-A-07FAM3T-M-07
FAQPT-C-07FAU3T-U-07FAXPT-K-07FCU43-6-07FCVA3-E-07FCWJ3-N-07FD2A3-M-07
FD4Q3-4-07FD8A3-U-07FD9J3-3-07FDCYN-6-07FDE43-T-07FDM5N-M-07
Szinpetri
F029T-W-07F0F9T-A-07F0N9T-J-07F0V9T-Q-07F0XPT-7-07F113T-P-07F13HT-6-07
F14PT-E-07F19HT-D-07F1CWT-V-07F1JPT-U-07F1KWT-3-07F1N9T-K-07F1U3T-J-07
F1XPT-8-07F1YWT-H-07F213T-Q-07F23HT-7-07F289T-6-07F29HT-E-07F2E3T-5-07
F2HHT-M-07F2KWT-4-07F2QPT-3-07F33KK-3-07F35YK-K-07F8U3T-R-07FAKWT-D-07
FAN9T-V-07FAPHT-4-07FARWT-L-07FAV9T-3-07FC13T-2-07FC5WT-1-07FC9HT-Q-07
FCE3T-F-07
Szob
Q1V31-Y-05Q1YP1-P-05Q2391-E-05Q26W1-5-05Q2991-M-05Q2CP1-4-05Q2DW1-C-05
Q2JH1-3-05Q30W1-Y-05Q35P1-X-05Q36W1-6-05Q3831-E-05Q3AH1-W-05Q3CP1-5-05
Q3DW1-D-05Q3JH1-4-05Q3N31-U-05Q45P1-Y-05Q4831-F-05Q4N31-V-05Q4YP1-T-05
Q5AH1-Y-05Q5H91-X-05Q5KP1-E-05Q5TW1-V-05Q6391-K-05Q6AH0-Y-05Q7DW0-H-05
Q7F30-Q-05Q7H90-Y-05Q7JH0-7-05Q7KP0-F-05Q7LW0-P-05QF6W1-K-05QFDW1-R-05
QFJH1-H-05QFKP1-Q-05QFP91-F-05QFV31-E-05QFW91-N-05QH231-M-05
Szokolya
Q0231-4-05Q0391-C-05Q0831-A-05Q0N31-Q-05Q0TW1-P-05Q14H1-M-05Q1KNY-7-05
Q1TW4-U-05Q1XH1-F-05Q2KNY-8-05Q2TVY-P-05Q398Y-L-05Q3JFY-2-05Q3LVY-J-05
Q3QFY-8-05Q3TVY-Q-05Q3XFY-F-05Q4AFY-V-05Q4H8Y-U-05Q4TVY-R-05Q4V2Y-1-05
Q50VY-Y-05Q55NY-X-05Q5DVY-D-05Q60VY-1-05Q638Y-H-05Q9JH2-C-05QACP2-E-05
QCV31-A-05QD0W1-9-05QDAH1-7-05QDJH1-E-05QDLW1-W-05QDQH1-M-05QEH91-7-05
QELW1-X-05QERP1-W-05QEXH1-V-05QF0W1-C-05QF391-U-05QF4H1-3-05QF5P1-A-05
QF831-T-05
Szomód
N1QFR-W-05N24FR-A-05N2P8R-P-05N2XFR-5-05N35NR-L-05N3RNR-7-05N438R-5-05
N482R-4-05N4LVR-9-05N4XFR-7-05N54FR-E-05N6YNV-M-05N7AFV-T-05NFW8R-A-05
NH82R-H-05NHDVR-F-05NHJFR-6-05NKQFR-F-05NKRNR-P-05NLCNR-A-05NMXFR-Q-05
NN82R-N-05
Szomor
N60QD-7-05N634R-3-05N66QD-E-05N74AR-C-05N87XD-Q-05N8P4D-D-05N90QD-A-05
N9CJD-H-05N9TQD-5-05NEXAD-1-05NEYJD-8-05NF5JD-F-05NF6QD-P-05NF7XD-X-05
Szögliget
F02CK-Q-07F03KK-Y-07F04RK-7-07F09KK-6-07F0ARK-E-07F0KYK-V-07F0M5K-4-07
F0NCK-C-07F14RK-8-07F14RN-C-07F1ARK-F-07F1CYK-P-07F1NCN-H-07F28CK-1-07
F29KK-8-07F2ARK-H-07F2CYK-Q-07F2E5K-Y-07F2FCK-7-07F2HKK-F-07F2JRK-P-07
F2M5K-6-07F2NCK-E-07F2PKK-N-07F2QRK-W-07F2RYK-5-07F2VCK-M-07F39KN-D-07
F4U5N-K-07F575N-Y-07F5KYN-5-07F5NCN-M-07F615N-T-07F62CN-2-07F65YN-R-07
F68CN-8-07F6CYN-Y-07F6JRN-X-07F6NCN-N-07F6PKN-W-07F6QRN-5-07F6RYN-D-07
F6WKN-4-07F73KN-A-07F7ARN-R-07F7E5N-8-07F7FCN-H-07F9WKN-7-07F9XRN-F-07
FA15N-X-07FA4RN-N-07FA5YN-W-07FA9KN-M-07FAU5N-R-07FAWKN-8-07FAXRN-H-07
FC3KN-F-07FC5YN-X-07FCCYN-5-07FCE5N-D-07FCHKN-V-07FCJRN-4-07
Szőlősardó
F2V9T-T-07F5WHT-5-07F6F9T-J-07F6JPT-1-07F6U3T-P-07F713T-W-07F74Q3-X-07
F75WT-V-07F78A3-N-07F7U3T-Q-07F7WHT-7-07F7YWT-P-07F9KWT-C-07FAF9T-N-07
FAHHT-W-07FDM3T-P-07FDN9T-X-07FDPHT-6-07
Tagyon
X556W-P-08X5C6W-W-08X5R6W-A-08X6J0W-W-08X72TW-9-08X7K6W-6-08XLLDW-T-08
XM0DW-7-08XMR6W-T-08XMULW-9-08XMVTW-J-08
Taliándörögd
X10DN-C-08X6ELL-4-08X8J0L-N-08X8NTN-P-08X9K6N-1-08X9MLN-H-08X9ULN-P-08
X9VTN-X-08X9X0N-6-08XCDDL-2-08XCK6L-1-08
Tapolca
X0C6V-P-08X0ELV-6-08X0VTH-F-08X0X0V-3-08X1VTV-V-08X20DV-L-08X26DV-T-08
X2C6V-R-08X2TDV-E-08X2VTV-W-08X30DH-8-08X340V-C-08X356V-L-08X3A0H-6-08
X3C6H-E-08X3FTH-5-08X3LDH-V-08X3R6H-U-08X3TDH-3-08X3ULH-A-08X3ULV-P-08
X3VTH-K-08X3X0H-T-08X42TH-R-08X440H-1-08X456H-8-08X456V-M-08X46DH-H-08
X4A0H-7-08X4C6H-F-08X4DDH-P-08X4ELH-X-08X4FTH-6-08X4J0H-E-08X4LDH-W-08
X4NTH-D-08X4Q0H-M-08X4TDH-4-08X4Y6H-3-08X51LV-X-08X5C6H-H-08X5DDH-Q-08
X5ELH-Y-08X5FTH-7-08X5FTV-L-08X5J0H-F-08X5J0V-U-08X5K6H-P-08X5MLH-6-08
X5R6H-W-08X5TDH-5-08X61LV-Y-08X6K6N-W-08X72TV-8-08X77LV-7-08X78TV-F-08
X7A0V-P-08X7K6V-5-08X7NTV-V-08X7ULV-U-08X80DV-T-08X81LV-2-08X9DDN-2-08
XE7LH-2-08XEJ0H-Q-08XELDH-7-08XF1LH-V-08XHJ0H-T-08XHMLH-J-08XJ8TH-D-08
XJA0H-M-08XJC6H-V-08XLA0V-3-08XLDDV-K-08XLVTV-F-08XMFTV-3-08XNMLV-3-08
XPLDV-V-08XR7LV-R-08XRFTV-7-08
Tardos
N0QAC-A-05N0W4C-9-05N1QAC-C-05N1QFV-1-05N1TVV-H-05N26VV-W-05N2CJC-7-05
N2H8V-L-05N2QFV-2-05N2W8V-1-05N45NV-Q-05N4QFV-4-05N75NV-U-05N798V-K-05
N7H8V-R-05N7JFV-1-05N7KNV-8-05N7LVV-H-05N7N2V-Q-05N7W8V-6-05NAJAC-F-05
Tarján
N04AF-T-05N11XE-A-05N15JE-2-05N234E-L-05N2XAE-N-05N2YJE-W-05N7AAC-5-05
N7H4C-4-05N7XAC-R-05N8XAC-T-05N90QC-9-05N91XC-J-05N994C-Y-05N9CJC-F-05
N9MXC-5-05N9P4C-D-05NDCJE-M-05NDDQE-V-05NDEXE-4-05NDKJE-U-05NE5JC-D-05
NE6QC-M-05NE7XC-V-05NE94C-4-05NEMXF-D-05NEQAC-R-05NETQF-C-05NF34C-X-05
NF94D-6-05NFDQD-W-05NFTQD-A-05NFXAD-2-05NFYJD-9-05
Tárnok
Q5P54-4-05Q5RK4-L-05Q5TR4-U-05Q5YK4-T-05Q60R4-2-05Q64C4-R-05Q6954-Q-05
Q6AC4-Y-05Q6CK4-7-05Q6H54-X-05Q74C3-R-05Q7JC3-6-05Q7W53-C-05QEDR4-P-05
QFYK4-4-05
Tata
N1XFV-7-05N238V-6-05NC0VR-W-05NC82R-C-05
Tatabánya
N01XM-H-05N034E-J-05N0DQE-F-05N0TQM-3-05N194E-R-05N1EXE-Q-05N2EXE-R-05
N2H4E-1-05N2P4E-7-05N34AE-V-05N3EXE-T-05N3KJE-J-05N40QE-6-05N41XE-E-05
N45JE-5-05N46QE-D-05N4XAE-Q-05N50QE-7-05N55JE-6-05N5KJE-L-05N5MXE-3-05
N5TQE-2-05N5UXE-9-05N66QE-F-05N6DQE-N-05N6LQE-V-05N6P4E-C-05N6RJE-U-05
N6TQC-1-05N6YJE-2-05N70QE-9-05N734E-R-05N74AE-1-05N77XE-Q-05N7CJE-F-05
N7DQC-M-05N7DQE-P-05N7H4E-6-05N7KJC-L-05N7KJE-N-05N7LQE-W-05N7RJE-V-05
N7UXC-9-05N7XAE-U-05N80QC-8-05N81XC-H-05N81XE-K-05N85JC-7-05N8CJC-E-05
N8JAC-D-05N8QAC-L-05N8QAM-V-05N8TQE-5-05N934E-U-05N94AC-1-05N95JC-8-05
N96QC-H-05N97XC-Q-05N9CJE-J-05N9EXC-X-05N9H4C-6-05N9KJC-N-05N9RJC-V-05
N9TQE-6-05N9UXC-C-05N9W4E-N-05NA1XE-M-05NA34C-T-05NAJAE-J-05NAQAE-Q-05
NARJE-Y-05NAUXC-D-05NC5JE-D-05NC7XE-V-05NC94E-4-05NCAAE-C-05NCH4E-A-05
NCLQE-2-05NCP4E-J-05NCQAE-R-05NCRJE-1-05NCTQE-8-05NCUXE-H-05NCYJE-7-05
ND0QE-F-05ND1XE-P-05ND7XE-W-05ND94E-5-05NDAAE-D-05NDMXE-A-05NDYJE-8-05
NE4AE-7-05NE5JE-F-05NE94E-6-05NEAAE-E-05NECJE-N-05NEMXE-C-05NEP4E-L-05
NETQC-8-05NEUXC-H-05NEXAC-Y-05NEXAE-2-05NEYJC-7-05NF0QC-F-05NF1XC-P-05
NF34E-1-05NF5JE-H-05NF94E-7-05NFLQE-5-05NFMXE-D-05NFP4E-M-05NFQAE-V-05
NH6QE-R-05
Telki
Q0XAU-3-05Q16QU-R-05Q1QAU-W-05Q2QAU-X-05Q31XU-V-05Q3JAU-R-05Q4DQU-3-05
Teresztenye
F24PT-F-07F2U3T-K-07F3XPT-A-07F4M3T-E-07F6V9T-X-07F6YWT-N-07F729T-5-07
FC89T-H-07FCRWT-M-07FCV9T-4-07
Tés
J045P-Q-05X0FYA-2-08X0VYP-U-08X1NYP-N-08X1VYA-H-08X21RA-F-08X245A-X-08
X25CP-K-08X26KP-T-08X28YA-W-08X2CCA-D-08X2ERP-8-08X2J5A-C-08X2Q5A-K-08
X2RCA-T-08X37RA-P-08X3NYA-C-08X3TKA-3-08X3VYA-K-08X42YA-R-08X45CA-8-08
X48YA-Y-08X4FYA-6-08X4J5A-E-08X4TKA-4-08X545A-2-08X56KA-J-08X5DKA-Q-08
X5J5A-F-08X5MRA-6-08X5NYA-E-08X66KA-K-08X6CCP-W-08X6DKP-5-08X7KCA-R-08
X7LKA-1-08X7Q5A-Q-08X8RCA-1-08X8URA-H-08X8X5A-Y-08X8YCA-7-08X90KA-F-08
X92YA-X-08X945A-6-08X9A5A-D-08X9CCA-M-08X9FYA-C-08X9KCA-U-08X9LKA-3-08
X9MRA-A-08X9NYA-K-08X9X5A-1-08XA8YA-6-08XAA5A-E-08
Tinnye
Q35JR-J-05Q55JR-L-05Q5AAR-K-05Q5DQR-2-05Q5P4R-Q-05Q5TQR-F-05QC94R-J-05
QFDQR-C-05QFUXR-1-05
Tornakápolna
F2WHT-2-07F2XPT-9-07F33HT-8-07F3YWT-K-07F4QPT-5-07F4V9T-V-07F4YWT-L-07
F929T-7-07FCAPT-Y-07FCHHT-X-07FCQPT-D-07
Tornaszentandrás
F5JRN-W-07F5M5N-D-07F5YYN-K-07F63KN-9-07F6M5N-E-07F6XRN-C-07F75YN-T-07
F89KN-K-07FCYYN-R-07FD2CN-8-07FD3KN-H-07
Tornaszentjakab
F13KP-5-07F1FCP-A-07F1PKP-R-07F375P-X-07F5JRP-X-07F84RP-M-07F8YYP-P-07
F9JRP-3-07F9KYP-A-07F9M5P-K-07
Tótvázsony
X0A0T-D-08X0C6T-M-08X0DDT-V-08X0LDT-3-08X0R6M-V-08X2Y6Q-8-08X40DQ-J-08
X5J0M-L-08X5ULM-J-08X67LM-X-08X6J0Q-Q-08X6K6Q-Y-08X6Q0Q-X-08X6TDQ-E-08
X72TQ-4-08X740Q-C-08X756Q-L-08X7DDQ-2-08X7K6Q-1-08X8DDQ-3-08X9DDQ-4-08
X9ELQ-C-08X9K6Q-3-08X9MLQ-K-08X9NTQ-T-08X9Q0Q-2-08X9R6Q-9-08X9TDQ-J-08
X9ULQ-R-08X9VTQ-1-08X9X0Q-8-08X9Y6Q-H-08XA0DQ-Q-08XA40Q-F-08XKC6T-7-08
XKDDT-F-08
Tök
Q094U-7-05Q0AAU-F-05Q0DQU-X-05Q0KJU-W-05Q0TQU-C-05Q0YJU-A-05Q134U-2-05
Q14AU-9-05Q1JAU-P-05Q1XAU-4-05Q20QU-L-05Q26QU-T-05Q2CJU-R-05Q6TQR-H-05
Q7QAR-2-05Q81XR-Y-05Q834R-7-05Q8H4R-M-05Q8JAR-V-05Q8QAR-3-05Q9EXR-E-05
Q9KJR-5-05Q9LQR-D-05Q9MXR-M-05Q9QAR-4-05QA1XR-2-05QA34R-9-05QA6QR-1-05
QA94R-H-05QAJAR-X-05QAP4R-W-05QAQAR-5-05QCUXR-W-05QDDQR-9-05QDEXR-J-05
QDH4R-R-05QE34U-F-05QE5JU-X-05QEQAU-A-05QEXAU-J-05QEYJU-R-05QFH4D-F-05
QH7XR-E-05QH94R-N-05QHAAR-W-05QHEXR-M-05QHH4R-V-05QHJAR-4-05
Törökbálint
Q07Y4-9-05Q0H54-Q-05Q0QC4-6-05Q0W54-5-05Q16R4-3-05Q5352-E-05Q5DR2-C-05
QAEY2-R-05QAKK2-H-05QARK2-P-05QAUY2-6-05QAYK2-W-05QDKK2-K-05QE354-R-05
QE4C4-1-05QF954-1-05QFAC4-8-05QFDR4-Q-05QFH54-7-05QFLR4-X-05QHW51-K-05
QJ0R1-9-05
Trizs
FDE3T-H-07
Ugod
X0DK6-E-08X2A54-X-08X2J54-5-08X3MR4-W-08X45C4-2-08X46K4-9-08X4CC4-8-08
X5NY4-7-08X7LK4-T-08X7NY4-9-08X7Q54-J-08X8CC4-D-08X8J54-C-08X8RC4-T-08
X9454-Y-08X95C4-7-08X96K4-F-08X9A54-6-08X9CC4-E-08X9KC4-M-08X9LK4-V-08
X9MR4-4-08X9NY4-C-08X9RC4-U-08X9TK4-3-08X9UR4-A-08
Újbarok
J4DQN-P-05J5KJN-P-05J5QAN-N-05J60QN-C-05J65JN-A-05J6AAN-9-05JEQAN-X-05
Úny
N06QR-L-05N10QR-E-05N1QAR-R-05N26QR-N-05N2AAR-D-05N34AR-7-05NCYJR-K-05
NDP4R-W-05NDQAR-5-05NDRJR-D-05NDW4R-4-05NDYJR-L-05NE1XR-3-05NE7XR-9-05
NEAAR-R-05NEDQR-8-05NEJH8-M-05NEKP8-V-05NELW8-4-05
Úrhida
J0ET0-Y-05J1H00-8-05J1TL0-6-05J26L0-L-05J27T0-U-05J2CD0-K-05J2LL0-1-05
J2MT0-8-05J2Q60-Q-05J35D0-D-05J37T0-V-05J3CD0-L-05J3KD0-T-05J3P00-J-05
J3TL0-8-05J3W00-Q-05J40L0-F-05J4CD0-M-05
Úrkút
X08TM-Y-08X0A0M-7-08X0C6M-F-08X0FTM-6-08X0Y6M-3-08X10DM-A-08X51RF-P-08
X5CCF-M-08X5DKF-V-08X5KCF-U-08X5LKF-3-08X5MRF-A-08X5VYF-R-08X5YCF-8-08
X62YF-Y-08X65CF-F-08X66KF-P-08X68YF-6-08X6CCF-N-08X6FYF-D-08X6MRF-C-08
X6URF-K-08X6VYF-T-08X71RF-R-08X75CF-H-08X78YF-7-08X7DKF-X-08X7FYF-E-08
X7J5F-N-08X7KCF-W-08X7URF-L-08X8DKF-Y-08X8ERF-7-08XCFYF-K-08XCTKF-H-08
XD0KF-P-08XD1RF-X-08XD2YF-6-08XD45F-E-08XD6KF-W-08
Uzsa
X60D9-5-08XEULH-N-08XF2TH-4-08XF56H-L-08XFFTH-J-08XFVTH-X-08XH2TH-5-08
Üröm
Q2DQW-3-05Q2LQW-9-05Q2MXW-J-05Q2P4W-R-05QAH4T-Q-05QCAAT-T-05QCRJT-F-05
QDP4T-1-05QE1XT-6-05QEW4T-8-05QHRJW-P-05QHYJW-W-05QJ1XW-D-05QJ6QW-C-05
QJAAT-Y-05QJCJT-7-05QJDQT-F-05QJEXT-P-05QP6QT-E-05QP7XT-N-05QPAAT-5-05
Vác
Q3CP4-8-05Q3LW4-P-05Q3P94-6-05Q4234-C-05Q44H4-U-05Q4CP4-9-05Q4QH4-F-05
QF5P4-E-05QF834-W-05QFXH4-1-05QHQH4-U-05QHW94-T-05QJ0W4-J-05QJ234-R-05
QJ994-7-05
VáI
J4H4Q-8-05
VáIIus
Y2Y6K-4-08Y41LK-M-08Y4A0J-9-08Y4X0K-X-08
VámosmikoIa
Q1JLJ-N-05
VáraIja
V2VJU-E-05V3D4U-K-05V3UAU-7-05V464U-D-05V4XXU-Y-05V564U-E-05V6FJU-5-05
V6HQU-D-05VAL4U-1-05VAT4U-7-05VCHQU-K-05VDHQQ-H-05VDQXU-2-05VE2JU-Y-05
VEAXU-N-05VEL4U-4-05VENJU-L-05VEXXU-9-05VF2JU-1-05VFAXU-P-05VFEAU-6-05
VJHQU-Q-05VKJXU-1-05
Varbó
F4QMD-N-07F5V7D-E-07F6RUD-Y-07F74MD-5-07F787D-V-07F7XMD-Y-07F7YUD-7-07
F987D-X-07F9PED-L-07F9QMD-U-07F9RUD-3-07FE27D-V-07FE3ED-4-07FE4MD-C-07
Varbóc
F2N9T-L-07F42A3-C-07F45X3-3-07F4CX3-9-07F4KX3-H-07F55X3-4-07F5QQ3-H-07
F5XQ3-P-07F62A3-E-07F69J3-V-07F72A3-F-07F9E3T-D-07FC4PT-R-07FCFA3-1-07
FCJPT-6-07FCPHT-5-07FCU3T-V-07FCYWT-U-07FD3HT-K-07FD4PT-T-07FD5WT-2-07
FDM43-1-07FDXQ3-X-07FE8A3-V-07FE9J3-4-07FEAQ3-C-07FECX3-L-07FEFA3-3-07
FEHJ3-A-07FEM43-2-07FENA3-9-07FERX3-1-07FFHJ3-C-07FFJQ3-L-07FFM43-3-07
FFNA3-A-07FH743-P-07FHPJ3-L-07
Várgesztes
N1KJM-N-05N234M-T-05N25JM-9-05N2MXM-6-05N394M-2-05N40QM-D-05N47XM-U-05
N4KJM-R-05N4QAM-Q-05N5EXM-3-05N5W4M-Q-05N8DQM-X-05N8P4M-M-05N94AJ-6-05
VárosIőd
X15CF-9-08X1TKF-5-08X21RF-L-08X3ERD-Y-08X3NYD-E-08X5KCD-R-08X70KD-F-08
X845F-9-08X8LKF-6-08X8NYF-N-08X8Q5F-W-08X8VYD-T-08X8VYF-V-08X90KF-L-08
X91RF-U-08X9NYF-P-08X9RCD-4-08XA7RD-1-08XCVYD-W-08XDA5D-K-08XDDKD-2-08
XDERD-9-08
VárpaIota
X045W-F-08X07RW-6-08X08YW-E-08X0A5W-N-08X0ERW-D-08X0MRW-L-08X0RCW-A-08
X0X5W-9-08X12YW-8-08X18YW-F-08X1A5W-P-08X1J5W-W-08X1TKW-L-08X1X5W-A-08
X20KW-T-08X22YW-9-08X2CCW-Y-08X2ERW-F-08X2FYP-H-08X2J5W-X-08X2MRW-N-08
X2NYW-W-08X2URW-V-08X2X5W-C-08X2YCW-L-08X32YW-A-08X345W-K-08X37RP-3-08
X38YP-A-08X3A5W-R-08X3CCW-1-08X3J5W-Y-08X3KCP-1-08X3KCW-7-08X3NYP-Q-08
X3Q5P-Y-08X3TKP-F-08X3VYP-X-08X3YCW-M-08X41RP-W-08X42YP-5-08X42YW-C-08
X445P-D-08X445W-L-08X45CP-M-08X45CW-U-08X46KP-V-08X48YP-C-08X4CCP-U-08
X4DKP-3-08X4FYP-K-08X4FYW-R-08X4J5P-T-08X4KCP-2-08X4LKP-9-08X4MRP-J-08
X4NYW-Y-08X4RCP-8-08X4URP-Q-08X4VYW-6-08X55CW-V-08X5A5W-U-08X5DKP-4-08
X5FYW-T-08X5KCP-3-08X5LKW-J-08X5MRP-K-08X5NYW-1-08X5Q5P-2-08X5X5W-F-08
X6Q5W-9-08X72YP-8-08X745P-H-08X75CP-Q-08X76KP-Y-08X78YP-F-08X7A5P-P-08
X7CCP-X-08X7DKP-6-08X7ERP-E-08X7FYP-N-08X7J5P-W-08X7LKP-D-08X7Q5P-4-08
X7RCP-C-08X7TKP-L-08X7URP-U-08X7VYP-3-08X80KP-T-08X81RP-2-08X82YP-9-08
XE7RW-M-08XEJ5W-A-08XELKW-T-08XF7RW-N-08XF8YW-W-08XFKCW-L-08XFLKW-U-08
XFMRW-3-08XFQ5W-K-08XFTKW-2-08XJ0KW-9-08XJ1RW-J-08XJ2YW-R-08XJ5CW-8-08
XJCCW-F-08XJERW-X-08XJMRW-5-08XJVYW-L-08
VárvöIgy
Y7ULF-F-08
VászoIy
X7ELP-8-08X91M0-7-08XD40T-L-08XDVTT-6-08XDY6T-N-08XE56T-V-08XE8TT-L-08
XEELT-K-08XEJ0T-2-08XEULT-Y-08XF0DT-X-08XF1LT-6-08XFMLT-T-08XFNTT-2-08
XH40T-P-08XHA0T-W-08XHQ0T-A-08XHY6T-R-08XJ1LT-8-08XJELT-N-08XJR6P-H-08
XTLDT-W-08XTR6T-V-08XU56T-9-08XU6DT-J-08XUDDT-Q-08XULDT-X-08XUNTT-E-08
XV2TT-U-08XV56T-A-08XV6DT-K-08XVC6T-J-08XVDDT-R-08XVELT-1-08
Vékény
C69QQ-K-05CC1AQ-2-05CC8JQ-H-05CC9QQ-Q-05
Verőce
Q25P4-1-05Q26W4-8-05Q3KP4-F-05Q3RP4-N-05Q40W4-4-05Q4AH4-2-05Q4DW4-J-05
QDJH4-J-05QFRP4-2-05QFYP4-8-05QH0W4-H-05QH234-Q-05QH4H4-7-05QH5P4-F-05
QH6W4-P-05QH834-X-05QHAH4-E-05QHCP4-N-05QHF34-5-05QHH94-D-05QHJH4-M-05
QHP94-L-05
Versend
C6D20-7-05C8NF0-Y-05C9780-C-05C98F0-L-05C9AV0-3-05CAPN0-9-05CK020-6-05
CK180-E-05CK8F0-V-05CK9N0-4-05CKM80-2-05
Vértesboglár
J5H4M-6-05J6AAM-8-05JA5JM-E-05JADQM-V-05JALQM-3-05JAP4M-K-05
Vértessomló
N0DQM-N-05N0H4M-5-05N0MXM-4-05N15JM-8-05N16QM-H-05N1DQM-P-05N1H4M-6-05
N1W4M-L-05N8RJM-4-05N8TQM-C-05N8UXM-L-05NA5JE-C-05
Vértestolna
N3YJC-V-05N4MXC-Y-05N5H4C-2-05N6EXC-U-05N794C-W-05
Vértesszőlős
N24AC-R-05N2DQC-F-05N2EXC-P-05N2RJC-M-05N3AAC-1-05N3LQC-P-05N3MX8-U-05
N3P4C-6-05N594C-U-05N5MXC-1-05N61XC-E-05N6RJC-R-05NAP4C-E-05NAQAC-N-05
NCYJC-5-05ND34C-V-05
Veszprém
X0MLQ-8-08X0YCJ-5-08X16KJ-L-08X1DKJ-T-08X1FYJ-9-08X1J5J-J-08X1LKJ-1-08
X1MRH-7-08X1Q5J-Q-08X1URJ-F-08X1X5J-X-08X22TQ-X-08X22YJ-W-08X245H-4-08
X25CJ-D-08X28YH-3-08X2CCH-K-08X2MRJ-9-08X2NYH-H-08X31RL-R-08X32YH-W-08
X345L-8-08X36KL-Q-08X3CCL-P-08X3DKL-X-08X3ERL-6-08X3FYH-A-08X3FYL-E-08
X3J5L-N-08X3LKH-2-08X3Q5L-V-08X3TKH-8-08X3YCJ-8-08X3YCK-9-08X3YCL-A-08
X445L-9-08X45CH-E-08X45CL-J-08X47RH-W-08X47RK-Y-08X47RL-1-08X48YH-5-08
X4CCH-M-08X4CCL-Q-08X4ERJ-5-08X4FTR-F-08X4J5H-L-08X4J5L-P-08X4KCH-U-08
X4KCL-X-08X4LKL-6-08X4MRH-A-08X4Q5H-T-08X4RCH-2-08X4URH-J-08X4VYJ-T-08
X4YCL-C-08X56KH-P-08X5J5L-Q-08X5KCL-Y-08X5MRH-C-08X5NYH-L-08X5Q5L-X-08
X5RCL-6-08X5VYH-T-08X5X5J-3-08X5X5L-5-08X6LKH-5-08X6NYH-M-08X6YCH-A-08
X7A5L-L-08X7DKJ-1-08X7ERJ-8-08X7NYL-R-08X7Q5J-X-08X7X5J-5-08X81RL-X-08
X82YJ-4-08X82YL-6-08X86KJ-U-08X8A5J-K-08X8DKL-4-08X8ERL-C-08X8NYL-T-08
X8TDQ-H-08X90DQ-P-08X91LQ-X-08X945K-E-08X95CH-L-08X96KH-U-08X98YL-E-08
X9A5H-K-08X9CCH-T-08X9DKH-2-08X9DKL-5-08X9ERH-9-08X9J5L-V-08X9KCL-4-08
X9Q5L-3-08X9RCL-A-08X9TKL-K-08X9VYL-2-08X9YCL-J-08XADKK-5-08XADKL-6-08
XAJ5K-V-08XAKCL-5-08XAQ5L-4-08XATKL-L-08XC0KL-T-08XC1RL-2-08XCCCL-Y-08
XDTKL-N-08XDX5L-D-08XE7RL-A-08XE8YL-K-08XH56R-W-08XHQ5L-9-08XHRCL-J-08
XJ2YL-F-08XJ5CL-X-08XK5CK-X-08
Veszprémfajsz
X4Y6Q-A-08X56DQ-R-08X5DDQ-Y-08X5Y6Q-C-08
Veszprémvarsány
KC6Q5-C-08KC945-U-08KEUX5-9-08KEW45-J-08
Vigántpetend
X2R6P-1-08X2ULP-H-08X30DP-F-08X340P-6-08X3MLP-A-08X3ULP-J-08X4TDP-A-08
X50DP-J-08XCX0P-9-08XD2TP-8-08
Villány
C84TF-8-05
Vilonya
X05CL-D-08X1MRL-A-08X22YL-Y-08X4FYL-F-08X5A5L-J-08X5DKL-1-08X5TKL-E-08
X62YL-4-08X6MRL-H-08XDURL-W-08XJ8YL-N-08XJDKL-D-08
Visegrád
Q0397-K-05Q7237-K-05Q7397-T-05Q7TW7-5-05Q7XH7-V-05Q8DW7-R-05QJP91-J-05
QJV31-H-05QJW91-Q-05QK231-P-05QK391-X-05QK4H1-6-05QK6W1-N-05QKH91-C-05
QKLW1-3-05QKN31-A-05QKRP1-2-05QKW91-R-05
Vonyarcvashegy
Y3NMP-E-08Y3T7P-5-08
Vöröstó
X1Q0P-Q-08X2K6P-T-08X3Q0P-T-08X3X0P-1-08X41LP-Q-08X42TP-Y-08X4A0P-E-08
X4DDP-W-08X4ELP-5-08XCY6P-J-08XF1LP-3-08XF2TP-A-08XF56P-T-08XFFTP-Q-08
Zánka
X6ULW-U-08X71LW-2-08X7DDW-7-08X7LDW-E-08X7Q0W-5-08X7X0W-C-08X7Y6W-L-08
X856W-T-08X8LDW-F-08X8TDW-N-08X8X0W-D-08X91LW-4-08X9C6W-2-08X9J0W-1-08
X9K6W-8-08X9X0W-E-08XA56W-V-08XANTW-1-08XAQ0W-8-08XAVTW-7-08XAX0W-F-08
XAY6W-P-08XC56W-W-08XC6DW-5-08XC8TW-M-08XCA0W-V-08XCC6W-4-08XCDDW-C-08
XCELW-L-08XCK6W-A-08XCMLW-T-08XCNTW-2-08XCR6W-J-08XCVTW-8-08XCY6W-Q-08
XD1LW-7-08XD40W-P-08XD56W-X-08XD6DW-6-08XH2TW-K-08XNR6W-U-08XNULW-A-08
XNX0W-T-08XP0DW-9-08XP2TW-R-08XP40W-1-08XP56W-8-08
Zebegény
Q50W1-2-05Q75P1-3-05Q7991-T-05Q8P91-8-05Q8RP1-Q-05Q8TW1-Y-05Q95P1-5-05
Q9AH1-4-05Q9N31-2-05QDXH1-U-05QECP1-H-05QH6W1-L-05QHN31-8-05QHTW1-7-05
QHV31-F-05QJ231-N-05QJ391-W-05QJ4H1-5-05QJ5P1-D-05QJ6W1-M-05QJ831-V-05
QJ991-4-05
Zengővárkony
C08EQ-1-05C0NEQ-E-05C22EQ-V-05C3E7Q-3-05
Zirc
X0NY9-7-08X1ER9-T-08X1TK9-Y-08X2CC9-C-08X2KC9-K-08X2MR9-2-08X2NY9-9-08
X2Q59-J-08X2TK9-1-08X3459-X-08X38Y9-W-08X3CC9-D-08X3J59-C-08X3LK9-U-08
X3RC9-T-08X41R9-H-08X42Y7-N-08X4459-Y-08X4Q57-J-08X4Q59-L-08X55C7-6-08
X57R9-Q-08X5Q59-M-08X5UR9-C-08X5YC9-3-08X60K9-A-08X61R9-K-08X67R7-P-08
X6FY9-7-08X72Y9-U-08X75C9-A-08X7CC7-F-08X8MR9-8-08X8UR9-F-08X91R9-N-08
X96K9-M-08X97R9-V-08X9DK9-U-08X9ER9-3-08X9J59-K-08X9RC9-1-08XA8Y9-5-08
XAJ59-L-08XD2Y9-1-08XD6K9-Q-08XD7R9-Y-08XD8Y9-7-08XDTK9-C-08XDUR9-L-08
XE0K9-K-08XE459-9-08XE5C9-J-08XE6K9-R-08XECC9-Q-08XEKC9-X-08XFKC9-Y-08
XFVY9-W-08XH5C9-L-08XJ7R9-4-08XJKC9-2-08
Zsámbék
Q01XF-D-05Q1QAF-J-05Q2W4U-W-05Q2XAF-R-05Q394F-X-05Q394U-A-05Q4JAU-T-05
Q4MXF-5-05Q4RJU-8-05Q4TQU-H-05Q54AU-E-05Q56QU-W-05Q5AAU-M-05Q5EXU-C-05
Q5H4U-L-05Q5RJF-W-05Q5W4U-1-05Q60QU-Q-05Q64AU-F-05Q6AAU-N-05Q6DQF-R-05
Q6JAU-V-05Q6MXU-L-05Q794U-F-05Q7CJU-X-05Q7QAU-4-05Q7YJU-K-05Q85JU-R-05
Q8AAU-Q-05QE6QU-6-05QE94U-N-05QEUXU-2-05QF1XU-8-05QF5JU-Y-05QF94U-P-05
QFAAU-X-05QFCJU-6-05QFEXF-9-05QFLQU-M-05QFUXU-3-05QFW4U-A-05QFXAU-K-05
QFYJF-E-05QH5JF-M-05QH6QF-V-05QHCJF-U-05QHDQR-D-05QHH4F-K-05

A/2. RÉSZ

A 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés ab) és bb) pontjában foglalt nitrátérzékeny területek MePAR szerinti blokkok szintjén történő felsorolása

Abaliget
C09MN-6-05C0E7N-W-05C8617-9-05CA017-5-05CAXU7-X-05CD4UN-M-05CH17L-X-05
CHHML-U-05CHL1L-A-05CJ8EL-E-05CJHML-V-05CJNEL-U-05CK2EL-8-05CK3ML-H-05
CKD17-T-05CKFE7-9-05CKL17-1-05CKM7L-M-05CKNEL-V-05CKQUL-C-05CL3ML-J-05
CL61L-1-05CL77L-8-05CMM7L-P-05CMNEL-X-05CN3ML-L-05CNAUL-2-05CW4UL-3-05
CWAUL-9-05CWNEL-7-05CWPML-F-05CWQUL-P-05CWT1L-X-05CX3ML-V-05
Abasár
MA9A2-V-05MAN42-2-05MC3A2-P-05MC5Q2-6-05MCAJ2-5-05MCCQ2-D-05MCF42-V-05
MCJJ2-C-05MCN42-3-05MCRQ2-T-05MCV42-9-05MCWA2-J-05MCXJ2-R-05MCYQ2-1-05
MD3A2-Q-05MD4J2-Y-05MD5Q2-7-05MDCQ2-E-05MDDX2-N-05MDHA2-5-05MDN42-4-05
MDPA2-C-05MDRQ2-U-05MDYQ2-2-05MLXJ2-1-05MM3A2-Y-05MM4J2-7-05MM5Q2-F-05
MM6X2-P-05MMDX2-W-05MMF42-5-05MMHA2-D-05MMJJ2-M-05MMLX2-4-05MMN42-C-05
MMV42-K-05MN0X2-J-05MN4J2-8-05
Abaújalpár
F5XQJ-5-07FEYXJ-N-07FF14J-W-07FF3JJ-D-07FF4QJ-M-07FF5XJ-V-07FF74J-4-07
FF8AJ-C-07FFHJJ-T-07FH8AV-Q-07
Abaújlak
F1U46-X-07F1XQ6-N-07F2KX6-J-07F33J6-N-07
Abaújszántó
F1VAL-L-07F1XQL-3-07F22AL-T-07F24QL-9-07F29JL-8-07F2E4L-Y-07F2JQL-P-07
F2NAL-E-07F2U4L-D-07F2YXL-C-07F374L-T-07F3CXL-R-07F3HJL-H-07F3RXL-6-07
F49JL-A-07F4HJL-J-07FHQQL-C-07FJ74L-8-07FJHJL-X-07FJJQL-6-07FJKXL-E-07
FKNAL-X-07
Abda
K1N2F-4-08K2AFH-8-08K2N2F-5-08KKJFH-Y-08
Abod
F0WJ6-D-07F1WJ6-E-07F2VA5-6-07
Ács
K4QFJ-N-05N038K-T-05N04FK-2-05N0P8K-E-05N1AFK-9-05N1H8K-8-05N54FK-7-05
N5AFK-E-05N5DVK-W-05N5F2K-5-05N5N2K-C-05N5QFK-U-05N5W8K-T-05N5XFK-2-05
N5YNK-9-05N60VK-J-05N622K-R-05N638K-1-05NC4FM-H-05NE22M-3-05
Acsa
Q7KPJ-1-05Q8QHJ-1-05Q8RPJ-8-05Q999J-D-05QE5PJ-T-05QEAHJ-R-05QEN3J-P-05
QHYPJ-P-05QJ0WJ-X-05QJ23J-6-05QJ39J-E-05QJ5PJ-W-05
Adásztevel
XC8Y3-Y-08XCFY3-6-08XCRC3-V-08XCTK3-4-08XD2Y3-T-08XD453-2-08XDJ53-F-08
XDNY3-E-08XE2Y3-U-08XJYC3-8-08XK2Y3-Y-08XPRC3-7-08XQ453-D-08XQ8Y3-C-08
XR0K3-P-08XRA53-M-08XRKC3-3-08XRLK3-A-08
Adony
J057P-U-05J0H0J-R-05J0J6J-1-05J0KDJ-8-05J0X6J-E-05J0YDJ-N-05J10LJ-W-05
J11TJ-5-05J130J-D-05J146J-M-05J17TJ-C-05J4VUP-A-05J50EP-2-05J557P-1-05
J6W0H-C-05JA0LH-6-05JAC7P-D-05JADEP-M-05JD1TH-H-05JD8UP-Y-05JDDLH-N-05
JDETH-W-05JF1TJ-L-05JF30J-U-05JF6LJ-K-05JFLLJ-Y-05JJH0J-A-05JJJ6J-K-05
JJMTJ-9-05JJP0J-J-05JJRDJ-1-05JJTLJ-8-05JK1TJ-P-05JKETJ-4-05JKH0J-C-05
Adorjánháza
W0RAR-4-08
Adorjás
C0AT7-X-05C1167-2-05C1767-8-05C1AT7-Y-05CAHL5-6-05
Ágfalva
K0CMR-N-08K0TUR-A-08K0W7R-T-08K14ER-8-08K1AER-F-08K1F1R-6-08K1H7R-E-08
K1KMR-W-08K1YMR-A-08K2KMR-X-08K5H7P-H-08K6P7P-Q-08K7AEP-L-08K84EP-E-08
K8LUP-A-08KA37P-8-08KAF1P-E-08KC21P-2-08KC5MP-R-08KC97P-H-08KDYMR-P-08
KE0UR-X-08
Aggtelek
F0E3T-3-07F0WKK-T-07F189T-5-07F275K-R-07F315K-L-07FA13T-1-07FA5WT-Y-07
FA73T-7-07FA89T-F-07FA9HT-P-07FAAPT-X-07FACWT-6-07
Ajka
X05CE-7-08X07LL-P-08X0C6L-E-08X12TL-R-08X15CE-8-08X1FTL-6-08X1KCE-N-08
X1MRF-6-08X1ULL-C-08X20DL-A-08X28TL-1-08X2ELL-Y-08X2J5E-F-08X7TKC-8-08
X8NTL-M-08X8Q0L-V-08X97RE-1-08X9ELL-7-08X9J0L-P-08X9NTL-N-08X9R6L-5-08
X9TDL-D-08X9VTL-V-08XAC6L-R-08XADDL-1-08XANTL-P-08XCERE-9-08XCQ5E-Y-08
XD8YE-C-08XDDKE-3-08XDFYE-K-08XDQ5E-1-08XEA5E-M-08XFLKE-C-08XFQ5E-3-08
XJ45E-J-08XJ8YE-H-08XKTKE-N-08XKURE-W-08XL0KE-V-08
Akasztó
D0EHC-W-05D0FPC-5-05D0K3C-M-05D1FPC-6-05D1L9C-W-05D1NPC-D-05D22PC-T-05
D23WC-2-05D29WC-8-05D2D9C-Q-05D2HWC-F-05D2NPC-E-05D2PWC-N-05D369C-K-05
DJVPC-4-05DK53C-T-05DKEHC-H-05DKVPC-5-05DL69C-3-05
Alibánfa
YQ0DA-R-08
Almásfüzitő
N0H8P-C-05N1DVP-W-05N2CNP-P-05
Almáskamarás
E03TN-9-07E1HTN-Q-07E1NLN-P-07E1PTN-X-07E1Y0N-D-07E206N-M-07E2C0N-T-07
E2WTN-6-07E2Y0N-E-07E38LN-C-07E3EDN-A-07E3FLN-K-07E3PTN-1-07E9UK7-N-07
ECMDN-T-07ECR0N-J-07ECVLN-8-07
Alsónána
V7T4V-5-05V9AXV-K-05V9D4V-T-05V9XXV-6-05VA64V-M-05VA8JV-4-05
Alsónemesapáti
Y4DDA-K-08YAX0A-W-08YC0DA-D-08YC1LA-M-08YC2TA-V-08YCFTA-9-08YCMLA-8-08
YD1LA-N-08YD56A-D-08YD6DA-M-08YDDDA-U-08YDMLA-9-08YDNTA-J-08YE0DA-F-08
YER6A-2-08YEULA-J-08YF1LA-Q-08YFQ0A-U-08YJJ0A-P-08YP6DD-1-08YP8TD-H-08
YVFTA-T-08YVMLA-R-08YVNTA-1-08YW0DA-X-08YW40A-N-08YW6DA-5-08YW7LA-D-08
YWC6A-4-08YWDDA-C-08YWLDA-K-08YWQ0A-9-08YWR6A-J-08YWVTA-8-08YX0DA-Y-08
YX40A-P-08YX56A-X-08YX8TA-N-08YXMLA-U-08YXQ0A-A-08
Alsóörs
X06DU-P-08XC40R-J-08XCA0R-Q-08XCDDR-7-08XCFTR-P-08XCQ0R-5-08XCVTR-4-08
XD0DR-U-08XDJ0R-Y-08XDK6R-7-08XDQ0R-6-08XDR6R-E-08XEJ0R-1-08XELDR-H-08
XEVTR-6-08XFK6R-9-08XK8TR-P-08XKC6R-6-08XKDDR-E-08XKJ0R-5-08
Alsószentmárton
C53LE-V-05C6VDE-H-05C72DE-P-05C73LE-X-05C7PLE-K-05C876E-P-05CDJTE-R-05
CHQTE-3-05CHU6E-K-05CJ4TE-H-05
Alsótelekes
F1QQ5-E-07F24Q5-U-07F33J5-M-07F35X5-4-07F3KX5-J-07F3U45-Y-07F43J5-L-05
F7WJ3-J-07FCM45-2-07FCU45-8-07FCVA5-H-07FDJQ5-L-07FE4Q5-7-07FEAQ5-E-07
FEE45-W-07FEFA5-5-07FEYX5-9-07FF2A5-R-07FF4Q5-8-07FF8A5-Y-07FFKX5-W-07
Alsózsolca
F09F2-K-07F0CV2-2-07F1QN2-8-07F5WEV-5-07F6V7V-X-07F6WEV-6-07F79EV-L-07
F7N7V-R-07F7V7V-Y-07F7XMV-F-07F84MV-N-07F887V-D-07F8M1V-K-07F8RUV-J-07
F927V-7-07F93EV-F-07F94MV-P-07F987V-E-07F99EV-N-07F9N7V-U-07F9PEV-3-07
F9RUV-K-07F9U1V-T-07F9YUV-R-07FAJMV-5-07FAQMV-C-07FARUV-L-07FAU1V-U-07
FAYUV-T-07FC11V-2-07FC4MV-R-07FC71V-8-07FC87V-H-07FCCUV-7-07FCF7V-P-07
FCJMV-6-07FCM1V-N-07FCN7V-W-07FCU1V-V-07FD4MV-T-07FD71V-9-07FD87V-J-07
FDCUV-8-07FDF7V-Q-07FDHEV-Y-07FDKUV-F-07FDU1V-W-07FDYUV-V-07FE5UV-3-07
FE71V-A-07FE87V-K-07FE9EV-T-07FEF82-Y-07FEJN2-F-07FEN7V-Y-07FERUV-P-07
FJ9EV-W-07FJCUV-D-07FJE1V-M-07FJF7V-V-07FJHEV-4-07FK282-P-07FPKUV-R-07
FPQMV-Q-07FPYUV-6-07FQ3EV-W-07FQ4MV-5-07FQ71V-M-07FQ9EV-4-07FQAMV-C-07
FQCUV-L-07FQE1V-U-07FQF7V-3-07FQKUV-T-07FQM1V-2-07FQXMV-Y-07FQYUV-7-07
FR11V-F-07FR27V-P-07FR3EV-X-07FRCUV-M-07FRM1V-3-07FRN7V-A-07
AmbrózfaIva
H81DK-2-07H8D6K-7-07H8EDK-F-07H8FLK-P-07H8HTK-X-07H8NLK-W-07H8PTK-5-07
H8R0K-D-07H8T6K-M-07H93TL-L-07H950K-T-07H9EDK-H-07H9T6L-P-07HA50L-V-07
HA7DL-C-07HCEDL-L-07HD06K-X-07HD1DK-6-07
AndornaktáIya
B10X4-M-05B1244-V-05B13A4-4-05M0CQ6-5-05M0LX6-L-05M0N46-U-05M0QJ6-A-05
M0V46-2-05M10X6-1-05M13A6-H-05M16X6-7-05M1N46-V-05M1PA6-4-05M1V46-3-05
M1WA6-A-05M1YQ6-T-05M23A6-J-05M25Q6-1-05M2846-H-05M2DX6-F-05M2HA6-X-05
M2JJ6-6-05M2N46-W-05M36X6-9-05M39A6-R-05M3HA6-Y-05M3QJ6-E-05M3TX6-W-05
M3XJ6-M-05M43A6-L-05M4846-K-05M4DX6-J-05M4F46-R-05M4HA6-1-05M4N46-Y-05
M4QJ6-F-05M4V46-6-05M4WA6-E-05M53A6-M-05M55Q6-4-05M5846-L-05M5LX6-R-05
M5QJ6-H-05M5TX6-Y-05MJ3A6-1-05MJ6X6-Q-05MJRQ6-4-05MKTX6-D-05MKV46-M-05
MKWA6-V-05ML0X6-L-05ML246-U-05ML3A6-3-05MLHA6-H-05MLKQ6-Y-05MLLX6-7-05
MPN44-H-05MPPA4-Q-05MR244-X-05MR5Q4-N-05MRJJ4-U-05
AnnavöIgy
N1RNW-9-05N222W-Y-05N238W-7-05N298W-E-05N2CNW-W-05N2H8W-M-05N2KNW-4-05
N2V2W-T-05N2W8W-2-05N338W-8-05N35NW-Q-05N3F2W-E-05N3JFW-W-05NDJFW-7-05
NDXFW-M-05NE4FW-U-05NE82W-K-05NEAFW-2-05NEF2W-R-05NEH8W-1-05NEJFW-8-05
ApátistvánfaIva
W06CT-L-08W08RT-3-08W0C5T-K-08W0FRT-9-08W2NRT-K-08W2PYT-T-08W2UKT-J-08
W2VRT-R-08WCVRL-V-08WD1KL-U-08WD2RL-3-08WD6CL-T-08WDNRL-P-08WDPYL-X-08
WE9YL-K-08WLWYL-C-08WLY5L-L-08WM2RL-A-08WM3YL-K-08WMLCL-F-08WMMKL-P-08
WMPYL-6-08WMR5L-E-08WMUKL-W-08
Apátvarasd
C0WMQ-V-05C13MQ-3-05C177Q-T-05C1AUQ-J-05C1E7Q-1-05C28EQ-3-05C2D1Q-T-05
C2E7Q-2-05C2L1Q-1-05C2U7Q-F-05C3D1Q-U-05C3XUQ-7-05CLE7Q-L-05CLFEQ-U-05
CLHMQ-3-05CLL1Q-K-05CLM7Q-T-05CLNEQ-2-05CLPMQ-9-05CLQUQ-J-05CLT1Q-R-05
CLU7Q-1-05CLWMQ-H-05CM61Q-6-05
Apostag
DANUY-F-05DC1MY-M-05DC8UY-3-05DCEMY-2-05DCFUY-9-05DCLEY-1-05DCQ1Y-Q-05
DCUMY-F-05DD2UY-W-05DD57Y-D-05DD7MY-V-05DDC7Y-L-05DDFUY-A-05DDK7Y-T-05
DDLEY-2-05DDMMY-9-05DDQ1Y-R-05DDR7Y-1-05DDX1Y-Y-05DE0EY-F-05DE6EY-N-05
DELEY-3-05DENUY-K-05
Aranyosgadány
C661V-V-05C72EV-6-05
Arka
F98AA-Y-07
ArIó
F027A-C-07F0KUA-H-07F7HEA-8-07F9XM8-W-07FDE18-V-07FDHE8-C-07FHF78-7-07
FHN78-E-07FHPE8-N-07FHWE8-V-07
Arnót
F071V-V-07F0KUV-2-07F0PEV-R-07F0RUV-8-07F0WEV-Y-07F0YUV-F-07F14MV-E-07
F1JMV-U-07F1N7V-K-07F8CUT-2-07F9F7T-K-07F9KUT-9-07F9PEET-1-07FK4MV-Y-07
FK5UV-7-07FK71V-F-07FK87V-P-07FKKUV-M-07FKM1V-V-07FKN7V-4-07FKQMV-L-07
FKXMV-T-07FL11V-9-07FL4MV-1-07
Ároktő
F1PAU-N-07F1QJX-1-07F23AX-6-07F2AJU-J-07F2AJX-M-07F2KQX-3-07F2PAX-T-07
F2QJX-2-07F2TXX-J-07F2WAU-W-07F2XJX-8-07F34JX-F-07F36XX-X-07F39AU-A-07
F3CQX-W-07F3F4U-9-07F3HAU-J-07F3KQU-1-07F3QJU-Y-07F3RQU-7-07F3TXU-F-07
F3V4U-P-07F40XU-N-07F424U-W-07F43AU-5-07F45QU-M-07F46XU-V-07F484U-4-07
F49AX-F-07F4CQU-U-07F4F4U-A-07F4HAU-K-07F4KQU-2-07F4KQX-5-07F4LXU-9-07
F4PAX-V-07F4TXU-H-07F4TXX-L-07F4XJX-A-07F4YQU-F-07F4YQX-K-07F50XU-P-07
F524X-2-07F53AU-6-07F53AX-9-07F54JU-E-07F54JX-J-07F56XU-W-07F584U-5-07
F5AJX-Q-07F5F4X-F-07F5JJU-U-07F5LXX-E-07F5N4X-N-07F5PAX-W-07F5RQX-D-07
F5V4X-V-07F5WAX-4-07F5XJX-C-07F60XX-U-07F65QU-P-07F66XU-X-07F66XX-2-07
F684X-9-07F69AU-E-07F6DXX-8-07F6JJX-Y-07F6QJU-3-07F6QJX-6-07F6YQU-J-07
F70XU-R-07F724U-1-07F73AU-8-07F74JU-H-07F75QU-Q-07F76XU-Y-07F7AJX-T-07
F7DXU-6-07F9N4X-T-07F9QJX-9-07FA6XW-5-07FADXW-C-07FCPAX-4-07FCQJX-C-07
FD3AX-J-07
Árpás
K56PD-C-08K5YHD-X-08K6P3D-9-08K7EWD-V-08K9Q9D-M-08K9RHD-V-08K9X9D-U-08
KARHD-W-08KATPD-5-08KAYHD-4-08KC93D-2-08KDEWD-2-08KDLPD-1-08KE0PD-E-08
KE1WD-N-08KE33D-W-08KJ49D-8-08KK0PD-K-08KK7WD-1-08KLJ9D-Q-08KLKHD-Y-08
KLMWD-F-08KLQ9D-X-08KLRHD-6-08KLUWD-N-08KLYHD-D-08KM33D-4-08KM6PD-U-08
KMCHD-T-08KMDPD-2-08
Aszaló
F027W-X-07F087W-5-07F0N7W-K-07F0PEW-T-07F0QMW-2-07F0V7W-R-07F1RUW-A-07
F2PEW-V-07F4KXK-Y-07F6HJF-F-07F7E4K-4-07F7FAF-8-07F7JQF-Q-07F7KXK-3-07
F7QQK-2-07F7U4F-E-07F88AK-6-07F8HJK-M-07F8U4K-K-07F8XQF-6-07F8YXK-J-07
F92AF-W-07F93JF-5-07F94QK-H-07F9AQF-L-07F9FAF-A-07F9HJF-K-07F9JQK-W-07
F9NAK-M-07F9QQF-1-07F9RXF-8-07F9RXK-C-07F9U4F-H-07F9YXF-F-07FA2AK-2-07
FA3JK-9-07FA5XK-R-07FA74K-1-07FA8AK-8-07FA9JK-H-07FAAQK-Q-07FAFAK-F-07
FAHJK-P-07FAM4K-E-07FAVAK-V-07FAXQK-C-07FAYXK-L-07FC14K-U-07FC2AK-3-07
FC4QK-K-07FC5XK-T-07FC74K-2-07FC8AK-9-07FC9JK-J-07FCE4K-8-07FCFAK-H-07
FCHJK-Q-07FCNAK-P-07FCPJK-X-07FCYXK-M-07FD14K-V-07FD2AK-4-07FDWJF-3-07
FE71W-C-07FE87W-L-07FECUW-A-07FFWJK-8-07FFXQK-H-07FH14K-Y-07FHE4F-9-07
FHJQF-1-07FHM4F-H-07
Aszófő
XAVTT-4-08XF2TT-E-08XFC6T-4-08XFK6T-A-08XFTDT-R-08XRLDT-V-08XU0DT-A-08
XU1LT-K-08XU2TT-T-08XU7LT-R-08XU8TT-1-08
Babarcszőlős
C1VDA-7-05C200A-X-05C44TA-Y-05C4L0A-M-05CPPLA-X-05CT2DA-6-05CT4TA-N-05
CTE6A-C-05
Bábolna
N8DVM-3-05N8TVM-H-05N9AFM-M-05N9TVM-J-05N9V2M-R-05N9W8M-1-05N9XFM-8-05
NA38M-7-05NAH8M-M-05NAJFM-V-05NALVM-C-05NAN2M-L-05NAP8M-U-05NATVM-K-05
NAW8M-2-05NCCNM-X-05NE4FM-K-05NE82M-9-05NEF2M-H-05NEH8M-Q-05
Babót
K6496-P-08K6KH6-C-08K6P36-3-08K6W36-9-08K9CH6-8-08K9TP6-W-08KAUW6-6-08
KCMW6-1-08KDP36-9-08KEYH6-1-08KFW36-K-08KKP36-F-08
Bágyogszovát
KCKHA-N-08
Baj
N0EXC-M-05N0JAC-4-05N1XAC-K-05N8TVV-Q-05NAW4C-M-05
Baja
D0185-2-05D02F5-9-05D0785-8-05D08F5-H-05D0M85-N-05D0NF5-W-05D0QV5-D-05
D1185-3-05D12F5-A-05D2AV5-2-05D2D25-9-05D2E85-J-05D3M85-R-05D3NF5-1-05
D4PN5-9-05D4U85-1-05D5785-E-05D6EC8-V-05D6L58-U-05D79R8-6-05D7VK8-K-05
D8FK8-6-05D8QY8-V-05D8VK8-L-05D9058-A-05D91C8-K-05D9EC8-Y-05D9JY8-P-05
D9L58-X-05DA8K8-2-05DAAY8-J-05DAHR8-H-05DC1C8-M-05DCAY8-K-05DCD58-T-05
DFD58-W-05DFHR8-M-05DFJY8-V-05DH058-J-05DHAY8-P-05DJQV5-X-05DJT25-6-05
DJWN5-W-05DKXV5-6-05DL025-E-05DL3N5-5-05DL4V5-D-05DL785-V-05DL8F5-4-05
DL9N5-C-05DLE85-3-05DLFF5-A-05DLHN5-K-05DLL25-2-05DLNF5-J-05DLQV5-1-05
DLT25-8-05DLXV5-7-05DMFF5-C-05DMJV5-U-05DML25-3-05DMWN5-1-05
Bajna
N5JFW-Y-05N6KNW-8-05N6LVW-H-05N6YNW-N-05N7F2W-K-05N7QFW-8-05N838W-E-05
NAKNW-D-05NAN2W-V-05NC7XD-U-05NCRJD-Y-05NH98W-V-05NHAFW-4-05NHJFW-A-05
NHLVW-T-05NHRNW-R-05
Bajót
N9P8W-3-05NA38W-H-05
Bak
Y2T7J-X-08Y2VMJ-E-08Y307J-5-08Y98MJ-2-08YD9UJ-D-08YDHUJ-L-08YE3UJ-7-08
YEC1J-N-08
Bakóca
C14U7-T-05CC617-D-05CD017-7-05CD2E7-P-05CDM77-3-05CF3QA-7-05CFJXA-V-05
CH64A-Q-05CH7AA-Y-05CHQXA-4-05CJ9QA-H-05CKAXA-R-05CKEAA-8-05CKHQA-Q-05
CKJXA-Y-05CRD4A-7-05CRPQA-5-05CRVJA-4-05CT64A-2-05CTEAA-H-05CTFJA-Q-05
Bakonya
C077H-J-05C23MH-V-05CF019-C-05CF779-T-05
Bakonybél
X0LK6-M-08
Bakonyjákó
X27R5-H-08X5NY6-9-08X5Q56-J-08X5X56-Q-08X62Y6-P-08X97R5-Q-08X9VY5-L-08
XAA55-8-08XD8Y5-3-08
Bakonykúti
J1RCP-M-05J1X5P-L-05J2CCP-8-05J2J5P-7-05J2KCP-F-05J2LKP-P-05J2MRP-X-05
J2NYP-6-05J2RCP-N-05J2VYP-D-05J2YCP-V-05J32YP-L-05J36KP-A-05J3A5P-2-05
J3DKP-J-05J3ERP-V-08J5CCP-F-08J5RCP-R-05J5TKP-1-05J6ERP-V-05J6FYP-4-05
J6J5P-C-05J6LKP-X-08J6MRP-6-08J6NYP-A-05J6Q5P-K-05J6RCP-W-08J6TKP-2-05
J6URP-9-05J6VYP-J-05J6X5P-R-05J6YCP-1-05J71RP-L-08J77RP-T-08
Bakonynána
X0VYA-F-08X145A-W-08X17RA-M-08X1Q5A-J-08X2LKA-U-08
Bakonyszentlászló
K07R7-4-08K1Q57-2-08
Bakonyszücs
X5A54-2-08
Baksa
CEFEK-H-05CEJUK-Y-05CEM7K-F-05CENEK-P-05
Baktalórántháza
T9CW4-T-07T9HH4-J-07T9JP4-R-07TA3H4-5-07TA734-V-07TAXP4-7-07TC134-P-07
TCJP4-U-07TCKW4-3-07TCYW4-H-07TD3H4-7-07TD734-X-07TDHH4-M-07TDKW4-4-07
TE4P4-H-07TEF94-E-07TEN94-M-07TEPH4-V-07TF894-8-07TFN94-N-07TFWH4-4-07
THE34-8-07THN94-P-07TK5W4-V-07TKCW4-3-07TPXP4-L-07TQU34-W-07TXE34-P-07
TXM34-W-07
Baktüttös
Y5FMJ-4-08
Balassagyarmat
P026D-K-05P03DD-T-05P04LL-8-05P05TL-H-05P070L-Q-05P086L-Y-05P0ALD-8-05
P0CTD-H-05P0CTL-P-05P0E0D-Q-05P0F6D-Y-05P0HDL-E-05P0M0D-X-05P0PDD-E-05
P0QLD-N-05P0RTD-W-05P0U0D-5-05P0U0L-C-05PCM0L-J-05
BaIaton
M8V7E-Q-07
BaIatonakaIi
X42U0-9-08X4J10-X-08X4Y70-L-08X57M0-9-08X5X10-D-08X60DW-R-08X61LW-1-08
X62TW-8-08X66E0-3-08X68TW-F-08X6A0W-P-08X6C70-2-08X6DDW-6-08X6DE0-9-08
X6ELW-E-08X6FU0-R-08X6J10-1-08X6K6W-5-08X6K70-8-08X6LE0-H-08X6Q10-7-08
X6R70-F-08X78TW-H-08X7ELW-F-08X7FTW-P-08X81LW-3-08X8ELW-H-08X8MLW-P-08
X8R6W-E-08X8VTW-5-08X90DW-V-08X956W-U-08X97LW-A-08X98TW-K-08X9DDW-9-08
X9ELW-J-08X9LDW-H-08X9Q0W-7-08X9TDW-P-08XA0DW-W-08XA1LW-5-08XA2TW-D-08
XA6DW-4-08XA7LW-C-08XA8TW-L-08XAA0W-U-08XAVU0-A-08XAX10-K-08XC0DW-X-08
XC2TW-E-08XC410-R-08XC7LW-D-08XCEM0-P-08XCFU0-X-08XCJ10-6-08XH40W-T-08
XH56W-2-08XH6DW-9-08XH8TW-R-08XN56W-7-08XN8TW-X-08XNA0W-6-08XNC6W-E-08
XNLDW-V-08XNMLW-4-08XNQ0W-L-08XNVTW-K-08XNY6W-2-08
BaIatonaImádi
X056R-D-08X07LR-V-08X08TR-4-08X2Y6R-9-08X37LR-Y-08X3LDR-5-08X3ULR-L-08
X440R-9-08X47LR-1-08X4K6R-X-08X4R6R-5-08X50DR-L-08X5C6R-R-08X5FTR-H-08
X5J0R-Q-08X5K6R-Y-08X5MLR-F-08X5R6R-6-08X5ULR-N-08X5VTR-W-08X78TR-C-08
X7ULR-Q-08X7X0R-7-08X81LR-X-08X840R-E-08X856R-N-08X86DR-W-08X8J0R-U-08
X8K6R-3-08X8LDR-A-08X8MLR-K-08X8Q0R-2-08X8ULR-R-08X8Y6R-H-08X90DR-Q-08
X940R-F-08X956R-P-08X98TR-E-08X9A0R-N-08X9FTR-M-08X9Q0R-3-08X9R6R-A-08
X9TDR-K-08X9VTR-2-08X9X0R-9-08XA40R-H-08XA56R-Q-08XAJ0R-W-08XAMLR-M-08
XANTR-V-08XAR6R-C-08XC2TR-9-08XC56R-R-08XCK6R-6-08XCX0R-C-08XD56R-T-08
XDA0R-R-08XF2TR-D-08XF56R-V-08XF8TR-L-08XFLDR-J-08XFMLR-R-08XH2TR-E-08
XHELR-L-08XHFTR-U-08XHK6R-A-08
BaIatonbogIár
R08N3-4-08R1K23-U-08R1NN3-K-08R2WV3-2-08R58TY-A-08R5LDY-8-08R5ULY-P-08
R5Y6Y-E-08R62TY-5-08R67LY-4-08R6A0Y-L-08R6LDY-9-08R6NTY-R-08R6Q0Y-1-08
R6ULY-Q-08RFK23-9-08RFL83-J-08RFMF3-R-08RFPV3-8-08RH683-5-08RMPV3-E-08
RMR23-N-08RMUF3-5-08
BaIatoncsicsó
X0A0W-H-08X0X0W-4-08X0Y6W-C-08X656P-J-08X86DP-U-08XJELW-R-08XK56P-W-08
XK56W-4-08XKELW-T-08
BaIatonederics
X4NTK-F-08X5J0K-J-08
BaIatonfüred
X02TT-X-08X040T-6-08X0Q0T-T-08X2NTT-M-08X3FTT-F-08X5TDT-F-08X6LDQ-7-08
X756T-N-08X7NTQ-Q-08X7NTT-T-08X7Q0Q-Y-08X8C6T-W-08X8DDT-5-08X8MLQ-J-08
XK56T-1-08XKFTT-X-08XLA0T-1-08XLTDT-W-08XM8TT-T-08XMA0T-2-08XPNTT-9-08
BaIatonfűzfő
XAERL-E-08
BaIatongyörök
Y02MP-P-08Y03UP-X-08Y051P-6-08Y0MEP-3-08Y0PUP-K-08Y0R1P-T-08Y13UP-Y-08
Y1T7P-3-08Y2EEP-X-08Y32MP-T-08Y3D7P-Q-08Y50DK-E-08Y58TK-4-08Y5C6K-L-08
Y6ELK-4-08Y6Y6K-8-08Y7Q0K-U-08Y7ULK-K-08Y7Y6K-9-08Y82TK-1-08Y8R6K-4-08
Y8ULK-L-08Y940K-9-08Y97LK-1-08YA1LK-U-08YA2TK-3-08YA56K-K-08YA6DK-T-08
YALDK-7-08YAMLK-F-08YAR6K-6-08YATDK-E-08
BaIatonhenye
X040W-9-08X06DW-R-08X11LW-U-08X140W-A-08X51LW-Y-08X7LDP-7-08X82TP-4-08
XAVTP-1-08XD56P-Q-08XD7LP-7-08XDK6P-5-08XFLDW-N-08XHFTW-Y-08XHJ0W-7-08
XHLDW-P-08XHQ0W-E-08XHR6W-N-08XJ2TW-L-08XKELP-L-08XKR6P-J-08XKTDP-R-08
XKULP-1-08XKY6P-Q-08XL40P-P-08
BaIatonIeIIe
R0C23-L-08R0EF3-3-08R0HV3-K-08R0L83-2-08R0PV3-R-08R12N3-X-08R1D83-V-08
R1EF3-4-08R23V3-7-08R29V3-E-08R3083-J-08R3MLY-E-08R3NTY-N-08R3ULY-M-08
R3VTY-V-08R41LY-U-08R42TY-3-08R456Y-K-08R48TY-9-08R4A0Y-J-08R4C6Y-R-08
R4ELY-8-08R4J0Y-Q-08R4K6Y-Y-08R4LDY-7-08R4MLY-F-08R4NTY-P-08R4Q0Y-X-08
R4ULY-N-08R4VTY-W-08R4X0Y-5-08R51LY-V-08R52TY-4-08R540Y-C-08R556Y-L-08
R56DY-U-08R57LY-3-08R5A0Y-K-08R5C6Y-T-08R5DDY-2-08R5FTY-J-08R5J0Y-R-08
R5MLY-H-08R5NTY-Q-08R60DY-N-08R61LY-W-08R656Y-M-08R6DDY-3-08R6FTY-K-08
R6R6Y-8-08R6X0Y-7-08R86DY-X-08R96DY-Y-08R9C6Y-X-08R9J0Y-W-08R9K6Y-5-08
RFR23-H-08RFVN3-7-08RFY23-P-08RMEF3-Q-08RMFN3-Y-08RML83-P-08RMY23-V-08
BaIatonszemes
R36DY-R-08
BaIatonszepezd
X01LY-V-08X040Y-C-08X06DY-U-08X08TY-A-08X0A0Y-K-08X0ELY-9-08X0FTY-J-08
X0J0Y-R-08X0K6Y-1-08X0NTY-Q-08X0R6Y-7-08X0ULY-P-08X0VTY-X-08X87LY-C-08
X88TY-L-08X8A0Y-U-08XEDDW-E-08XEMLW-V-08XETDW-U-08XEULW-3-08XEY6W-T-08
XF0DW-2-08XF2TW-J-08XF40W-R-08XF56W-1-08XF6DW-8-08XF7LW-H-08XF8TW-Q-08
XFC6W-7-08XFDDW-F-08XFELW-P-08XPQ0W-M-08XPR6W-V-08
BaIatonszőIős
X06DT-N-08X08TT-5-08X2FTT-E-08X4FTT-H-08XK1LT-9-08XK2TT-J-08XKNTT-5-08
XKTDT-V-08XKVTT-C-08XKX0T-L-08XLDDT-H-08XLFTT-Y-08XLY6T-V-08XNULT-7-08
BaIatonudvari
X1C70-V-08X1UM0-R-08X26E0-X-08X2EM0-D-08X2LE0-C-08X32U0-8-08X3DE0-6-08
X3K70-5-08X3Q10-4-08X3R70-C-08X3VU0-3-08X4C70-Y-08X4LE0-E-08X4Q10-5-08
X4TE0-M-08X50E0-U-08X5FU0-Q-08X5J10-Y-08X5K70-7-08X5MM0-P-08X5R70-E-08
X5TE0-N-08X62U0-C-08X6570-U-08X68U0-K-08X8EM0-L-08X8FU0-U-08X8LE0-K-08
X8UM0-1-08X9A10-W-08X9J10-4-08X9K70-C-08XA0E0-1-08XA570-Y-08XA7M0-F-08
XAEM0-N-08XAK70-D-08XALE0-M-08XANU0-4-08XAQ10-C-08XAY70-T-08XC0E0-2-08
XC1M0-9-08XCA10-Y-08
BaIkány
T2CR9-L-07T30Y9-F-07T3259-P-07T3LY9-3-07T3PC9-K-07T4859-X-07T4AK9-E-07
T4LY9-4-07T73C9-3-07T8V59-P-07T8YR9-E-07T99C9-C-07T9F59-A-07T9QK9-1-07
TAKR9-3-07TLCR9-5-07TLF59-M-07TLLY9-L-07TM0Y9-1-07TMJK9-5-07TMLY9-M-07
TMXK9-K-07TMXKN-X-07TNLY9-N-07TNN59-W-07TNRR9-M-07TNTY9-V-07TQ3C9-L-07
TQ859-K-07TQ9C9-T-07TQRR9-P-07TQXK9-N-07TR9C9-U-07TURR9-T-07TW859-Q-07
TW9C9-Y-07TWTY9-4-07TWXK9-U-07TX6Y9-J-07TX9C9-1-07TXKR9-P-07
BaImazújváros
L0F0W-8-07L0H6W-H-07L0JDW-Q-07L0LTW-7-07L0RLW-6-07L0TTW-E-07L0W6W-W-07
L0XDW-5-07L120W-V-07L136W-4-07L14DJ-Y-07L15LW-L-07L180W-3-07L196W-A-07
L1CLW-T-07L1F0W-9-07L1JDW-R-07L1N0W-H-07L1RLW-7-07L1TTW-F-07L1V0W-P-07
L20TW-N-07L220W-W-07L24DW-D-07L25LW-M-07L26TW-V-07L2ADW-L-07L2CLW-U-07
L2F0W-A-07L2KLW-2-07L2LTW-9-07L5F5D-3-07L5YRD-7-07L625D-P-07L65RD-E-07
L6CRD-M-07L6KRD-U-07L6QKD-T-07L6TYD-9-07L6WCD-R-07L6YRD-8-07L73CD-Y-07
L74KD-7-07L7QKD-U-07L7TYD-A-07LAAKD-J-07LACRD-R-07LAPCD-P-07LATYD-E-07
LCH6W-V-07LDRRE-9-07
BaIogunyom
W32XE-R-08W3LJF-X-08W3VXF-M-08W46JE-J-08W47QE-R-08W4CAE-H-08W55AF-C-08
W5KAF-R-08W5Q4F-Q-08W62XF-W-08W6A4F-C-08W6CAF-L-08W6DJF-U-08W6KAF-T-08
WANXE-M-08WAQ4E-V-08WFKAF-3-08WFMQF-K-08WFVXF-1-08WHMQF-L-08WHNXF-U-08
WHRAF-A-08WHX4F-9-08WHYAF-J-08WJ5AF-Q-08WJ7QF-7-08
BaIsa
T1KVA-W-07T428D-X-07T4CVA-T-07T4E2A-2-07T4V8A-P-07T53FA-5-07T5HFA-K-07
T6JNA-U-07T6M2A-A-07T7QNA-3-07THPFA-4-07THRVA-L-07TJV8A-4-07TKCVA-8-07
TKE2A-H-07TKM2A-P-07TKXNA-M-07TKYVA-V-07
Bálványos
R09V7-H-08R0FN7-F-08R0PV7-W-08R0R27-5-08R1527-K-08R1C27-R-08R1K27-Y-08
R1PV7-X-08R6LE3-E-08R7573-T-08R77M3-9-08R78U3-J-08R7A13-R-08R7C73-1-08
R7Y73-M-08R80E3-V-08R9413-M-08R96E3-4-08RCR73-K-08RF8U3-R-08RFWV7-L-08
RH3V7-T-08RH527-2-08
Bánd
X2VYK-R-08X32YK-Y-08X36KK-P-08X4Q5K-V-08X4RCK-4-08X545K-9-08X55CK-J-08
X56KK-R-08X5RCK-5-08X5VYK-V-08X5YCK-C-08X6X5K-5-08X97RK-5-08X9MRK-K-08
XF8YK-K-08XFA5K-T-08XFCCK-2-08XHERK-K-08XHNYK-1-08XHVYK-7-08XHX5K-F-08
XJ0KK-X-08XJ2YK-E-08XJ45K-N-08XJA5K-V-08
Bánhorváti
F9V7D-K-07FC9J1-Y-07FP4Q1-C-07
Bánokszentgyörgy
Y067H-7-08Y0MEH-V-08Y0VMH-A-08Y107H-2-08Y11EH-9-08Y167H-8-08Y18MH-Q-08
Y1HUH-6-08Y1R1H-M-08Y1T7H-V-08Y1UEH-4-08Y251H-2-08Y2C1H-8-08Y2EEH-Q-08
Y2HUH-7-08Y2UEH-5-08Y2WUH-M-08Y5UEE-6-08Y6VME-F-08Y6WUE-P-08Y7R1E-R-08
Y7UEE-8-08Y867E-E-08Y89UE-5-08Y8D7E-M-08Y8K1E-L-08Y8L7E-U-08Y8NME-A-08
Y907E-8-08Y91EE-H-08Y92ME-Q-08Y93UE-Y-08Y97EE-P-08
Bánréve
F1APY-U-08F2JPY-2-07F2M3Y-J-07F2PHY-2-08F2YWY-P-07F373Y-5-07F3APY-V-07
F3M3Y-K-07F3WHY-8-07F45WY-X-07F6CWY-7-07F6E3Y-F-07F7HHY-1-08F7JPY-8-08
F7KWY-H-08F7M3Y-P-07F7N9Y-X-07F7PHY-6-07F7QPY-E-07F7RWY-N-07F7U3Y-W-07
F7V9Y-5-07
Baranyahídvég
C0D07-6-05C0FD7-N-05C8005-Y-05C8XT5-R-05
Barcs
R0HM1-8-08R0JU1-H-08R0QU1-P-08R0T11-X-08R0U71-6-08R0VE1-E-08R0WM1-N-08
R1011-5-08R12E1-M-08R13M1-V-08R1771-L-08R1E71-T-08R1HM1-9-08R1M71-1-08
R1NE1-8-08R2171-E-08R2611-D-08R28E1-V-08R2AU1-C-08R2D11-L-08R2E71-U-08
R2WM1-Q-08R32E1-P-08R3PM1-K-08R3WM1-R-08R4011-8-08R4171-H-08R43M1-Y-08
R44U1-7-08R4QU1-U-08R4WM1-T-08R5611-H-08R5D11-P-08R5E71-X-08R5VE1-L-08
R5WM1-U-08R6171-K-08R63M1-2-08R6611-J-08R6HM1-F-08R6L11-X-08R6PM1-N-08
R6QU1-W-08R6T11-5-08R6WM1-V-08R6XU1-4-08RA4TY-C-08RA60Y-L-08RAQTY-Y-08
Barnag
XEULP-V-08XF40P-K-08
Baskó
F13JV-9-07
Báta
V0626-J-05V0786-R-05V0U86-D-05V0VF6-M-05V1626-K-05V1786-T-05V1T26-6-05
V1WN6-W-05V2626-L-05V29N6-A-05V2T26-7-05V2VF6-P-05V3AV6-L-05V3D26-U-05
V3E86-3-05V3QV6-1-05V3T26-8-05V3U86-H-05V6E84-4-05V6WN4-1-05V7184-Q-05
V7U84-K-05V7WN4-2-05VCVF4-X-05VCWN4-6-05VD184-W-05VDHN4-T-05VDJV6-4-05
VDL24-9-05
Bátaszék
VD1AV-Q-05VD8JV-6-05VDL4V-4-05VDMAV-C-05VE3QV-8-05
Bátonyterenye
P039L-W-05P0CU5-9-05P0RU6-Q-05P0WE5-E-05P0XM5-N-05P0XM6-P-05P1F76-U-05
P1M16-T-05P1N75-1-05P2116-7-05P2276-F-05P29E6-W-05P2RU6-T-05P39E6-X-05
P3M16-V-05P3N76-4-05P3QM6-L-05P44M5-Y-05P4AM6-7-05P4N76-5-05P4V76-C-05
P5AM6-8-05P5CU6-H-05P5JHM-R-05P5QM6-N-05P5WE6-M-05P65U6-A-05PAM16-4-05
PAPE6-L-05PAV76-K-05PD876-1-05PD9E6-8-05PDAM6-H-05PDCU6-Q-05PDRU6-5-05
PDV76-M-05PE3E6-3-05PE4M6-A-05PE716-T-05PECU6-R-05PEKU5-X-05PEPE5-N-05
PF276-V-05PF3E6-4-05PF4M5-A-05PF4M6-C-05PF5U5-K-05PF5U6-L-05PF876-3-05
PFCU6-T-05PFF76-9-05PJJM5-T-05
Bátor
M9XML-C-05M9YUL-L-05MAYUJ-K-05
Bátorliget
TDJKT-E-07TEJKT-F-07TEN5T-6-07TEPCT-E-07TEQKT-N-07TEYRT-4-07TF0YT-C-07
TF3CT-U-07TF4KT-3-07TF6YT-K-07TFF5T-1-07TFN5T-7-07TFQKT-P-07TFV5T-E-07
TFXKT-W-07TH25T-M-07TH85T-U-07THDYT-T-07THLYT-1-07THYRT-6-07TJ25T-N-07
TJ85T-V-07TJAKT-C-07TJCRT-L-07TJF5T-3-07TJHCT-A-07TJJKT-K-07TLRRT-3-07
TLWCT-T-07TLYRT-9-07TN3CT-2-07TN6YT-R-07TN9CT-8-07TNCRT-Q-07
Battonya
E01DW-2-07E1WTW-D-07E3C0P-V-07E3R0W-H-07E406P-Q-07E4HTP-V-07E51DP-1-07
E52LP-8-07E550P-Q-07E566P-Y-07E5MDP-M-07E5NLP-V-07E5T6P-L-07E5UDP-U-07
E5VLP-3-07E5WTW-J-07E606P-T-07E61DP-2-07E63TP-J-07E63TW-Q-07E650W-Y-07
E69TP-Q-07E6C0P-Y-07E6EDP-F-07E6EDW-N-07E6K0W-D-07E6L6P-E-07E6L6W-M-07
E6MDW-V-07E6PTW-C-07E6T6W-U-07E6UDW-3-07E706W-2-07E71DP-3-07E71DW-9-07
E750P-T-07E77DP-9-07E78LW-Q-07E7C0W-7-07E7D6P-8-07E7D6W-F-07E7T6W-V-07
E7UDW-4-07E7WTW-L-07E7Y0W-U-07E806W-3-07E81DP-4-07E82LP-C-07E82LW-K-07
E866W-9-07E89TW-1-07E8D6W-H-07E8MDW-X-07E8PTW-E-07E8T6W-W-07E8UDP-X-07
E8VLP-6-07E8WTW-M-07E91DW-C-07E92LP-D-07E92LW-L-07E93TW-U-07E950W-3-07
E9C0P-3-07E9C0W-9-07E9EDW-R-07E9FLW-1-07E9L6W-Q-07E9MDW-Y-07E9R0W-P-07
E9VLW-E-07E9Y0W-W-07EAD6W-K-07EAEDW-T-07EAFLW-2-07EAHTW-9-07EAK0W-J-07
EANLW-8-07EAT6W-Y-07EAUDW-7-07EC2LW-N-07EC50W-5-07EC7DW-M-07ECC0W-C-07
ECD6W-L-07ECY0W-Y-07ED50W-6-07ED8LW-W-07EDD6W-M-07EDEDW-V-07EDK0W-L-07
EDL6W-U-07EDT6W-2-07EDY0W-1-07EEHTW-D-07EFEDW-X-07EFHTW-E-07EFK0W-N-07
EFL6W-W-07EFR0W-V-07EFT6W-4-07EFUDW-C-07EFVLW-L-07EFWTW-U-07EFY0W-3-07
EH3TW-2-07EH50W-9-07EH66W-J-07EH7DW-R-07EH8LW-1-07EH9TW-8-07EHC0W-H-07
EHFLW-7-07EHHTW-F-07EHK0W-P-07
Bátya
D04XX-M-05D08JX-C-05D0D4X-3-05D0HQX-T-05D0VJX-Y-05D12JX-6-05D164X-W-05
D18JX-D-05D1D4X-4-05D1UAX-R-05D1XXX-H-05D21AX-Y-05D24XX-P-05D264X-X-05
D2HQX-V-05D2MAX-L-05D2XXX-J-05D32JX-8-05D37AX-7-05D3AXX-X-05D3D4X-6-05
D3FJX-N-05D3JXX-5-05D3L4X-D-05D3MAX-M-05D3QXX-C-05D3T4X-L-05D3UAX-U-05
D3VJX-3-05D3XXX-K-05D41AX-2-05D42JX-9-05D43QX-J-05D44XX-R-05D464X-1-05
D47AX-8-05D48JX-H-05D4AXX-Y-05D4D4X-7-05D4JXX-6-05D4MAX-N-05D4NJX-W-05
D4PQX-5-05D4VJX-4-05D51AX-3-05D52JX-A-05D53QX-K-05D564X-2-05D5AXX-1-05
D5EAX-H-05D5HQX-Y-05D5JXX-7-05D5XXX-M-05D64XX-U-05D67AX-A-05D6HQX-1-05
D6L4X-H-05D6NJX-Y-05D6T4X-P-05D6UAX-X-05D6WQX-E-05D704X-W-05D72JX-D-05
D74XX-V-05D764X-4-05D79QX-U-05D7EAX-K-05D7FJX-T-05D7MAX-R-05D7NJX-1-05
D7VJX-7-05D7WQX-F-05D82JX-E-05D864X-5-05D89QX-V-05D8AXX-4-05D8HQX-3-05
D8WQX-H-05D91AX-7-05D964X-6-05D9VJX-9-05DA1AX-8-05DA3QX-Q-05DAEAX-N-05
DCHQX-6-05DCXXX-U-05DD04X-3-05DD4XX-2-05DD64X-9-05DD7AX-J-05DD8JX-R-05
DD9QX-1-05DDAXX-8-05DDD4X-H-05DDFJX-Y-05DDHQX-7-05DDJXX-F-05DJ09H-X-05
DK09H-Y-05
Bedegkér
R7D89-9-08R7FN9-R-08R7L89-H-08R8R29-H-08R91F9-6-08R9WV9-H-08RA3V9-P-08
RC089-1-08RC3V9-Q-08RCFNH-4-08RCHV9-5-08RCK29-D-08RCT89-U-08REVN9-D-08
REY29-V-08RK529-6-08RKD89-M-08RKEF9-V-08RKK29-L-08RKR29-T-08RKVN9-J-08
RKWV9-R-08RL9V9-6-08
Bejcgyertyános
W02XW-5-08W7DJU-8-08W8MQU-Q-08W90JU-W-08W96JU-4-08W9DJU-A-08W9LJU-J-08
WA0JU-X-08WAJ4U-3-08WC6JU-6-08WDDJU-E-08WDMQU-V-08WE44U-R-08
Bekecs
F411X-V-07F511X-W-07F59EX-L-07F5F7X-K-07F6F7X-L-07F6RUX-J-07F6U1X-R-07
F771X-6-07F7CUX-5-07F7KUX-C-07F8JMX-5-07F8PEX-4-07F8QMX-C-07F971X-8-07
F9CUX-7-07F9E1X-F-07F9M1X-N-07F9V7X-4-07FA4MX-T-07FAQMX-E-07FAV7X-5-07
FCE1X-J-07FCM1X-Q-07FECUX-C-07FEF7X-U-07FEHEX-3-07FEJMX-A-07FEKUX-K-07
FEM1X-T-07FEN7X-2-07FEPEX-9-07FEQMX-J-07FERUX-R-07FEU1X-1-07FEV7X-8-07
FF11X-7-07FLQMX-P-07FM11X-D-07FM27X-M-07FM4MX-4-07FM5UX-C-07FM71X-L-07
FM87X-U-07FMCUX-K-07
Bélapátfalva
M027P-U-05M1QMM-W-05M1RUM-5-05M33EM-4-05M34MM-C-05M3AMM-K-05M3YUM-E-05
M487M-4-05M4CUM-U-05M4QMM-1-05M54MM-E-05M571M-W-05M587M-5-05M5E1M-4-05
M5RUM-9-05M5U1M-J-05M5V7M-R-05M64ME-8-05M65UM-P-05M6WEE-U-05M771M-Y-05
M7HEM-N-05M8CUM-Y-05M8HEM-P-05M8QMM-5-05M8RUM-D-05M8U1M-M-05M8V7M-V-05
M8WEM-4-05M8XMM-C-05M8YUM-L-05M911M-U-05M93EM-A-05
Bélavár
R076V-D-08R08DV-M-08R09LV-V-08R0ATV-4-08R0D0V-C-08R0E6V-L-08R0FDV-U-08
R0JTV-A-08R0M6V-T-08R0NDV-2-08R100V-Y-08R12DV-F-08R18DV-N-08R1JTV-C-08
R1L0V-L-08R4L0V-P-08R4M6V-X-08R4NDV-6-08R6QTT-N-08R7U6T-6-08R7VDT-E-08
R7WLT-N-08R7XTT-W-08R800T-5-08R816T-D-08R83LT-V-08R84TT-4-08R860T-C-08
R876T-L-08R89LT-3-08R8ATT-A-08R8D0T-K-08R8FDT-2-08R8M6T-1-08R8NDT-8-08
R8WLT-P-08RC2DT-Q-08RC3LT-Y-08
Beleg
R2L3Q-L-08R2NHQ-3-08R38HQ-P-08R3L3Q-M-08R3QX3-Y-08R419Q-9-08R42HQ-J-08
R4HPQ-6-08R4JWQ-E-08R4QWQ-M-08R519Q-A-08R52HQ-K-08R53PQ-T-08R563Q-9-08
R579Q-J-08R59PQ-1-08R5AWQ-8-08R5M9Q-X-08R7HQ3-N-08REL3Q-Y-08RHM9Q-9-08
RHNHQ-J-08RHWQ3-C-08
Belsősárd
Y2PU5-3-08Y31E5-1-08Y33U5-H-08Y3L75-D-08Y41E5-2-08Y47E5-8-08Y49U5-Q-08
Y4HU5-X-08Y4K15-6-08Y4PU8-8-08Y4WU5-C-08Y52M5-A-08Y57E5-9-08Y5C15-1-08
Y5L75-F-08Y5NM8-2-08Y5PU5-6-08Y6075-V-08Y63U8-P-08Y67E5-A-08Y68M5-K-08
Y6EE5-J-08Y6K15-8-08Y6NM5-Y-08Y7075-W-08Y71E5-5-08Y79U5-U-08YC3U5-R-08
YCC15-7-08YDT75-W-08YDWU5-M-08YE1E5-C-08YE7E5-K-08YE8M5-T-08YEHU5-8-08
Benk
T2U5E-M-08T3M5E-F-08T65YA-T-08T6JRA-X-07T7E5A-8-07T7JRA-1-08T7KYA-7-07
T875A-3-07T89KA-L-08T8NCE-V-08T8RYA-D-05T92CA-5-07T975A-5-08T98CE-H-08
T9HKA-T-07T9JRA-3-08T9KYA-A-08TA5YA-X-08TAARA-V-07TAXRA-H-07TCFCA-M-07
TQVCA-E-07TUKYA-V-08TUNCA-A-07TUPKA-K-07TV15A-J-08
Berekböszörmény
L01VR-K-07L648R-8-07L65FR-H-07L67VR-Y-07L6H2R-E-07L6KFR-W-07L6MVR-D-07
L6P2R-M-07L6Q8R-V-07L6RFR-4-07L6TNR-C-07L6X8R-3-07L6YFR-A-07L70NR-K-07
L748R-9-07L77VR-1-07L792R-8-07L7DNR-Y-07L7J8R-P-07L7KFR-X-07L7P2R-N-07
L7RFR-5-07L7UVR-M-07LFMVR-N-07LFW2R-4-07LFX8R-C-07LH1VR-3-07LH5FR-T-07
LH6NR-2-07LH92R-J-07LHEVR-H-07
Beremend
C02DN-P-05C4U6J-9-05C62DJ-R-05C676J-Q-05C68DJ-Y-05C69LJ-7-05C6D0J-P-05
C6FDJ-6-05C6HLJ-E-05C6QTJ-V-05C6U6J-C-05C716J-K-05C72DJ-T-05C73LJ-2-05
C760J-J-05C78DJ-1-05C7ATJ-H-05C7JTJ-P-05C7NDJ-E-05C7U6J-D-05C7XTJ-4-05
C800J-C-05C876J-T-05CA3LJ-5-05CA8DJ-4-05CAFDJ-A-05CAHLJ-K-05CAL0J-2-05
CAM6J-9-05CANDJ-J-05CAWLJ-Y-05CAXTJ-7-05
Beret
FH14H-W-07
Berhida
X01RY-2-08X02YY-9-08X045Y-J-08X06KY-1-08X08YY-H-08X0URY-V-08X145Y-K-08
X17RY-9-08X1CCY-1-08X1Q5Y-6-08X28YY-K-08X2FYY-R-08X2MRY-Q-08X3ERY-K-08
X3FYY-T-08X3LKY-J-08X3Q5Y-8-08X3RCY-H-08X3VYY-7-08X3X5Y-F-08X3YCY-P-08
X40KY-X-08X41RY-6-08X42YY-E-08X445Y-N-08X45CY-W-08X46KY-5-08X47RY-D-08
X4J5Y-3-08X4KCY-A-08X4LKY-K-08X4MRY-T-08X4NYY-2-08X4Q5Y-9-08X4URY-1-08
X4VYY-8-08X4X5Y-H-08X9URY-6-08X9X5Y-N-08XA0KY-5-08XA1RY-D-08XA45Y-V-08
XA5CY-4-08XA6KY-C-08XC2YW-L-08XC45W-U-08XCA5Y-4-08XCKCY-K-08XCMRY-2-08
XCNYW-7-08XCQ5Y-J-08XCYCY-Y-08XD1RY-F-08XD2YW-M-08
Berzék
F4E22-E-07F5282-9-07F5RV2-M-07F5U22-V-07F5V82-4-07F63F2-K-07FL282-Q-07
FLF82-5-07FLHF2-D-07FLKV2-V-07
Besence
C3165-2-05C3765-8-05C3ND5-W-05C4005-U-05C4165-3-05C43L5-K-05C44T5-T-05
C4FD5-Q-05CFVD5-H-05
Bezenye
K0KTA-L-08K8YT9-8-08
Bicsérd
C1QUH-P-05C1VEH-E-05C22EH-M-05C24UH-4-05C261H-C-05C2AUH-A-05C2D1H-K-05
C2HMV-N-05C2L1H-R-05C2NEH-8-05C2U7H-7-05C2VEH-F-05C2XUH-X-05C301H-6-05
C317V-T-05C3AUH-C-05C3AUV-Q-05C3D1H-L-05C3M7H-2-05C3VEH-H-05C4HMH-C-05
C4L1H-U-05C4NEH-A-05C4PMH-K-05C4T1H-2-05C54UH-7-05C58EV-A-05C59MH-6-05
C5FEH-5-05C5M7V-H-05C62EH-R-05C64UH-8-05C6JUV-2-05C6T1H-4-05C701H-A-05
C72EH-T-05C761H-J-05C761V-W-05C79MH-8-05C7L1H-X-05C7T1H-5-05C8D1H-R-05
CEJUH-W-05CEL1H-5-05CEM7H-D-05CENEH-M-05CFD1H-Y-05CFJUH-X-05CFM7H-E-05
CFPMH-W-05CH17H-U-05CH2EH-3-05CH61H-T-05CJ4UV-Y-05CJ8EV-P-05CJ9MH-K-05
CJAUH-T-05CJD1H-2-05CK01H-N-05CK9MV-Y-05CKAUV-7-05CKHMH-T-05CKT1V-V-05
CKXUV-U-05CL17V-A-05CL2EV-K-05CLPMV-E-05CM17V-C-05CM3MV-U-05CMFEV-1-05
Biharkeresztes
L1LNP-W-07L4KFQ-T-07L5CFQ-M-07L5DNQ-V-07L5EVQ-4-07L5J8P-K-07L5LNQ-3-07
L5MVQ-A-07L5P2P-J-07L5P2Q-K-07L5Q8Q-T-07L5RFQ-2-07L5TNQ-9-07L5W2Q-R-07
L5YFQ-8-07L60NP-F-07L60NQ-H-07L65FQ-F-07L66NQ-P-07L692Q-6-07L6A8Q-E-07
L6CFQ-N-07L6DNQ-W-07L6EVQ-5-07L6LNP-3-07L6MVP-A-07L6Q8P-T-07L6RFQ-3-07
L6W2Q-T-07L6X8P-1-07L748Q-8-07LCJ8Q-T-07LCKFQ-2-07LCLNQ-9-07LCMVQ-J-07
LCP2Q-R-07LCQ8Q-1-07LCRFP-7-07LCRFQ-8-07LCTNQ-H-07LCW2P-X-07LCW2Q-Y-07
LCX8P-6-07LCX8Q-7-07LCYFP-E-07LD0NP-N-07LD1VP-W-07LD32Q-6-07LD48Q-E-07
LD6NP-V-07LD7VP-4-07
Biri
T2AK9-C-07T40Y9-H-07T45R9-F-07T4DY9-W-07T4QK9-U-07T4TY9-A-07T4WC9-T-07
T50Y9-J-07T55R9-H-07T59C9-7-07T5AK9-F-07T5LY9-5-07T5RR9-4-07T5V59-L-07
T5YR9-A-07T6F59-7-07T6HC9-F-07T6JK9-P-07T6KR9-X-07T6PC9-N-07T6WC9-V-07
T7AK9-J-07T7KR9-Y-07T7RR9-6-07T7YR9-D-07T86Y9-U-07T8859-3-07T89C9-A-07
TE3C7-7-07TE4K7-F-07TEHC7-M-07TWQK7-K-07TXV59-D-07TXYR9-4-07TY0Y9-C-07
TY259-L-07TY3C9-U-07TY4K9-3-07TY9C9-2-07TYDY9-R-07
Bisse
C03LC-M-05C160C-5-05C1L0C-K-05C2VDC-9-05C2XTC-R-05C32DC-H-05C376C-F-05
C3ATC-6-05C3FDC-W-05C3JTC-D-05C3M6C-V-05C3NDC-4-05C3PLC-C-05C3QTC-L-05
C3U6C-3-05C3WLA-J-05C400C-2-05C4WLC-L-05CMU6C-M-05CN8DC-9-05
Boba
W02XY-7-08W044Y-F-08W11QY-1-08W15AY-Q-08W1FXY-N-08W22XY-9-08W2EQY-F-08
W2J4Y-X-08W2KAY-6-08W2LJY-E-08W2NXY-W-08W2Q4Y-5-08W2RAY-D-08W2TJY-M-08
W2YAY-L-08W30JY-U-08W37QY-9-08W38XY-J-08W3EQY-H-08W3FXY-Q-08W3KAY-7-08
W3LJY-F-08W3TJY-N-08W46JY-3-08W4EQY-J-08WCA4Y-2-08WCKAY-H-08WCLJY-Q-08
WCMQY-Y-08WCNXY-7-08WDKAY-J-08WDLJY-R-08WDMQY-1-08WDNXY-8-08WE7QY-M-08
WE8XY-V-08WEA4Y-4-08WECAY-C-08WEDJY-L-08WEFXY-3-08WEMQY-2-08WEQ4Y-J-08
WETJY-1-08WEYAY-Y-08
Bocfölde
Y09UJ-Y-08YYFTD-Y-08YYK6D-F-08
Bocskaikert
L0N11-L-07L14E1-H-07L1971-F-07L1CM1-X-07L1V11-U-07L24E1-J-07L3V11-W-07
L4N5J-D-07L7YRJ-E-07L8AKJ-L-07L8CRJ-U-07L8F5J-A-07L8JKJ-T-07L8PCJ-R-07
L8YRJ-F-07L925J-X-07L95RJ-N-07L96YJ-W-07L9AKJ-M-07L9DYJ-4-07L9JKJ-U-07
L9LYJ-A-07L9QKJ-2-07L9YRJ-H-07LA0YJ-Q-07LA3CJ-7-07LA5RJ-P-07LA6YJ-X-07
LADYJ-5-07LAJKJ-V-07LAN5J-L-07LAPCJ-U-07LAWCJ-2-07LAYRJ-J-07LCJKJ-W-07
LCWCJ-3-07LDCRJ-Y-07LDJKJ-X-07LDWCJ-4-07LDXKJ-C-07LHHCJ-T-07LHLYJ-J-07
LHN5J-R-07LHPCJ-1-07LHQKJ-8-07LHWCJ-7-07LN371-W-07LN4E1-5-07LN5M1-D-07
LN6U1-M-07LN811-V-07LN971-4-07LNAE1-C-07
Boda
C017H-A-05CC3M9-Y-05CE019-A-05CEE79-Y-05
Bodajk
J3FYM-X-05J3YCM-U-05J4LKM-P-05J4Q5M-E-05J545M-U-05J55CM-3-05J56KM-A-05
J5DKM-J-05J5J5M-8-05J5TKM-X-05J5VYN-F-05J5YCM-W-05J645N-W-05J6A5N-4-05
J6DKN-L-05J6J5N-A-05J6MRN-2-05J6NYM-8-05J6Q5M-H-05J6Q5N-J-05J6VYN-H-05
J70KN-7-05J72YM-N-05J72YN-P-05J745N-X-05J75CN-6-05J78YN-W-05J7J5N-C-05
J80KN-8-05J85CN-7-05J8NYN-C-05J8VYN-K-05JA1RM-J-05JDX5N-X-05JELKM-1-05
JEQ5N-R-05JH7RM-W-05JHERM-4-05JHVYN-T-05JJDKN-X-05JJJ5N-N-05
Bodmér
J51XM-J-05J56QM-H-05J9P4M-J-05J9UXM-H-05JA1XM-P-05
Bodonhely
K0Q9D-A-08K0RHD-K-08K11WD-8-08K1J9D-5-08K1Q9D-C-08K233D-J-08K333D-K-08
K3RHD-N-08KF5HD-E-08KFDPD-V-08KFLPD-3-08KH5HA-D-08
Bodrogkeresztúr
F5U29-4-07F6129-A-07F6WF9-M-07F7WF9-N-07F8U29-7-07F9U29-8-07FA9F9-5-07
FAAN9-D-07FHPF9-Q-07
Bódvalenke
F1QRN-Y-07F275N-V-07F2CYN-U-07F915N-W-07FAVCN-1-07
Bódvarákó
F58CN-7-07F5PKN-V-07F64RN-J-07F675N-1-07F74RN-K-07F775N-2-07F78CN-9-07
F7PKN-X-07F95YN-V-07F975N-4-07FAFCN-L-07FCXRN-J-07FD4RN-Q-07FDARN-X-07
FDFCN-N-07
Bódvaszilas
F02CN-U-07F03KN-3-07F2JRN-T-07F43KN-7-07F9CYN-3-07F9FCN-K-07F9HKN-T-07
F9NCN-R-07F9PKN-1-07FA75N-5-07FC9KN-N-07FCFCN-M-07
Bogád
C917P-U-05C977P-2-05CAHMP-R-05CV9MP-4-05CVL1P-T-05CX01P-8-05CX17P-H-05
Bogádmindszent
C0765-5-05C1765-6-05C1D05-5-05C1HL5-V-05C1ND5-U-05C1PL5-3-05C1U65-T-05
C2005-R-05CE005-5-05CE165-D-05CE2D5-M-05CE8D5-U-05CEQT5-Q-05CET05-Y-05
CEXT5-X-05CHXUK-F-05
Bogyiszló
V22JY-Q-05V49QY-8-05V4JXY-P-05V5JXY-Q-05V5MAY-7-05V5QXY-X-05V5WR0-X-05
V61AY-M-05V61C0-N-05V67AY-U-05V77C0-W-05V79R0-D-05V8T50-A-05V8XY0-9-05
V9NJY-L-05VHHR0-V-05VJ8K0-F-05
Bokod
N0MXJ-1-05N1P4J-9-05N20QJ-7-05N27XJ-N-05N2EXJ-V-05N2JAJ-C-05N2RJJ-T-05
N2TQJ-2-05N2UXJ-9-05N30QJ-8-05N35JJ-7-05N36QJ-F-05N37XJ-P-05N394J-X-05
N3LQJ-V-05N3P4J-C-05N3QAJ-L-05N3TQJ-3-05N3UXJ-A-05N3XAJ-T-05N40QJ-9-05
N44AJ-1-05N47XJ-Q-05N4CJJ-F-05N4DQJ-P-05N4MXJ-5-05N4UXJ-C-05N534J-T-05
N57XJ-R-05N5TQJ-5-05N6DQJ-R-05N6QAJ-P-05N76QJ-L-05N7CJJ-K-05N7RJJ-Y-05
N7UXJ-F-05N81XJ-N-05N8AAJ-C-05N8TQJ-8-05NCUXH-K-05NDRJJ-5-05NF7XJ-3-05
NFAAJ-K-05NFH4J-J-05NFJAJ-R-05NFKJJ-1-05NFMXJ-H-05NFW4J-X-05NFXAJ-6-05
NH0QJ-N-05NH1XJ-W-05
Boldog
MEXCE-2-05MF6RE-Q-05
Boldogkőújfalu
F4M4J-6-07
Boldva
F0M1R-6-07F0XMR-4-07F111R-L-07F5QQE-U-07F95XE-L-07FAM4E-9-07FC9JE-D-07
FCFAE-C-07FCKXE-3-07FCQQE-2-07FCRXE-9-07FCWJE-1-07FD14E-Q-07FDNAE-L-07
FDVAE-T-07FDYXE-J-07FE11R-1-07FE2AE-1-07FE4MR-Q-07FE5XE-Q-07FECXE-X-07
FEJQE-W-07FEM4E-D-07FEQQE-4-07FEWJE-3-07FEXQE-A-07FFE4E-7-07FFYXE-L-07
FH4QE-K-07FHJQE-Y-07FHM4E-F-07FHNAE-P-07FMHJE-V-07FMJQE-4-07FMKXE-C-07
FMM4E-L-07FMNAE-U-07
Bolhó
R0HLX-5-08R0NDX-4-08R0QTX-L-08R0T0X-U-08R0VDX-A-08R14TX-1-08R18DX-Q-08
R1HLX-6-08R1L0X-N-08R1M6X-W-08R1NDX-5-08R200X-3-08R24TX-2-08R260X-9-08
R276X-J-08R2QTX-N-08R2T0X-W-08R2U6X-5-08R300X-4-08R3D0X-J-08R3E6X-R-08
R3FDX-1-08R3T0X-X-08R3U6X-6-08
Bonyhád
V02JU-J-05V03QU-R-05V0XXU-U-05V17AU-J-05V1XXU-V-05VCL4R-Y-05VCMAR-7-05
VCNJR-F-05VCT4U-8-05VCUAU-H-05VD2JR-V-05VD64R-L-05VDQXR-Y-05VDT4R-7-05
VDVJR-P-05VEPQR-R-05VK3QR-9-05VK4XR-J-05VK9QR-H-05VKD4R-Y-05VKWQR-4-05
Borsfa
Y6L7H-U-08Y6NMH-A-08YAPUH-P-08YAUEH-E-08YE51H-E-08YEC1H-M-08YEEEH-4-08
Borsodbóta
F09EC-U-07F0CUC-A-07F0HEC-2-07F0KUC-J-07F0M1C-R-07F0N7C-1-07F0PEC-8-07
F0U1C-Y-07F0WEC-F-07F111C-6-07F127C-E-07F15UC-5-07F19EC-V-07F1AMC-4-07
F1JMC-A-07FAAQ1-6-07FACUC-N-07FAE1C-W-07FAQQ1-L-07FC5X1-8-07FC87C-Y-07
FCHEC-E-07FCJMC-N-07FCKX1-N-07FCPEC-M-07FCQMC-V-07FCRX1-V-07FCV7C-L-07
FCVA1-C-07FCWEC-U-07FCXMC-3-07FD11C-K-07FEKX1-Q-07
Borsodszirák
FJ74E-3-07FJE4E-9-07
Borzavár
X2NY7-7-08X58Y7-W-08X71R7-J-08XAFY7-9-08XANY7-H-08XAUR7-F-08XC2Y7-W-08
XCLK7-2-08XCQ57-R-08XCVY7-Q-08
Bozsok
W01Q5-5-08W06P0-4-08WFTJ7-9-08WFVX7-R-08WH5A7-F-08WJ493-9-08WJCH3-Q-08
W2TPH-A-08
Bocs
F0AN2-T-07F0HF5-V-07F0JN5-4-07F0M25-L-07F0N85-U-07F0U25-T-07F0V82-X-07
F0WF2-6-07F0XN5-J-07F1125-1-07F1282-5-07F15V2-V-07F1JN5-5-07F1KV5-D-07
F1M25-M-07F1PF5-4-07F1WF5-A-07F1XN2-F-07F2125-2-07F2885-H-07F2E25-F-07
F2HF5-X-07F2M25-N-07F2XN5-L-07F3282-7-07F3285-A-07F33F2-F-07F35V2-X-07
F3722-6-07F3882-E-07F3PF5-6-07F3V82-2-07F4125-4-07F4282-8-07F4725-A-07
F49F2-P-07F4CV5-9-07F4PF5-7-07F9V85-C-07FAM25-X-07FAU25-5-07FAV85-D-07
FAWF5-M-07FJAN2-C-07FJCV2-L-07FL722-P-07FL882-X-07
Bököny
S4259-E-07S4AK9-4-07T06YH-R-07T13CH-3-07T1YRH-D-07T2AKH-K-07T2CRH-T-07
T2F5H-9-07T2PCH-Q-07THYR9-N-07TJHC9-T-07TK6Y9-5-07TMDY9-E-07TMF59-N-07
TMPC9-4-07TNLY8-M-07TPDY9-H-07TTLYH-1-07TTN5H-8-07TU3CH-W-07TUTYH-8-07
BöIcske
V41H7-Y-05V42P7-7-05V4C35-U-05V4HW5-T-05V4K35-2-05V4NP5-R-05V4R35-8-05
V53W5-E-05V5535-N-05V57H5-5-05V58P5-D-05V5HW5-U-05V5K35-3-05V5L95-A-05
V5MH5-K-05V5NP5-T-05V5T95-J-05V5VP5-1-05V5WW5-8-05V61H5-Y-05V63W5-F-05
V6535-P-05V6695-X-05V68P5-E-05V6D95-5-05V6FP5-M-05V6K35-4-05V6L95-C-05
V6PW5-3-05V6UH5-T-05V6WW5-9-05V7095-R-05V73W5-H-05V77H5-7-05V7EH5-E-05
V7HW5-W-05V7NP5-V-05V8T95-M-05V9095-U-05V91H5-3-05V92P5-A-05V93W5-K-05
V9535-T-05V9695-2-05V97H5-9-05VAD95-9-05VC3W5-M-05VC535-V-05VC695-4-05
VEC35-5-05VEFP5-V-05VET95-T-05VF1H5-8-05VFHW5-5-05VFNP5-4-05VFPW5-C-05
VFR35-L-05VFUH5-3-05
BúcsúszentIászIó
YEJ0D-N-08YFX0D-4-08YV7LD-E-08YVFTD-V-08YVMLD-U-08YVQ0D-A-08
BudakaIász
Q0RJW-6-05Q0YJW-D-05Q134W-4-05Q14AW-C-05Q1H4W-J-05Q1KJW-1-05Q1LQW-8-05
Q494T-A-05Q4LQW-C-05Q4QAW-3-05Q4UXT-P-05Q4UXW-T-05Q4W4W-2-05Q4XAW-9-05
Q4YJW-J-05Q50QW-R-05Q51XW-1-05Q534W-8-05Q54AW-H-05Q55JW-Q-05Q56QW-Y-05
Q57XW-7-05Q5AAW-P-05Q5DQT-3-05Q66QT-W-05QE34W-J-05QE94W-Q-05QEMXW-W-05
QFYJW-V-05QH0QW-4-05QH6QW-A-05QLXAT-N-05
Budapest.!!!.
A1EXY-X-05A234Y-T-05A24AY-2-05A47XW-R-05
Budapest_!V.
A8YJW-8-05A9JAW-M-05A9MXW-C-05A9RJW-3-05A9XAW-2-05AECJW-T-05AH1XW-X-05
AH7XW-5-05AHKJW-3-05
Budapest_V.
A1TR5-A-05A80QY-J-05A8JAY-N-05
Budapest_X!.
A7CK2-R-05
Budapest_X!!!.
A7DQY-W-05
Budapest_XV!!.
ACP56-Y-05ACYK6-N-05
Budapest_XX!.
A11Y7-T-05A35K7-L-05A37Y7-3-05A3AC7-K-05A3H57-J-05A3RK7-7-05A3TR7-F-05
A3W57-X-05A3XC7-6-05A4357-5-05A46R7-V-05A4AC7-L-05A4H57-K-05A4LR7-9-05
A4UY7-Q-05A4YK7-F-05A51Y7-X-05A5JC7-U-05A5P57-T-05A61Y7-Y-05A66R7-X-05
A6DR7-5-05A6EY7-D-05A74C7-H-05A7H57-N-05A7W57-3-05AE357-F-05AE5K7-X-05
AE6R7-6-05AEDR7-D-05AFJC7-5-05AHW57-C-05AHXC7-L-05AHYK7-U-05AJ6R7-9-05
AJJC7-7-05AJMY7-X-05AJUY7-5-05AJXC7-M-05
Budapest_XX!!.
A1QC4-T-05A2954-6-05A31Y4-R-05A34C4-8-05A36R4-Q-05A3H54-E-05A3JC4-N-05
A3KK4-W-05A3W54-U-05A96R4-X-05A9AC4-N-05A9MY4-L-05A9TR4-K-05AA0R4-R-05
AA1Y4-1-05AA4C4-H-05AA6R4-Y-05AA7Y4-7-05AERK4-F-05AETR4-P-05AEUY4-X-05
AFTR4-Q-05AFUY4-Y-05AFXC4-F-05AH1Y4-6-05
Buj
T14NH-E-07T228H-Y-07T23FH-7-07T2ANH-N-07T328H-1-07T3JNH-W-07T4RVH-D-07
T4WFH-4-07T572H-2-07T588H-9-07T5F8H-H-07T5PFD-U-07T672H-3-07T69FH-K-07
T6ANH-T-07T6CVH-2-07T6F8H-J-07T6V8H-X-07T6WFD-3-07T6XNH-E-07T728H-5-07
T772H-4-07T79FH-L-07T7E2D-7-07T7E2H-A-07T7F8D-F-07T7F8H-K-07T7N8H-R-07
T7PFD-W-07T7QNH-8-07T7U2H-Q-07T7XNH-F-07T7YVH-P-07T872H-5-07T888H-D-07
T8CVD-1-07T8M2H-K-07T8N8H-T-07T8WFD-5-07T9V8D-X-07TAE2D-A-07TEHFD-W-07
TEJND-5-07TEN8D-V-07TEXND-K-07TF3FD-J-07TF88D-H-07TN28H-L-07TNPFH-F-07
TNQNH-P-07TNRVH-X-07TNV8H-E-07TP12H-D-07
Buzsák
RJWV5-L-08
Bük
W01W4-9-08W1Q94-E-08W1X94-M-08W2A94-2-08W2UW4-6-08W36P4-C-08W3Q94-H-08
W4334-N-08W46P4-D-08W47W4-M-08W4J94-A-08W4KH4-K-08W4TP4-1-08W4W34-H-08
W4YH4-Y-08W55H4-6-08W56P4-E-08W57W4-N-08W5934-W-08W5A94-5-08W5TP4-2-08
W6J94-D-08W6MW4-4-08WDRH4-2-08WDTP4-9-08WDUW4-J-08WDW34-R-08WDX94-1-08
WDYH4-8-08WE0P4-H-08WE1W4-Q-08WE6P4-P-08WE7W4-X-08WE934-6-08WEH34-D-08
WEMW4-C-08
Bükkaranyos
F2QN1-8-07F8PF1-7-07F8RV1-P-07F8U21-X-07F8V81-6-07FAV81-8-07
Bükkmogyorósd
F271E-H-07F2AME-7-07F2HEE-6-07F2N7E-5-07F2WEE-L-07F2YUE-3-07F35UE-9-07
F3CUE-H-07F3F7E-Y-07F3KUE-P-07F3M1E-X-07F3PEE-E-07F3RUE-W-07F3V7E-D-07
F3XME-V-07F487E-T-07F4WEE-N-07F511E-D-07F5E1E-T-07F5N7E-8-07F887E-X-07
F8WEE-T-07FAJME-P-07FAN7E-E-07FC27E-U-07
Bükkösd
C03M9-L-05C0NE9-Y-05C0T19-P-05C0WM9-E-05C14U9-V-05C19M9-U-05C1M79-R-05
C1U79-Y-05C1WM9-F-05C2019-X-05C22E9-E-05C2619-5-05C2D19-C-05C2E79-L-05
C2FE9-U-05C2M79-T-05C2NE9-2-05C2T19-R-05C3779-E-05C8T17-W-05C8WM7-M-05
CAE77-T-05CC017-6-05CH3M9-4-05CH779-U-05CH8E9-3-05CHAU9-K-05CHL19-1-05
CHPM9-Q-05CHQU9-Y-05CHT19-7-05CHU79-F-05CHWM9-X-05CHXU9-6-05CJ019-E-05
CJ2E9-W-05CJ3M9-5-05CJ779-V-05CJVE9-Q-05CK179-P-05CKU77-F-05
Bükkszék
M0F7K-4-05M0KUL-V-05M0PEL-L-05M0QML-U-05M0RUL-3-05M0U1K-9-05M111L-J-05
M127L-R-05M1KUL-W-05M1M1L-5-05M1RUL-4-05M24ML-9-05M2AML-H-05M2HEL-F-05
M2JML-P-05M7JMH-R-05M9CUJ-W-05M9E1L-7-05MA11L-U-05MA27L-3-05MAJMJ-W-05
MAXMJ-A-05MC11J-T-05MDJMK-1-05MEJMK-2-05MEU1J-P-05
Bükkszenterzsébet
MD3EH-9-05MD4MH-J-05
Bükkszentkereszt
F027N-P-07F09EN-5-07F0CUN-M-07F0KUN-U-07F0N7N-A-07F0PEN-K-07F0QMN-T-07
F1YUF-3-07F24MF-2-07F371N-R-07F39EN-8-07F3AMN-H-07F3CUN-Q-07F3JMN-P-07
F3KUN-X-07F3N7N-E-07F44MN-A-07F471N-T-07F487N-2-07F49EN-9-07F4AMN-J-07
F4E1N-1-07F4F7F-2-07F4F7N-8-07F4KUN-Y-07F4N7F-8-07F4PEF-H-07F4WEN-W-07
F6F81-P-07F9HF1-2-07F9JN1-9-07F9KV1-J-07F9M21-R-07F9N81-1-07F9PF1-8-07
F9QN1-H-07F9RV1-Q-07F9U21-Y-07FJWEU-H-07FM27U-J-07FM4MU-1-07FNQMU-N-07
FNRUU-W-07FNU1U-5-07FNXMU-V-07
Bükkszentmárton
M3N7E-C-07
Bükkzsérc
F05UQ-H-07F0E1Q-X-07F0F7Q-6-07F0HEN-C-07F0KUQ-W-07F0U1Q-C-07F0YUN-8-07
F127Q-T-07F13EQ-2-07F171Q-R-07F1AMQ-H-07F1CUN-N-07F1CUQ-Q-07F1E1Q-Y-07
F1HEN-D-07F1JMQ-P-07F1N7Q-E-07F1PEQ-N-07F1QMQ-W-07F211N-J-07F211Q-L-07
F227N-R-07F23EN-1-07F25UQ-K-07F271N-Q-07F287Q-2-07F2CUN-P-07F2KUN-W-07
F2KUQ-Y-07F2M1Q-7-07F2N7Q-F-07F2QMQ-X-07F2RUN-4-07F2V7Q-N-07F2WEN-U-07
F2WEQ-W-07F2XMN-3-07F33EN-2-07F34MN-9-07F35UN-J-07F3F7Q-9-07F3HEQ-J-07
F3M1Q-8-07F3N7Q-H-07F3RUQ-7-07F3YUQ-E-07F411Q-N-07F45UQ-M-07F4AMQ-L-07
F4U1Q-H-07F5CUQ-V-07F8N7Q-N-07F8PEQ-W-07F987Q-9-07FA5UQ-U-07FA71Q-3-07
FACUQ-2-07FAJMQ-1-07FAYUQ-N-07FC4MQ-M-07FCAMQ-U-07FCN7P-Q-07FD3EQ-E-07
FDPEQ-2-07FDV7Q-1-07FDXMQ-H-07FE27Q-7-07FE3EQ-F-07FE4MQ-P-07FE5UQ-X-07
FE71Q-6-07FE87Q-E-07FE9EQ-N-07FEKUQ-C-07FEM1Q-L-07FEN7Q-U-07FEPEQ-3-07
FERUQ-K-07FF11Q-1-07FF4MQ-Q-07FF71Q-7-07FF9EQ-P-07FFCUQ-6-07FFE1Q-E-07
FFF7Q-N-07FFJMQ-5-07FFPEQ-4-07FFXMQ-K-07
Cák
W2H33-Y-08
CeIIdömöIk
W10JR-K-08W12XR-2-08W1KAR-X-08W1NXR-N-08W1VXR-V-08W1X4R-4-08W20JR-L-08
W26JR-T-08W2A4R-J-08W2DJR-1-08W2RAR-6-08W2VXR-W-08W2X4R-5-08W32XR-4-08
W3FXR-J-08W3J4R-R-08W3KAR-1-08W3NXR-Q-08W3RAR-7-08W3X4R-6-08W444N-9-08
W45AR-M-08W46JR-V-08W47QN-1-08W4FXR-K-08W4LJR-9-08WFNXR-4-08WFQ4R-C-08
WFUQR-3-08WH2XR-J-08WL7QN-H-08WLJ4N-6-08
Cigánd
F53K3-N-07
Cikó
V064U-8-05V3QXU-Q-05V5MAU-3-05V67AU-P-05VD3QU-6-05VE04U-H-05VE1AU-Q-05
VE64U-P-05VEEAU-5-05VF4XU-H-05VF8JU-7-05VF9QU-F-05VKPQR-W-05
Cún
C02D9-A-05C03L9-K-05C0609-2-05C0769-9-05C08D9-J-05C44T7-V-05C4D07-A-05
C4XT7-P-05C59L7-V-05C5FD7-U-05C5L07-K-05C5M67-T-05C6QT7-K-05C7HL7-5-05
C7ND7-4-05C8007-2-05C8167-9-05C88D7-Q-05C8HL7-6-05C8L07-N-05C8M67-W-05
C8ND7-5-05C8T07-V-05C9007-3-05C94T7-2-05CAVD7-E-05CAWL7-N-05CC007-5-05
CC8D7-U-05CCL07-R-05CCQT7-Q-05CD007-6-05CD2D7-N-05
Csabrendek
X02T9-E-08X0409-N-08X08T9-M-08X0K69-A-08X37L7-E-08X38T7-N-08X3A07-W-08
X4C67-6-08X4LD7-M-08X4ML7-V-08X4R67-L-08X4UL7-3-08X4VT7-A-08X4Y67-T-08
X50D7-2-08X51L7-9-08X5567-1-08X57L7-H-08X5A07-Y-08X5C67-7-08X5EL7-P-08
X5FT7-X-08X5J07-6-08X5LD7-N-08X5NT7-5-08X5R67-M-08X5TD7-V-08X5UL7-4-08
X5X07-L-08X61L7-A-08X62T7-K-08X6407-T-08X66D7-9-08X67L7-J-08X6A07-1-08
X6A09-3-08X90D7-6-08X9J07-A-08X9R67-R-08X9VT7-H-08X9X07-Q-08X9Y67-Y-08
XA8T7-W-08XAA07-5-08XAFT7-4-08XAJ07-C-08XAK67-L-08XAML7-3-08XATD7-2-08
XAUL7-9-08XAVT7-J-08XAX07-R-08XAY67-1-08XC2T7-Q-08XC407-Y-08XC567-7-08
XC6D7-F-08XC7L7-P-08XC8T7-X-08XCA07-6-08XCC67-E-08XCDD7-N-08XCEL7-W-08
XCFT7-5-08XCJ07-D-08XCLD7-V-08XCML7-4-08XCNT7-C-08XCQ07-L-08XCR67-U-08
XCUL7-A-08XCX07-T-08
CsákánydoroszIó
W0FRQ-7-08W0K5Q-P-08W10CM-8-08W11KQ-L-08W13YQ-3-08W16CQ-K-08W19YQ-9-08
W1LCQ-Y-08W20CQ-D-08W31KQ-N-08W3TCQ-8-08W3UKM-D-08W3WYM-V-08W4FRK-6-08
WADCN-1-08WAPYQ-1-08WAUKQ-Q-08WAY5N-D-08WC3YN-C-08WCTCN-F-08WCTCQ-J-08
WCVRN-X-08WCWYQ-8-08WD0CQ-Q-08WD1KQ-Y-08WD2RQ-7-08WD3YQ-F-08WD55Q-P-08
WD9YQ-N-08WDEKQ-D-08WDNRN-R-08WDTCN-H-08WDUKN-Q-08WDVRN-Y-08WDWYN-7-08
WDY5N-F-08WEHYN-U-08WELCN-A-08WEMKN-K-08WENRN-T-08WEPYN-2-08WETCN-J-08
WEVRN-1-08WEWYN-8-08WEY5N-H-08WF8RN-E-08WFDCN-5-08WFK5N-4-08WH1KN-1-08
WH2RN-8-08WH6CN-Y-08WQPYN-C-08WQY5N-T-08WR1KN-9-08WR6CN-8-08WR7KN-H-08
WRLCN-N-08WRMKN-W-08WRNRN-5-08WRPYN-D-08WRR5N-M-08WRTCN-V-08WRWYN-L-08
WT0CN-3-08WT3YN-T-08WT6CN-9-08WTDCN-H-08WTEKN-Q-08WTNRN-6-08WTR5N-N-08
WTUKN-5-08
Csákvár
J06KR-9-05J1DQP-M-05J1JAP-C-05J1MXP-3-05J1W4P-J-05J1XAP-R-05J21XP-H-05
J25JP-7-05J26QP-F-05J2AAP-6-05J2DQP-N-05J2KJP-M-05J2MXP-4-05J2P4P-C-05
J2RJP-U-05J2UXP-A-05J2YJP-2-05J30QP-9-05J35JP-8-05J3W4P-L-05J3YJP-3-05
J494P-1-05J4CJP-H-05J4EXP-Y-05J4H4P-7-05J4JAP-F-05J4P4P-E-05J4W4P-M-05
J4YJP-4-05J50QP-C-05J51XP-L-05J534P-U-05J54AP-3-05J56QP-K-05J594P-2-05
J5CJP-J-05J5DQP-R-05J5EXP-1-05J5H4P-8-05J5RJP-X-05J5UXP-E-05J5W4P-N-05
J5YJP-5-05J61XP-M-05J634P-V-05J64AP-4-05J65JP-C-05J6CJP-K-05J6DQP-T-05
J6P4P-H-05J6RJP-Y-05J6UXP-F-05J70QP-E-05J80KR-C-05J82YR-U-05J8XAP-1-05
J8YJP-8-05J9H4P-D-05J9P4P-L-05J9QAP-U-05JAP4P-M-05JAQAP-V-05
Csanádalberti
H18LR-F-07H1D6R-6-07H1EDR-E-07H1NLR-V-07H1R0R-C-07H206R-T-07H21DR-2-07
H266R-1-07H28LR-H-07H9MDR-W-07H9NLR-5-07
Csanádapáca
E02R3-M-07E0553-4-07E08R3-U-07E0LC3-R-07E0NR3-8-07E10C3-6-07E11K3-E-07
E16C3-D-07E1FR3-3-07E1R53-R-07E1VR3-H-07E1WY3-Q-07E20C3-7-07E28R3-W-07
E2DC3-M-07E2FR3-4-07E2LC3-U-07E2VR3-J-07E30C3-8-07E36C3-F-07E39Y3-6-07
E3LC3-V-07E3MK3-4-07E3NR3-C-07E3PY3-L-07E3R53-U-07E3UK3-A-07E3WY3-T-07
E40C3-9-07E43Y3-1-07E46C3-H-07E4C53-F-07E4EK3-X-07E4HY3-E-07E4NR3-D-07
E4TC3-4-07E4UK3-C-07E4Y56-6-07E52R3-T-07E56C3-J-07E5C53-H-07E5EK3-Y-07
E5HY3-F-07E5K53-P-07E5LC3-X-07E5NR3-E-07E5UK3-D-07E61K3-L-07E69Y3-9-07
E6EK3-1-07E6NR3-F-07E6R51-V-07E6UK1-C-07E6VR1-L-07E6WY3-W-07E6Y53-5-07
E70C3-D-07E73Y1-2-07E7553-C-07E76C1-J-07E77K1-R-07E7HY1-F-07E7LC1-X-07
E7MK3-8-07E7Y51-4-07E81K3-N-07E8FR3-A-07ECEK3-6-07ECFR3-E-07ECHY3-N-07
ECUK3-L-07ECWY6-6-07EDHY3-P-07EDK53-X-07EDLC3-6-07EDUK3-M-07EDVR3-V-07
EDWY3-4-07EDWY6-7-07EDY53-C-07EE1K3-U-07
Csanádpalota
H01DV-3-07H0FLV-Q-07H0K0V-7-07H0T6V-N-07H0VLV-5-07H0WTV-D-07H0Y0V-M-07
H106V-V-07H12LV-C-07H13TV-L-07H166V-3-07H17DV-A-07H19TV-T-07H1C0V-2-07
H29TU-T-07H2D6V-A-07H2R0V-H-07H2T6V-Q-07H2UDV-Y-07H2VLV-7-07H3C0V-4-07
H3D6U-A-07H3D6V-C-07H3EDV-L-07H3FLV-U-07H3NLU-1-07H3T6U-Q-07H3UDU-Y-07
H3WTU-F-07H3Y0U-P-07H42LU-E-07H466U-5-07H47DU-D-07H48LU-M-07H4K0U-A-07
H4WTU-H-07H4Y0U-Q-07H506U-Y-07H52LU-F-07H566U-6-07H58LU-N-07H59TU-W-07
H5C0U-5-07H5EDU-M-07H5HTU-4-07H5K0U-C-07H5NLU-3-07H5PTU-A-07H5UDU-2-07
H63TU-Q-07H67DU-F-07H6D6U-E-07HCWTU-Q-07HE50U-7-07HE9TU-6-07HEC0U-E-07
HEEDU-W-07
Csány
M05KF-2-05M07YF-J-05M0CKF-8-05M0DRF-H-05M0EYE-P-05M0MYF-X-05M0QCF-E-05
M0TRF-W-05M0UYE-4-05M0UYF-5-05M0W5F-D-05M8H9Y-W-05M8TWY-U-05M8XHY-K-05
M999Y-Q-05M9AHY-Y-05M9CPY-7-05M9JHY-6-05M9KPY-E-05M9N3Y-W-05M9P9Y-5-05
M9V3Y-4-05M9W9Y-C-05M9XHY-L-05MCN3Y-Y-05MLQHX-N-05MNQHX-Q-05MRRPX-3-05
MRTWX-A-05MT6WX-Q-05
Csányoszró
C3E64-E-05C4164-2-05C4D04-7-05C4FD4-P-05C4M64-N-05C4U64-V-05C4VD4-4-05
C4WL4-C-05C4XT4-L-05C5164-3-05C53L4-K-05C54T4-T-05C5604-2-05C5764-9-05
C5HL4-Y-05C5M64-P-05C5ND4-X-05C5T04-N-05C5XT4-M-05C6164-4-05C6604-3-05
C68D4-K-05C6U64-X-05C7004-W-05C72D4-D-05C74T4-V-05C7L04-J-05C7U64-Y-05
C89L4-V-05C8D04-C-05CJ764-N-05CJ8D4-W-05CJ9L4-5-05CJD04-M-05CJE64-V-05
CJM64-3-05CJQT4-T-05CJU64-9-05CKAT4-E-05CKFD4-5-05
Csarnóta
C3QTA-K-05C3XTA-R-05C4HLA-5-05C4U6A-3-05C4WLA-K-05C58DA-Q-05C59LA-Y-05
C5M6A-W-05C5WLA-L-05C64TA-2-05C7L0A-Q-05C7PLA-F-05C7U6A-6-05C84TA-4-05
C8D0A-K-05C8U6A-7-05C960A-D-05CP2DA-3-05CR00A-N-05CTNDA-T-05CTPLA-2-05
Csátalja
D762E-J-05D7FFE-7-05D7HNE-F-05D7JVE-P-05D82FE-U-05D878E-T-05D88FE-2-05
D8T2E-6-05
Csatár
Y99UJ-9-08YAT7J-7-08YC07J-E-08YC51J-D-08YXK6D-E-08YY7LD-J-08
Csebény
C13M6-J-05C1AU6-Y-05C1D16-7-05C1L16-E-05C1XU6-L-05CA3M6-U-05CA776-K-05
CDE76-U-05CDFE6-3-05CDHM6-A-05CDL16-T-05CDNE6-9-05
Csegöld
TCN9K-1-07
Csehbánya
X1CCD-E-08
Csemő
Q21U2-X-05Q27U2-5-05Q2MU2-K-05Q2W12-1-05Q3472-F-05Q35E2-P-05Q3KE2-4-05
Q47U2-7-05Q4LM2-D-05Q4TM2-L-05Q4W12-3-05Q50M2-T-05Q5A72-Q-05Q5DM5-A-05
Q5H12-P-05Q5UU2-V-05Q60M5-X-05Q6312-A-05Q6472-K-05Q6EU2-H-05Q6RE2-E-05
Q70M5-Y-05Q76M2-3-05Q7A75-W-05Q7RE5-K-05Q7YE5-R-05Q8915-P-05Q8LM5-M-05
Q90M5-2-05Q91U5-9-05Q95E2-W-05Q96M5-8-05Q97U2-D-05Q9912-M-05Q9H12-U-05
Q9RE5-M-05QA315-K-05QA6M5-9-05QAQ75-E-05QARE5-N-05QCA72-X-05QCCE5-9-05
QCEU2-N-05QCJ72-5-05QCKE2-D-05QCKE5-H-05QCLM5-Q-05QCQ72-C-05QCRE2-L-05
QD0M5-5-05QD5E2-1-05QDCE5-A-05QDP15-8-05QE7U5-M-05QEKE5-K-05QEP15-9-05
QKH15-7-05QL315-U-05QP5E5-E-05QP7U5-W-05QQ0M5-H-05QQ1U5-Q-05QQ475-7-05
QQ7U5-X-05
Csempeszkopács
W6FXF-A-08WJ8XF-F-08WJA4F-P-08WJFXF-N-08
Csengőd
D01HC-H-05D253C-9-05DEK3C-3-05
Csénye
W4UQM-L-08W55AM-J-08W58XM-8-08W72XM-4-08W744M-C-08W7VXM-X-08
Csepreg
W0494-R-08W0CH4-7-08W0DP4-F-08W0EW4-P-08W0LP4-N-08W0MW4-W-08W0P34-5-08
W0UW4-4-08W0X94-L-08W10P4-3-08W1934-R-08W1A94-1-08W1DP4-H-08W1EW4-Q-08
W1H34-Y-08W1P34-6-08W1RH4-N-08W1TP4-W-08W1UW4-5-08W2334-L-08WCLP2-Y-08
WCX92-W-08WDJ92-J-08WDLP4-3-08WE5H2-D-08WE7W2-V-08WEA92-C-08WEDP2-U-08
WF6P2-N-08WF932-5-08
Cserépfalu
F027Q-R-07F03EQ-1-07F087Q-Y-07F09EQ-7-07F0CUQ-P-07F0PEQ-M-07F0QMQ-V-07
F0RUQ-4-07F0WEQ-U-07F0XMQ-3-07F1U1Q-D-07F1V7Q-M-07F1XMQ-4-07F227Q-U-07
F24MQ-A-07F271Q-T-07F2E1N-X-07F2E1Q-1-07F2HEN-E-07F2M1N-5-07F2N7N-D-07
F2PEN-M-07F2QMN-V-07F2YUN-A-07F387Q-3-07F3WEQ-X-07F3XMN-4-07F5E1N-2-07
F8CUQ-Y-07F8HEQ-P-07F9AMQ-R-07F9CUQ-1-07F9F7Q-H-07F9HEQ-Q-07F9JMQ-Y-07
F9KUQ-7-07F9M1Q-F-07F9N7Q-P-07F9PEQ-X-07F9QMQ-6-07F9U1Q-N-07F9V7Q-W-07
F9XMQ-D-07F9YUQ-M-07FA11Q-V-07FA27Q-4-07FA87Q-A-07FAE1Q-9-07FAHEQ-R-07
FAKUQ-8-07FAM1Q-H-07FAN7Q-Q-07FAPEQ-Y-07FARUQ-F-07FAXMQ-E-07FCXMQ-F-07
FD5UQ-W-07FD71Q-5-07FD87Q-D-07FD9EQ-M-07FDAMQ-V-07FDCUQ-4-07FDE1Q-C-07
FDF7Q-L-07FDHEQ-U-07FDJMQ-3-07FDKUQ-A-07FDM1Q-K-07FDN7Q-T-07FEAMQ-W-07
FECUQ-5-07FEE1Q-D-07FEU1Q-T-07
Cserépváralja
F0V7Q-L-07FAQMQ-7-07
Cserháthaláp
P4271-C-05P4YU1-W-05P5271-D-05P5JM1-9-05P69E1-V-05P7U11-2-05PE4M1-5-05
PE711-M-05PE871-V-05PHV71-K-05PHYU1-9-05PK271-T-05PK711-R-05
Cserkút
C0AUV-M-05C0E7V-4-05C0FEV-C-05C0JUV-U-05C1D1V-W-05CH61N-Y-05CH8EN-F-05
CHFEN-N-05CHHMN-W-05CHJUN-5-05CJ3MV-Q-05CJJUV-D-05CK8EV-Q-05
CserneIy
F071E-E-07F0CUE-D-07F0HEA-1-07F0KUE-L-07F0N7E-3-07F0QME-K-07F0RUE-T-07
F0U1E-2-07F0V7E-9-07F0XMA-N-07F0XME-R-07F171E-F-07F1CUE-E-07F1E1E-N-07
F1U1E-3-07F227E-J-07F2M1E-W-07F54MC-2-07F5M1C-X-07F6HEC-8-07F6KUC-Q-07
F73EC-V-07F75UC-C-07F771C-L-07F7E1A-R-07F7E1C-T-07F7QMC-Q-07F7YUC-6-07
F85UC-D-07F85UE-F-07F871E-P-07F8AMC-C-07F8CUC-L-07F8M1C-2-07F8N7E-C-07
F8RUE-3-07F8U1C-8-07F8V7C-H-07F93EC-X-07F971E-Q-07F9878-T-07F987E-Y-07
F99EE-7-07F9AME-F-07F9CUC-M-07F9CUE-P-07F9E1C-V-07F9E1E-X-07F9F7C-4-07
F9F7E-6-07FA27C-Q-07FAQMC-U-07FARUC-3-07FAWEC-T-07FAXMC-2-07FDPEC-N-07
FDQMC-W-07FDXMC-4-07FDYUC-C-07FEPEC-P-07FERUC-6-07FEYUC-D-07FF11C-M-07
FF71C-U-07FF9EC-A-07FFCUC-T-07FFF7C-9-07FJE18-1-07
Cserszegtomaj
Y62TJ-W-08Y6DDJ-U-08Y6FTJ-A-08Y6J0J-K-08Y6LDJ-2-08Y6NTJ-J-08Y6TDJ-8-08
Y6X0J-Y-08Y740J-6-08Y756J-E-08Y7A0J-D-08Y7DDJ-V-08Y7FTJ-C-08Y7R6J-2-08
Y7Y6J-8-08Y840J-7-08Y856J-F-08Y87LJ-X-08Y8LDJ-4-08Y8MLJ-C-08Y8X0J-2-08
Y91LJ-R-08Y9FTJ-E-08Y9R6J-4-08YALDJ-6-08YQFTJ-V-08YQJ0J-4-08YQK6J-C-08
YQR6J-K-08YQTDJ-T-08YQULJ-2-08YQVTJ-9-08YR0DJ-1-08YR1LJ-8-08YR40J-Q-08
YR56J-Y-08YR6DJ-7-08YR7LJ-F-08YR8TJ-P-08YRA0J-X-08YRDDJ-E-08YRJ0J-5-08
YRK6J-D-08YRMLJ-V-08YRNTJ-4-08YRR6J-L-08YRTDJ-U-08
Csikvánd
KL93L-H-08
Csipkerek
W3CAW-X-08
Csokvaomány
F3JMC-D-07F3PEC-C-07F3V7C-A-07F49EC-Y-07F4E1C-P-07F4F7C-X-07F4HEC-6-07
F4JMC-E-07F4KUC-N-07F4N7C-5-07F4RUC-V-07F4XMC-U-07F4YUC-3-07F55UC-9-07
F5AMC-8-07F5E1C-Q-07F5KUC-P-07F5N7C-6-07F5RUC-W-07F5V7C-D-07F5XMC-V-07
F64MC-3-07F69EC-2-07F6M1C-Y-07F6N7C-7-07F6PEC-F-07F6QMC-P-07F6RUC-X-07
F6XMC-W-07F711C-D-07F787C-U-07F79EC-3-07F7CUC-K-07F7HEC-9-07F7JMC-J-07
F7M1C-1-07F7RUC-Y-07F7WEC-P-07F811C-E-07F84MC-5-07F871C-M-07F9QMC-T-07
F9U1C-9-07F9V7C-J-07F9XMC-1-07F9YUC-8-07FA11C-H-07FAYUC-9-07FC11C-J-07
FDU1C-D-07FDWEC-V-07FE11C-L-07FE27C-U-07FE3EC-3-07FE5UC-K-07FE71C-T-07
FE9EC-9-07FEM1C-7-07
CsoInok
N16VW-W-05N1N2W-K-05N1QFW-2-05N1XFW-8-05N24FW-F-05N25NW-P-05N282W-6-05
N2LVW-C-05N2QFW-3-05N2TVW-K-05N3398-M-05N3CNW-X-05N3KNW-5-05N45P8-5-05
N4838-M-05N4998-V-05N4AH8-4-05N4CNW-Y-05N4CP8-C-05N4H98-3-05N4LW8-T-05
N4N38-2-05N4QH8-J-05N4RNW-D-05N4RP8-R-05N4TW8-1-05N4W98-H-05N50W8-7-05
N55NW-T-05N55P8-6-05N5998-W-05N5AH8-5-05N5H98-4-05N5JH8-C-05N5KP8-L-05
N5P98-A-05N5TW8-2-05N5W98-J-05N60W8-8-05N6238-H-05N6398-Q-05N65P8-7-05
N66W8-F-05N6998-X-05N6AH8-6-05N6DVW-9-05N6F38-W-05N6H98-5-05N6KP8-M-05
N6LW8-V-05N6N38-4-05N6QH8-L-05N6W98-K-05N6YP8-2-05N70W8-9-05N7398-R-05
N76W8-H-05N7DW8-P-05N7F38-X-05N7V38-C-05N7YP8-3-05N8398-T-05N86W8-J-05
N8998-1-05N8KP8-P-05NA0VW-1-05NA82W-F-05NDW98-R-05NE6W8-P-05NERNW-P-05
NETVW-X-05NEW8W-E-05NF38W-M-05NF4FW-V-05NHN38-E-05NHXH8-4-05NJAH8-J-05
NJCP8-R-05NJF38-8-05NJH98-H-05NJJH8-Q-05NJKP8-Y-05NJLW8-7-05NJN38-F-05
NJQH8-X-05NJV38-N-05NJW98-W-05NK238-V-05NK398-4-05NK4H8-C-05
Csoma
R3WQ2-W-08R5L42-2-08R6PQ2-T-08R7042-H-08
Csopak
X5VTQ-V-08
Csór
J3MRP-Y-05J5YCQ-1-05JJQ5Q-X-05JJRCQ-6-05JK45Q-C-05JK5CQ-L-05JK7RQ-3-05
JKFYQ-J-05JKJ5Q-R-05JKQ5Q-Y-05
Csorvás
E66AU-9-07E6EJU-Q-07E73XU-U-07E754U-3-07
Csököly
R4XX3-7-08R59Q3-D-08R5T43-9-08R61A3-Q-08R6JX3-V-08R6PQ3-U-08R6VJ3-T-08
R7643-Q-08R7XX3-A-08R8043-K-08R89Q3-H-08
Csömör
Q0350-6-05Q04C0-E-05Q0CK0-V-05Q0KK0-3-05Q4XC0-D-05Q5TR0-P-05Q60R0-W-05
Q6CK0-3-05Q6TR0-Q-05Q6YK0-P-05Q7AC0-V-05QL5K0-9-05QL6R0-J-05QMRJX-V-05
QN1XX-K-05QNEXX-Y-05QNMXX-6-05QNTQX-5-05QP7XX-T-05QU7XX-X-05QUAAX-E-05
Csönge
W8MWJ-L-08W8TPJ-K-08W97WJ-7-08W9P3J-V-08W9Q9J-4-08WA0PJ-T-08WA1WJ-2-08
WA49J-J-08WA6PJ-1-08WA7WJ-8-08WACHJ-Y-08WAJ9J-X-08WAMWJ-N-08WC0PJ-U-08
WC1WJ-3-08WC5HJ-T-08WC6PJ-2-08WC7WJ-9-08WCDPJ-8-08WD7WJ-A-08WD93J-K-08
WDA9J-T-08WDCHJ-2-08WDDPJ-9-08WDEWJ-J-08WE1WJ-5-08WE5HJ-V-08WK6PJ-8-08
WKA9J-Y-08WKDPJ-F-08WKEWJ-P-08WKJ9J-6-08WKMWJ-W-08WKRHJ-M-08
Dág
N8TVW-R-05N9CP8-J-05NA5P8-C-05NALW8-1-05NARP8-Y-05NATW8-7-05NAXH8-X-05
NC0W8-E-05NC398-W-05NC4H8-5-05NC6W8-M-05NCAH8-C-05NCH98-A-05NCJH8-K-05
NCLW8-2-05NCP98-J-05ND4H8-6-05ND838-W-05NDLQR-E-05NDMXR-N-05NDXH8-1-05
NEAH8-E-05NECP8-N-05NEH98-D-05NK0W8-M-05NKAH8-K-05NKCP8-T-05NKDW8-2-05
NKF38-9-05NKJH8-R-05NKLW8-8-05NKN38-H-05NKP98-Q-05NKQH8-Y-05NKRP8-7-05
NKTW8-F-05NKV38-P-05NKW98-X-05NL0W8-N-05NL238-W-05NL838-4-05NL998-C-05
Darnózseli
K082A-J-08K0CNA-8-08K0F2A-Q-08K0H80-M-08K0JF0-V-08K0KNA-F-08K0LVA-P-08
K0N2A-X-08K0P8A-6-08K0W8A-D-08K0YNA-V-08K1380-8-08K138A-L-08K15N0-Q-08
K15NA-3-08K182A-K-08K198A-T-08K1AFA-2-08K1DVA-J-08K1H8A-1-08K1JFA-8-08
K1N2A-Y-08K1P8A-7-08K1QF0-4-08K1V2A-6-08K1YNA-W-08K2AFA-3-08K2F2A-T-08
K2QF9-F-08K2RNA-Q-08K2V29-6-08K2W89-E-08K2XF9-N-08K2XFA-P-08K3QF9-H-08
K3W89-F-08K4JF9-A-08K4RN9-R-08K4TV9-1-08K56V9-E-08K5AF9-5-08K5CN9-D-08
K5DV9-M-08K5N29-3-08K5P89-A-08K5TV9-2-08K5XFA-T-08K64F9-Y-08K65N9-7-08
K66V9-F-08K6QF9-L-08K6RN9-U-08K6TV9-3-08K7229-J-08K74F9-1-08KALV0-P-08
KCTUX-V-08KCXFA-1-08KD4EX-T-08KDF1X-Q-08KEDVA-X-08KEF2A-6-08KFAEX-3-08
KFXEX-P-08KHRMX-R-08KJKMX-L-08KKF1X-W-08KKRMX-U-08KNAEX-9-08KNKMX-Q-08
KNLUX-Y-08KNTUX-6-08KNXEX-W-08KNYMX-5-08
Dávod
D918E-M-05D92FE-V-05D9D2E-T-05D9HNE-J-05D9JVE-R-05
Debrecen
L0371-7-07L04E1-F-07L06U3-1-07L0813-8-07L0971-E-07L0973-H-07L0AE3-Q-07
L0CM1-W-07L0CM3-Y-07L0JE0-U-07L0JE1-V-07L0JE3-X-07L0KM3-6-07L0LU3-E-07
L0N13-N-07L0P71-U-07L0RM1-A-07L0RM3-D-07L0V11-T-07L0W73-4-07L0XE0-8-07
L0XE1-9-07L0XE3-C-07L0YM0-H-07L0YM3-L-07L10U3-U-07L1211-1-07L1213-3-07
L136X-5-07L1373-A-07L14E3-K-07L15LX-M-07L15M3-T-07L16TX-V-07L16U1-Y-07
L1973-J-07L1CM0-W-07L1DU1-6-07L1F11-E-07L1F13-H-07L1H73-Q-07L1JDX-T-07
L1JE0-V-07L1LTX-9-07L1N0X-J-07L1N13-P-07L1P71-V-07L1P73-X-07L1QDX-1-07
L1QE3-6-07L1RM1-C-07L1RM3-E-07L1TTX-H-07L1TU1-L-07L1TU3-N-07L1W6X-Y-07
L1W71-3-07L1W73-5-07L1XE1-A-07L1XE3-D-07L1YLX-F-07L1YM1-K-07L20TX-P-07
L20U0-R-07L20U1-T-07L2211-2-07L2370-8-07L2371-9-07L2373-C-07L24DX-E-07
L25LX-N-07L25M1-R-07L26TX-W-07L26U1-1-07L296X-D-07L2971-H-07L2DTX-4-07
L2DU1-7-07L2F0X-C-07L2F11-F-07L2H71-P-07L2JE3-1-07L2KM1-6-07L2LTX-A-07
L2LU1-E-07L2N13-Q-07L2P6X-T-07L2P71-W-07L2QE1-5-07L2RLX-9-07L2RM3-F-07
L2V0X-R-07L2V11-V-07L2W71-4-07L2W73-6-07L2XE1-C-07L30TX-Q-07L30U1-U-07
L320X-Y-07L3373-D-07L34E1-K-07L34E3-M-07L36TX-X-07L36U1-2-07L380X-6-07
L3971-J-07L3CLX-W-07L3DTX-5-07L3DU1-8-07L3F0X-D-07L3H6X-M-07L3JE1-Y-07
L3JE3-2-07L3KLX-4-07L3KM1-7-07L3LTX-C-07L3LU1-F-07L3LU3-J-07L3N13-R-07
L3P6X-U-07L3P71-X-07L3P73-1-07L3QE1-6-07L3QE3-8-07L3RLX-A-07L3RM3-H-07
L3TTX-K-07L3TU1-N-07L3TU3-Q-07L3V13-Y-07L3W73-7-07L3YLX-J-07L3YM1-M-07
L3YM3-P-07L40TX-R-07L40U1-V-07L4211-4-07L4371-C-07L44E1-L-07L45M1-U-07
L46U3-5-07L480X-7-07L4811-A-07L4971-K-07L4CLX-X-07L4DU1-9-07L4F11-J-07
L4H71-R-07L4H73-U-07L4JE1-1-07L4KM3-A-07L4N11-Q-07L4P71-Y-07L4QE1-7-07
L4RM1-F-07L4TU1-P-07L4V0X-U-07L4V11-X-07L4W73-8-07L4YM1-N-07L4YM3-Q-07
L50U1-W-07L5211-5-07L5371-D-07L54DX-J-07L54E1-M-07L55M3-X-07L5811-C-07
L5971-L-07L5AE1-U-07L5CM1-3-07L5DU1-A-07L5F11-K-07L5H6X-P-07L5H71-T-07
L5JE1-2-07L5KM1-9-07L5LU3-L-07L5N11-R-07L5P71-1-07L5QE3-A-07L5RM1-H-07
L5TU1-Q-07L5TU3-T-07L5V13-2-07L5W6X-4-07L5W71-7-07L5XDX-C-07L5XE1-F-07
L5YM1-P-07L60TX-U-07L60U1-X-07L6371-E-07L64E3-Q-07L65M1-W-07L66U1-5-07
L6811-D-07L6813-F-07L6AE1-V-07L6CM1-4-07L6DU1-C-07L6H70-T-07L6KM0-9-07
L6KM1-A-07L6LU1-K-07L6LU3-M-07L6N0X-P-07L6N11-T-07L6P70-1-07L6P71-2-07
L6P73-4-07L6QE3-C-07L6RM0-H-07L6RM1-J-07L6TU0-Q-07L6W71-8-07L6W73-A-07
L6XE3-K-07L6YLX-M-07L6YM1-Q-07L6YM3-T-07L70U0-X-07L7210-6-07L7211-7-07
L7370-E-07L7371-F-07L74E1-P-07L75LX-U-07L75M1-X-07L7810-D-07L7971-N-07
L7CLX-2-07L7CM1-5-07L7DU1-D-07L7F10-L-07L7H71-V-07L7KM1-C-07L7N11-U-07
L7P6X-Y-07L7QDX-7-07L7QE1-A-07L7RLX-F-07L7RM1-K-07L7RM3-M-07L7TTX-P-07
L7TU1-T-07L7V0X-X-07L7V11-2-07L7W71-9-07L7XE1-J-07L7YM1-R-07L820X-5-07
L8371-H-07L8373-K-07L84E1-Q-07L86U1-7-07L880X-C-07L8971-P-07L8AE1-X-07
L8F13-Q-07L8H70-V-07L8H71-W-07L8JE1-5-07L8KM1-D-07L8N0X-R-07L8N10-U-07
L8N13-X-07L8P6X-1-07L8P70-3-07L8P73-6-07L8QE0-A-07L8QE1-C-07L8RM0-K-07
L8RM3-N-07L8TU0-T-07L8TU1-U-07L8V10-2-07L8W70-9-07L8W71-A-07L8XDX-F-07
L8YLX-P-07L8YM1-T-07L90TX-X-07L90U1-2-07L9210-8-07L9371-J-07L94DX-N-07
L95M0-Y-07L95M1-1-07L9811-H-07L9971-Q-07L9H71-X-07L9JE1-6-07L9KM1-E-07
L9N11-W-07L9P71-5-07L9TU1-V-07L9V11-4-07L9W71-C-07L9YM1-U-07LA5M1-2-07
LA6U1-9-07LA811-J-07LADU1-H-07LAH71-Y-07LAJE1-7-07LAQE1-E-07LAXE1-M-07
LAYM1-V-07LC371-L-07LC4E1-U-07LC4KJ-H-07LCCM1-9-07LCLU1-Q-07LCRM1-P-07
LCV11-6-07LCYM1-W-07LD0U1-5-07LD25J-2-07LD4E1-V-07LD5M1-4-07LD6U1-C-07
LDAE1-3-07LDH71-2-07LDKRJ-6-07LDLYJ-E-07LDN11-1-07LDN5J-N-07LDTYJ-M-07
LDV11-7-07LDV5J-V-07LDW71-F-07LE6U1-D-07LEAE1-4-07LEDU1-L-07LEKM1-K-07
LELU1-T-07LEN11-2-07LEP71-9-07LF0U1-7-07LF211-F-07LF371-P-07LF4E1-X-07
LF5M1-6-07LF6U1-E-07LF971-W-07LFAE1-5-07LFCM1-D-07LFDU1-M-07LFF11-V-07
LFJE1-C-07LFKM1-L-07LFN11-3-07LFP71-A-07LFRM1-T-07LFW71-J-07LFXE1-R-07
LFYM1-1-07LH211-H-07LH371-Q-07LH4E1-Y-07LH6U1-F-07LH811-P-07LHCM1-E-07
LHDU1-N-07LHF11-W-07LHJE1-D-07LHKM1-M-07LHN11-4-07LHQE1-L-07LHRM1-U-07
LHV11-A-07LJ0U1-9-07LJ4E1-1-07LJ5M1-8-07LJ811-Q-07LJ971-Y-07LJDU1-P-07
LJF11-X-07LJH71-6-07LJJE1-E-07LJKM1-N-07LJLU1-W-07LJN11-5-07LJQE1-M-07
LJRM1-V-07LJW71-L-07LK0U1-A-07LK211-K-07LK371-T-07LK4E1-2-07LK5M1-9-07
LKH71-7-07LKKM1-P-07LKLU1-X-07LKN11-6-07LKP71-E-07LKQE1-N-07LKRM1-W-07
LKTU1-5-07LKYM1-4-07LL0U1-C-07LL371-U-07LL5M1-A-07LLJE1-H-07LLKM1-Q-07
LLLU1-Y-07LLN11-7-07LLQE1-P-07LLTU1-6-07LLV11-E-07LLW71-N-07LLXE1-W-07
LM0U1-D-07LM371-V-07LM4E1-4-07LM811-U-07LMF11-2-07LMH71-9-07LMLU1-1-07
LMN11-8-07LMP71-H-07LMQE1-Q-07LMRM1-Y-07LMXE1-X-07LMYM1-6-07LN0U1-E-07
LNDU1-U-07LNLU1-2-07LNN11-9-07LNN13-C-07LNP71-J-07LNP73-L-07LNQE1-R-07
LNRM1-1-07LNTU1-8-07LNW71-Q-07LNXE1-Y-07LNYM1-7-07LP211-P-07LP371-X-07
LP4E1-6-07LP5M1-E-07LP6U1-N-07LP811-W-07LP971-5-07LPAE1-D-07LPCM1-M-07
LPDU1-V-07LPF11-4-07LPH71-C-07LPJE1-L-07LPLU1-3-07LPP73-M-07LPQE1-T-07
LPQE3-V-07LPRM1-2-07LPRM3-4-07LPTU3-C-07LPV11-J-07LPV13-L-07LPW71-R-07
LPXE1-1-07LPYM1-8-07LQ0U1-H-07LQ211-Q-07LQ371-Y-07LQ373-2-07LQ4E1-7-07
LQ5M1-F-07LQ6U1-P-07LQ811-X-07LQ971-6-07LQ973-8-07LQAE1-E-07LQDU1-W-07
LQF11-5-07LQH71-D-07LQJE1-M-07LQKM1-V-07LQLU1-4-07LQN11-C-07LQP71-L-07
LQQE1-U-07LQRM1-3-07LQTU1-A-07LQV11-K-07LQW71-T-07LQXE1-2-07LQYM1-9-07
LR0U1-J-07LR211-R-07LR371-1-07LR6U1-Q-07LR811-Y-07LR971-7-07LRCM1-P-07
LRDU1-X-07LRF11-6-07LRH71-E-07LRJE1-N-07LRKM1-W-07LRLU1-5-07LRN11-D-07
LRQE1-V-07LRTU1-C-07LRV11-L-07LRXE1-3-07LRYM1-A-07LT5M1-J-07LT6U1-R-07
LT811-1-07LT971-8-07LTAE1-H-07LTCM1-Q-07LTDU1-Y-07LTF11-7-07LTH71-F-07
LTJE1-P-07LTLU1-6-07LLYM1-5-07
Decs
D22K8-K-05V04Y7-E-05V0D57-V-05V0EC7-4-05V0L57-3-05V0MC7-A-05V0QY7-2-05
V12K7-Y-05V13R7-7-05V1T58-C-05V4MC5-D-05V58K7-A-05V59R6-J-05V68K7-C-05
V6AY7-U-05V6EC7-A-05V6FK5-H-05V73R5-C-05V74Y5-L-05V79R5-K-05V7AY5-T-05
V7D55-2-05V7EC5-9-05V7FK5-J-05V7HR5-R-05V7JY5-1-05V7L55-8-05V7MC5-H-05
V7NK5-Q-05V7PR5-Y-05V7QY5-7-05V7T55-F-05V7UC5-P-05V7VK5-X-05V7WR5-6-05
V7XY5-E-05V8055-N-05V81C5-W-05V87C5-4-05V88K5-C-05V89R5-L-05V8EC5-A-05
V8HR5-T-05V8MC5-J-05V8NK5-R-05V8PR5-1-05V8QY5-8-05V8T55-H-05V8VK5-Y-05
V8WR5-7-05V8XY5-F-05V9055-P-05V91C5-X-05V92K5-6-05V9JY6-4-05VA1C5-Y-05
VCT58-P-05VCVK8-6-05VCWR8-E-05VCXY8-N-05VD058-W-05VD2K8-D-05VD3R8-M-05
VD4Y8-V-05VD7C8-C-05VD8K6-J-05VD8K8-L-05VDJY6-7-05
Dédestapolcsány
F0WED-H-07F13EC-N-07F15UD-6-07F171D-E-07F1AMD-5-07F1CUD-D-07F1HEC-3-07
F1HED-4-07F1PEC-9-07F1QMD-K-07F1RUD-T-07F1U1C-1-07F1U1D-2-07F1V7F-C-07
F1XMD-R-07F211D-8-07F23ED-Q-07F24MD-Y-07F25UD-7-07F271D-F-07F287D-P-07
F2AMD-6-07F2CUD-E-07F2HED-5-07F2KUD-M-07F2M1D-V-07F2PEC-A-07F2WEC-J-07
F2WED-K-07F371D-H-07F3CUD-F-07F3F7C-W-07F3F7D-X-07F3KUD-N-07F3M1D-W-07
F3N7D-5-07F3RUC-U-07F3YUD-3-07F44MC-1-07F45UD-9-07F471D-J-07F49ED-1-07
F4U1C-4-07F4U1D-5-07F4V7D-D-07F5F7D-1-07F5N7D-7-07F5PEC-E-07F5WED-N-07
F5YUC-4-07F65UD-C-07F727C-M-07F7KUC-R-07F7XMC-X-07F8F7D-4-07F8JMD-L-07
F8M1D-3-07F8N7D-A-07F8QMD-T-07F8V7D-J-07FAV7D-L-07FAWED-U-07FCHED-F-07
FCJMD-P-07FCN7D-E-07FCPED-N-07FCQMD-W-07FCV7D-M-07FCWED-V-07FD11D-L-07
FD27D-U-07FD3ED-3-07FD5UD-K-07FD87D-2-07FD9ED-9-07FDF7D-8-07FDHED-H-07
FDM1C-6-07FDM1D-7-07FDN7C-E-07FDN7D-F-07FDRUC-5-07FDU1D-E-07FDWED-W-07
FE5UD-L-07FE87D-3-07FEE1D-2-07FEKUC-Y-07FEN7C-F-07FEQMC-X-07FEV7C-N-07
Dejtár
P0KTK-V-05P1E0K-X-05P286K-1-05P2U0L-E-05P39DL-A-05P3KTL-1-05P3PDL-Q-05
P3XLL-6-05P3YTL-E-05P4V6L-Q-05P4WDL-Y-05P59DL-D-05PC9DL-L-05PCV6K-X-05
PCYTK-N-05PD70L-5-05PD86L-D-05PD9DL-M-05PDCTL-4-05PDE0L-C-05
Detek
F2QQH-T-07F35XH-F-07F3E4H-W-07F3PJH-L-07F4CXH-P-07FH3JH-D-07
Devecser
X8LK2-R-08X8X52-P-08XA6K2-E-08XAA52-5-08XCTKE-F-08XD2YE-5-08XDA5E-L-08
XDER2-X-08XDJ52-E-08XEMR2-6-08XENY2-E-08XL2YE-C-08
Dinnyeberki
C4M79-V-05C5XU9-U-05C64U9-2-05C6779-J-05C6FE9-Y-05C6HM9-7-05C6T19-W-05
C7019-4-05C7AU9-9-05C7FE9-1-05C7NE9-7-05CFT19-6-05CL3M9-7-05CL779-X-05
CL8E9-6-05CLFE9-D-05
Diósd
Q1YK4-N-05Q20R4-W-05Q21Y4-5-05Q2DR4-A-05Q2KK4-9-05Q2P54-1-05Q2XC4-F-05
Q3354-E-05Q3AC4-V-05Q3MY4-T-05Q3QC4-9-05Q3TR4-R-05Q4354-F-05Q44C4-P-05
Q4954-N-05Q4EY4-M-05Q4P54-3-05Q4RK4-K-05QE6R4-H-05QE7Y4-Q-05QELR4-W-05
Dióskál
Y02MM-M-08Y0UEM-7-08Y0Y1M-X-08Y251M-6-08Y39UM-6-08Y3D7M-N-08Y3L7M-V-08
Y43UM-1-08Y4L7M-W-08Y4UEM-C-08Y4Y1M-3-08YHFMM-K-08YL67M-Y-08YL8MM-F-08
YLC1M-X-08YLD7M-6-08YLHUM-W-08YLMEM-M-08YLNMM-V-08YLR1M-C-08YLT7M-L-08
YLWUM-A-08YLY1M-K-08YMD7M-7-08YMEEM-F-08YMFMM-P-08YMK1M-6-08YMMEM-N-08
Diósviszló
C316A-7-05C3ATA-5-05C3JTA-C-05C62DA-K-05C68DA-R-05C6JTA-F-05C6M6A-X-05
C6XTA-V-05C72DA-L-05C776A-K-05C7QTA-P-05C7VDA-E-05C7WLA-N-05C816A-D-05
C876A-L-05C8FDA-2-05C8HLA-9-05C8T0A-Y-05C916A-E-05C9E6A-U-05C9M6A-2-05
C9WLA-Q-05CA16A-F-05CA3LA-X-05CA60A-E-05CA76A-N-05CA9LA-5-05CAT0A-2-05
CAU6A-9-05CAVDA-J-05CAWLA-R-05CC16A-H-05CC2DA-Q-05CCE6A-W-05CCHLA-D-05
CCM6A-4-05CCWLA-T-05CD00A-9-05CD60A-H-05CDATA-F-05CDJTA-N-05CDQTA-V-05
CDWLA-U-05CE2DA-T-05CE60A-J-05CE9LA-8-05CEATA-H-05CEFDA-7-05CENDA-E-05
CEU6A-D-05CEVDA-M-05CF16A-L-05CFFDA-8-05CFHLA-H-05CFJTA-Q-05CFL0A-Y-05
CFM6A-7-05CFNDA-F-05CFPLA-P-05CH2DA-V-05CH8DA-3-05CH9LA-A-05CHD0A-T-05
CHPLA-Q-05CHXTA-6-05CJ4TA-D-05CJ76A-V-05CPXTA-D-05CQ3LA-C-05CQ4TA-L-05
CQ60A-U-05CQ76A-3-05CQ8DA-A-05CQ9LA-K-05CQATA-T-05CQD0A-2-05CQE6A-9-05
CT8DA-D-05CTM6A-K-05CTVDA-1-05CTWLA-8-05CTXTA-H-05CU16A-Y-05CU2DA-7-05
CU3LA-F-05CU4TA-P-05CU76A-6-05CU8DA-E-05CU9LA-N-05CUD0A-5-05CUE6A-D-05
CUHLA-V-05CUL0A-C-05CUM6A-L-05CUNDA-U-05CUQTA-A-05CUU6A-T-05CUVDA-2-05
Dombegyház
E066X-2-07E08LX-J-07E4Y0Q-K-07E5FLQ-P-07E5K0Q-6-07E5Y0Q-L-07E606Q-U-07
E63TQ-K-07E666Q-2-07E67DQ-9-07E68LQ-J-07E6C0Q-1-07E6HTQ-Y-07E6L6Q-F-07
E6MDQ-P-07E6PTQ-6-07E6R0Q-E-07E6UDQ-W-07E6VLQ-5-07E71DQ-4-07E73TQ-L-07
E750Q-U-07E766Q-3-07E77DQ-A-07E7EDQ-J-07E7FLQ-R-07E7L6Q-H-07E7MDQ-Q-07
E7PTQ-7-07E7R0Q-F-07E7UDQ-X-07E7VLQ-6-07E7WTQ-E-07E8K0Q-9-07
Dombiratos
E83TN-K-07E8C0N-1-07E8HTN-Y-07E8MDN-P-07E8T6N-N-07E8UDN-W-07E9VLN-6-07
E9Y0N-N-07EA06N-W-07EA1DN-5-07EA9TN-U-07EAC0N-3-07EC8LN-M-07EET6N-U-07
EEUDN-3-07
Dombrád
T2PKC-T-07T3JRC-V-07T4YY3-9-07T5AR3-F-07T5RYC-D-07T62CC-3-07T63KC-A-07
T69KC-J-07T6CYC-1-07T6JRC-Y-07T6KY3-X-07T73K3-3-07T73KC-C-07T82CC-5-07
T875C-4-07T8CYC-3-07T8PKC-1-07T8WK3-X-07T9153-N-07T92C3-W-07T93K3-5-07
T98C3-4-07T9CY3-U-07T9KY3-2-07TEKY3-6-07TEM53-E-07TJNC3-R-07TJRY3-H-07
TLQRC-L-07TP2CC-L-07TP4RC-3-07TP9KC-2-07
Dorog
N0AH8-Y-05N0JH8-6-05N0KP8-E-05N0N38-W-05N0P98-5-05N0QH8-D-05N0RP8-M-05
N0TW8-V-05N0W98-C-05N14H8-T-05N15P8-2-05N1838-J-05N1998-R-05N1AH8-1-05
N1CP8-8-05N1DW8-H-05N1F38-Q-05N1H98-Y-05N1JH8-7-05N1LW8-P-05N1RP8-N-05
N2398-L-05N3238-D-05N35P8-4-05N36W8-C-05N3998-U-05N3AH8-3-05N3DW8-K-05
N3JH8-9-05N3P98-8-05N3QH8-H-05N3V38-7-05N3W98-F-05N3YP8-X-05N40W8-6-05
N44H8-W-05N4F38-U-05N4JH8-A-05N6W96-H-05N6YP6-Y-05N74H6-X-05N76W6-E-05
N7996-W-05N7QH6-K-05N7RP6-T-05N7W96-J-05N80W6-8-05N8236-H-05N8AH6-6-05
N8CP6-E-05N8DW6-N-05N8F36-W-05N8LW6-V-05N8P96-C-05N8QH6-L-05N8TW6-3-05
N9F36-X-05NAXFW-K-05NE238-Q-05NE398-Y-05NF0W8-J-05NFAH8-F-05NHH98-F-05
Dorogháza
PF716-U-05PF9E6-A-05
Döbrönte
X20K5-2-08X82Y5-Q-08XC5C5-A-08XCLK5-Y-08
Dömös
N2837-J-05N34H7-U-05N36W7-A-05N3837-K-05N3F37-R-05N3H97-1-05N3LW7-Q-05
N3QH7-F-05N3TW7-X-05N3W97-E-05N40W7-5-05N4397-M-05N44H7-V-05N4837-L-05
N4997-U-05N5397-N-05N6AH7-5-05N6KP7-L-05N6N37-3-05N6P97-A-05N6QH7-K-05
N70W7-8-05
Dörgicse
X2R70-A-08X3J10-W-08X4410-J-08X4A10-Q-08X6LDP-6-08XAR70-L-08XATE0-U-08
XMJ0W-C-08XMMLW-3-08
Döröske
WM2RP-E-08
Drávacsehi
C3HLD-6-05C4ATD-8-05C4D0D-H-05C4HLD-7-05C4NDD-6-05C4QTD-N-05C52DD-L-05
C54TD-3-05C5ATD-9-05C5JTD-H-05C5NDD-7-05C6E6D-T-05C6L0D-R-05C6M6D-1-05
C7NDD-9-05C89LD-5-05C9D0D-N-05CAE6D-X-05CAL0D-W-05CFATD-L-05CFE6D-3-05
CFL0D-2-05CFM6D-9-05CFNDD-J-05CFPLD-R-05CFT0D-8-05CH8DD-5-05
Drávacsepely
C116D-7-05C1ATD-5-05C1T0D-T-05C1WLD-J-05C24TD-Y-05C260D-7-05C2FDD-W-05
C2T0D-U-05C3D0D-F-05C3PLD-D-05C3WLD-L-05CCJTD-P-05CCL0D-X-05CD4TD-A-05
CDE6D-1-05CDHLD-H-05CDJTD-Q-05CDL0D-Y-05CE3LD-4-05CE4TD-C-05CE60D-L-05
CE76D-U-05CE8DD-3-05CE9LD-A-05CED0D-T-05
Drávafok
C03L2-A-05C3ND2-T-05C3U62-R-05C3WL2-8-05C44T2-P-05C4762-6-05C4AT2-W-05
C4HL2-V-05C4L02-C-05C4M62-L-05C4ND2-U-05C4T02-K-05C5162-1-05C52D2-8-05
C53L2-H-05C5762-7-05C59L2-P-05C5JT2-5-05C5PL2-4-05C5T02-L-05C5VD2-3-05
C6VD2-4-05C7762-9-05C7VD2-5-05CAU62-1-05CD602-7-05CD762-F-05CD8D2-P-05
CD9L2-X-05CDE62-N-05CDL02-M-05CDPL2-C-05
Drávagárdony
R64UD-N-08R677D-5-08R83MD-H-08R8NED-V-08R8PMD-4-08R8QUD-C-08R9PMD-5-08
Drávaiványi
C02D6-7-05C0WL6-9-05C22D6-9-05C2M66-N-05C2XT6-L-05CC9L6-2-05CCL06-Q-05
CCM66-Y-05CCWL6-N-05CD166-D-05CD2D6-M-05CD766-L-05CDPL4-E-05CE004-4-05
CE2D4-L-05CE764-K-05CEJT4-H-05CEM64-Y-05CEND4-7-05CEPL4-F-05CEQT4-P-05
CEXT4-W-05CF4T4-4-05CF764-L-05CF8D4-U-05CM004-A-05CM164-K-05
Drávakeresztúr
C0M63-H-05C0ND3-Q-05C0T03-F-05C0U63-P-05C0VD3-X-05C0WL3-6-05C0XT3-E-05
C12D3-5-05C13L3-D-05C14T3-M-05C1603-V-05C1L03-9-05C1M63-J-05C1QT3-8-05
C1T03-H-05C1U63-Q-05C9VD2-7-05CEU62-4-05CEWL2-L-05CF002-3-05
Drávapalkonya
C4U6D-5-05C62DD-M-05C6D0D-K-05C6VDD-F-05C700D-6-05C78DD-V-05C79LD-4-05
C7U6D-8-05C8ATD-D-05C8L0D-U-05C8M6D-3-05C8VDD-J-05C916D-H-05C98DD-X-05
C99LD-6-05C9E6D-W-05C9T0D-3-05C9U6D-A-05C9VDD-K-05C9WLD-T-05CAVDD-L-05
CC00D-A-05CFVDD-Q-05CFWLD-Y-05CFXTD-7-05CH60D-N-05CH9LD-D-05CHATD-M-05
CHFDD-C-05CHHLD-L-05CHJTD-U-05CHL0D-3-05CHVDD-R-05
Drávapiski
C0D0D-C-05C0VD7-3-05C0WLD-H-05C12DD-F-05C160D-6-05C8WL7-L-05CA2D7-L-05
CC765-J-05CCT0D-5-05CCXTD-4-05CD00D-C-05CD2DD-U-05CD60D-K-05CDPL5-F-05
CM76A-Y-05CQVDA-X-05
Drávaszabolcs
C016D-6-05C016M-E-05C4T0D-W-05C4XTD-V-05C5FDD-1-05C5T0D-X-05C5VDD-E-05
C69LD-3-05C6JTD-J-05C6PLD-H-05C6QTD-Q-05C72DD-N-05C73LD-W-05C7D0D-L-05
C7FDD-3-05C7JTD-K-05C7L0D-T-05C7PLD-J-05C8E6D-V-05C8HLD-C-05C8PLD-K-05
C960D-F-05CC4TD-9-05CC76D-R-05CF16D-N-05CF2DD-W-05CF4TD-D-05CHE6D-4-05
CHM6D-A-05CHNDD-K-05CHU6D-J-05CHWLD-1-05CHXTD-8-05CJ00D-H-05CJ16D-Q-05
CJ2DD-Y-05CJ3LD-7-05CJ4TD-F-05CJ60D-P-05
Drávaszerdahely
C0FDD-U-05C0U6D-1-05C0VDD-8-05C0XTD-Q-05C200D-1-05C2JTD-D-05C2M6D-V-05
CA76D-Q-05CD9LD-9-05CDATD-J-05CDFDD-8-05CDM6D-7-05CDNDD-F-05CKL0A-3-05
CL2DA-Y-05CLJTA-V-05CLNDA-L-05CMNDA-M-05CMXTA-A-05CNHLA-P-05CNM6A-E-05
Drávasztára
C2QT6-D-05C2WL6-C-05C34T6-T-05C3HL6-Y-05C3JT6-7-05C4166-4-05C4AT6-2-05
C4D06-9-05C4E66-J-05C4HL6-1-05C4T06-P-05C4WL6-E-05C58D6-L-05C59L6-U-05
C5JT6-9-05C5T06-Q-05C5WL6-F-05C5XT6-P-05C6006-X-05C62D6-E-05C6E66-L-05
C6HL6-3-05C6JT6-A-05C6M66-T-05C6ND6-2-05C6PL6-9-05C6T06-R-05C7006-Y-05
C7166-7-05C72D6-F-05C73L6-P-05C7AT6-5-05C7QT6-K-05C83L6-Q-05C8766-F-05
C88D6-P-05C8L06-M-05C8XT6-T-05C9006-2-05C99L6-Y-05C9AT6-7-05C9D06-F-05
C9VD6-C-05CAPL6-E-05CAVD6-D-05CCT06-X-05CCVD6-E-05CDAT6-A-05CDT06-Y-05
CDVD6-F-05CDWL6-P-05CDXT6-X-05CE166-E-05CE3L6-W-05CE4T6-5-05CEHL6-A-05
CEJT6-K-05CEL06-T-05CET06-1-05
Drávatamási
R4WMD-6-08R7M7D-L-08R7NED-U-08R7QUD-A-08R7T1D-K-08R817D-1-08R82ED-8-08
R88ED-F-08R89MD-P-08R8AUD-X-08R8E7D-E-08R8FED-N-08RAU7D-W-08RAVED-5-08
RAWMD-D-08RAXUD-M-08
Dunaalmás
N022R-R-05N082P-W-05N0CNR-P-05N0DVR-X-05N0F2R-6-05N0H8R-E-05N0JFR-N-05
N0N2R-D-05N138R-2-05N1RNP-3-05N25NP-H-05N2F2P-6-05N2H8P-E-05N2QFP-V-05
N2RNP-4-05N2TVP-C-05N322P-T-05N338P-2-05N398P-8-05N3AFP-H-05N3DVP-Y-05
N3LVP-6-05N3N2P-E-05N3P8P-N-05N3RNP-5-05N3V2P-M-05N422P-U-05N438P-3-05
N46VP-T-05N482P-2-05N498P-9-05N4CNP-R-05N4F2P-8-05N4KNP-Y-05N4LVP-7-05
N4P8P-P-05N4RNP-6-05N4V2P-N-05N4W8P-W-05N4YNP-D-05N50VP-M-05N5H8P-J-05
N5KNP-1-05N5LVP-8-05N5N2P-H-05N5QFP-Y-05N5RNP-7-05N5V2P-P-05N5W8P-X-05
N5YNP-E-05N60VP-N-05NHTVR-V-05NHV2R-4-05NHW8R-C-05NHYNR-U-05NJ0VR-3-05
NJ4FR-T-05NJCNR-8-05
Dunabogdány
Q023A-E-05Q06WA-D-05Q0AHA-4-05Q1CP4-6-05Q1LW4-M-05Q5RPA-X-05Q5TWA-6-05
Q5V3A-E-05Q60WA-D-05Q64HA-4-05Q65PA-C-05Q66WA-L-05Q683A-U-05Q699A-3-05
Q6N3A-8-05Q6P9A-H-05Q6YPA-6-05Q74HA-5-05Q7AHA-C-05Q7JHA-K-05Q7TWA-8-05
Q95P7-C-05Q9H97-9-05Q9QH7-Q-05QA4H1-X-05QCLW1-V-05QE5P1-9-05QF394-X-05
QHV3A-R-05QHW9A-1-05QHXHA-8-05QHYPA-H-05QJ23A-Y-05QJ5PA-P-05QJ6WA-X-05
QJW9A-2-05QJXHA-9-05QJYPA-J-05QK0WA-R-05QK23A-1-05QK4HA-H-05QK6WA-Y-05
QKF3A-E-05
Dunaegyháza
D9NV1-H-05D9R81-Y-05D9TF1-7-05D9VV1-P-05DATF1-8-05DC7N1-W-05DCDF1-V-05
DNMN1-M-05DNR81-C-05
Dunafalva
D018D-9-05D02FD-J-05D03ND-R-05D04VD-1-05D08FD-Q-05D0E8D-P-05D0L2D-N-05
D0NFD-5-05D0PND-D-05D0VFD-C-05D102D-3-05D12FD-K-05D162D-9-05D1E8D-Q-05
D1U8D-5-05D218D-C-05D262D-A-05D28FD-T-05D29ND-2-05D2FFD-1-05D2HND-8-05
D2QVD-P-05D2XVD-W-05D3D2D-K-05D5186-8-05D5786-F-05D5FF6-W-05D6186-9-05
D6786-H-05D6D26-F-05D6HN6-6-05D6L26-N-05D6T26-V-05D6U86-4-05D7186-A-05
D79N6-1-05D7E86-Q-05D7FF6-Y-05D7M86-X-05D7QV6-N-05D7T26-W-05D8026-4-05
D8186-C-05D8626-A-05D8786-K-05D89N6-2-05D8AV6-9-05D8HN6-8-05D8L26-Q-05
D8L2D-X-05D8NF6-7-05D8T26-X-05D8U86-6-05D8WN6-N-05D8XV6-W-05D9026-5-05
D902D-C-05D9186-D-05D918D-L-05D93ND-3-05D94V6-4-05D94VD-A-05D9626-C-05
D962D-K-05D9786-L-05D98F6-U-05D98FD-2-05D99ND-9-05D9AVD-J-05D9D26-K-05
D9D2D-R-05D9HN6-9-05D9HND-H-05D9PN6-H-05D9T26-Y-05D9VF6-F-05D9WN6-P-05
D9XV6-X-05DA026-6-05DA186-E-05DA2F6-N-05DA3N6-W-05DA8F6-V-05DA8FD-3-05
DA9N6-4-05DA9ND-A-05DAAVD-K-05DAJV6-K-05DANF6-9-05DAPN6-J-05DAQV6-R-05
DAT26-1-05DAVF6-H-05DC026-7-05DC186-F-05DC786-N-05DC9N6-5-05DCAV6-D-05
DCD26-M-05DCFF6-4-05DCJV6-L-05DD026-8-05DD2F6-Q-05DD9N6-6-05DDAV6-E-05
DDD26-N-05DDE86-W-05DDFF6-5-05DEU86-C-05DEXV6-3-05DF026-A-05DF186-K-05
DF2F6-T-05DF3N6-2-05DF4V6-9-05DF626-J-05DF786-R-05DFD26-Q-05DFFF6-7-05
DFHN6-F-05DFJV6-P-05DFL26-X-05DFM86-6-05DFNF6-E-05DFPN6-N-05DFQV6-W-05
DFU86-D-05DFWN6-V-05DH186-L-05DH2F6-U-05DH3N6-3-05DH626-K-05DH786-T-05
DH9N6-9-05DHAV6-J-05DHD26-R-05DHFF6-8-05DHHN6-H-05DHJV6-Q-05DHNF6-F-05
DHPN6-P-05DHQV6-X-05DHT26-6-05DHU86-E-05DHVF6-N-05DHWN6-W-05DHXV6-5-05
DJ026-D-05DJ186-M-05DJ2F6-V-05DJAV6-K-05DJFF6-9-05DJHN6-J-05DJJV6-R-05
DJL26-1-05DJM86-8-05DJNF6-H-05DJQV6-Y-05DJT26-7-05DJU86-F-05DJVF6-P-05
DJXV6-6-05
Dunakeszi
Q5TQW-L-05Q5W4W-3-05Q5XAW-A-05Q5YJW-K-05Q60QW-T-05Q61XW-2-05Q65JW-R-05
Q694W-H-05Q6KJW-6-05Q6P4W-W-05Q6QAW-5-05Q6RJW-D-05Q6UXW-V-05Q6XAW-C-05
Q7LQW-F-05Q7P4W-X-05Q80QW-V-05Q8AAW-T-05Q8CJW-2-05Q8KJW-8-05Q8QAW-7-05
Q8W4W-6-05Q96QW-4-05Q97XW-C-05QE5JW-1-05QEAAW-Y-05QEP4W-5-05QEQAW-D-05
QFQAW-E-05QFTQW-W-05QFXAW-M-05QKAHD-R-05QKCPD-1-05QKH9D-Q-05QKN3D-P-05
QKW9D-5-05QL5PD-U-05QL83D-A-05QQW9D-A-05QR4HD-R-05
Dunakiliti
K05TA-6-08K09DA-W-08K0ALA-5-08K0HDA-4-08K0JLA-C-08K0M0A-U-08K0N6A-3-08
K0QLA-K-08K0V6A-9-08K0WDA-J-08K0XLA-R-08K0YTA-1-08K126A-H-08K170A-F-08
K186A-P-08K19DA-X-08K1CTA-E-08K1E0A-N-08K1JLA-D-08K1KTA-M-08K1M0A-V-08
K1N69-3-08K1N6A-4-08K1RTA-U-08K1WDA-K-08K23DA-R-08KARTA-5-08
Dunapataj
D069J-M-05D0FPE-7-05D0HWE-F-05D0HWJ-K-05D0NPE-E-05D0PWE-N-05D0R3E-W-05
D0T9E-5-05D0UHE-D-05D0VPE-M-05D0WWE-V-05D0Y3J-7-05D13WJ-6-05D153E-A-05
D18PE-2-05D19WJ-D-05D1C3E-J-05D1K3E-Q-05D1L9E-Y-05D1L9J-3-05D1MHE-7-05
D1NPE-F-05D1PWE-P-05D209J-H-05D21HE-M-05D21HJ-Q-05D2FPE-9-05D2PWE-Q-05
D2VPE-P-05D2WWE-X-05D309E-E-05D32PE-W-05D3C3E-L-05D3HWE-K-05D3K3E-T-05
D3PWE-R-05D409E-F-05D41HE-P-05D47HE-W-05D48PE-5-05D49WE-D-05D4FPE-C-05
D61H7-K-05D6537-9-05D653A-D-05D6697-J-05D68P7-1-05D69W7-8-05D6C37-H-05
D6FP7-7-05D6FPA-A-05D6HWA-K-05D6K37-P-05D6L97-X-05D6L9A-2-05D6NP7-E-05
D6PWA-R-05D6UH7-D-05D6VP7-M-05D71H7-L-05D78P7-2-05D79W7-9-05D7C37-J-05
D7FP7-8-05D7K37-Q-05D7MH7-7-05D7NP7-F-05D7PW7-P-05D7UH7-E-05D7VP7-N-05
D7WW7-W-05D7Y37-5-05D7Y3A-8-05D8097-D-05D81H7-M-05D82P7-V-05D83W7-4-05
D8537-C-05D87H7-U-05D88P7-3-05D89W7-A-05D8C37-K-05D8WW7-X-05DA8PJ-F-05
DA9WJ-P-05DAEHJ-E-05DCY37-9-05DD1H7-R-05DD2P7-1-05DD3W7-8-05DD697-Q-05
DD7H7-Y-05DD8P7-7-05DD9WE-N-05DDC3E-W-05DDD9E-5-05DDFPE-M-05DDHWE-V-05
DDL97-5-05DE097-K-05DE1H7-T-05DE2P7-2-05DE69E-Y-05DE7HE-7-05DE8PE-F-05
DEEHE-E-05DEFPE-N-05DEL9E-D-05DEMHE-M-05DEPWE-4-05DER3E-C-05DET9E-L-05
DEUHE-U-05
Dunaremete
K16V9-9-08K1AF9-1-08K1CN9-8-08K1DV9-H-08K1F29-Q-08K1H89-Y-08K1KN9-F-08
K1LV9-P-08K1N29-X-08K1QF9-E-08K1RN9-N-08K1TV9-W-08K1V29-5-08K1W89-D-08
K20V9-4-08K2229-C-08K2389-L-08K26V9-A-08K2AF9-2-08K2CN9-9-08K2DV9-J-08
K2F29-R-08K2RN9-P-08K2TV9-X-08K30V9-5-08K3229-D-08K5QF9-K-08K5W89-J-08
K6F29-W-08
Dunaszekcső
C078D-F-05C8QVD-V-05C8T2D-4-05C9E86-R-05CC8F6-V-05CJWN6-W-05CK026-D-05
Dunaszentbenedek
DDL9E-C-05
Dunaszentgyörgy
V3WWF-H-05V49WF-W-05
Dunasziget
K04F9-R-08
Dunavecse
D60EY-7-05D61MY-F-05D62UY-P-05D68UY-W-05D6A1Y-5-05D6C7Y-D-05D6DEY-M-05
D6EMY-V-05D6J1Y-C-05D6K7Y-L-05D6NUY-A-05D6R7Y-T-05D6UMY-9-05D6VUY-J-05
D70EY-8-05D71MY-H-05D77MY-P-05D78UY-X-05D7A1Y-6-05D7C7Y-E-05D7DEY-N-05
D7K7Y-M-05D7LEY-V-05D7MMY-4-05D7NUY-C-05D7TEY-3-05D7VUY-K-05D7X1Y-T-05
D7Y7Y-2-05D80EY-9-05D81MY-J-05DDA1R-5-05DDDER-M-05DDEMR-V-05DDFUR-4-05
DDJ1R-C-05DDK7R-L-05DDLER-U-05DDMMR-3-05DFEMR-X-05DFNUY-L-05DFR7Y-3-05
DHR7R-W-05DHTER-5-05DHUMR-D-05DHVUR-M-05DHX1R-V-05DJC7Y-Q-05DJTEY-D-05
DJVUY-V-05DKC7Y-R-05DKJ1Y-Q-05DKLEY-7-05
Dusnok
D9EC0-P-05D9HR0-6-05D9MC0-W-05DA050-3-05DAT50-W-05DAXY0-V-05DC050-4-05
DC7C0-K-05DCD50-J-05DCT50-X-05DE2K0-N-05DE7C0-M-05DE9R0-4-05DEL50-T-05
DH650-F-05DHAY0-E-05
Ebergőc
KKEW5-Y-08
Ebes
L0216-5-07L0DU6-A-07L0JE6-2-07L0KM6-9-07L0LU6-J-07L0N16-R-07L0P76-1-07
L0QE6-8-07L0TU6-Q-07L0V16-Y-07L10U6-X-07L14E6-N-07L1816-D-07L1DU6-C-07
L1F16-L-07L1LU6-K-07L1P76-2-07L1RM6-J-07L1TU6-R-07L1V16-1-07L1W76-8-07
L1YM6-Q-07L24E6-P-07L25M6-X-07L26U6-6-07L2976-N-07L2DU6-D-07L2F16-M-07
L2LU6-L-07L2N16-U-07L2P76-3-07L2TU6-T-07L2W76-9-07L2XE6-J-07L2YM6-R-07
L3376-H-07L3976-P-07L3CM6-6-07L3DU6-E-07L3QE6-C-07L4376-J-07L45M6-1-07
L4CM6-7-07L4JE6-6-07L4QE6-D-07L4RM6-M-07L5W70-6-07L6970-L-07L6DU0-A-07
L8V16-8-07L8YM6-Y-07L9216-F-07LA216-H-07LA376-Q-07LA4E6-Y-07
Écs
K0CHT-K-08K0H3T-9-08K0MWT-8-08K0UWT-F-08K0W3T-P-08K10PT-E-08K11WT-N-08
KFW3Q-4-08KH33Q-A-08KHQ9Q-6-08KJKHQ-8-08KJX9Q-E-08KK93Q-L-08
Edelény
F03JE-T-07F05XE-9-07F074E-J-07F0CXE-H-07F0E4E-Q-07F0JQE-F-07F0VAC-A-07
F1HJE-8-07F1KXE-Q-07F25XE-C-07F2E4C-Q-07F2JQE-J-07F2QQC-N-07F38AC-T-07
F3NAC-7-07F3QQC-P-07F4M4C-1-07F4YXC-6-07F514C-E-07F59JC-4-07F5AQC-C-07
F5E4C-U-07F5HJC-A-07F5M4C-2-07F6AQC-D-07F6CXC-M-07F6KXC-U-07F6NAC-A-07
F72AC-Q-07F75XC-F-07F78AC-X-07F79JC-6-07F7E4C-W-07F7PJC-L-07F7QQC-U-07
F7YXC-9-07F82AC-R-07F88AC-Y-07F8E4C-X-07F8KXC-W-07F92AC-T-07F93JC-2-07
F94QC-9-07F98AC-1-07F9M4C-6-07FA9JC-9-07FAM4C-7-07FEWJC-1-07FEXQC-8-07
FEYXC-H-07FF14C-Q-07FF2AC-Y-07FF4QC-F-07FF74C-X-07FFAQC-N-07FFKXC-4-07
FFM4C-C-07FFU4C-K-07FFVAC-T-07FHAQC-P-07FHJQC-W-07FK8AE-C-07FKCXE-3-07
Eger
B03A4-3-05B06X4-T-05B09A4-9-05M03EP-3-05M04J4-M-05M05Q4-V-05M0844-C-05
M09A4-L-05M0AJ4-U-05M0CQ4-3-05M0HEP-H-05M0JJ4-2-05M0LX4-J-05M0N44-R-05
M0RQ4-H-05M0V44-Y-05M0WA4-7-05M0XJ4-F-05M1244-6-05M13A4-E-05M16X4-5-05
M1844-D-05M1DX4-C-05M1F44-L-05M1F7P-9-05M1HA4-U-05M1JJ4-3-05M1LX4-K-05
M1N44-T-05M1QJ4-9-05M1WA4-8-05M1XJ4-H-05M1XMP-6-05M1YQ4-Q-05M211P-N-05
M2244-7-05M227P-W-05M24J4-P-05M25Q4-X-05M26X4-6-05M29A4-N-05M2F44-M-05
M2JJ4-4-05M2LX4-L-05M2N44-U-05M2QJ4-A-05M2RQ4-K-05M2TX4-T-05M30X4-1-05
M33A4-H-05M34J4-Q-05M35Q4-Y-05M3CQ4-6-05M3CUP-V-05M3HA4-W-05M3JJ4-5-05
M3KQ4-D-05M3KUP-3-05M3LX4-M-05M3PA4-4-05M3QJ4-C-05M3QMP-2-05M3V44-3-05
M3WEP-1-05M3XJ4-K-05M3YQ4-T-05M3YUP-H-05M411P-Q-05M43A4-J-05M44J4-R-05
M45Q4-1-05M45UP-P-05M46X4-8-05M471P-X-05M4844-H-05M49A4-Q-05M4AJ4-Y-05
M4DX4-F-05M4F7P-D-05M4HA4-X-05M4HEP-M-05M4JMP-V-05M4KQ4-E-05M4KUP-4-05
M4LX4-N-05M4N44-W-05M4N7P-L-05M4PA4-5-05M4PEP-U-05M4QJ4-D-05M4QMP-3-05
M4RQ4-M-05M4TX4-V-05M4V7P-T-05M5244-A-05M53A4-K-05M53EP-8-05M55UP-Q-05
M56X4-9-05M571P-Y-05M5844-J-05M59EP-F-05M5AMP-P-05M5CQ4-8-05M5CUP-X-05
M5DX4-H-05M5E1P-6-05M5F44-Q-05M5JJ4-7-05M5KUP-5-05M5LX4-P-05M5M1P-D-05
M5N44-X-05M5N7P-M-05M5PA4-6-05M5QJ4-E-05M5QMP-4-05M5RUP-C-05M5U1P-L-05
M5V44-5-05M5V7P-U-05M5XJ4-M-05M5XMP-A-05M611P-T-05M6244-C-05M63A4-L-05
M63EP-9-05M64J4-U-05M65Q4-3-05M65UP-R-05M66X4-A-05M671P-1-05M6844-K-05
M6CUP-Y-05M6DX4-J-05M6E1P-7-05M6F44-R-05M6F7P-F-05M6HA4-1-05M6HEP-P-05
M6JJ4-8-05M6KQ4-K-07M6KUP-6-05M6LX4-Q-05M6M1P-E-05M6N7P-N-05M6PA4-7-05
M6PEP-W-05M6QJ4-F-05M6QMP-5-05M6RUP-D-05M6TX4-X-05M6WA4-E-05M6WEP-4-05
M6XJ4-N-05M6YUP-L-05M70X4-5-05M711P-U-05M727P-3-05M73EP-A-05M74MP-K-05
M75UP-T-05M76X4-C-05M771P-2-05M7844-L-05M79A4-U-05M79EP-J-05M7AJ4-3-05
M7CQ4-A-05M7CUP-1-05M7E1P-8-05M7F44-T-05M7F7P-H-05M7HA4-2-05M7HEP-Q-05
M7JJ4-9-05M7JMP-Y-05M7KUP-7-05M7M1P-F-05M7N7P-P-05M7PA4-8-05M7QJ4-H-05
M7RQ4-Q-05M7RUP-E-05M7TX4-Y-05M7U1P-N-05M7V7P-W-05M7WEP-5-05M7XJ4-P-05
M7XMP-D-05M7YUP-M-05M80X4-6-05M811P-V-05M8244-E-05M827P-4-05M83EP-C-05
M84J4-W-05M84MP-L-05M85UP-U-05M871P-3-05M8844-M-05M89EP-K-05M8CQ4-C-05
M8CUP-2-05M8E1P-9-05M8F44-U-05M8F7P-J-05M8HA4-3-05M8HEP-R-05M8JJ4-A-05
M8JMP-1-05M8KQ4-K-05M8LX4-T-05M8N44-2-05M8N7P-Q-05M8PEP-Y-05M8QJ4-J-05
M8QMP-7-05M8RQ4-R-05M8RUP-F-05M8TX4-1-05M8U1P-P-05M8WA4-H-05M8WEP-6-05
M8XJ4-Q-05M8XMP-E-05M8YUP-N-05M90X4-7-05M911P-W-05M9244-F-05M927P-5-05
M93EP-D-05M94MP-M-05M95Q4-6-05M95UP-V-05M971P-4-05M9844-N-05M987P-C-05
M99EP-L-05M9AJ4-5-05M9AMP-U-05M9CQ4-D-05M9F7P-K-05M9HA4-4-05M9HEP-T-05
M9JJ4-C-05M9JMP-2-05M9LX4-U-05M9M1P-J-05M9N44-3-05M9N7P-R-05M9PEP-1-05
M9QJ4-K-05M9QMP-8-05M9RQ4-T-05M9U1P-Q-05M9V7P-Y-05M9WEP-7-05M9XJ4-R-05
M9YUP-P-05MA0X4-8-05MA11P-X-05MA27P-6-05MA3EP-E-05MA4MP-N-05MA5Q4-7-05
MA71P-5-05MACUP-4-05MAE1P-C-05MAF44-W-05MAJMP-3-05MAKUP-A-05MAN7P-T-05
MAPEP-2-05MAQJ4-L-05MARQ4-U-05MARUP-J-05MAV44-A-05MAV7P-1-05MAWA4-K-05
MAWEP-8-05MAXJ4-T-05MAXMP-H-05MAYQ4-2-05MC244-J-05MC3A4-R-05MC6X4-H-05
MC9A4-Y-05MCAJ4-7-05MCF44-X-05MCHA4-6-05MCLX4-W-05MCN44-5-05MCQMP-A-05
MCRQ4-V-05MCRUP-K-05MCU1P-T-05MCV7P-2-05MCXMP-J-05MCYQ4-3-05MCYUP-R-05
MD11P-1-05MD244-K-05MD27P-8-05MD3EP-H-05MD4J4-2-05MD4MP-Q-05MD5Q4-9-05
MD5UP-Y-05MD71P-7-05MD844-R-05MD87P-F-05MD9A4-1-05MD9EP-P-05MDAMP-X-05
MDCUP-6-05MDHA4-7-05MDJJ4-F-05MDJMP-5-05MDKUP-D-05MDQJ4-N-05MDRQ4-W-05
MDV44-D-05ME0X4-C-05ME244-L-05ME3A4-U-05ME6X4-K-05ME844-T-05MEAJ4-9-05
MEF44-1-05MELX4-Y-05MEQJ4-P-05MEWA4-N-05MF244-M-05MF3A4-V-05MFF44-2-05
MFJJ4-J-05MFN44-8-05MFPA4-H-05MFQJ4-Q-05MFRQ4-Y-05MFV44-F-05MFXJ4-X-05
MHAJ4-C-05MHDX4-U-05MHF44-3-05MHHA4-A-05MHV44-H-05MJ0X4-F-05MJ244-P-05
MJ4J4-6-05MJF44-4-05MJKQ4-U-05MJLX4-3-05MJN44-A-05MJPA4-K-05MJQJ4-T-05
MJYQ4-8-05MK3A4-Y-05MKCQ4-N-05MKJJ4-M-05MKLX4-4-05MKQJ4-U-05MKRQ4-3-05
ML5Q4-H-05ML9A4-7-05MLLX4-5-05MLTX4-C-05MLYQ4-A-05MM244-T-05MM3A4-2-05
MM9A4-8-05MMCQ4-Q-05MMF44-7-05MMJJ4-P-05MMKQ5-Y-05MMLX4-6-05MMPA4-N-05
MMV44-M-05MMXJ4-4-05MN5Q4-K-05MNDX4-1-05MRV44-R-05MRYQ4-H-05MT244-Y-05
MT5Q4-P-05MT6X4-X-05MT844-6-05MT9A4-E-05MTAJ4-N-05MTCQ4-W-05MTDX4-5-05
MTF44-D-05MTHA4-M-05MTPA4-U-05MUF44-E-05MUKQ4-5-05MUXJ4-A-05MUYQ4-K-05
MV0X4-T-05MV244-2-05MV4J4-J-05MV5Q4-R-05MV6X4-1-05MV844-8-05MV9A4-H-05
MVAJ4-Q-05MVCQ4-Y-05MVDX4-7-05MVF44-F-05MVHA4-P-05MVJJ4-X-05MVKQ4-6-05
MVLX4-E-05MVN44-N-05MVPA4-W-05MVRQ4-D-05MVV44-V-05MVXJ4-C-05MVYQ4-L-05
MW0X4-U-05MW3A4-A-05MWPA4-X-05MWQJ4-6-05MWYQ4-M-05MX3A4-C-05MX5Q4-U-05
MX6X4-3-05MX9A4-K-05MXF44-J-05MXHA4-R-05MXJJ4-1-05MXKQ4-8-05MXTX4-P-05
MYRQ4-H-05MYTX4-Q-05
Egeraracsa
Y4WUM-U-08YKNMM-U-08YKR1M-A-08YKVMM-2-08YL9UM-P-08YLUEM-U-08YM2MM-9-08
Égerszög
F573T-2-07F69HT-K-07F6APT-T-07F6WHT-6-07F74PT-M-07F7APT-U-07F7E3T-A-07
F7PHT-1-07
Egervár
YL564-D-08YL6DA-U-08YLEL4-3-08
Egervölgy
W0VXW-Y-08WA5AU-W-08WA6JU-5-08WC6JW-8-08WCDJW-F-08WCEQW-P-08WCFXW-X-08
WCJ4U-4-08WCMQW-W-08WCUQW-4-08WD0JU-1-08WL8XU-W-08WLA4U-5-08WLNXU-A-08
WLQ4U-K-08
Egyek
L04DD-T-07L0ADD-1-07L0P6D-6-07L0QDD-E-07L0XDD-M-07L0YLD-V-07L15LD-3-07
L16TD-A-07L1ADD-2-07L1QDD-F-07L1RLD-P-07L1TTD-X-07L1V0D-6-07L1W6D-E-07
L2ADD-3-07L2DTD-K-07L2H6D-2-07L2QDD-H-07L2TTD-Y-07L30TD-6-07L35LD-5-07
L3XJW-D-07L45QW-U-07L4N4W-Q-07L4XJW-E-07L53AW-D-07L54JW-M-07L584W-C-07
L5PAW-1-07L60XW-X-07LAV4W-5-07LAWAW-D-07LC6XW-A-07LCAJW-2-07LD24W-D-07
LD3AW-M-07LD4JW-V-07
Egyházasdengeleg
P4JHK-N-05
Egyházasgerge
P4RTQ-D-05PC70Q-8-05
Egyházasharaszti
C4HLE-8-05C4U6E-6-05C59LE-3-05C5JTE-J-05C5M6E-1-05C5U6E-7-05C5WLE-P-05
C69LE-4-05C6ATE-C-05C6M6E-2-05C716E-F-05C776E-N-05CHT0E-A-05CHVDE-T-05
CHXTE-9-05CJ00E-J-05CJ3LE-8-05CJ76E-Y-05
Elek
E0LCE-4-07E0UKE-K-07E0WYE-2-07E10CE-J-07E11KE-R-07E12RE-1-07E155E-H-07
E16CE-Q-07E18RE-7-07E1FRE-E-07E1K5E-W-07E1NRE-M-07E1PYE-V-07E1UKE-L-07
E1WYE-3-07E20CE-K-07E21KE-T-07E22RE-2-07E255E-J-07E2HYE-P-07E2LCE-6-07
E2PYE-W-07E2R5E-5-07E2UKE-M-07E2VRE-V-07E4TCE-F-07E4VRE-X-07
Emőd
F6M24-R-07F9V84-A-07F9YV4-2-07FJAN4-E-07FNPF4-Q-07
Encs
F03JH-V-07F0U4H-7-07F18AH-V-07F1AQH-C-07F1E4J-V-07F1KXJ-U-07F1RXJ-2-07
F1WJJ-R-07F2KXH-U-07F2M4H-3-07F2NAJ-C-07F2YXJ-9-07F33JJ-1-07FCHJJ-P-07
FD9JJ-J-07FDNAJ-P-07FJQQH-9-07
Eplény
X01RH-K-08X05CJ-A-08X0MRJ-7-08X0Q5H-N-08X0RCJ-X-08X6KCJ-X-08X6TKJ-D-08
X6URA-E-08X72YH-2-08X9A59-C-08X9MR9-9-08X9TK9-8-08X9UR9-H-08XC5C9-F-08
XJNY9-R-08XJX59-7-08
Epöl
N7JFW-2-05N922W-7-05N9AFW-W-05N9CNW-5-05NCCJD-K-05NCW4D-P-05NDLQD-2-05
NDMXD-9-05NDP4D-J-05NDUXD-H-05NH5NW-5-05NHCNW-C-05NHP8W-9-05
Ercsi
J06LF-1-05J0DLF-7-05J0ETF-F-05J0H0F-P-05J0P0F-W-05J1P08-Q-05J1UT8-P-05
J1W08-X-05J1YD8-E-05J20L8-N-05J2308-5-05J30LE-V-05J3ET8-C-05J3P08-T-05
J3W08-1-05J3X68-8-05J3YD8-H-05J41T8-Y-05J4H0E-T-05J56LE-5-05J5ETE-L-05
J5H0E-U-05J5J6E-3-05J5KDE-A-05J5Q6E-9-05JD90E-V-05JDA6E-4-05JH7TF-R-05
JHA6F-8-05JHCDF-H-05JHDLF-Q-05JJP0F-F-05JKCDF-K-05JKDLF-T-05JKETF-2-05
JKLLF-1-05JKMTF-8-05JKRDF-Y-05JL308-P-05JL908-W-05JLDL8-M-05JLET8-V-05
JLH08-4-05JLKD8-L-05JLLL8-U-05JLRD8-T-05JM308-Q-05JM5D8-7-05JM6L8-F-05
JM7T8-P-05JM908-X-05JMA68-6-05
Érd
Q0306-7-05Q0466-F-05Q07T6-6-05Q0906-E-05Q0A66-N-05Q2RK4-H-05Q2UT6-V-05
Q4CK4-5-05Q5354-H-05Q5W54-A-05Q61Y4-9-05Q6354-J-05Q65K4-1-05Q67Y4-H-05
Q6DR4-F-05Q6EY4-P-05Q6JC4-6-05Q6KK4-E-05Q6MY4-W-05Q6TR4-V-05Q6UY4-4-05
Q6W54-C-05Q6YK4-U-05Q70R4-3-05Q7354-K-05Q74C4-T-05Q75K4-2-05Q76R4-9-05
Q7954-R-05Q7AC4-1-05Q7CK4-8-05Q7DR4-H-05Q7H54-Y-05Q7JC4-7-05Q7KK4-F-05
Q7QC4-E-05Q7RK4-N-05Q7TR4-W-05Q7UY4-5-05Q7W54-D-05Q7YK4-V-05Q8354-L-05
Q8954-T-05Q8CK4-9-05Q8DR4-J-05Q8EY4-R-05Q8H54-1-05Q8LR4-Q-05Q8MY4-Y-05
Q91Y4-D-05Q9EY4-T-05Q9LR4-R-05Q9RK4-Q-05Q9W54-F-05Q9YK4-X-05QA354-N-05
QA5K4-5-05QA954-V-05QAAC4-4-05QACK4-C-05QADR4-L-05QAEY4-U-05QAH54-3-05
QAJC4-A-05QALR4-T-05QAMY4-2-05QAP54-9-05QAQC4-J-05QARK4-R-05QATR4-1-05
QAUY4-8-05QAYK4-Y-05QC0R4-7-05QC1Y4-F-05QFA66-5-05QFCD6-D-05QHMY4-7-05
QHP54-F-05QHQC4-P-05QHRK4-X-05QHTR4-6-05QHW54-N-05QHXC4-W-05QHYK4-5-05
Erdőkövesd
M2F7H-4-05M2XMH-1-05M39EH-6-05M3N7H-C-05M3V7H-K-05MC87H-7-05MCRUH-C-05
Erdősmecske
C501Q-H-05C517Q-Q-05C52EQ-Y-05C59MQ-E-05C5QUQ-3-05C5VEQ-T-05C6HMQ-N-05
C6VEQ-U-05C7NEQ-N-05C7QUQ-5-05C8JUQ-Y-05CN77Q-F-05CNL1Q-M-05CNM7Q-V-05
CNWMQ-K-05CP3MQ-R-05CP4UQ-1-05
Érpatak
S16Y9-9-07
Érsekcsanád
D2D58-H-05D2PR8-E-05D33R8-U-05D37C8-K-05D39R8-2-05D3FK8-1-05D3NK8-7-05
D3PR8-F-05D3UC8-6-05D49R8-3-05D4D58-K-05D4L58-R-05D4XY8-X-05D51C8-E-05
D59R8-4-05D5AY8-C-05D5HR8-A-05D5JY8-K-05D5L58-T-05D5WR8-Q-05D6058-7-05
D63R8-X-05D6FK8-4-05DC658-L-05DC8K8-3-05DCHR8-J-05DDAY8-L-05DDHR8-K-05
DDL58-2-05DDMC8-9-05DDNK8-J-05DDPR8-R-05DDQY8-1-05DDT58-8-05DE2K8-X-05
DE4Y8-E-05DE658-N-05DE7C8-W-05DE8K8-5-05DEHR8-L-05DEJY8-U-05DEL58-3-05
DEMC8-A-05DEUC8-J-05DF1C8-Q-05DF4Y8-F-05DF8K8-6-05DFAY8-N-05DFEC8-5-05
Esztergom
N022U-U-05N04FU-A-05N06VU-T-05N0P8U-P-05N1DW0-7-05N1F30-F-05N1F36-N-05
N1H90-P-05N1JH0-X-05N1LVU-8-05N1N30-N-05N1QH0-5-05N1RP0-D-05N1TW0-M-05
N1V2U-P-05N1XH0-C-05N1YP0-L-05N20W0-U-05N2230-3-05N2830-9-05N2990-J-05
N2AFU-L-05N2DW0-8-05N2F30-H-05N2JH6-6-05N2KP0-7-05N2N30-P-05N2V36-4-05
N2XH6-L-05N2YP0-M-05N3230-4-05N3AFU-M-05N3AH6-1-05N3DW6-H-05N65P6-5-05
N6996-V-05N6JH6-A-05N6KP6-K-05N6LW6-T-05N6P96-9-05N7AH6-5-05N7CP6-D-05
N7P90-4-05N7QH0-C-05N7RP0-L-05N7TW0-U-05N80W0-2-05N822U-4-05N8390-J-05
N84FU-L-05N84H0-R-05N8XH6-T-05N9KNU-9-05N9LVU-J-05N9QH6-M-05N9TW6-4-05
N9YNU-P-05NA22U-6-05NAN2U-T-05NCDW6-R-05NCF36-1-05
Fadd
V02JY-N-05V03R0-X-05V0650-E-05V1MC0-4-05V21AW-E-05V264W-D-05V2HQW-A-05
V2QXW-R-05V2VJW-H-05V304W-7-05V32JW-P-05V33QW-X-05V34Y0-9-05V364W-E-05
V38JW-W-05V3EAW-V-05V3FJW-4-05V3HQW-C-05V3MAW-3-05V3QXW-T-05V3T4W-2-05
V3UAW-9-05V3WQW-R-05V404W-8-05V47AW-P-05V48JW-X-05V6L4W-X-05V71AX-M-05
V83QX-5-05V94XX-E-05V9FJW-A-05VA4XX-F-05VAMAX-C-05VCEAX-6-05VCMAX-D-05
VDUAX-M-05VDVJX-V-05VDWQX-4-05VE1AX-U-05VE3QX-A-05VE4XX-K-05VE64X-T-05
VE7AX-2-05VENK0-R-05VEPR0-1-05
Fajsz
D08K0-E-05D0D50-5-05D0EC0-D-05D0FK0-M-05D0JY0-4-05D0JY6-A-05D0NK0-U-05
D13R0-H-05D1650-Y-05D1656-6-05D1AY0-X-05D1D50-6-05D1FK0-N-05D1HR0-W-05
D1HR6-4-05D1JY0-5-05D1L50-D-05D1PR0-4-05D1QY0-C-05D1T50-L-05D1UC0-U-05
D27C0-8-05D2D56-E-05D2HR6-5-05D3T50-N-05D69R0-V-05D6L50-K-05D6VK0-8-05
D7650-6-05D7AY0-5-05D7HR0-4-05D84Y6-6-05D8L56-U-05D9L56-V-05D9MC6-4-05
D9UC6-A-05D9VK6-K-05DA64X-7-05DA7C6-Q-05DAD56-P-05DAEC6-X-05DAFJX-W-05
DAJXX-D-05DANJX-4-05DAQXX-L-05DAWQX-K-05DC1AX-9-05DC64X-8-05DC7AX-H-05
DCAY0-9-05DE9QX-2-05DEAXX-9-05DEAY0-C-05DED4X-J-05DED50-L-05DEQY0-R-05
DET50-1-05DEUC0-8-05DEVK0-H-05DEWR0-Q-05DEXY0-Y-05DF050-7-05DF1C0-F-05
DF4Y0-6-05DF650-E-05DF7C0-N-05DF8K0-W-05DF9R0-5-05DFAY0-D-05DH7C0-P-05
DH8K0-X-05DH9R0-6-05
Farkasgyepű
X0FYD-4-08X0KCD-L-08X0NYD-A-08X0Q5D-K-08X0TKD-2-08X0URD-9-08X10KD-8-08
X15CD-7-08X16KD-F-08X1DKD-N-08X1ERD-W-08X1FYD-5-08X32Y6-L-08X80KD-H-08
X81RD-Q-08X82YD-Y-08X91RD-R-08X92YD-1-08X945D-8-08X95CD-H-08X97RD-Y-08
X9CCD-P-08
FarkasIyuk
F6WE8-K-07FCXM8-Y-07
Fehérvárcsurgó
J02YQ-J-05J045Q-R-05J07RQ-H-05J08YQ-Q-05J0A5Q-Y-05J0CCQ-7-05J0DKQ-F-05
J0J5Q-6-05J0LKQ-N-05J0MRQ-W-05J0NYQ-5-05J0Q5Q-D-05J0RCQ-M-05J0TKQ-V-05
J0URQ-4-05J0VYQ-C-05J17RQ-J-05J1A5Q-1-05J1DKQ-H-05J1LKQ-P-05J1MRQ-X-05
J1NYQ-6-05J1X5Q-M-05J1YCQ-V-05J26KQ-A-05J6URN-8-05J6X5N-Q-05J77RN-N-05
J8X5N-T-05J95CN-8-05J96KN-H-05J9CCN-F-05J9DKN-P-05J9MRM-4-05J9Q5N-M-05
J9RCN-V-05J9URM-A-05J9VYN-L-05J9X5N-U-05J9YCN-3-05JA1RN-K-05JA2YN-T-05
JA2YQ-V-05JA6KN-J-05JA8YN-1-05JACCN-H-05JADKN-Q-05JAERN-Y-05JAFYM-6-05
JAJ5M-E-05JAJ5N-F-05JALKN-X-05JAMRM-5-05JAURN-D-05JAVYN-M-05JAX5N-V-05
JC1RN-L-05JC2YN-U-05JC45N-3-05JC5CN-A-05JC6KN-K-05JC7RN-T-05JC8YN-2-05
JCCCN-J-05JCDKN-R-05JCFYN-8-05JCJ5N-H-05JCKCN-Q-05JCNYN-F-05JCURN-E-05
JCVYN-N-05JCYCN-5-05JD0KN-D-05JD2YN-V-05JD45N-4-05JDA5N-A-05JDDKQ-V-05
JDFYN-9-05JDFYQ-C-05JDKCN-R-05JDLKN-1-05JDQ5N-Q-05JDTKN-7-05JDTKQ-9-05
JDURQ-J-05JDVYQ-R-05JDX5Q-1-05JDYCN-6-05JDYCQ-8-05JE0KQ-H-05JE1RN-N-05
JE45Q-7-05JE5CQ-F-05JE6KN-M-05JE7RN-V-05JE8YQ-6-05JEA5N-C-05JECCN-L-05
JECCQ-N-05JEDKQ-W-05JELKQ-4-05JENYQ-L-05JERCN-1-05JETKN-8-05JEURN-H-05
JEVYN-Q-05JEX5N-Y-05JEYCN-7-05JF0KN-F-05JF1RN-P-05JJERN-6-05JJFYN-E-05
JJJ5M-M-05JJMRN-D-05JJTKM-A-05JJVYN-U-05JJYCN-A-05JK45N-9-05JK5CN-J-05
JK6KN-R-05JK7RN-1-05JK8YN-8-05JKA5N-H-05JKCCN-Q-05JKDKN-Y-05JKERN-7-05
JKFYN-F-05JKJ5N-P-05JKKCN-X-05
FeIsődobsza
F0YXK-8-07F114K-H-07F12AK-Q-07F1KXK-V-07F23JK-1-07F2JQK-N-07F2M4K-5-07
F2NAK-D-07F2RXK-4-07
FeIsőjánosfa
WDPYX-9-08WEFRX-V-08WJWYX-M-08WKUKX-6-08
FeIsőkeIecsény
F773V-6-07F8XPV-K-07F8YWV-T-07
FeIsőmarác
W1K5Q-Q-08W2R5Q-Y-08W2WYQ-X-08W30CQ-E-08W3HYQ-K-08W3MKQ-9-08W4K5Q-U-08
W57KQ-X-08W58RQ-6-08W5K5Q-V-08W5LCQ-4-08WAY5Q-F-08WDPYQ-3-08WE0CQ-R-08
WEMKQ-M-08WEY5Q-K-08WF3YQ-J-08
FeIsőörs
X3Y6Q-9-08X41LQ-R-08X4ULR-M-08X51LR-U-08X5A0R-J-08X67LR-3-08X6FTR-J-08
X6R6R-7-08X6VTR-X-08X6X0R-6-08X756R-M-08X7K6R-2-08X7LDR-9-08X7MLR-J-08
X7R6R-8-08X80DR-P-08X87LR-5-08X8DDR-4-08X8ELQ-A-08X8ELR-C-08X8FTR-L-08
X8R6R-9-08X8X0R-8-08X91LR-Y-08X97LR-6-08X9K6R-4-08X9LDR-C-08X9MLR-L-08
X9NTR-U-08X9ULR-T-08X9Y6R-J-08XA0DR-R-08XA6DR-Y-08XA7LR-7-08XA8TR-F-08
XAA0R-P-08XAFTR-N-08XAK6R-5-08XALDR-D-08XATDR-L-08XAULR-U-08XAX0R-A-08
XAY6R-K-08XC0DR-T-08XC1LR-2-08XC6DR-1-08XCJ0R-X-08XCLDR-E-08XCY6R-L-08
XDDDR-8-08XDLDR-F-08XFFTR-T-08XFNTR-1-08XHX0R-H-08XJ56R-X-08XJ6DR-6-08
XJC6R-5-08XJK6R-C-08XJLDR-L-08XJMLR-U-08XJNTR-3-08XJQ0R-A-08XJR6R-K-08
XJTDR-T-08XJULR-2-08XJVTR-9-08XJX0R-J-08XJY6R-R-08XK0DR-1-08XK1LR-8-08
XK2TR-H-08XK40R-Q-08XK56R-Y-08XK6DR-7-08XKA0R-X-08XKELR-N-08XKFTR-W-08
XKK6R-D-08XKLDR-M-08XKMLR-V-08XKQ0R-C-08XKR6R-L-08XKVTR-A-08XL40R-R-08
FeIsőrajk
Y19UL-3-08Y1D7L-K-08Y267L-D-08Y27EL-M-08Y28ML-V-08Y2D7L-L-08Y2R1L-R-08
Y2VML-H-08Y3MEL-3-08Y4MEM-5-08Y8R1J-W-08YF2ML-3-08YF8ML-9-08YH51L-L-08
YH67L-U-08YH7EL-3-08YH8ML-A-08YH9UL-K-08YHC1L-T-08YHD7L-2-08YHHUL-R-08
YHL7L-8-08YHPUL-Y-08YHUEL-P-08YHWUL-6-08YJEEM-C-08YJPUM-2-08YJT7M-J-08
YK67M-X-08YKFMM-M-08YKMEM-L-08YKPUM-3-08YKY1M-J-08YLEEM-E-08
FeIsőszentmárton
C02D3-4-05C03L3-C-05C04T3-L-05C0603-U-05C0763-3-05C08D3-A-05C09L3-K-05
C0E63-9-05C0L03-8-05C1003-N-05C1ND3-R-05C1PL3-1-05C63L2-M-08C6L02-J-08
C6T02-Q-08C7002-X-08C7ND2-X-05C7PL2-9-08C7T02-N-05C7WL2-H-08C8762-E-08
C88D2-K-05C89L2-T-05C8FD2-R-05C8PL2-A-08C8T02-P-05C8VD2-9-08C9002-W-05
C9162-5-05C92D2-D-05C93L2-M-05C94T2-V-05C9762-C-05C98D2-L-05C99L2-U-05
C9AT2-3-05C9D02-A-05C9FD2-T-05C9HL2-2-05C9JT2-9-05C9QT2-H-05C9XT2-P-05
CA002-X-05CAVD2-8-05CAWL2-H-05CC4T2-X-05CEFD2-2-08CEHL2-9-08CEJT2-E-05
CEM62-1-08CET02-V-05CEXT2-U-05R861D-V-05
FeIsőtárkány
M04MP-A-05M087P-2-05M0AMP-J-05M0CUP-R-05M0E1P-3-07M0F7P-8-05M0JMP-Q-05
M0KUP-Y-05M0M1P-7-05M0QMP-X-05M0RUP-6-05M0XMP-5-05M0YUP-F-07M127N-U-05
M127P-V-05M13EN-5-07M14MP-C-05M15UM-L-07M171P-U-05M187P-3-05M19EN-9-05
M19EP-A-05M1CUP-T-05M1E1P-2-05M1KUN-Y-05M1M1P-8-05M1N7P-H-05M1U1N-H-07
M1U1P-F-05M1V7P-P-05M1YUP-E-05M23EP-5-05M25UP-M-05M271P-V-05M287P-4-05
M29EN-D-07M29EP-C-05M2AMP-L-05M2CUP-U-05M2F7P-A-05M2JMN-U-07M2KUP-2-05
M2M1P-9-05M2N7P-J-05M2PEP-R-05M2QMP-1-05M2RUP-8-05M2U1P-H-05M2V7P-Q-05
M2WEP-Y-05M2XMP-7-05M2YUP-F-05M327P-X-05M33EP-6-05M34MP-E-05M35UP-N-05
M371P-W-05M387P-5-05M39EP-D-05M3HEM-J-05M3HEP-L-05M3JMP-U-05M3M1M-8-05
M3M1P-A-05M3N7P-K-05M3PEP-T-05M3RUM-7-05M3RUP-9-05M3U1M-F-05M3U1P-J-05
M3V7P-R-05M3XMP-8-05M411M-N-05M427M-W-05M427P-Y-05M43EP-7-05M44MM-D-05
M44MP-F-05M471M-V-05M487P-6-05M49EP-E-05M4AMM-L-05M4AMP-N-05M4CUP-W-05
M4E1M-3-05M4E1P-5-05M4F7M-A-05M4JMM-T-05M4M1P-C-05M4RUP-A-05M4U1M-H-05
M4WEM-Y-05M4WEP-2-05M4XMP-9-05M4YUP-J-05M511N-Q-05M511P-R-05M527M-X-05
M53EN-7-05M54MN-F-05M54MP-H-05M55UM-N-05M55UN-R-07M571N-1-07M587P-7-05
M59EM-D-05M5CUM-V-05M5F7P-E-05M5HEM-L-05M5HEP-N-05M5JMP-W-05M5N7M-K-05
M5PEP-V-05M5QMM-2-05M5WEM-1-05M5WEP-3-05M5YUM-H-05M5YUP-K-05M611M-Q-05
M627M-Y-05M627P-2-05M63EM-7-05M64MM-F-05M64MP-J-05M671M-X-05M9AMM-R-05
M9CUM-1-05M9E1M-8-05M9F7M-H-05M9HEM-Q-05M9N7M-P-05M9PEM-X-05M9QMM-6-05
M9RUM-E-05M9U1M-N-05MAM1P-K-05MAU1P-R-05MAYUP-Q-05MC11P-Y-05MC27P-7-05
MC3EP-F-05MC4MP-P-05MC5UP-X-05MC71P-6-05MC87P-E-05MC9EP-N-05MCAMP-Y-07
MCCUP-5-05MCE1P-D-05MCKUP-C-05MCM1P-L-05MCWEP-9-05
FeIsőteIekes
F073V-X-07F113V-R-07F14PV-H-07F1RWV-C-07F1YWV-K-07F2RWV-D-07F35WV-T-07
F373V-2-07F39HV-J-07F3APV-R-07F3CWV-1-07F3HHV-Q-07F3KWV-7-07F3N9V-P-07
F3U3V-N-07F413V-V-07F4CWV-2-07F4N9V-Q-07F4NA5-2-07F4RWV-F-07FAXPV-M-07
FCRX5-1-07FDPHV-8-07FE29V-E-07
FeIsővadász
F92A6-M-07FC8A6-W-07FCAQ6-D-07
FeIsőzsoIca
F23EV-7-07F271V-X-07F2HEV-M-07F2XMV-9-07F327V-1-07F3QMV-4-07F4XMV-C-07
F54MV-K-07F5E1V-8-07F5M1V-F-07F6N7V-Q-07F7AMV-U-07F7CUV-3-07FFCUV-A-07
FFE1V-K-07FHKUV-K-07FJKUV-L-07FJM1V-U-07FL71V-H-07FLCUV-F-07FLE1V-P-07
FLHEV-6-07FLKUV-N-07FLN7V-5-07FLWEV-L-07FME1V-Q-07FMU1V-5-07FMWEV-M-07
FMXMV-V-07FMYUV-4-07FN5UV-A-07FN71V-K-07FNV7V-E-07FNXMV-W-07FPAMV-A-07
FPCUV-K-07FPJMV-J-07FPPEV-H-07FQ11V-E-07FQ87V-V-07
Fényeslitke
T7AR9-Q-07T8FC9-H-07T8U59-N-07TD2CA-8-07TD75A-7-07TEFCA-P-07TEJRA-6-07
TEVCA-4-07TF5YA-2-07TH3KA-L-07TH75A-A-07THPKA-7-07
Fenyőfő
K10K7-P-08K1A57-M-08K6CC7-2-08
Fertőrákos
K04EQ-6-08K05MQ-E-08K081Q-W-08K097Q-5-08K0AEQ-D-08K0CMQ-M-08K0DUQ-V-08
K0F1Q-4-08K0H7P-A-08K0JEQ-L-08K0LUQ-3-08K0P7Q-K-08K0RMQ-2-08K0TUQ-9-08
K0W7Q-R-08K0XEQ-1-08K0YMQ-8-08K121Q-Q-08K137Q-Y-08K14EQ-7-08K15MQ-F-08
K16UQ-P-08K181Q-X-08K197Q-6-08K1CMP-M-08K1CMQ-N-08K1DUQ-W-08K1H7Q-D-08
K1JEQ-M-08K1KMQ-V-08K1LUQ-4-08K1N1Q-C-08K1P7P-K-08K1QEQ-U-08K1RMQ-3-08
K1TUQ-A-08K1XEQ-2-08K1YMQ-9-08K20UQ-J-08K221Q-R-08K237Q-1-08K24EQ-8-08
K2F1Q-6-08K2H7Q-E-08K2KMQ-W-08K2N1Q-D-08K2P7Q-M-08K2TUQ-C-08K2V1Q-L-08
K2W7Q-U-08K30UQ-K-08K36UQ-R-08K3AEQ-H-08K3F1Q-7-08K46UQ-T-08K497Q-9-08
K4AEQ-J-08K4CMQ-R-08K4DUQ-1-08K4H7Q-H-08K4JEQ-Q-08K4KMQ-Y-08K4LUQ-7-08
K4N1Q-F-08K4P7Q-P-08K4QEQ-X-08K4RMQ-6-08K4TUQ-E-08K4YMQ-D-08K50UQ-M-08
K937P-7-08K94EP-F-08K95MP-P-08K96UP-X-08K981P-6-08
Filkeháza
F03JN-2-07FCWKW-J-07
Foktő
D0NJX-R-05D0PWH-Q-05D353H-F-05D37HH-X-05D3L9H-4-05D3Y3H-9-05D409H-J-05
D42PH-1-05D4D9H-X-05D4EHH-6-05D4PWH-V-05D4WWH-3-05D51HH-T-05D52PH-2-05
D5C3H-Q-05D5EHH-7-05D5L9H-6-05D5NPH-N-05D5UHH-M-05D5Y3H-C-05DC8PH-F-05
DCHWH-W-05DCL9H-D-05DED9H-8-05DFD9H-9-05DFK3H-8-05DFNPH-Y-05DFT9H-P-05
DH3WH-M-05DHC3H-3-05DHFPH-T-05DHHWH-2-05DHK3H-9-05DHMHH-R-05DHNPH-1-05
DHPWH-8-05DJ3WH-N-05DJ69H-5-05DJL9H-K-05DJT9H-R-05DJWWH-H-05DJY3H-Q-05
DK3WH-P-05DKWWH-J-05DL69H-7-05DL7HH-F-05
Folyás
L2LXR-9-07L3LXR-A-07L3RQR-9-07L4PAQ-T-07L4PAR-U-07L4QJR-3-07L53AR-8-07
L55QR-Q-07L56XR-Y-07L584R-7-07L5LXR-D-07L5QJQ-3-07L65QR-R-07LA4JR-N-07
LDWAR-A-07LEDXR-F-07
Fony
FEXQA-7-07
Fonyód
R09V2-A-08R0EF2-2-08R0FN2-9-08R0MF2-8-08R0T82-7-08R0VN2-P-08R0WV2-X-08
R12N2-W-08R13V2-5-08R1522-D-08R17F2-V-08R18N2-4-08R19V2-C-08R1FN2-A-08
R1K22-T-08R1L82-2-08R1NN2-J-08R1R22-1-08R1UF2-H-08R1WV2-Y-08R21F2-P-08
R2682-N-08R2EF2-4-08R2FN2-C-08R2MF2-A-08R2T82-9-08R7WV2-6-08R81F2-W-08
R8WV2-7-08R8Y22-F-08R91F2-X-08R92N2-6-08R93V2-E-08R9522-N-08R98N2-D-08
Fót
Q934W-D-05Q9CJX-4-05Q9LQW-J-05Q9UXW-Y-05QA6QX-6-05QAJAW-3-05QAUXW-1-05
QAUXX-2-05QAW4X-9-05QC4AX-Q-05QCAAX-X-05QCCJX-6-05QCRJX-L-05QCW4X-A-05
QD0QX-2-05QD34X-J-05QD5JX-1-05QDDQX-F-05QDJAX-6-05QDQAX-D-05QDYJX-U-05
QE0QX-3-05QEDQX-H-05QEH4X-Y-05QELQX-P-05QEMXX-X-05QEUXX-5-05QF34X-L-05
QF5JX-3-05QF94X-T-05QFJAX-8-05QFQAX-F-05QHDQW-J-05QHJAW-8-05QHMXW-Y-05
QHP4X-8-05QHTQX-Y-05QJDQX-L-05QKDQX-M-05QKEXX-V-05QKKJX-L-05QKP4X-A-05
QL4AX-Y-05QLH4X-5-05QLJAX-D-05QM0QX-9-05QM34X-R-05QM6QX-H-05QMDQX-P-05
QMJAX-E-05QMP4X-D-05QMW4X-L-05QMXAX-U-05QNUXX-D-05QPQAX-P-05QRKJX-T-05
QRLQX-2-05QRMXX-9-05QRP4X-J-05QRQAX-R-05QRRJX-1-05QRTQX-8-05QRUXX-H-05
QRW4X-Q-05QRXAX-Y-05
Füzér
F02CT-Y-07F02CU-1-07F04RV-J-07F075V-1-07F09KT-E-07F0CYT-W-07F0FCT-D-07
F0JRT-V-07F0M5T-C-07F0NCT-L-07F12CV-3-07F24RV-L-07F25YV-U-07F275V-3-07
F2U5V-P-07F9M5W-R-07F9NCW-1-07F9YYV-W-07FCCYV-C-07FCE5V-L-07FCFCV-U-07
FCM5V-T-07FCRYV-R-07FCU5V-1-07FCVCV-8-07FCWKV-H-07
Füzérradvány
F0E4N-Y-07F174N-T-07F6VCW-4-07
Füzesabony
M0PAD-9-05M0QJD-J-05M0XJD-Q-05M19AD-W-05M1LXD-U-05M1TXD-2-05M1XJD-R-05
M1YQD-1-05M23AD-Q-05M26XD-F-05M29AD-X-05M2AJD-6-05M2CQD-E-05M2N4D-4-05
M2RQD-U-05M30XD-9-05M324D-J-05M3LXD-W-05M3PAD-D-05M3RQD-V-05M3TXD-4-05
M40XD-A-05M43AD-T-05M49AD-1-05M4HAD-7-05M4KQD-P-05M4PAD-E-05M4WAD-M-05
M55QD-A-05M59AD-2-05M5CQD-J-05M5DXD-R-05M5JJD-H-05M5KQD-Q-05M9DXD-W-05
MAAJD-F-05MADXD-X-05MAF4D-6-05MAHAD-E-05MAJJD-N-05MAKQD-W-05MALXD-5-05
MAN4D-D-05MAPAD-M-05MARQD-4-05MAV4D-L-05MCPAD-N-05MCQJD-W-05MCRQD-5-05
MCYQD-C-05
Gáborján
L3TNH-Y-07L3W2H-F-07L45FH-5-07L4CFH-C-07L4DNH-L-07L4LNH-T-07L4P2H-9-07
L4TNH-1-07L51VH-F-07L532H-P-07L56NH-E-07L57VH-N-07L5RFH-T-07L5X8H-R-07
L632H-Q-07L65FH-7-07L66NH-F-07L6EVH-W-07L6J8H-D-07L6Q8H-L-07L70NH-9-07
L76NH-H-07L7CFH-F-07L7DNH-P-07L7H2H-6-07L7KFH-N-07L7LNH-W-07L7MVH-5-07
L85FH-9-07LEW2H-T-07LEX8H-2-07LEYFH-9-07LJUVH-N-07LK0NH-M-07LK1VH-V-07
LK6NH-U-07LKA8H-K-07LKCFH-T-07
Gadács
R31FK-8-08
Gadna
F0QQ6-E-07F25X6-4-07F2HJ6-2-07F2YX6-X-07F3746-D-07F3AQ6-4-07F3CX6-C-07
F93J6-V-07F9RX6-Y-07F9U46-7-07FAYX6-7-07FC146-F-07
Galgaguta
P383J-W-05P3XHJ-1-05P44HJ-7-05P4N3J-C-05P5H9J-E-05P5YPJ-A-05P623J-T-05
P6V3J-M-05P6W9J-V-05P7XHJ-5-05PE39J-9-05
Galgahévíz
Q3W5A-F-05Q495A-V-05
Galvács
F03J6-K-07F1U45-W-07F2745-A-07F2FA5-R-07F2PJ5-7-07FE2A5-Q-07FEM45-4-07
Gánt
J01RR-A-05J44AL-X-05J7CJP-L-05J7KJP-T-05J90QP-H-05J91XP-Q-05JAXAP-3-05
JAYJP-A-05JC4AP-9-05JC5JP-J-05JC7XP-1-05JC94P-8-05JCAAP-H-05
Gara
D0M8J-2-05D0U8J-8-05D12FJ-P-05D1E8J-V-05D1L2J-U-05D1NFJ-A-05D1T2J-2-05
D1WNJ-R-05D23NJ-Y-05D278J-P-05D28FJ-X-05D2QVJ-U-05D2T2J-3-05D5XVJ-5-05
D602J-D-05D64VJ-C-05D6FFJ-9-05D6HNJ-J-05D6JVJ-R-05D6M8J-8-05D6NFJ-H-05
Gávavencsellő
T05VA-F-07T088A-X-07T0KVE-Y-07T0YVE-D-07T172A-Q-07T1E2E-2-07T1JNE-R-07
T212A-K-07T24NA-9-07T3E2A-1-07T3M2A-7-07T4AND-M-07T4N8D-K-07T4PFD-T-07
T4QND-2-07T4WFD-1-07T528A-W-07T54NA-D-07T5E2A-3-07T5HFD-M-07T5KVD-4-07
T5V8A-Q-07T5WFA-Y-07T5XNA-7-07T5YVA-F-07T628A-X-07T672A-W-07T6F8D-E-07
T73FA-7-07T772D-1-07T7ANA-N-07T7AND-Q-07T7CVA-W-07T7E2A-5-07T7M2D-E-07
T7PFA-U-07T7U2A-K-07T7WFA-2-07T84NA-H-07T8CXY-N-07T8RVD-E-07T9CXY-P-07
T9M2D-H-07T9QND-7-07T9XND-E-07T9YVD-N-07T9YVL-V-07TAJND-2-07TARVD-H-07
TAYVD-P-07TC88D-D-07TCAND-V-07TCHFD-U-07TDN8D-U-07TDQND-A-07TDU2D-T-07
TFYVA-R-07TH4ND-T-07TH4QY-F-07TH5VD-2-07TH88D-J-07TH88E-K-07TH9FE-T-07
THCVE-9-07THKVE-H-07THM2E-Q-07THN8A-V-07THPFE-7-07THV8E-6-07THWFE-E-07
TJ12E-5-07TJANA-Y-07TJE2A-F-07TJYVA-U-07TK28A-A-07TKF8A-Q-07
Géderlak
D3NPE-J-05D4C3E-M-05D4EHE-4-05D4HWE-L-05D4L9E-3-05D4NPE-K-05D4PWE-T-05
D4UHE-J-05D4VPE-R-05D4Y3E-8-05D51HE-Q-05D53WE-7-05D553E-F-05D57HE-X-05
D58PE-6-05D5PWE-U-05DDR3E-A-05
Gencsapáti
W4X47-N-08W6FX7-3-08W6Q47-J-08W78X7-W-08WCJ47-H-08WD6J7-L-08WD8X7-3-08
WDFX7-9-08WKEQ7-7-08WKQ47-W-08
Gerendás
E0MK1-X-07E31K1-E-07E32R1-N-07E3LC1-T-07E3PY1-J-07E43Y1-X-07E4551-6-07
E4HY1-C-07E4K51-L-07E4MK1-3-07E4TC1-2-07E53Y1-Y-07E59Y1-6-07E5NR1-C-07
E5R51-U-07E5Y51-2-07E61K1-J-07E92R1-V-07EAHY1-K-07EAR51-1-07EC3Y1-6-07
EC551-E-07
Gerjen
V03QX-V-05V09QX-3-05V0AXX-A-05V0L4X-R-05V0PQX-H-05V0QXX-Q-05V17AX-M-05
V1HQX-A-05V2T4X-2-05V304X-8-05V3PQX-L-05V4HQX-E-05V4UAX-C-05V54XX-9-05
V59QX-8-05V5D4X-Q-05V5FJX-7-05V5HWF-5-05V5QXX-W-05V5UAX-D-05V5VJX-M-05
V63QX-3-05V63WF-R-05V664X-K-05V6D4X-R-05V6QXX-X-05V7AXX-K-05V7JXX-R-05
V7UHH-6-05V7XXX-6-05V97HH-M-05V9HQW-K-05V9Y3H-Y-05VCNJX-M-05VCPQX-V-05
VCQXX-4-05VCT4X-C-05VD7HH-Q-05VDUHH-C-05VEUHH-D-05VF1HH-L-05VFL9H-Y-05
VH2PH-V-05VH69H-L-05VHL9H-1-05VHVPH-P-05VJ2PH-W-05VJ7HH-V-05VJUHH-H-05
VK7HH-W-05VL2PH-Y-05VLT9H-A-05VLUHH-K-05
Geszt
E01Q1-H-07
Gesztely
F2U1Y-N-07F3F7Y-J-07F3HEV-N-07F487V-8-07F487Y-C-07F4AMY-U-07F9CUY-8-07
F9E1Y-H-07FA27Y-C-07FA5UY-3-07FA71Y-A-07FA87Y-K-07FA9EY-T-07FAAMY-2-07
FFWEV-F-07FH11V-6-07FH71V-D-07FH9EV-V-07FLRUV-V-07FLV7V-C-07FLXMV-U-07
FM5UV-9-07FMAMV-8-07FMJMV-F-07FNHEV-8-07FP71V-L-07
Geszteréd
S15R9-2-07S1CR9-8-07S34K9-V-07S35R9-4-07S36Y9-C-07T0LYH-6-07T0N5H-E-07
T0RRH-5-07T0V5H-M-07T10YH-L-07T23CH-4-07T285H-3-07TFHC9-Q-07TFQK9-6-07
TH3C9-C-07TH9C9-K-07THWC9-6-07TJ259-5-07TJ3C9-D-07TJCR9-3-07TJDY9-A-07
TJKR9-9-07TK259-6-07TKCR9-4-07TKF59-L-07TKWC9-8-07TL9C9-N-07TM259-8-07
TM859-F-07TM9C9-P-07TMHC9-W-07TMKR9-D-07TMN59-V-07TMV59-3-07TN9C9-Q-07
TNAK9-Y-07TNJK9-6-07TPTY9-W-07TQ4K9-U-07TQ5R9-3-07TQAK9-2-07TQCR9-9-07
TQJK9-8-07TR259-D-07TR3C9-M-07TR6Y9-C-07TRPC9-8-07TRQK9-H-07TRRR9-Q-07
TRXK9-P-07TT259-E-07TT3C9-N-07TT6Y9-D-07TTCR9-C-07TTV59-8-07TTWC9-H-07
TTTY9-1-07TU0Y9-7-07TU25H-N-07TU3C9-P-07TU4KH-5-07TU5RH-D-07TUKR9-L-07
TULY9-U-07TUN59-3-07TTYRH-6-07
Gige
RCT43-H-08RM043-X-08RM2J3-E-08RM3Q3-N-08RMNJ3-2-08
Girincs
FEQN7-U-07FFWF7-U-07FH887-1-07
Golop
F4RXL-7-07F4WJL-X-07F5CXL-U-07F5FAL-A-07F5KXL-2-07F5XQL-7-07F63JL-6-07
F6E4L-4-07F6FAL-C-07F6M4L-A-07F6RXL-9-07F6VAL-R-07F6XQL-8-07F74QL-F-07
F7KXL-4-07F7NAL-L-07F7RXL-A-07F814L-R-07F8JQL-W-07F914L-T-07F9E4L-7-07
F9PJL-W-07FLQQL-F-07FLRXL-P-07FM74L-C-07FM8AL-L-07FM9JL-U-07FMAQL-3-07
FMQQL-H-07
Gordisa
C4D0E-J-05C58DE-U-05C5QTD-P-05C5U6D-6-05C616D-D-05C676D-L-05C676E-M-05
C700E-7-05C7ATD-C-05C7E6D-U-05C7QTD-R-05C7VDD-H-05C816D-F-05C88DD-W-05
C8D0E-N-05C8FDD-4-05C8NDD-A-05C8QTD-T-05C8T0D-2-05C8U6D-9-05C8XTD-1-05
C900D-8-05C976D-P-05C9ATD-E-05C9HLD-D-05C9JTD-M-05C9PLD-L-05C9XTD-2-05
CAJTD-N-05CEM6D-8-05CENDD-H-05CEU6D-F-05CEVDD-P-05CF8DD-4-05CFFDD-A-05
CH3LD-6-05CH76D-W-05CHD0D-V-05CHL0E-4-05CHPLD-T-05CHPLE-U-05CHQTD-2-05
CHT0D-9-05CJ76D-X-05
Göd
QDW9D-Y-05QDXHD-7-05QEJHD-U-05QEP9D-T-05QEV3D-R-05QEW9D-1-05QF5PD-P-05
QF99D-E-05QFDWD-5-05QFKPD-4-05QFN3D-L-05QH39D-8-05QNDWD-C-05QPCPD-5-05
QPKPD-C-05
Gödöllő
Q01YC-A-05Q06RC-9-05Q07YC-J-05Q0950-D-05Q095C-R-05Q0CKC-8-05Q0EYC-Q-05
Q0KKC-F-05Q0LRC-P-05Q0P5C-6-05Q0QCC-E-05Q0RKC-N-05Q0W50-1-05Q0W5C-D-05
Q0XCC-M-05Q0YKC-V-05Q135C-L-05Q15KC-3-05Q17YC-K-05Q195C-T-05Q1JCC-8-05
Q1MYC-Y-05Q1QCC-F-05Q1XCC-N-05Q5P59-9-05Q5XC9-Q-05Q5YK9-Y-05Q6KK9-L-05
Q6LR9-U-05Q6MY9-3-05Q6W59-J-05Q6YK9-1-05Q76R9-F-05Q7EY9-W-05Q7KK9-M-05
Q7LR9-V-05Q7QC9-L-05Q7TR9-3-05Q81Y9-J-05Q8JC9-E-05Q8LR9-W-05Q8P59-D-05
Q8RK9-V-05Q8XAX-F-05Q91XX-6-05Q94AX-N-05Q96R9-J-05Q97Y9-R-05Q9CK9-H-05
Q9DRC-T-05Q9EY9-Y-05Q9EYC-2-05Q9H5C-9-05Q9JAX-3-05Q9KK9-P-05Q9LR9-X-05
Q9MYC-8-05Q9P59-E-05Q9P5C-H-05Q9QC9-N-05Q9RJX-J-05Q9RKC-Y-05Q9TRC-7-05
Q9UY9-D-05Q9UYC-F-05QA0R9-C-05QA1Y9-L-05QA359-U-05QA4AX-P-05QA4C9-3-05
QA5K9-A-05QA7Y9-T-05QA959-2-05QAAC9-9-05QADR9-R-05QAJAX-4-05QAKK9-Q-05
QALR9-Y-05QAP4X-3-05QAP59-F-05QAQC9-P-05QARJX-K-05QARK9-X-05QAUY9-E-05
QAW59-N-05QAYJX-R-05QC0R9-D-05QC1Y9-M-05QC359-V-05QC4C9-4-05QC5K9-C-05
QC7XX-F-05QC7Y9-U-05QC959-3-05QCDR9-T-05QCEXX-N-05QCEY9-2-05QCJC9-J-05
QCKK9-R-05QCP59-H-05QCQC9-Q-05QCRK9-Y-05QCTR9-7-05QCW59-P-05QCXC9-X-05
QCYK9-6-05QD0R9-E-05QD1Y9-N-05QD359-W-05QD4C9-5-05QD5K9-D-05QD6QX-8-05
QD6R9-M-05QD7Y9-V-05QD94X-Q-05QD959-4-05QDAAX-Y-05QDAC9-C-05QDDR9-U-05
QDJC9-K-05QDKK9-T-05QDMY9-9-05QDTQX-V-05QE34X-K-05QE959-5-05QEAC9-D-05
QEJAX-7-05QEKJX-F-05QEQAX-E-05QERJX-N-05QETQX-W-05QEYJX-V-05QFAAX-2-05
QFLQX-Q-05QH1XX-D-05QHDQX-K-05QHKK0-L-05QHKK9-W-05QHMY9-D-05QHP59-M-05
QHQC9-V-05QHRK9-4-05QHTR9-C-05QHW59-U-05QHXC9-3-05QHYK9-A-05QJ1Y9-T-05
QJ7Y9-1-05QJEXX-U-05QJEY9-7-05QJH59-F-05QJJC9-P-05QJQC9-W-05QJXC0-T-05
QJYK0-2-05QK0R0-9-05QK34X-P-05QK4C0-1-05QK5K0-8-05QKAC0-7-05QKMXX-3-05
QLQAX-L-05QP0QX-C-05QTTQX-9-05QTW4X-R-05QTYJX-8-05QU0QX-H-05QU4AX-7-05
Gömörszőlős
F189U-6-07F1KWU-4-07F1PHU-U-07F213U-R-07F3M3U-E-07F3XPU-C-07F3YWU-L-07
F413U-U-07F429U-3-07
Gönc
F0XQM-3-07F174M-R-07F1HJM-F-07F1M4M-6-07F1RXM-5-07F1XQ8-Q-07F2WJ8-J-07
F3XQM-6-07F3YXM-E-07F43JM-5-07F4CXM-U-07F4E4M-3-07F4JQM-T-07F4WJ8-L-07
F5VAM-R-07F5WJM-1-07FE8A8-2-07FEAQ8-J-07FEE48-1-07
Görbeháza
L15QR-L-07L16XR-U-07L1AJR-K-07L1HAR-J-07L1JJR-R-07L1PAR-Q-07L1QJR-Y-07
L1RQR-7-07L1WAR-X-07L20XR-N-07L23AR-5-07L25QR-M-07L26XR-V-07L2AJR-L-07
L2CQY-2-07L2DXR-3-07L2F4Y-J-07L2JJR-T-07L2KQY-8-07L2N4R-J-07L2PAR-R-07
L2QJR-1-07L2XJR-7-07L30XR-P-07L324R-X-07L33AR-6-07L33AY-D-07L34JY-M-07
L35QR-N-07L35QY-V-07L36XR-W-07L39AR-D-07L39AY-L-07L3AJR-M-07L3AJY-U-07
L3CQY-3-07L3DXR-4-07L3F4R-C-07L3F4Y-K-07L3JJR-U-07L3KQY-9-07L3PAY-1-07
L3QJR-2-07L3TXR-J-07L3V4R-R-07L3WAY-7-07L3YQY-P-07L424R-Y-07L43AR-7-07
L45QR-P-07L45QY-W-07L46XR-X-07L484R-6-07L4AJR-N-07L4F4R-D-07L4HAR-M-07
L90XY-4-07L924Y-C-07L99AY-T-07LA9AR-M-07LDN4R-V-07LDRQR-L-07LE5QR-1-07
LE6XR-8-07
Gulács
TH132-R-07
Gutorfölde
Y5L79-L-08Y71E9-9-08
Gyál
Q5XC8-P-05Q75K8-6-05
Gyenesdiás
Y07EP-N-08Y09UP-5-08Y0C1P-D-08Y0K1P-L-08Y0NMP-A-08Y0VMP-J-08Y107P-8-08
Y12MP-Q-08Y151P-7-08Y18MP-X-08Y1C1P-E-08Y5MLK-9-08Y60DK-F-08Y7R6K-3-08
Y7X0K-2-08YA0DK-L-08YADDK-1-08YAELK-8-08YAK6K-Y-08YANTK-P-08YAULK-N-08
YFULJ-R-08YKULJ-V-08YLLDJ-F-08
Gyepükaján
X0K67-8-08X0X07-E-08X0Y67-N-08X11L7-5-08X1567-V-08X16D7-4-08X18T7-L-08
X1A07-U-08X1K67-9-08X1ML7-R-08X1UL7-Y-08X1VT7-7-08X21L7-6-08X2A07-V-08
X2C67-4-08X2DD7-C-08X71L7-C-08X7407-U-08X7567-3-08X76D7-A-08X77L7-K-08
X8DD7-K-08X8TD7-Y-08X9A07-4-08X9C67-C-08X9EL7-U-08X9K67-K-08X9ML7-2-08
X9NT7-9-08X9TD7-1-08X9UL7-8-08XA0D7-7-08XA7L7-N-08
Gyód
C7HMV-U-05C88EV-E-05CA01V-T-05CA61V-1-05
Gyöngyfa
C317K-H-05C3M7K-4-05C3NEK-C-05C3QUK-U-05C3T1K-3-05C4AUK-F-05CDE7K-7-05
CDFEK-F-05CDJUK-X-05CDQUK-5-05CDVEK-V-05
Gyöngyös
M023W-W-05M05PW-M-05M083W-4-05M099W-C-05M0H9W-K-05M0KPW-2-05M0N3W-J-05
M0QHW-1-05M0RPW-8-05M0TWW-H-05M0V3W-Q-05M0XHW-7-05M10WW-P-05M139W-6-05
M15PW-N-05M183W-5-05M199W-D-05M1AHW-M-05M1H9W-L-05M1KPW-3-05M1N3W-K-05
M1P9W-T-05M1QHW-2-05M1TWW-J-05M1V3W-R-05M20WW-Q-05M239W-7-05M283W-6-05
M299W-E-05M2CPW-W-05M2LWW-C-05M2N3W-L-05M2P9W-U-05M2V3W-T-05M2W9W-2-05
M2XHW-9-05M30WW-R-05M34HW-H-05M36WW-Y-05M3JHW-W-05M3KPW-5-05M3N3W-M-05
M3P9W-V-05M3V3W-U-05M4AJ0-U-05M4CPW-Y-05M4LWW-E-05M4P9W-W-05M4TWW-M-05
M4V3W-V-05M539W-A-05M5KPW-7-05M5P9W-X-05M5QHW-6-05M5TWW-N-05M5YPW-M-05
M639M-3-05M66WW-3-05M74HW-M-05M8N40-W-05M8PA0-5-05M8RQ0-M-05M8V40-4-05
M8WA0-C-05MF6WP-5-05MF83P-D-05MFN3W-1-05MFP9W-8-05MFRPW-Q-05MFTWW-Y-05
MFW9W-F-05MFXHP-H-05MFYPW-X-05MH0WW-6-05MH23P-7-05MH23W-E-05MH5PP-X-05
MH6WP-6-05MH6WW-D-05MH83P-E-05MH99P-N-05MHAHP-W-05MHF3W-U-05MHH9W-3-05
MHKPW-K-05MHQHP-A-05MHYPW-Y-05MJ0WW-7-05MJ6WP-7-05MJ99P-P-05MJCPP-6-05
MJDWP-E-05MJDWW-M-05MJF3P-N-05MJF3W-V-05MJH9P-W-05MJKPP-D-05MJN3P-V-05
MJP9P-4-05MJQHP-C-05MJQHW-K-05MJRPW-T-05MJV3P-3-05MJYPP-T-05MK39P-J-05
MK4HP-R-05MK5PP-1-05MK6WP-8-05MK6WW-F-05MK83P-H-05MK83W-P-05MK99W-X-05
MKAHW-6-05MKCPP-7-05MKH9P-X-05MKJHP-6-05MKKPP-E-05MKLWP-N-05MKN3P-W-05
MKN3W-4-05MKP9P-5-05MKQHW-L-05MKTWP-V-05MKV3P-4-05MKV3W-A-05MKW9P-C-05
MKW9W-K-05MKXHP-L-05MKXHW-T-05MKYPP-U-05ML23W-J-05ML39W-R-05ML5PW-8-05
ML83W-Q-05MLAHW-7-05MLF3W-X-05MQLWP-U-05MQN3P-3-05MQP9P-A-05
Gyöngyösfalu
W2447-R-08W2A47-Y-08W2CA7-7-08W2KA7-E-08W36J7-9-08W38X7-R-08W3A47-1-08
W3DJ7-H-08W41Q7-C-08W47Q7-K-08W4A47-2-08W4CA7-9-08W4DJ7-J-08W4FX7-1-08
W4VX7-E-08W5447-V-08W56J7-C-08W5DJ7-K-08W5J47-9-08W5KA7-J-08W5Q47-H-08
W5RA7-Q-08W5UQ7-7-08W5VX7-F-08W5X47-P-08W6TJ7-1-08WHJ47-M-08WHLJ7-4-08
Gyöngyöshalász
M1LWW-A-05M4H9W-P-05M7YPW-P-05M8KPW-A-05M90WW-Y-05M999W-N-05M9CPW-5-05
MHN3W-2-05MHP9W-9-05MHTWW-1-05
Gyöngyösmellék
C03ME-Q-05C0JUE-D-05C0WME-K-05C0XUE-T-05CEWME-1-05CF2EE-Y-05CF77E-X-05
CF9ME-E-05
Gyöngyösoroszi
M95PP-Q-05M9H9P-N-05MA39P-9-05MAKPP-6-05MAQHP-5-05MCAHP-R-05
Gyöngyöspata
M8JHL-R-05MDTWL-L-05MDV3L-U-05MDW9L-3-05MECPL-Y-05MFN3L-P-05
Gyöngyössolymos
M15PM-D-05M25PM-E-05M283M-W-05M2H9M-C-05M2KPM-U-05M2QHM-T-05M2XHM-1-05
M2YPM-8-05M35PM-F-05M399M-6-05M399P-8-05M3DWM-W-05M3F3M-5-05M3H9M-D-05
M3LWM-4-05M3TWM-A-05M3V3M-K-05M3W9P-V-05M3YPM-9-05M40WP-L-05M423M-R-05
M45PP-K-05M4CPP-R-05M5P9P-Q-05M6F3P-A-05M6KPP-2-05M6P9P-R-05M6W9P-Y-05
M6XHP-7-05M739P-6-05M74HP-E-05M75PP-N-05M7F3P-C-05M80WP-Q-05M823P-Y-05
M899P-E-05M8KPP-4-05M8LWP-C-05M8N3P-L-05M8P9P-U-05M8TWP-K-05M983P-7-05
M9DWP-6-05M9QHP-4-05M9V3P-U-05MACPP-Y-05MAH9P-P-05MAN3P-N-05MCP9P-X-05
MCQHP-6-05MD23P-4-05MD39P-C-05MD99P-K-05MDDWP-9-05MDH9P-R-05MDJHP-1-05
MDLWP-H-05MDP9P-Y-05MDQHP-7-05ME39P-D-05ME6WP-4-05MEJHP-2-05MEKPP-9-05
MEQHP-8-05MEW9P-7-05MEXHP-F-05MF23P-6-05MFDWP-C-05MFKPP-A-05MFYPP-Q-05
MHCPP-5-05MHF3P-M-05MHW9P-9-05MJJHP-5-05
Gyöngyöstarján
MK23P-9-05
Győr
K06PP-H-08K082H-P-08K098H-X-08K0AFH-6-08K0CHP-F-08K0CNH-E-08K0DVH-N-08
K0H8H-5-08K0J9P-E-08K0LPP-W-08K0P3P-D-08K0P3Q-E-08K0QFH-L-08K11WP-K-08
K122H-J-08K133Q-U-08K149Q-3-08K15HQ-A-08K16PP-J-08K16PQ-K-08K17WP-R-08
K182H-Q-08K1A9Q-9-08K1AFH-7-08K1CNH-F-08K1DVH-P-08K1F2H-X-08K1H3P-7-08
K1H8J-7-08K1JFH-E-08K1KHQ-Q-08K1KNH-N-08K1LVJ-X-08K1MWP-6-08K1RHQ-X-08
K1TVH-4-08K1UWP-D-08K1W3P-M-08K1X9P-V-08K222H-K-08K233P-U-08K25HP-A-08
K282E-P-08K282H-R-08K2CNH-H-08K2DVH-Q-08K2H3P-8-08K2JFH-F-08K2KNH-P-08
K2QFH-N-08K2RHP-X-08K2TVH-5-08K2UWP-E-08K2V2H-D-08K322H-L-08K338F-T-08
K34FH-3-08K35NH-A-08K36VH-K-08K37WP-U-08K3DVH-R-08K3EWP-2-08K3LVH-Y-08
K3TVH-6-08K3W8H-N-08K3XFH-W-08K46VD-H-08K482H-U-08K4CNH-K-08K4P8H-H-08
K4RNH-Y-08K4RNJ-1-08K4V2H-F-08K522J-P-08K54FJ-6-08K55NH-D-08K5KNE-Q-08
K738E-W-08K7LVE-2-08K7V2F-J-08K7W8E-Q-08K822E-P-08K838E-X-08K85NE-E-08
K8P8E-K-08K8W8E-R-08K90VF-J-08K94FE-7-08K9H8E-D-08K9JFE-M-08K9KNE-V-08
K9TVE-A-08K9V2E-K-08KA4FE-8-08KA6VE-Q-08KADVF-Y-08KAJFF-P-08KALVE-5-08
KAN2E-D-08KATVE-C-08KC22E-T-08KCAFE-H-08KCCNE-Q-08KCH8E-F-08KCKNE-X-08
KCLVE-6-08KCP8E-N-08KCTVE-D-08KCXFE-4-08KD4FE-A-08KD98E-9-08KDH3P-L-08
KDJ9P-U-08KE7WP-6-08KE98H-D-08KEV2E-P-08KEW8E-X-08KEW8H-1-08KF5HP-Q-08
KF6PP-Y-08KFAFH-N-08KFF2F-C-08KFJFF-U-08KFKHP-5-08KFLPP-D-08KFMWP-M-08
KFN2F-K-08KFQ9P-4-08KFRHP-C-08KFUWP-U-08KFW8F-1-08KFYHP-K-08KH33P-9-08
KH5HP-R-08KH6PP-1-08KHA9P-Q-08KHCHP-Y-08KHDPP-7-08KHH3P-P-08KHJ9P-X-08
KHP3P-W-08KHQ9P-5-08KHYHP-L-08KJ5NH-R-08KJF2F-E-08KJKNF-5-08KJP8H-W-08
KJQFH-5-08KJRNH-D-08KJV2H-V-08KJW8H-4-08KJXFH-C-08KK38H-A-08KK6VH-2-08
KK82H-9-08KK98H-J-08KKAFH-R-08KKCNH-1-08KKDVH-8-08KKF2H-H-08KKH3Q-T-08
KKH8H-Q-08KKKNH-7-08KKLVH-F-08KKN2H-P-08KKV2H-W-08KL93Q-M-08KLH3Q-U-08
KLJ9Q-3-08KLTPQ-R-08KM6VE-2-08KM98E-J-08KMCNE-1-08KMDVE-8-08KMF2E-H-08
KMJFE-Y-08KMLVE-F-08KMN2E-P-08KMP8E-X-08KMQFE-6-08KMRNE-E-08KMTVE-N-08
KMV2E-W-08KNKNH-A-08
Györe
V61AR-E-05
Györgytarló
F7HJY-1-07F7QQY-F-07F84R2-Y-07F85XY-4-07F8PK2-C-07F8QR2-L-07F8U52-3-07
F8VC2-A-07F95Y2-8-07F9CY2-F-07F9E52-P-07F9HK2-6-07F9WK2-L-07F9XR2-U-07
F9YY2-3-07FA4R2-2-07FA5Y2-9-07FA752-J-07FA8C2-R-07FA9K2-1-07FACY2-H-07
FAJR2-F-07FAKY2-P-07FFU52-9-07FH152-H-07FH2C2-Q-07FH3K2-Y-07FH4R2-7-07
FH5Y2-F-07FH752-P-07
Győröcske
T0756-N-07T1JR6-M-07T1XR6-2-07T29K6-7-07T2KY6-W-07T2RY6-4-07T3E56-Y-07
T3PK6-N-07TPNC6-2-07TQM56-U-07TQNC6-3-07TQPK6-A-07TQU56-2-07
Győrújfalu
K038H-Q-08K0JFH-D-08K0P8H-C-08K76VE-M-08K7F2E-3-08K7YNE-7-08K8DVE-V-08
K8KNE-U-08K8N2E-A-08K8TVE-9-08K8XFE-1-08K90VE-H-08K96VE-P-08K998E-6-08
K9LVE-4-08K9RNE-3-08K9W8E-T-08K9YNE-9-08KA22E-R-08KACNE-P-08KADVE-X-08
KAH8E-E-08KAJFE-N-08KARNE-4-08KAW8E-U-08KAYNE-A-08KC4FE-9-08KC82E-1-08
KCDVE-Y-08KCQFE-W-08KCYNE-C-08KEQFE-Y-08KJYNH-L-08KLKNE-6-08KM22E-3-08
Győrzámoly
K0AFC-2-08K0P8C-7-08K0V2C-6-08K0W8C-E-08K10VC-5-08K3KNE-N-08K4XFE-V-08
K5F2E-1-08K5JFE-H-08K5QFE-P-08K65NE-C-08K6CNE-K-08K6F2E-2-08K6H8E-9-08
K6LVE-1-08K6P8E-H-08K6V2E-F-08K70VE-E-08K7TVE-8-08K7XFE-Y-08K86VE-N-08
K8AFD-C-08K8F2E-4-08K8P8D-J-08K8QFE-T-08K8RNE-2-08K8YNE-8-08K90VD-F-08
K95ND-E-08K9DVD-V-08KA22D-Q-08KD5ND-J-08KDYND-C-08KHJFE-U-08KJ4FE-F-08
KJLVE-C-08KJP8E-U-08KJQFE-3-08KK6VE-Y-08KK82E-7-08KKAFE-P-08KKF2D-D-08
KKW8E-3-08KKXFE-A-08KKYNE-K-08KL6VE-1-08KLF2E-F-08KLH8E-P-08KLLVE-E-08
KLN2E-N-08KLP8E-W-08KLQFE-5-08KLRNE-D-08KLTVE-M-08KM0VE-U-08
Hahót
Y5R1L-V-08Y79UL-9-08Y7UEL-E-08Y7WUL-W-08Y7Y1L-5-08Y8NML-H-08Y8PUL-Q-08
Y967L-M-08Y97EL-V-08Y9C1L-L-08Y9HUL-K-08Y9K1L-T-08YJK1L-2-08YJPUL-1-08
YK8ML-D-08YKPUL-2-08YKR1L-9-08YKUEL-R-08YKVML-1-08YL07L-Q-08YL1EL-Y-08
YL67L-X-08YL7EL-6-08YL9UL-N-08YLC1L-W-08
Hajdúböszörmény
L0AK4-W-07L0DTX-2-07L0F0X-9-07L0HCA-3-07L0TU1-K-07L0W71-2-07L1PCA-A-07
L2N5A-4-07L2RRA-U-07L2V5A-A-07L2WCA-K-07L385A-Q-07L3DYA-P-07L3HCA-6-07
L3JKA-E-07L3RRA-V-07L425A-K-07L45RA-9-07L46YA-J-07L485A-R-07L49CA-1-07
L4AKA-8-07L7TYJ-F-07L8QKJ-1-07L8XKA-1-07L8XKE-4-07L925A-Q-07L985A-X-07
L9KRJ-3-07L9V5J-R-07L9WCJ-1-07LA25J-Y-07LAAKJ-N-07LACRJ-W-07LAHCJ-M-07
LAKRA-W-07LAKRJ-4-07LALYJ-C-07LAQKA-V-07LARRJ-A-07LATYJ-K-07LC0YJ-R-07
LC25J-1-07LC3CJ-8-07LC5RJ-Q-07LC6YJ-Y-07LC9CJ-F-07LCCRA-Q-07LCDYJ-6-07
LCHCJ-N-07LCJKA-P-07LCLYJ-D-07LCQKJ-4-07LCWCA-V-07LD0YA-L-07LD3CA-3-07
LD4KA-A-07LD5RA-K-07LD6YJ-1-07LD85A-2-07LD9CA-9-07LDAKA-J-07LDCRA-R-07
LDDYA-1-07LDF5A-8-07LDF5E-C-07LDHCA-H-07LDHCJ-P-07LDJKA-Q-07LDKRA-Y-07
LDLYA-7-07LDN5A-F-07LDPCA-P-07LDPCJ-W-07LDQKA-X-07LDV5A-N-07LE0YA-M-07
LE25A-V-07LE3CA-4-07LE5RA-L-07LE6YA-U-07LE85A-3-07LE9CA-A-07LEAKA-K-07
LECRA-T-07LEWCJ-5-07LEXKJ-D-07LEYRJ-M-07LF0YJ-V-07LF9CE-F-07LHRRJ-H-07
LHTYJ-Q-07
Hajdúdorog
L1V55-4-07
Hajdúhadház
L5F5J-7-07L5YRJ-C-07L6QKJ-X-07L6RRJ-6-07L74KJ-C-07L785J-3-07L7CRJ-T-07
L7KRJ-1-07L7LYJ-8-07L825J-W-07L85RJ-M-07L94KJ-E-07L9PCJ-T-07L9XKJ-8-07
LCF5J-E-07LCPCJ-V-07LCRRJ-C-07LCTYJ-L-07LCV5J-U-07LDYRJ-L-07LFRRJ-F-07
LFTYJ-P-07LFV5J-X-07LFWCJ-6-07LFXKJ-E-07LFYRJ-N-07LH0YJ-W-07LH25J-5-07
LH3CJ-D-07LHJKJ-2-07LHKRJ-9-07
Hajdúnánás
L09C4-N-07L0CR4-5-07L0CR5-6-07L0KR4-C-07L1254-8-07L13C4-H-07L15R4-Y-07
L1854-F-07L1855-H-07L19C4-P-07L19C5-Q-07L1AK4-X-07L1CR4-6-07L1F55-P-07
L1HC5-X-07L1KR5-E-07L1RR4-L-07L1XK4-K-07L1XK5-L-07L1YR4-T-07L1YR5-U-07
L20Y4-2-07L23C4-J-07L26Y5-9-07L2CR4-7-07L2DY5-H-07L2F55-Q-07L2N55-X-07
L2QK4-D-07L2RR4-M-07L2TY4-V-07L2V54-4-07L3254-A-07L34K4-T-07L3855-K-07
L3F54-Q-07L3KR5-H-07L3PC4-6-07L3XK4-M-07L3YR5-W-07L4854-K-07L4855-L-07
L4JK4-8-07L4LY5-R-07L5V55-8-07LA5R3-8-07LAAK4-8-07LACR4-H-07LADY4-Q-07
LC5R4-A-07LCF54-1-07LCLY4-Y-07LDQK4-Q-07LDRR4-Y-07LDTY4-7-07
Hajdúsámson
L0372-8-07L0F12-E-07L0P72-V-07L0QE2-4-07L0RM2-C-07L0YM2-K-07L15M2-R-07
L1812-8-07L1H72-P-07L1N12-N-07L1RM2-D-07L1W72-4-07L1YM2-L-07L24E2-K-07
L25M2-T-07L2F12-H-07L2H72-Q-07L2JE2-Y-07L2N12-P-07L2QE2-6-07L2RM2-E-07
L2V12-W-07L3812-A-07L3972-K-07L3H72-R-07L3YM2-N-07L40U2-W-07L44E2-M-07
L46U2-4-07L4812-C-07L4972-L-07L4AE2-U-07L4CM2-3-07L4H72-T-07L4JE2-2-07
L4N12-R-07L4RM2-H-07L4TU2-Q-07L4XE2-F-07L4YM2-P-07L5372-E-07L5AE2-V-07
L5F12-L-07L5JE2-3-07L5RM2-J-07L5TU2-R-07L6212-7-07L6972-N-07L6AE2-W-07
L6CM2-5-07L6DU2-D-07L6H72-V-07L6TU2-T-07L6XE2-J-07L70U2-1-07L7212-8-07
L7372-H-07L74E2-Q-07L7JE2-5-07L7KM2-D-07L7LU2-M-07L7P72-4-07L7QE2-C-07
L7RM2-L-07L7TU2-U-07L7V12-3-07L80U2-2-07L8212-9-07L86U2-8-07L8CM2-7-07
L8F12-P-07L8H72-X-07L8P72-5-07L8W72-C-07L8YM2-U-07L9212-A-07L94E2-T-07
L9812-J-07L9972-R-07L9AKK-N-07L9F12-Q-07L9H72-Y-07L9LU2-P-07L9N12-X-07
L9P72-6-07L9TU2-W-07L9TYK-K-07L9V12-5-07LA212-C-07LADYK-6-07LAWCK-3-07
LC0U2-5-07LCCRK-Y-07LCF5K-F-07LCHCK-P-07LCXKK-C-07LD5RK-T-07LDQKK-6-07
LDRRK-E-07LDWCK-5-07LDXKK-D-07LDYRK-M-07LE0YK-V-07LE4KK-L-07LELYK-H-07
LEQKK-7-07LERRK-F-07LETYK-P-07LKJKK-5-07LKKRK-D-07LKRRK-L-07LKTYK-U-07
LL4KK-R-07LTDU2-1-07LTF12-8-07LTH72-H-07LTN12-F-07LTP72-P-07LTQE2-X-07
LU9CK-Y-07LUF5K-X-07LUJKK-E-07LV25K-K-07LVAKK-8-07LVF5K-Y-07LVLYK-X-07
LVN5K-6-07LVV12-Q-07LVYM2-F-07LW0U2-P-07LW372-6-07LW3CK-U-07LW5M2-N-07
LW6U2-W-07LW85K-T-07LW9CK-2-07LWCRK-J-07LWH72-L-07LWJE2-U-07LWKRK-Q-07
LWN5K-7-07LWQE2-2-07LWTU2-J-07LWW72-1-07LWWCK-N-07LX0U2-Q-07LX25K-M-07
LX3CK-V-07LXJE2-V-07LXKM2-4-07LXKRK-R-07LXLU2-C-07LXTU2-K-07LXV12-T-07
Hajdúszoboszló
L06U6-4-07L0N15-Q-07L0W76-7-07L1376-E-07L15M6-W-07L16U6-5-07L1DU5-A-07
L1KM5-9-07L1N16-Q-05L24E5-N-07L2816-E-07L2RM6-K-07L30U6-1-07L35M6-Y-07
L36U6-7-07L3816-F-07L3H76-W-07L3JE6-5-07L3KM6-D-07L3TU6-U-07L3V16-3-07
L3W76-A-07L3XE6-K-07L4216-9-07L4AE6-Y-07L4TU6-V-07L50U5-2-07L5376-K-07
L5AE6-1-07L5DU6-H-07L5F16-Q-07L5JE6-7-07L5N16-X-07L5QE6-E-07L5TU6-W-07
L5V16-5-07L5XE6-M-07L60U6-4-07L6376-L-07L6976-T-07L6AE6-2-07L6DU6-J-07
L6H76-1-07L6LU6-Q-07L6TU6-X-07L70U6-5-07L7376-M-07L7YM6-X-07L8216-E-07
L8XE6-Q-07L95M6-6-07L9816-N-07L9976-W-07L9AE6-5-07L9CM6-D-07L9DU6-M-07
L9F16-V-07L9H76-4-07L9KM6-L-07L9LU6-U-07L9QE6-K-07LACM6-E-07LADU6-N-07
LAF16-W-07LAH76-5-07LAJE6-D-07LAKM6-M-07LALU6-V-07LAQE6-L-07LARM6-U-07
LATU6-3-07LAV16-A-07LAW76-K-07LAXE6-T-07LAYM6-2-07LC0U6-9-07LC216-J-07
LC376-R-07LC4E6-1-07LC5M6-8-07LC6U6-H-07LC816-Q-07
Hajdúszovát
LCAE6-7-07
Hajmáskér
X02YL-W-08X0TKL-8-08X0URL-H-08X18YL-5-08X2Q5J-R-08X2VYJ-Q-08X3LKJ-3-08
X3Q5J-T-08X41RJ-Q-08X4NYJ-L-08X4Q5J-U-08X4RCJ-3-08X4URJ-K-08X55CJ-H-08
X57RJ-Y-08X58YJ-7-08X5CCJ-P-08X5KCJ-W-08X5MRJ-D-08X61RJ-T-08X7LKJ-7-08
X7MRJ-F-08X7URJ-N-08X8CCJ-T-08X8FYJ-J-08X8KCJ-1-08X8LKJ-8-08X8MRJ-H-08
X8NYJ-Q-08X8Q5J-Y-08XEA5L-T-08XECCL-2-08XF5CL-V-08XF7RL-C-08XF8YL-L-08
XFCCL-3-08XFDKL-A-08XFKCL-9-08XFLKL-J-08XFMRL-R-08XFNYL-1-08XFURL-Y-08
XHTKL-R-08
HaIászi
KC4EX-R-08KC81X-H-08KCAEX-Y-08KCKMX-E-08KD81X-J-08KE21X-C-08KEDUX-J-08
KERMX-P-08KEXEX-N-08KEYMX-W-08KF21X-D-08KF37X-M-08KFJEX-9-08KFLUX-R-08
KFV1X-7-08KH37X-N-08KHH7X-3-08KHTUX-1-08KNV1X-E-08
HaIászteIek
Q5ET6-K-05Q5J66-2-05Q5LL6-J-05Q5MT6-R-05Q5UT6-Y-05Q5YD6-P-05Q60L6-X-05
Q6306-E-05Q6466-N-05Q66L6-5-05Q6H06-U-05QCJC4-C-05QCKK4-L-05QCP54-A-05
QCUY4-9-05QCW54-J-05QCYK4-1-05QD0R4-8-05QD5K4-7-05QD7Y4-P-05QD954-X-05
QDAC4-6-05QDCK4-E-05QDDR4-N-05QDH54-5-05QDKK4-M-05QDMY4-4-05QDQC4-L-05
QDTR4-3-05QDUY4-A-05QDW54-K-05QDXC4-T-05QH5K4-A-05QHAC4-9-05QHEY4-1-05
QHH54-8-05QHKK4-Q-05
HaIimba
X0NTL-C-08X11LL-J-08X2LDL-X-08X2Y6L-4-08X32TL-U-08X356L-A-08X3ELL-1-08
X3J0L-H-08X3LDL-Y-08X3Q0L-P-08X3R6L-X-08X3TDL-6-08X40DL-D-08X42TL-V-08
X440L-4-08X46DL-L-08X48TL-3-08X4A0L-A-08X4C6L-K-08X4DDL-T-08X4J0L-J-08
X5FTL-A-08X5MLL-9-08X8DDL-X-08X956L-J-08X98TL-8-08X9X0L-4-08X9Y6L-C-08
XA7LL-2-08XALDL-7-08XAMLL-F-08XATDL-E-08XAULL-N-08XAVTL-W-08XAX0L-5-08
XAY6L-D-08XC0DL-M-08XC1LL-V-08XC2TL-4-08XC40L-C-08XC56L-L-08XC6DL-U-08
XC8TL-A-08XCA0L-K-08
HaImaj
F2U4K-C-07F39JK-8-07F3XQK-4-07F514K-M-07F58AK-3-07F5CXK-T-07F5YXK-E-07
F68AK-4-07F6FAK-A-07F6KXK-2-07F6M4K-9-07F6NAK-J-07F6U4K-H-07F72AK-X-07
FCWJK-5-07FDU4K-P-07FENAK-R-07FEPJK-1-07FEWJK-7-07FEYXK-P-07FF14K-X-07
FF4QK-N-07FF5XK-W-07FF74K-5-07FF8AK-D-07FF9JK-M-07FFAQK-V-07FFCXK-4-07
FFHJK-U-07FFJQK-3-07FFKXK-A-07
HaIogy
W12RQ-U-08WCMKN-H-08
Harkány
C08DD-M-05C09LD-V-05C0E6D-L-05C0L0D-K-05C14TD-X-05C18DD-N-05C18DE-P-05
C1JTE-D-05C28DD-P-05C29LE-Y-05C2T0E-V-05C8ATA-A-05C8E6A-T-05C900A-6-05
C9JTA-K-05C9QTA-R-05C9VDA-H-05CA3LD-1-05CA60D-H-05CAD0A-M-05CAHLA-C-05
CAJTA-L-05CAL0A-U-05CAM6A-3-05CAXTA-1-05CC00A-8-05CC60A-F-05CC76A-P-05
CCJTA-M-05CCM6D-6-05CCNDA-C-05CCNDD-E-05CCPLA-L-05CCPLD-N-05CCQTD-W-05
CCVDA-K-05CCVDD-M-05CCWLD-V-05CCXTA-2-05CD2DA-R-05CD4TA-8-05CDD0A-P-05
CDD0D-R-05CDE6A-X-05CDFDA-6-05CDL0A-W-05CDM6A-5-05CDPLA-M-05CDT0A-4-05
CDU6E-F-05CDWLD-W-05CDWLE-X-05CDXTA-3-05CE00A-A-05CE00E-E-05CE16A-K-05
CE16C-L-05CE16D-M-05CE16E-N-05CE2DD-V-05CED0A-Q-05CEHLA-F-05CEHLD-J-05
CEJTA-P-05CEL0A-X-05CEM6A-6-05CEPLA-N-05CEXTA-4-05CF00A-C-05CF2DA-U-05
CF76A-T-05CF8DA-2-05CFATA-J-05CFD0A-R-05CHL0A-1-05CHT0A-7-05CJ16A-N-05
CJ60A-M-05CJFDA-A-05CJHLA-K-05CJM6A-9-05CJQTC-2-05CJT0C-9-05CJVDA-Q-05
CJWLA-Y-05CJXTA-7-05CK00A-F-05CK2DC-Y-05CK3LA-6-05CK60A-N-05CK76A-W-05
CK9LA-D-05CKD0A-V-05CKHLA-L-05CKJTA-U-05CKL0C-4-05CKM6A-A-05CKNDA-K-05
CKT0A-9-05CKWLA-1-05CL16A-Q-05CL4TA-F-05CL60A-P-05CL9LA-E-05CLATA-N-05
CLE6A-5-05CLM6A-C-05CLWLA-2-05CM16A-R-05CM2DA-1-05CM3LA-8-05CM4TA-H-05
CM60A-Q-05CM9LA-F-05CMATA-P-05CME6A-6-05CMJTA-W-05CML0A-5-05CMPLA-V-05
CMQTA-4-05CMU6A-L-05CN2DA-2-05CN3LA-9-05CN9LA-H-05CND0A-Y-05CNE6A-7-05
CNFDA-F-05CNJTA-X-05CNL0A-6-05CNNDA-N-05CNT0A-D-05CNU6A-M-05CNVDA-V-05
CP3LA-A-05CPATA-R-05CPD0A-1-05CPE6A-8-05CPFDA-H-05CPL0A-7-05CQNDA-Q-05
CQPLA-Y-05CQQTA-7-05CQT0A-F-05CQU6A-P-05CQWLA-6-05CQXTA-E-05CR16A-W-05
CUNDC-V-05CUPLA-3-05CUT0A-K-05CUWLA-9-05CUXTA-J-05CV00A-R-05CV16A-1-05
CV2DA-8-05CV3LA-H-05CV60A-Y-05CV76A-7-05CVATA-X-05CVFDA-N-05CVHLA-W-05
CVJTA-5-05CVL0A-D-05CVM6A-M-05CVNDA-V-05CVPLA-4-05CVQTA-C-05CVT0A-L-05
CVU6A-U-05CVVDA-3-05CVWLA-A-05CVXTA-K-05CW00A-T-05CW16A-2-05CW2DA-9-05
Harsány
F8M23-T-07F9U23-2-07FC123-9-07FC283-J-07FC5V3-8-07FDCV3-H-07FDYV3-4-07
FE883-T-07FE9F3-2-07FHRV3-1-07FMRV3-5-07FNCV3-R-07
Hárskút
X17RH-T-08X2KCH-R-08X2MRH-8-08X30KH-E-08X37RH-V-08X3A5H-C-08X3NYH-J-08
X42YH-X-08X46KH-N-08X6Q5H-V-08X6URH-L-08X6X5H-3-08X7VYH-V-08X7YCH-C-08
X80KH-L-08X82YH-3-08X86KH-T-08X87RH-2-08X8KCH-Y-08X8YCH-D-08X91RH-V-08
X92YH-4-08X945H-C-08
Harta
D01HA-F-05D03WA-X-05D08PA-W-05D0K3A-L-05D0L9A-U-05D0NPA-A-05D0T9A-2-05
D109A-8-05D12PA-Q-05D13WA-Y-05D153A-7-05D19WA-6-05D1D9A-N-05D1EHA-W-05
D1FPA-5-05D1K3A-M-05D1L9A-V-05D1MHA-4-05D1PWA-L-05D1R3A-U-05D1WWA-T-05
D4FP8-6-05D4R38-V-05D4WW8-U-05D53W8-2-05D5538-9-05D5698-J-05D57H7-Q-05
D58P7-Y-05D58P8-1-05D5C37-F-05D5C38-H-05D5D97-P-05D5D98-Q-05D5EH7-X-05
D5NP8-E-05D5R38-W-05D5T98-5-05D5UH8-D-05D5Y38-4-05D6098-C-05D61H8-L-05
D62P8-U-05D6538-A-05D69W8-9-05D6FP8-8-05D6HW8-H-05D6MH8-7-05D6R38-X-05
D6UH8-E-05D7098-D-05D71HA-P-05D72PA-X-05D7538-C-05D7698-L-05D769A-N-05
D77HA-W-05D79W8-A-05D7L98-1-05D7MH8-8-05D8C38-L-05D9C38-M-05D9EH7-3-05
D9K38-U-05D9MH8-A-05D9NP8-K-05D9PW8-T-05D9T98-9-05D9UH8-J-05D9WW8-1-05
D9Y37-7-05DA097-F-05DA1H5-M-05DA3W5-4-05DA695-L-05DA7H5-U-05DA7H7-W-05
DA8P5-3-05DA9W7-D-05DAVP5-P-05DAWW5-X-05DF7H5-Y-05DFVP5-U-05DH095-K-05
Hatvan
M2LWX-D-05M3H9X-P-05MJLWX-V-05MJN3X-4-05MK39X-R-05MK5PX-8-05MKJHX-E-05
MKKPX-N-05MKN3X-5-05MKTWX-4-05ML23X-K-05ML4HX-2-05ML6WX-J-05MLDWX-Q-05
MLKPX-P-05MLN3X-6-05MLV3X-D-05MM4HX-3-05MM6WX-K-05MM99X-2-05MMTWX-6-05
MMW9X-N-05MMYPX-5-05MNKPX-R-05MNN3X-8-05MPAHX-C-05MQAHX-D-05MQCPX-M-05
MRV3X-K-05MRW9X-T-05MRXHX-2-05MRYPX-9-05MT0WX-J-05MT5PX-H-05MT83X-Y-05
Hédervár
K122A-C-08K1LVA-Q-08K1TVA-X-08K25NA-4-08K2H8A-2-08K2LVA-R-08K2P8A-8-08
K2QFA-H-08K30VA-6-08K382A-M-08K3JFA-A-08K3V2A-8-08K45NA-6-08K482A-N-08
K498A-W-08K4KNA-L-08K4P8A-A-08K522A-H-08K54FA-Y-08K56VA-F-08K582A-P-08
K5DVA-N-08K5JFA-D-08K5QFA-L-08K5RNA-U-08K5TVA-3-08K5V2A-A-08K698A-Y-08
K6AFA-7-08KCYNA-8-08KDN2A-C-08KEH8A-E-08KEJFA-N-08KEN2A-D-08KEQFA-V-08
KEW8A-U-08KF22A-T-08KF38A-2-08KF82A-1-08KF98A-8-08KFCNA-Q-08
Hegyesd
XANTN-R-08XCA0N-M-08
Hegyszentmárton
C24T5-Q-05C2HL5-W-05C33L5-J-05C34T5-R-05C3M65-N-05C3T05-M-05C4JTA-D-05
C4M6A-V-05C4ND5-X-05C4T0A-U-05C516A-9-05C54TA-1-05C576A-H-05C5E6A-P-05
C5U6A-4-05C600A-3-05C69LA-1-05C6D0A-H-05C6E6A-Q-05C6NDA-6-05C6U6A-5-05
C6VDA-D-05C74TA-3-05C79LA-2-05C7E6A-R-05C800A-5-05C98EX-J-05C9D0A-L-05
CF2D5-N-05CF765-M-05CFAT5-C-05CFD05-L-05CPQTA-6-05CPT0A-E-05CPU6A-N-05
CPVDA-W-05CPWLA-5-05CQ00A-M-05CQ16A-V-05CQ2DA-4-05CQHLA-R-05CQJTA-1-05
CR76A-4-05CRT0A-H-05CT3LA-E-05CT76A-5-05CT9LA-M-05CTATA-V-05CTD0A-4-05
CTJTA-3-05
Hejőbába
F04JK-Y-07F0DXK-N-07F0HAN-8-07F0PAK-C-07F0V4K-A-07F0WAK-K-07F0XJK-T-07
F10XK-9-07F124K-J-07F124N-M-07F15QK-8-07F19AN-3-07F1JJK-E-07F1JJN-J-07
F1KQK-N-07F1N4K-5-07F1QJK-M-07F1RQK-V-07F20XK-A-07F24JK-2-07F26XK-J-07
F2DXK-Q-07F2KQK-P-07F7QN7-M-07FCJN4-F-07FFHF4-A-07FFLXK-C-07FFV84-H-07
FFXJK-9-07FFXN4-Y-07FFYQK-J-07FFYV4-7-07FH84K-7-07FH9AK-F-07FHAJK-P-07
FHHAK-N-07
Hejőkeresztúr
F65V4-4-07F6KV4-J-07F83F4-P-07FMWF4-W-07
Hejőkürt
F09AQ-4-07F0TXQ-8-07F96XN-V-07FAF4N-C-07FAXJN-8-07FCDXN-5-07
Hejőpapi
F1PAK-D-07
Helesfa
C8619-C-05C8E79-T-05
Hencida
L332H-M-07L6W2H-K-07LJ32H-3-07
Hercegkút
F09JW-H-07F0FAW-F-07F0M4W-E-07F0NAW-N-07F0WJW-4-07F13JW-A-07F15XW-T-07
F1AQW-R-07F1E4W-8-07F1HJW-Q-07F1NAW-P-07F1RXW-E-07F22AW-4-07F274W-3-07
F2E4W-9-07F2FAW-J-07F2U4W-P-07F2XQW-E-07F38AW-C-07F3AQW-U-07F3E4W-A-07
F3NAW-R-07F3RXW-H-07F4U4W-R-07F4YXW-Q-07F7KXQ-8-07F7VAQ-X-07FPVAW-L-07
FQ2AW-T-07FQ5XW-J-07FQ74W-R-07FRHJW-H-07FRJQW-Q-07FTE4W-2-07FTYXW-E-07
FU14W-N-07FU2AW-W-07FURXW-8-07FUU4W-H-07FUXQW-7-07FUYXW-F-07FV4QW-E-07
FV74W-W-07FVE4W-4-07FVNAW-K-07FW5XW-P-07
Hercegszántó
D2L2H-U-05D2M8H-3-05D2PNH-K-05D33NH-Y-05D362H-F-05D378H-P-05D3AVH-E-05
D3FFH-5-05D3HNH-D-05D3L2H-V-05D3VFH-K-05D3WNH-T-05D3XVH-2-05D44VH-8-05
D462H-H-05D4D2H-P-05D4HNH-E-05D4NFH-D-05D4PNH-M-05D4QVH-V-05D4VFH-L-05
D4XVH-3-05D52FH-T-05D54VH-9-05D5FFH-7-05D978H-W-05DA02H-H-05DA18H-Q-05
DA4VH-F-05DA8FH-6-05
Heréd
M023X-X-05M083U-2-05M0JHX-U-05M0N3U-F-05M0P9U-P-05M0QHU-X-05M0TWX-J-05
M0XHU-5-05M123U-V-05M183U-3-05M1AHU-K-05M5DWR-4-05M5XHR-8-05M66WR-X-05
M6TWR-K-05M783U-9-05M799U-J-05MCQHV-C-05
Héreg
N222V-X-05N398V-E-05N482V-7-05N4F2V-E-05N4H8V-N-05N4KNV-5-05N4LVV-D-05
N4P8V-V-05N4TVV-L-05N76VV-3-05N8DVV-A-05N8P8V-1-05N8QFV-8-05N8V2V-Y-05
N8W8V-7-05
Herend
X2VYD-L-08X3A5D-8-08X3Q5D-N-08X4ERD-1-08X4LKD-Y-08X55CD-C-08X5J5D-J-08
X5KCH-V-08X745D-6-08X88YD-6-08X8CCD-N-08XA2YD-2-08XAQ5D-W-08XC0KD-L-08
XC7RD-2-08XCERD-8-08XCKCD-Y-08XCMRD-F-08XCNYD-P-08XCRCD-6-08
Heresznye
R09LX-X-08R0D0X-E-08R0M6X-V-08R116X-9-08R2PLX-E-08R34TX-3-08R360X-A-08
R3M6V-W-08R400V-3-08R49LV-1-08R4ATV-8-08R6HLV-9-08
Hernádkak
F5AMY-V-07F5HEY-U-07F5V7Y-1-07F5XMY-H-07F6PEY-3-07F727V-5-07F7F7V-K-07
F7JMV-2-07F89EV-M-07F8F7V-L-07F9QMV-A-07F9WEV-9-07FA11V-1-07FAHEY-1-07
FAKUY-H-07FAM1Y-Q-07FAN7Y-Y-07FAPEY-7-07FARUY-P-07FJU1V-2-07FJV7V-9-07
FP4MV-4-07FP5UV-C-07FP9EV-3-07FPE1V-T-07FPF7V-2-07FPHEV-9-07FQHEV-A-07
FQJMV-K-07FQPEV-J-07
Hernádnémeti
F0282-4-07F05V2-U-07F59EY-M-07F7HEY-W-07F7KUY-D-07F7YUY-T-07F8F7Y-P-07
F8YUY-U-07F9QN5-M-07FAE25-Q-07FF27V-D-07FK5V2-E-07
Hernádszentandrás
FE14K-W-07FE9JK-L-07
Hernyék
Y1UE8-V-08Y3WU8-E-08Y4C18-3-08Y52M8-E-08Y5518-W-08Y5678-5-08Y59U8-V-08
Y5D78-C-08Y5HU8-3-08Y5R18-J-08YC518-4-08YE1E8-F-08YE2M8-P-08
Hetvehely
C02E9-C-05C04U9-U-05C0AU9-2-05C0E79-J-05C0PM9-7-05C1619-4-05C5QU7-K-05
C62E7-H-05C6QU7-L-05C78E7-Q-05C7D17-F-05C7L17-N-05C8L17-P-05C8M77-X-05
C9U77-6-05CA2E7-M-05CA617-C-05CAAU7-A-05CAD17-K-05CAHM7-9-05CC2E7-N-05
CC3M7-W-05CCPM7-J-05CCVE7-H-05CFVE7-L-05CHFE7-7-05CHHM7-F-05CHPM7-N-05
CHWM7-V-05CJ177-L-05CJD17-R-05CJWM7-W-05CK4U7-C-05CL177-N-05
Heves
M14CV-8-05M3KKV-Y-05M3QCV-X-05M3RKV-6-05M4JCV-R-05M4QCV-Y-05M4YKV-E-05
M57YV-4-05M5ACV-L-05M5EYV-A-05M5P5V-R-05M5QCV-1-05M5TRV-H-05M61YV-X-05
M65KV-N-05M66RV-W-05M6ACV-M-05M6JCV-U-05M6LRV-A-05M6P5V-T-05M6QCV-2-05
M71YV-Y-05M7ACV-N-05M7CKV-W-05M7H5V-M-05M7KKV-4-05M7MYV-L-05M7TRV-K-05
M7W5V-2-05M7YKV-J-05M80RV-R-05M87YV-7-05M895V-F-05M8ACV-P-05M8CKV-X-05
M8DRV-6-05M8EYV-E-05M8KKV-5-05M8P5V-V-05M8UYV-U-05M90RV-T-05MJRKV-M-05
MJTRV-V-05MJXCV-L-05MJYKV-U-05MK1YV-A-05MK5KV-2-05MKCKV-8-05MLLRV-Q-05
MLMYV-Y-05
Hevesaranyos
M087L-X-05M9KUJ-4-05MEJMJ-1-05MERUJ-F-05
Hidas
C0FJU-E-05C14XU-J-05C1NJU-N-05C2EAU-8-05C2NJU-P-05C2PQU-X-05C304U-M-05
C38JU-A-05C3HQU-R-05C3JXU-1-05C3VJU-X-05C4D4U-3-05C4HQU-T-05C4PQU-1-05
C4VJU-Y-05C4WQU-7-05C504U-P-05C5D4U-4-05C5EAU-C-05CCL4U-J-05CCMAU-R-05
CCNJU-1-05CCXXU-P-05CD04U-X-05CD1AU-6-05CD4XR-U-05CDJXU-A-05CDNJU-2-05
CDWQU-H-05CDXXU-Q-05CE04R-W-05CEMAU-U-05CH04U-2-05
Hidegkút
X456Q-H-08X4DDQ-X-08X4J0Q-N-08X4TDQ-C-08X4ULQ-L-08X51LQ-T-08X52TQ-2-08
X540Q-9-08X5C6Q-Q-08X5ELQ-7-08X5FTQ-F-08X5NTQ-N-08X5R6Q-5-08X5X0Q-4-08
X640Q-A-08X66DQ-T-08X6A0Q-J-08X6C6Q-R-08X6ELQ-8-08X6NTQ-P-08X6X0Q-5-08
X70DQ-M-08X76DQ-U-08X77LQ-3-08X7C6Q-T-08X7FTQ-J-08X7LDQ-8-08X88TQ-C-08
X8K6Q-2-08X9J0Q-U-08X9LDQ-A-08
Hidvégardó
F075M-R-07F08CM-1-07F09KM-8-07F0ARM-H-07FARYN-J-07
Hirics
C1D07-7-05C1WL7-C-05C28D7-J-05C2HL7-Y-05C2ND7-X-05C2U67-W-05C32D7-C-05
C34T7-U-05C3607-3-05C3HL7-1-05C7WL7-K-05C9767-J-05C98D7-R-05
Hodász
T05RM-N-07TVU36-4-07TVXP6-U-07
Hollóháza
F1QRV-6-07
Homokbödöge
X0A56-X-08X0CC6-6-08X4X56-P-08X50K6-6-08X51R4-C-08X51R6-E-08X55C4-3-08
X55C6-5-08X56K4-A-08X5A56-4-08X5CC4-9-08X5DK4-J-08X5FY4-1-08X5FY6-3-08
X5MR6-2-08X62Y4-M-08X65C4-4-08X67R4-L-08X6J54-9-08X6KC4-J-08X6NY4-8-08
X6Q54-H-08X8FY3-3-08XA8Y3-X-08XARC3-U-08XC454-2-08XC5C4-9-08XC6K4-J-08
XC7R4-R-08XC8Y4-1-08XCDK4-Q-08XCER4-Y-08XCFY4-7-08XCJ53-E-08XCMR3-5-08
XCYC3-3-08XD1R3-K-08XDLK3-X-08XPA53-K-08XPKC3-1-08XQ0K3-N-08XQ1R3-W-08
XQ2Y3-5-08XQER3-A-08XQJ53-T-08XQUR3-Q-08
Homorúd
C0HNF-7-05C0WNF-M-05C1NFF-7-05C1PNF-F-05C1T2F-X-05C202F-5-05C23NF-V-05
C24VF-4-05C262F-C-05C29NF-3-05C2AVF-A-05C2D2F-K-05C2E8F-T-05C2FFF-2-05
C2JVF-J-05C2L2F-R-05C2QVF-Q-05C2T2F-Y-05C2U8F-7-05C2VFF-F-05C302F-6-05
C32FF-N-05C33NF-W-05C34VF-5-05C3E8F-U-05C3JVF-K-05C3VFF-H-05C3XVF-Y-05
C402F-7-05C8HND-E-05C8L2F-Y-05C94VF-C-05C9NFF-H-05C9QVF-Y-05CCU8D-F-05
CD18D-N-05CD62D-M-05CDD2D-U-05
Hortobágy
L15R1-V-07L3KLJ-P-07L3V0J-D-07L3W6J-M-07L44DJ-3-07L480J-T-07L496J-2-07
L4DTJ-R-07L4F0J-1-07L4JDJ-H-07L4KLJ-Q-07L4RLJ-X-07L4V0J-E-07L4W6J-N-07
L55LJ-C-07L56TJ-L-07L580J-U-07L596J-3-07L5ADJ-A-07L5F0J-2-07L5H6J-9-07
L5JDJ-J-07L5KLJ-R-07L60TJ-E-07L7JDJ-L-07LC20J-U-07LC36J-3-07LCLTJ-7-07
LCQDJ-X-07LCRLJ-6-07LCTTJ-E-07LCW6J-W-07LCYLJ-D-07LD4DJ-C-07LD80J-3-07
LDDTJ-2-07LE4DJ-D-07LE5LJ-M-07LE6TJ-V-07LE80J-4-07LE96J-C-07LECLJ-U-07
LEDTJ-3-07LEF0J-A-07LELTJ-9-07LEN0J-J-07LEP6J-R-07
Hosszúhetény
C19MM-6-05C661M-M-05C7E7M-4-05C7VJQ-Y-05C8HMM-M-05C8PMM-U-05C8U7M-K-05
C8VEM-T-05C98EM-7-05C99MM-F-05C9D1M-X-05C9FEM-E-05C9JUM-W-05C9WMM-3-05
CA01M-K-05CAWMM-4-05
Hosszúpályi
L1CMD-A-07L20UD-6-07L25MD-5-07L26UD-D-07L2P7D-9-07L321D-F-07L337D-P-07
L3AED-5-07L3H7D-4-07L3P7D-A-07L481D-P-07L4DUD-N-07L4JED-D-07L4KMD-M-07
L4TUD-3-07L4W7D-K-07L6CMD-H-07L897D-3-07LFYMD-D-07LK4ED-E-07LK5MD-N-07
LK6UD-W-07LK81D-5-07LKQED-2-07LKW7D-1-07LL4ED-F-07LL6UC-W-07LL6UD-X-07
LL81D-6-07LL97D-E-07LLAED-N-07LLCMD-W-07LLF1D-D-07LLLUD-C-07
Ibafa
CKWM7-X-05
Ibrány
T03FE-3-07T0E2E-1-07T0JNE-Q-07T0U2E-E-07T0V8E-N-07T0WFE-W-07T0XNE-5-07
T14NE-C-07T1CVE-T-07T1F8E-9-07T1F8H-C-07T1N8E-H-07T1PFE-Q-07T1QNE-Y-07
T1U2E-F-07T1WFE-X-07T272E-V-07T2CVE-U-07T2KVE-2-07T312E-P-07T6E2H-9-07
T6U2H-P-07T74NH-M-07T75VH-V-07T788H-C-07T828H-6-07T83FH-E-07T8E2H-C-07
T8F8H-L-07T8HFH-U-07T8JNH-3-07T92C2-V-07T9PK2-Q-07T9XNH-J-07TA9FH-P-07
TACVH-6-07TAE2H-E-07TAJNH-5-07TAPFH-4-07TARVH-L-07TAV8H-3-07TC3FH-J-07
TC72H-8-07TCCVH-7-07TCE2H-F-07TDANH-1-07TDWFH-D-07TF88H-L-07TFPFH-8-07
TFWK2-4-07TH72E-A-07THF8E-R-07THHFE-1-07THU2E-X-07TJ4NE-V-07TJ5VE-4-07
TJ72E-C-07TJANE-3-07TJCVE-A-07TJHFE-2-07TJJNE-9-07TM88H-R-07TME2H-Q-07
TMHFH-7-07TP9FH-3-07TPANH-A-07TPM2H-1-07TPN8H-8-07TPPFH-H-07TPRVH-Y-07
TQ5VH-D-07TQ88H-V-07TQHFH-A-07TQJNH-K-07TQKVH-T-07TQN8H-9-07TQPFH-J-07
TQU2H-8-07TQWFH-Q-07TR4NH-6-07
Igal
R452K-1-08R47FK-H-08R48NK-Q-08R5HVK-7-08R5WVK-M-08R61FK-C-08R62NK-L-08
R63VJ-T-08R67FK-K-08R7EFK-T-08R7MFK-1-08R9K2K-L-08RAPVJ-K-08RC2NK-R-08
RC8NK-Y-08RCL8K-W-08RCVNK-L-08RCY2K-3-08RD52K-9-08RD68K-J-08RD9VK-8-08
RDD8K-Q-08RDFNK-7-08RDMFK-6-08RDPVK-N-08RDT8K-5-08RE08K-C-08RE1FK-L-08
RE2NK-U-08
Iharosberény
R0QWD-5-08R3M9D-J-08R48HD-D-08R49PD-M-08R4JWD-3-08R4VHD-1-08R579D-6-08
R5E9D-D-08R963D-3-08R9E9D-J-08RAM9D-R-08RCHPD-3-08RCL3D-K-08RCT3D-R-08
RCXWD-Q-08
Ikervár
W0A4U-J-08W0CAU-R-08W0FXU-H-08W0Q4U-X-08W1CAU-T-08W1KAU-1-08W1MQU-H-08
W1NXU-Q-08W1UQU-P-08W1VXU-X-08W244U-D-08W2EQU-A-08W2FXU-K-08W95AM-N-08
WA5AM-P-08WA7QM-6-08WAA4M-N-08WAFXM-M-08WANXM-U-08WC2XM-8-08WC44M-H-08
WC5AM-Q-08WCDJM-6-08WCEQM-E-08WCQ4M-4-08WCUQM-U-08WCVXM-3-08WD0JM-T-08
WD2XM-9-08WD7QM-8-08WDA4M-Q-08WDCAM-Y-08WDVXU-A-08WDX4M-C-08WE44M-K-08
WE8XM-J-08WECAM-1-08WEEQM-H-08WEFXM-Q-08WEVXM-5-08WEX4M-D-08WF5AU-2-08
WF7QM-A-08WF7QU-J-08WF8XU-R-08WFA4U-1-08WFMQU-X-08WFQ4M-7-08WH44M-M-08
WH7QM-C-08WH8XM-L-08WHCAM-3-08WP7QM-K-08WPEQM-R-08WPJ4M-8-08WPMQM-Y-08
WPNXM-7-08WPX4M-N-08WQ1QM-D-08WQ2XM-M-08WQ6JM-C-08WQDJM-K-08WQEQM-T-08
WQKAM-J-08WRX4M-Q-08WRYAM-Y-08WT0JM-7-08WTDJM-M-08WTEQM-V-08WTKAM-L-08
WTLJM-U-08WTMQM-3-08
IkIódbördőce
Y507D-3-08
Ikrény
K7TVF-9-08K7W8F-R-08K882F-X-08K8CNF-N-08K8KNF-V-08K8N2F-C-08K8QFF-U-08
K96VF-Q-08K998F-7-08K9DVF-X-08K9RNF-4-08K9YNF-A-08KA5NF-J-08KC38F-3-08
KC5NF-K-08KC6VF-T-08KC82F-2-08KCQFF-X-08KFH8F-L-08KFV2F-R-08KFXFF-8-08
KFYNF-H-08KH0VF-Q-08KHF2F-D-08KHJFF-V-08KHRNF-A-08KHYNF-J-08KJ98F-F-08
KJDVF-6-08
IIk
T9YVY-8-07TDF8Y-7-07TDU2Y-D-07TRU2V-N-07TT12V-V-07TTKVV-8-07TY72Y-C-07
TY9FY-U-07TYQNY-H-07
ImoIa
F0E3V-5-07F0U3V-K-07F1QPV-4-07F1U3V-L-07F6N9T-Q-07FCRWV-P-07FD73V-C-07
FD89V-L-07FDCWV-A-07FDN9V-1-07FDRWV-Q-07
Ináncs
F0AQK-D-07
Inke
R1XWH-H-08R219H-Y-08R22HH-7-08R263H-X-08R279H-6-08R2HPH-V-08R2QWH-A-08
R2U9H-T-08R2WPH-9-08R303H-R-08R319H-1-08R3L3H-D-08R3PPH-4-08R3U9H-U-08
R403H-T-08R42HH-9-08R43PH-J-08R463H-1-08R7NHH-1-08R7PPH-8-08R879H-D-08
R94WH-X-08RA4WH-Y-08RANHH-4-08RAVHH-A-08
Ipacsfa
C0M6D-T-05C0T0D-R-05C1D0D-D-05C1XTD-R-05C2L0D-M-05C2PLD-C-05C2QTD-L-05
C2U6D-3-05C2VDD-A-05C3JTD-E-05C3L0D-N-05C3NDD-5-05CAFDD-6-05CCHLD-F-05
CCU6D-D-05CD76D-T-05CDT0D-6-05CDXTD-5-05
IpoIytarnóc
P03HP-7-05P04PP-F-05P05WP-P-05P09HP-E-05P0CWP-W-05P0E3P-5-05P0HHP-M-05
P0KWP-4-05P0M3P-C-05P0N9P-L-05P0QPP-3-05P0RWP-A-05P0U3P-K-05P0WHP-2-05
P0XPP-9-05P0YWP-J-05P113P-R-05P14PP-H-05P15WP-Q-05P173P-Y-05P189P-7-05
P19HP-F-05P1APP-P-05P1E3P-6-05P1F9P-E-05P1N9P-M-05P1PHP-V-05P1QPP-4-05
P1RWP-C-05P1XPP-A-05P213P-T-05P24PP-J-05P25WP-R-05P273P-1-05P289P-8-05
P29HP-H-05P2APP-Q-05P2CWP-Y-05P2E3P-7-05
IpoIyvece
PCE0K-9-05
Isaszeg
Q1TRC-X-05Q21YC-D-05Q26RC-C-05Q27YC-L-05Q2ACC-3-05Q2EYC-T-05Q2H5C-2-05
Q2MYC-1-05Q2QCC-H-05Q35KC-5-05Q36RC-D-05Q37YC-M-05Q3CKC-C-05Q3EYC-U-05
Q3JCC-A-05Q3KKC-K-05Q3LRC-T-05Q3MYC-2-05Q3QCC-J-05Q3YKC-Y-05Q435C-P-05
Q45KC-6-05Q495C-W-05Q4CKC-D-05Q4H5C-4-05Q4KKC-L-05Q4P5C-A-05Q4RKC-T-05
Q4UYC-9-05Q4YKC-1-05Q50RC-8-05Q535C-Q-05Q54CC-Y-05Q56RC-F-05Q57YC-P-05
Q5JCC-D-05Q5KKC-M-05Q5LRC-V-05Q5UYC-A-05Q5XCC-T-05Q66RC-H-05Q6ACC-7-05
Q6KKC-N-05Q9JCC-J-05Q9YKC-6-05QA0RC-E-05QA35C-W-05
Ispánk
W27KU-X-08W28RU-6-08W29YU-E-08W32RU-1-08W455U-J-08W47KU-1-08W51KU-U-08
WC55U-R-08WCDCU-7-08WF1KU-5-08WF7KU-C-08WF8RU-L-08WFUKU-Y-08
Iszkaszentgyörgy
J245Q-U-05J3LKQ-R-05J3URQ-7-05J40KQ-6-05J46KQ-D-05J4CCQ-C-05J4TKQ-1-05
J4X5Q-Q-05J51RQ-F-05J52YQ-P-05J5LKQ-U-05J5NYQ-A-05J5URQ-9-05J6A5Q-6-05
J6MRQ-4-05J6NYQ-C-05J745Q-1-05J75CQ-8-05JA7RQ-U-05JA8YQ-3-05JADKQ-T-05
JAERQ-2-05JAKCQ-R-05JAMRQ-8-05JANYQ-H-05JARCQ-Y-05JAURQ-F-05JAX5Q-X-05
JAYCQ-6-05JC1RQ-N-05JC2YQ-W-05JC5CQ-D-05JDNYQ-K-05JDRCQ-2-05JEMRQ-C-05
JERCQ-3-05JEX5Q-2-05JF0KQ-J-05JFCCQ-P-05JFDKQ-X-05JFERQ-6-05JFJ5Q-N-05
JFLKQ-5-05JFMRQ-D-05JFNYQ-M-05JFQ5Q-V-05JFRCQ-4-05JFTKQ-C-05JFURQ-L-05
JFVYQ-U-05JFX5Q-3-05JFYCQ-A-05JH0KQ-K-05JH1RQ-T-05JH2YQ-2-05JH5CQ-J-05
JH6KQ-R-05JHA5Q-H-05JHERQ-7-05JJ6KQ-T-05JJA5Q-J-05JJCCQ-R-05JJKCQ-Y-05
JJLKQ-7-05JJTKQ-E-05JJURQ-N-05JJVYQ-W-05JJX5Q-5-05JK1RQ-V-05JK8YQ-A-05
JKCCQ-T-05
Isztimér
J06KP-7-05J0A5P-X-05J0CCP-6-05J0FYP-W-05J0J5P-5-05J0KCP-D-05J0LKP-M-05
J0MRP-V-05J0Q5P-F-08J0RCP-L-05J0TKP-U-05J0YCP-T-05J11RP-9-05J11RQ-A-05
J12YP-J-05J145P-R-05J16KP-8-05J17RP-H-05J18YP-Q-05J1A5P-Y-05J1CCP-7-05
J1ERP-P-05J1ERQ-Q-05J1FYP-X-05J1J5P-6-05J1MRP-W-05J1TKP-V-05J1URP-4-05
J1VYP-C-05J1YCP-U-05J21RP-A-05J22YP-K-05J245P-T-05J2ERQ-R-05J32YQ-M-05
J4NYQ-9-05J4X5P-P-05J50KP-6-05J545P-W-05J545Q-X-05J55CP-5-05J56KP-D-05
J58YP-V-05J5URP-8-05J5X5P-Q-05J5YCP-Y-05J60KP-7-05J61RP-F-05J62YP-P-05
J645P-X-05J66KP-E-05J67RP-N-05J68YP-W-05J6A5P-5-05J9NYM-C-05JA0KQ-D-05
JARCM-V-05JDKCQ-U-05JFA5Q-F-05JFKCQ-W-05JH7RQ-1-05JH8YQ-8-05JHCCQ-Q-05
JHDKQ-Y-05JHJ5Q-P-05JHMRQ-E-05JHTKQ-D-05JJ2YQ-3-05JJ5CQ-K-05
Ivád
M1YUH-7-05M45UH-H-05MAJMH-V-05MAM1H-C-05MAQMH-3-05MCHEH-N-05MCXMH-A-05
MD9EH-H-05MDAMH-Q-05MDCUH-Y-05ME71H-2-05
Iván
KCMWE-8-08
Ivánc
W3NRQ-J-08W52RQ-Y-08W5R5Q-3-08W63YQ-8-08W66CQ-Q-08W6UKQ-L-08W70CQ-K-08
W9PYM-V-08W9UKM-L-08WA7KM-1-08WAWYM-4-08WAWYQ-7-08WC0CM-L-08WC0CQ-P-08
WC3YM-A-08WC55M-K-08WC6CM-T-08WCC5M-R-08WCDCM-1-08WCR5M-6-08WCUKM-N-08
WD55M-L-08WF0CQ-T-08WF2RQ-9-08WF55Q-R-08WF6CQ-1-08WF7KQ-8-08WF8RQ-H-08
Iváncsa
J01TJ-4-05J06LH-2-05J090F-H-05J0A6F-Q-05J7ETE-N-05J7X6E-K-05J8KDE-E-05
J9YDH-X-05JDKDE-K-05JJQ6F-P-05JKP0F-H-05JKX6F-X-05
Izsák
D8Y85-9-05DAX2J-H-05DC58J-X-05DCENJ-M-05DCK8J-C-05DCMNJ-U-05DCY8J-R-05
DD2VJ-H-05DDJ2J-5-05DDK8J-D-05DDQ2J-C-05DEQ2J-D-05
Jágónak
V71AM-A-05
Jákfa
W01QL-L-08W0FXL-8-08W0KAL-Q-08W0NXL-F-08W0RAL-X-08W0VXL-N-08W12XL-V-08
W18XL-3-08W1Q4L-Q-08W25AL-D-08W27QL-V-08WAKHJ-6-08WANXL-T-08WCEQL-D-08
WCFXL-M-08WCJ4L-V-08WCMQL-L-08WCQ4L-3-08WCRHJ-E-08WCTJL-K-08WCTPJ-N-08
WCUWJ-W-08WK7WJ-H-08WKH3J-X-08WKKHJ-E-08WKLPJ-N-08WL0PJ-3-08WL33J-K-08
Jákó
R0NJ3-D-08
Jánosháza
W05C1-R-08W0KC1-6-08W0NY1-W-08W16K1-2-08W17R1-9-08W1CC1-1-08W1KC1-7-08
W2451-L-08WC2XY-L-08WCRC1-R-08WCTK1-1-08WCUR1-8-08WETK1-3-08WEUR1-A-08
Jásd
X0RCA-Q-08X7YCA-6-08X81RA-N-08X85CA-D-08
Jászberény
U3P5Q-R-05U495Q-D-05U4QCQ-2-05U4RKQ-9-05U4TRQ-J-05U56RQ-X-05U5H5Q-M-05
U5LRQ-C-05U5QCQ-3-05U5UYQ-T-05U5XCQ-9-05U5YKQ-J-05U61YQ-1-05U64CQ-H-05
U695Q-F-05U6EYQ-E-05U71YQ-2-05U735Q-9-05U7MYQ-N-05U80RQ-U-05U8DRQ-8-05
UD6RQ-6-05UD7YQ-E-05UD95Q-N-05UDCKQ-5-05UFQCQ-D-05UH7YQ-J-05UHCKQ-8-05
UHKKQ-F-05UHRKQ-N-05
JászfeIsőszentgyörgy
U8RKH-6-05U94CH-C-05U97YH-3-05U9ACH-K-05U9DRH-2-05U9H5H-J-05U9RKH-7-05
Jósvafő
F0APT-L-07F173T-W-07F32CK-U-07F34RK-A-07F9YWT-R-07FA3HT-H-07
Kaba
L4N17-X-07L4RM7-N-07L4YM7-V-07L5817-K-07L5977-T-07L5AE7-2-07L5CM7-9-07
L5DU7-J-07L5H77-1-07L5KM7-H-07L5V17-6-07L5XE7-N-07L5YM7-W-07L60U7-5-07
L6217-D-07L6377-M-07L64E7-V-07L65M7-4-07L66U7-C-07L6817-L-07L6F17-T-07
L6N17-1-07L6XE7-P-07L6YM7-X-07L7217-E-07L76U7-D-07L7AE7-4-07L7JE7-A-07
L7KM7-K-07L7N17-2-07L7QE7-J-07L7V17-8-07L7W77-H-07L84E7-X-07L86U7-E-07
L8817-N-07L8977-W-07L8F17-V-07L8H77-4-07L8JE7-C-07L8KM7-L-07L8LU7-U-07
L8P77-A-07L8RM7-T-07L8TU7-2-07L8V17-9-07L8W77-J-07L9217-H-07L96U7-F-07
L9817-P-07L9AE7-6-07L9JE7-D-07L9LU7-V-07LEN17-8-07LEP77-H-07LEQE7-Q-07
LEXE7-X-07LF217-N-07LF377-W-07LF4E7-5-07LF5M7-D-07
Kács
F04MQ-8-07F071Q-Q-07F0HEQ-E-07F0N7Q-D-07F0YUQ-A-07F2V7N-L-07F3YUN-C-07
F5U23-W-07F871Q-1-07F887Q-8-07F9WEQ-5-07FA3EQ-C-07FA4MQ-L-07FA9EQ-K-07
FAAMQ-T-07FAF7Q-J-07FCWEQ-7-07FD11Q-X-07FD4MQ-N-07FDQMQ-9-07FDRUQ-J-07
FDU1Q-R-07FDWEQ-8-07FDYUQ-Q-07FE11Q-Y-07FJWF3-R-07FJYV3-8-07
Kákics
C0M64-J-05C0WL4-7-05C1164-X-05C13L4-E-05C1FD4-L-05C1HL4-U-05C1QT4-9-05
C1T04-J-05C1U64-R-05C1VD4-1-05C1WL4-8-05C2004-Q-05C2604-X-05C2764-6-05
CHD04-L-05CHU64-8-05CHVD4-H-05CHWL4-Q-05CHXT4-Y-05
KáI
M99A9-3-05
KáIIósemjén
S00YL-C-07S025L-L-07S04KL-3-07S0TYL-6-07S0V5L-E-07S0WCL-N-07S0XKL-W-07
S13CL-V-07T825L-6-07T94KL-P-07T9RRL-K-07TA4KL-Q-07TA85L-F-07TAAKL-X-07
TAXK7-6-07TAXKL-K-07TC85L-H-07TCDY7-3-07TCKRL-E-07TCQKL-D-07TCRRL-M-07
TCTYL-V-07TCV5L-4-07TCWCL-C-07TCXKL-L-07TD0YL-3-07TDDYL-H-07TDHCL-Y-07
TDJKL-7-07TDLYL-P-07TDPCL-6-07TDQKL-E-07TDRRL-N-07TDTYL-W-07TDWCL-D-07
TDXKL-M-07TE3CL-L-07TE4KL-U-07TE6YL-A-07TECRL-9-07TEJKL-8-07TELYL-Q-07
TEPCL-7-07TERRL-P-07TETYL-X-07TF0YL-5-07TF5RL-4-07TF6YL-C-07TF85L-L-07
TFF5L-T-07TFHCL-2-07TFKRL-J-07TFN5L-1-07TFPCL-8-07TFQKL-H-07TFRRL-Q-07
TFTYL-Y-07TFV5L-7-07TFWCL-F-07TFXKL-P-07TFYRL-X-07TH25L-E-07TH3CL-N-07
TH5RL-5-07TH6YL-D-07TH85L-M-07THCRL-C-07THF5L-U-07THKRL-K-07THPCL-9-07
THQKL-J-07THTYL-1-07THWCL-H-07THYRL-Y-07TJ6YL-E-07TJ85L-N-07TJAKL-5-07
TJF5L-V-07TJJKL-C-07TJN5L-3-07TJQKL-K-07TK25L-H-07TK85L-P-07TK9CL-X-07
TKCRL-E-07TKDYL-N-07TKKRL-M-07TKLYL-V-07TKN5L-4-07TKPCL-C-07TKQKL-L-07
TKTYL-3-07TKV5L-A-07TKWCL-K-07TKXKL-T-07TL25L-J-07TL3CL-R-07TL4KL-1-07
TL5RL-8-07TL6YL-H-07TL85L-Q-07TL9CL-Y-07TLAKL-7-07TLF5L-X-07TLPCL-D-07
TLQKL-M-07TLTYL-4-07TLWCL-L-07TM0YL-A-07TM25L-K-07TM3CL-T-07TMF5L-Y-07
TMN5L-6-07TMQKL-N-07TMRRL-W-07TMXKL-V-07TN25L-L-07TN3CL-U-07TN6YL-K-07
TN9CL-2-07TNCRL-J-07TNDYL-R-07TNHCL-8-07TNPCL-F-07TNTYL-6-07TNV5L-E-07
TNWCL-N-07TP0YL-D-07TP3CL-V-07TP4KL-4-07TP5RL-C-07TP6YL-L-07TPCRL-K-07
TPHCL-9-07TPN57-V-07TPN5L-8-07TPPC7-4-07TPQK7-C-07TPQKL-Q-07TPYRL-6-07
TQ85L-V-07TQ9CL-4-07TQJKL-K-07TR6YL-N-07TR9CL-5-07TRKR7-F-07TTDYL-W-07
TTQKL-U-07TUDYL-X-07TURR7-Q-07TUV57-7-07TUWC7-F-07TUXKL-3-07TVDY7-L-07
TVPC7-9-07TW0Y7-7-07TW257-F-07TWCR7-D-07TWDY7-M-07TWHC7-4-07TX9CL-A-07
TXF5L-9-07TXJKL-R-07TXXKL-6-07TXYRL-E-07TY0YL-N-07TYDYL-3-07TYHCL-K-07
TYPCL-R-07TYQKL-1-07TYRRL-8-07TYWCL-Y-07TYXKL-7-07
Kalocsa
DHT9H-Q-05DJ1HH-6-05DJ9WH-V-05DJVPH-8-05DK1HH-7-05
Kamond
X3X4Y-E-08
Kánó
F0V9V-T-07F0XPV-9-07F1V9V-U-07F2XPV-C-07F313V-U-07FCF9V-R-07FCJPV-8-07
Kapolcs
X5TDP-C-08X68TP-8-08X6C6P-Q-08X8TDN-E-08
Kápolna
M5AJ9-6-05M5CQ9-E-05M5DX9-N-05M5QJ9-L-05M5RQ9-U-05M66X9-H-05M69A9-Y-05
M6DX9-P-05M6JJ9-E-05M6PA9-D-05M6RQ9-V-05M6V49-C-05M79A9-1-05M7AJ9-8-05
M7JJ9-F-05MM9A9-E-05MMAJ9-N-05MMCQ9-W-05MMDX9-5-05MMHA9-M-05
Kaposkeresztúr
R0T48-9-08R2XX8-A-08
Kaposvár
R3EA1-Y-08R3MA1-6-08R3QX1-W-08R47A1-T-08R4EA1-1-08R4VJ1-N-08R4WQ1-W-08
R54X1-C-08R5641-L-08R5NJ1-H-08R5PQ1-Q-08R5XX1-6-08R61A1-N-08R63Q1-5-08
R67A1-V-08R69Q1-C-08R6VJ1-Q-08R74X1-E-08R7D41-V-08R7HQ1-L-08R7PQ1-T-08
R7QX1-2-08R7T41-9-08R7WQ1-1-08R81A1-Q-08R83Q1-7-08R8641-P-08R87A1-X-08
R8HQ1-M-08R8L41-4-08R8VJ1-T-08RJL41-D-08RK3Q1-J-08RLPQ1-6-08RLQX1-E-08
RLT41-N-08RLUA1-W-08RLWQ1-D-08RLXX1-M-08RM041-V-08RMD41-9-08RMEA1-J-08
RMFJ1-R-08RMT41-P-08RMVJ1-6-08RMXX1-N-08RN4X1-V-08RNHQ1-2-08RNJX1-9-08
RNL41-J-08
Káptalanfa
X0EL7-J-08X0FT7-R-08X0J07-1-08X0ML7-Q-08X0Q07-7-08X0TD7-P-08X1EL7-K-08
X1FT7-T-08X1NT7-1-08X26D7-5-08X27L7-D-08X47L7-F-08X70D7-4-08X7K67-H-08
X7LD7-Q-08X7Y67-W-08X82T7-M-08X8567-4-08X86D7-C-08X88T7-U-08X8A07-3-08
X8C67-A-08X8EL7-T-08X8FT7-2-08XA407-X-08XA6D7-E-08XC0D7-8-08XCK67-M-08
Kapuvár
K0336-8-08K2X96-D-08K3Q96-7-08K3X96-E-08K4496-M-08K4P36-1-08K4W36-7-08
K57W6-D-08K5A96-V-08K5J96-3-08K5MW6-T-08K5Q96-9-08K5TP6-R-08K6MW6-U-08
K6X96-J-08K6YH6-R-08K7336-H-08K76P6-7-08K77W6-F-08K7KH6-D-08K7P36-4-08
K7X96-K-08K80P6-2-08K8336-J-08K8496-R-08K86P6-8-08K8EW6-P-08K8KH6-E-08
K8TP6-V-08K8UW6-4-08K8X96-L-08K8YH6-U-08K90P6-3-08K91W6-A-08K9336-K-08
K95H6-2-08K97W6-J-08K9DP6-H-08K9EW6-Q-08K9H36-Y-08K9P36-6-08KA7W6-K-08
KAJ96-8-08KAKH6-H-08KAW36-E-08KAYH6-W-08KCEW6-T-08KCJ96-9-08KCQ96-H-08
KCW36-F-08KCX96-P-08KCYH6-X-08KD0P6-6-08KD336-N-08KD5H6-5-08KD7W6-M-08
KD936-V-08KDQ96-J-08KDTP6-1-08KDUW6-8-08KE1W6-F-08KECH6-D-08KEEW6-V-08
KELP6-U-08KEQ96-K-08KETP6-2-08KEUW6-9-08KEX96-R-08KF0P6-8-08KFA96-6-08
KFDP6-N-08KFLP6-V-08KFMW6-4-08KH7W6-Q-08KHJ96-E-08KKW36-N-08KKX96-W-08
KMX96-Y-08KMYH6-7-08KNLP6-3-08KNMW6-A-08KNP36-K-08KNW36-R-08KNYH6-8-08
KP1W6-Q-08
Karancsalja
PH26W-L-05PHPDW-F-05
Kárász
C14XQ-E-05C1QXQ-2-05C21AQ-Q-05C23QQ-7-05C304Q-J-05C33QQ-8-05C38JQ-7-05
C3EAQ-6-05C3HQQ-N-05C3VJQ-U-05C3XXQ-A-05C41AQ-T-05C43QQ-9-05C9D4Q-5-05
C9JXQ-4-05C9T4Q-K-05C9VJQ-2-05CA2JQ-8-05CA9QQ-P-05CAD4Q-6-05CAEAQ-E-05
Kardoskút
E87K2-U-07E98R2-4-07E9MK2-9-07EA552-E-07EA6C2-N-07EA7K2-W-07EA9Y2-D-07
EADC2-V-07EAHY2-L-07EALC2-3-07EAMK2-A-07EANR2-K-07EAPY2-T-07EAUK2-J-07
EAY52-8-07EC2R2-Y-07EC6C2-P-07EC8R2-6-07ECDC2-W-07ECEK2-5-07ECHY2-M-07
ECK52-V-07ECMK2-C-07ECNR2-L-07ECR52-3-07ECVR2-T-07ECWY2-2-07EE7K2-1-07
EE9Y2-H-07EJPY2-1-07EJR52-8-07EJTC2-H-07EJUK2-Q-07
Karmacs
YFQ0F-Y-08
Kastélyosdombó
R8L1D-D-08
Kaszaper
E1L6J-3-07E1NLJ-K-07E23TJ-7-07E28LJ-6-07E29TJ-E-07E2K0J-V-07E2L6J-4-07
E2PTJ-U-07E2R0J-3-07E2T6J-A-07E2VLJ-T-07E2WTJ-2-07E2Y0J-9-07E38LJ-7-07
E39TJ-F-07E3D6J-X-07E3K0J-W-07E3NLJ-M-07E3VLJ-U-07E3WTJ-3-07E406J-K-07
E41DJ-T-07E9L6J-C-07E9MDJ-L-07E9T6J-K-07
Kávás
YRMKY-9-08
Kazincbarcika
F1U42-T-07F3E42-F-07F45X2-2-07F48A2-J-07F4HJ2-Y-07F4KX2-F-07F4QQ2-E-07
F4RX2-N-07F4VAE-J-07F4WJ2-D-07F5142-4-07F53J2-L-07F58A2-K-07F5AQ2-2-07
F5E42-J-07F5KX2-H-07F5PJ2-7-07F5QQ2-F-07F5RX2-P-07F5WJ2-E-07F6142-5-07
F63J2-M-07F69J2-U-07F6AQ2-3-07F6E42-K-07F6HJ2-2-07F6KX2-J-07F6NA2-1-07
F6RX2-Q-07FK742-Q-07FK8A2-Y-07FK9J2-7-07FKHJ2-E-07FKJQ2-N-07FKKX2-W-07
FKM42-5-07
Kázsmárk
F22AK-R-07F3KXK-X-07F414K-L-07
Kéked
F05YV-R-07F0FCV-F-07F0PKV-W-07F0RYV-D-07F0XRV-C-07F15YV-T-07F1ARV-R-07
F1CYV-1-07F1PKV-X-07F1XRV-D-07F1YYV-M-07F23KV-C-07F2RYV-F-07
Kemecse
T9KVJ-D-07TC28J-A-07TC88J-J-07TC9FJ-R-07TCN8J-X-07TCQNJ-E-07TCWFJ-D-07
TD28J-C-07TDE2J-J-07TDKVJ-H-07TDV8J-6-07TDWFJ-E-07TE12J-5-07TE88J-L-07
TE9FJ-U-07TEANJ-3-07TECVJ-A-07TEE2J-K-07TEHFJ-2-07TEM2J-R-07TFE2J-L-07
TFF8J-U-07TFHFJ-3-07THCVJ-D-07THQNJ-K-07THRVJ-T-07THU2J-2-07THYVJ-1-07
TJCVJ-E-07TJE2J-N-07TJM2J-V-07TJV8J-A-07TJYVJ-2-07TK12J-9-07TKJNJ-E-07
TKN8J-5-07TLN8J-6-07TLU2J-5-07TMRVP-4-07TV3FJ-3-07TXPFJ-R-07TXV8J-Q-07
TYU2J-J-07TYV8J-R-07TYWFJ-1-07
Kemence
Q086E-U-05Q0CTE-K-05Q0F6E-2-05Q2E0E-V-05Q2F6E-4-05Q2HDE-C-05Q2JLE-L-05
Q2KTE-U-05Q39DE-6-05Q4QLF-W-05
Kemendollár
Y7404-R-08
Kemeneskápolna
WDJ4N-Y-08
Kemenesmihályfa
W07QR-Y-08W0DJR-X-08W11QR-T-08W144R-9-08W17QN-W-08W1CAR-Q-08W1Q4R-W-08
W244N-7-08W8FXL-J-08WAJ4L-U-08WF8XP-M-08WFVXP-8-08WHJ4P-4-08WJCAP-6-08
WJKAN-C-08
Kemenespálfa
WCCAY-9-08
Kemenessömjén
WF5AR-Y-08
Kemenesszentmárton
W96JP-Y-08W9DJP-6-08WA44P-J-08WMUQP-6-08WN1QP-D-08
Keménfa
YH8RX-T-08YH9YX-2-08YHFRX-1-08YJ1KX-D-08Z2MKX-7-08Z2NRX-F-08Z2PYX-P-08
Z31KX-M-08
Kémes
C18D7-H-05C19L7-Q-05C1VDD-9-05C22D7-A-05C23L7-K-05C2HLD-5-05C300D-2-05
C32DD-J-05C376D-H-05C3AT7-2-05C3ATD-7-05C3E6D-P-05C3M67-Q-05C460D-9-05
C49LD-1-05C4FDD-Y-05C4PLD-E-05CA4T7-3-05CA607-A-05CA767-K-05CA8D7-T-05
CA9L7-2-05CA9LD-7-05CAAT7-9-05CAD07-J-05CAE67-R-05CAL07-Q-05CAM67-Y-05
CAPL7-F-05CAT07-X-05CC9LD-8-05CD8DD-2-05CDPLD-P-05CDQTD-X-05CDVDD-N-05
CE00D-D-05CEATD-K-05CEFDD-9-05CEJTD-R-05CEL0D-1-05
Kemestaródfa
WRK5N-E-08
Kemse
C0166-Y-05C2AT6-Y-05C2T06-M-05C3166-3-05C3E66-H-05C3VD6-5-05C4006-V-05
C43L6-L-05C4606-3-05C48D6-K-05C4L06-H-05C4XT6-N-05C52D6-D-05C53L6-M-05
C5606-4-05C5QT6-H-05C6L06-K-05C6WL6-H-05C7766-E-05C7D06-D-05C7VD6-9-05
C8166-8-05C8AT6-6-05C8M66-V-05C8U66-3-05C8VD6-A-05C9166-9-05C9606-8-05
C9JT6-E-05C9L06-N-05C9M66-W-05C9ND6-5-05CA006-3-05CA166-A-05CAD06-H-05
CAT06-W-05CAU66-5-05CC766-K-05CCU66-6-05CEFD6-3-05CEM66-2-05CEND6-9-05
CEPL6-J-05CEQT6-R-05CEU66-8-05CEWL6-Q-05CEXT6-Y-05
Kenéz
W744A-2-08W9NXA-H-08WAEQA-3-08WCFXA-C-08WCNXM-V-08WCRAA-2-08WD1QM-2-08
WDVXA-T-08WDYAA-9-08WEMQA-D-08WFCAA-Q-08WTA4M-5-08WTCAM-D-08
Kenyeri
W4EWJ-8-08W5A9J-K-08W67WJ-4-08W6P3J-R-08WD49J-L-08WD5HJ-U-08WD6PJ-3-08
WDYHJ-N-08
Kereki
R8K72-7-08R8NU2-X-08R9DE2-9-08R9J12-1-08RAK72-9-08RAMM2-R-08RANU2-1-08
RAR72-H-08RAX12-F-08RAY72-P-08RC0E2-X-08RC1M2-6-08RC412-N-08RNC72-E-08
RNEM2-W-08RNLE2-V-08
Kerepes
Q05K0-N-05Q06R0-W-05Q07Y0-5-05Q0JC0-U-05Q0MY0-K-05Q11Y0-Y-05Q17Y0-6-05
Q1950-E-05Q1EY0-D-05Q1JC0-V-05Q1KK0-4-05Q1LR0-C-05Q1P50-U-05Q21Y0-1-05
Q2EY0-E-05Q2H50-N-05Q2RK0-C-05Q2TR0-L-05Q2UY0-U-05Q2YK0-K-05Q30R0-T-05
Q31Y0-2-05Q36R0-1-05Q3CK0-Y-05Q3DR0-7-05Q3W50-4-05Q40R0-U-05Q4MY0-P-05
Q9QCC-Q-05QHQC0-K-05QK7Y0-Q-05QK950-Y-05QKQC0-M-05QMAAX-7-05QNCJX-H-05
QNKJX-P-05QNP4X-E-05QNXAX-V-05QP5JX-A-05QPH4X-8-05
Kerkabarabás
Y18M8-H-08Y1T78-M-08
Kerkateskánd
Y6C1D-9-08Y7WUD-P-08Y8UED-8-08Y951D-6-08Y97ED-N-08YH51D-D-08YLFMD-E-08
YMMED-E-08
Kesznyéten
F1287-A-07F15V7-2-07F1887-J-07F19F7-R-07F1V87-5-07F2F87-R-07F2M27-Q-07
F2PF7-7-07F2V87-6-07F2XN7-N-07F3287-D-07F3727-C-07F3AN7-3-07F3RV7-Q-07
F3U27-Y-07F3WF7-F-07F3YV7-X-07F4287-E-07F45V7-5-07F49F7-V-07F4E27-L-07
F4HF7-3-07F4KV7-K-07F4PF7-9-07F4U27-1-07F5127-7-07F53F7-P-07F5E27-M-07
F5WF7-J-07FEE27-W-07FEHF7-D-07FEJN7-M-07FEN87-C-07FEU27-A-07FF5V7-H-07
FF9F7-7-07FFCV7-P-07FFF87-6-07FFHF7-E-07FFKV7-W-07FFRV7-4-07FH287-T-07
FH3F7-2-07FH4N7-9-07FH5V7-J-07FH727-R-07FHAN7-H-07FHCV7-Q-07FHKV7-X-07
Keszthely
Y4DDJ-R-08Y4K6J-Q-08Y4Q0K-Q-08Y50DJ-D-08Y5Q0J-Q-08Y5X0J-X-08Y640J-5-08
Y9J0J-N-08YA1LJ-T-08YAJ0J-P-08
Kesztölc
N0238-9-05N2LW8-Q-05NFQH8-V-05NH838-1-05
Keszü
C98EV-F-05C9PMV-4-05C9QUV-C-05C9WMV-A-05CA9MV-Q-05CC4UV-T-05CH61V-6-05
CH77V-E-05CHAUV-5-05CJ17V-8-05CJ77V-F-05CKWMV-L-05CLAUV-8-05CLM7V-X-05
CM4UV-3-05CM61V-A-05CMAUV-9-05CMD1V-J-05CML1V-Q-05CMPMV-F-05CMVEV-E-05
CN8EV-U-05CNM7V-1-05CNVEV-F-05CNWMV-P-05CP4UV-5-05CP8EV-V-05CPAUV-C-05
CPL1V-T-05
Kétegyháza
E3FR7-9-07E51K7-P-07E62R7-Y-07EAR57-7-07EAUK7-P-07EAY57-E-07EC1K7-W-07
ECLC7-9-07EDC57-V-07EDDC7-4-07EDEK7-C-07
Kéthely
R7K1R-P-08R7NMR-E-08R7T7R-5-08R807R-C-08R8HUR-H-08R8WUR-W-08R99UR-A-08
R9C1R-K-08R9EER-2-08R9HUR-J-08R9K1R-R-08R9VMR-P-08RA9UR-C-08RAD7R-U-08
REK1R-W-08RK9UR-L-08RKC1R-U-08RKHUR-T-08RLEER-C-08RLNMR-T-08
Kétújfalu
C22EE-K-05C2AUE-8-05C2E7E-Q-05C2FEE-Y-05C2T1E-W-05C33ME-U-05C3AUE-9-05
C3E7E-R-05C3JUE-H-05C3U7E-6-05C401E-5-05C4FEE-2-05C4PME-H-05C4U7E-7-05
C501E-6-05C52EE-N-05C5D1E-L-05C5PME-J-05CFAUE-N-05CFHME-M-05CFJUE-V-05
CFL1E-4-05CH17E-R-05CH4UE-H-05CH61E-Q-05CH8EE-7-05CH9ME-F-05CHE7E-6-05
CHHME-N-05CHT1E-C-05
Kevermes
E42LN-6-07E48LN-D-07E4PTN-2-07E4R0N-9-07E58LN-E-07E5FLN-M-07EA50N-V-07
EDEDN-M-07EDHTN-4-07EDK0N-C-07
Kimle
K0380-7-08K0CN0-W-08K0DV0-5-08K1820-7-08K1H80-N-08K1P80-V-08K1V20-U-08
K1XF0-A-08K2380-9-08K2JF0-X-08K2N20-N-08K2XF0-C-08K35N0-T-08K3H80-Q-08
K3KN0-7-08K3LV0-F-08K3RN0-E-08K3TV0-N-08K3V20-W-08K3W80-5-08K4220-4-08
K44F0-L-08K4DV0-9-08K4H80-R-08K4KN0-8-08KA820-J-08KAH80-Y-08KCLV0-Q-08
KCN20-Y-08KJ4EX-X-08KJAEX-5-08KKCMX-E-08KKDUX-N-08KM5MX-9-08
Kincsesbánya
J10KQ-3-05J145Q-T-05J15CQ-2-05J1CCQ-8-05J1J5Q-7-05J1KCQ-F-05J1RCQ-N-05
J1URQ-5-05J25CQ-3-05J27RQ-K-05J28YQ-T-05J2DKQ-J-05J2J5Q-8-05J2LKQ-Q-05
J2MRQ-Y-05J2NYQ-7-05J2VYQ-E-05J30KQ-5-05J35CQ-4-05J36KQ-C-05J37RQ-L-05
J3J5Q-9-05J3KCQ-J-05J3TKQ-Y-05J3VYQ-F-05J445Q-W-05J4DKQ-L-05J4ERQ-U-05
JA45Q-4-05JA6KQ-L-05JAJ5Q-J-05JALKQ-1-05JDLKQ-3-05JDMRQ-A-05JEERQ-5-05
JEFYQ-D-05JEJ5Q-M-05JEKCQ-V-05JETKQ-A-05JF6KQ-Q-05JF7RQ-Y-05
Királyszentistván
X46KL-R-08X5LKL-7-08X5VYL-W-08X61RL-V-08X645L-C-08X65CL-L-08X68YL-A-08
X6A5L-K-08X6FYL-J-08X6J5L-R-08X6LKL-8-08X6NYL-Q-08X6Q5L-Y-08X6YCL-E-08
X71RL-W-08X7J5L-T-08X7LKL-9-08X7MRL-J-08X7VYL-Y-08X7YCL-F-08X8CCL-V-08
XETKL-P-08XEVYL-6-08XEX5L-E-08XJ0KL-Y-08XJ45L-P-08XJERL-M-08XJKCL-C-08
XJLKL-L-08XJX5L-J-08XJYCL-R-08XK0KL-1-08XK5CL-Y-08
Kisbabot
K01WD-7-08K0YHD-R-08K1MWR-8-08K2KHD-E-08K2LPD-N-08K2Q9D-D-08K2X9D-L-08
K2YHD-U-08K35HD-2-08K3DPD-H-08KDUWA-D-08KE6PD-M-08KE7WD-V-08KEDPR-7-08
KEEWR-F-08KEQ9D-R-08KERHD-1-08KF1WD-P-08KF49D-6-08KF6PD-N-08KFCHD-M-08
KFJ9D-L-08KFKHD-U-08KFRHD-2-08
Kisbajcs
K1QFE-K-08K35NE-8-08K498E-1-08K4CNE-H-08K4RNE-W-08K4V2E-D-08K50VE-C-08
K582E-T-08K598E-2-08K5AFE-9-08K5CNE-J-08K5N2E-7-08K5P8E-F-08K5RNE-X-08
K682E-U-08K6AFE-A-08K6DVE-T-08K6W8E-P-08K6YNE-6-08KE0VE-M-08KEH8E-J-08
KEKNE-1-08KK22E-1-08KK4FE-H-08KK5NE-Q-08KK98E-F-08KKCNE-X-08KKDVE-6-08
KKP8E-V-08KKTVE-L-08KKV2E-U-08KL0VE-T-08KL5NE-R-08KL82E-8-08KLW8E-4-08
KLXFE-C-08KLYNE-L-08
Kisbajom
R53Q3-6-08R5D43-V-08R5PQ3-T-08R5QX3-2-08R62J3-Y-08R63Q3-7-08R6643-P-08
R67A3-X-08R68J3-6-08R6MA3-C-08R74X3-H-08R77A3-Y-08R7MA3-D-08R7NJ3-M-08
R7PQ3-V-08R7QX3-4-08R7UA3-L-08R8HQ3-P-08R8L43-6-08RFT43-L-08RFVJ3-3-08
RHJX3-6-08RHL43-E-08RHMA3-N-08RKXX3-N-08RL1A3-5-08
Kisbeszterce
C1617-2-05CFXXA-9-05
Kisbodak
K0829-H-08K0CN9-7-08K0H89-X-08K0JF9-6-08K0KN9-E-08K0LV9-N-08K0N29-W-08
K0P89-5-08K0QF9-D-08K0RN9-M-08K0TV9-V-08K0V29-4-08K0W89-C-08K0XF9-L-08
K0YN9-U-08K1229-A-08K1389-K-08K15N9-2-08K1829-J-08K3YMX-K-08K437X-9-08
K46UX-1-08K4JEX-X-08K4LUX-E-08K4XEX-C-08K521X-3-08K5V1X-W-08K5XF9-R-08
K5YN9-1-08K60V9-8-08
Kisbucsa
Y2Y6D-X-08
Kiscsécs
F3M27-R-07F3N87-1-07F3PF7-8-07F3XN7-P-07FEM27-4-07
Kisfüzes
M0M1K-3-05M0YUK-8-05M1N7K-C-05ME4MK-M-05MEPEK-1-05MF5UK-W-05
Kisgyőr
F03F3-D-07F0883-C-07F15V3-W-07F1AMN-E-07F1AN3-V-07F1CV3-4-07F1E1N-W-07
F1M23-K-07F1N83-T-07F1QMN-U-07F1RUN-3-07F1V7N-K-07F1YUN-9-07F24MN-8-07
F25UN-H-07F2723-6-07F287N-Y-07F2AMN-F-07F2F7N-6-07F2KV3-C-07F2PF3-3-07
F2U1N-C-07F2U21-Q-07F2V81-Y-07F311N-K-07F327N-T-07F3E1N-Y-07F3F7N-7-07
F3N83-V-07F3RUN-5-07F3V7N-M-07F3V83-3-07F3WEN-V-07F3XN1-H-07F3YV1-Q-07
F411N-L-07F4121-Y-07F427N-U-07F44N1-P-07F45V1-X-07F49F1-N-07F4AN1-W-07
F4E21-D-07F4HF1-V-07F4JN1-4-07F4KV1-C-07F4M21-L-07F4PF1-3-07F4U21-T-07
F4YUN-D-07F4YV1-R-07F527N-V-07F587N-3-07F59EN-A-07F5AMN-K-07F5AN1-X-07
F5CUN-T-07F5JN1-5-07F6JN1-6-07F6KV1-E-07F6M21-N-07F6QN1-D-07F7E21-H-07
F7F81-Q-07F7HF1-Y-07F7JN1-7-07F7KV1-F-07F7M21-P-07F7PF1-6-07F7RV1-N-07
F7V81-5-07F8281-C-07F83F1-L-07F84N1-U-07F85V1-3-07F8721-A-07F89F1-T-07
F8AN1-2-07F8CV1-9-07F8E21-J-07F8F81-R-07F8HF1-1-07F8JN1-8-07F8KV1-H-07
F8M21-Q-07F8N81-Y-07F8WF1-E-07F8XN1-N-07F8YV1-W-07F9121-5-07F9281-D-07
F93F1-M-07F94N1-V-07F9721-C-07F9881-L-07F99F1-U-07F9AN1-3-07F9F81-T-07
FA4N1-W-07FA721-D-07FA881-M-07FACV1-C-07FAE21-L-07FAF81-U-07FAJN1-A-07
FAKV1-K-07FAM21-T-07FAWF1-H-07FAXN1-Q-07FAYV1-Y-07FC121-7-07FC281-F-07
FC3F1-P-07FC5V1-6-07FC721-E-07FC881-N-07FCHF1-4-07FCN81-3-07FCU21-2-07
FCYUQ-P-07FD27Q-6-07FJ3F3-X-07FK723-P-07FK9F3-6-07FKE23-W-07FL9F3-7-07
FLJN3-N-07FLKV3-W-07FLRV3-4-07
Kishajmás
CET4P-N-05CFQXP-F-05
Kisharsány
C076E-E-05C09LE-W-05C14TE-Y-05C19LE-X-05C1D0E-E-05C2ATE-7-05C6M6C-Y-05
C7NDC-8-05C960C-E-05C9M6C-3-05C9QTC-T-05CA16C-H-05CA3LC-Y-05CA9LC-6-05
CAATC-E-05CAXTC-2-05CC16C-J-05CC3LC-1-05CCATC-F-05CCE6C-X-05CCFDC-6-05
CCQTC-V-05CDJTC-P-05CDU6C-D-05CDVDC-M-05CDWLC-V-05CE3LC-3-05CED0C-R-05
CEM6C-7-05CEVDC-N-05CEWLC-W-05CF2DC-V-05CFHLC-J-05CFJTC-R-05CFM6C-8-05
CFVDC-P-05CH2DC-W-05CHJTC-T-05CJHLC-L-05CM00C-K-05CM2DC-2-05CPQTC-7-05
CQVDC-Y-05CRE6C-C-05CT16C-Y-05CT9LC-N-05CTJTC-4-05CTL0C-C-05CU2DC-8-05
CU3LC-H-05CU4TC-Q-05
Kisjakabfalva
C4D0F-K-05C500F-6-05C5L0F-T-05CEU6F-J-05CEVDF-R-05CF00F-H-05
Kisléta
S05RL-A-07S085L-T-07S09CL-2-07S0AKL-9-07S0CRL-J-07S0DYL-R-07S0F5L-1-07
S0HCL-8-07S0KRL-Q-07S0N5L-7-07S10YL-D-07S125L-M-07TM9CL-1-07TMJKL-F-07
TMPCL-E-07TMV5L-D-07TMYRL-4-07TNF5L-1-07TNJKL-H-07TNN5L-7-07TP85L-U-07
TPAKL-A-07TPJKL-J-07TPLYL-1-07TPPCL-H-07TPV5L-F-07TPWCL-P-07TPXKL-X-07
TQ0YL-E-07TQ3CL-W-07TQ6YL-M-07TQPCL-J-07TQQKL-R-07TR0YL-F-07TRF5L-4-07
TRJKL-L-07TTF5L-5-07
Kislőd
X045F-1-08X1A5F-8-08X1Q5D-L-08X1VYD-K-08X26KD-H-08X7TKD-9-08X85CD-F-08
X8X5D-2-08XENYE-T-08
Kismaros
Q1P91-1-05Q2LW1-K-05Q3V31-2-05Q44H1-Q-05Q46W1-7-05Q4DW1-E-05Q4JH1-5-05
Q5LW1-N-05Q5XH1-L-05Q5YP1-U-05Q6231-A-05QE991-1-05QHQH1-Q-05
Kisoroszi
Q0394-F-05Q04H4-P-05Q06W4-6-05Q0834-E-05Q0994-N-05Q0AH4-W-05Q0CP4-5-05
Q0F34-M-05Q0H94-V-05Q0JH4-4-05Q0RP4-K-05Q0TW4-T-05Q0W94-9-05Q1394-H-05
Q15P4-Y-05Q1834-F-05Q1994-P-05Q1DW4-E-05Q1H94-W-05Q1JH4-5-05Q7W91-E-05
Q8391-M-05Q8831-L-05Q8AH1-3-05Q8CP1-A-05Q8F31-T-05Q8H91-2-05Q8KP1-J-05
Q8LW1-R-05Q8QH1-H-05Q8XH1-P-05Q9231-E-05Q94H1-W-05Q96W1-D-05Q9CP1-C-05
Q9DW1-L-05Q9LW1-T-05QCH91-5-05QCJH1-D-05QCKP1-M-05QDYP1-3-05QE4H1-2-05
QE994-4-05QEAH4-C-05QEDW4-U-05QEJH4-K-05QELW4-2-05QERP4-1-05QEXH4-Y-05
QEYP4-7-05QF0W4-F-05QF234-P-05QJAH4-F-05QJCP4-P-05QJDW4-X-05QJF34-6-05
QJH94-E-05QJJH1-K-05QJN34-D-05QJP94-M-05QJXH4-3-05
Kisrákos
W23YU-7-08
Kisrécse
YDNMW-X-08YDPUW-6-08YJ07W-Y-08YT51W-7-08YTEEW-W-08YTFMW-5-08YTHUW-D-08
YTMEW-4-08YTNMW-C-08YTPUW-L-08
Kistapolca
C3WLE-M-05C44TE-3-05C48DE-T-05C49LE-2-05CF8DE-5-05CFHLE-L-05CFJTE-U-05
CFL0E-3-05CH16E-Q-05CH60E-P-05
Kistarcsa
Q4QC0-6-05Q5950-K-05Q5YK0-N-05Q64C0-M-05Q6950-L-05Q6JC0-2-05Q6LR0-J-05
Q6W50-7-05Q6XC0-F-05Q70R0-X-05Q74C0-N-05Q75K0-W-05Q76R0-5-05Q7950-M-05
Q7KK0-A-05Q7QC0-9-05Q7TR0-R-05Q8AC0-W-05Q8H50-V-05Q8KK0-C-05Q8P50-3-05
Q96R0-7-05QHTR0-2-05
Kistolmács
Y5Y1H-Y-08Y7WUH-T-08Y8FMH-6-08Y8HUH-E-08Y8NMH-D-08Y8T7H-4-08Y8UEH-C-08
Y93UH-2-08Y9D7H-Q-08Y9NMH-E-08Y9T7H-5-08YF8MH-6-08YF9UH-E-08
Kistótfalu
C1FDC-U-05C28DC-N-05C2QTC-K-05C34TC-Y-05C360C-7-05C39LC-X-05C3D0C-E-05
C3E6C-N-05C3HLC-5-05C3L0C-M-05C476C-H-05C4D0C-F-05C4HLC-6-05C4T0C-V-05
C4VDC-C-05CLATC-P-05CN9LC-J-05CNATC-R-05CND0C-1-05CNE6C-8-05CNFDC-H-05
CNL0C-7-05CNPLC-X-05CNU6C-N-05CNXTC-D-05CP4TC-L-05CPM6C-H-05
Kisvárda
T6WKC-5-07T74RC-L-07T7JRC-1-07T7M5C-H-07T7YYC-N-07T84RC-M-07T8M5C-J-07
T8NCC-R-07T8RYC-H-07TE2CC-A-07TEQRC-E-07TERYC-N-07TFE5C-J-07TFXRC-N-07
TFYYC-W-07TH8CD-M-07TJ75C-D-07TJFCC-U-07TJJRC-A-07TLKYC-M-07TNHKC-7-07
TNJRC-F-07TNM5C-X-07TNNCC-6-07TNPKC-E-07TQ8CC-U-07TQ9KC-3-07TQE5C-T-07
TQFCC-2-07TQQRC-Q-07
Kisvarsány
T45VY-8-07T6WFY-N-07T7QNY-Q-07T7RVY-Y-07T828Y-N-07T89FY-4-07T8KVY-T-07
T8N8Y-9-07T93FY-X-07T988Y-W-07T9E2Y-V-07T9N8Y-A-07T9U2Y-9-07TA88Y-X-07
TAF8Y-5-07TC12Y-J-07TC9FY-7-07TCM2Y-5-07TCV8Y-L-07TJWFY-1-07TK28Y-Y-07
TK4NY-F-07TKANY-N-07TKCVY-W-07TKE2Y-5-07TLQNY-4-07TLU2Y-L-07TQANY-U-07
TQPFY-1-07TR12Y-X-07TRWFY-8-07TRXNY-H-07TT12Y-Y-07TT5VY-X-07TTN8Y-U-07
TV3FY-J-07TV9FY-Q-07TVF8Y-P-07TVM2Y-N-07TWF8Y-Q-07TWN8Y-X-07TWYVY-V-07
TXF8Y-R-07
Kisszekeres
T4YWH-M-07TKWHH-L-07TR3HH-Y-07TRE3H-W-07
Kisszentmárton
C2167-3-05C24T7-T-05C2VD7-5-05C33L7-L-05C3E67-J-05C3PL7-7-05C3U67-X-05
C4167-5-05C83L7-R-05C8D07-F-05C8E67-P-05C8FD7-X-05C8JT7-E-05C8PL7-D-05
C8QT7-M-05C9AT7-8-05
Kocsord
T6JP9-U-07T79H9-E-07T8CW9-X-07T9E39-7-07TA9H9-J-07
Kolontár
X01LL-H-08X040L-Y-08X056L-7-08X0MLL-4-08X1ELL-X-08X1K6L-N-08X1X0L-U-08
X1Y6L-3-08X2C6L-H-08X2Q0L-N-08X37LL-T-08X9MLL-E-08XA2TL-3-08XA40L-A-08
XA56L-K-08XAELL-8-08XAFTL-H-08XAJ5E-Q-08XAURE-N-08XAX5E-5-08XC1RE-V-08
XC5CE-L-08XCLKE-8-08XCMRE-H-08XCVYE-X-08XCYCE-E-08XD0KE-N-08XD45E-D-08
XDNYE-R-08XDTKE-H-08XFJ5E-V-08XFKCE-4-08XFNYE-U-08XKVYE-5-08XKX5E-D-08
XL6KE-3-08XL7RE-A-08XL8YE-K-08
Komádi
L5NWU-H-07L5VWU-P-07L61PU-N-07L62WU-W-07L68WU-4-07L6A3U-C-07L6C9U-L-07
L6DHU-U-07L6K9U-T-07L6LHU-2-07L6Q3U-R-07L6THU-8-07L6UPU-H-07L6X3U-Y-07
L6Y9U-7-07L71PU-P-07L759U-E-07L77PU-W-07L7C9U-M-07L7EPU-4-07L7FWU-C-07
L7LHU-3-07L7NWU-K-07L7R9U-2-07L7VWU-R-07L80HU-H-07L843U-7-07L87PU-X-07
L8C9U-N-07L8DHU-W-07L8EPU-5-07L8J3U-M-07L8LHU-4-07L8Q3U-U-07L8THU-A-07
L8VWU-T-07L8Y9U-9-07L91PU-R-07L92WU-1-07L959U-H-07LDJ3U-R-07LHJ3U-V-07
LHK9U-4-07LHLHU-C-07
Komárom
N55NK-F-05N56VK-P-05N582K-X-05N5KNK-V-05N5LVK-4-05
Komjáti
F9JRN-2-07FANCN-T-07
Komló
C077M-N-05C0D1M-M-05C0M7M-3-05C0VEM-J-05C1T1M-3-05C1U7M-A-05C1WMM-T-05
C22EM-R-05C24UM-8-05C2JUM-N-05C6HQQ-R-05C7AUL-L-05C8JUM-V-05C917M-R-05
C94UM-H-05CFEAQ-K-05CFL4Q-J-05CFQXQ-H-05CFT4Q-Q-05CM77L-9-05CT2EL-H-05
CU01L-2-05
Komlóska
FCM4Q-M-07FCNAQ-V-07FCXQQ-K-07FE14Q-3-07FEE4Q-H-07FEPJQ-6-07FEVAQ-5-07
FF5XQ-3-07FU3JW-5-07FU74W-V-07FUAQW-L-07FVJQW-U-07
Komoró
TV3KA-Y-07TV4RA-7-07
Kompolt
M7KQ9-P-05M7N49-6-05M7XJ9-V-05M7YQ9-4-05M85Q9-A-05M86X9-K-05M8AJ9-9-05
M8YQ9-5-05M94J9-4-05M9AJ9-A-05M9DX9-T-05M9HA9-9-05MMN49-L-05MMPA9-U-05
Kondó
F027D-E-07F03ED-N-07F1M1D-U-07F1N7D-3-07F99ED-6-07F9AMD-E-07FARUD-4-07
FC11D-K-07FC27D-T-07FC3ED-2-07FC5UD-J-07FC71D-R-07FC87D-1-07FC9ED-8-07
FCE1D-Y-07FCF7D-7-07
Korlát
F2YXA-3-07F6HJA-A-07F74QA-6-07F75XA-E-07F774A-N-07F78AA-W-07F7E4A-V-07
F7NAA-A-07F7PJA-K-07F874A-P-07F8JQA-M-07FFE4A-4-07FFFAA-C-07FK4QA-J-07
FK8AA-8-07FK9JA-H-07FKCXA-Y-07FKFAA-F-07FKHJA-P-07
Koroncó
K0RHP-V-08K2W3P-N-08K3Q9P-Q-08K433P-W-08K493P-4-08K4Q9P-R-08KHX9P-C-08
KJ1WP-3-08KJP3P-X-08KKDPP-9-08KL33P-D-08KLJ9P-2-08KLLPP-J-08
Kórós
C4HL5-Y-05C59L5-T-05C5HL5-1-05C6605-4-05C69L5-U-05C72D5-E-05C73L5-N-05
C79L5-V-05C7HL5-3-05C7L05-K-05C7VD5-8-05C7XT5-Q-05C8165-7-05C82D5-F-05
C89L5-W-05C8E65-M-05C8T05-T-05CDE65-R-05CDL05-Q-05CFHL5-A-05CFM65-2-05
CFWL5-Q-05CH165-F-05CH16A-M-05CHJTA-R-05CJQTA-1-05
Kótaj
T072P-3-07T0ANP-T-07T0KVP-8-07T0M2P-H-07T0QNP-7-07T0RVP-F-07T0XNP-E-07
T0YVP-N-07T128P-5-07T14NP-M-07T188P-C-07T1HFP-T-07T1JNP-2-07T1KVP-9-07
T1N8P-R-07T1PFP-1-07T1QNP-8-07T1RVP-H-07T1U2P-Q-07T1XNP-F-07T228P-6-07
T23FP-E-07T24NP-N-07T25VP-W-07T272P-5-07T288P-D-07T2ANP-V-07T2CVP-4-07
T2F8P-L-07T2HFP-U-07T2M2P-K-07T2V8P-1-07T2XNP-H-07T388P-E-07T39FP-N-07
T3CVP-5-07T3KVP-C-07T3M2P-L-07T3WFP-9-07T4XNP-K-07T512P-2-07T54NP-R-07
T69FP-R-07T6ANP-1-07T6U2P-W-07T6YVP-V-07T7N8P-Y-07TH12H-6-07TH88H-M-07
TH9FH-V-07THE2H-L-07THM2H-T-07THPFH-9-07THRVH-R-07THU2H-1-07TJ12H-7-07
TJ28H-F-07TJ3FH-P-07TJ4NH-X-07TJ9FH-W-07TJANH-5-07TJCVH-D-07TJN8H-3-07
TJQNH-K-07TJXNH-R-07TK28H-H-07TK3FH-Q-07TK88H-P-07TKE2H-N-07TKF8H-W-07
TKJNH-D-07TKKVH-M-07TKM2H-V-07TKN8H-4-07TKPFH-C-07TKQNH-L-07TKRVH-U-07
TKU2H-3-07TKV8H-A-07TKXNH-T-07TKYVH-2-07TL12H-9-07TL28H-J-07TL3FH-R-07
TLANH-7-07TLCVH-F-07TLE2H-P-07TLF8H-X-07TLJNH-E-07TLM2H-W-07TLPFH-D-07
TLRVH-V-07TLU2H-4-07TLV8H-C-07TLWFH-L-07TLXNH-U-07TM5VP-H-07TM72P-Q-07
TMCVP-P-07TME2P-X-07TMJNP-N-07TMKVP-W-07TMN8P-D-07TMRVH-W-07TMU2P-C-07
TMV8P-L-07TMWFH-M-07TMWFP-U-07TMXNP-3-07TMYVP-A-07TN9FH-2-07TNHFP-F-07
TNN8H-7-07TP72P-T-07TPHFP-H-07TPQNP-X-07TPRVP-6-07TPYVP-D-07TQ12P-M-07
TQ4NP-C-07TQ88P-3-07TQHFP-J-07TQJNP-R-07TQKVP-1-07TQN8P-H-07TQWFP-X-07
TR72H-N-07
Kovácshida
C02DD-E-05C060D-5-05C0HLD-3-05C0NDD-2-05C1HLD-4-05C1U6D-2-05C22DD-H-05
C23LD-Q-05C276D-F-05C2ATD-6-05C2D0D-E-05C2E6D-N-05C2WLD-K-05C2XTD-T-05
C316D-9-05C33LD-R-05C34TD-1-05C360D-8-05C3T0D-V-05C43LD-T-05C476D-J-05
C4E6D-Q-05CA8DD-Y-05CD16D-L-05CD3LD-3-05CDU6D-E-05CN4TA-J-05CN60A-R-05
Kökény
CD77V-A-05CDQUV-F-05CHL1V-L-05
Kölcse
T6HHE-Q-07T6KWE-7-07T6V9E-W-07T6XPE-D-07T7KWE-8-07T7QPE-7-07T7U3E-P-07
T889E-C-07TC4PE-Q-07TCJPE-5-07TCM3E-M-07TCRWE-L-07TD29E-9-07TD3HE-J-07
TD73E-8-07TDKWE-E-07TDN9E-W-07TDV9E-4-07TE3HE-K-07TE5WE-2-07TEF9E-Q-07
TEHHE-Y-07TEV9E-5-07TF89E-K-07TFN9E-Y-07TFRWE-P-07TLV9E-A-07TQAPE-A-07
TQF9E-2-07TQHHE-9-07TQJPE-J-07TQKWE-R-07TQQPE-Q-07TQU3E-7-07TQV9E-F-07
TQWHE-P-07TQXPE-X-07TR4PE-5-07TR5WE-D-07TR9HE-4-07TRHHE-A-07TRN9E-9-07
TU5WE-F-07TUE3E-W-07TUF9E-5-07TUM3E-4-07TV29E-R-07TV73E-Q-07TV9HE-7-07
TVE3E-X-07
Körmend
W01KN-H-08W11KN-J-08W19YN-7-08W1TCN-4-08W1WYN-U-08W3K5N-Q-08W3MKN-7-08
W4C5N-K-08WA7KN-2-08WF2RN-7-08WH0CN-R-08WJMKN-N-08WJNRN-W-08WK9YN-R-08
WKC5N-1-08WKDCN-8-08WKEKN-H-08WKK5N-7-08
Környe
NFP4A-J-05NFQAA-R-05
Kőszárhegy
J9P00-Q-05J9X60-6-05J9YD0-E-05JA7T0-4-05JACD0-U-05JAET0-A-05JAKD0-2-05
JAP00-R-05JAUT0-Q-05JC0L0-P-05JC1T0-X-05JC900-D-05JCA60-M-05JCET0-C-05
JCKD0-3-05JCLL0-A-05JCMT0-K-05JCP00-T-05JCQ60-2-05JCTL0-J-05JD1T0-Y-05
JD5D0-P-05JD6L0-X-05JD900-E-05JDDL0-5-05JDH00-M-05JDMT0-L-05JE0L0-R-05
JE460-H-05JE5D0-Q-05JERD0-C-05JL300-E-05JL900-M-05JLCD0-4-05JLH00-U-05
JLKD0-A-05JLLL0-K-05JLMT0-T-05JLP00-2-05JLQ60-9-05JLRD0-J-05JLTL0-R-05
JLUT0-1-05JLW00-8-05JLX60-H-05JM6L0-6-05JM7T0-E-05
Kőszeg
W0493-Q-08W1A91-W-08W25H1-Y-08W2KH1-D-08
Kővágóörs
X02TY-4-08X0DDY-2-08X0LDY-8-08X0TDY-F-08XPNTW-D-08XPTDW-4-08
Kővágószőlős
C0HMN-D-05C0L1V-3-05C12EN-R-05C161N-H-05C18EV-6-05C1VEV-T-05C28EN-1-05
CF01V-X-05CF2EV-E-05CF4UV-W-05CF61N-X-05CFE7N-D-05CFHMN-V-05CFJUN-4-05
CFL1N-C-05CHT1N-L-05CHU7N-U-05CHVEN-3-05CHWMN-A-05CHXUV-R-05CJAUV-6-05
CJD1V-E-05CJE7V-N-05CJHMV-5-05CJM7V-V-05CK77V-H-05
Kővágótöttös
C08EH-R-05C0E7H-Q-05C0FE9-R-05C0QUN-U-05C0U7N-A-05C101V-H-05C1M7V-C-05
C1PMH-F-05C261V-Q-05CF17N-Y-05CF2EN-7-05CFFEH-F-05CHQUN-C-05CJVEV-A-05
CJWMV-K-05CK3MV-R-05CK4UV-1-05CK61V-8-05CMQU9-4-05CMT19-C-05
Köveskál
X2MLV-F-08X6Q0W-4-08XMTDW-2-08XN0DW-8-08XPX0V-T-08
Kulcs
JDFUP-6-05JDK7P-N-05JDTEP-4-05
Kunágota
E03TP-A-07E4PTM-1-07E5NLM-T-07E5PTM-2-07E5R0M-9-07E63TM-F-07E68LM-E-07
E6EDM-D-07E6HTM-V-07E6K0M-4-07E6PTM-3-07E6R0M-A-07E6UDM-T-07E6Y0M-J-07
E750M-Q-07E766M-Y-07E77DM-7-07E79TM-P-07E7HTM-W-07E7MDM-M-07E7WTN-C-07
E866N-2-07E8T6M-M-07E98LN-K-07E9EDN-J-07E9L6N-H-07E9MDN-Q-07E9PTN-7-07
E9UDN-X-07EA3TN-M-07
Külsősárd
Y6515-U-08Y7515-V-08Y7Y15-P-08YC675-8-08YF075-5-08YF3U5-V-08YFC15-A-08
YFHU5-9-08YFNM5-8-08
Lácacséke
F4KY5-L-07F54R5-Y-07F62C5-J-07F7HK5-7-07F8JR5-H-07F8U55-6-07FA3K5-W-07
FA8C5-V-07
Lakócsa
R0AT2-9-08R0HL2-8-08R0U62-6-08R19L2-3-08R1PL2-H-08R1QT2-Q-08R1VD2-F-08
R23L2-W-08R2602-D-08R28D2-V-08R29L2-4-08R2HL2-A-08R2U62-8-08R2XT2-Y-08
R3162-F-08R32D2-P-08R38D2-W-08R3AT2-D-08R3JT2-L-08R3L02-U-08R54T2-8-08
R5XT2-3-08R69L2-8-08RCWL2-2-08RCXT2-9-08RD002-J-08RD2D2-1-08RDHL2-N-08
Lánycsók
CC4V1-Y-05CCPN1-C-05
Látrány
R4D83-Y-08R4FN3-F-08R4K23-X-08R4L83-6-08R4UF3-M-08R5683-T-08RFHV3-2-08
RN3V3-U-08RN8N3-T-08RNNN3-7-08RNPV3-F-08RNT83-X-08RP523-4-08RPD83-K-08
RPT83-Y-08
Leányfalu
Q423A-K-05Q4CPA-H-05Q4F3A-Y-05Q4H9A-7-05Q4N3A-6-05Q4RPA-W-05Q4TWA-5-05
Q4V3A-D-05Q4YPA-4-05Q523A-L-05QJ99A-E-05QJF3A-D-05QJH9A-M-05QJKPA-4-05
QLF3A-F-05QLW9A-4-05QLXHA-C-05QM23A-3-05QMQHD-8-05QMRPD-H-05QMW9D-7-05
QMXHD-F-05
Leányvár
N5DW8-M-05N5N38-3-05N5QH8-K-05N6JH8-D-05N6P98-C-05N74H8-1-05N7H98-6-05
N7JH8-E-05N7RP8-V-05N7TW8-4-05N8238-K-05N8RP8-W-05N8W98-M-05N9V38-E-05
NHLW8-6-05NJ0W8-L-05NJ4H8-A-05NJ6W8-T-05NJ838-2-05NJTW8-E-05
Legyesbénye
F5HEX-T-07F6KUX-A-07F6N7X-T-07F711X-Y-07F79EX-N-07F7HEX-V-07F7JMX-4-07
F827X-8-07F89EX-P-07F8AMX-X-07F8KUX-D-07F8U1X-U-07F927X-9-07F9KUX-E-07
F9YUX-U-07FA11X-3-07FAM1X-P-07FCXMW-M-07FE4MX-W-07FFE1X-M-07FK5UX-9-07
FKKUX-P-07FKM1X-X-07FKN7X-6-07FKWEX-M-07FKXMX-V-07FKYUX-4-07
Lénárddaróc
F03EE-P-07F04ME-X-07F0AME-5-07F0M1E-U-07F0YUE-1-07F13EE-Q-07F1M1E-V-07
F1XME-T-07F211E-9-07F83EC-W-07F8HEC-A-07F8JMC-K-07F8KUC-T-07F927C-P-07
F95UC-E-07F987C-W-07F9AMC-D-07F9M1E-5-07F9QME-V-07FA3EC-Y-07FEWEC-W-07
Lengyeltóti
R4WV5-6-08R5T85-H-08R5Y25-F-08R6085-P-08R63V5-E-08R6D85-4-08R6EF5-C-08
R6L85-A-08R6MF5-K-08R6R25-9-08R7525-P-08R77F5-6-08R79V5-N-08R7FN5-M-08
R7L85-C-08R8085-R-08R87F5-7-08R8PV5-4-08RCPV4-6-08RCVN4-5-08REMF5-T-08
RJ1F5-9-08RJ2N5-J-08RJ3V5-R-08RJ525-1-08RJ685-8-08RJ7F5-H-08RJ8N5-Q-08
RJ9V5-Y-08RJC25-7-08RJD85-F-08RJEF5-P-08RJFN5-X-08RJHV5-6-08RJK25-E-08
RJL85-N-08RJMF5-W-08
Lenti
Y02MD-D-08Y07ED-C-08Y08M8-F-08Y08MD-L-08Y09UD-U-08Y0D7D-A-08Y0EED-K-08
Y0R1D-H-08Y0Y1D-P-08Y1078-T-08Y11ED-6-08Y13UD-N-08Y1C18-Y-08Y1HUD-3-08
Y1MED-T-08Y1NM8-W-08Y1R15-9-08Y1VM8-4-08Y2078-U-08Y207D-Y-08Y27E8-9-08
Y28M8-J-08Y29U8-R-08Y2D78-8-08Y2K18-7-08Y2L78-F-08Y2R18-E-08Y2T78-N-08
Y2UE8-W-08Y3078-V-08Y31E8-4-08Y32M8-C-08Y33U8-L-08Y3518-U-08Y37E8-A-08
Y3FM8-R-08Y3K18-8-08Y3NM8-Y-08Y3T78-P-08Y4078-W-08Y41E8-5-08Y42M8-D-08
Y43U8-M-08Y4678-4-08Y49U8-U-08Y4D78-A-08Y4EE8-K-08Y4R18-H-08Y4WU8-F-08
Y53U8-N-08Y58M8-M-08Y5FM8-U-08Y5ME8-T-08Y5UE8-1-08Y67E8-E-08Y6D78-D-08
Y6EE8-M-08Y6HU8-4-08Y6L78-L-08Y6NM8-3-08Y6PU8-A-08Y6VM8-9-08Y6WU8-J-08
Y7078-1-08Y71E8-8-08Y73U8-Q-08Y7518-Y-08Y7678-7-08Y78M8-P-08Y7D78-E-08
Y7FM8-W-08Y7L78-M-08Y7NM8-4-08Y7R18-L-08Y7T78-U-08Y7WU8-K-08Y7Y18-T-08
Y8078-2-08Y81E8-9-08Y82M8-J-08Y8518-1-08Y8678-8-08Y8EE8-P-08Y8HU8-6-08
Y8NM8-5-08Y8VM8-C-08Y8Y18-U-08Y9078-3-08Y93U8-T-08Y9518-2-08Y9678-9-08
Y97E8-J-08Y98M8-R-08Y9EE8-Q-08Y9FM8-Y-08Y9K18-F-08Y9L78-P-08Y9ME8-X-08
Y9PU8-E-08Y9UE8-5-08YA1E8-C-08YA2M8-L-08YA678-A-08YA7E8-K-08YA9U8-2-08
YAEE8-R-08YAHU8-8-08YANM8-7-08YAUE8-6-08YAVM8-E-08YC2M8-M-08YC678-C-08
YCC18-A-08YCFM8-2-08YCK18-J-08YCME8-1-08YDL78-T-08YDME8-2-08YDT78-1-08
YDUE8-8-08YDVM8-H-08YDWU8-Q-08YDY18-Y-08YE078-7-08YE3U8-X-08YE678-E-08
YE7E8-N-08YE8M8-W-08YEEE8-V-08YEME8-3-08YER18-T-08YET78-2-08YEUE8-9-08
YF8M8-X-08YFC18-E-08YFFM8-5-08YFK18-M-08YFT78-3-08YJUED-J-08YJVMD-R-08
YJWUD-1-08
Lesencetomaj
XETDH-E-08
Létavértes
L021L-K-07L04EL-2-07L06UL-J-07L097L-1-07L0DUL-Q-07L0N1L-6-07L0QEL-N-07
L0W7L-M-07L0XEL-V-07L0YMD-W-07L10UD-5-07L10UL-C-07L121D-D-07L14EL-3-07
L16UD-C-07L181D-L-07L181L-T-07L1CML-J-07L1DUD-K-07L1JEL-H-07L1LUD-R-07
L1N1D-1-07L1N1L-7-07L1P7L-F-07L1QEL-P-07L1RML-X-07L1TUD-Y-07L1TUL-6-07
L1V1L-E-07L1W7L-N-07L1XED-P-07L1XEL-W-07L1YML-5-07L237D-N-07L281L-U-07
L297L-3-07L2AEL-A-07L2H7L-9-07L2JEL-J-07L2P7L-H-07L2QEL-Q-07L2RML-Y-07
L2V1L-F-07L2XED-Q-07L2YMD-Y-07L2YML-6-07L30UL-E-07L35ML-D-07L36UD-E-07
L3AEL-C-07L3DUL-U-07L3F1D-V-07L3JED-C-07L3LUD-U-07L3TUD-2-07L3W7L-Q-07
L40UD-8-07L44ED-Y-07L46UD-F-07L4LUD-V-07L4YMD-2-07L537D-R-07L56UD-H-07
L597D-Y-07L5CMD-F-07L5P7D-D-07L5QEL-U-07L5XED-U-07L5YMD-3-07L5YML-9-07
L60UL-J-07L621L-R-07L64EL-8-07L65MD-9-07L66UD-J-07L66UL-Q-07L681D-R-07
L697D-1-07L6H7D-7-07L6H7L-E-07L6LUD-X-07L6QED-N-07L6TUD-5-07L6YMD-4-07
L74ED-3-07L7DUD-R-07L7F1D-1-07L7JED-H-07L7LUD-Y-07L7QED-P-07L8AED-A-07
L9CMA-J-07L9KMA-Q-07LA5FF-A-07LA5MA-C-07LAF1A-2-07LAH7A-9-07LAJEA-J-07
LAKMA-R-07LAN1A-8-07LAP7A-H-07LC21A-N-07LC37A-W-07LCJEA-K-07LCKMA-T-07
LCN1A-9-07LD0UA-F-07LD4EA-6-07LDAEA-D-07LDAEK-M-07LDCMA-M-07LDKMA-U-07
LEH7K-M-07LEP7A-L-07LEQEA-U-07LERMA-3-07LF0UK-R-07LF37K-8-07LFCMK-X-07
LFKMK-5-07LFQEK-4-07LFV1K-U-07LFXED-5-07LH81D-3-07LHKMD-1-07LHQED-Y-07
LHRMD-7-07LJ0UD-N-07LJ81D-4-07LJDUD-3-07LJJED-T-07LJKMD-2-07LJLUD-9-07
LJN1D-J-07LJYMD-F-07LK21D-X-07LKF1D-C-07LRCMA-1-07LRDUA-8-07
Letenye
Y0197-U-08Y0198-V-08Y0798-3-08Y0E98-9-08Y0JW8-1-08Y18H8-C-08Y1D38-3-08
Y1E98-A-08Y1FH8-K-08Y24W8-N-08Y28H8-D-08Y2T38-J-08Y2VH8-1-08Y5WP8-C-08
Y7XW7-M-08Y94W7-V-08Y98H7-L-08Y9D37-A-08Y9JW7-9-08Y9L37-J-08Y9M97-R-08
Y9PP7-8-08Y9QW7-H-08Y9T37-Q-08Y9U97-Y-08YA037-X-08YA2H7-E-08YA3P7-N-08
YAE97-L-08YAHP7-3-08YAJW7-A-08YAL37-K-08YAM97-T-08YC037-Y-08YC197-7-08
YC2H7-F-08YC3P7-P-08YC4W7-X-08YC797-E-08YC9P7-W-08YCE97-M-08YCNH7-3-08
YCVH7-9-08YDAW7-6-08YDE97-N-08YDL37-M-08YDQW7-L-08YDT37-U-08YDU97-3-08
YE037-2-08YE2H7-J-08YE4W7-1-08YE637-8-08YE797-H-08YET37-V-08YEU97-4-08
YF797-J-08YF8H7-R-08YFPP7-E-08YHJW7-H-08YJ037-5-08YJ3P7-V-08YJ4W7-4-08
YJVH7-F-08YK037-6-08YK2H7-N-08YK8H7-V-08YKE97-U-08YKFH7-3-08YLWP7-R-08
YM4W7-7-08YM8H7-X-08YM9P7-6-08YMAW7-E-08YMD37-N-08YME97-W-08YMFH7-5-08
YMHP7-D-08YMJW7-M-08YML37-V-08YMM97-4-08YMPP7-L-08YMT37-3-08YMWP7-T-08
YN197-J-08YN2H7-R-08YN3P7-1-08YN4W7-8-08YN637-H-08YN8H7-Y-08YN9P7-7-08
YND37-P-08YNE97-X-08YNHP7-E-08YNL37-W-08YNPP7-M-08YNQW7-V-08YNT37-4-08
YNWP7-U-08YNXW7-3-08YP037-A-08YP637-J-08YP797-R-08YP8H7-1-08YTT37-8-08
YTVH7-Q-08YUU97-J-08YV2H7-Y-08YV797-X-08YVAW7-N-08YVFH7-D-08YVL37-4-08
YVM97-C-08YWFH7-E-08YWJW7-W-08YWM97-D-08YWQW7-4-08YWXW7-A-08YX8H7-8-08
YXAW7-Q-08YXE97-7-08YXL37-6-08YXM97-E-08YXNH7-N-08YXPP7-W-08YXT37-D-08
YXU97-M-08YXVH7-V-08YXWP7-4-08YXXW7-C-08YY037-L-08
LevéI
K76UW-3-08
LeveIek
T1KW5-R-07T1N95-8-07T1PH5-H-07T1YW5-6-07T24P5-5-07T29H5-4-07T2F95-3-07
T2KW5-T-07T2PH5-J-07T35W5-E-07T3XP5-1-07TNAP5-Y-07TNHH5-X-07TP9H5-R-07
Lipót
K10V9-3-08K16VA-A-08K1XF9-M-08K1YN9-V-08K24F9-U-08K25N9-3-08K2829-K-08
K2H89-1-08K2P89-7-08K3389-M-08K35N9-4-08K36V9-C-08K3AF9-3-08K3CN9-A-08
K3DV9-K-08K3F29-T-08K3H89-2-08K3JF9-9-08K3KN9-J-08K3N29-1-08K3P89-8-08
K3TV9-Y-08K3XF9-P-08K3YN9-X-08K45N9-5-08K46V9-D-08K4829-M-08K4AF9-4-08
K4DV9-L-08K4H89-3-08K4KN9-K-08K4LV9-T-08K4N29-2-08K4P89-9-08K4V29-8-08
K4YN9-Y-08K50V9-7-08K55N9-6-08K5829-N-08K5H89-4-08<