149/2012. (XII. 28.) VM rendelet

a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (3b) bekezdésében,

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 94. § a) és f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § Az ingatlanügyi hatósági jogkörben eljáró

a) fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatal járási földhivatalainak,

b) a fővárosban a Budapesti 1. Számú, illetve a Budapesti 2. Számú Földhivataloknak az illetékessége, valamint

c) a földhivatali kirendeltség működési területe

az 1. mellékletben meghatározott településekre terjed ki.

2. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

3. §[1] E rendelet 1. mellékletének az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2013. (IV. 30.) VM rendelettel (a továbbiakban: Mr1. rendelet) megállapított 10. pont 10.1. és 10.2. alpontját a 2013. május 2-án folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

4. §[2] E rendelet 1. mellékletének az Mr1. rendelettel megállapított 18. pont 18.3. és 18.4. alpontját a 2013. május 7-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

5. §[3] E rendelet 1. mellékletének az Mr1. rendelettel megállapított 13. pont 13.1. és 13.4. alpontját a 2013. május 10-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

6. §[4] E rendelet 1. mellékletének a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról szóló 36/2013. (V. 22.) VM rendelettel (a továbbiakban: Mr2. rendelet) megállapított 9. pontját a 2013. május 23-án folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

7. §[5] E rendelet 1. mellékletének az Mr2. rendelettel megállapított 15. pont 15.1., 15.3., 15.4. és 15.6. alpontját a 2013. május 29-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

8. §[6] E rendelet 1. mellékletének az Mr2. rendelettel megállapított 19. pontját a 2013. május 31-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

9. §[7] E rendelet 1. mellékletének a Pest-, a Szabolcs-Szatmár-Bereg- és a Tolna Megyei Kormányhivatalok Földhivatalainak járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról szóló 49/2013. (VI. 10.) VM rendelettel (a továbbiakban: Mr3. rendelet) megállapított 14. pont 14.1., 14.2. és 14.10. alpontját a 2013. június 11-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

10. §[8] E rendelet 1. mellékletének az Mr3. rendelettel megállapított 14. pont 14.6., 14.11. és 14.12. alpontját a 2013. június 13-án folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

11. §[9] E rendelet 1. mellékletének az Mr3. rendelettel megállapított 14. pont 14.7. és 14.8. alpontját a 2013. június 14-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

12. §[10] E rendelet 1. mellékletének az Mr3. rendelettel megállapított 17. pont 17.1., 17.3. és 17.4. alpontját a 2013. június 17-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

13. §[11] E rendelet 1. mellékletének az Mr3. rendelet 1. mellékletének 5. pontjával megállapított 16. pont 16.1., 16.2., 16.5. és 16.6. alpontját a 2013. június 25-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

14. §[12] E rendelet 1. mellékletének az Mr3. rendelet 1. mellékletének 6. pontjával megállapított 16. pont 16.3., 16.4. és 16.5. alpontját a 2013. június 28-án folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

15. §[13] E rendelet 1. mellékletének 19.2. pontjában a "Balatonvilágos" szövegrész a 2013. május 29. és 2013. május 31. közötti időszak tekintetében nem alkalmazható.

16. §[14] E rendelet 1. mellékletének a Jász-Nagykun-Szolnok- és Zala Megyei Kormányhivatalok Földhivatalainak járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról szóló 64/ 2013. (VII. 25.) VM rendelettel (a továbbiakban: Mr4. rendelet) megállapított 11. pont 11.2., 11.3., 11.5-11.7. alpontját a 2013. július 26-án folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

17. §[15] E rendelet 1. mellékletének az Mr4. rendelettel megállapított 20. pont 20.1., 20.2., 20.5. és 20.6. alpontját a 2013. augusztus 15-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

18. §[16] E rendelet 1. mellékletének a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatalainak járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról szóló 82/2013. (IX. 17.) VM rendelettel (a továbbiakban: Mr5. rendelet) megállapított 7. pont 7.3-7.5 alpontját a 2013. szeptember 18-án folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

19. §[17] E rendelet 1. mellékletének az Mr5. rendelettel megállapított 7. pont 7.1., 7.2. és 7.5. alpontját a 2013. szeptember 19-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

20. §[18] E rendelet 1. mellékletének az Mr5. rendelettel megállapított 3. pont 3.1-3.3. és 3.7-3.8. alpontját a 2013. szeptember 25-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

21. §[19] E rendelet 1. mellékletének az Mr5. rendelettel megállapított 3. pont 3.4-3.6. alpontját a 2013. szeptember 26-án folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

22. §[20] E rendelet 1. mellékletének a Békés Megyei Kormányhivatal és a Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatalainak járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról szóló 91/2013. (X. 8.) VM rendelettel (a továbbiakban: Mr6. rendelet) megállapított 4. pont 4.1., 4.3., 4.6. és 4.7. alpontját a 2013. október 10- én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

23. §[21] E rendelet 1. mellékletének az Mr6. rendelettel megállapított 4. pont 4.2., 4.5-4.8. alpontját a 2013. október 11-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

24. §[22] E rendelet 1. mellékletének az Mr6. rendelettel megállapított 2. pontját a 2013. október 25-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

25. §[23] E rendelet 1. mellékletének az Mr6. rendelettel megállapított 4. pont 4.2. és 4.9. alpontját a 2014. január 1-jén folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

26. §[24] E rendelet 1. mellékletének a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalainak járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról szóló 100/2013. (X. 31.) VM rendelettel (a továbbiakban: Mr7. rendelet) megállapított 5. pont 5.2., 5.4., 5.7. és 5.8. alpontját a 2013. november 4-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

27. §[25] E rendelet 1. mellékletének az Mr7. rendelettel megállapított 5. pont 5.1., 5.2., 5.5., 5.7. alpontját a 2013. november 5-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

28. §[26] E rendelet 1. mellékletének az Mr7. rendelettel megállapított 6. pont 6.2-6.4. alpontját a 2013. november 21-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

29. §[27] E rendelet 1. mellékletének a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatalának járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról szóló 117/2013. (XII. 13.) VM rendelettel (a továbbiakban: Mr8. rendelet) megállapított 8. pont 8.4. és 8.6. alpontját a 2013. december 16-án folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

30. §[28] E rendelet 1. mellékletének az Mr8. rendelettel megállapított 8. pont 8.1-8.3. és 8.5. alpontját a 2013. december 17-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 149/2012. (XII. 28.) VM rendelethez

A fővárosi és megyei kormányhivatalok földhivatalainak, a megyei kormányhivatalok járási hivatalai járási földhivatalainak, valamint a fővárosban a Budapesti 1. Számú, és a Budapesti 2. Számú földhivataloknak az illetékességi területe, továbbá a földhivatali kirendeltségek működési területe

1. BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALÁNAK FÖLDHIVATALA

(székhelye: Budapest)

1.1. Budapesti 1. Számú Földhivatal (székhelye: Budapest, XI. ker.)

Budapest I. kerület

Budapest II. kerület

Budapest III. kerület

Budapest VIII. kerület

Budapest IX. kerület

Budapest X. kerület

Budapest XI. kerület

Budapest XII. kerület

Budapest XVIII. kerület

Budapest XIX. kerület

Budapest XX. kerület

Budapest XXI. kerület

Budapest XXII. kerület

Budapest XXIII. kerület

1.2. Budapesti 2. Számú Földhivatal (székhelye: Budapest, XIV. ker.)

Budapest IV. kerület

Budapest V. kerület

Budapest VI. kerület

Budapest VII. kerület

Budapest XIII. kerület

Budapest XIV. kerület

Budapest XV. kerület

Budapest XVI. kerület

Budapest XVII. kerület

2. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA[29]

(székhelye: Pécs)

2.1. Komlói Járási Hivatal Járási Földhivatala

(székhelye: Komló)

Ág

Alsómocsolád

Apátvarasd

Bakóca

Baranyajenő

Baranyaszentgyörgy

Bikal

Bodolyabér

Egyházaskozár

Erdősmecske

Erzsébet

Fazekasboda

Felsőegerszeg

Gerényes

Geresdlak

Gödre

Hegyhátmaróc

Hidas

Kárász

Kátoly

Kékesd

Kisbeszterce

Kishajmás

Kisvaszar

Komló

Köblény

Liget

Lovászhetény

Mágocs

Magyaregregy

Magyarhertelend

Magyarszék

Mánfa

Martonfa

Máza

Mecseknádasd

Mecsekpölöske

Mekényes

Meződ

Mindszentgodisa

Nagyhajmás

Nagypall

Óbánya

Ófalu

Oroszló

Palé

Pécsvárad

Sásd

Szágy

Szalatnak

Szárász

Szászvár

Szellő

Tarrós

Tékes

Tófű

Tormás

Varga

Vásárosdombó

Vázsnok

Vékény

Zengővárkony

2.2. Mohácsi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mohács)

Babarc

Bár

Belvárdgyula

Bezedek

Bóly

Borjád

Dunaszekcső

Erdősmárok

Feked

Görcsönydoboka

Hásságy

Himesháza

Homorúd

Ivándárda

Kisbudmér

Kisnyárád

Kölked

Lánycsók

Lippó

Liptód

Majs

Maráza

Máriakéménd

Mohács

Monyoród

Nagybudmér

Nagynyárád

Olasz

Palotabozsok

Pócsa

Sárok

Sátorhely

Somberek

Szajk

Szebény

Szederkény

Székelyszabar

Szűr

Töttös

Udvar

Véménd

Versend

2.3. Pécsi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Pécs)

Abaliget

Aranyosgadány

Áta

Bakonya

Berkesd

Birján

Bogád

Bosta

Cserkút

Egerág

Ellend

Görcsöny

Gyód

Hosszúhetény

Husztót

Keszü

Kisherend

Kovácsszénája

Kozármisleny

Kökény

Kővágószőlős

Kővágótöttös

Lothárd

Magyarsarlós

Nagykozár

Orfű

Ócsárd

Pellérd

Pereked

Pécs

Pécsudvard

Pogány

Regenye

Romonya

Szalánta

Szemely

Szilágy

Szilvás

Szőke

Szőkéd

2.4. Siklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Siklós)

Adorjás

Alsószentmárton

Babarcszőlős

Baksa

Baranyahídvég

Beremend

Besence

Bisse

Bogádmindszent

Bogdása

Cún

Csányoszró

Csarnóta

Diósviszló

Drávacsehi

Drávacsepely

Drávafok

Drávaiványi

Drávakeresztúr

Drávapalkonya

Drávapiski

Drávaszabolcs

Drávaszerdahely

Drávasztára

Egyházasharaszti

Felsőszentmárton

Garé

Gilvánfa

Gordisa

Harkány

Hegyszentmárton

Hirics

Illocska

Ipacsfa

Ivánbattyán

Kákics

Kásád

Kémes

Kemse

Kisasszonyfa

Kisdér

Kisharsány

Kisjakabfalva

Kiskassa

Kislippó

Kistapolca

Kistótfalu

Kisszentmárton

Kórós

Kovácshida

Lapáncsa

Lúzsok

Magyarbóly

Magyarmecske

Magyartelek

Márfa

Markóc

Marócsa

Márok

Matty

Nagycsány

Nagyharsány

Nagytótfalu

Okorág

Old

Ózdfalu

Palkonya

Páprád

Pécsdevecser

Peterd

Piskó

Rádfalva

Sámod

Sellye

Siklós

Siklósbodony

Siklósnagyfalu

Sósvertike

Szaporca

Szava

Tengeri

Tésenfa

Téseny

Túrony

Újpetre

Vajszló

Vejti

Villány

Villánykövesd

Vokány

Zaláta

2.5. Szigetvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szigetvár)

Almamellék

Almáskeresztúr

Bánfa

Basal

Bicsérd

Boda

Boldogasszonyfa

Botykapeterd

Bükkösd

Bürüs

Csebény

Cserdi

Csertő

Csonkamindszent

Dencsháza

Dinnyeberki

Endrőc

Gerde

Gyöngyfa

Gyöngyösmellék

Helesfa

Hetvehely

Hobol

Horváthertelend

Ibafa

Kacsóta

Katádfa

Kétújfalu

Királyegyháza

Kisdobsza

Kistamási

Magyarlukafa

Merenye

Molvány

Mozsgó

Nagydobsza

Nagypeterd

Nagyváty

Nemeske

Nyugotszenterzsébet

Okorvölgy

Patapoklosi

Pécsbagota

Pettend

Rózsafa

Somogyapáti

Somogyhárságy

Somogyhatvan

Somogyviszló

Sumony

Szabadszentkirály

Szentdénes

Szentegát

Szentkatalin

Szentlászló

Szentlőrinc

Szigetvár

Szörény

Szulimán

Teklafalu

Tótszentgyörgy

Várad

Vásárosbéc

Velény

Zádor

Zók

3. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Kecskemét)

3.1. Bajai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Baja)[30]

Baja

Bácsszentgyörgy

Bátmonostor

Csátalja

Csávoly

Dávod

Dunafalva

Érsekcsanád

Érsekhalma

Felsőszentiván

Gara

Hercegszántó

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Sükösd

Szeremle

Vaskút

3.2. Bácsalmási Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Bácsalmás)[31]

Bácsalmás

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszőlős

Borota

Csikéria

Jánoshalma

Katymár

Kéleshalom

Kunbaja

Madaras

Mátételke

Mélykút

Rém

Tataháza

3.3. Kalocsai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kalocsa)[32]

Bátya

Drágszél

Dunapataj

Dunaszentbenedek

Dunatetétlen

Dusnok

Fajsz

Foktő

Géderlak

Hajós

Harta

Homokmégy

Kalocsa

Miske

Ordas

Öregcsertő

Solt

Szakmár

Újsolt

Újtelek

Uszód

3.4. Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kecskemét)[33]

Ágasegyháza

Ballószög

Felsőlajos

Fülöpháza

Fülöpjakab

Helvécia

Jakabszállás

Kecskemét

Kerekegyháza

Kunbaracs

Kunszállás

Ladánybene

Lajosmizse

Lakitelek

Nyárlőrinc

Orgovány

Szentkirály

Tiszaalpár

Tiszakécske

Tiszaug

Városföld

3.5. Kiskőrösi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kiskőrös)[34]

Akasztó

Bócsa

Császártöltés

Csengőd

Fülöpszállás

Imrehegy

Izsák

Kaskantyú

Kecel

Kiskőrös

Páhi

Soltszentimre

Soltvadkert

Tabdi

Tázlár

3.6. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kiskunfélegyháza)[35]

Bugac

Bugacpusztaháza

Gátér

Kiskunfélegyháza

Pálmonostora

Petőfiszállás

3.7. Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kiskunhalas)[36]

Balotaszállás

Csólyospálos

Harkakötöny

Jászszentlászló

Kelebia

Kiskunhalas

Kiskunmajsa

Kisszállás

Kömpöc

Kunfehértó

Móricgát

Pirtó

Szank

Tompa

Zsana

3.8. Kunszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kunszentmiklós)[37]

Apostag

Dunaegyháza

Dunavecse

Kunadacs

Kunpeszér

Kunszentmiklós

Szabadszállás

Szalkszentmárton

Tass

4. BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Békéscsaba)

4.1. Békéscsabai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Békéscsaba)[38]

Békéscsaba

Csabaszabadi

Csorvás

Doboz

Gerendás

Kétsoprony

Szabadkígyós

Telekgerendás

Újkígyós

4.2. Gyulai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Gyula)[39]

Elek

Gyula

Kétegyháza Lőkösháza

4.3. Békési Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Békés)[40]

Békés

Bélmegyer

Kamut

Köröstarcsa

Mezőberény

Murony

Tarhos

4.4. Orosházi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Orosháza)

Békéssámson

Csanádapáca

Gádoros

Kardoskút

Nagyszénás

Orosháza

Pusztaföldvár

Tótkomlós

4.5. Mezőkovácsházai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mezőkovácsháza)[41]

Almáskamarás

Battonya

Dombegyház

Dombiratos

Kaszaper

Kevermes

Kisdombegyház

Kunágota

Magyarbánhegyes

Magyardombegyház

Medgyesbodzás

Medgyesegyháza

Mezőhegyes

Mezőkovácsháza

Nagybánhegyes

Nagykamarás

Pusztaottlaka

Végegyháza

4.6. Szarvasi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szarvas)[42]

Békésszentandrás

Csabacsűd

Kardos

Kondoros

Örménykút

Szarvas

4.7. Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Gyomaendrőd)[43]

Csárdaszállás

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

4.8. Szeghalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szeghalom)[44]

Bucsa

Füzesgyarmat

Kertészsziget

Körösladány

Körösújfalu

Szeghalom

Vésztő

4.9. Sarkadi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sarkad)[45]

Biharugra

Geszt

Körösnagyharsány

Kötegyán

Méhkerék

Mezőgyán

Okány Sarkad

Sarkadkeresztúr

Újszalonta

Zsadány

5. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Miskolc)

5.1. Edelényi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Edelény)[46]

Abod

Alacska

Alsótelekes

Balajt

Bánhorváti

Becskeháza

Berente

Bódvalenke

Bódvarákó

Bódvaszilas

Boldva

Borsodszirák

Damak

Debréte

Dédestapolcsány

Edelény

Égerszög

Felsőtelekes

Galvács

Hangács

Hegymeg

Hidvégardó

Irota

Izsófalva

Kazincbarcika

Komjáti

Kurityán

Lak

Ládbesenyő

Martonyi

Mályinka

Meszes

Múcsony

Nagybarca

Nyomár

Ormosbánya

Perkupa

Rakaca

Rakacaszend

Rudabánya

Rudolftelep

Sajógalgóc

Sajóivánka

Sajókaza

Sajószentpéter

Szakácsi

Szalonna

Szendrő

Szendrőlád

Szin

Szinpetri

Szögliget

Szőlősardó

Szuhakálló

Szuhogy

Tardona

Teresztenye

Tomor

Tornabarakony

Tornakápolna

Tornanádaska

Tornaszentandrás

Tornaszentjakab

Vadna

Varbóc

Viszló

Ziliz

5.2. Encsi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Encs)[47]

Abaújalpár

Abaújkér

Abaújlak

Abaújszántó

Abaújszolnok

Abaújvár

Alsógagy

Alsóvadász

Arka

Aszaló

Baktakék

Baskó

Beret

Boldogkőújfalu

Boldogkőváralja

Büttös

Csenyéte

Csobád

Detek

Encs

Fancsal

Fáj

Felsődobsza

Felsőgagy

Felsővadász

Fony

Forró

Fulókércs

Gadna

Gagyapáti

Gagybátor

Gagyvendégi

Garadna

Gibárt

Golop

Gönc

Göncruszka

Halmaj

Hejce

Hernádbűd

Hernádcéce

Hernádkércs

Hernádpetri

Hernádszentandrás

Hernádszurdok

Hernádvécse

Hidasnémeti

Homrogd

Ináncs

Kány

Kázsmárk

Keresztéte

Kéked

Kiskinizs

Korlát

Krasznokvajda

Kupa

Léh

Litka

Méra

Mogyoróska

Monaj

Nagykinizs

Novajidrány

Nyésta

Pamlény

Pányok

Pere

Perecse

Pusztaradvány

Rásonysápberencs

Regéc

Selyeb

Sima

Szalaszend

Szászfa

Szemere

Szentistvánbaksa

Szikszó

Tállya

Telkibánya

Tornyosnémeti

Vilmány

Vizsoly

Zsujta

5.3. Mezőkövesdi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mezőkövesd)

Bogács

Borsodgeszt

Borsodivánka

Bükkábrány

Bükkzsérc

Cserépfalu

Cserépváralja

Csincse

Egerlövő

Kács

Mezőkeresztes

Mezőkövesd

Mezőnagymihály

Mezőnyárád

Négyes

Sály

Szentistván

Szomolya

Tard

Tibolddaróc

Tiszabábolna

Tiszavalk

Vatta

5.4. Miskolci Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Miskolc)[48]

Alsózsolca

Arnót

Berzék

Bőcs

Bükkaranyos

Bükkszentkereszt

Emőd

Felsőzsolca

Gesztely

Harsány

Hernádkak

Hernádnémeti

Kisgyőr

Kistokaj

Kondó

Köröm

Mályi

Miskolc

Nyékládháza

Onga

Ónod

Parasznya

Radostyán

Répáshuta

Sajóbábony

Sajóecseg

Sajóhidvég

Sajókápolna

Sajókeresztúr

Sajólád

Sajólászlófalva

Sajópálfala

Sajópetri

Sajósenye

Sajóvámos

Sóstófalva

Szirmabesenyő

Újcsanálos

Varbó

5.5. Ózdi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Ózd)[49]

Arló

Aggtelek

Alsószuha

Bánréve

Borsodbóta

Borsodnádasd

Borsodszentgyörgy

Bükkmogyorósd

Csernely

Csokvaomány

Domaháza

Dövény

Dubicsány

Farkaslyuk

Felsőkelecsény

Felsőnyárád

Gömörszőlős

Hangony

Hét

Imola

Jákfalva

Járdánháza

Jósvafő

Kánó

Kelemér

Királd

Kissikátor

Lénárddaróc

Nekézseny

Ózd

Putnok

Ragály

Sajómercse

Sajónémeti

Sajópüspöki

Sajóvelezd

Sáta

Serényfalva

Szuhafő

Trizs

Uppony

Zádorfalva

Zubogy

5.6. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sátoraljaújhely)

Alsóberecki

Alsóregmec

Bodroghalom

Bodrogolaszi

Bózsva

Cigánd

Dámoc

Erdőhorváti

Felsőberecki

Felsőregmec

Filkeháza

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Györgytarló

Háromhuta

Hercegkút

Hollóháza

Karcsa

Karos

Kenézlő

Kishuta

Kisrozvágy

Komlóska

Kovácsvágás

Lácacséke

Makkoshotyka

Mikóháza

Nagyhuta

Nagyrozvágy

Nyíri

Olaszliszka

Pácin

Pálháza

Pusztafalu

Révleányvár

Ricse

Sárazsadány

Sárospatak

Sátoraljaújhely

Semjén

Tiszacsermely

Tiszakarád

Tolcsva

Vajdácska

Vágáshuta

Vámosújfalu

Vilyvitány

Viss

Zalkod

Zemplénagárd

5.7. Szerencsi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szerencs)[50]

Alsódobsza

Bekecs

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Csobaj

Erdőbénye

Legyesbénye

Mád

Megyaszó

Mezőzombor

Monok

Prügy

Rátka

Szegi

Szegilong

Szerencs

Taktabáj

Taktaharkány

Taktakenéz

Taktaszada

Tarcal

Tiszaladány

Tiszalúc

Tiszatardos

Tokaj

5.8. Tiszaújvárosi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tiszaújváros)[51]

Ároktő

Gelej

Girincs

Hejőbába

Hejőkeresztúr

Hejőkürt

Hejőpapi

Hejőszalonta

Igrici

Kesznyéten

Kiscsécs

Mezőcsát

Muhi

Nagycsécs

Nemesbikk

Oszlár

Sajóörös

Sajószöged

Szakáld

Tiszadorogma

Tiszakeszi

Tiszapalkonya

Tiszatarján

Tiszaújváros

6. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Szeged)

6.1. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Hódmezővásárhely)

Hódmezővásárhely

Mártély

Mindszent

Székkutas

6.2. Makói Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Makó)[52]

Ambrózfalva

Apátfalva

Csanádalberti

Csanádpalota

Földeák

Királyhegyes

Kiszombor

Kövegy

Magyarcsanád

Makó

Maroslele

Nagyér

Nagylak

Óföldeák

Pitvaros

6.3. Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szeged)[53]

Algyő

Baks

Balástya

Csengele

Deszk

Dóc

Domaszék

Ferencszállás

Kistelek

Klárafalva

Kübekháza

Ópusztaszer

Pusztaszer

Röszke

Sándorfalva

Szatymaz

Szeged

Tiszasziget

Újszentiván

6.4. Mórahalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mórahalom)[54]

Ásotthalom

Bordány

Forráskút

Mórahalom

Öttömös

Pusztamérges

Ruzsa

Üllés

Zákányszék

Zsombó

6.5. Szentesi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szentes)

Árpádhalom

Derekegyház Eperjes

Fábiánsebestyén

Nagymágocs

Nagytőke

Szegvár

Szentes

6.6. Csongrádi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Csongrád)

Csanytelek

Csongrád

Felgyő

Tömörkény

7. FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Székesfehérvár)

7.1. Bicskei Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Bicske)[55]

Alcsútdoboz

Bicske

Bodmér

Csabdi

Csákvár

Etyek

Felcsút

Mány

Óbarok

Szár

Tabajd

Újbarok

Vértesacsa

Vértesboglár

7.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Dunaújváros)[56]

Adony

Baracs

Beloiannisz

Besnyő

Daruszentmiklós

Dunaújváros

Előszállás

Iváncsa

Kisapostag

Kulcs

Mezőfalva

Nagykarácsony

Nagyvenyim

Perkáta

Pusztaszabolcs

Rácalmás

7.3. Móri Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mór)[57]

Bakonycsernye

Balinka

Bodajk

Csákberény

Csókakő

Fehérvárcsurgó

Isztimér

Kincsesbánya

Mór

Nagyveleg

Pusztavám

Söréd

7.4. Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sárbogárd)[58]

Alap

Alsószentiván

Cece

Dég

Enying

Hantos

Igar

Lajoskomárom

Mezőkomárom

Mezőszilas

Nagylók

Sárbogárd

Sáregres

Sárkeresztúr

Sárszentágota

Szabadhidvég

Vajta

7.5. Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Székesfehérvár)[59]

Aba

Bakonykúti

Baracska

Csór

Csősz

Ercsi

Füle

Gánt

Gárdony

Gyúró

Iszkaszentgyörgy

Jenő

Kajászó

Káloz

Kápolnásnyék

Kisláng

Kőszárhegy

Lepsény

Lovasberény

Magyaralmás

Martonvásár

Mátyásdomb

Mezőszentgyörgy

Moha

Nadap

Nádasdladány

Pákozd

Pátka

Pázmánd

Polgárdi

Ráckeresztúr

Sárkeresztes

Sárkeszi

Sárosd

Sárszentmihály

Seregélyes

Soponya

Sukoró

Szabadbattyán

Szabadegyháza

Székesfehérvár

Tác

Tordas

Úrhida

Vál

Velence

Vereb

Zámoly

Zichyújfalu

8. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Győr)

8.1. Csornai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Csorna)[60]

Acsalag

Barbacs

Bágyogszovát

Bodonhely

Bogyoszló

Bősárkány

Cakóháza

Csorna

Dör

Egyed

Farád

Jobaháza

Kóny

Maglóca

Magyarkeresztúr

Markotabödöge

Páli

Pásztori

Potyond

Rábacsanak

Rábapordány

Rábasebes

Rábaszentandrás

Rábatamási

Rábcakapi

Sobor

Sopronnémeti

Szany

Szil

Szilsárkány

Tárnokréti

Vág

Zsebeháza

8.2. Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Győr)[61]

Abda

Bakonygyirót

Bakonypéterd

Bakonyszentlászló

Bezi

Bőny

Börcs

Dunaszeg

Dunaszentpál

Enese

Écs

Fehértó

Fenyőfő

Gönyű

Győr

Győrasszonyfa

Győrladamér

Győrság

Győrsövényház

Győrújbarát

Győrújfalu

Győrzámoly

Ikrény

Kajárpéc

Kisbajcs

Koroncó

Kunsziget

Lázi

Mezőörs

Mosonszentmiklós

Nagybajcs

Nagyszentjános

Nyalka

Nyúl

Öttevény

Pannonhalma

Pázmándfalu

Pér

Ravazd

Rábapatona

Rétalap

Románd

Sikátor

Sokorópátka

Tarjánpuszta

Táp

Tápszentmiklós

Tényő

Töltéstava

Vámosszabadi

Veszprémvarsány

Vének

8.3. Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala Téti Kirendeltsége (székhelye: Tét)[62]

Árpás

Csikvánd

Felpéc

Gyarmat

Gyömöre

Győrszemere

Kisbabot

Mérges

Mórichida

Rábacsécsény

Rábaszentmihály

Rábaszentmiklós

Szerecseny

Tét

8.4. Kapuvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kapuvár)[63]

Babót

Beled

Cirák

Dénesfa

Edve

Gyóró

Himod

Hövej

Kapuvár

Kisfalud

Mihályi

Osli

Rábakecöl

Répceszemere

Szárföld

Vadosfa

Vásárosfalu

Veszkény

Vitnyéd

8.5. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mosonmagyaróvár)[64]

Ásványráró

Bezenye

Darnózseli

Dunakiliti

Dunaremete

Dunasziget

Feketeerdő

Halászi

Hegyeshalom

Hédervár

Jánossomorja

Károlyháza

Kimle

Kisbodak

Levél

Lébény

Lipót

Máriakálnok

Mecsér

Mosonmagyaróvár

Mosonszolnok

Mosonudvar

Püski

Rajka

Újrónafő

Várbalog

8.6. Soproni Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sopron)[65]

Agyagosszergény

Ágfalva

Csapod

Csáfordjánosfa

Csér

Ebergőc

Egyházasfalu

Fertőboz

Fertőd

Fertőendréd

Fertőhomok

Fertőrákos

Fertőszentmiklós

Fertőszéplak

Gyalóka

Harka

Hegykő

Hidegség

Iván

Kópháza

Lövő

Nagycenk

Nagylózs

Nemeskér

Pereszteg

Petőháza

Pinnye

Pusztacsalád

Répcevis

Röjtökmuzsaj

Sarród

Sopron

Sopronhorpács

Sopronkövesd

Szakony

Újkér

Und

Völcsej

Zsira

9. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA[66]

(székhelye: Debrecen)

9.1. Berettyóújfalui Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Berettyóújfalu)

Ártánd

Bakonszeg

Bedő

Berekböszörmény

Berettyóújfalu

Biharkeresztes

Bojt

Csökmő

Darvas

Furta

Gáborján

Hencida

Komádi

Körösszakál

Körösszegapáti

Magyarhomorog

Mezőpeterd

Mezősas

Nagykereki

Szentpéterszeg

Told

Újiráz

Váncsod

Vekerd

Zsáka

9.2. Debreceni Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Debrecen)

Álmosd

Bagamér

Balmazújváros

Bocskaikert

Debrecen

Derecske

Egyek

Esztár

Fülöp

Hajdúbagos

Hajdúhadház

Hajdúsámson

Hortobágy

Hosszúpályi

Kismarja

Kokad

Konyár

Létavértes

Mikepércs

Monostorpályi

Nyíracsád

Nyíradony

Nyírábrány

Nyírmártonfalva

Pocsaj

Sáránd

Téglás

Tépe

Tiszacsege

Újléta

Újszentmargita

Vámospércs

9.3. Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Hajdúböszörmény)

Folyás

Görbeháza

Hajdúböszörmény

Hajdúdorog

Hajdúnánás

Polgár

Tiszagyulaháza

Újtikos

9.4. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Hajdúszoboszló)

Ebes

Hajdúszoboszló

Hajdúszovát

Nádudvar

Nagyhegyes

9.5. Püspökladányi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Püspökladány)

Báránd

Bihardancsháza

Biharnagybajom

Bihartorda

Földes

Kaba

Nagyrábé

Püspökladány

Sáp

Sárrétudvari

Szerep

Tetétlen

10. HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Eger)

10.1. Egri Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Eger)[67]

Andornaktálya

Balaton

Bátor

Bekölce

Bélapátfalva

Bodony

Bükkszenterzsébet

Bükkszentmárton

Bükkszék

Demjén

Eger

Egerbakta

Egerbocs

Egercsehi

Egerszalók

Egerszólát

Erdőkövesd

Fedémes

Feldebrő

Felsőtárkány

Hevesaranyos

Istenmezeje

Ivád

Kerecsend

Kisfüzes

Maklár

Mátraballa

Mátraderecske

Mikófalva

Mónosbél

Nagytálya

Nagyvisnyó

Noszvaj

Novaj

Ostoros

Parád

Parádsasvár

Pétervására

Recsk

Sirok

Szajla

Szarvaskő

Szentdomonkos

Szilvásvárad

Szúcs

Tarnalelesz

Tarnaszentmária

Terpes

Váraszó

Verpelét

10.2. Füzesabonyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Füzesabony)[68]

Aldebrő

Besenyőtelek

Dormánd

Egerfarmos

Füzesabony

Kál

Kápolna

Kompolt

Mezőszemere

Mezőtárkány

Nagyút

Poroszló

Sarud

Szihalom

Tófalu

Újlőrincfalva

10.3. Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Gyöngyös)

Abasár

Adács

Atkár

Detk

Domoszló

Gyöngyös

Gyöngyöshalász

Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarján

Halmajugra

Karácsond

Kisnána

Ludas

Markaz

Mátraszentimre

Nagyfüged

Nagyréde

Pálosvörösmart

Szücsi

Vámosgyörk

Vécs

Visonta Visznek

10.4. Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Hatvan)

Apc

Boldog

Csány

Ecséd

Hatvan

Heréd

Hort

Kerekharaszt

Lőrinci

Nagykökényes

Petőfibánya

Rózsaszentmárton

Zagyvaszántó

10.5. Hevesi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Heves)

Átány

Boconád

Erdőtelek

Erk

Heves

Hevesvezekény

Kisköre

Kömlő

Pély

Tarnabod

Tarnaméra

Tarnaörs

Tarnaszentmiklós

Tarnazsadány

Tenk

Tiszanána

Zaránk

11. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Szolnok)

11.1. Jászberényi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Jászberény)

Alattyán

Jánoshida

Jászalsószentgyörgy

Jászapáti

Jászágó

Jászárokszállás

Jászberény

Jászboldogháza

Jászdózsa

Jászfelsőszentgyörgy

Jászfényszaru

Jászivány

Jászjákóhalma

Jászkisér

Jászladány

Jászszentandrás

Jásztelek

Pusztamonostor

11.2. Kunszentmártoni Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kunszentmárton)[69]

Cibakháza

Cserkeszőlő

Csépa

Kunszentmárton

Nagyrév

Öcsöd

Szelevény

Tiszaföldvár

Tiszainoka

Tiszakürt

Tiszasas

11.3. Szolnoki Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szolnok)[70]

Besenyszög

Csataszög

Hunyadfalva

Kőtelek

Martfű

Nagykörű

Rákóczifalva

Rákócziújfalu

Szajol

Szászberek

Szolnok

Tiszajenő

Tiszasüly

Tiszavárkony

Tószeg

Újszász

Vezseny

Zagyvarékas

11.4. Szolnoki Járási Hivatal Járási Földhivatala Mezőtúri Kirendeltsége (székhelye: Mezőtúr)

Kétpó

Mesterszállás

Mezőhék

Mezőtúr

Túrkeve

11.5. Tiszafüredi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tiszafüred)[71]

Nagyiván

Tiszaderzs

Tiszafüred

Tiszaigar

Tiszaörs

Tiszaszentimre

Tiszaszőlős

11.6. Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Törökszentmiklós)[72]

Abádszalók

Fegyvernek

Kengyel

Kuncsorba

Kunhegyes

Örményes

Tiszabő

Tiszabura

Tiszagyenda

Tiszapüspöki

Tiszaroff

Tiszatenyő

Tomajmonostora

Törökszentmiklós

11.7. Karcagi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Karcag)[73]

Berekfürdő

Karcag

Kenderes

Kisújszállás

Kunmadaras

12. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Esztergom)

12.1. Esztergomi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Esztergom)

Annavölgy

Bajna

Bajót

Csolnok

Dág

Dorog

Dömös

Epöl

Esztergom

Kesztölc

Lábatlan

Leányvár

Máriahalom

Mogyorósbánya

Nagysáp

Nyergesújfalu

Piliscsév

Pilismarót

Sárisáp

Süttő

Tát

Tokod

Tokodaltáró

Úny

12.2. Komáromi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Komárom)

Aka

Almásfüzitő

Ács

Ácsteszér

Ászár

Bakonybánk

Bakonysárkány

Bakonyszombathely

Bana

Bábolna

Bársonyos

Csatka

Császár

Csém

Csép

Ete

Kerékteleki

Kisbér

Kisigmánd

Komárom

Mocsa

Nagyigmánd

Réde

Súr

Tárkány

Vérteskethely

12.3. Tatai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tata)

Baj

Dunaalmás

Dunaszentmiklós

Kocs

Naszály

Neszmély

Szomód

Tardos

Tata

Vértestolna

12.4. Tatabányai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tatabánya)

Bokod

Dad

Gyermely

Héreg

Kecskéd

Kömlőd

Környe

Oroszlány

Szákszend

Szárliget

Szomor

Tarján

Tatabánya

Várgesztes

Vértessomló

Vértesszőlős

13. NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Salgótarján)

13.1. Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Balassagyarmat)[74]

Balassagyarmat

Becske

Bercel

Cserháthaláp

Cserhátsurány

Csesztve

Csitár

Debercsény

Dejtár

Drégelypalánk

Endrefalva

Érsekvadkert

Galgaguta

Herencsény

Hollókő

Hont

Hugyag

Iliny

Ipolyszög

Ipolyvece

Ludányhalászi

Magyargéc

Magyarnándor

Mohora

Nagylóc

Nógrádkövesd

Nógrádmarcal

Nógrádmegyer

Nógrádsipek

Nógrádszakál

Őrhalom

Patak

Patvarc

Piliny

Rimóc

Szalmatercs

Szanda

Szécsénke

Szécsény

Szécsényfelfalu

Szügy

Terény

Varsány

13.2. Pásztói Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Pásztó)

Alsótold

Bér

Bokor

Buják

Cserhátszentiván

Csécse

Ecseg

Egyházasdengeleg

Erdőkürt

Erdőtarcsa

Felsőtold

Garáb

Héhalom

Jobbágyi

Kálló

Kisbágyon

Kozárd

Kutasó

Mátraszőlős

Palotás

Pásztó

Szarvasgede

Szirák

Szurdokpüspöki

Tar

Vanyarc

13.3. Rétsági Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Rétság)

Alsópetény

Bánk

Berkenye

Borsosberény

Diósjenő

Felsőpetény

Horpács

Keszeg

Kétbodony

Kisecset

Legénd

Nagyoroszi

Nézsa

Nógrád

Nógrádsáp

Nőtincs

Ősagárd

Pusztaberki

Rétság

Romhány

Szátok

Szendehely

Szente

Tereske

Tolmács

13.4. Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Salgótarján)[75]

Bárna

Bátonyterenye

Cered

Dorogháza

Egyházasgerge

Etes

Ipolytarnóc

Karancsalja

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtő

Karancsság

Kazár

Kisbárkány Kishartyán

Litke

Lucfalva

Márkháza

Mátramindszent

Mátranovák

Mátraszele

Mátraterenye

Mátraverebély

Mihálygerge

Nagybárkány

Nagykeresztúr

Nemti

Rákóczibánya

Ságújfalu

Salgótarján

Sámsonháza

Somoskőújfalu

Sóshartyán

Szilaspogony

Szuha

Vizslás

Zabar

14. PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Budapest)

14.1. Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki Járási Földhivatala (székhelye: Budapest)[76]

Biatorbágy

Budajenő

Budakeszi

Budaörs

Herceghalom

Nagykovácsi

Páty

Perbál

Pilisborosjenő

Piliscsaba

Pilisjászfalu

Pilisszántó

Pilisszentiván

Pilisvörösvár

Remeteszőlős

Solymár

Telki

Tinnye

Tök

Üröm

Zsámbék

14.2. Érdi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Érd)[77]

Diósd

Érd

Pusztazámor

Sóskút

Százhalombatta

Tárnok

Törökbálint

14.3. Ceglédi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Cegléd)

Abony

Albertirsa

Cegléd

Ceglédbercel

Csemő

Dánszentmiklós

Jászkarajenő

Kőröstetétlen

Mikebuda

Tápiószőlős

Törtel

Újszilvás

14.4. Nagykőrösi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Nagykőrös)

Kocsér

Nagykőrös

Nyársapáti

14.5. Dabasi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Dabas)

Alsónémedi

Bugyi

Dabas

Felsőpakony

Gyál

Hernád

Inárcs

Kakucs

Ócsa

Örkény

Pusztavacs

Tatárszentgyörgy

Táborfalva

Újhartyán

Újlengyel

14.6. Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Gödöllő)[78]

Aszód

Bag

Csömör

Dány

Domony

Erdőkertes

Galgahévíz

Galgamácsa

Gödöllő

Hévízgyörk

Iklad

Isaszeg

Kartal

Kerepes

Kistarcsa

Mogyoród

Nagytarcsa

Pécel

Szada

Tura

Valkó

Vácegres

Vácszentlászló

Veresegyház

Verseg

Zsámbok

14.7. Monori Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Monor)[79]

Bénye

Csévharaszt

Ecser

Gomba

Gyömrő

Káva

Maglód

Monor

Monorierdő

Nyáregyháza

Péteri

Pilis

Üllő

Vasad

Vecsés

14.8. Nagykátai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Nagykáta)[80]

Farmos

Kóka

Nagykáta

Mende

Pánd

Sülysáp

Szentlőrinckáta

Szentmártonkáta

Tápióbicske

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószecső

Tápiószele

Tápiószentmárton

Tóalmás

Úri

14.9. Ráckevei Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Ráckeve)

Apaj

Áporka

Délegyháza

Dömsöd

Dunaharaszti

Dunavarsány

Halásztelek

Kiskunlacháza

Lórév

Majosháza

Makád

Ráckeve

Szigetbecse

Szigetcsép

Szigethalom

Szigetszentmárton

Szigetszentmiklós

Szigetújfalu

Taksony

Tököl

14.10. Szentendrei Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szentendre)[81]

Budakalász

Csobánka

Dunabogdány

Kisoroszi

Leányfalu

Pilisszentkereszt

Pilisszentlászló

Pócsmegyer

Pomáz

Szentendre

Szigetmonostor

Tahitótfalu

Visegrád

14.11. Váci Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Vác)[82]

Acsa

Bernecebaráti

Csörög

Csővár

Galgagyörk

Ipolydamásd

Ipolytölgyes

Kemence

Kismaros

Kisnémedi

Kosd

Kóspallag

Letkés

Márianosztra

Nagybörzsöny

Nagymaros

Őrbottyán

Penc

Perőcsény

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Rád

Szob

Szokolya

Sződ

Sződliget

Tésa

Vác

Vácduka

Váchartyán

Váckisújfalu

Vácrátót

Vámosmikola

Verőce

Zebegény

14.12. Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Dunakeszi)[83]

Csomád

Dunakeszi

Fót

Göd

15. SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Kaposvár)

15.1. Fonyódi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Balatonboglár)[84]

Balatonboglár

Balatonfenyves

Balatonlelle

Buzsák

Fonyód

Gamás

Gyugy

Hács

Karád

Kisberény

Látrány

Lengyeltóti

Ordacsehi

Öreglak

Pamuk

Somogybabod

Somogytúr

Somogyvámos

Somogyvár

Szőlősgyörök

Visz

15.2. Barcsi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Barcs)

Babócsa

Barcs

Bélavár

Bolhó

Csokonyavisonta

Darány

Drávagárdony

Drávatamási

Heresznye

Homokszentgyörgy

Istvándi

Kastélyosdombó

Kálmáncsa

Komlósd

Lad

Lakócsa

Patosfa

Péterhida

Potony

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Somogyaracs

Szentborbás

Szulok

Tótújfalu

Vízvár

15.3. Kaposvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kaposvár)[85]

Alsóbogát

Baté

Bárdudvarnok

Bodrog

Bőszénfa

Büssü

Cserénfa

Csoma

Csombárd

Csököly

Ecseny

Edde

Felsőmocsolád

Fonó

Gadács

Gálosfa

Gige

Gölle

Hajmás

Hedrehely

Hencse

Hetes

Igal

Jákó

Juta

Kadarkút

Kaposfő

Kaposgyarmat

Kaposhomok

Kaposkeresztúr

Kaposmérő

Kaposszerdahely

Kaposújlak

Kaposvár

Kazsok

Kercseliget

Kisasszond

Kisgyalán

Kiskorpád

Kőkút

Magyaratád

Magyaregres

Mernye

Mezőcsokonya

Mike

Mosdós

Nagybajom

Nagyberki

Orci

Osztopán

Patalom

Patca

Pálmajor

Polány

Ráksi

Rinyakovácsi

Sántos

Simonfa

Somodor

Somogyaszaló

Somogyfajsz

Somogygeszti

Somogyjád

Somogysárd

Somogyszil

Szabadi

Szenna

Szentbalázs

Szentgáloskér

Szilvásszentmárton

Taszár

Újvárfalva

Várda

Visnye

Zimány

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

15.4. Marcali Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Marcali)[86]

Balatonberény

Balatonkeresztúr

Balatonmáriafürdő

Balatonszentgyörgy

Balatonújlak

Böhönye

Csákány

Csömend

Főnyed

Gadány

Hollád

Hosszúvíz

Kelevíz

Kéthely

Libickozma

Marcali

Mesztegnyő

Nagyszakácsi

Nemesdéd

Nemeskisfalud

Nemesvid

Nikla

Pusztakovácsi

Sávoly

Somogysámson

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyzsitfa

Szegerdő

Szenyér

Szőkedencs

Tapsony

Táska

Tikos

Varászló

Vése

Vörs

15.5. Nagyatádi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Nagyatád)

Bakháza

Beleg

Berzence

Bolhás

Csurgó

Csurgónagymarton

Görgeteg

Gyékényes

Háromfa

Iharos

Iharosberény

Inke

Kaszó

Kisbajom

Kutas

Lábod

Nagyatád

Nagykorpád

Őrtilos

Ötvöskónyi

Pogányszentpéter

Porrog

Porrogszentkirály

Porrogszentpál

Rinyabesenyő

Rinyaszentkirály

Segesd

Somogybükkösd

Somogycsicsó

Somogyszob

Somogyudvarhely

Szabás

Szenta

Tarany

Zákány

Zákányfalu

15.6. Siófoki Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Siófok)[87]

Andocs

Ádánd

Balatonendréd

Balatonföldvár

Balatonőszöd

Balatonszabadi

Balatonszárszó

Balatonszemes

Balatonvilágos

Bábonymegyer

Bálványos

Bedegkér

Bonnya

Fiad

Kapoly

Kánya

Kára

Kereki

Kisbárapáti

Kőröshegy

Kötcse

Lulla

Miklósi

Nagyberény

Nagycsepely

Nágocs

Nyim

Pusztaszemes

Ságvár

Sérsekszőlős

Siófok

Siójut

Som

Somogyacsa

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogymeggyes

Szántód

Szólád

Szorosad

Tab

Teleki

Tengőd

Torvaj

Törökkoppány

Zala

Zamárdi

Zics

16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Nyíregyháza)

16.1. Fehérgyarmati Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Fehérgyarmat)[88]

Botpalád

Cégénydányád

Csaholc

Császló

Csegöld

Darnó

Fehérgyarmat

Fülesd

Gacsály

Garbolc

Gyügye

Hermánszeg

Jánkmajtis

Kérsemjén

Kisar

Kishódos

Kisnamény

Kispalád

Kisszekeres

Kölcse

Kömörő

Magosliget

Mánd

Méhtelek

Milota

Nagyar

Nagyhódos

Nagyszekeres

Nábrád

Nemesborzova

Olcsvaapáti

Panyola

Penyige

Rozsály

Sonkád

Szamossályi

Szamosújlak

Szatmárcseke

Tiszabecs

Tiszacsécse

Tiszakóród

Tisztaberek

Tivadar

Tunyogmatolcs

Túristvándi

Túrricse

Uszka

Vámosoroszi

Zajta

Zsarolyán

16.2. Kisvárdai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kisvárda)[89]

Ajak

Anarcs

Benk

Dombrád

Döge

Eperjeske

Fényeslitke

Győröcske

Gyulaháza

Jéke

Kékcse

Kisvárda

Komoró

Lövőpetri

Mándok

Mezőladány

Nyírkarász

Nyírlövő

Nyírtass

Pap

Pátroha

Rétközberencs

Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Tiszabezdéd

Tiszakanyár

Tiszamogyorós

Tiszaszentmárton

Tornyospálca

Tuzsér

Újdombrád

Újkenéz

Záhony

Zsurk

16.3. Mátészalkai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mátészalka)[90]

Csenger

Csengersima

Csengerújfalu

Fábiánháza

Fülpösdaróc

Géberjén

Győrtelek

Hodász

Jármi

Kántorjánosi

Kocsord

Komlódtótfalu

Mátészalka

Mérk

Nagydobos

Nagyecsed

Nyírcsaholy

Nyírkáta

Nyírmeggyes

Nyírparasznya

Ópályi

Ököritófülpös

Őr

Papos

Pátyod

Porcsalma

Rápolt

Szamosangyalos

Szamosbecs

Szamoskér

Szamosszeg

Szamostatárfalva

Tiborszállás

Tyukod

Ura

Vaja

Vállaj

16.4. Nyírbátori Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Nyírbátor)[91]

Bátorliget

Encsencs

Kisléta

Máriapócs

Nyírbátor

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyírgelse

Nyírgyulaj

Nyírlugos

Nyírmihálydi

Nyírpilis

Nyírvasvári

Ömböly

Penészlek

Piricse

Pócspetri

Terem

16.5. Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Nyíregyháza)[92]

Apagy

Baktalórántháza

Balkány

Balsa

Berkesz

Besenyőd

Beszterec

Biri

Bököny

Buj

Demecser

Érpatak

Gávavencsellő

Gégény

Geszteréd

Ibrány

Kállósemjén

Kálmánháza

Kemecse

Kék

Kótaj

Laskod

Levelek

Magy

Nagycserkesz

Nagyhalász

Nagykálló

Napkor

Nyírbogdány

Nyíregyháza

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkércs

Nyírpazony

Nyírtelek

Nyírtét

Nyírtura

Ófehértó

Paszab

Petneháza

Rakamaz

Ramocsaháza

Rohod

Sényő

Szabolcs

Szakoly

Székely

Szorgalmatos

Tímár

Tiszabercel

Tiszadada

Tiszadob

Tiszaeszlár

Tiszalök

Tiszanagyfalu

Tiszarád

Tiszatelek

Tiszavasvári

Újfehértó

Vasmegyer

16.6. Vásárosnaményi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Vásárosnamény)[93]

Aranyosapáti

Barabás

Beregdaróc

Beregsurány

Csaroda

Gelénes

Gemzse

Gulács

Gyüre

Hetefejércse

Ilk

Jánd

Kisvarsány

Lónya

Márokpapi

Mátyus

Nagyvarsány

Nyírmada

Olcsva

Pusztadobos

Tarpa

Tákos

Tiszaadony

Tiszakerecseny

Tiszaszalka

Tiszavid

Vámosatya

Vásárosnamény

17. TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Szekszárd)

17.1. Bonyhádi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Bonyhád)[94]

Aparhant

Bátaapáti

Bonyhád

Bonyhádvarasd

Cikó

Felsőnána

Grábóc

Györe

Izmény

Kakasd

Kéty

Kisdorog

Kismányok

Kisvejke

Lengyel

Mórágy

Mőcsény

Mucsfa

Murga

Nagymányok

Nagyvejke

Tevel

Váralja

Závod

Zomba

17.2. Dombóvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Dombóvár)

Attala

Csibrák

Csikóstőttős

Dalmand

Dombóvár

Döbrököz

Gyulaj

Jágónak

Kapospula

Kaposszekcső

Kocsola

Kurd

Lápafő

Nak

Szakcs Várong

17.3. Paksi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Paks)[95]

Bikács

Bölcske

Dunaföldvár

Dunaszentgyörgy

Gerjen

Györköny

Kajdacs

Madocsa

Nagydorog

Németkér

Paks

Pálfa

Pusztahencse

Sárszentlőrinc

Tengelic

17.4. Szekszárdi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szekszárd)[96]

Alsónána

Alsónyék

Báta

Bátaszék

Bogyiszló

Decs

Fadd

Fácánkert

Harc

Kistormás

Kölesd

Medina

Őcsény

Pörböly

Sárpilis

Sióagárd

Szálka

Szedres

Szekszárd

Tolna

Várdomb

17.5. Tamási Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tamási)

Belecska

Diósberény

Dúzs

Értény

Felsőnyék

Fürged

Gyönk

Hőgyész

Iregszemcse

Kalaznó

Keszőhidegkút

Kisszékely

Koppányszántó

Magyarkeszi

Miszla

Mucsi

Nagykónyi

Nagyszékely

Nagyszokoly

Ozora

Pári

Pincehely

Regöly

Simontornya

Szakadát

Szakály

Szárazd

Tamási

Tolnanémedi

Udvari

Újireg

Varsád

18. VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Szombathely)

18.1. Celldömölki Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Celldömölk)

Boba

Borgáta

Celldömölk

Csönge

Duka

Egyházashetye

Jánosháza

Karakó

Keléd

Kemeneskápolna

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa

Kemenespálfa

Kemenessömjén

Kemenesszentmárton

Kenyeri

Kissomlyó

Köcsk

Mersevát

Mesteri

Nagysimonyi

Nemeskeresztúr

Nemeskocs

Ostffyasszonyfa

Pápóc

Szergény

Tokorcs

Vönöck

18.2. Körmendi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Körmend)

Alsószölnök

Apátistvánfalva

Bajánsenye

Csákánydoroszló

Csörötnek

Daraboshegy

Döbörhegy

Döröske

Egyházashollós

Egyházasrádóc

Felsőjánosfa

Felsőmarác

Felsőszölnök

Gasztony

Halastó

Halogy

Harasztifalu

Hegyháthodász

Hegyhátsál

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Ispánk

Ivánc

Katafa

Kemestaródfa

Kercaszomor

Kerkáskápolna

Kétvölgy

Kisrákos

Kondorfa

Körmend

Magyarlak

Magyarnádalja

Magyarszecsőd

Magyarszombatfa

Molnaszecsőd

Nagykölked

Nagymizdó

Nagyrákos

Nádasd

Nemesmedves

Nemesrempehollós

Orfalu

Őrimagyarósd

Őriszentpéter

Pankasz

Pinkamindszent

Rábagyarmat

Rádóckölked

Rátót

Rönök

Szaknyér

Szakonyfalu

Szalafő

Szarvaskend

Szatta

Szentgotthárd

Szőce

Vasalja

Vasszentmihály

Velemér

Viszák

18.3. Sárvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sárvár)[97]

Bejcgyertyános

Bögöt

Bögöte

Chernelházadamonya

Csánig

Csénye

Gérce

Gór

Hegyfalu

Hosszúpereszteg

Ikervár

Jákfa

Káld

Kenéz

Megyehíd

Meggyeskovácsi

Mesterháza

Nagygeresd

Nemesládony

Nick

Nyőgér

Ölbő

Pecöl

Porpác

Pósfa

Rábapaty

Répcelak

Répceszentgyörgy

Sajtoskál

Sárvár

Simaság

Sitke

Sótony

Szeleste

Tompaládony

Uraiújfalu

Vasegerszeg

Vashosszúfalu

Vámoscsalád

Vásárosmiske

Zsédeny

18.4. Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szombathely)[98]

Acsád

Balogunyom

Bozzai

Bozsok

Bucsu

Bük

Cák

Csempeszkopács

Csepreg

Dozmat

Felsőcsatár

Gencsapáti

Gyanógeregye

Gyöngyösfalu

Horvátlövő

Horvátzsidány

Iklanberény

Ják

Kisunyom

Kiszsidány

Kőszeg

Kőszegdoroszló

Kőszegpaty

Kőszegszerdahely

Lócs

Lukácsháza

Meszlen

Narda

Nárai

Nemesbőd

Nemescsó

Nemeskolta

Ólmod

Perenye

Peresznye

Pornóapáti

Pusztacsó

Rábatőttős

Rum

Salköveskút

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sorokpolány

Söpte

Szentpéterfa

Szombathely

Tanakajd

Táplánszentkereszt

Tormásliget

Torony

Tömörd

Vasasszonyfa

Vaskeresztes

Vassurány

Vasszécseny

Vasszilvágy

Vát

Velem

Vép

Zsennye

18.5. Vasvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Vasvár)

Alsóújlak

Andrásfa

Bérbaltavár

Csehi

Csehimindszent

Csipkerek

Egervölgy

Gersekarát

Győrvár

Hegyhátszentpéter

Kám

Mikosszéplak

Nagytilaj

Olaszfa

Oszkó

Pácsony

Petőmihályfa

Püspökmolnári

Rábahidvég

Sárfimizdó

Szemenye

Telekes

Vasvár

19. VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA[99]

(székhelye: Veszprém)

19.1. Ajkai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Ajka)

Adorjánháza

Ajka

Apácatorna

Borszörcsök

Csehbánya

Csögle

Dabrony

Devecser

Doba

Egeralja

Farkasgyepű

Halimba

Iszkáz

Kamond

Karakószörcsök

Kerta

Kisberzseny

Kiscsősz

Kislőd

Kispirit

Kisszőlős

Kolontár

Magyarpolány

Nagyalásony

Nagypirit

Noszlop

Nyirád

Oroszi

Öcs

Pusztamiske

Somlójenő

Somlószőlős

Somlóvásárhely

Somlóvecse

Szőc

Tüskevár

Úrkút

Városlőd

Vid

19.2. Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Balatonfüred)

Alsóörs

Aszófő

Balatonakali

Balatoncsicsó

Balatonfüred

Balatonszepezd

Balatonszőlős

Balatonudvari

Csopak

Dörgicse

Lovas

Monoszló

Óbudavár

Örvényes

Paloznak

Pécsely

Szentantalfa

Szentjakabfa

Tagyon

Tihany

Vászoly

Zánka

19.3. Pápai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Pápa)

Adásztevel

Bakonyjákó

Bakonykoppány

Bakonypölöske

Bakonyság

Bakonyszentiván

Bakonyszücs

Bakonytamási

Béb

Békás

Csót

Dáka

Döbrönte

Egyházaskesző

Ganna

Gecse

Gic

Homokbödöge

Kemeneshőgyész

Kemenesszentpéter

Kup

Külsővat

Lovászpatona

Magyargencs

Malomsok

Marcalgergelyi

Marcaltő

Mezőlak

Mihályháza

Nagyacsád

Nagydém

Nagygyimót

Nagytevel

Nemesgörzsöny

Nemesszalók

Németbánya

Nóráp

Nyárád

Pápa

Pápadereske

Pápakovácsi

Pápasalamon

Pápateszér

Takácsi

Ugod

Vanyola

Vaszar

Várkesző

Vinár

19.4. Tapolcai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tapolca)

Ábrahámhegy

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Balatonederics

Balatonhenye

Balatonrendes

Bazsi

Bodorfa

Csabrendek

Dabronc

Gógánfa

Gyepükaján

Gyulakeszi

Hegyesd

Hegymagas

Hetyefő

Hosztót

Kapolcs

Káptalanfa

Káptalantóti

Kékkút

Kisapáti

Kővágóörs

Köveskál

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Megyer

Mindszentkálla

Monostorapáti

Nemesgulács

Nemeshany

Nemesvita

Raposka

Révfülöp

Rigács

Salföld

Sáska

Sümeg

Sümegprága

Szentbékkálla

Szentimrefalva

Szigliget

Taliándörögd

Tapolca

Ukk Uzsa

Veszprémgalsa

Vigántpetend

Zalaerdőd

Zalagyömörő

Zalahaláp

Zalameggyes

Zalaszegvár

19.5. Veszprémi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Veszprém)

Bakonybél

Bakonynána

Bakonyoszlop

Bakonyszentkirály

Balatonalmádi

Balatonfőkajár

Balatonfűzfő

Balatonkenese

Barnag

Bánd

Berhida

Borzavár

Csajág

Csesznek

Csetény

Dudar

Eplény

Felsőörs

Hajmáskér

Hárskút

Herend

Hidegkút

Jásd

Királyszentistván

Küngös

Litér

Lókút

Márkó

Mencshely

Nagyesztergár

Nagyvázsony

Nemesvámos

Olaszfalu

Ősi

Öskü

Papkeszi

Pétfürdő

Pénzesgyőr

Porva

Pula

Sóly

Szápár

Szentgál

Szentkirályszabadja

Tés

Tótvázsony

Várpalota

Veszprém

Veszprémfajsz

Vilonya

Vöröstó

Zirc

20. ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Zalaegerszeg)

20.1. Keszthelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Keszthely)[100]

Alsópáhok

Balatongyörök

Bókaháza

Cserszegtomaj

Dióskál

Egeraracsa

Esztergályhorváti

Felsőpáhok

Gétye

Gyenesdiás

Hévíz

Karmacs

Keszthely

Ligetfalva

Nemesbük

Rezi

Sármellék

Szentgyörgyvár

Vállus

Várvölgy

Vindornyafok

Vindornyalak

Vindornyaszőlős

Vonyarcvashegy

Zalaapáti

Zalacsány

Zalaköveskút

Zalaszántó

Zalaszentmárton

Zalavár

20.2. Lenti Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Lenti)[101]

Alsószenterzsébet

Baglad

Barlahida

Belsősárd

Bödeháza

Csesztreg

Csömödér

Dobri

Felsőszenterzsébet

Gáborjánháza

Gosztola

Hernyék

Iklódbördőce

Kálócfa

Kányavár

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkateskánd

Kissziget

Kozmadombja

Külsősárd

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lenti

Lovászi

Magyarföld

Márokföld

Mikekarácsonyfa

Nemesnép

Nova

Ortaháza

Páka

Pórszombat

Pördefölde

Pusztaapáti

Ramocsa

Resznek

Rédics

Szentgyörgyvölgy

Szécsisziget

Szijártóháza

Szilvágy

Tormafölde

Tornyiszentmiklós

Zalabaksa

Zalaszombatfa

Zebecke

20.3 Letenyei Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Letenye)

Bánokszentgyörgy

Bázakerettye

Becsehely

Borsfa

Bucsuta

Csörnyeföld

Kerkaszentkirály

Kiscsehi

Kistolmács

Lasztonya

Letenye

Lispeszentadorján

Maróc

Molnári

Murarátka

Muraszemenye

Oltárc

Petrivente

Pusztamagyaród

Semjénháza

Szentliszló

Szentmargitfalva

Tótszentmárton

Tótszerdahely

Valkonya

Várfölde

Zajk

20.4. Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Nagykanizsa)

Alsórajk

Balatonmagyaród

Belezna

Bocska

Börzönce

Csapi

Eszteregnye

Felsőrajk

Fityeház

Füzvölgy

Galambok

Garabonc

Gelse

Gelsesziget Hahót

Homokkomárom

Hosszúvölgy

Kacorlak

Kerecseny

Kilimán

Kisrécse

Liszó

Magyarszentmiklós

Magyarszerdahely

Miháld

Murakeresztúr

Nagybakónak

Nagykanizsa

Nagyrada

Nagyrécse

Nemespátró

Orosztony

Pat

Pölöskefő

Pötréte

Rigyác

Sand

Sormás

Surd

Szepetnek

Újudvar

Zalakaros

Zalakomár

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszabar

Zalaszentbalázs

Zalaszentjakab

Zalaújlak

20.5. Zalaegerszegi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Zalaegerszeg)[102]

Alibánfa

Almásháza

Alsónemesapáti

Babosdöbréte

Bagod

Bak

Baktüttös

Becsvölgye

Bezeréd

Bocfölde

Boncodfölde

Böde

Bucsuszentlászló

Csatár

Csertalakos

Csonkahegyhát

Csöde

Dobronhegy

Egervár

Gellénháza

Gombosszeg

Gősfa

Gutorfölde

Gyűrűs

Hagyárosbörönd

Hottó

Iborfia

Kávás

Kemendollár

Keménfa

Kisbucsa

Kiskutas

Kispáli

Kustánszeg

Lakhegy

Lickóvadamos

Milejszeg

Misefa

Nagykapornak

Nagykutas

Nagylengyel

Nagypáli

Nemesapáti

Nemeshetés

Nemesrádó

Nemessándorháza

Nemesszentandrás

Németfalu

Orbányosfa

Ormándlak

Ozmánbük

Pacsa

Padár

Pálfiszeg

Pethőhenye

Petrikeresztúr

Pókaszepetk

Pölöske

Pusztaederics

Pusztaszentlászló

Salomvár

Sárhida

Söjtör

Szentkozmadombja

Szentpéterfölde

Szentpéterúr

Teskánd

Tilaj

Tófej

Vasboldogasszony

Vaspör

Vöckönd

Zalaboldogfa

Zalacséb

Zalaegerszeg

Zalaháshágy

Zalaigrice

Zalaistvánd

Zalalövő

Zalaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentlőrinc

Zalaszentmihály

Zalatárnok

20.6. Zalaszentgróti Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Zalaszentgrót)[103]

Batyk

Döbröce

Dötk

Kallósd

Kehidakustány

Kisgörbő

Kisvásárhely

Mihályfa

Nagygörbő

Óhíd

Pakod

Sénye

Sümegcsehi

Szalapa

Tekenye

Türje

Zalabér

Zalaszentgrót

Zalaszentlászló

Zalavég

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet 8. § - a. Hatályos 2013.05.02.

[2] Beiktatta a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet 9. § - a. Hatályos 2013.05.07.

[3] Beiktatta a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet 10. § - a. Hatályos 2013.05.10.

[4] Beiktatta a 36/2013. (V. 22.) VM rendelet 2. § - a. Hatályos 2013.05.23.

[5] Beiktatta a 36/2013. (V. 22.) VM rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.05.29.

[6] Beiktatta a 36/2013. (V. 22.) VM rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.05.31.

[7] Beiktatta a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 2. § - a. Hatályos 2013.06.11.

[8] Beiktatta a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.06.13.

[9] Beiktatta a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.06.14.

[10] Beiktatta a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 5. § - a. Hatályos 2013.06.17.

[11] Beiktatta a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 6. § - a. Hatályos 2013.06.25.

[12] Beiktatta a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 7. § - a. Hatályos 2013.06.28.

[13] Beiktatta a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 8. § - a. Hatályos 2013.06.11.

[14] Beiktatta a 64/2013. (VII. 25.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.07.26.

[15] Beiktatta a 64/2013. (VII. 25.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.08.15.

[16] Beiktatta a 82/2013. (IX. 17.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.09.18.

[17] Beiktatta a 82/2013. (IX. 17.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.09.19.

[18] Beiktatta a 82/2013. (IX. 17.) VM rendelet 4. §-a. Hatályos 2013.09.25.

[19] Beiktatta a 82/2013. (IX. 17.) VM rendelet 5. §-a. Hatályos 2013.09.26.

[20] Beiktatta a 91/2013. (X. 8.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.10.10.

[21] Beiktatta a 91/2013. (X. 8.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.10.11.

[22] Beiktatta a 91/2013. (X. 8.) VM rendelet 4. §-a. Hatályos 2013.10.25.

[23] Beiktatta a 91/2013. (X. 8.) VM rendelet 5. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[24] Beiktatta a 100/2013. (X. 31.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.11.04.

[25] Beiktatta a 100/2013. (X. 31.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.11.05.

[26] Beiktatta a 100/2013. (X. 31.) VM rendelet 4. §-a. Hatályos 2013.11.21.

[27] Beiktatta a 117/2013. (XII. 13.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.12.16.

[28] Beiktatta a 117/2013. (XII. 13.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.12.17.

[29] Megállapította a 91/2013. (X. 8.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.10.25.

[30] Megállapította a 82/2013. (IX. 17.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.09.25.

[31] Megállapította a 82/2013. (IX. 17.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.09.25.

[32] Megállapította a 82/2013. (IX. 17.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.09.25.

[33] Megállapította a 82/2013. (IX. 17.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.09.26.

[34] Megállapította a 82/2013. (IX. 17.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.09.26.

[35] Megállapította a 82/2013. (IX. 17.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.09.26.

[36] Megállapította a 82/2013. (IX. 17.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.09.25.

[37] Megállapította a 82/2013. (IX. 17.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.09.25.

[38] Megállapította a 91/2013. (X. 8.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.10.10.

[39] Megállapította a 91/2013. (X. 8.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[40] Megállapította a 91/2013. (X. 8.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.10.10.

[41] Megállapította a 91/2013. (X. 8.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.10.11.

[42] Megállapította a 91/2013. (X. 8.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.10.11.

[43] Megállapította a 91/2013. (X. 8.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.10.11.

[44] Megállapította a 91/2013. (X. 8.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.10.11.

[45] Beiktatta a 91/2013. (X. 8.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[46] Megállapította a 100/2013. (X. 31.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.11.05.

[47] Megállapította a 100/2013. (X. 31.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.11.05.

[48] Megállapította a 100/2013. (X. 31.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.11.04.

[49] Megállapította a 100/2013. (X. 31.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.11.05.

[50] Megállapította a 100/2013. (X. 31.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.11.05.

[51] Megállapította a 100/2013. (X. 31.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.11.04.

[52] Megállapította a 100/2013. (X. 31.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.11.21.

[53] Megállapította a 100/2013. (X. 31.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.11.21.

[54] Megállapította a 100/2013. (X. 31.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.11.21.

[55] Megállapította a 82/2013. (IX. 17.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.09.19.

[56] Megállapította a 82/2013. (IX. 17.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.09.19.

[57] Megállapította a 82/2013. (IX. 17.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.09.18.

[58] Megállapította a 82/2013. (IX. 17.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.09.18.

[59] Megállapította a 82/2013. (IX. 17.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.09.19.

[60] Megállapította a 117/2013. (XII. 13.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.12.17.

[61] Megállapította a 117/2013. (XII. 13.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.12.17.

[62] Megállapította a 117/2013. (XII. 13.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.12.17.

[63] Megállapította a 117/2013. (XII. 13.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.12.16.

[64] Megállapította a 117/2013. (XII. 13.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.12.17.

[65] Megállapította a 117/2013. (XII. 13.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.12.16.

[66] Megállapította a 36/2013. (V. 22.) VM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.05.23.

[67] Megállapította a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet 7. § - a. Hatályos 2013.05.02.

[68] Megállapította a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet 7. § - a. Hatályos 2013.05.02.

[69] Megállapította a 64/2013. (VII. 25.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.07.26.

[70] Megállapította a 64/2013. (VII. 25.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.07.26.

[71] Megállapította a 64/2013. (VII. 25.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.07.26.

[72] Megállapította a 64/2013. (VII. 25.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.07.26.

[73] Megállapította a 64/2013. (VII. 25.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.07.26.

[74] Megállapította a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet 7. § - a. Hatályos 2013.05.10.

[75] Megállapította a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet 7. § - a. Hatályos 2013.05.10.

[76] Megállapította a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 1. § (ld. 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2013.06.11.

[77] Megállapította a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 1. § (ld. 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2013.06.11.

[78] Megállapította a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 1. § (ld. 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2013.06.13.

[79] Megállapította a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 1. § (ld. 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2013.06.14.

[80] Megállapította a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 1. § (ld. 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2013.06.14.

[81] Megállapította a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 1. § (ld. 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2013.06.11.

[82] Megállapította a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 1. § (ld. 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2013.06.13.

[83] Megállapította a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 1. § (ld. 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2013.06.13.

[84] Megállapította a 36/2013. (V. 22.) VM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.05.29.

[85] Megállapította a 36/2013. (V. 22.) VM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.05.29.

[86] Megállapította a 36/2013. (V. 22.) VM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.05.29.

[87] Megállapította a 36/2013. (V. 22.) VM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.05.29.

[88] Megállapította a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 1. § (ld. 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2013.06.25.

[89] Megállapította a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 1. § (ld. 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2013.06.25.

[90] Megállapította a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 1. § (ld. 1. melléklet 6. pont). Hatályos 2013.06.28.

[91] Megállapította a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 1. § (ld. 1. melléklet 6. pont). Hatályos 2013.06.28.

[92] Megállapította a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 1. § (ld. 1. melléklet 6. pont). Hatályos 2013.06.28.

[93] Megállapította a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 1. § (ld. 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2013.06.25.

[94] Megállapította a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 1. § (ld. 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2013.06.17.

[95] Megállapította a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 1. § (ld. 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2013.06.17.

[96] Megállapította a 49/2013. (VI. 10.) VM rendelet 1. § (ld. 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2013.06.17.

[97] Megállapította a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet 7. § - a. Hatályos 2013.05.07.

[98] Megállapította a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet 7. § - a. Hatályos 2013.05.07.

[99] Megállapította a 36/2013. (V. 22.) VM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.05.31.

[100] Megállapította a 64/2013. (VII. 25.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.08.15.

[101] Megállapította a 64/2013. (VII. 25.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.08.15.

[102] Megállapította a 64/2013. (VII. 25.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.08.15.

[103] Megállapította a 64/2013. (VII. 25.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.08.15.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére