314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a pénzforgalommal összefüggő módosításáról

A Kormány

a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (3) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján;

a Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól szóló 169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet tekintetében a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján;

a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet tekintetében a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. §-ának c) és e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján;

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésének n) pontjában foglalt felhatalmazás alapján;

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet tekintetében az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-ában foglalt felhatalmazás alapján;

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján;

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján;

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

a központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján;

az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján;

a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet tekintetében a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény15. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján;

az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet tekintetében a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. §-a (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján;

a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. §-a (1) bekezdésének b) pont be) alpontjában kapott felhatalmazás alapján;

az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. §-a (1) bekezdésének b) pont be) alpontjában kapott felhatalmazás alapján;

az európai uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza működésére, felügyeletére, felhasználására, megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a (2) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján;

az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. §-a (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről szóló 209/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 6. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 14. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján;

a honvédelmi szervek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján;

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet tekintetében a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján;

a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

az okmányirodák által történő tulajdonilap-másolat szolgáltatás szabályairól szóló 248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. §-ának (5) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. §-ának (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről szóló 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján;

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján;

a lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról 176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet tekintetében a lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény 37. §-ában foglalt felhatalmazás alapján;

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a (1) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján;

a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet tekintetében a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény 12. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján;

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)-c), valamint e)-q) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján;

a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet tekintetében a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján;

a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet tekintetében a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34. §-ának g) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésének 1-8., 10-18., 20-21., 25-29., 31-34., 36-37., valamint 39-40. pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján;

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (1) bekezdésének t) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló 376/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet tekintetében a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 64. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján;

a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet tekintetében a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján;

a közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2008. évi költségvetési támogatásáról szóló 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet tekintetében a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 4. § (1) bekezdésének e) és f) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján;

a Környezet és Energia Operatív Program derogációs projektek kamattámogatásának igényléséről, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeiről szóló 139/2008. (V. 16.) Korm. rendelet tekintetében a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 84. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól szóló 208/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet tekintetében a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján;

a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének v) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 72/2009. (IV. 3.) Korm. rendelet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. §-a (14) bekezdésének a) és b) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján;

az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdésének k) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 63. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján;

a közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2009. évi költségvetési támogatásáról szóló 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet tekintetében a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 79. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján;

az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet tekintetében az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés e)-f) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet tekintetében;

a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet tekintetében;

a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet tekintetében;

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet tekintetében;

a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet tekintetében;

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet tekintetében;

az Európai Unió Szolidaritási Alapjából a helyi önkormányzatok részére nyújtható támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 187/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet tekintetében;

a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet tekintetében;

a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet tekintetében;

a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet tekintetében;

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009.

(VIII. 3.) Korm. rendelet tekintetében

az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a)-c) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. §[23]

24. §[24]

25. §[25]

26. §[26]

27. §[27]

28. §[28]

29. §[29]

30. §[30]

31. §[31]

32. §[32]

33. §[33]

34. §[34]

35. §[35]

36. §[36]

37. §[37]

38. §[38]

39. §[39]

40. §[40]

41. §[41]

42. §[42]

43. §[43]

44. §[44]

45. §[45]

46. §[46]

47. §[47]

48. §[48]

49. §[49]

50. §[50]

51. §[51]

52. §[52]

53. §[53]

54. §[54]

55. §[55]

56. §[56]

57. §[57]

58. §[58]

59. §[59]

60. §[60]

61. §[61]

62. §[62]

63. §[63]

64. §[64]

65. §[65]

66. §[66]

67. §[67]

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

68. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-67. §-a a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 40. § (5) bekezdése hatályát veszti.

Jogharmonizációs záradék

69. § A kormányrendelet a következő uniós aktusnak való megfelelést szolgálja:

Az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 2007/64/EK irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[47] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[48] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[49] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[50] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[51] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[52] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[53] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[54] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[57] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[60] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[62] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[65] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[66] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[67] Hatályon kívül helyezte e rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

Tartalomjegyzék