Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

90/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

a tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"b) felszerelés: a 2010/68/EU bizottsági irányelv (a továbbiakban: uniós irányelv) A.1. és A.2. mellékletében meghatározott, a nemzetközi dokumentumokban foglalt követelmények teljesítése céljából a hajón kötelezően elhelyezendő, vagy a használat céljából a hajón önkéntesen elhelyezett, és a nemzetközi dokumentumokban foglalt követelményeknek megfelelően a hajózási hatóság által engedélyezett berendezés, eszköz;"

2. § Az R. 4. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az uniós irányelv A.1. mellékletében szereplő táblázat A.1/1.43; A.1/8.1 és A.2/3.32 pontjában megjelölt felszerelés, amelynek gyártása 2011. december 10. napját megelőzően,az Európai Gazdasági Térség tagállamában hatályban lévő típus-jóváhagyási eljárásnak megfelelően történt, 2011. december 10. napját követő két év folyamán forgalomba hozható, illetve az Európai Gazdasági Térség tagállamának lobogója alatt közlekedő hajón történő használata engedélyezett.

(6) Az uniós irányelv A.2 mellékletből az A.1 mellékletbe áthelyezett A.2/3.1; A.2/3.5-7; A.2/3.10; A.2/3.12; A.2/3.16-20; A.2/4.1-10; A.2/4.13-14; A.2/4.22-23; A.2/4.26-27; A.2/5.3, valamint A.2/6.1 pontjában megjelölt felszerelés, amelynek gyártása 2011. december 10. napját megelőzően az Európai Gazdasági Térség tagállamában hatályban lévő típus-jóváhagyási eljárásnak megfelelően történt, 2011. december 10. napját követő két év folyamán forgalomba hozható, illetve az Európai Gazdasági Térség tagállamának lobogója alatt közlekedő hajón történő használata engedélyezett."

3. § Az R. 14. § (1) bekezdése a következő 7. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"7. a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2010. október 22-i 2010/68/EU bizottsági irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2013. december 11-én lép hatályba.

5. § Hatályát veszti az R. 4. § (5) és (6) bekezdése.

6. § Ez a rendelet a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2010. október 22-i 2010/68/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörében eljárva

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter