49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet

az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó, az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes pénzügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés d) és e) pontjában, a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § c) pontjában, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. § (1)[9]

(2)[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. § (1)[13]

(2) Hatályát veszti az R.

a)[14]

b)[15]

c)[16]

d)[17]

(3)[18]

13. § (1) Az 1-8. §, a 9. § (1) bekezdése, a 11. §, valamint a 12. § (1) bekezdése, (2) bekezdésének a)-c) pontjai és (3) bekezdése 2009. december 1. napján hatályukat vesztik.

(2) A 9. § (2) bekezdése, a 10. §, valamint a 12. § (2) bekezdésének d) pontja 2015. január 1. napján hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet 2015. január 2. napján hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére