13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), d) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 61. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11., a 16., a 18., a 28-30., a 33-37., a 45-46., a 81., a 83-84., a 90., a 95-97., a 99. és a 115. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 12. és a 13. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés i) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27., az 59., a 64., a 68., a 74., a 77., a 85-89., a 94., a 98., a 103., a 108., a 111. és a 113. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 42. és 45. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 38. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 39. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 51. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 40. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 41. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 42. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 38. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 43. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 44. alcím tekintetében a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 47. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 48. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § m) pont mc) és md) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 49. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 50. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 51. alcím tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 52. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 53. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) és i) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 54. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 55. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 56. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 57. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 58. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 60. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés h), j), l), p) és x) pontjában, valamint (4c) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 61. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pont a) alpontjában és 17. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 62. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában, valamint 110. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 63. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 65. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 66., a 75., a 79., a 81., a 82. és a 109. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 67. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 69. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében és (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 70. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 71. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 72. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 73. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4e) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 76. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 78. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés k)-p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 80. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 83. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 84. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 91. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 92. alcím tekintetében az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 93. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 100. alcím tekintetében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 101. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 102. alcím tekintetében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 104. alcím tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 105. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 106. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7b) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 107. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 110. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 42. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 112. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (5) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 114. alcím tekintetében az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 9. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a II. Fejezet tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

EGYES KORMÁNYRENDELETEK MÓDOSÍTÁSA ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosítása

1. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

1. 10. § (1) bekezdésében az "az állami oktatási" szövegrész helyébe az "az állam által fenntartott köznevelési" szöveg,

2. 11. § (1) bekezdésében az "Az állami oktatásban" szövegrész helyébe az "Az állam által fenntartott köznevelési intézményben" szöveg,

3. 11. § (2) bekezdésében az "Az állami oktatásban" szövegrész helyébe az "Az állam által fenntartott köznevelési intézményben" szöveg

lép.

2. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet

1. 2. számú melléklet ""N" Intézményi vagy nem lakás célú épület" részében foglalt táblázatban a "Szakiskola, szakmunkásképző isk." szövegrész helyébe a "szakképző iskola" szöveg,

2. 2. számú melléklet ""N" Intézményi vagy nem lakás célú épület" részében foglalt táblázatban a "Szakközépiskola" szövegrész helyébe a "Technikum" szöveg,

3. 2. számú melléklet ""N" Intézményi vagy nem lakás célú épület" részében foglalt táblázatban az "Egyéb (közoktatási) intézmény" szövegrész helyébe az "Egyéb köznevelési intézmény és szakképző intézmény" szöveg,

4. 2. számú melléklet ""N" Intézményi vagy nem lakás célú épület" részében az "A közoktatási intézmények" szövegrész helyébe az "A köznevelési intézmények, illetve a szakképző intézmények" szöveg,

5. 4. számú mellékletében a "Közoktatás pedagógiai" szövegrész helyébe a "Köznevelés pedagógiai" szöveg,

6. 4. számú mellékletében az "a közoktatási intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját" szövegrész helyébe az "a fenntartó, a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény és az oktató munkáját támogató tevékenység" szöveg,

7. 4. számú mellékletében az "iskola (pl. gimnázium, szakközépiskola vagy mindkettő)." szövegrész helyébe a "köznevelési intézmény vagy szakképző intézmény" szöveg,

8. 5. számú mellékletében a "Középiskola (gimnázium, szakközépiskola)" szövegrész helyébe a "Gimnázium, technikum" szöveg,

9. 5. számú mellékletében a "Szakiskola (szakmunkásképző iskola és tanműhelyei)" szövegrész helyébe a "Szakképző iskola" szöveg,

10. 5. számú mellékletében a "Közoktatás pedagógiai" szövegrész helyébe a "Köznevelés pedagógiai" szöveg

lép.

3. § (1) Hatályát veszti az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet

1. 4. számú mellékletében a "Szakiskola A szakiskolának kilencedik-tizedik és legalább két szakképzési évfolyama van. Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott esetben a szakképzési évfolyamok száma ettől eltérhet. A kilencedik-tizedik évfolyamon az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik; továbbá pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás is folyhat. A szakképzési évfolyamokon - az Országos Szakképzési Jegyzékben meghatározott - szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik. Szakiskola: a szakmunkásképző és a szakiskola." szövegrész,

2. 4. számú mellékletében a "Szakképző iskola Csak szakképző évfolyamokkal működő és/vagy csak szakképző évfolyamokkal működő szakközépiskolai képzést folytató intézmény." szövegrész.

(2) Hatályát veszti az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet

1. 2. számú mellékletében a "Kapacitásmutatók a kitöltéshez:" elnevezésű táblázatának "Szakmai iskola és egyéb intézmény" jelű sora,

2. 5. számú melléklet "Építmények ingatlanjelleg-azonosítója a KSH építményjegyzéke alapján" részében foglalt táblázat 12636 jelű sora.

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet

1. 6/B. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel" szövegrész helyébe a "segédkönyvtáros szakképzettséggel" szöveg,

2. 6/B. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel" szövegrész helyébe a "segédkönyvtáros szakképzettséggel" szöveg,

3. 6/B. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel" szövegrész helyébe a "segédkönyvtáros szakképzettséggel" szöveg,

4. 6/B. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel" szövegrész helyébe a "segédkönyvtáros szakképzettséggel" szöveg,

5. 6/B. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel" szövegrész helyébe a "segédkönyvtáros szakképzettséggel" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § 19. pontja.

4. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása

6. § A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

1. 1. § c) pontjában az "a szakképzést folytató intézményekre - ide nem értve a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti intézményeket - (a továbbiakban: szakképző intézmény)," szövegrész helyébe az "a szakmai képzés szervezőjére" szöveg,

2. 3. § (1) bekezdésében a "szakképző intézmények" szövegrész helyébe a "szakmai képzés szervezője" szöveg,

3. 1. melléklet 1.1.2. pontjában a "szakképző intézmény" szövegrészek helyébe a "szakmai képzés szervezője" szöveg

lép.

5. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

7. § A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában a "szolgáló közoktatási intézményi nevelési tevékenység" szövegrész helyébe a "szolgáló, köznevelési intézményben folytatott nevelési-oktatási tevékenység, illetve a közúti közlekedés biztonságát szolgáló, szakképző intézményben folytatott szakképzési tevékenység" szöveg lép.

6. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés i) pontja.

7. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

9. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

1. 12/A. § (9) bekezdésében a "középfokú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási" szöveg,

2. 16. § (1) bekezdésében az "a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény hatálya alá tartozó nevelési és oktatási intézménnyel" szövegrész helyébe a "nevelési-oktatási intézménnyel" szöveg,

3. 32. § (1) bekezdés a) pontjában a "nevelési-oktatási és felsőoktatási intézmény, iskola, iskolarendszeren kívüli oktatásban, gyakorlati oktatásban, gyakorlati képzésben részesülő tanulójának (hallgatójának) az a balesete, amelyet gyakorlati képzés" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmény, szakképző intézmény vagy felsőoktatási intézmény tanulójának, képzésben részt vevő személyének, illetve hallgatójának az a balesete, amelyet a nevelés-oktatás, a szakképzés vagy a felsőfokú képzés" szöveg

lép.

8. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

10. § A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontjában a "közoktatási" szövegrészek helyébe a "köznevelési" szöveg lép.

11. § Hatályát veszti a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

1. 5. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja,

2. 5. § (2) bekezdés a) pont ak) alpontja,

3. 21/A. §-a.

9. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

12. § A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat A:14 mezőjében a "szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti szakképzési intézményekben" szövegrész helyébe a "szakképző intézményben" szöveg lép.

10. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

1. 21. § (3) bekezdésében a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési" szöveg,

2. 22. § (6) bekezdésében a "szakképző iskola" szövegrész helyébe a "szakképző intézmény" szöveg

lép.

11. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 2/2000. számú, a Magyar Köztársaságnak az oktatás és a szakképzés területein megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről szóló 133/2000. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

14. § A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 2/2000. számú, a Magyar Köztársaságnak az oktatás és a szakképzés területein megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről szóló 133/2000. (VII. 24.) Korm. rendelet 3. §-ában az "az oktatási miniszter és a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli" szövegrész helyébe az "a szakképzésért felelős miniszter és az oktatásért felelős" szöveg lép.

12. A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

15. § A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontjában a "közoktatásban" szövegrész helyébe a "köznevelésben" szöveg, a "pedagógus," szövegrész helyébe a "pedagógus, szakképzésben dolgozó oktató," szöveg lép.

13. A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet módosítása

16. § A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet

1. 2. § (1) bekezdésében az "A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 19. § (2) bekezdésében a pedagógusok" szövegrész helyébe az "A köznevelési intézmény pedagógusa és a szakképző intézmény oktatója" szöveg,

2. 2. § (2) bekezdésében a "pedagógusokat" szövegrész helyébe a "pedagógust és a szakképző intézmény oktatóit" szöveg,

3. 4. §-ában a "pedagógusokat" szövegrész helyébe a "pedagógusokat és a szakképző intézmény oktatóit" szöveg

lép.

14. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. § A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési" szöveg lép.

15. A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

18. § A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 1. pont b) alpontjában a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési, szakképzési" szöveg lép.

16. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. § A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

1. 2. § (5) bekezdés a) pontjában a "közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerinti diákotthon és" szövegrész helyébe a "nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. §-a szerinti" szöveg,

2. 2. § (5) bekezdés b) pontjában a "felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 13. §-ának (1) bekezdése szerinti diákotthon és" szövegrész helyébe a "nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 8. § (6) bekezdése szerinti" szöveg, az "a)-b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: diákotthon," szövegrész helyébe az "a) és b) pont a továbbiakban együtt:" szöveg,

3. 2. § (6) bekezdésében a "diákotthon, kollégium" szövegrész helyébe a "kollégium" szöveg, a "közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerinti diákotthon és" szövegrész helyébe a "nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. §-a szerinti" szöveg,

4. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 21. sorában a "Diákotthon, kollégium" szövegrész helyébe a "Kollégium" szöveg,

5. 2. számú melléklet VII. részében a "Diákotthon, kollégium" szövegrész helyébe a "Kollégium" szöveg,

6. 2. számú mellékletében a "Diákotthon, kollégium" szövegrész helyébe a "Kollégium" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

1. 3. § (2) bekezdés c) pont 5. alpontjában a "diákotthon," szövegrész,

2. 9. § (1) bekezdésében a "diákotthonban," szövegrész,

3. 14/A. § (1) bekezdés f) pontjában a "diákotthon," szövegrész,

4. 14/A. § (7) bekezdésében a "diákotthon és" szövegrész,

5. 2. számú melléklet VII. részének címében a "diákotthon," szövegrész,

6. 2. számú melléklet VII. részében a "diákotthon," szövegrész,

7. 2. számú melléklet VII. rész ""B" kategóriájú diákotthon, kollégium" címében a "diákotthon," szövegrész,

8. 2. számú melléklet VII. rész ""B" kategóriájú diákotthon, kollégium" részében a "diákotthon," szövegrész,

9. 2. számú melléklet VII. rész ""A" kategóriájú diákotthon, kollégium" címében a "diákotthon," szövegrész,

10. 2. számú melléklet VII. rész ""A" kategóriájú diákotthon, kollégium" részében a "diákotthon," szövegrész.

17. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

21. § A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési" szöveg lép.

18. A Sulinet Expressz Program Projekt Tanács feladatairól és működésének szabályairól szóló 283/2003. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

22. § Hatályát veszti a Sulinet Expressz Program Projekt Tanács feladatairól és működésének szabályairól szóló 283/2003. (XII. 29.) Korm. rendelet.

19. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

23. § A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

1. 14. § (5) bekezdésében a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési, szakképző" szöveg,

2. 37. § (1) bekezdésében a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési, szakképző" szöveg,

3. 37. § (5) bekezdés b) pontjában a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési, szakképző" szöveg

lép.

20. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti esélyteremtő ösztöndíj esetében olyan, tanulói jogviszonyban álló magyar állampolgár vagy külföldi állampolgár pályázhat, aki halmozottan hátrányos helyzetű, védelembe vett, családba fogadott, ideiglenes hatállyal elhelyezett, utógondozásban részesül vagy hátrányos helyzetű, és a pályázat időszakának tanévében

a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetén az általános iskola 7-8. évfolyamán,

b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében gimnáziumban, technikumban vagy szakgimnáziumban,

c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében szakiskolában vagy készségfejlesztő iskolában

nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanul."

(2) Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Út a tudományhoz alprogramban - a 4. § (6) bekezdésében meghatározott kutatócsoport tanuló tagjaként - az a magyar állampolgár vagy külföldi állampolgár vehet részt, aki a Magyarország területén működő gimnáziummal, technikummal vagy szakgimnáziummal tanulói jogviszonyban vagy - kollégium pályázó esetén - kollégiummal kollégiumi tagsági vagy externátusi jogviszonyban áll, és aki a pályázati időszakban gimnázium, technikum vagy szakgimnázium legalább 10. évfolyamán tanul."

(3) Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti esélyteremtő ösztöndíj esetében a pályázatokat annak a köznevelési intézménynek, illetve szakképző intézménynek kell összegyűjtenie, amellyel a pályázó tanulói jogviszonyban áll. Tagintézménynek a székhelyen működő köznevelési intézményhez, illetve szakképző intézményhez, a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézménynek a szakképzési centrumhoz kell továbbítania a pályázatot. A köznevelési intézménynek, illetve szakképző intézménynek az általa összegyűjtött pályázatokat alprogramonként egy-egy összesített pályázat formájában, nem önállóan gazdálkodó köznevelési intézmény, illetve szakképző intézmény esetében a gazdasági vezető ellenjegyzésével kell a pályázati kiírásban meghatározott határidőig továbbítania a lebonyolító szervhez. A határidőn túl benyújtott vagy továbbított pályázatokat a lebonyolító szerv további bírálat nélkül elutasítja."

25. § Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet

1. 1. § (2) bekezdés a) pontjában az "érettségit adó középiskolában" szövegrész helyébe a "gimnáziumban, technikumban vagy szakgimnáziumban" szöveg,

2. 1. § (2) bekezdés b) pontjában a "középiskola" szövegrész helyébe a "gimnázium, a technikum, a szakgimnázium vagy a szakképző iskola" szöveg,

3. 1. § (3) bekezdésében a "köznevelési" szövegrész helyébe a "köznevelési intézményei, illetve szakképző" szöveg,

4. 3. § (6) bekezdésében a "köznevelési intézményben, pedagógus" szövegrész helyébe a "köznevelési intézményben pedagógus vagy szakképző intézményben oktató" szöveg,

5. 4. § (4b) bekezdésében a "köznevelési" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmény, illetve szakképző" szöveg,

6. 4. § (6) bekezdésében a "köznevelési" szövegrész helyébe a "köznevelési intézménnyel, illetve szakképző" szöveg,

7. 4. § (7) bekezdésében a "köznevelési" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmény, illetve szakképző" szöveg,

8. 5. § (1) bekezdésében a "köznevelési intézménye" szövegrész helyébe a "köznevelési intézménye, illetve szakképző intézménye" szöveg, a "köznevelési intézmény" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény" szöveg, a "köznevelési intézményben" szövegrész helyébe a "köznevelési intézményben, illetve a szakképző intézményben" szöveg,

9. 9. § (4) bekezdésében a "köznevelési intézményt" szövegrész helyébe a "köznevelési intézményt, illetve szakképző intézményt" szöveg, a "köznevelési intézmény" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmény, illetve szakképző intézmény" szöveg, a "köznevelési intézménynek" szövegrész helyébe a "köznevelési intézménynek, illetve szakképző intézménynek" szöveg,

10. 9. § (5) bekezdésében a "köznevelési" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmény, illetve szakképző" szöveg,

11. 9. § (6) bekezdésében a "köznevelési" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmény, illetve szakképző" szöveg,

12. 9. § (8) bekezdésében a "köznevelési" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmény, illetve szakképző" szöveg,

13. 10. § (1) bekezdés a) pontjában a "köznevelési" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmény, illetve szakképző" szöveg,

14. 10. § (1a) bekezdésében a "köznevelési" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmény, illetve szakképző" szöveg,

15. 10. § (3) bekezdésében a "köznevelési intézmény vagy a tankerületi központ ösztöndíjszerződést köt. Az ösztöndíjat a köznevelési intézmény, illetve a tankerületi központ folyósítja." szövegrész helyébe a "kedvezményezett ösztöndíjszerződést köt, és a részére kifizetett támogatást a kutatócsoport ösztöndíjban részesülő tagja részére átutalja." szöveg,

16. 10. § (4a) bekezdésében a "köznevelési" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmény, illetve szakképző" szöveg,

17. 10. § (5) bekezdésében a "köznevelési intézménynek szakmai" szövegrész helyébe a "köznevelési intézménynek, illetve a szakképző intézménynek szakmai" szöveg, a "köznevelési intézménynek illetve a tankerületi központnak" szövegrész helyébe a "kedvezményezettnek" szöveg,

18. 10. § (7) bekezdésében a "köznevelési intézmény részére" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény részére" szöveg

lép.

26. § (1) Hatályát veszti az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet

1. 7. § (3) bekezdésében a "nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott" szövegrész,

2. 10. § (7) bekezdésében az "a köznevelési intézményben" szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet

1. 10. § (2) bekezdése,

2. 10. § (6) bekezdése,

3. 12. § 2. pontja,

4. 12. § 6. pontja.

21. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

27. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

1. 17/J. § a) pontjában az "a közoktatásról szóló törvény szerinti" szövegrész helyébe az "az" szöveg, az "óvoda vagy iskola," szövegrész helyébe az "óvoda, iskola vagy szakképző intézmény," szöveg,

2. 17/J. § a) pont ab) alpontjában az "állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos közoktatási megállapodással" szövegrész helyébe a "köznevelési szerződéssel, fenntartói megállapodással, illetve együttműködési megállapodással" szöveg,

3. 17/K. § (2) bekezdés b) pontjában a "közoktatási megállapodással" szövegrész helyébe a "köznevelési szerződéssel, fenntartói megállapodással, illetve együttműködési megállapodással" szöveg

lép.

22. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

28. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Szakképesítésnek a szakirányú középfokú, illetve felsőfokú szakképesítés felel meg.

(4) Középfokú szakképzettségnek minősül a technikumban műszaki területen szerzett szakirányú szakképzettség.

(5) Felsőfokú szakképzettségnek minősül a felsőoktatási intézményben műszaki területen szerzett szakirányú szakképzettség."

23. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

29. § Hatályát veszti a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

1. 2. melléklet IV. pont 1. alpontjában a "(felsőoktatási alap, és mesterképzés, osztatlan képzés, felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, OKJ képzés, jogszabályban előírt továbbképzés" szövegrész,

2. 2. melléklet IV. pont 2. alpontjában a "(felsőoktatási alap-, és mesterképzés, osztatlan képzés, felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, OKJ képzés, jogszabályban előírt továbbképzés)" szövegrész.

24. Az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről szóló 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet módosítása

30. § Hatályát veszti az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről szóló 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése.

25. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

31. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

26. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

32. § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Utazási utalvánnyal - évente 12 alkalommal - az 1. mellékletben meghatározott kedvezményű menettérti utazásra jogosult:

a) a költségvetési szerv

aa) kormányzati szolgálati jogviszonyban,

ab) közszolgálati jogviszonyban,

ac) közalkalmazotti jogviszonyban,

ad) bírói szolgálati jogviszonyban,

ae) igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyban,

af) ügyészségi szolgálati jogviszonyban,

ag) hivatásos szolgálati jogviszonyban,

ah) honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,

ai) rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban vagy

aj) - ha szakképzési centrumként vagy szakképző intézményként működik - munkaviszonyban

foglalkoztatott alkalmazottja,

b) az egyházi jogi személy és - a civil társaság kivételével - a civil szervezet olyan alkalmazottja, aki az a) pont szerinti alkalmazottal azonos munkakört tölt be egészségügyi intézményben, szociális intézményben vagy oktatási intézményben."

27. A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

33. § Hatályát veszti a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet.

28. A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

34. § A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "az oktatásért felelős miniszter, a szakképzésért" szöveg lép.

29. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről szóló 164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

35. § A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről szóló 164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "az oktatásért felelős miniszter, a szakképzésért" szöveg lép.

30. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

36. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "az oktatásért felelős miniszter, a szakképzésért" szöveg lép.

31. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

37. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

1. 26/A. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "az Oktatási Hivatal által vezetett köz- és felsőoktatási információs rendszerben szereplő köz-," szövegrész helyébe az "a köznevelés információs rendszerében, a szakképzés információs rendszerében és a felsőoktatási információs rendszerben nyilvántartott köznevelési intézmények, szakképző intézmények" szöveg,

2. 29/A. § a) pontjában az "a közoktatásról szóló törvény szerinti" szövegrész helyébe az "az" szöveg, az "óvoda vagy iskola," szövegrész helyébe az "óvoda, iskola vagy szakképző intézmény," szöveg,

3. 29/A. § a) pont ab) alpontjában a "közoktatási megállapodással" szövegrész helyébe a "köznevelési szerződéssel, fenntartói megállapodással, illetve együttműködési megállapodással" szöveg,

4. 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában a "közoktatási megállapodással" szövegrész helyébe a "köznevelési szerződéssel, fenntartói megállapodással, illetve együttműködési megállapodással" szöveg

lép.

32. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

38. § Hatályát veszti a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

1. 1. § (2) bekezdés b) pontja,

2. 1. § (3) bekezdése.

33. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, az 1971. évi február hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 105/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

39. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, az 1971. évi február hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 105/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért" szöveg lép.

34. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 107/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

40. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 107/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért" szöveg lép.

35. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban az 1960. évi január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 108/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

41. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban az 1960. évi január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 108/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért" szöveg lép.

36. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1959. évi április hó 11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 110/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

42. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1959. évi április hó 11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 110/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "az oktatásért felelős miniszter és szakképzésért" szöveg lép.

37. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsa között a tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 112/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

43. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsa között a tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 112/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért" szöveg lép.

38. Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

44. § Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

1. 14. § (1) bekezdésében a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési intézményben vagy külföldi szakképző" szöveg,

2. 14. § (5) bekezdésében a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési intézményben, szakképző intézményben" szöveg,

3. 14. § (9) bekezdésében a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési intézményben vagy külföldi szakképző" szöveg

lép.

39. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

45. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

1. 55/A. § a) pontjában az "a közoktatásról szóló törvény szerinti" szövegrész helyébe az "az" szöveg, az "óvoda vagy iskola," szövegrész helyébe az "óvoda, iskola vagy szakképző intézmény," szöveg,

2. 55/A. § a) pont ab) alpontjában a "megállapodással" szövegrész helyébe a "szerződéssel, fenntartói megállapodással, illetve együttműködési megállapodással" szöveg,

3. 55/B. § (2) bekezdés b) pontjában a "megállapodással" szövegrész helyébe a "szerződéssel, fenntartói megállapodással, illetve együttműködési megállapodással" szöveg

lép.

40. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni:)

"a) a szakképzési munkaszerződés megkötése előtt,"

(2) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Időszakos szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet érintően szakmai oktatásban vagy szakmai képzésben való részvétel megkezdése előtt."

41. Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

47. § Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vizsgálói alaptanfolyamra a Kknyt. 33/A. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő olyan személy jelentkezhet, aki

a) legalább "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel és

b) autószerelő, technikus, autóvillamossági szerelő, technikus, autóelektronikai műszerész, gázautó-szerelő, közlekedésgépészeti technikus, közúti járműgépész, katonai gépjárműszerelő, katonai gépjárműtechnikus, harcjármű-szerelő, harcjármű-technikus, karosszérialakatos vagy ezeknek megfelelő, legalább középfokú szakirányú végzettséggel

rendelkezik."

42. A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

48. § Hatályát veszti a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet.

43. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

49. § Hatályát veszti a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. §-a.

44. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

50. § (1) A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A MÁÉRT mellett két szakbizottság működik:

a) a Gazdasági, Digitális, Önkormányzati, Jogi, Védelmi és Biztonságpolitikai, valamint

b) az Oktatási, Kulturális, Demográfiai és Ifjúsági Szakbizottság."

(2) A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szociális támogatás kedvezményezettje lehet a Szátv. szerinti szomszédos államban

a) lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik a tevékenységének ellátásához szükséges magyar nyelvtudással, és a szomszédos államban működő

aa) köznevelési intézménnyel, szakképző intézménnyel, művészeti iskolával vagy a magyar nyelv oktatását végző egyéb oktatási-nevelési intézménnyel,

ab) gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást és ellátást vagy javítóintézeti ellátást biztosító intézménnyel,

ac) közművelődési intézménnyel,

ad) egészségügyi intézménnyel,

ae) sportegyesülettel, sportvállalkozással, sportiskolával vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvánnyal vagy

af) magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médiummal

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll [ideértve az aa)-af) alpont szerinti szervezetek alapfeladatainak ellátását segítő munkát végző természetes személyt is], vagy az aa)-af) alpont szerinti szervezettől ment nyugdíjba,

b) lakóhellyel rendelkező szülő vagy egyéb törvényes képviselő, akinek gyermeke az adott szomszédos államban magyar nyelvű óvodai csoportba, illetve magyar tannyelvű köznevelési intézmény 1-4. osztályába jár, annak működési formájától függetlenül."

51. § A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/C. § (2) bekezdés c) pontjában a "közoktatási" szövegrész helyébe az "oktatási" szöveg lép.

52. § (1) Hatályát veszti a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetének címében a "VEGYES ÉS" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése.

45. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

53. § A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában a "felső- és közoktatási intézmények" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmények, a szakképző intézmények és a felsőoktatási intézmények" szöveg lép.

46. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

54. § A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pontjában a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési intézményekben, illetve a szakképző" szöveg lép.

47. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

55. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"b) tanulói, képzési jogviszonyban álló:

ba) a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermek,

bb) a bölcsőde gondozottja,

bc) a köznevelési intézmény neveltje vagy tanulója,

bd) a szakképző intézmény tanulója vagy képzésben részt vevő személye,

be) a felsőoktatási intézmény hallgatója,

bf) az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek habilitációját, rehabilitációját, fejlesztő foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény gondozás, nevelés, oktatás céljából történő rendszeres látogatója, feltéve, hogy gondozása, nevelése, oktatása a hat hónapot előreláthatólag meghaladja,

bg) az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő szállítása havonta legalább két alkalommal szükséges,

bh) az átképzésben részesülő álláskereső;"

48. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

56. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

1. 53. § (3) bekezdés m) pontjában a "közoktatást" szövegrész helyébe a "köznevelést, illetve a szakképzést" szöveg,

2. 5. melléklet 2.2.15. pontjában a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési intézményekben, illetve a szakképző" szöveg

lép.

49. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

57. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

1. 1. melléklet 4. pont i) alpontjában az "az Országos Képzési Jegyzék szerinti" szövegrész helyébe a "középfokú" szöveg,

2. 1. melléklet 7. pont e) alpontjában az "az Országos Képzési Jegyzék szerinti" szövegrész helyébe a "középfokú" szöveg

lép.

50. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

58. § Hatályát veszti a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet.

51. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

59. § A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

1. 4. § (2) bekezdés c) pontjában a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési" szöveg,

2. 4. § (5) bekezdés e) pontjában a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmények és a szakképző" szöveg

lép.

52. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

60. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 21/G. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a rehabilitációs szolgáltatásban részesülő személynek képzési célú támogatást nyújthat)

"a) szakma megszerzéséhez,"

53. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

61. § (1) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az oktatási igazolvány

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.),

b) a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben (a továbbiakban: Szkt.) és

c) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.)

meghatározott adatokat tartalmazza."

(2) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Az oktatási igazolvány igénylésében közreműködő intézmény (a továbbiakban: közreműködő intézmény):

a) a köznevelésben kiadásra kerülő oktatási igazolvány esetében az Nkt. szerinti nevelési-oktatási és fejlesztő iskolai oktatás feladatát ellátó intézmény,

b) a szakképzésben kiadásra kerülő oktatási igazolvány esetében az Szkt. szerinti szakképző intézmény,

c) a felsőoktatásban kiadásra kerülő oktatási igazolvány esetében az Nftv. 1. mellékletében szereplő intézmény,

d) a nem magyar oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban vagy hallgatói jogviszonyban álló személy oktatási igazolványa esetében az adatkezelő,

e) a 23. § a) pont ab) alpontjában és c) pontjában meghatározott személyek oktatási igazolványának cseréje, pótlása és az Nkt. 96. § (1) bekezdés szerinti intézmények közül a Köznevelési Információs Rendszerben (a továbbiakban: KIR) nem szereplő intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyek oktatási igazolványainak kiadása esetében a fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala,

f) az Nkt. 65. § (9) bekezdésében meghatározott intézményekben kiadásra kerülő oktatási igazolvány esetében a munkáltató intézmény,

g) az Nkt. 96. § (1) bekezdésében meghatározott intézmények közül a KIR-ben nyilvántartott intézményekben kiadásra kerülő oktatási igazolvány esetében a munkáltató intézmény."

(3) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Diákigazolványra jogosult

a) az Nkt. szerinti iskolai feladatot és fejlesztő nevelés-oktatás feladatát ellátó intézmény tanulója,

b) a szakképző intézmény tanulója,

c) az Nftv. 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgató,

d) azon magyar állampolgárságú vagy a Magyarország területén törvény alapján szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, bevándorolt vagy letelepedett személy, aki a Magyarország területén kívüli országban székhellyel rendelkező köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban, szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban, felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll (a továbbiakban együtt: nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló jogosult),

e) a kormányközi és más oktatási együttműködési megállapodás vagy egyezmény alapján magyarországi oktatási intézményben tanuló, részképzésben részt vevő külföldi tanuló, hallgató,

f) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban hallgatóként részt vevő személy."

(4) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tanuló diákigazolványára a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31-éig jogosult."

(5) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a Magyarország területén kívüli országban székhellyel rendelkező köznevelési intézmény, szakképző intézmény vagy felsőoktatási intézmény tevékenységét önállóan, más szervezet keretében vagy azzal együttműködve, távoktatás keretében Magyarországon is folytatja, a vele tanulói jogviszonyban vagy hallgatói jogviszonyban álló diákigazolványra akkor jogosult, ha

a) a külföldi vagy nemzetközi nevelési-oktatási intézményt az oktatásért felelős miniszter nyilvántartásba vette és működését engedélyezte,

b) a külföldi vagy nemzetközi szakképző intézményt a szakképzésért felelős miniszter nyilvántartásba vette és működését engedélyezte, vagy

c) a külföldi felsőoktatási intézmény működését az eljáró hatóság engedélyezte."

(6) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A köznevelésben és a szakképzésben a tanuló, kiskorú tanuló esetében a kiskorú tanuló törvényes képviselője a diákigazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be."

(7) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § Pedagógusigazolványra jogosult

a) az Nkt.

aa) 63. § (3) bekezdésében meghatározott munkakört betöltő,

ab) 96. § (1) bekezdésében meghatározott intézményben pedagógus-munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott,

b) a szakképző intézményben oktató munkakörben foglalkoztatott,

c) az a) vagy b) pontban meghatározott munkakörből korhatár előtti ellátásba vagy nyugállományba helyezett személy."

(8) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A diákigazolványok érvényesítéséhez szükséges érvényesítő matricákat a közreműködő intézmény köteles megrendelni az adatkezelő által meghatározott módon

a) köznevelési intézmények esetében július 15-éig,

b) szakképző intézmények esetében július 15-éig,

c) felsőoktatási intézmények esetében az I. félévi érvényesítő matricák tekintetében július 15-éig, a II. félévre érvényes érvényesítő matricák tekintetében december 15-éig."

62. § Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében a "köznevelésben" szövegrész helyébe a "köznevelésben, illetve a szakképzésben" szöveg,

2. 8. § (1) bekezdésében az "Nkt., valamint az Nftv." szövegrész helyébe az "Nkt., az Szkt. és az Nftv." szöveg,

3. 8. § (3) bekezdés a) pontjában az "Nkt.-ben és az Nftv.-ben" szövegrész helyébe az "Nkt.-ban, az Szkt.-ben és az Nftv.-ben" szöveg,

4. 11. § (4) bekezdésében a "tanulói és hallgatói jogviszony" szövegrész helyébe a "tanulói jogviszony, illetve hallgatói jogviszony" szöveg,

5. 11. § (5) bekezdésében a "Többes pedagógusi jogviszony" szövegrész helyébe az "A pedagógus, illetve az oktató egyidejűleg fennálló közalkalmazotti jogviszonya, illetve munkaviszonya" szöveg,

6. 13. § (2) bekezdésében a "c)" szövegrész helyébe a "d)" szöveg,

7. 14. § (2) bekezdésében a "köznevelésben" szövegrész helyébe a "köznevelésben, illetve a szakképzésben" szöveg,

8. 15. § (1) bekezdés a) pontjában a "tanulói, hallgatói jogviszonynak" szövegrész helyébe a "tanulói jogviszonynak, illetve a hallgatói jogviszonynak" szöveg,

9. 15. § (1) bekezdés c) pontjában a "tanulói, hallgatói jogviszony" szövegrész helyébe a "tanulói jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony" szöveg,

10. 18. § (1) bekezdésében a "tanulói, hallgatói jogviszony" szövegrész helyébe a "tanulói jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony" szöveg,

11. 21. § (1) bekezdés b) pontjában az "a)-b)" szövegrész helyébe az "a)-c)" szöveg,

12. 21. § (1) bekezdés c) pontjában a "tanulói, hallgatói jogviszonyának" szövegrész helyébe a "tanulói jogviszonyának, illetve hallgatói jogviszonyának" szöveg,

13. 21. § (1) bekezdés d) pontjában a "tanulói, hallgatói jogviszony" szövegrész helyébe a "tanulói jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony" szöveg,

14. 22. §-ában a "tanulói, hallgatói jogviszonyban" szövegrész helyébe a "tanulói jogviszonyban vagy hallgatói jogviszonyban" szöveg, a "tanulói, hallgatói jogviszony" szövegrész helyébe a "tanulói jogviszony vagy hallgatói jogviszony" szöveg,

15. 34. § (5) bekezdésében a "köznevelésben" szövegrész helyébe a "köznevelésben, illetve a szakképzésben" szöveg,

16. 35. § (3) bekezdésében a "köznevelésben" szövegrész helyébe a "köznevelésben, illetve a szakképzésben" szöveg,

17. 36. § (1) bekezdés a) pontjában a "köznevelésben" szövegrész helyébe a "köznevelésben, illetve a szakképzésben" szöveg,

18. 36. § (3) bekezdésében a "köznevelésben" szövegrész helyébe a "köznevelésben, illetve a szakképzésben" szöveg,

19. 1. melléklet 3. pont b) alpontjában az "Nkt.-ben vagy Nftv.-ben" szövegrész helyébe az "Nkt.-ban, az Szkt.-ben, illetve az Nftv.-ben" szöveg

lép.

54. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

63. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy esetében a kérelmet az alapításról szóló jogszabály vagy annak módosítása hatálybalépésétől, illetve hatályvesztésétől, a jogszabállyal nem érintett egyéb adat esetében az annak keletkezésétől, illetve megváltozásától számított tizenöt napon belül, az (1), (1a) és (4a) bekezdésben és a 167/E. §-ban meghatározottak szerinti dokumentumok egy példányának csatolásával kell a Kincstárhoz benyújtani."

64. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 167/A. § (4) bekezdés 3. pontjában a "köznevelési tevékenységet végző törzskönyvi jogi személy OM azonosítóját, köznevelési" szövegrész helyébe a "költségvetési szervként működő köznevelési intézmény, szakképző intézmény és felsőoktatási intézmény OM azonosítóját," szöveg,

2. 167/B. § (5) bekezdésében az "A köznevelési információs rendszertől elektronikus úton átvett OM azonosító számot és a köznevelési" szövegrész helyébe az "Az Oktatási Hivatal által elektronikus úton továbbított OM azonosító számot és a" szöveg,

3. 167/E. § (1) bekezdés 14. pontjában a " , szakképzési feladatokat ellátó köznevelési intézmény esetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szakképzési" szövegrész helyébe a "szakképző intézmény esetében a fenntartói" szöveg,

4. 167/E. § (1) bekezdés 19. pontjában a "köznevelési" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási" szöveg,

5. 167/J. § (2) bekezdés 1. pontjában a "köznevelési intézményként működő költségvetési szerv" szövegrész helyébe a "költségvetési szervként működő köznevelési intézmény, szakképző intézmény és felsőoktatási intézmény" szöveg

lép.

55. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

65. § Hatályát veszti a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 2. § 9. pontjában az "és a felsőfokú szakképzést folytató szakközépiskola" szövegrész.

56. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

66. § A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

1. 3. melléklet 1. pontjában a "szakközépiskola" szövegrészek helyébe a "szakképző iskola" szöveg,

2. 3. melléklet 74. pontjában a "Közoktatási" szövegrész helyébe a "Köznevelési" szöveg

lép.

57. A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

67. § A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 3. § (1a) bekezdésében a "76. § (1) bekezdését" szövegrész helyébe a "76. § (1)-(3) bekezdését" szöveg lép.

68. § Hatályát veszti a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

1. 3. § (1f) bekezdése,

2. 3/A. §-a,

3. 4/A-7. §-a.

58. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

69. § Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A nemzeti köznevelésről szóló törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból és az Nkt. 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával megszerezhető végzettséggel betölthető munkaköröket a 3. melléklet tartalmazza.

2. § A 2019/2020. tanévet megelőzően beiskolázott tanuló a 8. melléklet, a 2019/2020. tanévre beiskolázott tanuló a 9. melléklet szerinti mellék-szakképesítések közül választhat. Ha az érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés vonatkozásában több mellék-szakképesítés választható, a szakképző intézménynek legalább egy mellék-szakképesítés választását biztosítania kell."

70. § (1) Hatályát veszti az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

1. 2. alcíme,

2. 9. § (3)-(17) bekezdése,

3. 10. §-a,

4. 11. §-a,

5. 1. melléklete,

6. 2. melléklete,

7. 4. melléklete,

8. 5. melléklete,

9. 6. melléklete,

10. 7. melléklete.

(2) Hatályát veszti az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet.

59. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

71. § Hatályát veszti az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet.

60. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

72. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megyeszékhely szerinti járási hivatal határozatában feltünteti)

"g) szakgimnázium esetén feladatellátási helyenként és munkarendenként a programkövetelményben meghatározottak szerint a szakmai képzés megnevezését és azonosító számát, szakiskola esetén feladatellátási helyenként és munkarendenként a szakma megnevezését, a hozzá kapcsolódó szakmairányt, a szakmajegyzékben meghatározott azonosító számot, a szakma szintjét, valamint azt, hogy a szakmai oktatás megszervezéséhez iskolai tanműhely rendelkezésre áll-e,"

(2) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdés 4. pont 4.12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A működési engedély iránti kérelemnek intézmény-specifikusan tartalmaznia kell:

a köznevelési intézmény székhelyére és minden telephelyére vonatkozóan külön-külön)

"4.12. szakgimnázium és szakiskola esetén a 40. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározottakat,"

(3) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a következő V/E. Fejezettel egészül ki:

"V/E. FEJEZET

TÖBBCÉLÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

44/K. § A többcélú köznevelési intézményre, alkalmazottaira és tanulóira az Nkt. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a többcélú köznevelési intézmény által ellátott, nem köznevelési alapfeladat tekintetében az alapfeladatot szabályozó jogszabálynak kizárólag az alapfeladat megszervezése szakmai tartalmát és annak oktatásához szükséges végzettségi, képesítési és munkaköri követelményeket meghatározó rendelkezéseit kell alkalmazni."

73. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

1. 4. § (1) bekezdés 2. pontjában a "feladatot" szövegrész helyébe az "alapfeladatot" szöveg,

2. 4. § (1) bekezdés 10. pontjában a "köznevelési feladatellátásba" szövegrész helyébe a "köznevelésialapfeladat-ellátásba" szöveg,

3. 5. § (4) bekezdésében a "feladat" szövegrész helyébe az "alapfeladat" szöveg,

4. 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában a "feladatát" szövegrész helyébe az "alapfeladatát" szöveg,

5. 12. § (1) bekezdés b) pontjában a "feladatot" szövegrész helyébe az "alapfeladatot" szöveg,

6. 20. § (3) bekezdés c) pontjában a "köznevelési feladatot ellátó" szövegrész helyébe a "köznevelésialapfeladat-ellátást szolgáló" szöveg,

7. 21. § (1) bekezdésében a "köznevelési feladatellátás" szövegrész helyébe a "köznevelésialapfeladat-ellátás" szöveg,

8. 23. § (1) bekezdés c) pontjában a "feladatot" szövegrész helyébe az "alapfeladatot" szöveg,

9. 33. § (1) bekezdés b) pontjában az "általános iskolában" szövegrész helyébe az "általános iskolában, középiskolában" szöveg,

10. 38. § (1) bekezdés g) pontjában a "köznevelési feladatok" szövegrész helyébe a "köznevelés" szöveg,

11. 41. § (1) bekezdés 4. pont 4.3. alpontjában a "köznevelési feladat" szövegrész helyébe a "köznevelésialapfeladat-ellátás" szöveg,

12. 41. § (2) bekezdés b) pontjában az "az oktatásért felelős" szövegrész helyébe az "a" szöveg

lép.

74. § (1) Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

1. 1. § (2) bekezdés 1. pontjában az "és a köznevelési feladatot ellátó köznevelési intézmény (a továbbiakban együtt: köznevelési intézmény)" szövegrész,

2. 4. § (1) bekezdés 4. pontjában a "szakképzési feladatok esetén az OKJ azonosítót és a szakképesítés megnevezését," szövegrész,

3. 37/B. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a "szakképző iskola esetén az adott tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről szóló jogszabályban meghatározott keretszámot" szövegrész,

4. 41. § (2) bekezdés f) pontjában a "szakképző iskola esetén a gyakorlati képzésre vonatkozó felszerelési jegyzéket," szövegrész,

5. 44/J. § (1) bekezdésében a ", továbbá a Köznevelési, valamint a Szakképzési Hídprogramban" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

1. 22. § (2) bekezdés f) pontja,

2. 37/D. § (3) bekezdés e) pontja,

3. 40. § (4) bekezdése,

4. 41. § (2) bekezdés e) pontja,

5. 50. §-a,

6. 50/A. §-a,

7. 50/B. §-a,

8. 50/C. §-a,

9. 50/D. §-a,

10. 50/E. §-a,

11. 50/F. §-a,

12. 51. §-a,

13. -a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 354/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított - 52. §-a,

14. - az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 62. § (3) bekezdésével megállapított - 52. §-a,

15. 55. §-a.

61. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

75. § A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

1. 2. § (1) bekezdés b) pontjában a "közigazgatási szerv, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény" szövegrész helyébe a "közigazgatási szerv, felsőoktatási intézmény vagy felnőttképző" szöveg, a "szakmai továbbképzés" szövegrész helyébe a "továbbképzés vagy szakmai képzés" szöveg,

2. 2. § (1) bekezdés d) pontjában a "vagy felnőttképzési intézmény" szövegrész helyébe az "intézmény, felnőttképző" szöveg,

3. 7. § (3) bekezdésében a "Ha a képzés szolgáltatója felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény, a nyilvántartás a képzés szolgáltatójának" szövegrész helyébe az "A nyilvántartás a felsőoktatási intézmény és a felnőttképző" szöveg,

4. 8. § (2) bekezdés b) pontjában a "felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény által biztosított" szövegrész helyébe a "felsőoktatási intézmény vagy a felnőttképző" szöveg

lép.

76. § Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

1. 2. § (1) bekezdés a) pontja,

2. 27. §-a.

62. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

77. § A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet

1. 2. § b) pontjában az "az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokon, a felnőttoktatásban az adott szaknak megfeleltethető tantárgyak tanítási," szövegrész helyébe az "a szakképzésben folyó szakmai oktatás tantárgyainak tanítására" szöveg,

2. 2. § d) pontjában az "az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában, illetve az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokon, a felnőttoktatásban több szakmai elméleti tantárgy oktatására" szövegrész helyébe az "a szakképzésben folyó szakmai oktatásra" szöveg,

3. 3. § (1) bekezdés c) pontjában a ", felnőttképzést folytató intézményben" szövegrész helyébe a "vagy felnőttképzési tevékenység keretében" szöveg

lép.

63. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

78. § Hatályát veszti a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés j) pontjában a "saját maga vagy felnőttképzést megvalósító intézmény bevonásával" szövegrész.

64. A 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

79. § Hatályát veszti a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet.

65. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

80. § (1) A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § (1) Középfokú szakképzettséget tanúsító oklevéllel rendelkező jelentkező felvételi összpontszámát a szakképzettsége szakirányának megfelelő továbbtanulás esetén a 15. §-tól eltérően - a jelentkező számára előnyösebb módon - az alábbiak szerint kell számítani:

a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával,

b) az érettségi pontok kétszerezésével vagy

c) kizárólag a szakmai vizsga eredménye után járó pont

és mindhárom esetben a 20-21. §-ban és a 24. §-ban meghatározott többletpontok hozzászámításával.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti értékelés esetén a jelentkező

a) a 16. § szerinti középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgaeredményei alapján legfeljebb 200 tanulmányi pontot szerezhet, és

b) legfeljebb 200 érettségi pontot szerezhet, amelyből

ba) a jelentkezés feltételéül meghatározott egy érettségi vizsgatárgynak a 17. § szerint számított eredménye legfeljebb 100 érettségi pontot jelent, és

bb) a szakmai vizsga eredménye a szakmai vizsgán kapott százalékos eredménnyel megegyező pontot jelent.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti értékelés esetén a felvételi eljárásban a jelentkező legfeljebb 200 érettségi pontot szerezhet, amelyet a (2) bekezdés b) pontja szerint kiszámított pontszám kétszereseként kell meghatározni.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti értékelés esetén, ha a szakmai vizsga minősítése legalább közepes, a jelentkező a szakmai vizsga eredménye után legfeljebb 400 pontot szerezhet, amelyet a szakmai vizsgán kapott százalékos eredmény négyszereseként kell meghatározni.

(5) Azoknak a szakképzettségeknek és ahhoz kapcsolódóan azoknak a szakoknak a körét, amelyek a tekintetében az e § szerinti pontszámítást alkalmazni kell, - a szakképzésért felelős miniszter egyetértésével - az oktatásért felelős miniszter határozatban állapítja meg, és az általa vezetett minisztérium honlapján és a Tájékoztatóban teszi közzé.

(6) Ha a szakmai vizsga eredményének százalékos értéke nem állapítható meg, a szakmai vizsga eredménye után

a) 100 pontot kell figyelembe venni, ha a szakmai vizsga eredménye jeles,

b) 80 pontot kell figyelembe venni, ha a szakmai vizsga eredménye jó,

c) 60 pontot kell figyelembe venni, ha a szakmai vizsga eredménye közepes,

d) 50 pontot kell figyelembe venni, ha a szakmai vizsga eredménye elégséges.

(7) E §-t kell alkalmazni az 1993 után szerzett, a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék alapján 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítést szerzett jelentkező szakképesítésének megfelelő szakirányú továbbtanulása esetén is."

(2) A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 15/B. §-sal egészül ki:

"15/B. § A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket - ha felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre vagy osztatlan képzésre jelentkeznek - a felsőoktatási intézmények a Tájékoztatóban közzétett módon a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél alapján, az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatják. Ebben az esetben az oklevélért adható pontot az oklevél minősítése szerint a 14. § (5) bekezdésében, illetve a 23. § (1) bekezdésében megállapított ponthatár és 400 pont között arányosan kell megállapítani. Az így kapott pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében hozzá kell adni a 20-21. §-ban és a 24. § (1) bekezdésében meghatározott többletpontokat. A jelentkezési kérelem csak akkor minősül a 11. § (2) bekezdés b)-d) és g) pontja szerint hiányosnak, ha a jelentkező az érettségi bizonyítványa és a középiskolai bizonyítványa alapján is kéri a pontszámítás elvégzését."

(3) A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 56. §-sal egészül ki:

"56. § E rendeletnek a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelettel megállapított 15/A. §-át első alkalommal a 2021. évi általános felvételi eljárásban kell alkalmazni."

81. § A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

1. 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "a (6) bekezdésben foglaltak kivételével" szövegrész helyébe az "e rendeletben meghatározott eltéréssel" szöveg,

2. 21. § (1) bekezdés f) pontjában az "a művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott" szövegrész helyébe az "az" szöveg

lép.

82. § (1) Hatályát veszti a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés k) pontjában az "a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 73. § (2) bekezdés h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

1. 15. § (6) bekezdése,

2. 21. § (1) bekezdés j) pontja,

3. 47. §-a,

4. 48. §-a,

5. 50. §-a,

6. 51. §-a,

7. 52. §-a,

8. 4. melléklete.

66. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

83. § Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/C. § A Hivatal - jogszabályban meghatározott eltéréssel - ellátja az oktatási nyilvántartás működtetését."

67. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

84. § Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

1. 1. melléklet IV. rész 1. részében foglalt táblázat D:3 mezőjében a "szakközépiskola" szövegrész helyébe a "szakképző iskola" szöveg,

2. 1. melléklet IV. rész 2. részében foglalt táblázat D:4 mezőjében a "szakközépiskola" szövegrész helyébe a "szakképző iskola" szöveg,

3. 1. melléklet IV. rész 3. részében foglalt táblázat D:7 mezőjében a "szakközépiskola" szövegrész helyébe a "szakképző iskola" szöveg,

4. 1. melléklet IV. rész 3. részében foglalt táblázat D:9 mezőjében a "szakközépiskola" szövegrész helyébe a "szakképző iskola" szöveg,

5. 1. melléklet IV. rész 3. részében foglalt táblázat D:13 mezőjében a "szakközépiskola" szövegrész helyébe a "szakképző iskola" szöveg,

6. 1. melléklet IV. rész 3. részében foglalt táblázat D:15 mezőjében a "szakközépiskola" szövegrész helyébe a "szakképző iskola" szöveg,

7. 1. melléklet IV. rész 3. részében foglalt táblázat D:17 mezőjében a "szakközépiskola" szövegrész helyébe a "szakképző iskola" szöveg

lép.

68. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

85. § Hatályát veszti a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet.

69. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

86. § (1) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) E rendeletnek a pedagógusok minősítési eljárására vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell a szakképző intézmény munkaviszonyban álló oktatójára is, ha a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 127. § (5) bekezdése alapján önkéntes elhatározásából a pedagógus előmeneteli rendszerben részt kíván venni."

(2) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatnak kell elfogadni)

"j) a szakképző intézményben oktatói munkakörben"

(eltöltött jogszerű foglalkoztatás idejét.)

(3) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

87. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

1. 6. § (1) bekezdés g) pontjában az "az iskolai rendszerű" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

2. 10/D. § (5) bekezdésében az "az Nkt. 98-99. §-ában vagy 3. mellékletében, vagy a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben meghatározottak szerint taníthatja az értékelt tanárnak" szövegrész helyébe az "az értékelt oktatónak" szöveg,

3. 25. § (1) bekezdés d) pontjában a "művészeti szakiskolában és szakközépiskolában, valamint alapfokú művészeti iskolában" szövegrész helyébe a "köznevelési intézményben" szöveg

lép.

88. § (1) Hatályát veszti a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

1. 10/D. § (7) bekezdésében az "a szakképzési centrumnak vagy" szövegrész,

2. 25. § (1) bekezdés c) pontjában a "szakiskolában és szakközépiskolában" szövegrész,

3. 35. § (1) bekezdés a) pontjában a " , valamint a gyakorlati oktatásvezetők" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 36. § (9) bekezdése.

70. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

89. § Hatályát veszti a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet.

71. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

90. § A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 13. pontjában az "az alap-, közép- és felsőfokú" szövegrész helyébe az "az" szöveg, az "oktatásért" szövegrész helyébe az "oktatásért felelős miniszter vagy a szakképzésért" szöveg lép.

72. A szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

91. § A szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti országos, regionális vagy elővárosi közúti vagy helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást vagy a menetrend szerinti vízi személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési szolgáltató az I. § b) pontja szerinti közlekedési kedvezményt nyújthat]

"f) a közlekedési szolgáltatónál szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztatott tanulónak, szakképzési munkaszerződés nélkül az egybefüggő szakmai gyakorlaton részt vevő szakképző intézményi tanulónak, valamint hallgatói szerződés alapján szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatónak"

73. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

92. § (1) A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Tanácsnak tizenhárom tagja van. A Tanácsba

a) négy tagot az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter),

b) két tagot a szakképzésért felelős miniszter,

c) egy tagot az agrárpolitikáért felelős miniszter,

d) egy tagot a Magyar Tudományos Akadémia,

e) egy tagot a Magyar Művészeti Akadémia,

f) egy tagot a Magyar Rektori Konferencia,

g) egy tagot a Nemzeti Pedagógus Kar,

h) egy tagot a bevett egyházak és

i) egy tagot az Országos Nemzetiségi Tanács

delegál."

(2) A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 9/L. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítására kizárólag

a) a tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott tankönyvek,

b) a nemzetiségi nyelv és irodalom, népismeret tantárgyakhoz készült, az önálló fejlesztésű nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek, a magyar nyelven jóváhagyott tankönyvek nemzetiségi nyelvre történő fordítása, valamint

c) a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához készített tankönyvek esetében van lehetőség."

(3) A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § (1) A Nemzeti Alaptanterv 2020. szeptember 1-jével alkalmazandó módosításával összefüggésben az 1., 5. és 9. évfolyamon, valamint a hatévfolyamos gimnáziumi oktatásban a 7. évfolyamon a már tankönyvvé nyilvánítási engedéllyel rendelkező tankönyveket 2020. június 15-éig dolgozza át és veszi tankönyvjegyzékbe a hivatal.

(2) A miniszter által az Nkt. 93/D. § (2) bekezdése alapján a 2019/2020. tanévben közzétett felhívásra elkészített könyv tankönyvjegyzékre történő felvételére vonatkozó kérelmet - a 9/N. § (2) bekezdésétől eltérően -2020. március 20-áig lehet benyújtani."

93. § A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 9/J. § (1) bekezdésében az "Érvényét" szövegrész helyébe a "Hatályát" szöveg lép.

94. § (1) Hatályát veszti a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

1. 9/E. § (2) bekezdés a) pontjában a "szakképzési tankönyv esetén megfelel-e a szakképzési kerettantervek rendelkezéseinek, alkalmas-e az adott szakképesítés szakképzési kerettantervében meghatározott szakmai tantárgyak, szakmai követelménymodulok, témakörök oktatására," szövegrész,

2. 9/E. § (5) bekezdés c) pontjában az "a szakképzés tankönyvei esetén a középfokú oktatásban" szövegrész,

3. 9/P. § (6) bekezdésében az "és (5)" szövegrész, az "és szakképzési tankönyvek" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

1. 4. alcíme,

2. 9/A. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja,

3. 9/E. § (6) bekezdés b) pontja,

4. 9/M. § (2) bekezdés b) pontja,

5. 9/P. § (5) bekezdése,

6. 4/D. alcíme,

7. 13. § (4) bekezdése,

8. 4. melléklete.

74. A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

95. § Hatályát veszti a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet.

75. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

96. § Hatályát veszti a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet.

76. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

97. § Hatályát veszti az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés o) pontja.

77. A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

98. § Hatályát veszti a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet.

78. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

99. § A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében a "szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter irányítása alatt álló Szakképzési Centrumok" szövegrész helyébe a "szakképzési centrumok" szöveg lép.

79. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

100. § (1) Hatályát veszti az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 3. § l) pont lb) alpontjában a "felnőttképzési tevékenységet folytat, iskolarendszeren kívüli egészségügyi szakképzéseket szervezi és" szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

1. 6/C. §-a,

2. 6/E. §-a.

80. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

101. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A FIR az Onytv.-ben meghatározott alrendszereket tartalmazza."

102. § Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

1. 25. § (2) bekezdése,

2. 25. § (3) bekezdése,

3. 25. § (4) bekezdése,

4. 25. § (6) bekezdés g) pontja,

5. 26. § (1) bekezdés d) pont df) alpontja.

81. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

103. § Hatályát veszti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet.

82. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

104. § Hatályát veszti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet.

83. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

105. § A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pont e) alpontjában az "az Országos Képzési Jegyzék szerinti" szövegrész helyébe a "középfokú" szöveg lép.

84. A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet módosítása

106. § A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 27. pontjában a "tanuló, hallgató" szövegrész helyébe a "tanuló, a képzésben részt vevő személy, a hallgató" szöveg, a "szakképzési" szövegrész helyébe a "szakképző" szöveg, a "tanulószerződés" szövegrész helyébe a "szakképzési munkaszerződés" szöveg lép.

85. A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

107. § Hatályát veszti a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet.

86. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

108. § Hatályát veszti az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet.

87. A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

109. § Hatályát veszti a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet.

88. A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

110. § Hatályát veszti a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet.

89. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról szóló 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

111. § Hatályát veszti a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról szóló 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet.

90. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

112. § A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

1. 24/R. § (3) bekezdés a) pontjában az "engedéllyel" szövegrész helyébe a "bejelentéssel" szöveg,

2. 24/T. § (2) bekezdés a) pontjában az "engedéllyel" szövegrész helyébe a "bejelentéssel" szöveg

lép.

91. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

113. § Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § b) pontjában a "közoktatási intézmény" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény" szöveg lép.

92. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

114. § Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

1. 14. § (3) bekezdés f) pontjában a "művészeti, közoktatási," szövegrész helyébe a "köznevelési és szakképző intézményekkel, művészeti," szöveg,

2. 6. melléklet I. rész i) pontjában a "művészeti, közoktatási," szövegrész helyébe a "köznevelési és szakképző intézményekkel, művészeti" szöveg,

3. 7. melléklet I. rész h) pontjában a "művészeti, közoktatási," szövegrész helyébe a "köznevelési és szakképző intézményekkel, művészeti" szöveg

lép.

93. Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

115. § Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat G:4 mezőjében a "felnőttképzési" szövegrész helyébe a "szakképző" szöveg lép.

94. A szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról szóló 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

116. § Hatályát veszti a szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról szóló 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet.

95. Az egyes európai uniós projektekkel kapcsolatos jogutódlásról, valamint egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

117. § Hatályát veszti az egyes európai uniós projektekkel kapcsolatos jogutódlásról, valamint egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet.

96. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

118. § Hatályát veszti a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

1. 4. § (1) bekezdés f) pontja,

2. 5. § (1) bekezdés 10. pontja.

97. A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosítása

119. § A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontjában a "képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével és a DJP Hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos" szövegrész helyébe az "az információs társadalom fejlesztésével és a DJP Hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos" szöveg lép.

98. Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

120. § Hatályát veszti az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet.

99. A tankerületi központok fenntartásában működő egyes köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

121. § Hatályát veszti a tankerületi központok fenntartásában működő egyes köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet.

100. A külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól szóló 223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosítása

122. § A külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól szóló 223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet

1. 25. § (1) bekezdésében az "a 2. § 8. pont szerinti pénzügy-számviteli képesítéssel" szövegrész helyébe a "pénzügyi-számviteli szakképzettséggel" szöveg,

2. 25. § (3) bekezdésében az "a 2. § 8. pont szerinti pénzügyi-számviteli végzettséggel" szövegrész helyébe a "pénzügyi-számviteli szakképzettséggel" szöveg,

3. 28. § (1) bekezdésében az "a 2. § 8. pont szerinti pénzügy-számviteli képesítéssel" szövegrész helyébe a "pénzügyi-számviteli szakképzettséggel" szöveg

lép.

123. § Hatályát veszti a külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól szóló 223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja.

101. Az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző, valamint krízismenedzsment feladatokat ellátó szerv feladat- és hatásköréről szóló 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

124. § (1) Hatályát veszti az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző, valamint krízismenedzsment feladatokat ellátó szerv feladat- és hatásköréről szóló 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pontjában a "(kifejezetten pedagógus-továbbképzések szervezése, előadók, helyszín beszerzése)" szövegrész.

(2) Hatályát veszti az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző, valamint krízismenedzsment feladatokat ellátó szerv feladat- és hatásköréről szóló 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja.

102. A tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

125. § Hatályát veszti a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdésében az "Ezen bekezdés alkalmazása esetén a 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet szerinti "felnőttképzési intézményen" jelen bekezdés szerinti közalapítvány is értendő." szövegrész.

103. A 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

126. § Hatályát veszti a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet.

104. A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

127. § A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában a "közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal, továbbá felnőttképzés során a képzéssel" szövegrész helyébe a "tanulói jogviszonnyal, hallgatói jogviszonnyal vagy felnőttképzési jogviszonnyal" szöveg lép.

105. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

128. § Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

1. 6. melléklete a 3. melléklet szerint,

2. 12. melléklete a 4. melléklet szerint

módosul.

129. § (1) Hatályát veszti az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt második táblázat 1410 jelű sorában a "szakközépiskolai," szövegrész, valamint a "szakképzésben résztvevők száma szakképesítésenként," szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

1. 4. mellékletében foglalt első táblázat 1510 jelű sora,

2. 4. mellékletében foglalt második táblázat 1510 jelű sora.

106. A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

130. § A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

1. 1. § (2) bekezdésében az "a nyilvántartásba vett továbbképzési programmal rendelkező felnőttképzési intézményre" szövegrész helyébe az "a felnőttképzőre" szöveg,

2. 2. § a) pontjában az "a vízügyi igazgatási szerv vagy a felnőttképzési intézmény által folytatott" szövegrész helyébe az "az olyan" szöveg,

3. 14. § (1) bekezdés c) pontjában az "együttműködési megállapodás keretében együttműködik a nyilvántartásba vett továbbképzési programmal rendelkező felnőttképzési intézménnyel" szövegrész helyébe az "együttműködik a felnőttképzővel" szöveg

lép.

107. Az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról szóló 453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

131. § Az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról szóló 453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontjában a " , szakképesítés tekintetében képzésre jogosult, felnőttképzésre akkreditált oktatási intézményt" szövegrész helyébe a "szakképesítésre történő felkészítést szervező felnőttképzőt" szöveg lép.

108. Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

132. § Hatályát veszti az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.

109. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

133. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"23. szakképzésért,"

(felelős tagja.)

(2) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. §-a a következő 23a. ponttal egészül ki:

[Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"23a. felnőttképzésért,"

(felelős tagja.)

(3) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 137/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"137/A. § A miniszter a felnőttképzésért való felelőssége keretében előkészíti a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályokat, és működteti a pályakövetési rendszert."

(4) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 137/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"137/B. § (1) A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében előkészíti

a) a felsőoktatásra,

b) a külföldi oklevelek és szakképzettségek elismerésére,

c) az államilag elismert nyelvvizsgáztatásra és a külföldön kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok elismerésére,

d) a külhoni magyarok felsőoktatására

vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében

a) felel a felsőoktatás irányításáért,

b) meghatározza a magyar állami ösztöndíjrendszer igénybevételének kereteit,

c) közreműködik a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal kapcsolatosan jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásában.

(3) A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében a felsőoktatás irányítása vonatkozásában ellátja a 39. § (2) bekezdés e) és f) pontjában foglalt feladatokat."

(5) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 157. §-a a következő 21a. ponttal egészül ki:

(A Gazdasági Kabinet a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen)

"21a. a felnőttképzésért,"

(való felelősségi körökben a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve.)

134. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

1. 137. § (2) bekezdés a) pontjában a "meghatározza" szövegrész helyébe a "kidolgozza" szöveg, a "tanulószerződés" szövegrész helyébe a "szakképzési munkaszerződés" szöveg, a "tanulókat" szövegrész helyébe a "tanulókat, illetve a képzésben részt vevőket" szöveg,

2. 137. § (2) bekezdés b) pontjában a "meghatározza" szövegrész helyébe a "kidolgozza" szöveg

lép.

135. § (1) Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

1. 100. § (1) bekezdésében az "az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszára," szövegrész,

2. 100. § (2) bekezdés b) pontjában az "és az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz" szövegrész,

3. 137. § (1) bekezdésében az "és felnőttképzésért" szövegrész, az "a felsőfokú szakképzésre," szövegrész, az "a felnőttképzésre és a köznevelés rendszerén belül" szövegrész,

4. 137. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében az "és felnőttképzésért" szövegrész,

5. 137. § (2) bekezdés e) pontjában a "valamint az oktatásért felelős miniszter iskolai rendszerű szakképzést érintő feladatainak ellátásában" szövegrész,

6. 157. § 49. pontjában az "és felnőttképzésért" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 137. § (2) bekezdés c) pontja.

110. Az ágazati készségtanácsokról szóló 213/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

136. § Hatályát veszti az ágazati készségtanácsokról szóló 213/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet.

111. A 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 21/2019.(II. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

137. § Hatályát veszti a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 21/2019. (II. 25.) Korm. rendelet.

112. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

138. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

1. 1. § (5) bekezdés 1. pontjában az "a kormányzati igazgatási szerv, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény által folytatott" szövegrész helyébe az "az olyan" szöveg,

2. 12. § (4) bekezdés b) pontjában a "felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény által biztosított képzési" szövegrész helyébe a "képzési" szöveg

lép.

113. A szakképzési megállapodásról szóló 135/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

139. § Hatályát veszti a szakképzési megállapodásról szóló 135/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet.

114. Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

140. § (1) Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 78. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A méhanyanevelő telepként üzemeltetni kívánt méhészet méhanyanevelési tevékenységét irányító személynek

a) szakirányú felsőfokú végzettséggel, középfokú szakképzettséget tanúsító szakmával vagy ezekkel egyenértékű szakképesítéssel és

b) az adott méhfajta tenyésztőszervezete által igazolt, legalább 3 év méhészeti szakmai gyakorlattal

kell rendelkeznie."

(2) Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 82. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A halkeltetési tevékenységet irányító személynek

a) szakirányú felsőfokú végzettséggel, középfokú szakképzettséget tanúsító szakmával vagy ezekkel egyenértékű szakképesítéssel és

b) az adott halfajta tenyésztőszervezete által igazolt, legalább 3 év halkeltetői szakmai gyakorlattal

kell rendelkeznie."

115. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet

141. § A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet 1. §-ában a "szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "szakképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg lép.

142. § Hatályát veszi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet 2. § 2. pontja.

II. FEJEZET

EGYES MINISZTERI RENDELETEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE

116. Az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet hatályon kívül helyezése

143. § Hatályát veszti az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet.

117. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról szóló 22/2003. (VII. 11.) OM rendelet hatályon kívül helyezése

144. § Hatályát veszti az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról szóló 22/2003. (VII. 11.) OM rendelet.

118. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet hatályon kívül helyezése

145. § Hatályát veszti az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet.

119. Az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet hatályon kívül helyezése

146. § Hatályát veszti az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet.

120. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 27/2004. (IX. 28.) OM rendelet hatályon kívül helyezése

147. § Hatályát veszti a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 27/2004. (IX. 28.) OM rendelet.

121. A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet hatályon kívül helyezése

148. § Hatályát veszti a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet.

122. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet kiegészítéséről szóló 32/2004. (XII. 2.) OM rendelet hatályon kívül helyezése

149. § Hatályát veszti a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet kiegészítéséről szóló 32/2004. (XII. 2.) OM rendelet.

123. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról szóló 17/2005. (VI. 23.) OM rendelet hatályon kívül helyezése

150. § Hatályát veszti az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról szóló 17/2005. (VI. 23.) OM rendelet.

124. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet hatályon kívül helyezése

151. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet.

125. Az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet módosításáról szóló 7/2006. (V. 18.) FMM-OM együttes rendelet hatályon kívül helyezése

152. § Hatályát veszti az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet módosításáról szóló 7/2006. (V. 18.) FMM-OM együttes rendelet.

126. Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékéről szóló 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet hatályon kívül helyezése

153. § Hatályát veszti az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékéről szóló 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet.

127. A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet hatályon kívül helyezése

154. § Hatályát veszti a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet.

128. A közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról szóló 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet hatályon kívül helyezése

155. § Hatályát veszti a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról szóló 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet.

129. A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről szóló 43/2008. (XII. 31.) PM rendelet hatályon kívül helyezése

156. § Hatályát veszti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről szóló 43/2008. (XII. 31.) PM rendelet.

130. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet hatályon kívül helyezése

157. § Hatályát veszti a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet.

131. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról szóló 3/2010. (II. 18.) SZMM rendelet hatályon kívül helyezése

158. § Hatályát veszti a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról szóló 3/2010. (II. 18.) SZMM rendelet.

132. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról szóló 26/2011. (VII. 12.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

159. § Hatályát veszti a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról szóló 26/2011. (VII. 12.) NGM rendelet.

133. A honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet hatályon kívül helyezése

160. § Hatályát veszti a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet.

134. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

161. § Hatályát veszti a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet.

135. Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezése

162. § Hatályát veszti az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet.

136. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

163. § Hatályát veszti a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet.

137. A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

164. § Hatályát veszti a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet.

138. A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

165. § Hatályát veszti a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet.

139. A belügyminiszter ágazatába tartozó kéményseprő szakma mestervizsga követelményeiről szóló 53/2013. (IX. 11.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

166. § Hatályát veszti a belügyminiszter ágazatába tartozó kéményseprő szakma mestervizsga követelményeiről szóló 53/2013. (IX. 11.) BM rendelet.

140. A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

167. § Hatályát veszti a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjmértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet.

141. A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

168. § Hatályát veszti a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet.

142. A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

169. § Hatályát veszti a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet.

143. A közlekedésért felelős miniszter ágazatába tartozó közlekedési szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 78/2013. (XII. 20.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése

170. § Hatályát veszti a közlekedésért felelős miniszter ágazatába tartozó közlekedési szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 78/2013. (XII. 20.) NFM rendelet.

144. A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak szervezésére kijelölt intézményekről szóló 128/2013. (XII. 20.) VM rendelet hatályon kívül helyezése

171. § Hatályát veszti a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak szervezésére kijelölt intézményekről szóló 128/2013. (XII. 20.) VM rendelet.

145. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

172. § Hatályát veszti a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet.

146. A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

173. § Hatályát veszti a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet.

147. Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezése

174. § Hatályát veszti az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet.

148. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól szóló 3/2015. (II. 13.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

175. § Hatályát veszti a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól szóló 3/2015. (II. 13.) NGM rendelet.

149. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes szakképzési és felnőttképzési célú támogatások részletes szabályairól szóló 16/2016. (V. 27.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

176. § Hatályát veszti a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes szakképzési és felnőttképzési célú támogatások részletes szabályairól szóló 16/2016. (V. 27.) NGM rendelet.

150. Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezése

177. § Hatályát veszti az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet.

151. A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

178. § Hatályát veszti a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet.

152. A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése

179. § Hatályát veszti a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet.

153. A földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet hatályon kívül helyezése

180. § Hatályát veszti a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet.

154. Az agrár szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 58/2016. (VIII. 25.) FM rendelet hatályon kívül helyezése

181. § Hatályát veszti az agrár szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 58/2016. (VIII. 25.) FM rendelet.

155. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 1/2017. (I. 23.) MvM rendelet hatályon kívül helyezése

182. § Hatályát veszti a Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 1/2017. (I. 23.) MvM rendelet.

156. A szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról szóló 1/2018. (II. 6.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

183. § Hatályát veszti a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról szóló 1/2018. (II. 6.) NGM rendelet.

157. Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról szóló 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezése

184. § Hatályát veszti az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról szóló 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet.

158. A komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól szóló 26/2018. (XI. 8.) ITM rendelet hatályon kívül helyezése

185. § Hatályát veszti a komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól szóló 26/2018. (XI. 8.) ITM rendelet.

III. FEJEZET

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

186. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2020. február 15-én lép hatályba.

(2) A 69. alcím 2020. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 65. alcím 2021. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az 50. alcím és a 138. alcím 2021. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 70. § (2) bekezdése 2025. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelethez

1. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
1.Számszerű és térképi
adatok témakörei
Az alap téradatokra vonatkozó téradattémák megnevezése
a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról
és működtetéséről szóló kormányrendelet alapján
Téradattémák adatgazdái)
25.2.2.1. Képzettségoktatásért felelős miniszter
szakképzésért felelős miniszter
felnőttképzésért felelős miniszter

2. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 36a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Számszerű és térképi
adatok témakörei
Az alap téradatokra vonatkozó téradattémák megnevezése
a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról
és működtetéséről szóló kormányrendelet alapján
Téradattémák adatgazdái)
36a.2.4.4. Szakképzésszakképzésért felelős miniszter

3. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 39. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
1.Számszerű és térképi
adatok témakörei
Az alap téradatokra vonatkozó téradattémák megnevezése a
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és
működtetéséről szóló kormányrendelet alapján
Téradattémák adatgazdái)
39.2.4.7. Felnőttképzésfelnőttképzésért felelős miniszter

2. melléklet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

Az óvoda kivételével a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők kötelező létszáma

ABC
1Magasabb vezetői, vezetői megbízásFeltételLétszám
2intézményvezetőintézményenként1
3tagintézmény-vezetőtagintézményenként1
4intézményegység-vezetőszervezeti és szakmai tekintetben
önálló intézményegységenként
1
5intézményvezető-helyettes50 gyermek, tanuló létszám alatt0
6intézményvezető-helyettes50-250 gyermek, tanuló1
7intézményvezető-helyettes251-750 gyermek, tanuló2
8intézményvezető-helyettes750-nél több gyermek, tanuló esetén3
9tagintézmény-, intézmény-egységvezető-helyettesintézményegységenként,
tagintézményenként 250 gyermek,
tanuló létszám alatt
-
10tagintézmény-, intézmény-egységvezető-helyettesintézményegységenként,
tagintézményenként
250-750 gyermek, tanuló
1
11tagintézmény-, intézmény-egységvezető-helyettesintézményegységenként,
tagintézményenként 750-nél
több gyermek, tanuló
2

"

3. melléklet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelethez

1. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 1665 jelű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvételAz
adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós jogi aktusElektronikus
adatszolgáltatás)
nyilván-
tartási
száma
címetípusgyakoriságaadatszolgáltatóinak
meghatározása
1665Adatlap
a felnőttképzők
tevékenységéről
AGYEseményhez
kötődő
felnőttképzőka képzés
befejezését
követő 30. nap
452/2008/EKRendeletfelnőttképzés
adatszolgáltatási
rendszere

2. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt ötödik táblázat 1665 jelű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(nyilván-
tartási
száma
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
címadatkör)
1665Adatlap a felnőttképzők
tevékenységéről
(1)Felnőttképző adatai
(2)A felnőttképző által folytatott képzések adatai
(képzés megnevezése, helye, óraszáma és ideje)
(3)A képzésben részt vevő (beiratkozott) személyek száma
(4)A képzési díj és annak költségviselője
(5)A képzésben részt vevő személyek iskolai, korcsoportos
és nemek szerinti megoszlása
(6)A képzés eredményességét összefoglaló adatok a kiállított tanúsítványok
alapján

4. melléklet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelethez

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. mellékletének az "Innovációs és Technológiai Minisztérium" részében foglalt táblázat 1665 jelű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Statisztikai adatgyűjtés
- statisztikai adatátvétel
Az uniós jogi aktus
Nyilván-
tartási
száma
címeszámacíme)
1665Adatlap
a felnőttképzők
tevékenységéről
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete
(2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó
tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról

Tartalomjegyzék