139/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 3. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 4. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdésében a "Közösségi rendelet" szövegrész helyébe a "szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek" szöveg lép.

2. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontjában a "szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet" szövegrész helyébe a "szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek" szöveg lép.

3. § A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében az "az Európai Közösség migráns munkavállalóinak, önálló vállalkozóinak, valamint ezek családtagjainak szociális biztonságáról szóló közösségi rendeleteinek" szövegrész helyébe az "a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek" szöveg lép.

4. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontjában a "szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet" szövegrész helyébe a "szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek" szöveg lép.

5. § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba, és 2010. május 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére