72/2009. (IV. 3.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés a) és e) pontjában, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), r) és zs) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba azzal, hogy a 9. §-ban foglaltakat a 2009. július 1-jei kifizetésektől kell alkalmazni.

(2)[10]

(3)[11]

(4) Az R. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 19. § (8) bekezdése alapján kiírt pályázaton elnyert támogatások vonatkozásában a pályázót

a) nem terheli visszafizetési kötelezettség, amennyiben a megítélt támogatást a pályázatban megjelölt célra használta fel,

b) részleges visszafizetési kötelezettség terheli - a pályázati céltól eltérő felhasználás erejéig -, amennyiben

a megítélt támogatás egy részét a pályázatban foglalttól eltérő módon használta fel.

(5)[12] A (4) bekezdés szerinti esetben a visszafizetéssel érintett összeget a pénzforgalmi számlán történt jóváírás napjától esedékes, mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt mértékben kell visszautalni.

(6) Az R. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 19. § (8) bekezdése alapján kiírt pályázat keretében folyósított támogatások elszámolásának határidejét kérelemre az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter meghosszabbítja a megvalósításhoz szükséges időtartamig, de legkésőbb 2009. december 31-éig.

(7)[13]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 72/2009. (IV. 3.) Korm. rendelethez[14]

2. melléklet a 72/2009. (IV. 3.) Korm. rendelethez[15]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[12] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 60. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.07.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.06.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére