147/2012. (XII. 27.) VM rendelet

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Hígtrágya nem juttatható ki 6%-os terepesés felett, kivéve csúszócsöves (csőfüggönyös) eljárással vagy injektálással, amelyeknek alkalmazása 12%-ig megengedett."

(2) Az R. 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az erózió megakadályozása érdekében 2%-nál meredekebb lejtésű területen olyan művelési módot kell alkalmazni, amely elősegíti a csapadékvizek talajba jutását."

(3) Az R. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ha a mélyalmos tartás esetén, valamint az extenzív legeltetéses állattartás ideiglenes szálláshelyein képződött trágya, illetve a karámföld az e rendeletben meghatározott szabályok szerint közvetlenül termőföldre kerül, akkor trágyatároló építése nem szükséges abban az esetben, ha a trágya felhalmozódása az istállóban vagy az ideiglenes szálláshelyen legalább 6 hónapig biztosított. Az alkalmazott technológiának biztosítania kell, hogy ne történjen kijuttatás az e rendelet előírásai szerint tiltott vagy trágyázásra nem alkalmas időszakban."

2. § Az R.

a) 4. § (2) bekezdésében a "november 15-től február 15-ig" szövegrész helyébe az "október 31-től február 15-ig" szöveg,

b) 9. § (1) bekezdés b) pontjában a "november 15.-február 15." szövegrész helyébe az "október 31. és február 15." szöveg

lép.

3. § Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § Az R. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. § Az R. 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

7. § Az R. 5. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 147/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

"1. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

Trágyák átlagos beltartalmi értékei keletkezéskor és kijuttatáskor

Trágyák átlagos beltartalmi értékei keletkezéskor és kijuttatáskor

ABCDEF
1.Állatfaj, csoport
(állatkategória)
A friss trágya (1)Tápanyagtartalom kijuttatáskor [kg/t]
2.N-tartalma
[kg/év]
Hígtrágya*
N
Istállótrágya
N
Mélyalom (2)
N
P2O5
3.1.
1.1.
Szarvasmarha
Tejelő tehén 650 kg
1256, 06, 17, 82, 1
1.2.
1.3.
1.4.
Borjú (0-6 hónapig)
Üsző (6-12 hónapig)
Üsző (12-24 hónapig)
12
22
42
-3, 83, 6
4, 2
2, 4
2, 1
1, 8
1.5.
1.6.
Hízómarha (6-12 hónapig)
Hízómarha (12-24 hónapig)
25
45
--3, 8
5, 3
1, 9
2, 0
1.7.Hízómarha, anyatehén
(> 24 hónap)
51--3, 51, 7
4.2.Sertés
2.1.
2.2.
2.3.
Koca (10 malaccal, 9 kg-ig)
Utónevelt malac (8-35 kg-ig)
Hízó sertések, fiatal koca
26, 5
3, 4
12
4, 2
2, 35
3, 8
3, 57
2, 4
5, 0
6, 82, 2
1, 9
2, 4
5.3.Baromfi
3.1.1000 db tojótyúk74019, 0**--7, 2
3.2.1000 db brojler383--23, 06, 8
3.3.1000 db pulyka (14 kg-ig)1650--30, 612, 9
6.4.1.Juhok (anyajuh 50 kg +
szaporulat)
14, 8--9, 21, 9
4.2.Juhok (anyajuh 70 kg +
szaporulat)
16, 7--7, 31, 7
4.3.Kecskék (anyakecske 50 kg +
szaporulat)
13, 68, 21, 85
4.4.Kecskék (anyakecske 80 kg +
szaporulat)
15, 5--5, 81, 6
4.5.Anyanyúl + szaporulat5, 512, 08, 6
4.6.Lovak (600 kg)55-11, 4-2, 8

* Talajvédelmi terv alapján meghatározandó kijuttatáskor.

** Tojók ketreces tartásánál keletkező trágya hígítatlan (félszilárd) ürülék

(1) Bélsár és vizelet keletkezéskor

(2) Mélyalmos tartástechnológia során keletkező istállótrágya"

2. melléklet a 147/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

"2. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

Szerves trágyák tápanyagtartalmának hasznosulási értékei a kijuttatás évében

Szerves trágyák tápanyagtartalmának hasznosulási értékei a kijuttatás évében

ABC
1.1.N %P2O5 %
2.1.1.Istállótrágya4033
3.1.2.Hígtrágya5070

"

3. melléklet a 147/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

1. Az R. 3. számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A) A tenyészidőszak alatt maximálisan kijuttatható N hatóanyag (kg/ha) főbb szántóföldi növények esetén termőhelyenként a talaj tápanyag-ellátottságának függvényében, átlagos termőhelyenkénti átlagtermésre számolva

ABCD
1.1. Őszi búza
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú talajon
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
190170130
3.II. barna erdőtalajok170155125
4.III. réti és öntés talajok170155135
5.IV. laza és homoktalajok130120110
ABCD
1.2. Kukorica
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú talajon
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
190170150
3.II. barna erdőtalajok190160150
4.III. réti és öntés talajok180160140
5.IV. laza és homoktalajok150130120
ABCD
1.3. Őszi árpa
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú talajon
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
160140100
3.II. barna erdőtalajok15012590
4.III. réti és öntés talajok13511090
5.IV. laza és homoktalajok11010080
ABCD
1.4. Napraforgó
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú talajon
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
11010080
3.II. barna erdőtalajok1008570
4.III. réti és öntés talajok907550
5.IV. laza és homoktalajok757060
ABCD
1.5. Burgonya
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú talajon
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
180170160
3.II. barna erdőtalajok190160150
4.IV. laza és homoktalajok180150140
ABCD
1.6. Repce
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú talajon
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
190180160
3.II. barna erdőtalajok180170150
4.III. réti és öntés talajok170160140
ABCD
1.7. Cukorrépa
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú talajon
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
165150120
3.II. barna erdőtalajok150130110
4.III. réti és öntés talajok150130110
ABCD
1.8. Borsó
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú talajon
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
12010080
3.II. barna erdőtalajok1109070
4.III. réti és öntés talajok1109070
ABCD
1.9. Szója
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú talajon
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
11010080
3.II. barna erdőtalajok1009075
4.III. réti és öntés talajok1009080
ABCD
1.10. Silókukorica
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú talajon
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
165145125
3.II. barna erdőtalajok175155135
4.III. réti és öntés talajok165145125
5.IV. laza és homoktalajok145125105
ABCD
1.11. Lucernaszéna
termőhelyi kategóriagyengeközepes
ellátottságú talajon
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
12010070
3.II. barna erdőtalajok1008570
4.III. réti és öntés talajok807060
5.IV. laza és homoktalajok806050
ABCD
1.12. Tavaszi árpa
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
1109080
3.II. barna erdőtalajok1109080
4.III. réti és öntés talajok1008070
ABCD
1.13. Tritikále
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
130110100
3.II. barna erdőtalajok12010090
4.III. réti és öntés talajok12010090
5.IV. laza és homoktalajok12010090
ABCD
1.14. Zab
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
1901601S0
3.II. barna erdőtalajok180150140
4.III. réti és öntés talajok1601401B0
5.IV. laza és homoktalajok130110100
ABCD
1.15. Cirok
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
250220200
3.II. barna erdőtalajok160140130
4.III. réti és öntés talajok190160150
5.IV. laza és homoktalajok190160150
ABCD
1.16. Rozs
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.IV. laza és homoktalajok1009080
ABCD
1.17. Vöröshere
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.II. barna erdőtalajok1008060
ABCD
1.18. Dohány
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
140120110
3.II. barna erdőtalajok130110100
4.III. réti és öntés talajok130110100
5.IV. laza és homoktalajok12010090
ABCD
1.19. Fűszerpaprika
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
260230220
3.II. barna erdőtalajok260230220
4.III. réti és öntés talajok270240230
5.IV. laza és homoktalajok240220200
ABCD
1.20. Energiafű
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
240210200
3.II. barna erdőtalajok230200190
4.III. réti és öntés talajok230200190
5.IV. laza és homoktalajok190160150
ABCD
1.21. Karfiol
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
270230210
3.II. barna erdőtalajok250210190
4.III. réti és öntés talajok220180170
5.IV. laza és homoktalajok180150140
ABCD
1.22. Káposzta
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
240190170
3.II. barna erdőtalajok210170150
4.III. réti és öntés talajok200160140
5.IV. laza és homoktalajok200160140
ABCD
1.23. Spárga
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
270250240
3.II. barna erdőtalajok250230220
4.III. réti és öntés talajok250230220
5.IV. laza és homoktalajok220200190
ABCD
1.24. Paradicsom
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
280250230
3.II. barna erdőtalajok230200190
4.III.réti és öntés talajok250220200
5.IV. laza és homoktalajok230200190
ABCD
1.25. Uborka
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
250240230
3.II. barna erdőtalajok250240230
4.III. réti és öntés talajok230220210
5.IV. laza és homoktalajok200190190
ABCD
1.26. Görögdinnye
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
290270260
3.II. barna erdőtalajok280270260
4.III. réti és öntés talajok280270260
5.IV. laza és homoktalajok260250240
ABCD
1.27. Paprika
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
240220210
3.II. barna erdőtalajok230210200
4.III. réti és öntés talajok200180180
5.IV. laza és homoktalajok230210200
ABCD
1.28. Sárgarépa
termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
200170160
3.II. barna erdőtalajok170150140
4.III. réti és öntés talajok170150140
5.IV. laza és homoktalajok170150140
ABCD
29. Hagyma
1.termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
180170160
3.II. barna erdőtalajok130120110
4.III. réti és öntés talajok130120110
5.IV. laza és homoktalajok160140130
ABCD
30. Zöldborsó
1.termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
150120110
3.II. barna erdőtalajok140110100
4.III. réti és öntés talajok12010090
5.IV. laza és homoktalajok1009080
ABCD
31. Zöldbab
1.termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
170150140
3.II. barna erdőtalajok150120110
4.III. réti és öntés talajok150120110
5.IV. laza és homoktalajok130110100
ABCD
32. Csemege kukorica
1.termőhelyi kategóriagyengeközepes
N ellátottságú
2.I. mezőségi talajok
(csernozjomok)
270260250
3.II. barna erdőtalajok260240230
4.III. réti és öntés talajok260240230
5.IV. laza és homoktalajok240230220

"

2. Az R. 3. számú melléklet C) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"C) A számított N hatóanyag korrekciója

AB
A korrekció megnevezéseMódosítás
1.Egyéves pillangós után az első évben-30 kg/ha
2.Kissé gyomos egyéves pillangós után az első évben-15 kg/ha
3.Gyomos egyéves pillangós után0 kg/ha
4.Évelő pillangós után az első évben-50 kg/ha
5.Gyomos évelő pillangós után az első évben-20 kg/ha*
6.Évelő pillangós után a második évben (I., II., III. termőhelyen)-30 kg/ha
7.Gyomos évelő pillangós után a második évben0 kg/ha
8.Nagytömegű kukoricaszár, napraforgószár és tarlómaradványok
időbeni lebontásához és a talaj biológiai feltáró folyamatainak
elősegítéséhez a IV., V. VI. (2) szántóföldi termőhelyen
100 kg szárazanyaghoz további 0, 8 kg
N-t kell adni

(1) V. szántóföldi termőhely: szikes talajok

(2) VI. szántóföldi termőhely: sekély termőrétegű, erodált talajok"

4. melléklet a 147/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

1. Az R. 4. számú melléklet A) pontjában az "A szántóföldön termesztett növények terméssel felvett N-, P-, K" szövegrész helyébe az "A szántóföldön termesztett növények főtermésének és a hozzá tartozó melléktermés N-, P-, K tartalma kg/t" szöveg lép.

2. Az R. 4. számú melléklet C) pontjában "A zöldségnövények fajlagos NPK-tartalma az átlagos termésszintre vonatkozóan" szövegrész helyébe "A zöldségnövények főtermésének és a hozzá tartozó melléktermés N-, P-, K tartalma kg/t" szöveg lép.

3. Hatályát veszti az R. 4. számú melléklet A) pontjában az "Me.: kg/t" szövegrész.

4. Hatályát veszti az R. 4. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázatban a "Fajlagos NPK-tartalom, kg/t" szövegrész.

5. melléklet a 147/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

1. Az R. 5. számú melléklet 5. 1. pont D) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"D) A trágyatároló szükséges térfogatának kiszámításához:

1. A trágyatároló szükséges térfogatának kiszámításához az A)-C) pontok szerint kilogrammban megadott trágyatermelési értékeket a tényleges térfogattömeg alapján m3-re kell átszámítani.

2. Amennyiben a termelt trágyáról saját mérési eredmény nem áll rendelkezésre az átszámításhoz az alábbi irányszámokat lehet alkalmazni:

AB
MegnevezésÉrték [kg/m3]
1.Hígtrágya <10% SZA tartalom
alatt
1000
2.Hígtrágya > 10 % SZA tartalom
felett
950
3.Istállótrágya550
4.Mélyalom800

2. Az R. 5. számú melléklet 5.1. pont A), B) és C) alpontjában foglalt táblázatban az "Almos trágya" szövegrész helyébe az "Istállótrágya" szöveg lép.

Tartalomjegyzék