3/2010. (II. 18.) SZMM rendelet

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról[1]

16. § (2) Az e rendelettel megállapított 13/A. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget első alkalommal az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kell teljesíteni.

Lábjegyzetek:

[1] A rendeletet a 16. § (2) bekezdés kivételével – mely 2010. október 15. napjától hatálytalan - hatályon kívül helyezte e rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.03.06. Hatályon kívül helyezését rendelte el továbbá a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 158. §-a.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére