Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet

sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt, az aszály kezelését szolgáló sík- és dombvidéki tározók létesítését és rekonstrukcióját, valamint üzemszerű működését szolgáló beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben megjelölt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatba vételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

2. §[2]

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. §[3] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[4] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §[5] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[6] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelethez

A beruházások megnevezése és azonosítója

[7]
AB
1.Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítója (település és helyrajzi szám)
2.Peresi-holtág (rekonstrukcióval)Mezőtúr 0538, 0554, 0551, 0558, 0616, 0719, 0772, 0779,
Gyomaendrőd 02735, 02736, 02746, 02788, 02793, 02794/2
3.Kígyósi-tározó (rekonstrukcióval)Szabadkígyós 095, 096/1, 0105, 0106, 0107/1
4.Gyepes-tározó (rekonstrukcióval)Sarkad 01005, 01013, 01017, Kötegyán 015, 0100/2, 0263, 262, 310, 428
5.Élővízcsatorna-Gerlai-holtág (rekonstrukcióval)Békés 08, 9342, 9360,
Békéscsaba 0302, 0304, 0312, 0414, 0472, 14101
6.Kadia Ó-Dunai tározóHercegszántó 0214, 0215/1, 0215/2, 0216, 0217/1, 0217/2, 0217/3,
Dávod 0222
7.Kislődi-tározóKislőd 022/1, 023, 038/1, 040/6, 042, 044/1, 044/2
8.
9.
10.Mezőtúr-Álomzugi belvízöblözetMezőtúr 0283, 0325, Túrkeve 0540

2. melléklet a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelethez[8]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[9]
AB
1.Az 1. mellékletben megjelölt beruházások
megvalósításával kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Eljáró hatóság
2.vízügyi hatósági eljárásokilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
3.környezetvédelmi hatósági eljárásokilletékes vármegyei kormányhivatal
4.természetvédelmi hatósági eljárásokilletékes vármegyei kormányhivatal
5.területrendezési hatósági eljárásokilletékes vármegyei kormányhivatal
6.útügyi hatósági eljárásokilletékes vármegyei kormányhivatal
7.műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
illetékes műszaki biztonsági
feladatkörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
8.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
9.általános építésügyi hatósági eljárásokilletékes vármegyei kormányhivatal
10.örökségvédelmi hatósági eljárások és
régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások
illetékes vármegyei kormányhivatal
11.földmérési, földvédelmi, telekalakítási
és ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások
illetékes vármegyei kormányhivatal
12.talajvédelmi hatósági eljárásokilletékes vármegyei kormányhivatal
13.erdő igénybevétele
és fakitermelés bejelentése
illetékes vármegyei kormányhivatal

3. melléklet a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelethez[10]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 70. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 70. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 111. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[4] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[5] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[6] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[7] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2020.09.11.

[8] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. §-a (ld. 32. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 70. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék