Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

2010. évi XXXIX. törvény

egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról[1]

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3][4]

3. §[5][6]

4. §[7][8]

5. §[9][10]

6. §[11]

7. §[12][13]

8. §[14][15]

9. §[16][17]

10. §[18]

11. §[19][20]

12. §[21]

13. §[22][23]

14. §[24]

15. §[25]

16. §[26][27]

17. §[28]

18. §[29][30]

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

19. §[31][32]

20. §[33][34]

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

21. §[35][36]

22. §[37]

23. §[38][39]

24. §[40][41]

25. §[42]

26. §[43]

27. §[44]

28. §[45]

29. §[46]

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

30. §[47]

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

31. §[48]

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosítása

32. §[49][50]

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

33. §[51]

34. §[52]

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása

35. §[53]

36. §[54]

37. §[55]

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény módosítása

38. §[56]

39. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) E törvény 10. §-a és 31. §-a 2010. május 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 1. §-ának (1)-(2) bekezdése, 2-5. §-a, 6. §-ának (2) bekezdése, 7-9. §-a, 11. §-a, 12. §-ának (2) bekezdése, 13. §-a, 16. §-a, 18-21. §-a, 22. §-ának (1) bekezdése, 23-24. §-a és 32. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.

(4)[57]

(5) A Gyvt.-nek e törvénnyel megállapított 12/A. §-át, 13. §-a (1) bekezdésének d) pontját, 34. §-át, 62. §-a (3) bekezdésének ac) alpontját és ba) alpontját, 62. §-ának (4) bekezdését, 63. §-ának (2) bekezdését, 70-71/C. §-át, 132/A. §-át, 133/A. §-ának (8)-(9) bekezdését, 135/A. §-át és 141/B. §-át a 2010. december 31-ét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(6) Az Szt. e törvény 25. §-ával megállapított 57. §-a (3) bekezdésének utolsó mondatát a 2011. január 1-jén jogerős építési engedéllyel rendelkező beruházásra nem kell alkalmazni.

40. §[58]

41. §[59]

42. §[60]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés 2010. február 22-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[3] A 2010. évi CLXXI. törvény 95. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[5] A 2010. évi CLXXI. törvény 95. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[7] A 2010. évi CLXXI. törvény 95. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[9] A 2010. évi CLXXI. törvény 95. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[12] A 2010. évi CLXXI. törvény 95. § d) pontja alapján nem lép hatályba.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[14] A 2010. évi CLXXI. törvény 95. § d) pontja alapján nem lép hatályba.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[16] A 2010. évi CLXXI. törvény 95. § d) pontja alapján nem lép hatályba.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[19] A 2010. évi CLXXI. törvény 95. § e) pontja alapján nem lép hatályba.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[22] A 2010. évi CLXXI. törvény 95. § g) pontja alapján nem lép hatályba.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[26] A 2010. évi CLXXI. törvény 95. § h) pontja alapján nem lép hatályba.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[29] A 2010. évi CLXXI. törvény 95. § i) pontja alapján nem lép hatályba.

[30] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[31] A 2010. évi CLXXI. törvény 95. § i) pontja alapján nem lép hatályba.

[32] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[33] A 2010. évi CLXXI. törvény 95. § i) pontja alapján nem lép hatályba.

[34] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[35] A 2010. évi CLXXI. törvény 95. § i) pontja alapján nem lép hatályba.

[36] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[37] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[38] A 2010. évi CLXXI. törvény 95. § k) pontja alapján nem lép hatályba.

[39] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[40] A 2010. évi CLXXI. törvény 95. § k) pontja alapján nem lép hatályba.

[41] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[42] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[43] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[44] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[45] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[46] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[47] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[48] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[49] A 2010. évi CLIII. törvény 42. § (7) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[50] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[51] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[52] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[53] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[54] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[55] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[56] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXI. törvény 94. § a) pontja. Hatálytalan 2010.12.31.

[58] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[59] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[60] Hatályon kívül helyezte e törvény 42. §-a. Hatálytalan 2011.01.03.

Tartalomjegyzék