Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

72/2009. (IV. 3.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés a) és e) pontjában, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), r) és zs) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba azzal, hogy a 9. §-ban foglaltakat a 2009. július 1-jei kifizetésektől kell alkalmazni.

(2)[10]

(3)[11]

(4) Az R. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 19. § (8) bekezdése alapján kiírt pályázaton elnyert támogatások vonatkozásában a pályázót

a) nem terheli visszafizetési kötelezettség, amennyiben a megítélt támogatást a pályázatban megjelölt célra használta fel,

b) részleges visszafizetési kötelezettség terheli - a pályázati céltól eltérő felhasználás erejéig -, amennyiben

a megítélt támogatás egy részét a pályázatban foglalttól eltérő módon használta fel.

(5)[12] A (4) bekezdés szerinti esetben a visszafizetéssel érintett összeget a pénzforgalmi számlán történt jóváírás napjától esedékes, mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt mértékben kell visszautalni.

(6) Az R. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 19. § (8) bekezdése alapján kiírt pályázat keretében folyósított támogatások elszámolásának határidejét kérelemre az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter meghosszabbítja a megvalósításhoz szükséges időtartamig, de legkésőbb 2009. december 31-éig.

(7)[13]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 72/2009. (IV. 3.) Korm. rendelethez[14]

2. melléklet a 72/2009. (IV. 3.) Korm. rendelethez[15]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[12] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 60. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.07.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

Tartalomjegyzék