126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet

az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről

A Kormány

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. §, valamint a 2. és a 3. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)-c), valamint e)-u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § és a 4. melléklet tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009. évi XCI. törvény 3. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § és az 5. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. §, valamint a 6-8. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. § és a 9. melléklet tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. §, a 30. § és a 10. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. § A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott idegenrendészeti szervként az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot jelöli ki.

3. § Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság központi szervre és igazgatóságokra tagozódik. Az igazgatóságokat, valamint azok illetékességi területét az 1. melléklet állapítja meg.

4. § Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. § és a 8-30. §, valamint az 1-10. melléklet 2019. július 1-jén lép hatályba.

6. § A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal elnevezése 2019. július 1. napján Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságra változik, továbbá a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 2019. július 1-jétől

a) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervként,

b) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó rendőrségként

működik tovább.

7. § (1) Azon kormányzati szolgálati jogviszonyban állót, aki hivatásos szolgálati jogviszonyban betölthető szolgálati beosztássá 2019. július 1. napjával átalakításra kerülő munkakört tölt be, a munkáltató a jogviszonyváltást megelőzően írásban nyilatkoztatja arról, hogy a tervezett besorolás figyelembevételével a hivatásos szolgálati jogviszony létesítését vállalja-e.

(2) A hivatásos szolgálati jogviszony létesítését vállaló az erre vonatkozó nyilatkozat megtételével egy időben megteszi a Hszt. 42. § (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot, továbbá csatolja a Hszt. 3. melléklete szerinti, kitöltött adatlapot, valamint a nyilatkozat megtételétől számított öt munkanapon belül csatolja a Hszt. 42. § (3) bekezdés c) pontja alapján szükséges, a Hszt. 2. melléklete szerinti hozzátartozói nyilatkozatot.

8. §[1]

9. §[2]

10. §[3]

11. §[4]

12. §[5]

13. §[6]

14. §[7]

15. §[8]

16. §[9]

17. §[10]

18. §[11]

19. §[12]

20. §[13]

21. §[14]

22. §[15]

23. §[16]

24. §[17]

25. §[18]

26. §[19]

27. §[20]

28. §[21]

29. §[22]

30. §[23]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelethez

Az idegenrendészeti szerv igazgatóságai és azok illetékességi területei

[24]
AB
1.Igazgatóság megnevezése és székhelyeIlletékességi terület
2.Budapesti és Pest Vármegyei Regionális Igazgatóság
Székhely: Budapest
a) Budapest Főváros,
b) Pest vármegye
3.Észak-alföldi Regionális Igazgatóság
Székhely: Debrecen
a) Hajdú-Bihar vármegye,
b) Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye,
c) Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
4.Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Székhely: Szeged
a) Csongrád-Csanád vármegye,
b) Bács-Kiskun vármegye,
c) Békés vármegye
5.Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
Székhely: Miskolc
a) Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,
b) Heves vármegye,
c) Nógrád vármegye
6.Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Pécs
a) Baranya vármegye,
b) Somogy vármegye,
c) Tolna vármegye
7.Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Székesfehérvár
a) Fejér vármegye,
b) Veszprém vármegye,
c) Komárom-Esztergom vármegye
8.Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Győr
a) Győr-Moson-Sopron vármegye,
b) Vas vármegye,
c) Zala vármegye
9.Központi Regionális Igazgatóság
Székhely: Budapest
országos

2. melléklet a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelethez[25]

3. melléklet a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelethez[26]

4. melléklet a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelethez[27]

5. melléklet a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelethez[28]

6. melléklet a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelethez[29]

7. melléklet a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelethez[30]

8. melléklet a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelethez[31]

9. melléklet a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelethez[32]

10. melléklet a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelethez[33]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[24] Módosította a 375/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet 3. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére