5/2017. (IV. 20.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés d) pontjában és 110. § (4) bekezdésében, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 2/A. alcímmel egészül ki:

"2/A. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésére és honosítására irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

5/A. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési törvény) hatálya alá tartozó hatósági eljárásokért a 4. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg, az eljáró hatóságnak az 5. mellékletben meghatározott számlaszámára kell megfizetnie.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az eljáró hatóság bevétele.

(4) Ha az ügyfél az elsőfokú eljárásban kérelmét olyan módon módosítja, hogy az eljárásért eltérő összegű díjat kell fizetni, mint az eredeti kérelme alapján indult eljárásért, akkor az ügyfélnek az eljárási díjat ki kell egészítenie a módosított kérelemnek megfelelő eljárási díjra, vagy a különbözetet a kérelmező részére vissza kell téríteni.

(5) Az e §-ban szabályozott igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél részére vissza kell téríteni, ha kérelmét a határozat meghozatala vagy a hatósági bizonyítvány kiállítása előtt visszavonja.

(6) A fellebbezéssel befizetett díjat vissza kell fizetni, ha a felülvizsgált elsőfokú döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult."

2. § A Rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

3. § A Rendelet a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

4. § A Rendelet 6. § a) pontjában a "díjfizetési kötelezettségre" szövegrész helyébe a "díjfizetési kötelezettségre - az 5/A. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel -" szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 6. § (5) bekezdése.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet az 5/2017. (IV. 20.) EMMI rendelethez

"4. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez

ABC
1.Az eljárás megnevezéseA fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke
2.elsőfokú eljárásbanmásodfokú eljárásban
3.Az Elismerési törvény II., XI. és XII. Fejezete, valamint
a 17. §-a szerinti eljárás
15 000 Ft10 000 Ft
4.Az Elismerési törvény III., IV. és V. Fejezete szerinti eljárás45 000 Ft15 000 Ft
5.Az Elismerési törvény XI/A. Fejezete szerinti eljárás20 000 Ft10 000 Ft
6.Az Elismerési törvény Harmadik része szerinti eljárás60 000 Ft20 000 Ft
7.Szakértői eljárás díja25 000 Ft25 000 Ft

"

2. melléklet az 5/2017. (IV. 20.) EMMI rendelethez

"5. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez

ABC
1.Elismerésért felelős hatóságSzámla megnevezéseSzámlaszám
2.Adventista Teológiai FőiskolaForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11742331-20003799-00000000
3.Állami Egészségügyi Ellátó KözpontElőirányzat-felhasználás
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-01490576-00000000
4.Állatorvostudományi EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-00336138-00000000
5.Andrássy Gyula Budapesti Német
Nyelvű Egyetem
Forint pénzforgalmi számlaMKB Bank Zrt.,
10300002-20156189-00003285
6.Apor Vilmos Katolikus FőiskolaForint pénzforgalmi számlaCIB Bank Zrt.,
10700323-67353264-51100005
7.A Tan Kapuja Buddhista FőiskolaForint pénzforgalmi számlaKereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10403181-31818690-00000000
8.Baptista Teológiai AkadémiaForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11706016-20776206-00000000
9.BelügyminisztériumElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-01483305-00000000
10.Bhaktivedanta Hittudományi FőiskolaForint pénzforgalmi számlaMKB Bank Zrt.,
10300002-10631836-49020016
11.BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Előirányzat-felhasználás
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10023002-00283494-00000000
12.Budapesti Corvinus EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-00282857-00000000
13.Budapesti Építész KamaraForint pénzforgalmi számlaKereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10200902-32712786-00000000
14.Budapesti és Pest Megyei Mérnöki
Kamara
Forint pénzforgalmi számlaBudapest Bank Zrt.,
10102086-68836102-00000000
15.Budapesti Gazdasági EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-00282833-00000000
16.Budapest Kortárstánc FőiskolaForint pénzforgalmi számlaKereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10405004-50526789-78811009
17.Budapesti Metropolitan EgyetemForint pénzforgalmi számlaFHB Bank Zrt.,
18203332-06007572-40010017
18.Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Előirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-01425279-00000000
19.Budapesti Ügyvédi KamaraForint pénzforgalmi számlaUniCredit Bank Zrt.,
10900011-00000007-20950113
20.Debreceni EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10034002-00282871-00000000
21.Debreceni Református Hittudományi
Egyetem
Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11738008-20011428-00000000
22.Dunaújvárosi EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10029008-00282723-00000000
23.Edutus FőiskolaForint pénzforgalmi számlaMKB Bank Zrt.,
10300002-40000413-00003285
24.Emberi Erőforrások MinisztériumaElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-01425190-00000000
25.Eötvös József FőiskolaElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10025004-01427439-00000000
26.Eötvös Loránd TudományegyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-01426201-00000000
27.Egri Hittudományi FőiskolaForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11739009-22871194-00000000
28.Esztergomi Hittudományi FőiskolaForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11740054-20065575-00000000
29.Eszterházy Károly EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10035003-00336121-00000000
30.Evangélikus Hittudományi EgyetemForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11707024-20272733-00000000
31.Gábor Dénes FőiskolaForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11711041-20955696-00000000
32.Gál Ferenc FőiskolaForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11735005-20560740-00000000
33.Golgota Teológiai FőiskolaForint pénzforgalmi számlaKereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10402946-00026813-00000002
34.Győri Hittudományi FőiskolaForint pénzforgalmi számlaKereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10403356-33518396-00000000
35.IBS Nemzetközi Üzleti FőiskolaForint pénzforgalmi számlaErste Bank Hungary Zrt.,
11600006-00000000-64744825
36.Kaposvári EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10039007-00282888-00000000
37.Károli Gáspár Református EgyetemForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11705008-20471736-00000000
38.Közép-európai EgyetemForint pénzforgalmi számlaCIB Bank Zrt.,
11100104-18118463-10000001
39.Kodolányi János FőiskolaForint pénzforgalmi számlaErste Bank Hungary Zrt.,
11600006-00000000-33437190
40.Liszt Ferenc Zeneművészeti EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-01426768-00000000
41.Magyar Építész KamaraForint pénzforgalmi számlaKereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10200892-31416047-00000000
42.Magyar Képzőművészeti EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-01426751-00000000
43.Magyar Mérnöki KamaraForint pénzforgalmi számlaBudapest Bank Zrt.,
10102086-68905702-00000007
44.Magyar Táncművészeti EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-01493263-00000000
45.Magyar Tudományos AkadémiaElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-01447224-00000000
46.Magyar Ügyvédi KamaraForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11784009-20603344-00000000
47.Miskolci EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10027006-01426672-00000000
48.Moholy-Nagy Művészeti EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-01493287-00000000
49.Nemzeti Fejlesztési MinisztériumMegosztott bevételek besz.
célelsz. szla - Közlekedési hat.
bev.besz.szla
Magyar Államkincstár,
10032000-00290713-3810004
50.Nemzeti Média- és Hírközlési HatóságForint pénzforgalmi számlaMagyar Államkincstár,
10032000-00300939-00000017
51.Nemzeti Közszolgálati EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10023002-00318259-00000000
52.Nyíregyházi EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10044001-00282895-00000000
53.Oktatási HivatalElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-00282637-00000000
54.Országos Rabbiképző -
Zsidó Egyetem
Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11708001-20544537-00000000
55.Óbudai EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-00291350-00000000
56.Pannon EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10048005-01426696-00000000
57.Pallasz Athéné EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10025004-00336114-00000000
58.Pápai Református Teológiai AkadémiaForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11748045-20043836-00000000
59.Pázmány Péter Katolikus EgyetemForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11707024-20433873-00000000
60.Pécsi Püspöki Hittudományi FőiskolaForint pénzforgalmi számlaMKB Bank Zrt.,
10300002-24645447-00003285
61.Pécsi TudományegyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10024003-00282716-00000000
62.Pest Megyei KormányhivatalElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10023002-00299671-00000000
63.Pető András FőiskolaElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-00334686-00000000
64.Pünkösdi Teológiai FőiskolaForint pénzforgalmi számlaKereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10401921-00026624-00000002
65.Sapientia Szerzetesi Hittudományi
Főiskola
Forint pénzforgalmi számlaKereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10201006-50062850-00000000
66.Sárospataki Református Teológiai
Akadémia
Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11734169-20001278-00000000
67.Semmelweis EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-00282819-00000000
68.Sola Scriptura Teológiai FőiskolaForint pénzforgalmi számlaKereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10201006-50285893-00000000
69.Soproni EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10033001-00290610-00000000
70.Szegedi TudományegyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10028007-00282802-00000000
71.Szent Atanáz Görög Katolikus
Hittudományi Főiskola
Forint pénzforgalmi
bankszámla
CIB Bank Zrt.,
11100702-19204893-36000001
72.Szent István EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-00282826-00000000
73.Szent Pál AkadémiaForint pénzforgalmi
bankszámla
Raiffeisen Bank Zrt.,
12072507-01165405-00100003
74.Széchenyi István EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10033001-01426706-00000000
75.Színház- és Filmművészeti EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-01493270-00000000
76.Testnevelési EgyetemElőirányzat-felhasználási
keretszámla
Magyar Államkincstár,
10032000-00334679-00000000
77.Tomori Pál FőiskolaForint pénzforgalmi
bankszámla
Szigetvári Takarékszövetkezet,
50800159-11022602-00000000
78.Veszprémi Érseki Hittudományi
Főiskola
Forint pénzforgalmi
bankszámla
OTP Bank Nyrt.,
11748007-20102269-00000000
79.Wekerle Sándor Üzleti FőiskolaForint pénzforgalmi
bankszámla
OTP Bank Nyrt.,
11700024-47348804-51100005
80.Wesley János Lelkészképző FőiskolaForint pénzforgalmi
bankszámla
OTP Bank Nyrt.,
10708001-20562292-00000000
81.Zsigmond Király EgyetemForint pénzforgalmi
bankszámla
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10403370-49535552-51491004

"

Tartalomjegyzék