225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet

az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,

a 4. § és a 10. § (1) bekezdés f) pont első fordulata tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében,

az 5. §, a 8. § (2) bekezdése és a 10. § (1) bekezdés f) pont második fordulata tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 6. § és a 9. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében,

a 7. § és a 10. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában,

a 8. § (1) bekezdése tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés o) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,

a 10. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában,

a 10. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 10. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés h) pontjában,

a 10. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény 21. § (3) bekezdésében,

a 10. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,

a 10. § (1) bekezdés h) és i) pontja tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva

a Kormány a következőket rendeli el:

1. Módosuló rendelkezések

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

2. Hatályukat vesztő rendelkezések

10. § (1)[10]

(2) Hatályát veszti az R2. 10. § (4) bekezdés h) pontja és (5) bekezdés o) pontja.

3. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) Az 1-3. §, a 4. § (1), (2) és (5) bekezdése, az 5-9. §, a 10. § (1) bekezdés c)-i) pontja az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti időpontban lép hatályba.

(3) A 10. § (1) bekezdés b) pontja az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (3) bekezdése szerinti időpontban lép hatályba.

(4) A 10. § (2) bekezdése 2011. december 31-én lép hatályba.

(5) Az 1-9. §, valamint a 10. § (1) bekezdése a (3) bekezdés szerinti időpontot követő napon hatályát veszti.

(6) Ez a rendelet 2012. január 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.09.27.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.09.27.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.09.27.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.09.27.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.09.27.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.09.27.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.09.27.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.09.27.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.09.27.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.09.27.

Tartalomjegyzék