70/2011. (VII. 26.) VM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (4) bekezdésének a) pontjában, a 4. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (4) bekezdésének b) pontjában,a 3. § (1), (2) és (4) bekezdése tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (4) bekezdésének d) pontjában - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §-ának b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -, a 3. § (3) bekezdése tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (4) bekezdésének f) pontjában és az 5. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának a) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §[1] E rendeletet a földművelésügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyára kell alkalmazni.

2. § Az ágazathoz tartozó szervezetekben betölthető munkaköröket és beosztásokat, az azokhoz tartozó fizetési osztályokat, a közalkalmazotti munkakörök osztályba sorolását, azok megnevezését, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. §-ának(1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési többletkövetelményeket a Melléklet tartalmazza.

3. § (1) Magasabb vezetői beosztások a következők:

a) főigazgató,

b) főigazgató-helyettes,

c) igazgató,

d) igazgatóhelyettes,

e) műszaki vezető,

f) gazdasági vezető.

(2) Vezetői beosztások a következők:

a) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes,

b)[2] osztályvezető, szolgálatvezető,

c)[3] osztályvezető-helyettes, szolgálatvezető-helyettes,

d) aza)-c) ponthatályaalá nem tartozó,azoknál kisebb,egyadottintézményszervezeti és működési szabályzatában meghatározott és önálló szervezeti egység vezetője és helyettese, valamint a csoportvezető.

(3)[4] A magasabb vezető beosztású közalkalmazottat a pótlékalap háromszáz százaléka illeti meg. A főosztályvezetőt, főosztályvezető-helyettest, osztályvezetőt, szolgálatvezetőt, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerinti más önálló szervezeti egység vezetőt a pótlékalap kétszáz százaléka, a szervezeti egység vezető helyettest, továbbá a csoportvezetőt a pótlékalap száz százaléka illeti meg vezetői pótlék címén.

(4) Magasabb vezető és vezető beosztást - a (2) bekezdés d) pontja szerinti vezető beosztás kivételével - csak szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott tölthet be.

4. § A vezetői megbízás nélküli munkakör pályázat nélkül is betölthető.

5. § A vízügy területén a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott védekezéssel összefüggő feladatot ellátó védelmi szervezeti beosztást betöltő közalkalmazottakat rendelkezésre állási pótlék illeti meg. A pótlék mértéke a pótlékalap 50-100%-a.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az agrárágazatban című 7/2009. (I. 30.) FVM rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a környezetvédelmi és vízügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 11/2005. (V. 19.) KvVM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 70/2011. (VII. 26.) VM rendelethez

A betölthető munkakörök és beosztások, az azokhoz tartozó fizetési osztályok, a közalkalmazotti munkakörök osztályba sorolása, megnevezése, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési többletkövetelmények

1.[5]

2.[6]

3. A földművelésügyi miniszter irányítása alá tartozó szervezeteknél betölthető ágazat specifikus munkakörök megnevezése és besorolása[7]

AB
1MunkakörFizetési osztály
2agrármérnökH
3agrárszakmérnökI
4analitikusF,H
5asszisztensC,D, E,F
6állategészségőrC, D, E
7állatgondozóA, B, C
8állatorvosH
9állattenyésztőB, C, D, E, F, G, H
10biokémikusF,H
11biológusF,H
12boncmesterB, C, D
13boncsegédA, B
14élelmiszer-biztonsági szakreferensF,H,I
15élelmiszer-ellenőrC, D, E,F
16élelmiszer-higiénikusD, F, H
17élelmiszer-ipari mérnökH
18élelmiszer-ipari ügyintézőC,F,H
19élelmiszer-ipari szakmérnökI
20fertőtlenítőA, B, C
21gyógyszerész (állat-egészségügyi)H
22gyógyszerésztechnikus (állat-egészségügyi)C, D, E
23kertészmérnökH
24kémikusF,H
25laboratóriumi kisegítőA, B, C
26laboránsC, D, E,F
27laborműszerészC, D, E
28mezőgazdasági gépkezelőB, C
29mezőgazdasági gépszerelőB, C, D
30szakállatorvosI
31szakértő-tanácsadóF,H,I
32szakgyógyszerész (állat-egészségügyi)I
33tartósítóipari ügyintézőC, D, F, H
34udvarosA, B
35állat-egészségügyi és állattenyésztési üzemmérnökF

4. A közalkalmazott által betölthető nem ágazatspecifikus munkakörök megnevezése és besorolása

AB
1Munkakör megnevezéseFizetési osztály
2Adatbázis-felelősD, E, F, G, H
3AdatgyűjtőB, C, D
4AdatrögzítőB, C, D
5AdminisztrátorC, D,E
6AnyagbeszerzőB, C, D
7Anyag-fogyóeszköz-gazdálkodóC, D
8AnyagkönyvelőC, D
9AnyagkiadóB, C, D, E
10AnyagmozgatóA, B, C
11AutóbuszvezetőB, C, D
12ÁrszakértőE,F,G
13Banki ügyintézőD, E, F
14Belső ellenőr, revizorF, G, H, I
15Beruházó mérnökF, G, H, I
16Beruházási ügyintézőD, E, F, G, H
17Betanított munkásA, B
18BérelszámolóC, D
19Biztonságtechnikai ügyintézőD, E, F
20BüfésA, B, C, D
21ElektrikusC, D, E
22Elemző közgazdászH,I
23Emelőgép ügyintézőC, D, E, F, G
24Energetikus, energetikai ügyintézőD, E, F, G, H
25EsztergályosB, C, D
26Éjjeliőr, telepőrA, B
27ÉlelmezésvezetőD, E, F
28ÉpítésvezetőE,F,G,H
29Folyamatszervező-programozóE,F,G,H
30FőenergetikusE,F,G
31Fűtő,kazánfűtőA, B, C
32GarázsmesterB, C, D, E, F
33Gépészeti ügyintézőD, E, F, G
34Gép- és gyorsíróB, C
35GépíróB, C
36Gépjármű ügyintézőC, D, E
37GépjárművezetőB, C, D
38GépszerelőB,C
39GondnokB, C, D, E
40HázfelügyelőA, B
41HegesztőB, C, D
42HivatalsegédA
43Humánpolitikai ügyintézőD, E, F, G, H
44Igazgatási ügyintézőD, E, F, G, H
45IktatóC, D
46Irodai sokszorosítóA, B, C
47Iratkezelő, irattárosB, C, D
48Iskola titkárC, D, E
49Iskola nővér (ápoló)C, D, E
50Jogász, jogi előadóH,I
51JogtanácsosI,J
52Kalkulátor, árelemzőD, E
53KarbantartóB, C, D
54KenőA
55KertészB, C, D
56KészletnyilvántartóC, D
57KézbesítőA, B
58Konyhai kisegítőA
59KöltségnyilvántartóC, D
60KőművesA, B, C, D
61KönyvelőD, E, F, G
62KöltségelemzőC, D, E
63Közbeszerzési ügyintézőD, E, F
64KözgazdászF, G, H, I
65LaboránsC, D, E, F, G, H
66LakatosA, B, C, D
67LeltározóC, D, E
68Marketing témavezetőF,G,H
69MotorszerelőB, C, D, E
70Munkavédelmi vezető, ügyintézőD, E, F,G
71Műszaki fotósC, D
72Műszaki rajzolóB, C, D
73MűszakvezetőB, C, D, F, H
74MűszerészB, C, D
75MűvezetőC, D, E, F, G, H
76Nyomdai alkalmazottA, B, C, D
77OperátorC, D, E,F
78PénztárosB, C, D
79Pénzügyi ügyintéző, pénzügyi ellenőrD, E, F, G
80Polgári védelmi munkakörökC, D, E,F
81PortásA, B, C
82ProgramozóF, G, H, I
83PR munkatárs (főszerkesztő, szerkesztő, újságíró, manager)D, E, F, G, H
84Raktári kiadóA, B, C, D
85Raktárkezelő, raktárosC, D
86Raktári könyvelőC, D
87Raktárvezető, raktárvezető-helyettesC, D, E
88Rendész, vagyonőrB, C, D, E
89RendészetvezetőC, D, E,F
90Rendszergazda (számítástechnikai)E,F,G,H
91Rendszerszervező, rendszertervezőF, G, H, I
92SegédmunkásA
93SzakácsA, B, C, D
94SzakmunkásB, C, D
95Szállítási ügyintézőC, D
96Számlázási ügyintézőC, D, E
97Számviteli ügyintézőD, E, F, G
98Számviteli elszámolóC, D, E
99StatisztikusD,E,F,G,H,I
100TakarítóA, B
101Tárgyi eszköz-nyilvántartóC, D
102Társadalombiztosítási ügyintézőD, E, F, G
103TechnikusD, E
104TelefonkezelőA, B, C
105TitkárnőB, C, D, E
106TitkárságvezetőD, E, F, G
107TűzrendészC, D
108Tűzvédelmi vezető, ügyintézőC, D, E,F
109UtókalkulátorC, D, E,F
110ÜdülőgondnokD, E
111ÜgyintézőC, D, E, F, G, H, I
112ÜgyvitelszervezőD, E, F, G, H
113ÜzemgazdászE,F,G
114VillanyszerelőB, C, D

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 170. § a) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[2] Módosította a 147/2011. (XII. 23.) VM rendelet 17. § h) pont ha) alpontja. Hatályos 2012.01.01.

[3] Módosította a 147/2011. (XII. 23.) VM rendelet 17. § h) pont hb) alpontja. Hatályos 2012.01.01.

[4] Módosította a 147/2011. (XII. 23.) VM rendelet 17. § h) pont hc) alpontja. Hatályos 2012.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 171. §-a. Hatálytalan 2017.08.18.

[6] A címet hatályon kívül helyezte a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 171. §-a. Hatálytalan 2017.08.18.

[7] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 170. § b) pontja. Hatályos 2017.08.18.

Tartalomjegyzék