23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3-4., 7-9. és 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az R. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az R. 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 49a. sorral egészül ki:

Sorszám(ABCD
Szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítések/részszakképesítés
/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
Szakmacsoport
megnevezése
A szakképesítésért
felelős miniszter)
"
49a.5572317MentésirányítóEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
"

2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 82a. sorral egészül ki:

Sorszám(ABCD
Szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítések/részszakképesítés
/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
Szakmacsoport
megnevezése
A szakképesítésért
felelős miniszter)
"
82a.5221201Kaszkadőr szakértőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
"

3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) A:146 mezőjében az "52 140 01" szövegrész helyébe a "32 140 02",

b) A:169 mezőjében az "51 521 01" szövegrész helyébe az "51 521 09"

szöveg lép.

2. melléklet a 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R. 2. mellékletében "A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.1. A komplex vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése."

2. Az R. 2. mellékletében "A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pontja a következő 7.2. alponttal egészül ki:

"7.2. Az egészségügy ismeretek, illetve egészségügyi ismeretek közép és emeltszintű ágazati szakmai érettségi vizsga írásbeli vizsgarészének sikeres teljesítése mentesíti a vizsgázót, az 5.3.2. pontban foglaltak teljesítése alól. Az ágazati szakmai érettségi vizsga előzőekben meghatározott vizsgatárgyának eredményét a komplex szakmai vizsgába be kell számítani."

3. Az R. 2. mellékletében "A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 03Diabetológiai szakápoló és edukátorszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 723 04Epidemiológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.5.55 723 05Felnőtt intenzív szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.6.55 723 06Foglalkozásegészségügyi szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.7.55 723 07Geriátriai és krónikus beteg szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.8.55 723 09Hospice szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.9.55 723 10Légzőszervi szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.10.55 723 12Nefrológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.11.55 723 13Onkológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.12.55 723 14Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztatószakképesítés-ráépülés
3.3.13.55 723 15Sürgősségi szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.14.55 723 16Alapellátási szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.15.55 725 01Aneszteziológiai szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.16.55 725 04Endoszkópos szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.17.55 725 15Műtéti szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.18.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.19.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.20.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.21.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.22.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.23.54 723 03Gyakorló csecsemő- és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.24.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.25.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.26.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.27.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.28.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.29.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.30.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.31.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.32.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.33.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.34.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.35.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.36.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.37.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.38.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.39.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

"

4. Az R. 2. mellékletében "A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pontja a következő 7.3. alponttal egészül ki:

"7.3. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Általános ápolónő (ápoló), Felnőtt szakápoló, Ideg-elmeápoló, Pszichiátriai ápoló és gondozó, Körzeti betegápoló szakképesítést, ha a képzésre jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában."

5. Az R. 2. mellékletében "Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.4.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.7.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 03Gyakorló csecsemő- és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.9.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.10.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.11.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.16.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.17.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.18.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.19.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.21.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.22.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.23.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat
3.3.25.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

"

6. Az R. 2. mellékletében "A 7. sorszámú Boncmester megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat a következő 5.2.8. sorral egészül ki:

(ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége)
"
5.2.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli
"

7. Az R. 2. mellékletében "A 10. sorszámú Csecsemő és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat a következő 3.3.35. sorral egészül ki:

(ABC
3.3.1A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja)
"
3.3.35.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
"

8. Az R. 2. mellékletében "A 10. sorszámú Csecsemő és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

7.2. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni:

- az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Csecsemő- és gyermekápoló, Gyermekápoló, Gyermek ideg- elmeápoló és gondozó, Gyermek ideg- elmeápoló szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló. törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában,

- az ápolás és betegellátás, illetve az egészségügyi gondozás és prevenció szakirány alap és mesterképzési szakjain szerzett ápolói, védőnői szakképzettséget."

9. Az R. 2. mellékletében "A 12. sorszámú Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11491-12Kommunikáció és interakció a segítő munkában
4.4.11492-12Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában
4.5.11493-12Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem
4.6.11499-12Foglalkoztatás II.
4.7.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

"

10. Az R. 2. mellékletében "A 12. sorszámú Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11491-12Kommunikáció és interakció a segítő munkábangyakorlati
5.2.4.11492-12Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkábanszóbeli
5.2.5.11493-12Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelemgyakorlati
5.2.6.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.7.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető."

11. Az R. 2. mellékletében "A 14. Egészségügyi gyakorlatvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.2. Szakmai előképzettség: az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott, vagy az OKJ-ban szereplő egészségügyi szakképesítés, szakképesítés-ráépülés."

12. Az R. 2. mellékletében "A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.18.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.19.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.22.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

"

13. Az R. 2. mellékletében "A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 2. pont 2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.3. Előírt gyakorlat: -"

14. Az R. 2. mellékletében "A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra"

15. Az R. 2. mellékletében "A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.17.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.18.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.19.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.22.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

"

16. Az R. 2. mellékletében "A 23. sorszámú Fogászati asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.22.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

"

17. Az R. 2. mellékletében "A 25. sorszámú Fogtechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A fogtechnikus kivehető és rögzített fogpótlásokat készíti. Elvégzi a fogpótlások javítását. Szakterülete iránt elhivatott, feladatait szakmai-gnathológiai és etikai normák alapján végzi. Ismeri és alkalmazza a hagyományos és digitális technikákat. Kommunikációja szakszerű, alkalmazza a szaknyelvet. Munkája elvégzése közben betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és ergonómiai szabályokat. A fogtechnikus a fogorvossal, asszisztenssel és a pácienssel együtt működik a tervezési folyamattól a kész munka átadásáig. Szakterülete elhivatottságot igényel, ennek érdekében folyamatosan továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt, tájékozódik a szaksajtóból, ismeri az új fogtechnikai eljárásokat, gnathológiai szempontokat. Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit. Katasztrófavédelmi előírásokat és a fogyasztóvédelmi szabályokat ismeri és betartja. A szakképesítéssel rendelkező fogtechnikus, sikeres szakmai vizsga után a megfelelő felszereltséggel rendelkező fogtechnikai laboratóriumban, az alábbi feladatok elvégzésére képes:

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

1. Kombinált munkák készítése

1.1. tervezés és kivitelezés CAD/CAM és manuális módszerekkel

1.2. primer részek tervezése és kivitelezése CAD/CAM és manuális módszerekkel

1.3. szekunder részek tervezése és kivitelezése CAD/CAM és manuális módszerekkel

2. Orthodontia alapismeretek

2.1. kivehető orthodontiai készülékek

2.2. rögzített orthodontiai készülékek

2.3. harapásemelő-védő és egyéb sínek készítése

3. Implantátum felépítmények készítése

3.1. implantológiai alapismeretek

3.2. különböző implantátum felépítmények

4. Helyreállító, restauratív protetikai alapismeretek

4.1. epitézisek készítése

A fogpótlások készítése manuális módszerekkel és CAD-CAM módszerrel is történhet."

18. Az R. 2 mellékletében "A 25. sorszámú Fogtechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Kombinált munka primer elemeinek mintázása és frézelése

A vizsgafeladat ismertetése: Felső, vagy alsó kombinált munka készítéséhez 2 tagú mintázat készítése frézelt vállal, interlockkal és finommechanikai elhorgonyzó elem felhelyezésével.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Háromtagú hídváz kidolgozása és leleplezése kerámiával, egy front és két preamolaris státuszban

A vizsgafeladat ismertetése: A feladathoz a vizsgázó a háromtagú kerámia fémvázat középértékű artikulátorban rögzítve, kidolgozva, lefújva hozza a vizsga helyszínére. A vizsgabizottság a kerámia vázat értékeli, jelöléssel látja el. A vizsga helyszínén a vizsgázó elvégzi a háromtagú híd kerámiával történő leplezését.

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Ferdesík készítése

A vizsgafeladat ismertetése: Alsó frontfogakra ferdesík készítése antagonistával, okkludálás nélkül

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%"

19. Az R. 2. mellékletében "A 26. sorszámú Fogtechnikus gyakornok megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11651-16Rögzített fogpótlás készítése
4.4.11652-16Kivehető fogpótlás készítése
4.5.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.6.11499-12Foglalkoztatás II.
4.7.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság
4.8.11214-12Egészségügyi szakmai alapismeretek
4.9.11056-12Egészségügyi technikai asszisztensi alapismeretek

"

20. Az R. 2. mellékletében "A 26. sorszámú Fogtechnikus gyakornok megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat a következő 5.2.8-5.2.9. sorral egészül ki:

(ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége)
"
5.2.8.11214-12Egészségügyi szakmai alapismeretekszóbeli
5.2.9.12056-16Egészségügyi technikai asszisztensi
alapismeretek
gyakorlati
"

21. Az R. 2. mellékletében "A 29. sorszámú Gyakorló ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.8.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.22.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

"

22. Az R. 2. mellékletében "A 29. sorszámú Gyakorló ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével."

23. Az R. 2. mellékletében "A 29. sorszámú Gyakorló ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Alapápolási feladatok, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

Feladatleírásban rögzített alapápolási feladatok és a diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolói feladatok elvégzése. Az ezekkel kapcsolatos betegtájékoztatás, előkészítés, beavatkozás alatti asszisztálás, betegmegfigyelés, vizsgálati minta laboratóriumba juttatása, valamint a kapcsolódó dokumentációs feladatok elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%"

24. Az R. 2. melléklet "A 30. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 02Csecsemő és gyermekápolószakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.8.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.22.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

"

25. Az R. 2. mellékletében "A 30. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével."

26. Az R. 2. mellékletében "A 31. sorszámú Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.8.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.10.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.11.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.12.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.22.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.23.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

"

27. Az R. 2. mellékletében "A 32. sorszámú Gyakorló mentőápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 11Mentőápolószakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.21.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.22.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.23.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat
3.3.25.55 723 17Mentésirányítószakképesítés-ráépülés

"

28. Az R. 2. mellékletében "A 33. sorszámú Gyakorló szövettani asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 721 21Szövettani szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.8.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.10.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.11.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.12.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.22.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.23.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.24.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

"

29. Az R. 2. mellékletében "A 36. sorszámú Gyógymasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra,

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra"

30. Az R. 2. mellékletében "A 36. sorszámú Gyógymasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 726 02Sportmasszőrszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.8.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.10.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.11.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.12.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.18.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.22.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.23.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.24.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat

"

31. "A 36. sorszámú Gyógymasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladata akkor eredményes, ha a vizsgázó az A), B), C), vizsga feladataiból külön-külön, legalább elégséges (2) szinten teljesít. A gyakorlati vizsgához az alábbi betegségek ismeretének feldolgozása szükséges: spondylarthritis ankylopoetica (SpA), rheumatoid arthritis (RA), spondylosis, spondylarthrosis, discopathia, PHS (m. supraspinatus tendinitis, m. biceps brachii tendinitis, adhaesiv capsulitis), fibromyalgia, lumbago-lumboischialgia, discus hernia, spondylolisthesis, -lysis, coxarthrosis, luxatio coxae, pes planus, gonarthrosis, scoliosis, osteoporosis, epicondylitis humeri, Dupuytren contractura, Heberden csomó, Bouchard csomó, Scheuermann syndroma, st. post laminectomiam, st. post flavotomiam, st. post osteotomiam, st. post implantationem TEP coxae et gen., centrális és perifériás bénulások, Sudeck-syndroma).

A) A vizsgafeladat megnevezése: Fizioterápia I., Alapfokú elsősegélynyújtás

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzített, szituációs feladatok alapján fizioterápiás ismeretek: iszappakolás vagy parafangó kezelés, szénsavfürdő, vízalatti vízsugármasszázs, súlyfürdő kezelések gyakorlati alkalmazása.

A feladatleírásban rögzített, szituációs feladatok alapján alapfokú elsősegélynyújtás bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A gyakorlati vizsgatevékenység során az "A" vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Regeneráló és balneoterápiás masszázs

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzített, szituációs feladatok alapján fizikai közérzetjavító, frissítő masszázst alkalmaz.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A gyakorlati vizsgatevékenység során az "B" vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Gyógymasszázs

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzített, szituációs feladatok alapján orvosi utasításra, a diagnózisnak megfelelően reflexzóna masszázst, nyirokmasszázst, passzív kimozgatást, valamint gyógymasszázst és betegségspecifikus gyógymasszázst alkalmaz, az elméleti képzés során elsajátított reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai betegségeket kezel.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A gyakorlati vizsgatevékenység során a "C" vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

A gyakorlati vizsgatevékenység, azaz az "A" "B" "C" vizsgafeladat értékelési súlyaránya, együttvéve: 60%"

32. Az R. 2. mellékletében "A 37. sorszámú Gyógyszerkiadó szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pontja a következő 7.2. alponttal egészül ki:

"7.2. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Gyógyszertári asszisztensi szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában."

33. Az R. 2. mellékletében "A 38. sorszámú Gyógyszertári asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra"

34. Az R. 2. mellékletében "A 38. sorszámú Gyógyszertári asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 02Gyógyszerkiadó szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.22.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.23.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.24.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.26.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

"

35. Az R. 2. mellékletében "A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.17.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.18.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.19.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.22.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

"

36. Az R. 2. mellékletében "A 45. sorszámú Klinikai fogászati higiénikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.17.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.18.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.19.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.22.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

"

37. Az R. 2. mellékletében "A 45. sorszámú Klinikai fogászati higiénikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pontja a következő 7.2. alponttal egészül ki:

"7.2. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Fogászati asszisztensi szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában."

38. Az R. 2. mellékletében "A 46. sorszámú Klinikai laboratóriumi szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.22.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

"

39. Az R. 2. mellékletében "A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.17.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.18.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.19.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.22.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

"

40. Az R. 2. mellékletében "A 49. sorszámú Mentőápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.9.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.10.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.11.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.21.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.22.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

"

41. Az R. 2. mellékletében "A 49. sorszámú Mentőápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pontja a következő 7.2. alponttal egészül ki:

"7.2. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Mentőápoló szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában."

42. Az R. 2. melléklete a 49. alcímet követően a következő 49a. alcímmel egészül ki:

"A 49a. sorszámú Mentésirányító megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 17

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mentésirányító

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 340-450

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 723 01 Gyakorló mentőápoló szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások:

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóMentésirányító

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Magyarország egész területén beérkező, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 94. § (1), (4) és (5) bekezdésében foglalt tevékenység igénybevételére irányuló bejelentéseket, szaktudásának birtokában felelősen beazonosítja, kezeli, azokat rögzíti. A Mentésirányító az Irányító Csoportban végzett munkája során jellemzően az alábbi tevékenységeket végzi: segélyhívások fogad, a sürgősségi igényeket meghatározza, mentőegységeket közvetlen irányítja, valamennyi intézkedését dokumentálja. A bejelentőtől információkat gyűjt az életveszélyről vagy annak gyanújáról, balesetről, sérülésről, mérgezésről, illetve más egészségkárosodásról. Indokolt esetekben telefonos támogatást ad, elsősegélynyújtást vezet. Bejelentés alapján mérlegeli magatartászavarok, ön- vagy közveszélyesség gyanúját. A hívás prioritásának megjelölésével mentőegységet riaszt és irányít a helyszínre.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- felhasználói szinten alkalmazni a mentésirányítási rendszer informatikai alrendszereit,

- egyedi esetelemzést, esetkezelést végezni,

- gyakorlatban alkalmazni az elsajátított és a munkaköréhez tartozó feladatokat,

- bejelentéseket fogadni,

- mentőegységeket riasztani,

- bejelentést elemezni, speciális esetellátást felismerni és megfelelően intézkedni,

- munkakörének megfelelően döntéseket hozni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.22.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.12144-17Alapismeretek a mentésirányításban
4.4.12145-17Irányítástechnika és irányítástechnológia a mentésirányításban

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.12144-17Alapismeretek a mentésirányításbangyakorlati
5.2.4.12145-17Irányítástechnika és irányítástechnológia a
mentésirányításban
gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: 12145-17 Irányítástechnika és irányítástechnológia a mentésirányításban követelménymodul témaköreiből összeállított feladat ellátása.

A vizsgafeladat ismertetése: az állami mentőszolgálat irányító csoportjában kialakított demonstrációs mentésirányító munkaállomás működtetése során végrehajtandó, a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 12145-17 Irányítástechnika és irányítástechnológia a mentésirányításban szakmai követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 12144-17 Alapismeretek a mentésirányításban szakmai követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc, amelyből a felkészülési idő 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http:/nive.hu/ című weblapján érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Országos Mentőszolgálat Irányító Csoport mentésirányító és betegszállítás
irányító oktató munkaállomás
6.3.Mentésirányító munkaállomás:
speciális munkaasztal, görgős szék, asztali személyi számítógép, Pro-mobil rendszer futtatására
külön számítógép, 3 db 23-colos nagyfelbontású
monitor, billentyűzet, egér, asztali EDR rádió, asztali IP telefonkészülék,
személyi fejbeszélő, EDR
rádió és telefon átkapcsoló, asztali telefonkészülék
6.4.MIR - Mentésirányító Rendszer
6.5.BIR - Betegszállítás-irányító Rendszer
6.6.CAD - mentésirányítás diszpécser alrendszer
6.7.GIS- mentésirányítás és betegszállítás diszpécser alrendszer
6.8.IFT - Intelligens Fedélzeti Terminál
6.9.CAROL - ügyintézői bejelentkezési felület a hívásfogadó rendszerhez
6.10.GIS - térkép szoftver
6.11.DWS3 - diszpécser munkahely rendszer
6.12.AVL - követő rendszer
6.13.Eventus - betegszállítási igényrögzítő rendszer

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

7.2. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Mentőápoló szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában."

43. Az R. 2. mellékletében "Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.5.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.6.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.7.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.8.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.9.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.10.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.11.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

"

44. Az R. 2. mellékletében "Az 56. sorszámú Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -"

45. Az R. 2. mellékletében "Az 58. sorszámú Perioperatív asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 725 01Aneszteziológiai szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 725 04Endoszkópos szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.5.55 725 15Műtéti szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.6.55 725 17Intervenciós szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.7.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.8.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.9.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.10.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.11.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.12.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.13.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.14.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.18.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.19.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.20.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.21.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.22.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.23.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.24.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.25.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.26.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.27.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.28.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.29.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

"

46. Az R. 2. mellékletében "A 60. sorszámú Radiográfiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 725 16CT/MR szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 725 19Nukleáris medicina szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.5.55 725 20Sugárterápiás szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.6.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.7.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.8.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.9.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.10.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.11.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.12.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.13.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.14.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.18.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.19.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.20.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.21.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.22.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.23.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.24.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.25.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.26.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.27.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.28.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

"

47. Az R. 2. mellékletében "A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.22.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.23.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.24.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat

"

48. Az R. 2. mellékletében "A 65. sorszámú Szövettani szakasszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 725 03Citológiai szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 725 07Immunhisztokémiai,
és molekuláris biológiai szakasszisztens
szakképesítés-ráépülés
3.3.5.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.6.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.8.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.9.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.10.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.11.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.12.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.13.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.18.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.19.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.20.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.21.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.22.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.23.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.24.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.25.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.26.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.27.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

"

49. Az R. 2. mellékletében "A 65. sorszámú Szövettani szakasszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

7.2. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alap- és mesterképzési szakokon szerzett orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai, orvosi kutatólaboratóriumi analitikai szakképesítéseket. Szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Szövettani laboratóriumi asszisztens, Szövettani asszisztens szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában."

50. Az R. 2. mellékletében

50.1. "A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában az "- akadályozottsággal élő gyermekek és felnőttek ellátásában, gondozásában részt venni" szövegrész helyébe a "- fogyatékossággal élő személyek, gyermekek és felnőttek ellátásában, gondozásában részt venni",

50.2. "Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelménye" alcím 1. pont 1.1 alpontjában a "szakképesítés-ráépülés" szövegrész helyébe a "szakképesítés",

50.3. "Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelménye" alcím 1. pont 1.2. alpontjában a "Szakképesítés-ráépülés" szövegrész helyébe a "Szakképesítés",

50.4. "Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.1 alpontjában az "A szakképesítés-ráépüléssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítéssel",

50.5. "Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában az "A szakképesítés-ráépülés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés",

50.6. "Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában az "A szakképesítés-ráépüléssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítéssel",

50.7. "Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelménye" alcím 5. pontjában foglalt táblázat 5.2.1. sorában az "A szakképesítés-ráépülés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés",

50.8. "A 12. sorszámú Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában az "az akadályozottság" szövegrész helyébe az "a fogyatékosság",

50.9. "A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 1. pont 1.1. alpontjában az "A szakképesítés-ráépülés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés",

50.10. "A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 1. pont 1.2. alpontjában az "A szakképesítés-ráépülés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés",

50.11. "A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.1. alpontjában az "A szakképesítés-ráépüléssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítéssel",

50.12. "A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3.1 pontjában foglalt táblázat C:3.1.1. mezőjében az "A szakképesítés-ráépüléssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítéssel",

50.13. "A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában az "A szakképesítés ráépülés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés",

50.14. "A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában az "A szakképesítés-ráépüléssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítéssel",

50.15. "A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye " alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.1. sorában az "A szakképesítés-ráépülés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés",

50.16. "A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pontjában foglalt táblázat B:5.2.1. mezőjében az "A szakképesítés-ráépülés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés",

50.17. "A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 1. pont 1.2. alpontjában az "A szakképesítés-ráépülés"szövegrész helyébe az "A szakképesítés",

50.18. "A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.1. alpontjában az "A szakképesítés-ráépüléssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítéssel",

50.19. "A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3.1 alpontjában foglalt táblázat C:3.1.1. mezőjében az "A szakképesítés-ráépüléssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítéssel",

50.20. "A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában az "A szakképesítés-ráépülés"szövegrész helyébe az "A szakképesítés",

50.21. "A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában az "A szakképesítés ráépüléssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítéssel",

50.22. "A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.1. sorában az "A szakképesítés-ráépülés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés",

50.23. "A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 4. pontjában foglalt táblázat B:4.4. mezőjében a "Klinikai ismeretek" szövegrész helyébe a "Klinikumi ismeretek",

50.24. "A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pontjában foglalt táblázat 5.2.1. sorában az "A szakképesítés-ráépülés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés",

50.25. "A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pontjában foglalt táblázat B:5.2.4. mezőjében a "Klinikai ismeretek" szövegrész helyébe a "Klinikumi ismeretek",

50.26. "A 25. sorszámú Fogtechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 6. pontjában foglalt táblázat A:6.2. mezőjében az "és demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelység" szövegrész helyébe a "szaktanterem és demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelő felszereltségű fogtechnikai laboratórium",

50.27. "A 28. sorszámú Geriátriai és krónikus beteg szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 4. pontjában foglalt táblázat A:4.3. mezőjében a "12049-16" szövegrész helyébe a "11735-16",

50.28. "A 28. sorszámú Geriátriai és krónikus beteg szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat A:5.2.3. mezőjében a "12049-16" szövegrész helyébe a "11735-16",

50.29. "A 36. sorszámú Gyógymasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában a "- gyógymasszázst és betegségspecifikus gyógymasszázst alkalmaz kezelőlap alapján felismeri a betegséget és az elméleti képzés során elsajátította reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai betegségeket kezel" szövegrész helyébe a "- gyógymasszázst és betegségspecifikus gyógymasszázst alkalmaz, kezelőlap alapján felismeri a betegséget, és az elméleti képzés során elsajátította reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai betegségeket kezel",

50.30. "A 37. sorszámú Gyógyszerkiadó szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 2. pont 2.5. alpontjában a "szükségesek" szövegrész helyébe a "nem szükséges",

50.31. "A 38. sorszámú Gyógyszertári asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 2. pont 2.5. alpontjában a "szükségesek" szövegrész helyébe a "nem szükséges",

50.32. "A 38. sorszámú Gyógyszertári asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.1. alpontjában foglalt táblázat C:3.1.1. mezőjében az "A szakképesítés-ráépüléssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítéssel",

50.33. "A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím címében a "szakképesítés-ráépülés" szövegrész helyébe a "szakképesítés",

50.34. "A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.1. alpontjában az "A szakképesítés-ráépüléssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítéssel",

50.35. "A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3.1. alpontjában foglalt táblázat C:3.1.1. mezőjében az "A szakképesítés-ráépüléssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítéssel",

50.36. "A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában az "A szakképesítés-ráépülés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés",

50.37. "A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában az "A szakképesítés-ráépüléssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítéssel",

50.38. "A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 4. pontjában foglalt táblázat címében az "A szakképesítés-ráépülés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés",

50.39. "A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pontjában foglalt táblázat 5.2.1. sorában az "A szakképesítés-ráépülés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés",

50.40. "A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.4. alpontjában az "A szakképesítés-ráépüléssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítéssel",

50.41. "A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 1. pont 1.1. alpontjában az "A szakképesítés-ráépülés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés",

50.42. "A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 1. pont 1.2. alpontjában az "A szakképesítés-ráépülés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés",

50.43. "A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.1. alpontjában az "A szakképesítés-ráépüléssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítéssel",

50.44. "A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában az "A szakképesítés ráépülés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés",

50.45. "A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában az "A szakképesítés-ráépüléssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítéssel",

50.46. "Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 1. pont 1.1. alpontjában az "A szakképesítés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépülés",

50.47. "Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 1. pont 1.2. alpontjában az "A szakképesítés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépülés",

50.48. "Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont

50.48.1. 3.1. alpontjában és a

50.48.2. 3.1. alpontjában foglalt táblázat C:3.1.1. mezőjében

az "A szakképesítéssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépüléssel",

50.49. "Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában az "A szakképesítés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépülés",

50.50. "Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában az "A szakképesítéssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépüléssel",

50.51. "Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.1. sorában az "A szakképesítés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépülés",

50.52. "Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat 5.2.1. sorában az "A szakképesítés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépülés",

50.53. "Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.4. alpontjában az "A szakképesítéssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépüléssel",

50.54. "Az 57. sorszámú Ortopédiai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.2. pontjában foglalt táblázat A:5.2.4. mezőjében a "11211-12" szövegrész helyébe a "12056-16",

50.55. "Az 57. sorszámú Ortopédiai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat B:5.2.4. mezőjében az "Egészségügyi technikai alapismeretek" szövegrész helyébe az "Egészségügyi technikai asszisztensi alapismeretek",

50.56. "A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím címében a "szakképesítés" szövegrész helyébe a "részszakképesítés",

50.57. "A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 1. pont 1.1. alpontjában az "A szakképesítés" szövegrész helyébe az "A részszakképesítés",

50.58. "A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 1. pont 1.2. alpontjában a "Szakképesítés" szövegrész helyébe az "A részszakképesítés",

50.59. "A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont

50.59.1. 3.1. alpontjában és a

50.59.2. 3.1. pontjában foglalt táblázat C:3.1.1. mezőjében

az "A szakképesítéssel" szövegrészek helyébe az "A részszakképesítéssel",

50.60. "A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában az "A szakképesítés" szövegrész helyébe az "A részszakképesítés",

50.61. "A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában az "A szakképesítéssel" szövegrész helyébe az "A részszakképesítéssel",

50.62. "A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.1. sorában az "A szakképesítés" szövegrész helyébe az "A részszakképesítés",

50.63. "A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5.pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat 5.2.1. sorában az "A szakképesítés" szövegrész helyébe az "A részszakképesítés",

50.64. "A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.4. alpontjában az "A szakképesítéssel" szövegrész helyébe az "A részszakképesítéssel",

50.65. "A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím címében a "szakképesítés" szövegrész helyébe a "szakképesítés-ráépülés",

50.66. "A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 1. pont 1.1. alpontjában az "A szakképesítés"szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépülés",

50.67. "A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 1. pont 1.2. alpontjában az "A szakképesítés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépülés",

50.68. "A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont

50.68.1. 3.1. alpontjában és a

50.68.2. 3.1. alpontjában foglalt táblázatban

az "A szakképesítéssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépüléssel",

50.69. "A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában

50.69.1. az "A szakképesítés munkaterületének " szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépülés munkaterületének",

50.69.2. a "Sportmasszőri szakképesítés" szövegrész helyébe a "Sportmasszőri szakképesítés-ráépülés",

50.69.3. a "Regeneráló balneoterápiás masszőr szakképesítés" szövegrész helyébe a "Regeneráló balneoterápiás masszőr részszakképesítés",

50.70. "A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában az "A szakképesítéssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépüléssel",

50.71. "A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.1. sorában az "A szakképesítés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépülés",

50.72. "A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.4. alpontjában az "A szakképesítéssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépüléssel",

50.73. "A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat 5.2.1. sorában az "A szakképesítés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépülés",

50.74. "A 63. sorszámú Sugárterápiás szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 1. pont 1.1. alpontjában az "A szakképesítés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépülés",

50.75. "A 63. sorszámú Sugárterápiás szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 1. pont 1.2. alpontjában az "A szakképesítés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépülés",

50.76. "A 63. sorszámú Sugárterápiás szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.1. alpontjában az "A szakképesítéssel" szövegrészek helyébe az "A szakképesítés-ráépüléssel",

50.77. "A 63. sorszámú Sugárterápiás szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont

50.77.1. 3.1. alpontjában és a

50.77.2. 3.1. alpontjában foglalt táblázat C:3.1.1. mezőjében

az "A szakképesítéssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépüléssel",

50.78. "A 63. sorszámú Sugárterápiás szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontjában

50.78.1. az "A szakképesítés"szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépülés",

50.78.2. az "A szakképesítéssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépüléssel",

50.79. "A 63. sorszámú Sugárterápiás szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.1. sorában az "A szakképesítés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépülés",

50.80. "A 63. sorszámú Sugárterápiás szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat 5.2.1. sorában az "A szakképesítés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépülés",

50.81. "A 63. sorszámú Sugárterápiás szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.4. alpontjában az "A szakképesítéssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítés-ráépüléssel"

szöveg lép.

51. Hatályát veszti az R. 2. mellékletében "A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.1. alpontjában az "Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, és az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése." szövegrész.

3. melléklet a 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R. 3. melléklet "A 70. sorszámú Előadóművészeti jegypénztáros megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja)
"
3.3.3.54 345 02Közművelődési és
közönségkapcsolati szakember (a
szakmairány megnevezésével)
szakképesítés
"

2. Az R. 3. melléklet "A 75. sorszámú Gyakorlatos színész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 2. pont 2.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség"

3. Az R. 3. melléklet "A 80. sorszámú Hangtárvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 1. pont 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1"

4. Az R. 3. melléklete a következő "A 82/a. sorszámú Kaszkadőr szakértő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcímmel egészül ki:

"A 82/a. sorszámú Kaszkadőr szakértő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 52 212 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kaszkadőr szakértő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 440-560

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 32 212 01 Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével)

2.3. Előírt gyakorlat: 10 éves aktív kaszkadőrmúlt mind a négy kaszkadőr szakterületről OKJ-s bizonyítvánnyal, melyet három - OKJ bizonyítvánnyal rendelkező - kaszkadőrszakértő, illetve kettő - min. 10 éves aktív produceri múlttal rendelkező - producer igazol.

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3719Egyéb művészeti és kulturális
foglalkozású
Kaszkadőr szakértő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Kaszkadőrszakértő filmforgatásokon, színházi előadásokban, showműsorokban és minden kaszkadőrjelenlétet igénylő helyzetben koordinálja, betanítja és kivitelezteti az átlagostól eltérő veszélyességű feladatokat.

Veszélyes feladat: gyalogos feladatok esetén a reptetés, az ún. "rigger" feladatok, koreografált verekedések, vívások, esések, zuhanások, lovas feladatok esetén az összes feladat, motoros feladatok esetén az összes feladat, autós feladatok esetén a speciális vezetések, "precision driver", karambolok, borulások, ugratások, balesetek. Kizárólag írásba foglalt műveleti terv alapján, OKJ-s végzettségű kaszkadőr szakértő irányítása és útmutatása mellett hajtható végre.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- kialakítani az előadás stílusát,

- betanulni a produkciót,

- előadóművészi tevékenységet végezni,

- a produkció szinten tartására,

- a produkció fejlesztésére,

- megteremteni a kaszkadőri munka- és életfeltételeket.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.32 212 01Kaszkadőr (a tevékenység
megjelölésével)
szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.1.1.azonosító számamegnevezése
4.1.2.12152-17Általános kaszkadőr szakértői ismeretek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az 5.3. vizsgarész megkezdésének feltétele záródolgozat - választott forgatókönyv alapján tetszőleges akcióterv - készítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.12152-17Általános kaszkadőr szakértői ismeretekszóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Általános kaszkadőr szakértői tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Kaszkadőr szakértői munka- és életfeltételek ismeretanyagának bemutatása

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban.

A záródolgozattal kapcsolatos követelmények:

A dolgozat készítésének célja, hogy megjelenjenek benne a kaszkadőr szakértő jellemző tevékenységei, feladatai. Az akciótervben a vizsgázó mutasson be egy a szakmai gyakorlatán konkrétan elvégzett feladatot.

Terjedelme: 15 A/4 oldal / oldalanként min. 3000 leütés, fényképek és illusztrációk nélkül.

A záródolgozatot a képzést szervező intézmény által kijelölt szakértő érdemjeggyel minősíti. A záródolgozat leadási határideje az első vizsganap előtti 30. nap. A záródolgozatot az előzetes bírálattal együtt a szakmai vizsga előtt 15 nappal a vizsgaelnök rendelkezésére kell bocsátani.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Akrobatikus ugró- és dobóeszközök
6.3.Egészségügyi és biztonságtechnikai eszközök
6.4.Pirotechnikai eszközök
6.5.Speciális járművek és kiegészítők
6.6.Emelő és hajító szerkezetek
6.7.Egyéni védőfelszerelés
6.8.Számítástechnikai és kommunikációs eszközök
6.9.Munkabiztonsági berendezések
6.10.Lovas tevékenységhez, lótartáshoz kapcsolódó eszközök és felszerelések

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni a 33 1899 02 Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével) vagy a 33 212 01 0000 00 00 Kaszkadőr (a tevékenységi kör megjelölésével) szakképzettséget is.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Európa Kaszkadőr Liga

Független Magyar Kaszkadőrök Szövetsége"

5. Az R. 3. mellékletének "86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével)

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya:

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány: 40%

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány: 20%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány: 60%

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány: 80%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén:

a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány

ABC
3.1.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.1.2.2714Kulturális szervezőFesztiválszervező
3.1.1.3.Koncertszervező
3.1.1.4.Kulturális szervező
3.1.1.5.Látogatásszervező
3.1.1.6.Művelődésszervező
3.1.1.7.Művészeti szervező
3.1.1.8.Népművelő
3.1.1.9.Program koordinátor
3.1.1.10.Programigazgató (kulturális szolgáltatás)
3.1.1.11.Programszervező (kulturális)
3.1.1.12.3631Konferencia- és
rendezvényszervező
Kiállításszervező
3.1.1.13.Kongresszusszervező
3.1.1.14.Kulturális rendezvényszervező
3.1.1.15.Programszervező
3.1.1.16.Rendezvényszervező és -bonyolító
3.1.1.17.Szabadidő-szervező
3.1.1.18.3910Egyéb ügyintézőKözösségi-civil szervező
3.1.1.19.Civil szervezeti kapcsolattartó/referens

3.1.2. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány

ABC
3.1.2.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.2.5117Bolti pénztáros, jegypénztárosSzínházi/cirkuszi pénztáros
3.1.2.3.Mozijegypénztáros
3.1.2.4.Jegyértékesítő
3.1.2.5.3622Kereskedelmi ügyintézőKözönségszervező
3.1.2.6.3631Konferencia- és
rendezvényszervező
Host, hostess, rendezvényszervező
3.1.2.7.4229Egyéb ügyfélkapcsolati
foglalkozású
Nézőtéri ültető

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

3.2.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány

A Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) végzettséggel rendelkező művelődésszervező feladata önkormányzati közművelődési intézmények, művelődési civil szervezetek, kulturális vállalkozások munkatársaként a szervezet szakszerű és színvonalas működtetése, a tevékenység feltételeinek biztosítása, a kulturális szervezőmunka ellátása a szervezet minden tevékenységi területén.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a közösségi művelődési folyamatok koordinálása művelődési szolgáltatások, rendezvények, kiállítások, vásárok, táborok szervezésére,

- tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítására,

- amatőr művészeti és szabadidős körök, klubok, valamint tanfolyamok működésének szakszerű segítésére,

- a szervezet, intézmény szabályok szerinti működtetésére, a közművelődési tevékenység feltételeinek biztosítására,

- a település vagy az adott társadalmi réteg művelődési és a közösségi élete fejlődésének elősegítésére.

3.2.2. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány

Az előadó-művészeti intézményekben folyó szakmai munka során az elkészült művészi produkciók bemutatásakor a közönséggel folytatott kapcsolat koordinálása.

Információ kiajánlás: Az adott előadó-művészeti intézmény speciális információinak és az adott előadás sajátosságainak közönséghez való eljuttatása, információáramlás elősegítése.

Az előadó-művészeti intézmény programja és az adott előadás iránti érdeklődés felkeltése.

Szerződéskötés: Az adott program iránt érdeklődő közönséggel szerződéskötés jegyértékesítés által.

Lebonyolítás: A jeggyel rendelkező közönség fogadása, kezelése, az előadás biztonságos megtekintésének és a darab művészi értékeinek optimális befogadásának biztosítása.

Monitoring: A előadás megtekintését követően a visszajelzések, visszacsatolások összegzése az alkotókhoz való eljuttatása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- közönségforgalmi feladatokat szervezni és felügyelni színházban, cirkuszban, előadó-művészeti rendezvényeken,

- ellenőrizni a közönségforgalmi terület balesetmentes állapotát,

- megszervezni az előadások előtti orvosi ügyeletet,

- fogadni az érkező vendégeket,

- a közönségforgalmi területen előforduló rendkívüli esemény alkalmával intézkedni,

- gondoskodni az előadás zavartalanságáról,

- a ruhatárosokkal és a műsorfüzetárusokkal elszámolni,

- az előadásokra, egyéb kulturális eseményekre szóló belépőjegyeket árusítani,

- szigorú számadású nyomtatványt kezelni,

- anyagi és erkölcsi felelősséget vállalni a rábízott feladatokért, értékért, pénztárért, készpénzért, valamint a pénzt helyettesítő okmányokért,

- marketing feladatokat ellátni,

- közönségszervezési feladatokat ellátni,

- közönségkapcsolati rendszert kiépíteni és ápolni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány

ABC
3.3.1.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.1.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.1.3.51 345 01Kulturális rendezvényszervezőrészszakképesítés
3.3.1.4.55 345 02Közösségfejlesztő animátorszakképesítés-ráépülés

3.3.2. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány

ABC
3.3.2.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.2.3.51 812 02Előadó-művészeti jegypénztárosrészszakképesítés
3.3.2.4.51 812 03Előadó-művészeti közönségkezelőrészszakképesítés
3.3.2.5.51 812 04Előadóművészeti szervezőrészszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány

AB
4.1.1.Az 54 345 02 azonosító számú, Közművelődési és közönségkapcsolati szakember szakképesítés
Közművelődési szakember II. szakmairány megnevezésű állam által elismert szakképesítés szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.1.2.azonosító számamegnevezése
4.1.3.10656-16Helyi társadalom- és kultúraismeret
4.1.4.10657-16Kulturális rendezvények szervezése
4.1.5.10658-16Kulturális szervezetek és intézmények működése, közművelődési tevékenysége
4.1.6.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.1.7.11499-12Foglalkoztatás II.

4.2. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány

AB
4.2.1.Az 54 345 02 azonosító számú, Közművelődési és közönségkapcsolati szakember szakképesítés
Közönségkapcsolati szakember szakmairány megnevezésű állam által elismert szakképesítés
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.2.azonosító számamegnevezése
4.2.3.12039-16Előadó-művészeti jegypénztáros tevékenysége
4.2.4.12040-16Előadó-művészeti közönségkezelő tevékenysége
4.2.5.12041-16Előadó-művészeti szervező tevékenysége
4.2.6.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

5.1.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A 10656-16 Helyi társadalom- és kultúraismeret modulhoz tízoldalas esettanulmány készítése, a 10657-16 Kulturális rendezvények szervezése modulhoz forgatókönyv készítése, a 10658-16 Kulturális szervezetek és intézmények működése, közművelődési tevékenysége modulhoz portfólió készítése és leadása az első vizsganap előtt egy hónappal.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A 10656-16 Helyi társadalom- és kultúraismeret modulhoz tíz oldalas esettanulmány készítése, a 10657-16 Kulturális rendezvények szervezése modulhoz forgatókönyv készítése, a 10658-16 Kulturális szervezetek és intézmények működése, közművelődési tevékenysége modulhoz portfólió készítése és leadása az első vizsganap előtt egy hónappal.

5.1.2. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A 12041-16 Előadó-művészeti szervező tevékenysége modulhoz projektterv készítése és leadása az első vizsganap előtt egy hónappal.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

5.2.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány

ABC
5.2.1.1.Az 54 345 02 azonosító számú, Közművelődési és közönségkapcsolati szakember szakképesítés
Közművelődési szakember II. szakmairány megnevezésű állam által elismert szakképesítés szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
5.2.1.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.1.3.10656-16Helyi társadalom- és kultúraismeretgyakorlati
5.2.1.4.10657-16Kulturális rendezvények szervezésegyakorlati
5.2.1.5.10658-16Kulturális szervezetek és intézmények működése,
közművelődési tevékenysége
gyakorlati
5.2.1.6.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)
írásbeli
5.2.1.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.2.2. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány

ABC
5.2.2.1.Az 54 345 02 azonosító számú, Közművelődési és közönségkapcsolati szakember szakképesítés
Közönségkapcsolati szakember szakmairány megnevezésű állam által elismert szakképesítés
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
5.2.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.2.3.12039-16Előadó-művészeti jegypénztáros
tevékenysége
írásbeli és gyakorlati
5.2.2.4.12040-16Előadó-művészeti közönségkezelő
tevékenysége
szóbeli és gyakorlati
5.2.2.5.12041-16Előadó-művészeti szervező tevékenységeszóbeli és gyakorlati
5.2.2.6.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány

5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A) Esettanulmány bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: Egy település közművelődési helyzetelemzéséről intézményi vagy civil szervezeti koncepciójáról a képzés során elkészített tíz oldalas esettanulmány szóbeli ismertetése és megvédése. A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 10656-16 Helyi társadalom- és kultúraismeret

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

A vizsgafeladat megnevezése: B) Intézményi portfólió bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgát megelőzően elkészített portfólió bemutatása a vizsgált település egyik közművelődési intézményének működéséről, jogi státuszáról, intézményi stratégiájáról, közművelődési tevékenységéről, a helyi közösségre tett hatásáról és az intézményi marketing fejlesztési lehetőségeiről. A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 10658-16 Kulturális szervezetek és intézmények működése, közművelődési tevékenysége.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A) Forgatókönyv bemutatása és védése

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgát megelőzően elkészített helyi rendezvény forgatókönyvének bemutatása és védése. A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 10657-16 Kulturális rendezvények szervezése

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

A vizsgafeladat megnevezése: B) Kulturális rendezvények szervezése

A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsgatevékenység a 10657-16 Kulturális rendezvények szervezése modul tartalma alapján összeállított központi tételsor. A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

10657-16 Kulturális rendezvények szervezése

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 20%

5.3.2. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány

5.3.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A.) Jegypénztáros gyakorlati vizsgafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely szituációs feladatokat tartalmaz és a szakmai követelmények Előadó-művészeti jegypénztáros tevékenysége modul témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (ebből 20 perc felkészülési idő)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

A vizsgafeladat megnevezése: B.) Közönség kezelő gyakorlati vizsgafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely szituációs feladatokat tartalmaz és a szakmai követelmények Előadó-művészeti közönség kezelő tevékenysége modul témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből 15 perc felkészülési idő)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

A vizsgafeladat megnevezése: C.) Szervező gyakorlati vizsgafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A 12041-16 Előadó-művészeti szervező tevékenysége egy konkrét előadáshoz kapcsolódó projektterv elkészítése, szóbeli ismertetése és megvédése. A projektterv leadásának határideje egy hónappal az első vizsganap előtt.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Jegypénztáros írásbeli vizsgafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli tétel alapján, amely a szakmai követelmények Előadó-művészeti jegypénztáros kezelő tevékenysége modul témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.3.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A.) Közönség kezelő szóbeli vizsgafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Központi tételsor alapján, amely a szakmai követelmények Előadó-művészeti közönség kezelő tevékenysége modul témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből 15 perc felkészülési idő)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

A vizsgafeladat megnevezése: B.) Szervező szóbeli vizsgafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Központi tételsor alapján, amely a szakmai követelmények Előadó-művészeti szervező tevékenysége modul témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (ebből 15 perc felkészülési idő)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

5.5.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségforgalmi felügyelő) szakmairányon:

A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

90 - 100% jeles (5)

80 - 89% jó (4)

65 - 79% közepes (3)

50 - 64% elégséges (2)

0 - 49% elégtelen (1)

Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).

Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tenni, amelyből a vizsgázó eredménye nem éri el az 50%-ot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.

Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgafeladathoz, vizsgarészhez rendelt értékelési teljesítményt kell figyelembe venni.

Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok értékelési besorolása alapján történik.

Ha a felmentést adó dokumentumokban nincs értékelési eredmény, úgy a vizsgafeladat érdemjegye közepes, illetve szöveges értékelés esetén a "megfelelt" közepes, a "kiválóan megfelelt" jeles érdemjeggyel egyenértékű.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány

A
6.1.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1.2.CD-jogtár
6.1.3.Fax
6.1.4.Fénymásoló
6.1.5.Hangfal
6.1.6.Hanglejátszó
6.1.7.Hangrögzítő
6.1.8.Internet hozzáférés
6.1.9.Irodaszerek
6.1.10.Nyomtató
6.1.11.Nyomtatványok
6.1.12.Projektor
6.1.13.Szakkönyvek
6.1.14.Számítógép
6.1.15.Szkenner
6.1.16.Szoftverek
6.1.17.Telefon

6.2. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány

A
6.2.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.2.Fénymásoló és szkenner
6.2.3.Elektronikus levelezési program
6.2.4.Grafikai szoftver
6.2.5.Boca nyomtató
6.2.6.Vonalkód leolvasó
6.2.7.Jegyértékesítési szoftver
6.2.8.Operációs rendszer
6.2.9.CRM szoftver
6.2.10.Szigorú számadású jegypapír
6.2.11.Telefonvonal, telefon
6.2.12.Számítógép, monitor, nyomtató
6.2.13.Internet kapcsolat
6.2.14.Hírlevél küldési és monitorozási szoftver
6.2.15.Adatbázis-kezelő szoftver
6.2.16.Színházi vagy cirkuszi közönségforgalmi helyszín
6.2.17.Életmentő készülék
6.2.18.Elsősegélynyújtó doboz
6.2.19.Elemlámpa
6.2.20.Elsősegélynyújtásra alkalmas helyiség
6.2.21.QR-kód olvasó
6.2.22.Kerekes szék
6.2.23.Megváltozott körülményekkel élő nézők kiszolgálására alkalmas eszközök:
- narráló berendezés
- kivetítő rendszer
- braille írógép
- szöveg felolvasó szoftver
6.2.24.munkaruha, egyenruha
6.2.25.közönség információs eszközök, monitorok led falak, megállító táblák, posztamensek, tárlók

7. EGYEBEK

7.1. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

7.2.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány

Magyar Népművelők Egyesülete

7.2.2. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány

Magyar Teátrumi Társaság

7.3. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairánynál az 5.3.1.3 alpontja alól felmentés adható az 52 345 07 Rendezvényszervező szakképesítés vagy az 51 345 01 Kulturális rendezvényszervező részszakképesítés komplex vizsgájának 2 évnél nem régebbi teljesítése esetén.

A Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairánynál az 5.3.2.1. pont A) alpontja alól felmentés adható az 51 345 01 Kulturális rendezvényszervező részszakképesítés komplex vizsgájának 2 évnél nem régebbi teljesítése és igazolása esetén. A felmentési kérelmet a vizsgára jelentkezéskor kell benyújtani."

6. Az R. 3. melléklet "A 90. sorszámú Mozgókép- és animációkészítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat a következő 3.3.7. sorral egészül ki:

(ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés)
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja)
"
3.3.7.54 213 01Hangmesterazonos ágazat
"

7. Az R. 3. melléklet "A 100. sorszámú Művészeti és médiafotográfus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat a következő 3.3.12-3.3.14. sorokkal egészül ki:

(ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja)
"
3.3.12.34 211 01Díszműkovácsazonos ágazat
3.3.13.34 211 02Kerámia, porcelán készítő (a
szakmairány megjelölésével)
azonos ágazat
3.3.14.34 215 01Népi kézműves (a szakmairány
megjelölésével)
azonos ágazat
"

8. Az R. 3. melléklet "A 101. sorszámú Népi játék és kismesterségek oktatója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.2. Szakmai előképzettség: 34 215 01 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) vagy a 21 215 01 Kosárfonó részszakképesítés érettségi végzettséggel való együttes megléte"

9. Az R. 3. melléklet "A 101. sorszámú Népi játék és kismesterségek oktatója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.1. alpontjában foglalt táblázat a következő 3.1.14. sorral egészül ki:

[ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)]
"
3.1.14.2494Egyéb művészetek tanára
(iskolarendszeren kívül)
Kosárfonó oktató
"

10. Az R. 3. melléklet "A 107. sorszámú Rendezvényszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések: -

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

"

11. Az R. 3. melléklet "A 117. sorszámú Színpad- és porondtechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése)
"
4.5.12071-16Színpad és porond biztonságtechnikája
"

12. Az R. 3. melléklet "A 126. sorszámú Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.1.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
4.1.Az 54 212 08 azonosító számú Szórakoztató zenész II. szakképesítés Szórakoztató zenész és Énekes szólista
szakmairány megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak
4.1.1.azonosító számamegnevezése)
"
4.1.2.10602-12Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet)
"

13. Az R. 3. melléklet "A 126. sorszámú Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat 5.2.1.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
5.2.1.Az 54 212 08 azonosító számú Szórakoztató zenész II. szakképesítés Szórakoztató zenész és Énekes szólista
szakmairány megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak)
5.2.1.1.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége)
"
5.2.1.2.10602-12Zenész alapok (szolfézs,
zenetörténet)
írásbeli/szóbeli
"

14. Az R. 3. melléklet "A 132. sorszámú Aranyműves megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat

14.1. 3.3.4. és 3.3.5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja)
"
3.3.4.34 211 01Díszműkovácsazonos ágazat
3.3.5.34 211 02Kerámia, porcelán készítő (a
szakmairány megjelölésével)
azonos ágazat
"

14.2. a következő 3.3.15. sorral egészül ki:

(ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja)
"
3.3.15.34 215 01Népi kézműves (a szakmairány
megjelölésével)
azonos ágazat
"

15. Az R. 3. melléklet "A 149. sorszámú Hangszerkészítő- és javító (a hangszercsoport megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 2. pont 2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.3. Előírt gyakorlat: 54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő- és javító OKJ-s előképzettség megszerzése után előírt 160 óra egybefüggő nyári szakmai gyakorlat."

16. Az R. 3. melléklet "A 155. sorszámú Óvodai dajka megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

"

17. Az R. 3. melléklet "A 155. sorszámú Óvodai dajka megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pont 7.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7.1. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

Magyar Óvodapedagógiai Egyesület

Magyar Pedagógiai Társaság

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE)"

18. Az R. 3. melléklet "A 156. sorszámú Ötvös megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 120 óra, érettségi utáni kétéves képzésben 80 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat időszakában is."

19. Az R. 3. melléklet "A 156. sorszámú Ötvös megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat a következő 3.3.15-3.3.17. sorokkal egészül ki:

(ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja)
"
3.3.15.34 211 01Díszműkovácsazonos ágazat
3.3.16.34 211 02Kerámia, porcelán készítő (a
szakmairány megjelölésével)
azonos ágazat
3.3.17.34 215 01Népi kézműves (a
szakmairány megjelölésével)
azonos ágazat
"

20. Az R. 3. melléklet "A 158. sorszámú Szobrász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.9 Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 120 óra, érettségi utáni két éves képzésben 80 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat időszakában is."

21. Az R. 3. melléklet "A 161. sorszámú Textilműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat a következő 3.3.12-3.3.14. sorokkal egészül ki:

(ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja)
"
3.3.12.34 211 01Díszműkovácsazonos ágazat
3.3.13.34 211 02Kerámia, porcelán készítő (a
szakmairány megjelölésével)
azonos ágazat
3.3.14.34 215 01Népi kézműves (a
szakmairány megjelölésével)
azonos ágazat
"

22. Az R. 3. melléklet "A 162. sorszámú Üvegműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat a következő 3.3.12-3.3.14. sorokkal egészül ki:

(ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja)
"
3.3.12.34 211 01Díszműkovácsazonos ágazat
3.3.13.34 211 02Kerámia, porcelán készítő (a
szakmairány megjelölésével)
azonos ágazat
3.3.14.34 215 01Népi kézműves (a szakmairány
megjelölésével)
azonos ágazat
"

23. Az R. 3. melléklet

23.1. "A 69. sorszámú Díszletkivitelező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 1. pont 1.1. alpontjában az "51 521 01" szövegrész helyébe az "51 521 09",

23.2. "A 146. sorszámú Fogyatékkal élők gondozója megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 1. pont 1.1. alpontjában az "52 140 01" szövegrész helyébe a "32 140 02",

23.3. "A 148. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.3.1. alpontjában a "0 perc" szövegrész helyébe a "15 perc",

23.4. "A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.1. alpontjában foglalt táblázat C:3.1.2. mezőjében a "Szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, valamint az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában" szövegrész helyébe a "Pedagógiai- és családsegítő munkatárs"

szöveg lép.

24. Hatályát veszti az R. 3. melléklet

24.1. "A 66. sorszámú 3D modellező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.4. és 3.3.5. sora,

24.2. "A 67. sorszámú Animációkészítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.4. és 3.3.5. sora,

24.3. "A 75. sorszámú Gyakorlatos színész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.4., 3.3.5., 3.3.7., 3.3.10., 3.3.12. és 3.3.14. sora,

24.4. "A 78. sorszámú Hangmester megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.6., 3.3.7., 3.3.8., 3.3.10., 3.3.14., 3.3.16., 3.3.17., 3.3.20., 3.3.21., 3.3.22. és 3.3.23. sora,

24.5. "A 93. sorszámú Mozgóképkészítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.4. és 3.3.5. sora,

24.6 "A 103. sorszámú Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.1.4. és 4.2.4. sora,

24.7. "A 103. sorszámú Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat 5.2.1.4. és 5.2.2.4. sora,

24.8. "A 122. sorszámú Színpadi magasépítő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontban foglalt táblázat 3.3.4., 3.3.5. és 3.3.6. sora,

24.9. "A 132. sorszámú Aranyműves megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.4. és 3.3.5. sora,

24.10. "A 144. sorszámú Ezüstműves megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.4. és 3.3.5. sora,

24.11. "A 145. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.14. sora.

4. melléklet a 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R. 4. melléklet "A 169. sorszámú Sportedző (a sportág megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5.3.1. pont B) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"B) A vizsgafeladat megnevezése: Sportági edzésterv készítése

A vizsgafeladat ismertetése: Az edzéstervet - a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal - le kell adni a képző intézménynek, amely gondoskodik az előzetes szakmai bírálatról. A komplex szakmai vizsgán - abban az esetben, ha a vizsgabizottság ezt külön kéri - a vizsgázó bemutatja az edzéstervet és magyarázatokat fűz a terv legfontosabb elemeihez. A vizsgabizottság az előzetes szakmai bírálat, valamint a külön kérésre nyújtott bemutatás és magyarázat alapján értékeli a vizsgázó feladatmegoldásának eredményességét. A külön kérésre nyújtott bemutatás és magyarázat időtartama beleszámít a Sportági mozgásforma oktatási gyakorlati vizsgafeladat időtartamába.

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc

A vizsgafeladat aránya: 10%"

2. Az R. 4. melléklet "A 169. sorszámú Sportedző (a sportág megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. EGYEBEK

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

A kizárólag egy sportágat tartalmazó vizsgacsoport esetén: az adott sportág országos sportági szakszövetsége, vagy az országos sportági szakszövetség feladatait ellátó országos sportági szövetsége (a továbbiakban együtt: szakszövetség), illetve területi szervének képviselője.

A vegyes, több sportágat tartalmazó vizsgacsoport esetén:

Sportpolitikáért felelős miniszter

A Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés megszerzésére irányuló képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő szakszövetség működik.

A képző intézmény köteles a Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés megszerzésére irányuló képzéséről - annak megkezdésétől számított 30 napon belül - írásban tájékoztatni az adott sportág szakszövetségét.

A Sportedző szakképesítés 5.3.1. pont A) alpontjában foglalt gyakorlati vizsgatevékenysége teljesítésének időpontja az idényjellegű sportágak esetében eltérhet a vizsgáztatásra vonatkozó általános szabályoktól. A gyakorlati vizsga időpontját ebben az esetben is a vizsgaszervező határozza meg, és a vizsga befejezésének - az első vizsgatevékenység napjától számított - határidejétől el lehet térni. A vizsgafeladatok teljesítéséről a vizsgabizottság tagjai által hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a szakmai vizsga irataihoz kell csatolni.

Abban a sportágban, amelyben a Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre történik a jelentkezés, a sportolói vagy versenyzői múlt előzetesen megszerzett tudásként legfeljebb a vonatkozó összes óraszám 50 %-áig számítható be."

3. Az R. 4. melléklet "A 170. sorszámú Sportoktató (a sportág megnevezésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. EGYEBEK

A képzés megkezdésének feltétele a betöltött 18. életév.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

A kizárólag egy sportágat tartalmazó vizsgacsoport esetén: az adott sportág szakszövetsége, illetve területi szervének képviselője.

A vegyes, több sportágat tartalmazó vizsgacsoport esetén:

Sportpolitikáért felelős miniszter

A Sportoktató (a sportág megjelölésével) részszakképesítés megszerzésére irányuló képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő szakszövetség működik.

A képző intézmény köteles a Sportoktató (a sportág megjelölésével) részszakképesítés megszerzésére irányuló képzéséről - annak megkezdésétől számított 30 napon belül - írásban tájékoztatni az adott sportág szakszövetségét.

A Sportoktató részszakképesítés 5.3.1. gyakorlati vizsgatevékenysége teljesítésének időpontja az idényjellegű sportágak esetében eltérhet a vizsgáztatásra vonatkozó általános szabályoktól. A gyakorlati vizsga időpontját ebben az esetben is a vizsgaszervező határozza meg, és a vizsga befejezésének - az első vizsgatevékenység napjától számított - határidejétől el lehet térni. A vizsgafeladatok teljesítéséről a vizsgabizottság tagjai által hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a szakmai vizsga irataihoz kell csatolni.

Az adott sportágban, amelyben a Sportoktató (a sportág megjelölésével) részszakképesítés megszerzésére irányuló képzésre történik a jelentkezés, a sportolói vagy versenyzői múlt előzetesen megszerzett tudásként legfeljebb a vonatkozó összes óraszám 50%-áig számítható be."

4. Az R. 4. melléklet

4.1. "A 164. sorszámú Aqua tréner megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pontjában a "Magyar Olimpiai Bizottság szabadidősportért felelős szakmai tagozat" szövegrész helyébe a "Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség",

4.2. "A 165. sorszámú Csoportos fitness instruktor megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pontjában a "Magyar Olimpiai Bizottság szabadidősportért felelős szakmai tagozat" szövegrész helyébe a "Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség",

4.3. "A 166. sorszámú Fitness instruktor megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pontjában a "Magyar Olimpiai Bizottság szabadidősportért felelős szakmai tagozat" szövegrész helyébe a "Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség",

4.4. "A 167. sorszámú Fitness-wellness asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pontjában a "Magyar Olimpiai Bizottság szabadidősportért felelős szakmai tagozat" szövegrész helyébe a "Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség",

4.5. "A 168. sorszámú Fitness-wellness instruktor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat C:3.3.7. mezőjében a "szakképesítés" szövegrész helyébe az "azonos ágazat",

4.6. "A 168. sorszámú Fitness-wellness instruktor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pont 7.1. alpontjában a "Magyar Olimpiai Bizottság szabadidősportért felelős szakmai tagozat" szövegrész helyébe a "Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség",

4.7. "A 169. sorszámú Sportedző (a sportág megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat C:3.3.4. mezőjében a "szakképesítés" szövegrész helyébe az "azonos ágazat",

4.8. "A 172. sorszámú Személyi edző megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pontjában a "Magyar Olimpiai Bizottság szabadidősportért felelős szakmai tagozat" szövegrész helyébe a "Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség",

4.9. "A 173. sorszámú Tánc instruktor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont

4.9.1. 3.1. alpont címében,

4.9.2. 3.1. alpontjában foglalt táblázat C:3.1.1. mezőjében és a

4.9.3. 3.2. alpontjában

az "A szakképesítés-ráépüléssel" szövegrész helyébe az "A szakképesítéssel",

4.10. "A 173. sorszámú Tánc instruktor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont

4.10.1. 3.2. alpont címében és az

4.10.2. 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat 5.2.1. sorában

az "A szakképesítés-ráépülés" szövegrész helyébe az "A szakképesítés",

4.11. "A 173. sorszámú Tánc instruktor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pontjában a "Magyar Olimpiai Bizottság szabadidősportért felelős szakmai tagozat" szövegrész helyébe a "Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség"

szöveg lép.

5. melléklet a 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R. 5. mellékletében "A 174. sorszámú Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.

Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési, gondozási tevékenységeinek elvégzésében.

Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez.

Részt vesz a gyermek szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában.

Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.

Közreműködik a gyermek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.

Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési, gondozási feladatokat.

Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- szakmai etikai szabályok betartására,

- általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására,

- különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,

- adekvát kommunikációra,

- olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére,

- a gyermek motiválására,

- segítőkész kapcsolatteremtésre,

- konfliktusmegoldásra,

- érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre,

- az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,

- gyermekjátékok és sportszerek használatára,

- informatikai és híradástechnikai eszközök használatára, és

- különböző rendezvények, programok lebonyolítására."

2. Az R. 5. mellékletében "A 174. sorszámú Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:

- Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

= Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült, minimum 10 oldalas napló leadása, amit a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékel. Az értékelést követően a naplót a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal. A napló tartalmazza a gyakorlati helyként szolgáló intézmény rövid bemutatását legfeljebb 1 oldal terjedelemben, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének vagy klienseinek rövid élettörténetét.

= A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása.

- A 40 órás szakmai készségfejlesztésről - 20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja - szóló igazolás.

- Minimum 100 óra - 20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben - letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, amely magába foglalja a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó rendszer megismerését célzó monitorozó órákat is."

3. Az R. 5. mellékletében "A 174. sorszámú Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

- A gyakorlati vizsgatevékenység abban a gyermeket ellátó intézményben, gyermekcsoportban szervezhető, amelyben a gyakorló az egybefüggő szakmai gyakorlatát végezte. A vizsgafeladat időtartama magában foglalja a feladat elvégzésére való felkészülést, a feladat elvégzését, illetve a referátumot.

- Az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységekhez segédanyag, segédeszköz biztosítása szükségtelen.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el."

4. Az R. 5. mellékletében "A 174. sorszámú Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. EGYEBEK

7.1. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén 60 óra, mely nem szervezhető a vizsgázó munkahelyén.

A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:

- a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,

- a leírt alábbi feladatok:

ABC
7.1.1.A modul számaA modul megnevezéseGyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható
feladat
7.1.2.12046-16Gyermekellátási
alapfeladatok és
alapelvek
A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott,
a demonstrációs teremben végrehajtható
gyermekgondozási-ápolási feladatok megoldása.
A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott,
demonstrációs teremben végrehajtható elsősegély-
nyújtási feladatok megoldása.
7.1.3.10523-16Gyermekfelügyelői
feladatok
Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton
alapuló önálló tevékenységről készült napló leadása.
A képző intézmény által összeállított írásbeli feladatsor
megoldása.
7.1.4.10524-16Gyermekfelügyeleti
dokumentációs
feladatok
A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet
adminisztrációja során használt nyomtatványsablonok
leadása.

7.2. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezetek megnevezése és elérhetősége:

FICE Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete

LOSZE Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért

Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete

GYESZE Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesülete

7.3. Mentesül az írásbeli vizsgafeladat teljesítése alól az a vizsgázó, aki a Szociális ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét - a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül - jelesnek (5) kell tekinteni."

5. Az R. 5. mellékletében "A 175. sorszámú Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyermekotthoni asszisztens a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.

Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény nevelési, gondozási tevékenységeinek elvégzésében.

Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.

Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez.

Részt vesz a gyermek szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában.

Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.

Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési, gondozási feladatokat.

Megbízás alapján ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a szociális problémák felismerésére, feltárására,

- a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,

- általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására,

- rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre,

- információk gyűjtésére, információforrások kezelésére,

- különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,

- adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre,

- olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére,

- a gyermekek motiválására,

- segítőkész kapcsolatteremtésre,

- konfliktusmegoldásra,

- érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre,

- az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,

- gyermekjátékok és sportszerek használatára,

- informatikai és híradástechnikai eszközök használatára,

- különböző rendezvények, programok szervezésére."

6. Az R. 5. mellékletében "A 175. sorszámú Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

5.1.1. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:

- Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

= Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült minimum 5 oldalas napló előzetes leadása. A napló tartalmazza legfeljebb 1 oldal terjedelemben a gyakorlati helyként szolgáló intézmény rövid bemutatását, a gyakorlaton végzett tevékenységek leírását önálló reflexiókkal ellátva.

= A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport tevékenység tervezési, szervezési feladatait tartalmazó minimum 3 oldalas írásbeli tervezet leadása, amely tartalmazza a program témáját, a tevékenységek leírását, valamint a tervezés, szervezés feladatait.

= Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú.

- A 120 órás szakmai készségfejlesztésről - 60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikáció - szóló igazolás.

- Minimum 400 óra - 20%-a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával - letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

5.1.2. Iskolai rendszerű képzés esetén:

- Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

= Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült minimum 5 oldalas napló előzetes leadása. A napló tartalmazza legfeljebb 1 oldal terjedelemben a gyakorlati helyként szolgáló intézmény rövid bemutatását, a gyakorlaton végzett tevékenységek leírását önálló reflexiókkal ellátva.

= A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport tevékenység tervezési, szervezési feladatait tartalmazó minimum 3 oldalas írásbeli tervezet leadása, amely tartalmazza a program témáját, a tevékenységek leírását, valamint a tervezés, szervezés feladatait.

= Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú.

- A 120 órás szakmai készségfejlesztésről - 60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja - szóló igazolás.

- A kerettantervben előírt - a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanári, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött - gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt dokumentumokat a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli. Szakmai vizsgára bocsátási feltétel teljesítésének kizárólag a minimum elégségesre értékelt vizsgamunka tekinthető. Az értékelést követően a naplót, a 3 oldalas írásbeli tervezetet, a leírt életútinterjút a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani 10 nappal a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt."

7. Az R. 5. mellékletében "A 176. sorszámú Házi időszakos gyermekgondozó résszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. EGYEBEK

7.1. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén: 60 óra, mely nem szervezhető a vizsgázó munkahelyén.

A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:

- a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,

- a leírt alábbi feladatok:

ABC
7.1.1.A modul számaA modul megnevezéseGyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható
feladat
7.1.2.12046-16Gyermekellátási alapfeladatok
és alapelvek
A képző intézmény által összeállított tételsorból
húzott, a
demonstrációs teremben végrehajtható
gyermekgondozási-ápolási feladatok megoldása.
A képző intézmény által összeállított tételsorból
húzott, a demonstrációs teremben végrehajtható
elsősegély-nyújtási feladatok megoldása.
7.1.3.10528-12Házi időszakos
gyermekfelügyeleti feladatok
A képző intézmény által összeállított írásbeli
feladatsor megoldása.
Az előre megadott megfigyelési és értékelési
szempontok alapján vezetett napló leadása.

7.2. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezetek megnevezése és elérhetősége:

Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete

Szociális Szakmai Szövetség

7.3. Mentesül az írásbeli vizsgafeladat teljesítése alól az a vizsgázó, aki a Szociális ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét - a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül - jelesnek (5) kell tekinteni."

8. Az R. 5. mellékletében "A 178. sorszámú Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Gyermekellátási alapfeladatokat lát el.

Családjának személyi és tárgyi környezetét felkészíti a gyermek befogadására.

Biztosítja a gyermek életkorának, fejlettségének és szükségleteinek megfelelő feltételeket, családi kapcsolatok ápolását.

A gyermek érdekeire figyelemmel támogatja a gyermek vér szerinti családba történő visszagondozását, amennyiben a vérszerinti családba visszagondozás nem lehetséges, örökbefogadását.

Elősegíti a nevelt gyermek felkészülését az önálló életre, személyes ügyeinek intézésére.

Gyámsággal kapcsolatos feladatokat lát el a kormányhivatal kijelölése alapján. Dokumentációs feladatokat lát el.

Különleges ellátási igényű és speciális ellátási igényű gyermekek szakszerű gondozását és nevelését is elláthatja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,

- szakemberekkel való együttműködésre, a szakmai illetékesség betartására,

- a gyermek védelmében elfogadott szabályok alkalmazására,

- információk gyűjtésére, információforrások kezelésére,

- a gyermeki és szülői jogok és kötelességek értelmezésére,

- rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre,

- gyermek problémáinak a társadalmi, pszichológiai és szociálpszichológiai folyamatok tükrében való értelmezésére,

- a gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozás, nevelés végzésére,

- a gyermek napi tevékenységének megszervezésére, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreálódás feltételeit,

- a gyermek motiválására,

- a gyermek képességei kibontakozásának elősegítésére,

- a gyermek lelkiállapota változásainak észlelésére, problémafeltárás végzésére,

- megismerni, felismerni a gyermek különleges és speciális szükségleteit,

- segíteni a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és ápolását,

- elősegíteni a gyermek vér szerinti családba való visszakerülését vagy örökbefogadását,

- előkészíteni és szükség esetén biztosítani a nagykorúvá váló fiatal utógondozói ellátását,

- ellátni - kormányhivatal kijelölése alapján - a gyermek gyámságával kapcsolatos feladatokat,

- vezetni a gyermekgondozással kapcsolatos dokumentációkat,

- biztosítani a környezete baleset- és akadálymentességét,

- használni az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket."

9. Az R. 5. mellékletében "A 178. sorszámú Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

- Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

- A szakmai vizsga időpontja előtt 30 nappal leadott, maximum 20 oldalas, a képző intézmény Képzési programja és Tanulmányi és Vizsgaszabályzata által leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő portfolió jellegű záródolgozat, amely a terepgyakorlatnak a képző intézmény által megadott szempontok alapján történő dokumentálása és elemző bemutatása.

- A teljes képzési idő minimum 15%-át kitevő szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.

- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézményekben, valamint nevelőszülőtársnál töltött, a képzési idő minimum 15%-át kitevő gyakorlati idő igazolása."

10. Az R. 5. mellékletében "A 179. sorszámú Demencia gondozó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. EGYEBEK

7.1. Az iskolai rendszeren kívüli képzésben 200 óra az összefüggő bentlakásos intézményi gyakorlat időtartama, mely olyan idősek bentlakásos szociális intézményében szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban, továbbá az intézmény alkalmas egyrészt a demenciával élő személlyel kapcsolatos gondozási gyakorlati feladatok elsajátítására, másrészt a demenciával élő személy gondozása adminisztráció gyakorlati feladatai elsajátítására.

7.2 .További szakmai szakképesítések:

AB
7.2.1.azonosító számamegnevezése
7.2.2.54 762 01Rehabilitációs nevelő, segítő
7.2.3.54 762 02Szociális asszisztens
7.2.4.54 762 03Szociális szakgondozó
7.2.5.54 723 02Gyakorló ápoló
7.2.6.52 720 01Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
7.2.7.32 720 01Egészségfejlesztési segítő

7.3. Felsőfokú képesítések, mint előképzettségek:

szociális munkás

okleveles egészségügyi szociális munkás

okleveles szociális munkás

gyógytornász

fizioterapeuta

okleveles rehabilitációs szakember

mentálhigiénikus

diplomás ápoló

7.4. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezetek:

Szociális Klaszter Egyesület

Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség)

Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete (SZIME)

Idősellátás Országos Szakmai Kollégiuma"

11. Az R. 5. mellékletében

11.1. " A 177. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont

11.1.1. 5.1. alpontjában az "A gyakorló bölcsődei, mini bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár, pedagógus életpályába sorolt kisgyermeknevelő általi értékelése." szövegrészek helyébe az "A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár, pedagógus életpályába sorolt kisgyermeknevelő általi értékelése.",

11.1.2. 5.4. alpontjában az "A napi gondozási feladatok ellátása gyakorlati vizsgafeladat abban a bölcsődei, mini bölcsődei ellátást nyújtó intézményben szervezhető, melyben az összefüggő szakmai gyakorlat volt." szövegrész helyébe az "A napi gondozási feladatok ellátása gyakorlati vizsgafeladat abban a bölcsődei intézményben szervezhető, melyben az összefüggő szakmai gyakorlat volt.",

11.2. "A 178. sorszámú Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3. pont 3.1 alpontjában foglalt táblázat

11.2.1. A:3.1.2. mezőjében a "3314" szövegrész helyébe a "3512",

11.2.2. B:3.1.2. mezőjében a "Hivatásos nevelőszülő" szövegrész helyébe a "Nevelőszülő",

11.3. "A 184. sorszámú Jelnyelvi tolmács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.4. alpontjában az "A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani." szövegrész helyébe az "A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.",

11.4. "A 193. sorszámú Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.4. alpontjában az "A gyakorlati vizsga csak olyan intézményben szervezhető, ahol a vizsgázó minimum 1 hét gyakorlati időt eltöltött" szövegrész helyébe az "A gyakorlati vizsga csak olyan intézményben szervezhető, ahol a vizsgázó minimum 1 hét gyakorlati időt eltöltött, valamint amellyel a hallgató nem áll munkaviszonyban",

11.5. "A 194. sorszámú Szociális szakgondozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 5. pont 5.4. alpontjában az "A gyakorlati vizsga csak olyan intézményben szervezhető, ahol a vizsgázó minimum 1 hét gyakorlati időt eltöltött" szövegrész helyébe az "A gyakorlati vizsga csak olyan intézményben szervezhető, ahol a vizsgázó minimum 1 hét gyakorlati időt eltöltött, valamint amellyel a hallgató nem áll munkaviszonyban"

szöveg lép.

6. melléklet a 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R. 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 48a. sorral egészül ki:

[ABCDE
1A
szakképesítés
150/2012.
(VII. 6.)
Korm.
rendeletben
szereplő
adatai (2016.
03. 04-től)
azonosító
száma és
megnevezése
A
szakképesítés
150/2012.
(VII. 6.)
Korm.
rendelet
szerinti
szakképesítés,
azonosító
száma és
megnevezése
2016. 03. 03-
ig
A 133/2010.
(IV. 22.)
Korm. rendelet
szerinti
szakképesítés,
azonosító
száma és
megnevezése
Az 1/2006.
(II. 17.)
OM rendelet
szerinti
szakképesítés
azonosító
száma és
megnevezése
A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti
szakképesítés azonosító száma és
megnevezése]
"
48a52 212 01
Kaszkadőr
szakértő
-52 212 01 0000
00 00
Kaszkadőr
szakértő
52 212 01 0000
00 00
Kaszkadőr
szakértő
54 1899 02 Kaszkadőrszakértő
"

2. Az R. 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 144. sorral egészül ki:

[ABCDE
1A szakképesítés
150/2012.
(VII. 6.)
Korm.
rendeletben
szereplő adatai
(2016. 03. 04-
től) azonosító
száma és
megnevezése
A
szakképesítés
150/2012.
(VII. 6.)
Korm.
rendelet
szerinti
szakképesítés,
azonosító
száma és
megnevezése
2016. 03. 03-
ig
A 133/2010.
(IV. 22.)
Korm. rendelet
szerinti
szakképesítés,
azonosító
száma és
megnevezése
Az 1/2006.
(II. 17.)
OM rendelet
szerinti
szakképesítés
azonosító
száma és
megnevezése
A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti
szakképesítés azonosító száma és
megnevezése]
"
14455 723 17
Mentésirányító
----
"

3. Az R. 7. mellékletében foglalt táblázat

3.1. címében a "tekintetében megszerzett jogosultságok" szövegrész helyébe a "szakképzési rendszerben történő",

3.2. A:1 mezőjében az "A szakképesítés 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő adatai (2016. 03. 04-től) azonosítószáma és megnevezése" szövegrész helyébe az "A szakképesítés 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő adatai, azonosító száma és megnevezése",

3.3. A:66 mezőjében az "52 322 02" szövegrész helyébe az "52 322 01"

szöveg lép.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére