373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. A rendőrség munkavédelmi hatósági szervei

1. § (1)[1] A Kormány a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek, és a Kormány által egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szervek vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

(2) A Kormány az Országos Rendőr-főkapitányság vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát jelöli ki.

(3)[2] A Kormány a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Terrorelhárítási Központ és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

2. A büntetés-végrehajtás munkavédelmi hatósági szervei

2. § (1) A Kormány a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények, továbbá a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetek vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát jelöli ki.

(2) A Kormány a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

3.[3]

3. §[4]

4. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az önkormányzati tűzoltóságok munkavédelmi hatósági szervei

4. § (1) A Kormány az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) területi, helyi szervei és az önkormányzati tűzoltóságok vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel az OKF főigazgatóját jelöli ki.

(2) A Kormány az OKF vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

5. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok munkavédelmi hatósági szervei

5. § A Kormány az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel

a)[5] az Információs Hivatal, a Nemzeti Információs Központ, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vonatkozásában az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját,

b) az Alkotmányvédelmi Hivatal vonatkozásában az Információs Hivatal főigazgatóját

jelöli ki.

5/A. Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi hatósági szervei[6]

5/A. § A Kormány az Országgyűlési Őrség vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

5/B. Különös eljárási szabályok[7]

5/B. §[8] (1) A munkavédelmi hatósági jogkört gyakorló személy a munkavédelemről szóló törvényben meghatározottakon túl jogosult

a) a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő megszüntetésére kötelezni, valamint

b) a személyi állomány tagjának életét, egészségét fenyegető veszély esetén annak megszüntetéséig elrendelni a veszélyes tevékenység végzésének, különösen a szolgálati hely, műhely, műhelyrész, munkaeszköz, rendvédelmi célú egyéni védőeszköz használatának felfüggesztését.

(2) A munkavédelmi hatósági hatáskört gyakorló személy a hatáskörébe nem tartozó hiányosság, szabálytalanság észlelése esetén értesíti a hatáskörrel rendelkező szervet és felkérés esetén más hatósággal együttműködik.

(3) Az ellenőrzés során az ellenőrzött szerv állományilletékes parancsnoka biztosítja az ellenőrzés feltételeit.

5/C. §[9] A munkavédelmi hatósági jogkört gyakorló személy az ellenőrzési jogosultságát a helyszíni ellenőrzés során megbízólevél, valamint a szolgálati vagy munkáltatói igazolványa felmutatásával igazolja.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)[10]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 135. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[3] "A Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat munkavédelmi hatósági szervei" alcímet hatályon kívül helyezte az 502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Módosította a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[6] Beiktatta a 142/2013. (V. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.06.15.

[7] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 372. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[8] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 372. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[9] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 372. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék