77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a "Duna projekthez" kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

(4)[2]

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

3. §[3]

(1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[4] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. §[5]

(1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[6] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez[7]

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1.Projektelem,
létesítmény
A létesítmény azonosító adataiA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Eljáró hatóság
2.szivárgó építés01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz,
0+000 - 15+195 tkm közötti szakaszán
töltéskorona stabilizáció, belterületi szakaszon
mentett oldali zárt szivárgó létesítése kb. 2000
fm hosszban
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
3.töltéserősítés01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz,
15+195 - 30+253 tkm közötti szakaszán
töltéserősítés az előírásoknak megfelelő
keresztmetszet kialakítása, töltéskorona
stabilizáció
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes
kormányhivatal
4.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
5.szivárgó építés01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz,
15+195 - 30+253 tkm közötti szakaszán kb.
2000 fm hosszban belterületi szakaszon
mentett oldali zárt szivárgó létesítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
6.új védvonal
kiépítése
01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz,
kb. 4,5 km hosszú új árvízvédelmi töltés
építése, Dunaszentpál település árvízvédelme
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes
kormányhivatal
7.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.pontszerű
fejlesztések
01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti
árvízvédelmi szakasz 8+194 - 9+980 tkm
közötti szakaszán pontszerű kiépítettség
hiányok megszüntetése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
9.töltéserősítés01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti
árvízvédelmi szakasz, 9+980 - 30+569 tkm
közötti szakaszán töltéserősítés az
előírásoknak megfelelő keresztmetszet
kialakítása, töltéskorona stabilizáció
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes
kormányhivatal
10.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
11.új védvonal
kiépítése
01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti
árvízvédelmi szakasz, kb. 4,8 km hosszú új
árvízvédelmi töltés építése, Mecsér település
árvízvédelme
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes
kormányhivatal
12.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
13.töltéserősítés01.11. Győr-
Koroncói árvízvédelmi szakasz, Likócsi
szakaszán töltéserősítés
1000 fm hosszban az előírásoknak megfelelő
keresztmetszet kialakítása
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes
kormányhivatal
14.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
15.új védvonal
kiépítése
01.11. Győr-
Koroncói árvízvédelmi szakasz, Likócsi
szakaszán új védvonal építése kb. 800 fm
hosszban az előírásoknak megfelelő
keresztmetszet kialakítása
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes
kormányhivatal
16.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
17.műtárgy átépítés01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz,
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes
kormányhivatal
18.Dunaszegi zsilip átépítése hallépcső
készítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
19.műtárgy átépítés01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, Zámolyi
zsilip átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
20.műtárgy átépítés01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz,
Mártonházi szivattyúállás átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
21.műtárgy átépítés01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, Újfalui
szivattyúállás átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
22.műtárgy átépítés01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz,
Püspökerdei-holtág beeresztő zsilip átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
23.új zsilip
létesítése
01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz,
Dunaszentpál új árvízvédelmi zsilip létesítése
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes
kormányhivatal
24.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
25.zsilip felújítása01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti
árvízvédelmi szakasz, Rábca beeresztő zsilip
felújítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
26.zsilip felújítása01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti
árvízvédelmi szakasz, Rábca árvízkapu
felújítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
27.műtárgy átépítés01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti
árvízvédelmi szakasz, Sarolta zsilip átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
28.műtárgy átépítés01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti
árvízvédelmi szakasz, Rendeki zsilip
átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
29.új zsilip
létesítése
01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti
árvízvédelmi szakasz, Mecsér új árvízvédelmi
zsilip létesítése
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes
kormányhivatal
30.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
31.új árvízkapu
létesítése
01.11. Győr-
Koroncói árvízvédelmi szakasz, Iparcsatorna
torkolatában új árvízkapu létesítése
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes
kormányhivatal
32.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
33.új töltés építésa Nagy Duna bp. 9+650-
10+682 tkm (Dunavecse) szakaszán, a töltés
nyomvonalának áthelyezése, ~220 m hosszú
mentetlen oldali magánterület kisajátításával,
a vízoldal felé
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes
kormányhivatal
34.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
35.töltéserősítésa Nagy Duna Csepel-
sziget bp. 25+300-
29+265 tkm (Makád) szakaszán, a töltés
koronájának 4,0 m-re való szélesítése, a
jelenlegi, mindkét oldalon
1:2-es meredekségű rézsű, előírásoknak
megfelelő mértékre való kialakítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
36.töltéserősítésa Nagy Duna Csepel-
sziget bp. 48+500-
50+564 tkm (Szigetújfalu) szakaszán, a töltés
koronájának 4,0 m-re való szélesítése a
mentett oldal felé, a jelenlegi, mindkét oldalon
~1:2-es meredekségű rézsű, előírásoknak
megfelelő mértékre való kialakítása, illetve a
MÁSZ+1,0 m-hez viszonyított magassági
hiányok pótlása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
37.töltéserősítésa Nagy Duna Csepel-
sziget bp. 60+013-
62+550 tkm (Tököl) szakaszán, a töltés
MÁSZ+1,0 m-re való
(20-40 cm) magasítása,
4,0 m koronaszélességre, illetve a jelenlegi,
mindkét oldalon ~1:2 -es meredekségű rézsű,
előírásoknak megfelelő mértékre való
kialakítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
38.töltéserősítésa Szentendrei-szigetet Horány térségében
átszelő elsőrendű védvonal 1+600-
2+905 tkm szakaszán, a töltés
MÁSZ+1,0 m-re való magasítása 4,0 m
koronaszélességgel min.
1:3-as vízoldali rézsűhajlás mellett
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
39.töltéserősítésa Nagy Duna Szentendre-szigeti jp. 5+200-
6+200 tkm szakaszán (Horány) a töltés
MÁSZ+1,0 m-re való (60-100 cm-rel)
magasítása 4,0 m koronaszélességgel, min.
1:3-as vízoldali rézsűhajlás mellett
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
40.töltéserősítésa Nagy Duna Szentendre-szigeti jp. 6+200-
6+800tkm szakaszán (Horány), a töltés
MÁSZ+1,0 m-re való
(60-100 cm-rel) magasítása 4,0 m
koronaszélességgel, min. 1:3-as vízoldali
rézsűhajlás mellett
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
41.töltéserősítésa Nagy Duna Szentendre-szigeti jp. 7+900-
8+400 tkm szakaszán (Surány) a töltés
MÁSZ+1,0 m-re való
(60-100 cm-rel) magasítása, 4,0 m
koronaszélességre, min. 1:3-as vízoldali
rézsűhajlás mellett
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
42.töltéserősítésa Nagy Duna Szentendre-szigeti jp. 8+630-
9+465 tkm szakaszán (Surány) a töltés
MÁSZ+1,0 m-re való
(60-100 cm-rel tört.) maga-
sítása, 4,0 m koronaszélesség kialakítása,
a vízoldali töltés védelme
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
43.rekonstrukcióa Szentendrei Duna bp. töltés 8+321 tkm
szelvényében meglévő csőzsilip, mentett
oldali csatlakozó létesítményeinek átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
44.töltéserősítés03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz
0+000-7+200 tkm töltéserősítés készítése
6 m széles korona és
1:5 mentett oldali rézsű kialakításával
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
45.magassági
hiánypótlás,
burkolat
megerősítés
03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz
0+000-
29+971 tkm
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
46.töltéserősítés03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz
11+490-
12+010 tkm töltéserősítés (talajcsere,
szűrőzés vagy rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
47.töltéserősítés03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz
18+450-18+725 tkm töltéserősítés (talajcsere,
szűrőzés vagy rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
48.töltéserősítés03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz
29+840-
29+950 tkm töltéserősítés (talajcsere,
szűrőzés vagy rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
49.töltéserősítés03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz
32+590-
32+700 tkm töltéserősítés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
50.töltéserősítés03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz
37+200-
37+550 tkm töltéserősítés (talajcsere,
szűrőzés vagy rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
51.töltéserősítés03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz
38+100-
39+240 tkm töltéserősítés (talajcsere,
szűrőzés vagy rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
52.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 0+000-
0+520 tkm töltéserősítés (talajcsere, szűrőzés
vagy rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
53.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 0+780-
1+560 töltéserősítés (talajcsere, szűrőzés
vagy rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
54.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 0+955
tkm vízkivételi cső rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
55.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+022
tkm csurgalékvíz cső rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
56.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+296
tkm 2-0-0 szennyvízvezeték rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
57.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+478
tkm ivóvíz cső rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
58.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+532
tkm Posványosi csőátvezetés rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
59.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+540
tkm Szt. János kápolna csőátvezetés
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
60.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+912
tkm Posztógyári nyomócső rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
61.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+002
tkm Posztógyári vízkivételi cső rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
62.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+020
tkm Posztógyári csőzsilip rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
63.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+021
tkm Posztógyári csapadékvíz elvezető cső
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
64.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+464
tkm Laktanya csőzsilip rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
65.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+466
tkm Gránátos u. vízátvezetés rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
66.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+905
tkm DVCS. torkolati szivattyú-
telep rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
67.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+956
tkm Békavári zsilip rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
68.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 9+942
tkm Érsekcsanádi szivattyú-telep
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
69.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 9+730-
10+720 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem
kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
70.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 11+140-
11+270 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem
kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
71.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz11+690-
12+200 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem
kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
72.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 15+275-
15+500 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem
kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
73.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 18+053
tkm Vajastoroki zsilip rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
74.magassági
hiánypótlás,
burkolat
megerősítés
03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 22+000-
30+315 tkm, magasság hiány pótlás és
burkolat megerősítés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
75.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 24+325-
24+600 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem
kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
76.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 27+680-
27+800 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem
kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
77.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 29+600-
29+700 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem
kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
78.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 37+530-
37+670 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem
kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
79.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 38+070-
38+250 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem
kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
80.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 38+370-
38+630 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem
kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
81.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 38+770-
38+970 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem
kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
82.töltéserősítés03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 42+510-
42+600 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem
kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
83.töltéserősítés03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 42+780-
42+850 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem
kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
84.rekonstrukció03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 42+817
tkm Foktői szivattyú-telep rekonstrukciója
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
85.rekonstrukció03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 45+005
tkm Barákai vízkivétel rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
86.töltéserősítés03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 45+050-
45+550 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem
kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
87.töltéserősítés03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 45+925-
46+850 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem
kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
88.töltéserősítés03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 58+425-
59+275 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem
kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
89.töltéserősítés03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 64+600-
65+300 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem
kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
[8]
90.töltés és burkolat
megerősítés
03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 65+015-
79+563 tkm keresztmetszet és burkolat
hiányosság mentett oldali 1:4 rézsű
kialakítása, burkolat megerősítés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
91.rekonstrukció03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 79+539
tkm Pólyafoki zsilip rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
[9]
106.töltéserősítésa Duna jp. 0+030 tkm-ben lévő Báta I.
szivattyútelepi épület felújítása, nyomócső
javítása, elzáró szerkezet javítása,
téglafalazatok vízzáróságának biztosítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
107.műtárgy
rekonstrukció
a Duna jp. 17+650 tkm-ben lévő Lankóci
szivattyútelepi épület felújítása,
acélszerkezetek, gépi berendezések
rekonstrukciója
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
108.műtárgy
rekonstrukció
a Duna jp. 28+499 tkm-ben lévő Sió árvízkapu
teljes rekonstrukciója, acél- és vasbeton
szerkezetek, gépi berendezések, épületek
felújítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
109.műtárgy
rekonstrukció
Sió bp. 7+430 tkm-ben Kutyatanyai zsilipnél
ellennyomó medence építése, a műtárgy
mentett oldali részének megerősítésére, a
tönkremenetel megakadályozására
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
110.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+071 tkm Páli utcai zsilipvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
111.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+239 tkm Hattyú utcai zsilipvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
112.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+289 tkm Árok utcai zsilipvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
113.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+403 tkm Szent János utcai zsilipvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
114.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+566 tkm Fürdőház utcai zsilipvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
115.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+721 tkm Duna utcai zsilipvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
116.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+808 tkm Csónak utcai zsilip
rekonstrukciója, acél- és vasbeton
szerkezetek felújítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
117.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+699 tkm Tüzéptelepi
rekonstrukciója, acél- és vasbeton
szerkezetek felújítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
118.épület
rekonstrukció
Duna jp. 83+250 tkm Bölcske Védelmi
Központ épületének felújítása
építésügyi hatósági
engedély
Tolna Vármegyei
Kormányhivatal
119.hajózás és
víziközlekedés
a projekt megvalósítása során szükségessé
váló hajózási tevékenység és víziközlekedési
forgalomszabályozási engedélyek
hajózási hatósági
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala

2. számú melléklet a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez[10]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[3] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 25. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[4] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[6] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a (ld. 8. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[8] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.09.11.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék