Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet

a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 5. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1.[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

2.[5]

4. §[6]

3.[7]

5. §[8]

6. §[9]

4.[10]

7. §[11]

5. A névjegyzékbe vételi eljárás igazgatási szolgáltatási díja

8. § (1) A foglalkozási rehabilitációs szakértőnek a névjegyzékbe történő felvétele, a bejelentés megújítása, illetve további szakterület bejelentése során igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie. A díj mértéke 5000 Ft.

(2)[12] A díjat a Hivatal 10023002-00330101-00000000 számú számlájára átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel kell megfizetni.

(3) A díj megfizetését a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló szelvényrésszel, vagy ezek másolatával kell igazolni.

(4) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet harminc napon belül vissza kell téríteni.

(5) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A díjfizetéssel kapcsolatos - e rendeletben nem szabályozott - kérdésekben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdés első mondatában foglaltakat kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)[13]

(3)[14]

(4)[15]

(5)[16]

(6)[17]

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter

1. melléklet a 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelethez[18]

2. melléklet a 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelethez[19]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 54. § a) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

[2] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 54. § a) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

[3] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 54. § a) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

[4] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 54. § a) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

[5] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 54. § a) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

[6] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 54. § a) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

[7] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 54. § a) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

[8] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 54. § a) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

[9] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 54. § a) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

[10] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 54. § a) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

[11] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 54. § a) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

[12] Módosította a 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet 31. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 54. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

[14] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 54. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

[15] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 54. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

[16] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 54. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

[17] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 54. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

[18] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 54. § c) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

[19] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 54. § c) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

Tartalomjegyzék