27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3., 5., 9-10., 12-13. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el.

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó azon szakképesítések felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei a 2-5. mellékletben kerülnek kiadásra.

(2) A 2. melléklet határozza meg az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(3) A 3. melléklet határozza meg a kultúráért és az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(4) A 4. melléklet határozza meg a sportpolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(5) Az 5. melléklet határozza meg a gyermekek és az ifjúság védelméért és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(6) A 6. melléklet tartalmazza az egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását.

(7) A 7. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben [a továbbiakban: 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben [a továbbiakban: 1/2006. (II. 17.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] szereplő szakképesítésekre - külön jogszabályok alapján - megszerzett jogosultságok megfeleltetését.

2. § A 2-5. mellékletben kiadásra kerülő szakmai és vizsgakövetelményekben feltüntetett szakmai előképzettségen túl az adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni

a) az állam által elismert, korábbi jogszabályok alapján kiadott azonos megnevezésű szakképesítéseket, szakmunkás képesítéseket, technikus képesítéseket,

b) a 2-5. mellékletben nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, korábbi jogszabály alapján kiadott egyéb képesítéseket, valamint

c) az egészségügy szakmacsoportba tartozó szakképesítések esetében azokat az a) és b) pont alá nem tartozó képesítéseket is, amelyeket az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó intézmény tudásszintméréssel elismer.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépéséig megkezdett képzéseket a megkezdésükkor hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni.

4. §[1]

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelethez

Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

Sorszá
m
ABCD
Szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítések/részszak
képesítés/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
Szakmacsopor
t megnevezése
A szakképesítésért
felelős miniszter
15572316Alapellátási közösségi
szakápoló
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
25272001Általános ápolási és
egészségügyi asszisztens
(érettségivel szerezhető)
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
35572501Aneszteziológiai
szakasszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
45572301ÁpolóEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
55472502Audiológiai asszisztens és
hallásakusztikus
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
63172301BetegkísérőEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
75272501BoncmesterEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
85572503Citológiai szakasszisztensEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
95572516CT/MR szakasszisztensEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
105572302Csecsemő- és
gyermekápoló
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
115572303Diabetológiai szakápoló és
edukátor
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
123272001Egészségfejlesztési segítőEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
135385301Egészségügyi gázmesterEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
145572001Egészségügyi
gyakorlatvezető
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
153285301Egészségügyi kártevőirtó
és fertőtlenítő
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
165272002Egészségügyi technikai
asszisztens (érettségivel
szerezhető)
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
175572504Endoszkópos
szakasszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
185572304Epidemiológiai szakápolóEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
195472603ErgoterapeutaEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
205572305Felnőtt intenzív szakápolóEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
213172501Fertőtlenítő-sterilezőEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
225472503Fizioterápiás asszisztensEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
235472002Fogászati asszisztensEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
245572306Foglalkozásegészségügyi
szakápoló
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
255572401FogtechnikusEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
265472401Fogtechnikus gyakornokEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
275572402Fülilleszték készítőEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
285572307Geriátriai és krónikus
beteg szakápoló
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
295472302Gyakorló ápolóEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
305472303Gyakorló csecsemő- és
gyermekápoló
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
315472504Gyakorló klinikai
laboratóriumi asszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
325472301Gyakorló mentőápolóEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
335472505Gyakorló szövettani
asszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
345572308Gyermek intenzív
szakápoló
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
355272601Gyógyászati segédeszköz-
forgalmazó
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
365472604GyógymasszőrEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
375572002Gyógyszerkiadó
szakasszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
385472003Gyógyszertári asszisztensEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
395572506Hematológiai és
transzfuziológiai
szakasszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
405572309Hospice szakápolóEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
415572507Immunhisztokémiai,
hisztokémiai és
molekuláris biológiai
szakasszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
425572517Intervenciós
szakasszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
435472506Kardiológiai és angiológiai
asszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
[2]
445572509Kémiai laboratóriumi
szakasszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
455572511Klinikai fogászati
higiénikus
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
465572518Klinikai laboratóriumi
szakasszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
475472507Klinikai neurofiziológiai
asszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
485572310Légzőszervi szakápolóEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
495572311MentőápolóEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
49a.5572317MentésirányítóEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
505572514Mikrobiológiai
szakasszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
515572515Műtéti szakasszisztensEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
523272501Műtőssegéd-gipszmesterEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
535572312Nefrológiai szakápolóEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
545572519Nukleáris medicina
szakasszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
555572313Onkológiai szakápolóEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
563272601Ortopédiai kötszerész és
fűzőkészítő
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
575472602Ortopédiai műszerészEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
585472004Perioperatív asszisztensEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
595572314Pszichiátriai szakápoló és
gyógyfoglalkoztató
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
605472509Radiográfiai asszisztensEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
615172601Regeneráló balneoterápiás
masszőr
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
625572602SportmasszőrEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
635572520Sugárterápiás
szakasszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős
miniszter
645572315Sürgősségi szakápolóEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
655572521Szövettani szakasszisztensEgészségügyegészségügyért felelős
miniszter
6651213043D modellezőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
675121305AnimációkészítőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
683121201BábkészítőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
695152101DíszletkivitelezőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
70513
4
5
07Előadóművészeti
jegypénztáros
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
71513
4
5
08Előadóművészeti közönség
kezelő
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
72513
4
5
09Előadóművészeti szervezőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
735321302FővilágosítóMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
[3]
745421104GrafikusMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
755421203Gyakorlatos színész (a
szakmairány
megjelölésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
765321303GyártásvezetőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
775234501Hanglemez-bemutatóMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
785421301HangmesterMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
795152101HangosítóMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
805521301HangtárvezetőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
815521204Jazz-zenész I. (a
szakmairány
megjelölésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
823221201Kaszkadőr (a tevékenység
megjelölésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
82a.5221201Kaszkadőr szakértőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
833421102Kerámia, porcelán készítő
(a szakmairány
megjelölésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
842121501KosárfonóMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
855234103Könyvesbolti és
antikváriumi kereskedő
Kereskedelem-
marketing,
üzleti
adminisztráció
kultúráért felelős miniszter
865434502Közművelődési és
közönségkapcsolati
Művészet,
közművelődés,
kultúráért felelős miniszter
szakember (a szakmairány
megnevezésével)
kommunikáció
876234501Közművelődési szakember
I.
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
885534502Közösségfejlesztő
animátor
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
895134501Kulturális
rendezvényszervező
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
905421303Mozgókép- és
animációkészítő
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
915221301MozgóképgyártóMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
925321305Mozgóképgyártó
hangtechnikus
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
935121308MozgóképkészítőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
945234104Mozgóképterjesztő és -
üzemeltető
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
955134104MozigépészMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
965121101Múzeumi gyűjtemény- és
raktárkezelő
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
975121102Múzeumi preparátorMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
985121103Műtárgyvédelmi
asszisztens
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
995221101Műtárgyvédelmi
munkatárs
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1005421110Művészeti és
médiafotográfus
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1015321501Népi játék és
kismesterségek oktatója
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1023421501Népi kézműves (a
szakmairány
megjelölésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1035521206Népzenész I. (a
szakmairány
megjelölésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1045421206Népzenész II. (a
szakmairány
megjelölésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1055421207PantomimesMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1065121301Produkciós asszisztensMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1075234507RendezvényszervezőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1085152104RendezvénytechnikusMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1095121302RögzítésvezetőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1105232201SegédkönyvtárosMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1115232202Segédlevéltáros és
ügykezelő
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1125321101Segédrestaurátor (a
szakmairány
megjelölésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1135321306StúdióvezetőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1145321307Szerkesztő műsorvezetőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1155521201SzínészMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1165452107Színháztechnikus,
szcenikus
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1175452108Színpad- és porond
technikus
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1185152105Színpadi alsógépezet
kezelő
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1195152106Színpadi díszítő,
berendező
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1205552102Színpadi fénytervezőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1215152107Színpadi hangtechnikusMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1225552103Színpadi magasépítőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1233152113Színpadi segéddíszítőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1245152102SzínpadmesterMűvészet,
közművelődés,
kultúráért felelős miniszter
kommunikáció
1255521207Szórakoztató zenész I. (a
szakmairány
megjelölésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1265421208Szórakoztató zenész II. (a
szakmairány
megjelölésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1275321308Televíziós kameramanMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1285121303Utómunka asszisztensMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1295321309Utómunka szakasszisztensMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1305152103VilágítástechnikusMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1315152108Zsinórpadlás-kezelőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1325521101AranyművesMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1335521202Artista I. (a szakmairány
megnevezésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1345421201Artista II. (a szakmairány
megnevezésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1355521102Bronzműves és szoboröntőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1365276101Családsegítő asszisztensOktatásoktatásért felelős miniszter
1375421101DekoratőrMűvészet,
közművelődés,
oktatásért felelős miniszter
[4]
kommunikáció
1385521103Díszítő festőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1395521104DíszlettervezőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1403421101DíszműkovácsMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1415421102Divat- és stílustervezőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1425521203Egyházzenész I. (a
szakmairány
megjelölésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1435421202Egyházzenész II. (a
szakmairány
megjelölésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1445521107EzüstművesMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1455421103FestőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1463214002Fogyatékkal élők
gondozója
Oktatásoktatásért felelős miniszter
1475421501Gyakorló hangszerkészítő
és -javító (a
hangszercsoport
megjelölésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1485414001Gyógypedagógiai segítő
munkatárs
Oktatásoktatásért felelős miniszter
1495521501Hangszerkészítő és -javító
(a hang- szercsoport
megjelölésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1505421204Jazz-zenész II. (a
szakmairány
megjelölésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1515521105JelmeztervezőMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1525421105KerámiaművesMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1535521205Klasszikus zenész I. (a
szakmairány
megnevezésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1545421205Klasszikus zenész II. (a
szakmairány
megnevezésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1553214001Óvodai dajkaOktatásoktatásért felelős miniszter
1565421106ÖtvösMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1575414002Pedagógiai- és
családsegítő munkatárs
Oktatásoktatásért felelős miniszter
1585421107SzobrászMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1595521208Táncos I. (a szakmairány
megjelölésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1605421209Táncos II. (a szakmairány
megjelölésével)
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1615421108TextilművesMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1625421109ÜvegművesMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1635521108VésnökMűvészet,
közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
[5]
1645181301Aqua trénerOktatássportpolitikáért felelős
miniszter
1655181302Csoportos fitness
instruktor
Oktatássportpolitikáért felelős
miniszter
1655181303Fitness instruktorOktatássportpolitikáért felelős
miniszter
1673181302Fitness-wellness
asszisztens
Oktatássportpolitikáért felelős
miniszter
1685481301Fitness-wellness instruktorOktatássportpolitikáért felelős
miniszter
1695481302Sportedző (a sportág
megjelölésével)
Oktatássportpolitikáért felelős
miniszter
1703181301Sportoktató (a sportág
megjelölésével)
Oktatássportpolitikáért felelős
miniszter
1715281301Sportszervező, -menedzserOktatássportpolitikáért felelős
miniszter
1725581301Személyi edzőOktatássportpolitikáért felelős
miniszter
1735281302Tánc instruktorOktatássportpolitikáért felelős
miniszter
1743176101Gyermek- és ifjúsági
felügyelő
Szociális
szolgáltatások
gyermekek és az ifjúság
védelméért felelős miniszter
1755476101Gyermekotthoni
asszisztens
Szociális
szolgáltatások
gyermekek és ifjúság
védelméért felelős miniszter
1763176102Házi időszakos
gyermekgondozó
Szociális
szolgáltatások
gyermekek és ifjúság
védelméért felelős miniszter
1775476102Kisgyermekgondozó, -
nevelő
Szociális
szolgáltatások
gyermekek és ifjúság
védelméért felelős miniszter
1783276101NevelőszülőSzociális
szolgáltatások
gyermekek és ifjúság
védelméért felelős miniszter
1793576201Demencia gondozóSzociális
szolgáltatások
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1805576201Foglalkozás-szervezőSzociális
szolgáltatások
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1815576202Gerontológiai gondozóSzociális
szolgáltatások
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1825281001Habilitációs kutya
kiképzője
Szociális
szolgáltatások
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1835322301Jelnyelvi szaktolmácsSzociális
szolgáltatások
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1845222301Jelnyelvi tolmácsSzociális
szolgáltatások
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1855381001Jelző kutya kiképzőjeSzociális
szolgáltatások
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1865576203Mentálhigiénés asszisztensSzociális
szolgáltatások
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1875381002Mozgássérültet segítő
kutya kiképzője
Szociális
szolgáltatások
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1885576204Pszichiátriai gondozóSzociális
szolgáltatások
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1895476201Rehabilitációs nevelő,
segítő
Szociális
szolgáltatások
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1905122301Relé jelnyelvi tolmácsSzociális
szolgáltatások
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1915576205Szenvedélybeteg gondozóSzociális
szolgáltatások
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1925476202Szociális asszisztensSzociális
szolgáltatások
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1933476201Szociális gondozó és ápolóSzociális
szolgáltatások
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1945476203Szociális szakgondozóSzociális
szolgáltatások
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1955576206Szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintéző
Szociális
szolgáltatások
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1965381003Vakvezető kutya kiképzőjeSzociális
szolgáltatások
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter

2. melléklet a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelethez

Az 1. sorszámú Alapellátási közösségi szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 16

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Alapellátási közösségi szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló, vagy 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóSzakápoló
3.1.3.Üzemi ápoló
3.1.4.Üzemi és körzeti nővér

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az alapellátási közösségi szakápoló feladata a háziorvosi praxisban a csapat tagjaként önállóan, együttműködve a betegek ellátása, hozzátartozók oktatása, speciális vizsgáló eljárások, beavatkozások végzése az alapellátás területén, valamint részt vesz a betegek szakszerű, megelőző, gyógyító, gondozó, sürgősségi, és rehabilitációs feladatainak elvégzésében az alapellátás különböző szintjein, valamint területein.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- feladatait és ismereteit a népegészségügyi feladatok, célkitűzések rendszerébe integrálni

- a népegészségügy intézményrendszerével kapcsolatot tartani

- munkaterületén a közösségi ellátásban részt venni, közösségi felmérést készíteni, közösségi diagnózisokat megállapítani

- egészségfejlesztési tervet készíteni, végrehajtani, értékelését elvégezni

- az egyéni és közösségi egészségtervek megvalósításában együttműködni

- az ellátási területeken koordinálni, szervező feladatokat ellátni, a betegutak menedzselésében részt venni

- a beteg/család teljes körű otthoni ellátását megszervezni, a házi segítőszolgálattal, a kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal kapcsolatot felvenni és tartani

- szükség esetén a védőnői és iskolai egészségügyi szolgálattal együttműködni

- az ápolási tevékenységét a speciális közösségi ellátási ismeretei alapján elvégezni, felmérni a beteg/kliens pszichés, szomatikus és szociális szükségleteit, megtervezni, elvégezni és értékelni az ápolási folyamatot, erről ápolási dokumentációt vezetni

- orvosi utasítás alapján a gyógyszerek különböző módon történő bevitelét, vér- és váladékvételt elvégezni

- orvosi vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz előkészíteni, asszisztálni a rendelőben és a beteg otthonában, egyes noninvazív vizsgálatokat orvosi utasításra elvégezni, a leleteket orvosi értékelésre előkészíteni

- a beteg otthonában a megfelelő ápolási környezet kialakításában közreműködni, ápolást- mozgást segítő eszközöket alkalmazni, használatukat a beteggel és családjával ismertetni, szükség esetén szakápolási, ápolási és gondozási tevékenységet elvégezni

- a praxis hatáskörébe tartozó orvos szakértői feladatok elvégzésében közreműködni, dokumentálni azokat és vezetni a nyilvántartást

- kompetenciakörében tanácsadással szolgálni a beteg és a hozzátartozói valamint önszerveződő csoportok és betegklubok részére

- az egyént és közösséget a pozitív életvezetésre, az egészséges életmódra, egészséggondozásra motiválni, segíteni és elvégezni a primer (egészségnevelés, védőoltások), szekunder (szűrővizsgálatok) és tercier (rehabilitáció) egészségvédelmi feladatokat, továbbá mentálhigiénés tevékenységet és ismeretterjesztést

- közegészségügyi és járványügyi feladatokat ellátni, a fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenységet elvégezni, fertőző betegségekkel és a fertőző betegekkel, valamint környezetükkel kapcsolatos feladatokat ellátni

- a praxis krónikus betegei körében gondozási feladatokat ellátni a beteg, illetve közösség edukációs feladatait kompetencián belül ellátni

- a járványügyi jogszabályok által előírt feladatok végrehajtásában közreműködni, fertőző beteg be- és kijelentést elkészíteni és nyilvántartást vezetni

- a kötelező és az ajánlott védőoltások beszerzésében, beadásában és nyilvántartásában részt venni és dokumentálni

- a praxis közegészségügyi-járványügyi viszonyait figyelemmel kísérni és közreműködni a hiányosságok felszámolásában

- a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek rendelésével kapcsolatos nyilvántartás vezetésében, valamint az ezzel kapcsolatos jelentés elkészítésében részt venni

- a sürgősségi ellátásban részt venni, a vészhelyzeteket felismerni, életveszély esetén az elsősegélynyújtást szakszerűen megkezdeni, sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátását megszervezni

- a praxisba nem bejelentett betegek ambuláns ellátásában közreműködni, erről nyilvántartást vezetni és dokumentációt készíteni

- a praxis menedzsmentben, a beteg vagy betegcsoport és a különböző szakemberek, intézmények közötti kapcsolat megteremtésében, fenntartásában részt venni

- a praxisban szükséges dologi, tárgyi, környezeti feltételek biztosításában együttműködni

- a rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű tárolásáról, kezeléséről, valamint a keletkezett veszélyes hulladék szakszerű begyűjtéséről, tárolásáról, elszállíttatásáról gondoskodni

- a praxis dokumentációit, ügyviteli feladatait elvégezni, a jogszabályban előírt jelentési kötelezettségnek eleget tenni, informatikai eszközöket, támogató szoftvereket felhasználói szinten kezelni

- a praxis előjegyzési listáját vezetni, a munkát a rendelési idő alatt az alapján szervezni, a pácienseket a hozzáférhető ellátásokról informálni

- az önkormányzat egészségügyi irodájával és a népegészségügyi szakigazgatási szervezetével a közösségi ellátás szervezésének érdekében kapcsolatot tartani

- a praxisközösség egyéb szakdolgozóival hatékonyan együttműködni

- a praxis minőségügyi rendszerének kiépítésében és működtetésében részt venni

- a praxis fejlesztésére irányuló pályázatokat figyelni és pályázatok írásában részt venni

- a beteg biztonságát segítő programokat, irányelveket alkalmazni, az etikai és jogi szabályokat,

standardokat, protokollokat az ápolásban és a háziorvosi rendszerben betartani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, rész szakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosítómegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépüléssel szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosítómegnevezése
4.3.11634-16Alapellátási közösségi szakápolás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt modulzáró vizsga eredményes letétele és az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.Az Alapellátási közösségi szakápolás szakképesítés-ráépülés szakmai
követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11634-16Alapellátási közösségi szakápolásgyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégséges (2).

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Alapellátási, közösségi szakápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Ápolási folyamat önálló megvalósítása feladatleírásnak, munkahelyzetnek megfelelően, asszisztálás diagnosztikus és terápiás beavatkozásoknál, eljárásoknál, közösségi felmérés készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex alapellátási-közösségi elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Oktatás technikai eszközök (tábla, projektor)
6.3.Házi orvosi rendelők - minimum rendeletben megfogalmazott- tárgyi eszközei (bútorzat,
textíliák,fém, üveg, műanyag és gumi eszközök)
6.4.Újraélesztés eszközei
6.5.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség
6.6.Számítógép (háziorvosi ellátás során alkalmazott programmal), nyomtató
6.7.Dokumentáció és archiválás eszközei, hatósági vizsgálatok dokumentációja
6.8.Vizsgáló ágy, szék
6.9.Hideg-meleg vizes orvosi csaptelep fertőtlenítési és kéztörlési lehetőséggel, kéz
fertőtlenítőszer, bőr fertőtlenítőszer, eszköz fertőtlenítőszer
6.10.Diagnosztikai eszközök, vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (normál, extra)
felnőtt és gyermek, EKG, hőmérő, testsúly mérleg, testmagasság mérés
eszközei,mérőszalag, vércukormérő szett,
6.11.Oszcillométer vagy doppler, érszűkület megállapításának eszközei
6.12.Otoscop
6.13.Vizeletvizsgálathoz szükséges eszközök
6.14.Reflexkalapács, pupillalámpa
6.15.Színlátást vizsgáló könyv
6.16.Látásélesség vizsgáló tábla
6.17.Szakápolás, invazív beavatkozások eszközei (infúziós terápia esetén, injekciózás eszközei,
beöntő készülék, gyomormosó szett, katéterek)
6.18.Gyógyszerszekrény
6.19.Felszerelt sebkötöző kocsi
6.20.Hordozható szívó
6.21.Sterilizátor
6.22.Felszerelt nővértáska, orvosi táska
6.23.Szociális helyiség, zuhanyzó, öltöző

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 720 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1700 - 2000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3321Általános egészségügyi asszisztensÁltalános asszisztens
3.1.3.Egyéb asszisztens

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens a fekvőbeteg intézetekben, az otthonápolásban és a hospice szolgálatoknál az ápolási csapat tagjaként, ápoló irányítása mellett, a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban orvos irányítása mellett, az egészségügyi csapat tagjaként önállóan vagy együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében. Szervezési és operatív irányítási feladatokat lát el. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai, jogi normáit.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- munkatárssal, a beteggel és a hozzátartozójával szakmai kommunikációt folytatni

- a beteget és a hozzátartozóját a rendelésekkel kapcsolatban tájékoztatni

- - a beteget felkészteni a vizsgálatokra, segíteni a vizsgálat előtt, alatt és után

- beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz előkészíteni

- a beavatkozások, vizsgálatok során közreműködni

- betegmegfigyelést végezni, kardinális tüneteket észlelni, dokumentálni

- a beteg állapotváltozására utaló jeleket felismerni

- sürgősségi eseteket felismerni, megkezdeni az ellátást, riasztani, segítséget hívni

- az alapápolási, gondozási és prevenciós folyamatokban részt venni

- a végzett orvosi, asszisztensi tevékenységet az egészségügyi dokumentációban rögzíteni, archiválni

- orvosi elrendelésre gyógyszerelésnél segédkezni

- az elrendelt diagnosztikai vizsgálatokat dokumentálni, vizsgálatkérő, kezelőlapokat kitölteni, diagnosztikai teszteket használni, értelmezni

- betegelőjegyzést, betegirányítást végezni

- mentőhívást, betegszállítást intézni, a kapcsolatos dokumentációt vezetni

- a járóbeteg ellátás, gondozás jelentéseit elkészíteni

- a szakrendelőben használatos eszközöket, műszereket megfelelő állapotban tartani

- az egyszer használatos és fogyóanyag igényt jelezni, pótlásról gondoskodni

- az ápolásban használt és a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán, sterilen tartani, sterilizálásra előkészíteni, a nosocomialis survaillance tevékenységben részt venni

- biztonságos és higiénikus betegkörnyezetet teremteni

- veszélyes hulladékot kezelni, elszállításra előkészíteni, dokumentálni

- fogyatékossággal élő személyek, gyermekek és felnőttek ellátásában, gondozásában részt venni[6]

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosítómegnevezése
4.3.11498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.4.11499-12Foglalkoztatás II.
4.5.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság
4.6.11221-16Alapápolás
4.7.11110-16Egészségügyi alapismeretek
4.8.11222-16Klinikumi ismeretek
4.9.11635-16Egészségügyi asszisztensi feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex vizsgára bocsátás feltételei:[7]

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.4.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.5.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli
5.2.6.11221-16Alapápolásgyakorlati
5.2.7.11110-16Egészségügyi alapismeretekírásbeli
5.2.8.11222-16Klinikumi ismeretekszóbeli
5.2.9.11635-16Egészségügyi asszisztensi ismeretekszóbeli és gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégséges (2).

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Ápolási és asszisztensi feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján a beteg fogadása, a munkaterület előkészítése, a beteg előkészítése, kardinális tünetek észlelése és dokumentálása, a vizsgálat, beavatkozás elvégzése, segédkezés a vizsgálatok és beavatkozások során, vizsgálati anyagok levétele és kezelése, betegmegfigyelés, adminisztrációs feladatok ellátása, vizsgálati anyagok diagnosztikus laboratóriumba juttatása, eszközök, kezelő fertőtlenítése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 11221-16 Alapápolás, 11110-16 Egészségügyi alapismeretek, 11222-16 Klinikumi ismeretek, 11635-16 Egészségügyi asszisztensi ismeretek követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az egészségügyi asszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Alapápolás, Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Egészségügyi asszisztensi ismeretek követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1.Ágy melletti diagnosztikus eszközök,
6.2.Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém- üveg- műanyag- és gumi eszközök)
6.3.Ápolási szimulációs fantomok
6.4.Ápolási torzók, mulageok
6.5.Beavatkozások, vizsgálatok eszközei
6.6.Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő,
6.7.Dokumentációs formanyomtatványok
6.8.Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató, medikai egészségügyi cél
rendszerprogramokkal
6.9.Egyszer használatos steril eszközök
6.10.EKG (12 csatornás)
6.11.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően
felszerelt oktatóhelyiség
6.12.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.13.Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek,
csomagolóanyagok
6.14.Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.15.Gyógyszerelés eszközei
6.16.Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer
használatos eszközök, anyagok
6.17.Kötszerek, rögzítő eszközök
6.18."Kocsik": ágyazó, előkészítő
6.19.Látásvizsgálat eszközei
6.20.Légútbiztosítás eszközei
6.21.Mérleg
6.22.Mérőműszerek
6.23.Mozgást segítő eszközök
6.24.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.25.Orvosi műszerek - kézi műszerek
6.26.Reanimáció eszközei, Újraélesztő fantom
6.27.Szakrendelők speciális eszközei (belgyógyászat, sebészet, traumatológia, ortopédia,
diabetológia, gasztroenterológia, nefrológia, kardiológia, pulmonológia-allergológia,
neurológia, szemészet, fül-orr- gégészet, urológia, nőgyógyászat, pszichiátria,
gyermekgyógyászat)
6.28.Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

7.2. Az egészségügy ismeretek, illetve egészségügyi ismeretek közép és emeltszintű ágazati szakmai érettségi vizsga írásbeli vizsgarészének sikeres teljesítése mentesíti a vizsgázót, az 5.3.2. pontban foglaltak teljesítése alól. Az ágazati szakmai érettségi vizsga előzőekben meghatározott vizsgatárgyának eredményét a komplex szakmai vizsgába be kell számítani.[8]

A 3. sorszámú Aneszteziológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Aneszteziológiai szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló, 55 723 02 Csecsemő- és gyermekápoló, 54 720 04 Perioperatív asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év aneszteziológiai munkaterületen eltöltött szakirányú gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.3321Általános egészségügyi
asszisztens
Aneszteziológiai szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az aneszteziológiai szakasszisztens ismereteit az aneszteziológia területén következetesen és megfelelő helyzetfelismerő képességgel alkalmazza. Feladatait felelősségteljesen és megbízhatóan végzi. Részt vesz az általános, a speciális és a regionális anesztézia megvalósításában, a beteg körüli teendők ellátásában.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- csapat-munkában dolgozni

- előírás szerint használni a műtéti zsiliprendszert

- a perioperatív asszisztens tevékenységét koordinálni

- kommunikálni a beteggel

- megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet

- betartani az aszepszis, antiszepszis szabályait

- fogadni a beteget a műtőben

- dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést

- alkalmazni az aneszteziológiában használatos gyógyszereket, módszereket, eszközöket és készülékeket

- őrizni és észlelni a beteget a peri- és korai posztanesztéziás időszakban

- azonnal felismerni a vitális funkciók romlását

- aktívan részt venni az életmentő beavatkozásokban

- elvégezni a műtéti érzéstelenítés előtti teendőket

- elvégezni a műtéti érzéstelenítés bevezetése alatti teendőket

- elvégezni a műtéti érzéstelenítés fenntartása alatti teendőket

- asszisztálni az anesztézia befejező szakaszában

- megteremteni a gerincközeli érzéstelenítéshez szükséges körülményeket

- segédkezni a regionális anesztézia kivitelezésében

- részt venni a beteg osztályra kísérésében, elhelyezésében, tájékoztatást adni az alkalmazott anesztéziáról, a szükséges ápolási és monitorozási feladatokról

- közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő asszisztensek oktatásában, az aneszteziológia kutatásában, fejlesztésében

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11105-12Élettani ismeretek az aneszteziológiában
4.4.11106-12Általános és speciális aneszteziológia
4.5.11107-12Regionális aneszteziológia

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11105-12Élettani ismeretek az
aneszteziológiában
szóbeli
5.2.4.11106-12Általános és speciális
aneszteziológia
szóbeli
5.2.5.11107-12Regionális aneszteziológiaszóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A választott műtéti érzéstelenítéssel kapcsolatos szakasszisztensi feladatok.

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján a műtőben fogadja a beteget, azonosítja, dokumentációját ellenőrzi, elvégzi a műtéti érzéstelenítés előtti, műtéti érzéstelenítés bevezetése alatti, műtéti érzéstelenítés fenntartása alatti teendőket. Asszisztál az anesztézia befejező szakaszában.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az aneszteziológiai szakasszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismeretek felidézése.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Altatógép
6.3.Betegellenőrző monitor
6.4.Betegmegfigyelési kézieszközök
6.5.Betegmelegítő eszközök
6.6.Dokumentáció és archiválás eszközei
6.7.Egyszerhasználatos eszközök és kéziműszerek
6.8.Egyszerhasználatos védőruhák, maszkok, gumikesztyűk
6.9.Fájdalomcsillapítás eszközei
6.10.Fertőtlenítőszerek
6.11.Fiberoszkóp
6.12.Perifériás vénabiztosítás eszközei
6.13.Centrális vénabiztosítás eszközei
6.14.Fecskendős pumpa
6.15.Volumetrikus pumpa
6.16.Kötszerek, textíliák, izolálás eszközei
6.17.Légútbiztosítás eszközei
6.18.Mulázsok
6.19.Nehéz intubáció eszközei
6.20.Oktatástechnikai eszközök
6.21.Oxigénterápia eszközei
6.22.Emeltszintű újraélesztés eszközei
6.23.Haemodinamikai monitorozás eszközei - Picco
6.24.Transzruziológia eszközei
6.25.Vér- és infúziómelegítő eszközök
6.26.Vérmentő készülék

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az 54 720 01 azonosító számú Egészségügyi asszisztens szakképesítést, az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói, illetve mentőtiszti szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Ápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 723 02 Gyakorló ápoló szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóÁpoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris csapat tagjaként kompetencia szintjének megfelelően gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati készségei alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani. Szervezi, koordinálja, ellenőrzi az ápolási tevékenységet, valamint az alárendelt csapat tagok szakmai tevékenységét. Részt vesz a tanulók és a felügyelete alá tartozó munkatársak gyakorlati oktatásában. Szakmai kommunikációt folytat a beteggel, hozzátartozóval és az ellátó csapat tagjaival. Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza a beteget, részt vesz a rehabilitációjában. Kompetenciaszintű diagnosztikai és terápiás beavatkozást, gyógyszerelést és szakápolást végez.

Beavatkozások körüli ápolói tevékenységeket ellátja. Az azonnali beavatkozást igénylő sürgősségi állapotokat felismeri, kompetenciájának megfelelően végzi a beteg ellátását. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségfejlesztő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogi és minőségirányítási szabályozások szerint.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- munkáját önállóan, vagy szakmai csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a szakmai szabályoknak megfelelően végezni

- munkáját a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint szervezni és ellenőrizni

- ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat feltárni, felhasználni

- a felnőtt ember,páciens és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőit a lehető legnagyobb mértékben beilleszteni a betegellátás menetébe

- a beteg felnőtt ember, páciens sajátos szükségleteit feltárni, ápolási diagnózisokat felállítani, és a prioritások alapján, tervezve végezni feladatait

- a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és dönteni a további ellátási kompetenciáról

- a kompetenciájába tartozó gyógyszer és infúzióadagolás indikációjának felállítására, azok bejuttatására

- holisztikus szemléletű, egyénre szabott ápolást és szakápolást nyújtani, a betegbiztonsági szabályok teljes körű figyelembevételével

- egészségnevelő és egészségfejlesztő tevékenységet végezni, segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget az egészség és az önellátó képesség lehető legmagasabb fokának elérésében, a prevenció különböző szintjein

- a sajátos ápolási igényű beteget kompetenciaszintjének megfelelően ellátni

- sürgősségi eseteket, vészhelyzeteket felismerni, szükség esetén elsősegélynyújtást, kompetencia szintű sürgősségi ellátást végezni

- a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani

- személyiségét és szakmai tudását folyamatosan, tervszerűen, tudatosan fejleszteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:[9]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 03Diabetológiai szakápoló és edukátorszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 723 04Epidemiológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.5.55 723 05Felnőtt intenzív szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.6.55 723 06Foglalkozásegészségügyi szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.7.55 723 07Geriátriai és krónikus beteg szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.8.55 723 09Hospice szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.9.55 723 10Légzőszervi szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.10.55 723 12Nefrológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.11.55 723 13Onkológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.12.55 723 14Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztatószakképesítés-ráépülés
3.3.13.55 723 15Sürgősségi szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.14.55 723 16Alapellátási szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.15.55 725 01Aneszteziológiai szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.16.55 725 04Endoszkópos szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.17.55 725 15Műtéti szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.18.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.19.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.20.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.21.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.22.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.23.54 723 03Gyakorló csecsemő- és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.24.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.25.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.26.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.27.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.28.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.29.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.30.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.31.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.32.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.33.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.34.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.35.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.36.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.37.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.38.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.39.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1A szakképesítés-ráépüléssel szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2azonosító számamegnevezése
4.311113-16Szakápolási feladatok
4.411734-16Bővített kompetenciájú betegellátás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:[10]

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: -

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.---

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégséges (2).

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolási feladatok elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése: Ápolási folyamat önálló megvalósítása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján, asszisztálás diagnosztikus és terápiás beavatkozásoknál, eljárásoknál.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2Felszerelt ápolási demonstrációs terem ápolási fantommal
6.3Kézmosás, kézfertőtlenítés eszközei és oldatai
6.4Fertőtlenítés eszközei és oldatai (bőr és nyálkahártya, kéz, felület,
gép, eszköz)
6.5Egyéni védőeszközök (sapka, orr-száj maszk, védő szemüveg, kesztyű, ujjvédő,
köpeny)
6.6A veszélyes és kommunális hulladékok tárolására alkalmas eszközök
6.7A mindennapi ápolás, gondozás, szakápolás eszközei a beteg szükségleteinek
kielégítéséhez
6.8Az ápolói beavatkozások eszközei (hólyagkatéterezés, gyomor-
szonda levezetés, beöntés, gyomormosás, gyógyszerelés, injekciózás, klinikai
enteralis táplálás)
6.9Suprapubicus katéterezés, epicystostoma eszközei
6.10Linton-szonda, Sengstaken-Blakemore-szonda
6.11Punkciós eszközök (lumbal, has, mellkas, sternum, pericardium)
6.12Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételi eszközök
6.13Diagnosztikai eszközök (pulzoximéter, vérnyomásmérő, fonendoszkóp,
fülhőmérő, vércukorszintmérő, 12 elvezetéses EKG készülék)
6.14A sürgősségi állapotok ellátásának oktatási eszközei:
BLS fantom (felnőtt és gyermek)
Gyakorló AED
Egyszerű légútbiztosításra alkalmas supraglottikus eszközök (oropharyngealis
tubus, nasopharyngealis tubus laryngealis maszk) méretenként és gyakorló
fantom
Öntelődő lélegeztető ballon-maszk rezervoárral (felnőtt és csecsemő)
A légúti leszívás eszköze, leszívó katéterekkel,
Lélegeztetőgép
Idegentest fogó
6.15Oxigénterápia eszközei (oxigénpalack-tartóval, reduktorral,
flow méter, oxigénszonda, 50 es és 100-as oxigénmaszkok)
6.16Az inhalációs terápia és légzési fizioterápia eszközei (nebulizátor, párásító,
aeroflow)
6.17A tracheostoma és gégekanül ápolásának, gondozásának eszközei
6.18Betegmegfigyelő monitor és tartozékai
6.19Perifériás vénabiztosítás eszközei gyakorló torzóval
6.20Az artéria punkció és kanülgondozás eszközei gyakorló torzóval
6.21A centrális vénabiztosítás és kanülgondozás eszközei gyakorló torzóval
6.22A mellkas drenázs eszközei és mellkasi szívótartály gyakorló torzóval
6.23Transzfúziós terápia eszközei transzfúziós tálcán
6.24Vér és infúzió melegítő készülék
6.25Infúziós pumpa (fecskendős és volumetrikus)
6.26EDA-kanülálás és gyógyszer bejuttatás eszközei
6.27PCA pumpa
6.28A parenteralis táplálás eszközei
6.29A krónikus sebellátás eszközei
6.30A decubitus kezelésének és prevenciójának eszközei
6.31A sztómaterápia és gondozás (ileosztóma, kolosztóma, urosztóma) eszközei és
gyakorló torzóval
6.32A sérülések rögzítésének eszközei (nyakrögzítő, gerinchordágy,
medenceöv, húzó-sín, vacuum-sín)
6.33A betegellátás során alkalmazott dokumentációk
6.34Oktatástechnikai eszközök, számítógép perifériákkal

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

7.2. Az ápoló szakképesítés képzésének szervezésekor figyelembe kell venni a szakképesítések elismeréséről szóló Európai Parlament és Tanács 2005/36/EK. irányelvének, 3. szakasz 31. cikkében, valamint az V. mellékletében előírt minimálisan kötelező képzési feltételeket.

7.3. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Általános ápolónő (ápoló), Felnőtt szakápoló, Ideg-elmeápoló, Pszichiátriai ápoló és gondozó, Körzeti betegápoló szakképesítést, ha a képzésre jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.[11]

Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 725 02[12]

1.2. Szakképesítés megnevezése: Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus[13]

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080-1320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások[14]

ABC
3.1.1FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.23321Általános egészségügyi
asszisztens
Audiológiai asszisztens
3.1.3Hallásvizsgáló asszisztens

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:[15]

Az audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus megtervezi és elvégzi a szubjektív és objektív hallás vizsgálatokat. Aktívan részt vesz a hallássérült betegek rehabilitációjában. Felméri a páciens fizikai és pszichikai állapotát, a páciens szükségleteit, igényeit és mérlegeli a hallásjavító eszközök kiválasztását és illesztését befolyásoló tényezőket, hallásrehabilitációs tervet készít, majd ez alapján elvégzi a hallási rendszerek egyéni adaptálását. A szakmai, társadalombiztosítási, kereskedelmi, számviteli szabályok figyelembe vételével, kiszolgálja a hallásjavító- halláspótló, hallássegítő eszközöket, kiegészítőket, tartozékokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:[16]

- A fül betegségeinek ismeretében megítélni a hallásvizsgálatok elvégzésének lehetőségét

- Megtervezni és elvégezni az elvégzendő szubjektív és objektív hallásvizsgálatokat

- A tisztahang-küszöb vizsgálatot elvégezni, az eredményeit rögzíti és értelmezi

- A küszöbvizsgálat eredményének függvényében megtervezni a további küszöb feletti és objektív vizsgálatokat az audiológus szakorvossal konzultálva és elvégzni azokat

- Szubjektív vizsgálatokat (klasszikus hallásvizsgálatok, hangvilla, tisztahang hallásküszöb, beszédaudiometria, recruitment- és kóros hallóideg fáradás vizsgálatok, beszédaudiometria, tinnitometria) és objektív vizsgálatokat (tympanometria, stapedius reflex, otoakusztikus emisszió, BERA, ASSR, MLR, CERA) végezni

- Gyermekeken az életkornak megfelelő objektív és szubjektív vizsgálatokat végezni

- Prevenciós feladatokat ellátni

- felismerni az audiológiai sürgősségi kórképeket és ezek esetén megfelelő betegirányítást végezni

- Felmérni a páciens fizikai és pszichikai állapotát, a páciens szükségleteit, igényeit és mérlegelni a hallásjavító eszközök kiválasztását és illesztését befolyásoló tényezőket

- Tájékoztatást adni a hallásrehabilitáció lehetőségeiről, hallásjavító eszközökről, hallási rendszerekről, tartozékokról, kiegészítőkről

- Ismerni a hallásjavító műtéti eljárások indikációját, ezek szükségessége esetén megfelelő betegirányítást végezni

- A vizsgálati eredmények és páciens igényeinek figyelembe vételével az audiológus szakorvossal konzultálva kiválasztani a hallásjavító eszközt, illetve hallási rendszert és összeállítani a hallás rehabilitációs tervet

- Elvégezni a hallásjavító készülék(ek) programozását a hallási rendszerek szinkronizálását

- Hallás- és hallásrehabilitációs gondozást végezni

- A hallásrehabilitációs ismereteit alkalmazva kiszolgálni a hallásjavító eszközöket, kiegészítőket, tartozékokat

- Szabad hangteres vizsgálatokat végezni, életminőség vizsgálatot végezni, ezek alapján megítélni a hallásrehabilitáció hatékonyságát

- Értelmezni az orvosi vény tartalmát, betartja az orvosi utasításokat, szabályos vénykezelési technikát alkalmaz

- Ismerni és alkalmazni a kereskedelmi jogszabályokat

- Kereskedelmi tevékenységet végezni (pénzt kezel, számlát készít, készletez, megrendel, nyilvántartást vezet)

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:[17]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.4.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.7.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 03Gyakorló csecsemő- és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.9.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.10.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.11.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.16.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.17.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.18.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.19.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.21.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.22.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.23.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat
3.3.25.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2azonosító számamegnevezése
4.311108-16Audiológia
4.411109-16Hallásakusztika
4.511110-16Egészségügyi alapismeretek
4.611221-16Alapápolás
4.711222-16Klinikumi ismeretek
4.811498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.911499-12Foglalkoztatás II.
4.1011500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

[18]
ABC
5.2.1A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.311108-16Audiológiaírásbeli, gyakorlati
5.2.411109-16Hallásakusztikaírásbeli, gyakorlati
5.2.511498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzésekírásbeli
5.2.611499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.711500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli
5.2.811110-16Egészségügyi alapismeretekírásbeli
5.2.911221-16Alapápolásgyakorlati
5.2.1011222-16Klinikumi ismeretekszóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hallássérült beteg szubjektív és objektív audiológiai vizsgálata és hallássérüléssel rendelkező személy hallás rehabilitációja.

A vizsgafeladat ismertetése feladatleírásban rögzítetten: anamnézis felvétele, az orvos által megadott fültükri kép értelmezése, az elvégzendő szubjektív és objektív vizsgálatok megtervezése és kivitelezése, a kapott lelet értelmezése, hallás rehabilitációs terv készítése, hallássérült beteg hallásjavító és egyéb hallási rendszerrel történő ellátása, egyéb hallásrehabilitációs lehetőség (műtét, implantáció) ismertetése, hallókészülék illesztése, eredményességet ellenőrző vizsgálat.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 11108-16 Audiológia, 11109-16 Hallásakusztika, 11110-16 Egészségügyi alapismeretek, 11222-16 Klinikumi ismeretek követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése.

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 11108-16 Audiológia, 11109-16 Hallásakusztika, követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2Ágy melletti diagnosztikus eszközök,
6.3Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém- üveg- műanyag- és gumi eszközök)
6.4Ápolási szimulációs fantomok
6.5Ápolási torzók, mulageok
6.6Beavatkozások, vizsgálatok eszközei
6.7Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő,
6.8Dokumentációs formanyomtatványok
6.9Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató, medikai egészségügyi cél
rendszerprogramokkal
6.10Egyszerhasználatos steril eszközök
6.11EKG (12 csatornás)
6.12Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően
felszerelt oktatóhelyiség
6.13Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.14Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek,
csomagolóanyagok
6.15Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.16Gyógyszerelés eszközei
6.17Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer
használatos eszközök, anyagok
6.18Kötszerek, rögzítő eszközök
6.19"Kocsik": ágyazó, előkészítő
6.20Légútbiztosítás eszközei
6.21Mérőműszerek
6.22Mozgást segítő eszközök
6.23Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.24Orvosi műszerek - kézi műszerek
6.25Reanimáció eszközei, Újraélesztő fantom
6.26Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök
6.27.Csendes kabin (ajánlott zajszint 15-25 dBA között)
6.28Klinikai audiométer
6.29Klinikai Impedanciamérő (Tympanométer, Stapedius reflex,
6.30Beszédaudiométer (kliniki audiométer CD, DVD lejátszóval, szakmailag elfogadott
6.31Otoakusztikus emisszió mérőműszer (szűrő és Minikai)
6.32Agytörzsi potenciál mérőműszer Elektromos válaszok regisztrálására (BERA, ASSR,
6.33Szabadhangteres vizsgáló egység
6.34Otoscóp
6.35Számítógépes háttér
6.36Hi-pro programozó egység
6.37NOAH program (jogtiszta)
6.38Hallókészülék illesztő számítógép programok (minimum 4 féle)
6.39Hallókészülékek zárt és nyitott illesztéséhez szükséges tartozékok
6.40Hallásjavító eszközök (minimum 4 féle gyártótól), implantálható hallásjavító eszközök
6.41Halláspótló eszközök
6.42Hallássegítő eszközök
6.43Lenyomatvételhez szükséges anyag, fecskendő, szivacs
6.44Dokumentációs eszközök

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 6. sorszámú Betegkísérő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 723 01

1.2. A részszakképesítés megnevezése: Betegkísérő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év egészségügyi területen eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5222Segédápoló, műtőssegédBetegszállító
Betegkísérő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A betegkísérő orvosi beutalás (utasítás) alapján egészségügyi szaksegítséget nem igénylő betegszállításokat végez a beteg otthonából egészségügyi intézménybe, az egészségügyi intézményen belül, egészségügyi intézményből a progresszív ellátásnak megfelelő más egészségügyi intézménybe, illetve a beteg kezelését, vizsgálatát, valamint sürgősségi ellátását követően otthonába.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- a helyszín biztonságosságát felmérni

- szakszerűen segítséget hívni

- a beteg állapotát ABCDE-szemlélet szerint felmérni az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett

- életveszély esetén, alapszinten elsősegélyt nyújtani (szakszerű fektetés, vérzéscsillapítás, kötözések, szakszerű segélyhívás, BLS, eszköz nélküli légútbiztosítás)

- a beteg szállíthatóságát megítélni

- immobilizációs technikákat alkalmazni

- betegszállítás szervezési feladatokat ellátni

- katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködni

- betegjogokat és az egészségügyi etikai szabályokat betartani

- megfelelő kommunikációt alkalmazni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 723 01Gyakorló mentőápolószakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11110-16Egészségügyi alapismeretek
4.4.11164-16Logisztika
4.5.11165-16Mentéstechnika

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11110-16Egészségügyi alapismeretekírásbeli
5.2.4.11164-16Logisztikaírásbeli
5.2.5.11165-16Mentéstechnikagyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Logisztika, Mentéstechnika, valamint Elsősegélynyújtáshoz kapcsolódó feladatok megoldása

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten logisztika, mentéstechnika valamint szituációs és szimulációs feladatok megoldása az elsősegélynyújtás témaköréből

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Felszerelt betegszállító gépkocsi
6.3.Immobilizáció eszközei
6.4.Elsősegélynyújtás eszközei
6.5.Reanimációs fantom: gyermek, felnőtt
6.6.Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei
6.7Diagnosztikai eszközök (RR mérő, vércukormérő)
6.8Egyéni védőeszközök
6.9A betegszállítási tevékenység dokumentációi
6.10Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök
6.11Oktatástechnikai eszközök

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 7. sorszámú Boncmester megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Boncmester

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: Egy év szakmai területen eltöltött idő boncteremben, boncsegédi munkakörben

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5222Segédápoló, műtőssegédBoncmester

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A boncmester feladata országos intézetekben, egyetemeken, kórházakban, az igazságügyi orvostan területén, valamint a szakma egyéb jogilag szabályozott működési területén a holttestek és azok részleteinek, maradványainak boncolását, kórboncolását orvosi felügyelettel elvégezni. A holttestek szakszerű rekonstruálásával, tárolásával, végtisztességre való felkészítésével és szállításával kapcsolatos feladatokat önállóan végzi. A kórszövettani és egyéb vizsgálatra, vagy további konzerválásra vett anyagokat pontosan rögzíti, tárolja. A boncolás, kórboncolás, exhumálás és antropológiai vizsgálat folyamán vett egyéb anyagokat a szakértő által előírt vizsgálatokra biztosítja. A boncolást végző orvos által kitöltött, aláírt halott vizsgálati bizonyítványt és az eltemettetéshez szükséges dokumentációt kiadja. A munkájával kapcsolatos technikai, kegyeleti adminisztrációs és dokumentációs feladatokat előírásszerűen és felelősségteljesen végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- előkészíteni a bonctermet a fertőtlenítés, higiéné szabályainak megfelelően

- a zsiliprendszert az előírásoknak megfelelően használni

- a veszélyes hulladékot szabályszerűen kezelni és tárolni

- a boncoláshoz, igazságügyi boncoláshoz előkészíteni a szükséges eszközöket, anyagokat, védőeszközöket

- előkészíteni a kiszálláshoz szükséges eszközöket

- biztosítani a halottak kegyeletteljes tárolását

- az adminisztrációs feladatokat elvégezni

- azonosítani, majd előkészíteni a halottakat a boncoláshoz

- biztosítani a boncolás menetének zavartalanságát

- előkészíteni a holttestet a végtisztességre

- szakszerűen adminisztrálva kiadni a holttestet

- exhumálás technikai feladatait irányítás mellett végezni

- betartani a balesetvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat

- betartani az etika és a protokoll szabályait

- az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat alkalmazni

- a szakma szabályai szerint a kórboncolást elvégezni, igazságügyi, hatósági esetekben is

- részt venni a boncolt szervek demonstrálásában

- boncolást végezni fokozott fertőzésveszélyt jelentő esetekben

- holttestet rekonstruálni

- anyagvételt végezni, különféle vizsgálatok esetén (transzplantációs szövetek, szövettan, antropológiai vizsgálat, DNS- vizsgálat, diatoma vizsgálat)

- méregládát csomagolni

- bűnjeleket megőrzésre biztosítani

- elvégezni az egészségügyi dokumentáció feladatait

- a hozzátartozókat ellátni a megfelelő dokumentumokkal, és tájékoztatni a halottal kapcsolatos ügyintézésről

- alkalmazni az orvosi titoktartás szabályait

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11115-16Alapismeretek az egészségügyi ellátásban
4.4.11116-16Előkészítés-boncolás-mintavétel-rekonstrukció
4.5.11117-16Halottkezelés
4.6.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11115-16Alapismeretek az egészségügyi
ellátásban
gyakorlati és szóbeli
[19]
5.2.4.11116-16Előkészítés - boncolás - mintavétel-
rekonstrukció
gyakorlati és szóbeli
5.2.5.11117-16Halottkezelésgyakorlati és szóbeli
5.2.6.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Boncmesteri feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Boncmesteri feladatok

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsga időtartama: -

A vizsgafeladat aránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 11115-16 Alapismeretek az egészségügyi ellátásban, 11116-16 Előkészítés-boncolás - mintavétel-rekonstrukció és a 11117-16 Halottkezelés szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsga időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Elméleti oktatásra alkalmas tanterem
6.3.Gyakorlati oktatásra alkalmas boncterem
6.4.Audiovizuális eszközök kiegészítőkkel
6.5.Szövetek szétválasztására szolgáló műszerek
6.6.Szöveteket egyesítő műszerek
6.7.Rögzítő- és feltáró műszerek
6.8.Vérzéscsillapításra szolgáló műszerek
6.9.Izoláló anyagok, kötszerek, varróanyagok
6.10.Dokumentáció és archiválás eszközei
6.11.Fertőtlenítés eszközei
6.12.Elsősegélynyújtás eszközei
6.13.Halottkezelés eszközei

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 8. sorszámú Citológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 03

1.2. A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Citológiai szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1200-1400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 725 21 Szövettani szakasszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
körök)
3.1.2.3324Orvosi laboratóriumi
asszisztens
Citológiai szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A citológiai szakasszisztens feladata a citodiagnosztikai vizsgálatra beküldött vagy helyben keletkezett bármely módszerrel vizsgálati anyag teljes feldolgozása: adminisztratív rendszerezése, az anyagok technikai feldolgozása. Fő szakmai tevékenységét képezi a cervix diagnosztikai és szűrési kenetek mikroszkópos értékelése, a negatív kenetek biztonságos azonosítása. Feladata továbbá az egyéb citodiagnosztikai preparátumok előértékelése, az eredmények konzultatív elemzése, az anyagok archiválása. Munkáját szakorvos felügyelete mellett végzi

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- elvégezni a nőgyógyászati kenetek szűrővizsgálatát, mikroszkópos értékelését

- a nőgyógyászati rákszűrés diagnosztikai feladatait elvégezni

- a kenetekben látott sejtek morfológiai értékelését és differenciálását elvégezni

- a negatív keneteket biztonságosan azonosítani, adott esetben önállóan a kenetek végső véleményezését elkészíteni

- a nem negatív és egyéb citológiai keneteket konzultatív módon előértékelni

- citodiagnosztikai laboratóriumban, szükség esetén mikroszkópos morfodiagnosztikai laboratóriumban az anyagokat átvenni, rendszerezni

- citológiai feldolgozást igénylő anyagféleségeket feldolgozni, festeni

- a citológiai preparátumokat szakma szabályai szerint archiválni

- a citodiagnosztikai adminisztrációt ellenőrizni, szervezni

- az eredményeket szakmailag értékelni, minőségbiztosítási módszereket alkalmazni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11118-16Citotechnológia
4.4.11119-16Nőgyógyászati citodiagnosztika
4.5.11120-16Egyéb citológiai vizsgálatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépűlés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11118-16Citotechnológiagyakorlati és szóbeli
5.2.4.11119-16Nőgyógyászati citodiagnosztikagyakorlati és szóbeli
5.2.5.11120-16Egyéb citológiai vizsgálatokgyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Mikroszkópos kenetvizsgálat

A vizsgafeladat ismertetése:

18 db, szakértők által összeállított cervix citológiai kenet mikroszkópos vizsgálata és diagnosztizálása a mindenkori szakmai szabályok szerint. Lelet elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Mikroszkópos kenetvizsgálat

A vizsgafeladat ismertetése:

4 db egyéb szervekből származó kenet vizsgálata (testüregi folyadék, tüdőcitológia) és diagnosztizálása. Előzetes vélemény elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése:

Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www. nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Elméleti oktatásra alkalmas tanterem
6.3.Audiovizuális eszközök kiegészítőkkel
6.4.A laboratóriumi alapműveletek végzéséhez szükséges berendezések (centrifuga,
fénymikroszkóp és speciális mikroszkópok (fluorescens, polarizációs) mérlegek, festő-
és fedőautomata be- rendezések, citofotométer, mérőedények, pipetták, vegyszerek)
6.5.A citotechnikai eljárásokban használatos speciális festékek, fixálásra szolgáló
vegyületek, oldószerek, reagensek
6.6.A kórszövettani laboratórium felszerelése, eszközei
6.7.Az aspirados járóbeteg rendelés speciális eszközei: aspirációs
pisztoly, kenetkészítő eszközök, fixálószerek, citológiai festékek, fedőanyagok,
mikroszkóp, a betegellátás eszközei (injekciózáshoz használt eszközök)
6.8.Nőgyógyászati (cervix) citológiai kenetek (min.: 15 000 db/év)
6.9.Tüdő-, vizelet- szájüregi- gyomorcitológiai kenetek
Emlő aspirációs citológiai kenetek, emlőváladékból készített citológiai kenetek, kontakt
kenetek
Pajzsmirigy aspirációs citológiai kenetek
Testüregi folyadékgyülemekből származó citológiai kenetek Különböző szervekből
származó aspirációs citológiai kenetek (liquor, nyirokcsomó, nyálmirigy)
6.10.Dokumentáció és archiválás eszközei

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikusalap és mesterképzési szakokon szerzett szakirányú orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai, orvosi kutatólaboratóriumi analitikai szakképzetségeket.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 9. sorszámú CT/MR szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 16

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: CT/MR szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 740-800

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 725 09 Radiográfiai asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető mun-
kakörök)
3.1.2.3323Orvosi képalkotó diagnosztikai és
terápiás berendezések kezelője
CT/MR szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A CT/MR szakasszisztens a képalkotó diagnosztika területén tevékenykedik csapat tagjaként, radiológus szakorvos vagy diplomás képalkotó diagnosztikai szakember irányítása mellett. Ismeri a CT és MRI berendezések működésének alapjait, biztonságos üzemeltetésük szabályait. Ismeri a sugárvédelmi jogszabályokat, munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat, az aszepszis és antiszepszis szabályait, a betegjogokat.

Ismeri a képalkotó diagnosztikában alkalmazható CT/MRI vizsgálati technikákat. Megszerzett szakmai ismereteit (élettan, kórélettan, klinikum, anatómia, metszetanatómia) alkalmazva felismeri a kóros elváltozásokat és az akut életveszélyes állapotokat. Ismeri a kontrasztanyagok alkalmazásának körét és az alkalmazás veszélyeit egyaránt.

Az adott munkaterület munkafolyamatait elsajátítva, kompetenciájának megfelelően részt vesz a betegek diagnosztikus és terápiás ellátásának teljes folyamatában, adott műveleteket, vizsgálatokat protokollok alapján önállóan végez.

Munkáját hivatásként, empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a beteget felvilágosítani, a CT/MRI vizsgálatra előkészíteni;

- a vizsgálat, illetve a kontrasztanyag beadásának kontraindikációját felismerni;

- protokollok alapján CT/MRI vizsgálatokat végezni, intervenciós beavatkozásoknál segédkezni;

- intravénás kontrasztanyag adásánál közreműködni;

- a CT/MRI vizsgálatokhoz, intervenciós beavatkozásokhoz szükséges anyagokat és eszközöket előkészíteni;

- a használatos gépeket, berendezéseket és eszközöket szakszerűen kezelni, meghibásodásukat felismerni és jelezni, minőségbiztosítási eljárásokat alkalmazni;

- felismerni a veszélyhelyzeteket, kóros, akut életveszélyes állapotokat;

- felismerni a kontrasztanyag szövődményeket és aktívan részt venni annak elhárításában;

- utólagos képfeldolgozás és archiválás végzésére;

- munkáját szakszerűen, maximális biztonsággal, a szakterületet érintő valamennyi jogi szabályozás, szakmai előírás betartásával végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépűlés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11697-16Computer Tomographia
4.4.11701-16Mágneses Rezonanciás Képalkotás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11697-16Computer Tomographiaszóbeli, gyakorlati
5.2.4.11701-16Mágneses Rezonanciás Képalkotásszóbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: CT vizsgálatot végez

A vizsgafeladat ismertetése:

CT diagnosztikai vizsgálatot előkészít, kivitelez, megfelelőség szempontjából értékel, majd írásos és képi dokumentációt készít, archivál.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

B) A vizsgafeladat megnevezése: MRI vizsgálatot végez

A vizsgafeladat ismertetése:

MR diagnosztikai vizsgálatot előkészít, kivitelez, megfelelőség szempontjából értékel, majd írásos és képi dokumentációt készít, archivál.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama:

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Computer Tomographia és Mágneses Rezonanciás Képalkotás

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés kapcsolatos előírások a http://www.nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Oktatástechnikai eszközök
6.3.CT, MRI, berendezések
6.4.PET/CT, PET/MRI, CT szimulációs berendezés - ajánlott
6.5.Kontrasztanyagok (i.v. és per os) és injektor
6.6.Az előkészítés során alkalmazott eszközök, műszerek
6.7.Aszepszis-antiszepszis eszközei
6.8.Védőfelszerelések
6.9.Készenléti gyógyszerek és infúziók
6.10.Elsősegélynyújtás eszközei
6.11.Szabad légutak biztosításának eszközei
6.12.infúziós terápia eszközei
6.13.Oxigénterápia eszközei
6.14.Dokumentáció, archiválás eszközei (HIS, RIS, PACS rendszerek)

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alap és mesterképzési szakokon szerzett szakirányú képalkotó diagnosztikai analitikai szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 10. sorszámú Csecsemő és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 02

1.2. A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Csecsemő és gyermekápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakörök
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóCsecsemő- és gyermekápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Kompetencia szintjének megfelelően részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel végzi a beteg gyermekek ápolását, gondozását. Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával. Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget. Szakápolást végez. Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz

Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során. Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározottak szerint.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni

- munkáját az ápolási folyamat elvei szerint végezni, felmérni, tervezni, végrehajtani és értékelni szakmai tevékenységeit

- szisztematikus, egyénre szabott ápolást, szakápolást és gondozást nyújtani, amely a beteg gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul

- a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását menedzselni

- segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget abban, hogy elérjék az egészség lehető legmagasabb fokát és megelőzzék a betegségeket

- munkája során biztonságos ápolási környezetet teremteni

- a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és a további ellátási kompetenciáról dönteni

- a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani

- munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

[20]
ABC
3.3.1A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.355 723 03Diabetológiai szakápoló és edukátorszakképesítés-ráépülés
3.3.455 723 04Epidemiológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.555 723 08Gyermek intenzív szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.655 723 09Hospice szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.755 723 10Légzőszervi szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.855 723 12Nefrológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.955 723 13Onkológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.1055 723 15Sürgősségi szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.1155 723 16Alapellátási közösségi szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.1255 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.1355 725 01Aneszteziológiai szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.1455 725 04Endoszkópos szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.1554 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.1654 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.1754 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.1854 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.1954 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.2054 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.2154 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.2254 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.2354 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.2454 725 06Kardiológiai és angiológiai szakasszisztensazonos ágazat
3.3.2554 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.2654 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.2754 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.2854 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.2955 723 01Ápoolóazonos ágazat
3.3.3055 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.3155 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.3255 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.3355 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.3455 726 02Sportmasszőrazonos ágazat
3.3.35.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.12107-16Szakápolás gyermek betegek esetén
4.4.11122-16Kompetenciabővítő ismeretek a gyermekápolásban

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: -

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.---

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten az ápolási folyamat megvalósítása, invazív beavatkozások kivitelezése

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 10%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http:/nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz
oktatóhelyiség
6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.5.Szakmai dia- és fóliasorozatok
6.6.A beteg ember komfort érzésének biztosításához szükséges
eszközök
6.7.Betegágy és tartozéka, éjjeli szekrény, karosszék
6.8.A beteg kényelmét szolgáló eszközök
6.9.Ágyazás eszközei, felszerelt ágyazó kocsi
6.10.Gyógyszerelő kocsi
6.11.Testsúly, testmagasság és derékkörfogat mérésére szolgáló eszközök
6.12.Gondozás eszközei
6.13.Beavatkozások eszközei, műszerei (himbál és csontvelő tűk, mellkasi és hasi drainek,
ollók (egyenes, hajlított Cooper, varratszedő) csipesz,(horgas, anatomías), szike,
tűfogó, bőrvarró fonál, érfogók (Kocher féle, Moszkító féle)
6.14.Diagnosztikai eszközök (EKG, Doppler, Légzés-
funkciós készülékek, audiométer, látásvizsgálat eszközei)
6.15.Életjelek mérésére szolgáló eszközök (fonendoszkóp, non-invazív vérnyomásmérő)
A betegmegfigyeléshez szükséges eszközök
6.17.Gyakorló fantomok (kar torzó)
6.18.A vérvétel eszközei
6.19.Vércukor meghatározó készülék
6.20.Vénabiztosítás során használatos eszközök (tűk, kanülök)
6.21.Gyógyszeradagolás során használatos eszközök (fecskendők,
perfiizorok, infuzorok, szerelékek)
6.22.Infúziós készítmények, gyógyszerek
6.23.Váladékfelfogásra és vizsgálatra küldésre szolgáló eszközök
6.24.Laboratóriumi eszközök a vizsgálatok kivitelezéséhez
(transzfúziós tálca eszközei)
6.25.Transzfúzió beadásának eszközei
6.26.Transzfúziós dokumentáció eszközei (igénylőlapok, naplók, jelen-
tőlapok, betegtájékoztatók)
6.27.Vérszállítás eszközei
6.28.Fertőtlenítő szerek és eszközök
6.29.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.30.Oxigénpalack-tartóval, reduktorral, flowméter, orreszközök oxigénadáshoz,
oxigénmaszk, szívó
6.31.Pulzoximéter, C02-detektor /kapnométer/kapnográf,
6.32.Szupraglottikus légútbiztosításra és lélegeztetésre alkalmas fantom
(fej)
6.33.Alap EKG készülék
6.34.Demo defibrillator
6.35.Légútbiztosító eszközök (faringeális és szupraglottikus eszközök)
6.36.A tubusrögzítés eszközei
6.37.Öntelődő ballon-maszk-visszalégzést gátló szelep (BMSZ) egység
rezervoárral (felnőtt és csecsemő), PEEP-szelep
6.38.Légútiváladék eltávolításához szükséges eszközök (motoros/vákuumos leszívó
készülék)
6.39.Fonendoszkóp
6.40.ALS fantom (gyermek)
6.41.BLS fantom (csecsemő)
6.42.Antropometriai mérőeszközök
6.43.Tápszeradagolás során használatos eszközök (fecskendők, tűk,
infuzorok)
6.44.Kanülgondozás során használatos eszközök
6.45Tápláló oldatok és kiegészítő adalékok
6.46.Steril tálcák
6.47.RF-készülék
6.48.Tens-készülékek
6.49.Mágneses ágy
6.50.Epidurális tűk, kanülök
6.51.Speciális blokád tűk
6.52.Torzók
-a széklet-inkontinencia ellátás bemutatására
-a sztóma helyeiről
-műtétet követő ellátáshoz
6.53.A beöntés eszközei
6.54.Bőrápoláshoz szükséges eszközök
6.55.Bőrtisztításhoz szükséges eszközök
6.56.Sztóma ellátást oktató CD-DVD
6.57.Anatómiai oktató-poszterek
6.58.Az inkontinencia ellátás gyógyászati segédeszközei
6.59.Katéterezéshez szükséges eszközök, katéterminták
6.60.Vizelet- és széklet-inkontinenciánál használatos segédeszközök
6.61.Az inkontinenciák felméréséhez használatos tesztminták
6.62.Sztómaellátás gyógyászati segédeszközei
6.63.Egyrészes segédeszközök
6.64.Kétrészes segédeszközök
6.65.Fisztula ellátás kellékei
6.66.Irrigáló készülék
6.67.A sztóma méretvételéhez szükséges eszközök
6.68.Mulage-ok (sebtípusok)
6.69.Felszerelt kötöző kocsi, kötszerek
6.70.Sebfelmérés eszközei
6.71.Sebkezelés eszközei
6.72.Varratszedés eszközei
6.73.Egyszerhasználatos eszközök a diagnosztikus és terápiás beavatkozások
kivitelezéséhez
6.74.A hulladéktárolás eszközei
6.75.A veszélyes hulladékgyűjtés eszközei, iratai
6.76.A dokumentálás és az archiválás eszközei

7. EGYEBEK[21]

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

7.2. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni:

- az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Csecsemő- és gyermekápoló, Gyermekápoló, Gyermek ideg- elmeápoló és gondozó, Gyermek ideg- elmeápoló szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló. törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában,

- az ápolás és betegellátás, illetve az egészségügyi gondozás és prevenció szakirány alap és mesterképzési szakjain szerzett ápolói, védőnői szakképzettséget.

A 11. sorszámú Diabetológiai szakápoló és edukátor megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 03

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Diabetológiai szakápoló és edukátor

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-800

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés, 55 723 02 Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 2 év ápolói munkakörben eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.1.3311Ápoló, szakápolóSzakápoló
3.1.2.Diabetológiai szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A diabetológiai szakápoló cukorbetegeket ápol, gondoz kórházi osztályon, szakrendelőben, Diabetes Centrumban, háziorvosi szolgálatnál. Egyénre szabottan oktatja a betegeket és hozzátartozóikat az egészségnevelés módszereivel, a didaktika alapelvei alapján a betegséggel kapcsolatos ismeretekre és az önmenedzseléshez szükséges eszközök alkalmazására.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- részt venni a cukorbetegség megelőzésében

- a cukorbeteget ápolni, gondozni a diagnózis felállításától kezdve a beteg életének minden szakaszában

- egyénre szabottan oktatni a betegeket és hozzátartozóikat a betegséggel kapcsolatos ismeretekre és az önmenedzseléshez szükséges eszközök alkalmazására

- egyéni és csoportos oktatáshoz programot készíteni a betegek, hozzátartozóik és munkatársak részére, azt megvalósítani, dokumentálni

- diabetes klubot szervezni, vezetni,

- ápolási- gondozási tervet készíteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11123-16Diabetológiai szakápolás és edukáció

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Záródolgozat leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.

A záródolgozat értékelését a szakmai tanár, szakmai vezető végzi, a vizsgaelnök hagyja jóvá.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11123-16Diabetológiai szakápolás és
edukáció
gyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolástani és gondozási feladatok megvalósítása.

A vizsgafeladat ismertetése:

A feladatleírásban rögzített konkrét ápolási- gondozási feladat végrehajtása, ápolási- gondozási dokumentáció elkészítése, ismertetése kiválasztott betegnél.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése, bemutatása

Önállóan megtervezett és kivitelezett egészségnevelési feladat elkészítése a diabetológiai szakápoló és edukátor egészségnevelési, egészségfejlesztési és edukációs feladatai közül kiválasztott témában a záródolgozat prezentálásával. A dolgozat tartalmazzák az oktatás elvégzésének dokumentálását (témaválasztás indoklása, célmeghatározás, célcsoport, helyszín, kivitelezés módszerei, edukáció hatékonyságának mérése)

A dolgozatot a vizsgaelnök jóváhagyásával, a vizsgabizottság értékeli. Az értékelés eredménye a szóbeli vizsgatevékenység eredményének részét képezi.

A záródolgozat elkészítése során választható témakörök az alábbiak:

Oktatás:

- a szakszerű szájápolásról

- a szakszerű bőr és lábápolásról

- az önmenedzselésről

- az inzulin beadási eszközök használatáról

- a vércukormérő eszközök alkalmazásáról, használatáról

- vércukor napló vezetéséről

- diabéteszről

- szövődmények felismeréséről, késleltetéséről, elhárításáról

- diétás alapismeretekről (tápanyagtáblázat, minta étrendek alkalmazása)

A vizsgafeladat időtartama: a bemutatás időtartama 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolástani, gondozási és oktatási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Inzulin adagolók: fecskendő, Penek (eldobható pen és nem eldobható pen), gyermekek részére,
gyengén látók részére, folyamatos inzulin adagoló eszköz (pumpa)
6.3.Vércukormérő eszközök
6.4.Diabétesz napló, telemedicina
6.5.Mim Doppler, oszcillométer, önellenőrző tapasz, Neurométer,
Monofilamentum, neurotip, kalibrált hangvilla, EKG
6.6.Bőr-hőmérő, Percentil táblázat
6.7.CGM (folyamatos glukóz monitor)
6.8.ABPM (folyamatos vérnyomás monitor)
6.9.Sebkezelés eszközei
6.10.Lábápolás eszközei
6.11.Mintaétrendek, tápanyagtáblázat
6.12.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.13.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakon szerzett ápolói szakirányú szakképesítést.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 12. sorszámú Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 720 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Egészségfejlesztési segítő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 6. mellékletben az egészségügyi szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3339Egyéb, humánegészségügyhöz
kapcsolódó foglalkozású
Egészségfejlesztési segítő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken csapat munkában dolgozni. Munkája során kapcsolatot alakít ki és tart fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság körében, elsődlegesen a családok mellett végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- Felismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani

- Felismerni a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és családokat, egyszerű probléma-térképet készíteni

- Felismerni a fogyatékosság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való hozzáférésben, valamint az egyszerűbb akadálymentesítési feladatok szervezésében, elvégzésében[22]

- Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból fakadó krízishelyzetek kezelésében, megoldásában

- Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóival és szükség esetén egyéb, a segítő folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével

- Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismerni a szükségletek módosulása miatt bekövetkező problémákat

- Felismerni a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetben lévő egyént vagy családot a megfelelő helyre irányítani

- Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során

- Segíteni a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tartani a hozzátartozókkal és a szakemberekkel

- Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújtani a hozzátartozóknak

- Segíteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyelni a család és a hozzátartozók mentális és fizikai állapotára is

- Tartósan fekvő beteg esetén felismerni az alapvető ápolási-gondozási hibákat, vagy az önellátási képesség részleges vagy teljes elvesztéséből fakadó problémákat (mozgatás hiánya, felfekvés, alultápláltság, kiszáradás) és haladéktalanul segítséget hívni

- Megtanítani a családtagokat, hozzátartozókat az otthonában ápolt beteg egyszerűbb gondozási műveleteinek elsajátítására, az ápolást könnyítő eszközök használatára

- Felismerni a háztartási baleseteket hordozó kockázati tényezőket, segíteni a családnak azok elhárításában

- Alapszinten, eszköz nélkül elsősegélyt nyújtani, biztonsággal hívni orvost, mentőt

- Részt venni a közösségi színterek munkáiban, szervezőként részt venni a közösség eseményein, szervezett rendezvényein

- Segíteni a lakosság körében végzett rendszeres, vagy alkalomszerű szűrővizsgálatok létrejöttét

- Környezetében felismerni a közegészségügyi-járványügyi kockázatokat hordozó tényezőket

- Részt venni a fejtetű, a rühesség szűrésében, egyszerűbb eseteinek ellátásában, a higiénés szabályokra vonatkozó ismeretek gyakorlati elsajátíttatásában

- Felismerni a magas rizikócsoportba tartozó populációban előforduló betegségeket (tuberkulózis, szexuális úton terjedő betegségek). Szükség esetén megtanítani a családot, vagy a beteg vagy egészséges egyént a megfelelő személyi higiéné fenntartására, a környezet fizikai és közegészségügyi biztonságának fenntartására

- Támogatni a családot és az egyént a dohányzásról való leszoktatásban és az egyéb káros szenvedélyek leküzdésében

- Hiteles kommunikációt folytatni, példamutatóan viselkedni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK[23]

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11491-12Kommunikáció és interakció a segítő munkában
4.4.11492-12Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában
4.5.11493-12Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem
4.6.11499-12Foglalkoztatás II.
4.7.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:[24]

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11491-12Kommunikáció és interakció a segítő munkábangyakorlati
5.2.4.11492-12Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkábanszóbeli
5.2.5.11493-12Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelemgyakorlati
5.2.6.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.7.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlati interakció

A vizsgafeladat ismertetése: Kapcsolatfelvétel egy személlyel, vagy egy családdal, kockázati tényezők és felmerülő problémák azonosítása és a probléma feltárása után a probléma kezelése (kérvény megírása, orvoshoz fordulás elősegítése, egyszerűbb ápolási feladat kivitelezése), jelentéstétel a szakmai vezető felé.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás

A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott lakótér/lakókörnyezet fizikai, közegészségügyi jellemzőinek megítélése, a kockázati és veszélyhelyzetek azonosítása (háztartási balesetek veszélyét hordozó helyzetek, egyéb környezeti veszélyforrások, személyi, környezeti higiéné hiányosságai) a közvetlen veszély elhárítása, javaslat a megelőzésre.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegélynyújtás

A vizsgafeladat ismertetése: Alapszintű elsősegélynyújtás, illetve telefonos segítséghívás (mentők, orvosi ügyelet).

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém- üveg- műanyag- és gumi eszközök)
6.3.Dokumentációs formanyomtatványok
6.4."Kocsik": ágyazó, előkészítő, éjjeli szekrény, karosszék
6.5.Egyszerhasználatos eszközök és kéziműszerek
6.6.Veszélyes hulladék- és szelektív hulladék tárolásának eszközei
6.7.Bemutató eszközök, mulázsok
6.8.Egyszerűbb diagnosztikai eszközök, berendezések
(vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra, hőmérsékletmérő)
6.9.Kötszerek, bőrfertőtlenítők, sebkötözők
6.10.Fertőtlenítéshez használt eszközök, fertőtlenítőszerek
6.11.Otthonápolási eszközök, ápolási eszközök
6.12.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktatóhelyiség
6.13.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.14.Alapszintű újraélesztés és elsősegélynyújtás eszközei
6.15.Kényelmi eszközök, otthonápolási eszközök
6.16.Nehezen mozgó, fogó betegek speciális ápolási eszközei (speciális kanál, villa, csésze, zoknihúzó, stb.)
6.17.Csecsemő-, és gyermekápolás eszközei (csecsemőágy, matrac, pelenkázó, mérleg, badella, csecsemő fésű,
hajkefe, olló, lázmérő, mérőszalag, pelenka, körömkefe, lepedő, fürdőlepedő, ruházat, evőeszközök,
játékok)
6.18.Hallgatói szociális helyiség (pihenő helyiség, öltözőszekrény)
6.19.Gyógyászati segédeszközök (kerekesszék, támbot, járókeret, kapaszkodók)
6.20.Kommunikáció eszközei (telefon, piktogramok, számítógép)
6.21.Táplálkozási eszközök (asztal, szék, terítő, evőeszköz, tányér, szalvéta, szívószál, csőrös csésze)
6.22.Speciális, kommunikációt támogató eszközök és felszerelések
(hallókészülék, fülilleszték, speciális órák, Braille tábla, jelnyelvi oktató DVD)
6.23.Háztartási vegyi anyagok és a háztartási kártevőmentesítés eszközei
6.24.Otthoni gyógyszerek tárolására alkalmas eszközök, "házipatikai" készítmények
6.25.Tápanyagtáblázatok
6.26.Falitáblák, vagy CD/DVD-k: mérgező növények, gombák, egészségügyi kártevők, egyéb, az oktatáshoz
kapcsolódó multimédiás anyagok

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 13. sorszámú Egészségügyi gázmester megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 853 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Egészségügyi gázmester

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-800

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 32 853 01 Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 6 hónap egészségügyi kártevőirtó munkaterületen, egészségügyi gázmester irányítása mellett

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.7914Kártevőirtó, gyomirtóRágcsálóirtó
3.1.3.Kártevőirtó
3.1.4.3339Egyéb, humánegészségügyhöz
kapcsolódó foglalkozású
Egészségügyi gázmester

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az ember közvetlen környezetében, főként az ipar és a mezőgazdaság területén végzi az egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók irtását szabadforgalmú, veszélyes, mérgező és erősen mérgező irtószerekkel, gázosító szerekkel.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- munkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket is figyelembe véve végezni

- felelősségteljesen végezni feladatát

- észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét

- felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket

- a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és gázosítószereket beszerezni

- az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni

- a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani

- felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezet-egészségügyi kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit

- szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket

- nagy területre kiterjedő szervezett kártevő-mentesítés, légi kémiai szúnyoggyérítés szakmai irányítását végezni

- irtószereket, gázosítószereket beszerezni, szállítani, tárolni, kezelni és felhasználni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11131-12Kártevőirtás gázokkal

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevé-
kenysége
5.2.3.11131-12Kártevőirtás gázokkalírásbeli és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kártevőirtás mérgező gázokkal, gázmesteri tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, meghatározás után kiválasztja a megfelelő módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket egy adott egészségügyi gázmesteri feladat megvalósítására, elvégzi a szükséges bejelentést, tájékoztatást, felvilágosítást és a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációt

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kártevőirtás gázokkal

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Egyéni védőeszközök
6.3.Egyéni védőeszközök gázosításhoz
6.4.Légzésvédőhöz betétek
6.5.Vegyszer kimutatásához szükséges eszközök
6.6.Mentőládák
6.7.Gyógyszerek/ellenszerek
6.8.Elsősegélynyújtáshoz eszközök
6.9.Biocid szerek ( I - II - III. kategóriás)
6.10.Permetezőgépek
6.11.Porozó gépek
6.12.Benzinmotoros gépek
6.13.Ultra Low Volume-gépek
6.14.Hidegködképző gépek
6.15.Melegködképző gépek
6.16.Gélkijuttató eszközök
6.17.Készítmények keveréséhez alapanyagok
6.18.Készítmények keveréséhez segédanyagok
6.19.Készítmények keveréséhez eszközök
6.20.Készítmények kijuttatásához eszközök
6.21.Monitorállomások
6.22.Veszélyes anyagok megsemmisítéséhez eszközök
6.23.Kártevők jelenlétét kimutató eszközök
6.24.Iratminták, dokumentációk
6.25.Rovargyűjtemény
6.26.Fertőtlenítő gépek, eszközök, szerek
6.27.Veszélyt jelző feliratok, táblák, szalagok

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az egészségügyi gondozás és prevenció alap szakokon szerzett népegészségügyi ellenőri szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvéteké kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

A 14. sorszámú Egészségügyi gyakorlatvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 720 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Egészségügyi gyakorlatvezető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott, vagy az OKJ-ban szereplő egészségügyi szakképesítés, szakképesítés-ráépülés.[25]

2.3. Előírt gyakorlat: 3 év egészségügyi munkakörben eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés- ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.3.2.3339Egyéb, humánegészségügyhöz
kapcsolódó foglalkozású
Egészségügyi gyakorlatvezető

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az egészségügyi gyakorlatvezető az egészségügyi tevékenységet végző csapat azon tagja, aki a különböző ellátási, szolgáltatási területeken, gyakorlati oktatás keretében, a szakmai elméleti képzéssel és a szakképzési dokumentumokkal összhangban megfelelően felkészíti a tanulókat a választott hivatásuk gyakorlására, a szükséges szakmai kompetencia megszerzésére. Részt vesz a szakmai vizsga előkészítésében, és a tanuló folyamatos értékelésében. Közreműködik a tanulók egészségügyi pályára nevelésében, a tanulást elősegítő optimális légkör és a tanulási környezet kialakításában. Részt vesz a tudásmegosztásban a különböző képzési formák, módszerek, eszközök alkalmazásával, fejlesztésével, a duális képzés elvárásaihoz igazodva.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- gyakorlati munkaprogramot összeállítani

- segíteni a tanulási nehézséggel küzdő tanulót

- a tanulót objektíven értékelni

- reflektíven gondolkodni

- modern oktatási módszereket alkalmazni és IKT eszközöket használni

- a tanulót megfelelően motiválni

- tanulói csoportot irányítani

- szakmai vizsgát előkészíteni

- dokumentumokat elemezni, eredményeket feldolgozni

- a tanuló képességeit fejleszteni

- tanítási- tanulási folyamatot logikusan felépíteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11125-16Pedagógiai interakció
4.4.11126-16Szakmódszertan

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Záródolgozat leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11125-16Pedagógiai interakciószóbeli
5.2.4.11126-16Szakmódszertanírásbeli és gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlatvezetés

A vizsgafeladat ismertetése:

Szakterületének megfelelő klinikai gyakorlóterületen gyakorlatot vezet

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése, bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése:

Önállóan megtervezett és kivitelezett egészségügyi gyakorlatvezetési / képzési projekt elkészítése minimum 10 oldal terjedelemben, a záródolgozat prezentálásával. A dolgozatot a vizsgaelnök jóváhagyásával, a vizsgabizottság értékeli. Az értékelés eredménye a szóbeli vizsgatevékenység eredményének részét képezi.

A vizsgafeladat időtartama: a bemutatás időtartama 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www. nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.3.Oktatásügyi dokumentumok
6.4.Számítógép konfiguráció
6.5.Projektor
6.6.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktató-
helyiség és eszközei

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 15. sorszámú Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 853 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat:-

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.27914Kártevőirtó, gyomirtóKártevőirtó
3.1.3.Rágcsálóirtó
3.1.4.Rovarirtó
3.1.5.3339Egyéb, humánegészségügyhöz kap-
csolódó foglalkozású
Egészségőr, fertőtlenítő
3.1.6.Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az ember közvetlen környezetében végzi az egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók irtását, szabadforgalmú, veszélyes irtószerekkel, gázosítás során közreműködik az egészségügyi gázmester utasításainak megfelelően. Munkáját elsődlegesen egészségügyi intézmények, kereskedelmi- és vendéglátóipari szolgáltatók, ipar, mezőgazdaság (raktározott terményvédelem) területén végzi. Utasításra, a közreműködő hatóság, vagy a közegészségügyi-járványügyi szakemberek irányítása mellett közegészségügyi, prevenciós és járványmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- munkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket figyelembe véve végezni

- felelősségteljesen végezni feladatát

- kártevő-mentesítéssel kapcsolatos szakmai tanácsot adni

- észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét

- felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket

- a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és gázosítószereket beszerezni

- az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni

- a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani

- felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezetegészségügyi kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit

- szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket

- közegészségügyi, prevenciós és járványmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat ellátni

- részt venni az egészségügyi intézmények fertőtlenítéshez és sterilizáláshoz kapcsolódó folyamataiban

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.53 853 01Egészségügyi gázmesterszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11127-12Általános egészségügyi alapmodul
4.4.11128-12Elsősegélynyújtás, toxikológia
4.5.11130-12Fertőtlenítés
4.6.11129-12Kártevőirtás
4.7.11497-12Foglalkoztatás I.
4.8.11499-12Foglalkoztatás II.
4.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevé-
kenysége
5.2.3.11127-12Általános egészségügyi alapmodulírásbeli és szóbeli
5.2.4.11128-12Elsősegélynyújtás, toxikológiagyakorlati
5.2.5.11130-12Fertőtlenítésírásbeli és szóbeli
5.2.6.11129-12Kártevőirtásírásbeli és szóbeli
5.2.7.11497-12Foglalkoztatás Iírásbeli
5.2.8.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Kártevőirtás

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, meghatározás után kiválasztja a célszervezetet, a megfelelő módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket, elvégzi a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást és a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációt

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Fertőtlenítés

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, meghatározás után kiválasztja a megfelelő módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket, elvégzi a fertőtlenítést és ellátja az azzal kapcsolatos adminisztrációt.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kártevők elleni védekezés és fertőtlenítés

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 11127-12 Általános egészségügyi alapmodul, 11128-12 Elsősegélynyújtás, toxikológia, 11130-12 Fertőtlenítés, 11129-12 Kártevőirtás szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Egyéni védőeszközök
6.3.Egyéni védőeszközök gázosításhoz
6.4.Légzésvédőhöz betétek
6.5.Vegyszer kimutatásához szükséges eszközök
6.6.Mentőládák
6.7.Gyógyszerek/ellenszerek
6.8.Elsősegélynyújtó eszközök
6.9.Biocid szerek ( I - II - III. kategóriás)
6.10.Permetezőgépek
6.11.Porozó gépek
6.12.Benzinmotoros gépek
6.13.Ultra Low Volume-gépek
6.14.Hidegködképző gépek
6.15.Melegködképző gépek
6.16.Gélkijuttató eszközök
6.17.Készítmények keveréséhez alapanyagok
6.18.Készítmények keveréséhez segédanyagok
6.19.Készítmények keveréséhez eszközök
6.20Készítmények kijuttatásához eszközök
6.21.Monitorállomások
6.22.Veszélyes anyagok megsemmisítéséhez eszközök
6.23.Kártevők jelenlétét kimutató eszközök
6.24.Iratminták, dokumentációk
6.25.Rovargyűjtemény
6.26.Fertőtlenítő gépek, eszközök, szerek
6.27.Veszélyt jelző feliratok, táblák, szalagok

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

A 16. sorszámú Egészségügyi technikai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 720 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi technikai asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 820-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: szükséges

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3339Egyéb, humánegészségügyhöz
kapcsolódó foglalkozású
Fogtechnikai laboratóriumban alapfeladatok
elvégzése
3.1.3.3339Egyéb, humánegészségügyhöz
kapcsolódó foglalkozású
Ortopédiai műszerész műhelyben alapfeladatok
elvégzése

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Egészségügyi technikai asszisztens alkalmas fogtechnikai laboratóriumban vagy ortopédiai műszerész műhelyben alapműveleteket végez fogtechnikus vagy ortopédiai műszerész irányítása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező az alábbi feladatok elvégzésére képes:

- lenyomatot értékelni

- lenyomat alapján mintát készíteni

- különböző sablonokat készíteni

- egyéni kanalat készíteni

- asszisztensi feladatot ellátni fogtechnikus vagy ortopédiai műszerész mellett

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2azonosító
száma
megnevezése
4.311498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.4.11499-12Foglalkoztatás II.
4.511214-12Egészségügyi szakmai alapismeretek
4.6.12056-16Egészségügyi technikai asszisztensi alapismeretek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A szakmai érettségi vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2 alpontban előírt modulzáró vizsga eredményes letétele, és az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben: -

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.12056-16Egészségügyi technikai asszisztensi alapismeretekgyakorlati és szóbeli
5.2.4.11214-12Egészségügyi szakmai alapismeretekszóbeli
5.2.5.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.6.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A szakmai érettségi vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: mintakészítés, sablon készítés, egyéni kanál készítés

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten

- 1 alsó vagy felső mintakészítés, 1 részleges alsó vagy felső sablon készítés, 1 alsó vagy felső egyéni kanál készítés

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Központilag összeállított feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli szakmai feladatsor központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő

12056-16Egészségügyi technikai asszisztensi alapismeretek

követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Elméleti oktatáshoz szaktanterem oktatástechnikai eszközökkel (laptop,
projektor) és szakmai demonstrációs eszközökkel
6.3.Tanulónként
Fogtechnikus munkaasztal mikromotorral, megfelelő megvilágítással és
elszívóval vagy orthopédiai műhely berendezései
6.4Bunsen-égő
6.5.Fogtechnikai laboratóriumi kéziszerszámok és eszközök
6.6.Ortopédiai kéziszerszámok és eszközök
6.7Gipszcsiszoló
6.8.Vákumkeverő
6.9.Rezgőasztal (vibrátor)

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 17. sorszámú Endoszkópos szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 04

1.2. Szakképesítés-ráépüléssel megnevezése: Endoszkópos szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-800

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 720 04 Perioperatív asszisztens, 55 723 01 Ápoló, 55 723 02 Csecsemő-és gyermekápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év asszisztensi, ápolói munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munka-
körök)
3.1.2.3323Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás Endoszkópos szakasszisztens
berendezések kezelője

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:[26]

Az endoszkópos szakasszisztens a járóbeteg-és fekvőbeteg szakellátás területén, orvos irányítása mellett, végzi tevékenységét. Részt vesz az endoszkópos beavatkozások lebonyolításában, segíti és megfigyeli a beteget az endoszkópos vizsgálat során. Kapcsolatot tart a betegosztályok és a műtői csapat tagjaival. Egészségfejlesztő tevékenységet végez a szűrővizsgálatok és a diagnosztikus, terápiás beavatkozások kapcsán.

A szakképesítéssel rendelkező képes:[27]

- megfelelően kommunikálni a beteggel

- előkészíteni az endoszkópokat és tartozékait a beavatkozások előtt

- előkészíteni a beteget az endoszkópos beavatkozásokhoz

- segédkezni, asszisztálni az endoszkópos beavatkozások alatt

- a vizsgálat, beavatkozás során a betegbiztonságról gondoskodni

- megfigyelni a beteget a vizsgálatok előtt és alatt

- észlelni és felismerni a vizsgálatok, beavatkozások során kialakuló állapotváltozásokat

- haladéktalanul cselekedni sürgősségi ellátást igénylő helyzetekben

- a higiénés szabályok betartásával tisztán tartani az endoszkópos vizsgálóhelyiségeket

- a védőeszközöket (kesztyű, szemüveg, köpeny, maszk, ólomkötény) szakszerűen alkalmazni

- az endoszkópok magas hatásfokú fertőtlenítésére, tisztítására, karbantartására

- az endoszkópos tartozékok rendeltetésszerű használatára illetve azok tisztítására, fertőtlenítésére

- a sürgősségi endoszkópos ellátás feladatainak elvégzésére

- tevékenységét dokumentálni, a beteg dokumentációját szakszerűen kezelni

- gondoskodni a vizsgálati anyagok megfelelő kezeléséről és diagnosztikus helyre juttatásáról

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

[28]
AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11132-16Fertőtlenítési és sterilizálási ismeretek az endoszkópos laborokban
4.4.11133-16Endoszkópos beavatkozások előkészítése és lebonyolítása

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

[29]
ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11132-16Fertőtlenítési és sterilizálási
ismeretek az endoszkópos laborokban
szóbeli és gyakorlati
5.2.4.11133-16Endoszkópos beavatkozások
előkészítése és lebonyolítása
szóbeli és gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az endoszkópos beavatkozásokhoz kapcsolódó asszisztensi feladatok végrehajtása.

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzítettek szerint az endoszkópos beavatkozásokhoz előkészíti az eszközöket és az endoszkópos tartozékokat, illetve a beteget és asszisztál a beavatkozásoknál, valamint elvégzi a beavatkozások után végrehajtandó feladatokat.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az endoszkópos szakasszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteit, tudását reprodukálja.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Automata mosó- és fertőtlenítő berendezés
6.3.C-14 Urea kilégzési teszt
6.4.Diatermiás tápegység
6.5.Egszerhasználatos anyagok, eszközök, fogyóanyagok, fogyóesz-
közök
6.6.Endoszkópos diagnosztikus és terápiás eszközök (ligatios szett,
idegentest fogók, PEG-szett, polypectomiás hurkok, biopsziás fogók,
tnájbiopsziás szett)
6.7.Endoszkópos torony
6.8.Endoszkópos vizsgálat video műszerei (gasztroszkóp,
kolonoszkóp, duodenoszkóp, cisztoszkóp endoszkópos.UH)
6.9.Epeúti beavatkozások diagnosztikus és terápiás eszközei (kanul,
sphincterotóm, dormia kosár, epeúti tágítok, epeúti stentek, vezető
drótok, citologiás kefe, biopsziás fogó, mechanikus lithotriptor)
6.10.Fertőtlenítés eszközei, fertőtlenítőszerek
6.11.Fertőtlenítő helyiség
6.12.H2 kilégzési teszt
6.13.RTG berendezés
6.14.Sürgősségi betegellátás eszközei
6.15.UH-tisztító berendezés
6.16.Védőeszközök (kesztyű, szemüveg, maszk, ólomkötény, védőkö-
peny,)
6.17.Vérzéscsillapításra szolgáló eszközök (klipp, endoloop, argon-
plazma, injektáló eszközök)

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az 54 720 01 Egészségügyi asszisztens szakképesítést, az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 18. sorszámú Epidemiológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 04

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Epidemiológiai szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-800

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés, 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 2 év ápolói, csecsemő és gyermekápoló munkakörben eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
körök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóSzakápoló
3.1.3.Epidemiológiai szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az epidemiológiai szakápoló az ápolási folyamatok, beavatkozások előírásainak, a higiénés követelményeknek megfelelő szemléletét képviseli. Tevékenysége az egészségügyi ellátórendszer valamennyi szintjére kiterjed. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, járványok megelőzésével, felismerésével, azonosításával, felszámolásával foglalkozik.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- alkalmazni a betegbiztonságot segítő programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat

- információt gyűjteni a felügyelő tevékenysége alá tartozó betegekről

- ellenőrizni a beavatkozások higiénés körülményeit, a megfelelő eszközhasználatot, izolációs technikákat

- ellenőrizni az alapápolási tevékenységek higiénés körülményeit

- ellenőrizni a betegosztályok, kezelők, vizsgálók takarítottságát és higiénés állapotát

- részt venni a nosocomiális surveillance tevékenységben

- szakszerűen mintát venni a mikrobiológiai vizsgálatokhoz

- kapcsolatot tartani a népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és mikrobiológiai laboratóriumokkal

- nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni tevékenységéről

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11134-16Epidemiológiai szakápolás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11134-16Epidemiológiai szakápolásgyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Epidemiológiai szakápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések felismerése a kórlapok alapján, szükséges intézkedések meghatározása, beavatkozások megtekintése, higiénés szempontból történő értékelése. Esetismertetések elemzése, intézkedések meghatározása.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mikrobiológiai, járványtani ismeretek, infekciókontroll, szakmai előírások az epidemiológia területén.

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mikrobiológiai, járványtani ismeretek, infekciókontroll, szakmai előírások az epidemiológia területén.

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Dokumentáció- és archiválás eszközei
6.3.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.4.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség
6.5.Számítógép
6.6.Internet
6.7.Beteg nyilvántartási program (gyakorló program)

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói, szülésznői szakképzettségeket.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvétele kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 03[30]

1.2. A szakképesítés megnevezése: Ergoterapeuta[31]

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080 - 1320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák:

2.2. Szakmai előképzettség: nincs

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások[32]

[33]
ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakörök)
3.1.2.3321Általános egészségügyi asszisztensErgoterapeuta
3.1.3.Rehabilitációs tevékenység terapeuta
3.1.4.Rehabilitációs asszisztens
3.1.5.3515IfjúságsegítőRehabilitációs nevelő, segítő

3.2. A szakképesítés ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az ergoterapeuta az orvosi, a szociális és a gyógypedagógiai rehabilitáció területén - a csapat-vezető irányítása alatt - önállóan végzi az akadályozott emberek kiesett, illetve megmaradt funkcióinak fejlesztését, a mindennapi élet tevékenységeinek gyakoroltatása kapcsán. Tevékenysége során legfontosabb célja, a rehabilitációban részt vevő ember segítése (sajátos módszerekkel és technikákkal), a lehető legmagasabb szintű önállóság, és életminőség elérésének érdekében.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező egyén képes:

- egyéni és csoportos foglalkozásokat vezetni

- tanácsot adni a kliensnek és a hozzátartozóknak a szociális ellátás lehetőségeiről

- közreműködni a csapat tagjaival a rehabilitációs terv kidolgozása és végrehajtása során

- felmérni a kliens állapotát Mlönböző állapotfelmérő tesztek alkalmazásával

- ergoterápiás tervet készíteni, és azt végrehajtani

- az ADL-funkciók (Activities of Daily Living) gyakoroltatása során különböző technikákat és módszereket alkalmazni

- tanácsokat adni, és konkrét segítséget nyújtani a kliens környezetének akadálymentesítése érdekében

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:[34]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.18.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.19.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.22.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.311500-12Munkahelyi egészség és biztonság
4.411498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.511499-12Foglalkoztatás II.
4.611110-16Egészségügyi alapismeretek
4.711221-16Alapápolás
4.811222-16Klinikumi ismeretek
4.911135-16Rehabilitációs ismeretek
4.1011136-16Akadályozottság, korlátozottság
4.1111137-16Ergoterápia

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-ráépülés szakmai
megnevezése
a modulzáró vizsga
vizsgatevé-
kenysége
5.2.2.11135-16Rehabilitációs ismeretekírásbeli
5.2.3.11136-16Akadályozottság, korlátozottságírásbeli
5.2.4.11137-16Ergoterápiagyakorlati és szóbeli
5.2.5.11222-16Klinikumi ismeretekszóbeli
5.2.6.11221-16Alapápolásgyakorlati
5.2.7.11110-16Egészségügyi alapismeretekírásbeli
5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)
írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Ergoterápiás foglalkozás megtervezése, előkészítése, bemutatása.

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten a vizsgázó egy konkrét eset ergoterápiás foglalkozásának megtervezését, a probléma feltérképezését, a szükséges eszközök előkészítését, és magának a foglalkozásnak a bemutatását végzi.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a 11135-16 Rehabilitációs ismeretek, 11136-16 Akadályozottság, korlátozottság, 11137-16 Ergoterápia, 11110-16 Egészségügyi alapismeretek, 11221-06 Alapápolás, 11222-16 Klinikumi ismeretek témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a Rehabilitációs ismeretek, az Akadályozottság, korlátozottság és az Ergoterápia témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.3.Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató,
medikai egészségügyi cél rendszerprogramokkal
6.4.Dokumentációs formanyomtatványok
6.5.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz
megfelelően felszerelt oktatóhelyiség
6.6.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép,
hangosítás)
6.7.Ápolási torzók, mulageok
6.8.Életszituációs környezet (Például: mintalakás, tankonyha, higiénés
helyiség, stb.)
6.9.Rehabilitációs gyakorló eszközök: felső végtagi mozgásokat,
finom motorikát fejlesztő eszközök, kognitív funkciókat fejlesztő
vizuális feladatsorok, szenzoros funkciókat fejlesztő eszközök,
6.10.Rehabilitációs segédeszközök: Testközeli és testtávoli
segédeszközök: járást segítő eszközök Például bot, járókeret,
kerekesszék, stb.
6.11.Gyógyászati segédeszközök, Kényelmi eszközök: támpárnák, stb.
6.12.Egyszerű orvostechnikai eszközök, diagnosztikai eszközök,
berendezések, mérőeszközök Például vérnyomásmérő,
vércukormérő, légzésterápia segédeszközei, hallásjavító eszközök,
segédeszközök gyógyszerbeadáshoz, személymérleg testmagasság
mérővel, stopperóra)
6.13.Mindennapi élettevékenységeket segítő eszközök, önellátást,
háztartási munkát, szabadidős tevékenységeket segítő eszközök
Például fürdőszobai segédeszközök, eszköztartó szíj, speciális
nyelű kés, szöges deszka, fejpálca, csúszólap, stb.
6.14.Betegágy - tartozékokkal
6.15.Kézműves technikák eszközei: Például papír, színes kréta, filctoll,
papírszalvéta, ecset, ragasztó, lombfűrész, rétegelt lemez, tempera,
üvegfesték, pedignád, tapétaragasztó, gyapjú, hurkapálca, olló,
sniccer, méhviasz, kanóc, stb.
6.16.Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök
6.17.Reanimáció eszközei, Újraélesztő fantom
6.18.Ágy melletti diagnosztikus eszközök,
6.19.Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém- üveg- műanyag-
és gumi eszközök)
6.20.Ápolási szimulációs fantomok
6.21.Beavatkozások, vizsgálatok eszközei
6.22.Egyszerhasználatos steril eszközök
6.23.EKG (12 csatornás)
6.24.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.25.Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök,
fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.26.Gyógyszerelés eszközei
6.27.Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer
használatos eszközök, anyagok
6.28.Kötszerek, rögzítő eszközök
6.29."Kocsik": ágyazó, előkészítő
6.30.Légútbiztosítás eszközei
6.31.Mérőműszerek
6.32.Mozgást segítő eszközök
6.33.Orvosi műszerek - kézi műszerek

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 20. sorszámú Felnőtt intenzív szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 05

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Felnőtt intenzív szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év intenzív betegellátó osztályon, ápoló munkakörben töltött szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóFelnőtt intenzív szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A felnőtt intenzív szakápoló kritikus állapotú betegek ápolását, ellátását végzi az intenzív betegellátás területén. Speciális ismeretekkel rendelkezik, felkészültsége, manuális készsége és személyiségjegyei alapján képes az intenzív ellátást igénylő betegek ápolására, ellátására.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- felmérni az intenzív ellátást igénylő beteg szükségleteit, megtervezni és kivitelezni a beteg ellátását, ápolását, értékelni annak hatékonyságát

- csapat-munkában dolgozni

- elvégezni a speciális intenzív szakápolói feladatokat

- betegmegfigyelő készülékeket alkalmazni, speciális invazív eszközök alkalmazásában közreműködni

- elvégezni a trachea-bronchus toalettet

- megelőzni a decubitus kialakulását, kezelni a kialakult decubitust

- ellátni a különböző stomákat

- EKG-t készíteni, értékelni, ritmuszavarokat felismerni, életveszélyes ritmuszavarokat elhárítani

- kezelni az artériás és vénás kanülöket

- centrális vénás nyomást mérni

- a lélegeztetőgépet összeállítani, kezelni, működését ellenőrizni

- előkészíteni és segédkezni az intenzív osztályon előforduló beavatkozásoknál

- aktívan részt venni életmentő beavatkozásokban

- előkészíteni és segédkezni diagnosztikus és terápiás eljárásoknál

- dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést

- kommunikálni a beteggel és hozzátartozójával

- megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet

- közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő ápolók oktatásában, az intenzív szakápolás kutatásában, fejlesztésében

- elvégezni a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat, a folyamatok javítását

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11138-12Intenzív terápia alapjai
4.4.11139-12Intenzív betegellátás
4.5.11140-12Intenzív ellátást igénylő betegek szakápolása

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11138-12Intenzív terápia alapjaiszóbeli
5.2.4.11139-12Intenzív betegellátásszóbeli
5.2.5.11140-12Intenzív ellátást igénylő betegek
szakápolása
gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az intenzív ellátást igénylő betegek szakápolási feladatainak elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek szerint, felméri az intenzív ellátást igénylő beteg szükségleteit, megtervezi és kivitelezi a beteg ellátását, ápolását, értékeli annak hatékonyságát. Dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést. A beteg állapotát értékeli, referál munkatársának a beteg állapotáról az osztályátadás során.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az intenzív ellátást igénylő betegek szakápolásához szükséges elméleti ismereteinek alkalmazás szintű felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A gyakorlati vizsgatevékenység eredeti munkakörnyezetben, az intenzív osztályokra érvényes szakmai besorolás szerinti legalább II. progresszivitású intenzív osztályon szervezhető.

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Monitorozás eszközei - betegmegfigyelő monitor
6.3.Speciális betegmegfigyelő eszközök - Picco
6.4.Intenzív diagnosztika és terápia eszközei - pacemaker, cardioverter
6.5.Intenzív ellátás eszközei
6.6.Speciális gyógyszerelés eszközei - infuzor, perfuzor, enterális tápláló készülék
6.7.Intenzív szakápolás eszközei
6.8.Légútbiztosítás eszközei
6.9.Gépi lélegeztetés eszközei
6.10.Reanimatológia eszközei
6.11.Transzfuziológia eszközei
6.12.Riasztás eszközei
6.13.Dializálás eszközei
6.14.Dokumentáció és archiválás eszközei
6.15.Mulázsok

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett az ápolói, szülésznő szakképzettségeket.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 21. sorszámú Fertőtlenítő-sterilező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 725 01

1.2. A részszakképesítés megnevezése: Fertőtlenítő-sterilező

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:-

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5222Segédápoló, műtőssegédFertőtlenítő (egészségügyi)
3.1.3.Fertőtlenítő-sterilező

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A fertőtlenítő-sterilező feladata a fertőtlenítéssel, sterilizálással kapcsolatos feladatok ellátása.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- a fertőtlenítésre, sterilezésre szánt anyagokat, eszközöket, műszereket csoportosítani, átvizsgálni, karbantartani, csomagolni, címkézni

- megfelelő technológia alkalmazásával műszerek és eszközök tisztítását, fertőtlenítését végezni

- sterilizáló-gépeket az előírásoknak megfelelően üzemeltetni, felhasználói szintű karbantartást végezni

- a sterilizálás hatékonyságát ellenőrizni

- steril eszközöket, műszereket, anyagokat szállítani, tárolni

- a betegellátásban, járványügyi gyakorlatban speciális fertőtlenítő eljárásokat alkalmazni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 720 04Perioperatív asszisztensszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szak-
képesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11112-16Fertőtlenítés-sterilizálás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11112-16Fertőtlenítés-sterilizálásírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fertőtlenítés, sterilizálás

A vizsgafeladat ismertetése:

A feladatleírásnak megfelelően konkrét fertőtlenítési és sterilizálási feladatok végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém- üveg- műanyag-
és gumi eszközök)
6.3.Dokumentációs formanyomtatványok
6.4."Kocsik": ágyazó, előkészítő
6.5.Egyszer használatos steril eszközök
6.6.Orvosi műszerek- kézi műszerek
6.7.Kötszerek, bőrfertőtlenítők
6.8.Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök,
fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.9.Sterilizáláshoz szükséges berendezések
6.10.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz
oktatóhelyiség
6.11.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés- azonosító száma 54 725 03

1.2. A szakképesítés megnevezése: Fizioterápiás asszisztens[35]

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080-1320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -[36]

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:[37]

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások[38]

[39]
ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.3332Fizioterápiás asszisztens, masszőrFizioterápiás asszisztens

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:[40]

A fizioterápiás asszisztens a fizioterápiás csapat tagjaként, szakmáját hivatásszerűen gyakorolja a megfelelő elméleti tudás birtokában. Szakmai ismereteit folyamatosan bővíti és az új ismereteket a szakmaterületen alkalmazni tudja. Megfelelő kapcsolat-teremtő képességgel rendelkezik és betartja az etikai normákat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:[41]

- prevenciós, rekreációs, rehabilitációs területen a fizioterápiás asszisztensi szakmai feladatokat önállóan, a szakorvos, vagy gyógytornász utasítása alapján végezni a hatékony betegellátás érdekében

- prevenciós, rekreációs, rehabilitációs területen a fizioterápiás asszisztensi szakmai feladatokat önállóan, a szakorvos, vagy gyógytornász utasítása alapján végezni a hatékony betegellátás érdekében

a kezelési ellenjavallatok és technikai meghibásodásokat felismerni, és azok elhárítását megoldani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[42]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.17.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.18.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.19.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.22.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

[43]
AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11221-16Alapápolás
4.4.11222-16Klinikumi ismeretek
4.5.11110-16Egészségügyi alapismeretek
4.6.11141-12A fizioterápia elmélete és gyakorlata
4.7.11650-16Fizioterápiás szakmai anatómia és klinikai ismeretek
4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A komplex szakmai vizsgára történő jelentkezés feltétele, egyben a komplex szakmai vizsga megkezdésének feltétele is a sikeres modulzáró vizsga, melynek értékelését a szaktanár végzi. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

[44]
ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevé-
5.2.3.11221-16Alapápolásgyakorlati
5.2.4.11222-16Klinikumi ismeretekszóbeli
5.2.5.11110-16Egészségügyi alapismeretekírásbeli
5.2.6.11141-12A fizioterápia elmélete és gyakorlataírásbeli, gyakorlati és szóbeli
5.2.7.11650-16Fizioterápiás szakmai anatómia és klinikai ismeretekírásbeli, szóbeli
5.2.8..11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fizioterápia

A vizsgafeladat ismertetése: Munkaterület előkészítése, a beteg fogadása, a kezelőlap értelmezése, a beteg előkészítése, a kezelés kivitelezése, megfigyelés, adminisztrálás, a kezelő eszköz fertőtlenítése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok közül a Fizioterápia elmélete és gyakorlata, Fizioterápiás szakmai anatómia és klinikai ismeretek, Egészségügyi alapismeretek, Alapápolás, Klinikumi ismeretek témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok közül a Fizioterápia elmélete és gyakorlata, a Fizioterápiás szakmai anatómia és klinikai ismeretekhez tartozó témaköröket tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Ágy melletti diagnosztikus eszközök,
6.3.Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém- üveg- műanyag- és gumi eszközök)
6.4.Ápolási szimulációs fantomok
6.5.Ápolási torzók, mulageok
6.6.Beavatkozások, vizsgálatok eszközei
6.7.Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő,
6.8.Dokumentációs formanyomtatványok
6.9.Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató, medikai egészségügyi cél
rendszerprogramokkal
6.10.Egyszer használatos steril eszközök
6.11.EKG (12 csatornás)
6.12.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően
felszerelt oktatóhelyiség
6.13.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.14.Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek,
csomagolóanyagok
6.15.Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.16.Gyógyszerelés eszközei
6.17.Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer
használatos eszközök, anyagok
6.18.Kötszerek, rögzítő eszközök
6.19."Kocsik": ágyazó, előkészítő
6.20.Légútbiztosítás eszközei
6.21.Mérőműszerek
6.22.Mozgást segítő eszközök
6.23.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.24.Orvosi műszerek - kézi műszerek
6.25.Reanimado eszközei, Újraélesztő fantom
6.26.Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök
6.27.Kis- és középfrekvenciás készülékek
6.28.Nagyfrekvenciás készülékek
6.29.Fototerapias készülékek (lézer is)
6.30.Mechanoterápiás készülékek
6.31.Magnetoterápiás készülék
6.32.Hidroterápiás készülékek
6.33.Pakolások és eszközei
6.34.Elektródák, közti anyagok, fogyó anyagok, rögzítő eszközök, kényelmi eszközök
6.35.Kezelőágy
6.36.Kezelőszék
6.37.Fertőtlenítés eszközei, fertőtlenítőszerek
6.38.Vérnyomásmérő, fonendoszkóp
6.39.Dokumentumok, dokumentáció, számítógép
6.40.Egyszer használatos eszközök

7. EGYEBEK

7. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 23. sorszámú Fogászati asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 720 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Fogászati asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080-1320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3325Fogászati asszisztensFogászati asszisztens

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A fogászati asszisztens:

- megteremti a biztonságos betegellátáshoz szükséges környezetet

- gondoskodik a rendelői higiénéről

- eszközös és beteg előkészítést végez a kezelések kivitelezéséhez.

- diagnosztikus és terápiás eljárások kivitelezésében segédkezik konzerváló fogászati, fogpótlási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti, gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozásoknál.

- adminisztratív tevékenységet végez

- szervező, koordináló feladatokat lát el a praxis, a páciensek, a fogtechnikai laboratóriumok) között.

- feladatait a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett végzi

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- előkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket, gyógyszereket

- a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni

- ismereteinek gyakorlatban való alkalmazására, a kezelési folyamatok átlátására, összefüggések

- felismerésére, megfelelő következtetések levonására

- prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, protetikai, dento-alveoláris sebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási, vizsgálatoknál, kezeléseknél, beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni

- képalkotó módszereket szakszerűen alkalmazni; fogászati röntgenfelvételeket készíteni

- és archiválni

- orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia-körnek megfelelő ellátási- vizsgálati- gondozásirehabilitációs feladatokat

- pszichés támogatást nyújtani a páciensnek

- betegmegfigyelést végezni

- sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak

- a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni

- fogászati preveciós tevékenységekben, szűrővizsgálatokban segédkezni

- egészségnevelő, -fejlesztő tevékenységet folytatni

- felvilágosítást adni a fogak és a szájüreg higiénéjének fenntartása érdekében, a tisztítás (speciális)

- módjairól, eszközeiről

- a vizsgáló-, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani, fertőtlenítési, sterilezési eljárásokat szakszerűen alkalmazni

- felhasználói szintű informatikai tevékenységet végezni

- dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatot ellátni

- környezet-, tűz- munka- és balesetvédelmi szabályokat betartani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[45]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.22.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11110-16Egészségügyi alapismeretek
4.4.11221-16Alapápolás
4.5.11222-16Klinikumi ismeretek
4.6.11142-16Fogászati ismeretek
4.7.11143-16Gyermekfogászat, fogszabályozás
4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11110-16Egészségügyi alapismeretekírásbeli
5.2.4.11221-16Alapápolásgyakorlati
5.2.5.11222-16Klinikumi ismeretekszóbeli
5.2.6.11142-16Fogászati ismeretekgyakorlati és szóbeli
5.2.7.11143-16Gyermekfogászat, fogszabályozásgyakorlati és szóbeli
5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: a feladatleírásban rögzítetten, a fogászati ellátásokhoz kapcsolódó asszisztensi feladatok bemutatása:a megadott feladat szerint a konzerváló fogászati, fogpótlási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti beavatkozásokhoz:

- készítsen elő műszereket, eszközöket, anyagokat, gyógyszereket

- mutassa be a feladat elvégzéséhez használt eszközök, gépek kezelését

- mutassa be az asszisztensi teendőket, valamint a kapcsolódó dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatokat

- ismertesse a megadott ellátásokat követően alkalmazott, a fogak és a szájüreg higiénéjének fenntartása érdekében végzett, a tisztítás (speciális) módjairól szóló tájékoztatás tartalmát és mutassa be annak eszközeit

- mutassa be a vizsgáló-, kezelőhelyiségek és a műszerek tisztítására, fertőtlenítésére szolgáló anyagokat, eszközöket, módszereket és azok alkalmazását, valamint a munkavédelmi eszközöket

- mutassa be a feladathoz megadott rendelői rosszullét, sürgősségi ellátás keretében végzett ellátást, és az alkalmazott gyógyszereket

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gyermekfogászati, fogszabályozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: a feladatleírásban rögzítetten gyermekfogászati, fogszabályozási ellátásokhoz kapcsolódó feladatok bemutatása:

- készítsen elő a megadott gyermekfogászati, fogszabályozási beavatkozásokhoz műszereket, eszközöket, anyagokat, gyógyszereket

- mutassa be a feladat elvégzéséhez használt eszközök, gépek kezelését

- mutassa be az asszisztensi teendőket, valamint a kapcsolódó dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatokat

- ismertesse a megadott gyermekfogászati, fogszabályozási ellátásokat követően alkalmazott, a fogak és a szájüreg higiénéjének fenntartása érdekében végzett, a tisztítás (speciális) módjairól szóló tájékoztatás tartalmát és mutassa be annak eszközeit

- mutassa be a vizsgáló-, kezelőhelyiségek és a műszerek tisztítására, fertőtlenítésére szolgáló anyagokat, eszközöket, módszereket és azok alkalmazását, valamint a munkavédelmi eszközöket

- mutassa be a feladathoz megadott rendelői rosszullét, sürgősségi ellátás keretében végzett ellátást, és az alkalmazott gyógyszereket

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 11110-16 Egészségügyi alapismeretek, 11222-16 Klinikumi ismeretek, 11142-16 Fogászati ismeretek, 11143-16 Gyermekfogászat, fogszabályozás követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Fogászati ismeretek szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gyermekfogászat, fogszabályozás

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Gyermekfogászat, fogszabályozás szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

Az A) és B) vizsgafeladat időtartama összesen: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://wwwnive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Elméleti oktatáshoz és demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhely-
ség, oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.3.informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4.Alapápolási eszközök (bútorzat, textiliák, fém- üveg- műanyag-
és gumieszközök)
6.5.Ápolási torzók, mulageok, ápolási szimulációs fantomok
6.6.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei, reanimáció eszközei,
újraélesztő fantom
6.7.Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök, mozgást segítő
eszközök
6.8.Beavatkozások, vizsgálatok eszközei, orvosi műszerek, kézi
műszerek
6.9.Gyógyszerelés eszközei
6.10.Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer
használatos eszközök, anyagok
6.11.EKG-készülék
6.12.Testsúly, testmagasság és derék-körfogat mérésére szolgáló
eszkö-
6.13.Infúzió és injekció adásához szükséges eszközök (fantomok)
6.14.Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök
6.15.Vércsoport-meghatározásához szükséges eszközök
6.16.Légútbiztosítás eszközei
6.17.Dokumentációk, formanyomtatványok
6.18.Mérőműszerek, mérlegek
6.19.Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő)
6.20Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök,
fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.21.A mindenkori hatályos fogászati (ide értve a konzerváló fogászati,
parodontológiai, fogpótlástani, dentoalveoláris sebészeti, illetve
gyermekfogászati és fogszabályozási) minimum feltételek szerinti
felszereltség, műszerek, eszközök
6.22.Fogászati röntgenkészülék és kiegészítői
6.23.Adminisztráció, dokumentáció és archiválás eszközei (papír alapú,
elektronikus)
6.24.Kezelésekhez szükséges eszközök, anyagok, gyógyszerek

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 24. sorszámú Foglalkozásegészségügyi szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 06

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Foglalkozásegészségügyi szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.1.3311Ápoló, szakápolóFoglalkozás-egészségügyi szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A foglalkozás-egészségügyi szakápoló részt vesz a foglalkozás-egészségügy preventív, klinikai, egészségmegőrzési és egészségfejlesztési feladataiban. Tevékenységét foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatnál, szakellátó helyen, vagy munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervnél végzi. Részt vesz a foglalkozási betegségek felismerésében, kezelésében, a munkavégzésből, munkakörnyezetből származó egészségkárosító kóroki tényezők észlelésében, munkahelyek munkaegészségügyi feladatainak ellátásában, adminisztrációs, kommunikációs, adatszolgáltató tevékenységben. A foglalkozás-egészségügyi szakápoló, mint a foglalkozásegészségügyi csapat tagja, feladatait részben önállóan, részben pedig a foglalkozás-egészségügyi szakorvos utasítására vagy vele együttműködve végzi.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok, preventív, klinikai, egészségmegőrzési, egészségfejlesztési tevékenységében közreműködni

- a foglalkozás-egészségügyet érintő jogszabályok változásait figyelemmel kísérni

- felismerni és értékelni a munkavállalók szempontjából kockázatot jelentő munkahelyi megterheléseket és a munkakörnyezeti kóroki tényezőket

- jogszabályokban meghatározott munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésében közreműködni, szakorvos irányítása mellett önállóan, vagy az orvossal együttműködve elvégezni a munkavállalók egészségi állapotfelmérését, a munkavállalók szakorvosi vizsgálatát megszervezni

- műszeres vizsgálatokat (látásélesség és színlátás vizsgálat, szűrő audiometriás vizsgálat, Dopplervizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat, EKG-vizsgálat) és rutin laboratóriumi vizsgálatokat végezni

- a munkavállalókat a vizsgálatok előtt, alatt és után szakszerűen tájékoztatni

- a foglalkozási megbetegedések korai felismerésében, kezelésében részt venni

- jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentésében, kivizsgálásában közreműködni

- a fertőző megbetegedések megelőzésében, terjedésének megakadályozásában, megfelelő fertőtlenítési eljárások alkalmazásában, fertőző megbetegedések be- és kijelentésében közreműködni; higiénés és fertőtlenítő eljárásokat alkalmazni

- a krónikus nem fertőző megbetegedések megelőzésében, illetve e megbetegedésben szenvedő munkavállalók gondozásában közreműködni

- a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában közreműködni

- a helyszíni (általános és foglalkozás-specifikus) munkahigiénés vizsgálatok végzésében közreműködni, hiányosságok esetén felhívni az érintettek figyelmét a munkahigiénés, foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, kémiai biztonsági, élelmiszerbiztonsági, járványügyi szabályok betartására

- a munkavállalók, álláskeresők, tanulók munkájával kapcsolatban felmerülő kockázatokról, a megelőzés lehetőségéről, az egyéni védőeszközök használatáról tájékoztatást, felvilágosítást adni, tanácsadást végezni

- a fiatalkorúak, a nők, a várandós nők, a szoptatós anyák, az időskorúak, az idült betegek, a megváltozott munkaképességűek, a fogyatékosok egészségi állapotának ellenőrzésében közreműködni

- népegészségügyi programok, szűrővizsgálatok szervezésében közreműködni

- a munkakörhöz kötött és nem kötött védőoltások beadásában részt venni

- az elsősegélynyújtás, sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében és a munkatársi elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében közreműködni

- a beteget szakszerűen megfigyelni, életveszélyes állapotokat felismerni, azok elhárítását önállóan megkezdeni, a balesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátásában közreműködni

- a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának megvalósításában közreműködni

- adminisztrációs, dokumentációs tevékenységet végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11144-16Foglalkozás-egészségügyi szakápolás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11144-16Foglalkozás-egészségügyi szakápolásgyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Foglalkozás-egészségügyi szakápolói feladatokhoz kapcsolódó szituációs feladatok megoldása: előkészítés vizsgálatokhoz, szakápolói feladatok kivitelezése, dokumentálás.

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzített munkahelyzetnek és paramétereknek megfelelően műszeres vizsgálatok (látásélesség és színlátás vizsgálat, audiometria, érdoppler, légzésfunkció, EKG) és laboratóriumi vizsgálatok tesztcsíkokkal történő végzése, biológiai expozíciót kimutató vizsgálatokhoz mintavétel, közreműködés a munkaköri, szakmai, egészségügyi alkalmassági vizsgálatoknál. Munkabalesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A foglalkozás-egészségügyi szakápoláshoz szükséges elméleti ismeretek alkalmazás szintű felidézése.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1.Műszerelő asztal
6.2.infúziós eszközök
6.3.Légútbiztosítás eszközei
6.4.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.5.Beavatkozások eszközei, műszerei
6.6.Munkaköri szakmai alkalmassági vizsgálathoz szükséges diagnosztikai eszközök (EKG készülék,
érdoppler készülék, oszcillometria, spirométer, szűrőaudiométer, látásvizsgálat eszközei, vércukormérő,
vizeletteszt)
6.7.Szakápolás eszközei
6.8.Oxigénterápia eszközei
6.9.Dokumentáció és archiválás eszközei
6.10.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség
6.11.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:

A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 25. sorszámú Fogtechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 724 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Fogtechnikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 540-660

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: Fogtechnikus gyakornok

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 724 01 Fogtechnikus gyakornok

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munka-
3.1.2.3333FogtechnikusFogműves
3.1.3.Fogtechnikus

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:[46]

A fogtechnikus kivehető és rögzített fogpótlásokat készíti. Elvégzi a fogpótlások javítását. Szakterülete iránt elhivatott, feladatait szakmai-gnathológiai és etikai normák alapján végzi. Ismeri és alkalmazza a hagyományos és digitális technikákat. Kommunikációja szakszerű, alkalmazza a szaknyelvet. Munkája elvégzése közben betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és ergonómiai szabályokat. A fogtechnikus a fogorvossal, asszisztenssel és a pácienssel együtt működik a tervezési folyamattól a kész munka átadásáig. Szakterülete elhivatottságot igényel, ennek érdekében folyamatosan továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt, tájékozódik a szaksajtóból, ismeri az új fogtechnikai eljárásokat, gnathológiai szempontokat. Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit. Katasztrófavédelmi előírásokat és a fogyasztóvédelmi szabályokat ismeri és betartja. A szakképesítéssel rendelkező fogtechnikus, sikeres szakmai vizsga után a megfelelő felszereltséggel rendelkező fogtechnikai laboratóriumban, az alábbi feladatok elvégzésére képes:

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

1. Kombinált munkák készítése

1.1. tervezés és kivitelezés CAD/CAM és manuális módszerekkel

1.2. primer részek tervezése és kivitelezése CAD/CAM és manuális módszerekkel

1.3. szekunder részek tervezése és kivitelezése CAD/CAM és manuális módszerekkel

2. Orthodontia alapismeretek

2.1. kivehető orthodontiai készülékek

2.2. rögzített orthodontiai készülékek

2.3. harapásemelő-védő és egyéb sínek készítése

3. Implantátum felépítmények készítése

3.1. implantológiai alapismeretek

3.2. különböző implantátum felépítmények

4. Helyreállító, restauratív protetikai alapismeretek

4.1. epitézisek készítése

A fogpótlások készítése manuális módszerekkel és CAD-CAM módszerrel is történhet.

3.3. Kapcsolódó szakképesítése

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.2.55 724 02Fülilleszték készítőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11826-16Kombinált munkák készítése
4.4.11827-16Implantátum felépítmény készítés
4.5.11828-16CAD-CAM rendszerek alapszintű ismerete
4.6.11829-16Orthodontiai készülék készítése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Vizsgamunka leadása az első vizsganapon..

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11826-16Kombinált munkák készítésegyakorlati és szóbeli
5.2.4.11827-16Implantátum felépítmény készítésgyakorlati és szóbeli
5.2.5.11828-16CAD-CAM rendszerek alapszintű ismereteszóbeli
5.2.6.11829-16Orthodontiai készülék készítésegyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység[47]

A) A vizsgafeladat megnevezése: Kombinált munka primer elemeinek mintázása és frézelése

A vizsgafeladat ismertetése: Felső, vagy alsó kombinált munka készítéséhez 2 tagú mintázat készítése frézelt vállal, interlockkal és finommechanikai elhorgonyzó elem felhelyezésével.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Háromtagú hídváz kidolgozása és leleplezése kerámiával, egy front és két preamolaris státuszban

A vizsgafeladat ismertetése: A feladathoz a vizsgázó a háromtagú kerámia fémvázat középértékű artikulátorban rögzítve, kidolgozva, lefújva hozza a vizsga helyszínére. A vizsgabizottság a kerámia vázat értékeli, jelöléssel látja el. A vizsga helyszínén a vizsgázó elvégzi a háromtagú híd kerámiával történő leplezését.

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Ferdesík készítése

A vizsgafeladat ismertetése: Alsó frontfogakra ferdesík készítése antagonistával, okkludálás nélkül

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

Az 55 724 01 Fogtechnikus szakmai vizsga kizárólag azon a vizsgahelyszínen szervezhető meg, ahol az 54 724 01 Fogtechnikus gyakornok szakmai vizsgája is szervezésre kerül.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

[48]
A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Elméleti oktatáshoz szaktanterem és demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelő felszereltségű fogtechnikai laboratórium
6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
Szakmai dia-és fóliasorozatok
6.5.Tanulónként:
6.6.Fogtechnikus munkaasztal mikromotorral, megfelelő
megvilágítással és elszívóval
6.7.Bunsen-égő
6.8.Középértékű artikulátor
Fogtechnikai laboratóriumi kéziszerszámok és eszközök
6.9.Közösen használt berendezések:
6.10.Gipszcsiszoló
6.11.Polírmotor elszívóval
6.12.Forrázó, polimerizáló berendezés
6.13.Vákuumkeverő
6.14.Előmelegítő-és kitüzelő kemencék
6.15.Öntvénytisztító elszívóval
6.16.Kerámia kályha
6.17.Kompresszor
6.18.Ultrahangos tisztító vagy gőzborotva
6.19.Frézgép
6.20.Vibrátor
6.21.Elektropolír
6.22.Öntőgép
6.23.Mártóviasz melegítő
6.24.Asztali nagyító
6.25.CAD/CAM tervező program
6.26.Polyclav
6.27Mélyhúzógép
6.28.Pindexfúró
6.29.Mikrohullámú sütő

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 26. sorszámú Fogtechnikus gyakornok megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 724 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Fogtechnikus gyakornok

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080 - 1320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3333FogtechnikusFogtechnikus gyakornok

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A fogtechnikus gyakornok fogtechnikus mellett fogtechnikai laboratóriumban javításokat készít. A fogpótlások készítésénél betartja a technológiai előírásokat. A munkavégzés során a fogtechnikus utasításait betartja, együttműködik a kollégáival. Szakterülete elhivatottságot igényel, ennek érdekében folyamatosan továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt, tájékozódik a szaksajtóból, ismeri az új fogtechnikai eljárásokat, gnathológiai szempontokat. Feladatai elvégzése közben betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és ergonómiai szabályokat.

Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit. Tevékenysége során a szakmai etikai normákat figyelembe veszi.

A szakképesítéssel rendelkező a fogtechnikai laboratóriumban az alábbi feladatok elvégzésére képes:

- kivehető műanyag alaplemezes fogpótlást készíteni

- fémlemezes fogpótlást készíteni

- rögzített fogpótlások vázrészét készíteni

- a fogpótlások javítását elkészíteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 724 01Fogtechnikusszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 726 02Ortopédiai műszerészazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK[49]

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11651-16Rögzített fogpótlás készítése
4.4.11652-16Kivehető fogpótlás készítése
4.5.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.6.11499-12Foglalkoztatás II.
4.7.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság
4.8.11214-12Egészségügyi szakmai alapismeretek
4.9.11056-12Egészségügyi technikai asszisztensi alapismeretek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

[50]
ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizs-
gatevékenysége
5.2.3.11651-16Rögzített fogpótlás készítésegyakorlat és szóbeli
5.2.4.11652-16Kivehető fogpótlás készítésegyakorlati és szóbeli
5.2.5.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)
írásbeli
5.2.6.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.7.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli
5.2.8.11214-12Egészségügyi szakmai alapismeretekszóbeli
5.2.9.12056-16Egészségügyi technikai asszisztensi
alapismeretek
gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Teljes alsó-felső fogpróba készítése, 4 tagú anatómikus mintázat, 4 tagú hídmintázat készítése kerámialeplezéshez, valamint fémlemeztervezés, mintázás.

A) A vizsgafeladat ismertetése: a feladatleírásban rögzítetten

- középértékű artikulátorban rögzített funkciós mintákon: modellanalízis, fogfelállítás a szakmai, fogászati funkcionális anatómiai szabályok szerint, a fogpróbák becsiszolása gnathológiai elvek szerint, a fogpróbák mintázása

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsga feladat ismertetése: a feladatleírásában rögzítetten

- középértékű artikulátorban rögzített szekciós vagy kiemelhető csonkokkal ellátott mintán: 4 tagú, felső vagy alsó anatómikus mintázat készítése a fogak morfológiája alapján, 4 tagú felső vagy alsó hídmintázat készítése kerámialeplezéshez, funkcionális, statikai, esztétikai, fonetikai és higiéniai szabályok szerint

A vizsgafeladat időtartama: 210 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

C) A vizsga feladat ismertetése: a feladatleírásában rögzítetten

Alsó vagy felső fémlemez tervezése frézelő paralelométerben mestermintára és alsó vagy felső fémlemez mintázása munkamintára, funkcionális, statikai, esztétikai, fonetikai és higiéniai szabályok alapján

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:: 15%

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A gyakorlati vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Interaktív CD anatómiából és szakmai ismeretből,
anyagismeretből
6.3.Informatikai szaktanterem számítógép és perifériák, megfelelő
memóriával és grafikai teherbírással
6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép interaktív
6.5.Szakmai dia-és fóliasorozatok 3D atlasz
6.6Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
6.7Fertőtlenítőszerek és eszközök
6.8Tanulónként
Fogtechnikus munkaasztal mikromotorral, megfelelő megvilágí-
tással és elszívóval
6.9Bunsen-égő
6.10Középértékű artikulátor
6.11Fogtechnikai laboratóriumi kéziszerszámok és eszközök
6.12Gipszcsiszoló
6.13Polírmotor elszívóval
6.14Forrázó, polimerizáló berendezés
6.15Vákuumkeverő
6.16Előmelegítő-és kitüzelő kemencék
6.17Öntvénytisztító elszívóval
6.18Kerámia kályha
6.19Kompresszor
6.20Ultrahangos tisztító vagy gőzborotva
6.21Frézgép
6.22Vibrátor
6.23Elektropohr
6.24Öntőgép
6.25Mártóviasz-melegítő
6.26Asztali nagyító
6.27Mély húzó készülék
6.28Pindex fúró
6.29Mikrohullámú sütő

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 27. sorszámú Fülilleszték készítő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 724 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Fülilleszték készítő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300 - 400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 724 01 Fogtechnikus szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 25%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 75%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.3333FogtechnikusFülilleszték készítő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A fülilleszték készítő a fülillesztéket készítő laboratóriumban (fogtechnikai laboratóriumban), a lenyomat vételi helyen az egyéni fülillesztéket füllenyomat alapján készíti a hallásveszteségnek megfelelő anyagból, színből, formából, az életkor figyelembe vétele mellett, illetve tisztítást, javításokat végez. A fülillesztékek készítésénél, betartja a technológiai előírásokat. Munkája során együttműködik az audiológia dolgozóival, az asszisztenciával és a pácienssel. Szakterülete elhivatottságot igényel, ennek érdekében folyamatosan továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt, tájékozódik a szaksajtóból, ismeri az új fülilleszték-készítési eljárásokat, anyagfelhasználási technológiákat. Feladatai elvégzése közben betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és ergonómiai szabályokat. Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit. Tevékenysége során a szakmai etikai normákat figyelembe veszi.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

A képzésen elsajátított elméleti (fül-anatómiai és hangtani ismereteit) felhasználva,

- a fülkagylóról és a hallójáratról anatómiai lenyomatot készíteni

- egyéni fülillesztéket, illesztékházat készíteni

- hallójáratba helyezhető fülillesztéket készíteni

- zajvédő, védő fülillesztéket készíteni

- szellőző furatot készíteni, illesztéken csövet cserélni

- fülillesztéket javítani, tisztítani

- hallójáratba helyezhető hallókészüléket összeállítani

- hallójáratba helyezhető készülék alkatrészt cserélni

- hallójáratba helyezhető készüléken külső, belső tisztítást végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11149-16Fülilleszték készítés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11149-16Fülilleszték készítésgyakorlati és írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: 1 db egyéni fülilleszték készítése félkemény akrilátból, a rendelkezésre bocsátott nyers formából és párhuzamos furat kialakításával

A vizsgafeladat ismertetése: a feladatleírásban rögzítetten a fül anatómiai sajátosságainak figyelembe vételével az illeszték feleljen meg

- vastagságban a fül komfortérzetének

- az akusztikai átvitel tökéletes megoldása mellett törekedjen arra, hogy az akusztikai cső a legrövidebb legyen

- a felület kidolgozás (polírozás) tökéletes legyen

- készítsen (0,8 mm), párhuzamos nyomáscsökkentő furatot, mely a beteg számára elviselhetőbbé, kényelmesebbé teszi a hallókészüléket

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 65%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Elméleti oktatáshoz és demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyi-
ség
6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.5.Szakmai dia-és fóliasorozatok
6.6.Fogtechnikus munkaasztal mikromotorral és elszívóval
6.7.Bunsen-égő
6.8.Fogtechnikai laboratóriumi és hallójárat lenyomatvételi kézi
eszközök, fogyóanyagok (viaszkés, laboratóriumi csipesz,
otoszkóp, fényceruza; dobhártyavédő szivacs, keverőtál, spatula,
mintavételi fecskendő, mintavételi anyag, stb.)
6.9.Minipol vagy Micropol polimerizáló küvetta
6.10.Forrázó, polimerizáló berendezés
6.11.Fényre polimerizáló berendezés
6.12.Mártóviasz melegítő készülék
6.13.Gipszcsiszoló
6.14.Pohrmotor elszívóval
6.15.Kompresszor
6.16.Ultrahangos tisztító vagy gőzborotva
6.17.3D Szkenner
6.18.EnvisionTEC 3D nyomtató vagy hasonló CAD/CAM technológiát
alkalmazó fülilleszték gyártó robot

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 28. sorszámú Geriátriai és krónikus beteg szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 07

1.2. Szakképesítés-ráépüléssel megnevezése: Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év ápolói munkaterületen eltöltött szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
körök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóSzakápoló
3.1.3.3311Geriátriai szakápoló
3.1.4.3313Krónikus beteg szakápoló
3.1.5.3314Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A geriátriai és krónikus beteg szakápoló olyan szakember, aki idős, illetve krónikus betegek holisztikus ellátását, gondozását, ápolását végzi az orvos utasításai szerint az életkori sajátosságoknak, geriátriai klinikumi ismereteknek megfelelően, ápolói és gondozói tevékenységet végez, önállóan, illetve az ellátó csapat tagjaként egészségügyi és szociális alap-, fekvőbeteg-, valamint szakellátást nyújtó intézményekben. Szociális, jogi, etikai, kommunikációs tudáson alapuló képességek és készségek kialakításával, alkalmazásával a szakápoló az idős emberek ellátásának különböző formái közötti kapcsolatépítéssel, betegutak menedzselésével, a hozzátartozók aktív segítségével felelősen hozzájárul a komplex ápolási-gondozási rendszer megvalósításához.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- megfelelően és hatékonyan kommunikálni az ellátás valamennyi szereplőjével

- az idős ember, illetve a krónikus betegségben szenvedők szükségleteit felmérni és kielégíteni

- az ápolási folyamatot tervezni, szervezni, megvalósítani, értékelni, szükség esetén módosítani,

- az ápolási tevékenységekről teljes körű ápolási dokumentációt készíteni

- az időskori, illetve a krónikus betegségek kapcsán kialakult testi, lelki, szellemi és spirituális problémákat felmérni, kezelni,

- a krónikus betegségekben szenvedők , idős emberek szociális és társadalmi helyzetét felmérni, gondozásában részt venni

- a krónikus betegek és idős emberek ellátását menedzselni

- az idősellátás más szakmaterületeivel, a szociális ellátás szakembereivel kapcsolatot tartani

- a szociális ellátási formákról tájékoztatást adni, a szociális ellátások igénybevételében közreműködni

- segíteni az idős ember kapcsolatfelvételét a szociális szakemberekkel, szolgáltatókkal

- egészségnevelési, egészségfejlesztési feladatokat ellátni

- a betegedukációban közreműködni

- a foglalkozás-terápiás csoportokat, szervezni, koordinálni

- a geriátriai ápolás speciális területein közreműködni és részt venni a kórházi ellátásban

- a rehabilitáció egyes formáiban (orvosi, foglakozási, szociális, pedagógiai) közreműködni

- az idős beteget és családját a krónikus betegségben, a terminális állapotban támogatni, valamint közreműködni a hospice szakápolásban

- közreműködni a betegutak menedzselésében, a rehabilitációban, a közösségi- és az otthoni szakápolásban

- az idős ellátásával kapcsolatos ápolási, gondozási és szociális munka összetett, komplex szakmai tevékenységét vállalni

- a gyakorlaton lévő ápoló és szakápoló tanulók oktatásában, nevelésében közreműködni

- munkájuk során a gondoskodás, elfogadás és az ápolásetikai normáit alkalmazni, valamint az érvényes jogszabályokban foglaltakat betartani

- szakmai ismereteiket folyamatos fejleszteni

- kockázatfelmérő-, fájdalom felmérő eszközök és módszerek alkalmazására

- stomaviselő, inkontinenciában szenvedő betegek komplex ellátására, krónikus, nehezen gyógyuló sebek, valamint a decubitus kockázatának felmérésére, megelőzésére, sebfelmérésre, valamint a sebkezelési tervek készítésére és azok megvalósítására

- idős, és krónikus betegségben szenvedők fájdalmának csillapítására

- az idős és a krónikus beteg gyógyszerelését biztosítani, ellenőrizni és megtanítani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

[51]
AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2azonosító
száma
megnevezése
4.3.11735-16Geriátriai és krónikus beteg szakápolás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
[52]
5.2.3.11735-16Geriátriai és krónikus beteg
szakápolás
írásbeli és gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolási feladatok elvégzése a geriátriai és krónikus betegellátásban

A vizsgafeladat ismertetése: Az ápolási folyamat önálló megvalósítása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján: ápolási diagnózisok meghatározása geriátriai kórképekre, ápolási tervet készítése a beteg életkori sajátosságának, és aktuális állapotának megfelelően" az ápolási célkitűzéssel korreláló ápolási tevékenységek teljes körűen kivitelezése és dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Gyógyszerelő kocsi geriátriai és krónikus betegellátás speciális
6.3.Kötözős kocsi
6.4.Ágyazó és ápolási eszköztároló kocsi
6.5.Infúziós, injekciós eszközök, infuzor, perfuzor
6.6.Táplálás, folyadékpótlás, mesterséges táplálás eszközei,
tanszerek, tánlálékkieeésztők
6.7.Incontinentiaellátás- katéterezés eszközei, beöntő- irrigáló
szett, stoma állapot felmérő és ellátás eszközei
6.8.Vizelet, széklet, és egyéb váladék felfogására szolgáló
eszközök
6.9.Mindennapos- geriátriai és krónikus ellátásra jellemző
beavatkozások eszközei, műszerei
6.10.Riasztás eszközei
6.11.Monitorozás eszközei
6.12.Felnőtt ápolás, szakápolás eszközei
6.13.Multifunkciós betegágy, multifunkciós éjjeliszekrény,
6.14.Kényelmi- decubitus megelőző-, speciális nyomáscsökkentő,
tehermentesítő" pozícionáló, mozgatást elősegítő eszközök
6.15.A geriátriai, valamint krónikus betegellátásban használt
gyógyászati segédeszközök, korlátozó eszközök
6.16.Légzőtorna, inhaláció, párásítás , oxigénterápia, valamint
tracheostomás beteg ellátásának eszközei, motoros szívó
6.17.Speciális tesztek, felmérő skálák,
6.18.A szakmai dokumentáció és archiválás eszközei,
6.19.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz
oktatóhelyiség
6.20.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.21.Az újraélesztés eszközei (szimulátor), légútbiztosítás eszközei
6.22.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.23.A kommunális és veszélyes hulladékgyűjtés eszközei,
dokumentációja
6.24.Fertőtlenítéshez használt eszközök, fertőtlenítőszerek

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 29. sorszámú Gyakorló ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 723 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyakorló ápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
3.1.1.3311Ápoló, szakápolóÁltalános ápoló
3.1.2.Gyakorló ápoló

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer területein az ellátó csapat tagjaként végzi.

A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- az ápolási folyamat megvalósításában részt venni

- tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni

- munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani

- alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, illetve közösség szükségleteinek megfelelően

- vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni, a kompetenciájába tartozó beavatkozásokat elvégezni

- megfigyelő tevékenységet végezni

- a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni

- az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani

- a sürgősségi eseteket felismerni, az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt venni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[53]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.8.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.22.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11221-16Alapápolás
4.4.11110-16Egészségügyi alapismeretek
4.5.11222-16Klinikumi ismeretek
4.6.11151-16Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél
4.7.11152-16Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység
4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:[54]

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.---

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység[55]

A vizsgafeladat megnevezése: Alapápolási feladatok, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

Feladatleírásban rögzített alapápolási feladatok és a diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolói feladatok elvégzése. Az ezekkel kapcsolatos betegtájékoztatás, előkészítés, beavatkozás alatti asszisztálás, betegmegfigyelés, vizsgálati minta laboratóriumba juttatása, valamint a kapcsolódó dokumentációs feladatok elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott

11221-16Alapápolás
11110-16Egészségügyi alapismeretek
11222-16Klinikumi ismeretek
11151-16Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél
11152-16Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység

követelménymodulokhoz tartozó témaköröket mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Alapápolás, Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél, Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Elméleti oktatótermek és demonstrációs termek
6.3.Oktatástechnikai eszközök
6.4.Műszer- és eszköztároló szekrények
6.5.Reanimációs fantomok
6.6.Oktató defibrillator
6.7.Légútbiztosításhoz használt eszközök
6.8.Sebimitátor készlet
6.9.Sérülések ellátásához szükséges eszközök, kötszerek, fertőtlenítőszerek
6.10.Csecsemőgondozás eszközei: pólyázó, kiságy, csecsemőkád,
csecsemőmérleg, mérővályú, centiméter, csecsemőruházat, etetéshez,
pelenkázáshoz, fürdetéshez szükséges eszközök, anyagok, gyermekjáték
6.11.A beteg mozgását segítő eszközök (bot, mankó, járókeret, kerekesszék,
kapaszkodók)
6.12.Ágynemű és egyéb fehérnemű (matracvédő, párnák, takarók, plédek,
ágyneműhuzatok, lepedők, műanyag/gumi lepedő, hálóing, pizsama,
törölközők, köntös, mosdókesztyűk, borogatás)
6.13.Betegágy és tartozékai, éjjeli szekrény, karosszék
6.14.Betegemelő készülék
6.15.Betegszállító kocsi ülő/fekvő
6.16.A beteg kényelmét szolgáló egyéb eszközök (paraván, lábtámasz,
ágyasztal, takaró tartó, támpárnák)
6.17.Felszerelt ágyazó kocsi
6.18.Fürdető szék/ágy
6.19.A testi higiéné biztosításához szükséges eszközök, anyagok
6.20.Szoba WC
6.21.Beöntéshez és katéterezéshez használt eszközök
6.22.Váladékok felfogására és gyűjtésére szolgáló eszközök
6.23.Váladékok vizsgálatra küldésére szolgáló eszközök
6.24.Védőfelszerelések (védősapka,védőszemüveg, gumikesztyű, maszk,
6.25.Kézfertőtlenítéshez szükséges eszközök
6.26.Fertőtlenítőszerek
6.27.A veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök
6.28.Gyógyszerelő kocsi/gyógyszerszekrény
6.29.Gyógyszerek, infúziós oldatok
6.30.Kötszerek (vatta, papírvatta, törlők, különböző méretű gézpólyák, mull-
lapok, rugalmas pólyák, rögzítő anyagok, speciális kötszerek)
6.31.Felszerelt kötöző kocsi
6.32.A táplálkozási szükséglet kielégítéséhez szükséges eszközök
6.33.Szondatápláláshoz szükséges eszközök
6.34.Dokumentációk
6.35.Életjelek mérésére szolgáló eszközök (vérnyomásmérő, fonendoszkóp,
hőmérő, pulzoximeter, betegmegfigyelő monitor)
6.36.EKG készülék
6.37.Testsúly, magasság és derékkörfogat mérésére szolgáló eszközök
6.38.infúzió és injekció adásához szükséges eszközök
6.39.Infúzor
6.40.Infúziós állvány
6.41.Vércukor meghatározó készülék és tartozékai
6.42.Vércsoport meghatározásához szükséges eszközök, vér és vérké-
szítmények előkészítésének eszközei
6.43.Laboratóriumi mintavételhez szükséges eszközök
6.44.Diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz szükséges eszközök
6.45.Inhalációs terápia eszközei
6.46.Oxigénterápia eszközei
6.47.Váladékszívó
6.48.Beavatkozásokat gyakoroltató modellek, fantomok
6.49.Felnőtt és gyermek betegápolási fantomok
6.50.Anatómiai szemléltető ábrák és modellek

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

7.2. A Gyakorló ápoló szakképesítés képzésének szervezésekor figyelembe kell venni a szakképesítések elismeréséről szóló Európai Parlament és Tanács 2005/36/EK. irányelvének, 3. szakasz 31. cikkében, valamint az V. mellékletében előírt minimálisan kötelező képzési feltételeket.

A 30. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 723 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra,

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóÁltalános ápoló
3.1.3.Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi csapat tagjaként végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetencia szintjének megfelelően. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában.

A szakápoló irányítása mellett:

Kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával. Részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában. Alapápolást végez. Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz. Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során. Sürgősségi eseteket felismer, megkezdi az ellátást/riaszt. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Tevékenységét az -egészségügyi dokumentációban - az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint rögzíti.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni

- részt venni az ápolási folyamat megvalósításában

- egyénre szabott alapápolást nyújtani, amely a beteg vagy egészséges gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul

- a prevenciós és rehabilitációs folyamatok megvalósításában közreműködni

- részt venni a biztonságos ápolási környezet megteremtésében

- a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani

- részt venni a beteg állapotváltozásainak észlelésében, értelmezésében

- munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[56]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 02Csecsemő és gyermekápolószakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.8.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.22.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11221-16Alapápolás
4.4.11110-16Egészségügyi alapismeretek
4.5.11222-16Klinikumi ismeretek
4.6.11153-16Diagnosztikus és terápiás beavatkozások
4.7.11154-16Egészségfejlesztés
4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:[57]

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.---

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten az orvos által indikált beavatkozás körüli ápolási feladatok (betegtájékoztatás, előkészítés, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz, beavatkozás alatti asszisztálás, betegmegfigyelés, vizsgálati minta laboratóriumba juttatása és a kapcsolódó dokumentációs feladatok) elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 11153-16 Diagnosztikus és terápiás beavatkozások, 11154-16 Egészségfejlesztés, 11221-16 Alapápolás, 11110-16 Egészségügyi alapismeretek, 11222-16 Klinikumi imeretek követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 15%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazzák

11153-16Diagnosztikus és terápiás beavatkozások
11154-16Egészségfejlesztés

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások ahttp://nive.hu/weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség
6.3.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.4.Szakmai dia- és fóliasorozatok
6.5.Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
6.6.A beteg gyermek komfort érzésének biztosításához szükséges
eszközök
6.7.Betegágy és tartozékai, éjjeli szekrény, karosszék
6.8.A beteg kényelmét szolgáló eszközök
6.9.Testsúly, testmagasság és derékkörfogat mérésére szolgáló eszkö-
zök
6.10.Infúzió és injekció adásához szükséges eszközök (fantomok)
6.11.Vércsoport meghatározásához szükséges eszközök
6.12.Diagnosztikai és terápiás beavatkozásokhoz szükséges eszközök
6.13.Műszerelő asztal
6.14.Légútbiztosítás eszközei
6.15.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.16.intenzív ellátás eszközei
6.17.Transzfuziológiai eszközök
6.18.Reanimatológia eszközei, Újraélesztő fantom
6.19.Beavatkozások eszközei, műszerei
6.20.Diagnosztikai eszközök (Doppler, oszcillométer, spirométer,
ergométer, audiométer, látásvizsgálat eszközei stb.)
6.21.Demo defibrillátor
6.22.Riasztás eszközei
6.23.Monitorozás eszközei
6.24.Gyermekápolás, szakápolás eszközei
6.25.Inhaláció végzésének eszközei
6.26.Oxigénterápia eszközei
6.27.Hulladéktárolás, szelektív hulladékgyűjtés eszközei
6.28.Felnőtt és gyermek betegápolási fantomok
6.29.Anatómiai szemléltető ábrák és modellek
6.30.Ágy melletti diagnosztikus eszközök,
6.31.Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém- üveg- műanyag-
6.32.Ápolási szimulációs fantomok
6.33.Ápolási torzók, mulageok
6.34.Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő,
6.35.Dokumentációs formanyomtatványok
6.36.Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató,
6.37.Egyszer használatos steril eszközök
6.38.EKG (12 csatornás)
6.39.Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök,
6.40.Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.41.Gyógyszerelés eszközei
6.42.Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer
6.43.Kötszerek, rögzítő eszközök
6.44."Kocsik": ágyazó, előkészítő
6.45.Mérőműszerek
6.46.Mozgást segítő eszközök
6.47.Orvosi műszerek - kézi műszerek

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 31. sorszámú Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 725 04

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080-1320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3324Orvosi laboratóriumi asszisztensGyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens olyan laboratóriumban dolgozik, ahol emberekből származó különféle vizsgálati anyagokból megfelelő módszerekkel vizsgálatokat végeznek. Végezhető tevékenységei: adminisztráció, vérvétel, minták előkészítése, néhány mérésfajta elvégzése. Munkáját felügyelet mellett végzi, ügyeleti szolgálatot nem lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a vonatkozó előírásokat betartani

- a betegeket kompetenciájának megfelelően tájékoztatni

- vért venni

- kislabor vizsgálatokat végezni (vizeletvizsgálat, gyorstesztek)

- POCT készülékkel dolgozni (kalibráció kontrolálás, mérés, karbantartás)

- adatokat rögzíteni és ellenőrizni

- a kész leleteket kiadni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[58]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.8.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.10.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.11.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.12.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.22.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.23.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11221-16Alapápolás
4.4.11110-16Egészségügyi alapismeretek
4.5.11222-16Klinikumi ismeretek
4.6.11160-12Általános laboratóriumi ismeretek
4.7.11161-12Klinikai kémiai vizsgálatok
4.8.11162-12Hematológiai és hemosztazeológiai vizsgálatok
4.9.11163-12Mikrobiológiai vizsgálatok
4.10.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.11.11499-12Foglalkoztatás II.
4.12.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékeny-
5.2.3.11221-16Alapápolásgyakorlati
5.2.4.11110-16Egészségügyi alapismeretekírásbeli
5.2.5.11222-16Klinikumi ismeretekszóbeli
5.2.6.11160-12Általános laboratóriumi ismeretekírásbeli
5.2.7.11161-12Klinikai kémiai vizsgálatokírásbeli
5.2.8.11162-12Hematológiai és
hemosztazeológiai vizsgálatok
írásbeli
5.2.9.11163-12Mikrobiológiai vizsgálatokírásbeli
5.2.10.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.11.11499-12Foglalkoztatás n.írásbeli
5.2.12.11500-12Munkahelyi egészség és bizton-
ság
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Laboratóriumi alaptevékenységek elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése: A vett vagy érkeztetett minta előkészítése, a vizsgálat kivitelezése, dokumentálása

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Laboratóriumi alapismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az alábbi témakörökből kerülnek összeállításra. Laboratóriumi eszközök és műszerek, minőségbiztosítás, anatómia-élettan, kórélettan, mintavételi eljárások, mintavételi eszközök, vérvétel, adatrögzítés, elválasztás-technika, műszer- és méréstechnika, fotometria, elektrokémia, hematológiai alapismeretek, klinikai kémia, alkalmazott szervetlen kémia, alkalmazott szerves kémia, biokémia, alkalmazott patobiokémia, mikrobiológiai alapismeretek, hemosztazeológiai alapok, hisztokémiai alapok, oldatkészítés, bakteriológiai minták, parazitológiai minták, mikológiái minták, táptalajok

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Laboratóriumi Információs Rendszerek (LIR, MLIR)
6.3.Mintavételi eszközök, transzfer eszközök, térfogatmérő eszközök
6.4.Hematológiai analizátor
6.5.Klinikai kémiai analizátor
6.6.Laboratóriumi centrifuga, mikroszkóp, hűtőszekrény
Egyszer használatos mikrobiológiai eszközök és táptalajok
6.8.Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt szaktanterem, vagy
demonstrációs terem
6.9.Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
Alapvető ápolási és kényelmi eszközök, berendezések
6.11.Dokumentációk, informatikai berendezések (hardver és szoftver,
valamint perifériák)
Betegmegfigyelés eszközei és műszerei
6.13.Egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozáshoz szükséges
eszközök, felszerelések, fantomok
6.14.Fertőtlenítőszerek és eszközök
6.15.POCT vércukormérő készülék tesztcsíkok, egyéb gyorstesztek

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 32. sorszámú Gyakorló mentőápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 723 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyakorló mentőápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080-1320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.23311Ápoló, szakápolóGyakorló mentőápoló

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyakorló mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén tevékenykedik csapat tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával), illetve önállóan vesz részt a betegek mentésében és ellátásában.

A mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg, illetve a sérült feltalálási helyén, vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, a beteg ellátásában közreműködik.

Irányító csoport tagjaként segélyhívószámon érkező és egyéb mentést kezdeményező bejelentéseket fogadja, értékeli, a beteg mentését megszervezi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a helyszín biztonságosságát felmérni

- a beteg állapotát ABCDE-szemlélet szerint, az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett felmérni

- a betegeket/sérülteket állapotuk/sürgősség/időfaktor szerint osztályozni

- az akut életveszélyt elhárítani, a beteg állapotrosszabbodását megakadályozni

- a sürgősségi betegellátásban közreműködni, önállóan tevékenykedni kompetenciáján belül

- a mentéstechnikai eszközöket alkalmazni, karbantartani

- immobilizációs technikákat alkalmazni

- mentésszervezési, betegszállítás szervezési feladatokat ellátni

- katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködni

- menet-, és egészségügyi dokumentációt vezetni

- a beteg állapotváltozását észlelni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[59]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 11Mentőápolószakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.21.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.22.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.23.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat
3.3.25.55 723 17Mentésirányítószakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11221-16Alapápolás
4.4.11110-16Egészségügyi alapismeretek
4.5.11222-16Klinikumi ismeretek
4.6.11165-16Mentéstechnika
4.7.11164-16Logisztika
4.8..11166-16Sürgősségi betegellátás
4.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.1.11221-16Alapápolásgyakorlati
5.2.2.11110-16Egészségügyi alapismeretekírásbeli
5.2.3.11222-16Klinikumi ismeretekszóbeli
5.2.4.11165-16Mentéstechnikagyakorlati
5.2.5.11164-16Logisztikaírásbeli
5.2.6.11166-16Sürgősségi betegellátásgyakorlati
5.2.7.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.8.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.9.11500-12Munkahelyi egészség és
biztonság
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: 11164-16 Logisztika, 11165-16 Mentéstechnika és 11166-16 Sürgősségi betegellátás követelménymodulok témaköreiből összeállított feladatok ellátása.

A vizsgafeladat ismertetése: Szituációs és szimulációs feladatok megoldása, végrehajtása

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Központilag összeállított komplex írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex írásbeli feladatsor megoldása, mely tartalmazzák a 4. Szakmai követelményekben felsorolt alapápolás, egészségügyi alapismeretek, klinikumi ismeretek, mentéstechnika, logisztika és a sürgősségi betegellátás modulok ismeretanyagát

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Alapápolás, Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Mentéstechnika, Logisztika, Sürgősségi betegellátás szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Hatályos jogszabályban felsorolt tárgyi feltételekkel rendelkező
mentőgépkocsi, vagy a mentőgépkocsi felszerelése szimulációs
teremben
6.3.Reanimációs fantomok (életkorok szerint), szülészeti fantom
Légútbiztosítási fantom
6.5.Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt szaktante-
rem/demonstrációs terem
6.6.Alapvető ápolási és kényelmi eszközök, berendezések,
gyógyászati segédeszközök, mozgást segítő eszközök
6.7.Dokumentációk, informatikai berendezések (hardver és szoftver,
valamint perifériák)
6.8.Egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozáshoz szükséges
eszközök, felszerelések, fantomok
6.9.Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök,
fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.10.Skillek gyakorlására szolgáló mulageok, torzók
6.11.Formanyomtatványok
6.12.Gyógyszerelés eszközei
6.13.Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

7.2. Részszakképesítés megszerzésének lehetősége: az érvényben lévő jogszabályban meghatározottak szerint

A 33. sorszámú Gyakorló szövettani asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 725 05

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyakorló szövettani asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080-1320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3324Orvosi laboratóriumi asszisztensGyakorló szövettani asszisztens

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyakorló szövettani asszisztens az egészségügyi intézmények és különböző kutatóhelyek, gyógyszergyárak szövettani laboratóriumaiban önállóan dolgozik, orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, -immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens, szövettani szakasszisztens és gyakorló szövettani asszisztens irányítása mellett. Feladata a különféle szövetminták technikai előkészítése az orvosi mikroszkópos diagnosztikára. Laboratóriumi alapműveleteket végez, speciális eszközöket, automata berendezéseket működtet, használ. Felhasználói szinten számítógépet kezel, archiválási feladatokat lát el. Munkája során különböző minőségbiztosítási módszereket követ.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- szövettani vizsgálati anyagot előkészíteni

- fixáló és egyéb oldatokat készíteni

- szövettani vizsgálatra érkező anyagokat rögzíteni

- szövettani anyagokat vízteleníteni

- szövettani anyagokból metszeteket készíteni, festeni, fedni

- fagyasztott metszetet készíteni, festeni

- méréstechnikai műveleteket végezni

- festőautomata, beágyazó és egyéb szövettani automata berendezéseket működtetni

- automatákat, eszközöket felhasználói szinten karbantartani

- fénymikroszkópot használni

- mikrohullámú technikát alkalmazni

- speciális egészségügyi informatikai rendszerben archiválási feladatokat ellátni -szövettani mintákat archiválni, tárolni

- minőségbiztosítási módszereket alkalmazni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[60]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 721 21Szövettani szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.8.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.10.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.11.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.12.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.22.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.23.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.24.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11221-16Alapápolás
4.4.11110-16Egészségügyi alapismeretek
4.5.11222-16Klinikumi ismeretek
4.6.11167-12Hisztotechnikai alapismeretek
4.7.11168-12Minőségbiztosítási alapismeretek
4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11110-16Egészségügyi alapismeretekírásbeli
5.2.4.11221-16Alapápolásgyakorlati
5.2.5.11222-16Klinikumi ismeretekszóbeli
5.2.6.11167-12Hisztotechnikai alapismeretekgyakorlati és szóbeli
5.2.7.11168-12Minőségbiztosítási alapismeretekszóbeli
5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hisztotechnikai alapismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített szövettani minta átvétele és feldolgozása mikroszkópos vizsgálathoz.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Írásbeli vizsgafeladatok megoldása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Hisztotechnikai alapismeretek, Minőségbiztosítási alapismeretek követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hisztotechnikai alapismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Hisztotechnikai alapismeretek, Minőségbiztosítási alapismeretek követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Ágy melletti diagnosztikus eszközök,
6.3.Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém- üveg- műanyag- és gumi
eszközök)
6.4.Ápolási szimulációs fantomok
6.5.Ápolási torzók, mulageok
6.6.Beavatkozások, vizsgálatok eszközei
6.7.Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő,
személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra)
6.8.Dokumentációs formanyomtatványok
6.9.Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató, medikai
egészségügyi cél rendszerprogramokkal
6.10.Egyszer használatos steril eszközök
6.11.EKG (12 csatornás)
6.12.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően
felszerelt oktatóhelyiség
6.13.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.14.Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek,
csomagolóanyagok
6.15.Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.16.Gyógyszerelés eszközei
6.17.Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer
használatos eszközök, anyagok
6.18.Kötszerek, rögzítő eszközök
6.19."Kocsik": ágyazó, előkészítő
6.20.Légútbiztosítás eszközei
6.21.Mérőműszerek
6.22.Mozgást segítő eszközök
6.23.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.24.Orvosi műszerek - kézi műszerek
6.25.Reanimáció eszközei, Újraélesztő fantom
6.26.Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök
6.27.Kórszövettani labor felszerelése (táramérlegek, analitikai mérle-
gek, pH-mérők, termosztátok, laboratóriumi centrifugák, mikrotómok és a
hozzá tartozó kiegészítő felszerelések, vízmelegítők, mikrohullámú
készülékek, hűtőszekrények, kriosztát, mágneses keverő,
fénymikroszkópok, sztereomikroszkópok, mikropipetták, automata
adagolók, ultratermosztát, rázógépek), figyelembe véve a mindenkor
hatályos minimumfeltételt
6.28.Általános laboratóriumi mérőeszközök
6.29.Festő-, beágyazó-, kiágyazó és egyéb szövettani vizsgáló automaták
6.30.Bemutató eszközök
6.31.Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt szaktanterem/demonstrációs terem
6.32.Alapvető ápolási és kényelmi eszközök, berendezések
6.33.Dokumentációk, informatikai berendezések (hardver és szoftver,
valamint perifériák)
6.34.Betegmegfigyelés eszközei és műszerei
6.35.Egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozáshoz szükséges
eszközök, felszerelések, fantomok
6.36.Fertőtlenítőszerek és eszközök

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 34. sorszámú Gyermek intenzív szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 08

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gyermek intenzív szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1200-1400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év gyermekintenzív osztályon, ápoló munkakörben töltött szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
körök)
3.1.1.3311Ápoló, szakápolóGyermek intenzív szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A gyermek intenzív szakápoló olyan speciális ismeretekkel rendelkező gyermekápoló, aki felkészültsége, manuális készségei alapján képes a kritikus, életveszélyes állapotú gyermekek ápolására, vitális paramétereik monitorizálására és az ellátást végző csapatban való együttműködésre.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- monitorizálni a folyadékegyensúly zavarainak testi és laboratóriumi tüneteit

- felismerni a perifériás és centrális keringési elégtelenség okait, tüneteit, azok kezelésében aktívan részt venni

- felismerni az eszméletvesztéssel, tudatzavarral járó állapotokat

- az égések, mérgezések, traumák szervezetre gyakorolt hatásait felismerni, ellátásukban aktívan részt venni

- különböző diagnosztikus és terápiás beavatkozásokban közreműködni

- fizikális és eszközös betegvizsgálatot, megfigyelést végezni

- laboratóriumi vizsgálatokat végezni

- életmentő beavatkozásokban segédkezni, szükség esetén elvégezni a tevékenységet

- megfelelő kommunikációt alkalmazni

- munkáját hivatásként gyakorolni, betartani annak etikai normáit

- felismerni a szülést követően az újszülött-koraszülött életveszélyes állapotait, a fejlődési rendellenességeket

- felismerni a fertőzések kapcsán kialakult életveszélyes állapotokat, kezelésükben aktívan részt venni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11169-16Gyermek intenzív terápia
4.4.11170-12Beavatkozások, intenzív ellátások
4.5.11171-12Gyermek intenzív szakápolás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11169-16Gyermek intenzív terápiagyakorlati
5.2.4.11170-12Beavatkozások, intenzív ellátá-
sok
gyakorlati
5.2.5.11171-12Gyermek intenzív szakápolásgyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Intenzív terápiához, beavatkozásokhoz kapcsolódó szakápolási feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten szituációs feladatok megoldása, szakápolás végrehajtása

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség
6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.5.Szakmai dia- és fóliasorozatok
6.6.Dokumentálás eszközei
6.7.Gyermekápolás, gondozás eszközei
6.8.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.9.Légútbiztosítás eszközei
6.10.Reanimatológia eszközei
6.11.Beavatkozás műszerei, eszközei
6.12.Riasztás eszközei
6.13.Monitorizálás eszközei
6.14.Diagnosztikai eszközök
6.15.Dializálás eszközei
6.16.Intenzív ellátás eszközei
6.17.Transzfűzió eszközei
6.18.Hulladéktárolás, szelektív hulladékgyűjtés eszközei
6.19.Felnőtt és gyermek betegápolási fantomok
6.20.Anatómiai szemléltető ábrák és modellek

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 35. sorszámú Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 726 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-800

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.1.3339Egyéb humánegészségügyhöz
kapcsolódó foglalkozások
Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyógyászati segédeszköz-forgalmazó tevékenységi körében végzi a forgalmazható gyógyászati segédeszközök és gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzletben forgalmazott orvostechnikai eszközök kiszolgálását. Kereskedelmi, marketing, értékesítési, forgalmazói, valamint kölcsönzési tevékenységet végez ezen eszközökkel kapcsolatban. A gyógyászati segédeszköz forgalmazó a vásárlók személyiségét, személyes igényeit, kulturális szokásait, és anyagi lehetőségeit figyelembe véve tesz javaslatot egy termék, vagy eszköz használatára, megvásárlására

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- alkalmazni a helyes vénykezelési technikákat

- értelmezni az orvosi indikációkat

- elvégezni a vásárlók gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzletben forgalmazott orvostechnikai eszközökkel történő kiszolgálását

- esetenként méretvételi eljárásokat alkalmazni

- az eszközök próbáját, ellenőrzését kiadás előtt elvégezni

- tanácsot adni a gyógyászati segédeszköz használatára, tisztántartására, karbantartására vonatkozóan

- betartani a gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzletre vonatkozó érvényes és hatályos jogszabályokat- Megfelelően kommunikálni a vásárlóval

- reklamációt kezelni

- pénzügyi, számviteli bizonylatokat kezelni

- alkalmazni a kereskedelemre és adózásra vonatkozó jogszabályokat - Tisztán tartani az üzlethelyiséget, a próbafülkét, kezelni a hulladékot

- fertőtleníteni a próbára ajánlott eszközöket, illetve a szükséges felületeket

- ismerni és alkalmazni a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat

- betartani a minőségbiztosításra vonatkozó előírásokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11214-12Egészségügyi szakmai alapismeretek
4.4.11176-16Gyógyászati segédeszköz szakismeret
4.5.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.6.11499-12Foglalkoztatás II.
4.7.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, és az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11214-12Egészségügyi szakmai alapismeretekszóbeli
5.2.4.11176-16Gyógyászati segédeszköz szakismeretgyakorlati
5.2.5.11498-12Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.6.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.7.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gyógyászati segédeszköz-forgalmazás

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban foglaltaknak megfelelően a vásárló fogadása, a vásárlási szándék felmérése, segédeszköz, gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzletben forgalmazott orvostechnikai termék adekvát ajánlása, illetve a vény értelmezése, kezelése. A vényen szereplő eszköz kiszolgálása, helyettesíthetőség meghatározása

Méretvétel, eszköz-kiválasztás, kiválasztott eszköz biztonságos és szakszerű használatának, műszaki paramétereinek, tisztításának bemutatása. Az eladáshoz kapcsolódó számviteli és pénzügyi bizonylatok, számlák kitöltése. A vevő általános és fogyasztóvédelmi tájékoztatása, szükség esetén fogyasztói reklamáció és panaszkezelés

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügyi szakmai alapismeretek, Gyógyászati segédeszköz szakismeret

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott

11214-12Egészségügyi szakmai alapismeretek
11176-16Gyógyászati segédeszköz szakismeret

követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség
6.2.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.3.Szakmai dia- és fóliasorozatok
6.4.Számítógép szoftverekkel (készletező, számlázó, stb.), perifériák, nyomtatók
6.5.Pénztárgép
6.6.Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzletben forgalmazható gyógyászati segédeszközök
különféle típusai (legalább 50), orvostechnikai termékek
6.7.Tisztító szerek, vegyszerek, fertőtlenítőszerek és eszközök
6.8.Egyszer használatos és fogyóeszközök, próbához szükséges eszközök
6.9.Hulladékkezelés és tárolás eszközei
6.10.Esősegélynyújtás eszközei

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 36. sorszámú Gyógymasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 04

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyógymasszőr

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080-1400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:[61]

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra,

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel
betölthető munkakör(ök)
3.1.1.3332Fizioterápiás asszisztens,
masszőr
Gyógymasszőr
3.1.2.Regeneráló balneoterápiás
masszőr
3.1.3.Fürdősmasszőr

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyógymasszőr egészségügyi intézményekben a szakorvos utasítására és felügyelete mellett, diagnózis alapján, gyógymasszázst, betegségspecifikus gyógymasszázst, nyirokmasszázst, passzív kimozgatást és reflexzóna masszázs. Csapatban dolgozva támogatja az orvos munkáját, együttműködik a gyógytornásszal, fizikoterápiás szakasszisztenssel a betegek (páciensek) gyógyulása, rehabilitációja és pihenése érdekében. Fürdőkben, wellness részlegeken fizikai közérzetjavító, frissítő masszázst nyújt, hidro- és balneoterápiás kezeléseket végez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- betegmegfigyelést végezni

- állapotfelmérést végezni

- a csapat tagjaival szaknyelven kommunikálni

- a frissítő masszázs végzése során a svédmasszázs alapfogásait (simítás, gyúrás, dörzsölés, ütögetés, rezegtetés) alkalmazni különböző vivőanyagok (szappan, talcum, krém, olaj) használatával,

- a teljes test és az egyes testtájak masszírozásában a különleges masszázsfajtákat alkalmazni (Például zuhany alatti, hammam, cellulit, méz, csokoládé, szárazkefe és víz alatti vízsugár masszázs)

- aromaterápiás masszázst végezni

- a balneo- és hidroterápiás kezelésekben a különböző hőmérsékletű és kiterjedésű fürdőkkel végzett kezeléseket (pakolások göngyölések, lemosások, dörzsölések, hideg leöntések, öblítések, gyógyszeres, gyógynövényes fürdőkezelések, pezsgőfürdőt) végezni

- szénsavhó, szénsavgáz, szénsavas fürdő kezeléseket végezni

- hőlégkamra, gőzkamra, szauna kezelést végezni, és elvégzi a szaunamester feladatait (felöntés),

- iszapkezeléseket alkalmazni (előkészülni a különböző iszapkezelésekhez, iszapkompresszt, vödör és résziszapkezelést, iszapgöngyölést, mitigált iszapkezelést, parafangót kivitelezni, iszapkezelés utáni teendőket elvégezni

- súlyfürdő és trakciós kezeléseket végezni

- gyógyvizes ivókúrát alkalmazni

- elsősegélynyújtási feladatokat ellátni (sérülések ellátása, elektromos és hőártalom okozta balesetek megelőzése és ellátása, újraélesztés, vércukor és vérnyomás eltérések felismerése),

- a masszázshoz szükséges berendezéseket, vivőanyagokat (talcum, krém, olaj, szappan), eszközöket szakszerűen alkalmazni, kezelés után azokat tisztítani, fertőtleníteni,

- higiénés szabályokat betartani, különös tekintettel a biológiai kockázati tényezőkre,

- anatómiai-élettani és alapvető klinikai ismereteket a munkája során alkalmazni

- a csapat tagjaival szaknyelven kommunikálni

- a szakmai és etikai normákat betartani

- a tevékenységével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat elvégezni,

- a munkája során használt szakkifejezéseket alkalmazni.

- betartani a munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi és érintésvédelmi szabályokat, előírásokat

- betegjogokat, betegbiztonságot betartani

- gyógymasszázst és betegségspecifikus gyógymasszázst alkalmaz, kezelőlap alapján felismeri a betegséget, és az elméleti képzés során elsajátította reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai betegségeket kezel[62]

- szegmentmasszázst, végezni

- kötőszöveti masszázst, végezni

- perioszteális masszázst végezni

- nyirokmasszázst végezni

- passzív kimozgatást végezni

- munkájához kapcsolódó dokumentációkat vezetni

- betartani a higiénés, valamint környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat

- egészségnevelési feladatokat ellátni,

- részt venni a rehabilitációban

- elsősegélyt nyújtani

- anatómiai, élettani, kórélettani, valamint klinikai ismereteket a munkája során alkalmazni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[63]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 726 02Sportmasszőrszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.8.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.10.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.11.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.12.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.18.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.22.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.23.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.24.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11110-16Egészségügyi alapismeretek
4.4.11221-16Alapápolás
4.5.11222-16Klinikumi ismeretek
4.6.12051-16Masszázs elméleti alapjai I.
4.7.12052-16Masszázs elméleti alapjai II.
4.8.12053-16Fizioterápia I.
4.9.12054-16Fizioterápia II.
4.10.12055-16Regeneráló balneoterápiás masszázs
4.11.11835-16Gyógymasszázs
4.12.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.13.11499-12Foglalkoztatás n.
4.14.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11110-16Egészségügyi alapismeretekszóbeli
5.2.4.11221-16Alapápolásírásbeli és szóbeli
5.2.5.11222-16Klinikumi ismeretekírásbeli
5.2.6.12051-16Masszázs elméleti alapjai I.írásbeli
5.2.7.12052-16Masszázs elméleti alapjai II.írásbeli
5.2.8.12053-16Fizioterápia I.gyakorlati és szóbeli
5.2.9.12054-16Fizioterápia II.gyakorlati és szóbeli
5.2.10.12055-16Regerenáló balneoterápiás masszázsgyakorlati és szóbeli
5.2.11.11835-16Gyógymasszázsgyakorlati és szóbeli
5.2.12.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.13.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.14.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégséges (2).

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység[64]

A gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladata akkor eredményes, ha a vizsgázó az A), B), C), vizsga feladataiból külön-külön, legalább elégséges (2) szinten teljesít. A gyakorlati vizsgához az alábbi betegségek ismeretének feldolgozása szükséges: spondylarthritis ankylopoetica (SpA), rheumatoid arthritis (RA), spondylosis, spondylarthrosis, discopathia, PHS (m. supraspinatus tendinitis, m. biceps brachii tendinitis, adhaesiv capsulitis), fibromyalgia, lumbago-lumboischialgia, discus hernia, spondylolisthesis, -lysis, coxarthrosis, luxatio coxae, pes planus, gonarthrosis, scoliosis, osteoporosis, epicondylitis humeri, Dupuytren contractura, Heberden csomó, Bouchard csomó, Scheuermann syndroma, st. post laminectomiam, st. post flavotomiam, st. post osteotomiam, st. post implantationem TEP coxae et gen., centrális és perifériás bénulások, Sudeck-syndroma).

A) A vizsgafeladat megnevezése: Fizioterápia I., Alapfokú elsősegélynyújtás

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzített, szituációs feladatok alapján fizioterápiás ismeretek: iszappakolás vagy parafangó kezelés, szénsavfürdő, vízalatti vízsugármasszázs, súlyfürdő kezelések gyakorlati alkalmazása.

A feladatleírásban rögzített, szituációs feladatok alapján alapfokú elsősegélynyújtás bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A gyakorlati vizsgatevékenység során az "A" vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Regeneráló és balneoterápiás masszázs

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzített, szituációs feladatok alapján fizikai közérzetjavító, frissítő masszázst alkalmaz.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A gyakorlati vizsgatevékenység során az "B" vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Gyógymasszázs

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzített, szituációs feladatok alapján orvosi utasításra, a diagnózisnak megfelelően reflexzóna masszázst, nyirokmasszázst, passzív kimozgatást, valamint gyógymasszázst és betegségspecifikus gyógymasszázst alkalmaz, az elméleti képzés során elsajátított reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai betegségeket kezel.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A gyakorlati vizsgatevékenység során a "C" vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

A gyakorlati vizsgatevékenység, azaz az "A" "B" "C" vizsgafeladat értékelési súlyaránya, együttvéve: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.

A) A vizsgafeladat megnevezése: Masszázs elméleti alapjai I. (anatómia és élettan, ortopédia, traumatológia, reumatológia, bőrgyógyászat, ideggyógyászat), és Egészségügyi alapismeretek (szakmai jogi és etikai ismeretek, népegészségügy, egészségfejlesztés, kommunikáció témakörei)

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A szóbeli vizsgatevékenység során az "A" vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Regeneráló balneoterápiás masszázs elmélet, Fizioterápia I. elmélet

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A szóbeli vizsgatevékenység során az "B" vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Masszázs elméleti alapjai II. (anatómia és élettan, ortopédia, traumatológia, reumatológia, bőrgyógyászat, ideggyógyászat) és Klinikumi ismeretek (anatómia-élettan, sebészet, belgyógyászat, általános kórtan, mikrobiológia-járványtan, gyógyszertani- diagnosztikai- és terápiás alapismeretek)

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A szóbeli vizsgatevékenység során az "C" vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

D) A vizsgafeladat megnevezése: Gyógymasszázs elmélet és Fizioterápia II. elmélet

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A szóbeli vizsgatevékenység során az "D" vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

Felkészülési idő: összesen 30 perc

A szóbeli vizsgatevékenység vizsgafeladat értékelési súlyaránya, együttvéve: 40 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

5.5.1. A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a gyakorlati vizsgatevékenység mindhárom - A), B), C) - vizsgafeladata eredményes.

5.5.2. A szóbeli vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a szóbeli vizsgatevékenység mind a - A), B), C), D) - vizsgafeladata külön-külön legalább elégséges (2) osztályzatú.

5.5.3. Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatainak részeredménye (Gyakorlati: A), B), C); Szóbeli: A), B), C), D)) elégtelen.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Ágy melletti diagnosztikus eszközök,
6.3.Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém- üveg- műanyag- és gumi eszközök)
6.4.Ápolási szimulációs fantomok
6.5Ápolási torzók, mulageok
6.6.Beavatkozások, vizsgálatok eszközei
6.7.Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő,
személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra)
6.8.Dokumentációs formanyomtatványok
6.9Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató, medikai egészségügyi cél
rendszerprogramokkal
6.10.Egyszer használatos steril eszközök
6.11.EKG (12 csatornás)
6.12.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően
felszerelt oktatóhelyiség
6.13.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.14.Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.15.Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.16.Gyógyszerelés eszközei
6.17.Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer
használatos eszközök, anyagok
6.18.Kötszerek, rögzítő eszközök
6.19."Kocsik": ágyazó, előkészítő
6.20.Légútbiztosítás eszközei
6.21.Mérőműszerek
6.22.Mozgást segítő eszközök
6.23.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.24.Orvosi műszerek - kézi műszerek
6.25.Reanimáció eszközei, Újraélesztő fantom
6.26.Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök
6.27.Masszőrágy
6.28.Masszőrszék
6.29.Kényelmi eszközök (has-henger-ékpárna)
6.30.Csontváz
6.31.Ambu MAN-I torzó, CPR gyakorlására
6.32.Elsősegélynyújtás eszközei
6.33.Oktatási eszközök
6.34.Egészségügyi textíliák
6.35.Fertőtlenítőszerek és eszközök
6.36.Fizioterápia eszközei (szénsavfürdő, vízalatti vízsugármasszázs, iszappakolás vagy parafangó kezelés,
súlyfürdő)
6.37.Száraz trakciós készülékek; Gerincnyújtó gravitációs pad (ún. denevérágy)
6.38.Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt szaktanterem/demonstrációs terem
6.39.Alapvető ápolási és kényelmi eszközök, berendezések
6.40.Dokumentációk, informatikai berendezések (hardver és szoftver, valamint perifériák)
6.41.A betegmegfigyelés eszközei és műszerei
6.42.Egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozáshoz szükséges eszközök, felszerelések, fantomok

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 37. sorszámú Gyógyszerkiadó szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 720 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gyógyszerkiadó szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: 2 év gyógyszertári asszisztensként eltöltött szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges[65]

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munka-
3.1.2.3326Gyógyszertári és gyógyszerellátási
asszisztens
Gyógyszerkiadó szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A gyógyszerkiadó szakasszisztens gyógyszerész jelenlétében, önállóan látja el a vényköteles és a vény nélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények és az egyéb, gyógyszertárban kiadható termékek kiadását, valamint ezzel kapcsolatos betegtájékoztatást, tanácsadást végez.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- expediálásban részt venni

- önállóan végezni a gyógyszerellátással, gazdálkodással kapcsolatos egyes tevékenységeket

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosítómegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11177-12Gyógyszerkiadással kapcsolatos komplex tevékenységek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11177-12Gyógyszerkiadással kapcsolatos
komplex tevékenységek
gyakorlati és írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gyógyszerkiadás

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően: gyógyszerek vényre történő expediálása, gyógyszerek vény nélkül történő expediálása, egyéb gyógyszertárban forgalmazott készítmények kiadása. A gyógyszerkiadó szakasszisztens jelölt önállóan ad ki a beteg megfelelő tájékoztatása mellett kompetenciakörébe tartozó gyógyszereket és termékeket, szükség szerint gyógyszerészhez irányítja a beteget

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 34%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt
szaktanterem/demonstrációs terem
Dokumentációk, informatikai berendezések (hardver és
gyógyszertári szoftver)
6.3.Bevizsgálás eszközei (Erlenmeyer-lombik, büretta, izzító lemez,
tégely, fogó, kémcső, kémcsőfogó, kémcsőállvány, pipetta,
kétjelű, osztott, szeszfokoló (60-100 fok mérési tartományú),
hőmérő (belsőskálás 0,1 °C beosztású és helyiséghőmérséklet
ellenőrzésére alkalmas), tárgylemez, kézinagyító, mérőhenger,
kobalt üveg, lepárló csésze, Bunsen-égő vagy ennek megfelelő
6.4.Mérés eszközei - hitelesített mérlegek:
méréstartomány: 0-15 kg, leolvasási pontosság: 10 g
méréstartomány: 0-2000 g, leolvasási pontosság: 0,1 g
méréstartomány: 0-200 g, leolvasási pontosság: 0,01 g, külön az
aszeptikus gyógyszerkészítéshez is
6.5.Általános laboratórium eszközök:
exszikkátor, porcelánbetéttel, szilikagéllel infralámpa
kanalak (fém, műanyag) reszelő, illetve daráló üveggyöngy
6.6.Aszeptikus gyógyszerkészítés eszközei:
Aszeptikus fülke-manipulátor vagy lamináris boksz Hőlég-
sterilizátor (eszközsterilezéshez)
Porfirizátor
egyszerhasználatos steril gumikesztyű
6.7.Oldatok, illetve folyékony gyógyszerformák készítésének eszkö-
zei (főzőpoharak, lombikok, menzúra, üvegbotok, üvegtölcsérek-
állvánnyal, főzőedény)
6.8.Kenőcsök, emulziók, szuszpenziók készítésének eszközei (spatu-
lák, patendulák, pisztillusok mázas, tubustöltő, tubuszáró)
6.9.Kúpok készítésének eszközei (kúpkiöntő forma, hüvelyhenger,
illetve hüvelykúp kiöntő forma, buzsi gép, kúprúdosztó tábla
(citdivid)
6.10.Porok készítésének eszközei (dörzstál, pisztillusok mázatlan,
porosztó kártyák, szitasorozat)
6.11.Csomagolóanyagok, szignatúrák, gyógyszertár bélyegző, annuláló
bélyegző
6.12.Gyógyszertárban kötelezően vezetendő nyilvántartások

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Gyógyszerészi Kamara

7.2. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Gyógyszertári asszisztensi szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.[66]

A 38. sorszámú Gyógyszertári asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 720 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyógyszertári asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080-1320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges[67]

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 55%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 45%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:[68]

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

[69]
ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel
betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3326Gyógyszertári és gyógyszerellátási
asszisztens
Gyógyszertári asszisztens
3.1.3.Gyógyszertári árukiszedő
3.1.4.Gyógyszertári asszisztens egészségügyi intézetben

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyógyszertári asszisztens a gyógyszerellátás területén foglalkoztatott egészségügyi szakember, aki gyógyszerész irányítása mellett vesz részt az ellátásban. Segíti a gyógyszerész munkáját a gyógyszertárakban, gyógyszerkészítő laboratóriumokban, gyógyszerraktárakban, gyógyszer-kereskedelemben, valamint a kapcsolódó intézetekben. Tevékenységét végezheti a gyógynövény-forgalmazás területein is.

A gyógyszertári asszisztens gyógyszertechnológiai, ügyviteli és üzemviteli résztevékenységeket végez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- laboratóriumi munkafolyamatokban segédkezni

- gyógyszerkészítésnél segédkezni

- a gyógyszerformákat önállóan kialakítani

- gyógyszertári ügyvitel és üzemviteli résztevékenységeket végezni

- az áru átvételének előkészítési folyamataiban részt venni

- gyógyszertári adminisztratív feladatokat végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[70]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 02Gyógyszerkiadó szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.22.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.23.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.24.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.26.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11221-16Alapápolás
4.4.11110-16Egészségügyi alapismeretek
4.5.11222-16Klinikumi ismeretek
4.6.11155-12Gyógyszertári adminisztráció és ügyvitel
4.7.11156-12Gyógyszerkészítés, gyógyszertechnológia
4.8.11178-12Gyógyszerellátás
4.9.11179-12Gyógyszertárban forgalmazott termékek
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság
4.11.11498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.12.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11110-16Egészségügyi alapismeretekírásbeli
5.2.4.11221-16Alapápolásgyakorlati
5.2.5.11222-16Klinikumi ismeretekszóbeli
5.2.6.11155-12Gyógyszertári adminisztráció és
ügyvitel
írásbeli
5.2.7.11156-12Gyógyszerkészítés, gyógyszertechnológiagyakorlati
5.2.8.11178-12Gyógyszerellátásírásbeli és szóbeli
5.2.9.11179-12Gyógyszertárban forgalmazott termékekírásbeli és szóbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli
5.2.11.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)
írásbeli
5.2.12.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gyógyszertári ügyvitel és gyógyszerkészítés

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően: gyógyszerkészítési alapműveletekben, gyógyszerformák kialakításában, gyógyszertechnológiai eljárásokban közreműködik, dokumentál, gazdasági ügyviteli feladatokat végez. Segédkezés gyógyszerkészítésnél, gyógyszerformák önálló kialakítása. Gyógyszertári ügyvitel és üzemviteli résztevékenységek, áru átvételének előkészítési folyamataiban való részvétel.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Gyógyszertári adminisztráció és ügyvitel és a Gyógyszerkészítés, gyógyszertechnológia követelménymodulok témaköreit, a Klinikumi ismeretek követelménymodul témaköreiből az Anatómia-élettan, Általános kórtan, Gyógyszertani alapismeretek és Belgyógyászat témaköröket, valamint az Egészségügyi alapismeretek követelménymodul témaköreiből a Szakmai jogi és etikai ismeretek, a Népegészségügy, az Egészségfejlesztés témaköröket tartalmazzák, ezen felül a gyógyszertári nyilvántartások vezetéséhez és gyógyszerkészítéshez kapcsolódó számítási feladatokat tartalmaz.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Gyógyszertári adminisztráció és ügyvitel és a Gyógyszerkészítés, gyógyszertechnológia modulok témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 34%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt szaktanterem/
demonstrációs terem
6.3.Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
6.4.Alapvető ápolási és kényelmi eszközök, berendezések
6.5.Dokumentációk, informatikai berendezések (hardver és
gyógyszertári szoftver)
6.6.Betegmegfigyelés eszközei és műszerei
6.7.Egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozáshoz szükséges
eszközök, felszerelések, fantomok
6.8.Orvosi műszerek - kézi műszerek
6.9.Bevizsgálás eszközei (Erlenmeyer-lombik, büretta, izzító lemez,
tégely, fogó, kémcső, kémcsőfogó, kémcsőállvány, pipetta, kétjelű,
osztott, szeszfokoló (60-100 fok mérési tartományú), hőmérő
(belsőskálás 0,1 oC beosztású és helyiséghőmérséklet
ellenőrzésére alkalmas), tárgylemez, kézinagyító, mérőhenger,
kobalt üveg, lepárló csésze, Bunsen égő, vagy ennek megfelelő
erősségű lángot biztosító eszköz)
6.10.Mérés eszközei - hitelesített mérlegek:
-méréstartomány: 0-15 kg, leolvasási pontosság: 10 g
-méréstartomány: 0-2000 g, leolvasási pontosság: 0,1 g
-méréstartomány: 0-200 g, leolvasási pontosság: 0,01 g, külön az
aszeptikus gyógyszerkészítéshez is
6.11.Általános laboratórium eszközök:
-exszikkátor, porcelánbetéttel, szilikagéllel
-infralámpa
-kanalak (fém, műanyag)
-reszelő, illetve daráló
-üveggyöngy
6.12.Aszeptikus gyógyszerkészítés eszközei:
-Aszeptikus fülke-manipulátor vagy lamináris boksz
-Hőlég-sterilizátor (eszközsterilezéshez)
-Porfirizátor
-egyszerhasználatos steril gumikesztyű
6.13.Oldatok, illetve folyékony gyógyszerformák készítésének eszközei
(főzőpoharak, lombikok, menzúra, üvegbotok, üvegtölcsérek
állvánnyal, főzőedény)
6.14.Kenőcsök, emulziók, szuszpenziók készítésének eszközei (spatu-
lák, patendulák, pisztillusok mázas, tubustöltő, tubuszáró)
6.15.Kúpok készítésének eszközei (kúpkiöntő forma, hüvelyhenger,
illetve hüvelykúp kiöntő forma, buzsi gép, kúprúdosztó tábla
(citdivid)
6.16.Porok készítésének eszközei (dörzstál, pisztillusok mázatlan, po-
rosztó kártyák, szitasorozat), pilula gép
6.17.Csomagolóanyagok, szignatúrák, gyógyszertár bélyegző, annuláló
bélyegző
6.18.Gyógyszertárban kötelezően vezetendő nyilvántartások
nyomtatványai
6.19.Ápolási szimulációs fantomok
6.20.Ápolási torzók, mulageok
6.21.Beavatkozások, vizsgálatok eszközei
6.22.Dokumentációs formanyomtatványok
6.23.Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató,
6.24.Egysizer használatos steril eszözök
6.25.EKG (12 csatornás)
6.26.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz
megfelelően felszerelt oktatóhelyiség
6.27.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.28.Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök,
6.29.Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.30.Gyógyszerelés eszközei
6.31.Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer
használatos eszközök, anyagok
6.32.Kötszerek, rögzítő eszközök
6.33."Kocsik": ágyazó, előkészítő
6.34.Légútbiztosítás eszközei
6.35.Mérőműszerek
6.36.Mozgást segítő eszközök

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Gyógyszerészi Kamara

A 39. sorszámú Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 06

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:-

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-800

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év vérellátóban/kórházi transzfúziós osztályon, kórházak/klinikák laboratóriumában

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.3324Orvosi laboratóriumi asszisztensHematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A transzfuziológiai területen dolgozó szakasszisztens vérellátókban, kórházi transzfúziós osztályon végzi munkáját. Feladatai közé tartozik a teljes vér vétele, sejtszeparátorral történő vérkomponens-gyűjtés, a vérkészítmények előállítása, a vérkészletekkel való gazdálkodás. Esetenként segédkezik a vérátömlesztések kivitelezésében. A transzplantációk szervezésével kapcsolatos tevékenységbe is bekapcsolódik. A véradók laboratóriumi kivizsgálását végzi. Betegek vércsoport-vizsgálatait végzi. A hematológiai területen dolgozó szakasszisztens kórházak, klinikák és szakrendelők laboratóriumaiban folyó diagnosztikai célú vizsgálatokat végzi. Hematológiai automatákkal, FACS-készülékkel, és más elválasztás technikákkal meghatározásokat végez. Immunkémiai és immunhisztokémiai módszerekkel markereket határoz meg. Véralvadási vizsgálatokat végez.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- mintát venni

- teljes vért és vérkomponenseket gyűjteni

- vérkészítményeket előállítani

- vércsoport-meghatározást végezni

- ellenanyagszűrést végezni

- véralvadási vizsgálatokat végezni

- rutin és speciális hematológiai vizsgálatokat végezni

- transzplantációhoz kapcsolódó vizsgálatokat végezni

- terápiás apheresisben részt venni

- photopheresisben részt venni

- haemopoietikus őssejtek vételében, feldolgozásában, tárolásában és kiadásában közreműködni

- haemopoietikus őssejt-donor koordinátori tevékenységet ellátni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11180-12Hematológiai és transzfuziológiai vizsgálatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11180-12Hematológiai és transzfuziológiai vizsgálatokszóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hematológiai/transzfuziológiai vizsgálatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített hematológiai/transzfuziológiai vizsgálatok előkészítése, kivitelezése, dokumentálása

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hematológiai/transzfuziológiai vizsgálatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Mintavételi eszközök, transzfer eszközök, térfogatmérő eszközök
6.3.Elválasztás-technikai eszközök
6.4.Hematológiai automaták
6.5.Alvadásmérő analizátor
6.6.Mikroszkóp
6.7.Vízfürdő, termosztát
6.8.Vérvételi zsákrendszerek
6.9.Vérvételi lándzsa, hemoglobinométer
6.10.Vérvételi rázómérlegek
6.11.Automata sejtszeparátorok (aferezishez) és szerelékeik
6.12.Compocool tároló- és szállítórendszer, vérszállító eszközök
6.13.Vérkészítmény centrifugák
6.14.Vérszeparáló automaták
6.15.Fehérvérsejt mentesítő szűrők- és zsákrendszereik
6.16.Vérkészítmény besugarazó készülék
6.17.Csőhegesztő készülékek
6.18.Sterilen összeillesztő készülékek
6.19.Vérkészítmény tároló hűtő-, mélyfagyasztó-készülékek
6.20.Plazma gyorsfagyasztó készülékek
6.21.Trombocita rázó-készülékek
6.22.Vércsoport-szerológiai automaták
6.23.Fertőző ágens szerológiai (immunoassay) automaták
6.24.Nukleinsav amplifikációs technika eszközei, automatái
6.25.Kémcső-, mikroplét-, gélkártya-centrifugák, sejtmosó automaták
6.26.Automata pipettorok
6.27.Mikroplét rázókészülékek
6.28.Fotométerek
6.29.Vércsoport antigének, antitestek meghatározásának kézi eszközei
6.30.ímmunogenetikai vizsgálatok eszközei
6.31.Szakmai szoftverek

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitiku salap és mesterképzési szakokon szerzett szakirányú orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai, orvosi kutatólaboratóriumi analitikai szakképesítést.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 40. sorszámú Hospice szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 09

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Hospice szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló, vagy 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 2 év ápolói munkakörben eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.Ápoló, szakápolóSzakápoló
3.1.3.3311Hospice szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A hospice szakápoló olyan szakember, aki a gyógyíthatatlan, terminális állapotban levő - elsősorban daganatos - betegek gondozását/ápolását végző hospice-palliatív osztály, hospice-ház, hospice otthoni szakápolás, palliativ mobil csoport (mobil csapat), nappali hospice ellátás, palliativ szakrendelés, illetve az ilyen betegeket ellátó egyéb egészségügyi vagy szociális ellátórendszer betegellátási munkájában szakápolási és speciális ápolási és szakápolási, valamint szervezői és koordináló tevékenységet végez, amelynek célja a beteg és családtagjai életminőségének javítása.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a betegek felvételében részt venni, környezettanulmányt végezni

- a beteg és családja szükségleteit holisztikus megközelítésben felmérni és értékelni

- a terminális állapotú beteg számára ellátási/ápolási tervet készíteni és a beteg állapotának megfelelően módosított ellátási/ápolási tervet/folyamatot alkalmazni

- az orvos utasításának megfelelően csapatmunka keretében palliativ, szupportív terápiát alkalmazni

- az orvos utasításának megfelelően a szakápolási és a speciális hospice szakápolási feladatokat végezni

- orvosi utasításra férfi-női beteget katéterezni, katétert cserélni, tartósan behelyezett katéterek, szondák használatával kapcsolatos ápolási feladatokat ellátni

- a folyadékforgalmat megfigyelni, illetve folyadékpótlást végezni orvosi utasításra infúziós terápia alkalmazásával

- hányáscsillapítást végezni és a hányáscsillapítás szupportív módszereit alkalmazni

- drének, sztómák szakszerű ellátását végezni, a beteg és családja számára edukációt végezni

- a székrekedés ellátásában megelőző tevékenységet végezni, a passage-zavar problémákat megoldani

- orvosi utasításra szakmai a daganatos fekélyeket, decubitust, burjánzó tumorokat, krónikus és műtéti sebeket protokoll szerint megelőzni, kezelni, ellátni

- a táplálási terv elkészítésében részt venni, táplálási tanácsot adni, különböző módszerekkel orvosi utasításra enteralis, illetve szükség esetén parenteralis táplálást végezni

- a fájdalmat felmérni, illetve a gyógyszeres, nem gyógyszeres és alternatív fájdalomcsillapítás eszközeit és gyógyszereit ismerni, alkalmazni, invazív fájdalomcsillapító technikák kivitelezésében segédkezni

- légutat biztosítani, váladékot eltávolítani, inhalációs- és oxigén terápiát alkalmazni

- gyógyászati segédeszközöket rendeltetésszerűen alkalmazni és ezek edukációs tevékenységét biztosítani

- a mozgásterápiában részt venni

- tanatológiai ismeretei alapján a beteget és családját a haldoklás különböző szakaszaiban támogatni

- a beteg, a családja és a csapat lelki gondozásában részt venni

- a gyász időszakában támogatást nyújtani

- a hospice-palliatív ellátó csapat tevékenységét szervezni és összehangolni

- az egyéb ellátó intézményekkel és szervezetekkel kapcsolatot tartani

- a források felkutatásában, forrásfejlesztésben segíteni, és döntés előkészítő feladatokat ellátni

- a hospice munkával kapcsolatban felvilágosító, népszerűsítő (PR) tevékenységet végezni a halállal kapcsolatos szemléletváltás céljából

- stresszkezelő egyéni- vagy csoporttréningeken rendszeresen részt venni

- az elvégzett tevékenységeket szakszerűen és folyamatosan dokumentálni, a tevékenységekkel összefüggő adatok alapján jelentéseket készíteni

- a betegek, hozzátartozók és az egészségügyi szakemberek részére oktatói tevékenységet végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosítómegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11181-12Hospice szakápolás
4.4.12108-16Szakmai és koordinációs ismeretek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, és az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11181-12Hospice szakápolásgyakorlati
5.2.4.12108-16Szakmai és koordinációs ismeretekírásbeli és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégséges (2).

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hospice ellátáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és adatok alapján szituációs feladatok elvégzése, szakápolási feladatok kivitelezése

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2 Központi írásbeli vizsgatevékenység: Hospice ellátáshoz kapcsolódó koordinációs feladatok

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Szakmai és Koordinációs ismeretek követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Oxigénterápia eszközei
6.3.Infúziós terápia eszközei
6.4.Injekciózás eszközei
6.5.Vérvétel eszközei, vénás karok
6.6.Kényelmi eszközök, antidecubitor eszközök
6.7.Sebimitációs készlet, decubitus moulage
6.8.Sebkezelés eszközei
6.9.Inhalálás eszközei
6.10.Váladékleszívás eszközei
6.11.EKG készülék (12 csatornás)
6.12.Monitorozás eszközei
6.13.Tartós fájdalomcsillapítás eszközei
6.14.Transzfúziós terápia eszközei
6.15.Légútbiztosítás, reanimáció eszközei
6.16.Dokumentálás, archiválás eszközei
6.17.TENS készülék
6.18.Célzott mozgást segítő eszközök
6.19.Katéterezés eszközei, moulage
6.20.Sztóma ápolás és zsákcsere eszközei, moulage
6.21.Gégekanül tisztításához és sztómaápoláshoz szükséges eszközök
6.22.Szondatáplálás eszközei
6.23.Nasogastricus szonda levezetéséhez és ápolásához kapcsolódó eszközök
6.24.Ápolási dokumentációs eszközök

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. pontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 41. sorszámú Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 07

1.2. Szakképesítés megnevezése: Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 725 21 Szövettani szakasszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3324Orvosi laboratóriumi asszisztensImmunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai
szakasszisztens
3.1.3.Kórszövettani, szövettani szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az immunhisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens az egyetemek anatómiai, patológiai, igazságügyi orvostani intézeteiben valamint a kórházak patológiai osztályán, illetve molekuláris biológiai vizsgálatokat végző kutatóhelyeken szövettani, immunhisztokémiai és molekuláris diagnosztikai tevékenységet végez.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a feltüntetett szövetalkotók mikroszkópos felismerésére az immunológia és az immunhisztokémia elméletére alapozva,

- az immunreakciókhoz szükséges reagensek, szövetelőkészítő, inkubációs eljárások reakció-specificitásra gyakorolt, illetve érzékenységre gyakorolt hatások, a korszerű immunhisztokémiai módszerek, a legfontosabb tumor-típusok, immunfenotípus jegyek, illetve a tumorok viselkedését, vagy kezelhetőségét előrejelző legfontosabb prognosztikus markerek kimutatására

- mikrohullámú módszer alkalmazására különböző fixálási, beágyazási eljárásokban a hiszto- és immunhisztokémia területén, a molekuláris biológia alapfogalmainak ismeretében

- a molekuláris diagnosztikában/kutatásban alkalmazott legalapvetőbb módszereket önállóan vagy irányítás mellett /a kromogén-alapú, illetve fluoreszcens in situ hibridizáció (CISH illetve FISH; CGH), a polimeráz lánc-reakció (PCR illetve RT-PCR) és a DNS-szekvenálási technológia elve szerint/a gyakorlatban alkalmazni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam
által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11184-12Immunhisztokémiai
eljárások
4.4.11185-12Molekuláris patológiai
eljárások

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11184-12Immunhisztokémiai eljárásokgyakorlati és szóbeli
5.2.4.11185-12Molekuláris patológiai eljárásokgyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A gyakorlati munkafeladat(ok) elvégzése

A vizsgafeladatok ismertetése: Gyakorlati vizsgafeladatok az alábbi feladatokból, feladatcsoportokból

Az immunológia és az immunhisztokémia elméletére alapozva, az immunreakciókhoz szükséges reagensek és vizsgálati minták előkészítése, inkubációs eljárások alkalmazása, korszerű immunhisztokémiai módszerek alkalmazása, legfontosabb tumor-típusok, immunfenotípus jegyek, illetve a tumorok viselkedésének ismerete, és a tumor kezelhetőségét előrejelző legfontosabb prognosztikus markerek kimutatása, megfelelő kontrollok alkalmazása és az eredmények értékelése:

Az immunhisztokémia főbb alkalmazási területei (receptorok, intractoplazmatikus filamentumok, felszíni és cytoplazmatikus lymphocyta-lymphoma markerek, histiocyta markerek) ismeretében: szövettani metszeteken és citológiai keneteken immuncitokémiai reakciók önálló kivitelezése és értékelése fagyasztott metszeteken és natív keneteken, immuncitokémiai reakciók önálló kivitelezése és értékelése, immunhisztokémiai automaták beállítása és működtetése, in situ hybridisatio, PCR, in situ PCR, Western blot eljárások elve, kivitelezése,a mikrohullámú, vákuumos és túlnyomásos beágyazási és festési eljárások elvi alapjainak teljeskörű ismerete és alkalmazása antigén feltárásoknál.

A molekuláris biológia alapfogalmainak ismeretében, a molekuláris diagnosztikában/kutatásban alkalmazott legalapvetőbb módszerek önálló vagy irányítás melletti gyakorlati alkalmazása: szövettani vagy natív metszeteken, citológiai keneteken gének vagy DNS- szakaszok in situ kimutatására fluoreszcens vagy kromogén próbákkal illetve jelölő anyagokkal, szövettani metszetből vagy szövetből nukleinsavak izolálása, az izolált nukleinsav minőségének ellenőrzése, PCR- és RT-PCR- reakciók végzése, reakció-elegyek összemérése, kapilláris alapú nukleinsav szekvencia meghatározása

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli feladatlap megoldása

A vizsgafeladat ismertetése:

Központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama:90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése

Szóbeli feladatok az alábbi témákból:

Immunhisztokémiai eljárások: immunológiai alapfogalmak, immunhisztokémiai szövet-előkészítő eljárások, az antitest készítmények, mint reagensek, az immunhisztokémiai eljárások általános alapelvei, az immunhisztokémiai eljárások specificitása, az immunhisztokémiai eljárások leggyakoribb alkalmazásai, új reagensek és újabb metodikák alkalmazása az immunhisztokémiában, antigén feltárási és szignál felerősítési módszerek, a specificitás ellenőrzése, a jelentkező problémák kiküszöbölésének módja.

Kvantitatív és molekuláris patológiai eljárások: geometriai optika (hagyományos fénymikroszkóp, speciális fénymikroszkópok), hullámoptika (fáziskontraszt mikroszkóp, polarizációs mikroszkóp, elektronmikroszkóp), fluoreszcens mikroszkóp működésének elve, fotométerek működése, citofotometria elve, a citofotométer felépítése, működése, digitális képanalizátorok, a DNS-hisztogram információtartalma, citospektrumok felvétele, elemi morfometria, elemi statisztikai számítások, in situ hibridizáció elve és jelentése, valósidejű PCR (polimeráz láncreakció) elve és jelentősége, DNS-szekvenálás elve és jelentősége, DNS és RNS izolálás patológiai mintákból.

Egyéb speciális módszerek a patológiában: sejtek, szövetek alkotóelemeinek elkülönítésére szolgáló eljárások ép és kóros körülmények között (rostok, hialin, kóros fehérjék).

Tárolási betegségek hisztokémiája (pigment tárolás, zsírtárolás, szénhidrát tárolás, szervetlen sók tárolása). Kórokozók kórszövettani kimutatására szolgáló speciális eljárások.

Szív- és keringési rendszer anatómiája és ezen szervrendszer vizsgálatában használatos hisztológiai, hisztokémiai eljárások.

A vesebetegségekben használatos hisztológiai és hisztokémiai reakciók.

A máj patológiájában használatos hisztológiai és hisztokémiai kimutatások.

A vér és a nyirokszervek szövettana, megbetegedéseinek hisztológiai és hisztokémiai kimutatása.

Egyéb szervek betegségeinek kórszövettani diagnosztikájában használt különleges eljárások.

A tumor markerek jelentősége a daganatok diagnosztikájában és differenciáltsági fokának megállapításában.

A laboratóriumi minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés.

Eszközök gondozása, gépnaplók, reagensek tárolása, munkaszervezés, dokumentáció, vizsgálati anyagok kezelése, tárolása, munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai ismeretek, higiéné.

A vizsga időtartama: 60 perc (felkészülési idő 30 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyarány: 25 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Kórszövettani labor felszerelés:
6.3.Táramérlegek, analitikai mérlegek
6.4.pH-mérők
6.5.Termosztátok, laboratóriumi centrifugák, mikrotómok,
vízmelegítők, mikrohullámú készülékek
6.6.Hűtőszekrények, kriosztát
6.7.Mikropipetták, automata adagolók, rázógépek, mágneses keverők
6.8.Ultratermosztát
6.9.Fénymikroszkópok, sztereo mikroszkópok
6.10.Polarizációs mikroszkóp
6.11.Fluoreszcens mikroszkóp
6.12.Festő-, beágyazó-, kiágyazó és fedő automaták
6.13.Fototechnikai eszközök és digitális képrögzítők
6.14.Inkubációs kamrák
6.15.Immunfestő automata
6.16.PCR-készülék
6.17.Lamináris boksz
6.18.Valósidejű PCR készülék
6.19.Géldokumentációs rendszer
6.20.DNS-szekvenáló berendezés
6.21.Asztali centrifuga
6.22.Spektrofotométer
6.23.Oktatástechnikai eszközök
6.24.Bemutató eszközök

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikusalap és mesterképzési szakokon szerzett szakirányú orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai, orvosi kutatólaboratóriumi analitikai, szakképesítéseket.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 42. sorszámú Az Intervenciós szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 17

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Intervenciós szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 740-800

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 720 04 azonosító számú Perioperatív asszisztens szakképesítés (bővebben a 7.

Egyebek fejezeben)

2.3. Előírt gyakorlat:-

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető mun-
kakör(ök)
3.1.2.3323Orvosi képalkotó diagnosztikaiIntervenciós szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az intervenciós szakasszisztens az invazív képalkotó diagnosztika és terápia területén tevékenykedik csapat tagjaként, radiológus szakorvos irányítása mellett. Ismeri a DSA berendezések működésének alapjait, biztonságos üzemeltetésük szabályait. Ismeri a sugárvédelmi jogszabályokat, munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat, az aszepszis és antiszepszis, sterilitás és fertőtlenítés szabályait, valamint a betegjogokat.

Ismeri a tevékenységi körében alkalmazható, RTG, UH, CT, MRI vezérelt intervenciós technikai megoldásokat. Megszerzett szakmai ismereteit (anatómia, élettan, kórélettan, klinikum) alkalmazva felismeri a súlyos és akut életveszélyes állapotokat. Ismeri a kontrasztanyagok, valamint az intervenciós beavatkozásokhoz használt gyógyszerek, steril anyagok és eszközök alkalmazásának körét és az alkalmazás veszélyeit egyaránt.

Az adott munkaterület munkafolyamatait elsajátítva, kompetenciájának megfelelően részt vesz a betegek diagnosztikus és terápiás ellátásának teljes folyamatában, adott műveleteket utasítás alapján önállóan végez.

Munkáját hivatásként, empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit, tevékenységét felelősségteljes feladat-, illetve munkavégzés jellemzik.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a beteget felvilágosítani, az angiográfiás, intervenciós vizsgálatra előkészíteni;

- a vizsgálat és/vagy a kontrasztanyag, egyéb alkalmazandó gyógyszer beadásának kontraindikációját felismerni;

- az invazív diagnosztikai és terápiás eljárásokban tevékenyen részt venni, az RTG, UH, CT, MRI vezérelt intervenciós beavatkozásoknál segédkezni;

- kontrasztanyag és egyéb gyógyszer beadásánál közreműködni;

- az intervenciós beavatkozásokhoz szükséges steril anyagokat, eszközöket, berendezéseket előkészíteni;

- a használatos gépeket, berendezéseket és eszközöket szakszerűen kezelni, meghibásodásukat felismerni és jelezni, minőségbiztosítási eljárásokat alkalmazni;

- ellátni a beavatkozás utáni teendőket a beteggel;

- ellátni a beavatkozás utáni teendőket az eljárás során használt eszközökkel;

- felismerni a veszélyhelyzeteket, súlyos, akut életveszélyes állapotokat;

- felismerni a kontrasztanyag szövődményeket és aktívan részt venni annak elhárításában;

- speciális dokumentációt vezetni;

- utólagos képfeldolgozás és archiválás végzésére;

- munkáját szakszerűen, maximális biztonsággal, a szakterületet érintő valamennyi jogi szabályozás, szakmai előírás betartásával végezni;

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11824-16Intervenciós radiológiai eljárások

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.1.11824-16Intervenciós radiológiai eljárásokszóbeli és gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Angiográfiás és intervenciós vizsgálatot végez

Angiográfiás vizsgálatot előkészít, a vizsgálat során asszisztál, műtéti naplót vezet, képi dokumentációt készít, archivál.

Intervenciós beavatkozást előkészít, a beavatkozás során asszisztál, műtéti naplót vezet, képi dokumentációt készít, archivál.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése:

Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Angiográfiás és intervenciós radiológiai eljárásokkal kapcsolatos elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodul témaköreit komplex módon tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Oktatástechnikai eszközök
6.3.DSA berendezés (radiológiai, haemodinamikai labor)
6.4.UH, CT, MR berendezés
6.5.Kontrasztanyagok és injektor
6.6.Az előkészítés során alkalmazott eszközök és műszerek
6.7.A beavatkozás során alkalmazott eszközök és műszerek
6.8.Aszepszis-antiszepszis eszközei
6.9.Védőfelszerelések
6.10.Készenléti gyógyszerek és infúziók
6.11.Elsősegélynyújtás eszközei
6.12.Szabad légutak biztosításának eszközei
6.13.Infúziós terápia eszközei
6.14.Oxigénterápia eszközei
6.15.Dokumentáció, archiválás eszközei (műtéti napló, HIS,RIS,PACS)

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:

A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alap- és mesterképzési szakokon szerzett képalkotó diagnosztikai analitika szakképesítéseket.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye[71]

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 725 06

1.2. Szakképesítés megnevezése: Kardiológiai és angiológiai asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080-1320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások[72]

[73]
ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.3323Kardiológiai és angiológiai
szakasszisztens
Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:[74]

A kardiológiai és angiológiai szakasszisztens az egészségügyi szolgáltatás területén, azon belül is a szívérrendszeri betegellátásban végez asszisztensi feladatokat. A gyógyító csapat tagjaként, az orvos utasítására önállóan, vagy az orvossal együttműködve végzi tevékenységeit. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai normáit.

A szakképesítéssel rendelkező képes:[75]

- a betegeket vizsgálatok, beavatkozások előtt, alatt és után szakszerűen tájékoztatni

- szakorvos irányítása mellett önállóan, vagy az orvossal együttműködve elvégezni a szív és érrendszeri megbetegedésekben szenvedők állapotfelmérését és vizsgálatát

- előkészteni a vizsgálatokhoz szükséges eszközöket és berendezéseket

- gondoskodni azok megfelelő, biztonságos működéséről és működtetéséről

- vizsgálatoknál és beavatkozásoknál asszisztálni, segédkezni

- észlelni a beteg állapotát, állapotváltozását a vizsgálatok, beavatkozások alatt és közvetlenül utána

- szív- és érrendszeri rosszulléteket felismerni, az orvos megérkezéséig az életveszély elhárítását megkezdeni

- az eszközöket tisztán tartani, előkészteni, vagy előkészíttetni sterilizáláshoz

- egészségnevelő, egészségfejlesztő tevékenységet folytatni

- vizsgálati, kezelési, ellátási időpontokat előjegyezni, koordinálni

- a betegek adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket szakszerűen és pontosan dokumentálni

- szakmai, nyilvántartási és ügyviteli adminisztrációt végezni

- szakmai tudását folyamatosan fejlesztve közreműködni a gyakorlati oktatásban, a kutatómunkában

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[76]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.17.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.18.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.19.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.22.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

[77]
AB
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító
száma
megnevezése
4.1.11221-16Alapápolás
4.2.11110-16Egészségügyi alapismeretek
4.3.11222-16Klinikumi ismeretek
4.4.11186-16Kardiológia
4.5.11187-16Angiológia
4.6.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

[78]
ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11221-16Alapápolásgyakorlati
5.2.4.11110-16Egészségügyi alapismeretekírásbeli
5.2.5.11222-16Klinikumi ismeretekszóbeli
5.2.6.11186-16Kardiológiaszóbeli és gyakorlati
5.2.7.11187-16Angiológiaszóbeli és gyakorlati
5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kardiológiai és angiológiai asszisztensi feladatok elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése: Kardiológiai és angiológiai asszisztensi feladatokhoz kapcsolódó szituációs feladatok megoldása: előkészítés vizsgálatokhoz, szakasszisztensi feladatok kivitelezése, asszisztálás beavatkozásoknál, dokumentálás.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott alapápolás, egészségügyi alapismeretek, klinikumi ismeretek, kardiológia, angiológia témaköröket tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kardiológiai és angiológiai elméleti ismereteinek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő alapápolás, egészségügyi alapismeretek, klinikumi ismeretek, kardiológia, angiológia témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban[79]

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.1.Ágy melletti diagnosztikus eszközök,
6.2.Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém- üveg- műanyag-
és gumi eszközök)
6.3.Ápolási szimulációs fantomok
6.4.Ápolási torzók, mulageok
6.5.Beavatkozások, vizsgálatok eszközei
6.6.Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő,
személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra)
6.7.Dokumentációs formanyomtatványok
6.8.Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató,
medikai egészségügyi cél rendszerprogramokkal
6.9.Egyszer használatos steril eszközök
6.10.EKG (12 csatornás)
6.11.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz
megfelelően
felszerelt oktatóhelyiség
6.12.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.13.Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök,
fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.14.Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.15.Gyógyszerelés eszközei
6.16.Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer
használatos eszközök, anyagok
6.17.Kötszerek, rögzítő eszközök
6.18."Kocsik": ágyazó, előkészítő
6.19.Légútbiztosítás eszközei
6.20.Mérőműszerek
6.21.Mozgást segítő eszközök
6.22.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.23.Orvosi műszerek - kézi műszerek
6.24.Reanimáció eszközei, Újraélesztő fantom
6.25.Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök
6.26.Készenléti táska
6.27.Reanimáció eszközei
6.28.Légútbiztosítás eszközei
6.29.Beavatkozások, vizsgálatok eszközei, műszerei
6.30.Monitorozás eszközei
6.31.Diagnosztikai eszközök
6.32.Gyógyszerelés eszközei
6.33.Infúziós készülék, infúziós terápia eszközei
6.34.Kötszerek, rögzítő eszközök, védőruházat
6.35.EKG és ultrahang-vezérelt vizsgáló műszerek
6.36.Kardiológiai és angiológiai vizsgálatok eszközei és műszerei
6.37.Dokumentumok
6.38.Archiválás eszközei
6.39.Egyszer használatos eszközök és fogyóanyagok
6.40.Fertőtlenítéshez szükséges anyagok, eszközök, fertőtlenítőszerek

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 44. sorszámú Kémiai laboratóriumi szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 09

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kémiai laboratóriumi szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600 - 800

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év klinikai kémiai laboratóriumban

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető
3.1.1.3324Orvosi laboratóriumi asszisztensKémiai laboratóriumi szakasszisztens
3.1.2.Klinikai laboratóriumi asszisztensKémiai laboratóriumi szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A kémiai laboratóriumi szakasszisztens rutin klinikai kémiai módszerek mellett részletes ismeretekkel rendelkezik egyedi mikrotechnikákról, immunkémiai és molekuláris biológiai módszerekről valamint a tömegspektroszkópiáról.

Munkáját a minőségirányítási előírások szerint, kompetenciájának megfelelően végzi. Ismeri a munka- tűz- és környezetvédelmi, valamint a hulladékkezelési előírásokat.

Külső és belső minőségbiztosítási feladatokat lát el a részlegért felelős felügyeletével.

Szakmai ismeretek mellett felelősségtudatra, elkötelezettségre, jó kommunikációs képességre, az újdonságok iránti nyitottságra és a betegjogok tiszteletére is szükség van.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- önálló munkát végezni a klinikai kémiai laboratóriumban

- páciens mintákat kezelni, dokumentálni

- rutin laboratóriumi méréseket végezni kémiai, immunkémiai analizátorokon

- speciális kémiai, immunológiai, toxikológiai és in vitro izotóp vizsgálatokat végezni

- toxikológiai anyagokat, drogokat, gyógyszereket analizálni

- immunológiai vizsgálatokat végezni, antigéneket és antitesteket meghatározni immunkémiai és immunhisztokémiai módszerekkel

- ismeri a referencia értéktartományokat és értelmezi a mérési eredményeket

- HPLC-technikát alkalmazni

- rutin PCR-technikákat, molekuláris biológiai módszereket alkalmazni

- minőségbiztosítási feladatokat ellátni

- mért eredményeket technikailag validálni

- leleteket interpretálni

- ügyeleti feladatokat ellátni

- megfelelni a környezetvédelmi előírásoknak

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.1.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11188-12Klinikai kémiai laboratóriumi diagnosztika

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11188-12Klinikai kémiai laboratóriumi
diagnosztika
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Klinikai kémiai vizsgálatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten a vizsgázó ismeretlen minta egy paraméterének minőségét és mennyiségét önállóan meghatározza a minőségbiztosítás előírásainak betartásával. A munkafolyamatot dokumentálja.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Klinikai kémiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Laboratóriumi informatikai rendszer
6.3.Minőségirányítási kézikönyv
6.4.Munkafolyamatok leírása
6.5.Mintavételi eszközök, transzfer eszközök, térfogatmérő eszközök
6.6.Elválasztás technikai eszközök
6.7.Optikai módszerrel működő analizátorok, fotométerek
6.8.immunkémiai analizátorok
6.9.Elektrokémiai analizátorok

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 45. sorszámú Klinikai fogászati higiénikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 11

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Klinikai fogászati higiénikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 720 02 Fogászati asszisztens szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év fogászati asszisztens munkakörben eltöltött idő, szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3325Fogászati asszisztensKlinikai fogászati higiénikus

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A klinikai fogászati higiénikus a fog(szak)orvos, a fogászati asszisztens és a fogtechnikus mellett tagja a fogászati munkacsoportnak, csapatnak.

A fogászati csapatban végzett munkáján kívül önálló tevékenységet csak a fogászati egészségnevelés terén folytathat. Önálló feladatkörrel csak a páciensek fogászati egészségnevelése és irányítása terén rendelkezik. Rendelkezik a szükséges amtómiai-élettani ismertekkel.

A gyermek, ifjúsági és/vagy felnőtt fogászati alapellátás keretében prevenciós tevékenységet végez orvosi indikáció és felügyelet mellett.

Az államilag finanszírozott vagy magánszférába tartozó szakellátó ágazatban képzettségének megfelelően segédkezik a páciensek fogászati ellátásában, előkészíti a betegeket komplikáltabb beavatkozásokra, feladatai kiterjednek a kezelt és/vagy szájüregi műtéteken átesett betegek gondozására, és pszichés támogatására.

Aktívan részt vesz a preventív és egyéb gondozási, oktatási intézményrendszerek munkájában: óvoda, iskola- és ifjúsági fogászat, terhes- csecsemő és kisgyermekgondozás, fogyatékkal élők fogazati prevenciós ellátása, idősek fogazati gondozása valamint ágyhoz, lakáshoz kötöttek fogazati gondozása.

Ismeri a hazai fogászati, és általános egészségügyi rendszer felépítését, működési elveit, követelményrendszerét, a magyarországi egészségügyi normákat, egészségügyi ellátási szinteket.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- az egészséges emberi szervezet, különös tekintettel a szájüreg és a fogazat alapvető biológiai jellemzőit összefüggésében látni

- a szájüregi egészség megőrzését szolgáló alapvető tevékenységeket a páciensekkel megismertetni

- alkalmazni a szakmai kommunikáció alapelveit

- a fogászati beavatkozásokhoz előkészíteni és a fogorvosi, szájsebészeti kezeléseknél, beavatkozásoknál asszisztálni

- a munkaterület feladatait és a munkafolyamatokat szervezni

- orvosi indikáció alapján és orvos felügyelete mellett elvégezni a preventív fogászati beavatkozásokat, szájhigiénés kezeléseket ambuláns és fekvőbetegeken

- elvégezni a szájüreg stomato-onkologiai vizsgálatát

- munkája során alkalmazni a baleset-megelőzési előírásokat, szabályokat

- időben felismerni az egészségügyi kockázatot hordozó helyzeteket, a fertőzésveszélyt, a fertőzések átvitelének módját

- alkalmazni a bizonyítottan fertőzött, magas kockázatot jelentő páciensek kezelésének szabályait

- alkalmazni a fertőzések terjedésének betegről betegre, és/vagy kezelőszemélyzetre való átterjedésének megakadályozási lehetőségeit

- az elsősegélynyújtás szabályai szerint elsősegélyt nyújtani

- munkáját az általános etikai normák, valamint a szakdolgozói munkaköre, feladatai, jogai, és kötelességei szerint végezni

- tájékozódni az általa alkalmazható fogászati prevenciós eljárásokra vonatkozó idegen nyelvű szakirodalomban

- alap számítástechnikai ismereteket felhasználói szinten alkalmazni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[80]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.17.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.18.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.19.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.22.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11192-16Fogászati higiénikus tevékenysége
4.4.11193-16Fogászati prevenció, szájhigiéné

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési curriculum teljesítésének, és a szakmai vizsgára való jelentkezés feltétele egy, a képzésen résztvevő klinikai fogászati higiénikus jelölt által, önállóan elkészítendő záró dolgozat.

A záró dolgozat célja:

Az elsajátított elméleti ismeretek alapján a leendő klinikai fogászati higiénikus a tutora segítségével képes legyen egy bizonyos, a szájhigiénés és/vagy prevenciós tevékenységgel összefüggő problémát meghatározni (pld. esetleírás,: szájvizsgálat. rtg.,fotó, kezelés ).

A záró dolgozat jellemzői, követelményei:

- a megoldandó probléma valódi legyen, elméleti vagy gyakorlati jellegű;

- elkészítése kötelezően a kijelölt, vagy választott tutor irányításával, és segítségével történik;

- a tutor választás előzetes megbeszélés alapján történik a szakképzésben résztvevő szakmai előadók közül;

- a hallgató köteles legalább két alkalommal a tutorával konzultálni, mely konzultációt a tutor az aláírásával igazolja;

- a záró dolgozatot magyar nyelven írhatják, terjedelme nem haladhatja meg a 25 oldalt (Times New Roman 12 - betűtípus, 1,5 sortávolság). Ebbe a táblázatok, ábrák, szemléltető anyagok nem tartoznak bele;

- plágium, vagy a hivatkozások elhagyása, nem megfelelő alkalmazása a Klinikai fogászati higiénikus jelölt szakképzési programból való kizárását vonja maga után;

- a záró dolgozatot egy bekötött és egy elektronikus formában, a Klinikai fogászati higiénikus jelölteknek kötelezően le kell adni 10 nappal a komplex vizsga megkezdése előtt.

A záró dolgozat értékelésének szempontjai:

- Adható osztályzatok: jeles(5), jó(4), közepes(3), elégséges(2), elégtelen(1);

- Elégtelen(1) osztályzattal nem lehet komplex záró vizsgára jelentkezni;

A záró dolgozat értékelése a szakmai követelmény-modulok felelőse vagy a tantárgyak/témakörök felelőseinek feladata.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése, valamint osztályzattal értékelt záró dolgozat megléte.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.1.11192-16Fogászati higiénikus tevékenységegyakorlati és szóbeli
5.2.2.11193-16Fogászati prevenció, szájhigiénégyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati higiénikus tevékenységei, fogászati prevenciós tevékenység, szájhigiénés feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A fogászati szakrendelőben a kezelő helységet, valamint a fogászati kezelésekhez szükséges eszközöket előkészíti, asszisztál beavatkozásoknál, az adott kezelési feladatot kivitelezi,

elvégzi a kezelőszékben ülő páciens instruálását, illetve motiválását, a fogászati prevenciós feladatokat az adott szituációban kivitelezi.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a következő elemeket tartalmazzák:

A fogászati kezelések szakmai ismereteinek alkalmazása, dokumentálása a klinikai fogászati higiénikus tevékenységében a konzerváló fogászat, a fogpótlástan, a szájsebészet, szájnyálkahártya betegségek, a parodontológia, a gyermekfogászati szakellátás során.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati higiénikus tevékenységei, fogászati prevenciós tevékenység, szájhigiénés feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Elméleti oktatáshoz és demonstrációs gyakorlatokhoz
oktatóhelység
6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, interaktív tábla,
kivetítő vászon, számítógép).
6.5.Működő fogászati egységkészülék
6.6.Szájsebészetben alkalmazott eszközök:
fogászati fogók fogcsoportonként, sebészi kések, sebészi ollók,
Balogh-féle ínyleválasztó, raspatórium, szájsebészeti vésők,
csontfúrók, Volkmann-féle kanál, Kerpel féle kanál, csontcsípők,
fogemelők, gyökér emelők, horgas csipesz, anatómiai csipesz,
érfogó, szájzúg kampó, sebkampó, lapocok, tűfogó, atraumatikus
varróanyagok, sebészeti szívó
6.7.Gyermekfogászatban használt speciális eszközök
6.8.Fogászati eszközök:
fogászati tükör, fogászati szonda, fogászati csipesz, különféle
parodontalis szondák, kézi depurátorok, supra- és subgingivalis
depurátorok, Gracy küret szett, különféle küret kanalak,
parodontalis kések, speciális parodontalis scalerek, ollók, polírozó
kefék, csíkok, mulázs, kézi fogkeféket bemutató szett.
6.9.Gépi eszközök: sonikus és ultrahangos depurátorok, EVA System,
Air Flow készülék, elektromos és ultrahangos fogkefe bemutató
szett
6.10.Fogászati röntgenkészülék
6.11.Dokumentumok
6.12.Archiválás eszközei

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

7.2. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Fogászati asszisztensi szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.[81]

A 46. sorszámú Klinikai laboratóriumi szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 18

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat:-

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.3324Orvosi laboratóriumi asszisztensKlinikai laboratóriumi asszisztens
3.1.3.Klinikai laboratóriumi asszisztensKlinikai laboratóriumi asszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A klinikai laboratóriumi asszisztens olyan laboratóriumban dolgozik, ahol az emberekből származó különféle vizsgálati anyagokból, megfelelő módszerekkel vizsgálatokat végez.

Jellemző tevékenységei: adminisztráció, vérvétel, klinikai kémiai-, hematológiai- immunkémiai-, mikrobiológiai- és véralvadási vizsgálatok, mérések önálló elvégzése.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- különféle vizsgálati mintákból kémiai és immunkémiai meghatározásokat végezni

- hormonokat, marker fehérjéket és gyógyszerszinteket mérni

- drogokat és metabolitjaikat meghatározni

- hematológiai vizsgálatokat végezni

- hemosztazeológiai vizsgálatokat végezni

- vércsoport-szerológiai vizsgálatokat és ellenanyagszűrést végezni

- vizsgálati mintákat feldolgozni a vizsgálat irányának megfelelően

- baktériumok azonosításában segédkezni

- antibiotikum érzékenységi vizsgálatokban segédkezni

- mikrobiológiai szerológiai vizsgálatokat kivitelezni

- technikai validálást végezni

- munkáját a laboratóriumi minőségirányítási rendszer szerint végezni

- betartja a munkájához kapcsoló munka- tűz- és környezetvédelmi előírásokat

- veszélyes hulladékot kezel

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[82]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.22.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11194-12Részletes laboratóriumi ismeretek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.1.11194-12Részletes laboratóriumi ismeretekírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Részletes laboratóriumi vizsgálatok

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően:

- vett vagy érkeztetett minta előkészítése vizsgálatra a vizsgálatkérésnek megfelelően

- vizsgálat elvégzése, technikai validálása, dokumentálása

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Laboratóriumi vizsgálatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Oktatástechnikai eszközök
6.3.Laboratóriumi Információs Rendszer (LIR)
6.4.Mintavételi eszközök, transzfer eszközök, térfogatmérő eszközök
6.5.Hematológiai automaták
6.6.Klinikai kémiai és immunkémiai analizátor
6.7.Laboratóriumi centrifuga, mikroszkóp, hűtőszekrény
6.8.Egyszer használatos mikrobiológiai eszközök és táptalajok
6.9.Koagulációs automata

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 725 07[83]

1.2. Szakképesítés megnevezése: Klinikai neurofiziológiai asszisztens[84]

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080-1320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga:

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások[85]

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.3321Általános ápoló és asszisztensKlinikai neurofiziológiai asszisztens

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:[86]

A klinikai neurofiziológiai asszisztens .neurofiziológiai laborban szakterületéhez kapcsolódó asszisztensi feladatokat lát el. Tevékenysége során a központi és perifériás idegrendszer működését, vizsgáló eljárásokat alkalmaz. Tevékenységét szakmai elrendelés alapján, önállóan, a vizsgált személy állapotához és szükségleteihez illeszkedően teljesíti. Méri, regisztrálja, archiválja a kapott eredményeket, dokumentumokat.. Az orvos által végezhető neurofizológiai vizsgálatoknál asszisztál. Az egészségügyi munkakörökkel szemben támasztott elvárások mellett a műszeres vizsgálatok végzéséhez szükséges műszaki ismerettel, jártassággal rendelkezik. Az orvostechnológiai fejlesztésekkel kapcsolatos új ismereteket, eljárásokat a tevékenységébe folyamatosan beépíti.

A szakképesítéssel rendelkező képes:[87]

- egészségügyi szolgáltatás területén asszisztensi feladatokat ellátni

- vizsgálati, kezelési, ellátási időpontokat előjegyezni, koordinálni

- előkészíteni a beteget a neurofiziológiai vizsgálatokra

- EEG, EP, alvás- polysomnografiat, speciális vizsgáló módszereket: transzkraniális mágneses ingerlés, elektronystagmográfia, tremorometria, szimpatikus bőrválasz -vizsgálatot végezni, közreműködni és segédkezni az egyéb neurofiziológiai vizsgálatokban: ENG, EMG

- felmérni és biztosítani a használandó gépek, eszközök műszaki állapotát

- szakszerűen és biztonságosan kezelni és használni a műszereket, eszközöket

- elvégezni a műszerek, eszközök napi beállítását, kalibrálását

- biztosítani a biztonságos betegellátás megvalósulását

- felvételt előkészíteni leletezéshez

- dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket

- segíteni a betegeket a vizsgálat előtt, alatt és után

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[88]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.17.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.18.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.19.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.22.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2azonosító számamegnevezése
4.3.11221-16Alapápolás
4.4.11110-16Egészségügyi alapismeretek
4.5.11222-16Klinikumi ismeretek
4.6.12117-16Klinikai neurofiziológiai asszisztensi tevékenység elmélete és gyakorlata
4.7.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.8.11499-12Foglalkoztatás II.
4.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.12117-16Klinikai neurofiziológiai asszisztensi
tevékenység elmélete és gyakorlata
írásbeli
5.2.4.11221-16Alapápolásgyakorlati
5.2.5.11110-16Egészségügyi alapismeretekírásbeli
5.2.6.11222-16Klinikumi ismeretekszóbeli
5.2.7.11498-12Foglalkoztatás I.. (érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.8.11499-12Foglalkoztatás n.írásbeli
5.2.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Klinikai neurofiziológiai asszisztensi feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése:

- a vizsgálóhelyiség és az eszközök előkészítése

- a beteg vizsgálatra behívása, betegazonosítás, vizsgálatazonosítás

- a beteg felkészítése, előkészítése, a vizsgálat, beavatkozás, asszisztálás kivitelezése

- betegmegfigyelés a vizsgálat előtt, alatt, után

- előkészítés a leletezéshez, dokumentálja a vizsgálat megtörténttét, archivál

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakirányú anatómiai, gyógyszertani, kórtan -klinikum, elektrofiziológiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Az elméleti oktatás keretében megszerzett tudás átfogó összegzése

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A Klinikai neurofiziológiai asszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteit, tudását alkalmazás szinten visszaadja

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő

12117-16Klinikai neurofiziológiai asszisztensi
tevékenység elmélete és gyakorlata
11221-16Alapápolás
11110-16Egészségügyi alapismeretek
11222-16Klinikumi ismeretek

szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1.Beteg elhelyezéshez szükséges eszközök, ágy, lepedő
6.2.Személyes higénéhez szükséges eszközök, maszk, kesztyű
6.3.Vizsgálatok kivitelezéséhez szükséges elektródák
6.4.Gyógyszerelés eszközei,paszta, zsírtalanító alkohol
6.5.Kötszerek, rögzítő eszközök, tapasz
6.6.Neurofiziológiai vizsgáló eszközök és műszerek, EEG, ENG gép
6.7.Dokumentumok
6.8.Archiválás eszközei, Hálózati és külső tárhely, stb
6.9.Számítógép konfiguráció - betegnyilvántartáshoz, leletezéshez
6.10.Ágy melletti diagnosztikus eszközök,
6.11.Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém- üveg- műanyag- és gumi eszközök)
6.12.Ápolási szimulációs fantomok
6.13.Ápolási torzók, mulageok
6.14.Beavatkozások, vizsgálatok eszközei
6.15.Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő,
személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra)
6.16.Dokumentációs formanyomtatványok
6.17.Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató, medikai egészségügyi cél
rendszerprogramokkal
6.18.Egyszer használatos steril eszközök
6.19.EKG (12 csatornás)
6.20.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően
felszerelt oktatóhelyiség
6.21.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.22.Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.23.Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.24.Gyógyszerelés eszközei
6.25.Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer
használatos eszközök, anyagok
6.26.Kötszerek, rögzítő eszközök
6.27."Kocsik": ágyazó, előkészítő
6.28.Légútbiztosítás eszközei
6.29.Mérőműszerek
6.30.Mozgást segítő eszközök
6.31.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.32.Orvosi műszerek - kézi műszerek
6.33.Reanimáció eszközei, Újraélesztő fantom

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

Az 48. sorszámú Légzőszervi szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 10

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Légzőszervi szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:-

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600 - 800

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés, 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év ápolói vagy csecsemő és gyermekápolói munkaterületen eltöltött szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóSzakápoló
3.1.3.Légzőszervi szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A légzőszervi szakápoló feladata a különböző életkorú tüdőgyógyászati betegek szakszerű megfigyelése, szakápolása, gondozása, életvezetése, a beteg és hozzátartozójának oktatása, valamint a speciális tüdőgyógyászati vizsgálóeljárásokban, beavatkozásokban való részvétel.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- speciális tüdőgyógyászati vizsgálatokban, beavatkozásokban és terápiás eljárásokban kompetenciájának megfelelően önálló feladatokat ellátni és közreműködni a betegellátó csoporttal

- a beteget szakszerűen megfigyelni, életveszélyes állapotokat felismerni, azok elhárítását önállóan megkezdeni

- szakápolást, gondozást, rehabilitációs feladatokat végezni

- egyénre szabottan oktatni a betegeket és hozzátartozóikat a betegséggel kapcsolatos ismeretekre az egyén felelősségére egészségi állapotának javulása érdekében és az önmenedzseléshez szükséges eszközök alkalmazására

- az ápolási folyamat lépéseit szakszerűen megtervezni, kivitelezni, ellenőrizni, dokumentálni

- tájékoztatni a beteget és a hozzátartozót a tüdőgyógyászati területre vonatkozó ellátási és gondozási folyamatokról, lehetőségekről

- megfelelő info-kommunikációs technikákat szakszerűen alkalmazni tevékenységeinek tervezésére és kivitelezésére

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11196-16Légzőszervi szakápolás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11196-16Légzőszervi szakápolásgyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Tüdőgyógyászati szakápolási és diagnosztikai feladatok elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, klinikai környezetben betegek közreműködésével tüdőgyógyászati diagnosztikai és szakápolási feladatok elvégzése

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex tüdőgyógyászati elméleti ismeretek felidézése

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal http:/nive.hu/weblapon érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Tüdőgyógyászati tevékenység végzésével kapcsolatos vizsgáló
helyiségek (Például légzésfunkciós laboratórium, bronchológiai laboratórium,
alvásdiagnosztikai laboratórium, allergológiai laboratórium tb.), diagnosztikai
vizsgáló eszközei, berendezései, egyéb felszerelési tárgyai: oxigénellátás (központi
vagy egyedi), motoros váladékszívó, steril leszívókatéterek, pulzoximéter, spirométer,
kilégzési csúcsáramlás mérő, bőrpróbák elvégzéséhez allergén kivonatok (légúti,
alimentaris allergének, bakteriális, gombaantigének), poliszomnográf, poligráf,
kompresszoros és ultrahangos porlasztókészülék, kapnográf, non-invazív
lélegeztetőkészülék, orrmaszk, arc és szájmaszk, teljes arcmaszk (full face maszk),
fizioterápiás eszközök (KS pipa, Acapella, PEP maszk, volumenterápiás eszköz (Bird,
Bennet) pozitív nyomású fizioterápiás eszköz, vérgáz vizsgálathoz kapilláris csövek
6.3.Fertőtlenítéshez használt anyagok, eszközök: kézfertőtlenítőszer, bőrfertőtlenítőszer,
eszközfertőtlenítőszer, felületfertőtlenítőszer, fertőtlenítő kádak, törlőkendők,
papírkéztörlők
6.4.Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém- üveg-, műanyag-
és gumi eszközök)
6.5.Dokumentációs formanyomtatványok
6.6.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép), inhalációs
gyógyszerbevitelt oktató segédeszközök, toldalékok, írásos tájékoztató kiadványok
6.7.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
Ivisée
6.8.Hulladéktárolás, szelektív hulladékgyűjtés eszközei

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:

a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni egészszségügyi gondozás alap és mesterképzési szakok szerzett védőnői szakképesítéseket.

7.2.. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 49. sorszámú Mentőápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 11

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mentőápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 723 01 Gyakorló mentőápoló szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: iskolarendszeren kívüli képzés esetén 1 év kivonuló mentőgyakorlat, a foglalkoztató által hivatalos dokumentummal igazoltan

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóMentőápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén elsősorban esetkocsin, rohamkocsin, mentőorvosi, illetve mentőtiszti kocsin, sürgősségi osztályon tevékenykedik, csapat tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával) vesz részt a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a magasabb ellátási igényű betegek ellátását végezni mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg, illetve a sérült feltalálási helyén vagy szállítása során

- az irányító csoport tagjaként részt venni a sürgősségi ellátás oktatásában, szervezésében, irányításában

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[89]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.9.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.10.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.11.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 17Mentésirányítóazonos ágazat
3.3.21.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.22.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11197-16Szakápolástani ismeretek
4.4.11198-12Mentésszervezési és oktatási feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11197-16Szakápolásiam ismeretekszóbeli
5.2.4.11198-12Mentésszervezési és oktatá-
si feladatok
gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolástani ismeretek követelménymodul témaköreiből összeállított feladatok megoldása mentéstechnikai eszközök alkalmazásával

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten szituációs és szimulációs feladatok megoldása, végrehajtása a sürgősségi betegellátás témaköréből

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.1.Hatályos jogszabályban felsorolt tárgyi feltételekkel rendelkező
esetkocsi, vagy az esetkocsi felszereléssel rendelkező szimulációs
terem
6.2.Skilllek gyakorlására szolgáló mulageok, torzók (vénás
beavatkozások, IO technika, légútbiztosítás)
6.3.Sürgősségi ellátás szimulációjára alkalmas teljes alakos
szimulátorok, (újraélesztés, conicotomia, mellkasi detenzionálás,
centralis véna punctio)
6.4.Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt
szaktanterem/demonstrációs terem

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

7.2. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Mentőápoló szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.[90]

A 49a. sorszámú Mentésirányító megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye[91]

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 17

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mentésirányító

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 340-450

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 723 01 Gyakorló mentőápoló szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások:

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóMentésirányító

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Magyarország egész területén beérkező, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 94. § (1), (4) és (5) bekezdésében foglalt tevékenység igénybevételére irányuló bejelentéseket, szaktudásának birtokában felelősen beazonosítja, kezeli, azokat rögzíti. A Mentésirányító az Irányító Csoportban végzett munkája során jellemzően az alábbi tevékenységeket végzi: segélyhívások fogad, a sürgősségi igényeket meghatározza, mentőegységeket közvetlen irányítja, valamennyi intézkedését dokumentálja. A bejelentőtől információkat gyűjt az életveszélyről vagy annak gyanújáról, balesetről, sérülésről, mérgezésről, illetve más egészségkárosodásról. Indokolt esetekben telefonos támogatást ad, elsősegélynyújtást vezet. Bejelentés alapján mérlegeli magatartászavarok, ön- vagy közveszélyesség gyanúját. A hívás prioritásának megjelölésével mentőegységet riaszt és irányít a helyszínre.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- felhasználói szinten alkalmazni a mentésirányítási rendszer informatikai alrendszereit,

- egyedi esetelemzést, esetkezelést végezni,

- gyakorlatban alkalmazni az elsajátított és a munkaköréhez tartozó feladatokat,

- bejelentéseket fogadni,

- mentőegységeket riasztani,

- bejelentést elemezni, speciális esetellátást felismerni és megfelelően intézkedni,

- munkakörének megfelelően döntéseket hozni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.9.54 723 01Gyakorló mentőápolóazonos ágazat
3.3.10.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.11.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.17.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.18.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.19.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.20.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.21.55 723 11Mentőápolóazonos ágazat
3.3.22.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.23.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.24.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.25.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.12144-17Alapismeretek a mentésirányításban
4.4.12145-17Irányítástechnika és irányítástechnológia a mentésirányításban

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.12144-17Alapismeretek a mentésirányításbangyakorlati
5.2.4.12145-17Irányítástechnika és irányítástechnológia a
mentésirányításban
gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: 12145-17 Irányítástechnika és irányítástechnológia a mentésirányításban követelménymodul témaköreiből összeállított feladat ellátása.

A vizsgafeladat ismertetése: az állami mentőszolgálat irányító csoportjában kialakított demonstrációs mentésirányító munkaállomás működtetése során végrehajtandó, a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 12145-17 Irányítástechnika és irányítástechnológia a mentésirányításban szakmai követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 12144-17 Alapismeretek a mentésirányításban szakmai követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc, amelyből a felkészülési idő 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http:/nive.hu/ című weblapján érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Országos Mentőszolgálat Irányító Csoport mentésirányító és betegszállítás
irányító oktató munkaállomás
6.3.Mentésirányító munkaállomás:
speciális munkaasztal, görgős szék, asztali személyi számítógép, Pro-mobil rendszer futtatására
külön számítógép, 3 db 23-colos nagyfelbontású
monitor, billentyűzet, egér, asztali EDR rádió, asztali IP telefonkészülék,
személyi fejbeszélő, EDR
rádió és telefon átkapcsoló, asztali telefonkészülék
6.4.MIR - Mentésirányító Rendszer
6.5.BIR - Betegszállítás-irányító Rendszer
6.6.CAD - mentésirányítás diszpécser alrendszer
6.7.GIS- mentésirányítás és betegszállítás diszpécser alrendszer
6.8.IFT - Intelligens Fedélzeti Terminál
6.9.CAROL - ügyintézői bejelentkezési felület a hívásfogadó rendszerhez
6.10.GIS - térkép szoftver
6.11.DWS3 - diszpécser munkahely rendszer
6.12.AVL - követő rendszer
6.13.Eventus - betegszállítási igényrögzítő rendszer

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

7.2. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Mentőápoló szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.

Az 50. sorszámú Mikrobiológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 14

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mikrobiológiai szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600 - 800

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év mikrobiológiai laboratóriumban eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakör(ök)
3.1.1.3324Orvosi laboratóriumi asszisztensMikrobiológiai szakasszisztens
3.1.2.Klinikai laboratóriumi szakasszisztensMikrobiológiai szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A mikrobiológiai szakasszisztens olyan laboratóriumban dolgozik, ahol különféle klinikai vizsgálati anyagokból, megfelelő módszerekkel, bakteriológiai, mikológiai, virológiai és parazitológiai vizsgálatokat végez. Munkáját önállóan, a laboratórium által meghatározott rend és a szakma szabályai szerint végzi.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- mikrobiológiai munkafolyamatokat és vizsgálatokat dokumentálni, eredményeket, leleteket archiválni

- vizsgálati anyagokat átvenni, továbbítani a vizsgálatot végző laboratóriumba

- beérkezett vizsgálati anyagokat csoportosítani, a vizsgálati kérőlappal azonosítani, adminisztrációt és adatfeldolgozást végezni a laboratóriumi informatikai rendszerben

- vizsgálati anyagokat leoltani, baktériumtörzseket fenntartani

- vizsgálati anyagokból natív- és festett készítmények készíteni és festeni, mikroszkopizálni

- felismerni a gyakran előforduló orvosi jelentőségű baktériumokat tenyésztési tulajdonságaik alapján

- kitenyésztett baktériumokat izolálni, biokémiai és szerológiai vizsgálatokat végezni

- antibiogrammot meghatározni (korongdiffuzió, MIC, MBC)

- minőségbiztosítási feladatokat végezni (táptalajok, antibiotikum korongok ellenőrzése) törzsekkel,

- oldatot, táptalajt készíteni

- gyors- és mikrodiagnosztikai eljárásokat, valamint automata és félautomata rendszereket alkalmazni

- fertőzött anyagokat dezinficiálni, sterilezni kémiai és fizikai módszerekkel, autoklávot használni

- parazitológiai diagnosztikai módszereket alkalmazni, ellenőrizni és az eredmények értékelni

- széklet parazitológiai vizsgálatokat végezni

- mikroszkópban felismerni a hazánkban leggyakrabban előforduló féregpetéket

- használni a meleg égövi országokból érkező egyének parazitológiai vizsgálatakor alkalmazott módszereket a mintavételtől a vizsgálatig

- parazitológiai diagnosztikában alkalmazott szerológiai módszereket alkalmazni és értékelni

- passzálható sejt- és szövetkultúrákat készíteni és fenntartani

- vírusizolálásra anyagot előkészíteni, feldolgozni és leoltani

- vírusok identifikálására szolgáló módszereket alkalmazni

- virológiai gyors diagnosztikai módszereket és immunszerológiai módszereket alkalmazni

- a klinikai gyakorlatban előforduló gombákat tenyészteni

- gombatenyészetekből mikroszkópos preparátumokat készíteni, festeni és vizsgálni

- szerológiai eljárásokat végezni a baktérium, gomba, vírus, parazita ellenanyag és antigén, valamint toxinok kimutatására

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.12115-16Mikrobiológiai eljárások

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.12115-16Mikrobiológiai eljárásokírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mikrobiológiai szakasszisztensi tevékenységek elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten mikrobiológiai mintavétel, mintaátvétel

A vizsgálatkérésnek megfelelő vizsgálatok előkészítése, kivitelezése, dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mikrobiológiai eljárások

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Mikrobiológiai Laboratóriumi Információs Rendszer (MLIR)
6.3.Hemokultúra automata
6.4.Immunkémiai félautomata vagy automata analizátor
6.5.Laboratóriumi centrifuga, mikroszkóp, autokláv, hűtőszekrény
6.6.Egyszer használatos mikrobiológiai eszközök és táptalajok
6.7.ELISA automata
6.8.Fluorescens és fáziskontraszt mikroszkóp
6.9.Normál és Szén-dioxid termosztát

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:

A 2.2. pontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alap és mesterképzési szakokon szerzett szakirányú orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai, orvosi kutatólaboratóriumi analitikai szakképesítéseket.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

Az 51. sorszámú Műtéti szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 15

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Műtéti szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 720 04 Perioperatív asszisztens, 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a

7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év műtőben, segéd műtéti szakasszisztensi munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.1.3321Általános egészségügyi asszisztensMűtéti szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A műtéti szakasszisztens a műtéti csapat tagjaként magas fokú koncentrációt igénylő munkahelyzetben tevékenykedik. Feladatát szoros együttműködésben végzi a műtéteket, beavatkozásokat végző orvosokkal, a beavatkozást segítő, biztosító csapat tagjaival, a szakdolgozókkal, a beavatkozásokat támogató technikai személyzettel. Munkája során alkalmazza a nosocomialis surveillance szabályait, gondoskodik a beteg biztonságáról, valamint az eszközök, műszerek és berendezések elegendő mennyiségéről és használat- illetve működőképes állapotáról. Tevékenysége során betartja a műtétet vezető operatőr utasításait, segíti az operáló csapat tagjait a szakszerű, pontos és biztonságos munkavégzésben. Megfelelő higiénés szemlélettel rendelkezik mind a zsiliprendszeren belül, mind kívül, és maximálisan betartja és betartatja az aszepszis - antiszepszis és a műtőhigiéné szabályait.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- zsiliprendszert működtetni, használni

- operatív munkaszervezési feladatokat ellátni

- műtéti kiírásokat és beosztást értelmezni

- a beteget azonosítani, a szükséges előkésztő feladatokat ellátni és/vagy irányítani

- ellenőrizni a beteg fektetését a műtét típusának megfelelően

a beteg biztonságát a műtét előtt és alatt biztosítani

- használatra előkészíteni a tervezett és/vagy akut műtéti beavatkozásokhoz szükséges anyagokat, eszközöket, technikai berendezéseket

- egyszer használatos anyagokat, eszközöket, műszereket kezelni

- higiénés kézfertőtlenítést végezni

- sebészi bemosakodást végezni

- beöltözni, beöltöztetni a műtéti csapat (csoport) tagjait

- műtéti területet dezinficiálni (fertőtleníteni)

- steril eszközöket kezelni, használni

- a műtét fázisai alatt a műtét típusához és a műtét folyamatához rendelni a beavatkozáshoz szükséges anyagokat, eszközöket,

- műtéti beavatkozások alatt gyorsan és precízen műszerelni

- szakszerűen alkalmazni korábban megszerzett anatómiai-élettani ismereteit

- egynapos sebészeti ellátásban segédkezni/asszisztálni

- váratlan, veszélyt jelentő helyzetek elhárításában közreműködni

- eszközöket, műszereket kezelni (lézer, diatermia, operációs mikroszkóp és egyéb elektorsebészeti készülékek, endoszkóp, Rtg-képerősítő) a biztonságos munkavégzés feltételeinek figyelembevételével

- a különböző műtéti szövettani anyagok, váladékok protokoll szerinti mintavételét, vizsgálatra küldését biztosítani, azt felügyelni

- sterilizálásra szánt anyagokat fertőtleníteni, eszközöket, műszereket csoportosítani, sterilizálásra előkészíteni

- a műtő rendjéről és tisztaságáról gondoskodni

- megszervezni a gördülékeny műtői betegforgalmat, koordinálni a perioperatív asszisztensek, a műtőssegédek tevékenységét.

- a műtéttel kapcsolatos, műtéti szakasszisztensi feladatok közé tartozó dokumentációkat, nyilvántartásokat vezetni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11200-12Műtőszolgálat-fertőtlenítés
4.4.11201-12Műtőtechnika, gipszelési alapismeretek
4.5.11202-12Műtét előkészítése és lebonyolítása

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11200-12Műtőszolgálat - fertőtlenítésszóbeli
5.2.4.11201-12Műtőtechnika, gipszelési alapismeretekszóbeli
5.2.5.11202-12Műtét előkészítése és lebonyolításagyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Műtétet műszerel

A vizsgafeladat ismertetése: a feladatleírásban rögzítetteknek megfelelően:

- eszközöket előkészíti

- betegfektetést ellenőrzi, műtőssegédet irányítja

- higiénés kézfertőtlenítést végez

- sebészi bemosakodást végez

- beöltözik, beöltöztet

- izolál

- instrumentál az aszepszis, antiszepszis szabályainak megfelelően

- dokumentál

- műszereket kezel, fertőtlenít, előkészíti az eszközöket sterilizálásra

- műtő fertőtlenítő takarítását elrendeli/ellenőrzi

- kommunális hulladékot tárol, kezel

- veszélyes hulladékot tárol, kezel

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgafeladatai a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A műtéti szakasszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.LC/ASC-torony
6.3Diatermia készülék
6.4.Shaver
6.5.Laser készülékek
6.6.Bipoláris ultrahangos készülék
6.7.Operációs mikroszkóp
6.8.Műtőasztal
6.9.Műtőlámpa
6.10.Sonnenburg-asztal
6.11.Nagy műszerelő asztal
6.12.Rtg-filmnéző szekrény
6.13.Elektromos / központi szívóberendezés
6.14.Képerősítő, sugárvédelmi eszközök
6.15.Szövetek szétválasztására szolgáló eszközök
6.16.Szövetek egyesítésére szolgáló eszközök
6.17.Fogóeszközök
6.18.Feltáró műszerek
6.19.Vérzéscsillapítás eszközei
6.20.Csontsebészeti műszerek
6.21.Különleges rendeltetésű műszerek
6.22.Osteosynthesis tálca kellékei
6.23.Motorok
6.24.Fertőtlenítés eszközei
6.25.Sterilizálás eszközei
6.26.Védőruházat, EH steril kesztyűk, EH sebészi maszkok, sapkák
zsilipruházat
6.27.Kötszerek, sebkötözők, műtéti fogyóanyagok
6.28.Izolálás eszközei és textíliái
6.29.Műszerelő tálcák
6.30.Hulladéktárolók, veszélyes hulladék tárolók
6.31.Orvosi kéziműszerek, egyszerhasználatos gyakorló eszközök,
anyagok

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:

a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az 54 720 01 azonosító számú Egészségügyi asszisztens szakképesítést, illetve az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett az ápolói, szülésznő szakképzettségeket.

7.2. Szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

Az 52. sorszámú Műtőssegéd-gipszmester megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 725 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Műtőssegéd-gipszmester

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: 0,5 év munkahelyi gyakorlat egészségügyi intézményben

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5222Segédápoló, műtőssegédMűtőssegéd-gipszmester
3.1.3.Műtőssegéd
3.1.4.Gipszmester

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A műtőssegéd-gipszmester jártas a műtéti beavatkozások során az előkészítési munkákban. Alkalmazza a különböző műtéti eljárásokhoz kapcsolódó beteg-előkészítési és fektetési módozatokat. Ismeri és használja a műtői berendezéseket, ellátja műtét során az operáló csapat számára szükséges feladatokat, műtétek után kompetenciájának megfelelően gondoskodik a betegről és a műtők szakszerű rendbetételéről. Gipszelési tevékenységet végez a járó- és fekvőbeteg intézményekben az orvos által megadott útmutató alapján. A gipszeléshez szükséges anyagokat, eszközöket ismeri, és azokat szakszerűen alkalmazza.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a műtőben használatos berendezéseket használni, működési alapelvüket ismerni

- a műtőben használatos berendezések biztonságtechnikai előírásait figyelembe venni

- a műtőben használatos berendezéseket tisztítani, karbantartani

- az aszepszis-antiszepszis szabályait betartani

- gipszelni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11203-12Egészségügyi, etikai, jogi alapismeretek
4.4.11204-12Műtőszolgálati tevékenységek
4.5.11497-12Foglalkoztatás I
4.6.11499-12Foglalkoztatás II.
4.7.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése. A gyakorlatok letöltésére egészségügyi intézetek operatív műtőiben, valamint járó- és fekvőbeteg intézmények gipszelő helyiségeiben kerülhet sor.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11203-12Egészségügyi-etikai-jogi
alapismeretek
gyakorlati
5.2.4.11204-12Műtőszolgálati tevékenységekgyakorlati
5.2.5.11497-12Foglalkoztatás Iírásbeli
5.2.6.11499-12Foglalkoztatás n.írásbeli
5.2.7.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Műtő és a műtéthez szükséges eszközök és a beteg előkészítése a napi műtéti programhoz, a műtő fertőtlenítő takarítása

A vizsgafeladat ismertetése: a feladatleírásban rögzítettek szerint:

- reggeli fertőtlenítő takarítás

- technikai készülékek, eszközök ellenőrzése

- műtőasztal, tartozékainak ellenőrzése, beállítása

- steril tálcák, eszközök bekészítése

- egyszerhasználatos eszközök, műszerek bekészítése

- beteg biztonságos és szakszerű előkészítése, elhelyezése

- beteg fektetése az adott műtéthez

- az operáló csapat beöltöztetése

- műtéti programok lebonyolításában folyamatos segédkezés

- beteg biztonságos átadása

- műtő takarítása és az eszközök fertőtlenítése a napi program után

- gipszfelhelyezés technikai bemutatása, (hagyományos, és könnyített gipszelési eljárások)

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 11203-12 Egészségügyi-etikai-jogi alapismeretek, 11204-12 Műtőszolgálati tevékenységek, 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.LC-torony
6.3.Diatermia készülék
6.4.Operációs mikroszkóp
6.5.Elektromos szívóberendezés
6.6.Műtőasztal
6.7.Műtőlámpa
6.8.Sonnenburg asztal
6.9.Nagy műszerelő asztal
6.10.RTG-filmnéző szekrény
6.11.Gipszrögzítéshez használatos anyagok, eszközök
6.12.Kötözéshez használatos anyagok, kötszerek
6.13.Speciális gépek, eszközök (motorok)
6.14.Az elsősegélynyújtási tevékenység elvégzéséhez szükséges eszkö-
zök és felszerelések

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

Az 53. sorszámú Nefrológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 12

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Nefrológiai szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1200-1400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló, vagy 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.Ápoló, szakápolóSzakápoló
3.1.3.3311Nefrológiai szakápoló
3.1.4.Dialízis szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A nefrológiai szakápoló olyan szakember, aki a heveny és krónikus vesebetegségben szenvedő betegek ápolását, gondozását, vagy vesepótló kezelését egyénre szabottan végzi a nefrológiai/intenzív/transzplantációs osztályon, nefrológiai gondozóban/szakrendelőben, dialízis központban, vagy a beteg otthonában. A szakképesítés megszerzését követően a nefrológiai szakápoló képes a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban a multidiszciplináris csapat tagjaként kompetencia szintjének megfelelően hivatását gyakorolni.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

A nefrológiai járóbeteg szakellátás területén

- a gondozott betegek edukációjában részt venni

- a beteget és hozzátartozóját a vesepótló kezelés választására felkészíteni

- a gondozott betegek állapotának felmérésében részt venni

- a különböző beavatkozásokra történő előkészítésben részt venni

- a vesebetegek speciális gyógyszeres kezelésében részt venni

A nefrológiai fekvőbeteg ellátás, akut hemodialízis területén

- a nefrológiai fekvőbetegekkel kapcsolatos szakápolási teendőket elvégezni

- a vesetűbiopsziás beavatkozás körüli ápolási teendőket ellátni

- a beteget az akut vesepótló kezelésre felkészíteni

- ideiglenes / tartós vénakanül implantációnál asszisztálni

- orvos irányítása mellett akut vesepótló kezelést végezni

- a sürgősségi helyzetek ellátásában részt venni

- dietetikus, vagy orvos felügyelete mellett életmód- és étrendi kezeléssel kapcsolatos tanácsadást végezni

A krónikus hemodialízis területén

- az orvos által előírt modalitás szerinti dializáló készülékeket kezelni

- a krónikus dialízis egyes paramétereit orvos felügyelete mellett megtervezni

- a krónikus dialízis folyamatát monitorozni, betegmegfigyelést végezni

- a dialízis szövődményeit megelőzni, felismerni, kompetenciáján belül elhárítani, kezelni

- a hemodialízis hatásfokát, ennek indikátorait ellenőrizni

- a dialízis ércsatlakozások használatában, szövődmények megelőzésében részt venni

A peritoneális dialízis területén

- a beteget és hozzátartozóját a kezelési mód elméleti és gyakorlati ismereteire oktatni

- az otthoni kezelés feltételeit, életviteli és kezelési tanácsot ad ellenőrizni

- a kezelés hatásfokát és a betegek gyakorlati ismereteit ellenőrizni

- a magukat otthon kezelő betegekkel kapcsolatot tartani, részükre tanácsot adni

- a kórházi kezelést igénylő CAPD betegek ellátásában részt venni

- a CAPD kezeléshez szükséges anyagok, eszközök biztosításában részt venni

A veseátültetés területén

- a krónikusan dializált betegek listára vételének előkészítésében részt venni, edukálni

- a listán levő betegek állapotának felmérésében, nyomon követésében részt venni

- a veseátültetés előkészítésében közreműködni

- a transzplantáció utáni speciális gyógyszeres kezelésben részt venni

- a betegek transzplantáció utáni gondozásban részt venni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosítómegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11205-16A nefrológiai ellátás alapjai
4.4.11206-16Klinikai nefrológia, a veseelégtelenséghez vezető állapotok
4.5.11207-16A veseelégtelenséghez vezető állapotok szakápolása
4.6.11146-16A vesepótló kezelések alapjai
4.7.11512-16A vesepótló kezelésben részesülő betegek szakápolása

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, és az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.1.azonosító számamegnevezésea modulzáró
vizsga
5.2.2.11205-16A nefrológiai ellátás alapjaiírásbeli
5.2.3.11206-16Klinikai nefrológia, a veseelégtelenséghez vezető állapotokszóbeli
5.2.4.11207-16A veseelégtelenséghez vezető állapotok szakápolásaszóbeli
5.2.5.11146-16A vesepótló kezelések alapjaiszóbeli
5.2.6.11512-16A vesepótló kezelésben részesülő betegek szakápolásaszóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégséges (2).

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Nefrológiai szakápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és adatok alapján a klinikai nefrológiai, hemo- és peritoneális dialízis valamint transzplantációs ápolás tervezése, az ehhez kapcsolódó ápolási feladatok végzése, önálló, nem- önálló és együttműködő területeken

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség
6.3.Hitelesített digitális mérleg
6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.5.Speciális nefrológiai beavatkozások eszközei, műszerei
6.6.Betegmegfigyelés eszközei
6.7.Betegoktatás demonstrációs eszközei
6.8.Peritoneális dialízisre kerülő beteg ellátásához, oktatásához
szükséges eszközök
6.9.Hemodialízis programba kerülő beteg ellátásához, oktatásához
szükséges eszközök
6.10.Dializáló kanul beültetésének és gondozásának eszközei
6.11.Dializáló készülékek (hemodialízis kezelések egyes modalitásaira,
a plazmaferezisre alkalmas berendezések)
6.12.Hemodialízis kezelés demonstrációs és oktató eszközei
6.13.Peritoneális dialízis kezelés demonstrációs és oktató eszközei
6.14.Hemodialízis kezelés eszközei, anyagai
6.15.Peritoneális dialízis kezelés eszközei, anyagai
6.16.Öntelődő ballon-maszk-visszalégzést gátló szelep (BMSZ)
egység
6.17.Transzplantált beteg perioperatív ellátásának eszközei
6.18.Transzplantált beteg intenzív ellátásának eszközei
6.19.Légútbiztosító eszközök (faringeális és szupraglottikus eszközök)
6.20.Demo defibrillátor
6.21.Intravénás gyógyszeradagolás során használatos eszközök (fecs-
kendők, perfuzorok, infuzorok)
6.22.ABPM
6.23.12 elvezetéses EKG készülék
6.24.Vércsoport-meghatározás eszközei
6.25.Transzfúziós terápia eszközei
6.26.Transzfúziós dokumentáció eszközei (igénylőlapok, naplók, jelen-
tőlapok, betegtájékoztatók)
6.27.Vérszállítás eszközei
6.28.Fertőtlenítés eszközei
6.29.Reanimáció eszközei
6.30.Szupraglottikus légútbiztosításra és lélegeztetésre alkalmas fantom
6.31.Nefrológiai ellátás dokumentációjához szükséges eszközök
6.32.A légúti leszívás eszközei (motoros/vákuumos leszívó készülék,
leszívó katéterek)

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett az ápolói szakképesítéseket.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 19[92]

1.2. A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Nukleáris medicina szakasszisztens[93]

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 740-800

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 725 09 Radiográfiai asszisztens (bővebben 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások