38/2017. (VII. 11.) FM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet] 30. §-a a következő 31. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

"31. a Bizottság 2014/1914/EU végrehajtási irányelve (2016. október 31.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról."

2. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a) 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 9., 10., 24. és 30. sora;

b) 11. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 5. sora.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. § E rendelet a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. október 31-i, 2016/1914/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 38/2017. (VII. 11.) FM rendelethez

1. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 4/a. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
CPVO előírás)
4/a.Festuca arundinacea Schreb.Nádképű csenkeszTP 39/1, 2015.10.1.

2. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 4/b. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
CPVO előírás)
4/b.Festuca pratensis Huds.Réti csenkeszTP 39/1, 2015.10.1.

3. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 8/a. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
CPVO előírás)
8/a.Vicia sativa L.Tavaszi bükkönyTP 32/1, 2016.4.19.

4. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 10/a. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
CPVO előírás)
10/a.Gossypium spp.GyapotTP 88/1, 2016.4.19.

5. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:13 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(13.)TP 20/2, 2015.10.1.

6. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:14 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(14.)TP 20/2, 2015.10.1.

7. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:15 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(15.)TP 19/4, 2015.10.1.

8. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:16 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(16.)TP 16/3, 2015.10.1.

9. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat C:34 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
UPOV előírás)
(34.)TG/122/4, 2015.3.25.

10. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 35. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
UPOV előírás)
35.Sorghum sudanense (Piper) Stapf.SzudánifűTG/122/4, 2015.3.25.

11. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 36. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
UPOV előírás)
36.Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum
sudanense (Piper) Stapf
A Sorghum bicolor és a Sorghum
sudanense keresztezéséből
származó hibridek
TG/122/4, 2015.3.25.

2. melléklet a 38/2017. (VII. 11.) FM rendelethez

1. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:29 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(29.)TP 13/5 rev., 2016.4.19.

2. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:30 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(30.)TP 44/4 rev. 2., 2016.4.19.

3. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 35/b. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
CPVO előírás)
35/b.Rheum rhabarbarum LRebarbaraTP 62/1, 2016.4.19.

4. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:37 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(37.)TP 55/5 rev., 2016.4.19.

5. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:41 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(41.)TP 294/1 rev., 2016.4.19.

6. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
UPOV előírás)
4.Cucurbita maxima x Cucurbita
moschata
A Cucurbita maxima Duch. x Cucurbita
moschata Duch. tőként történő
felhasználásra szánt interspecifikus
hibridjei
TG/311/1, 2015.3.25.

Tartalomjegyzék