255/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet

a Környezet és Energia Operatív Program derogációs projektek kamattámogatásának igényléséről, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeiről szóló 139/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 84. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Környezet és Energia Operatív Program derogációs projektek kamattámogatásának igényléséről, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeiről szóló 139/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet hatálya kiterjed]

"c) a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-re (a továbbiakban: MFB),

amennyiben az önkormányzat a beruházáshoz biztosítandó önrészét részben vagy egészben az új gazdaságfejlesztési hitelprogramok meghirdetéséről szóló 2288/2004. (XI. 17.) Korm. határozatban meghirdetett "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram, a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramhoz kapcsolódó kamattámogatásról és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Programról szóló 2196/2007. (X. 27.) Korm. határozatban meghirdetett Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Program, vagy az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program bevezetéséről, és az önkormányzati hitelprogramok átalakításáról szóló 1424/2011. (XII. 6.) Korm. határozat alapján meghirdetett MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program (a továbbiakban: hitel-, illetve kötvényprogram) keretében biztosítja."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök