118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet

a közösségi agrármarketing tevékenységről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 7. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §[1] (1)[2] Az agrárpolitikáért felelős miniszter a közösségi agrármarketing tevékenységhez kapcsolódó állami feladatokat, valamint a halfogyasztás népszerűsítésére irányuló marketing-, kommunikációs és promóciós feladatokat az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. útján látja el, amely során agrármarketing-célú támogatás nyújtására is jogosult.

(2) Az agrárpolitikáért felelős miniszter az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. közreműködésével összehangolja Magyarország közösségi agrármarketing tevékenységét, ezzel kapcsolatban a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek munkáját, meghatározza a Nemzeti Agrármarketing Program útján a közösségi agrármarketing feladatok ellátását, annak módját.

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. § Ez a rendelet 2016. június 15-én lép hatályba.

9. §[9]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 341/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[2] Módosította a 316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2022.08.19.

[3] Hatályon kívül helyezte a 251/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2017.09.08.

[4] Hatályon kívül helyezte a 251/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2017.09.08.

[5] Hatályon kívül helyezte a 251/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2017.09.08.

[6] Hatályon kívül helyezte a 251/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2017.09.08.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.