46/2013. (II. 19.) Korm. rendelet

az építésüggyel és egyes kiemelt beruházásokkal kapcsolatos hatósági szabályokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1-2. § és a 4. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 11. pontjában,

az 5. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. és 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. és 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "használatbavételi engedély kiadását" szövegrész helyébe a "használatbavételi engedély kiadását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét" szöveg lép.

4. § A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap" szövegrész helyébe az "a hirdetmény kifüggesztését követő nap" szöveg lép.

5. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az "építésügyi hatóságot, " szövegrész helyébe az "építésfelügyeleti hatóságot, " szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 46/2013. (II. 19.) Korm. rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat E:2-E:8, E:10-E:21, E:30, E:34, E:43, E:47 és E:49 mezőjében a "Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája" szövegrész helyébe a "Pécsi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

2. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat F:2-F:8, F:10-F:21, F:30, F:34, F:43, F:47 és F:49 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat E:22-E:23, E:24, E:26, E:29, E:33, E:42, E:50, E:52, E:53, E:55, E:57, E:58, E:59, E:60, E:61, E:62, E:63, E:64, E:65, E:67 és E:68 mezőjében a "Baranya Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Pécsi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

4. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat F:22-F:23, F:24, F:26, F:29, F:33, F:42, F:50, F:52, F:53, F:55, F:57, F:58, F:59, F:60, F:61, F:62, F:63, F:64, F:65, F:67 és F:68 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

5. Az R. 2. számú mellékletének 2. és 3. pontjában foglalt táblázatok

Építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter

sora helyébe az

Építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala, műemléket érintő ügyben
a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

sor lép.

6. Az R. 2. számú mellékletének 2. és 3. pontjában foglalt táblázatok

Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

sora helyébe a

Régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala, régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

sor lép.

7. Hatályát veszti az R. 2. számú mellékletének 1. pontjában foglalt táblázat

Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

sora.

2. melléklet a 46/2013. (II. 19.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2, E:5 és E:8 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

2. Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat F:2, F:5 és F:8 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R2. 2. mellékletének 1. pontjában foglalt táblázat a

Kulturális örökségvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

sora helyébe a

Régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

sor lép.

4. Az R2. 2. mellékletének 2. pontjában foglalt táblázat

ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatalaépítésügyért felelős miniszter

sora helyébe az

ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

sor lép.

5. Az R2. 2. mellékletének 3. pontjában foglalt táblázat

Kulturális örökségvédelemFővárosi Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

sora helyébe a

Régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

sor lép.

6. Az R2. 2. mellékletének 4. pontjában foglalt táblázat

Kulturális örökségvédelemFővárosi Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

sora helyébe a

Régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

sor lép.

7. Az R2. 2. mellékletének 4. pontjában foglalt táblázat

Építési előírásokkal való összhangBudapest Főváros Kormányhivatalaépítésügyért felelős miniszter

sora helyébe az

Építési előírásokkal való összhangBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

sor lép.

8. Az R2. 2. mellékletének 4. pontjában foglalt táblázat

Településrendezési előírásokkal való
összhang
Budapest Főváros Kormányhivatalaépítésügyért felelős miniszter

sora helyébe a

Településrendezési előírásokkal való
összhang
az építési tevékenység helye szerinti
települési, fővárosi kerületi
önkormányzat jegyzője
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

sor lép.

Tartalomjegyzék