616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2., a 3., a 47., az 56., a 111., a 153., a 213., a 225., a 226., a 250., a 256., a 270., a 275., a 281., a 285., a 288., a 302., a 313., a 315. és a 317. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 4. alcím és a 7. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 6. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. és a 221. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. és a 229. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. és a 84. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d), m), q), r) és sz) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) és gy) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 8. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 28. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a), c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. és a 32. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 29/B. §-ában és 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 36. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. alcím tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 38., a 97., a 114., a 131., a 143., a 186., a 230., a 266., a 290. és a 301. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 39. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 40. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 41. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 42. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 43. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 44. alcím tekintetében a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 45. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 46. alcím és az 52. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 48. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 49. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 50. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az 51. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 53. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 54. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 55. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 57. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 58. alcím tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 59. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 9., 12. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 60. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 61. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 62. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 63. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 64. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.1-16.4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 65. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 66. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), f), i) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 67. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 68. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 2. és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 69. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 70. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 71. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 72. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 22. pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 1-12. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 73. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 74. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés c), e)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 75. alcím és 1. melléklet tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 76. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 77. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1-8., 10-18., 20-21., 25-29., 31-34., 36-37., valamint 39-40. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 78. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 79. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 1., 6. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 80. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a), e)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 81. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 82. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 83. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 85. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján.

a 86. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 87. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 88. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 89. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5., 20., 21. és 22. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 90. alcím tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 91. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 92. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 93. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 94. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1-13., 15., 17-35., 38-40. és 42-43. pontjában, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1b) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 95. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 96. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés c), t), u) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 98. alcím és a 243. alcím tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 99. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 2. pont 2.1-2.4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 100. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 101. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 102. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 103. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 104. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 105. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 106. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés f) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 107. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 108. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 109. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés j), o) és u) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.1., 12.3., 12.4., 17., 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 110. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában és m) pont me) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 112. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 113. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5., 6., 24. pontjában és 110/A. §-ában, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 115., a 117., a 188., a 189. és a 308. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 116. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 118. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 119. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 120. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 121. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 122. alcím tekintetében a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 123. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)-h), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 124. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 125. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 126. alcím tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 127. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 128. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 129. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 130. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 132. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 133. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 134. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 135. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 136. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (2) bekezdés a)-d) pontjában, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 137. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 138. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés e), g), h), j), l), o), és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 139. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 140. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 141. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 142. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22-24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 144. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 145. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 146. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 147. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés 1-5., 7., 9., 10. és 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 148. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 149. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 150. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 151. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 152. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 154. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 1., 3-7., 10., 11., 13. és 17-18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 155. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 156. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés h) pontjában és az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 9. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 157. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 158. alcím tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § a)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 159. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 160. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 161. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 162. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 163. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 164. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 165. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) és n) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 166. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés z) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 167. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés f), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 168. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § 4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 169. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 170. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) és u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 171. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 172. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 173. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés m) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 174. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 175. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 45. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 176. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 177. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 178. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 179. és a 185. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 180. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 181. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 182. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 183. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 184. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 187. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 93. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 190. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 191. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 192. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 193. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § d) pontjában, a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 18. § c), d) pontjában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (3) bekezdés j) pontjában és 105. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 194. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 195. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 196. alcím tekintetében a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 29. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 197. alcím tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 198. alcím tekintetében a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény 4. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 199. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1c) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 200. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 201. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 202. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 203. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 204. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 205. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § a)-g) és i)-n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 206. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 207. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 208. alcím tekintetében a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 65. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 209. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 211. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (2) bekezdésében és 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 212. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 213. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 214. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 215. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 216. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés törvény m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 218., a 246. és a 247. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 219. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont ad) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 220. alcím tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4/B. § a)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 222. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 223. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és 81. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 224. alcím tekintetében a Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2014. évi VIII. törvény 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 227. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 228. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 231. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 232. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 233. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 33. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 234. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. §-ában, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (1) bekezdésében, a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés i) pontjában, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 11. pontjában és a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 18. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 235. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 18. § c) és d) pontjában, a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontjában, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés k) pontjában, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 41. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 236. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 18. § c) és d) pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 237. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 2. pontjában, a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (2) bekezdés 2. pontjában, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában, a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (2) bekezdés a)-e) pontjában, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)-e) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontjában, a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (1) bekezdésében, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában, a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 27. § a) pontjában, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában, a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 15. § (1) bekezdésében, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában, az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 9. § (1) bekezdés a) pontjában, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 238. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 239. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében, a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 18. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 240. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, a kötelező egészségbiztosítás ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 241. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 242. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 243. alcím tekintetében a Kormány az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés e)-n), p) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 244., a 249., a 277. és a 278. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 248. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 250. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 252. alcím tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 253. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 254. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 52. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 255. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 257. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 258. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 259. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés y) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 260. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 261. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 262. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 263. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 264. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 265. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 267. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 268. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése a) pont 40. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 269. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 271. alcím tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 272. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 273. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 274. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87/A. és 87/B. §-ában, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 65. § 1. pontjában és 66. §-ában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 276. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 279. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 280. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 282. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 283. alcím tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 284. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 286. alcím a kémia biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 287. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 289. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)-d) és f)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 291. alcím tekintetében az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 292. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 293. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 53. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 294. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés a), c), d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 295. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 296. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (1) bekezdés 1. pontjában és (2) bekezdés 11., 13., 22. és 43. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 297. alcím tekintetében a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 19. § a)-c) és f)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 298. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 299. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 300. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 29. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 303. alcím tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 17. § (1) bekezdés a) pontjában, b)-g) pontjában, h) pont ha) és hg) alpontjában, k), m) és n) pontjában, valamint (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 304. alcím tekintetében a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 305. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés k) pontjában, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 306. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)-c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 307. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 308. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3a. pontjában és (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 310. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22-24., 34. és 37. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a)-j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 311. alcím tekintetében a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (1) bekezdés 1. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 312. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés g), j), k) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 314. alcím tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés a)-e), g), h)-k) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 316. és a 319. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 318. alcím a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 26. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 320. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés m) pontjában és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosítása

1. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg, valamint a "megyét" szövegrész helyébe a "vármegyét" szöveg lép.

2. Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

3. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet

a) 5/B. § (2)-(2b) bekezdésében, 5/C. § (2) bekezdésében, 5/E. § (9) és (10) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

b) 5/H. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

4. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. § A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

5. A helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről szóló 20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § A helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről szóló 20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei hatókörű városi" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés c) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei hatókörű városi" szöveg

lép.

6. A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag- fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet módosítása

6. § A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 3. pont b) alpontjában a "megyeszékhelyen" szövegrész helyébe a "vármegyeszékhelyen" szöveg lép.

7. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvényben, valamint a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvényben foglalt földügyi feladatokról és végrehajtásuk költségvetési támogatásáról szóló 86/1992. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

7. § A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvényben, valamint a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvényben foglalt földügyi feladatokról és végrehajtásuk költségvetési támogatásáról szóló 86/1992. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

8. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

9. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében, 4. számú mellékletében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. számú melléklet "Ingatlan-nyilvántartási alapadatok" című táblázat I. 02 sorában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

c) 2. számú melléklet "I" Ingatlan adatlap pontjában a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

10. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

10. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. § (4), (4a) és (6) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

11. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

11. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

12. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

12. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában, 22. § (4) bekezdésében és 25. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 11. §-ában, 22. § (5) bekezdés e) pontjában, 27. § (2) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében és 48. § (7) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

13. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása

13. § A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

a) 1. § b) pontjában, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) és (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. melléklet 1.1.2. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

14. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

14. § A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

15. A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. § A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 14. §-ában és 17. § (2) bekezdés c) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

16. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

16. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. mellékletében a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

17. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

17. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. pont 1.128. és 1.129. alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg, az "állami tisztviselőjének" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselőjének" szöveg lép.

18. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

18. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 8/C. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 8/C. § (3) bekezdés b) pontjában, 8/D. § (4) bekezdésében, 8/F. § b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. melléklet 12., 21., 23., 24., 26., 28., 29., 32., 34., 38., 39., 40., 42., 47., 52., 57-60. és 65. pontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

19. A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. § A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 7/B. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

20. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

20. § A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 4. § (4) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 7. § (7) bekezdésében a "megyét" szövegrész helyébe a "vármegyét" szöveg,

c) 16. § b) pontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

21. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében és 18/B. § (4) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

22. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

22. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a) 2. § g) pontjában, 16. § (1) bekezdésében, 37. § (2) és (6) bekezdésében, 65. § (5) bekezdés a) pontjában, 69. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 73. § (2) bekezdésében, 77. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 77. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 81. § (1) és (2) bekezdésében, 91/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 91/B. § (4) és (6) bekezdésében, 103. § (3) bekezdésében, 103. § (4) bekezdés b) pontjában, 103. § (12) bekezdés a) pontjában, 103. § (12) bekezdés d) pont db) alpontjában, 104. § (1) és (5) bekezdésében, 105. § (1e) bekezdésében, 109. § (1) és (2) bekezdésében, 109. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 109. § (3d) és (6) bekezdésében, 114/A. § (2) bekezdés b) pontjában, 117. § (1) bekezdés a) pontjában, 119. § (1) bekezdésében, 120/A. §-ában, 126/C. §-ában, 141. § (1a) és (4) bekezdésében, 167. § (7) bekezdés a) pontjában, 170/A. §-ában, 10. számú melléklet címében, 10. számú melléklet II. pont címében, valamint a 10. számú melléklet II. pont 1. alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 68. § (3) bekezdés záró szövegrészében és 68. § (16) bekezdésében a "megyénkénti" szövegrész helyébe a "vármegyénkénti" szöveg,

c) 68/D. § (3) bekezdésében, 68/E. § (4) bekezdésében, valamint 76. § (3) bekezdésében a "megyénként" szövegrész helyébe a "vármegyénként" szöveg,

d) 103. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

23. § Hatályát veszti a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a) 177. §-a,

b) 179. §-a,

c) - a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelettel megállapított - 198. §-a.

23. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

24. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg és a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

24. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

25. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében, 12/A. § (3a) és (3b) bekezdésében, valamint 20. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 14. § (5) bekezdésében a "megyében" szövegrészek helyébe a "vármegyében" szöveg

lép.

25. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

26. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. §-ában, 11/O. § (3) bekezdés d) pontjában, 11/P. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 11/P. § (21) bekezdésében, valamint 11/Q. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

26. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

27. § A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

27. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

28. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

28. A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

29. § A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. melléklet "B) Adatkörök" című táblázat B:4 mezőjében a "megyénként" szövegrész helyébe a "vármegyénként" szöveg

lép.

29. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

30. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában, 1/A. § (1) bekezdésében, 1/C. § (2) bekezdésében, 4/B. § (1) bekezdés a) pontjában, 27. § (3) bekezdésében, valamint 29. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 11. számú melléklet a) és b) pontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

c) 11. számú melléklet a) pont ab)-ad) alpontjában és 11. számú melléklet b) pont ba)-bp) alpontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

31. § Hatályát veszti a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 31. § (2) és (3) bekezdése,

b) 31. § (5) és (6) bekezdése.

30. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

32. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

a) 10. § (1) bekezdésében a "megyeszékhelyenként" szövegrész helyébe a "vármegyeszékhelyenként" szöveg,

b) 10. § (1) bekezdésében a "megyeszékhelyeken" szövegrész helyébe a "vármegyeszékhelyeken" szöveg,

c) 10. § (2) bekezdésében a "megyeszékhelyeken" szövegrészek helyébe a "vármegyeszékhelyeken" szöveg,

d) 21. § (13) bekezdés c) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

e) 22. § (3) bekezdésében a "megyénként" szövegrész helyébe a "vármegyénként" szöveg,

f) 35. § (7) bekezdésében a "megyék" szövegrész helyébe a "vármegyék" szöveg,

g) 15. számú melléklet 2. pontjában, 17. számú melléklet 2. pontjában, 17/A. számú melléklet 2. pontjában, 18. számú melléklet 2. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

31. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

33. § A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

32. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

34. § A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

33. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

35. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 18. § (8) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében és 59. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

34. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

36. § A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3/A. § (1) bekezdésében, 1. számú melléklet 1. pont b) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

35. A kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

37. § A kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 8. § i) pontjában a "megyénkénti" szövegrész helyébe a "vármegyénkénti" szöveg lép.

36. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

38. § A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

37. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

39. § A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

38. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

40. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet]

a) 1. § (1) bekezdésében, 1. § (2) bekezdés i) pontjában, 1. § (4) bekezdés 18. pontjában, 5/A. § (2d) bekezdésében, 9. § (8a) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 27. § (2) bekezdés c) pontjában és 36. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdés 18. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

41. § Hatályát veszti a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés 18. pontjában az "(a továbbiakban: kormányhivatal)" szövegrész.

39. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

42. § A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

40. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

43. § A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

41. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

44. § Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés d) pontjában, 2. § c) pontjában és 2/A. §-ában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 9. § (2) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

42. A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

45. § A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 8. § (2) bekezdés a) pontjában, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 9. § (2) bekezdés b) pontjában, 10/B. § (2) bekezdésében, 12. § c) pontjában, 13/A. § (1) és (2) bekezdésében, Mellékletében foglalt táblázat címében és A:1 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 10/A. § (4) bekezdésében, 10/B. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) Mellékletében foglalt táblázat A:2-A:13 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

43. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

46. § A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében és Mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) Mellékletében foglalt táblázat A:2-A:5 és A:7-A:14 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

44. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

47. § A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:3, A:4, A:7, A:8, A:12, A:14-A:16, A:18 és A:21 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

45. Az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása

48. § Az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, valamint 3. § e) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

46. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

49. § Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés f) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

47. A kábítószer előállításra alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

50. § A kábítószer előállításra alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 9/B. § (6) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

48. A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

51. § A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában, 4. § e) pontjában, 7. § (2) bekezdés b) pontjában és 1. melléklet 4. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

49. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

52. § A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

a) 17. § (1) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat A:2-A:5 és A:7-A:14 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

50. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

53. § A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) és (1a) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

51. A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

54. § A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdésében, 19/A. § (2) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

52. Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

55. § Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontjában és 4. § (1) bekezdés h) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

53. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

56. § A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § r) pontjában és 2. mellékletében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. §-ában és 46. §-ában a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

c) 46. §-át megelőző alcím címében, 46/D. § (4) bekezdésében és 46/H. § (4) bekezdésében a "megyén" szövegrész helyébe a "vármegyén" szöveg

lép.

54. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

57. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) és (1a) bekezdésében, 4. § (3) és (4) bekezdésében, 4/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 10. § (1) bekezdés a) pont ak) alpontjában, 10. § (2) és (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 17. § nyitó szövegrészében, 20/A. § (4) bekezdésében, 28. § (2) bekezdés a) pontjában, 38. § (3) bekezdésében, 43. § (5) bekezdésében, 48. § (3) bekezdésében, valamint 23. mellékletében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

55. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

58. § A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

56. Egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

59. § Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 10/A. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

57. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

60. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a) 8. § (6) bekezdésében, 13. § (1) és (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 10. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

58. A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

61. § A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. pontjában foglalt táblázatában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg lép.

59. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

62. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 1. sor 4. mezőjében, 5. sor 4. mezőjében, 6. sor 4. mezőjében és 9. sor 4. mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

60. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. Korm. rendelet módosítása

63. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. Korm. rendelet 67/A. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 67/B. § (2) bekezdésében, 70. § (6) bekezdésében, 1. melléklet 18. pontjában, valamint 2. melléklet II. pont c), n) és o) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

61. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

64. § Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1), (2) és (4) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

62. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

65. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében, 1/A. § (1) bekezdés b) pontjában, 4. § (6) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 6/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 6/A. § (2) bekezdésében, 6/A. § (3) bekezdés a), c) és f) pontjában, 6/A. § (5) és (6) bekezdésében, 15. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 20. § (5) és (7) bekezdésében, 21. § (4) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében, 35. § (2a) bekezdésében, valamint 46. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 6/A. § (3) bekezdés f) pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

63. A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

66. § A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 4. § (2), (4) és (8) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. § (2) és (4) bekezdésében, 3. § (1) bekezdés b) pontjában, 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (7) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés b) és e) pontjában, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 9. § (1) bekezdés c) pontjában és Mellékletében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

d) Mellékletében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

64. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

67. § A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (2) bekezdés a) pontjában és 15. § (1) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

65. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

68. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet A) pont 1-4. alpontjában, 3. melléklet B) pont 1. és 2. alpontjában a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg lép.

66. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

69. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 1. § (3) bekezdésében, 2. § (2) és (4) bekezdésében, 4. § r) pontjában, 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 13. §-át megelőző alcím címében, 13. § nyitó szövegrészében, 14. § (1)-(4) bekezdésében, 15. §-ában, 17. §-ában, 18. §-ában, 19/A. § nyitó szövegrészében, 19/C. §-ában, 20. § nyitó szövegrészében, valamint 20. § a) és b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében, valamint 20. § c) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 19. § (2) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

d) 21. § (6) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

67. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

70. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § záró szövegrészében, 3. §-ában, 3/A. §-ában, 4. § (3) bekezdésében, valamint 5. § (6) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

68. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

71. § A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 17. § (2) bekezdés a) pontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

b) 17. § (3) bekezdésében a "Pest Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Kormányhivatal" szöveg

lép.

69. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

72. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és 1. mellékletében foglalt táblázat B:84 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat A:84 mezőjében és a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:28 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat A:84 mezőjében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

d) 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:10, E:25, E:27, E:30, E:43, E:46, E:54, E:57, E:58, E:60-E:63 mezőjében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

70. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

73. § A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a) 18. § (1) és (4) bekezdésében, 19. § (1), (8) és (9) bekezdésében, valamint 20. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 19. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

71. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet módosítása

74. § A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat A:2-A:20, A:22-A:27, A:29-A:33 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg lép.

72. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

75. § A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

a) 15. § (5) bekezdésében és 16. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 15. § (6) bekezdésében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

c) 16. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 16. § (2) bekezdés c) és d) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

d) 16. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és 1. melléklet 3. pont a) alpontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

73. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

76. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés b) pontjában, 44. § (2) bekezdésében, 50. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

74. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

77. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 68. §-ában, 70. § (1) bekezdés c) pontjában, 91. § (1a) bekezdésében, 97/A. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 72/H. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 130. § (6) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

c) 93. § (1c), (1f) és (3) bekezdésében, 104. § (5) bekezdésében és 105. § (5) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

d) 97/A. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

75. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

78. § Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

76. A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

79. § A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében és 3. § (8) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. § (8) bekezdésében az "a vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a "földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg

lép.

77. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

80. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 81. § (1) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg és a "megyébe" szövegrész helyébe a "vármegyébe" szöveg lép.

78. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

81. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg lép.

79. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

82. § A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

a) 4. § (4) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

b) 9. § (7) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

80. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

83. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 62. § (9) bekezdésében, 63. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

81. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

84. § A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés g) pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg lép.

82. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

85. § A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában, 3. § (2a) bekezdésében és 1. számú mellékletében foglalt táblázatban a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

83. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

86. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében és 6. § (3) bekezdés r) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

b) 6. § (3) bekezdés p) pontjában, 10. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 11. § (2) bekezdés e) pont eb) és ec) alpontjában, 11. § (2) bekezdés g) pont nyitó szövegrészében és 3. melléklet 1-5. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

c) 11. § (2) bekezdés e) pont nyitó szövegrészében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

d) 11. § (2) bekezdés e) pont eb) és ec) alpontjában, 11. § (2) bekezdés g) pont ge) alpontjában, 11. § (2) bekezdés h) és l) pontjában, 11. § (5) bekezdésében, 12. § (7) bekezdés a)-f) pontjában, 14. § (2) bekezdés a)-i) pontjában, 1. melléklet 3. pont 3.2-3.20. alpontjában, valamint 2. melléklet 1-4., 6-20. pontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

84. A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

87. § A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 7. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 1. melléklet 1-14. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

85. A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló a 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

88. § A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló a 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 9. § (1) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, valamint 12. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 12. § (2) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

86. A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

89. § A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

87. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

90. § A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

88. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

91. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 3. §-ában, 6. § (5) bekezdésében és 13/B. § (3) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 23. § (7) bekezdés c) pont ca) alpontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

89. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

92. § A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg, a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg lép.

90. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

93. § A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében és 4. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

91. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

94. § A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

92. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

95. § A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában és 4. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

93. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

96. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 5/A. § (5d) bekezdés c) pontjában a "megyéhez" szövegrész helyébe a "vármegyéhez" szöveg,

b) 12. § (5) bekezdés a) pontjában, 4. mellékletében foglalt táblázat B:3, B:4, B:8, B:10-B:12, B:14, B:16, B:21, B:22 és B:29-B:34 mezőjében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

c) 4. mellékletében foglalt táblázat B:5-B:7, B:9, B:13, B:15, B:18-B:20, B:23-B:25, B:27, B:28, B:35 és B:36 mezőjében a "megyéből" szövegrész helyébe a "vármegyéből" szöveg,

d) 7. mellékletében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

94. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

97. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 29. §-ában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg lép.

95. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

98. § A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

a) 4. § (3) bekezdés j) pontjában, 4/B. § (5) bekezdés a) pontjában és 9. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 9/A. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

96. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

99. § A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a), c), e) és g) pontjában, 3. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, 3. § (3) és (4a) bekezdésében és 5. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 3. § (6) bekezdésében az "és megyei" szövegrészek helyébe az "és vármegyei" szöveg

lép.

97. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

100. § A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 23. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg, a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg lép.

98. A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

101. § A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 11. § (1) bekezdés a)-c) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdés d) pontjában az "az a megyei" szövegrész helyébe az "a vármegyei" szöveg

lép.

99. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

102. § A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a) 1. § b) pontjában, 2. § (1) bekezdésében, 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. § (3) bekezdés b) pontjában, 4. § (3) bekezdésében, 7. §-át megelőző alcím címében, 7. § nyitó szövegrészében, 8. § a) pontjában, 9. §-át megelőző alcím címében, 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és d) pontjában, 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és a) pontjában, 1. melléklet 1. pont 1.1-1.3. alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. § c) pontjában, 2. § (5) bekezdés a) pontjában, 2. § (6) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 2. § (5) bekezdés a) pontjában és 9. § (1) bekezdés a) pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

d) 2. § (6) bekezdésében a "megyében" szövegrészek helyébe a "vármegyében" szöveg,

e) 9. § (1) bekezdés b) pontjában a "megyét" szövegrész helyébe a "vármegyét" szöveg

lép.

100. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

103. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a) 2/A. § (1) bekezdésében, 6. § (2a) bekezdés a) pont aa) alpontjában és 6. § (2b) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 6. § (2a) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 1. melléklet A) alcím I. 3. pont 3.3. alpontjában és 2. melléklet A) alcím 5. pont 5.3. alpontjában a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg,

d) 1. melléklet A) alcím I. 3. pont 3.3. alpontjában és 2. melléklet A) alcím 5. pont 5.3. alpontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

101. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

104. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet]

a) 1. § g) pontjában, 3. melléklet 2.1. pont c) alpontjában, 3. melléklet 2.2. pont e) alpontjában és 7. melléklet III. rész e) pont eb) alpontjában a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg,

b) 1. § g) pontjában, 9/A. §-át megelőző alcím címében, 9/A. § (1) bekezdésében, 11. § g) pontjában, 11/B. § (1) és (2) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 1. melléklet címében, 7. melléklet II. rész A) pont 2.2 alpontjában és 14. melléklet címében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 1. § t) pontjában, 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 12. § (1) és (3) bekezdésében, 20. § (3) és (4) bekezdésében, 1. melléklet 1. pontjában, 3. melléklet 1. pont a)-c) alpontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

d) 1. § t) pontjában, 2. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés c) pontjában, 5. § (3) bekezdés c) és d) pontjában, 6. § (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9/C. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 9/C. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 9/D. § (1) bekezdésében, 9/D. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 9/E. § (1) bekezdésében, 11. § h) pontjában, 11/B. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 11/B. § (4)-(6) bekezdésében, 12. § (4) és (5) bekezdésében, 14. § (2) bekezdés b) pontjában, 18. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 18. § (5) bekezdés b) pontjában és c) pont cb) alpontjában, 21/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 21/B. § (2) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 3. melléklet címében, 3. melléklet I. és 2. pontjában, 3. melléklet 2.2. pont e) alpontjában, 5. melléklet 1. pont f) alpontjában, 7. melléklet II. rész A) pont 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 2.1. és 2.2.5. alpontjában, 10. melléklet 3. pont b) alpontjában, 10. melléklet II. pontjában, 11. melléklet 10. pont a) alpontjában, 11. melléklet 11., 12. pontjában, 13. melléklet címében, 14. mellékletében foglalt táblázat A:17, C:1, D:1, D:7 és D:10 mezőjében, 15. mellékletében foglalt táblázat C:7 és C:10 mezőjében, valamint 16. mellékletében foglalt táblázat C:7 és C:10 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

e) 8. § (3) bekezdésében a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg,

f) 18. § (5) bekezdés c) pontjában, 20. § (5) és (6) bekezdésében és 6. melléklet 2. pont h) alpontjában a "megyék" szövegrész helyébe a "vármegyék" szöveg,

g) 20. § (6) bekezdésében a "megyének" szövegrész helyébe a "vármegyének" szöveg,

h) 3. melléklet 1. pont f) alpontjában a "megyén" szövegrész helyébe a "vármegyén" szöveg

lép.

102. A Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló 241/2009. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

105. § A Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló 241/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 11. pont A) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

103. Az "Életmentő Emlékérem" adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

106. § Az "Életmentő Emlékérem" adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a "300 000 forint" szövegrész helyébe a "400 000 forint" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

104. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

107. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a) 1. § a) pont aa) alpontjában a "megye"szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

b) 1. § a) pont ad) alpontjában a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg,

c) 1. § g) és h) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

d) 3. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

105. A területi monitoring rendszerről szóló 37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

108. § A területi monitoring rendszerről szóló 37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a) 1. § 4. pontjában, 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 3. § (3) bekezdés e) pont ef) alpontjában, 3. § (3) bekezdés f) pont fe) alpontjában, 4. § d) pontjában, 7. § a)-c) és e)-g) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 5. alcím címében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

c) 7. § nyitó szövegrészében és 7. § d) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

106. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

109. § A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

107. Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

110. § Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1/A. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

108. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

111. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában, 16/A. § (5) bekezdésében, valamint 16/B. § (3) és (5) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 16/B. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

109. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

112. § A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 11/A. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

110. Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

113. § Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

a) 11. § (1) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

b) 12. § (1) bekezdésében a "megyei (fővárosi) védelmi bizottság (a továbbiakban: megyei védelmi bizottság)" szövegrész helyébe a "területi védelmi bizottság" szöveg,

c) 12. § (2) bekezdésében, 12. § (3) bekezdés a) pontjában, 12. § (5) bekezdésében, 13. § nyitó szövegrészében, 16. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "területi" szöveg,

d) 12. § (3) bekezdés b) pontjában a "megyei, fővárosi" szövegrész helyébe a "területi" szöveg,

e) 12. § (3) bekezdés záró szövegrészében, 13. § j) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

f) 13. § a) pontjában a "megyék" szövegrész helyébe a "vármegyék" szöveg,

g) 16. § (3) bekezdésében a "védelmi igazgatási" szövegrész helyébe a "védelmi és biztonsági igazgatási" szöveg,

h) 1. melléklet 3.1. pontjában a "megyei, fővárosi" szövegrész helyébe a "területi" szöveg

lép.

111. A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

114. § A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében és 6. § (2) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

112. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

115. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében, 4/B. § (2) bekezdésében és 50/D. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 31. § (1) bekezdésében a "továbbá megyei" szövegrész helyébe a "továbbá vármegyei" szöveg

lép.

113. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

116. § A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2a) bekezdés záró szövegrészében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

114. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

117. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában és 5/A. § (4) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

115. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

118. § A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

116. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

119. § A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjában, 5. § (4) bekezdés b) pontjában, 3. melléklet A) pontjában és 8. melléklet B) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

117. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

120. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklet 3. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg lép.

118. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

121. § A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:8 és B:11 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

119. A Magyar Köztársaság területén működő, a nemzetközi jog alapján sérthetetlenséget élvező diplomáciai és konzuli képviseletek, továbbá sérthetetlenséget élvező tagjaik védelmének, valamint a nemzetközi szervezetek objektumai őrzésének rendjéről szóló 63/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet módosítása

122. § A Magyar Köztársaság területén működő, a nemzetközi jog alapján sérthetetlenséget élvező diplomáciai és konzuli képviseletek, továbbá sérthetetlenséget élvező tagjaik védelmének, valamint a nemzetközi szervezetek objektumai őrzésének rendjéről szóló 63/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

120. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

123. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

121. A vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

124. § A vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

122. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

125. § A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 79. § (1) bekezdés a) pontjában, 84. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

123. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

126. § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 23. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 28. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 29. § (1) bekezdésében az "a környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi, valamint a bányafelügyelet, vízvédelmi hatóság, vízügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, a bányafelügyelet, a vízvédelmi hatóság, a vízügyi hatóság" szöveg

lép.

124. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

127. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) és (2) bekezdésében, 3/A. §-ában, 4. § (1) bekezdésében, 30. § (2) és (5) bekezdésében, 36. § b) pontjában, 49. § (1) bekezdés e) pontjában, 60. § (1) bekezdés d) pontjában, 91. § (1) bekezdésében, 1. melléklet a) pontjában, valamint 10. melléklet 2. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 8. § e) pontjában, 36. § a) pontjában, 49. § (4) bekezdés b) pontjában és 53. § (4) bekezdés c) pontjában a "megyét" szövegrész helyébe a "vármegyét" szöveg,

c) 49. § (1) bekezdés e) pontjában, 53. § (1) bekezdés f) pontjában, 91. § (1) bekezdésében és 1. melléklet a) pont 2-20. alpontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

d) 49. § (2) bekezdés c) pontjában, 53. § (2) bekezdés c) pontjában a "megyehatáron" szövegrész helyébe a "vármegyehatáron" szöveg,

e) 49. § (4) bekezdés c) pontjában, 53. § (4) bekezdés d) pontjában a "megyehatárokon" szövegrész helyébe a "vármegyehatárokon" szöveg,

f) 1. melléklet a) pont 2-20. alpontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

g) 1. melléklet c) pontjában a "Megye" szövegrész helyébe a "Vármegye" szöveg,

h) 1. melléklet c) pontjában a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

125. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

128. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

126. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

129. § A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" és a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg lép.

127. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

130. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában, 1. § (4) és (7) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1/B. § a)-c) pontjában a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

128. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

131. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében, 6. § (2) és (6a) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

c) 13/B. § (3) bekezdésében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg

lép.

129. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

132. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint 3. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg

lép.

130. A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

133. § A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

131. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

134. § Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés 23. pontjában, 4. § (1e) bekezdésében és 14. § (1) bekezdés m) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés 23. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

132. A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

135. § A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

133. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

136. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) és (4) bekezdésében, 4. alcím címében, 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (2) bekezdésében és 8. § (14) és (15) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

134. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

137. § A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg, a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg lép.

135. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

138. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés c) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 9. mellékletében foglalt 9/c táblázatában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

136. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

139. § Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdés b) pontjában, 7/A. § (1) és (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében, 7/B. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

137. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

140. § A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a) 1. § (1)-(4) bekezdésében, 2. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 2. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. § (7) bekezdésében, 3. §-ában, 3. alcím címében, 4. § (1)-(3) bekezdésében, 5. § (5) és (6) bekezdésében, 6/A. § (1)-(3) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 9. § nyitó szövegrészében, 9. § c) és d) pontjában, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 11. § (1)-(3) bekezdésében, 13. §-ában, 14. § (1) és (2) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 15. § (3) és (4) bekezdésében, 16. § (1), (3) és (4) bekezdésében és 17. § (1) és (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. § (1) és (4) bekezdésben, 7. § b) pontjában, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

138. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

141. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés 17. pontjában, 6. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 22. § (2) bekezdés d) pontjában, 23. § (5) bekezdés e) pontjában, 30. § (3) bekezdésében, 37/C. § (1) bekezdésében, 37/E. § (1) bekezdésében, 37/P. §-ában, 38/A. § (2) bekezdésében, 38/B. §-ában és 44/A. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 8/A. § (1) bekezdésében a "megyeközponti" szövegrész helyébe a "vármegyeközponti" szöveg,

c) 30. § (1) bekezdésében és 31. § (2) bekezdés g) pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

d) 37/Q. § (2) bekezdés b) pontjában, 37/Q. § (4) és (5) bekezdésében, 37/R. § (1) és (4a) bekezdésében, 37/S. § (7) és (8) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

139. A fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról szóló 307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

142. § A fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról szóló 307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg lép.

140. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

143. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. § (2b) bekezdésében, 20. § (3) bekezdés d) pontjában, 39. § (5) bekezdésében, 56. § (1) bekezdésében, 6. mellékletében foglalt III. táblázat A:10 mezőjében, valamint 7. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:7 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

141. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

144. § Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

142. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

145. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11. § (12) bekezdésében, 1. melléklet 1.2. pontjában, 9. mellékletében foglalt táblázat A:3, A:4, A:10, A:11, A:15, A:17-19 és A:21 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

143. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

146. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a) 1/A. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1/A. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg, a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg, a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg és a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg

lép.

144. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

147. § A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a) 1. § 5. pontjában, 3. § (2) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében és 13. § (2) bekezdés g) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 6. alcím címében a "megyék" szövegrész helyébe a "vármegyék" szöveg,

c) 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "megyéhez" szövegrész helyébe a "vármegyéhez" szöveg,

d) 12. § (1) bekezdés d) pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

e) 12. § (3) bekezdésében a "megyehatárt" szövegrész helyébe a "vármegyehatárt" szöveg

lép.

145. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

148. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés f) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

146. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

149. § Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében és 1. melléklet C. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

147. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

150. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. melléklet B.2.5. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

148. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

151. § A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 11. § d) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1/A. mellékletében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

149. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

152. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

a) 2. mellékletében foglalt táblázat 6. sor 2. oszlopában, 2. mellékletében foglalt táblázat 18. sor 2. oszlopában, 15. melléklet B1 pont B111 alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 15. melléklet K1 pont K121 alpontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

150. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

153. § A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés b) és e) pontjában, 2. § (4) és (5) bekezdésében, 6/D. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 10. § (1) bekezdés a) és c) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

151. A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

154. § A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg és a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

152. Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

155. § Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 11. § (4) bekezdésében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

153. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

156. § A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a) 4/A. § (1) bekezdésében, 13. §-ában, 5/a. mellékletében foglalt táblázat B oszlopában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 5/a. mellékletében foglalt táblázat A:2-A:20 mezőjében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

c) 5/a. mellékletében foglalt táblázat B:1-B:20 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

154. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

157. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 76. § (5) és (6) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

155. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

158. § A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 12/G. § (2) bekezdés d) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

156. A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

159. § A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés c) pontjában és 13. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

157. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

160. § Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

158. A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

161. § A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg lép.

159. A megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról szóló 309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

162. § A megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról szóló 309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

160. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

163. § A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. és 11. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

161. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

164. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a) 10/C. § (3) bekezdésében a "megyénként" szövegrész helyébe a "vármegyénként" szöveg,

b) 10/C. § (3) bekezdésében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

c) 10/D. § (7) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

162. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

165. § A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 6. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

163. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

166. § A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdésében, valamint 42. § (2) és (4) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

164. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

167. § A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

165. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

168. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 17. § (6) bekezdésében, 26. §-ában, 37. § (1) bekezdésében, valamint 46. § (4) bekezdés a) és b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében és 1. melléklet 6.3.4. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

e) 4. § (3) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

166. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

169. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében és 6/A. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

167. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

170. § A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdésében, 13. § (7) és (9) bekezdésében, valamint 15. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

168. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

171. § A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a) 2. § 1. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. § (4), (5) és (7) bekezdésében, 19. § (3) és (4) bekezdésében, valamint 1. mellékletében és 2. mellékletében a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg,

c) 3. § (4) bekezdésében és 19. § (3) bekezdésében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

d) 3. § (6) bekezdésében, 10. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 19. § (5) bekezdés a) és b) pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

e) 15. § (3a) bekezdés a) pontjában, 19. § (2) bekezdés záró szövegrészében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

f) IV. Fejezet címében a "MEGYEI" szövegrész helyébe a "VÁRMEGYEI" szöveg

lép.

169. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

172. § Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében, valamint 3. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

170. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

173. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg lép.

171. A szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

174. § A szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében és 3. § (1) bekezdés d) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

172. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

175. § A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1/A. §-ában és 6. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

173. Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

176. § Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 3. §-ában, 7. § (1) bekezdés b) pontjában, 7. § (6) bekezdés b) pontjában, 7. § (7) bekezdésében, 9. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (2), (7), és (12) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében, 12. § (2), (3) és (5) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, 13. § (2), (3), (5) és (10) bekezdésében, 14. § (2a) és (3) bekezdésében, 15. § (1a) és (1b) bekezdésében, valamint 18. § (2) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 5. § (2) és (3) bekezdésében, 5. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. §-ában, 10. § (5) és (6) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, valamint 15. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

d) 14. § (2a) bekezdésében és 15. § (1a) bekezdésében a "megyén" szövegrész helyébe a "vármegyén" szöveg,

e) 17. § (1) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

174. A létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

177. § A létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 7. §-ában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

175. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet módosítása

178. § A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

176. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

179. § A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

177. A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

180. § A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

178. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

181. § Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1/A. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

179. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet módosítása

182. § A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 1.3.2. pontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

b) 1. melléklet 1.3.2. pontjában és 1.3.2.2. alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 4. mellékletében foglalt táblázat F:3 és D:4 mezőjében a "megyehatár" szövegrész helyébe a "vármegyehatár" szöveg

lép.

180. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

183. § A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés 19. és 22. pontjában, valamint 2. melléklet 11. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

181. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

184. § A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

a) 2. § 8. pontjában, 3. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 4. melléklet 2.1.1. pontjában a "megyék" szövegrész helyébe a "vármegyék" szöveg

lép.

182. A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosítása

185. § A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés 8. pontjában a "megyében" szövegrészek helyébe a "vármegyében" szöveg,

b) 1. melléklet C) rész b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

183. A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

186. § A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 1/A. §-ában és 2. § nyitó szövegrészében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

184. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

187. § A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, 3. § e) pontjában, 5. § (4) bekezdés d) pontjában, 12. § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés c) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

185. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet módosítása

188. § A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a) 3. § (4) bekezdés b) pontjában, 7. § (7) bekezdésében a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg,

b) 10. § (1) bekezdés 1. és 3-12. pontjában, 2. melléklet 1. és 3-12. alcím címében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

c) 17. § (3) bekezdésében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

d) 1. melléklet 1. alcím A) pont a) és b) alpontjában, 1. melléklet 1. alcím C) pontjában, 1. melléklet 2. alcím A) pont b) és c) alpontjában, 1. melléklet 2. alcím C) pontjában, 1. melléklet 3. alcím A) pont a) alpontjában, 1. melléklet 3. alcím C) pontjában, 1. melléklet 4. alcím A) pont a), b) és c) alpontjában, 1. melléklet 4. alcím C) pontjában, 1. melléklet 5. alcím A) pont b) és c) alpontjában, 1. melléklet 5. alcím C) pontjában, 1. melléklet 6. alcím A) pont a) és b) alpontjában, 1. melléklet 7. alcím A) pont a) alpontjában, 1. melléklet 7. alcím C) pontjában, 1. melléklet 8. alcím A) pont a) és c) alpontjában, 1. melléklet 8. alcím C) pontjában, 1. melléklet 9. alcím A) pont a) alpontjában, 1. melléklet 9. alcím C) pontjában, 1. melléklet 10. alcím A) pont a) alpontjában, 1. melléklet 10. alcím C) pontjában, 1. melléklet 11. alcím A) pont a) alpontjában, 1. melléklet 11. alcím C) pontjában, 1. melléklet 12. alcím A) pont a) alpontjában, 2. melléklet 1. alcím a) és b) pontjában, 2. melléklet 2. alcím b) és c) pontjában, 2. melléklet 3. alcím a) pontjában, 2. melléklet 4. alcím a)-c) pontjában, 2. melléklet 5. alcím a) és b) pontjában, 2. melléklet 6. alcím a) és b) pontjában, 2. melléklet 7. alcím a) pontjában, 2. melléklet 8. alcím a) és c) pontjában, 2. melléklet 9. alcím a) pontjában, 2. melléklet 10. alcím a) pontjában, 2. melléklet 11. alcím a) pontjában, valamint 2. melléklet 12. alcím a) pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

e) 1. melléklet 1. alcím A) pont c) és d) alpontjában, 1. melléklet 2. alcím A) pont d) alpontjában, 1. melléklet 3. alcím A) pont b) és c) alpontjában, 1. melléklet 4. alcím A) pont d)-j) alpontjában, 1. melléklet 5. alcím A) pont d) alpontjában, 1. melléklet 5. alcím B) pont c) alpontjában, 1. melléklet 6. alcím A) pont c)-e) alpontjában, 1. melléklet 6. alcím B) pont c) alpontjában, 1. melléklet 7. alcím A) pont b) és c) alpontjában, 1. melléklet 7. alcím B) pont c) alpontjában, 1. melléklet 8. alcím A) pont b), d) és e) alpontjában, 1. melléklet 9. alcím A) pont b)-e) alpontjában, 1. melléklet 10. alcím A) pont b)-g) alpontjában, 1. melléklet 11. alcím A) pont b)-d) alpontjában, 1. melléklet 11. alcím B) pont c) alpontban, 1. melléklet 12. alcím A) pont b) és c) alpontjában, 2. melléklet 1. alcím c) és d) pontjában, 2. melléklet 2. alcím d) pontjában, 2. melléklet 3. alcím b) és c) pontjában, 2. melléklet 4. alcím d)-j) pontjában, 2. melléklet 5. alcím c) pontjában, 2. melléklet 6. alcím c)-e) pontjában, 2. melléklet 7. alcím b) és c) pontjában, 2. melléklet 8. alcím b), d) és e) pontjában, 2. melléklet 9. alcím b)-e) pontjában, 2. melléklet 10. alcím b)-g) pontjában, 2. melléklet 11. alcím b)-d) pontjában, valamint 2. melléklet 12. alcím b) és c) pontjában a "megyéből" szövegrész helyébe a "vármegyéből" szöveg,

f) 1. melléklet 1. alcím B) pont c) alpontjában, 1. melléklet 2. alcím B) pont c) alpontjában, 1. melléklet 3. alcím B) pont c) alpontjában, 1. melléklet 4. alcím B) pont c) alpontjában, 1. melléklet 8. alcím B) pont c) alpontjában, 1. melléklet 9. alcím B) pont c) alpontjában, valamint 1. melléklet 10. alcím B) pont c) alpontjában a "megyében" szövegrészek helyébe a "vármegyében" szöveg,

g) 1. melléklet 1. alcím B) pont c) alpontjában a "megyéből" szövegrészek helyébe a "vármegyéből" szöveg,

h) 1. melléklet 2. alcím A) pont e)-g) alpontjában, 1. melléklet 5. alcím B) pont c) alpontjában, 1. melléklet 6. alcím B) pont c) alpontjában, 1. melléklet 11. alcím B) pont c) alpontjában, 1. melléklet 12. alcím B) pont c) alpontjában és 2. melléklet 2. alcím e)-g) pontjában a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg

lép.

186. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

189. § A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

187. A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

190. § A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a) 2. §-ában, 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 10. § nyitó szövegrészében és 1. melléklet 2/B. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 9. § (1) és (5) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

188. A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

191. § A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 78. pontjában, 8. § 3. pontjában és 28. § (4) bekezdésében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

b) 4. § 11. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

189. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

192. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet]

a) 3. § (1) bekezdés 63. pontjában, valamint 5. melléklet 3.8.2.3., 3.8.2.5., 3.8.2.7. és 3.8.2.8. pontjában a "megyei önkormányzat" szövegrész helyébe a "vármegyei önkormányzat" szöveg,

b) 29. § (4) bekezdés f) pontjában és 30. § (3) bekezdés f) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 54/D. §-ában és 5. melléklet 3.8.2.3. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

193. § Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 36.5a. pontja,

b) 1. melléklet 37.1. pontjában az "- a megyei fejlesztési biztos kivételével -" szövegrész.

190. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

194. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a) 1. mellékletében foglalt táblázat A:3 és C:30 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat C:30 mezőjében a "megyénként" szövegrészek helyébe a "vármegyénként" szöveg,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat C:31 mezőjében a "megyénként" szövegrész helyébe a "vármegyénként" szöveg

lép.

191. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosítása

195. § A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés 5. pontjában, valamint 3. § (1) és (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "megyékben" szövegrész helyébe a "vármegyékben" szöveg, a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg, a "megyén" szövegrész helyébe a "vármegyén" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg,

d) 2. mellékletében foglalt táblázat B:1 mezőjében, 3. mellékletében foglalt táblázat fejléc 3. mezőjében, 4. mellékletében foglalt táblázat fejléc 2. mezőjében valamint 6. mellékletében foglalt táblázat B:1 mezőjében a "Megye" szövegrész helyébe a "Vármegye" szöveg

lép.

192. A légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatoknak az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv általi átvételéről, a nyilvános repülőtér üzemben tartója részére történő visszaadásáról és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv indokolt költségei megtérítésének szabályairól, valamint a védelmi ellenőrzés felügyeletéről szóló 302/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

196. § A légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatoknak az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv általi átvételéről, a nyilvános repülőtér üzemben tartója részére történő visszaadásáról és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv indokolt költségei megtérítésének szabályairól, valamint a védelmi ellenőrzés felügyeletéről szóló 302/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg, a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg lép.

193. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

197. § Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) és (4) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg,

d) 9. § b) pontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

e) 11. § (1) bekezdés l) pontjában, 11. § (2) bekezdés g) pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

f) 11. § (1) bekezdés l) pontjában, 11. § (2) bekezdés g) pontjában a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg

lép.

194. A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

198. § A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg lép.

195. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

199. § A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 4. § (7) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

b) 20. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

196. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

200. § A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) és (3) bekezdésében, 4. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában, valamint 1. mellékletében foglalt táblázat címében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

197. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

201. § A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 57. pontjában a "megyében" szövegrészek helyébe a "vármegyében" szöveg,

b) 17. § (4) bekezdésében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg

lép.

198. A tengerész munkaközvetítői és munkaerő-kölcsönzési tevékenység feltételeiről és egyes víziközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 383/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

202. § A tengerész munkaközvetítői és munkaerő-kölcsönzési tevékenység feltételeiről és egyes víziközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 383/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

199. A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet módosítása

203. § A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg lép.

204. § Hatályát veszti a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "elnöke az építésügyért felelős miniszter által kijelölt személy" szövegrész.

200. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

205. § A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 10. § (4) és (5) bekezdésében, 11. §-ában, 12. §-ában, 24. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 26. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

201. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet módosítása

206. § A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, valamint 1. melléklet címében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg lép.

202. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

207. § Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. §-ában a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

c) 1. melléklet 2-20. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

203. A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

208. § A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

a) 2. mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat A:2-A:5 és A:7-A:21 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép

204. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet módosítása

209. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a) 63. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 9. melléklet 5.8. és 5.9. pontjában a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg

lép.

205. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

210. § Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7/D. § (1) bekezdés g) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

206. A helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyás eljárási szabályairól szóló 126/2015. (V. 27.) Korm. rendelet módosítása

211. § A helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyás eljárási szabályairól szóló 126/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 1. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

207. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

212. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a) 1. mellékletében foglalt I. táblázat B:7 mezőjében, 1. mellékletében foglalt IV. táblázat B:2 mezőjében, 2. mellékletében foglalt I. táblázat A:10 és B:10 mezőjében, 2. mellékletében foglalt IV. táblázat A:3 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt V. táblázat B:19, B:24, C:2-C:11 és C:13 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

208. A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása

213. § A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint 2. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. § (2) és (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

209. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

214. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 62/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

a) 17. § (2) bekezdés b) pontjában, 17. § (4) bekezdésében a "megyénkénti" szövegrész helyébe a "vármegyénkénti" szöveg,

b) 17. § (3) bekezdés b) pontjában 19. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 17. § (4) bekezdésében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg

lép.

210. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

215. § A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

a) 4. § (7) bekezdés b) és c) pontjában, 4. § (8) és (11) bekezdésében, 11. § (3) bekezdés a) pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

b) 5. melléklet 1.2.2.1. pontjában, 5. melléklet 5.1.1. pontjában és 5. melléklet 7.1.1. pontjában a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg,

c) 5. melléklet 5. pontjában a "megyében" szövegrészek helyébe a "vármegyében" szöveg

lép.

211. Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

216. § Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

212. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

217. § A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg lép.

213. A költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet módosítása

218. § A költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

214. Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

219. § Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a) 5. §-ában, 11. § (1) bekezdés b) pontjában a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg,

b) 15. § a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

215. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

220. § Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg, a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg lép.

216. A polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti tervről, valamint a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási tervről szóló 326/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

221. § A polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti tervről, valamint a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási tervről szóló 326/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés i) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

217. Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

222. § Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a) 23. § (2) bekezdésében, 24. § (1) és (3) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

b) 23. § (4) bekezdésében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

218. A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

223. § A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

219. A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

224. § A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában és 6. § a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

220. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

225. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés d) pontjában, valamint 9. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

221. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

226. § A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában és 20. § a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

222. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

227. § Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

223. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

228. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdés a) pontjában, 17. §-ában, 19. § (1) és (5) bekezdésében, 20. §-ában, 23. § (2) bekezdésében, 24. § (3) bekezdésében, 25. §-ában, 27. § (1) és (3) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 29. § (1) bekezdés c) pontjában, 29. § (6) és (7) bekezdésében, 30. § (3) bekezdésében, 31. §-ában, 35. § (9) bekezdésében, 52. § (1) bekezdésében, 56/B. §-ában és 78. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 11. § a) pontjában, 8. alcím címében, 12. §-ában, 14. § nyitó szövegrészében, 16. § (1) bekezdés záró szövegrészében, 16. § (3) és (4) bekezdésében, 18. §-ában, 19. § (4) bekezdésében, 22. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 22. § (1a) és (2) bekezdésében, 22/A. § b) pontjában, 23. § (1) bekezdésében, 24. § (1) és (2) bekezdésében, 26. §-ában, 27. § (2) bekezdésében, 28. § (1a)-(3) bekezdésében, 28/A. §-ában, 29. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, 29. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, 29. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és záró szövegrészében, 29. § (3) és (5) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a)-f) pontjában, 32-34. §-ában, 35. § (1), (2) és (5) bekezdésében, 35. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében, 35. § (6a)-(8) bekezdésében, (10) és (11) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében, 37. § (1) és (2) bekezdésében, 38. §-ában, 39. § (1)-(3) bekezdésében, 41. §-ában, 42. §-ában, 44. § (1) bekezdés záró szövegrészében és (4) bekezdésében, 50. §-ában, 51. § (1) és (2) bekezdésében, 52. § (5) és (6) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés a) pontjában, 55. §-ában, 56/A. § (1) és (2) bekezdésében, 21/B. alcím címében, 56/C. §-ában, 56/D. §-ában, 63. § (5) bekezdésében, 65. § (3) és (4) bekezdésében, 66. § a) pontjában, 68. § (2) bekezdésében, 80. § (2) bekezdésében, 90. § (1) bekezdés e) pontjában, 90. § (4) bekezdésében, valamint 1. melléklet B) rész 7. pont nyitó szövegrészében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) IV. Fejezet címében a "MEGYEI" szövegrész helyébe a "VÁRMEGYEI" szöveg,

d) 39. § (4) bekezdésében, 40. § a) pontjában, 45. §-ában, 52. § (4) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés a) pontjában, 64. § (1) bekezdés b) pontjában, 66. § nyitó szövegrészében, 67. §-ában, 69. § (1) bekezdésében, 1. melléklet B) rész 4. pontjában, 7. pont d)-v) alpontjában, 8. pont f) alpontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

e) 40. § b)-g) pontjában, 54. § (1) bekezdés c) pont ca)-cc) alpontjában, 1. melléklet B) rész 8. pont a)-e) és g) alpontjában a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg,

f) 40. § b)-g) pontjában, 52. § (3) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés b) pontjában, 54. § (1) bekezdés c) pont ca)-cc) alpontjában, 56/C. §-ában, 1. melléklet B) rész 7. pont d)-v) alpontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

g) 56/B. §-ában a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

h) 81. § (1) bekezdésében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg

lép.

224. A genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásával kapcsolatos nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 3/2016. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

229. § A genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásával kapcsolatos nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 3/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg lép.

225. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

230. § Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében és 43. § (1) bekezdés n) pontjában és (1a) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

226. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

231. § A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében és 2. mellékletében foglalt táblázat A:2-A:2679 mezőjében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében, 30. § (1) bekezdés 12. pontjában, 30. § (1a) bekezdés a) pontjában és 51/J. § (3) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 2. mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében a "MEGYE" szövegrész helyébe a "VÁRMEGYE" szöveg

lép.

227. Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

232. § Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. és 11. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

228. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

233. § A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében, 4. § (12) és (12a) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

229. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

234. § A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

230. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

235. § Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében és 2. mellékletében foglalt táblázat 1. sorában a "MEGYE" szövegrész helyébe a "VÁRMEGYE" szöveg lép.

231. A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

236. § A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában, 2. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és 19. §-ában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1/A. § 32. pontjában, 4. § (1) bekezdés b) pontjában és 8/I. § (4) bekezdésében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg

lép.

232. A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

237. § A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

a) 16. § (2) bekezdésében és 2. melléklet 5. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 16. § (2) bekezdésében a "megyénként" szövegrész helyébe a "vármegyénként" szöveg

lép.

233. A kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról szóló 337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

238. § A kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról szóló 337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt I. A nyomvonal adatai táblázat A:9 mezőjében a "Megye" szövegrész helyébe a "Vármegye" szöveg lép.

234. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

239. § Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a) 5. § a) és b) pontjában, 2. alcím címében, 6. § záró szövegrészében, 8. §-ában, 9. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (1) és (4) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 14/A. §-ában és 1. mellékletében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 10. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg, a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg, a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

235. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

240. § A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében, 1. § (4) bekezdés h) pontjában 1. § (4a) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (1) és (7) bekezdésében, 22. § (1) és (3) bekezdésében, 1. mellékletében foglalt táblázat címében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat A:3-A:13 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlopában a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

236. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

241. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 2. § (2) bekezdés 11. pontjában, 2. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (1) bekezdés d) pontjában, 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 12. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 16. § (1) bekezdésében, 1. melléklet 2. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

237. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

242. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés a) és e) pontjában, 18. § (2) bekezdés b) és d) pontjában, 20. § (1) bekezdés f) pontjában, 26. § a) pontjában, 26/A. § (1) és (2) bekezdésében, 28. § (2) bekezdés b) és e) pontjában, 37. § (5) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, valamint 42. § (2a) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. § (3) és (6) bekezdésében, 3. § (3) bekezdés b) pontjában, 4. § záró szövegrészében, 5. § (1) bekezdés d) pontjában, 6. § (1), (1b), (2) és (4) bekezdésében, 6. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § (7) bekezdésében, 6/A. § (1) és (3) bekezdésében, 7. § c) pontjában, 9. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, 10. § d) pontjában, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 13. § e)-g), i) és j) pontjában, 14. § (4) bekezdésében, 15. §-ában, 16. § (1) bekezdés d) pont da)-db) alpontjában, 16. § (1) bekezdés e) pont nyitó szövegrészében és ea)-eb) alpontjában, 17. § (2) bekezdés b) pontjában, 18. § (1) bekezdés b)-d) pontjában, 18. § (2) bekezdés a) és c) pontjában, 18. § (3a) bekezdésében, 18. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 18. § (4a) és (6) bekezdésében, 18. § (7) bekezdés záró szövegrészében, 18. § (8)-(10) bekezdésében, 20. § (1) bekezdés a)-e) pontjában, 20. § (2)-(4) bekezdésében, 22. § (1) bekezdés b) pontjában, 22. § (2) bekezdésében, 23. § (2) és (3) bekezdésében, 26. § b) pontjában, 27/A. §-ában, 28. § (2) bekezdés a), c) és g) pontjában, 29. § d) pontjában, 30. § (1) bekezdésében, 36. § b) pontjában, 37. § (1) és (4) bekezdésében, 39. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 41. §-ában, 42. § (3) bekezdésében, 42. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 42. § (5) bekezdésében, 43. § (1)-(3) és (5) bekezdésében, 44. § (4) bekezdésében, 45. § d) pontjában, 46. § (2) bekezdésében, 47. § (1) bekezdés c), f) és g) pontjában, 48. § a) pont záró szövegrészében, 48. § c) és d) pontjában, 50. § (1) bekezdésében, 51. § b) pontjában, 52. § (1) bekezdésében, 52. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 53. § (1) bekezdésében, 54. §-ában, 55. § c) pontjában, 56. § b) pontjában, 59. § d) pontjában, 60. § (1) bekezdésében, 75. § (3) bekezdésében, valamint 2. melléklet címében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 3. § (1) és (2) bekezdésében, 3. § (3) bekezdés b) pontjában, 14. § (4) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 37. § (4) és (5) bekezdésében, 60. § (2) bekezdésében, 3. melléklet 1-19. pontjában, 4. melléklet I. táblázat B:2-B:6 és B:8 mezőjében, 4. melléklet II. táblázat B:2-B:6 mezőjében, valamint 4. melléklet III. táblázat B:2-B:4 mezőjében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

d) 3. § (1) és (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés c) pontjában, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (1) és (1b) bekezdésében, 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § (4) bekezdésében, 6/A. § (2) bekezdésében, 7. § b) pontjában, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 10. § c) pontjában, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 12. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 12. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében, 13. § d) pontjában, 14. § (3) és (4) bekezdésében, 18. § (5) bekezdésében, 19. § záró szövegrészében, 19/A. §-ában, 26/A. § (2) bekezdésében, 29. § c) pontjában, 30. § (2) bekezdésében, 32. § (5) bekezdésében, 33. § a) pontjában, 34. § (1) bekezdésében, 34. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 34. § (3) bekezdésében, 37. § (6) bekezdésében, 59. § c) pontjában, 60. § (2) és (6) bekezdésében, 61. § (2) bekezdés záró szövegrészében, 61. § (3) bekezdésében, 2. melléklet 1-10. alcím címében, 4. melléklet I. táblázat A:2-A:8 mezőjében, 4. melléklet II. táblázat A:2-A:6 mezőjében, valamint 4. melléklet III. táblázat A:2-A:5 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

e) 11. § (3) bekezdésében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

f) 14. § (4) bekezdésében, 16. § (1) bekezdés b) pontjában, 30. § (1) bekezdésében, 46. § (2) bekezdésében, 60. § (1) bekezdésében, 4. melléklet címében a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg,

g) 30. § (4) bekezdés b) pontjában a "megyehatáron" szövegrész helyébe a "vármegyehatáron" szöveg,

h) 30. § (5) bekezdésében a "megyénél" szövegrész helyébe a "vármegyénél" szöveg,

i) 34. § (3) bekezdésében a "megyét" szövegrész helyébe a "vármegyét" szöveg,

j) 4. melléklet I. táblázat B:6 mezőjében és 4. melléklet III. táblázat B:5 mezőjében a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg,

k) 4. melléklet I. táblázat B:7 mezőjében a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

243. § Hatályát veszti a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 42. § (3) bekezdése.

238. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

244. § Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 23/A. § (1) és (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

239. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

245. § A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében, 16. § (2), (5) és (7) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében és 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:2-B:7 mezőjében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

c) 1. melléklet 1. pont 1.1-1.6. alpontjában a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg,

d) 1. melléklet 1. pont 1.2-1.6. alpontjában és 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:3-A:7 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

e) 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:1, A:22, A:42, A:58, A:123, A:137, A:152, A:168, A:189, A:203, A:221, A:234, A:245, A:280, A:297, A:319, A:332, A:346 és A:365 mezőjében a "MEGYE" szövegrész helyébe a "VÁRMEGYE" szöveg

lép.

240. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

246. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 1. § b) pontjában és 4. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szövegrész,

b) 4. § (3) bekezdésében, 8. § (6) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

241. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

247. § A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 1. § a) pontjában, 5. § (1) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés a) és c) pontjában és 5. § (4) bekezdés e) és g) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. § c) pontjában, 3. § (3) bekezdés záró szövegrészében, 3. § (10) bekezdésében és 4. § (2) és (3) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében a "bírósági felülvizsgálata" szövegrész helyébe az "elleni közigazgatási per" szöveg,

d) 5. § (2) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

242. Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

248. § Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § nyitó szövegrészében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

243. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

249. § Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

a) 14. § (2) bekezdés f) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 6. melléklet "II. Mutatószámok" táblázatában a "megyéjében" szövegrész helyébe a "vármegyéjében" szöveg,

c) 9. melléklet II. pontjában az "A központi költségvetési támogatásból a tárgyévre vonatkozóan megvalósult produkciók szakmai adatai" táblázat ba) és bb) pontjában a "megyén" szövegrész helyébe a "vármegyén" szöveg

lép.

244. Az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

250. § Az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

245. A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről szóló 485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

251. § A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről szóló 485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 2. melléklet 4.1.1.6. pont a) alpontjában a "megyén" szövegrész helyébe a "vármegyén" szöveg,

b) 2. melléklet 5. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

246. A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

252. § A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet 1. § 9a. pontjában és 9/A. § (8) bekezdésében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg lép.

247. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatásokról, valamint a támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló 50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

253. § Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatásokról, valamint a támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló 50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

248. A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

254. § A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

249. A Hollókő ófalu és környezete világörökségi kezelési tervéről szóló 108/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

255. § A Hollókő ófalu és környezete világörökségi kezelési tervéről szóló 108/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. melléklet 5.1. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

250. A fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

256. § A fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

251. Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

257. § Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában és 2. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

252. A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló 180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

258. § A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló 180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

253. A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

259. § A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/A. § (3) bekezdésében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg lép.

254. A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

260. § A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a) 2. § (5) bekezdésében a "megyénkénti" szövegrész helyébe a "vármegyénkénti" szöveg,

b) 1. mellékletében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

255. A víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

261. § A víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a) 2. § (5) bekezdésében a "megyénkénti" szövegrész helyébe a "vármegyénkénti" szöveg,

b) 1. mellékletében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

256. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

262. § A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg, a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg lép.

257. Az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

263. § Az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg lép.

258. A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

264. § A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § nyitó szövegrészében, 6. § a) pont ac) alpontjában, 9. § (5) bekezdés a) pontjában, 13. § (2) bekezdésében, valamint 18. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

259. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

265. § Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés b) pontjában, 2. melléklet II. pont 1.3., 2.3., 3.3., 4.3., 5.3., 7.3., 8.3., 9.3., 10.3., 11.2. alpontjában és 12.3. alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. melléklet I. pont 18.3. alpontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

260. A barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

266. § A barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2. pont a) alpontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg lép.

261. A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

267. § A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

262. A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

268. § A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

263. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

269. § Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a) 1. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat B:5 és B:11 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

264. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

270. § A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

265. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

271. § A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a) 1. § 7. és 14. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 21. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 39. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 70. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a "megyén" szövegrész helyébe a "vármegyén" szöveg,

c) 21. § (4) bekezdés a) pontjában a "megyén kívüli megyében" szövegrész helyébe a "vármegyén kívüli vármegyében" szöveg

lép.

266. A Kaposvári Egyetem humán-egészségügyi szolgáltatási feladatainak átadásáról szóló 425/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

272. § A Kaposvári Egyetem humán-egészségügyi szolgáltatási feladatainak átadásáról szóló 425/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (1)-(3) bekezdésében, 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint 2. § (1) bekezdés c) pontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg lép.

267. Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

273. § Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

268. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

274. § A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

269. A határvízen történő közlekedés engedélyezéséről szóló 460/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

275. § A határvízen történő közlekedés engedélyezéséről szóló 460/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

270. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

276. § A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat C:2, C:3, C:5-C:7 és C:36 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

271. A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

277. § A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában, 14. §-ában és 15. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

272. Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

278. § Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

273. A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

279. § A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában és 4. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

274. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyonértékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

280. § A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § a) és b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. § b) pontjában a "megyeszékhely" szövegrész helyébe a "vármegyeszékhely", a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg, a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

275. A nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzésével, a nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízi járművek menet közbeni ellenőrzésével, valamint a munkavégzés céljából határátkelőhelyen kívül történő határátlépéssel kapcsolatos kiegészítő eljárási rendelkezésekről szóló 509/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

281. § A nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzésével, a nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízi járművek menet közbeni ellenőrzésével, valamint a munkavégzés céljából határátkelőhelyen kívül történő határátlépéssel kapcsolatos kiegészítő eljárási rendelkezésekről szóló 509/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 4. § (1) és (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. § (4) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

276. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

282. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

1. 1/A. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

2. 1/A. § (4) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

3. 3. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

4. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

5. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:5 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

6. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:16 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

7. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:18 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

8. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:19 mezőjében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

9. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:20 mezőjében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

10. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:21 mezőjében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

11. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:22 mezőjében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

12. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:23 mezőjében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

13. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:30 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

14. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:37 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

15. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:38 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

16. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:40 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

17. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:41 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

18. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:42 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

19. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:44 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

20. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:45 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

21. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:46 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

22. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:47 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

23. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:48 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

24. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:64 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

25. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:65 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

26. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:66 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

27. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:67 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

28. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:68 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

29. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:69 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

30. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:70 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

31. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:71 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

32. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:72 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

33. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:73 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

34. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:74 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

35. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:75 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

36. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:76 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

37. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:77 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

38. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:78 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

39. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:79 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

40. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:80 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

41. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:83 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

42. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:86 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

43. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:87 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

44. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:88 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

45. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:89 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

46. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:90 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

47. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:91 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

48. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:92 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

49. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:93 mezőjében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

50. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:94 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

51. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:95 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

52. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:96 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

53. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:97 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

54. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:100 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

55. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:101 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

56. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:102 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

57. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:103 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

58. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:4 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

59. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

60. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat D:8 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

61. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat D:9 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

62. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat D:10 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

63. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat D:11 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

64. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

65. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

66. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:8 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

67. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:9 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

68. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:12 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

69. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:13 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

70. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:14 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

71. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:15 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

72. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:19 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

73. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:23 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

74. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:40 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

75. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:46/A mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

76. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:46/B mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

77. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

78. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat C:4 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

79. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat C:6 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

80. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

81. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

82. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:4 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

83. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat E:7 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

84. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:8 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

85. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:9 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

86. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:12 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

87. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:13 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

88. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:16 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

89. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:18 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

90. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:20 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

91. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:28 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

92. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:34 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

93. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat D:4 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

94. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat D:6 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

95. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat D:7 mezőjében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

96. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat D:8 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

97. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat D:12 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

98. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat D:13 mezőjében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

99. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

100. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

101. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:7 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

102. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:8 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

103. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:9 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

104. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:10 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

105. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:11 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

106. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:12 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

107. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:13 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

108. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:14 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

109. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:15 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

110. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:9 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

111. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:12 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

112. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:21 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

113. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:25 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

114. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:31 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

115. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:32 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

116. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:40 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

117. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:44 mezőjében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

118. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:47 mezőjében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

119. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:66 mezőjében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

120. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:69 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

121. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:70 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

122. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat E:70 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

123. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:71 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

124. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:73 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

125. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:74 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

126. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:77 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

127. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:80 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

128. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:81 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

129. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:84 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

130. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat E:84 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

131. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:85 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

132. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:89 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

133. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:90 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

134. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:91 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

135. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:97 mezőjében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

136. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:99 mezőjében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

137. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:115 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

138. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat E:115 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

139. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:116 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

140. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat E:116 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

141. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:120 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

142. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:122 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

143. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:123 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

144. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:124 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

145. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat E:125 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

146. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:126 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

147. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:128 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

148. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:130 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

149. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:131 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

150. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat E:131 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

151. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:132 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

152. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:133 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

153. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:136 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

154. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat E:136 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

155. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:138 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

156. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:141 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

157. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat E:142 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

158. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:143 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

159. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:144 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

160. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:147 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

161. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:148 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

162. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:152 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

163. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:155 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

164. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:163 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

165. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:164 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

166. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:167 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

167. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:168 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

168. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:169 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

169. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:170 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

170. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:174 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

171. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:175 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

172. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:177 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

173. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:178 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

174. 1. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat D:12 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

175. 1. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat D:13 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

176. 1. melléklet 14. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

177. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

178. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:2 mezőjében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

179. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

180. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

181. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:4 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

182. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:4 mezőjében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

183. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:5 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

184. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:5 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

185. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:6 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

186. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:6 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

187. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:7 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

188. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:8 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

189. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:9 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

190. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:9 mezőjében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

191. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:10 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

192. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:10 mezőjében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

193. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:11 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

194. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:11 mezőjében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

195. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:12 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

196. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:12 mezőjében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

197. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:18 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

198. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:19 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

199. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:19 mezőjében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

200. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:20 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

201. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:20 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

202. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:21 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

203. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:21 mezőjében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

204. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:23 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

205. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:23 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

206. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:26 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

207. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:26 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

208. 1. melléklet 18. pontjában foglalt táblázat D:1 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

209. 1. melléklet 18. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

210. 1. melléklet 18. pontjában foglalt táblázat D:4 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

211. 1. melléklet 18/a. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

212. 1. melléklet 18/a. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

213. 1. melléklet 18/a. pontjában foglalt táblázat D:4 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

214. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

215. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

216. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:5 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

217. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:11 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

218. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat A:13 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

219. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:13 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

220. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat A:14 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

221. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat A:15 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

222. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:15 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

223. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:16 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

224. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat A:26 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

225. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat A:27 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

226. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat E:29 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

227. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:38 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

228. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:39 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

229. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat E:39 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

230. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:40 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

231. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:41 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

232. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:42 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

233. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:43 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

234. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:44 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

235. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:45 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

236. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:46 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

237. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:60 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

238. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:61 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

239. 1. melléklet 20. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

240. 2. mellékletében foglalt táblázat B:9 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

241. 3. melléklet 22. pontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

277. Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín világörökségi kezelési tervéről szóló 14/2018. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

283. § Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín világörökségi kezelési tervéről szóló 14/2018. (II. 12.) Korm. rendelet

a) 2. melléklet 4.1.4.2. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. melléklet 4.1.4.3. pont c) alpontjában, 5.1.1. pont f) alpontjában és 5.2.1 pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

278. Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője világörökségi kezelési tervéről szóló 17/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

284. § Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője világörökségi kezelési tervéről szóló 17/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 2. melléket 4.1.1.3. pontjában, 4.1.4. pont n) alpontjában és 5.1. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

279. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

285. § Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § nyitó szövegrészében és 1. § d) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

280. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

286. § A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet]

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában, 4. § (2) bekezdés c) pontjában, 26. § (4) bekezdés d) pontjában, 27. § (4) bekezdés e) pontjában, 40. § (2) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 9. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 40. § (1) bekezdésében, valamint 40. § (6) bekezdés a) pontjában a "megyét" szövegrész helyébe a "vármegyét" szöveg,

c) 40. § (2) bekezdésében, 3. melléklet 1. pont 1.1.3. alpontjában és 13. melléklet II. pont 1.4.1. alpontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

d) 2. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában a "Megye" szövegrész helyébe a "Vármegye" szöveg

lép.

287. § Hatályát veszti a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, valamint 10. § (1) és (7) bekezdésében a "fővárosi és megyei" szövegrész.

281. A helyi közszolgáltatás információs rendszerről szóló 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása

288. § A helyi közszolgáltatás információs rendszerről szóló 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:15 mezőjében a "megyénként" szövegrész helyébe a "vármegyénként" szöveg lép.

282. Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv feladatairól, valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről szóló 130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

289. § Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv feladatairól, valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről szóló 130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. § b) és c) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

283. Az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

290. § Az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

284. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

291. § A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében, 3. §-ában és 4. § (1) bekezdés a) pontjában a "megyeszékhely" szövegrész helyébe a "vármegyeszékhely" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében, 3. §-ában és 4. § (1) bekezdés a) pontjában a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg

lép.

285. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

292. § A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei", és a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

b) 5. § (5) bekezdés d) pontjában, valamint 5. § (7) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

286. A higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet módosítása

293. § A higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

287. Az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről szóló 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet módosítása

294. § Az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről szóló 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet

a) 1. mellékletében foglalt táblázat A:2 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat B:3-B:8 mezőjében a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

288. A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

295. § A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a)-g) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

289. A közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

296. § A közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontjában, 10. § a), d) és e) pontjában a "megyeszékhelyek" szövegrész helyébe a "vármegyeszékhelyek" szöveg lép.

290. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

297. § A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat C:1 mezőjében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

b) 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázat C:1-C:5 mezőjében a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

291. Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

298. § Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 40. § a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

292. A vasúti telekalakítási eljárásról szóló 315/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

299. § A vasúti telekalakítási eljárásról szóló 315/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

293. A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről szóló 327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

300. § A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről szóló 327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

294. A világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

301. § A világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 8. § (6) bekezdés j) pontjában és 19 § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. melléklet I. pont 2. alpontjában, II. pont 1. alpont b) és d) alpontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

295. A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

302. § A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a) 26/A. § (4) bekezdés c) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 34. § (1) és (2) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

296. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

303. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a) 77. § (1) bekezdésében a "Megyénként" szövegrész helyébe a "Vármegyénként" szöveg,

b) 102. § (6) bekezdés c) pontjában, 305. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 305. § (3) bekezdésében, 321. § (1) bekezdés 5. pont b) alpontjában, 321. § (1) bekezdés 6. és 9. pontjában, valamint 349. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 111. § c) pontjában a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg

lép.

297. A magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

304. § A magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. alcím címében, 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. alcím címében, 9. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 10. § (4) és (5) bekezdésében, 11. § (1)-(4), (6) és (7) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 18. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. § (1) és (3) bekezdésében, 3. § (1) és (2) bekezdésében, 3. alcím címében, 9. § (4) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében és 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

d) 3. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 9. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

e) 3. § (1) bekezdésében a "megyéhez" szövegrész helyébe a "vármegyéhez" szöveg

lép.

298. Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

305. § Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 3. § c) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

299. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

306. § A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

300. A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló 490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosítása

307. § A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló 490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a) 1. § 2. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. § 9. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

c) 11. § (2) bekezdésében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg

lép.

301. Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

308. § Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a) 4. § nyitó szövegrészében és 4. § c)-i) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 4. § a), j) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

302. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

309. § A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

303. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

310. § Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

a) 3. § (4) bekezdés d) és e) pontjában, 7. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, valamint 24. § (2) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdés d) pontjában, 24. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 24. § (2) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

304. A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatban a részarány-tulajdonosok kártalanításának szabályairól szóló 560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

311. § A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatban a részarány-tulajdonosok kártalanításának szabályairól szóló 560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

305. A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

312. § A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § 9. pontjában a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában 6. § (2) bekezdésében, valamint 10. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

306. Egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosítása

313. § Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 1. § (5a) bekezdésében, 2. mellékletében foglalt táblázat A:10, A:20, A:23, C:2, C:4-C:6, C:10, C:11, C:14, C:18, C:20, C:22-C:45, C:48, C:49, C:51, C:55, C:59-C:61, C:63-C:67, C:70-C:84, C:86, C:88-C:91 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg lép.

307. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

314. § A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a) 10. § (2) bekezdésében és 20. § (3) bekezdésében a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg,

b) 17. § (1) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

308. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

315. § A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában, 7. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében a "megyére" szövegrészek helyébe a "vármegyére" szöveg,

c) 1. § (2), (3) és (5) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

d) 2. § (2) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

e) 6. § (6) bekezdésében a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg

lép.

309. A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása

316. § A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a) 29. § (2) bekezdésében és 35. § (1) bekezdés h) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat B:30-B:32 mezőjében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

310. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

317. § A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, 49. § b) pontjában, 59. § (3) bekezdésében, 64. § (3) bekezdés b) pontjában, 73. § (1) és (2) bekezdésében, 10. mellékletében foglalt táblázat B:27, B:46-49, B:101, B:103 és C:121 mezőjében, 11. mellékletben foglalt táblázat A:5, A:11, A:12, A:16-20, A:22 és A:28 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

311. A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

318. § A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdés c) pontjában és 3. § (5) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 92. § (2) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

312. Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

319. § Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § a) és b) pontjában, 2. melléklet 1. és 2. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. alcím címében, 4. § (1) és (2) bekezdésében, 1. melléklet címében, 2. melléklet címében, 3. melléklet címében, 3. melléklet 1.2., 2.2., és a 3.2. pontjában, valamint 4/A. melléklet 2. pontjában a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

c) 4. melléklet 4. pontjában és 5. melléklet 2.2.2. pontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

313. A tudományos és innovációs, a technológiai és az ipari parkokról szóló 799/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

320. § A tudományos és innovációs, a technológiai és az ipari parkokról szóló 799/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (10) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

314. A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

321. § A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg, a "megyénként" szövegrész helyébe a "vármegyénként" szöveg lép.

315. Az élelmiszermentésről szóló 72/2022. (III. 2.) Korm. rendelet módosítása

322. § Az élelmiszermentésről szóló 72/2022. (III. 2.) Korm. rendelet 1. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

316. Az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

323. § Az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 2. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

317. A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

324. § A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) és (7) bekezdésében, 8. § (1), (9) és (10) bekezdésében, valamint 8. § (11) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 8. § (8) bekezdés b) alpontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

318. A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet módosítása

325. § A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg lép.

319. Az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

326. § Az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

320. A kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet módosítása

327. § A kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés e) pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg lép.

321. Záró rendelkezések

328. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-198. alcím, a 203. § és a 200-320. alcím 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez

A hulladékszállítmányok számára kijelölt magyar határkirendeltségek

AB
I.Közúti szállítás eseténCím, fax, e-mail
1.SzerbiaRöszkeNAV Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság
Határkirendeltség Röszke
6758 Röszke, Pf. 8
Fax: +36-62-573-289, +36-62-573-299
e-mail: roszke_hk@nav.gov.hu
2.UkrajnaZáhonyNAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság
Határkirendeltség Záhony
4625 Záhony, Pf. 6
Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153
e-mail: zahony_hk@nav.gov.hu
II.Vasúti szállítás eseténCím, fax, e-mail
1.SzerbiaKelebiaNAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság
Határkirendeltség Tompa, Kelebia vasúti határátkelőhely
6422 Tompa, Szabadföld 104.
Fax: +36-77-554-027
e-mail: tompa_hk@nav.gov.hu
2.UkrajnaZáhony,
Eperjeske
NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság
Határkirendeltség Záhony, Eperjeske
4625 Záhony, Pf. 6
Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153
e-mail: zahony_hk@nav.gov.hu
III.Vízi szállítás esetén (Duna)Cím, fax, e-mail
1.SzerbiaMohácsNAV Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség
Mohács
7700 Mohács, Budapesti u. 14/B
Fax: +36-69-511-131
e-mail: mohacs_hk@nav.gov.hu
IV.Légi szállítás eseténCím, fax, e-mail
1.Budapest-
Liszt Ferenc
Nemzetközi
Repülőtér
NAV Repülőtéri Igazgatóság
Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
1675 Budapest, Pf. 40.
Fax:+36-1-296-8761
e-mail: repig_1@nav.gov.hu

"

Tartalomjegyzék