28/2013. (IV. 30.) VM rendelet

az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,

a 7-10. § és az 1. melléklet tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (3b) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében,

a 11. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), b) és f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2013. évben rendelkezésre álló keret összege 7800 millió forint, amelyből 2000 millió forint a baromfi ágazatban, 5800 millió forint pedig az egyéb állattenyésztési ágazatban kerülhet felhasználásra. E keretek terhére a 2013. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2012. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők."

2. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 9/C. §-sal egészül ki:

"9/C. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2013. (IV. 30.) VM rendelettel [a továbbiakban: 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet] megállapított 7. § (2) bekezdését a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

2. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

3. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet [a továbbiakban: 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet] 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2013. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 50 millió forint, amelynek terhére a 2013. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2012. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők."

4. § A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki.

"13. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2013. (IV. 30.) VM rendelettel [a továbbiakban: 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet] megállapított 4. § (2) bekezdését a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

3. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

5. § Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet [a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2013. évben rendelkezésre álló támogatási keret összege 2900 millió Ft, amelynek terhére a 2013. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2012. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők."

6. § Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet a következő 10/C. §-sal egészül ki.

"10/C. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2013. (IV. 30.) VM rendelettel [a továbbiakban: 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet] megállapított 8. § (2) bekezdését a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

4. A járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosítása

7. § A járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § A 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet a következő 3. §-sal egészül ki:

"3. § E rendelet 1. mellékletének az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2013. (IV. 30.) VM rendelettel (a továbbiakban: Mr1. rendelet) megállapított 10. pont 10.1. és 10.2. alpontját a 2013. május 2-án folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

9. § A 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:

"4. § E rendelet 1. mellékletének az Mr1. rendelettel megállapított 18. pont 18.3. és 18.4. alpontját a 2013. május 7-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

10. § A 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet a következő 5. §-sal egészül ki:

"5. § E rendelet 1. mellékletének az Mr1. rendelettel megállapított 13. pont 13.1. és 13.4. alpontját a 2013. május 10-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet módosítása

11. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Vhr. 24. §-ában foglaltaktól eltérően, az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni."

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 2013. május 2-án lép hatályba.

(2) A 9. §, valamint az 1. melléklet 3. pontja 2013. május 7-én lép hatályba.

(3) A 10. §, valamint az 1. melléklet 2. pontja 2013. május 10-én lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelethez

1. A 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet 1. melléklete 10. pont 10.1. és 10.2. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"10.1. Egri Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Eger)

Andornaktálya

Balaton

Bátor

Bekölce

Bélapátfalva

Bodony

Bükkszenterzsébet

Bükkszentmárton

Bükkszék

Demjén

Eger

Egerbakta

Egerbocs

Egercsehi

Egerszalók

Egerszólát

Erdőkövesd

Fedémes

Feldebrő

Felsőtárkány

Hevesaranyos

Istenmezeje

Ivád

Kerecsend

Kisfüzes

Maklár

Mátraballa

Mátraderecske

Mikófalva

Mónosbél

Nagytálya

Nagyvisnyó

Noszvaj

Novaj

Ostoros

Parád

Parádsasvár

Pétervására

Recsk

Sirok

Szajla

Szarvaskő

Szentdomonkos

Szilvásvárad

Szúcs

Tarnalelesz

Tarnaszentmária

Terpes

Váraszó

Verpelét

10.2. Füzesabonyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Füzesabony)

Aldebrő

Besenyőtelek

Dormánd

Egerfarmos

Füzesabony

Kál

Kápolna

Kompolt

Mezőszemere

Mezőtárkány

Nagyút

Poroszló

Sarud

Szihalom

Tófalu

Újlőrincfalva"

2. A 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet 1. melléklete 13. pont 13.1. és 13.4. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"13.1. Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Balassagyarmat)

Balassagyarmat

Becske

Bercel

Cserháthaláp

Cserhátsurány

Csesztve

Csitár

Debercsény

Dejtár

Drégelypalánk

Endrefalva

Érsekvadkert

Galgaguta

Herencsény

Hollókő

Hont

Hugyag

Iliny

Ipolyszög

Ipolyvece

Ludányhalászi

Magyargéc

Magyarnándor

Mohora

Nagylóc

Nógrádkövesd

Nógrádmarcal

Nógrádmegyer

Nógrádsipek

Nógrádszakál

Őrhalom

Patak

Patvarc

Piliny

Rimóc

Szalmatercs

Szanda

Szécsénke

Szécsény

Szécsényfelfalu

Szügy

Terény

Varsány

13.4. Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Salgótarján)

Bárna

Bátonyterenye

Cered

Dorogháza

Egyházasgerge

Etes

Ipolytarnóc

Karancsalja

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtő

Karancsság

Kazár

Kisbárkány Kishartyán

Litke

Lucfalva

Márkháza

Mátramindszent

Mátranovák

Mátraszele

Mátraterenye

Mátraverebély

Mihálygerge

Nagybárkány

Nagykeresztúr

Nemti

Rákóczibánya

Ságújfalu

Salgótarján

Sámsonháza

Somoskőújfalu

Sóshartyán

Szilaspogony

Szuha

Vizslás

Zabar"

3. A 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet 1. melléklete 18. pont 18.3. és 18.4. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"18.3. Sárvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sárvár)

Bejcgyertyános

Bögöt

Bögöte

Chernelházadamonya

Csánig

Csénye

Gérce

Gór

Hegyfalu

Hosszúpereszteg

Ikervár

Jákfa

Káld

Kenéz

Megyehíd

Meggyeskovácsi

Mesterháza

Nagygeresd

Nemesládony

Nick

Nyőgér

Ölbő

Pecöl

Porpác

Pósfa

Rábapaty

Répcelak

Répceszentgyörgy

Sajtoskál

Sárvár

Simaság

Sitke

Sótony

Szeleste

Tompaládony

Uraiújfalu

Vasegerszeg

Vashosszúfalu

Vámoscsalád

Vásárosmiske

Zsédeny

18.4. Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szombathely)

Acsád

Balogunyom

Bozzai

Bozsok

Bucsu

Bük

Cák

Csempeszkopács

Csepreg

Dozmat

Felsőcsatár

Gencsapáti

Gyanógeregye

Gyöngyösfalu

Horvátlövő

Horvátzsidány

Iklanberény

Ják

Kisunyom

Kiszsidány

Kőszeg

Kőszegdoroszló

Kőszegpaty

Kőszegszerdahely

Lócs

Lukácsháza

Meszlen

Narda

Nárai

Nemesbőd

Nemescsó

Nemeskolta

Ólmod

Perenye

Peresznye

Pornóapáti

Pusztacsó

Rábatőttős

Rum

Salköveskút

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sorokpolány

Söpte

Szentpéterfa

Szombathely

Tanakajd

Táplánszentkereszt

Tormásliget

Torony

Tömörd

Vasasszonyfa

Vaskeresztes

Vassurány

Vasszécseny

Vasszilvágy

Vát

Velem

Vép

Zsennye"

Tartalomjegyzék