Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet

a tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában

a) megfelelőség tanúsítása: az e rendelet 3. § és 7. §-ában, valamint B) mellékletében meghatározott eljárások, illetve az azok eredményéről kiállított bizonyítvány;

b)[1] felszerelés: az A) melléklet A.1. és A.2. részében meghatározott, a nemzetközi dokumentumokban foglalt követelmények teljesítése céljából a hajón kötelezően elhelyezendő, vagy a használat céljából a hajón önkéntesen elhelyezett, és a nemzetközi dokumentumokban foglalt követelményeknek megfelelően a hajózási hatóság által engedélyezett berendezés, eszköz;

c) rádió hírközlési felszerelés: a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett, a Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("SOLAS 1974/1978.") IV. fejezetében előírt felszereléseket, valamint ezen egyezmény III/6.2.1 Szabályában a túlélő járművek számára előírt kétirányú VHF üzemmódú rádiótelefon készülék;

d)[2] nemzetközi egyezmények:

da) a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett, a Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt 1974. évi "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény ("SOLAS 1974/1978."),

db) a 2003. évi LXV. törvénnyel kihirdetett, a merülés-vonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény ("LL'66"),

dc) a 2002. évi XXXIV. törvénnyel kihirdetett, a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokról szóló 1972. évi egyezmény ("COLREG '72"),

dd)[3] a 2001. évi X. törvénnyel kihirdetett, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény ("MARPOL 1973/1978.");

e) nemzetközi dokumentumok: a nemzetközi egyezmények, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) vonatkozó határozatai és körözvényei, valamint a nemzetközi vizsgálati követelmények;

f) megfelelőségi jelölés: az e rendelet 8. §-ában meghatározott, a C) mellékletben ábrázolt szimbólum alkalmazása;

g)[4] elismert szervezet: a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-i 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően elismert szervezet;

h) fedélzeten elhelyezett: a hajó fedélzetére telepített;

i)[5] biztonsági bizonyítványok: hatóság vagy elismert szervezet által a nemzetközi egyezmények rendelkezései szerint kiállított bizonyítványok;

j) hajó: a nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó hajó, a hadihajók kivételével;

k) új hajó: az a hajó, amelynek gerincfektetését a rendelet hatálybalépését követően végezték, vagy amely ekkor hasonló építési szakaszban volt, a hasonló építési szakasz az építésnek az a szakasza,

ka) amelyben az egy adott hajótípussal azonosítható építés elkezdődik, és

kb) az ilyen hajónak legalább 50 tonna súlyt vagy, ha a hajó teljes szerkezeti anyagának becsült tömege ennél kevesebb, annak 1%-át kitevő tömegét összeépítették;

l) meglévő hajó: minden olyan hajó, amely nem új hajó;

m)[6] nemzetközi vizsgálati követelmények: azok a vizsgálati követelmények, amelyeket

ma) a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO),

mb) a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO),

mc) a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC),

md) az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN),

me) az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC), és

mf) az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI)

a nemzetközi egyezményekkel, az IMO határozataival és körözvényeivel összhangban írt elő a vizsgálatok módszereinek és eredményeinek a meghatározására, és amelyek 2002. július 1-jén fennálló állapot szerint hatályosak, és amelyeket az A) mellékletben meghatározott módon kell figyelembe venni;

n) típusjóváhagyás: a nemzetközi vizsgálati követelmények alapján a felszerelések értékelésére irányuló eljárás, továbbá a megfelelő bizonyítványok kiadása;

o) EK típusvizsgálat: az e rendelet 7. §-ában meghatározott termékellenőrzés.

A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a magyar hajólajstromban nyilvántartott

a) új hajón elhelyezésre kerülő felszerelésekre;

b) meglévő hajón elhelyezésre kerülő olyan felszerelésekre,

ba) amelyeket e rendelet hatálybalépése után helyeznek el, és elhelyezésük előtt ilyen felszerelés a hajón nem volt elhelyezve, vagy

bb)[7] amelyekkel - amennyiben nemzetközi egyezmény másként nem rendelkezik - a rendelet hatálybalépése előtt elhelyezett felszereléseket helyettesítik, abban az esetben is, ha a hajó a felszerelés elhelyezésekor nem volt Magyarország területén.

(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően hajó fedélzetén elhelyezett felszerelésekre a rendelet előírásai nem alkalmazhatók.

A felszerelésekre vonatkozó követelmények

3. §[8]

(1)[9] Az A) melléklet A.1. részében meghatározott, a rendelet hatálybalépését követően elhelyezett felszerelésnek meg kell felelnie - a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-i 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott szabályok és eljárások alkalmazásához - az A) melléklet A.1. részében megjelölt nemzetközi dokumentumokban meghatározott követelményeknek.

(2)[10] A felszerelésnek a nemzetközi egyezményekben és az IMO határozataiban és körözvényeiben előírt követelményeknek való megfelelősége csak a vonatkozó nemzetközi vizsgálati követelmények és az A) melléklet A.1. részében meghatározott, a B) mellékletben megadott megfelelőség-tanúsítási eljárások alapján bizonyítható. Azoknak az A) melléklet A.1. részében meghatározott felszereléseknek az esetében, amelyek megfelelősége mind az IEI, mind az ETSI által előírt vizsgálati eljárások alapján bizonyítható, bármelyik választható, és a gyártó vagy képviselője meghatározhatja, hogy melyik eljárást kell alkalmazni.

(3)[11] Az A) mellékletben meghatározott nemzetközi dokumentumok elérhetőségét a hajózási hatóság a honlapján közzéteszi.

4. §

(1)[12] Felszerelés csak a hajózási hatóság engedélyével hozható forgalomba és helyezhető el a hajó fedélzetén. A hatóság az engedélyt csak abban az esetben adja ki, ha a felszerelés megfelel az e rendeletben előírt módon meghatározott követelményeknek. A külön jogszabályok alapján kiállított biztonsági bizonyítványok kiadása, illetve megújítása során a hajózási hatóság, illetve a elismert szervezet meggyőződik arról, hogy az elhelyezendő vagy elhelyezett felszerelés megfelel az e rendeletben előírt módon meghatározott követelményeknek.

(2)[13] A megfelelő biztonsági bizonyítvány kiadásához szükséges a hírközlési hatóságnak a nemzetközi rádiószabályzattal összhangban kiadott rádióengedélye.

(3)[14]

(4)[15]

(5)[16]

(6)[17] Az A) melléklet A.1. rész 2. táblázat 10. sorában, 3. táblázat 57. sorában, 4. táblázat 42-46. sorában megjelölt azon felszerelés, amelyet valamely EGT-állam területén már hatályban lévő típus-jóváhagyási eljárással összhangban 2012. október 5. előtt gyártottak, 2014. október 5-ig továbbra is forgalomba hozható és az EGT-állam lobogója alatt közlekedő hajók fedélzetén elhelyezhető.

(7)[18] Az A) melléklet A.1. rész 3. táblázat 58-61. sorában feltüntetett azon felszerelés, amelyet valamely EGT-állam területén már hatályban lévő típus-jóváhagyási eljárással összhangban 2013. november 30. előtt gyártottak, 2015. november 30-ig továbbra is forgalomba hozható és az EGT-állam lobogója alatt közlekedő hajók fedélzetén elhelyezhető.

(8)[19] Az A) melléklet A.1. rész 3. táblázat 62. sorában megjelölt és a 4. táblázat 47. sorában megjelölt azon felszerelés, amelyet valamely EGT-állam területén már hatályban lévő típus-jóváhagyási eljárással összhangban 2014. december 4. előtt gyártottak, 2016. december 4-éig továbbra is forgalomba hozható és az EGT-állam lobogója alatt közlekedő hajók fedélzetén elhelyezhető.

(9)[20] Ha az A) melléklet A.1. rész 4. táblázat 48. sorában megjelölt felszerelést valamely EGT-állam területén már hatályban lévő típus-jóváhagyási eljárással összhangban 2015. augusztus 14-e előtt gyártottak, az 2017. augusztus 14-éig továbbra is forgalomba hozható és az EGT-állam lobogója alatt közlekedő hajók fedélzetén elhelyezhető.

(10)[21] Ha az A) melléklet A.1. rész 3. táblázat 63. sorában megjelölt felszerelést valamely EGT-állam területén már hatályban lévő típus-jóváhagyási eljárással összhangban 2016. április 30-a előtt gyártottak, az 2018. április 30-áig továbbra is forgalomba hozható és az EGT-állam lobogója alatt közlekedő hajók fedélzetén elhelyezhető.

5. §

A hajózási hatóság nem tilthatja meg olyan felszerelés forgalomba hozatalát, amely rendelkezik az e rendeletben meghatározott megfelelőségi jelöléssel, vagy egyébként megfelel az e rendeletben előírt módon meghatározott követelményeknek, és a hatóság nem tagadhatja meg az ilyen felszerelésnek a hajó fedélzetére való elhelyezésére vonatkozó engedély kiadását.

6. §

(1) Ha egy új hajót, amelyet korábban nem magyar hajólajstromban lajstromoztak, átlajstromoznak a magyar hajólajstromba, a hajózási hatóság ellenőrzi, hogy a hajón elhelyezett felszerelések tényleges állapota megfelel-e az azokra vonatkozó biztonsági bizonyítványoknak, és az e rendeletben előírt módon meghatározott követelményeknek megfelelően el vannak-e látva megfelelőségi jelöléssel, vagy a felszerelés - a hajózási hatóság megállapítása szerint - egyenértékű-e az e rendeletben előírtak szerinti típusjóváhagyással rendelkező felszereléssel.

(2) Azt a felszerelést, amely nincs ellátva megfelelőségi jelöléssel, vagy a hajózási hatóság megállapítása szerint nem egyenértékű a típusjóváhagyással rendelkező felszereléssel, ki kell cserélni az e rendeletben előírt módon meghatározott követelmények szerinti megfelelőségi jelöléssel ellátott felszereléssel.

(3) Az egyenértékűnek minősített felszerelésre a hajózási hatóság bizonyítványt ad ki, amely tanúsítja, hogy a felszerelésnek a fedélzetre való elhelyezését hatóság engedélyezi, illetve amely tartalmazza a felszerelés korlátozására vagy használatára vonatkozó esetleges hatósági előírásokat, és amelyet a felszereléssel együtt mindig a fedélzeten kell tartani.

(4) A rádió hírközlési felszerelés csak indokolt esetben (vészhelyzet) okozhat a rádiófrekvencia-tartományban interferenciát.

A megfelelőség tanúsítása

7. §

(1)[22] A megfelelőség tanúsítását az elismert, illetve kijelölt szervezet a B) mellékletben megadott modulokban foglalt részletes előírások szerint a következő eljárások alapján végzi:

a)[23] EK típusvizsgálat (B modul) és a felszerelés forgalomba hozatala előtt minden felszerelés a gyártó vagy képviselője választása alapján, az A) melléklet A.1. részében meghatározott lehetőségek közül

aa) EK típus-megfelelőségi nyilatkozat (C modul),

ab) gyártás minőségbiztosítási EK típus-megfelelőségi nyilatkozat (D modul),

ac) termék minőségbiztosítási EK típus-megfelelőségi nyilatkozat (E modul),

ad) termékellenőrzési EK típus-megfelelőségi nyilatkozat (F modul) tárgyát képezi, vagy

b) teljes EK minőségbiztosítás (H modul).

(2) A típus-megfelelőségi nyilatkozatot írásba kell foglalni, és annak tartalmaznia kell minden, a B) mellékletben meghatározott információt.

(3) Ha a felszerelés-készletet egyedileg vagy kis mennyiségben és nem sorozatban vagy nagy tömegben állítják elő, a megfelelőség tanúsítható az egyedi termékellenőrzési EK eljárás (G modul) alapján.

(4) A hajózási hatóság az engedélyezett felszerelésekről, illetve a visszavont vagy elutasított kérelmekről nyilvántartást vezet, amelybe az érdekeltek betekinthetnek.

A megfelelőségi jelölés

8. §

(1)[24] Az A) melléklet A.1. részében meghatározott, a megfelelő nemzetközi dokumentumokban előírt követelményeknek megfelelő, és a minőségtanúsítási eljárásokkal összhangban gyártott felszereléseket a gyártónak vagy képviselőjének el kell látnia arra felhelyezett megfelelőségi jelöléssel.

(2)[25] A megfelelőségi jelölés után fel kell tüntetni a megfelelőség tanúsításában közreműködő elismert szervezetnek az azonosító számát, amennyiben közreműködése a termékellenőrzés szakaszára is kiterjedt, és a megfelelőségi jelölés felhelyezése évének utolsó két számjegyét. A elismert szervezet azonosító számának a felhelyezése a elismert szervezet vagy a gyártó, illetve annak képviselője felelőssége.

(3) A megfelelőségi jelölés grafikai jelét a C) melléklet tartalmazza.

(4) A megfelelőségi jelölést a felszerelésre, illetve annak a megfelelőségi jelölés elhelyezésére szolgáló részére jól látható, olvasható, és a felszerelés használatának előrelátható tartamára eltávolíthatatlanul kell felhelyezni. Ha ez nem lehetséges vagy a felszerelési tárgy természetére tekintettel nem indokolt, a megfelelőségi jelölést a termék csomagolására, a címkére vagy a kísérő lapra kell felhelyezni.

(5) Tilos felhelyezni olyan jelet vagy olyan feliratot, amely alkalmas az e rendeletben meghatározott megfelelőségi jelölést illető megtévesztésre.

(6) A megfelelőségi jelölést a gyártási szakasz végén kell felhelyezni.

9. §

(1)[26] A hajózási hatóság kötelezheti a gyártót vagy a forgalmazót, illetve képviselőjüket a megfelelőségi jelöléssel ellátott, Magyarországon forgalomban lévő, és a fedélzetre még nem elhelyezett felszerelés minta alapján, elismert szervezet által történő megvizsgáltatására, annak ellenőrzésére, hogy a felszerelés megfelel-e az e rendeletben előírt módon meghatározott követelményeknek. A hatóság által a mintára vonatkozóan elrendelt olyan vizsgálatok költsége, amelyeket nem tartalmaz e rendelet B) melléklete, a hatóságot terhelik.

(2) A hajózási hatóság megvizsgálhatja az e rendeletben előírt módon meghatározott követelményeknek megfelelően a hajó fedélzetén elhelyezett felszerelés megfelelőségét, ha a hajózás biztonságára és/vagy a környezet szennyezésére vonatkozó nemzetközi dokumentumok előírják a fedélzeti műveletek próbáját, feltéve, hogy a vizsgálat nem a már lefolytatott megfelelőség tanúsítás megismétlése. A hajózási hatóság felhívhatja a felszerelés gyártóját vagy képviselőjét vagy a felszerelés forgalmazásáért felelő személyt, hogy bemutassa a felszerelés vizsgálatára vonatkozó dokumentumokat.

10. §[27]

Ha a hajózási hatóság megállapítja, hogy valamely, az A) melléklet A.1. részében meghatározott felszerelés - annak ellenére, hogy ellátták megfelelőségi jelöléssel és megfelelően helyezték el és használják - veszélyeztetheti a személyzet, az utasok és adott esetben mások egészségét vagy biztonságát, vagy károsíthatja a tengeri környezetet, minden szükséges ideiglenes intézkedést meg kell, hogy tegyen a felszerelésnek a forgalomból való kivonására, forgalomba hozatalának megtiltására vagy korlátozására, továbbá megtiltja az olyan hajón való használatát, amelynek biztonsági bizonyítványát ő adja ki. A hajózási hatóság az intézkedésről és annak indokairól haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

11. §

(1) A 3. §-ban meghatározott előírásoktól eltérően, a hajózási hatóság kivételesen engedélyezheti az olyan új technikai megoldásokat tartalmazó felszerelés elhelyezését, amelynek megfelelősége nem tanúsítható az e rendeletben előírt megfelelőség tanúsítási eljárásokban, ha a hatóság a felszerelés bevizsgálásával vagy egyéb megfelelő módon meggyőződik arról, hogy az ilyen felszerelés legalább olyan hatékony, mint az olyan felszerelés, amelynek megfelelősége az e rendeletben előírt eljárásokban tanúsítható. Az ilyen rádió hírközlési felszerelés nem okozhat a rádiófrekvencia-tartományban túlzott interferenciát.

(2) A felszerelés bevizsgálására szolgáló eljárásban a hatóság nem alkalmazhat hátrányos megkülönböztetést a Magyarországon és a más országokban gyártott felszerelések tekintetében.

(3) Az (1) bekezdés alapján engedélyezett felszerelésre a hajózási hatóság bizonyítványt ad ki, amely tanúsítja, hogy a felszerelésnek a fedélzetre való elhelyezését a hatóság engedélyezi, illetve, amely tartalmazza a felszerelés korlátozására vagy használatára vonatkozó esetleges hatósági előírásokat, és amelyet a felszereléssel együtt mindig a fedélzeten kell tartani.

(4)[28] A hajózási hatóság az (1) bekezdésben meghatározott engedélyezésről tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

12. §

(1) Ha más országban rendkívüli körülmények következtében, a magyar hajózási hatóság előtt alaposan indokolható okból a felszerelést ki kell cserélni, és a késedelemre vagy a költségekre tekintettel nem lehet olyan felszerelést elhelyezni, amely rendelkezik típus-megfelelőségi EK nyilatkozattal, olyan felszerelés is elhelyezhető, amely ezzel nem rendelkezik, ha a következő követelmények teljesülnek:

a)[29] Magyarország és az adott ország között van olyan megállapodás, amelyben kölcsönösen elismerik az egymás hatóságai által kijelölt szervezetek egyenértékűségét, és a felszereléshez olyan dokumentációt csatolnak, amelyet ilyen egyenértékűnek tekintett, elismert szervezet adott ki,

b) ha az a) pontban foglalt rendelkezés nem alkalmazható, a felszereléshez dokumentációt csatolnak, amelyet olyan állam hatósága ad ki, amely tagja az IMO-nak, részese a megfelelő nemzetközi egyezménynek, és amely dokumentáció tanúsítja, hogy a felszerelés megfelel az IMO által előírt követelményeknek, feltéve teljesülnek a (2) és (3) bekezdés rendelkezéseiben foglalt előírások.

(2) A magyar hajó kapitánya haladéktalanul tájékoztatni köteles a hajózási hatóságot az ilyen módon elhelyezett felszerelés jellemzőiről.

(3) A hajózási hatóságnak az első megfelelő alkalommal meg kell győződnie arról, hogy az (1) bekezdésben foglaltak szerint elhelyezett felszerelés és az ahhoz csatolt, a felszerelés vizsgálatára vonatkozó dokumentáció megfelel a nemzetközi dokumentumokban és az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint elhelyezett rádió hírközlési felszerelés csak indokolt esetben (vészhelyzet) okozhat a rádiófrekvencia-tartományban interferenciát.

12/A. §[30]

Az Európai Parlament és a Tanács 2099/2002/EK rendeletével létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó szakbizottság (Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships - COSS) magyar tagját a miniszter jelöli ki.

13. §

Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

14. §[31]

(1)[32] Ez a rendelet

1. a tengerészeti felszerelésekről szóló, 1996. december 20-i 96/98/EK tanácsi irányelvnek,

2. a tengerészeti felszerelésekről szóló, 1996. december 20-i 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. november 11-i 98/85/EK bizottsági irányelvnek,

3. a tengerészeti felszerelésekről szóló, 1996. december 20-i 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 2-i 2002/75/EK bizottsági irányelvnek,

4. a tengerészeti felszerelésekről szóló, 1996. december 20-i 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2002. november 5-i 2002/84/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek,

5. a tengerészeti felszerelésekről szóló, 1996. december 20-i 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2008. június 30-i 2008/67/EK bizottsági irányelvnek,

6. a tengerészeti felszerelésekről szóló, 1996. december 20-i 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2009. április 6-i 2009/26/EK bizottsági irányelvnek

7.[33] a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2010. október 22-i 2010/68/EU bizottsági irányelvnek

8.[34] a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2011. szeptember 2-i 2011/75/EU bizottsági irányelvnek

9.[35] a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2012. október 25-i 2012/32 EU bizottsági irányelvnek

10.[36] a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2013. október 30-i 2013/52/EU bizottsági irányelvnek

11.[37] a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2014. július 18-i 2014/93/EU bizottsági irányelvnek

12.[38] a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 9-i 2015/559/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-i 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Dr. Fónagy János s. k.,

közlekedési és vízügyi miniszter

A) melléklet a 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelethez[39]

Általános megjegyzés az A) melléklethez: SOLAS-előírásokon a SOLAS egységes szerkezetbe foglalt szövege (2009) szerinti előírások értendők.

Egyes tételeknél ugyanazon megnevezés alatt néhány lehetséges termékvariáns szerepel a D oszlopban. A termékvariánsok egymástól függetlenül kezelendők, őket szaggatott vonal választja el egymástól. Tanúsítási célra csak az adott esetnek megfelelő variáns választandó ki.

Betűszavak és rövidítések

A.1. az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 1. módosítás.

A.2. az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 2. módosítás.

AC az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó módosító helyesbítés.

CAT az IEC 62388 (2007) 1.3. szakaszában meghatározott radarberendezésre vonatkozó kategória.

Circ. körlevél.

COLREG tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályok.

COMSAR az IMO rádiókommunikációval, felkutatással és mentéssel foglalkozó albizottsága.

EN európai szabvány.

ETSI Európai Távközlési Szabványügyi Intézet.

FSS tűzbiztonsági rendszerek nemzetközi szabályzata.

FTP tűzállósági vizsgálatok alkalmazásának nemzetközi szabályzata.

HSC nagy sebességű vízi járművekre vonatkozó szabályzat.

IBC vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi szabályzat.

ICAO Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet.

IEC Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság.

IGC a cseppfolyósított gázokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat.

IMO Nemzetközi Tengerészeti Szervezet.

ISO Nemzetközi Szabványügyi Szervezet.

ITU Nemzetközi Távközlési Unió.

LSA életmentő eszköz.

MARPOL hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény.

MEPC Tengerikörnyezet-védelmi Bizottság.

MSC Tengerészeti Biztonsági Bizottság.

NO nitrogén-oxidok.

SOLAS "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény.

SOx kén-oxidok.

Reg. előírás.

Res. határozat.

O2/HC rendszerek oxigén/szénhidrogén-ellátó rendszerek.[40]

A.1. MELLÉKLET

FELSZERELÉSEK, AMELYEK TEKINTETÉBEN A NEMZETKÖZI JOGI ESZKÖZÖK MÁR TARTALMAZNAK RÉSZLETES TESZTELÉSI KÖVETELMÉNYEKET

Az A.1. melléklet egészére vonatkozó megjegyzések

a) Általában: a kifejezetten megemlített tesztelési követelmények mellett számos rendelkezés, amelyeket - amint arra a B) melléklet megfelelőségértékelési moduljai utalnak - ellenőrizni kell a típusvizsgálat (típusjóváhagyás) során, megtalálható a nemzetközi egyezmények alkalmazandó követelményeiben, valamint az IMO vonatkozó határozataiban és körleveleiben.

b) A oszlop: ahol a "rendszerek részei" kifejezés szerepel, ott vagy egyetlen részt, vagy a részek egy csoportját, vagy az egész rendszert kell vizsgálni, biztosítva a nemzetközi előírások teljesítését.

c) D oszlop: ahol az IMO határozataira utaló hivatkozások szerepelnek, ott csak a határozatok mellékletei vonatkozó részeiben lévő tesztelési követelmények alkalmazandók, így azok kizárják maguknak a határozatoknak a rendelkezéseit.

d) D oszlop: a nemzetközi egyezmények és tesztelési követelmények naprakész változata alkalmazandó. A vonatkozó követelmények pontos meghatározhatósága érdekében a tesztelési jelentések, megfelelőségi tanúsítványok és megfelelőségi nyilatkozatok határozzák meg az alkalmazott tesztelési követelményt és annak változatait.

e) D oszlop: ahol két különböző, "vagy" kötőszóval elválasztott tesztelési előírás szerepel, ott mindkettő eleget tesz a vizsgálattal szemben támasztott követelményeknek, így megfelel valamennyi IMO teljesítési normának. Ezért csupán az egyikre vonatkozó tesztelés is elegendő az alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek való megfelelés igazolására. Ugyanakkor ott, ahol egyéb elválasztó elemek (vesszők) szerepelnek, valamennyi felsorolt hivatkozás által jelzett tesztelés alkalmazandó.

f)[41]

g) Az ebben a mellékletben meghatározott követelmények nem érintik a nemzetközi egyezményekben előírt felszerelés-szállítási követelményeket.

1. Életmentő eszközök

C oszlop: az IMO MSC/980. körlevelét kell alkalmazni, kivéve, amikor azt a C oszlopban említett különös utasítások felülírják.

ABCDE
MegnevezésMódosított SOLAS 74-
előírás, amennyiben ”típus-
jóváhagyás” szükséges
Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó
IMO-határozatok és IMO-körlevelek (alkalmazhatóság
szerint)
Tesztelési követelményekA megfelelőségi
vizsgálat moduljai
1.Mentőgyűrűk- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/7,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, II,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
2.Életmentő eszközök
helyzetjelző lámpái:
a) túlélési járművekhez
és készenléti
mentőcsónakokhoz
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/7,
- Reg. III/22,
- Reg. III/26,
- Reg. III/32,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
[42]
b) mentőgyűrűkhöz
c) mentőmellényekhez
- IMO Res. MSC.36(63>
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) II, IV,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8.
3.Mentőgyűrűkre szerelt
önműködő füstjelző
eszközök
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/7,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, II,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
4.Mentőmellények- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/7,
- Reg. III/22,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC
Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,
II,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC
Code)8,
- IMO MSC/Circ.922,
- IMO MSC.1/Circ.1304,
- IMO MSC.1/Circ.1470.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
5.Mentőmellénnyel EGYÜTT
viselendő, vízbe merülésre
alkalmas ruházat és az
időjárási viszontagságok
ellen védő ruházat
a) nem szigetelt, vízbe
merülésre alkalmas
ruházat
b) szigetelt, vízbe
merülésre alkalmas
ruházat
c) időjárási viszontagságok
ellen védő ruházat
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/7,
- Reg. III/22,
- Reg. III/32,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC
Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,
II,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC
Code) 8,
- IMO MSC/Circ.1046.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
[43]
6.Mentőmellény NÉLKÜL
viselendő, vízbe merülésre
alkalmas ruházat és az
időjárási viszontagságok
ellen védő ruházat
a) nem szigetelt, vízbe
merülésre alkalmas
ruházat
b) szigetelt, vízbe
merülésre alkalmas
ruházat
c) időjárási viszontagságok
ellen védő ruházat
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. HI/7,
- Reg. III/22,
- Reg. III/32,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, II,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC/Circ.1046.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
7.Kihűlés elleni
védőeszköz
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/22,
- Reg. III/32,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, II,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC/Circ.1046.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
8.Ejtőernyős világítórakéta
(pirotechnika)
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/6,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, III,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
9.Kézi jelzőfény
(pirotechnika)
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, III,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
10.Úszó füstjelzők
(pirotechnika)
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, III.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
[44]
11.Kötélkilövő készülékek- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/18,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, VII,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
12.Felfújható mentőtutajok- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/13,
- Reg. III/21,
- Reg. III/26,
- Reg. III/31,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,IV,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC/Circ.811,
- IMO MSC.1/Circ.1328.
- IMO Res. MSC.81(70).
Valamint hosszabb
szervizintervallum
esetében:
- IMO MSC1/Circ1328.
B + D
B + E
B + F
13.Merev szerkezetű
mentőtutajok
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/21,
- Reg. III/26,
- Reg. III/31,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, IV,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC/Circ.811.
- IMO Res. MSC.81(70),
- IMO MSC/Circ.1006.
B + D
B + E
B + F
14.Önbeálló mentőtutajok- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC 48(66)-(LSA Code) I, IV,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC/Circ.809,
- IMO MSC/Circ.811,
- IMO MSC.1/Circ.1328.
- IMO Res. MSC.8K70).
Valamint hosszabb
szervizintervallum
esetében:
- IMO MSC.1/Circ.1328.
B + D
B + E
B +F
[45]
15.Átfordítható fedett
mentőtutajok
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg.III/26,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC/Circ.809,
- IMO MSC/Circ.811,
- IMO MSC.1/Circ.1328.
- IMO Res. MSC.81(70).
Valamint hosszabb
szervizintervallum
esetében:
- IMO MSC.1/Circ.1328.
B + D
B + E
B + F
15.Átfordítható fedett
mentőtutajok
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, IV,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC/Circ.809,
- IMO MSC/Circ.811.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
16.Felúszást elősegítő
berendezések
mentőtutajokhoz
(hidrosztatikus kioldó
szerkezetek)
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/13,
- Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, IV,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC/Circ.811.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
17.Mentőcsónakok:
a) csónakdaruval vízre
eresztett mentőcsónakok:
- részben zárt terű
- teljesen zárt terű
b) szabadesési
üzemmódban vízre
bocsátható
mentőcsónakok
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/21,
- Reg. III/31,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)
-(LSA Code) I, IV,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC.1/Circ.1423
- IMO Res. MSC.81(70),
- IMO MSC/Circ.1006.
B + D
B + F
G
18.Merev szerkezetű
készenléti
mentőcsónakok
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/21,
- Reg. III/31,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, V,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70),
- IMO MSC/Circ.1006.
B + D
B + F G
19.Felfújható
mentőcsónakok
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/21,
-Reg. III/31,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63>
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66>
(LSA Code) I, V,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8.
-IMO Res. MSC.81(70),
- ISO 15372 (2000).
B + D
B + FG
20.Nagy sebességű
készenléti
mentőcsónakok:
a) felfújható
b) merev szerkezetű
c) merev szerkezetű,
felfújható
- Reg. III/4.- Reg. HI/26,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, V,
-IMOMSC/Circ.1016,
- IMO MSC/Circ. 1094.
-IMO Res. MSC.81(70),
-IMO MSC/Circ. 1006,
- ISO 15372 (2000).
B + D
B + F
G
21.Csigás vízre bocsátó
berendezések
(csónakdaru)
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/23,
- Reg. III/33,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, VI,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8.
-IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
G
22.Gravitációs rendszerű
vízre bocsátó
berendezések
mentőcsónakokhoz
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/16,
- Reg. III/23,
- Reg. III/33,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, VI,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8.
-IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
G
[46]
23.Vízre bocsátó
berendezés
mentőtutajokhoz
(csónakdaruk)
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/12,
- Reg. III/16,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, VI,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
G
24.Vízre bocsátó
berendezések nagy
sebességű készenléti
mentőcsónakokhoz
(csónakdaruk)
- Reg. III/4.- Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, VI.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
G
25.Kioldószerkezet
a) mentőcsónakokhoz és
készenléti
mentőcsónakhoz
(csigasorral vagy
csigasorokkal történő vízre
bocsátás)
b) mentőtutajokhoz
(csigasorral vagy
csigasorokkal történő vízre
bocsátás)
c) szabadon eső
mentőcsónakok
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/16,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC.1/Circ.1419.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F"
26.Tengeri evakuálást
szolgáló rendszerek
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/15,
- Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, VI,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + F G
27.Mentésre szolgáló
eszközök
- Reg. III/4.- Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, VI.
- IMO Res. MSC.81(70),
- IMO MSC/Circ.810.
B + D
B + F
28.Beszállóhágcsók- Reg. III/4,
- Reg. III/11,
- Reg. X/3.
- Reg. III/11,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code),
- IMO MSC.1/Circ.1285.
- IMO Res. MSC.81(70),
- ISO 5489 (2008).
B + D
B + F
29.Fényvisszaverő anyagok- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. A.658(16).B + D
B + E
B + F
30.Radarreflektor
mentőcsónakhoz és
készenléti
mentőcsónakhoz
(passzív)
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, IV, V,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.164(78).
- EN ISO 8729 (1998),
- EN 60945 (2002) benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- EN ISO 8729 (1998),
- IEC 60945 (2002) benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- ISO 8729-1 (2010),
- EN 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- ISO 8729-1 (2010),
- IEC 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008).
B + D
B + E
B + F
31.Mentőcsónak és
készenléti mentőcsónak
hajtómotorja
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) IV, V.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
32.Készenléti mentőcsónak
hajtómotorja,
csónakmotor
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) V.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
[47]
33.Kereső fényszórók
mentőcsónakhoz és
készenléti
mentőcsónakhoz
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, IV, V,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
34.Átfordítható nyitott
mentőtutajok
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
10. melléklet,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
11. melléklet,
- IMO MSC.1/Circ.1328.
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code)
10. melléklet,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code)
11. melléklet
valamint hosszabb
szervizintervallum
esetében:
- IMO MSC.1/Circ.1328.
B + D
B +F
35.Csörlők túlélési
járművekhez és
készenléti
mentőcsónakokhoz
a) csónakdaruval vízre
eresztett mentőcsónakok
b) szabadesési
üzemmódban vízre
bocsátható
mentőcsónakok
c) mentőtutajok
d) készenléti
mentőcsónakok
e) nagy sebességű
készenléti
mentőcsónakok
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/16,
- Reg. III/17,
- Reg. III/23,
- Reg. III/24,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, VI,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
G
36.Merev
szerkezetű/felfújható
készenléti
mentőcsónakok
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/21,
- Reg. III/31,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, V,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70),
- IMO MSC/Circ.1006,
- ISO 15372 (2000).
B + D
B + F
G

2. Tengerszennyezés megelőzése

[48]
ABCDE
MegnevezésMódosított MARPOL
73/78-előírás, amennyiben
”típus-jóváhagyás”
szükséges
Módosított MARPOL 73/78-előírások, valamint
vonatkozó IMO-határozatok és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelményekA meg-
felelőségi vizsgálat
moduljai
1.Olajszűrő berendezés
(legfeljebb 15 ppm
olajtartalmú szennyvíz
esetén)
- I. melléklet, Reg. 14.- I. melléklet, Reg. 14.,
- IMO MEPC.1/Circ.643.
- IMO Res. MEPC.107(49),
- IMO MEPC.1/Circ.643.
B + D
B + E
B + F
2.Olaj/vízhatárfelület-
érzékelők
- I. melléklet, Reg. 32.- I. melléklet, Reg. 32.- IMO Res. MEPC.5(XIII).B + D
B + E
B + F
3.Olajtartalom-mérő
műszerek
- I. melléklet, Reg. 14.- I. melléklet, Reg. 14.,
- IMO MEPC.1/Circ.643.
- IMO Res. MEPC.107(49),
- IMO MEPC.1/Circ.643.
B + D
B + E
B + F
4.Meglévő olajosvíz-
leválasztó berendezéshez
kapcsolódó feldolgozó
készülékek (legfeljebb 15
ppm olajtartalmú
szennyvíz esetén)
Szándékosan üresen hagyva
5.Olajkibocsátás-ellenőrző
és -szabályozó rendszer
olajszállító tartályhajókhoz
- I. melléklet, Reg. 31.
- IMO MEPC.1/ Circ.761 Rev.1.
- I. melléklet, Reg. 31.- IMO Res. MEPC.108(49).B + D
B + E
B + F
6.Szennyvízkezelő
berendezések
- IV. melléklet, Reg. 9.- IV. melléklet, Reg. 9.- IMO Res. MEPC.159(55).B + D
B + E
B + F
7.Hajófedélzeti
hulladékégetők
- VI. melléklet, Reg. 16.- VI. melléklet, Reg. 16.
- IMO MEPC.1/Circ.793
- IMO Res. MEPC.76(40).B + D
B + E
B + F
G
[49]
8.a 2008-as NOx műszaki
előírás szerinti NOx-
elemző készülék fedélzeti
mérésekhez
- IMO Res.
MEPC.176(58) - (MARPOL
felülvizsgált VI. melléklete,
Reg. 13).
- IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOL
felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 13);
- IMO Res. MEPC.177(58) - (2008-as NOx
műszaki előírás),
- IMO Res. MEPC.198(62),
- IMO MEPC.1/Circ.638.
- IMO Res. MEPC.177(58)
- (2008-
as NOx műszaki előírás).
B + D
B + E
B + F
G"
9.Kipufogógázt tisztító
fedélzeti berendezések
- IMO Res. MEPC.176(58)-
(MARPOL felülvizsgált VI.
melléklete, Reg. 4),
- IMO Res. MEPC.184(59).
- IMO Res. MEPC.176(58)-
(MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4).
- IMO Res. MEPC.184(59).B + D
B + E
B + F
G

3. Tűzvédelmi berendezések

[50]
ABCDE
MegnevezésMódosított SOLAS 74-
előírás, amennyiben ”típus-
jóváliagyás” szükséges
Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó
IMO-határozatok és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelményekA meg-
felelőségi vizsgálat
moduljai
1.Fedélzetek elsődleges
burkolatai
- Reg. II-2/4,
- Reg. II-2/6,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/4,
- Reg. II-2/6,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO Res.MSC.307(88)-
(2010 FTP Code).
B + D
B + E
B + F
2.Hordozható tűzoltó
készülékek
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 4.
- Reg. II-2/4,
- Reg. II-2/10,
- Reg. II-2/18,
- Reg. II-2/19,
- Reg. II-2/20,
- IMO Res. A.951(23),
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7,
- EN 3-7 (2004), benne: A1
(2007),
- EN 3-8 (2006), benne: AC
(2007),
- EN 3-9 (2006), benne: AC
(2007),
- EN 3-10 (2009).
B + D
B + E
B + F
[51]
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,
- IMO MSC/Circ.1239,
- IMO MSC/Circ.1275.
3.Tűzoltó felszerelés:
védőöltözet (hőálló
védőöltözet)
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)
-(FSS Code) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)
- (FSS Code) 3.
Védőöltözet
tűzoltáshoz:
- EN 469 (2005), benne:
A1 (2006) és AC (2006).
Védőöltözet tűzoltáshoz
- Hővisszaverő öltözet
különleges tűzoltáshoz:
- EN 1486 (2007).
Védőöltözet tűzoltáshoz
- Védőöltözet külső
fényvisszaverő felülettel:
- ISO 15538 (2001) 2.
szint.
- ISO 15538 (2001).
B + D
B + E
B + F
4.Tűzoltó felszerelés: lábbeli- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)
-(FSS Code) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)
- (FSS Code) 3.
- EN 15090 (2012),B + D
B + E
B +F
5.Tűzoltó felszerelés:
kesztyű
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 3.
- EN 659 (2003), benne: A1
(2008) és AC (2009).
B + D
B + E
B + F
6.Tűzoltó felszerelés:
sisak
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 3.
- EN 443 (2008).B + D
B + E
B + F
7.Autonóm túlnyomásos
légzőkészülék
Megjegyzés: veszélyes
áruval összefüggő
baleseteknél kötelező a
túlnyomásos maszk
használata.
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 3.
- EN 136 (1998), benne: AC
(2003),
- EN 137 (2006).
A készülék rakománnyal terhelt
állapotban bekövetkező
baleseteknél való alkalmazása
esetén:
B + D
B + E
B + F
A készülék rakománnyal terhelt állapotban
bekövetkező baleseteknél való alkalmazása esetén:
- IMO Res. MSC.4(48)-
(IBC Code) 14,
- IMO Res. MSC.5(48)-
(IGC Code) 14.
- ISO 23269-3 (2011).
8.Zártrendszerű
túlnyomásos
légzőkészülék
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7.
Megjegyzés: ez a felszerelés
csak az 1994. évi HSC Code
rendelkezéseinek
megfelelően megépített nagy
sebességű vízi járművekhez
használható.
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7.
- EN 14593-1 (2005),
- EN 14593-2 (2005), benne: AC
(2005),
- EN 14594 (2005), benne: AC
(2005).
B + D
B + E
B + F
9.Permetező
rendszereknek a SOLAS
74 II-2/12 előírásban
említettekkel
egyenértékű,
lakóterekben, szolgálati
tereken és
vezérlőállásokon
használt részei
(szórófejekre és azok
teljesítményére
korlátozva).
(Idesorolva a nagy
sebességű vízi
járműveken alkalmazott
beépített permetező
rendszerek szórófejeit.)
- Reg. II-2/7,
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 8.
- Reg. II-2/7,
- Reg. II-2/9,
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.44(65),
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 8,
- IMO MSC/Circ.912.
- IMO Res. A.800(19).B + D
B + E
B + F
10.Gépterek és rakomány-
szivattyúterek beépített,
nagynyomású
vízpermettel oltó tűzoltó
rendszereinek szórófejei
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 7.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 7,
- IMO MSC.1/Circ.1313.
- IMO MSC/Circ.1165, A.
függelék.
B + D
B + E
B + F
[52]
11.”A” és ”B” tűzállósági
osztályú válaszfalak
a) ”A” osztályú válaszfalak
b) ”B” osztályú válaszfalak
”A” osztály:
- Reg. II-2/3.2. ”B” osztály:
- Reg. II-2/3.4.
- Reg. II-2/9, és ”A” osztály:
- Reg.II-2/3.2.
- IMO MSC/Circ. 1120
- IMO MSC.1/Circ.1434 ”B” osztály:
- Reg. II-2/3.4.
- IMO Res. MSC.307(88)-
(2010 FTP Code).
- IMO MSC.1/Circ.1435
(az utóbbi csak ”A”
osztályú válaszfalak
estében)
B + D
B + E
B + F"
12.Olajszállító tartályhajókon
a tűz raktérbe jutását gátló
berendezések
- Reg. II-2/4,
- Reg. II-2/16.
- Reg II-2/4,
- Reg II-2/16
- EN ISO 16852 (2010),
- ISO 15364 (2007),
- IMO MSC/Circ.677.
Szelepektől eltérő
berendezések: B + D
B + E
B + F Szelepek: B +
F
13.Nem éghető anyagok- Reg. II-2/3,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/5,
- Reg. II-2/9,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7.
- IMO Res.
MSC.307(88)-
(2010 FTP Code).
B + D
B + E
B + F
14.Olaj vagy fűtőolaj
továbbítására használt,
nem acélból készült
csövek anyaga:
a) műanyag csövek és
illesztések
b) szelepek
c) rugalmas
csőszerelvények és
kompenzátorok
d) rugalmas, elasztomer
tömítéssel ellátott fém
csőalkatrészek
- Reg. II-2/4,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/4,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
10,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
10.
- IMO MSC/Circ.1120.
Csövek és illesztések:
- IMO Res. A.753(18),
- IMO Res. MSC.307(88)-
(2010 FTP Code).
Szelepek:
- EN ISO 10497 (2010).
Rugalmas
csőszerelvények:
- EN ISO 15540 (2001)
- EN ISO 15541 (2001).
Rugalmas, elasztomer
tömítéssel ellátott fém
csőalkatrészek:
- ISO 19921 (2005),
- ISO 19922 (2005).
B + D
B + E
B + F"
15.Tűzvédelmi ajtók- Reg. II-2/9.- Reg. II-2/9.- IMO Res. MSC.307(88)-
(2010 FTP Code),
- IMO MSC.1/Circ.1319.
B + D
B + E
B +F
16.Tűzálló ajtók vezérlő
rendszerének részei.
Megjegyzés: ahol a 2.
oszlopban ”rendszerek
részei” kifejezés szerepel,
ott vagy egyetlen részt, vagy a részek egy
csoportját, vagy az egész
rendszert kell vizsgálni a
nemzetközi előírások
teljesítésének biztosítása
érdekében.
- Reg. II-2/9,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/9,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO Res. MSC.307(88)-
(2010 FTP Code).
B + D
B + E
B + F
[53]
17.Felületi anyagok és
padlóburkolatok alacsony
lángterjedési jellemzőkkel:
a) díszburkolatok
b) festési rendszerek
c) padlóburkolatok
d) csőszigetelések
burkolatai
e) ”A”, ”B” és ”C” osztályú
válaszfalak kialakítása
során használt
ragasztóanyagok
f) éghető csövek
membránja
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/5,
- Reg. II-2/6 az a), b) és c) pont
esetében,
- Reg. II-2/9 az e) és f) pont
esetében,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/5,
- Reg. II-2/6,
- Reg. II-2/9,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO MSC/Circ.1120.
- IMO Res. MSC.307(88)-
(2010 FTP Code).
B + D
B + E
B +F
18.Kárpitok, függönyök,
valamint más függesztett
textilanyagok és fóliák
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/9,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/9,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO Res. MSC.307(88)-
(2010 FTP Code),
- IMO MSC.1/Circ.1456.
B + D
B+ E
B + F"
19.Kárpitozott bútorok- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/5,
- Reg. II-2/9,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/5,
- Reg. II-2/9,
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 7.
- IMO Res. MSC.307(88)
-(2010 FTP Code).
B + D
B + E
B + F
20.Ágynemű- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/9,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/9,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO Res. MSC.307(88)-
(2010 FTP Code).
B + D
B + E
B + F
21.Tűzvédelmi csappantyúk- Reg. II-2/9.- Reg. II-2/9.- IMO Res.
MSC.307(88)-
(2010 FTP Code)
B + D
B + E
B + F
22.”A” és ”B” tűzállósági
osztályú ablakok és
oldalablakok
- Reg. II-2/9.- Reg. II-2/9,
- IMO MSC/Circ.1120.
- IMO Res.
MSC.307(88)-
(2010 FTP Code).
B + D
B + E
B + F
[54]
23.Átvezetések ”A” osztályú
válaszfalon:
a) elektromos
kábelátvezetések
b) csövek, csatornák stb.
átvezetései
- Reg. II-2/9.- Reg. II-2/9,
- IMO MSC.1/Circ.1276. (csak a b) pont
esetében alkalmazandó)
- IMO Res. MSC.307(88)-
(2010 FTP Code).
B + D
B + E
B + F
24.Átvezetések ”B”
osztályú válaszfalon:
a) elektromos
kábelátvezetések
b) csövek, csatornák stb.
átvezetései
- Reg. II-2/9.- Reg. II-2/9.- IMO Res.
MSC.307(88)-
(2010 FTP Code).
B + D
B + E
B + F
25.Permetező rendszerek (a
szórófejekre korlátozva)
(Idesorolva a nagy
sebességű vízi
járműveken alkalmazott
beépített permetező
rendszerek szórófejeit.)
- Reg. II-2/7,
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/7,
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.44(65),
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 8,
- IMO MSC/Circ.912.
- ISO 6182-1 (2004). Vagy:
- EN 12259-1 (1999), benne: A1
(2001), A2 (2004) és A3 (2006).
B + D
B + E
B + F
26.Tűzoltótömlők legfeljebb
52 mm átmérővel
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- EN 14540 (2004),
benne: A1 (2007).
B + D
B + E
B + F"
27.Hordozható
oxigénelemző és
gázérzékelő berendezés
- Reg. II-2/4,
- Reg. VI/3.
- Reg. II-2/4,
- Reg. VI/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 15.
- EN 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008) vagy
IEC 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 60092-504 (2001), benne:
IEC 60092-504 1. helyesbítés
(2011),
- IEC 60533 (1999), illetve
alkalmazhatóság szerint:
a) 1. kategória: (biztonságos
terület)
- EN 50104 (2010),
- EN 60079-29-1 (2007).
B + D
B + E
B + F
[55]
b) 2. kategória:
(robbanásveszélyes gázt
tartalmazó légterek)
- EN 50104 (2010),
- EN 60079-29-1 (2007),
- EN 60079-0 (2009),
- EN 60079-1 (2007), benne: IEC
60079-1 1. helyesbítés (2008),
- EN 60079-10-1 (2009),
- EN 60079-11 (2007),
- EN 60079-15 (2010),
- EN 60079-26 (2007).
28.Tűzgátló anyagok
(bútorok kivételével) nagy
sebességű vízi járműveken
- Reg. X/3.- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO MSC.1/Circ.1457.
- IMO Res.MSC.307(88)-
(2010 FTP Code).
B + D
B + E
B + F
29.Tűzgátló anyagok
bútorokhoz nagy
sebességű vízi járműveken
- Reg. X/3.- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7,
- IMO MSC/Circ.1102.
- IMO Res.
MSC.307(88)-
(2010 FTP Code).
B + D
B + E
B + F
30.Tűzgátló válaszfalak nagy
sebességű vízi járműveken
- Reg. X/3.- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO MSC.1/Circ.1457.
- IMO Res. MSC.307(88)-
(2010 FTPCode).
B + D
B + E
B + F
31.Tűzálló ajtók nagy
sebességű vízi
járműveken
- Reg. X/3.- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7.
- IMO Res.
MSC.307(88)-
(2010 FTP Code).
B + D
B + E
B + F
32.Tűzvédelmi csappantyúk
nagy sebességű vízi
járműveken
- Reg. X/3.- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 7.
- IMO MSC/Circ.1102.
- IMO Res. MSC.307(88)
- (2010 FTP Code).
B + D
B + E
B + F
33.Átvezetések nagy
sebességű vízi járművek
tűzgátló válaszfalain:
a) elektromos
kábelátvezetések
b) csövek, csatornák stb.
átvezetései
- Reg. X/3.- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7.
- IMO Res.
MSC.307(88)-
(2010 FTP Code).
B + D
B + E
B + F
[56]
34.Hordozható tűzoltó
felszerelés
mentőcsónakhoz és
készenléti
mentőcsónakhoz
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO Res. A.951(23),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.
- EN 3-7 (2004), benne:
A1 (2007),
- EN 3-8 (2006), benne:
AC (2007),
- EN 3-9 (2006), benne:
AC (2007),
- EN 3-10 (2009).
B + D
B + E
B + F
35.Gépterek és
rakományszivattyú-
terek egyenértékű,
vízköddel oltó tűzoltó
rendszereinek szórófejei
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS
Code) 7
- Reg. II-2/10,
- IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,
- IMO MSC.1/Circ.1313,
- IMO MSC.1/Circ.1458.
- IMO MSC/Circ.1165.B + D
B + E
B + F
36.Alacsonyan elhelyezett
világítási rendszerek
(csak részek)
- Reg. II-2/13,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 11.
- Reg. II-2/13,
- IMO Res. A.752(18),
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 11.
- IMO Res. A.752(18). Vagy:
- ISO 15370 (2010).
B + D
B + E
B + F
37.Vészhelyzeti mentő
légzőkészülékek (EEBD)
- Reg. II-2/13.- Reg. II-2/13,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 3,
- IMO MSC/Circ.849.
- ISO 23269-1 (2008), illetve
alternatívaként:
Autonóm nyílt rendszerű
túlnyomásos légzőkészülék teljes
álarccal, félálarccal vagy
szájcsutorakészlettel:
- EN 402 (2003).
Autonóm nyílt rendszerű
túlnyomásos légzőkészülék
kámzsával:
- EN 1146 (2005).
Autonóm zárt rendszerű
túlnyomásos légzőkészülék:
- EN 13794 (2002).
B + D
B + E
B + F
[57]
38.Inert gázzal oltó
rendszerek részei
- Reg. II-2/4.- Reg. II-2/4,
- IMO Res. A.567(14),
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 15,
- IMO MSC/Circ.353,
- IMO MSC/Circ.387,
- IMO MSC/Circ.485,
- IMO MSC/Circ.450 Rev.1,
- IMO MSC/Circ.731,
- IMO MSC/Circ.1120.
- IMO MSC/Circ.353.B + D
B + E
B + F
G
39.Olajsütő (automatikus
vagy kézi) tűzoltó
rendszerének szórófejei
- Reg. II-2/1,
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/1,
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7.
- ISO 15371 (2009).B + D
B + E
B + F
40.Tűzoltó felszerelés -
mentőkötél
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 3.
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 3,
- IMO Res. MSC.307(88)-
(2010 FTP Code).
B + D
B + E
B + F
41.Gépterek és
rakományszivattyú-terek
egyenértékű, beépített,
gázzal oltó tűzoltó
rendszereinek részei
(oltószer, főszelepek és
szórófejek)
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS
Code) 5.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,
- IMO MSC/Circ.848,
- IMO MSC.1/Circ.1313,
- IMO MSC.1/Circ.1316.
- IMO MSC/Circ.848,
- IMO MSC.1/Circ.1316.
B + D
B + E
B + F
42.Gépterek egyenértékű,
beépített, gázzal oltó
tűzoltó rendszerei
(aeroszolos rendszerek)
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 5.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 5,
- IMO MSC.1/Circ.1270,
- IMO MSC.1/Circ.1313.
- IMO MSC.1/Circ.1270, benne:
1. helyesbítés.
B + D
B + E
B + F
[58]
43.Koncentrátum gépterek
és
rakományszivattyúterek
beépített, könnyűhabbal
oltó tűzoltó
rendszereihez.
Megjegyzés: a
gépterekben és a
rakomány-
szivattyúterekben
alkalmazott beépített,
könnyűhabbal oltó
tűzoltó rendszert
(ideértve azon
rendszereket is, amelyek
rendeltetésszerű
működéséhez üzemtérből
származó belső levegőt
használnak) a
jóváhagyott
koncentrátummal kell
tesztelni a hatósági
előírásnak megfelelően.
- Reg. II-2/10.- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 6.
- IMO MSC/Circ.670.B + D
B + E
B + F
44.”A” osztályú gépterek
beépített, vízzel oltó
helyi tűzoltó
rendszereinek részei
(szórófejek és
teljesítménytesztek)
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7.
- IMO MSC.1/Circ.1387.B + D
B + E
B + F
45.Vízsugárral oltó beépített
tűzoltó rendszerek ro-ro
terekben, járműterekben
és egyedi kategóriájú
terekben való használatra
a) előíró jellegű
rendszerek a Circ. 1430 4.
szakasza szerint:
b) teljesítményalapú
rendszerek a Circ. 1430 5.
szakasza szerint.
- Reg. II-2/19,
- Reg. II-2/20,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS
Code) 7.
- Reg. II-2/19,
- Reg. II-2/20,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code)7.
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.
- IMO MSC.1/Circ.1430.B + D
B + E
B + F
[59]
46.Vezérlőállások,
szolgálati terek,
lakóterek, kabinerkélyek,
gépterek és felügyelet
nélküli gépterek
beépített tűzérzékelő és
tűzriasztó rendszereinek
részei
a) Ellenőrző és jelző
berendezés
b) Energiaellátó
berendezés
c) Hőérzékelők -
pontszerű érzékelők
d) Füstérzékelők:
pontszerű szórt fényes,
áteső fényes vagy
ionizációs érzékelők
e) Lángérzékelők:
pontszerű érzékelők
f) Kézi tűzjelzők
g) Zárlatszakaszolók
h) Bemeneti/kimeneti
készülékek
i) Kábelek
- Reg. II-2/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS
Code) 9.
- Reg. II-2/7,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,
- IMO MSC.1/Circ.1242,
Ellenőrző és jelző
berendezés. Elektromos
berendezések hajókon:
- EN 54-2 (1997), benne:
AC (1999), A1 (2002) és
A2 (2006).
Hőérzékelők - pontszerű
érzékelők:
- EN 54-5 (2000), benne:
A1 (2002).
Füstérzékelők -
pontszerű szórt fényes,
áteső fényes vagy
ionizációs érzékelők:
- EN 54-7 (2000), benne:
A1 (2002) és A2 (2006).
Lángérzékelők -
pontszerű érzékelők:
- EN 54-10 (2002),
benne: A1 (2005).
Kézi tűzjelzők:
- EN 54-11 (2001),
benne: A1 (2005).
Izolátorok
(zárlatszakaszoló):
- EN 54-17 (2007),
benne: AC (2007).
Bemeneti/kimeneti
készülékek:
- EN 54-18 (2005),
benne: AC (2007).
Kábelek:
- EN 60332-1-2 (2004).
- IEC 60092-376 (2003).
Valamint elektromos és
elektronikus
berendezések hajókon,
alkalmazhatóság szerint:
- IEC 60092-504 (2001),
benne: IEC 60092-504 1.
helyesbítés (2011), - IEC 60533 (1999).
B + D
B + E
B + F
[60]
47.Nem hordozható és nem
szállítható tűzoltó
készülékek
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/4,
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7.
- EN 1866-1 (2007).
Vagy:
- ISO 11601 (2008).
B + D
B + E
B + F
48.Tűzriasztó berendezések -
Akusztikus jelzőkészülékek
- Reg. II-2/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS
Code) 9.
- Reg. II-2/7,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSCCode) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,
- IMO MSC.1/Circ.1242.
Akusztikus
jelzőkészülékek
- EN 54-3 (2001), benne:
A1 (2002) és A2 (2006),
- IEC 60092-504 (2001),
benne: IEC 60092-504 1.
helyesbítés (2011),
- IEC 60533 (1999).
B + D
B + E
B + F
49.Beépített oxigénelemző
és gázérzékelő
berendezések
- Reg. II-2/4,
- Reg. VI/3.
- Reg. II-2/4,
- Reg. VI/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.
Kombinált O2/CH-rendszerek esetében
továbbá: - IMO MSC1/Grc1370.
- IEC 60092-504 (2001),
benne: IEC 60092-504 1.
helyesbítés (2011),
- IEC 60533 (1999),
illetve alkalmazhatóság
szerint:
a) 4. kategória:
(biztonságos terület)
- EN 50104 (2010).
b) 3. kategória:
(robbanásveszélyes gázt
tartalmazó légterek)
- EN 50104 (2010),
- EN 60079-0 (2012),
- EN 60079-29-1 (2007).
Kombinált O2/CH-
rendszerek esetében
továbbá: - IMO MSC.1/Circ.1370.
B + D
B + E
B + F
[61]
50.Kettős rendeltetésű
szórófejek
(permet/sugár)
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7.
Kézi tűzoltó sugárcsövek -
Kombinált sugárcsövek PN 16:
- EN 15182-1 (2007), benne: A1
(2009),
- EN 15182-2 (2007), benne: A1
(2009).
Kézi tűzoltó sugárcsövek - Tömör
vízsugarú és/vagy állandó szögű,
szórt vízsugarú sugárcsövek PN
16:
- EN 15182-1 (2007), benne: A1
(2009),
- EN 15182-3 (2007), benne: A1
(2009).
B + D
B + E
B + F
51.Tűzoltó tömlők
(csévélhető)
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- EN 671-1 (2012)B + D
B + E
B + F
52.Középhabbal oltó
tűzoltó rendszerek részei
- tartályhajók beépített
fedélzeti haboltói
- Reg. II-2/10.- Reg. II-2/10.8.1,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 14,
- IMO MSC.1/Circ.1239,
- IMO MSC.1/Circ.1276.
- IMO MSC/Circ.798.B + D
B + E
B + F
53.Kabinerkélyek beépített,
nagynyomású
vízpermettel oltó tűzoltó
rendszereinek szórófejei
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS
Code) 7.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,
- IMO MSC.1/Circ.1313.
- IMO MSC.1/Circ.1268.B + D
B + E
B + F
54.Oltóhab vegyianyag-
szállító tartályhajók
beépített tűzoltó
rendszereihez
- Reg. II-2/1,
- IMO Res. MSC.4(48)-(IBC
Code) 11
- IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11,
- IMO MSC/Circ.553.
- IMO MSC.1/Circ.1312.
- IMO MSC.1/Circ.1312 1.
helyesbítés.
B + D
B + E
B + F
55.Kabinerkélyek beépített,
nagynyomású
vízpermettel oltó tűzoltó
rendszereinek szórófejei
- Reg. II-2/10.- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 7,
- IMO MSC.1/Circ.1313.
- IMO MSC.1/Circ.1268.B + D
B + E
B + F
[62]
56.Gépterek és rakomány-
szivattyúterek belső
levegővel működő,
könnyűhabbal oltó tűzoltó
rendszerei
Megjegyzés: A
gépterekben és
rakományszivattyú-
terekben alkalmazott,
belső/külső levegővel
működő, könnyűhabbal
oltó rendszereket a
jóváhagyott
koncentrátummal kell
tesztelni a közigazgatás
előírásainak megfelelően.
- Reg. II-2/10.- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.
- IMO MSC.1/Circ.1384.B + D
B + E
B + F
57.Száraz vegyi porral oltó
tűzoltó rendszerek
- Reg. II-2/1.- Reg. II-2/1,
- IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11.
- IMO MSC.1/Circ.1315.B + D
B + E
B + F
58.Mintavevő füstérzékelő
rendszerek részei
- Reg. II-2/7,
- Reg. II-2/19,
- Reg. II-2/20.
- Reg. II-2/7,
- Reg. II-2/19,
- Reg. II-2/20,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSSCode) 10,
valamint:
Ellenőrző és jelző
berendezés. Elektromos
berendezések hajókon:
- EN 54-2 (1997), benne:
AC (1999) és A1 (2006).
Energiaellátó
berendezés:
- EN 54-4 (1997), benne:
AC (1999), A1 (2002) és
A2 (2006).
Aspirációs füstérzékelők:
- EN 54-20 (2006),
benne: AC (2008).
Valamint elektromos és
elektronikus
berendezések hajókon,
alkalmazhatóság szerint:
B + D
B + E
B + F
[63]
- IEC 60092-504 (2001),
benne: IEC 60092-504 1.
helyesbítés (2011),
- IEC 60533 (1999).
Valamint
robbanásveszélyes
légterek,
alkalmazhatóság szerint:
- EN 60079-0 (2012),
benne: A11:(2013).
59.”C” osztályú válaszfalak- Reg. II-2/3.- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/9.
- IMO Res. MSC.307(88)-
(2010 FTP Code).
B + D
B + E
B + F
60.Rögzített szénhidrogén-
gázérzékelő rendszer
- Reg. II-2/4.- Reg. II-2/4,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16,
- IMO MSC.1/Circ.1370.
- IMO MSC1/Circ1370,
- EN 60079-0 (2012).
- EN 60079-29-1 (2007),
- IEC 60092-504 (2001),
benne: IEC 60092-504 1.
helyesbítés (2011),
- IEC 60533 (1999).
B + D
B + E
B + F
61.Alacsonyan elhelyezett
világítási rendszerek
helyett alkalmazható
evakuációirányító
rendszerek
- Reg. II-2/13.- Reg. II-2/13,
- IMO MSC.1/Circ.1168.
- IMO MSC.1/Circ.1168.B + D
B + E
B + F
62.Helikopterek habbal oltó
tűzoltó készülékei
- Reg. II-2/18.- Reg. II-2/18.
- IMO MSC.1/Circ.1431.
- EN 13565-1 (2003),
benne: A1 (2007).
B + D
B + E
B + F
63.Konyhai páraelszívó
beépített tűzoltó
rendszerének részei
- Reg. II-2/9.- Reg. II-2/9.- ISO 15371(2009)B + D
B + E
B + F

-[64]

-[65]

4. Navigációs berendezések[66]

Megjegyzések a 4. szakaszhoz: Navigációs berendezések.

C. oszlop: A navigációs berendezéseknek meg kell felelniük az IMO-közgyűlés A.1021(26) határozata ("Riasztóberendezésekre és kijelzőkre vonatkozó szabályzat, 2009") és a Tengerészeti Biztonsági Bizottság MSC.302(87) határozata ("Hídi riasztáskezelő rendszerre vonatkozó teljesítési normák elfogadása") vonatkozó részeinek (alkalmazhatóság szerint).

D. oszlop:

Az IEC 61162 sorozatok a "Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek" című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

- IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

- IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

- IEC 61162-3 ed1.2, összevonva az am1 ed. 1.0 (2010-11) és am2 ed. 1.0 (2014-07) módosítással - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) 1. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) 2. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-450 ed 1.0 (2011 -06) - 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó - Ethernet-kapcsolat

Az EN 61162 sorozatok a "Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek" című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

- EN 61162-1 (2011) - 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

- EN 61162-2 (1998) - 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

- EN 61162-3 (2008) - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- EN 61162-3-am1 (2010) 1. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) 2. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- EN 61162-450 (2011) - 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó - Ethernet-kapcsolat

ABCDE
MegnevezésMódosított SOLAS 74- előírás,
amennyiben ”típus-
jóváhagyás”
szükséges
Módosított SOLAS 74-előírások, valamint
vonatkozó IMO-határozatok és IMO-
körlevelek
(alkalmazhatóság szerint), valamint ITU-
ajánlások (alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési
követelmények
A megfelelőségi
vizsgálat moduljai
1.Mágneses tájoló
”A” osztály: hajókhoz
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.382(X),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- ISO 1069 (1973),
- ISO 25862 (2009),
- EN 60945 (2002)
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008).
Vagy:
- ISO 1069 (1973),
- ISO 25862 (2009),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008).
B + D
B + E
B + F
G
2.Haladási irányra vonatkozó
információt továbbító
berendezés (THD) (mágneses
módszer)
- Reg. V/18,
- Reg. V/19,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.116(73),
- IMO Res.MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok;
- ISO 22090-2 (2014),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok.
- ISO 22090-2 (2014),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
3.Pörgettyűs tájoló- Reg. V/18.- Reg. V/19,
- IMO Res. A.424(XI),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN ISO 8728 (1998),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- ISO 8728 (1997),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok.
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
4.Ultrahangos mélységmérő
berendezés
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.224(VII),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.74(69) 4. melléklet,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN ISO 9875 (2001),
benne: ISO 1. technikai
helyesbítés: 2006,
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- ISO 9875 (2000), benne:
ISO 1. technikai
helyesbítés: 2006,
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
5.Menetsebességet és megtett
távolságot mérő készülék
(SDME)
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.824(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61023 (2007),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
B + D
B + E
B + F
G
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61023 (2007),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
6.Fordulásisebesség-
kijelző
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSCCode) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.526(13),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ISO 20672 (2007),
benne: 1. helyesbítés
(2008),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- ISO 20672 (2007),
benne: 1. helyesbítés
(2008),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
7.GPS berendezés- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),
- IMO Res. MSC.112(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61108-1 (2003),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61108-1 Ed.2.0
(2003),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
8.GLONASS berendezés- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code)13,
- IMO Res. MSC.113(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61108-2 (1998),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61108-2 Ed.1.0
(1998),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
9.Iránytartást ellenőrző rendszer
(HCS)
- Reg. V/18.- Reg. V/19,
- IMO Res. A.342(IX),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.64(67) 3. melléklet,
- IMO Res. MSC.191(79).
- ISO 11674 (2006),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- EN 62288 (2008). Vagy:
- ISO 11674 (2006),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed.1.0
(2008).
B + D
B + E
B + F
G
10.Kereső-mentő
helymeghatározó készülék
(SRLD):
9 GHz-es keresőmentő
adókészülék (SART)
- Reg. III/4,
- Reg. IV/14,
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSCCode) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. III/6,
- Reg. III/26,
- Reg. IV/7,
- IMO Res. A.530(13),
- IMO Res. A.802(19),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
14,
- ITU-R M.628-3(11/93).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61097-1 (2007).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61097-1 (2007).
B + D
B + E
B + F
G
11.Kormányhelyzetjelző- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ISO 20673 (2007),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- ISO 20673 (2007),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
12.Hajócsavar-
fordulatszám-jelző
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res.A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ISO 22554 (2007),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- ISO 22554 (2007),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
B +D
B + E
B + F
G
13.Hajócsavar-állás-
szögjelző
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés(2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ISO 22555 (2007),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
B +D
B + E
B + F
G
- ISO 22555 (2007),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
14.Tájoló mentőcsónakokhoz és
készenléti mentőcsónakokhoz
- Reg. III/4,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
13.
- ISO 1069 (1973),
- ISO 25862 (2009),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008).
B + D
B + E
B + F
G
15.Útiadat-rögzítő (VDR)- Reg. V/18,
- Reg. V/20,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/20,
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.333(90).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- EN 61996-1 (2013),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 61996-1 Ed.2.0
(2013-05),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
B + D
B + E
B + F G
16.Elektronikus térkép és
információs rendszer (ECDIS)
biztonsági másolattal és
raszteres térképmegjelenítő
rendszer (RCDS)
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.232(82),
- IMO SN.1/Circ.266.
[Az ECDIS biztonsági mentés, illetve az
RCDS csak akkor alkalmazhatók, ha az
ECDIS rendelkezik ezekkel a funkciókkal. A B
modul tanúsítványán fel kell tüntetni, hogy
ezen szolgáltatások vizsgálata megtörtént-
e.]
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- EN 61174 (2008),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 61174 (2008),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
17.Pörgettyűs tájoló nagy
sebességű vízi járművekhez
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.821(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- ISO 16328 (2014),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- ISO 16328 (2014),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
18.Nemzetközi automatikus
hajóazonosítási rendszer (AIS)
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.74(69),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79),
- ITU-R M. 1371-5(2014).
Megjegyzés: az ITU-R M. 1371-5 (2014)
csupán az IMO Res. MSC.74 (69)
követelményeivel összhangban
alkalmazandó.
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- EN 61993-2 (2013),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 61993-2 (2012),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
B +D
B + E
B + F
G
19.Útvonal-ellenőrző rendszer
(a minimális manőverezési
sebesség és a 30 csomó közötti
tartományban)
- Reg. V/18.- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.74(69),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62065 Ed.2.0 (2014-
02),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
B +D
B + E
B + F
G
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62065 Ed.2.0 (2014-
02),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
20.CAT 1 radarberendezés- Reg. V/18.- Reg. V/19.
- IMO Res. A.278(VIII),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.823(19),
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
- EN 62388 (2013). Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
- IEC 62388 Ed.2.0 (2013-
06).
B + D
B + E
B + F
G
21.CAT 2 radarberendezés- Reg. V/18.- Reg. V/19,
- IMO Res. A.278(VIII),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
- EN 62388 (2013). Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
- IEC 62388 Ed.2.0 (2013-
06).
B + D
B + E
B + F
G
22.CAT 3 radarberendezés- Reg. V/18.- Reg. V/19,
- IMO Res. A.278(VIII),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
- EN 62388 (2013). Vagy:
B + D
B + E
B + F
G
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
- IEC 62388 Ed.2.0 (2013-
06).
23.Radarberendezés nagy
sebességű vízi járművekhez
(CAT 1H és CAT 2H)
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- IMO Res. A.278(VIII),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
- EN 62388 (2013). Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok.
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
- IEC 62388 Ed.2.0 (2013-
06).
B + D
B + E
B + F
G
24.Térképészeti beállítással
jóváhagyott radarberendezés:
a) CAT 1C
b) CAT 2C,
c) CAT 1HC nagy sebességű vízi
járművekhez
d) CAT 2HC nagy sebességű vízi
járművekhez
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- IMO Res. A.278(VIII),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
- EN 62388 (2013). Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
- IEC 62388 Ed.2.0 (2013-
06).
B + D
B + E
B + F
G
25.Radarreflektor - passzív- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.164(78).
- ISO 8729-1 (2010),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
Vagy:
- ISO 8729-1 (2010),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008).
B + D
B + E
B + F
G
26.Iránytartást ellenőrző rendszer
nagy sebességű vízi
járművekhez
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.822(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code)13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- ISO 16329 (2003),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- ISO 16329 (2003),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
B +D
B + E
B + F
G
27.Haladási irányra vonatkozó
információt továbbító
berendezés (THD) (GNSS-
módszer)
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.116(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- ISO 22090-3 (2014),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- ISO 22090-3 (2014),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
B +D
B + E
B + F
G
28.Kereső fényszóró nagy
sebességű vízi járművekhez
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- ISO 17884 (2004),
- EN 60945 (2002)
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008).
Vagy:
- ISO 17884 (2004),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008).
B + D
B + E
B + F
G
29.Éjjellátó berendezés nagy
sebességű vízi járművekhez
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- IMO Res.A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.94(72),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- ISO 16273 (2003),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- ISO 16273 (2003),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
30.Differenciál irányadóvevő DGPS
és DGLONASS berendezéshez
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.114(73).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61108-4 (2004),
- EN 61162 sorozatok.
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61108-4 (2004),
- IEC 61162 sorozatok.
B + D
B + E
B + F
G
31.Haladási irányra vonatkozó
információt továbbító
berendezés (THD) (pörgettyűs
módszer)
- Reg. V/18.
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.116(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- ISO 22090-1 (2014),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- ISO 22090-1 (2014),
B + D
B + E
B + F
G
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
32.Egyszerűsített útiadat-rögzítő
(S-VDR)
- Reg. V/20.- Reg. V/20,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.163(78),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002)
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- EN 61996-2 (2008),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 61996-2 (2007),
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
33.Mechanikus révkalauz-beemelő
szerkezet
Szándékosan üresen hagyva
(mivel a 2012. július 1-jétől
hatályba lépő IMO Res.
MSC.308(88) értelmében
”mechanikus révkalauz-
beemelő szerkezetek nem
alkalmazhatók”)
34.Révkalauzhágcsó- Reg. V/23,
- Reg. X/3.
- Reg. V/23,
- IMO Res. A.1045(27),
- IMO MSC/Circ.1428.
- IMO Res.A.1045(27),
- ISO 799 (2004).
B + D
B + E
B + F
G
35.DGPS berendezés- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.112(73),
- IMO Res. MSC.114(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61108-1 (2003),
- EN 61108-4 (2004),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
B + D
B + E
B + F
G
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61108-1 (2003),
- IEC 61108-4 (2004),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
36.DGLONASS berendezés- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.113(73),
- IMO Res. MSC.114(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61108-2 (1998),
- EN 61108-4 (2004),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61108-2 (1998),
- IEC 61108-4 (2004),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
37.Nappali jelzőlámpa- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code).
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.95(72),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- ISO 25861 (2007). Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- ISO 25861 (2007).
B + D
B + E
B + F
38.Aktív radarreflektor- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.164(78),
- ITU-R M 1176-1 (02/13)
- ISO 8729-2 (2009),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
Vagy:
- ISO 8729-2 (2009),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008).
B + D
B + E
B + F
G
39.Iránymérő- Reg. V/18.- Reg. V/19.- ISO 25862 (2009),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
Vagy:
- ISO 25862 (2009),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008).
B + D
B + E
B + F
G
40.Kereső-mentő
helymeghatározó készülék
(SRLD):
AIS SART berendezés
- Reg. III/4,
- Reg. IV/14.
- Reg. III/6,
- Reg. III/26,
- Reg. IV/7,
- IMO Res. MSC.246(83),
- IMO Res. MSC.256(84),
- ITU-R M. 1371-5(2014).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61097-14 (2010).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61097-14 (2010).
B +D
B + E
B + F
G
41.Galileo-vevő- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.813(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.233(82).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61108-3 (2010),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61108-3 (2010),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
B +D
B + E
B + F
G
42.Hídi navigációs őrszolgálati
riasztórendszer (BNWAS)
- Reg. V/18.- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.128(75),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
- IEC 62616(2010),
benne: IEC 62616 1.
helyesbítés (2012).
B +D
B + E
B + F
G
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok.
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
- IEC 62616 (2010),
benne: IEC 62616 1.
helyesbítés (2012).
43.Hangvevő rendszer- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code).
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.86(70),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
- ISO 14859 (2012). Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
- ISO 14859 (2012).
B + D
B + E
B + F
G
44.Integrált navigációs rendszer- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.252(83),
- IMO Res. MSC.302(83) - (Hídi riasztáskezeló
rendszer (Bridge Alert Management, BAM)).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
- IEC 61924-2 (2012).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0
(2014-07).
- IEC 61924-2 (2012).
B + D
B + E
B + F
G

5. Rádió-hírközlési berendezések

Megjegyzések a 5. szakaszhoz: Rádió-hírközlési berendezések.[67]

D. oszlop: ha az IMO MSC/862. körlevél követelményei és a termék tesztelési követelményei ellentétesek egymással, akkor az IMO MSC/862. körlevél követelményeit kell alkalmazni.

D. oszlop:

Az IEC 61162 sorozatok a "Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek" című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

- IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

- IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

- IEC 61162-3 ed1.1 egységes szerkezetbe fogl. vált. és 1. módosítása (2010-11) - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) 1. módosítása - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó - Ethernet-kapcsolat

Az EN 61162 sorozatok a "Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek" című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

- EN 61162-1 (2011) - 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

- EN 61162-2 (1998) - 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

- EN 61162-3 (2008) - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- EN 61162-3-am1 (2010) 1. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- EN 61162-450 (2011) - 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó - Ethernet-kapcsolat

[68]
ABCDE
MegnevezésMódosított SOLAS 74- előírás,
amennyiben ”típus-
jóváhagyás”
szükséges
Módosított SOLAS 74-előírások, valamint
vonatkozó IMO-határozatok és IMO-
körlevelek
(alkalmazhatóság szerint), valamint ITU-
ajánlások (alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési
követelmények
A megfelelőségi
vizsgálat moduljai
1.DSC és rádiótelefon
adó és vevő
üzemmódra alkalmas
URH-rádiókészülék
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.385(X),
- IMO Res. A.524(13),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.803(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO MSC.1/Circ.1460,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.489-2 (10/95),
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04),
- ITU-R M.689-3 (03/12).
- IMO MSC/Circ.862,
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ETSI EN 300 338-1
V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2
V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 301 843-2
V1.2.1 (2004-06),
- ETSI EN 301 925 V1.4.1
(2013-05).
B + D
B + E
B + F
2.URH DSC őrszolgálati
vevőkészülék
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.803(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.489-2 (10/95),
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ETSI EN 300 338-1
V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2
V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 301 033 V1.4.1
(2013-09),
- ETSI EN 301 843-2
V1.2.1 (2004-06),
B + D
B + E
B + F
3.NAVTEX vevőkészülék- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- ETSI EN 300 065-1
V1.2.1 (2009-01),
B + D
B + E
B +F
HSC Code) 14.- IMO Res. MSC.148(77),
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.540-2 (06/90),
- ITU-R M.625-4 (03/12).
- ETSI EN 301 843-4
V1.2.1 (2004-06),
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61097-6 (2012-01).
4.EGC vevőkészülék- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.570(14),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.306(87),
- IMO COMSAR Circ.32.
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- ETSI ETS 300 460 Ed.1
(1996-05),
- ETSI ETS 300 460/ A1
(1997-11),
- ETSI EN 300 829 V1.1.1
(1998-03),
- ETSI EN 301 843-1
V1.3.1 (2012-08),
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61097-4 (2012-05).
B + D
B + E
B + F
5.Nagyfrekvenciás
tengerészeti
biztonsági
közlemények (MSI)
vételére szolgáló
vevőkészülék (HF
NBDP)
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 14
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.699(17),
- IMO Res. A.700(17),
- IMO Res. A.806(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC.1/Circ.1460,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.492-6 (10/95),
- ITU-R M.540-2 (06/90),
- ITU-R M.625-4 (03/12),
- ITU-R M.688 (06/90).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ETSI ETS 300 067 Ed.1
(1990-11),
- ETSI ETS 300 067/ A1
Ed.1 (1993-10).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- ETSI ETS 300 067 Ed.1
(1990-11),
- ETSI ETS 300 067/ A1
Ed.1 (1993-10).
B + D
B + E
B + F
6.406 MHz-es EPIRB
(COSPAS-SARSAT)
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.662(16),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.696(17),
- IMO Res. A.810(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.633-4 (12/10),
- ITU-R M.690-2 (03/12).
- IMO MSC/Circ.862,
- EN 60945 (2002),
benne: IEC60945 1.
helyesbítés (2008),
- ETSI EN
300 066 V 1.3.1 (2001-
01).
Vagy:
- IMO MSC/Circ.862,
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61097-2 (2008),
Megjegyzés: az IMO
MSC/862. körlevél csak
az esetleges
távirányításos készülékre
alkalmazható, az EPIRB-
re magára nem.
B + D
B + E
B + F
7.Hosszúhullámú EPIRB
(INMARSAT)
Szándékosan üresen hagyva
8.Középfrekvenciás DSC
vevőkészülék
Szándékosan üresen hagyva
9.Kéthangú
riasztójelgenerátor
Szándékosan üresen hagyva
10.DSC és rádiótelefon
adó és vevő
üzemmódra alkalmas
középfrekvenciás
rádióberendezés
Megjegyzés: Az IMO-és
ITU-
határozatok
értelmében a
kéthangú riasztójel-
generátorra és a H3E-
átvitelre vonatkozó
követelmények a
tesztelés tekintetében
már nem érvényesek.
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 14.
- Reg. IV/9,
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.804(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC.1/Circ.1460,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04).
- IMO MSC/Circ.862,
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ETSI EN 300 338-1
V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2
V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 373-1
V1.4.1 (2013-09),
- ETSI EN 301 843-5
V1.1.1 (2004-06).
B + D
B + E
B + F
11.Középfrekvenciás DSC
őrszolgálati
vevőkészülék
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 14.
- Reg. IV/9,
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.804(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04),
- ITU-R M.1173-1 (03/12).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ETSI EN 300 338-1
V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2
V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 301 033 V1.4.1
(2013-09),
- ETSI EN 301 843-5
V1.1.1 (2004-06).
B + D
B + E
B + F
12.Inmarsat-B SES
Megjegyzés: A
szolgáltatás 2016.
december 31-ével
megszűnik.
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 14.
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.570(14),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.808(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO COMSAR Circ.32.
- IMO MSC/Circ 862,
- EN 60945 (2002)
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008).
Vagy:
- IMO MSC/Circ 862,
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008).
B + D
B + E
B + F
13.Inmarsat-C SES- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 14.
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.570(14),
- IMO Res. A.664 (16) (csak akkor
alkalmazandó, ha az Inmarsat-C SES
rendelkezik EGC-
funkcióval),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.807(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.306(87),
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO COMSAR Circ.32.
- IMO MSC/Circ.862,
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ETSI ETS 300 460 Ed.1
(1996-05),
- ETSI ETS 300 460/ A1
(1997-11),
- ETSI EN 300 829 V1.1.1
(1998-03),
- ETSI EN 301 843-1
V1.3.1 (2012-08),
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61097-4 (2012),
- IEC 61162 sorozatok.
B + D
B + E
B + F
14.DSC, NBDP és
rádiótelefon adó és
vevő üzemmódra
alkalmas
közép/nagyfrekvenciá
s rádiókészülék
Megjegyzés: az IMO-és
ITU-
határozatok
értelmében a
kéthangú riasztójel-
generátorra és a A3H-
átvitelre vonatkozó
követelmények a
tesztelés tekintetében
már nem érvényesek.
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 14.
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.806(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO MSC.1/Circ.1460,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.476-5 (10/95),
- ITU-R M.492-6 (10/95),
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04),
- ITU-R M.625-4 (03/12),
- ITU-R M.1173-1 (03/12).
- IMO MSC/Grc.862,
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ETSI ETS 300 067 Ed.1
(1990-11),
- ETSI ETS 300 067/ A1
Ed.1 (1993-10),
- ETSI EN 300 338-1
V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2
V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 373-1
V1.4.1 (2013-09),
- ETSI EN 301 843-5
V1.1.1 (2004-06).
B + D
B + E
B + F
15.Közép/nagyfrekvenciá
s DSC pásztázó
őrszolgálati
vevőkészülék
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 14.
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.806(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M. 541-9 (05/04).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ETSI EN 300 338-1
V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2
V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 301 033 V1.4.1
(2013-09),
- ETSI EN 301 843-5
V1.1.1 (2004-06).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61097-3 (1994),
- IEC 61097-8 (1998),
- IEC 61162 sorozatok.
B + D
B + E
B + F
16.Hordozható URH adó-
vevő készülék túlélési
vízi járművekhez
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 14.
- Reg. III/6,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.809(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
14,
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- ETSI EN 300 225 V1.4.1
(2004-12),
- ETSI EN 301 843-2
B + D
B + E
B +F
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
14,
- IMO Res. MSC.149(77),
- ITU-R M.489-2 (10/95).
V1.2.1 (2004-06).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61097-12 (1996).
17.Beépített URH
adóvevő készülék
túlélési vízi
járművekhez
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 14.
- Reg. III/6,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.809(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
14,
- ITU-R M.489-2 (10/95).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- ETSI EN 301 466 V1.1.1
(2000-10),
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61097-12 (1996).
B + D
B + E
B + F
18.Inmarsat-F77- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 14.
- Reg. IV/10,
- IMO Res. A.570 (14),
- IMO Res. A.808 (19),
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO COMSAR Circ.32.
- IMO MSC/Circ.862,
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61097-13 (2003).
Vagy:
- IMO MSC/Circ.862,
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1.
helyesbítés (2008),
- IEC 61097-13 (2003).
B + D
B + E
B + F

6. A COLREG 72-ben előírt berendezések

ABCDE
MegnevezésCOLREG 72-előírás,
amennyiben ”típus-
jóváhagyás” szükséges
COLREG-előírások, valamint vonatkozó IMO-
határozatok és IMO-körlevelek (alkalmazhatóság
szerint)
Tesztelési követelményekA meg-
felelőségi vizsgálat
moduljai
1.Navigációs jelzőfények- COLREG Annex I/14.- COLREG I/14. melléklet,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.253(83).
- EN 14744 (2005), benne: AC
(2006),
- EN 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- EN 14744 (2005), benne: AC
(2006),
- IEC 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008).
B + D
B + E
B + F
G

7. Ömlesztettáru-szállító hajó biztonsági berendezései

Az A.1. mellékletben nem szerepelnek tételek.

8. A SOLAS II-1 fejezetében előírt berendezések. Hajóépítés - szerkezet, térbeosztás és stabilitás, gépi és villamos berendezések

[69]
ABCDE
SorszámMegnevezésMódosított SOLAS
74 előírás,
amennyiben
”típusjóváha-
gyás” szükséges
Módosított SOLAS 74-
előírások, valamint vonatkozó IMO-
határozatok és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság
szerint)
Tesztelési követelményekA megfelelőségi
vizsgálat moduljai
1.Vízszintérzékelők- Reg. II-1/22-1,
- Reg. II-1/25,
- Reg. XII/12.
- Reg. II-1/25,
- Reg. XII/12,
- IMO Res.A.1021(26),
- IMO Res. MSC.188(79),
- IMO MSC.1/Circ 1464 Rev.1
- IEC 60092-504 (2001), benne: IEC
60092-504 1. helyesbítés (2011),
- IEC 60529 Ed.2.2 (2001),
- IMO Res. MSC.188(79),
- IMO MSC.1/Circ. 1291.
B + D
B + E
B +F

A.2. MELLÉKLET

FELSZERELÉSEK, AMELYEK TEKINTETÉBEN A NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK NEM TARTALMAZNAK RÉSZLETES TESZTELÉSI KÖVETELMÉNYEKET

1. Életmentő eszközök

C oszlop: az IMO MSC/980. körlevelét kell alkalmazni, kivéve, amikor azt a C oszlopban említett különös utasítások felülírják.

[70]
ABCDE
MegnevezésMódosított SOLAS 74-
előírás, amennyiben
”típusjóváhagyás” szükséges
Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó
IMO-határozatok és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelményekA meg-
felelőségi vizsgálat
moduljai
1.Radarreflektor
mentőtutajokhoz
- Reg. III/4,
- Reg. III/34,
- Reg. X/3.
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code).
2.Vízbe merülésre
alkalmas ruházat anyagai
Szándékosan üresen hagyva
3.Felúszást elősegítő
vízre bocsátó
berendezések
túlélési
járművekhez
Szándékosan üresen hagyva
[71]
- IMO Res. MSC.48(66)-
(LSA Code) I, IV, VI,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 8.
4.Hangosbemondó és
általános vészjelző
rendszer
(tűzjelző készülékként való
használata esetén az
A.1/3.53 alkalmazandó)
- Reg. III/6. - IMO Res. A.1021(26),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),
- IMO MSC/Circ.808.

2. Tengerszennyezés megelőzése

[72]
ABCDE
MegnevezésMódosított MARPOL
73/78-előírás, amennyiben
”típusjóváhagyás” szükséges
Módosított MARPOL 73/78-előírások, valamint
vonatkozó IMO-határozatok és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelményekA meg-
felelőségi vizsgálat
moduljai
1.A NO -kibocsátás
x
csökkentésére egyéb
egyenértékű módszereket
alkalmazó berendezések
- VI. melléklet, Reg. 4.- VI. melléklet, Reg. 4.
2.A SO -kibocsátás
x
korlátozására egyéb
technológiai
megoldásokat alkalmazó
berendezések
- IMO Res. MEPC.176(58)-
(MARPOL felülvizsgált VI.
melléklete, Reg. 4),
- IMO Res. MEPC.184(59).
- IMO Res. MEPC.176(58)-
(MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4).
3.Fedélzeti NOx-
elemző készülékek
a NOx műszaki
előírás 2008
közvetlen mérési és
ellenőrzési
módszerétől eltérő
mérési módszert
alkalmazó
készülékek
Szándékosan üresen hagyva

3. Tűzvédelmi berendezés

[73]
ABCDE
MegnevezésMódosított SOLAS 74-
előírás, amennyiben
”típusjóváhagyás” szükséges
Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó
IMO-határozatok és IMO-körlevelek (alkalmazhatóság
szerint)
Tesztelési követelményekA meg-
felelőségi vizsgálat
moduljai
1.Elektromos biztonsági
lámpa
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code), 3.
- IEC 60079 sorozatok.
2.Vegyi hatásnak ellenálló
védőöltözet
- Reg. II-2/19.- Reg. II-2/19,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7.
- EN 943-1 (2002), benne: AC
(2005),
- EN 943-2 (2002),
- EN ISO 6529 (2001),
- EN ISO 6530 (2005),
- EN 14605 (2005), benne: A1
(2009),
- IMO MSC/Circ.1120.
3.Festéktároló kamrák és
gyúlékony folyadékokat
tároló kamrák tűzoltó
rendszereinek részei
- Reg. II-2/10.- Reg. II-2/10,
- IMO MSC.1/Circ.1239.
4.
5.
6.Hordozható, habbal oltó
készülékek
- Reg. II-2/10,
- Reg. II-2/20,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/10,
- Reg. II-2/20,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-
(FSS Code) 4,
- IMO MSC.1/Circ.1239,
- IMO MSC.1/Circ.1313.
[74]
7.Gázhalmazállapotú-
tüzelőanyag rendszerek
(részei) háztartási célra
- Reg. II-2/4.- Reg. II-2/4,
- IMO MSC.1/Circ.1276.
8.Beépített, gázzal
(CO2) oltó tűzoltó
rendszerek részei
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/10,
- Reg. II-2/20,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC
Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC
Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,
- IMO MSC.1/Circ.1313,
- IMO MSC.1/Circ.1318,
- IMO MSC.1/Circ.1456.
Elektromos automatikus vezérlő- és
késleltetőberendezések:
- EN 12094-1 (2003).
Nem elektromos automatikus
vezérlő- és késleltetőberendezések:
- EN 12094-2 (2003).
Kézi indító- és leállítóberendezések:
- EN 12094-3 (2003).
Tartályok szelepszerelvényei és azok
azok indítószerkezetei:
- EN 12094-4 (2004).
Nagy és kis nyomást elválasztó
szelepek és azok indítószerkezetei:
- EN 12094-5 (2006).
Nem elektromos
kikapcsolókészülékek:
- EN 12094-6 (2006). CO2-
rendszerek szórófejei:
- EN 12094-7 (2000), benne: A1
(2005).
Csatlakozók:
- EN 12094-8 (2006).
Nyomásmérők és nyomáskapcsolók:
- EN 12094-10 (2003).
Mechanikus súlymérő eszközök:
- EN 12094-11 (2003).
Nyomáshatároló és visszacsapó
szelepek:
- EN 12094-13 (2001), benne: AC
(2002).
Szagosítóberendezések kisnyomású
CO2-
rendszerekhez:
- EN 12094-16 (2003).
Beépített, gázzal
(CO2) oltó tűzoltó
rendszerek részei
[75]
9.Vízpermetező
kézikészülék
- Reg. II-2/10.
- Reg. II-2/19.
- Reg. II-2/10.
- Reg. II-2/19.
10.Tűzoltó tömlők 52 mm
feletti átmérővel
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

4. Navigációs berendezések[76]

Megjegyzések a 4. szakaszhoz: Navigációs berendezések

B. és C. oszlop: A SOLAS V. fejezetére vonatkozó hivatkozások alatt az MSC 73 által módosított SOLAS 1974-et kell érteni, amely 2002. július 1-jén lépett hatályba.

C. oszlop: A navigációs berendezéseknek meg kell felelniük az IMO-közgyűlés A.1021(26) határozata ("Riasztóberendezésekre és kijelzőkre vonatkozó szabályzat, 2009") és a Tengerészeti Biztonsági Bizottság MSC.302(87) határozata ("Hídi riasztáskezelő rendszerre vonatkozó teljesítési normák elfogadása") vonatkozó részeinek (alkalmazhatóság szerint).

D. oszlop:

Az IEC 61162 sorozatok a "Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek" című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

- IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

- IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

- IEC 61162-3 ed1.2, összevonva az am1 ed. 1.0 (2010-11) és am2 ed. 1.0 (2014-07) módosítással - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) 1. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) 2. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-450 ed1.0 (2011 -06) - 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó - Ethernet-kapcsolat

Az EN 61162 sorozatok a "Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek" című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

- EN 61162-1 (2011) - 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

- EN 61162-2 (1998) - 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

- EN 61162-3 (2008) - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- EN 61162-3-am1 (2010) 1. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) 2. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- EN 61162-450 (2011) - 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó - Ethernet-kapcsolat

ABCDE
MegnevezésMódosított SOLAS
74 előírás,
amennyiben
”típusjóváha-
gyás” szükséges
Módosított SOLAS 74-
előírások, vonatkozó IMO-
határozatok és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság szerint),
valamint ITU-ajánlások
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelményekA megfelelőségi vizsgálat moduljai
1.Kombinált GPS/
GLONASS
berendezés
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res.
MSC.36(63)-(1994
HSC Code),
- IMO Res.
MSC.97(73)-(2000
HSC Code).
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code),
- IMO Res. MSC.115(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002), benne:
IEC 60945 1. helyesbítés
(2008),
- EN 61108-1 (2003),
- EN 61108-2 (1998),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-
07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002), benne:
IEC 60945 1. helyesbítés
(2008),
- IEC 61108-1 (2003),
- IEC 61108-2 (1998),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-
07).
2.Hajóhíd teljes
felszerelése
Szándékosan üresen hagyva
3.Mágneses tájoló
nagy sebességű vízi
járművekhez
- Reg. X/3,
- IMO Res.
MSC.36(63)-(1994
HSC Code),
- IMO Res.
MSC.97(73)-(2000
HSC Code).
- IMO Res. A.382(X),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res.MSC.36(63)-(1994
HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code).
- ISO 1069 (1973),
- ISO 25862(2009),
- EN 60945 (2002) benne:
IEC 60945 1. helyesbítés
(2008).
Vagy:
- ISO 1069 (1973),
- ISO 25862(2009),
- EN 60945 (2002), benne:
IEC 60945 1. helyesbítés
(2008).
4.Útvonal-ellenőrző
rendszer
- nagy sebességű
vízi járművekhez
- Reg. X/3,
- IMO Res.
MSC.36(63)-(1994
HSC Code),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
- EN 60945 (2002), benne:
IEC 60945 1. helyesbítés
(2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IMO Res.
MSC.97(73)-(2000
HSC Code).
HSC Code),
- IMO Res. MSC.191(79).
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-
07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002), benne:
IEC 60945 1. helyesbítés
(2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-
07).
5.Tolóerő-kijelző- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res.
MSC.36(63)-(1994
HSC Code),
- IMO Res.
MSC.97(73)-(2000
HSC Code).
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002), benne:
IEC 60945 1. helyesbítés
(2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-
07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002), benne:
IEC 60945 1. helyesbítés
(2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-
07).
6.Oldalirányú
tolóerő-,
hajócsavar-állás-
szög- és
üzemmódkijelző
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res.
MSC.36(63)-(1994
HSC Code),
- IMO Res.
MSC.97(73)-(2000
HSC Code).
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002), benne:
IEC 60945 1. helyesbítés
(2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-
07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002), benne:
IEC 60945 1. helyesbítés
(2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-
07).
7.Útvonal-ellenőrző
rendszer
(a 30 csomó feletti
tartományban)
Szándékosan üresen hagyva
8.Nagy
hatótávolságú
Szándékosan üresen hagyva
azonosító és
nyomonkövető
(LRIT) berendezés
9.Elektromos
dőlésmérő
- Reg.V/18-7.- IMO Res.A.694(17),
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.363(92),
- IMO MSC.1/Circ.982,
- IMO MSC.1/Circ.1228,
- EN 60945 (2002) benne:
IEC 60945 1. helyesbítés
(2008),
- EN 61162 sorozatok.
Vagy:
- IEC 60945 (2002), benne:
IEC 60945 1. helyesbítés
(2008),
- IEC 61162 sorozatok.
10.Loran-C
berendezés
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res.
MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res.
MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMORes.A.694(17),
- IMORes.A.818(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.19K79).
- EN 60945 (2002), benne:
IEC 60945 1. helyesbítés
(2008),
- EN 61162 sorozatok,
-IEC 62288 Ed.2.0 (2014-
07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002), benne:
IEC 60945 1. helyesbítés
(2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed.2.0 (2014-
07).
11.Chayka berendezés- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res.
MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res.
MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res.A.694(17),
- IMO Res.A.818(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994
HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000
HSC Code) 13,
- IMO Res.MSC.191(79).
- EN 60945 (2002), benne:
IEC 60945 1. helyesbítés
(2008),
- EN61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed.2.0 (2014-
07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002), benne:
IEC 60945 1. helyesbítés
(2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed.2.0 (2014-
07).

5. Rádió-hírközlési berendezések[77]

Megjegyzések az 5. szakaszhoz: Rádió-hírközlési berendezések.

D. oszlop:

Az IEC 61162 sorozatok a "Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek" című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

- IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

- IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

- IEC 61162-3 ed1.2, összevonva az am1 ed. 1.0 (2010-11) és am2 ed. 1.0 (2014-07) módosítással - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) 1. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) 2. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó - Ethernet-kapcsolat

Az EN 61162 sorozatok a "Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek" című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

- EN 61162-1 (2011) - 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

- EN 61162-2 (1998) - 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

- EN 61162-3 (2008) - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- EN 61162-3-am1 (2010) 1. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) 2. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- EN 61162-450 (2011) - 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó - Ethernet-kapcsolat

[78]
ABCDE
SorszámMegnevezésMódosított SOLAS
74 előírás,
amennyiben
”típusjóváhagyás”
szükséges
Módosított SOLAS 74-előírások,
vonatkozó IMO-határozatok és
IMO-
körlevelek (alkalmazhatóság
szerint), valamint ITU-ajánlások
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelményekA megfelelőségi
vizsgálat moduljai
1.URH EPIRB- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res.
MSC.36(63)-(1994
HSC Code),
- IMO Res.
MSC.97(73)-(2000
HSC Code).
- Reg.IV/8,
- IMO Res. A.662(16),
- IMORes. A.694(17),
- IMO Res. A.805(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC
Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC
Code),
- ITU-R M.489-2 (10/95),
- ITU-R M.693-1 (03/12).
- EN 60945 (2002) benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- IEC 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008).
2.Tartalék energiaforrás
rádióberendezésekhez
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1-
994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2-
000 HSC Code).
- Reg. IVA3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),
- IMO COMSAR Circ.16,
- IMO COMSAR Circ.32.
- EN 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- IEC 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008).
3.Vészjelző kapcsolótábla- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1-994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2-000 HSC Code).
- Reg. IV/6,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code),
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO COMSAR Circ.32.
- EN 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- IEC 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008).
4.Vészjelző vagy
riasztókapcsolótábla
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1-994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2-000 HSC Code).
- Reg. IV/6,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code),
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO COMSAR Circ.32.
- EN 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- IEC 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008).
5.Hosszúhullámú EPIRB
(INMARSAT)
Szándékosan üresen hagyva
6.A hajó védelmi
riasztórendszere
- Reg. XI-2/6,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.147(77),
- IMO MSC/Circ.1072.
- EN 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok. Vagy:
- IEC 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok.
7.Légiforgalmi URH
adóvevő készülék
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1-994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2-000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/7,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.80(70),
- IMO COMSAR Circ.32,
- ICAO-egyezmény, 10. melléklet, rádió-előírások.
- EN 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008),
- ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-
07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008),
- ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-
07).

6. A COLREG 72-ben előírt berendezések

ABCDE
MegnevezésCOLREG 72-előírás,
amennyiben ”típus-
jóváliagyás” szükséges
COLREG-előírások, valamint vonatkozó IMO-
határozatok és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelményekA megfelelőségi
vizsgálat moduljai
1.Hangjelző berendezések- COLREG 72 III/3.
melléklet.
- COLREG 72 III/3. melléklet,
- IMO Res. A.694(17).
- EN 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008),
- Sípjelek - COLREG 72
melléklet (Teljesítmény),
- Harang- vagy gongjelek -
COLREG 72 III/2. melléklet
(Teljesítmény).
Vagy:
- IEC 60945 (2002), benne: IEC
60945 1. helyesbítés (2008),
- Sípjelek - COLREG 72 III/1.
melléklet (Teljesítmény),
- Harang- vagy gongjelek -
COLREG 72 III/2. melléklet
(Teljesítmény).

7. Ömlesztettáru-szállító hajó biztonsági berendezései

ABCDE
MegnevezésMódosított SOLAS 74-
előírás, amennyiben ”típus-
jóváhagyás” szükséges
Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó
IMO-határozatok és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelményekA megfelelőségi
vizsgálat moduljai
1.Rakodóberendezés- Reg. XII/11,
- 1997 SOLAS-konferencia,
Res. 5.
- Reg. XII/11,
- 1997 SOLAS-konferencia, Res. 5.
- IMO MSC.1/Circ 1229.

8. A SOLAS fejezetében előírt berendezések[79]

ABCDE
SorszámMegnevezésMódosított SOLAS
74 előírás,
amennyiben
”típusjóváha-
gyás” szükséges
Módosított SOLAS 74-
előírások,
valamint vonatkozó IMO-
határozatok
és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság
szerint)
Tesztelési követelményekA megfelelőségi
vizsgálat moduljai
1.Generátorok
hidegindítása
(indítóberendezések)
- Reg. II-1/44,
- Reg. X/3.
- Reg. II-1/44,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC
Code) 12,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC
Code) 12.
- IMO MSC.1/Circ 1464 Rev.1.

B) melléklet a 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelethez

A megfelelőség tanúsítás moduljai

EK TÍPUSVIZSGÁLATI ELJÁRÁS

(B MODUL)

1.A elismert szervezetnek meg kell győződnie arról, hogy a vizsgált gyártási folyamatból vett reprezentatív minta megfelel a vonatkozó nemzetközi dokumentum(ok) rendelkezéseiben előírt követelményeknek.[80]

2. A típusvizsgálati eljárás lefolytatását a gyártó vagy annak Magyarország területén belül letelepedett, engedéllyel rendelkező képviselője köteles kérelmezni a saját választása szerint kijelölt testületnél.[81]

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a gyártó nevét és címét, illetve, ha a kérelmet a gyártó engedéllyel rendelkező képviselője nyújtja be, annak a nevét és címét is,

- egy írásos nyilatkozatot arról, hogy ugyanazon kérelmet egyidejűleg nem nyújtották be másik kijelölt testületnél,

- a 3. pont rendelkezései szerinti műszaki dokumentációt.

A kérelmező köteles a kijelölt testület rendelkezésére bocsátani a vizsgált gyártási folyamatból vett reprezentatív mintát (a továbbiakban: "típust"). A kijelölt testület szükség esetén a vizsgálat lefolytatásához további mintákra is igényt tarthat.

3. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak felmérését, hogy a termék kielégíti-e a vonatkozó nemzetközi okmányokban előírt elvárásokat. Addig a mértékig, amíg a felmérés céljait szolgálja, a műszaki dokumentációnak ennek a mellékletnek a függelékében előírt leírásnak megfelelően tartalmaznia kell a tervezési és építési követelményeket, a termék gyártásának és működésének a leírását.

4. A kijelölt testület köteles

4.1. megvizsgálni a műszaki dokumentációt, és ellenőrizni, hogy a típus gyártása a műszaki dokumentációban leírtak szerint történik-e;

4.2. végrehajtani a megfelelő vizsgálatokat annak ellenőrzése céljából, hogy a termékek a vonatkozó nemzetközi okmányokban előírt elvárásokat ténylegesen kielégítik-e;

4.3. megállapodni a kérelmezővel a vizsgálatok lefolytatásának színhelyéről.

5. Ha a megvizsgált típus kielégíti a vonatkozó nemzetközi okmányok rendelkezéseiben előírt elvárásokat, a kijelölt testület köteles a kérelmező számára kibocsátani a típusvizsgálati bizonyítványt. A bizonyítványban fel kell tüntetni a gyártó nevét és címét, a megvizsgált felszerelés adatait, a vizsgálat elvégzésének az eredményét, a bizonyítvány érvényességi feltételeit, valamint a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat.

A műszaki dokumentáció vonatkozó részeit a bizonyítványokhoz mellékelni kell, és a bizonyítvány egy példányát a kijelölt testület köteles megtartani.

Ha a gyártótól megtagadják a típusvizsgálati bizonyítvány kiszolgáltatását, a kijelölt testület köteles a megtagadás okát részletesen megindokolni.

Ha a gyártó ismételt típusvizsgálati kérelmet nyújt be olyan esetben, amikor a típusvizsgálati bizonyítvány kiadását korábban megtagadták, a kijelölt testülethez benyújtandó kérelemnek tartalmaznia kell az összes vonatkozó dokumentációt, beleértve az eredeti vizsgálatról készített jelentést, továbbá a korábbi megtagadás részletes indokolását és a felszerelésen végrehajtott minden módosítás adatait is.

6. A kérelmező a jóváhagyott terméken végrehajtott minden módosításról köteles tájékoztatni azt a kijelölt testületet, amelynek a műszaki dokumentáció a birtokában van, és a termékhez további jóváhagyás megszerzése szükséges abban az esetben, ha a végrehajtott módosítások az előírásos elvárások kielégítését vagy a termék rendeltetésszerű használatának a körülményeit befolyásolják.

7. Minden kijelölt testület köteles felkérésre a lobogó szerinti állam illetékes hatóságainak és a többi kijelölt testületnek a rendelkezésére bocsátani a kibocsátott és visszavont típusvizsgálati bizonyítványokkal és azok kiegészítéseivel kapcsolatos információkat.

8. Más kijelölt testületek jogosultak megkapni a típusvizsgálati bizonyítványoknak és/vagy azok kiegészítéseinek a másolatát. A bizonyítványok mellékleteit a többi kijelölt testület számára hozzáférhető módon kell tartani.

9. A gyártó vagy annak Magyarország területén belül letelepedett, engedéllyel rendelkező képviselője köteles a műszaki dokumentációval együtt típusvizsgálati bizonyítványoknak és azok kiegészítéseinek a másolatait az utolsó termék legyártásától számított tíz éven keresztül megőrizni.[82]

EK TÍPUS-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(C MODUL)

1. A gyártó vagy annak Magyarország területén belül letelepedett, engedéllyel rendelkező képviselője köteles gondoskodni arról, hogy a vonatkozó termékek megfeleljenek a megvizsgált típusnak, és kielégítik a vonatkozó hatályos nemzetközi okmányok rendelkezéseiben előírt elvárásokat, továbbá köteles erről nyilatkozatot tenni. A gyártó vagy annak Magyarország területén belül letelepedett, engedéllyel rendelkező képviselője köteles minden egyes terméken jelölést elhelyezni és írásos típusmegfelelőségi nyilatkozatot kiállítani.[83]

2. A gyártó köteles minden szükséges intézkedés megtételével gondoskodni arról, hogy a gyártott termékek megfeleljenek a megvizsgált típusnak, és kielégítsék a vonatkozó hatályos nemzetközi okmányok rendelkezéseiben előírt elvárásokat.

A gyártó vagy annak Magyarország területén belül letelepedett, engedéllyel rendelkező képviselője köteles a típus-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az utolsó termék legyártásától számított tíz éven keresztül megőrizni.[84]

GYÁRTÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI EK TÍPUS-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(D MODUL)

1. A 2. pont rendelkezéseiben előírt kötelezettségeit teljesítő gyártó köteles gondoskodni arról, hogy a termékek megfeleljenek a típus-megfelelőségi elvárásoknak, és köteles erről nyilatkozatot tenni. A gyártó vagy annak Magyarország területén belül letelepedett, engedéllyel rendelkező képviselője köteles minden egyes terméken jelölést elhelyezni és írásos típus-megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani. A jelölés mellett fel kell tüntetni a 4. pont rendelkezései szerinti felügyelet ellátásáért felelős elismert szervezet azonosító jelét.[85]

2. A gyártó a gyártási folyamathoz, az utolsó termékellenőrzéshez és a 3. pont rendelkezései szerinti vizsgálathoz köteles jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtetni, és köteles alávetni magát a 4. pont rendelkezéseiben előírt felügyeleti eljárásoknak.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó köteles az érintett termékekhez saját választása szerinti kijelölt testületet felkérni a minőségbiztosítási rendszerének a kiértékelése céljából.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a megvizsgálandó termékkategóriával kapcsolatos dokumentációt,

- a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentációt,

- a jóváhagyott típus műszaki dokumentációját és a típusvizsgálati bizonyítvány egy példányát.

3.2. A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell, hogy a termékek megfeleljenek a típus-megfelelőségi elvárásoknak.

A minőségbiztosítási rendszer gyártó által alkalmazott minden elemét, elvárását és rendelkezését szisztematikus és rendezett módon írásos irányelvek, eljárások és utasítások formájában dokumentálni kell. A minőségbiztosítási rendszerről készített dokumentációnak lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetesen egyértelmű értelmezését. A minőségbiztosítási rendszernek különösen az alábbiak leírását kell tartalmaznia:

- a minőségbiztosítási rendszer célkitűzéseit és szervezeti felépítését, a vezetőség termékminőségével kapcsolatos feladatait és hatásköreit,

- a gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási technikákat, eljárásokat és alkalmazandó intézkedéseket,

- a gyártás előtt, folyamán és után végrehajtandó és lefolytatandó vizsgálatokat, valamint a végrehajtás gyakoriságát,

- a minőségbiztosítási adatok nyilvántartását, tehát az ellenőrzésekről készített jelentéseket és vizsgálati adatokat, kalibrációs adatokat, a foglalkoztatott személyzet minősítéséről készített jelentéseket stb.,

- az elvárt termékminőség elérésének és minőségbiztosítási rendszer működési hatékonyságának a nyomon követéséhez használt eszközöket.

3.3. A kijelölt testületnek fel kell mérnie a minőségbiztosítási rendszert annak meghatározásához, hogy kielégíti-e a 3.2. pont rendelkezéseiben előírt elvárásokat. A minőségbiztosítási rendszerek vonatkozásában az elvárások kielégítésének teljesítését akkor kell vélelmeznie, ha azok a vonatkozó összehangolt követelményeknek megfelelnek.

Az ellenőrzést végző munkacsoport legalább egy olyan taggal kell, hogy rendelkezzen, aki tapasztalatokkal rendelkezik a vizsgált gyártástechnológia értékelésével kapcsolatosan. Az ellenőrzési eljárásnak ki kell terjednie a gyártó telephelyén végrehajtandó helyszíni bejárásra is.

A kijelölt testület a gyártót döntéséről köteles tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vizsgálat eredményei alapján megállapított következtetéseket és az ellenőrzés eredményeként meghozott, indokokkal alátámasztott döntéseket.

3.4. A gyártó köteles vállalni a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer működtetéséből származó kötelezettségeinek a teljesítését, és köteles a minőségbiztosítási rendszer megfelelőségét és hatékonyságát fenntartani.

A gyártó vagy annak Magyarország területén belül letelepedett, engedéllyel rendelkező képviselője az általa alkalmazott minőségbiztosítási rendszer minden szándékozott frissítéséről köteles a jóváhagyó kijelölt testületet tájékoztatni.[86]

A kijelölt testület köteles felmérni a javasolt módosításokat, és eldönteni, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer ki fogja-e elégíteni a 3.2. pont rendelkezéseiben előírt elvárásokat, vagy újabb felmérést kell készíteni.

A kijelölt testület a gyártót döntéséről köteles tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vizsgálat eredményei alapján megállapított következtetéseket és az ellenőrzés eredményeként meghozott, indokokkal alátámasztott döntéseket.

4. A kijelölt testület felelősségi körébe tartozó felügyeleti tevékenység

4.1. A felügyelet gyakorlásának célja annak ellenőrzése, hogy a gyártó gondosan teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeit.

4.2. A gyártó köteles a kijelölt testület számára engedélyezni a belépést ellenőrzés végrehajtása céljából a gyártó, az ellenőrző-, tesztelő- és raktárhelyiségekbe, és köteles a rendelkezésére bocsátani minden szükséges információt, különösen:

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációjával,

- a műszaki dokumentációval, a minőségbiztosítási adatok nyilvántartásával,

- az ellenőrzésekről készített jelentésekkel és vizsgálati adatokkal, kalibrációs adatokkal, a foglalkoztatott személyzet minősítéséről készített jelentésekkel stb. kapcsolatos információkat.

4.3. A kijelölt testület köteles rendszeres ellenőrzéseket végrehajtani annak biztosítása céljából, hogy a gyártó tartsa fenn és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert és az ellenőrzésekről készített jelentéseket köteles a gyártó rendelkezésére bocsátani.

4.4. A kijelölt testület továbbá bejelentés nélküli látogatásokat tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások alkalmával a kijelölt testület szükség szerint lefolytathat vagy lefolytattathat vizsgálatokat annak ellenőrzése céljából, hogy a minőségbiztosítási rendszer helyesen működik-e. A kijelölt testület a látogatásokról látogatási jelentést, a vizsgálatokról pedig vizsgálati jelentést köteles a gyártó rendelkezésére bocsátani.

5. A gyártó köteles az utolsó termék gyártásától számított legalább 10 éven keresztül megőrizni a hatóság számára:

- a 3.1. pont második bekezdés második fordulatának rendelkezéseiben hivatkozott dokumentációt,

- a 3.4. pont második bekezdésében hivatkozott frissítéseket,

- a kijelölt testületnek a 3.4. pont utolsó bekezdésében, valamint a 4.3. és 4.4. pontokban hivatkozott döntéseit és jelentéseit.

6. Minden kijelölt testület köteles felkérésre a lobogó szerinti állam igazgatásainak és a többi kijelölt testületnek a rendelkezésére bocsátani a kibocsátott és visszavont minőségbiztosítási rendszer jóváhagyásokkal kapcsolatos információit.

TERMÉK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI EK TÍPUS-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(E MODUL)

1. A 2. pont rendelkezéseiben előírt kötelezettségeit teljesítő gyártó köteles gondoskodni arról, hogy a termékek megfeleljenek a típus-megfelelőségi elvárásoknak, és köteles erről nyilatkozatot tenni. A gyártó vagy annak Magyarország területén belül letelepedett, engedéllyel rendelkező képviselője köteles minden egyes terméken jelölést elhelyezni és írásos típus-megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani. A jelölés mellett fel kell tüntetni a 4. pont rendelkezései szerinti felügyelet ellátásáért felelős elismert szervezet azonosító jelét.[87]

2. A gyártó az utolsó termékellenőrzéshez és a 3. pont rendelkezései szerinti vizsgálathoz köteles jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtetni, és köteles alávetni magát a 4. pont rendelkezéseiben előírt felügyeleti eljárásoknak.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó köteles az érintett termékekhez saját választása szerint kijelölt testületet felkérni a gyártó minőségbiztosítási rendszerének a kiértékelése céljából.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a megvizsgálandó termékkategóriával kapcsolatos összes információt,

- a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentációt,

- a jóváhagyott típus műszaki dokumentációját és a típusvizsgálati bizonyítvány egy példányát.

3.2 A minőségbiztosítási rendszerben minden egyes terméket meg kell vizsgálni, és megfelelő teszteléseket kell lefolytatni annak biztosítása céljából, hogy a vonatkozó elvárásokban és a nemzetközi okmányokban előírt rendelkezések betartása biztosított legyen. A minőségbiztosítási rendszer gyártó által alkalmazott minden elemét, elvárását és rendelkezését szisztematikus és rendezett módon írásos irányelvek, eljárások és utasítások formájában dokumentálni kell. A minőségbiztosítási rendszerről készített dokumentációnak lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások kölcsönös értelmezhetőségét.

A minőségbiztosítási rendszernek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a minőségbiztosítási rendszer célkitűzéseit és szervezeti felépítését, a vezetőség termékminőséggel kapcsolatos feladatait és hatásköreit,

- a gyártás után lefolytatandó teszteléseket,

- a minőségbiztosítási rendszer működési hatékonyságának a nyomon követéséhez használt eszközöket,

- a minőségbiztosítási adatok nyilvántartását, tehát az ellenőrzésekről készített jelentéseket és tesztelési adatokat, kalibrációs adatokat, a foglalkoztatott személyzet minősítéséről készített jelentéseket stb.

3.3. A kijelölt testületnek fel kell mérnie a minőségbiztosítási rendszert annak meghatározásához, hogy kielégíti-e a 3.2. pont rendelkezéseiben előírt elvárásokat. A minőségbiztosítási rendszerek vonatkozásában az elvárások kielégítésének teljesítését akkor kell vélelmeznie, ha azok a vonatkozó összehangolt követelményeknek megfelelnek.

Az ellenőrzést végző munkacsoport legalább egy olyan taggal kell hogy rendelkezzen, aki tapasztalatokkal rendelkezik a vizsgált termelési technológia értékelésével kapcsolatosan. Az ellenőrzési eljárásnak ki kell terjednie a gyártó telephelyén végrehajtandó helyszíni bejárásra is.

A kijelölt testület a gyártót döntéséről köteles tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vizsgálat eredményei alapján megállapított következtetéseket és az ellenőrzés eredményeként meghozott, indokokkal alátámasztott döntéseket.

3.4. A gyártó köteles vállalni a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer működtetéséből származó kötelezettségeinek a teljesítését és köteles a minőségbiztosítási rendszer megfelelőségét és hatékonyságát fenntartani.

A gyártó vagy annak Magyarország területén belül letelepedett, engedéllyel rendelkező képviselője az általa alkalmazott minőségbiztosítási rendszer minden szándékozott frissítéséről köteles a jóváhagyó kijelölt testület tájékoztatni.[88]

A kijelölt testület köteles felmérni a javasolt módosításokat, és eldönteni, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer ki fogja-e elégíteni a 3.2. pont rendelkezéseiben előírt elvárásokat, vagy újabb felmérést kell-e készíteni.

A kijelölt testület a gyártót döntéséről köteles tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vizsgálat eredményei alapján megállapított következtetéseket és az ellenőrzés eredményeként meghozott, indokokkal alátámasztott döntéseket.

4. A kijelölt testület felelősségi körébe tartozó felügyeleti tevékenység

4.1. A felügyelet gyakorlásának célja annak ellenőrzése, hogy a gyártó gondosan teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeit.

4.2. A gyártó köteles a kijelölt testület számára engedélyezni a belépést ellenőrzés végrehajtása céljából a gyártó-, ellenőrző-, tesztelő-és raktárhelyiségekbe, és köteles a rendelkezésre bocsátani minden szükséges információt, különösen:

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációjával,

- a minőségbiztosítási adatok nyilvántartásával,

- tehát az ellenőrzésekről készített jelentésekkel és vizsgálati adatokkal, kalibrációs adatokkal, a foglalkoztatott személyzet minősítéséről készített jelentésekkel stb. kapcsolatos információkat.

4.3. A kijelölt testület köteles rendszeres ellenőrzéseket végrehajtani annak biztosítása céljából, hogy a gyártó tartsa fenn és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és az ellenőrzésekről készített jelentéseket köteles a gyártó rendelkezésére bocsátani.

4.4. A kijelölt testület továbbá bejelentés nélküli látogatásokat is tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások alkalmával a kijelölt testület szükség szerint lefolytathat vagy lefolytattathat vizsgálatokat annak ellenőrzése céljából, hogy a minőségbiztosítási rendszer helyesen működik-e. A kijelölt testület a látogatásokról látogatási jelentést, a vizsgálatokról pedig vizsgálati jelentést köteles a gyártó rendelkezésére bocsátani.

5. A gyártó köteles az utolsó termék gyártásától számított legalább 10 éven keresztül megőrizni a nemzeti igazgatások számára:

- a 3.1. pont második bekezdés harmadik fordulatának rendelkezéseiben hivatkozott dokumentációt,

- a 3.4. pont második bekezdésében hivatkozott frissítéseket,

- a kijelölt testületnek a 3.4. pont utolsó bekezdésében, valamint a 4.3. és 4.4. pontokban hivatkozott döntéseit és jelentéseit.

6. Minden kijelölt testület köteles felkérésre a lobogó szerinti állam igazgatásainak és a többi kijelölt testületnek a rendelkezésére bocsátani a kibocsátott és visszavont minőségbiztosítási rendszer jóváhagyásokkal kapcsolatos információit.

TERMÉKELLENŐRZÉSI EK TÍPUS-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(F MODUL)

1. A gyártó vagy annak Magyarország területén belül letelepedett, engedéllyel rendelkező képviselője köteles ellenőrizni és tanúsítani, hogy a termékek megfelelnek a típus-megfelelőségi elvárásoknak.[89]

2. A gyártó köteles minden szükséges intézkedés megtételével gondoskodni arról, hogy a gyártási folyamat biztosítsa azt, hogy a gyártott termékek megfeleljenek a megvizsgált típusnak a típusvizsgálati bizonyítványban előírtak szerint.

A gyártó köteles minden egyes terméken jelölést és írásos típusmegfelelőségi nyilatkozatot elhelyezni.

3. A gyártó választása szerinti kijelölt testület köteles vagy a 4. pont rendelkezéseiben meghatározott módon minden egyes termék megvizsgálásával és tesztelésével, vagy az 5. pont rendelkezésekben meghatározott módon statisztikai alapon végrehajtani a megfelelő vizsgálatokat annak ellenőrzése céljából, hogy a termékek megfelelnek-e a nemzetközi okmányokban előírt rendelkezések elvárásainak.

3.1. A gyártó vagy annak a Magyar Köztársaság területén belül letelepedett, engedéllyel rendelkező képviselője köteles az utolsó termék gyártásától számított 10 éven keresztül megőrizni a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.

4. Minden egyes termék megvizsgálása

4.1. A típus-megfelelőség ellenőrzése céljából minden terméket egyenként meg kell vizsgálni.

4.2. A kijelölt testület köteles felhelyezni vagy felhelyeztetni azonosító jelét minden egyes jóváhagyott termékre, és írásos megfelelőségi bizonyítványt kiállítani a lefolytatott vizsgálatokkal kapcsolatosan.

4.3. A gyártó vagy annak Magyarország területén belül letelepedett, engedéllyel rendelkező képviselője köteles gondoskodni arról, hogy a lobogó szerinti állam igazgatásának felkérésére képes legyen a kijelölt testület által kibocsátott megfelelőségi bizonyítványt átadni.[90]

5. Statisztikai ellenőrzés

5.1. A gyártó köteles termékeit homogén sorozatok formájában bemutatni, és köteles minden szükséges intézkedést megtenni abból a célból, hogy minden egyes terméksorozatban a homogén jelleg biztosított legyen.

5.2. Minden terméket homogén sorozatok formájában kell ellenőrzésre bocsátani. Minden egyes sorozatból véletlenszerű kiválasztással vesznek mintát. Egy mintán belül az összes terméket meg kell vizsgálni, és azokon a megfelelő vizsgálatokat le kell folytatni annak biztosítása céljából, hogy a termékek mindegyike feleljen meg a vonatkozó nemzetközi okmányok elvárásainak, illetve annak meghatározásához, hogy a sorozathoz tartozó termékeket elfogadják-e vagy elutasítják.

5.3. Az elfogadott sorozatok esetében a kijelölt testület köteles felhelyezni vagy felhelyeztetni azonosító jelét minden egyes jóváhagyott termékre, és írásos megfelelőségi bizonyítványt kiállítani a lefolytatott vizsgálatokkal kapcsolatosan. A mintavételben nem megfelelőnek bizonyult termékek kivételével a sorozatot alkotó minden egyes termék forgalomba hozható.

Ha egy sorozatot elutasítanak, a kijelölt testületnek vagy az illetékes igazgatásnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, hogy a sorozat ne legyen forgalomba hozható. Ha a sorozatok elutasítása gyakori jelenség, a kijelölt testület felfüggesztheti a statisztikai ellenőrzés alkalmazását.

A gyártó a kijelölt testület helyett a gyártási folyamat során felhelyezheti a kijelölt testület azonosító jelét.

5.4. A gyártó vagy annak Magyarország területén belül letelepedett, engedéllyel rendelkező képviselője köteles gondoskodni arról, hogy a lobogó szerinti állam igazgatásának felkérésére képes legyen a kijelölt testület által kibocsátott megfelelőségi bizonyítványokat átadni.[91]

EGYEDI TERMÉKELLENŐRZÉSI EK ELJÁRÁS

(G MODUL)

1. A gyártó köteles gondoskodni arról, hogya vonatkozó 2. pont rendelkezései szerinti bizonyítvánnyal ellátott termék kielégíti a vonatkozó nemzetközi okmányok rendelkezéseiben előírt elvárásokat. A gyártó vagy annak Magyarország területén letelepedett, engedéllyel rendelkező képviselője köteles a terméket jelöléssel ellátni, és a termékhez megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani.[92]

2. A elismert szervezet köteles megvizsgálni az egyedi terméket, és lefolytatni a megfelelő vizsgálatokat annak ellenőrzése céljából, hogy a termék kielégíti-e a nemzetközi okmányok rendelkezéseiben előírt elvárásokat.[93]

A kijelölt testület köteles a jóváhagyott termékre azonosító jelét felhelyezni vagy felhelyeztetni, és köteles kiállítani a lefolytatott vizsgálatokról a megfelelőségi bizonyítványt.

3. A műszaki dokumentáció lényege, hogy lehetővé teszi, hogy a termék kielégítse a nemzetközi okmányok rendelkezéseiben előírt elvárásokat, valamint a termék tervezésének, gyártásának és működésének a megértését.

TELJES EK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

(H MODUL)

1. A 2. pont rendelkezéseiben előírt kötelezettségeit teljesítő gyártó köteles gondoskodni arról, hogy a termékek megfeleljenek a típus-megfelelőségi elvárásoknak, és köteles erről nyilatkozatot tenni. A gyártó vagy annak Magyarország területén letelepedett, engedéllyel rendelkező képviselője köteles minden egyes terméken jelölést elhelyezni és írásos típus-megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani. A jelölés mellett fel kell tüntetni a 4. pont rendelkezései szerinti felügyelet ellátásáért felelős elismert szervezet azonosító jelét.[94]

2. A gyártó a gyártási folyamathoz, az utolsó termékellenőrzéshez és a 3. pont rendelkezései szerinti vizsgálathoz köteles jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtetni és köteles alávetni magát a 4. pont rendelkezéseiben előírt felügyeleti eljárásoknak.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó köteles egy kijelölt testületet felkérni a gyártó minőségbiztosítási rendszerének a kiértékelése céljából.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a megvizsgálandó termékkategóriával kapcsolatos összes információt,

- a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentációt.

3.2. A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell, hogy a termékek megfeleljenek a vonatkozó nemzetközi bizonyítványokban leírtak szerint a típus-megfelelőségi elvárásoknak.

A minőségbiztosítási rendszer gyártó által alkalmazott minden elemét, elvárását és rendelkezését szisztematikus és rendezett módon írásos irányelvek, eljárások és utasítások formájában dokumentálni kell. A minőségbiztosítási rendszerről készített dokumentációnak lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetesen egyértelmű értelmezését.

A minőségbiztosítási rendszernek különösen az alábbiak leírását kell tartalmaznia:

- a minőségbiztosítási rendszer célkitűzéseit és szervezeti felépítését, a vezetőség termékminőséggel kapcsolatos feladatait és hatásköreit,

- a műszaki tervezési leírásokat az alkalmazásra kerülő követelményeket is beleértve, valamint annak biztosítékát, hogy a vonatkozó nemzetközi okmányok rendelkezéseiben előírt lényegesebb elvárások ki lesznek elégítve,

- az érintett termékkategóriához tartozó termékek tervezés irányítását és tervezés ellenőrzését, a tervezésben felhasználásra kerülő eljárásokat és szisztematikus intézkedéseket,

- a felhasználásra kerülő megfelelő gyártási, minőségellenőrzési és minőségbiztosítási technikákat, eljárásokat és szisztematikus intézkedéseket,

- a gyártás előtt, folyamán és után végrehajtandó vizsgálatokat, valamint a végrehajtás gyakoriságát,

- a minőségbiztosítási adatok nyilvántartását, tehát az ellenőrzésekről készített jelentéseket és vizsgálati adatokat, kalibrációs adatokat, a foglalkoztatott személyzet minősítéseiről készített jelentéseket stb.,

- az elvárt termékminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer működési hatékonyságának a nyomon követéséhez használt eszközöket.

3.3. A kijelölt testületnek fel kell mérni a minőségbiztosítási rendszert annak meghatározásához, hogy kielégíti-e a 3.2. pont rendelkezéseiben előírt elvárásokat. A minőségbiztosítási rendszerek vonatkozásában az elvárások kielégítésének teljesítését akkor kell vélelmeznie, ha azok a vonatkozó összehangolt követelményeknek megfelelnek.

Az ellenőrzést végző munkacsoport legalább egy olyan taggal kell, hogy rendelkezzen, aki tapasztalatokkal rendelkezik a vizsgált termelési technológia értékelésével kapcsolatosan. Az ellenőrzési eljárásnak ki kell terjednie a gyártó telephelyén végrehajtandó helyszíni bejárásra is.

A kijelölt testület a gyártót döntéséről köteles tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vizsgálat eredményei alapján megállapított következtetéseket és az ellenőrzés eredményeként meghozott indokokkal alátámasztott döntéseket.

3.4. A gyártóköteles vállalni a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer működtetéséből származó kötelezettségeinek a teljesítését és köteles a minőségbiztosítási rendszer megfelelőségét és hatékonyságát fenntartani.

A gyártó vagy annak Magyarország területén belül letelepedett, engedéllyel rendelkező képviselője az általa alkalmazott minőségbiztosítási rendszer minden szándékozott frissítéséről köteles a jóváhagyó kijelölt testületet tájékoztatni.[95]

A kijelölt testület köteles felmérni a javasolt módosításokat és eldönteni, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer ki fogja-e elégíteni a 3.2. pont rendelkezéseiben előírt elvárásokat, vagy újabb felmérést kell-e készíteni.

A kijelölt testület a gyártót döntéséről köteles tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vizsgálat eredményei alapján megállapított következtetéseket és az ellenőrzés eredményeként meghozott, indokokkal alátámasztott döntéseket.

4. A kijelölt testület felelősségi körébe tartozó felügyeleti tevékenység

4.1. A felügyelet gyakorlásának célja annak ellenőrzése, hogy a gyártó gondosan teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeit.

4.2. A gyártó köteles a kijelölt testület számára engedélyezni a belépést ellenőrzés végrehajtása céljából a tervező-, gyártó-, ellenőrző-, vizsgáló- és raktárhelyiségekbe és köteles a rendelkezésére bocsátani minden szükséges információt, különösen:

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációjával,

- a minőségbiztosítási rendszer gyártási szakaszához készített adatok nyilvántartásával, például az elemzések, számítások stb. adataival,

- a minőségbiztosítási adatok nyilvántartásával, tehát az ellenőrzésekről készített jelentésekkel és vizsgálati adatokkal, kalibrációs adatokkal, a foglalkoztatott személyzet " minősítéséről készített jelentésekkel stb. kapcsolatos információkat.

4.3. A kijelölt testület köteles rendszeres ellenőrzésekel végrehajtani annak biztosítása céljából, hogy a gyarló tartsa fenn és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és az ellenőrzésekről készített jelentéseket köteles a gyártó rendelkezésére bocsátani.

4.4. A kijelölt testület továbbá bejelentés nélküli látogatásokat is tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások alkalmával a kijelölt testület szükség szerint lefolytathat vagy lefolytattathat vizsgálatokat annak ellenőrzése céljából, hogy a minőségbiztosítási rendszer helyesen működik-e. A kijelölt testület a látogatásokról látogatási jelentést, a vizsgálatokról pedig vizsgálati jelentést köteles a gyártó rendelkezésére bocsátani.

5. A gyártó köteles az utolsó termék gyártásától számított legalább 10 éven keresztül megőrizni a nemzeti igazgatások számára:

- a 3.1. második bekezdés második fordulatának rendelkezéseiben hivatkozott dokumentációt,

- a 3.4. pont második bekezdésében hivatkozott frissítéseket,

- a kijelölt testületnek a 3.4. pont utolsó bekezdésében, valamint a 4.3. és 4.4. pontokban hivatkozott döntéseit és jelentéseit.

6. Minden kijelölt testület köteles felkérésre a lobogó szerinti tagállam igazgatásainak és a többi kijelölt testületnek a rendelkezésére bocsátani a kibocsátott és visszavont minőségbiztosítási rendszer jóváhagyásokkal kapcsolatos információit.

7. Tervvizsgálat

7. 1. A gyártó köteles tervvizsgálat végrehajtása céljából egy kijelölt testületet felkérni.

7.2. A kérelmet olyan formában kell elkészíteni, hogy az tegye lehetővé a termék tervezésének, gyártásának és működésének a megértését és annak a felmérését, hogy a termék kielégíti-e a nemzetközi okmányok rendelkezéseiben előírt elvárásokat.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a műszaki tervezési leírásokat az alkalmazásra kerülő követelményeket is beleértve,

- a megfelelőséget alátámasztó bizonyítékokat. Az ilyen alátámasztó bizonyítékok között fel kell tüntetni a gyártó saját laboratóriumában vagy megbízott laboratóriumban lefolytatott tesztelések eredményeit is.

7.3. A kijelölt testület köteles megvizsgálni a kérelmet és ha a terv megfelel a vonatkozó nemzetközi okmányok rendelkezéseiben előírt elvárásoknak, köteles kibocsátani a kérelmező számára a tervvizsgálati bizonyítványt. A bizonyítványnak tartalmaznia kell a vizsgálat elvégzéséből származó következtetéseket, az érvényességi feltételeket, a jóváhagyott terv azonosításhoz szükséges adatokat, és ha szükséges, a termék működési leírását.

7.4. A kérelmező a jóváhagyott terveken végrehajtott minden módosításról köteles azt a kijelölt testületet tájékoztatni, amely a tervvizsgálatot kibocsátotta.

Függelék a B) melléklethez

A gyártó által a kijelölt testület rendelkezésére bocsátandó műszaki dokumentáció

Az ebben a függelékben előírt rendelkezések a B) melléklet összes moduljára vonatkoznak.

A B) melléklet rendelkezéseiben hivatkozott műszaki dokumentációnak minden vonatkozó adatot és a gyártó által igénybe vett eszközt tartalmaznia kell, amely biztosítja, hogy a termék ki fogja elégíteni a lényeges vonatkozó elvárásokat.

A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie a termék tervezésének, gyártásának és működésének a megértését, továbbá lehetővé kell tennie a nemzetközi okmányok rendelkezéseiben előírt megfelelőségi elvárások felmérését.

A dokumentációnak addig a mértékig, amíg az a felmérés elvégzéséhez szükséges, tartalmaznia kell:

- a típus általános leírását,

- az összeállítási rajzot, építési szabványt és műhelyrajzokat, valamint az alkatrészek, szerelvények, áramkörök stb. vázlatrajzait,

- a tervrajzokat és vázlatokat, valamint a termék működése megértéséhez szükséges szöveges magyarázatokat,

- a tervezési számítások eredményeit, kívülállók által elvégzett független vizsgálatok eredményeit,

- kívülállók által lefolytatott független vizsgálatok eredményeit,

- telepítési, használati és karbantartási utasításokat. Ahol az szükséges, a tervdokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a felszerelése vonatkozó, a kérelemben feltüntetendő tanúsítványokat,

- a felszerelés gyártásával és/vagy ellenőrzésével és/vagy nyomon követésével kapcsolatos tanúsítványokat és bizonyítványokat,

- minden olyan egyéb dokumentumot, amelynek segítségével a kijelölt testület jobb felmérést végezhet el.

C) melléklet a 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelethez

Megfelelőségi jelölés

A megfelelőségi jelölést az alábbi formában kell elkészíteni:

A jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor a fenti rajzon látható arányokat meg kell tartani.

A jelölés különféle elemeinek lényegileg ugyanolyan függőleges méretezésűnek kell lenniük, a minimális engedélyezett méret 5 mm.

Kis méretű felszerelések esetében a minimális méretkorlátozástól el lehet tekinteni.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 26/2013. (VI. 3.) NFM rendelet 2. § - a. Hatályos 2013.06.04.

[2] Megállapította a 82/2003. (XII. 10.) GKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[3] Módosította a 82/2003. (XII. 10.) GKM rendelet 7. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[4] Megállapította a 65/2009. (XI. 26.) KHEM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.11.27.

[5] Módosította a 82/2003. (XII. 10.) GKM rendelet 7. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[6] Módosította a 26/2013. (VI. 3.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.06.04.

[7] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 23. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[8] Megállapította a 65/2009. (XI. 26.) KHEM rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.11.27.

[9] Módosította a 26/2013. (VI. 3.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.06.04.

[10] Módosította a 26/2013. (VI. 3.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.06.04.

[11] Beiktatta a 26/2013. (VI. 3.) NFM rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.06.04.

[12] Módosította a 82/2003. (XII. 10.) GKM rendelet 7. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[13] Lásd a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény 11. §-át.

[14] Hatályon kívül helyezte a 65/2009. (XI. 26.) KHEM rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.07.22.

[15] Hatályon kívül helyezte a 24/2010. (III. 25.) KHEM rendelet 4. § - a. Hatálytalan 2012.04.07.

[16] Hatályon kívül helyezte a 90/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 5. § - a. Hatálytalan 2013.12.11.

[17] Megállapította a 26/2013. (VI. 3.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.04.

[18] Beiktatta a 26/2013. (VI. 3.) NFM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.11.30.

[19] Beiktatta a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.07.02.

[20] Beiktatta a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.08.14.

[21] Beiktatta a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.04.30.

[22] Megállapította a 65/2009. (XI. 26.) KHEM rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.11.27.

[23] Módosította a 26/2013. (VI. 3.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.06.04.

[24] Módosította a 26/2013. (VI. 3.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.06.04.

[25] Módosította a 82/2003. (XII. 10.) GKM rendelet 7. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[26] Módosította a 82/2003. (XII. 10.) GKM rendelet 7. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[27] Módosította a 26/2013. (VI. 3.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdése c) pontja, valamint (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.04.

[28] Beiktatta a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[29] Módosította a 82/2003. (XII. 10.) GKM rendelet 7. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[30] Módosította a 26/2013. (VI. 3.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2013.06.04.

[31] Megállapította a 65/2009. (XI. 26.) KHEM rendelet 7. § - a. Hatályos 2009.11.27.

[32] Megállapította a 24/2010. (III. 25.) KHEM rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.03.26.

[33] Beiktatta a 90/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.12.31.

[34] Beiktatta a 26/2013. (VI. 3.) NFM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.04.

[35] Beiktatta a 26/2013. (VI. 3.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.11.30.

[36] Beiktatta a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.07.02.

[37] Beiktatta a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.08.14.

[38] Beiktatta a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.04.30.

[39] Megállapította a 26/2013. (VI. 3.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.11.30.

[40] Beiktatta a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2015.07.02.

[41] Hatályon kívül helyezte a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2015.07.02.

[42] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2016.04.30.

[43] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2015.08.14.

[44] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 2-3. pont). Hatályos 2016.04.30.

[45] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 3. pont). Hatályos 2016.04.30.

[46] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 4. pont). Hatályos 2016.04.30.

[47] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 5. pont). Hatályos 2016.04.30.

[48] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 2-3. pont). Hatályos 2015.08.14.

[49] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 6. pont). Hatályos 2016.04.30.

[50] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 4. pont). Hatályos 2015.08.14.

[51] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 6. pont). Hatályos 2015.07.02.

[52] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 7-8. pont). Hatályos 2016.04.30.

[53] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 9. pont). Hatályos 2016.04.30.

[54] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 10. pont). Hatályos 2016.04.30.

[55] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 11-12. pont). Hatályos 2016.04.30.

[56] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 13. pont). Hatályos 2016.04.30.

[57] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 13. pont). Hatályos 2015.07.02.

[58] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 14. pont). Hatályos 2016.04.30.

[59] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 14. pont). Hatályos 2015.07.02.

[60] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 15. pont). Hatályos 2016.04.30.

[61] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 16. pont). Hatályos 2016.04.30.

[62] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 17. pont). Hatályos 2016.04.30.

[63] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 17-18. pont). Hatályos 2016.04.30.

[64] Hatályon kívül helyezte a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2015.07.02.

[65] Hatályon kívül helyezte a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2015.07.02.

[66] A teljes alcímet megállapította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 19. pont). Hatályos 2016.04.30.

[67] Megállapította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 18. pont). Hatályos 2015.08.14.

[68] Megállapította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 20. pont). Hatályos 2016.04.30.

[69] Megállapította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 21. pont). Hatályos 2016.04.30.

[70] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 22. pont). Hatályos 2016.04.30.

[71] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 20. pont). Hatályos 2015.08.14.

[72] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 23. pont). Hatályos 2016.04.30.

[73] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2016.04.30.

[74] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 24. pont). Hatályos 2016.04.30.

[75] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 21. pont). Hatályos 2015.08.14.

[76] A teljes alcímet megállapította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 25. pont). Hatályos 2016.04.30.

[77] Megállapította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 26. pont). Hatályos 2016.04.30.

[78] Módosította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 27. pont). Hatályos 2016.04.30.

[79] Megállapította a 33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 28. pont). Hatályos 2016.04.30.

[80] Módosította a 82/2003. (XII. 10.) GKM rendelet 7. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[81] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 23. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[82] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 23. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[83] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 23. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[84] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 23. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[85] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 23. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[86] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 23. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[87] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 23. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[88] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 23. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[89] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 23. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[90] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 23. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[91] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 23. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[92] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 23. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[93] Módosította a 82/2003. (XII. 10.) GKM rendelet 7. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[94] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 23. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[95] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 23. §-a. Hatályos 2012.01.01.

Tartalomjegyzék