221/2009. (X. 9.) Korm. rendelet

egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A békéltető testületi tagok díjazásáról szóló 211/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A békéltető testület eljáró tanácsának tagját (a továbbiakban: a tanács tagja), elnökét (a továbbiakban: a tanács elnöke), valamint az egyedül eljáró testületi tagot (a továbbiakban együtt: az eljárásban részt vevő tag), továbbá a békéltető testület elnökét és elnökhelyettesét tevékenységük ellátásáért az e rendeletben meghatározott díjazás és költségtérítés illeti meg."

2. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A tanács tagja ügyenként hétezer forint, a tanács elnöke, valamint az egyedül eljáró testületi tag ügyenként tízezer forint díjazásra jogosult, ha e rendelet eltérően nem rendelkezik.

(2) Ha valamely ügyben a békéltető eljárás az Fgytv. 31. § (3) bekezdésében meghatározott okból a meghallgatást követően került megszüntetésre, az eljárásban részt vevő tag háromezer forint díjazásra jogosult. Nem jár díjazás, ha az eljárás a meghallgatást megelőzően került megszüntetésre."

3. § A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

4. § A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ötvenezer forintnál magasabb összegű támogatás összesen a támogatási keretösszeg legfeljebb 10 százaléka erejéig adható."

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba.

(2) Az 1-3. §, e § (3) bekezdése, valamint a 6. § 2009. október 15-én lép hatályba.

(3) A (2) bekezdés szerinti időpontban folyamatban lévő fogyasztóvédelmi hatósági eljárásokat a 2009. október 14-én hatályos rendelkezések szerint kell lefolytatni.

(4) A 4. §-ban foglaltakat az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. § Az R.

a) 3. §-ában az "eljáró tanács tagja" szövegrész helyébe az "eljárásban részt vevő tag",

b) 4. § (2) bekezdésében az "eljáró tanács tagja" szövegrész helyébe az "eljárásban részt vevő tag",

c) 5. § (1) és (3) bekezdésében az "eljáró tanács tagja" szövegrész helyébe az "eljárásban részt vevő tag" szöveg lép.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 221/2009. (X. 9.) Korm. rendelethez

"Melléklet a 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

TevékenységEgyéb eljárási költség (Ft)
NettóBruttó (25% ÁFA)
I.Mintavételi eljárás4 0005 000
+ a minta ára
II.Minta-előkészítés
1.Minta-előkészítés meleg szerves oldószeres extrakcióval11 30014 125
2.Minta-előkészítés égetéssel5 6007 000
3.Minta-előkészítés fizikai vizsgálathoz3 5004 375
4.Minta-előkészítés hideg extrakcióval5 6007 000
5.Minta-előkészítés hideg szerves oldószeres extrakcióval11 30014 125
6.Minta-előkészítés migrált elemtartalomhoz játékokból7 6009 500
7.Minta-előkészítés -roncsolás mikrohullámmal5 6007 000
8.Minta-előkészítés kioldható elemtartalomhoz textilből8 20010 250
III.Radiológia vizsgálatok
1.Dózismérés/5 minta6 1007 625
2.Nuklidazonosítás/nuklidonként11 60014 500
3.Radioaktív szennyezettség/felületenként/sugárzási típusonként4 6005 750
4.Radioaktív szennyezettség (Gamma-spektroszkópia)20 70025 875
5.Radon mérése (zárt terek)/naponként7 7009 625
IV.Kozmetikai, háztartásvegyipari, festékipari, textilipari termékek, gyermekjátékok, gyermekápolási cikkek és műanyag termékek, háztartási eszközök, bőrrel érintkező anyagok, testékszerek és napszemüvegek vizsgálata
1.Alkáli-szulfid tartalom10 46013 075
2.Aktívklór-tartalom9 90012 375
3.Aktívoxigén-tartalom (pl. borátok)8 50010 625
4.Alkoholtartalom meghatározása (DMA-val)11 50014 375
5.Ammóniameghatározás (Titr.)7 2009 000
6.Antimikrobás hatás - Baktericid hatás vizsgálata21 40026 750
7.Antimikrobás hatás - Fungicid hatás vizsgálata21 30026 625
8.Antioxidánsok (BHA, BHT) meghatározása (GC-vel)27 20034 000
9.Átvonhatóság13 90017 375
10.Azoszínezékekből származó aromás aminok (HPLC-vel)41 30051 625
11.Bakt. egyéb mikroorganizmusok izolálása és azonosítása9 80012 250
12.Bakt. enterobacteriaceae szám meghatározása12 61015 763
13.Bakt. mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák kimutatása2 5003 125
14.Bakt. penész- és élesztőgombák kimutatása3 5004 375
15.Bakt. pseudomonas aeruginosa kimutatása4 5005 625
16.Bakt. staphylococcus aureus szám meghatározása12 50015 625
17.Bakt. szulfitredukáló Clostridium szám meghatározása11 20014 000
18.B12-vitamin mikrobiológiai meghatározása22 60028 250
19.Bl-vitamin meghatározása (HPLC-vel) EU módszer szerint34 90043 625
20.B2-vitamin meghatározása (HPLC-vel) EU módszer szerint39 00048 750
21.B6-vitamin meghatározása (HPLC-vel) EU módszer szerint34 30042 875
v
TevékenységEgyéb eljárási költség (Ft)
NettóBruttó (25% ÁFA)
22.Bedörzsölési finomság (Grindométerrel)11 70014 625
23.Benz(a)pirén meghatározása (GC-vel)30 80038 500
24.Béta-karotin meghatározása (HPLC-vel)30 20037 750
25.Bevonatvizsgálat/paraméterenként8 90011 125
26.Bevonatok ellenállóképességének vizsgálata/oldatonként9 30011 625
27.Bevonatok vízállósága11 40014 250
28.Bőrösödés6 8008 500
29.C-vitamin meghatározása (HPLC-vel) EU módszer szerint30 90038 625
30.Dermedéspont meghatározása17 80022 250
31.Édesítőszerek meghatározása kozmetikumokból (HPLC-vel)25 50031 875
32.Elcsavarodás, elhúzódás textilipari termékeknél9 00011 250
33.Elemtartalom meghatározása (AAS-sel)/komponensenként12 30015 375
34.Elemtartalom meghatározása (ICP-MS-sel)/6 elemre19 20024 000
35.Elemtartalom meghatározása (ICP-MS-sel)/8, 9 elemre28 40035 500
36.Érzékszervi vizsgálatok8 90011 125
37.Érzékszervi vizsgálatok (részleges)5 2006 500
38.Etilalkoholban oldható és oldhatatlan rész meghatározása8 40010 500
39.Ezüstnitrát-meghatározás (Titr.)8 10010 125
40.Fedőképesség, kiadósság12 50015 625
41.Felületaktív anyag kimutatása14 40018 000
42.Fényállóság, színállóság mesterséges fénnyel szemben14 10017 625
43.Fényállóság, színállóság mesterséges fénnyel, időjárással szemben14 10017 625
44.Fényelnyelés (egyszerű)6 7008 375
45.Fényelnyelés (UV, VIS, IR)8 60010 750
46.Fényelnyelés (szabványosan)15 00018 750
47.Fényesség meghatározása14 40018 000
48.Folsav mikrobiológiai meghatározása19 10023 875
49.Formaldehid meghatározása (gőzabszorbciós módszerrel)18 50023 125
50.Formaldehid meghatározása (vízkivonatos módszerrel)20 50025 625
51.Foszfortartalom (P205-ben)11 60014 500
52.Gyakorlati próba11 40014 250
53.Gyártási és felületi hibák meghatározása5 2006 500
54.Habzóképesség9 70012 125
55.Halmazsűrűség6 4008 000
56.Halogének (F, I) meghatározása (műszeresen)7 6009 500
57.Hidroxi-benzol-szulfonsav meghatározása (Titr.)10 50013 125
58.Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületlemosásos módszer -9 60012 000
Listeria monocytogenes kimutatása
59.Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületlemosásos módszer -2 8003 500
összes élőcsíraszám meghatározása
60.Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületlemosásos módszer -8 90011 125
Salmonella kimutatása
61.Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületlemosásos módszer -4 4005 500
penész- és élesztőgombaszám meghatározása
62.Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületlemosásos módszer -3 2004 000
Enterobacteriaceae szám meghatározása
63.Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületlemosásos módszer -4 4005 500
Enterococcus szám meghatározása
64.Hígíthatóság6 4008 000
65.Homogenitás (szemrevételezéssel)6 4008 000
TevékenységEgyéb eljárási költség (Ft)
NettóBruttó (25% ÁFA)
66.Hőállóság11 40014 250
67.Hőmérsékletmérés (sok ponton)6 4008 000
68.Illattartósság vizsgálata (Alpha M.O.S. típusú elektr. orral)42 00052 500
69.Izzítási maradék9 20011 500
70.Kapszaicintartalom meghatározása (HPCL-vel)35 40044 250
71.Kationaktív anyagtartalom (Titr.)12 90016 125
72.Keménység festékmintából (ceruzamódszerrel)9 30011 625
73.Keménység kész bevonaton (ceruzamódszerrel)6 8008 500
74.Kifolyási idő8 10010 125
75.Kinyerhető tömeg, térfogat/mintaelemenként6 4008 000
76.Kopásállóság vizsgálata (Taber-készülékkel)13 50016 875
77.Korrózióállóság vizsgálata/24 óra9 50011 875
78.Kurkumintartalom vizsgálata fotometriával15 10018 875
79.Kurkumintartalom vizsgálata (HPLC-vel)18 00022 500
80.Lágyítószer-tartalom meghatározása (GC-vel)24 30030 375
81.Ledörzsölhetőség, festékkioldódás/oldatonként8 90011 125
82.Lepárlási próba11 40014 250
83.Leüríthetőség aeroszolokból8 50010 625
84.Listeria monocytogenes kimutatása (mini VIDAS-sal)13 90017 375
85.Lobbanáspont (zárttéri)8 00010 000
86.Megfolyási fok9 70012 125
87.Méretváltozás textilipari termékeknél9 00011 250
88.Mesterséges színezékek meghatározása ( HPLC-vel)36 80046 000
89.Mikrobiológiai vizsgálat (kozmetika: 6 paraméter)26 20032 750
90.Műanyagokból kioldható komponensek/közegenként (Extr.)13 40016 750
91.Nemionos felületaktív anyag kimutatása5 9007 375
92.Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból (gyors módszerrel)11 50014 375
93.Nitrittartalom meghatározása spektrofotométerrel8 20010 250
94.Nitrobenzol-tartalom meghatározása (GC-vel)14 50018 125
95.Nyersanyag-összetétel mennyiségi meghat. textilipari termékeknél38 50048 125
96.Nyersanyag-összetétel minőségi meghat. textilipari termékeknél7 3009 125
97.Nyomásmérés aeroszolokban6 6008 250
98.Oldhatóság vizsgálata8 00010 000
99.Oldószerek és hígítók oldhatóságának vizsgálata6 8008 500
100.Oldószerek és hígítók víz- és mechanikai szennyeződésének vizsgálata6 8008 500
101.Optikai fehérítő kimutatás8 00010 000
102.Oxálsav és sóinak meghatározása (Titr.)20 40025 500
103.Öregedés hőigénybevételre15 20019 000
104.Összes felületaktív anyag meghatározása17 80022 250
105.Összes higanytartalom meghatározása (AAS-sel)12 30015 375
106.Összes kálium-perjodáddal oxidálható rész meghatározása (pl. Glicerin)10 20012 750
107.Összes sav- vagy lúgtartalom meghatározása (Titr.)8 10010 125
108.Összes zsírsav elszappanosítási száma (Titr.)9 80012 250
109.Párolgási szám8 90011 125
110.pH mérés (műszeres)2 7003 375
111.Porlasztás aerosolokból8 10010 125
112.Rezorcin meghatározása (GC-vel)23 40029 250
113.Rugalmasság vizsgálata (hajlítással)11 30014 125
114.Salmonella kimutatása6 0007 500
TevékenységEgyéb eljárási költség (Ft)
NettóBruttó (25% ÁFA)
115.Salmonella kimutatása (mini VIDAS-sal)11 70014 625
116.Savval, lúggal, mosószerrel és vegyi anyagokkal szembeni9 60012 000
ellenállóképesség/közegenként
117.Sótartalom (Titr.)9 10011 375
118.Sűrűség mérése mérőpohárban9 20011 500
119.Sűrűség mérése piknométerrel8 00010 000
120.Sűrűségmérés (DMA-val)11 50014 375
121.Szabad alkálitartalom (Titr.)10 30012 875
122.Szalicilsav-meghatározás (HPLC-vel)28 10035 125
123.Száradási idő (felületi szárazság) meghatározása11 80014 750
124.Száraz rétegvastagság meghatározása8 90011 125
125.Szárazanyag, nem illó rész meghatározása8 10010 125
126.Szemcseeloszlás és szemcseméret meghatározása8 90011 125
127.Szerves és szervetlen idegenanyag-tartalom meghatározása3 7004 625
128.Szervesoldószer-tartalom meghatározása (GC-vel)18 30022 875
129.Szerves savak meghatározása (HPLC-vel)29 90037 375
130.Színtartósság izzadsággal szemben7 2009 000
131.Színtartósság dörzsöléssel szemben8 00010 000
132.Tányérszám mosó- és tisztítószerekből14 00017 500
133.Tartósítószerek (parabenek és fenoxi-etanol) meghatározása (HPLC-vel)31 90039 875
134.Tapadás (elcométerrel)14 80018 500
135.Tapadás (rácsvágással)12 30015 375
136.Termékazonosítás (Alpha M.O.S. típusú elektronikus orral)35 40044 250
137.Terülési fok meghatározása9 60012 000
138.Tioglikolsav meghatározása7 9009 875
139.Tisztíthatóság megállapítása (kézi módszerrel)8 90011 125
140.Tisztíthatóság, mosás- és súrolásállóság megállapítása (berendezéssel)15 70019 625
141.Töltési, bruttó tömeg vagy térfogat/mintaelemenként8001 000
142.Ubikinon-Q10-meghatározása (HPLC-vel)32 80041 000
143.Ujjlenyomat felvétele termékazonosításhoz (GC-vel)16 10020 125
144.Ütésszilárdság (Du Pont készülékkel)11 30014 125
145.Vezetőképesség meghatározása műszeresen8 65010 813
146.Vízfelvétel bevonatoknál11 50014 375
147.Vízfelvevő képesség6 1007 625
148.Vízoldható vitaminok meghatározása (HPLC-vel)36 20045 250
149.Víztartóképesség6 1007 625
150.Víztartalom meghatározás (Karl Fischer módszerrel)11 10013 875
151.Zártság és szivárgásmentesség vizsgálata/elemenként8001 000
152.Zománcra gyakorolt hatás13 70017 125
153.Zsíroldható vitaminok (A, E) meghat. (HPLC-vel) gyors módszer20 30025 375
154.Zsíroldható vitaminok (A, E) meghat. (HPLC-vel) döntő módszer30 50038 125
155.Zsírsavösszetétel meghatározása (GC-vel)19 80024 750
156.Zsírtartalom meghatározása meleg extrakcióval12 40015 500
157.Zsírtartalom meghatározása hideg extrakciót követő szűréssel8 92511 156
158.Zsírtartalom meghatározása savas roncsolást követő Soxhlet-tel11 87514 844
TevékenységEgyéb eljárási költség (Ft)
NettóBruttó (25% ÁFA)
V.Élelmiszerek vizsgálata
1.Alaki hányados meghatározása1 0001 250
2.Aldehidtartalom meghatározása2 5003 125
3.Alkohol, illetve sűrűség meghatározása fokolóval, desztillációval1 9002 375
4.Alkohol, illetve sűrűség meghatározása fokolóval, közvetlenül1 2001 500
5.Alkoholtartalom meghatározása (DMA-val)11 50014 375
6.Alkotórészek arányának meghatározása1 0001 250
7.Állati szennyeződés meghatározása7 6009 500
8.Aminosav-összetétel meghatározása, analizátorral38 40048 000
9.Antioxidáns-tartalom meghatározása (GC-vel)14 30017 875
10.Aromaanyagok vizsgálata (GC-vel)16 30020 375
11.Avasodás kimutatása (Kreis-reakció)1 1001 375
12.bakt. Bifidobaktériumok meghatározása9 50011 875
13.bakt. Egyéb mikroorganizmusok izolálása és azonosítása9 80012 250
14.bakt. Festett készítmények mikroszkópos vizsgálata2 5003 125
15.bakt. Lactobacillus kimutatása4 5005 625
16.bakt. Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák kimutatása2 5003 125
17.bakt. Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák spóraszámának3 0003 750
meghatározása
18.bakt. Natív készítmények mikroszkópos vizsgálata1 5001 875
19.bakt. Penész- és élesztőgombák kimutatása3 5004 375
20.bakt. Pseudomonas aeruginosa kimutatása4 5005 625
21.Bepárlási maradék meghatározása1 9002 375
22.Béta-karotin meghatározása (HPLC-vel)19 30024 125
23.Bevonatarány meghatározása mechanikai szétválasztással1 2001 500
24.Cukorliszt keményítőtartalom meghatározása3 1003 875
25.Cukrok, cukoralkoholok meghatározása (HPLC-vel)/komponensenként17 70022 125
26.Csomagolás, jelölés vizsgálata elemenként1 0001 250
27.Dextrintartalom meghatározása3 9004 875
28.Diasztáz aktivitás meghatározása6 4008 000
29.Dúsítóanyag-tartalom meghatározása2 2002 750
30.Édesítőszer (aszpartám, aceszulfám stb.) meghatározása23 50029 375
(HPLC-vel)/komponensenként
31.Egyéb számítás1 5001 875
32.El nem szappanosított rész meghatározása hexános módszerrel3 3004 125
33.Elektromos vezetőképesség meghatározása1 1001 375
34.Elemtartalom meghatározása (ICP-MS-sel) 6 elemre19 20024 000
35.Elemtartalom meghatározása (ICP-MS-sel) 8, 9 elemre28 40035 500
36.Elszappanosítási szám meghatározása2 5003 125
37.Entomológiai vizsgálat4 3005 375
38.Eredeti extrakttartalom meghatározása3 4004 250
39.Érzékszervi vizsgálat (részleges)3 0003 750
40.Érzékszervi vizsgálat (teljes)6 0007 500
41.Észtertartalom meghatározása2 5003 125
42.Éteres kivonat meghatározása2 5003 125
43.Etil-alkoholos kivonat meghatározása2 5003 125
44.Étkezési ecet acetaldehid-tartalmának meghatározása2 5003 125
45.Étkezési só ásványolaj-tartalmának meghatározása (döntő módszerrel)8 20010 250
46.Étkezési só ásványolaj-tartalmának meghatározása (gyors módszerrel)5 9007 375
TevékenységEgyéb eljárási költség (Ft)
NettóBruttó (25% ÁFA)
47.Étkezési só Kl-tartalmának meghatározása2 5003 125
48.Étkezési só NaCl-tartalmának meghatározása1 6002 000
49.Étkezési só szulfáttartalmának meghatározása3 3004 125
50.Fajfehérje meghatározása (ELISA módszerrel)/fajtánként11 60014 500
51.Fajfehérje kimutatása (ELISA módszerrel)4 3005 375
52.Fajfehérje meghatározása (ELISA módszerrel)16 50020 625
53.Fajlagos térfogat meghatározása1 2001 500
54.Fehérjetartalom meghatározása (Kjeldahl-módszerrel)10 50013 125
55.Fémtartalom meghatározása (AAS-láng gerjesztés, hidridtechnikával)/fémenként14 00017 500
56.Fémtartalom meghatározása (AAS-láng gerjesztés nedves feltárással)/fémenként11 40014 250
57.Fémtartalom meghatározása (AAS-grafitkályhás gerjesztés)/fémenként13 20016 500
58.Fényelnyelés (egyszerű)6 7008 375
59.Fényelnyelés (UV, VIS, IR)8 60010 750
60.Fluoridtartalom meghatározása5 2006 500
61.Folsav-meghatározás mikrobiológiai módszerrel28 80036 000
62.Foszfáttartalom meghatározása5 5006 875
63.Főzési idő meghatározása1 2001 500
64.Főzési tulajdonság meghatározása1 9002 375
65.Fűszerpaprika összes színezéktartalmának meghatározása6 5008 125
66.Fűszerpaprika-kivonat kapszaicintartalmának meghatározása6 8008 500
67.Gesztenyekészítmény héjtartalmának meghatározása1 2001 500
68.Gliadin (gluten) meghatározása (ELISA-val)14 10017 625
69.Gumibázis mennyiségének meghatározása2 7003 375
70.Gyorsfagyasztott termékek előfőzöttségének meghatározása1 2001 500
71.Gyorsfagyasztott termékek főzési próbája1 2001 500
72.Gyorsfagyasztott termékek hőmérsékletmérése1 1001 375
73.Gyorsfagyasztott zöldség alkoholban oldhatatlan részének meghatározása3 3004 125
74.Habtartósság meghatározása1 2001 500
75.Hamulúgosság meghatározása3 9004 875
76.Hamutartalom meghatározása3 0003 750
77.Hamutartalom meghatározása konduktometriásan2 2002 750
78.Hidrogénkarbonát-tartalom meghatározása8 90011 125
79.Hidroxiprolintartalom meghatározása (kötőszövet)7 1008 875
80.HMF-tartalom meghatározása5 0006 250
81.Idegen magőrlemény, állati kártevők kimutatása1 2001 500
82.Idegen zsírok kakaóvaj mellett26 10032 625
83.Idegen zsírok tejzsír mellett26 10032 625
84.Illóolaj-tartalom meghatározása3 3004 125
85.Invertáz aktivitás meghatározása4 3005 375
86.Ízesített tejes italok üledéktartalmának meghatározása1 1001 375
87.Jódmeghatározás jódozott sóban (titrimetria)8 30010 375
88.Jodidtartalom meghatározása3 4004 250
89.Jódszám meghatározása3 3004 125
90.Jódszínszám meghatározása1 9002 375
91.Kakaóital szuszpenziótartalmának meghatározása centrifugálással1 9002 375
92.Kakaóital szuszpenziótartalmának meghatározása ülepítéssel1 9002 375
93.Kapszaicin tartalom meghatározása (HPLC-vel)35 40044 250
94.Kazein meghatározása (ELISA-val)14 10017 625
95.Keményítőtartalom meghatározása polarimetriásan3 3004 125
TevékenységEgyéb eljárási költség (Ft)
NettóBruttó (25% ÁFA)
96.Keményítőtartalom meghatározása titrálással3 9004 875
97.Kénessavtartalom meghatározása desztillálással6 4008 000
98.Kénessavtartalom meghatározása jodometriásan5 2006 500
99.Kinintartalom meghatározása10 70013 375
100.Klorid-ion meghatározása1 6002 000
101.Koffein- és egyéb alkaloidatartalom meghatározása16 80021 000
(HPLC-vel)/komponensenként
102.Konyhasómentes hamutartalom meghatározása3 9004 875
103.Konyhasótartalom meghatározása (Mohr-módszerrel)2 0002 500
104.Konyhasótartalom meghatározása (potenciometriás végpontjelzéssel)2 2002 750
105.Konyhasótartalom meghatározása (Volhard-módszerrel)2 2002 750
106.Kozmaolaj és egyéb illó-rokonvegyületek meghatározása (GC-vel)15 00018 750
107.Kristály- és porcukor szemcsenagyságának meghatározása1 2001 500
108.Kurkumintartalom meghatározása (HPLC-vel)18 00022 500
109.Kurkumintartalom meghatározása (fotometriával)15 10018 875
110.Látszólagos extrakttartalom meghatározása2 7003 375
111.Látszólagos végerjedésfok meghatározása4 3005 375
112.Leüríthetőség aeroszolokból8 50010 625
113.Liszt avasságának meghatározása1 9002 375
114.Liszt laboratóriumi előállítása2 5003 125
115.Liszt őrlési finomságának meghatározása1 3001 625
116.Maghőmérséklet mérése1 2001 500
117.Méret meghatározása1 2001 500
118.Mézfajta meghatározása (pollenanalízissel)6 4008 000
119.Mikroszkópos vizsgálat4 3005 375
120.Nátriumhidrogénkarbonát-tartalom meghatározása1 9002 375
121.Nitráttartalom meghatározása5 5006 875
122.Nitráttartalom meghatározása (gyors)2 0002 500
123.Nitrittartalom meghatározása5 2006 500
124.Nitrittartalom meghatározása (gyors)2 0002 500
125.Nyomásmérés aeroszolokban6 6008 250
126.Olajok és zsírok savszámának meghatározása12 90016 125
127.Őrlési finomság meghatározása1 3001 625
128.Összes cukortartalom meghatározása polarimetriásan3 0003 750
129.Összes cukortartalom meghatározása (Titr.)5 0006 250
130.Összes sav meghatározása1 6002 000
131.Összes szénhidrát meghatározása14 70018 375
132.Összes vízkeménység meghatározása1 9002 375
133.Peroxidszám meghatározása11 00013 750
134.pH-meghatározás műszeresen1 2001 500
135.Redukáló cukortartalom meghatározása polarimetriásan3 1003 875
136.Redukáló cukortartalom meghatározása (Titr.)3 4004 250
137.Sárgapigment-tartalom meghatározása5 2006 500
138.Savanyú tejkészítmények sűrűségmeghatározása piknométerrel2 7003 375
139.Savfok, savszám meghatározása1 6002 000
140.Sósavban oldhatatlan hamu meghatározása3 9004 875
141.Sörszín meghatározása5 2006 500
142.Sűrűség mérése piknométerrel8 62510 781
143.Szaloncukor szemszámának meghatározása1 0001 250
TevékenységEgyéb eljárási költség (Ft)
NettóBruttó (25% ÁFA)
144.Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (atmoszférás szárítással)1 9002 375
145.Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (oldószeres desztillálással)3 9004 875
146.Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (piknométerrel)2 8003 500
147.Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (refraktometriásan)1 2001 500
148.Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (vákuumszárítással)2 5003 125
149.Szemcseeloszlás és szemcseméret meghatározása8 90011 125
150.Szén-dioxid meghatározása műszeresen3 0003 750
151.Szén-dioxid meghatározása nyomásméréssel (gyors módszer)1 1001 375
152.Szerves és szervetlen idegenanyag-tartalom meghatározása8 90011 125
153.Szerves oldószerek meghatározása (GC-vel)18 30022 875
154.Szerves sav meghatározása (HPLC-vel)18 30022 875
155.Szesz észter-tartalom meghatározása2 5003 125
156.Szesz furfurol-tartalom meghatározása5 2006 500
157.Szesz kozmaolaj-tartalom meghatározása5 2006 500
158.Színezék azonosítása gyapjúfestéssel3 3004 125
159.Színezék azonosítása (VRK-val)8 20010 250
160.Színezéktartalom meghatározása/komponensenként10 70013 375
161.Színmeghatározás etalonhoz viszonyítva1 2001 500
162.Színmeghatározás oldatban4 3005 375
163.Szterinek meghatározása (GC-vel)/fajtánként17 00021 250
164.Tartósítószer meghatározása (HPLC-vel)/fajtánként21 10026 375
165.Tej és tejtermék vizsgálat (lactoscoppal)20 20025 250
166.Tejpor oldódási idejének meghatározása1 1001 375
167.Tejsűrűség meghatározása tejfokmérővel1 2001 500
168.Termékazonosítás (Alpha M.O.S. típusú elektronikus orral)35 40044 250
169.Tisztaság és kevertség meghatározása1 9002 375
170.Tisztaság, hibás szem, törmelék mennyiségi meghatározása1 2001 500
171.Tojáslikőr tojástartalmának meghatározása zsír alapján5 5006 875
172.Tojástartalom meghatározása szterintartalom alapján (fotometria)5 9007 375
173.Tojástartalom meghatározása zsírtartalom alapján3 3004 125
174.Töltelékhányad meghatározása1 2001 500
175.Tömeg, térfogat ellenőrzése elemenként1 0001 250
176.Törésmutató meghatározása1 2001 500
177.Ubikinon-Q10 meghatározása (HPLC-vel)32 80041 000
178.Ujjlenyomat felvétele termékazonosításhoz (GC-vel)16 10020 125
179.Vaj vízeloszlásának vizsgálata1 1001 375
180.Vaj vízmentes szárazanyag-tartalmának meghatározása4 5005 625
181.Vajszérum pH-meghatározása1 9002 375
182.Választék meghatározása1 0001 250
183.Vanillintartalom meghatározása3 4004 250
184.Vasszennyeződés meghatározása1 2001 500
185.Vitaminok (B1, B2, B6, niacin, niacinamid, A, D, E, C stb.) meghatározása21 50026 875
(HPLC-vel)/fajtánként
186.Vízben oldódó/oldhatatlan anyagtartalom meghatározása2 0002 500
187.Vizes kivonat meghatározása2 2002 750
188.Víztartalom meghatározás (Karl Fischer-módszerrel)11 10013 875
189.Zsírsavösszetétel meghatározása (GC-vel)15 90019 875
190.Zsírtartalom meghatározása emulzióból (Extr.)12 40015 500
191.Zsírtartalom meghatározása (Gerber-módszerrel)1 9002 375
TevékenységEgyéb eljárási költség (Ft)
NettóBruttó (25% ÁFA)
192.Zsírtartalom meghatározása (hideg extrakciót követő szűréssel)5 0006 250
193.Zsírtartalom meghatározása hideg extrakcióval2 5003 125
194.Zsírtartalom meghatározása (Röse-Gotlieb-módszerrel)8 00010 000
195.Zsírtartalom meghatározása (savas feltárás után meleg vagy hideg extrakcióval)5 0006 250
196.Zsírtartalom meghatározása (savas feltárást követő Soxhlet-módszerrel)11 00013 750
197.Zsírtartalom meghatározása (Soxhlet-módszerrel, analizátorral)5 4006 750
198.Zsírtartalom meghatározása (Soxhlet-módszerrel, hagyományos módon)6 4008 000
199.Zsírtartalom meghatározása (többszörös Soxhlet-extrakcióval)8 30010 375
200.Zsírtartalom meghatározása (Van Gulik-módszerrel)1 8002 250
VI.Dohányipari termékek vizsgálata
1.Cigaretta, szivarka és szivar méretének meghatározása1 6002 000
2.Fogyasztói csomagolásban lévő darabszám meghatározása1 0001 250
3.Fogyasztási dohányok vágatszélességének meghatározása1 6002 000
4.Főfüst kátrány- és nikotintartalmának együttes meghatározása (GC-vel)31 00038 750
5.Főfüst kátrány- és nikotintartalmának meghatározása (GC-vel és25 50031 875
Karl Fischer-módszerrel)
6.Főfüst kátrány-, nikotin-, és szén-monoxid-tartalmának együttes meghatározása35 00043 750
7.Főfüst szén-monoxid tartalmának meghatározása21 00026 250
VII.Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonságosságának vizsgálata
1.Alkatrészek vizsgálata18 10022 625
2.Belső huzalozás vizsgálata13 00016 250
3.Belső huzalozás/hajlítási vizsgálat 90 fokig20 20025 250
4.Csavarok és összekötések vizsgálata13 00016 250
5.Elektromos készülékek vizsgálata műterheléssel18 10022 625
6.Ellenálló képesség mérése hővel szemben (golyós nyomópróba)15 80019 750
7.Ellenálló képesség mérése hővel szemben (izzóhuzalos vizsgálat)15 80019 750
8.Ellenálló képesség mérése hővel szemben (tűlángos vizsgálat)15 80019 750
9.Felvett teljesítmény és áram13 20016 500
10.Hálózati csatlakozás és külső hajlékony vezeték vizsgálata13 00016 250
11.Hálózati csatlakozó vezetékhajlító igénybevétel20 20025 250
12.Kúszóáramút, légköz és szigetelésen keresztül mért távolság vizsgálata13 00016 250
13.Külső vezetők és csatlakozó kapcsaik vizsgálata13 00016 250
14.Mechanikai szilárdság vizsgálata (rugós kalapács)13 00016 250
15.Mechanikai szilárdság vizsgálata (ejtés)13 00016 250
16.Melegedés vizsgálata32 70040 875
17.Mikrohullámú sugárzásmérés15 80019 750
18.Motoros készülékek indítása11 80014 750
19.Nedvességállóság, nedvességkezelés (nedvesség kamrában)27 20034 000
20.Nedvességállóság/merülőszivattyú18 60023 250
21.Nedvességállóság/túlfolyás vizsgálata21 60027 000
22.Stabilitás, mechanikai sérülés vizsgálata13 20016 500
23.Szakszerűtlen működtetés (hőtechnikai vagy motoros készülék)38 08347 604
24.Szakszerűtlen működtetés (kombinált készülék)49 30061 625
25.Szerkezeti előírások vizsgálata24 20030 250
26.Szigetelési ellenállás mérése13 00016 250
TevékenységEgyéb eljárási költség (Ft)
NettóBruttó (25% ÁFA)
27.Szivárgó áram mérése13 00016 250
28.Szivárgó áram mérése üzemmeleg állapotban20 20025 250
29.Tehermentesítő húzó igénybevétel18 60023 250
30.Tehermentesítő csavaró igénybevétel15 80019 750
31.Termékspecifikus vizsgálat13 20016 500
32.Tranziens túlfeszültségek mérése (lökőgenerátoros vizsgálat)23 90029 875
33.Túlterhelés vizsgálata29 80037 250
34.Védelem aktív részek megérintése ellen13 20016 500
35.Védőcsatlakozás folytonosságának vizsgálata13 00016 250
36.Villamos szilárdság vizsgálata13 00016 250
37.Villamos szilárdság üzemmeleg állapotban20 20025 250
38.Vízmentesen tömítettség vizsgálat23 00028 750
VIII.Villamos játékok biztonságosságának vizsgálata
1.Alkatrészek vizsgálata18 10022 625
2.Csavarok, összekötések13 20016 500
3.Felvett teljesítmény13 60017 000
4.Hőállóság (golyós nyomópróba)16 00020 000
5.Kúszóáramút és légközök13 20016 500
6.Mechanikai szilárdság (rugós kalapács)13 20016 500
7.Melegedés és rendellenes működtetés38 30047 875
8.Melegedés vizsgálata18 10022 625
9.Nedvességállóság27 20034 000
10.Szerkezeti előírások21 60027 000
11.Termékspecifikus vizsgálat13 20016 500
12.Tűzállóság (tűlángos vizsgálat)16 00020 000
13.Tűzállóság (izzóhuzalos vizsgálat)16 00020 000
14.Vezetékek és huzalok védelme13 20016 500
15.Villamos szilárdság szobahőmérsékleten13 20016 500
16.Villamos szilárdság üzemi hőmérsékleten19 40024 250
IX.Audió-, video- és hasonló elektronikus készülékek vizsgálata
1.Áramütés elleni védelmet szolgáltató szerkezeti követelmények vizsgálata13 20016 500
2.Áramütésveszély rendeltetésszerű üzemi körülmények között21 60027 000
3.Csatlakozók vizsgálata21 60027 000
4.Elektromos csatlakozók és mechanikai rögzítések vizsgálata13 20016 500
5.Érintési áram mérés13 00016 250
6.Külső hajlékony vezetékek névleges keresztmetszete13 20016 500
7.Lökőfeszültség vizsgálata15 00018 750
8.Mechanikai vizsgálatok (ejtés)15 00018 750
9.Mechanikai vizsgálatok (működtetőelemek felerősítése)15 00018 750
10.Mechanikai vizsgálatok (fiókok)15 00018 750
11.Mechanikai vizsgálatok (kézbentartott távvezérlési eszközök)15 00018 750
12.Mechanikai vizsgálatok (koaxiális antenna-csatlakozóaljzatok)15 00018 750
13.Mechanikai vizsgálatok (teleszkóp vagy botantenna)15 00018 750
14.Mechanikai vizsgálatok (fizikai, mechanikai biztosítás)15 00018 750
15.Melegedés rendeltetésszerű körülmények között27 20034 000
TevékenységEgyéb eljárási költség (Ft)
NettóBruttó (25% ÁFA)
16.Nedvességkezelés18 10022 625
17.Rendellenes körülmények36 90046 125
18.Szigetelési ellenállás16 00020 000
19.Tehermentesítő húzó igénybevétel18 60023 250
20.Tehermentesítő csavaró igénybevétel15 80019 750
21.Termékspecifikus vizsgálat13 20016 500
22.Villamos szilárdság vizsgálata15 00018 750
X.Lámpatestek vizsgálata
1.Áramütés elleni védelem13 00016 250
2.Belső huzalozás13 00016 250
3.Csatlakozókapcsok (csavaros)13 00016 250
4.E14-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat15 80019 750
5.E27-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat15 80019 750
6.Hővel szembeni ellenállás (golyós nyomópróba)15 80019 750
7.Kúszóáramutak és légközök13 20016 500
8.Külső huzalozás13 00016 250
9.Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - cserélhető alkatrészek, vezetékutak, lámpafoglaltok, gyújtó foglalatok, sorozatkapcsok11 80014 750
10.Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - csatlakozókapcsok és hálózati csatlakozók11 80014 750
11.Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - kapcsolók, szigetelőbélések és védőcsövek, kettős és megerősített szigetelés11 80014 750
12.Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - mechanikai szilárdság13 20016 500
13.Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - villamos csatlakozások és áramvezető részek, csavarok, mechanikai kötések és tömszelencék13 20016 500
14.Nedvességállóság27 00033 750
15.Szigetelési ellenállás13 00016 250
16.Szivárgó áram13 00016 250
17.Tartóssági és melegedési vizsgálat (rendeltetésszerű üzem)27 10033 875
18.Tartóssági és melegedési vizsgálat (rendellenes üzem)27 10033 875
19.Tűzzel szembeni ellenállás (izzóhuzalos vizsgálat)15 80019 750
20.Tűzzel szembeni ellenállás (tűlángos vizsgálat)15 80019 750
21.Termékspecifikus vizsgálatok13 00016 250
22.Védővezetős érintésvédelem13 00016 250
23.Villamos szilárdság13 00016 250
XI.Gépek biztonságosságának vizsgálata
1.Anyagok okozta veszélyek elleni védelem16 00020 000
2.Belső huzalozás vizsgálata18 10022 625
3.Hálózati csatlakozás és külső hajlékony vezetékek vizsgálata15 00018 750
4.Hőállóság vizsgálata: golyós nyomópróba15 00018 750
5.Hőhatás okozta veszélyek elleni védelem16 00020 000
6.Kúszóáramutak, légközök és szigetelésen keresztül mért távolságok18 10022 625
7.Mechanikai szilárdság21 60027 000
8.Mechanikai veszélyek elleni védelem21 60027 000
9.Működési vizsgálat16 00020 000
10.Nyomatékmérés16 00020 000
TevékenységEgyéb eljárási költség (Ft)
NettóBruttó (25% ÁFA)
11.Örvényáramú fékpadon végzett melegedésmérés55 00068 750
12.Örvényáramú fékpadon végzett nyomatékvizsgálat55 00068 750
13.Szerkezeti vizsgálat24 40030 500
14.Termékspecifikus vizsgálat13 20016 500
XII.Erősáramú háztartási dugós csatlakozók vizsgálata
1.Mechanikai szilárdság vizsgálata (ejtődobos)16 00020 000
2.Melegedés ellenőrzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra27 10033 875
3.Méretek ellenőrzése méretlapok alkalmazásával13 20016 500
4.Szerkezeti előírások ellenőrzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra13 20016 500
és dugókra
5.Termékspecifikus vizsgálatok13 20016 500
6.Védőérintkezők és védőkapcsok, csatlakozókapcsok ellenőrzése13 20016 500
XIII.Elektromos hangfrekvenciás mérések
1.Fejhallgatás és fülhallgatós termék műfüles vizsgálata16 00020 000
2.Frekvenciamenet mérése16 00020 000
3.Jel-zaj viszony mérése16 00020 000
4.Kibocsátási hangnyomásszint mérése55 10068 875
5.Kimenő teljesítmény mérése13 20016 500
6.Termékspecifikus vizsgálat13 20016 500
7.Torzítás mérése13 20016 500
XIV.Gyermekjátékszerek biztonságosságának vizsgálata
1.Áztatási vizsgálat/duzzadó anyag13 60017 000
2.Billentő vizsgálat10 70013 375
3.Bizonyos játékok geometriai alakjának vizsgálata (vizsgáló sablonnal)10 70013 375
4.Csomagolás vizsgálata10 70013 375
5.Dinamikus szilárdság vizsgálata39 80049 750
6.Duzzadó anyagok méretének meghatározása16 50020 625
7.Egyes elemek vagy alkatrészek hozzáférhetőségének vizsgálata (vizsgálóujjal)10 70013 375
8.Ejtő vizsgálat10 70013 375
9.Élek élességének vizsgálata13 60017 000
10.Fékberendezés működőképességének vizsgálata51 50064 375
11.Félgömb alakú játékok vizsgálata (méretek)17 60022 000
12.Figyelmeztetések és használati útmutatók vizsgálata10 70013 375
13.Folyadékkal töltött játékok tömítettsége22 30027 875
14.Forgatónyomaték vizsgálata13 60017 000
15.Gyúlékonyság vizsgálata57 30071 625
16.Hegyes végződések vizsgálata13 60017 000
17.Hintakötelek és láncok átmérőjének vizsgálata13 60017 000
18.Hinták és hasonló játékok szilárdságának vizsgálata19 40024 250
19.Hőmérséklet-emelkedés mérése28 20035 250
20.Huzalok hajlíthatósági vizsgálata16 50020 625
21.Húzó vizsgálat (INSTRON-nal)42 70053 375
22.Húzó vizsgálat (erőmérővel)19 40024 250
TevékenységEgyéb eljárási költség (Ft)
NettóBruttó (25% ÁFA)
23.Játékfigurák vizsgálata (méretek)17 60022 000
24.Játékok zsinórjainak vizsgálata13 60017 000
25.Kibocsátási hangszintnyomás meghatározása57 33371 666
26.Kis alkatrészek vizsgálóhengeres vizsgálata10 70013 375
27.Kislabda vizsgálata10 70013 375
28.Lövedékek mozgási energiájának meghatározása57 30071 625
29.Mágneses térerő meghatározása Gauss-mérővel21 20026 500
30.Mászókaállványok és más hasonló játékok nyílásvizsgálata13 60017 000
31.Méretek meghatározása13 60017 000
32.Monofil szálakat tartalmazó játékok vizsgálata8 80011 000
33.Műanyag fólia vastagságának vizsgálata13 60017 000
34.Nyomó vizsgálat (INSTRON-nal)45 70057 125
35.Összecsukó és toló mechanizmusok vizsgálata terheléssel16 50020 625
36.Stabilitásvizsgálat19 40024 250
37.Statikus szilárdság vizsgálata16 50020 625
38.Szájjal működtetett játékok tartósságának vizsgálata16 50020 625
39.Szerkezeti vizsgálatok10 70013 375
40.Tapadókorongos játékok vizsgálata (méretek)17 60022 000
41.Termékspecifikus vizsgálat13 20016 500
42.Ütésvizsgálat10 70013 375
43.Villamos hajtású ráülhetős játékok sebességének meghatározása34 00042 500
44.Zsinórvastagság vizsgálata13 60017 000
XV.Hőálló üvegedények vizsgálata
1.Hőlökésállóság vizsgálata, adott fokozat ellenőrzése fokozatonként38 70048 375
(legalább 3 db minta)
2.Hőszigetelő-képesség (hőtartás) vizsgálata hőtároló edények üvegbetéteinél38 70048 375
(24 órán át)
3.Termékspecifikus vizsgálat13 30016 625
XVI.Korrózióálló acélból készült háztartási edények vizsgálata
1.Felület kialakításának vizsgálata16 00020 000
2.Fenékkialakítás vizsgálata13 30016 625
3.Fogantyúk melegítésének vizsgálata24 40030 500
4.Műanyag szerelvények hőállóságának ellenőrzése (120 Celsius fokon)18 80023 500
5.Stabilitás vizsgálata (10%-os lejtőn)13 30016 625
6.Szerelvények terheléses vizsgálata (3-szor tömeg, 0,5 óra)24 60030 750
7.Termékspecifikus vizsgálat13 30016 625
XVII.Étkezési porcelán termékek vizsgálata
1.Felület minősítése13 30016 625
2.Hőmérséklet-változással szembeni ellenálló képesség vizsgálata (6 db terméken)38 30047 875
3.Méretek meghatározása13 30016 625
4.Termékspecifikus vizsgálatok13 30016 625
TevékenységEgyéb eljárási költség (Ft)
NettóBruttó (25% ÁFA)
XVIII.Háztartási fém tömegcikkek (termékspecifikus) vizsgálata
1.Felületminőség, felületi hibák vizsgálata13 20016 500
2.Méretek ellenőrzése13 20016 500
3.Rendeltetésszerű alkalmasság, működés vizsgálata13 20016 500
4.Szilárdság vizsgálata21 58326 979
5.Termékspecifikus vizsgálat13 20016 500
XIX.Univerzális mérések
1.Ejtődobos vizsgálat18 80023 500
2.Hajlító igénybevétel20 20025 250
3.Húzó-nyomó vizsgálat (INSTRON-nal)49 50061 875
4.Keménységmérés vizsgálat46 70058 375
5.Kondicionálás klímakamrában (hő és/vagy pára)32 70040 875
6.Megvilágítás-mérés fényforrásonként17 60022 000
7.Mikroszkópos vizsgálat18 80023 500
8.Termékspecifikus vizsgálat13 20016 500
XX.Gyermek magasszékek vizsgálata
1.Állítható háttámla szilárdságának vizsgálata12 90016 125
2.Nyílások, rések vizsgálata9 70012 125
3.Stabilitás vizsgálata14 50018 125
4.Tálcaejtés vizsgálata9 70012 125
5.Tálcaszilárdság és stabilitás vizsgálata9 70012 125
6.Ütővizsgálat14 50018 125
XXI.Pelenkázó berendezések vizsgálata
1.Pelenkázó asztal rés és/vagy nyílás vizsgálata11 30014 125
2.Termékspecifikus vizsgálat13 30016 625
XXII.Gördeszkák vizsgálata
1.Ejtési vizsgálat16 50020 625
2.Keréktapadási vizsgálat16 50020 625
3.Szerkezet vizsgálat16 50020 625
4.Ütközési vizsgálat18 10022 625
XXIII.Görkorcsolyák vizsgálata
1.Keréktapadási vizsgálat27 50034 375
2.Összeerősítési vizsgálat27 50034 375
3.Szerkezet vizsgálat15 00018 750
4.Ütközési vizsgálat18 10022 625
TevékenységEgyéb eljárási költség (Ft)
NettóBruttó (25% ÁFA)
XXIV. Egyéb vizsgálatok
1. Az I-XXIII. fejezetekben nem szereplő vizsgálatok esetében a díjszámítás a3 0003 750
vizsgálatra fordított idő, az itt meghatározott mérnöki óradíj szorzata, hozzáadva
a felhasznált anyagköltséget.
Rövidítések jegyzéke:
AAS- atomabszorpciós spektrometria
ELISA- enzimjelzésű immunológiai vizsgáló módszer(ek)
Extr.- kivonás (extrahálás)
GC- gázkromatográfia
GC/MS- gázkromatográf-tömegspektrométer rendszer
HMF- hidroxi-metil-furfurol
HPLC- nagyteljesítményű folyadékkromatográfia
ICP-MS- induktíve csatolt plazma-tömegspektrométer
TITR- titrálás
VIS- láthatófény frekvenciatartomány
IR- infravörös frekvenciatartomány
UV- ultraibolya frekvenciatartomány
VRK- vékonyréteg-kromatográfia"

Tartalomjegyzék