428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással kapcsolatos kormányrendeletek deregulációjáról

A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában - a 2. és a 3. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a)-k) pontjában - kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet] 33. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházás státuszáról, tényleges megvalósulásáról, az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással kapcsolatos kormányrendeletekben megjelölt beruházó az üzleti titok sérelme nélkül a kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízottat kérésre tájékoztatja. A beruházó kijelölt kapcsolattartó útján biztosítja a megfelelő tájékoztatást.

(9) A kapcsolattartót a beruházó a beruházásra vonatkozó nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással kapcsolatos kormányrendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül jelöli ki, és a személyéről tájékoztatja a kormánymegbízottat."

(2) A 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a következő 65. §-sal egészül ki:

"65. § A 33. § (8)-(9) bekezdése szerinti kapcsolattartó kijelöléséről és a személyéről történő tájékoztatásról a beruházó a már folyamatban lévő beruházások esetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással kapcsolatos kormányrendeletek deregulációjáról szóló 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles gondoskodni."

2. § A 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 33. § (6) bekezdés

a) a) pontjában az "5. napjáig" szövegrész helyébe a "15. munkanapjáig" szöveg,

b) d) pontjában az "1. munkanapján" szövegrész helyébe az "5. munkanapjáig" szöveg lép.

2. Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással összefüggő kormányrendeletek módosítása

3. § Hatályát veszti a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja és 1. számú melléklet 2. pontja.

4. § Hatályát veszti a "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 92-105. sora.

5. § Hatályát veszti az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet

a) 1.1.39. pontja,

b) 1.2.78. pontja,

c) 1.4.4. pontja,

d) 1.4.10. pontja,

e) 1.4.13. pontja,

f) 1.4.57. pontja,

g) 2.1.19. pontja,

h) 2.1.39. pontjában a "Keszthely, Tapolca," szövegrész.

6. § Hatályát veszti az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

1. 31. sora,

2. 35. sora,

3. 38. sora,

4. 41. sora,

5. 49. sora,

6. 58. sora,

7. 65. sora,

8. 69. sora,

9. 78. sora,

10. 103. sora,

11. 104. sora,

12. 110. sora,

13. 116. sora,

14. 118. sora,

15. 157. sora,

16. 171. sora,

17. 193. sora,

18. 194. sora,

19. 197. sora,

20. 200. sora,

21. 204. sora,

22. 218. sora,

23. 219. sora,

24. 221. sora.

7. § Hatályát veszti a sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora.

8. § (1) Hatályát veszti a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet] 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

1. 8. sora,

2. 39-41. sora,

3. 43-44. sora,

4. 51-52. sora,

5. 65. sora,

6. 96. sora,

7. 105. sora,

8. 109. sora,

9. 114. sora,

10. 116. sora,

11. 125. sora,

12. 136. sora,

13. 141. sora,

14. 145-146. sora,

15. 171. sora,

16. 174. sora,

17. 190. sora,

18. 192-193. sora,

19. 205. sora,

20. 209. sora,

21. 224. sora,

22. 229. sora,

23. 252. sora,

24. 256. sora,

25. 268. sora,

26. 270. sora,

27. 273. sora,

28. 282. sora.

(2) Hatályát veszti a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat

a) 3. sora,

b) 5. sora,

c) 7. sora,

d) 21. sora,

e) 40-41. sora.

9. § Hatályát veszti a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) 11. sora,

b) 14. sora.

10. § Hatályát veszti a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 2. § b) pontja.

11. § Hatályát veszti a Környezet és Energia Operatív Program "Vizeink jó kezelése" című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) 3. sora,

b) 9. sora,

c) 12. sora,

d) 38-39. sora,

e) 46-47. sora.

12. § Hatályát veszti a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet

a) 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora,

b) 3. mellékletében foglalt táblázat 24. sora.

13. § Hatályát veszti a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, "Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) 2. sora,

b) 7. sora,

c) 12. sora,

d) 14. sora,

e) 16. sora,

f) 18. sora,

g) 19. sora,

h) 21. sora.

14. § Hatályát veszti a Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a " , valamint az Orosháza közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 5028 helyrajzi számon" szövegrész.

15. § Hatályát veszti a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) 2. sora,

b) 25. sora,

c) 26. sora.

16. § Hatályát veszti a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 347/2017. (XI. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 142. sora.

17. § Hatályát veszti a munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 23/2018. (II. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) 16-24. sora,

b) 33. sora.

18. § Hatályát veszti az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 152. sora.

3. Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással összefüggő kormányrendeletek hatályon kívül helyezése

19. § Hatályát veszti

1. a "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet,

2. a budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet,

3. az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet,

4. a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet,

5. a Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet,

6. a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet,

7. a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet,

8. a Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet,

9. az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről szóló 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet,

10. a "Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása" projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet,

11. a Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet,

12. a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet,

13. a Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet,

14. a geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 109/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet,

15. az ózdi "Nemzeti Filmtörténeti Élménypark" című kiemelt projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 178/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet,

16. az új menekültügyi őrzött befogadó központ (ideiglenes befogadó és regisztráló állomás) építésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 219/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet,

17. a költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet,

18. a Budapest, Rákoskeresztúri Újköztemető Látogatóközpont megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 352/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet,

19. az EGLO Magyarország Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság Pásztón megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 370/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet,

20. az Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Kerekegyházán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 371/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet,

21. a Homatech Recycling Zrt. Kaposváron megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 393/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 106/2016. (V. 13.) Korm. rendelet,

22. a mezőkövesdi ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet,

23. a Páty községben megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 291/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet,

24. a Kecskeméten megvalósuló konzervipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 6/2017. (I. 12.) Korm. rendelet,

25. az Arany János-emlékév keretében Nagykőrösön megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 91/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet,

26. a Fertőszentmiklóson megvalósuló üvegipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 94/2017. (IV. 12.) Korm. rendelet,

27. a Dorog külterületén autóalkatrész-gyártó üzem létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 43/2018. (III. 13.) Korm. rendelet.

4. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. § 2020. szeptember 15. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék